Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006"

Transkript

1 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2006 CS

2 Obsah 1. ÚVOD Metodika Hodnocení koní Hodnocení plemenných hřebců Statistika Abecední seznam koní startujících v roce Abecední seznam koní startujících ve spřežení v roce Žebříčky nejlepších koní startujících v roce A.1. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 6 startů) A.2. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce čtyřletí (min. 6 startů) A.3. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) A.4. Žebříček nejlepších koní ve skokových soutěžích v roce šestiletí (min. 6 startů) B.1. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce 2006 (min. 6 startů) B.2. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce pětiletí (min. 6 startů) B.3. Žebříček nejlepších koní v drezurních soutěžích v roce šestiletí (min. 6 startů) C.1. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce 2006 (min. 3 starty) C.2. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti v roce pětiletí (min. 3 starty) C.3. Žebříček nejlepších koní v soutěžích všestrannosti - šestiletí (min. 3 starty) D.1. Kriterium mladých koní - skoky - hřebci - přehled vítězů finále D.2. Kriterium mladých koní - skoky - klisny - přehled vítězek finále D.3. Kriterium mladých koní drezura - přehled vítězů finále D.4. Kriterium mladých koní ve všestrannosti Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH v roce 2006 (5-6 potomků) Přehled plemeníků s jejich potomky startujícími ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 5 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků ve skokových soutěžích dle ASH za období (min. 7 potomků) Žebříček plemeníků dle IRSH ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v drezurních soutěžích dle ASH v roce 2006 (min. 5 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v drezurních soutěžích dle ASH v období (min. 7 potomků) Žebříček nejlepších plemeníků v soutěžích všestrannosti za léta 2005 a 2006 (min. 5 potomků) Žebříček otců matek ve skokových soutěžích v roce 2006 (min. 7 potomků) Žebříček otců matek dle ASH ve skokových soutěžích v období (min. 7 potomků)...257

3 3 1. ÚVOD Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2006 a období Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít pro výpočet kontroly dědičnosti. Žebříčky koní, které jsou uveřejněny, jsou pouze vedlejším produktem vzniklým při zpracování KD plemenných hřebců. Do seznamu startujících koní byli v tomto roce zahrnuti pouze ti, kteří absolvovali minimálně 3 starty. Pokud ve zpracování postrádáte některé starty svých koní znamená to, že výsledkové listiny ČJF neobdržela, nebo byly v takovém stavu, že je nebylo možné zpracovat. Chyby, které bohužel v ročence vznikají, jsou důsledkem nekvalitního zpracování výsledků. Zpracovatelé často zadávají bez kontroly chybná čísla licencí a tím ovlivňují hodnocení jak koní, tak i plemeníků. Do roku 2002 byly výsledky zadávány ručně a tím byla naprostá většina chyb jednoduše odstraněna. Vzhledem k narůstajícímu počtu startů přešla v roce 2003 Česká jezdecká federace ke zpracování výsledků z elektronických medií. Bohužel se tím vydávání ročenky značně prodloužilo, neboť výsledky je nutné zkontrolovat a alespoň část chyb odstranit. Jediné řešení, které umožní rychlé a bezchybné zpracování výsledků je přechod na jednotný výsledkový program Galop, který navazuje na databáze ČJF. Tento program je od roku 2007 povinný pro zpracování výsledků a tím, že je provázán na nově naprogramovaný systém výpočtů kontroly dědičnosti, bude od roku 2007 ročenka zveřejňována v poněkud jiné formě. Výpočet průměru pomocných bodů bude jednotlivým koním průběžně měsíčně aktualizován a zveřejněn na Výpočet ASH a IRSH dozná také poněkud změn, u ASH bude srovnávací úroveň povýšena z obtížnostního stupně S na ST a IRSH bude počítán v rámci celé populace bez omezení obtížnostních stupňů. Vypovídací schopnost výpočtů závisí zcela na zodpovědnosti zpracovatelů výsledků, což do současné doby bylo vždy trochu problematické. Výsledkový program je však zpracován tak, aby vyloučil maximální množství chyb. Vzhledem k tomu, že všichni koně musí mít dle zákona o evidenci Průkaz koně, je od roku 2007 zavedeno zjednodušení vydávání licencí koní jejich nahrazením štítky do Průkazů koně a postupné zavedení modernějšího systému identifikace koní na soutěžích. Centrála ČJF je od samého počátku připravena tak, aby bylo možné využívat čárových kódů, které se již nyní tisknou na prodlužovací štítky koní. Doufejme tedy, že tento pokrok vyloučí zpracování chybných údajů, zrychlí práci a odstraní náročnou ruční kontrolu výsledkových listin.

4 4 2. Metodika 2.1. Hodnocení koní Skutečný výsledek koně v soutěži, tj. ve skocích a všestrannosti v trestných bodech a v drezuře v dosažených procentech se přepočítá pomocí následujících matic na pomocné body. Podle průměru pomocných bodů na jeden start jsou řazeny žebříčky. Skoky Stupeň Diskvalifikace Trestných bodů v soutěži soutěže (odečítá se) do pomocných bodů TT T ST S L ZL Z Drezura Stupeň Diskvalifikace Dosažených procent obtížnosti (odečítá se) nad do 40 pomocných bodů TT 0 34,0 30,0 26,0 22,0 18,0 14,0 11,0 8,0 5,0 3,0 T -2 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 1,0 ST -2 14,0 12,5 11,0 9,5 8,0 6,5 5,0 3,5 1,5 0,5 S -6 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3,5 2,5 1,5 0,5 L -5 7,0 6,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 0,5 Z -3 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Všestrannost Trestné Kód Stupeň Diskvalifikace Obtížnost body obtížnosti soutěže Odečítá se do 45 45, , , , , , nad CCI****,CIC**** 0 TT CCI***,CIC*** -1 TT CCI**,CIC**,CNC*** -1 T CCI*,CIC*,CNC** -2 S CNC* -3 L ZL -2 ZL Z -1 Z Soutěž, při které byl kůň vyloučen ze zdravotních důvodů se nezapočítává jako diskvalifikace, ale pouze do počtu startů

5 Hodnocení plemenných hřebců A Absolutní sportovní hodnota (ASH) plemeníka vyjadřuje, jakou kvalitu výkonu manifestovalo jeho potomstvo. Vychází z porovnání skutečných výsledků dosažených potomstvem s nejlepším dosažitelným výsledkem. Stanovuje se na standardní hranici výkonu (obtížnostní stupeň S), tj. ASH(S), nebo na hranici nejvýše dosažené. Výpočet: x1 x 2 x 3 x 4 Σ a /á + Σ b /b + Σ c /c + Σ d /d i i i i i=1 i=1 i=1 i=1 ASH = x 1 + x 2 + x 3 + x 4 a.. získaný počet pomocných bodů v obtížnostním stupni Z á.. maximální možný počet pomocných bodů x.. počet startů v obtížnostním stupni Z b.. získaný počet pomocných bodů ve stupni ZL b.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni ZL x.. počet startů ve stupni ZL c.. získaný počet pomocných bodů ve stupni L c.. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni L x.. počet startů ve stupni L d.. získaný počet pomocných bodů ve stupni S d. maximální možný počet pomocných bodů ve stupni S x. počet startů ve stupni S Absolutní sportovní hodnota vypočítaná na základě výsledků do obtížnostního stupně S včetně, je základní a používá se pro vzájemné porovnání plemeníků. Je zpracována pro jednotlivé disciplíny samostatně. Od roku 2007 bude jako základní stupeň porovnání používán stupeň ST. Absolutní sportovní hodnota dosahuje hodnot od 0,00 do 1,00: ASH HODNOCENÍ PLEMENÍKA 0,70 a vyšší vynikající 0,60 0,69 velmi dobrý 0,50 0,59 dobrý 0,40 0,49 podprůměrný do 0,39 špatný B Index relativní sportovní hodnoty (IRSH) vyjadřuje, jaké úspěšnosti dosahují potomci plemeníka ve srovnání s celou populací sportovních koní buď na vybraném obtížnostním stupni, nebo celkem. Zatím je používána pro hodnocení mladších hřebců, u nichž výkonnost jejich potomků nedosáhla stupně S. Od roku 2007 bude používána jako index pro celou populaci. průměr pomocných bodů potomků plemeníka na 1 start x Index RSH = násobeno 100 průměr pomocných bodů celé populace na 1 start x kde: x.stupeň obtížnosti RSH > 100 plemeník produkuje nadprůměrné potomstvo

6 6 3. Statistika Stav koní v matrice k je V roce 2006 startovalo koní, kteří absolvovali startů. Ve skokových soutěžích startovalo koní, v drezurních 757 koní, ve všestrannosti 299 koní a spřežení 119 koní. Bylo zařazeno nových koní. Celkem bylo zpracováno soutěží, z toho 1455 skokových,486 drezurních, 94 všestrannosti a 38 spřežení. Přehled o počtu zpracovaných startů Sportovní sezóna Z ZL L S ST T TT Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení Přehled o obtížnostních stupních zpracovaných soutěží Sportovní sezóna Z ZL L S ST T TT Celkem Skok Drezura Všestrannost Spřežení 4/1 1/2 11/1 14/2 8/4 38 Přehled startujících koní podle oblasti PHA Č JČ ZČ KV SČ VČ JM SM VYS ZL Mez. + zahr. Celkem Počet koní Počet sout Věková struktura Věk Pohlaví Celkem Procento Hřebci Klisny Valaši , , , ,5 Starší ,6 Celkem Procent 12,5 45,0 42,5 100%

7 7 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2006 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2006 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří startovali minimálně 3x. V samostatném seznamu jsou zařazeni koně startující v soutěžích spřežení, avšak pouze ti, kteří absolvovali v roce 2006 kompletní soutěž, nebo alespoň část drezurní a maratón. Vysvětlivky: číslo koně jméno koně otec matka - číslo licence - viz Všeobecná pravidla - pod jménem koně je uveden rok narození, pohlaví a základní barva - číslo a jméno hřebce otce sportovního koně (dle ÚEK) - hřebci, kteří působili v chovu pod zemským i kmenovým číslem jsou uváděni vždy jen pod jedním označením - pouze jménem jsou vedeny plnokrevné klisny, polokrevné klisny z bývalých šlechtitelských chovů a většinou matky importovaných koní ze zahraničních plemenných knih (dle ÚEK) - číslem a jménem, nebo výžehem a jménem jsou uvedeny klisny z hřebčínů, klisny zapsané v PK a registrované - číslo a jméno hřebce otce matky sportovního koně (dle ÚEK) - uveden registrovaný subjekt, za který kůň startuje otec matky klub DIS - disciplína, ve které kůň startuje S skok D drezura C všestrannost A spřežení (uvedeno v samostatném seznamu) PS - počet startů v sezóně 2006 evidovány jsou všechny starty v klasických soutěžích, z nichž jsme obdrželi výsledky ST - nejvyšší stupeň soutěže, ve které kůň startoval v roce 2006 PPB - průměr pomocných bodů na jeden start - pomocné body jsou stanoveny na základě skutečného výsledku v soutěži s přihlédnutím k obtížnosti soutěže (nepočítá se u soutěží spřežení)

8 8 A1085 A LADY 2 Acord II, Comtess/ Contender S 7 T 7, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 C1609 ABAZ Biskvit, Amazonka/ Karotin S 22 S 4, ,val.,Vr. Jezdecké stáje FRESTA Brno, Brněnské Ivanovice E1419 ABC CEMBALO Concerto II, Joosana/ Caletto I S 3 ST 7, ,val.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov B2329 ABC CHICAGO Capitol II, Fair Play/ Lord S 5 T 12, ,val.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov E1345 ABC OCLAHOMA Wepol Caribik, Kairo/ Ramiro Z S 5 S 5, ,kl.,Hd. TJ Hřebčín Kubišta, Měník E836 ABERG 296 Almhirt chlumecký, SČ 838 Molinka/131 Blatec - 1 S 21 T 9, ,val.,tm.Hd. JK Všetice, Všetice B1916 ABONENT 440 Ascot s.v., Č 1191 Dita/2308 Diktant - 34 D 8 S 1, ,val.,Ryz. stáj Václav Kolín, Kolín H1848 AC AQUIDO 2623 Lombard - 3 (Agent), 782 Angelique/ Almé Z S 30 ST 4, ,hr.,Hd. TORATEX Ostrava, Sviadnov H2850 AC BEVAR 2742 Faraday, Afrodita/2360 Dietward II S 6 L 4, ,val.,Ryz. JS Astra Ostrava, Ostrava - Radvanice H2508 AC CALIGULA Calvados 2, Junda/ Acobat I S 19 S 4, ,val.,sv.Hd. JS Astra Ostrava, Ostrava - Radvanice H1892 ACCARAT 1 Bavaria Luchs, Ronda/ Gebhard S 14 L 2, ,val.,Hd. Jezdecká stáj Kamenice, Kamenice C1785 ACOBADA Acobat II, Nessy II/ Exorbitant S 10 ZL 2, ,kl.,tm.Běl. JS Ohrazenic, Volenice A710 ACOR 440 Ascot, Č 1432 Corvona/s.v. Corvet S 11 S 5, ,val.,Ryz. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 A1532 ACORADO - T Acorado I, Gundula II/ Calando I S 5 ZL 4, ,hr.,Hd. JK Tarpan, Odolena Voda A1026 ACORDO - T 5062 Acord II, Laschita/ Landadel S 4 L 3, ,hr.,Hd. JK Vlčí stopa, Sadská E1427 ACTION PERFECT Z Action Hero, Faletta/ Capitol I S 4 L 3, ,hr.,Hd. Eggersmann Caro As, Chomutov H2482 ADAM Dietward - 23, VČ1819 Árie/175 Varin dvorský S 8 ZL 1, ,val.,č.Hd. Statek Kováry, Zákolany C741 ADEPT 462 Echor 65, Janos (Osina)/ Janos S 3 ZL 1, ,val.,Hd. Equus Tábor, Tábor D 2 L 0,75 F1784 ADEPTUS - K 2442 Anno (GER), 2 Diktant/5 Diktant D 17 S 3, ,val.,Hd. Stáj Forte, Svárov, Kladno D1722 ADESINO R Acord s Son R, Desiree/ Wendekoenig S 16 S 5, ,val.,tm.Ryz. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň F2515 ADÉ 525 Taarlo Kubišta s.v., 5/175Arabela/333 Almhirt týnský s.v. S 22 S 5, ,kl.,sv.Ryz. JK Stará Boleslav, Stará Boleslav D1870 ADÉLA - S 235 Dietward - 7, 45/284 Amadea/267 Amadeus S 12 ZL 3, ,kl.,Hd. Jezdecká stáj Urban Klatovy, Andělice

9 9 D1796 ADÉLA Furioso XLVIII - 67, Schirley/43 Shagya mimoňský - 9 S 3 Z -1, ,kl.,Běl. Jezdecký klub Vysoká Libyně, Kralovice F3363 ADIŽE Przedswit XVI - 64, VČ1127 Adriana/23 Varin lipský S 8 ZL 2, ,kl.,Hd. JO TJ Primátor Litomyšl, Litomyšl F3229 ADLON 58 Acord II, Larsa/ Capitano S 13 T 5, ,hr.,Hd. Jezdecká stáj Ivo Tinz, Nasavrky C691 ADRIA 143 Quoniam II - 203, JČ 972 Gita/42 Furioso XLIII - 13 D 2 Z 0, ,kl.,tm.Hd. SSCHK Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec C 1 ZL 9,00 H1438 ADRIAN A 2456 Epsom (POL), 777 Adriana/ Dietward S 28 S 4, ,val.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá G1968 ADRIANO GITKA 2419 Adriano - 1, JM 4435 Gitka/2418 Dietward - 4 S 6 ZL 3, ,val.,tm.Hd. JK ZH Tlumačov, Tlumačov B1371 ADRIE 290 Walzerkönig, 4 Galanta/29 Quoniam II - 69 S 17 S 6, ,kl.,sv.Ryz. JK Poděbrady, Poděbrady H2855 AGASSI F1 As di Villagana, Girlie/ Gardeulan I S 20 L 3, ,hr.,Hd. Jezdecký klub EQUITEAM Flisník, Dolní Domaslavice B2433 AGATHA Quoniam II-238 s.v., 1/369 Vendy/297 Frühesch - 2 S 13 L 4, ,kl.,Vr. JK Velvet - Ouštice, Neveklov F3206 AGÁTA Lombard, Adriana (Dietward - 48)/2360 Dietward S 10 L 3, ,kl.,Hd. Stáj Manon, Litomyšl A1385 AGENTINA Great Pleasure, Adriana (Dietward - 48)/2360 Dietward S 8 L 4, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 F3336 AGRO-ANEX Royal Court (IRE), Alcoa (POL)/ Canadian Winter (USA) S 3 ZL 2, ,val.,Hd. JK Jezbořice, Jezbořice A1426 AHORN-T Ahorn Z, Raphaela-T/5083 Raphael S 13 L 5, ,hr.,Ryz. JK Tarpan, Odolena Voda F1669 AHRIMAN 5010 Aloube Z, Dobra Wola (POL)/ Meautry (FR) S 11 L 1, ,val.,Hd. Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané F2413 ACHÁT KINSKÝ 556 DAF Ondráš s.v., 41/633Arleta Kinská/250 Burbon s.v. D 4 L 1, ,val.,Plav. JS Adrasteia, Praha 4-Michle B1867 AKIM 440 Ascot s.v., 405 Irma (Lumen)/4161 Lumen S 8 L 4, ,val.,tm.Ryz. Stáj Novák - Plaňany, Plaňany F2887 AKIM Lopez, VČ1133 Astrid/2185 Obvod D 19 L 1, ,val.,Ryz. JK Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice E818 AKIN 521 Libertus, SČ1006 Alice/142 Quoniam II S 7 ZL 1, ,val.,tm.Hd. JK Teplice - Doubravice, Modlany H1757 AKROBAT Vals s.v., JM 2559 Alhambra/ Havel S 14 S 5, ,val.,Ryz. Stáj Kmoníček, Pardubice H3087 AL CAMPO/2920 As di Villagana, Akelei/ Athletico S 10 ZL 4, ,hr.,tm.Hd. Stáj Mustang s.r.o., Lučina A1247 ALABAMA Lombard, Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 16 S 6, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc K100 ALABAMA Atlas, Úvrať (Q V - 13)/2221 Quoniam II (Quido) S 14 ZL 2, ,kl.,Hd. JO TJ Agro Cheb - Nebanice, Nebanice D 1 Z

10 10 A562 ALADIN 5010 Aloubé Z /79, Tunika/41 Servátor - 46 D 13 S 3, ,val.,č.Hd. František Cvetler, Nový Malín F3404 ALASKA DANCER Topanoora (IRE), Zazu/ Cure the Blues (USA) S 6 ZL 2, ,kl.,Hd. JK Hřebčín Suchá, Litomyšl A1033 ALBA Sultán (SK), Amazonka/3225 Koheilan I-CZ s.v. S 7 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. JO Kněžmost, Kněžmost D1879 ALBA 3 Aloube Z, 18/184 Antika/412 Ermitaž s.v. S 9 ZL 1, ,kl.,Hd. Stáj Macán Chudenice, Klatovy A1565 ALBA SUN CADORIA Sunderland, Diva Des Isles/ Alme Z S 3 ZL 4, ,kl.,Hd. Zámecká jízdárna Úholičky, Úholičky D1562 ALBAN - K 2702 Lombard, Alba (Dietward - 9)/2360 Dietward II S 18 S 7, ,hr.,Hd. Jezdecká spol. Kočík, Stružná G2567 ALBERT 1, / S 15 ZL 3, ,val.,Hd. JO Máj Třebenice, Třebenice F3127 ALBERTA 5055 Landos, Furioso XLVIII/1 Furioso XXXVIII - 36 S 18 S 4, ,kl.,sv.Hd. Stáj EQUEST, Brandýs nad Labem K80 ALBERTO 752 Varadero s.v., 4/312 Aliance/363 Assisi del Santo (FR) S 6 ZL 0, ,val.,Hd. Audit Sulice, Praha 4 C1604 ALDA Aldan, 19/213 Mamba/5030 Mr.Cox S 3 ZL 0, ,kl.,Hd. JS Ohrazenice, Volenice D1955 ALDANA QUENS Monarch (GB), Algara/ Norbert (HUN) S 3 Z 2, ,kl.,Ryz. TJ Statek Úněšov, Líšťany F2156 ALDIS 440 Ascot s.v., VČ 1485 Jamajka/315 Vemjan s.v. S 3 ZL 3, ,val.,Ryz. JK Kunčice,Nechanice D 7 Z G2185 ALDO 2648 Dunbeath (USA), Aldiana (GER)/ Priamos (GER) S 10 L 3, ,hr.,Hd. JO TJ Sokol Uherčice, Uherčice E847 ALEDA 2643 Dietward I - 14 (Disk), Astorka (Amon - 26)/2306 Amon s.v. S 10 S 6, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc B3018 ALEX Aldan, Č1012 Kordula/75 Quoniam S 7 Z 0, ,val.,Hd. JK Březnice, Březnice F3219 ALEX Mineral s.v., 46/194 Almona/333 Almhirt týnský s.v. S 5 ZL 2, ,val.,Ryz. Školní statek Hořice, Hořice F3244 ALEX 4 Alcatraz, Ninette/ Lansing S 3 Z 0, ,kl.,Běl. JK Zámek Dětenice, Dětenice K122 ALEXIS-H 817 Atlas, ZČ958 Sáva/50 Servátor - 53 S 10 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. TJ JO Cheb - Háje, Cheb-Háje G1840 ALF Latouro N, Alice/ Amigo S 27 T 10, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Hipodrom Most B2373 ALF 1, 26/379 Aljaška/56 Diktant - 17 S 4 ZL 4, ,hr.,tm.Hd. JK Mutějovice, Mutějovice C861 ALF Hradiště 329 Ramiro - 47 s.v., Lenka/ Przedswit X S 17 ST 1, ,val.,Hd. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov A1577 ALGEBRA Lombard, Alba (Dietward - 9)/2360 Dietward S 4 ZL 3, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc

11 11 F3259 ALICE 3 Aquilino, Inschira/ Ibikus D 5 Z 0, ,kl.,Hd. JK Stáj Adam, Deštné v Orlických horách D959 ALIGÁTOR 252 Litograf - 20, ZČ 833 Angola/2332 Faharadscha S 38 ST 6, ,val.,Ryz. JK P+P Třeboň, Třeboň A448 ALISA 214 Taifun, Č 2057 Jiskra/1 Furioso XXXVIII - 36 D 8 L 0, ,kl.,tm.Hd. Jezdecké středisko Řitka, Řitka D1880 ALISA Avtograf, Popona - 51/77 Papirus-25 S 4 ZL 1, ,kl.,č.Hd. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice A1070 ALITA FAU, Sita STB/ Lucky Boy 1843B S 18 ST 3, ,kl.,Hd. JK B.U.K. Opava, Opava-Kateřinky H2929 ALLEGRA Arras, 73/152 Baronka/2608 Bourbon s.v. S 10 ZL 2, ,kl.,Ryz. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm H2696 ALOUBE oil TEAM Aloube Z, Gera VIII/ Zuenftiger S 12 L 4, ,hr.,Hd. Stáj Supreme, Slavkov C969 ALPINA 567 Bentley, Alpa/s.v. All Tiger (GB) S 10 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov K38 ALTAIR Alahrat (Alada), Keiki/ Kelte S 10 S 3, ,hr.,Hd. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 E789 ALTIN TUJAK 522 Aldan, Sabrina/ S 6 L 1, ,val.,Hd. JK Česká Lípa, Česká Lípa A1586 ALVAR Acord II, Contra/ Contender S 3 ZL 4, ,val.,Hd. Horse Academy, Radimovice C 7 ZL 8,14 G1912 ALVÍN 2337 Duramus II, JM 3367 Chasa/2149 Orkán S 5 L 3, ,val.,Ryz. TJ Jezdec Bochoř, Bochoř H1889 AMADEA Long Meadows (USA) s.v., 777 Adriana(Dietward - 48)/ Dietward S 5 L 2, ,kl.,Hd. JK Frýdek-Místek, Sviadnov C1367 AMALTEA 629 Fetyš, 18/71 Riana/2421 Quoniam II S 18 S 5, ,kl.,tm.š.Běl. JK Tandem, Dubenec A634 AMAR 440 Ascot s.v., Č 929 Quatra/2139 Quoniam hoštický S 13 T 2, ,val.,Hd. Stáj Renata Líkařová, Velká Buková B3396 AMARA 271 Przedswit svrženský - 2, Gita (Amoural-5)/295 Amoural S 10 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Poděbrady, Poděbrady A603 AMARCORD Biofaktory 2442 Anno (GER), 160 Mykonos/190 Mykonos S 22 ST 5, ,hr.,Ryz. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov F3272 AMARETTA 2517 Quoniam II-238 s.v., 17/229 Aneta/387 Arras S 3 Z 2, ,kl.,Ryz. JK Železnice, Železnice H2620 AMÁLIE 2561 Quoniam III - 16, 70/539 Aneta/2406 Artist S 6 ZL 3, ,kl.,Ryz. JO TJ Sokol Troubky V118 AMBRA Bavaria-Alaska, 62/343 Aronde/2406 Artist S 3 ZL 4, ,kl.,tm.Hd. JK Altius, Nítovice D 4 S 0,50 A976 AMICELLO-T Acobat II, Fortuna VI/ Caletto I S 3 L 0, ,val.,tm.Hd. JS Bost B., Praha 4 H589 AMONA 2306 Amon s.v., JM 2181 Pamela/ Przedswit X S 10 L 2, ,kl.,Ryz. Stáj Accom Praha, Praha 5

12 12 F2589 AMONAR 2512 Dara Monarch (GB), Arcola/2407 Amyndas (IRE) S 6 ZL 3, ,val.,tm.Hd. JS Cantiléna, Chlumec nad Cidlinou C 3 ZL 8,00 G1701 AMOR Mykonos - 10, 59/300Arina/2406 Artist S 13 S 2, ,val.,Hd. JK Agrostyl - Otice, Slavkov H1958 AMOR Quoniam II-238 s.v., Amona/2306 Amon s.v. S 20 S 5, ,hr.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá B2938 AMPERE Angard (DE), Andante IV/ Gunnar D 11 S 2, ,val.,Hd. stáj Václav Kolín, Kolín F1570 AMUSING-K 295 Amoural, 136 Dux/109 Dux D 3 L 0, ,val.,Hd. JS Mézair, Praha 10-Petrovice F3322 AMY Boston, 4/312 Aliance/363 Assisi del Santo (FR) S 4 ZL 3, ,kl.,Hd. SJK SZeŠ Lanškroun C1653 ANABELA 709 Jaspis, 25/286 Belinda/297 Frühesch - 2 S 8 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Kavalo Tábor H2318 ANABELL Aramis s.v., 46/222 Arie (Lotty)/5010 Aloubé Z S 17 ST 5, ,kl.,Hd. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm D1477 ANARCHIE 5024 Narcos II, 25/146 Aliance/320 Grandchant (FR) S 10 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. Jezdecký klub Šlovice, Kozolupy B3272 ANATOL Autonom s.v., 67/327 Táňa/2616 Gottward s.v. S 7 ZL 3, ,hr.,Hd. JS Opatrný Hořovice B2200 ANDOLPH Wepol Athlet Z, Vitah/ Roman S 18 S 6, ,val.,Běl. TJ Hřebčín Kubišta, Měník D1559 ANDORRA 702 Aquilas s.v., 44/482 Ruby/329 Ramiro - 47 s.v. S 20 S 4, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn, Nezvěstice H3005 ANDY Corsár, SM3609 Ajka/2363 Alonzo S 2 Z 0, ,kl.,Běl. JK BEKA Loučka, Cholina C 1 Z 2,00 F1752 ANETA Anno (GER), 91 Gilda/ Diktant I S 4 L 5, ,kl.,Ryz. TJ Sokol hřebčinec Písek H2398 ANETA Artist, SM3280 Greta/2176 Quoniam II S 3 ZL 3, ,kl.,Ryz. JO TJ Sokol Troubky F2537 ANGEL Hugben - 49 s.v., Anděla/1997 Alarm - 64 S 3 ZL 2, ,val.,Hd. JK Líšnice 5+jeden, Řitka D690 ANGELA 299 Przedswit XVI - 12, ZČ 833 Angola/2332 Faharadscha S 21 S 3, ,kl.,Ryz. TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory H1306 ANGELIKA 2221 Quoniam II (Quido), 48/129 Arana/4380 Catalin II - 20 S 17 S 5, ,kl.,Mourek Sportovní stáj Equus CZ, Uherčice D1415 ANGELIKA Quoniam pecínovský, SM2983 Aida/2272 Duellano zvěrkovický S 3 ZL 1, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká stáj Prela - Nové Svržno, Hostouň V284 ANITA Przedswit XIII - 54, Aneta/178 Quoniam zákupský S 5 ZL 0, ,kl.,Ryz. Jezdecký klub Omelan Radek, Jindřichův Hradec I G1693 ANKA CLARK 2337 Duramus II, JM 3337 Ondava/3175 Častus S 1 Z 4, ,val.,Hd. TJ Jezdectví Moravské Knínice D 10 S 1,00 B2390 ANKARA Aldan, 102 Aladia (Dk I)/56 Diktant - 17 S 19 S 3, ,kl.,Hd. Stáj Novák - Plaňany, Plaňany

13 13 G1672 ANNIE 440 Ascot s.v., Maga/ Hugben (GB) S 19 T 9, ,kl.,sv.Hd. Stáj Tesárek, Kocanda H1840 ANONCE 2442 Anno (GER), 84 North Star VI/13 North Star III - 23 S 10 S 3, ,kl.,Ryz. TJ Jezdec Bochoř B2320 ANTHÉ 206 Frühesch, 13/223 Anthea/317 Gamar (SU) s.v. S 29 ST 5, ,val.,Hd. JK Dolany, Kolín B970 ANTIKA Dux, SČ 998 Adela/30 Quoniam S 1 Z -4, ,kl.,Ryz. JK při ŠS v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod D 2 L D1589 ANTON Diktant písecký, 48/151 Antea/385 Zorro s.v. S 6 ZL 2, ,val.,Ryz. TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory, Plzeň F1787 ANTONIO 5010 Aloube Z, Bajadera 271/0038/83/8482 Jar S 6 ZL 0, ,val.,Hd. JS Fiala, Družec C394 ANÝZ 2487 Donegal (IRE) s.v., Adara/2263 Hviezdar C 3 ZL 8, ,val.,Hd. JK Humpolec F3217 APAČ 1 Great Pleasure, 53/487 Astra/ Jasmin S 5 ZL 0, ,hr.,Hd. ERC Mnětice, Pardubice D1859 APEL 536 Lopez - 17, 45/284 Amadea/267 Amadeus S 4 Z -1, ,val.,sm.Běl. JK K+ K Agro chov koní Svržno, Hostouň B1566 APETITO 122 Przedswit X - 83, Č 988 Arma/121 Furioso XLVIII - 48 S 12 ZL 0, ,val.,Hd. JK Humpolec, Humpolec D 6 L 0,67 V406 APOLO Adriano - 1, SM3013 Florans/2227 Admetos S 6 ZL 2, ,val.,Ryz. JK Hipo Jihlava, Jihlava E1022 APRÍL OBROCKÝ 522 Aldan, Gidra /Granada//998 Gidran XIV - 18 S 21 ST 4, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok, Dubá C1713 AQUELA 321 Harlow (USA), 54/317 Alveta/2404 Kornett - 13 S 8 ZL 2, ,kl.,Hd. JK VOŠ a SZeŠ Tábor, Tábor H1920 AQUILLA Long Meadows (USA) s.v., Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 24 L 4, ,kl.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá H1437 AQUINO A 2517 Quoniam II-238 s.v., 797 Aqwa/2307 Silver S 22 S 4, ,val.,Vr. TORATEX Ostrava, Sviadnov H1435 ARAGON Ascot s.v., VČ 1241 Čambra/125 Quoniam II S 20 ST 5, ,val.,Ryz. JK Artemis, Mnichovice B3263 ARAGON Tiscali Araconit, Panama/ Pikant S 14 L 3, ,val.,Hd. Stáj EQUEST, Brandýs nad Labem B1370 ARAK 29 Quoniam II - 69, 42 Donna Geralda/ Daimyo 4156 S 16 S 4, ,val.,Hd. JK Poděbrady, Poděbrady C1730 ARAKAIN 724 Puschkin s.v., Avara/120 Relief S 8 Z 2, ,val.,Hd. JK Ratibořské Hory, Ratibořské Hory D 3 L 1,33 C 3 Z 4,97 H1646 ARAL 2221 Quoniam II (Quido), 48/129Arana/4380 Catalin II - 20 S 5 ZL 3, ,val.,č.Hd. JK Polsko, Žamberk F1828 ARAMIS 425 Libero - 69, VČ1133 Astrid/2185 Obvod S 4 ZL 2, ,val.,Ryz. JPS Vanice, Vysoké Mýto B2984 ARAMIS Dietward I - 2 s.v., Lotery/2405 Feuersturm (FR) S 4 ZL 0, ,val.,tm.Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov

14 14 F2890 ARAMIS 9 Great Pleasure, 44/544 Aranka/436 Admirand s.v. S 4 ZL 3, ,hr.,Ryz. JK Farma pod Lípou, Rokytnice v Orlických horách D1554 ARAMIS HOUSSOIT Z Aramis de la Cense, Gwendolyn/ Guignolet W HGT S 22 ST 5, ,val.,Ryz. JK VOŠ a SZeŠ Tábor, Tábor H2186 ARANA Bourbon s.v., 67/859 Angelika/2221 Quoniam II (Quido) S 14 L 3, ,kl.,č.Běl. TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm C954 ARANKA 146 Marin Suchý, JČ127 Arina/102 Div - 56 S 4 Z 2, ,kl.,Ryz. JK Ratibořské Hory, Ratibořské Hory H2499 ARANKA Caesar, Arva (Amoural - 19)/295 Amoural S 32 S 5, ,kl.,Hd. JK Agrostyl - Otice, Slavkov D 1 Z A1466 ARÁLIE 2746 Dantes, 73/75 Argema/2623 Lombard - 3 (Agent) S 11 L 4, ,kl.,Vr. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc G1431 ARC QUEST/WOLF Arcane (USA), South Sea Pearls/ Nininsky (USA) S 4 ZL 0, ,val.,Hd. JK Ideas, Brno C 2 L 3,40 C926 ARCON 462 Echor 65, 431 Adriano (Arcona)/ Adriano 3397 D 17 TT 13, ,val.,Hd. Jezdecký klub Aleko, Čimelice B1919 AREN 440 Ascot s.v., Č 2060 Arabela/ Belendek (HUN) S 12 S 5, ,val.,Hd. Stáj Studnička, Praha 5 E1057 ARENA Aramis s.v., 780 Ascona/ Markus S 15 S 6, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 A1576 AREOLA 2785 Ramzes s.v., Arterie (Amon-41)/2306 Amon s.v. S 5 Z 3, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc H2552 ARGENTA 2666 Porter, SM2149 Archa/20 Przedswit XI - 67 S 24 S 6, ,kl.,Hd. JK Beskyd Nábytek, Havířov-Bludovice D575 ARGENTANO Argentano, Brownlight/ Wolfshagen S 5 ZL 3, ,val.,Vr. Sportovní stáj Donthová, Rosnice B2605 ARGENTINA 3520 Astemur, Aza/3420 Aragan S 8 S 5, ,kl.,Hd. JK Poříčí, Poříčí nad Sázavou C 3 ZL 10,00 H2697 ARGENTINA 2 Amman, Silla K/ Solo Dancer (GER) S 9 L 3, ,kl.,tm.Hd. Stáj Supreme, Slavkov H2121 ARGON Aramis s.v., Topas - 30 (Astorka)/2386 Topas S 20 T 9, ,hr.,Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc L49 ARGONAUT 2517 Quoniam II-238 s.v., 73/190 Argonika/2660 Sargoni D 7 Z 0, ,val.,Ryz. Jezdecký oddíl Města Prostějov, Mostkovice G1868 ARGOS Cattaro, 61/365Jiskra/2418 Dietward - 4 S 5 L 4, ,val.,Hd. JK Samson,Moravské Knínice B2020 ARCHIBALD 3225 Koheilan III - 9 s.v., 10/332 Áruba CZ-Sh-A-104/3154 Siglavy Bagdady - 21 D 3 S ,hr.,Hd. JK Shagya Vilémov, Vilémov D1436 ARCHIPEL MICHEL Archipel, Weissglut/ Waidmannsdank D 3 L 1, ,val.,tm.Hd. Jezdecký oddíl Kavka, Nejdek K66 ARIADNA Acros, 22/56 Pamela/271 Przedswit svrženský - 2 S 17 L 3, ,kl.,Hd. JK Samuel Smržovka, Albrechtice v Jizer.horách B3391 ARIANO 522 Aldan, 17/160 Pepsi/297 Frühesch - 2 S 7 ZL 1, ,val.,tm.Hd. JO TJ Sokol Přívory, Přívory

15 15 A1362 ARIEM A Jungle Prince, La Chanel/ Lanthan S 18 ST 6, ,val.,Ryz. Stáj Studnička, Praha 5 H1523 ARIEN 2406 Artist, SM 3505 Iza/332 Husar týnský s.v. S 11 ZL 2, ,kl.,Ryz. JO při SŠZe Přerov, Přerov I - Město A1246 ARIKA Topas - 14, 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 19 L 4, ,kl.,Vr. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc B3392 ARINO Aramon, Laura/ Opal S 18 S 2, ,val.,Hd. JK Dítě a kůň, Miskovice B1929 ARISING SUN Alcatraz, Carina II/ D.Nightshade S 6 ZL 1, ,kl.,tm.Hd. Ing.Petr Dajbych, Trnová H2784 ARISTO Z Artos Z, Cartarise Z/5035 Carthago Z S 21 L 5, ,hr.,Ryz. JK Opava-Kateřinky, Kateřinky B3260 ARIVEDERCI Beccari (USA), Amalthaea (GB)/ Sharrood (USA) C 4 Z 6, ,kl.,tm.Hd. Stáj TARA, Unhošť F2350 ARKÁDO, / S 3 L 3, ,val.,tm.Hd. JO SOU a SOŠ Polička, Choceň C 5 T 20,60 F791 ARKON 169 Konsulent - 7, VČ 604 Arana/s.v. Markeur S 1 Z 4, ,val.,Ryz. Josef Hasák - stáj Hrobice, Hrobice D 3 TT 18,00 H1890 ARMANDO 5062 Acord II, Gondola / Gotthard S 8 S 2, ,hr.,Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 E1070 ARMERO 1 Abdulkarim, Elena XVI/ Grundyman S 4 ZL 2, ,hr.,Hd. Jezdecká společnost Javorník, Český Dub D 4 L 0,13 F2049 ARMUS Renomee Z, Č146 Arleta/2143 Karneol - 16 S 5 L 0, ,val.,Hd. JK Gotex,Chvalkovice G2541 ARNETA 1, / S 3 ZL -4, ,kl.,tm.Hd. JK Eliot Brno, Brno D422 ARNIKA 75 Quoniam - 145, Č451 Havana/48 Havel - 2 D 3 L 1, ,kl.,Ryz. JK Céva, Praha 9 E420 ARNIKA 229 Azol, VČ 853 Fata Morgana/42 Furioso XLIII - 13 S 5 L 3, ,kl.,Hd. Hradecký jezdecký klub, Hradec Králové C 2 L 10,50 B1301 ARNIKA Azol, Haidy/110 Hubertus humburský S 14 S 4, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj FCC, Kolín G2935 ARNOŠT 815 Caletto III, 53/487 Astra/5018 Jasmin S 5 ZL 4, ,hr.,Hd. Moravský zemský hřebčín a.s., Moravská Nová Ves B2641 ARNY 370 Pedro s.v., Č2103 Hany/ Cobalt D 3 S 3, ,val.,Ryz. Stáj Leonard Praha, Praha 1 A1340 AROD Bachus, Poema/462 Echor 65 S 6 ZL 3, ,val.,Hd. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 G2947 ARON Autonom s.v., Girana/ Bavaria Luchs S 8 ZL 4, ,val.,sv.Hd. Arcus Engineering Czech, Brno-Černovice F866 AROT 2241 Karneol - 9, Alma/1084 Norodom S 1 Z 3, ,val.,Ryz. TJ Tatran Ústí nad Labem, Ústí nad Labem D 5 L 1,20 H2334 ARTABAN 2684 Aramis s.v., Árie/ S 12 ZL 2, ,val.,Hd. JK Velká Polom, Velká Polom

16 16 B3112 ARTEMIS Renomee Z, 49/236 Alfa/229 Azol S 4 ZL 2, ,kl.,sm.Běl. JK Všetice, Všetice D1734 ARTEX Dietward - 7, 19/151 Altissa/367 Boleslaw S 12 L 3, ,val.,Hd. Jezdecký klub Otradovec, Mariánské Lázně D1777 ARTUŠ Acros, 26/90 Glad 26/3413 Gospodar S 12 ZL 3, ,val.,Ryz. Jezdecká stáj Egrensis, Skalná H3019 ARTUŠ Autonom s.v., 67/713 Flaming Star/2528 Topas - 28 S 6 ZL 3, ,val.,Ryz. JK Agrostyl - Otice, Slavkov D1940 ARVEL 815 Caletto III, 69/581 Arnika-R/75 Quoniam S 2 Z 2, ,hr.,Hd. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň D 1 Z 1,00 H3072 ARWEN Charisma, Arlene/514 Renomee Z S 9 ZL 3, ,kl.,Hd. JK Beskyd Nábytek, Havířov-Bludovice B1930 ASCALONA Quoniam II-238 s.v., 696 Aspe/ Vers 3345 S 17 ZL 2, ,kl.,Ryz. Jezdecký klub Plzeň, Plzeň F2816 ASJIEL Cappucino van Berkenbroek, Nabela van den Hamel/ Edgar S 17 S 3, ,val.,Hd. Stáj Manon, Litomyšl H1522 ASPEKT 440 Ascot s.v., SM 2057 Jackelina/2159 Quoniam jihlavský S 6 ZL 2, ,val.,tm.Ryz. Stáj Fénix, Senice na Hané V131 ASTA 440 Ascot s.v., Taarlo-18 (Tula)/366 Taarlo s.v. S 10 ZL 2, ,kl.,Ryz. JK Vystrkov, Vystrkov B1557 ASTER 440 Ascot s.v., Č 349 Seina/s.v. Court Gift (GB) S 12 ZL 3, ,val.,sv.Hd. JK Sobočice - Stáj Abík, Zásmuky D1438 ASTÉK 229 Azol, Atlanta/ Advocat S 18 ZL 2, ,val.,Hd. JK Samuel Smržovka, Albrechtice v Jizer.horách A1386 ASTORIAN 2746 Dantes, Astorka II (Topas-30)/2386 Topas S 4 L 4, ,hr.,Vr. TJ Jiskra Bílá Hora, Praha 6 D 9 L 1,50 H1519 ASTRA 2332 Faharadscha, 697 Athene/ Vers 3345 S 18 S 3, ,kl.,Běl. JK Agrostyl - Otice, Slavkov B2358 ASTRA Boruschkin, SM2217 Aqwa/2307 Silver D 3 L 0, ,kl.,tm.Hd. JK Harfa, Praha 4 B3448 ASTRID 1 Perhaps Vh Molenvondel, Radisa van Overis/ Fantastique S 6 S 4, ,kl.,Hd. JK Všetice, Všetice B2591 ASWAN TARA 387 Arras, 9/151 Fleuer du Madon-T/5013 Rif du Madon S 9 L 3, ,val.,Ryz. JK Stará Boleslav, Stará Boleslav D 2 Z 0,50 A934 ATAMAN - N, / S 21 S 5, ,val.,Ryz. PJK Gabrielka, Praha 6 D1768 ATEA KINSKÁ 556 DAF Ondráš s.v., 41/462 Atlanta Kinská/250 Burbon s.v. S 5 ZL 2, ,kl.,tm.Plav. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice A924 ATHOS Aldan, VČ 1798 Floreta/214 Taifun S 4 ZL 2, ,val.,tm.Hd. JK Black Fox, Praha 2 G1942 ATHOS Adriano - 1, 61/498Dáša/2418 Dietward - 4 D 15 T 10, ,val.,tm.Hd. JK Vega Brno, Brno-Kohoutovice D1767 ATILLA II 2442 Anno (GER), 27/159 Tango (Tamina)/ Tango S 4 ZL 4, ,val.,Hd. Jezdecký klub Jiřičná, Sušice

17 17 B2920 ATILLA III 2442 Anno (GER), 27/159 Tango (Tamina)/ Tango S 2 L 4, ,val.,Hd. JK Horymír Neumětely, Neumětely D 1 L 1,00 C 5 L 7,56 H2587 ATLANTA Polar Amman, Weltdame/ Weltruf S 15 S 3, ,kl.,Ryz. JK Velká Polom, Velká Polom C1493 ATLANTA 10 Alcatraz, Armgard/ Raimondo S 24 S 5, ,kl.,Hd. JS Ohrazenic, Volenice H2693 ATLANTA Arras, Larieta/2358 Ludovico (GER) S 22 L 4, ,kl.,Hd. TJ JK Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm E849 ATLANTA Lombard - 3 (Agent), 69/772Atlantida/2516 Lopez S 16 S 4, ,kl.,Hd. Sportovní stáj Eva Martínková, Kolín E872 ATLANTA Amon - 2, SČ 1006 Alice/142 Quoniam II S 4 ZL 0, ,kl.,Ryz. JK Teplice - Doubravice, Modlany A1464 ATLANTIK Ermitaž s.v., 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 25 L 2, ,val.,Hd. Sportovní stáj Zámek Vilémov, Vilémov A1575 ATLANTIS 2660 Sargoni, 69/772 Atlantida/2516 Lopez S 3 S 3, ,hr.,tm.Hd. Sportovní stáj Vondráček, Praha 6-Liboc K8 ATLANTIS VAN DE ZESH Orlando, Rock En Roll Vd Heffinck/ Landino S 5 L 3, ,val.,Hd. Český jezdecký klub, Karlovy Vary D1129 ATLAS 5062 Acord II, Baroness VII/ Coriander S 28 TT 11, ,hr.,Běl. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 D1421 ATLAS Boruschkin, Atlantida/2516 Lopez S 3 ZL 1, ,val.,Ryz. JS Pohoda Hořovice, Třebotov 215 H1918 ATLET 2221 Quoniam II (Quido), JM 2559 Alhambra/ Havel S 6 L 2, ,val.,Ryz. JK Nové Dvory F-M, Frýdek-Místek B955 ATOL 229 Azol, VČ 977 Odeta/2185 Obvod S 4 ZL 3, ,val.,Ryz. JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr, Hostomice pod Br G2575 ATOM Dietward - 86, 61/569 Adria/2401 Diktant III - 9 S 9 ZL 1, ,val.,Ryz. TJ Sokol Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem B1150 ATOM PMAX 2516 Lopez, Astorka II (Topas-30)/2386 Topas S 10 S 4, ,hr.,Ryz. JK Na Horně, Měšice C1606 ATOMINO 609 Boston, Únava (Landruf-1)/294 Landruf S 18 S 5, ,hr.,Hd. JK Slavia VŠ Plzeň, Plzeň G1539 ATOS 5019 Tancarville, 62/235Schery/2422 Amon skalský S 35 S 5, ,val.,tm.Hd. JK Mahu Modřice, Modřice E1251 ATOS 2, / S 10 ZL 0, ,val.,Ryz. JK Všemily, Všemily K98 ATOS-H 2779 Autonom s.v., Avenue/ Affekt S 9 ZL 3, ,hr.,tm.Hd. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 B3297 ATREJ Tobrok-13 (Tobrok I-CZ), 10/278 Ahiba CZ-Sh-A-73/3165 Siglavy Bagdady I - 2 D 4 L ,hr.,Běl. Statek Kováry, Zákolany D859 ATTILA 426 Azyl, ZČ 1119 Mária/38 Diktant - 5 S 25 S 4, ,val.,Ryz. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá G2211 ATYŠ 629 Fetyš, 58/349 Angelika/440 Ascot s.v. S 33 ST 7, ,val.,Hd. Jezdecká společnost Hipodrom Most, Most

18 18 C1544 AURA Caesar, Arva (Amoural - 19)/295 Amoural S 14 S 2, ,kl.,Hd. JK Jemčina, Lomnice nad Lužnicí A699 AVALON Z - T Angelo Z, Wendy / Wettstreit D 19 T 9, ,val.,tm.Hd. MUDr. Erik Beisl, Dvorek A1425 AVANTI 1 Favory, Katja XI/ Arystokrat S 4 ZL 3, ,val.,Hd. Horse Academy, Radimovice C 3 Z 9,33 A1260 AVENA Ermitaž s.v., Faharadscha - 32 (Atena)/2332 Faharadscha S 22 S 5, ,kl.,tm.Běl. JK Šilheřovice, Šilheřovice C751 AVIGNON Avignon 514, Przedswit XV - 14 (Parada)/3276 Przedswit XIII - 12 D 8 ST 5, ,val.,Hd. Pardubický jezdecký klub, Pardubice H2836 AVION Arras, 73/152 Baronka/2608 Bourbon s.v. S 30 S 4, ,hr.,Hd. JK Baník Ostrava, Ostrava - Stará Bělá A928 AXIS 436 Admirand s.v., VČ 1459 Daniela/ Norbert (HUN) S 3 ZL 0, ,val.,Hd. Stáj Poncar Kladno, Kladno D 2 Z 0,25 G1748 AZAT Duramus II, JM3796 Dalma/10 Alarm - 87 S 14 L 3, ,val.,Ryz. JO Agrotonz Tlumačov, Napajedla B2620 BABETA Buenos (GER), Č1551 Kometa/214 Taifun S 9 L 3, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Zámek Vilémov, Vilémov D1374 BABIT, / S 7 ZL 3, ,val.,Ryz. TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby, Klatovy G2538 BACARDI 250 Burbon s.v., Majka/2089 Furioso drahlovský S 6 ZL 0, ,val.,Plav. JK Eliot Brno, Brno G2850 BACCUS 2740 Baxte de Quettehou, 52/435 Korida/2241 Karneol - 9 S 3 Z 2, ,hr.,Ryz. JK MZLU v Brně-ŠZP, Žabčice C 1 Z 7,00 F2122 BAILEYS 1, / D 6 L 0, ,kl.,hd.b.Strak. Pardubický jezdecký klub, Pardubice E1166 BAILEYS 20 Bolschoi, Weigerin/ Wangenheim D 10 S 4, ,val.,Ryz. JS u Ryzáčka, Straškov G2152 BAJKA Robik s.v., 6-47 Barunka/2340 Obvod slatiňanský S 9 ZL -0, ,kl.,Hd. Slzavé Údolí, Klášterec nad Ohří H2267 BAK 1, / C 3 ZL 9, ,val.,sm.Běl. JK BEKA Loučka, Cholina E706 BALANCE 205 Grantast, SČ 1063 Brupina/78 Relief - 3 /Kord/ S 3 ZL 4, ,kl.,sv.Hd. JK Roudníky, Ústí nad Labem K84 BALDINO Baldini II, Pretty Woman/ Pluspunkt S 8 ZL 2, ,hr.,Hd. Stáj Paluska, Radonice D1234 BALERO 454 Boruschkin, 3-37 Blanka/43 Shagya mimoňský - 9 S 8 ST 7, ,val.,Ryz. Jezdecký oddíl Kavka, Nejdek F1712 BALET 90 Przedswit X - 68 s.v., VČ1270 Baletka/11 Marin S 16 S 4, ,val.,Ryz. TJ Slovan Frenštát p.r., Frenštát pod Radhoštěm E1222 BALETKA OBROCKÁ 514 Renomee Z, SČ896 Pampa/30 Quoniam S 4 Z 1, ,kl.,sm.Běl. Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok, Dubá A1518 BALIRINA Linaro, Darina IV/ Calvadur S 17 S 6, ,kl.,Hd. Stáj Accom Praha, Praha 5

19 19 F2313 BALLANTINES Bachčisaraj (Barbero) s.v., Listra/2288 Agadir D 6 S 2, ,kl.,č.Hd. JK Poštorná, Břeclav D1953 BALOUBET - S Baloubet du Rouet, Guana II/ Grand Canyon S 8 L 3, ,val.,Ryz. Jezdecká stáj Schneider, Plzeň H2780 BALOUBET S SON Baloubet du Rouet, Pina Colada/ Pit I S 25 L 4, ,val.,Ryz. JK Opava-Kateřinky, Kateřinky H2211 BALTICA 2608 Bourbon s.v., 67/697 Jiswa/2364 Löwenmut S 4 ZL 3, ,kl.,tm.Hd. TORATEX Ostrava, Sviadnov A808 BALTIKA 430 Baladin de L Oir s.v., 43/214 Laverna/365 Lomikar s.v. S 4 ZL 1, ,kl.,Hd. JK Taxis Záryby, Záryby A1161 BALY HARA 5055 Landos, Laughtons Lady/ Laughton`s Flight S 5 S 4, ,kl.,Hd. Stáj Jiří Pecháček, Praha 5 H1603 BALZAC 440 Ascot s.v., 66/142Blanka/2144 Servátor - 21 S 6 S 0, ,val.,Hd. JK Všetice, Všetice H1913 BANCKROF 2651 Úskok (Q VII - 1) s.v., Balada/2355 Abad (SU) S 7 L 0, ,val.,Hd. TJ JO Horymas, Horní Město C1536 BANDOLERO XLIV Odre, Bailona/ Brincador X D 10 TT 7, ,hr.,Běl. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov D1177 BANESSA 410 Carol, 25/68Bonanza/310 Lakmus s.v. S 26 ST 6, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost EQUITANA, Březnice A1221 BAR Aldan, Belgia/ Brig D 6 S 3, ,val.,Hd. Jízdárna R.B.Budeč, Velké Přílepy H2248 BARBAR, 71/233 Bellevue/2262 Meander s.v. S 2 ZL 3, ,val.,č.Hd. JO Šumperk, Šumperk C 7 T 14,71 H2412 BARBAYA AGROP 2406 Artist, Sára/ S 12 S 3, ,kl.,Ryz. JK Steally Opava, Opava G2983 BARCA VAN HET EIKELB Darco, Joyce/ Nimmerdor S 6 L 5, ,kl.,Ryz. Sportovní stáj Tretera, Loukovice G1949 BARCELONA Jasmin, JM 4279 Cetka/4260 Cent - 22 (Cinzano) S 22 S 4, ,kl.,tm.Hd. Jezdecká stáj Nováček, Lukovany B1575 BARD 367 Boleslaw, VČ 357 Jasná/986 Furioso XXXIX - 2 S 3 L 2, ,hr.,Plav. JK Spomyšl, Spomyšl D 2 Z 0,50 K97 BARITON 789 Corregio-K, Butterfly/ Bolero S 11 ZL 3, ,val.,Ryz. JS Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 1 A654 BARNEO 273 Topas - 14, Č 1602 Baronka/71 Quoniam II S 5 ZL 0, ,val.,č.Hd. Jezdecká stáj Bodlákovi,Lipina, Valašské Klobouky F3215 BARNEY KINSKÝ 250 Burbon s.v., 3/165 Elisabeth/197 Litograf orlický D 6 L 1, ,val.,Isab. TJ Equus Kinsky, Chlumec n.cidlinou F1881 BARON, / D 13 S 2, ,val.,Hd. JK Helios, Třebichovice B2673 BARON Quoniam II-238 s.v., Č622 Bona/5076 Belendek (HUN) s.v. S 4 ZL 2, ,val.,Ryz. JK Neveklov, Neveklov C 4 ZL 3,40 L16 BARON 16 Landos, 68/244 Berta/2306 Amon s.v. S 7 L 1, ,val.,Hd. JK Ramir Bělov, Otrokovice

20 20 G2643 BARON TRENK 4464 Denis s.v., Barunka/ Landfriese I S 11 S 2, ,hr.,sm.Běl. Jezdecké stáje FRESTA Brno, Brno-Brněnské Ivanovice A1165 BARONESA 2702 Lombard, Afrodita/2360 Dietward II S 8 ZL 3, ,kl.,Hd. PJK Gabrielka, Praha 6 B3230 BARONESSE Landor S, SH Barinja/ Cor de la Bryere S 16 L 4, ,kl.,Ryz. JO Srnín - stáj Papoušek, Český Krumlov F3234 BART Silwen s.v., 55/703 Maruška/2417 Alarm III S 8 ZL 2, ,val.,Ryz. Jezdecký spolek Kolesa, Kolesa A1303 BARYSCHNIKOV 454 Boruschkin, 22/53 Jessica/300 Quoniam pecínovský D 5 L 0, ,val.,sv.Ryz. JK Trojan, Praha 4 L11 BASILIKA 2740 Baxte de Quettehou, Liane/2127 Val II S 6 ZL 1, ,kl.,sv.Hd. Jezdecká stáj Bodlákovi,Lipina, Valašské Klobouky D 2 Z 0,25 G2908 BASTIEN 794 Corsár, 25/343 La Bonita/567 Bentley S 1 Z 3, ,val.,sm.Běl. JK Alika Čelčice, Klenovice na Hané C 6 ZL 6,65 A1222 BATMAN Barnaul, Doublette/ Le Grand I S 3 Z 3, ,val.,Hd. JK jezdecké společnosti Ctěnice, Praha 9 D 5 L 1,60 C618 BAVIERA Victirie 5911, Epona 58475/ Romanow 1297 S 27 S 4, ,kl.,Hd. Petr Švec, Nové Město H2196 BAZILIKA 1, / S 6 ZL 2, ,kl.,Hd. JO při SŠZe Přerov, Přerov I - Město B2571 BÁZE Balzac s.v., Ulma/47 Metrans S 8 ZL -1, ,kl.,tm.Hd. JS Břečka, Praha 6-Suchdol A904 BEACH GIRL Beach Boy, Golden Girl/ Grandus S 11 T 8, ,kl.,Hd. Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1 C708 BEATRICE 317 Gamar (SU) s.v., Brita/ Belendek (HUN) S 4 L 4, ,kl.,Ryz. JK Cavalier Rynárec, Rynárec C 4 T 12,23 F1546 BEAUTY/ČERNÝ 5014 Hugben - 49 s.v., VČ 866 Blanice/s.v. Korok C 6 T 14, ,val.,Vr. JK při SOUZ Horní Heřmanice, Bernartice G2815 BECKY QUEEN Apple Tree (FR), Becky Princess (POL)/ Prince Sabo (GB) S 9 ZL -0, ,kl.,Hd. JK M+M Dolní Dunajovice, Dolní Dunajovice H2759 BEL BEL 2521 Watergatte, SM2714 Sardinie/2062 Kordon - 32 S 14 L 3, ,kl.,Ryz. Sport.stáj Kubrický, Nový Jičín D1565 BELER 2608 Bourbon s.v., SM3105 Úpa/2266 Przedswit X - 80 S 5 ZL 2, ,val.,Hd. Pegas Děpoltovice, Nová Role B1796 BELFAST 5014 Hugben - 49 s.v., Č 1126 Beta/ Belendek (HUN) S 4 S 3, ,hr.,sm.Běl. Stáj Vasury, Kolesa D 1 S 5,00 C 2 S -0,05 C1254 BELGIE Furioso jílovský, 14/164 Baletka/317 Gamar (SU) s.v. S 5 ZL 2, ,kl.,Ryz. JK Jungvirt, Horní Planá B2310 BELINDA D 5055 Landos, Bellevue-D/3421 Avignon 514 S 24 S 4, ,kl.,Hd. JK Vidovice, Stránčice A1045 BELLARIO 511 Rosario, La Belle/251 Monseigneur (USA) D 5 S 5, ,val.,Hd. Jízdárna R.B.Budeč, Velké Přílepy

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009

Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009 Česká jezdecká federace ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2009 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných hřebců...5 3. Statistika...6 4. Abecední

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012

Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012 Česká jezdecká federace Svaz chovatelů českého teplokrevníka ÚEK Slatiňany P Ř E H L E D O SPORTOVNÍCH KONÍCH ČR 2012 CS Obsah 1. ÚVOD...3 2. Metodika...4 2.1. Hodnocení koní...4 2.2. Hodnocení plemenných

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2005

5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2005 155 5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2005 A. Skokové soutěže 1. Celkový žebříček je zařazeno 300 koní, kteří měli v sezóně minimálně 6 startů. Koně jsou seřazeni podle průměrné hodnoty pomocných

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4 Obsah 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1 Lanškroun A Brno 2 MSK Beskydy B Brno 3 Slovácká Slavia Uherské Hradiště Brno 4 Svitavy A Brno 5 Svitavy B Brno 6 ŠSK Ostrava C Brno 7 TJ Polička A Brno 8 TJ Polička B Brno 9 TJ Polička

Více

MČR - Skoky. MČR Ženy - po 1. kole. Závod: 710B1 Místo konání: Ptýrov Datum: 10.07.2015 12.07.2015 Pořádá: Jezdecký klub Ptýrov,o.s.

MČR - Skoky. MČR Ženy - po 1. kole. Závod: 710B1 Místo konání: Ptýrov Datum: 10.07.2015 12.07.2015 Pořádá: Jezdecký klub Ptýrov,o.s. 1. A0721 Gladišová Lenka MH0134 JK Gladiš 0 ADAM 4 KH3177 83,67 G/2003/CZE/WB/ /VČ1662 Katka (Kalka-47)/Kajmak-37 840/Gladiš Antonín//Ryz. 1. H2807 Brátová Zuzana MH0035 JK Baník Ostrava 0 SANDINO

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

2300 CZ <68> GAROCKY KF4706 63,90 30,52 2000 CZ <9> KAMERIK KF2847 66,75 32,17 1500 CZ <10> VINCOMA KA2777 65,37 32,20

2300 CZ <68> GAROCKY KF4706 63,90 30,52 2000 CZ <9> KAMERIK KF2847 66,75 32,17 1500 CZ <10> VINCOMA KA2777 65,37 32,20 IX. GRAND PRIX města Hradec Králové S podporou města Hradec Králové S-V01 Závod: 829F1 Místo konání: Hradec Králové Datum: 29.08.2014 31.08.2014 Pořádá: Hradecký jezdecký klub Cena ČUS - parku stupně "

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE

LIPIZ LTU MECKL MLP MT NRPS NWB NZSH OLDBG OR1/1 ORxo PAINT H. POL PONY PRE 4. Abecední seznam koní startujících v roce 2014 V seznamu jsou zařazeni koně startujících v klasických skokových, drezurních a všestrannostních soutěžích v roce 2014 bez omezení obtížnosti soutěže, kteří

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

6. Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika)

6. Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika) 195 6. Vyhodnocení plemenných hřebců je uvedeno formou žebříčků dle ASH a IRSH (viz metodika) 1. Žebříček nejlepších plemeníků dle ASH ve skokových soutěžích (2007) Zařazení je limitováno počtem startujících

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2012

5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2012 185 5. Žebříčky nejlepších koní startujících v roce 2012 A. Skokové soutěže 1. Celkový žebříček Je zařazeno 300 koní, kteří měli v sezóně minimálně 6 startů. Koně jsou seřazeni podle průměrné hodnoty pomocných

Více

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy 3.12. KDYNĚ, Kino, v 18 hodin; přednáška Jižní Afrika (Namibie, Lesotho,

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Startovní listina Drezurní soutěž stupně Z Z1

Startovní listina Drezurní soutěž stupně Z Z1 Startovní listina Drezurní soutěž stupně Z Z1 Čas startu: 08:30 1 08:30 Fojtíková Lucie Bětka Stáj Urban o.s. 2 08:36 Bubeníková Adéla MILKY WAY 1 Stáj Urban o.s. 3 08:42 Babák Marek CEZAR 1 Stáj Urban

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Rozpis utkání Poháru ČFbU 2010 - muži

Rozpis utkání Poháru ČFbU 2010 - muži 1. kolo - skupina A 28. a 29. srpen 2010 1. kolo POHÁRU ČFbU 8XMP-1A01 1 28.8 FbK Atom Praha DTJ Trutnov : FbK Atom Praha 8XMP-1A02 1 28.8 TJ Lovochemie Lovosice LFP FbK Olymp Praha : FbK Atom Praha 8XMP-1A03

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st.

Ženy tříkolová soutěž PJS čl.299, s rozeskakováním na medailových místech - 1.kolo S** (st.c), 2.kolo ST** (st.a), 3.kolo ST** (st. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY MČR 2006 SKOKY - Kvalifikace pro MČR skoky ve všech kategoriích je možné plnit pouze v klasických soutěžích. - Kvalifikace se plní od MČR 2005 do uzávěrky přihlášek na MČR

Více

Jezdecké závody OPŘETICE 3. kvalifikační kolo PONY LIGY 2009

Jezdecké závody OPŘETICE 3. kvalifikační kolo PONY LIGY 2009 Skoková soutěž pony handicap ZLP - CENA SPOL. DAŇOVÁ KANCELÁŘ PALIČKA Pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení: dle čl. A 298.2.1. limit.čas. Věcné ceny v hodnotě 2500,- Kč Ing. Klauz Antonín,

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Závod íslo: 418G1 Místo konání: Mikulov Datum: 18.04.2010 18.04.2010 Poádá: JK Mikulov Drezura stupn "Z": Z1/2009 - dti a junioi

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Závod íslo: 418G1 Místo konání: Mikulov Datum: 18.04.2010 18.04.2010 Poádá: JK Mikulov Drezura stupn Z: Z1/2009 - dti a junioi Poádá: Drezura stupn "Z": Z1/2009 - dti a junioi lenové: Kuítková Dana Bc. (G0323), Schützová Iva Ing. (G0412), Vaková Kateina DiS. (G1556), Fialová Simona Ing.,Ph.D. (G1146) (C), Fialová Simona Ing.,Ph.D.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

RUCKL CRYSTAL MISTROVSTI R 2008 v DREZU E

RUCKL CRYSTAL MISTROVSTI R 2008 v DREZU E 1.kolo M R d tí lenové: Henriksen Angelia (A0811), Lawin Janusz (Z9906), Metelka Jan Ing. (E0109), Miná ová Milena Ing. (A0119), Rejnek Bohumil (A0731), Speth Johann (Z9907), Vítek Milan Ing. (H0028),

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

0 0,97 61,03 0 1,60 63,60 0 3,00 59,00 0 3,00 65,00 0 3,19 58,81 0 4,02 57,98 0 4,86 66,86 0 6,97 55,03 0 7,04 54,96 0 7,33 54,67 0 8,10 53,90

0 0,97 61,03 0 1,60 63,60 0 3,00 59,00 0 3,00 65,00 0 3,19 58,81 0 4,02 57,98 0 4,86 66,86 0 6,97 55,03 0 7,04 54,96 0 7,33 54,67 0 8,10 53,90 Parkur do 0 cm Hlavní rozhodí: (C1077) VÝSLEDKOVÁ LISTINA íslo dle rozpisu: 01_ 13.05.2015 l.pjs: 29.2.1 Délka dráhy: 390 [m] 29.2.1 Stanovený as: 67 [s] 1. B3212 Navrátilová Anežka MB0351 VOŠ a SZeŠ Benešov,96

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Jarní cena Heroutic 2. kval. kolo PONY LIGY 2014. Hobby skákání ZLP handicap na styl STARTOVNÍ LISTINA

Jarní cena Heroutic 2. kval. kolo PONY LIGY 2014. Hobby skákání ZLP handicap na styl STARTOVNÍ LISTINA Hobby skákání ZLP handicap na styl Ukázka je přístupná pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let i bez licencí. Hodnocení dle čl. 298.1.4. Soutěž dovednosti jezdce Číslo dle rozpisu: 01U 30.03.2014

Více

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 1 Česká pojišťovna v roce 1 Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 2 Nová Česká pojišťovna Poslání: Jako odpovědný lídr trhu pomáháme klientům v klíčových okamžicích jejich života

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Velká cena Litomyšle ČSP. Skoková soutěž st. S ** - 130 cm Finále Střední túry - Cena společnosti 1.Žďárská plynařská a vodařská

Velká cena Litomyšle ČSP. Skoková soutěž st. S ** - 130 cm Finále Střední túry - Cena společnosti 1.Žďárská plynařská a vodařská 1. H2741 Zwinger Jan MH0329 Stáj Zwinger, z.s. 0 AL GRANA KH4510 45,79 3 2. M/2008/CZE/CZEWB/Al Campo 2920/66/208 Charisma/Le Patron 2805/Škuta Tomáš//č. Hd. H0177 Humplíková Vladislava MH0042 JK

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Mikulov. Drezura stupn "Z" - DU/2009 - pro d ti a juniory VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Mikulov. Drezura stupn Z - DU/2009 - pro d ti a juniory VÝSLEDKOVÁ LISTINA Po ádá: Drezura stupn "Z" - DU/2009 - pro d ti a juniory lenové: Fialová Simona Ing.,Ph.D. (G1146), Kružík Otakar Ing. (G0071),, Schützová Iva Ing. (G0412), Kružíková Ilona MVDr. (G0072), Schütz Jan Ing.

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ 1. Centrum BAZALKA - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s., České Budějovice 2. Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Praha 4 3. Dětský domov a Mateřská

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více