Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006"

Transkript

1 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006 CS

2 Obsah 1. ÚVOD Metodika Hodnocení koní Hodnocení plemenných hřebců Statistika Abecední seznam koní startujících v roce Abecední seznam koní startujících ve spřežení v roce Žebříčky nejlepších koní startujících v roce A.1. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 6 startů) A.2. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce čtyřletí (min. 6 startů) A.3. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) A.4. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce šestiletí (min. 6 startů) B.1. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce 2006 (min. 6 startů) B.2. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) B.3. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce šestiletí (min. 6 startů) C.1. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce 2006 (min. 3 starty) C.2. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce pětiletí (min. 3 starty) C.3. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti - šestiletí (min. 3 starty) D.1. Kriterium mladých koní - skoky - hřebci - přehled vítězů finále D.2. Kriterium mladých koní - skoky - klisny - přehled vítězek finále D.3. Kriterium mladých koní drezura - přehled vítězů finále D.4. Kriterium mladých koní ve všestrannosti Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH v roce 2006 (5-6 potomků) Přehled plemeníků s jejich potomky startujícími ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 5 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH za období (min. 7 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v drezurních soutěžích dle ASH v roce 2006 (min. 5 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v drezurních soutěžích dle ASH v období (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v soutěžích všestrannosti za léta 2005 a 2006 (min. 5 potomků) Žebříček otců matek ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček otců matek dle ASH ve skokových soutěžích v období (min. 7 potomků)...257

3 3 1. ÚVOD Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2006 a období Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít pro výpočet kontroly dědičnosti. Žebříčky koní, které jsou uveřejněny, jsou pouze vedlejším produktem vzniklým při zpracování KD plemenných hřebců. Do seznamu startujících koní byli v tomto roce zahrnuti pouze ti, kteří absolvovali minimálně 3 starty. Pokud ve zpracování postrádáte některé starty svých koní znamená to, že výsledkové listiny ČJF neobdržela, nebo byly v takovém stavu, že je nebylo možné zpracovat. Chyby, které bohužel v ročence vznikají, jsou důsledkem nekvalitního zpracování výsledků. Zpracovatelé často zadávají bez kontroly chybná čísla licencí a tím ovlivňují hodnocení jak koní, tak i plemeníků. Do roku 2002 byly výsledky zadávány ručně a tím byla naprostá většina chyb jednoduše odstraněna. Vzhledem k narůstajícímu počtu startů přešla v roce 2003 Česká jezdecká federace ke zpracování výsledků z elektronických medií. Bohužel se tím vydávání ročenky značně prodloužilo, neboť výsledky je nutné zkontrolovat a alespoň část chyb odstranit. Jediné řešení, které umožní rychlé a bezchybné zpracování výsledků je přechod na jednotný výsledkový program Galop, který navazuje na databáze ČJF. Tento program je od roku 2007 povinný pro zpracování výsledků a tím, že je provázán na nově naprogramovaný systém výpočtů kontroly dědičnosti, bude od roku 2007 ročenka zveřejňována v poněkud jiné formě. Výpočet průměru pomocných bodů bude jednotlivým koním průběžně měsíčně aktualizován a zveřejněn na Výpočet ASH a IRSH dozná také poněkud změn, u ASH bude srovnávací úroveň povýšena z obtížnostního stupně S na ST a IRSH bude počítán v rámci celé populace bez omezení obtížnostních stupňů. Vypovídací schopnost výpočtů závisí zcela na zodpovědnosti zpracovatelů výsledků, což do současné doby bylo vždy trochu problematické. Výsledkový program je však zpracován tak, aby vyloučil maximální množství chyb. Vzhledem k tomu, že všichni koně musí mít dle zákona o evidenci Průkaz koně, je od roku 2007 zavedeno zjednodušení vydávání licencí koní jejich nahrazením štítky do Průkazů koně a postupné zavedení modernějšího systému identifikace koní na soutěžích. Centrála ČJF je od samého počátku připravena tak, aby bylo možné využívat čárových kódů, které se již nyní tisknou na prodlužovací štítky koní. Doufejme tedy, že tento pokrok vyloučí zpracování chybných údajů, zrychlí práci a odstraní náročnou ruční kontrolu výsledkových listin.

4 4 2. Metodika 2.1. Hodnocení koní Skutečný výsledek koně v soutěži, tj. ve skocích a všestrannosti v trestných bodech a v drezuře v dosažených procentech se přepočítá pomocí následujících matic na pomocné body. Podle průměru pomocných bodů na jeden start jsou řazeny žebříčky. Skoky Stupeň Diskvalifikace Trestných bodů v soutěži soutěže (odečítá se) do pomocných bodů TT T ST S L ZL Z Drezura Stupeň Diskvalifikace Dosažených procent obtížnosti (odečítá se) nad do 40 pomocných bodů TT 0 34,0 30,0 26,0 22,0 18,0 14,0 11,0 8,0 5,0 3,0 T -2 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 1,0 ST -2 14,0 12,5 11,0 9,5 8,0 6,5 5,0 3,5 1,5 0,5 S -6 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3,5 2,5 1,5 0,5 L -5 7,0 6,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 Z -3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Všestrannost Trestné Kód Stupeň Diskvalifikace Obtížnost body obtížnosti soutěže Odečítá se do 45 45, , , , , , nad CCI****,CIC**** 0 TT CCI***,CIC*** -1 TT CCI**,CIC**,CNC*** -1 T CCI*,CIC*,CNC** -2 S CNC* -3 L ZL -2 ZL Z -1 Z Soutěž, při které byl kůň vyloučen ze zdravotních důvodů se nezapočítává jako diskvalifikace, ale pouze do počtu startů

5 Hodnocení plemenných hřebců A Absolutní sportovní hodnota (ASH) plemeníka vyjadřuje, jakou kvalitu výkonu manifestovalo jeho potomstvo. Vychází z porovnání skutečných výsledků dosažených potomstvem s nejlepším dosažitelným výsledkem. Stanovuje se na standardní hranici výkonu (obtížnostní stupeň S), tj. ASH(S), nebo na hranici nejvýše dosažené. Výpočet: x1 x 2 x 3 x 4 Σ a /á + Σ b /b + Σ c /c + Σ d /d i i i i i=1 i=1 i=1 i=1 ASH = x 1 + x 2 + x 3 + x 4 a.. získaný počet pomocných bodů v obtížnostním stupni Z á.. maximální možný počet pomocných bodů x.. počet startů v obtížnostním stupni Z b.. získaný počet pomocných bodů ve stupni ZL b.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni ZL x.. počet startů ve stupni ZL c.. získaný počet pomocných bodů ve stupni L c.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni L x.. počet startů ve stupni L d.. získaný počet pomocných bodů ve stupni S d. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni S x. počet startů ve stupni S Absolutní sportovní hodnota vypočítaná na základě výsledků do obtížnostního stupně S včetně, je základní a používá se pro vzájemné porovnání plemeníků. Je zpracována pro jednotlivé disciplíny samostatně. Od roku 2007 bude jako základní stupeň porovnání používán stupeň ST. Absolutní sportovní hodnota dosahuje hodnot od 0,00 do 1,00: ASH HODNOCENÍ PLEMENÍKA 0,70 a vyšší vynikající 0,60 0,69 velmi dobrý 0,50 0,59 dobrý 0,40 0,49 podprůměrný do 0,39 špatný B Index relativní sportovní hodnoty (IRSH) vyjadřuje, jaké úspěšnosti dosahují potomci plemeníka ve srovnání s celou populací sportovních koní buď na vybraném obtížnostním stupni, nebo celkem. Zatím je používána pro hodnocení mladších hřebců, u nichž výkonnost jejich potomků nedosáhla stupně S. Od roku 2007 bude používána jako index pro celou populaci. průměr pomocných bodů potomků plemeníka na 1 start x Index RSH = násobeno 100 průměr pomocných bodů celé populace na 1 start x kde: x.stupeň obtížnosti RSH > 100 plemeník produkuje nadprůměrné potomstvo

6 6 3. Statistika Stav koní v matrice k je V roce 2006 startovalo koní, kteří absolvovali startů. Ve skokových soutěžích startovalo koní, v drezurních 757 koní, ve všestrannosti 299 koní a spřežení 119 koní. Bylo zařazeno nových koní. Celkem bylo zpracováno soutěží, z toho 1455 skokových,486 drezurních, 94 všestrannosti a 38 spřežení. Přehled o počtu zpracovaných startů Sportovní sezóna Z ZL L S ST T TT Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení Přehled o obtížnostních stupních zpracovaných soutěží Sportovní sezóna Z ZL L S ST T TT Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení 4/1 1/2 11/1 14/2 8/4 38 Přehled startujících koní podle oblasti PHA Č JČ ZČ KV SČ VČ JM SM VYS ZL Mez. + zahr. Celkem Počet koní Počet sout Věková struktura Věk Pohlaví Celkem Procento Hřebci Klisny Valaši , , , ,5 Starší ,6 Celkem Procent 12,5 45,0 42,5 100%

7 7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2006 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2006 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří startovali minimálně 3x. V samostatném seznamu jsou zařazeni koně startující v soutěžích spřežení, avšak pouze ti, kteří absolvovali v roce 2006 kompletní soutěž, nebo alespoň část drezurní a maratón. Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka - číslo licence - viz Všeobecná pravidla - pod jménem koně je uveden rok narození, pohlaví a základní barva - číslo a jméno hřebce otce sportovního koně (dle ÚEK) - hřebci, kteří působili v chovu pod zemským i kmenovým číslem jsou uváděni vždy jen pod jedním označením - pouze jménem jsou vedeny plnokrevné klisny, polokrevné klisny z bývalých šlechtitelských chovů a většinou matky importovaných koní ze zahraničních plemenných knih (dle ÚEK) - číslem a jménem, nebo výžehem a jménem jsou uvedeny klisny z hřebčínů, klisny zapsané v PK a registrované - číslo a jméno hřebce otce matky sportovního koně (dle ÚEK) - uveden registrovaný subjekt, za který kůň startuje otec matky klub DIS - disciplína, ve které kůň startuje S skok D drezura C všestrannost A spřežení (uvedeno v samostatném seznamu) PS - počet startů v sezóně 2006 evidovány jsou všechny starty v klasických soutěžích, z nichž jsme obdrželi výsledky ST - nejvyšší stupeň soutěže, ve které kůň startoval v roce 2006 PPB - průměr pomocných bodů na jeden start - pomocné body jsou stanoveny na základě skutečného výsledku v soutěži s přihlédnutím k obtížnosti soutěže (nepočítá se u soutěží spřežení)

8 8 A1085 A LADY 2 Acord II, Comtess/ Contender S 7 T 7, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 C1609 ABAZ Biskvit, Amazonka/ Karotin S 22 S 4, ,val.,Vr. Jezdecké stáje FRESTA Brno, Brněnské Ivanovice E1419 ABC CEMBALO Concerto II, Joosana/ Caletto I S 3 ST 7, ,val.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov B2329 ABC CHICAGO Capitol II, Fair Play/ Lord S 5 T 12, ,val.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov E1345 ABC OCLAHOMA Wepol Caribik, Kairo/ Ramiro Z S 5 S 5, ,kl.,Hd. TJ Hřebčín Kubišta, Měník E836 ABERG 296 Almhirt chlumecký, SČ 838 Molinka/131 Blatec - 1 S 21 T 9, ,val.,tm.Hd. JK Všetice, Všetice B1916 ABONENT 440 Ascot s.v., Č 1191 Dita/2308 Diktant - 34 D 8 S 1, ,val.,Ryz. stáj Václav Kolín, Kolín H1848 AC AQUIDO 2623 Lombard - 3 (Agent), 782 Angelique/ Almé Z S 30 ST 4, ,hr.,Hd. TORATEX Ostrava, Sviadnov H2850 AC BEVAR 2742 Faraday, Afrodita/2360 Dietward II S 6 L 4, ,val.,Ryz. JS Astra Ostrava, Ostrava - Radvanice H2508 AC CALIGULA Calvados 2, Junda/ Acobat I S 19 S 4, ,val.,sv.Hd. JS Astra Ostrava, Ostrava - Radvanice H1892 ACCARAT 1 Bavaria Luchs, Ronda/ Gebhard S 14 L 2, ,val.,Hd. Jezdecká stáj Kamenice, Kamenice C1785 ACOBADA Acobat II, Nessy II/ Exorbitant S 10 ZL 2, ,kl.,tm.Běl. JS Ohrazenic, Volenice A710 ACOR 440 Ascot, Č 1432 Corvona/s.v. Corvet S 11 S 5, ,val.,Ryz. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 A1532 ACORADO - T Acorado I, Gundula II/ Calando I S 5 ZL 4, ,hr.,Hd. JK Tarpan, Odolena Voda A1026 ACORDO - T 5062 Acord II, Laschita/ Landadel S 4 L 3, ,hr.,Hd. JK Vlčí stopa, Sadská E1427 ACTION PERFECT Z Action Hero, Faletta/ Capitol I S 4 L 3, ,hr.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov H2482 ADAM Dietward - 23, VČ1819 Árie/175 Varin dvorský S 8 ZL 1, ,val.,č.Hd. Statek Kováry, Zákolany C741 ADEPT 462 Echor 65, Janos (Osina)/ Janos S 3 ZL 1, ,val.,Hd. Equus Tábor, Tábor D 2 L 0,75 F1784 ADEPTUS - K 2442 Anno (GER), 2 Diktant/5 Diktant D 17 S 3, ,val.,Hd. Stáj Forte, Svárov, Kladno D1722 ADESINO R Acord s Son R, Desiree/ Wendekoenig S 16 S 5, ,val.,tm.Ryz. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň F2515 ADÉ 525 Taarlo Kubišta s.v., 5/175Arabela/333 Almhirt týnský s.v. S 22 S 5, ,kl.,sv.Ryz. JK Stará Boleslav, Stará Boleslav D1870 ADÉLA - S 235 Dietward - 7, 45/284 Amadea/267 Amadeus S 12 ZL 3, ,kl.,Hd. Jezdecká stáj Urban Klatovy, Andělice

9 9 D1796 ADÉLA Furioso XLVIII - 67, Schirley/43 Shagya mimoňský - 9 S 3 Z -1, ,kl.,Běl. Jezdecký klub Vysoká Libyně, Kralovice F3363 ADIŽE Przedswit XVI - 64, VČ1127 Adriana/23 Varin lipský S 8 ZL 2, ,kl.,Hd. JO TJ Primátor Litomyšl, Litomyšl F3229 ADLON 58 Acord II, Larsa/ Capitano S 13 T 5, ,hr.,Hd. Jezdecká stáj Ivo Tinz, Nasavrky C691 ADRIA 143 Quoniam II - 203, JČ 972 Gita/42 Furioso XLIII - 13 D 2 Z 0, ,kl.,tm.Hd. SSCHK Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec C 1 ZL 9,00 H1438 ADRIAN A 2456 Epsom (POL), 777 Adriana/ Dietward S 28 S 4, ,val.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá G1968 ADRIANO GITKA 2419 Adriano - 1, JM 4435 Gitka/2418 Dietward - 4 S 6 ZL 3, ,val.,tm.Hd. JK ZH Tlumačov, Tlumačov B1371 ADRIE 290 Walzerkönig, 4 Galanta/29 Quoniam II - 69 S 17 S 6, ,kl.,sv.Ryz. JK Poděbrady, Poděbrady H2855 AGASSI F1 As di Villagana, Girlie/ Gardeulan I S 20 L 3, ,hr.,Hd. Jezdecký klub EQUITEAM Flisník, Dolní Domaslavice B2433 AGATHA Quoniam II-238 s.v., 1/369 Vendy/297 Frühesch - 2 S 13 L 4, ,kl.,Vr. JK Velvet - Ouštice, Neveklov F3206 AGÁTA Lombard, Adriana (Dietward - 48)/2360 Dietward S 10 L 3, ,kl.,Hd. Stáj Manon, Litomyšl A1385 AGENTINA Great Pleasure, Adriana (Dietward - 48)/2360 Dietward S 8 L 4, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 F3336 AGRO-ANEX Royal Court (IRE), Alcoa (POL)/ Canadian Winter (USA) S 3 ZL 2, ,val.,Hd. JK Jezbořice, Jezbořice A1426 AHORN-T Ahorn Z, Raphaela-T/5083 Raphael S 13 L 5, ,hr.,Ryz. JK Tarpan, Odolena Voda F1669 AHRIMAN 5010 Aloube Z, Dobra Wola (POL)/ Meautry (FR) S 11 L 1, ,val.,Hd. Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané F2413 ACHÁT KINSKÝ 556 DAF Ondráš s.v., 41/633Arleta Kinská/250 Burbon s.v. D 4 L 1, ,val.,Plav. JS Adrasteia, Praha 4-Michle B1867 AKIM 440 Ascot s.v., 405 Irma (Lumen)/4161 Lumen S 8 L 4, ,val.,tm.Ryz. Stáj Novák - Plaňany, Plaňany F2887 AKIM Lopez, VČ1133 Astrid/2185 Obvod D 19 L 1, ,val.,Ryz. JK Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice E818 AKIN 521 Libertus, SČ1006 Alice/142 Quoniam II S 7 ZL 1, ,val.,tm.Hd. JK Teplice - Doubravice, Modlany H1757 AKROBAT Vals s.v., JM 2559 Alhambra/ Havel S 14 S 5, ,val.,Ryz. Stáj Kmoníček, Pardubice H3087 AL CAMPO/2920 As di Villagana, Akelei/ Athletico S 10 ZL 4, ,hr.,tm.Hd. Stáj Mustang s.r.o., Lučina A1247 ALABAMA Lombard, Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 16 S 6, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc K100 ALABAMA Atlas, Úvrať (Q V - 13)/2221 Quoniam II (Quido) S 14 ZL 2, ,kl.,Hd. JO TJ Agro Cheb - Nebanice, Nebanice D 1 Z

10 10 A562 ALADIN 5010 Aloubé Z /79, Tunika/41 Servátor - 46 D 13 S 3, ,val.,č.Hd. František Cvetler, Nový Malín F3404 ALASKA DANCER Topanoora (IRE), Zazu/ Cure the Blues (USA) S 6 ZL 2, ,kl.,Hd. JK Hřebčín Suchá, Litomyšl A1033 ALBA Sultán (SK), Amazonka/3225 Koheilan I-CZ s.v. S 7 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. JO Kněžmost, Kněžmost D1879 ALBA 3 Aloube Z, 18/184 Antika/412 Ermitaž s.v. S 9 ZL 1, ,kl.,Hd. Stáj Macán Chudenice, Klatovy A1565 ALBA SUN CADORIA Sunderland, Diva Des Isles/ Alme Z S 3 ZL 4, ,kl.,Hd. Zámecká jízdárna Úholičky, Úholičky D1562 ALBAN - K 2702 Lombard, Alba (Dietward - 9)/2360 Dietward II S 18 S 7, ,hr.,Hd. Jezdecká spol. Kočík, Stružná G2567 ALBERT 1, / S 15 ZL 3, ,val.,Hd. JO Máj Třebenice, Třebenice F3127 ALBERTA 5055 Landos, Furioso XLVIII/1 Furioso XXXVIII - 36 S 18 S 4, ,kl.,sv.Hd. Stáj EQUEST, Brandýs nad Labem K80 ALBERTO 752 Varadero s.v., 4/312 Aliance/363 Assisi del Santo (FR) S 6 ZL 0, ,val.,Hd. Audit Sulice, Praha 4 C1604 ALDA Aldan, 19/213 Mamba/5030 Mr.Cox S 3 ZL 0, ,kl.,Hd. JS Ohrazenice, Volenice D1955 ALDANA QUENS Monarch (GB), Algara/ Norbert (HUN) S 3 Z 2, ,kl.,Ryz. TJ Statek Úněšov, Líšťany F2156 ALDIS 440 Ascot s.v., VČ 1485 Jamajka/315 Vemjan s.v. S 3 ZL 3, ,val.,Ryz. JK Kunčice,Nechanice D 7 Z G2185 ALDO 2648 Dunbeath (USA), Aldiana (GER)/ Priamos (GER) S 10 L 3, ,hr.,Hd. JO TJ Sokol Uherčice, Uherčice E847 ALEDA 2643 Dietward I - 14 (Disk), Astorka (Amon - 26)/2306 Amon s.v. S 10 S 6, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc B3018 ALEX Aldan, Č1012 Kordula/75 Quoniam S 7 Z 0, ,val.,Hd. JK Březnice, Březnice F3219 ALEX Mineral s.v., 46/194 Almona/333 Almhirt týnský s.v. S 5 ZL 2, ,val.,Ryz. Školní statek Hořice, Hořice F3244 ALEX 4 Alcatraz, Ninette/ Lansing S 3 Z 0, ,kl.,Běl. JK Zámek Dětenice, Dětenice K122 ALEXIS-H 817 Atlas, ZČ958 Sáva/50 Servátor - 53 S 10 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. TJ JO Cheb - Háje, Cheb-Háje G1840 ALF Latouro N, Alice/ Amigo S 27 T 10, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Hipodrom Most B2373 ALF 1, 26/379 Aljaška/56 Diktant - 17 S 4 ZL 4, ,hr.,tm.Hd. JK Mutějovice, Mutějovice C861 ALF Hradiště 329 Ramiro - 47 s.v., Lenka/ Przedswit X S 17 ST 1, ,val.,Hd. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov A1577 ALGEBRA Lombard, Alba (Dietward - 9)/2360 Dietward S 4 ZL 3, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc

11 11 F3259 ALICE 3 Aquilino, Inschira/ Ibikus D 5 Z 0, ,kl.,Hd. JK Stáj Adam, Deštné v Orlických horách D959 ALIGÁTOR 252 Litograf - 20, ZČ 833 Angola/2332 Faharadscha S 38 ST 6, ,val.,Ryz. JK P+P Třeboň, Třeboň A448 ALISA 214 Taifun, Č 2057 Jiskra/1 Furioso XXXVIII - 36 D 8 L 0, ,kl.,tm.Hd. Jezdecké středisko Řitka, Řitka D1880 ALISA Avtograf, Popona - 51/77 Papirus-25 S 4 ZL 1, ,kl.,č.Hd. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice A1070 ALITA FAU, Sita STB/ Lucky Boy 1843B S 18 ST 3, ,kl.,Hd. JK B.U.K. Opava, Opava-Kateřinky H2929 ALLEGRA Arras, 73/152 Baronka/2608 Bourbon s.v. S 10 ZL 2, ,kl.,Ryz. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm H2696 ALOUBE oil TEAM Aloube Z, Gera VIII/ Zuenftiger S 12 L 4, ,hr.,Hd. Stáj Supreme, Slavkov C969 ALPINA 567 Bentley, Alpa/s.v. All Tiger (GB) S 10 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov K38 ALTAIR Alahrat (Alada), Keiki/ Kelte S 10 S 3, ,hr.,Hd. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 E789 ALTIN TUJAK 522 Aldan, Sabrina/ S 6 L 1, ,val.,Hd. JK Česká Lípa, Česká Lípa A1586 ALVAR Acord II, Contra/ Contender S 3 ZL 4, ,val.,Hd. Horse Academy, Radimovice C 7 ZL 8,14 G1912 ALVÍN 2337 Duramus II, JM 3367 Chasa/2149 Orkán S 5 L 3, ,val.,Ryz. TJ Jezdec Bochoř, Bochoř H1889 AMADEA Long Meadows (USA) s.v., 777 Adriana(Dietward - 48)/ Dietward S 5 L 2, ,kl.,Hd. JK Frýdek-Místek, Sviadnov C1367 AMALTEA 629 Fetyš, 18/71 Riana/2421 Quoniam II S 18 S 5, ,kl.,tm.š.Běl. JK Tandem, Dubenec A634 AMAR 440 Ascot s.v., Č 929 Quatra/2139 Quoniam hoštický S 13 T 2, ,val.,Hd. Stáj Renata Líkařová, Velká Buková B3396 AMARA 271 Przedswit svrženský - 2, Gita (Amoural-5)/295 Amoural S 10 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Poděbrady, Poděbrady A603 AMARCORD Biofaktory 2442 Anno (GER), 160 Mykonos/190 Mykonos S 22 ST 5, ,hr.,Ryz. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov F3272 AMARETTA 2517 Quoniam II-238 s.v., 17/229 Aneta/387 Arras S 3 Z 2, ,kl.,Ryz. JK Železnice, Železnice H2620 AMÁLIE 2561 Quoniam III - 16, 70/539 Aneta/2406 Artist S 6 ZL 3, ,kl.,Ryz. JO TJ Sokol Troubky V118 AMBRA Bavaria-Alaska, 62/343 Aronde/2406 Artist S 3 ZL 4, ,kl.,tm.Hd. JK Altius, Nítovice D 4 S 0,50 A976 AMICELLO-T Acobat II, Fortuna VI/ Caletto I S 3 L 0, ,val.,tm.Hd. JS Bost B., Praha 4 H589 AMONA 2306 Amon s.v., JM 2181 Pamela/ Przedswit X S 10 L 2, ,kl.,Ryz. Stáj Accom Praha, Praha 5

12 12 F2589 AMONAR 2512 Dara Monarch (GB), Arcola/2407 Amyndas (IRE) S 6 ZL 3, ,val.,tm.Hd. JS Cantiléna, Chlumec nad Cidlinou C 3 ZL 8,00 G1701 AMOR Mykonos - 10, 59/300Arina/2406 Artist S 13 S 2, ,val.,Hd. JK Agrostyl - Otice, Slavkov H1958 AMOR Quoniam II-238 s.v., Amona/2306 Amon s.v. S 20 S 5, ,hr.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá B2938 AMPERE Angard (DE), Andante IV/ Gunnar D 11 S 2, ,val.,Hd. stáj Václav Kolín, Kolín F1570 AMUSING-K 295 Amoural, 136 Dux/109 Dux D 3 L 0, ,val.,Hd. JS Mézair, Praha 10-Petrovice F3322 AMY Boston, 4/312 Aliance/363 Assisi del Santo (FR) S 4 ZL 3, ,kl.,Hd. SJK SZeŠ Lanškroun C1653 ANABELA 709 Jaspis, 25/286 Belinda/297 Frühesch - 2 S 8 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Kavalo Tábor H2318 ANABELL Aramis s.v., 46/222 Arie (Lotty)/5010 Aloubé Z S 17 ST 5, ,kl.,Hd. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm D1477 ANARCHIE 5024 Narcos II, 25/146 Aliance/320 Grandchant (FR) S 10 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. Jezdecký klub Šlovice, Kozolupy B3272 ANATOL Autonom s.v., 67/327 Táňa/2616 Gottward s.v. S 7 ZL 3, ,hr.,Hd. JS Opatrný Hořovice B2200 ANDOLPH Wepol Athlet Z, Vitah/ Roman S 18 S 6, ,val.,Běl. TJ Hřebčín Kubišta, Měník D1559 ANDORRA 702 Aquilas s.v., 44/482 Ruby/329 Ramiro - 47 s.v. S 20 S 4, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn, Nezvěstice H3005 ANDY Corsár, SM3609 Ajka/2363 Alonzo S 2 Z 0, ,kl.,Běl. JK BEKA Loučka, Cholina C 1 Z 2,00 F1752 ANETA Anno (GER), 91 Gilda/ Diktant I S 4 L 5, ,kl.,Ryz. TJ Sokol hřebčinec Písek H2398 ANETA Artist, SM3280 Greta/2176 Quoniam II S 3 ZL 3, ,kl.,Ryz. JO TJ Sokol Troubky F2537 ANGEL Hugben - 49 s.v., Anděla/1997 Alarm - 64 S 3 ZL 2, ,val.,Hd. JK Líšnice 5+jeden, Řitka D690 ANGELA 299 Przedswit XVI - 12, ZČ 833 Angola/2332 Faharadscha S 21 S 3, ,kl.,Ryz. TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory H1306 ANGELIKA 2221 Quoniam II (Quido), 48/129 Arana/4380 Catalin II - 20 S 17 S 5, ,kl.,Mourek Sportovní stáj Equus CZ, Uherčice D1415 ANGELIKA Quoniam pecínovský, SM2983 Aida/2272 Duellano zvěrkovický S 3 ZL 1, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká stáj Prela - Nové Svržno, Hostouň V284 ANITA Przedswit XIII - 54, Aneta/178 Quoniam zákupský S 5 ZL 0, ,kl.,Ryz. Jezdecký klub Omelan Radek, Jindřichův Hradec I G1693 ANKA CLARK 2337 Duramus II, JM 3337 Ondava/3175 Častus S 1 Z 4, ,val.,Hd. TJ Jezdectví Moravské Knínice D 10 S 1,00 B2390 ANKARA Aldan, 102 Aladia (Dk I)/56 Diktant - 17 S 19 S 3, ,kl.,Hd. Stáj Novák - Plaňany, Plaňany

13 13 G1672 ANNIE 440 Ascot s.v., Maga/ Hugben (GB) S 19 T 9, ,kl.,sv.Hd. Stáj Tesárek, Kocanda H1840 ANONCE 2442 Anno (GER), 84 North Star VI/13 North Star III - 23 S 10 S 3, ,kl.,Ryz. TJ Jezdec Bochoř B2320 ANTHÉ 206 Frühesch, 13/223 Anthea/317 Gamar (SU) s.v. S 29 ST 5, ,val.,Hd. JK Dolany, Kolín B970 ANTIKA Dux, SČ 998 Adela/30 Quoniam S 1 Z -4, ,kl.,Ryz. JK při ŠS v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod D 2 L D1589 ANTON Diktant písecký, 48/151 Antea/385 Zorro s.v. S 6 ZL 2, ,val.,Ryz. TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, Plzeň F1787 ANTONIO 5010 Aloube Z, Bajadera 271/0038/83/8482 Jar S 6 ZL 0, ,val.,Hd. JS Fiala, Družec C394 ANÝZ 2487 Donegal (IRE) s.v., Adara/2263 Hviezdar C 3 ZL 8, ,val.,Hd. JK Humpolec F3217 APAČ 1 Great Pleasure, 53/487 Astra/ Jasmin S 5 ZL 0, ,hr.,Hd. ERC Mnětice, Pardubice D1859 APEL 536 Lopez - 17, 45/284 Amadea/267 Amadeus S 4 Z -1, ,val.,sm.Běl. JK K+ K Agro chov koní Svržno, Hostouň B1566 APETITO 122 Przedswit X - 83, Č 988 Arma/121 Furioso XLVIII - 48 S 12 ZL 0, ,val.,Hd. JK Humpolec, Humpolec D 6 L 0,67 V406 APOLO Adriano - 1, SM3013 Florans/2227 Admetos S 6 ZL 2, ,val.,Ryz. JK Hipo Jihlava, Jihlava E1022 APRÍL OBROCKÝ 522 Aldan, Gidra /Granada//998 Gidran XIV - 18 S 21 ST 4, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok, Dubá C1713 AQUELA 321 Harlow (USA), 54/317 Alveta/2404 Kornett - 13 S 8 ZL 2, ,kl.,Hd. JK VOŠ a SZeŠ Tábor, Tábor H1920 AQUILLA Long Meadows (USA) s.v., Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 24 L 4, ,kl.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá H1437 AQUINO A 2517 Quoniam II-238 s.v., 797 Aqwa/2307 Silver S 22 S 4, ,val.,Vr. TORATEX Ostrava, Sviadnov H1435 ARAGON Ascot s.v., VČ 1241 Čambra/125 Quoniam II S 20 ST 5, ,val.,Ryz. JK Artemis, Mnichovice B3263 ARAGON Tiscali Araconit, Panama/ Pikant S 14 L 3, ,val.,Hd. Stáj EQUEST, Brandýs nad Labem B1370 ARAK 29 Quoniam II - 69, 42 Donna Geralda/ Daimyo 4156 S 16 S 4, ,val.,Hd. JK Poděbrady, Poděbrady C1730 ARAKAIN 724 Puschkin s.v., Avara/120 Relief S 8 Z 2, ,val.,Hd. JK Ratibořské Hory, Ratibořské Hory D 3 L 1,33 C 3 Z 4,97 H1646 ARAL 2221 Quoniam II (Quido), 48/129Arana/4380 Catalin II - 20 S 5 ZL 3, ,val.,č.Hd. JK Polsko, Žamberk F1828 ARAMIS 425 Libero - 69, VČ1133 Astrid/2185 Obvod S 4 ZL 2, ,val.,Ryz. JPS Vanice, Vysoké Mýto B2984 ARAMIS Dietward I - 2 s.v., Lotery/2405 Feuersturm (FR) S 4 ZL 0, ,val.,tm.Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov

14 14 F2890 ARAMIS 9 Great Pleasure, 44/544 Aranka/436 Admirand s.v. S 4 ZL 3, ,hr.,Ryz. JK Farma pod Lípou, Rokytnice v Orlických horách D1554 ARAMIS HOUSSOIT Z Aramis de la Cense, Gwendolyn/ Guignolet W HGT S 22 ST 5, ,val.,Ryz. JK VOŠ a SZeŠ Tábor, Tábor H2186 ARANA Bourbon s.v., 67/859 Angelika/2221 Quoniam II (Quido) S 14 L 3, ,kl.,č.Běl. TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm C954 ARANKA 146 Marin Suchý, JČ127 Arina/102 Div - 56 S 4 Z 2, ,kl.,Ryz. JK Ratibořské Hory, Ratibořské Hory H2499 ARANKA Caesar, Arva (Amoural - 19)/295 Amoural S 32 S 5, ,kl.,Hd. JK Agrostyl - Otice, Slavkov D 1 Z A1466 ARÁLIE 2746 Dantes, 73/75 Argema/2623 Lombard - 3 (Agent) S 11 L 4, ,kl.,Vr. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc G1431 ARC QUEST/WOLF Arcane (USA), South Sea Pearls/ Nininsky (USA) S 4 ZL 0, ,val.,Hd. JK Ideas, Brno C 2 L 3,40 C926 ARCON 462 Echor 65, 431 Adriano (Arcona)/ Adriano 3397 D 17 TT 13, ,val.,Hd. Jezdecký klub Aleko, Čimelice B1919 AREN 440 Ascot s.v., Č 2060 Arabela/ Belendek (HUN) S 12 S 5, ,val.,Hd. Stáj Studnička, Praha 5 E1057 ARENA Aramis s.v., 780 Ascona/ Markus S 15 S 6, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 A1576 AREOLA 2785 Ramzes s.v., Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 5 Z 3, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc H2552 ARGENTA 2666 Porter, SM2149 Archa/20 Przedswit XI - 67 S 24 S 6, ,kl.,Hd. JK Beskyd Nábytek, Havířov-Bludovice D575 ARGENTANO Argentano, Brownlight/ Wolfshagen S 5 ZL 3, ,val.,Vr. Sportovní stáj Donthová, Rosnice B2605 ARGENTINA 3520 Astemur, Aza/3420 Aragan S 8 S 5, ,kl.,Hd. JK Poříčí, Poříčí nad Sázavou C 3 ZL 10,00 H2697 ARGENTINA 2 Amman, Silla K/ Solo Dancer (GER) S 9 L 3, ,kl.,tm.Hd. Stáj Supreme, Slavkov H2121 ARGON Aramis s.v., Topas - 30 (Astorka)/2386 Topas S 20 T 9, ,hr.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc L49 ARGONAUT 2517 Quoniam II-238 s.v., 73/190 Argonika/2660 Sargoni D 7 Z 0, ,val.,Ryz. Jezdecký oddíl Města Prostějov, Mostkovice G1868 ARGOS Cattaro, 61/365Jiskra/2418 Dietward - 4 S 5 L 4, ,val.,Hd. JK Samson,Moravské Knínice B2020 ARCHIBALD 3225 Koheilan III - 9 s.v., 10/332 Áruba CZ-Sh-A-104/3154 Siglavy Bagdady - 21 D 3 S ,hr.,Hd. JK Shagya Vilémov, Vilémov D1436 ARCHIPEL MICHEL Archipel, Weissglut/ Waidmannsdank D 3 L 1, ,val.,tm.Hd. Jezdecký oddíl Kavka, Nejdek K66 ARIADNA Acros, 22/56 Pamela/271 Przedswit svrženský - 2 S 17 L 3, ,kl.,Hd. JK Samuel Smržovka, Albrechtice v Jizer.horách B3391 ARIANO 522 Aldan, 17/160 Pepsi/297 Frühesch - 2 S 7 ZL 1, ,val.,tm.Hd. JO TJ Sokol Přívory, Přívory

15 15 A1362 ARIEM A Jungle Prince, La Chanel/ Lanthan S 18 ST 6, ,val.,Ryz. Stáj Studnička, Praha 5 H1523 ARIEN 2406 Artist, SM 3505 Iza/332 Husar týnský s.v. S 11 ZL 2, ,kl.,Ryz. JO při SŠZe Přerov, Přerov I - Město A1246 ARIKA Topas - 14, 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 19 L 4, ,kl.,Vr. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc B3392 ARINO Aramon, Laura/ Opal S 18 S 2, ,val.,Hd. JK Dítě a kůň, Miskovice B1929 ARISING SUN Alcatraz, Carina II/ D.Nightshade S 6 ZL 1, ,kl.,tm.Hd. Ing.Petr Dajbych, Trnová H2784 ARISTO Z Artos Z, Cartarise Z/5035 Carthago Z S 21 L 5, ,hr.,Ryz. JK Opava-Kateřinky, Kateřinky B3260 ARIVEDERCI Beccari (USA), Amalthaea (GB)/ Sharrood (USA) C 4 Z 6, ,kl.,tm.Hd. Stáj TARA, Unhošť F2350 ARKÁDO, / S 3 L 3, ,val.,tm.Hd. JO SOU a SOŠ Polička, Choceň C 5 T 20,60 F791 ARKON 169 Konsulent - 7, VČ 604 Arana/s.v. Markeur S 1 Z 4, ,val.,Ryz. Josef Hasák - stáj Hrobice, Hrobice D 3 TT 18,00 H1890 ARMANDO 5062 Acord II, Gondola / Gotthard S 8 S 2, ,hr.,Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 E1070 ARMERO 1 Abdulkarim, Elena XVI/ Grundyman S 4 ZL 2, ,hr.,Hd. Jezdecká společnost Javorník, Český Dub D 4 L 0,13 F2049 ARMUS Renomee Z, Č146 Arleta/2143 Karneol - 16 S 5 L 0, ,val.,Hd. JK Gotex,Chvalkovice G2541 ARNETA 1, / S 3 ZL -4, ,kl.,tm.Hd. JK Eliot Brno, Brno D422 ARNIKA 75 Quoniam - 145, Č451 Havana/48 Havel - 2 D 3 L 1, ,kl.,Ryz. JK Céva, Praha 9 E420 ARNIKA 229 Azol, VČ 853 Fata Morgana/42 Furioso XLIII - 13 S 5 L 3, ,kl.,Hd. Hradecký jezdecký klub, Hradec Králové C 2 L 10,50 B1301 ARNIKA Azol, Haidy/110 Hubertus humburský S 14 S 4, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj FCC, Kolín G2935 ARNOŠT 815 Caletto III, 53/487 Astra/5018 Jasmin S 5 ZL 4, ,hr.,Hd. Moravský zemský hřebčín a.s., Moravská Nová Ves B2641 ARNY 370 Pedro s.v., Č2103 Hany/ Cobalt D 3 S 3, ,val.,Ryz. Stáj Leonard Praha, Praha 1 A1340 AROD Bachus, Poema/462 Echor 65 S 6 ZL 3, ,val.,Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 G2947 ARON Autonom s.v., Girana/ Bavaria Luchs S 8 ZL 4, ,val.,sv.Hd. Arcus Engineering Czech, Brno-Černovice F866 AROT 2241 Karneol - 9, Alma/1084 Norodom S 1 Z 3, ,val.,Ryz. TJ Tatran Ústí nad Labem, Ústí nad Labem D 5 L 1,20 H2334 ARTABAN 2684 Aramis s.v., Árie/ S 12 ZL 2, ,val.,Hd. JK Velká Polom, Velká Polom

16 16 B3112 ARTEMIS Renomee Z, 49/236 Alfa/229 Azol S 4 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. JK Všetice, Všetice D1734 ARTEX Dietward - 7, 19/151 Altissa/367 Boleslaw S 12 L 3, ,val.,Hd. Jezdecký klub Otradovec, Mariánské Lázně D1777 ARTUŠ Acros, 26/90 Glad 26/3413 Gospodar S 12 ZL 3, ,val.,Ryz. Jezdecká stáj Egrensis, Skalná H3019 ARTUŠ Autonom s.v., 67/713 Flaming Star/2528 Topas - 28 S 6 ZL 3, ,val.,Ryz. JK Agrostyl - Otice, Slavkov D1940 ARVEL 815 Caletto III, 69/581 Arnika-R/75 Quoniam S 2 Z 2, ,hr.,Hd. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň D 1 Z 1,00 H3072 ARWEN Charisma, Arlene/514 Renomee Z S 9 ZL 3, ,kl.,Hd. JK Beskyd Nábytek, Havířov-Bludovice B1930 ASCALONA Quoniam II-238 s.v., 696 Aspe/ Vers 3345 S 17 ZL 2, ,kl.,Ryz. Jezdecký klub Plzeň, Plzeň F2816 ASJIEL Cappucino van Berkenbroek, Nabela van den Hamel/ Edgar S 17 S 3, ,val.,Hd. Stáj Manon, Litomyšl H1522 ASPEKT 440 Ascot s.v., SM 2057 Jackelina/2159 Quoniam jihlavský S 6 ZL 2, ,val.,tm.Ryz. Stáj Fénix, Senice na Hané V131 ASTA 440 Ascot s.v., Taarlo-18 (Tula)/366 Taarlo s.v. S 10 ZL 2, ,kl.,Ryz. JK Vystrkov, Vystrkov B1557 ASTER 440 Ascot s.v., Č 349 Seina/s.v. Court Gift (GB) S 12 ZL 3, ,val.,sv.Hd. JK Sobočice - Stáj Abík, Zásmuky D1438 ASTÉK 229 Azol, Atlanta/ Advocat S 18 ZL 2, ,val.,Hd. JK Samuel Smržovka, Albrechtice v Jizer.horách A1386 ASTORIAN 2746 Dantes, Astorka II (Topas-30)/2386 Topas S 4 L 4, ,hr.,Vr. TJ Jiskra Bílá Hora, Praha 6 D 9 L 1,50 H1519 ASTRA 2332 Faharadscha, 697 Athene/ Vers 3345 S 18 S 3, ,kl.,Běl. JK Agrostyl - Otice, Slavkov B2358 ASTRA Boruschkin, SM2217 Aqwa/2307 Silver D 3 L 0, ,kl.,tm.Hd. JK Harfa, Praha 4 B3448 ASTRID 1 Perhaps Vh Molenvondel, Radisa van Overis/ Fantastique S 6 S 4, ,kl.,Hd. JK Všetice, Všetice B2591 ASWAN TARA 387 Arras, 9/151 Fleuer du Madon-T/5013 Rif du Madon S 9 L 3, ,val.,Ryz. JK Stará Boleslav, Stará Boleslav D 2 Z 0,50 A934 ATAMAN - N, / S 21 S 5, ,val.,Ryz. PJK Gabrielka, Praha 6 D1768 ATEA KINSKÁ 556 DAF Ondráš s.v., 41/462 Atlanta Kinská/250 Burbon s.v. S 5 ZL 2, ,kl.,tm.Plav. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice A924 ATHOS Aldan, VČ 1798 Floreta/214 Taifun S 4 ZL 2, ,val.,tm.Hd. JK Black Fox, Praha 2 G1942 ATHOS Adriano - 1, 61/498Dáša/2418 Dietward - 4 D 15 T 10, ,val.,tm.Hd. JK Vega Brno, Brno-Kohoutovice D1767 ATILLA II 2442 Anno (GER), 27/159 Tango (Tamina)/ Tango S 4 ZL 4, ,val.,Hd. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice

17 17 B2920 ATILLA III 2442 Anno (GER), 27/159 Tango (Tamina)/ Tango S 2 L 4, ,val.,Hd. JK Horymír Neumětely, Neumětely D 1 L 1,00 C 5 L 7,56 H2587 ATLANTA Polar Amman, Weltdame/ Weltruf S 15 S 3, ,kl.,Ryz. JK Velká Polom, Velká Polom C1493 ATLANTA 10 Alcatraz, Armgard/ Raimondo S 24 S 5, ,kl.,Hd. JS Ohrazenic, Volenice H2693 ATLANTA Arras, Larieta/2358 Ludovico (GER) S 22 L 4, ,kl.,Hd. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm E849 ATLANTA Lombard - 3 (Agent), 69/772Atlantida/2516 Lopez S 16 S 4, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Eva Martínková, Kolín E872 ATLANTA Amon - 2, SČ 1006 Alice/142 Quoniam II S 4 ZL 0, ,kl.,Ryz. JK Teplice - Doubravice, Modlany A1464 ATLANTIK Ermitaž s.v., 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 25 L 2, ,val.,Hd. Sportovní stáj Zámek Vilémov, Vilémov A1575 ATLANTIS 2660 Sargoni, 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 3 S 3, ,hr.,tm.Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc K8 ATLANTIS VAN DE ZESH Orlando, Rock En Roll Vd Heffinck/ Landino S 5 L 3, ,val.,Hd. Český jezdecký klub, Karlovy Vary D1129 ATLAS 5062 Acord II, Baroness VII/ Coriander S 28 TT 11, ,hr.,Běl. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 D1421 ATLAS Boruschkin, Atlantida/2516 Lopez S 3 ZL 1, ,val.,Ryz. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 H1918 ATLET 2221 Quoniam II (Quido), JM 2559 Alhambra/ Havel S 6 L 2, ,val.,Ryz. JK Nové Dvory F-M, Frýdek-Místek B955 ATOL 229 Azol, VČ 977 Odeta/2185 Obvod S 4 ZL 3, ,val.,Ryz. JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr, Hostomice pod Br G2575 ATOM Dietward - 86, 61/569 Adria/2401 Diktant III - 9 S 9 ZL 1, ,val.,Ryz. TJ Sokol Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem B1150 ATOM PMAX 2516 Lopez, Astorka II (Topas-30)/2386 Topas S 10 S 4, ,hr.,Ryz. JK Na Horně, Měšice C1606 ATOMINO 609 Boston, Únava (Landruf-1)/294 Landruf S 18 S 5, ,hr.,Hd. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň G1539 ATOS 5019 Tancarville, 62/235Schery/2422 Amon skalský S 35 S 5, ,val.,tm.Hd. JK Mahu Modřice, Modřice E1251 ATOS 2, / S 10 ZL 0, ,val.,Ryz. JK Všemily, Všemily K98 ATOS-H 2779 Autonom s.v., Avenue/ Affekt S 9 ZL 3, ,hr.,tm.Hd. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 B3297 ATREJ Tobrok-13 (Tobrok I-CZ), 10/278 Ahiba CZ-Sh-A-73/3165 Siglavy Bagdady I - 2 D 4 L ,hr.,Běl. Statek Kováry, Zákolany D859 ATTILA 426 Azyl, ZČ 1119 Mária/38 Diktant - 5 S 25 S 4, ,val.,Ryz. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá G2211 ATYŠ 629 Fetyš, 58/349 Angelika/440 Ascot s.v. S 33 ST 7, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Hipodrom Most, Most

18 18 C1544 AURA Caesar, Arva (Amoural - 19)/295 Amoural S 14 S 2, ,kl.,Hd. JK Jemčina, Lomnice nad Lužnicí A699 AVALON Z - T Angelo Z, Wendy / Wettstreit D 19 T 9, ,val.,tm.Hd. MUDr. Erik Beisl, Dvorek A1425 AVANTI 1 Favory, Katja XI/ Arystokrat S 4 ZL 3, ,val.,Hd. Horse Academy, Radimovice C 3 Z 9,33 A1260 AVENA Ermitaž s.v., Faharadscha - 32 (Atena)/2332 Faharadscha S 22 S 5, ,kl.,tm.Běl. JK Šilheřovice, Šilheřovice C751 AVIGNON Avignon 514, Przedswit XV - 14 (Parada)/3276 Przedswit XIII - 12 D 8 ST 5, ,val.,Hd. Pardubický jezdecký klub, Pardubice H2836 AVION Arras, 73/152 Baronka/2608 Bourbon s.v. S 30 S 4, ,hr.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá A928 AXIS 436 Admirand s.v., VČ 1459 Daniela/ Norbert (HUN) S 3 ZL 0, ,val.,Hd. Stáj Poncar Kladno, Kladno D 2 Z 0,25 G1748 AZAT Duramus II, JM3796 Dalma/10 Alarm - 87 S 14 L 3, ,val.,Ryz. JO Agrotonz Tlumačov, Napajedla B2620 BABETA Buenos (GER), Č1551 Kometa/214 Taifun S 9 L 3, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Zámek Vilémov, Vilémov D1374 BABIT, / S 7 ZL 3, ,val.,Ryz. TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby, Klatovy G2538 BACARDI 250 Burbon s.v., Majka/2089 Furioso drahlovský S 6 ZL 0, ,val.,Plav. JK Eliot Brno, Brno G2850 BACCUS 2740 Baxte de Quettehou, 52/435 Korida/2241 Karneol - 9 S 3 Z 2, ,hr.,Ryz. JK MZLU v Brně-ŠZP, Žabčice C 1 Z 7,00 F2122 BAILEYS 1, / D 6 L 0, ,kl.,hd.b.Strak. Pardubický jezdecký klub, Pardubice E1166 BAILEYS 20 Bolschoi, Weigerin/ Wangenheim D 10 S 4, ,val.,Ryz. JS u Ryzáčka, Straškov G2152 BAJKA Robik s.v., 6-47 Barunka/2340 Obvod slatiňanský S 9 ZL -0, ,kl.,Hd. Slzavé Údolí, Klášterec nad Ohří H2267 BAK 1, / C 3 ZL 9, ,val.,sm.Běl. JK BEKA Loučka, Cholina E706 BALANCE 205 Grantast, SČ 1063 Brupina/78 Relief - 3 /Kord/ S 3 ZL 4, ,kl.,sv.Hd. JK Roudníky, Ústí nad Labem K84 BALDINO Baldini II, Pretty Woman/ Pluspunkt S 8 ZL 2, ,hr.,Hd. Stáj Paluska, Radonice D1234 BALERO 454 Boruschkin, 3-37 Blanka/43 Shagya mimoňský - 9 S 8 ST 7, ,val.,Ryz. Jezdecký oddíl Kavka, Nejdek F1712 BALET 90 Przedswit X - 68 s.v., VČ1270 Baletka/11 Marin S 16 S 4, ,val.,Ryz. TJ Slovan Frenštát p.r., Frenštát pod Radhoštěm E1222 BALETKA OBROCKÁ 514 Renomee Z, SČ896 Pampa/30 Quoniam S 4 Z 1, ,kl.,sm.Běl. Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok, Dubá A1518 BALIRINA Linaro, Darina IV/ Calvadur S 17 S 6, ,kl.,Hd. Stáj Accom Praha, Praha 5

19 19 F2313 BALLANTINES Bachčisaraj (Barbero) s.v., Listra/2288 Agadir D 6 S 2, ,kl.,č.Hd. JK Poštorná, Břeclav D1953 BALOUBET - S Baloubet du Rouet, Guana II/ Grand Canyon S 8 L 3, ,val.,Ryz. Jezdecká stáj Schneider, Plzeň H2780 BALOUBET S SON Baloubet du Rouet, Pina Colada/ Pit I S 25 L 4, ,val.,Ryz. JK Opava-Kateřinky, Kateřinky H2211 BALTICA 2608 Bourbon s.v., 67/697 Jiswa/2364 Löwenmut S 4 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. TORATEX Ostrava, Sviadnov A808 BALTIKA 430 Baladin de L Oir s.v., 43/214 Laverna/365 Lomikar s.v. S 4 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Taxis Záryby, Záryby A1161 BALY HARA 5055 Landos, Laughtons Lady/ Laughton`s Flight S 5 S 4, ,kl.,Hd. Stáj Jiří Pecháček, Praha 5 H1603 BALZAC 440 Ascot s.v., 66/142Blanka/2144 Servátor - 21 S 6 S 0, ,val.,Hd. JK Všetice, Všetice H1913 BANCKROF 2651 Úskok (Q VII - 1) s.v., Balada/2355 Abad (SU) S 7 L 0, ,val.,Hd. TJ JO Horymas, Horní Město C1536 BANDOLERO XLIV Odre, Bailona/ Brincador X D 10 TT 7, ,hr.,Běl. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov D1177 BANESSA 410 Carol, 25/68Bonanza/310 Lakmus s.v. S 26 ST 6, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost EQUITANA, Březnice A1221 BAR Aldan, Belgia/ Brig D 6 S 3, ,val.,Hd. Jízdárna R.B.Budeč, Velké Přílepy H2248 BARBAR, 71/233 Bellevue/2262 Meander s.v. S 2 ZL 3, ,val.,č.Hd. JO Šumperk, Šumperk C 7 T 14,71 H2412 BARBAYA AGROP 2406 Artist, Sára/ S 12 S 3, ,kl.,Ryz. JK Steally Opava, Opava G2983 BARCA VAN HET EIKELB Darco, Joyce/ Nimmerdor S 6 L 5, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Tretera, Loukovice G1949 BARCELONA Jasmin, JM 4279 Cetka/4260 Cent - 22 (Cinzano) S 22 S 4, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká stáj Nováček, Lukovany B1575 BARD 367 Boleslaw, VČ 357 Jasná/986 Furioso XXXIX - 2 S 3 L 2, ,hr.,Plav. JK Spomyšl, Spomyšl D 2 Z 0,50 K97 BARITON 789 Corregio-K, Butterfly/ Bolero S 11 ZL 3, ,val.,Ryz. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 A654 BARNEO 273 Topas - 14, Č 1602 Baronka/71 Quoniam II S 5 ZL 0, ,val.,č.Hd. Jezdecká stáj Bodlákovi,Lipina, Valašské Klobouky F3215 BARNEY KINSKÝ 250 Burbon s.v., 3/165 Elisabeth/197 Litograf orlický D 6 L 1, ,val.,Isab. TJ Equus Kinsky, Chlumec n.cidlinou F1881 BARON, / D 13 S 2, ,val.,Hd. JK Helios, Třebichovice B2673 BARON Quoniam II-238 s.v., Č622 Bona/5076 Belendek (HUN) s.v. S 4 ZL 2, ,val.,Ryz. JK Neveklov, Neveklov C 4 ZL 3,40 L16 BARON 16 Landos, 68/244 Berta/2306 Amon s.v. S 7 L 1, ,val.,Hd. JK Ramir Bělov, Otrokovice

20 20 G2643 BARON TRENK 4464 Denis s.v., Barunka/ Landfriese I S 11 S 2, ,hr.,sm.Běl. Jezdecké stáje FRESTA Brno, Brno-Brněnské Ivanovice A1165 BARONESA 2702 Lombard, Afrodita/2360 Dietward II S 8 ZL 3, ,kl.,Hd. PJK Gabrielka, Praha 6 B3230 BARONESSE Landor S, SH Barinja/ Cor de la Bryere S 16 L 4, ,kl.,Ryz. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov F3234 BART Silwen s.v., 55/703 Maruška/2417 Alarm III S 8 ZL 2, ,val.,Ryz. Jezdecký spolek Kolesa, Kolesa A1303 BARYSCHNIKOV 454 Boruschkin, 22/53 Jessica/300 Quoniam pecínovský D 5 L 0, ,val.,sv.Ryz. JK Trojan, Praha 4 L11 BASILIKA 2740 Baxte de Quettehou, Liane/2127 Val II S 6 ZL 1, ,kl.,sv.Hd. Jezdecká stáj Bodlákovi,Lipina, Valašské Klobouky D 2 Z 0,25 G2908 BASTIEN 794 Corsár, 25/343 La Bonita/567 Bentley S 1 Z 3, ,val.,sm.Běl. JK Alika Čelčice, Klenovice na Hané C 6 ZL 6,65 A1222 BATMAN Barnaul, Doublette/ Le Grand I S 3 Z 3, ,val.,Hd. JK jezdecké společnosti Ctěnice, Praha 9 D 5 L 1,60 C618 BAVIERA Victirie 5911, Epona 58475/ Romanow 1297 S 27 S 4, ,kl.,Hd. Petr Švec, Nové Město H2196 BAZILIKA 1, / S 6 ZL 2, ,kl.,Hd. JO při SŠZe Přerov, Přerov I - Město B2571 BÁZE Balzac s.v., Ulma/47 Metrans S 8 ZL -1, ,kl.,tm.Hd. JS Břečka, Praha 6-Suchdol A904 BEACH GIRL Beach Boy, Golden Girl/ Grandus S 11 T 8, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 C708 BEATRICE 317 Gamar (SU) s.v., Brita/ Belendek (HUN) S 4 L 4, ,kl.,Ryz. JK Cavalier Rynárec, Rynárec C 4 T 12,23 F1546 BEAUTY/ČERNÝ 5014 Hugben - 49 s.v., VČ 866 Blanice/s.v. Korok C 6 T 14, ,val.,Vr. JK při SOUZ Horní Heřmanice, Bernartice G2815 BECKY QUEEN Apple Tree (FR), Becky Princess (POL)/ Prince Sabo (GB) S 9 ZL -0, ,kl.,Hd. JK M+M Dolní Dunajovice, Dolní Dunajovice H2759 BEL BEL 2521 Watergatte, SM2714 Sardinie/2062 Kordon - 32 S 14 L 3, ,kl.,Ryz. Sport.stáj Kubrický, Nový Jičín D1565 BELER 2608 Bourbon s.v., SM3105 Úpa/2266 Przedswit X - 80 S 5 ZL 2, ,val.,Hd. Pegas Děpoltovice, Nová Role B1796 BELFAST 5014 Hugben - 49 s.v., Č 1126 Beta/ Belendek (HUN) S 4 S 3, ,hr.,sm.Běl. Stáj Vasury, Kolesa D 1 S 5,00 C 2 S -0,05 C1254 BELGIE Furioso jílovský, 14/164 Baletka/317 Gamar (SU) s.v. S 5 ZL 2, ,kl.,Ryz. JK Jungvirt, Horní Planá B2310 BELINDA D 5055 Landos, Bellevue-D/3421 Avignon 514 S 24 S 4, ,kl.,Hd. JK Vidovice, Stránčice A1045 BELLARIO 511 Rosario, La Belle/251 Monseigneur (USA) D 5 S 5, ,val.,Hd. Jízdárna R.B.Budeč, Velké Přílepy

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

Česká jezdecká federace, o.s.

Česká jezdecká federace, o.s. A Praha Baštová Eliška, Ing. A0095 TJ Žižka Praha, Poštovní přihrádka 33, Praha 6, 160 41 Bečka Oldřich, MVDr. A0152 PJK Gabrielka, Nebušice 49, Praha 6, 164 00 Bijlsma Dieter A1959 JO TJ Orion, U ledáren

Více

XV. roãník ãíslo 10 18. 5. - 31. 5. 2007

XV. roãník ãíslo 10 18. 5. - 31. 5. 2007 XV. roãník ãíslo 10 18. 5. - 31. 5. 2007 HYGIENICKÉ STELIVO PRO KONĚ JRS Česká a Slovenská republika J. Kociána 1095, 272 01 Kladno tel.: 326 538 100-1 fax: 312 671 219 mobil: 724 756 220 602 155 312 tierwohl@jrs.cz

Více

Česká jezdecká federace, o.s.

Česká jezdecká federace, o.s. A Praha Alexová Karolína A1147 JK Micky Struhařov, Struhařov 5, Mnichovice, 251 64 22.04.2007 Baranová Anželika B2277 JS Farma Hrádek, eimerova 164, Mratín, 250 63 28.11.2009 Barvínek Hendrichová Adéla

Více

X. roãník ãíslo 10 17. 5. - 30. 5. 2002

X. roãník ãíslo 10 17. 5. - 30. 5. 2002 X. roãník ãíslo 10 17. 5. - 30. 5. 2002 PROSTĚJOV Potřeby pro jezdecký sport Výroba-Velkoobchod Prodejna a velkoobchodní sklad: Domamyslická 59, 798 01 Prostějov Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483 Tel.:

Více

Mistrovství âr 2003 Senioři v Karlových Varech

Mistrovství âr 2003 Senioři v Karlových Varech XI. roãník ãíslo 15 25. 7. - 14. 8. 2003 PROSTĚJOV Potřeby pro jezdecký sport Výroba-Velkoobchod Prodejna a velkoobchodní sklad: Domamyslická 59, 798 01 Prostějov Tel./Fax: 582 362 267, 582 362 483 Tel.:

Více

Český šampionát hříbat 2012

Český šampionát hříbat 2012 1 ý šampionát hříbat 2012 5.7.2012 Hřebčín Maksa Nepoměřice 2 Program 10.00h zahájení 10.00 h 11.00h předvedení koní hřebčín Maksa Nepoměřice 11.00 h 11.30 h vyhlášení soutěže Baby Cup 2012, křest hříbátek

Více

Obsah. Vydavatelství CIN děkuje všem partnerům za podporu Jezdecké ročenky 2009

Obsah. Vydavatelství CIN děkuje všem partnerům za podporu Jezdecké ročenky 2009 JEZDECKÁ ROČENKA 09 @@@@@@@@@?? OKe@@@@@@@@@??O@Khf? O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xhe? W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?

Více

âe tí jezdci versus elita

âe tí jezdci versus elita VII. roãník ãíslo 16 27. 8. - 9. 9. 1999 PROSTĚJOV Potřeby pro jezdecký sport Výroba-Velkoobchod Prodejna a velkoobchodní sklad: Domamyslická 59, 798 01 Prostějov Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483 Tel.:

Více

Český šampionát hříbat 2013

Český šampionát hříbat 2013 1 ý šampionát hříbat 2013 4.8.2013 Hřebčín Maksa Nepoměřice 2 Program 10.00h zahájení 10.00 h 11.00h předvedení koní hřebčína Maksa Nepoměřice 11.00 h 11.30 h místní chovatelská kolekce koní 11.30 h 11.45

Více

Pfiípravy v plném proudu

Pfiípravy v plném proudu VI. roãník ãíslo 4 20. 2. - 5. 3. 1998 Součástí tohoto čísla je pro celoroční předplatitele i Jezdecká ročenka za zvýhodněnou cenu. Pfiípravy v plném proudu Všechny naše haly zažívají momentálně největší

Více

Seznam SK/TJ sdružených v ČSTV Název

Seznam SK/TJ sdružených v ČSTV Název Praha 1 CZ0111 Malostranský Slovan 65991290 Slavoj Praha o.s. 00540684 SK Start Praha 00537381 SK Hradčany 14891085 TJ Zdraví, o.s. 00317705 Zora Praha 41186427 VSK IURIDICA Praha 14892715 Jiskra Praha

Více

V Aténách bychom nemûli chybût

V Aténách bychom nemûli chybût VIII. roãník ãíslo 20 20. 10. - 2. 11. 2000 PROSTĚJOV Potřeby pro jezdecký sport Výroba-Velkoobchod Prodejna a velkoobchodní sklad: Domamyslická 59, 798 01 Prostějov Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483

Více

1/10 5.6.2015okresyoblast

1/10 5.6.2015okresyoblast 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 A B C D E F G H I J K MB pr. název subjektu korespondenční adresa ulice+č PSČ město okr.registrace tel. mobil email-l 8 15 Stáj

Více

KALENDÁŘ AKCÍ 2012. 1. OBLAST JAN CHÝLE tel.: 728 659 150 Datum konání. Akce

KALENDÁŘ AKCÍ 2012. 1. OBLAST JAN CHÝLE tel.: 728 659 150 Datum konání. Akce KALENDÁŘ AKCÍ 2012 1. OBLAST JAN CHÝLE tel.: 728 659 150 29.2. Oblastní schůze SCHČT liberecký, ústecký kraj Česká Lípa 7.3. Oblastní schůze SCHČT Praha, střed.kraj Heroutice 9.3. Oblastní kvalifikace

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55

OBSAH 2 2 3 3 4 4 5-6 7 8-10 11 11 12-15 16-17 18 19-20 21-28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-42 43 44 45 46-48 49-50 51 52 53 54-55 Zpravodaj 2013/2 OBSAH I. KONTAKTY Výbor KCHVO Dozorčí komise Chovatelská rada Webové stránky Oblastní důvěrníci Termíny klubových akcí Pozvánka na členskou schůzi II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO III. CHOV

Více

Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané licence ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1

Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané licence ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1 Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1 Seznam držitelů licencí, udělených pro podnikání v výroba elektřiny", vydané ke dni 28.11.2011

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

Výsledky závěrečných soutěží:

Výsledky závěrečných soutěží: Výsledky závěrečných soutěží: 116. Conny ze Šanovských polí ČLP/J/85437 85437 * 21.5.2012 tmavého (Eduard Andělský hrad - Ebony od Kněžské skály) chov.: URBAN Michal maj.: URBAN Michal, Šanov 34, 270 31

Více

Praha Město Společnost Adresa místa zpětného odběru Provozní doba Kontakt

Praha Město Společnost Adresa místa zpětného odběru Provozní doba Kontakt Veřejná místa zpětného odběru elektrozařízení v České republice Praha Město Společnost Adresa místa zpětného odběru Provozní doba Kontakt Jesenice - Vestec SAFINA, a.s. Vídeňská 104, 252 42 Jesenice, Vestec

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů

24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů BARVÁŘ 24/2015 Českomoravský klub chovatelů barvářů 2 Zpravodaj Klubu chovatelů barvářů ČESKOMORAVSKÝ KLUB CHOVATELŮ BARVÁŘŮ, z. s. KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2015 ročník XXIV www.barvar.cz Obsah Zpravodaje BARVÁŘ

Více

IX. roãník ãíslo 6 23. 3. - 5. 4. 2001

IX. roãník ãíslo 6 23. 3. - 5. 4. 2001 IX. roãník ãíslo 6 23. 3. - 5. 4. 2001 PROSTĚJOV Potřeby pro jezdecký sport Výroba-Velkoobchod Prodejna a velkoobchodní sklad: Domamyslická 59, 798 01 Prostějov Tel./Fax: 0508/362 267, 0508/362 483 Tel.:

Více

Přehled krytí od 01.01.2012 do 30.06.12 (po psu)

Přehled krytí od 01.01.2012 do 30.06.12 (po psu) Přehled krytí od 01.01.2012 do 30.06.12 (po psu) Pro psy zapůjčené ze zahraničí musí být použity krycí listy ze země původu. V přehledu krytí jsou uvedeny pouze údaje doložené plemenné knize nejpozději

Více

Přehled krytí od 01.01.2011 do 31.12.2011 (po psu)

Přehled krytí od 01.01.2011 do 31.12.2011 (po psu) Přehled krytí od 01.01.2011 do 31.12.2011 (po psu) Pro psy zapůjčené ze zahraničí musí být použity krycí listy ze země původu. V přehledu krytí jsou uvedeny pouze údaje doložené plemenné knize nejpozději

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA Šmíca Šmíca jr. TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA 14. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz McDonald s Cup vstupuje do 14. ročníku! Vážení přátelé, je to až neuvěřitelné,

Více