VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE školní rok 007/008

2 Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Sídlo školy: Brno, Žerotínovo nám. 6 Ředitel školy: PhDr. Petr Hruška, MBA Střední zdravotnická škola Brno, Žerotínovo nám 6, byla zařazena do sítě dne. září 990. V roce 996/97 se stala Střední zdravotnickou a vyšší zdravotnickou školou a od roku 997/98 se na škole vyučuje pouze ve vyšším odborném studiu. MŠMT ČR svým rozhodnutím č.j. 66/007-, spis.zn. M-07-66/007- s účinností od povolilo na základě žádosti školy cílovou kapacitu školy na 580 žáků. Počet studijních skupin a studentů (stav k studentů) obor DVS obor DZZ obor DZZ dálkový počet skupin počet studentů počet skupin počet studentů počet skupin počet studentů. ročník ročník ročník ročník Celkem Spádová oblast Vyšší odborné školy zdravotnické, Brno, Žerotínovo náměstí 6, je neobyčejně rozsáhlá. Škola působí jako nadregionální vzdělávací instituce. Svědčí o tom následující tabulka s přehledem počtu studentů podle kraje a okresu trvalého bydliště.

3 Bydliště studentů podle krajů, okresů a oborů (stav k studentů) kraj studentů okres počet studentů z okresu podle oborů celkem Obor DVS Obor DZZ Obor DZZd Celkem z okresu Jihomoravský 305 Brno město Brno- venkov Blansko Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 6 9 Moravskoslezský 4 Ostrava 3 7 Bruntál 3 6 Frýdek-Místek Karviná 4 Nový Jičín Opava 5 Olomoucký 53 Olomouc Jeseník Prostějov 4 7 Přerov Šumperk 0 3 Zlínský 30 Zlín 5 Kroměříž 8 0 Uherské Hradiště Vsetín 5 Vysočina 7 Jihlava 0 0 Havlíčkův Brod 0 3 Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Pardubický 7 Pardubice 0 0 Svitavy Ústí nad Orlicí Královehradecký 3 Hradec Králové 0 0 Náchod 0 0 Trutnov 0 0 Středočeský Beroun 0 0 Mělník 0 0 Jihočeský 4 Jindřichův Hradec 0 3 Prachatice 0 0 Liberecký Liberec 0 Ústecký Louny 0 0 Karlovarský Cheb 0 0 Sokolov 0 0 Hlavní město Praha Praha Slovensko Bratislava 0 0 3

4 Státní občanství studentů (stav k studentů) stát Počet studentů Obor DVS Obor DZZ Obor DZZd Česká republika Slovensko 4 Chorvatsko Ukrajina Sýrie Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6, se nachází v centru města a je umístěna v pěti podlažích objektu Bílý dům, který je majetkem města Brna a škole pronajímá užívací prostory na základě nájemní smlouvy za úhradu na dobu neurčitou. Škola má k dispozici: - patnáct učeben, včetně pěti odborných laboratoří pro výuku ošetřovatelství, psychologie a výpočetní techniky; - posluchárnu pro výuku medicínských předmětů; - mediální centrum pro studenty a vyučující, včetně studovny s celodenním provozem; - dvanáct kabinetů a kanceláří a pro potřebu údržby dílnu a sklad; - škola nemá tělocvičnu. Údaje o budově školy Výukové místnosti Plocha v m Počet míst Výukové prostory celkem Ostatní prostory celkem Posluchárny Laboratoře pro výuku OSP (3) Odborná laboratoř pro výuku intenzivní a neodkladné péče () Odborná učebna pro výuku ICT () 764 m Odborná učebna pro výuku psychologie () Odborná učebna pro výuku první pomoci () Posluchárna pro výuku ANF, PAP () Učebny pro teoretickou výuku (8) Ostatní prostory včetně kabinetů pro půjčování pomůcek (), knihovny (), konzultační místnosti, kabinetů pedagogů a skladových prostor pro technické vybavení výuky m Budova školy slouží jako škola již 7 let. Prostory jsou uzpůsobeny výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Do budovy je možný bezbariérový přístup suterénem ze dvora společného se sousedící poliklinikou a následně výtahem ( osobní, nákladní). Vzhledem k charakteru studia ale není studium tělesně postižených možné. 4

5 Škola vzdělává ve vyšším odborném studiu budoucí zdravotnické pracovníky dle klasifikace kmenových oborů vzdělání schválených MŠMT ČR. Obory studia ve školním roce 007/08 KKOV Obor Forma a délka studia 53-4-N /00 diplomovaná všeobecná sestra studium denní třiapůlleté 53-4-N /004 diplomovaný zdravotnický studium denní tříleté záchranář 53-4-N /004 diplomovaný zdravotnický záchranář studium dálkové tříleté V lednu 008 ukončilo studium absolutoriem 8 studentů v oboru diplomovaná všeobecná sestra a v červnu 008 ukončilo studium absolutoriem 43 studentů oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a 5 studentek v opravném absolutoriu v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Výsledky absolutorií (řádný termín) obor DVS červen 008 obor DZZ červen 008 obor DZZ dálk. červen 008 Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce celkem Výsledky absolutorií (opravný termín) obor DVS červen 008 Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce celkem

6 Trvalé bydliště okres obor DVS 6

7 Trvalé bydliště okres obor DZZ 7

8 Trvalé bydliště okres obor DZZ dálkový 8

9 Státní občanství 9

10 Hodnocení školy pedagogickými pracovníky Hodnocení je zpracováno na základě vyhodnocení dotazníků Sebehodnocení školy za rok 007, které vyplnilo a odevzdalo 6 interních pedagogických pracovníků školy. Otázky v dotazníku byly formulovány stejně jako v letech 005 a 006, aby bylo možné porovnávat zjištěné údaje. Celkem bylo 7 sledovaných oblastí, které učitelé hodnotili známkami 5 (jako ve škole) nebo danou položku nemuseli hodnotit. Nejlépe byla učiteli hodnocena důslednost vedení školy při plnění přijatých rozhodnutí (,). Tato oblast také zaznamenává za sledované roky výrazné zlepšení (viz tab. strana ). Výborně byly dále učiteli hodnoceny položky: Dobrá pověst školy, důslednost vedení při zavádění změn a inovací, investice do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora změn a inovací ze strany vedení školy, jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti a kvalita a schopnosti vedení školy (viz tab. strana ). Postupně se zlepšuje důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení, kvalita práce oborových komisí a schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole. Výrazně se podle učitelů zlepšila kvalita pedagogického sboru. Z pohledu učitelů se naopak zhoršila pozice školy z hlediska konkurence a funkčnost informačních systémů školy. Nejhůře jsou učiteli hodnoceny oblasti spolupráce ve škole, systém motivace pracovníků, sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy, týmové zapojení do řešení úkolů a problémů a kvalita vztahů mezi pedagogy. Tyto oblasti jsou kriticky hodnoceny učiteli ve všech třech letech průzkumu a zaznamenávají jen minimální zlepšení s výjimkou systému motivace pracovníků, kde došlo k výraznému zlepšení proti stavu v roce 005. Všem těmto oblastem bude třeba věnovat zvýšenou pozornost ze strany vedení školy i všech pedagogických pracovníků. Velmi pozitivním jevem je zlepšení celkového průměru všech hodnocených položek na,7 a skutečnost, že všechny sledované oblasti hodnotili učitelé výrazně nadprůměrně. Pouze dvě položky byly hodnoceny pod,0 a nejhůře hodnocená oblast (kvalita vztahů mezi pedagogy) byla hodnocena průměrnou hodnotou,3. Rozpětí hodnocení bylo v intervalu od, do,3. 0

11 Položka hodnocení Ø 005 Ø 006 Ø 007 Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí,7,5, Dobrá pověst školy,7,3,3 Důslednost vedení při zavádění změn a inovací,8,6,3 Investice do dalšího vzdělávání peg. pracovníků,5,,4 Podpora změn a inovací ze strany vedení,7,6,4 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti,7,6,4 Kvalitní a schopné vedení,6,8,5 Stanovení jasné, srozumitelné vize a strategie rozvoje školy,5,,6 Úroveň komunikace o cílech školy,5,0,6 Silná pozice školy z hlediska konkurence,,4,6 Důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení,9,6,7 Funkčnost informačních systémů školy,5,3,7 Kvalita pedagogického sboru,4,0,7 Vztahy mezi studenty a pedagogy,0,7,7 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradice,8,,8 Schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole,9,,8 Informovanost pedagogů o vytváření strategie rozvoje školy, jasné, nezkreslené objasnění situace, úkolů a rolí,6,,8 Kvalita práce oborových komisí (skupin),0,9,8 Úroveň public relation,6,9,8 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy,4,9,9 Zvládnutí obav a strachu ze změn,6,,9 Ztotožnění se pedagogů se školou,9,7,9 Úroveň spolupráce ve škole,0,9,0 Systém motivace pracovníků,5,,0 Sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy,3,0,0 Týmové zapojení do řešení úkolů a problémů,,0, Kvalita vztahů mezi pedagogy,4,5,3 CELKOVÝ PRŮMĚR,80,83,70

12 Položka hodnocení 3 4 N lístků Suma Průměr Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí , Dobrá pověst školy ,3 Důslednost vedení při zavádění změn a inovací ,3 Investice do dalšího vzdělávání peg. pracovníků ,4 Podpora změn a inovací ze strany vedení ,4 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti ,4 Kvalitní a schopné vedení ,5 Stanovení jasné, srozumitelné vize a strategie rozvoje školy 5 39,6 Úroveň komunikace o cílech školy 5 39,6 Silná pozice školy z hlediska konkurence ,6 Důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení ,7 Funkčnost informačních systémů školy ,7 Kvalita pedagogického sboru ,7 Vztahy mezi studenty a pedagogy ,7 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradice ,8 Schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole ,8 Informovanost pedagogů o vytváření strategie rozvoje školy, jasné, nezkreslené objasnění situace, úkolů a rolí ,8 Kvalita práce oborových komisí (skupin) ,8 Úroveň public relation ,8 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 4 7 4,9 Zvládnutí obav a strachu ze změn ,9 Ztotožnění se pedagogů se školou ,9 Úroveň spolupráce ve škole ,0 Systém motivace pracovníků ,0 Sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy ,0 Týmové zapojení do řešení úkolů a problémů , Kvalita vztahů mezi pedagogy ,3

13 DOTAZNÍK 008 pro studenty oboru DVS a DZZ v rámci autoevaluačního hodnocení školy I. Respondent Student studentka; datum zpracování: Obor: Ročník: Na školu jsem přišel (přišla) : z gymnázia, SZŠ, jiné SOŠ, SOU (které ) Moji volbu VOŠZ nejvíce ovlivnili: rodiče známí vztah ke zdravotnictví informace o škole - náhoda chtěla jsem studovat cokoli - blízkost školy - jiné: Po ukončení školy jsem rozhodnut(a) (zakroužkujte odpovídající písmeno): a) pokračovat ve studiu na jiné škole; d) pracovat v jiném oboru; b) nastoupit do zdravotnictví v ČR; e) vdát se a starat se o rodinu; c) nastoupit do zdravotnictví v zahraničí; f) nejsem ještě rozhodnut(a). II. Postoje a spokojenost Dejte do kroužku číslo, které vyjadřuje Vaši odpověď. Níže uvedená čísla znamenají: vůbec ne málo 3 průměrně 4 hodně 5 velmi hodně. Na prostředí nové školy (před vstupem do l. ročníku) jste se těšil(a): Domníváte se nyní, že volba této školy byla správná? Pokud se Váš vztah ke škole v průběhu studia podstatně změnil, pokuste se napsat, co bylo toho příčinou, případně kdy to bylo. a) ZMĚNA KLADNÁ B) ZMĚNA ZÁPORNÁ 4. Co si myslíte, že by zvýšilo Vaši spokojenost ze studia na naší škole (pokud o to usilujete)? 5. Existuje něco, čeho jste si po dobu studia na naší škole velmi cenil (a)? 6. Myslíte si, že studium na naší škole bylo pro Vás rozhodující pro formování představ o Vašem dalším životě? Chcete-li, vyjádřete se konkrétně Zažil(a) jste ve škole někdy pocit křivdy, který ve Vás dlouho zůstal? Ano - ne Chcete-li, uveďte konkrétní případ. 8. Setkal(a) jste se ve škole se zajímavou osobností z řad učitelů, na kterou budete i v budoucnu kladně vzpomínat? Ano ne Chcete-li, uveďte příklad. 9. Co je na naší škole nejčastějším předmětem Vaší kritiky? 0. Co se Vám na naší škole nejvíce zamlouvá (líbí)? 3

14 . Jste spokojen(a) s prací studentské rady? Odborná praxe v možnostech našich nemocnic byla organizována: Chcete se vyjádřit konkrétně? 3. Rozvrh hodin v možnostech naší budovy vyvolal mou spokojenost: Můžete se vyjádřit přesněji: 4. Ke kterým předmětům máte v tomto roce (i v letech minulých) nejlepší vztah( zaujal Vás, oceňujete výklad, učitele, nadšení, vědomosti): 5. Ke kterému předmětu (kterým předmětům) máte nejhorší vztah (nezaujal Vás, byl nezajímavý,, obtížný atd.). Pokud chcete, uveďte proč. 6. Jaký způsob vyučování se Vám jeví jako nejlepší (zakroužkujte písmeno): a) výklad nové látky, kterou vyučující diktuje do sešitů v hodině nebo její části; b) výklad nové látky s vlastními poznámkami během výkladu učitele; c) samostatná práce za vedení učitele, práce s textem, videem, grafem atd.; d) seznámení s látkou formou rozhovoru se třídou; e) jiná forma výuky (uveďte jaká): 7. Na zkoušky a klasifikované zápočty se připravuji: (zakroužkujte písmeno i škálu): a) během celého studijního období pravidelně b) až ve zkouškovém období c) v době zkouškového období se připravuji každý den d) ve zkouškovém období se připravuji -3 hodiny denně; 4-5 hodin denně; 6 8 hodin denně; (zakroužkuj odpovídající); 8. Komunikační možnosti studentů se studijním oddělením považuji za vyhovující: Systém zadávání, vedení, zpracování absolventské práce mně vyhovuje: Jestli ne, objasněte svůj názor: Systém ověřování vědomostí formou studijního volna a zkouškového období vyhovuje mým představám. Co se Vám na něm líbí a nelíbí? Vyučující využívají při výkladu vhodné pomůcky (nákresy, modely, videa apod.) Co rozumného doporučujete na naší škole zlepšit (změnit, zavést, zrušit, zdůraznit)? Zpracoval: PhDr. Arnošt Trkan 4

15 Vyhodnocení evaluačního dotazníku pro studenty Vyplňování evaluačního dotazníku 008 se zúčastnily studentky a studenti studijních skupin DVS C, DVS D, DVS 3C, DVS 3D, DZZ a DZZ. Celkem studentů denního studia. V anonymní části o respondentovi odpovídali studenti na otázku, z které střední školy přišli: střední zdravotnickou školu navštěvovalo 78 studentů, střední odborné učiliště 7 respondentů, gymnázium 9 a jinou střední odbornou školu 8 studentů. Volbu hlásit se na naši školu nejvíce ovlivnili: vztah ke zdravotnictví 69 (převážně absolventky SZŠ), rodiče a známí 4, stejně jako náhoda (4), informace o škole ovlivnily 9 studentů, blízkost školy 4, touha po vyšším vzdělání a neúspěch na VŠ napomohly k volbě 4 respondentům, jeden byl ovlivněn horolezectvím (), jeden uvedl jiné důvody a jeden si chtěl prodloužit studium. Po ukončení školy chtějí absolventi převážně nastoupit do zdravotnických zařízení v České republice (58), pokračovat ve studiu má zájem 6 studentů, není rozhodnutu 4 respondentek převážně ze. ročníků, v zahraničí chce působit 6, v jiném oboru 4 a vdát se a starat se o rodinu chtějí 3 studentky. Ve druhé části s titulem Postoje a spokojenost odpovídali respondenti podle uvedené škály: vůbec ne málo průměrně hodně velmi hodně. Na otázku Na prostřední nové školy jsem se těšila se pohybovaly odpovědi kolem střední možnosti; průměr odpovědí činí 3,38, nejméně se těšily studentky SS DVS C (3,5 ).. Otázka, zda volba školy byla ze současného pohledu správná, se nejméně líbila ve SS DVS 3C (,4), zatímco nejvyšší ocenění dali otázce záchranáři druhého ročníku (4,05). Průměr na škole činí 3,. 3. Třetí otázka zjišťovala, co bylo příčinou změny vztahu ke škole během studia. Změnu kladnou vyjádřilo 5 respondentů, zápornou 5 studentů (převážně připomínky k praxi, pravidelné docházce a kontrolám docházky, délce zkouškového období, výuce apod.). Postoje se nezměnily u 8, nevyjádřilo se 7 dotazovaných. 4. Spokojenost ze studia na škole by zvýšilo zavedení předtermínů, finanční ohodnocení praxe, liberálnější přístup k docházce, snížení procenta povolené absence, delší zkouškové období aj. 5. Po dobu studia si studenti cenili většiny profesorů, pomoci třídních učitelů, kladného přístupu ke studentům, sportovního kurzu v. ročníku, exkurzí, výuky a vědomosti některých externistů, vybavení učeben, menšího počtu tříd atd. Neodpovědělo 37 studentů, ničeho si necení 8 dotázaných. 5

16 6. Myslíte si, že studium na naší škole bylo pro Vás rozhodující pro formování představ o Vašem dalším životě? Na tuto otázku bylo nejvíce pozitivních hodnocení ve skupině DZZ (průměr 3,77), nejméně v DVS 3C 3,00. Průměr na škole činí 3, Pocit křivdy přiznalo 38 respondentů (většinou bez komentáře), křivdu nezažilo 7 studentů. 8. Na otázku, zda jsou na škole zajímavé osobnosti z řad učitelů, na které budou studenti kladně vzpomínat, odpověděli jen tři záporně, 99 kladně. Většinou připojili i jména s drobnými poznámkami. 9. Kritiku výuky na škole jsem rozdělil na několik témat: rozvrh (nestabilní, časté stěhování ze tříd); výuka (jména kritizovaných předmětů a vyučujících); docházka (častá kontrola, zjišťování absencí, procenta absence, vedení třídních knih); vybavení (chybějí šatny, málo WC, zastaralá PC); krátké zkouškové období a chybějící předtermíny. 0. Na naší škole se studentům zamlouvá (líbí): knihovna, práce některých vyučujících (uvedená jména a předměty), kvalita výuky, kurzy a soutěže, internet, dostatek pomůcek, bufet, čistota, odborná praxe automat, dataprojektory atd.. O práci studentské rady se studenti vyjadřovali s určitou skepsí: průměr hodnocení je,90, nejméně kladných prvků má hodnocení třídy VS 3C.. Odborná praxe podle mínění studentů byla organizována s představami studentů i s určitými výhradami. Celkový průměr je potěšující 3,46; nejmenší spokojenost byla ve skupině DVS 3C (,50), nejlépe odbornou praxi hodnotili studenti DZZ (4,0).. 3. O spokojenosti s rozvrhem svědčí celkové hodnocení,5 (nejméně spokojená byla třída ZZ (,0; časté odpolední vyučování), nejvíce kladných bodů získal rozvrh u DVS D -,83; dopolední výuka bez prostojů). 4. Ve 4. bodě dotazníku vyjadřovali studenti kladný vztah k jednotlivým předmětům. Ve 9 případech vyjádřili svůj kladný vztah k některým předmětům a jejich vyučujícím včetně způsobu jejich výuky. 5. Podobně se respondenti vyjadřovali svůj záporný nebo kritický vztah k některým předmětům, jejich výuce a metodám vyučování. Bylo zapsáno 70 připomínek s konkrétním hodnocením a poznámkami k předmětům a vyučujícím. Nejvíce ze třídy VS 3D (5). 6. Respondenti byli dotazováni, jaký způsob výuky se jeví jako nejlepší: a) výklad nové látky s diktováním (0); b) výklad nové látky s vlastními poznámkami z výkladu (64); c) samostatná práce za vedení učitele, práce s textem, videem atd. (3); d) seznámení s látkou formou rozhovoru (); e) jiná forma výuky (7). 7. Na zkoušky a klasifikované zápočty se studenti připravují: a) během celého studijního období pravidelně:,97; závěr: studenti se nepřipravují pravidelně; 6

17 b) až ve zkouškovém období: 4,4; závěr: studenti se připravují většinou až ve zkouškovém období; c) v době zkouškového období se připravuji každý den 4,00; studenti se připravují ve zkouškovém období převážně každý den; d) ve zkouškovém období se studenti připravují denně: 3 hodiny (9 odpovědí) 4 5 hodin ) (37 odpovědí); 6 8 hodin (35 odpovědí); 8 0 (4 odpovědi;) poznámky jako: 3 dny před zkouškou nebo zhruba 6 hodin na jednu zkoušku přesvědčují, že přípravě na výuky během roku ani ve zkouškovém období nevěnují studenti maximální pozornost. 8. Komunikaci se studijním oddělením oceňují studenti takto: 3,65 je průměr hodnocení. 9. Systém zadávání absolventských prací nebyl aktuální ve skupině DZZ (převážně bez odpovědí); nemohu posoudit napsaly převážně studentky. ročníků 0x; průměr hodnocení činí 3,38, nejvíce připomínek vzešlo ze třídy VS3C -,6. 0. Systém studijního volna a zkouškového období ocenili respondenti průměrem 3,5. V hodnocení jednotlivých skupin byly značné rozdíly od,58 do 3,93. Nejčastějšími připomínkami bylo krátké zkouškové období, málo termínů na výběr a absence předtermínů.. Využívání pomůcek ve výuce bylo hodnoceno průměrem 3, 70, ve všech třídách průměr hodnocení překročil 3, 50; většinou bez poznámek.. Otázka Co rozumného doporučujete na naší škole zlepšit (změnit, zrušit, zavést) vyvolala značný zájem. Většinou se opakovaly již připomínky a návrhy z jiných otázek dotazníku. Okruhy návrhů a připomínek: zrušit procenta u docházky, kontroly příchodů a absencí, jiná pracoviště a placená praxe; delší zkouškové období, připomínky k některým předmětům a vyučujícím; šatny, utěsnit okna atd. 7

18 Autoevaluace odborných předmětů (OSP, OSE) za školní rok 007/008 Ve školním roce 003/004 jsme na naší škole začali vyučovat obor Diplomovaná všeobecná sestra podle nových učebních dokumentů, které studium prodloužily na 3 a půl roku. V této době se rovněž zvýšil podíl absolventek středních zdravotnických škol, které chtěly pokračovat ve studiu a zvýšit si v nově strukturované škále zdravotníků svou kvalifikaci na úroveň zdravotníka, který pracuje bez odborného dohledu. Učební dokumenty musí respektovat to, že na obor se může přihlásit kterýkoliv absolvent střední školy s maturitou a tudíž mají všechny odborné předměty nastaveny tak, aby se zdravotníkem, pracujícím bez odborného dohledu, mohl stát kterýkoliv absolvent střední školy. Studentům. ročníků byl tedy předložen dotazník Hodnocení absolvovaného předmětu s úmyslem zjistit, jak vnímají poměrně hodinově rozsáhlý předmět Ošetřovatelské postupy (u DZZ Ošetřovatelství), který někteří z nich (kolem 90 % na oboru DVS, ale jen v průměru 6 % na oboru DZZ) již absolvovali na střední zdravotnické škole. Smyslem také bylo poskytnout odborným vyučujícím zpětnou vazbu, jak je výuka vnímána a co by možná pomohlo k tomu, aby i absolventky zdravotnických škol chápaly tento předmět jako přínosný. Dotazník sestával z celkem 4 položek, které studenti hodnotili na 7stupňové škále (min.- 7max.). Položka 5 a 6 byly otevřené otázky s volnou odpovědí. Z výsledků docela jasně vyplynul zásadní rozdíl mezi absolventy zdravotnických škol a absolventy ostatních středních škol, jejichž představiteli jsou studenti oboru DZZ. Obecně jejich hodnocení tohoto předmětu je převážně pozitivní, vidí v něm značný smysl a využitelnost pro jejich další praxi. Průměrný počet bodů (max.7), který předmět získal u prvního ročníku oboru DZZ je 6,5, u oboru DVS je to 5,7. Přesto, že byl očekáván spíše negativní přístup k tomuto předmětu i jeho hodnocení, průměrný bodový zisk jednotlivých položek se pohyboval v rozmezí od 4,4 (položka č. 4: výuka je vedena s převahou / mechanicky předávaných informací s důrazem na tvořivé prostředí a praktické využití) do 6,35 bodů (položka č.9: podmínky ukončení předmětu za semestr / vyučující neoznámil, nedodržel oznámil, dodržel). Pozitivně, podle dotazníku, jsou vnímání pedagogové (položka č.0), nižší počet bodů je patrný v položce č. 6, ze které vyplývá, že studenti negativně vnímají nutnost zapisování rozsáhlých textů z prezentací nebo z fólií přímo ve výuce. U většiny položek je také viditelný rozdíl mezi studenty oboru DVS a DZZ. Studenti oboru DZZ vidí ošetřovatelské postupy jako předmět zajímavý (hodnocen 6,0 body), zatímco studentky oboru DVS jeho přínos a zajímavost hodnotily pouze na 4,64 bodů. Celkový průměr ze všech položek dotazníku, tedy obecně celkový dojem z předmětu, je 4,0 bodů, což představuje 68% zisk ve prospěch pozitivních pocitů a celkového hodnocení. 8

19 Samostatnou položku tvoří dvě poslední otázky (č. 5 a 6), které umožňovaly studentům volně se vyjádřit k vedení výuky a osobě pedagoga, který předmět vyučoval a také vyslovit názor na to, co se jim po prvním roce stráveném na naší škole líbí, nebo nelíbí. Odpovědi na obě otázky byly jak pozitivního, tak i negativního charakteru a bude s nimi seznámeno jak vedení školy, tak i dotčení pedagogové. 9

20 Hodnocení pracovišť ODP tabulky grafy dotazník FN Brno 0

21 HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE STUDENTY Vyšší zdravotnické školy Brno, Žerotínovo náměstí 6 06_07 07_08 Ø Vojenská nemocnice CHIR-B,9,9 CHIR - C,3,67,99 INTA - A,3,30 NEU,57,53,05 NEU-JIP,8,80 PSY,9,9 NMB LDN-A,7,,9 LDN-B,8 3,4,47 LDN-C,33,7 LDN-E,55,55 INT-A,,,7 INT-B,,0 INT-C,3,38,84 INT-JIP,83,83 INT-D,7,7,44 CHIR-B,5,53,5 GYN,53,7 ARIM,56,56 PLČ-Hůskova odd.,7,7 odd. 0,35 3,5,75 odd.,9,45 odd. 5,5,05,78 odd ,0 3,0 odd. 0,3, odd.,63,3 Hospis sv.alžběty,3,6,8 FN-USA II.CHIR.KL.-JIP-7,6,63 ORTK-57,5,87,9 NCHT-7,4,73,57 NEU-8,00 CHIR-43,7,69,70 CHIR-6,53,7 KNOO-34,,09,65 URO-68,5,98,4 KOCHK-75,,5,3,37 DVK-5,,55 DVK-8,5,5,5 IKAK-3,36,8 ARO,5,4,45 JIP-4,,0 JIP-6,33,33 CKTCH-Pekařská odd. 0,00 odd.,43,,3 odd. 3,00 ÚSP CHRLICE,5,5,38 DPS-KAMENNÁ,96,96 FN BRNO-Boh. KICH-,50 OKO,6,3 0RIM-I,56,8

22 ORIM-II,,05 PMDV-KDCHT-8,95,68,3 PMDV-ONKOL.,7,7 KUCH,65,6,63 IKK-A,63,6,6 KIGOPL-A,5,66,58 KIGOPL-B,65,7,68 IGEK-B,35,68,5 KPRCH,4,53,47 MOÚ GYN,47,4 ÚRAZOVÁ NEMOCNICE odd. 6,3,47,39 odd.,,66,43 odd. 9,9,9 ARO-I,5,50 ARO-II,5,8,6 DD-NOPPOVA,04,04

23 HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE školními PRACOVIŠTI za šk.rok 006/07, 007/08 Rok hodnocení 006_07 007_08 Ošetřovací jednotce více vyhovuje organizace: % % v týdenních blocích po dnech 0 0 Pro ošetřovací jednotku je největší problém: zvýšení nákladů na provoz počet studentů 8 34 nemáme problémy 3 Počet studentů na ODP vhodný pro ošetřovací jednotku jeden - dva 44 4 jeden-čtyři 6 3 jeden-šest 5 neuvedeno 0 6 Funkce školitelky: je oboustranně výhodná 35 4 pracoviště tuto funkci nemá 8 tuto zkušenost nemáme 3 8 neuvedeno 4 9 Z hlediska nákladů je ODP nejnáročnější: na pomůcky k aplikaci léků 3 na spotřebu jednorázových pomůcek na spotřebu prádla 5 4 na spotřebu hygienických prostředků 8 5 zajištění provozu šaten 9 5 neuvedeno 9 Při výuce ODP nám nejvíce chybí: lepší komunikace se studenty (vstřícnost studentů) 9 6 odpovídající dovednosti studentů 4 zájem a aktivita studentů 8 5 neuvedeno 0 Studenti nejčastěji nezvládají: komunikaci s klientem desinfekci pomůcek 5 přípravu a aplikaci léků 9 8 péči o dlouhodobě ležící klienty 7 nemáme problémy 7 Přítomnost vyučující na pracovišti: je vhodná po celou dobu výuky 33 5 není nutná, lze využít školitelky 4 studenti mohou pracovat pod dozorem sestry 33 7 neuvedeno 0 Setkání s pracovníky školy: umožňují výměnu názorů 7 78 se zdají být celkem vhodná 8 neuvedeno 0 Školní pracoviště: je pro oddělení výhodou je považováýno za prestižní 9 34 dbá na "kvalitu" personálu 9 neuvedeno 7 0 3

24 NEU PSY KPRCH GYN odd. 6 odd. 9 ARO-II odd. 0 odd. odd. 5 odd. 7 odd. 0 odd. Hospis sv.alžběty odd. KIGOPL-B 3.I 3.I.I.I.I.I 0.I 0.I Hodnocení ODP studenty za 006/007 a 007/008 LDN-A LDN-B LDN-C LDN-E INT-A INT-B INT-C INT-JIP INT-D CHIR-B GYN ARIM PLČ-Hůskova IKK-A 06_07 07_08 Hodnocení - pokračování JIP-4 CKTCH-Pekařská odd. ÚSP CHRLICE FN BRNO-Boh. OKO ORIM-II PMDV-ONKOL. NMB IKAK-3 NEU-JIP DVK-5 URO-68 INTA - A CHIR - C CHIR-6 CHIR-B NEU-8 Vojenská nemocnice ORTK-57 FN-USA 3,5 3,5,5 0,5 0 06_07 07_08 4

25 Výsledky srovnávacích testů odborných předmětů za školní rok 007/008 Hodnoty v tabulkách představují průměr známek..ročník OSP zimní semestr OSP letní semestr OSE - ZS OSE - LS Výživa DVS A DVS B DVS C DVS D.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ 3 3 3,09,86,6 3, 3,06,6.pol./JEL.pol./KOL.pol/.KOL.pol./JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ,07,4,54,68,,7,44,3,5,5,4,57,7,4,9,9,69,38,88 OSP-zimní semestr 3,5 3, ,09,86,6 3, 3,06,6,5 0,5 0.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ DVS A DVS B DVS C DVS D OSP-letní semestr 3,5,07,4,54,68,,7,44,5,3 0,5 0.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ DVS A DVS B DVS C DVS D 5

26 OSE-zimní semestr 3,5,5,4,5,5,57 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D OSE-letní semestr 3,5 3,9,5,7,4,9,5 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 3,5,69,38,88,5 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 6

27 . ročník OSE OSE NEU OSE VNL OSE CHIR DVS A DVS B DVS C DVS D,7,,37,86,6,3,37,57,7,75,,9,7,05 Ošetřovatelství,5,,7,5,37 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D Ošetřovatelství v neurologii 3,5,6,86,5,3,37 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 7

28 Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství 3,5,57,7,75,5, 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D Ošetřovatelství v chirurgii,5,9,7,5,05 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 8

29 3. ročník OSE OSE-PSY OSE-GER VYO-ZA VYO-LS OSE-PED MUO ODP-zkouška DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D,08 3,5,,3,33,33,04,,87,45,45,53,4,7,5,5,35 - -,8 -,6,,6,4 Ošetřovatelství,,,08,,0,0,0,0,0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Ošetřovatelství v psychiatrii 3,5 3 3,5,5,,5 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 9

30 Ošetřovatelství v geriatrii,5,04,5,3,33,33 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Vybrané obory-zimní semestr,5,,87,5,45,45 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Vybrané obory-letní semestr,8,7,6,4,53,4, 0,8 0,6 0,4 0, 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 30

31 Ošetřovatelství v pediatrii,5,35,5,5,5 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Odborná praxe - závěrečná zkouška,3,5,6,,5,6,4,,,05 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 3

32 Fakultní Nemocnice Brno Jihlavská 0, Brno Vyhodnocení dotazníků spokojenosti studentů ( NLZP ) s praxí ve zdravotnickém m zařízen zení FN Brno Brno: Zpracovala: Mgr. Jana Marounková Zdroj dat: dotazníky spokojenosti studentů / NLZP / Základní charakteristika Škola: VZŠ Podsedníka 3 SZŠ Jaselská 8 SZŠ Církevní 8 SZŠ a VOŠZ Merhautova 4 LF MU Brno 4 Sociáln lně zdravotní fakulta Studovaný obor: všeobecná sestra, zdravotnický asistent, nutriční terapeut, laboratorní asistent Ročník k studia: 3 ročník, ročník studia ( SZŠ,, VOŠZ Z ) VŠ. ročník k a ročník k studia

33 Otázky č.. a. Uveďte prosím, důvody d Vašeho výběru této t to profese: Bylo to Vaší ším m přáním p 9 74,35% jiné důvody 9 3,08% Jiné důvody: nedostala jsem se na jinou školu ( poslední šance, známkový průměr r ). Vaše e předchozp edchozí dosažen ené vzdělání : ZŠ 9 SOU SZŠ 3 gymnázium 3 VOŠZ Z Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen/á se zvoleným oborem vyjádření v % spíše nespokojen/á 0 někdy spokojen/á, někdy ne; 8,95 velmi nespokojen/á 5,6 velmi spokojen/á; 5,79 spokojen/á; 50

34 Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen /á se vztahy lékařů ke studentům spíše nespokojen/á- ; 5,6 velm i nespokojen/á ; 0 někdy spokojen/á, někdy ne; 8,95 velmi spokojen/á; 6,3 spokojen/á; 39,47 Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen /á se vztahy sester ke studentům někdy spokojen/á, někdy ne;,05 spíše nespokojen/á- ; 0 velmi nespokojen/á ; 0 velmi spokojen/á; 39,47 spokojen/á; 36,84 3

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie

Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie Střední zdravotnická škola Praha 10 Ruská 91 Vzdělávání ošetřovatelství ve vybraných zemích Evropské unie Projekt Mobility VETPRO Název projektu: Získávání pedagogických zkušeností a dovedností v odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY

Zpráva založená na výsledcích vlastního hodnocení školy podle MODELU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková

I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková I. Monitorování realizace kurikulární reformy dotazníkové šetření v základních školách Hlavní řešitelka: Mgr. Jitka Jarníková Řešitelský tým: Mgr. Jitka Altmanová Mgr. Šárka Kocourková Mgr. Lucie Kuchťáková

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více