Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006"

Transkript

1 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006 CS

2 Obsah 1. ÚVOD Metodika Hodnocení koní Hodnocení plemenných hřebců Statistika Abecední seznam koní startujících v roce Abecední seznam koní startujících ve spřežení v roce Žebříčky nejlepších koní startujících v roce A.1. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 6 startů) A.2. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce čtyřletí (min. 6 startů) A.3. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) A.4. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce šestiletí (min. 6 startů) B.1. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce 2006 (min. 6 startů) B.2. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) B.3. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce šestiletí (min. 6 startů) C.1. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce 2006 (min. 3 starty) C.2. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce pětiletí (min. 3 starty) C.3. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti - šestiletí (min. 3 starty) D.1. Kriterium mladých koní - skoky - hřebci - přehled vítězů finále D.2. Kriterium mladých koní - skoky - klisny - přehled vítězek finále D.3. Kriterium mladých koní drezura - přehled vítězů finále D.4. Kriterium mladých koní ve všestrannosti Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH v roce 2006 (5-6 potomků) Přehled plemeníků s jejich potomky startujícími ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 5 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH za období (min. 7 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v drezurních soutěžích dle ASH v roce 2006 (min. 5 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v drezurních soutěžích dle ASH v období (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v soutěžích všestrannosti za léta 2005 a 2006 (min. 5 potomků) Žebříček otců matek ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček otců matek dle ASH ve skokových soutěžích v období (min. 7 potomků)...257

3 3 1. ÚVOD Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2006 a období Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít pro výpočet kontroly dědičnosti. Žebříčky koní, které jsou uveřejněny, jsou pouze vedlejším produktem vzniklým při zpracování KD plemenných hřebců. Do seznamu startujících koní byli v tomto roce zahrnuti pouze ti, kteří absolvovali minimálně 3 starty. Pokud ve zpracování postrádáte některé starty svých koní znamená to, že výsledkové listiny ČJF neobdržela, nebo byly v takovém stavu, že je nebylo možné zpracovat. Chyby, které bohužel v ročence vznikají, jsou důsledkem nekvalitního zpracování výsledků. Zpracovatelé často zadávají bez kontroly chybná čísla licencí a tím ovlivňují hodnocení jak koní, tak i plemeníků. Do roku 2002 byly výsledky zadávány ručně a tím byla naprostá většina chyb jednoduše odstraněna. Vzhledem k narůstajícímu počtu startů přešla v roce 2003 Česká jezdecká federace ke zpracování výsledků z elektronických medií. Bohužel se tím vydávání ročenky značně prodloužilo, neboť výsledky je nutné zkontrolovat a alespoň část chyb odstranit. Jediné řešení, které umožní rychlé a bezchybné zpracování výsledků je přechod na jednotný výsledkový program Galop, který navazuje na databáze ČJF. Tento program je od roku 2007 povinný pro zpracování výsledků a tím, že je provázán na nově naprogramovaný systém výpočtů kontroly dědičnosti, bude od roku 2007 ročenka zveřejňována v poněkud jiné formě. Výpočet průměru pomocných bodů bude jednotlivým koním průběžně měsíčně aktualizován a zveřejněn na Výpočet ASH a IRSH dozná také poněkud změn, u ASH bude srovnávací úroveň povýšena z obtížnostního stupně S na ST a IRSH bude počítán v rámci celé populace bez omezení obtížnostních stupňů. Vypovídací schopnost výpočtů závisí zcela na zodpovědnosti zpracovatelů výsledků, což do současné doby bylo vždy trochu problematické. Výsledkový program je však zpracován tak, aby vyloučil maximální množství chyb. Vzhledem k tomu, že všichni koně musí mít dle zákona o evidenci Průkaz koně, je od roku 2007 zavedeno zjednodušení vydávání licencí koní jejich nahrazením štítky do Průkazů koně a postupné zavedení modernějšího systému identifikace koní na soutěžích. Centrála ČJF je od samého počátku připravena tak, aby bylo možné využívat čárových kódů, které se již nyní tisknou na prodlužovací štítky koní. Doufejme tedy, že tento pokrok vyloučí zpracování chybných údajů, zrychlí práci a odstraní náročnou ruční kontrolu výsledkových listin.

4 4 2. Metodika 2.1. Hodnocení koní Skutečný výsledek koně v soutěži, tj. ve skocích a všestrannosti v trestných bodech a v drezuře v dosažených procentech se přepočítá pomocí následujících matic na pomocné body. Podle průměru pomocných bodů na jeden start jsou řazeny žebříčky. Skoky Stupeň Diskvalifikace Trestných bodů v soutěži soutěže (odečítá se) do pomocných bodů TT T ST S L ZL Z Drezura Stupeň Diskvalifikace Dosažených procent obtížnosti (odečítá se) nad do 40 pomocných bodů TT 0 34,0 30,0 26,0 22,0 18,0 14,0 11,0 8,0 5,0 3,0 T -2 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 1,0 ST -2 14,0 12,5 11,0 9,5 8,0 6,5 5,0 3,5 1,5 0,5 S -6 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3,5 2,5 1,5 0,5 L -5 7,0 6,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 Z -3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Všestrannost Trestné Kód Stupeň Diskvalifikace Obtížnost body obtížnosti soutěže Odečítá se do 45 45, , , , , , nad CCI****,CIC**** 0 TT CCI***,CIC*** -1 TT CCI**,CIC**,CNC*** -1 T CCI*,CIC*,CNC** -2 S CNC* -3 L ZL -2 ZL Z -1 Z Soutěž, při které byl kůň vyloučen ze zdravotních důvodů se nezapočítává jako diskvalifikace, ale pouze do počtu startů

5 Hodnocení plemenných hřebců A Absolutní sportovní hodnota (ASH) plemeníka vyjadřuje, jakou kvalitu výkonu manifestovalo jeho potomstvo. Vychází z porovnání skutečných výsledků dosažených potomstvem s nejlepším dosažitelným výsledkem. Stanovuje se na standardní hranici výkonu (obtížnostní stupeň S), tj. ASH(S), nebo na hranici nejvýše dosažené. Výpočet: x1 x 2 x 3 x 4 Σ a /á + Σ b /b + Σ c /c + Σ d /d i i i i i=1 i=1 i=1 i=1 ASH = x 1 + x 2 + x 3 + x 4 a.. získaný počet pomocných bodů v obtížnostním stupni Z á.. maximální možný počet pomocných bodů x.. počet startů v obtížnostním stupni Z b.. získaný počet pomocných bodů ve stupni ZL b.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni ZL x.. počet startů ve stupni ZL c.. získaný počet pomocných bodů ve stupni L c.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni L x.. počet startů ve stupni L d.. získaný počet pomocných bodů ve stupni S d. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni S x. počet startů ve stupni S Absolutní sportovní hodnota vypočítaná na základě výsledků do obtížnostního stupně S včetně, je základní a používá se pro vzájemné porovnání plemeníků. Je zpracována pro jednotlivé disciplíny samostatně. Od roku 2007 bude jako základní stupeň porovnání používán stupeň ST. Absolutní sportovní hodnota dosahuje hodnot od 0,00 do 1,00: ASH HODNOCENÍ PLEMENÍKA 0,70 a vyšší vynikající 0,60 0,69 velmi dobrý 0,50 0,59 dobrý 0,40 0,49 podprůměrný do 0,39 špatný B Index relativní sportovní hodnoty (IRSH) vyjadřuje, jaké úspěšnosti dosahují potomci plemeníka ve srovnání s celou populací sportovních koní buď na vybraném obtížnostním stupni, nebo celkem. Zatím je používána pro hodnocení mladších hřebců, u nichž výkonnost jejich potomků nedosáhla stupně S. Od roku 2007 bude používána jako index pro celou populaci. průměr pomocných bodů potomků plemeníka na 1 start x Index RSH = násobeno 100 průměr pomocných bodů celé populace na 1 start x kde: x.stupeň obtížnosti RSH > 100 plemeník produkuje nadprůměrné potomstvo

6 6 3. Statistika Stav koní v matrice k je V roce 2006 startovalo koní, kteří absolvovali startů. Ve skokových soutěžích startovalo koní, v drezurních 757 koní, ve všestrannosti 299 koní a spřežení 119 koní. Bylo zařazeno nových koní. Celkem bylo zpracováno soutěží, z toho 1455 skokových,486 drezurních, 94 všestrannosti a 38 spřežení. Přehled o počtu zpracovaných startů Sportovní sezóna Z ZL L S ST T TT Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení Přehled o obtížnostních stupních zpracovaných soutěží Sportovní sezóna Z ZL L S ST T TT Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení 4/1 1/2 11/1 14/2 8/4 38 Přehled startujících koní podle oblasti PHA Č JČ ZČ KV SČ VČ JM SM VYS ZL Mez. + zahr. Celkem Počet koní Počet sout Věková struktura Věk Pohlaví Celkem Procento Hřebci Klisny Valaši , , , ,5 Starší ,6 Celkem Procent 12,5 45,0 42,5 100%

7 7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2006 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2006 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří startovali minimálně 3x. V samostatném seznamu jsou zařazeni koně startující v soutěžích spřežení, avšak pouze ti, kteří absolvovali v roce 2006 kompletní soutěž, nebo alespoň část drezurní a maratón. Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka - číslo licence - viz Všeobecná pravidla - pod jménem koně je uveden rok narození, pohlaví a základní barva - číslo a jméno hřebce otce sportovního koně (dle ÚEK) - hřebci, kteří působili v chovu pod zemským i kmenovým číslem jsou uváděni vždy jen pod jedním označením - pouze jménem jsou vedeny plnokrevné klisny, polokrevné klisny z bývalých šlechtitelských chovů a většinou matky importovaných koní ze zahraničních plemenných knih (dle ÚEK) - číslem a jménem, nebo výžehem a jménem jsou uvedeny klisny z hřebčínů, klisny zapsané v PK a registrované - číslo a jméno hřebce otce matky sportovního koně (dle ÚEK) - uveden registrovaný subjekt, za který kůň startuje otec matky klub DIS - disciplína, ve které kůň startuje S skok D drezura C všestrannost A spřežení (uvedeno v samostatném seznamu) PS - počet startů v sezóně 2006 evidovány jsou všechny starty v klasických soutěžích, z nichž jsme obdrželi výsledky ST - nejvyšší stupeň soutěže, ve které kůň startoval v roce 2006 PPB - průměr pomocných bodů na jeden start - pomocné body jsou stanoveny na základě skutečného výsledku v soutěži s přihlédnutím k obtížnosti soutěže (nepočítá se u soutěží spřežení)

8 8 A1085 A LADY 2 Acord II, Comtess/ Contender S 7 T 7, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 C1609 ABAZ Biskvit, Amazonka/ Karotin S 22 S 4, ,val.,Vr. Jezdecké stáje FRESTA Brno, Brněnské Ivanovice E1419 ABC CEMBALO Concerto II, Joosana/ Caletto I S 3 ST 7, ,val.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov B2329 ABC CHICAGO Capitol II, Fair Play/ Lord S 5 T 12, ,val.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov E1345 ABC OCLAHOMA Wepol Caribik, Kairo/ Ramiro Z S 5 S 5, ,kl.,Hd. TJ Hřebčín Kubišta, Měník E836 ABERG 296 Almhirt chlumecký, SČ 838 Molinka/131 Blatec - 1 S 21 T 9, ,val.,tm.Hd. JK Všetice, Všetice B1916 ABONENT 440 Ascot s.v., Č 1191 Dita/2308 Diktant - 34 D 8 S 1, ,val.,Ryz. stáj Václav Kolín, Kolín H1848 AC AQUIDO 2623 Lombard - 3 (Agent), 782 Angelique/ Almé Z S 30 ST 4, ,hr.,Hd. TORATEX Ostrava, Sviadnov H2850 AC BEVAR 2742 Faraday, Afrodita/2360 Dietward II S 6 L 4, ,val.,Ryz. JS Astra Ostrava, Ostrava - Radvanice H2508 AC CALIGULA Calvados 2, Junda/ Acobat I S 19 S 4, ,val.,sv.Hd. JS Astra Ostrava, Ostrava - Radvanice H1892 ACCARAT 1 Bavaria Luchs, Ronda/ Gebhard S 14 L 2, ,val.,Hd. Jezdecká stáj Kamenice, Kamenice C1785 ACOBADA Acobat II, Nessy II/ Exorbitant S 10 ZL 2, ,kl.,tm.Běl. JS Ohrazenic, Volenice A710 ACOR 440 Ascot, Č 1432 Corvona/s.v. Corvet S 11 S 5, ,val.,Ryz. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 A1532 ACORADO - T Acorado I, Gundula II/ Calando I S 5 ZL 4, ,hr.,Hd. JK Tarpan, Odolena Voda A1026 ACORDO - T 5062 Acord II, Laschita/ Landadel S 4 L 3, ,hr.,Hd. JK Vlčí stopa, Sadská E1427 ACTION PERFECT Z Action Hero, Faletta/ Capitol I S 4 L 3, ,hr.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov H2482 ADAM Dietward - 23, VČ1819 Árie/175 Varin dvorský S 8 ZL 1, ,val.,č.Hd. Statek Kováry, Zákolany C741 ADEPT 462 Echor 65, Janos (Osina)/ Janos S 3 ZL 1, ,val.,Hd. Equus Tábor, Tábor D 2 L 0,75 F1784 ADEPTUS - K 2442 Anno (GER), 2 Diktant/5 Diktant D 17 S 3, ,val.,Hd. Stáj Forte, Svárov, Kladno D1722 ADESINO R Acord s Son R, Desiree/ Wendekoenig S 16 S 5, ,val.,tm.Ryz. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň F2515 ADÉ 525 Taarlo Kubišta s.v., 5/175Arabela/333 Almhirt týnský s.v. S 22 S 5, ,kl.,sv.Ryz. JK Stará Boleslav, Stará Boleslav D1870 ADÉLA - S 235 Dietward - 7, 45/284 Amadea/267 Amadeus S 12 ZL 3, ,kl.,Hd. Jezdecká stáj Urban Klatovy, Andělice

9 9 D1796 ADÉLA Furioso XLVIII - 67, Schirley/43 Shagya mimoňský - 9 S 3 Z -1, ,kl.,Běl. Jezdecký klub Vysoká Libyně, Kralovice F3363 ADIŽE Przedswit XVI - 64, VČ1127 Adriana/23 Varin lipský S 8 ZL 2, ,kl.,Hd. JO TJ Primátor Litomyšl, Litomyšl F3229 ADLON 58 Acord II, Larsa/ Capitano S 13 T 5, ,hr.,Hd. Jezdecká stáj Ivo Tinz, Nasavrky C691 ADRIA 143 Quoniam II - 203, JČ 972 Gita/42 Furioso XLIII - 13 D 2 Z 0, ,kl.,tm.Hd. SSCHK Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec C 1 ZL 9,00 H1438 ADRIAN A 2456 Epsom (POL), 777 Adriana/ Dietward S 28 S 4, ,val.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá G1968 ADRIANO GITKA 2419 Adriano - 1, JM 4435 Gitka/2418 Dietward - 4 S 6 ZL 3, ,val.,tm.Hd. JK ZH Tlumačov, Tlumačov B1371 ADRIE 290 Walzerkönig, 4 Galanta/29 Quoniam II - 69 S 17 S 6, ,kl.,sv.Ryz. JK Poděbrady, Poděbrady H2855 AGASSI F1 As di Villagana, Girlie/ Gardeulan I S 20 L 3, ,hr.,Hd. Jezdecký klub EQUITEAM Flisník, Dolní Domaslavice B2433 AGATHA Quoniam II-238 s.v., 1/369 Vendy/297 Frühesch - 2 S 13 L 4, ,kl.,Vr. JK Velvet - Ouštice, Neveklov F3206 AGÁTA Lombard, Adriana (Dietward - 48)/2360 Dietward S 10 L 3, ,kl.,Hd. Stáj Manon, Litomyšl A1385 AGENTINA Great Pleasure, Adriana (Dietward - 48)/2360 Dietward S 8 L 4, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 F3336 AGRO-ANEX Royal Court (IRE), Alcoa (POL)/ Canadian Winter (USA) S 3 ZL 2, ,val.,Hd. JK Jezbořice, Jezbořice A1426 AHORN-T Ahorn Z, Raphaela-T/5083 Raphael S 13 L 5, ,hr.,Ryz. JK Tarpan, Odolena Voda F1669 AHRIMAN 5010 Aloube Z, Dobra Wola (POL)/ Meautry (FR) S 11 L 1, ,val.,Hd. Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané F2413 ACHÁT KINSKÝ 556 DAF Ondráš s.v., 41/633Arleta Kinská/250 Burbon s.v. D 4 L 1, ,val.,Plav. JS Adrasteia, Praha 4-Michle B1867 AKIM 440 Ascot s.v., 405 Irma (Lumen)/4161 Lumen S 8 L 4, ,val.,tm.Ryz. Stáj Novák - Plaňany, Plaňany F2887 AKIM Lopez, VČ1133 Astrid/2185 Obvod D 19 L 1, ,val.,Ryz. JK Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice E818 AKIN 521 Libertus, SČ1006 Alice/142 Quoniam II S 7 ZL 1, ,val.,tm.Hd. JK Teplice - Doubravice, Modlany H1757 AKROBAT Vals s.v., JM 2559 Alhambra/ Havel S 14 S 5, ,val.,Ryz. Stáj Kmoníček, Pardubice H3087 AL CAMPO/2920 As di Villagana, Akelei/ Athletico S 10 ZL 4, ,hr.,tm.Hd. Stáj Mustang s.r.o., Lučina A1247 ALABAMA Lombard, Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 16 S 6, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc K100 ALABAMA Atlas, Úvrať (Q V - 13)/2221 Quoniam II (Quido) S 14 ZL 2, ,kl.,Hd. JO TJ Agro Cheb - Nebanice, Nebanice D 1 Z

10 10 A562 ALADIN 5010 Aloubé Z /79, Tunika/41 Servátor - 46 D 13 S 3, ,val.,č.Hd. František Cvetler, Nový Malín F3404 ALASKA DANCER Topanoora (IRE), Zazu/ Cure the Blues (USA) S 6 ZL 2, ,kl.,Hd. JK Hřebčín Suchá, Litomyšl A1033 ALBA Sultán (SK), Amazonka/3225 Koheilan I-CZ s.v. S 7 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. JO Kněžmost, Kněžmost D1879 ALBA 3 Aloube Z, 18/184 Antika/412 Ermitaž s.v. S 9 ZL 1, ,kl.,Hd. Stáj Macán Chudenice, Klatovy A1565 ALBA SUN CADORIA Sunderland, Diva Des Isles/ Alme Z S 3 ZL 4, ,kl.,Hd. Zámecká jízdárna Úholičky, Úholičky D1562 ALBAN - K 2702 Lombard, Alba (Dietward - 9)/2360 Dietward II S 18 S 7, ,hr.,Hd. Jezdecká spol. Kočík, Stružná G2567 ALBERT 1, / S 15 ZL 3, ,val.,Hd. JO Máj Třebenice, Třebenice F3127 ALBERTA 5055 Landos, Furioso XLVIII/1 Furioso XXXVIII - 36 S 18 S 4, ,kl.,sv.Hd. Stáj EQUEST, Brandýs nad Labem K80 ALBERTO 752 Varadero s.v., 4/312 Aliance/363 Assisi del Santo (FR) S 6 ZL 0, ,val.,Hd. Audit Sulice, Praha 4 C1604 ALDA Aldan, 19/213 Mamba/5030 Mr.Cox S 3 ZL 0, ,kl.,Hd. JS Ohrazenice, Volenice D1955 ALDANA QUENS Monarch (GB), Algara/ Norbert (HUN) S 3 Z 2, ,kl.,Ryz. TJ Statek Úněšov, Líšťany F2156 ALDIS 440 Ascot s.v., VČ 1485 Jamajka/315 Vemjan s.v. S 3 ZL 3, ,val.,Ryz. JK Kunčice,Nechanice D 7 Z G2185 ALDO 2648 Dunbeath (USA), Aldiana (GER)/ Priamos (GER) S 10 L 3, ,hr.,Hd. JO TJ Sokol Uherčice, Uherčice E847 ALEDA 2643 Dietward I - 14 (Disk), Astorka (Amon - 26)/2306 Amon s.v. S 10 S 6, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc B3018 ALEX Aldan, Č1012 Kordula/75 Quoniam S 7 Z 0, ,val.,Hd. JK Březnice, Březnice F3219 ALEX Mineral s.v., 46/194 Almona/333 Almhirt týnský s.v. S 5 ZL 2, ,val.,Ryz. Školní statek Hořice, Hořice F3244 ALEX 4 Alcatraz, Ninette/ Lansing S 3 Z 0, ,kl.,Běl. JK Zámek Dětenice, Dětenice K122 ALEXIS-H 817 Atlas, ZČ958 Sáva/50 Servátor - 53 S 10 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. TJ JO Cheb - Háje, Cheb-Háje G1840 ALF Latouro N, Alice/ Amigo S 27 T 10, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Hipodrom Most B2373 ALF 1, 26/379 Aljaška/56 Diktant - 17 S 4 ZL 4, ,hr.,tm.Hd. JK Mutějovice, Mutějovice C861 ALF Hradiště 329 Ramiro - 47 s.v., Lenka/ Przedswit X S 17 ST 1, ,val.,Hd. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov A1577 ALGEBRA Lombard, Alba (Dietward - 9)/2360 Dietward S 4 ZL 3, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc

11 11 F3259 ALICE 3 Aquilino, Inschira/ Ibikus D 5 Z 0, ,kl.,Hd. JK Stáj Adam, Deštné v Orlických horách D959 ALIGÁTOR 252 Litograf - 20, ZČ 833 Angola/2332 Faharadscha S 38 ST 6, ,val.,Ryz. JK P+P Třeboň, Třeboň A448 ALISA 214 Taifun, Č 2057 Jiskra/1 Furioso XXXVIII - 36 D 8 L 0, ,kl.,tm.Hd. Jezdecké středisko Řitka, Řitka D1880 ALISA Avtograf, Popona - 51/77 Papirus-25 S 4 ZL 1, ,kl.,č.Hd. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice A1070 ALITA FAU, Sita STB/ Lucky Boy 1843B S 18 ST 3, ,kl.,Hd. JK B.U.K. Opava, Opava-Kateřinky H2929 ALLEGRA Arras, 73/152 Baronka/2608 Bourbon s.v. S 10 ZL 2, ,kl.,Ryz. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm H2696 ALOUBE oil TEAM Aloube Z, Gera VIII/ Zuenftiger S 12 L 4, ,hr.,Hd. Stáj Supreme, Slavkov C969 ALPINA 567 Bentley, Alpa/s.v. All Tiger (GB) S 10 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov K38 ALTAIR Alahrat (Alada), Keiki/ Kelte S 10 S 3, ,hr.,Hd. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 E789 ALTIN TUJAK 522 Aldan, Sabrina/ S 6 L 1, ,val.,Hd. JK Česká Lípa, Česká Lípa A1586 ALVAR Acord II, Contra/ Contender S 3 ZL 4, ,val.,Hd. Horse Academy, Radimovice C 7 ZL 8,14 G1912 ALVÍN 2337 Duramus II, JM 3367 Chasa/2149 Orkán S 5 L 3, ,val.,Ryz. TJ Jezdec Bochoř, Bochoř H1889 AMADEA Long Meadows (USA) s.v., 777 Adriana(Dietward - 48)/ Dietward S 5 L 2, ,kl.,Hd. JK Frýdek-Místek, Sviadnov C1367 AMALTEA 629 Fetyš, 18/71 Riana/2421 Quoniam II S 18 S 5, ,kl.,tm.š.Běl. JK Tandem, Dubenec A634 AMAR 440 Ascot s.v., Č 929 Quatra/2139 Quoniam hoštický S 13 T 2, ,val.,Hd. Stáj Renata Líkařová, Velká Buková B3396 AMARA 271 Przedswit svrženský - 2, Gita (Amoural-5)/295 Amoural S 10 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Poděbrady, Poděbrady A603 AMARCORD Biofaktory 2442 Anno (GER), 160 Mykonos/190 Mykonos S 22 ST 5, ,hr.,Ryz. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov F3272 AMARETTA 2517 Quoniam II-238 s.v., 17/229 Aneta/387 Arras S 3 Z 2, ,kl.,Ryz. JK Železnice, Železnice H2620 AMÁLIE 2561 Quoniam III - 16, 70/539 Aneta/2406 Artist S 6 ZL 3, ,kl.,Ryz. JO TJ Sokol Troubky V118 AMBRA Bavaria-Alaska, 62/343 Aronde/2406 Artist S 3 ZL 4, ,kl.,tm.Hd. JK Altius, Nítovice D 4 S 0,50 A976 AMICELLO-T Acobat II, Fortuna VI/ Caletto I S 3 L 0, ,val.,tm.Hd. JS Bost B., Praha 4 H589 AMONA 2306 Amon s.v., JM 2181 Pamela/ Przedswit X S 10 L 2, ,kl.,Ryz. Stáj Accom Praha, Praha 5

12 12 F2589 AMONAR 2512 Dara Monarch (GB), Arcola/2407 Amyndas (IRE) S 6 ZL 3, ,val.,tm.Hd. JS Cantiléna, Chlumec nad Cidlinou C 3 ZL 8,00 G1701 AMOR Mykonos - 10, 59/300Arina/2406 Artist S 13 S 2, ,val.,Hd. JK Agrostyl - Otice, Slavkov H1958 AMOR Quoniam II-238 s.v., Amona/2306 Amon s.v. S 20 S 5, ,hr.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá B2938 AMPERE Angard (DE), Andante IV/ Gunnar D 11 S 2, ,val.,Hd. stáj Václav Kolín, Kolín F1570 AMUSING-K 295 Amoural, 136 Dux/109 Dux D 3 L 0, ,val.,Hd. JS Mézair, Praha 10-Petrovice F3322 AMY Boston, 4/312 Aliance/363 Assisi del Santo (FR) S 4 ZL 3, ,kl.,Hd. SJK SZeŠ Lanškroun C1653 ANABELA 709 Jaspis, 25/286 Belinda/297 Frühesch - 2 S 8 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Kavalo Tábor H2318 ANABELL Aramis s.v., 46/222 Arie (Lotty)/5010 Aloubé Z S 17 ST 5, ,kl.,Hd. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm D1477 ANARCHIE 5024 Narcos II, 25/146 Aliance/320 Grandchant (FR) S 10 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. Jezdecký klub Šlovice, Kozolupy B3272 ANATOL Autonom s.v., 67/327 Táňa/2616 Gottward s.v. S 7 ZL 3, ,hr.,Hd. JS Opatrný Hořovice B2200 ANDOLPH Wepol Athlet Z, Vitah/ Roman S 18 S 6, ,val.,Běl. TJ Hřebčín Kubišta, Měník D1559 ANDORRA 702 Aquilas s.v., 44/482 Ruby/329 Ramiro - 47 s.v. S 20 S 4, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn, Nezvěstice H3005 ANDY Corsár, SM3609 Ajka/2363 Alonzo S 2 Z 0, ,kl.,Běl. JK BEKA Loučka, Cholina C 1 Z 2,00 F1752 ANETA Anno (GER), 91 Gilda/ Diktant I S 4 L 5, ,kl.,Ryz. TJ Sokol hřebčinec Písek H2398 ANETA Artist, SM3280 Greta/2176 Quoniam II S 3 ZL 3, ,kl.,Ryz. JO TJ Sokol Troubky F2537 ANGEL Hugben - 49 s.v., Anděla/1997 Alarm - 64 S 3 ZL 2, ,val.,Hd. JK Líšnice 5+jeden, Řitka D690 ANGELA 299 Przedswit XVI - 12, ZČ 833 Angola/2332 Faharadscha S 21 S 3, ,kl.,Ryz. TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory H1306 ANGELIKA 2221 Quoniam II (Quido), 48/129 Arana/4380 Catalin II - 20 S 17 S 5, ,kl.,Mourek Sportovní stáj Equus CZ, Uherčice D1415 ANGELIKA Quoniam pecínovský, SM2983 Aida/2272 Duellano zvěrkovický S 3 ZL 1, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká stáj Prela - Nové Svržno, Hostouň V284 ANITA Przedswit XIII - 54, Aneta/178 Quoniam zákupský S 5 ZL 0, ,kl.,Ryz. Jezdecký klub Omelan Radek, Jindřichův Hradec I G1693 ANKA CLARK 2337 Duramus II, JM 3337 Ondava/3175 Častus S 1 Z 4, ,val.,Hd. TJ Jezdectví Moravské Knínice D 10 S 1,00 B2390 ANKARA Aldan, 102 Aladia (Dk I)/56 Diktant - 17 S 19 S 3, ,kl.,Hd. Stáj Novák - Plaňany, Plaňany

13 13 G1672 ANNIE 440 Ascot s.v., Maga/ Hugben (GB) S 19 T 9, ,kl.,sv.Hd. Stáj Tesárek, Kocanda H1840 ANONCE 2442 Anno (GER), 84 North Star VI/13 North Star III - 23 S 10 S 3, ,kl.,Ryz. TJ Jezdec Bochoř B2320 ANTHÉ 206 Frühesch, 13/223 Anthea/317 Gamar (SU) s.v. S 29 ST 5, ,val.,Hd. JK Dolany, Kolín B970 ANTIKA Dux, SČ 998 Adela/30 Quoniam S 1 Z -4, ,kl.,Ryz. JK při ŠS v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod D 2 L D1589 ANTON Diktant písecký, 48/151 Antea/385 Zorro s.v. S 6 ZL 2, ,val.,Ryz. TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, Plzeň F1787 ANTONIO 5010 Aloube Z, Bajadera 271/0038/83/8482 Jar S 6 ZL 0, ,val.,Hd. JS Fiala, Družec C394 ANÝZ 2487 Donegal (IRE) s.v., Adara/2263 Hviezdar C 3 ZL 8, ,val.,Hd. JK Humpolec F3217 APAČ 1 Great Pleasure, 53/487 Astra/ Jasmin S 5 ZL 0, ,hr.,Hd. ERC Mnětice, Pardubice D1859 APEL 536 Lopez - 17, 45/284 Amadea/267 Amadeus S 4 Z -1, ,val.,sm.Běl. JK K+ K Agro chov koní Svržno, Hostouň B1566 APETITO 122 Przedswit X - 83, Č 988 Arma/121 Furioso XLVIII - 48 S 12 ZL 0, ,val.,Hd. JK Humpolec, Humpolec D 6 L 0,67 V406 APOLO Adriano - 1, SM3013 Florans/2227 Admetos S 6 ZL 2, ,val.,Ryz. JK Hipo Jihlava, Jihlava E1022 APRÍL OBROCKÝ 522 Aldan, Gidra /Granada//998 Gidran XIV - 18 S 21 ST 4, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok, Dubá C1713 AQUELA 321 Harlow (USA), 54/317 Alveta/2404 Kornett - 13 S 8 ZL 2, ,kl.,Hd. JK VOŠ a SZeŠ Tábor, Tábor H1920 AQUILLA Long Meadows (USA) s.v., Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 24 L 4, ,kl.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá H1437 AQUINO A 2517 Quoniam II-238 s.v., 797 Aqwa/2307 Silver S 22 S 4, ,val.,Vr. TORATEX Ostrava, Sviadnov H1435 ARAGON Ascot s.v., VČ 1241 Čambra/125 Quoniam II S 20 ST 5, ,val.,Ryz. JK Artemis, Mnichovice B3263 ARAGON Tiscali Araconit, Panama/ Pikant S 14 L 3, ,val.,Hd. Stáj EQUEST, Brandýs nad Labem B1370 ARAK 29 Quoniam II - 69, 42 Donna Geralda/ Daimyo 4156 S 16 S 4, ,val.,Hd. JK Poděbrady, Poděbrady C1730 ARAKAIN 724 Puschkin s.v., Avara/120 Relief S 8 Z 2, ,val.,Hd. JK Ratibořské Hory, Ratibořské Hory D 3 L 1,33 C 3 Z 4,97 H1646 ARAL 2221 Quoniam II (Quido), 48/129Arana/4380 Catalin II - 20 S 5 ZL 3, ,val.,č.Hd. JK Polsko, Žamberk F1828 ARAMIS 425 Libero - 69, VČ1133 Astrid/2185 Obvod S 4 ZL 2, ,val.,Ryz. JPS Vanice, Vysoké Mýto B2984 ARAMIS Dietward I - 2 s.v., Lotery/2405 Feuersturm (FR) S 4 ZL 0, ,val.,tm.Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov

14 14 F2890 ARAMIS 9 Great Pleasure, 44/544 Aranka/436 Admirand s.v. S 4 ZL 3, ,hr.,Ryz. JK Farma pod Lípou, Rokytnice v Orlických horách D1554 ARAMIS HOUSSOIT Z Aramis de la Cense, Gwendolyn/ Guignolet W HGT S 22 ST 5, ,val.,Ryz. JK VOŠ a SZeŠ Tábor, Tábor H2186 ARANA Bourbon s.v., 67/859 Angelika/2221 Quoniam II (Quido) S 14 L 3, ,kl.,č.Běl. TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm C954 ARANKA 146 Marin Suchý, JČ127 Arina/102 Div - 56 S 4 Z 2, ,kl.,Ryz. JK Ratibořské Hory, Ratibořské Hory H2499 ARANKA Caesar, Arva (Amoural - 19)/295 Amoural S 32 S 5, ,kl.,Hd. JK Agrostyl - Otice, Slavkov D 1 Z A1466 ARÁLIE 2746 Dantes, 73/75 Argema/2623 Lombard - 3 (Agent) S 11 L 4, ,kl.,Vr. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc G1431 ARC QUEST/WOLF Arcane (USA), South Sea Pearls/ Nininsky (USA) S 4 ZL 0, ,val.,Hd. JK Ideas, Brno C 2 L 3,40 C926 ARCON 462 Echor 65, 431 Adriano (Arcona)/ Adriano 3397 D 17 TT 13, ,val.,Hd. Jezdecký klub Aleko, Čimelice B1919 AREN 440 Ascot s.v., Č 2060 Arabela/ Belendek (HUN) S 12 S 5, ,val.,Hd. Stáj Studnička, Praha 5 E1057 ARENA Aramis s.v., 780 Ascona/ Markus S 15 S 6, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 A1576 AREOLA 2785 Ramzes s.v., Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 5 Z 3, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc H2552 ARGENTA 2666 Porter, SM2149 Archa/20 Przedswit XI - 67 S 24 S 6, ,kl.,Hd. JK Beskyd Nábytek, Havířov-Bludovice D575 ARGENTANO Argentano, Brownlight/ Wolfshagen S 5 ZL 3, ,val.,Vr. Sportovní stáj Donthová, Rosnice B2605 ARGENTINA 3520 Astemur, Aza/3420 Aragan S 8 S 5, ,kl.,Hd. JK Poříčí, Poříčí nad Sázavou C 3 ZL 10,00 H2697 ARGENTINA 2 Amman, Silla K/ Solo Dancer (GER) S 9 L 3, ,kl.,tm.Hd. Stáj Supreme, Slavkov H2121 ARGON Aramis s.v., Topas - 30 (Astorka)/2386 Topas S 20 T 9, ,hr.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc L49 ARGONAUT 2517 Quoniam II-238 s.v., 73/190 Argonika/2660 Sargoni D 7 Z 0, ,val.,Ryz. Jezdecký oddíl Města Prostějov, Mostkovice G1868 ARGOS Cattaro, 61/365Jiskra/2418 Dietward - 4 S 5 L 4, ,val.,Hd. JK Samson,Moravské Knínice B2020 ARCHIBALD 3225 Koheilan III - 9 s.v., 10/332 Áruba CZ-Sh-A-104/3154 Siglavy Bagdady - 21 D 3 S ,hr.,Hd. JK Shagya Vilémov, Vilémov D1436 ARCHIPEL MICHEL Archipel, Weissglut/ Waidmannsdank D 3 L 1, ,val.,tm.Hd. Jezdecký oddíl Kavka, Nejdek K66 ARIADNA Acros, 22/56 Pamela/271 Przedswit svrženský - 2 S 17 L 3, ,kl.,Hd. JK Samuel Smržovka, Albrechtice v Jizer.horách B3391 ARIANO 522 Aldan, 17/160 Pepsi/297 Frühesch - 2 S 7 ZL 1, ,val.,tm.Hd. JO TJ Sokol Přívory, Přívory

15 15 A1362 ARIEM A Jungle Prince, La Chanel/ Lanthan S 18 ST 6, ,val.,Ryz. Stáj Studnička, Praha 5 H1523 ARIEN 2406 Artist, SM 3505 Iza/332 Husar týnský s.v. S 11 ZL 2, ,kl.,Ryz. JO při SŠZe Přerov, Přerov I - Město A1246 ARIKA Topas - 14, 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 19 L 4, ,kl.,Vr. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc B3392 ARINO Aramon, Laura/ Opal S 18 S 2, ,val.,Hd. JK Dítě a kůň, Miskovice B1929 ARISING SUN Alcatraz, Carina II/ D.Nightshade S 6 ZL 1, ,kl.,tm.Hd. Ing.Petr Dajbych, Trnová H2784 ARISTO Z Artos Z, Cartarise Z/5035 Carthago Z S 21 L 5, ,hr.,Ryz. JK Opava-Kateřinky, Kateřinky B3260 ARIVEDERCI Beccari (USA), Amalthaea (GB)/ Sharrood (USA) C 4 Z 6, ,kl.,tm.Hd. Stáj TARA, Unhošť F2350 ARKÁDO, / S 3 L 3, ,val.,tm.Hd. JO SOU a SOŠ Polička, Choceň C 5 T 20,60 F791 ARKON 169 Konsulent - 7, VČ 604 Arana/s.v. Markeur S 1 Z 4, ,val.,Ryz. Josef Hasák - stáj Hrobice, Hrobice D 3 TT 18,00 H1890 ARMANDO 5062 Acord II, Gondola / Gotthard S 8 S 2, ,hr.,Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 E1070 ARMERO 1 Abdulkarim, Elena XVI/ Grundyman S 4 ZL 2, ,hr.,Hd. Jezdecká společnost Javorník, Český Dub D 4 L 0,13 F2049 ARMUS Renomee Z, Č146 Arleta/2143 Karneol - 16 S 5 L 0, ,val.,Hd. JK Gotex,Chvalkovice G2541 ARNETA 1, / S 3 ZL -4, ,kl.,tm.Hd. JK Eliot Brno, Brno D422 ARNIKA 75 Quoniam - 145, Č451 Havana/48 Havel - 2 D 3 L 1, ,kl.,Ryz. JK Céva, Praha 9 E420 ARNIKA 229 Azol, VČ 853 Fata Morgana/42 Furioso XLIII - 13 S 5 L 3, ,kl.,Hd. Hradecký jezdecký klub, Hradec Králové C 2 L 10,50 B1301 ARNIKA Azol, Haidy/110 Hubertus humburský S 14 S 4, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj FCC, Kolín G2935 ARNOŠT 815 Caletto III, 53/487 Astra/5018 Jasmin S 5 ZL 4, ,hr.,Hd. Moravský zemský hřebčín a.s., Moravská Nová Ves B2641 ARNY 370 Pedro s.v., Č2103 Hany/ Cobalt D 3 S 3, ,val.,Ryz. Stáj Leonard Praha, Praha 1 A1340 AROD Bachus, Poema/462 Echor 65 S 6 ZL 3, ,val.,Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 G2947 ARON Autonom s.v., Girana/ Bavaria Luchs S 8 ZL 4, ,val.,sv.Hd. Arcus Engineering Czech, Brno-Černovice F866 AROT 2241 Karneol - 9, Alma/1084 Norodom S 1 Z 3, ,val.,Ryz. TJ Tatran Ústí nad Labem, Ústí nad Labem D 5 L 1,20 H2334 ARTABAN 2684 Aramis s.v., Árie/ S 12 ZL 2, ,val.,Hd. JK Velká Polom, Velká Polom

16 16 B3112 ARTEMIS Renomee Z, 49/236 Alfa/229 Azol S 4 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. JK Všetice, Všetice D1734 ARTEX Dietward - 7, 19/151 Altissa/367 Boleslaw S 12 L 3, ,val.,Hd. Jezdecký klub Otradovec, Mariánské Lázně D1777 ARTUŠ Acros, 26/90 Glad 26/3413 Gospodar S 12 ZL 3, ,val.,Ryz. Jezdecká stáj Egrensis, Skalná H3019 ARTUŠ Autonom s.v., 67/713 Flaming Star/2528 Topas - 28 S 6 ZL 3, ,val.,Ryz. JK Agrostyl - Otice, Slavkov D1940 ARVEL 815 Caletto III, 69/581 Arnika-R/75 Quoniam S 2 Z 2, ,hr.,Hd. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň D 1 Z 1,00 H3072 ARWEN Charisma, Arlene/514 Renomee Z S 9 ZL 3, ,kl.,Hd. JK Beskyd Nábytek, Havířov-Bludovice B1930 ASCALONA Quoniam II-238 s.v., 696 Aspe/ Vers 3345 S 17 ZL 2, ,kl.,Ryz. Jezdecký klub Plzeň, Plzeň F2816 ASJIEL Cappucino van Berkenbroek, Nabela van den Hamel/ Edgar S 17 S 3, ,val.,Hd. Stáj Manon, Litomyšl H1522 ASPEKT 440 Ascot s.v., SM 2057 Jackelina/2159 Quoniam jihlavský S 6 ZL 2, ,val.,tm.Ryz. Stáj Fénix, Senice na Hané V131 ASTA 440 Ascot s.v., Taarlo-18 (Tula)/366 Taarlo s.v. S 10 ZL 2, ,kl.,Ryz. JK Vystrkov, Vystrkov B1557 ASTER 440 Ascot s.v., Č 349 Seina/s.v. Court Gift (GB) S 12 ZL 3, ,val.,sv.Hd. JK Sobočice - Stáj Abík, Zásmuky D1438 ASTÉK 229 Azol, Atlanta/ Advocat S 18 ZL 2, ,val.,Hd. JK Samuel Smržovka, Albrechtice v Jizer.horách A1386 ASTORIAN 2746 Dantes, Astorka II (Topas-30)/2386 Topas S 4 L 4, ,hr.,Vr. TJ Jiskra Bílá Hora, Praha 6 D 9 L 1,50 H1519 ASTRA 2332 Faharadscha, 697 Athene/ Vers 3345 S 18 S 3, ,kl.,Běl. JK Agrostyl - Otice, Slavkov B2358 ASTRA Boruschkin, SM2217 Aqwa/2307 Silver D 3 L 0, ,kl.,tm.Hd. JK Harfa, Praha 4 B3448 ASTRID 1 Perhaps Vh Molenvondel, Radisa van Overis/ Fantastique S 6 S 4, ,kl.,Hd. JK Všetice, Všetice B2591 ASWAN TARA 387 Arras, 9/151 Fleuer du Madon-T/5013 Rif du Madon S 9 L 3, ,val.,Ryz. JK Stará Boleslav, Stará Boleslav D 2 Z 0,50 A934 ATAMAN - N, / S 21 S 5, ,val.,Ryz. PJK Gabrielka, Praha 6 D1768 ATEA KINSKÁ 556 DAF Ondráš s.v., 41/462 Atlanta Kinská/250 Burbon s.v. S 5 ZL 2, ,kl.,tm.Plav. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice A924 ATHOS Aldan, VČ 1798 Floreta/214 Taifun S 4 ZL 2, ,val.,tm.Hd. JK Black Fox, Praha 2 G1942 ATHOS Adriano - 1, 61/498Dáša/2418 Dietward - 4 D 15 T 10, ,val.,tm.Hd. JK Vega Brno, Brno-Kohoutovice D1767 ATILLA II 2442 Anno (GER), 27/159 Tango (Tamina)/ Tango S 4 ZL 4, ,val.,Hd. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice

17 17 B2920 ATILLA III 2442 Anno (GER), 27/159 Tango (Tamina)/ Tango S 2 L 4, ,val.,Hd. JK Horymír Neumětely, Neumětely D 1 L 1,00 C 5 L 7,56 H2587 ATLANTA Polar Amman, Weltdame/ Weltruf S 15 S 3, ,kl.,Ryz. JK Velká Polom, Velká Polom C1493 ATLANTA 10 Alcatraz, Armgard/ Raimondo S 24 S 5, ,kl.,Hd. JS Ohrazenic, Volenice H2693 ATLANTA Arras, Larieta/2358 Ludovico (GER) S 22 L 4, ,kl.,Hd. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm E849 ATLANTA Lombard - 3 (Agent), 69/772Atlantida/2516 Lopez S 16 S 4, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Eva Martínková, Kolín E872 ATLANTA Amon - 2, SČ 1006 Alice/142 Quoniam II S 4 ZL 0, ,kl.,Ryz. JK Teplice - Doubravice, Modlany A1464 ATLANTIK Ermitaž s.v., 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 25 L 2, ,val.,Hd. Sportovní stáj Zámek Vilémov, Vilémov A1575 ATLANTIS 2660 Sargoni, 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 3 S 3, ,hr.,tm.Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc K8 ATLANTIS VAN DE ZESH Orlando, Rock En Roll Vd Heffinck/ Landino S 5 L 3, ,val.,Hd. Český jezdecký klub, Karlovy Vary D1129 ATLAS 5062 Acord II, Baroness VII/ Coriander S 28 TT 11, ,hr.,Běl. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 D1421 ATLAS Boruschkin, Atlantida/2516 Lopez S 3 ZL 1, ,val.,Ryz. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 H1918 ATLET 2221 Quoniam II (Quido), JM 2559 Alhambra/ Havel S 6 L 2, ,val.,Ryz. JK Nové Dvory F-M, Frýdek-Místek B955 ATOL 229 Azol, VČ 977 Odeta/2185 Obvod S 4 ZL 3, ,val.,Ryz. JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr, Hostomice pod Br G2575 ATOM Dietward - 86, 61/569 Adria/2401 Diktant III - 9 S 9 ZL 1, ,val.,Ryz. TJ Sokol Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem B1150 ATOM PMAX 2516 Lopez, Astorka II (Topas-30)/2386 Topas S 10 S 4, ,hr.,Ryz. JK Na Horně, Měšice C1606 ATOMINO 609 Boston, Únava (Landruf-1)/294 Landruf S 18 S 5, ,hr.,Hd. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň G1539 ATOS 5019 Tancarville, 62/235Schery/2422 Amon skalský S 35 S 5, ,val.,tm.Hd. JK Mahu Modřice, Modřice E1251 ATOS 2, / S 10 ZL 0, ,val.,Ryz. JK Všemily, Všemily K98 ATOS-H 2779 Autonom s.v., Avenue/ Affekt S 9 ZL 3, ,hr.,tm.Hd. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 B3297 ATREJ Tobrok-13 (Tobrok I-CZ), 10/278 Ahiba CZ-Sh-A-73/3165 Siglavy Bagdady I - 2 D 4 L ,hr.,Běl. Statek Kováry, Zákolany D859 ATTILA 426 Azyl, ZČ 1119 Mária/38 Diktant - 5 S 25 S 4, ,val.,Ryz. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá G2211 ATYŠ 629 Fetyš, 58/349 Angelika/440 Ascot s.v. S 33 ST 7, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Hipodrom Most, Most

18 18 C1544 AURA Caesar, Arva (Amoural - 19)/295 Amoural S 14 S 2, ,kl.,Hd. JK Jemčina, Lomnice nad Lužnicí A699 AVALON Z - T Angelo Z, Wendy / Wettstreit D 19 T 9, ,val.,tm.Hd. MUDr. Erik Beisl, Dvorek A1425 AVANTI 1 Favory, Katja XI/ Arystokrat S 4 ZL 3, ,val.,Hd. Horse Academy, Radimovice C 3 Z 9,33 A1260 AVENA Ermitaž s.v., Faharadscha - 32 (Atena)/2332 Faharadscha S 22 S 5, ,kl.,tm.Běl. JK Šilheřovice, Šilheřovice C751 AVIGNON Avignon 514, Przedswit XV - 14 (Parada)/3276 Przedswit XIII - 12 D 8 ST 5, ,val.,Hd. Pardubický jezdecký klub, Pardubice H2836 AVION Arras, 73/152 Baronka/2608 Bourbon s.v. S 30 S 4, ,hr.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá A928 AXIS 436 Admirand s.v., VČ 1459 Daniela/ Norbert (HUN) S 3 ZL 0, ,val.,Hd. Stáj Poncar Kladno, Kladno D 2 Z 0,25 G1748 AZAT Duramus II, JM3796 Dalma/10 Alarm - 87 S 14 L 3, ,val.,Ryz. JO Agrotonz Tlumačov, Napajedla B2620 BABETA Buenos (GER), Č1551 Kometa/214 Taifun S 9 L 3, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Zámek Vilémov, Vilémov D1374 BABIT, / S 7 ZL 3, ,val.,Ryz. TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby, Klatovy G2538 BACARDI 250 Burbon s.v., Majka/2089 Furioso drahlovský S 6 ZL 0, ,val.,Plav. JK Eliot Brno, Brno G2850 BACCUS 2740 Baxte de Quettehou, 52/435 Korida/2241 Karneol - 9 S 3 Z 2, ,hr.,Ryz. JK MZLU v Brně-ŠZP, Žabčice C 1 Z 7,00 F2122 BAILEYS 1, / D 6 L 0, ,kl.,hd.b.Strak. Pardubický jezdecký klub, Pardubice E1166 BAILEYS 20 Bolschoi, Weigerin/ Wangenheim D 10 S 4, ,val.,Ryz. JS u Ryzáčka, Straškov G2152 BAJKA Robik s.v., 6-47 Barunka/2340 Obvod slatiňanský S 9 ZL -0, ,kl.,Hd. Slzavé Údolí, Klášterec nad Ohří H2267 BAK 1, / C 3 ZL 9, ,val.,sm.Běl. JK BEKA Loučka, Cholina E706 BALANCE 205 Grantast, SČ 1063 Brupina/78 Relief - 3 /Kord/ S 3 ZL 4, ,kl.,sv.Hd. JK Roudníky, Ústí nad Labem K84 BALDINO Baldini II, Pretty Woman/ Pluspunkt S 8 ZL 2, ,hr.,Hd. Stáj Paluska, Radonice D1234 BALERO 454 Boruschkin, 3-37 Blanka/43 Shagya mimoňský - 9 S 8 ST 7, ,val.,Ryz. Jezdecký oddíl Kavka, Nejdek F1712 BALET 90 Przedswit X - 68 s.v., VČ1270 Baletka/11 Marin S 16 S 4, ,val.,Ryz. TJ Slovan Frenštát p.r., Frenštát pod Radhoštěm E1222 BALETKA OBROCKÁ 514 Renomee Z, SČ896 Pampa/30 Quoniam S 4 Z 1, ,kl.,sm.Běl. Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok, Dubá A1518 BALIRINA Linaro, Darina IV/ Calvadur S 17 S 6, ,kl.,Hd. Stáj Accom Praha, Praha 5

19 19 F2313 BALLANTINES Bachčisaraj (Barbero) s.v., Listra/2288 Agadir D 6 S 2, ,kl.,č.Hd. JK Poštorná, Břeclav D1953 BALOUBET - S Baloubet du Rouet, Guana II/ Grand Canyon S 8 L 3, ,val.,Ryz. Jezdecká stáj Schneider, Plzeň H2780 BALOUBET S SON Baloubet du Rouet, Pina Colada/ Pit I S 25 L 4, ,val.,Ryz. JK Opava-Kateřinky, Kateřinky H2211 BALTICA 2608 Bourbon s.v., 67/697 Jiswa/2364 Löwenmut S 4 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. TORATEX Ostrava, Sviadnov A808 BALTIKA 430 Baladin de L Oir s.v., 43/214 Laverna/365 Lomikar s.v. S 4 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Taxis Záryby, Záryby A1161 BALY HARA 5055 Landos, Laughtons Lady/ Laughton`s Flight S 5 S 4, ,kl.,Hd. Stáj Jiří Pecháček, Praha 5 H1603 BALZAC 440 Ascot s.v., 66/142Blanka/2144 Servátor - 21 S 6 S 0, ,val.,Hd. JK Všetice, Všetice H1913 BANCKROF 2651 Úskok (Q VII - 1) s.v., Balada/2355 Abad (SU) S 7 L 0, ,val.,Hd. TJ JO Horymas, Horní Město C1536 BANDOLERO XLIV Odre, Bailona/ Brincador X D 10 TT 7, ,hr.,Běl. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov D1177 BANESSA 410 Carol, 25/68Bonanza/310 Lakmus s.v. S 26 ST 6, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost EQUITANA, Březnice A1221 BAR Aldan, Belgia/ Brig D 6 S 3, ,val.,Hd. Jízdárna R.B.Budeč, Velké Přílepy H2248 BARBAR, 71/233 Bellevue/2262 Meander s.v. S 2 ZL 3, ,val.,č.Hd. JO Šumperk, Šumperk C 7 T 14,71 H2412 BARBAYA AGROP 2406 Artist, Sára/ S 12 S 3, ,kl.,Ryz. JK Steally Opava, Opava G2983 BARCA VAN HET EIKELB Darco, Joyce/ Nimmerdor S 6 L 5, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Tretera, Loukovice G1949 BARCELONA Jasmin, JM 4279 Cetka/4260 Cent - 22 (Cinzano) S 22 S 4, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká stáj Nováček, Lukovany B1575 BARD 367 Boleslaw, VČ 357 Jasná/986 Furioso XXXIX - 2 S 3 L 2, ,hr.,Plav. JK Spomyšl, Spomyšl D 2 Z 0,50 K97 BARITON 789 Corregio-K, Butterfly/ Bolero S 11 ZL 3, ,val.,Ryz. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 A654 BARNEO 273 Topas - 14, Č 1602 Baronka/71 Quoniam II S 5 ZL 0, ,val.,č.Hd. Jezdecká stáj Bodlákovi,Lipina, Valašské Klobouky F3215 BARNEY KINSKÝ 250 Burbon s.v., 3/165 Elisabeth/197 Litograf orlický D 6 L 1, ,val.,Isab. TJ Equus Kinsky, Chlumec n.cidlinou F1881 BARON, / D 13 S 2, ,val.,Hd. JK Helios, Třebichovice B2673 BARON Quoniam II-238 s.v., Č622 Bona/5076 Belendek (HUN) s.v. S 4 ZL 2, ,val.,Ryz. JK Neveklov, Neveklov C 4 ZL 3,40 L16 BARON 16 Landos, 68/244 Berta/2306 Amon s.v. S 7 L 1, ,val.,Hd. JK Ramir Bělov, Otrokovice

20 20 G2643 BARON TRENK 4464 Denis s.v., Barunka/ Landfriese I S 11 S 2, ,hr.,sm.Běl. Jezdecké stáje FRESTA Brno, Brno-Brněnské Ivanovice A1165 BARONESA 2702 Lombard, Afrodita/2360 Dietward II S 8 ZL 3, ,kl.,Hd. PJK Gabrielka, Praha 6 B3230 BARONESSE Landor S, SH Barinja/ Cor de la Bryere S 16 L 4, ,kl.,Ryz. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov F3234 BART Silwen s.v., 55/703 Maruška/2417 Alarm III S 8 ZL 2, ,val.,Ryz. Jezdecký spolek Kolesa, Kolesa A1303 BARYSCHNIKOV 454 Boruschkin, 22/53 Jessica/300 Quoniam pecínovský D 5 L 0, ,val.,sv.Ryz. JK Trojan, Praha 4 L11 BASILIKA 2740 Baxte de Quettehou, Liane/2127 Val II S 6 ZL 1, ,kl.,sv.Hd. Jezdecká stáj Bodlákovi,Lipina, Valašské Klobouky D 2 Z 0,25 G2908 BASTIEN 794 Corsár, 25/343 La Bonita/567 Bentley S 1 Z 3, ,val.,sm.Běl. JK Alika Čelčice, Klenovice na Hané C 6 ZL 6,65 A1222 BATMAN Barnaul, Doublette/ Le Grand I S 3 Z 3, ,val.,Hd. JK jezdecké společnosti Ctěnice, Praha 9 D 5 L 1,60 C618 BAVIERA Victirie 5911, Epona 58475/ Romanow 1297 S 27 S 4, ,kl.,Hd. Petr Švec, Nové Město H2196 BAZILIKA 1, / S 6 ZL 2, ,kl.,Hd. JO při SŠZe Přerov, Přerov I - Město B2571 BÁZE Balzac s.v., Ulma/47 Metrans S 8 ZL -1, ,kl.,tm.Hd. JS Břečka, Praha 6-Suchdol A904 BEACH GIRL Beach Boy, Golden Girl/ Grandus S 11 T 8, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 C708 BEATRICE 317 Gamar (SU) s.v., Brita/ Belendek (HUN) S 4 L 4, ,kl.,Ryz. JK Cavalier Rynárec, Rynárec C 4 T 12,23 F1546 BEAUTY/ČERNÝ 5014 Hugben - 49 s.v., VČ 866 Blanice/s.v. Korok C 6 T 14, ,val.,Vr. JK při SOUZ Horní Heřmanice, Bernartice G2815 BECKY QUEEN Apple Tree (FR), Becky Princess (POL)/ Prince Sabo (GB) S 9 ZL -0, ,kl.,Hd. JK M+M Dolní Dunajovice, Dolní Dunajovice H2759 BEL BEL 2521 Watergatte, SM2714 Sardinie/2062 Kordon - 32 S 14 L 3, ,kl.,Ryz. Sport.stáj Kubrický, Nový Jičín D1565 BELER 2608 Bourbon s.v., SM3105 Úpa/2266 Przedswit X - 80 S 5 ZL 2, ,val.,Hd. Pegas Děpoltovice, Nová Role B1796 BELFAST 5014 Hugben - 49 s.v., Č 1126 Beta/ Belendek (HUN) S 4 S 3, ,hr.,sm.Běl. Stáj Vasury, Kolesa D 1 S 5,00 C 2 S -0,05 C1254 BELGIE Furioso jílovský, 14/164 Baletka/317 Gamar (SU) s.v. S 5 ZL 2, ,kl.,Ryz. JK Jungvirt, Horní Planá B2310 BELINDA D 5055 Landos, Bellevue-D/3421 Avignon 514 S 24 S 4, ,kl.,Hd. JK Vidovice, Stránčice A1045 BELLARIO 511 Rosario, La Belle/251 Monseigneur (USA) D 5 S 5, ,val.,Hd. Jízdárna R.B.Budeč, Velké Přílepy

Abecední seznam koní startujících v roce 2006 kteří startovali minimálně 3x. Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka otec matky klub DIS PS

Abecední seznam koní startujících v roce 2006 kteří startovali minimálně 3x. Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka otec matky klub DIS PS 7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2006 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2006 bez omezení obtížnosti soutěže,

Více

Abecední seznam koní startujících v roce 2007 kteří startovali minimálně 3x Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka otec matky klub DIS PS

Abecední seznam koní startujících v roce 2007 kteří startovali minimálně 3x Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka otec matky klub DIS PS 7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2007 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2007 bez omezení obtížnosti soutěže,

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2007

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2007 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2007 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE RHEIN

LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE RHEIN 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2008 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2008 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří

Více

5000 K (44) TORA 1 KF3190 69,58 38,41 67,89 38,81 74,87 44,56 2000 K (19) ARAS KF1513 79,52 45,04 0 4 74,68 36,83 0 4 70,35 36,85 0 4 76,32 38,87

5000 K (44) TORA 1 KF3190 69,58 38,41 67,89 38,81 74,87 44,56 2000 K (19) ARAS KF1513 79,52 45,04 0 4 74,68 36,83 0 4 70,35 36,85 0 4 76,32 38,87 1. E059 Pospíšil Ondej ME0061 Stáj Dvr 0 0 (96) SARAH 15 KE125 Židovice 72,19 37,93 6000 K 2. F0031 Skivan Jií MF0016 Stáj Manon 0 0 5000 K () TORA 1 KF3190 69,5 3,1 3. (63) C057 Šttina Jan CORREGIO-S

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2008

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2008 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2008 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2010

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2010 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2010 CS Obsah 1. ÚVOD... 3 2. Metodika... 4 2.1. Hodnocení koní... 4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

SPORTOVNÍ ROK plemenní hřebci a 9 klisen Ve skocích V drezuře Ve voltiži zahraničích kolbištích

SPORTOVNÍ ROK plemenní hřebci a 9 klisen Ve skocích V drezuře Ve voltiži zahraničích kolbištích SPORTOVNÍ ROK 2008 V roce 2008 z celkové populace 189 moravských teplokrevníků, tj. 149 MT ve věku nad 4 roky, se na sportovních kolbištích prezentovalo celkem 12 koní zapsaných do PK MT, z toho 3 plemenní

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Dvoufázové skákání 100/110 cm Dotace: 1/1100 CZ, 2/900 CZ, 3/800 CZ, 4/700 CZ, 5/600 CZ, 6/500 CZ, 7/400 CZ,

Dvoufázové skákání 100/110 cm Dotace: 1/1100 CZ, 2/900 CZ, 3/800 CZ, 4/700 CZ, 5/600 CZ, 6/500 CZ, 7/400 CZ, Dotace: 1/1100 CZ, 2/900 CZ, 3/00 CZ, /0 CZ, 5/600 CZ, 6/500 CZ, 7/00 CZ, Členové: Kitnerová Šárka/RZ (B029), Šrámková Tereza/RZ (B17), Moudrý Michael/TD (B0551), Čl.PJS: 27.5.3 Délka dráhy: 20 190 [m]

Více

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2010 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2010 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Přehled akcí SCHČT v roce 2017

Přehled akcí SCHČT v roce 2017 Přehled akcí SCHČT v roce 2017 BŘEZEN 2017 DATUM ČAS AKCE OBLAST MÍSTO KONÁNÍ ODPOVĚDNÁ OSOBA KONTAKT 10.2. 8 Prezentace plemenných hřebců a Školení vedoucích smluvních stanic Tlumačov ZH Tlumačov Ing.

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ ŘKČ FAČR 2017/2018 A1A ČFL 1. Městský fotbalový klub Chrudim 2. SK ZÁPY 3. Fotbalový klub Králův Dvůr, z.s. 4. Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. 5. Loko Vltavín, z.s. 6. SK

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Soutž na limitovaný as dle l. 298.2.1 21

Soutž na limitovaný as dle l. 298.2.1 21 Skok sout. st " ZM " Pístupno pro 4 a 5 leté kon startující prvním rokem. Rozhodování dle tab.a l.298.2.1.4. Vcné ceny v celkové hodnot 1000,-K pro 1-3 místo. Ing. Šímová Marcela, apková Miroslava, Šimáková

Více

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2011

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2011 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2011 CS Obsah 1. ÚVOD... 3 2. Metodika... 4 2.1. Hodnocení koní... 4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

1.kolo - "S**"2.kolo - "8 pekážek, 10 skok do 140 cmrozhodování - l ,18 46,63 37,48

1.kolo - S**2.kolo - 8 pekážek, 10 skok do 140 cmrozhodování - l ,18 46,63 37,48 Datum: 22.09.2006 2.09.2006 1.kolo - "S**"2.kolo - " pekážek, 10 skok do 10 cmrozhodování - l. 273.3.1. -.3. lenové: Jana Mentlíková/RZ (D055), Ing. Šímová Marcela/RZ (D012), Pittner Antonín/RZ (D017),

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více