VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE školní rok 007/008

2 Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Sídlo školy: Brno, Žerotínovo nám. 6 Ředitel školy: PhDr. Petr Hruška, MBA Střední zdravotnická škola Brno, Žerotínovo nám 6, byla zařazena do sítě dne. září 990. V roce 996/97 se stala Střední zdravotnickou a vyšší zdravotnickou školou a od roku 997/98 se na škole vyučuje pouze ve vyšším odborném studiu. MŠMT ČR svým rozhodnutím č.j. 66/007-, spis.zn. M-07-66/007- s účinností od povolilo na základě žádosti školy cílovou kapacitu školy na 580 žáků. Počet studijních skupin a studentů (stav k studentů) obor DVS obor DZZ obor DZZ dálkový počet skupin počet studentů počet skupin počet studentů počet skupin počet studentů. ročník ročník ročník ročník Celkem Spádová oblast Vyšší odborné školy zdravotnické, Brno, Žerotínovo náměstí 6, je neobyčejně rozsáhlá. Škola působí jako nadregionální vzdělávací instituce. Svědčí o tom následující tabulka s přehledem počtu studentů podle kraje a okresu trvalého bydliště.

3 Bydliště studentů podle krajů, okresů a oborů (stav k studentů) kraj studentů okres počet studentů z okresu podle oborů celkem Obor DVS Obor DZZ Obor DZZd Celkem z okresu Jihomoravský 305 Brno město Brno- venkov Blansko Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 6 9 Moravskoslezský 4 Ostrava 3 7 Bruntál 3 6 Frýdek-Místek Karviná 4 Nový Jičín Opava 5 Olomoucký 53 Olomouc Jeseník Prostějov 4 7 Přerov Šumperk 0 3 Zlínský 30 Zlín 5 Kroměříž 8 0 Uherské Hradiště Vsetín 5 Vysočina 7 Jihlava 0 0 Havlíčkův Brod 0 3 Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Pardubický 7 Pardubice 0 0 Svitavy Ústí nad Orlicí Královehradecký 3 Hradec Králové 0 0 Náchod 0 0 Trutnov 0 0 Středočeský Beroun 0 0 Mělník 0 0 Jihočeský 4 Jindřichův Hradec 0 3 Prachatice 0 0 Liberecký Liberec 0 Ústecký Louny 0 0 Karlovarský Cheb 0 0 Sokolov 0 0 Hlavní město Praha Praha Slovensko Bratislava 0 0 3

4 Státní občanství studentů (stav k studentů) stát Počet studentů Obor DVS Obor DZZ Obor DZZd Česká republika Slovensko 4 Chorvatsko Ukrajina Sýrie Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6, se nachází v centru města a je umístěna v pěti podlažích objektu Bílý dům, který je majetkem města Brna a škole pronajímá užívací prostory na základě nájemní smlouvy za úhradu na dobu neurčitou. Škola má k dispozici: - patnáct učeben, včetně pěti odborných laboratoří pro výuku ošetřovatelství, psychologie a výpočetní techniky; - posluchárnu pro výuku medicínských předmětů; - mediální centrum pro studenty a vyučující, včetně studovny s celodenním provozem; - dvanáct kabinetů a kanceláří a pro potřebu údržby dílnu a sklad; - škola nemá tělocvičnu. Údaje o budově školy Výukové místnosti Plocha v m Počet míst Výukové prostory celkem Ostatní prostory celkem Posluchárny Laboratoře pro výuku OSP (3) Odborná laboratoř pro výuku intenzivní a neodkladné péče () Odborná učebna pro výuku ICT () 764 m Odborná učebna pro výuku psychologie () Odborná učebna pro výuku první pomoci () Posluchárna pro výuku ANF, PAP () Učebny pro teoretickou výuku (8) Ostatní prostory včetně kabinetů pro půjčování pomůcek (), knihovny (), konzultační místnosti, kabinetů pedagogů a skladových prostor pro technické vybavení výuky m Budova školy slouží jako škola již 7 let. Prostory jsou uzpůsobeny výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Do budovy je možný bezbariérový přístup suterénem ze dvora společného se sousedící poliklinikou a následně výtahem ( osobní, nákladní). Vzhledem k charakteru studia ale není studium tělesně postižených možné. 4

5 Škola vzdělává ve vyšším odborném studiu budoucí zdravotnické pracovníky dle klasifikace kmenových oborů vzdělání schválených MŠMT ČR. Obory studia ve školním roce 007/08 KKOV Obor Forma a délka studia 53-4-N /00 diplomovaná všeobecná sestra studium denní třiapůlleté 53-4-N /004 diplomovaný zdravotnický studium denní tříleté záchranář 53-4-N /004 diplomovaný zdravotnický záchranář studium dálkové tříleté V lednu 008 ukončilo studium absolutoriem 8 studentů v oboru diplomovaná všeobecná sestra a v červnu 008 ukončilo studium absolutoriem 43 studentů oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a 5 studentek v opravném absolutoriu v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Výsledky absolutorií (řádný termín) obor DVS červen 008 obor DZZ červen 008 obor DZZ dálk. červen 008 Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce celkem Výsledky absolutorií (opravný termín) obor DVS červen 008 Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce celkem

6 Trvalé bydliště okres obor DVS 6

7 Trvalé bydliště okres obor DZZ 7

8 Trvalé bydliště okres obor DZZ dálkový 8

9 Státní občanství 9

10 Hodnocení školy pedagogickými pracovníky Hodnocení je zpracováno na základě vyhodnocení dotazníků Sebehodnocení školy za rok 007, které vyplnilo a odevzdalo 6 interních pedagogických pracovníků školy. Otázky v dotazníku byly formulovány stejně jako v letech 005 a 006, aby bylo možné porovnávat zjištěné údaje. Celkem bylo 7 sledovaných oblastí, které učitelé hodnotili známkami 5 (jako ve škole) nebo danou položku nemuseli hodnotit. Nejlépe byla učiteli hodnocena důslednost vedení školy při plnění přijatých rozhodnutí (,). Tato oblast také zaznamenává za sledované roky výrazné zlepšení (viz tab. strana ). Výborně byly dále učiteli hodnoceny položky: Dobrá pověst školy, důslednost vedení při zavádění změn a inovací, investice do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora změn a inovací ze strany vedení školy, jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti a kvalita a schopnosti vedení školy (viz tab. strana ). Postupně se zlepšuje důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení, kvalita práce oborových komisí a schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole. Výrazně se podle učitelů zlepšila kvalita pedagogického sboru. Z pohledu učitelů se naopak zhoršila pozice školy z hlediska konkurence a funkčnost informačních systémů školy. Nejhůře jsou učiteli hodnoceny oblasti spolupráce ve škole, systém motivace pracovníků, sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy, týmové zapojení do řešení úkolů a problémů a kvalita vztahů mezi pedagogy. Tyto oblasti jsou kriticky hodnoceny učiteli ve všech třech letech průzkumu a zaznamenávají jen minimální zlepšení s výjimkou systému motivace pracovníků, kde došlo k výraznému zlepšení proti stavu v roce 005. Všem těmto oblastem bude třeba věnovat zvýšenou pozornost ze strany vedení školy i všech pedagogických pracovníků. Velmi pozitivním jevem je zlepšení celkového průměru všech hodnocených položek na,7 a skutečnost, že všechny sledované oblasti hodnotili učitelé výrazně nadprůměrně. Pouze dvě položky byly hodnoceny pod,0 a nejhůře hodnocená oblast (kvalita vztahů mezi pedagogy) byla hodnocena průměrnou hodnotou,3. Rozpětí hodnocení bylo v intervalu od, do,3. 0

11 Položka hodnocení Ø 005 Ø 006 Ø 007 Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí,7,5, Dobrá pověst školy,7,3,3 Důslednost vedení při zavádění změn a inovací,8,6,3 Investice do dalšího vzdělávání peg. pracovníků,5,,4 Podpora změn a inovací ze strany vedení,7,6,4 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti,7,6,4 Kvalitní a schopné vedení,6,8,5 Stanovení jasné, srozumitelné vize a strategie rozvoje školy,5,,6 Úroveň komunikace o cílech školy,5,0,6 Silná pozice školy z hlediska konkurence,,4,6 Důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení,9,6,7 Funkčnost informačních systémů školy,5,3,7 Kvalita pedagogického sboru,4,0,7 Vztahy mezi studenty a pedagogy,0,7,7 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradice,8,,8 Schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole,9,,8 Informovanost pedagogů o vytváření strategie rozvoje školy, jasné, nezkreslené objasnění situace, úkolů a rolí,6,,8 Kvalita práce oborových komisí (skupin),0,9,8 Úroveň public relation,6,9,8 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy,4,9,9 Zvládnutí obav a strachu ze změn,6,,9 Ztotožnění se pedagogů se školou,9,7,9 Úroveň spolupráce ve škole,0,9,0 Systém motivace pracovníků,5,,0 Sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy,3,0,0 Týmové zapojení do řešení úkolů a problémů,,0, Kvalita vztahů mezi pedagogy,4,5,3 CELKOVÝ PRŮMĚR,80,83,70

12 Položka hodnocení 3 4 N lístků Suma Průměr Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí , Dobrá pověst školy ,3 Důslednost vedení při zavádění změn a inovací ,3 Investice do dalšího vzdělávání peg. pracovníků ,4 Podpora změn a inovací ze strany vedení ,4 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti ,4 Kvalitní a schopné vedení ,5 Stanovení jasné, srozumitelné vize a strategie rozvoje školy 5 39,6 Úroveň komunikace o cílech školy 5 39,6 Silná pozice školy z hlediska konkurence ,6 Důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení ,7 Funkčnost informačních systémů školy ,7 Kvalita pedagogického sboru ,7 Vztahy mezi studenty a pedagogy ,7 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradice ,8 Schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole ,8 Informovanost pedagogů o vytváření strategie rozvoje školy, jasné, nezkreslené objasnění situace, úkolů a rolí ,8 Kvalita práce oborových komisí (skupin) ,8 Úroveň public relation ,8 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 4 7 4,9 Zvládnutí obav a strachu ze změn ,9 Ztotožnění se pedagogů se školou ,9 Úroveň spolupráce ve škole ,0 Systém motivace pracovníků ,0 Sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy ,0 Týmové zapojení do řešení úkolů a problémů , Kvalita vztahů mezi pedagogy ,3

13 DOTAZNÍK 008 pro studenty oboru DVS a DZZ v rámci autoevaluačního hodnocení školy I. Respondent Student studentka; datum zpracování: Obor: Ročník: Na školu jsem přišel (přišla) : z gymnázia, SZŠ, jiné SOŠ, SOU (které ) Moji volbu VOŠZ nejvíce ovlivnili: rodiče známí vztah ke zdravotnictví informace o škole - náhoda chtěla jsem studovat cokoli - blízkost školy - jiné: Po ukončení školy jsem rozhodnut(a) (zakroužkujte odpovídající písmeno): a) pokračovat ve studiu na jiné škole; d) pracovat v jiném oboru; b) nastoupit do zdravotnictví v ČR; e) vdát se a starat se o rodinu; c) nastoupit do zdravotnictví v zahraničí; f) nejsem ještě rozhodnut(a). II. Postoje a spokojenost Dejte do kroužku číslo, které vyjadřuje Vaši odpověď. Níže uvedená čísla znamenají: vůbec ne málo 3 průměrně 4 hodně 5 velmi hodně. Na prostředí nové školy (před vstupem do l. ročníku) jste se těšil(a): Domníváte se nyní, že volba této školy byla správná? Pokud se Váš vztah ke škole v průběhu studia podstatně změnil, pokuste se napsat, co bylo toho příčinou, případně kdy to bylo. a) ZMĚNA KLADNÁ B) ZMĚNA ZÁPORNÁ 4. Co si myslíte, že by zvýšilo Vaši spokojenost ze studia na naší škole (pokud o to usilujete)? 5. Existuje něco, čeho jste si po dobu studia na naší škole velmi cenil (a)? 6. Myslíte si, že studium na naší škole bylo pro Vás rozhodující pro formování představ o Vašem dalším životě? Chcete-li, vyjádřete se konkrétně Zažil(a) jste ve škole někdy pocit křivdy, který ve Vás dlouho zůstal? Ano - ne Chcete-li, uveďte konkrétní případ. 8. Setkal(a) jste se ve škole se zajímavou osobností z řad učitelů, na kterou budete i v budoucnu kladně vzpomínat? Ano ne Chcete-li, uveďte příklad. 9. Co je na naší škole nejčastějším předmětem Vaší kritiky? 0. Co se Vám na naší škole nejvíce zamlouvá (líbí)? 3

14 . Jste spokojen(a) s prací studentské rady? Odborná praxe v možnostech našich nemocnic byla organizována: Chcete se vyjádřit konkrétně? 3. Rozvrh hodin v možnostech naší budovy vyvolal mou spokojenost: Můžete se vyjádřit přesněji: 4. Ke kterým předmětům máte v tomto roce (i v letech minulých) nejlepší vztah( zaujal Vás, oceňujete výklad, učitele, nadšení, vědomosti): 5. Ke kterému předmětu (kterým předmětům) máte nejhorší vztah (nezaujal Vás, byl nezajímavý,, obtížný atd.). Pokud chcete, uveďte proč. 6. Jaký způsob vyučování se Vám jeví jako nejlepší (zakroužkujte písmeno): a) výklad nové látky, kterou vyučující diktuje do sešitů v hodině nebo její části; b) výklad nové látky s vlastními poznámkami během výkladu učitele; c) samostatná práce za vedení učitele, práce s textem, videem, grafem atd.; d) seznámení s látkou formou rozhovoru se třídou; e) jiná forma výuky (uveďte jaká): 7. Na zkoušky a klasifikované zápočty se připravuji: (zakroužkujte písmeno i škálu): a) během celého studijního období pravidelně b) až ve zkouškovém období c) v době zkouškového období se připravuji každý den d) ve zkouškovém období se připravuji -3 hodiny denně; 4-5 hodin denně; 6 8 hodin denně; (zakroužkuj odpovídající); 8. Komunikační možnosti studentů se studijním oddělením považuji za vyhovující: Systém zadávání, vedení, zpracování absolventské práce mně vyhovuje: Jestli ne, objasněte svůj názor: Systém ověřování vědomostí formou studijního volna a zkouškového období vyhovuje mým představám. Co se Vám na něm líbí a nelíbí? Vyučující využívají při výkladu vhodné pomůcky (nákresy, modely, videa apod.) Co rozumného doporučujete na naší škole zlepšit (změnit, zavést, zrušit, zdůraznit)? Zpracoval: PhDr. Arnošt Trkan 4

15 Vyhodnocení evaluačního dotazníku pro studenty Vyplňování evaluačního dotazníku 008 se zúčastnily studentky a studenti studijních skupin DVS C, DVS D, DVS 3C, DVS 3D, DZZ a DZZ. Celkem studentů denního studia. V anonymní části o respondentovi odpovídali studenti na otázku, z které střední školy přišli: střední zdravotnickou školu navštěvovalo 78 studentů, střední odborné učiliště 7 respondentů, gymnázium 9 a jinou střední odbornou školu 8 studentů. Volbu hlásit se na naši školu nejvíce ovlivnili: vztah ke zdravotnictví 69 (převážně absolventky SZŠ), rodiče a známí 4, stejně jako náhoda (4), informace o škole ovlivnily 9 studentů, blízkost školy 4, touha po vyšším vzdělání a neúspěch na VŠ napomohly k volbě 4 respondentům, jeden byl ovlivněn horolezectvím (), jeden uvedl jiné důvody a jeden si chtěl prodloužit studium. Po ukončení školy chtějí absolventi převážně nastoupit do zdravotnických zařízení v České republice (58), pokračovat ve studiu má zájem 6 studentů, není rozhodnutu 4 respondentek převážně ze. ročníků, v zahraničí chce působit 6, v jiném oboru 4 a vdát se a starat se o rodinu chtějí 3 studentky. Ve druhé části s titulem Postoje a spokojenost odpovídali respondenti podle uvedené škály: vůbec ne málo průměrně hodně velmi hodně. Na otázku Na prostřední nové školy jsem se těšila se pohybovaly odpovědi kolem střední možnosti; průměr odpovědí činí 3,38, nejméně se těšily studentky SS DVS C (3,5 ).. Otázka, zda volba školy byla ze současného pohledu správná, se nejméně líbila ve SS DVS 3C (,4), zatímco nejvyšší ocenění dali otázce záchranáři druhého ročníku (4,05). Průměr na škole činí 3,. 3. Třetí otázka zjišťovala, co bylo příčinou změny vztahu ke škole během studia. Změnu kladnou vyjádřilo 5 respondentů, zápornou 5 studentů (převážně připomínky k praxi, pravidelné docházce a kontrolám docházky, délce zkouškového období, výuce apod.). Postoje se nezměnily u 8, nevyjádřilo se 7 dotazovaných. 4. Spokojenost ze studia na škole by zvýšilo zavedení předtermínů, finanční ohodnocení praxe, liberálnější přístup k docházce, snížení procenta povolené absence, delší zkouškové období aj. 5. Po dobu studia si studenti cenili většiny profesorů, pomoci třídních učitelů, kladného přístupu ke studentům, sportovního kurzu v. ročníku, exkurzí, výuky a vědomosti některých externistů, vybavení učeben, menšího počtu tříd atd. Neodpovědělo 37 studentů, ničeho si necení 8 dotázaných. 5

16 6. Myslíte si, že studium na naší škole bylo pro Vás rozhodující pro formování představ o Vašem dalším životě? Na tuto otázku bylo nejvíce pozitivních hodnocení ve skupině DZZ (průměr 3,77), nejméně v DVS 3C 3,00. Průměr na škole činí 3, Pocit křivdy přiznalo 38 respondentů (většinou bez komentáře), křivdu nezažilo 7 studentů. 8. Na otázku, zda jsou na škole zajímavé osobnosti z řad učitelů, na které budou studenti kladně vzpomínat, odpověděli jen tři záporně, 99 kladně. Většinou připojili i jména s drobnými poznámkami. 9. Kritiku výuky na škole jsem rozdělil na několik témat: rozvrh (nestabilní, časté stěhování ze tříd); výuka (jména kritizovaných předmětů a vyučujících); docházka (častá kontrola, zjišťování absencí, procenta absence, vedení třídních knih); vybavení (chybějí šatny, málo WC, zastaralá PC); krátké zkouškové období a chybějící předtermíny. 0. Na naší škole se studentům zamlouvá (líbí): knihovna, práce některých vyučujících (uvedená jména a předměty), kvalita výuky, kurzy a soutěže, internet, dostatek pomůcek, bufet, čistota, odborná praxe automat, dataprojektory atd.. O práci studentské rady se studenti vyjadřovali s určitou skepsí: průměr hodnocení je,90, nejméně kladných prvků má hodnocení třídy VS 3C.. Odborná praxe podle mínění studentů byla organizována s představami studentů i s určitými výhradami. Celkový průměr je potěšující 3,46; nejmenší spokojenost byla ve skupině DVS 3C (,50), nejlépe odbornou praxi hodnotili studenti DZZ (4,0).. 3. O spokojenosti s rozvrhem svědčí celkové hodnocení,5 (nejméně spokojená byla třída ZZ (,0; časté odpolední vyučování), nejvíce kladných bodů získal rozvrh u DVS D -,83; dopolední výuka bez prostojů). 4. Ve 4. bodě dotazníku vyjadřovali studenti kladný vztah k jednotlivým předmětům. Ve 9 případech vyjádřili svůj kladný vztah k některým předmětům a jejich vyučujícím včetně způsobu jejich výuky. 5. Podobně se respondenti vyjadřovali svůj záporný nebo kritický vztah k některým předmětům, jejich výuce a metodám vyučování. Bylo zapsáno 70 připomínek s konkrétním hodnocením a poznámkami k předmětům a vyučujícím. Nejvíce ze třídy VS 3D (5). 6. Respondenti byli dotazováni, jaký způsob výuky se jeví jako nejlepší: a) výklad nové látky s diktováním (0); b) výklad nové látky s vlastními poznámkami z výkladu (64); c) samostatná práce za vedení učitele, práce s textem, videem atd. (3); d) seznámení s látkou formou rozhovoru (); e) jiná forma výuky (7). 7. Na zkoušky a klasifikované zápočty se studenti připravují: a) během celého studijního období pravidelně:,97; závěr: studenti se nepřipravují pravidelně; 6

17 b) až ve zkouškovém období: 4,4; závěr: studenti se připravují většinou až ve zkouškovém období; c) v době zkouškového období se připravuji každý den 4,00; studenti se připravují ve zkouškovém období převážně každý den; d) ve zkouškovém období se studenti připravují denně: 3 hodiny (9 odpovědí) 4 5 hodin ) (37 odpovědí); 6 8 hodin (35 odpovědí); 8 0 (4 odpovědi;) poznámky jako: 3 dny před zkouškou nebo zhruba 6 hodin na jednu zkoušku přesvědčují, že přípravě na výuky během roku ani ve zkouškovém období nevěnují studenti maximální pozornost. 8. Komunikaci se studijním oddělením oceňují studenti takto: 3,65 je průměr hodnocení. 9. Systém zadávání absolventských prací nebyl aktuální ve skupině DZZ (převážně bez odpovědí); nemohu posoudit napsaly převážně studentky. ročníků 0x; průměr hodnocení činí 3,38, nejvíce připomínek vzešlo ze třídy VS3C -,6. 0. Systém studijního volna a zkouškového období ocenili respondenti průměrem 3,5. V hodnocení jednotlivých skupin byly značné rozdíly od,58 do 3,93. Nejčastějšími připomínkami bylo krátké zkouškové období, málo termínů na výběr a absence předtermínů.. Využívání pomůcek ve výuce bylo hodnoceno průměrem 3, 70, ve všech třídách průměr hodnocení překročil 3, 50; většinou bez poznámek.. Otázka Co rozumného doporučujete na naší škole zlepšit (změnit, zrušit, zavést) vyvolala značný zájem. Většinou se opakovaly již připomínky a návrhy z jiných otázek dotazníku. Okruhy návrhů a připomínek: zrušit procenta u docházky, kontroly příchodů a absencí, jiná pracoviště a placená praxe; delší zkouškové období, připomínky k některým předmětům a vyučujícím; šatny, utěsnit okna atd. 7

18 Autoevaluace odborných předmětů (OSP, OSE) za školní rok 007/008 Ve školním roce 003/004 jsme na naší škole začali vyučovat obor Diplomovaná všeobecná sestra podle nových učebních dokumentů, které studium prodloužily na 3 a půl roku. V této době se rovněž zvýšil podíl absolventek středních zdravotnických škol, které chtěly pokračovat ve studiu a zvýšit si v nově strukturované škále zdravotníků svou kvalifikaci na úroveň zdravotníka, který pracuje bez odborného dohledu. Učební dokumenty musí respektovat to, že na obor se může přihlásit kterýkoliv absolvent střední školy s maturitou a tudíž mají všechny odborné předměty nastaveny tak, aby se zdravotníkem, pracujícím bez odborného dohledu, mohl stát kterýkoliv absolvent střední školy. Studentům. ročníků byl tedy předložen dotazník Hodnocení absolvovaného předmětu s úmyslem zjistit, jak vnímají poměrně hodinově rozsáhlý předmět Ošetřovatelské postupy (u DZZ Ošetřovatelství), který někteří z nich (kolem 90 % na oboru DVS, ale jen v průměru 6 % na oboru DZZ) již absolvovali na střední zdravotnické škole. Smyslem také bylo poskytnout odborným vyučujícím zpětnou vazbu, jak je výuka vnímána a co by možná pomohlo k tomu, aby i absolventky zdravotnických škol chápaly tento předmět jako přínosný. Dotazník sestával z celkem 4 položek, které studenti hodnotili na 7stupňové škále (min.- 7max.). Položka 5 a 6 byly otevřené otázky s volnou odpovědí. Z výsledků docela jasně vyplynul zásadní rozdíl mezi absolventy zdravotnických škol a absolventy ostatních středních škol, jejichž představiteli jsou studenti oboru DZZ. Obecně jejich hodnocení tohoto předmětu je převážně pozitivní, vidí v něm značný smysl a využitelnost pro jejich další praxi. Průměrný počet bodů (max.7), který předmět získal u prvního ročníku oboru DZZ je 6,5, u oboru DVS je to 5,7. Přesto, že byl očekáván spíše negativní přístup k tomuto předmětu i jeho hodnocení, průměrný bodový zisk jednotlivých položek se pohyboval v rozmezí od 4,4 (položka č. 4: výuka je vedena s převahou / mechanicky předávaných informací s důrazem na tvořivé prostředí a praktické využití) do 6,35 bodů (položka č.9: podmínky ukončení předmětu za semestr / vyučující neoznámil, nedodržel oznámil, dodržel). Pozitivně, podle dotazníku, jsou vnímání pedagogové (položka č.0), nižší počet bodů je patrný v položce č. 6, ze které vyplývá, že studenti negativně vnímají nutnost zapisování rozsáhlých textů z prezentací nebo z fólií přímo ve výuce. U většiny položek je také viditelný rozdíl mezi studenty oboru DVS a DZZ. Studenti oboru DZZ vidí ošetřovatelské postupy jako předmět zajímavý (hodnocen 6,0 body), zatímco studentky oboru DVS jeho přínos a zajímavost hodnotily pouze na 4,64 bodů. Celkový průměr ze všech položek dotazníku, tedy obecně celkový dojem z předmětu, je 4,0 bodů, což představuje 68% zisk ve prospěch pozitivních pocitů a celkového hodnocení. 8

19 Samostatnou položku tvoří dvě poslední otázky (č. 5 a 6), které umožňovaly studentům volně se vyjádřit k vedení výuky a osobě pedagoga, který předmět vyučoval a také vyslovit názor na to, co se jim po prvním roce stráveném na naší škole líbí, nebo nelíbí. Odpovědi na obě otázky byly jak pozitivního, tak i negativního charakteru a bude s nimi seznámeno jak vedení školy, tak i dotčení pedagogové. 9

20 Hodnocení pracovišť ODP tabulky grafy dotazník FN Brno 0

21 HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE STUDENTY Vyšší zdravotnické školy Brno, Žerotínovo náměstí 6 06_07 07_08 Ø Vojenská nemocnice CHIR-B,9,9 CHIR - C,3,67,99 INTA - A,3,30 NEU,57,53,05 NEU-JIP,8,80 PSY,9,9 NMB LDN-A,7,,9 LDN-B,8 3,4,47 LDN-C,33,7 LDN-E,55,55 INT-A,,,7 INT-B,,0 INT-C,3,38,84 INT-JIP,83,83 INT-D,7,7,44 CHIR-B,5,53,5 GYN,53,7 ARIM,56,56 PLČ-Hůskova odd.,7,7 odd. 0,35 3,5,75 odd.,9,45 odd. 5,5,05,78 odd ,0 3,0 odd. 0,3, odd.,63,3 Hospis sv.alžběty,3,6,8 FN-USA II.CHIR.KL.-JIP-7,6,63 ORTK-57,5,87,9 NCHT-7,4,73,57 NEU-8,00 CHIR-43,7,69,70 CHIR-6,53,7 KNOO-34,,09,65 URO-68,5,98,4 KOCHK-75,,5,3,37 DVK-5,,55 DVK-8,5,5,5 IKAK-3,36,8 ARO,5,4,45 JIP-4,,0 JIP-6,33,33 CKTCH-Pekařská odd. 0,00 odd.,43,,3 odd. 3,00 ÚSP CHRLICE,5,5,38 DPS-KAMENNÁ,96,96 FN BRNO-Boh. KICH-,50 OKO,6,3 0RIM-I,56,8

22 ORIM-II,,05 PMDV-KDCHT-8,95,68,3 PMDV-ONKOL.,7,7 KUCH,65,6,63 IKK-A,63,6,6 KIGOPL-A,5,66,58 KIGOPL-B,65,7,68 IGEK-B,35,68,5 KPRCH,4,53,47 MOÚ GYN,47,4 ÚRAZOVÁ NEMOCNICE odd. 6,3,47,39 odd.,,66,43 odd. 9,9,9 ARO-I,5,50 ARO-II,5,8,6 DD-NOPPOVA,04,04

23 HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE školními PRACOVIŠTI za šk.rok 006/07, 007/08 Rok hodnocení 006_07 007_08 Ošetřovací jednotce více vyhovuje organizace: % % v týdenních blocích po dnech 0 0 Pro ošetřovací jednotku je největší problém: zvýšení nákladů na provoz počet studentů 8 34 nemáme problémy 3 Počet studentů na ODP vhodný pro ošetřovací jednotku jeden - dva 44 4 jeden-čtyři 6 3 jeden-šest 5 neuvedeno 0 6 Funkce školitelky: je oboustranně výhodná 35 4 pracoviště tuto funkci nemá 8 tuto zkušenost nemáme 3 8 neuvedeno 4 9 Z hlediska nákladů je ODP nejnáročnější: na pomůcky k aplikaci léků 3 na spotřebu jednorázových pomůcek na spotřebu prádla 5 4 na spotřebu hygienických prostředků 8 5 zajištění provozu šaten 9 5 neuvedeno 9 Při výuce ODP nám nejvíce chybí: lepší komunikace se studenty (vstřícnost studentů) 9 6 odpovídající dovednosti studentů 4 zájem a aktivita studentů 8 5 neuvedeno 0 Studenti nejčastěji nezvládají: komunikaci s klientem desinfekci pomůcek 5 přípravu a aplikaci léků 9 8 péči o dlouhodobě ležící klienty 7 nemáme problémy 7 Přítomnost vyučující na pracovišti: je vhodná po celou dobu výuky 33 5 není nutná, lze využít školitelky 4 studenti mohou pracovat pod dozorem sestry 33 7 neuvedeno 0 Setkání s pracovníky školy: umožňují výměnu názorů 7 78 se zdají být celkem vhodná 8 neuvedeno 0 Školní pracoviště: je pro oddělení výhodou je považováýno za prestižní 9 34 dbá na "kvalitu" personálu 9 neuvedeno 7 0 3

24 NEU PSY KPRCH GYN odd. 6 odd. 9 ARO-II odd. 0 odd. odd. 5 odd. 7 odd. 0 odd. Hospis sv.alžběty odd. KIGOPL-B 3.I 3.I.I.I.I.I 0.I 0.I Hodnocení ODP studenty za 006/007 a 007/008 LDN-A LDN-B LDN-C LDN-E INT-A INT-B INT-C INT-JIP INT-D CHIR-B GYN ARIM PLČ-Hůskova IKK-A 06_07 07_08 Hodnocení - pokračování JIP-4 CKTCH-Pekařská odd. ÚSP CHRLICE FN BRNO-Boh. OKO ORIM-II PMDV-ONKOL. NMB IKAK-3 NEU-JIP DVK-5 URO-68 INTA - A CHIR - C CHIR-6 CHIR-B NEU-8 Vojenská nemocnice ORTK-57 FN-USA 3,5 3,5,5 0,5 0 06_07 07_08 4

25 Výsledky srovnávacích testů odborných předmětů za školní rok 007/008 Hodnoty v tabulkách představují průměr známek..ročník OSP zimní semestr OSP letní semestr OSE - ZS OSE - LS Výživa DVS A DVS B DVS C DVS D.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ 3 3 3,09,86,6 3, 3,06,6.pol./JEL.pol./KOL.pol/.KOL.pol./JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ,07,4,54,68,,7,44,3,5,5,4,57,7,4,9,9,69,38,88 OSP-zimní semestr 3,5 3, ,09,86,6 3, 3,06,6,5 0,5 0.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ DVS A DVS B DVS C DVS D OSP-letní semestr 3,5,07,4,54,68,,7,44,5,3 0,5 0.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ DVS A DVS B DVS C DVS D 5

26 OSE-zimní semestr 3,5,5,4,5,5,57 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D OSE-letní semestr 3,5 3,9,5,7,4,9,5 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 3,5,69,38,88,5 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 6

27 . ročník OSE OSE NEU OSE VNL OSE CHIR DVS A DVS B DVS C DVS D,7,,37,86,6,3,37,57,7,75,,9,7,05 Ošetřovatelství,5,,7,5,37 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D Ošetřovatelství v neurologii 3,5,6,86,5,3,37 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 7

28 Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství 3,5,57,7,75,5, 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D Ošetřovatelství v chirurgii,5,9,7,5,05 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 8

29 3. ročník OSE OSE-PSY OSE-GER VYO-ZA VYO-LS OSE-PED MUO ODP-zkouška DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D,08 3,5,,3,33,33,04,,87,45,45,53,4,7,5,5,35 - -,8 -,6,,6,4 Ošetřovatelství,,,08,,0,0,0,0,0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Ošetřovatelství v psychiatrii 3,5 3 3,5,5,,5 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 9

30 Ošetřovatelství v geriatrii,5,04,5,3,33,33 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Vybrané obory-zimní semestr,5,,87,5,45,45 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Vybrané obory-letní semestr,8,7,6,4,53,4, 0,8 0,6 0,4 0, 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 30

31 Ošetřovatelství v pediatrii,5,35,5,5,5 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Odborná praxe - závěrečná zkouška,3,5,6,,5,6,4,,,05 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 3

32 Fakultní Nemocnice Brno Jihlavská 0, Brno Vyhodnocení dotazníků spokojenosti studentů ( NLZP ) s praxí ve zdravotnickém m zařízen zení FN Brno Brno: Zpracovala: Mgr. Jana Marounková Zdroj dat: dotazníky spokojenosti studentů / NLZP / Základní charakteristika Škola: VZŠ Podsedníka 3 SZŠ Jaselská 8 SZŠ Církevní 8 SZŠ a VOŠZ Merhautova 4 LF MU Brno 4 Sociáln lně zdravotní fakulta Studovaný obor: všeobecná sestra, zdravotnický asistent, nutriční terapeut, laboratorní asistent Ročník k studia: 3 ročník, ročník studia ( SZŠ,, VOŠZ Z ) VŠ. ročník k a ročník k studia

33 Otázky č.. a. Uveďte prosím, důvody d Vašeho výběru této t to profese: Bylo to Vaší ším m přáním p 9 74,35% jiné důvody 9 3,08% Jiné důvody: nedostala jsem se na jinou školu ( poslední šance, známkový průměr r ). Vaše e předchozp edchozí dosažen ené vzdělání : ZŠ 9 SOU SZŠ 3 gymnázium 3 VOŠZ Z Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen/á se zvoleným oborem vyjádření v % spíše nespokojen/á 0 někdy spokojen/á, někdy ne; 8,95 velmi nespokojen/á 5,6 velmi spokojen/á; 5,79 spokojen/á; 50

34 Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen /á se vztahy lékařů ke studentům spíše nespokojen/á- ; 5,6 velm i nespokojen/á ; 0 někdy spokojen/á, někdy ne; 8,95 velmi spokojen/á; 6,3 spokojen/á; 39,47 Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen /á se vztahy sester ke studentům někdy spokojen/á, někdy ne;,05 spíše nespokojen/á- ; 0 velmi nespokojen/á ; 0 velmi spokojen/á; 39,47 spokojen/á; 36,84 3

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008

Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008 Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008 Komplexní hodnotící projekt NEMOCNICE ČR 2008 Dovolujeme si Vám předložit souhrnnou zprávu zachycující výsledky Komplexního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2008

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostv domostí v 1. ročníku. Naše škola začala ala tento záměr z

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Vyplňte svůj dotazník

Vyplňte svůj dotazník 1 z 9 22.10.2007 13:10 Ředitel >>> Vyplnění dotazníku Připomínky Odhlásit Vyplňte svůj dotazník Vyplnění dotazníku není časově omezeno. Dotazník vyjadřuje vaše názory, takže nemůžete odpovědět špatně.

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více