VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE školní rok 007/008

2 Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Sídlo školy: Brno, Žerotínovo nám. 6 Ředitel školy: PhDr. Petr Hruška, MBA Střední zdravotnická škola Brno, Žerotínovo nám 6, byla zařazena do sítě dne. září 990. V roce 996/97 se stala Střední zdravotnickou a vyšší zdravotnickou školou a od roku 997/98 se na škole vyučuje pouze ve vyšším odborném studiu. MŠMT ČR svým rozhodnutím č.j. 66/007-, spis.zn. M-07-66/007- s účinností od povolilo na základě žádosti školy cílovou kapacitu školy na 580 žáků. Počet studijních skupin a studentů (stav k studentů) obor DVS obor DZZ obor DZZ dálkový počet skupin počet studentů počet skupin počet studentů počet skupin počet studentů. ročník ročník ročník ročník Celkem Spádová oblast Vyšší odborné školy zdravotnické, Brno, Žerotínovo náměstí 6, je neobyčejně rozsáhlá. Škola působí jako nadregionální vzdělávací instituce. Svědčí o tom následující tabulka s přehledem počtu studentů podle kraje a okresu trvalého bydliště.

3 Bydliště studentů podle krajů, okresů a oborů (stav k studentů) kraj studentů okres počet studentů z okresu podle oborů celkem Obor DVS Obor DZZ Obor DZZd Celkem z okresu Jihomoravský 305 Brno město Brno- venkov Blansko Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 6 9 Moravskoslezský 4 Ostrava 3 7 Bruntál 3 6 Frýdek-Místek Karviná 4 Nový Jičín Opava 5 Olomoucký 53 Olomouc Jeseník Prostějov 4 7 Přerov Šumperk 0 3 Zlínský 30 Zlín 5 Kroměříž 8 0 Uherské Hradiště Vsetín 5 Vysočina 7 Jihlava 0 0 Havlíčkův Brod 0 3 Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Pardubický 7 Pardubice 0 0 Svitavy Ústí nad Orlicí Královehradecký 3 Hradec Králové 0 0 Náchod 0 0 Trutnov 0 0 Středočeský Beroun 0 0 Mělník 0 0 Jihočeský 4 Jindřichův Hradec 0 3 Prachatice 0 0 Liberecký Liberec 0 Ústecký Louny 0 0 Karlovarský Cheb 0 0 Sokolov 0 0 Hlavní město Praha Praha Slovensko Bratislava 0 0 3

4 Státní občanství studentů (stav k studentů) stát Počet studentů Obor DVS Obor DZZ Obor DZZd Česká republika Slovensko 4 Chorvatsko Ukrajina Sýrie Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6, se nachází v centru města a je umístěna v pěti podlažích objektu Bílý dům, který je majetkem města Brna a škole pronajímá užívací prostory na základě nájemní smlouvy za úhradu na dobu neurčitou. Škola má k dispozici: - patnáct učeben, včetně pěti odborných laboratoří pro výuku ošetřovatelství, psychologie a výpočetní techniky; - posluchárnu pro výuku medicínských předmětů; - mediální centrum pro studenty a vyučující, včetně studovny s celodenním provozem; - dvanáct kabinetů a kanceláří a pro potřebu údržby dílnu a sklad; - škola nemá tělocvičnu. Údaje o budově školy Výukové místnosti Plocha v m Počet míst Výukové prostory celkem Ostatní prostory celkem Posluchárny Laboratoře pro výuku OSP (3) Odborná laboratoř pro výuku intenzivní a neodkladné péče () Odborná učebna pro výuku ICT () 764 m Odborná učebna pro výuku psychologie () Odborná učebna pro výuku první pomoci () Posluchárna pro výuku ANF, PAP () Učebny pro teoretickou výuku (8) Ostatní prostory včetně kabinetů pro půjčování pomůcek (), knihovny (), konzultační místnosti, kabinetů pedagogů a skladových prostor pro technické vybavení výuky m Budova školy slouží jako škola již 7 let. Prostory jsou uzpůsobeny výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Do budovy je možný bezbariérový přístup suterénem ze dvora společného se sousedící poliklinikou a následně výtahem ( osobní, nákladní). Vzhledem k charakteru studia ale není studium tělesně postižených možné. 4

5 Škola vzdělává ve vyšším odborném studiu budoucí zdravotnické pracovníky dle klasifikace kmenových oborů vzdělání schválených MŠMT ČR. Obory studia ve školním roce 007/08 KKOV Obor Forma a délka studia 53-4-N /00 diplomovaná všeobecná sestra studium denní třiapůlleté 53-4-N /004 diplomovaný zdravotnický studium denní tříleté záchranář 53-4-N /004 diplomovaný zdravotnický záchranář studium dálkové tříleté V lednu 008 ukončilo studium absolutoriem 8 studentů v oboru diplomovaná všeobecná sestra a v červnu 008 ukončilo studium absolutoriem 43 studentů oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a 5 studentek v opravném absolutoriu v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Výsledky absolutorií (řádný termín) obor DVS červen 008 obor DZZ červen 008 obor DZZ dálk. červen 008 Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce celkem Výsledky absolutorií (opravný termín) obor DVS červen 008 Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce celkem

6 Trvalé bydliště okres obor DVS 6

7 Trvalé bydliště okres obor DZZ 7

8 Trvalé bydliště okres obor DZZ dálkový 8

9 Státní občanství 9

10 Hodnocení školy pedagogickými pracovníky Hodnocení je zpracováno na základě vyhodnocení dotazníků Sebehodnocení školy za rok 007, které vyplnilo a odevzdalo 6 interních pedagogických pracovníků školy. Otázky v dotazníku byly formulovány stejně jako v letech 005 a 006, aby bylo možné porovnávat zjištěné údaje. Celkem bylo 7 sledovaných oblastí, které učitelé hodnotili známkami 5 (jako ve škole) nebo danou položku nemuseli hodnotit. Nejlépe byla učiteli hodnocena důslednost vedení školy při plnění přijatých rozhodnutí (,). Tato oblast také zaznamenává za sledované roky výrazné zlepšení (viz tab. strana ). Výborně byly dále učiteli hodnoceny položky: Dobrá pověst školy, důslednost vedení při zavádění změn a inovací, investice do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora změn a inovací ze strany vedení školy, jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti a kvalita a schopnosti vedení školy (viz tab. strana ). Postupně se zlepšuje důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení, kvalita práce oborových komisí a schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole. Výrazně se podle učitelů zlepšila kvalita pedagogického sboru. Z pohledu učitelů se naopak zhoršila pozice školy z hlediska konkurence a funkčnost informačních systémů školy. Nejhůře jsou učiteli hodnoceny oblasti spolupráce ve škole, systém motivace pracovníků, sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy, týmové zapojení do řešení úkolů a problémů a kvalita vztahů mezi pedagogy. Tyto oblasti jsou kriticky hodnoceny učiteli ve všech třech letech průzkumu a zaznamenávají jen minimální zlepšení s výjimkou systému motivace pracovníků, kde došlo k výraznému zlepšení proti stavu v roce 005. Všem těmto oblastem bude třeba věnovat zvýšenou pozornost ze strany vedení školy i všech pedagogických pracovníků. Velmi pozitivním jevem je zlepšení celkového průměru všech hodnocených položek na,7 a skutečnost, že všechny sledované oblasti hodnotili učitelé výrazně nadprůměrně. Pouze dvě položky byly hodnoceny pod,0 a nejhůře hodnocená oblast (kvalita vztahů mezi pedagogy) byla hodnocena průměrnou hodnotou,3. Rozpětí hodnocení bylo v intervalu od, do,3. 0

11 Položka hodnocení Ø 005 Ø 006 Ø 007 Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí,7,5, Dobrá pověst školy,7,3,3 Důslednost vedení při zavádění změn a inovací,8,6,3 Investice do dalšího vzdělávání peg. pracovníků,5,,4 Podpora změn a inovací ze strany vedení,7,6,4 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti,7,6,4 Kvalitní a schopné vedení,6,8,5 Stanovení jasné, srozumitelné vize a strategie rozvoje školy,5,,6 Úroveň komunikace o cílech školy,5,0,6 Silná pozice školy z hlediska konkurence,,4,6 Důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení,9,6,7 Funkčnost informačních systémů školy,5,3,7 Kvalita pedagogického sboru,4,0,7 Vztahy mezi studenty a pedagogy,0,7,7 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradice,8,,8 Schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole,9,,8 Informovanost pedagogů o vytváření strategie rozvoje školy, jasné, nezkreslené objasnění situace, úkolů a rolí,6,,8 Kvalita práce oborových komisí (skupin),0,9,8 Úroveň public relation,6,9,8 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy,4,9,9 Zvládnutí obav a strachu ze změn,6,,9 Ztotožnění se pedagogů se školou,9,7,9 Úroveň spolupráce ve škole,0,9,0 Systém motivace pracovníků,5,,0 Sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy,3,0,0 Týmové zapojení do řešení úkolů a problémů,,0, Kvalita vztahů mezi pedagogy,4,5,3 CELKOVÝ PRŮMĚR,80,83,70

12 Položka hodnocení 3 4 N lístků Suma Průměr Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí , Dobrá pověst školy ,3 Důslednost vedení při zavádění změn a inovací ,3 Investice do dalšího vzdělávání peg. pracovníků ,4 Podpora změn a inovací ze strany vedení ,4 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti ,4 Kvalitní a schopné vedení ,5 Stanovení jasné, srozumitelné vize a strategie rozvoje školy 5 39,6 Úroveň komunikace o cílech školy 5 39,6 Silná pozice školy z hlediska konkurence ,6 Důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení ,7 Funkčnost informačních systémů školy ,7 Kvalita pedagogického sboru ,7 Vztahy mezi studenty a pedagogy ,7 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradice ,8 Schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole ,8 Informovanost pedagogů o vytváření strategie rozvoje školy, jasné, nezkreslené objasnění situace, úkolů a rolí ,8 Kvalita práce oborových komisí (skupin) ,8 Úroveň public relation ,8 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 4 7 4,9 Zvládnutí obav a strachu ze změn ,9 Ztotožnění se pedagogů se školou ,9 Úroveň spolupráce ve škole ,0 Systém motivace pracovníků ,0 Sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy ,0 Týmové zapojení do řešení úkolů a problémů , Kvalita vztahů mezi pedagogy ,3

13 DOTAZNÍK 008 pro studenty oboru DVS a DZZ v rámci autoevaluačního hodnocení školy I. Respondent Student studentka; datum zpracování: Obor: Ročník: Na školu jsem přišel (přišla) : z gymnázia, SZŠ, jiné SOŠ, SOU (které ) Moji volbu VOŠZ nejvíce ovlivnili: rodiče známí vztah ke zdravotnictví informace o škole - náhoda chtěla jsem studovat cokoli - blízkost školy - jiné: Po ukončení školy jsem rozhodnut(a) (zakroužkujte odpovídající písmeno): a) pokračovat ve studiu na jiné škole; d) pracovat v jiném oboru; b) nastoupit do zdravotnictví v ČR; e) vdát se a starat se o rodinu; c) nastoupit do zdravotnictví v zahraničí; f) nejsem ještě rozhodnut(a). II. Postoje a spokojenost Dejte do kroužku číslo, které vyjadřuje Vaši odpověď. Níže uvedená čísla znamenají: vůbec ne málo 3 průměrně 4 hodně 5 velmi hodně. Na prostředí nové školy (před vstupem do l. ročníku) jste se těšil(a): Domníváte se nyní, že volba této školy byla správná? Pokud se Váš vztah ke škole v průběhu studia podstatně změnil, pokuste se napsat, co bylo toho příčinou, případně kdy to bylo. a) ZMĚNA KLADNÁ B) ZMĚNA ZÁPORNÁ 4. Co si myslíte, že by zvýšilo Vaši spokojenost ze studia na naší škole (pokud o to usilujete)? 5. Existuje něco, čeho jste si po dobu studia na naší škole velmi cenil (a)? 6. Myslíte si, že studium na naší škole bylo pro Vás rozhodující pro formování představ o Vašem dalším životě? Chcete-li, vyjádřete se konkrétně Zažil(a) jste ve škole někdy pocit křivdy, který ve Vás dlouho zůstal? Ano - ne Chcete-li, uveďte konkrétní případ. 8. Setkal(a) jste se ve škole se zajímavou osobností z řad učitelů, na kterou budete i v budoucnu kladně vzpomínat? Ano ne Chcete-li, uveďte příklad. 9. Co je na naší škole nejčastějším předmětem Vaší kritiky? 0. Co se Vám na naší škole nejvíce zamlouvá (líbí)? 3

14 . Jste spokojen(a) s prací studentské rady? Odborná praxe v možnostech našich nemocnic byla organizována: Chcete se vyjádřit konkrétně? 3. Rozvrh hodin v možnostech naší budovy vyvolal mou spokojenost: Můžete se vyjádřit přesněji: 4. Ke kterým předmětům máte v tomto roce (i v letech minulých) nejlepší vztah( zaujal Vás, oceňujete výklad, učitele, nadšení, vědomosti): 5. Ke kterému předmětu (kterým předmětům) máte nejhorší vztah (nezaujal Vás, byl nezajímavý,, obtížný atd.). Pokud chcete, uveďte proč. 6. Jaký způsob vyučování se Vám jeví jako nejlepší (zakroužkujte písmeno): a) výklad nové látky, kterou vyučující diktuje do sešitů v hodině nebo její části; b) výklad nové látky s vlastními poznámkami během výkladu učitele; c) samostatná práce za vedení učitele, práce s textem, videem, grafem atd.; d) seznámení s látkou formou rozhovoru se třídou; e) jiná forma výuky (uveďte jaká): 7. Na zkoušky a klasifikované zápočty se připravuji: (zakroužkujte písmeno i škálu): a) během celého studijního období pravidelně b) až ve zkouškovém období c) v době zkouškového období se připravuji každý den d) ve zkouškovém období se připravuji -3 hodiny denně; 4-5 hodin denně; 6 8 hodin denně; (zakroužkuj odpovídající); 8. Komunikační možnosti studentů se studijním oddělením považuji za vyhovující: Systém zadávání, vedení, zpracování absolventské práce mně vyhovuje: Jestli ne, objasněte svůj názor: Systém ověřování vědomostí formou studijního volna a zkouškového období vyhovuje mým představám. Co se Vám na něm líbí a nelíbí? Vyučující využívají při výkladu vhodné pomůcky (nákresy, modely, videa apod.) Co rozumného doporučujete na naší škole zlepšit (změnit, zavést, zrušit, zdůraznit)? Zpracoval: PhDr. Arnošt Trkan 4

15 Vyhodnocení evaluačního dotazníku pro studenty Vyplňování evaluačního dotazníku 008 se zúčastnily studentky a studenti studijních skupin DVS C, DVS D, DVS 3C, DVS 3D, DZZ a DZZ. Celkem studentů denního studia. V anonymní části o respondentovi odpovídali studenti na otázku, z které střední školy přišli: střední zdravotnickou školu navštěvovalo 78 studentů, střední odborné učiliště 7 respondentů, gymnázium 9 a jinou střední odbornou školu 8 studentů. Volbu hlásit se na naši školu nejvíce ovlivnili: vztah ke zdravotnictví 69 (převážně absolventky SZŠ), rodiče a známí 4, stejně jako náhoda (4), informace o škole ovlivnily 9 studentů, blízkost školy 4, touha po vyšším vzdělání a neúspěch na VŠ napomohly k volbě 4 respondentům, jeden byl ovlivněn horolezectvím (), jeden uvedl jiné důvody a jeden si chtěl prodloužit studium. Po ukončení školy chtějí absolventi převážně nastoupit do zdravotnických zařízení v České republice (58), pokračovat ve studiu má zájem 6 studentů, není rozhodnutu 4 respondentek převážně ze. ročníků, v zahraničí chce působit 6, v jiném oboru 4 a vdát se a starat se o rodinu chtějí 3 studentky. Ve druhé části s titulem Postoje a spokojenost odpovídali respondenti podle uvedené škály: vůbec ne málo průměrně hodně velmi hodně. Na otázku Na prostřední nové školy jsem se těšila se pohybovaly odpovědi kolem střední možnosti; průměr odpovědí činí 3,38, nejméně se těšily studentky SS DVS C (3,5 ).. Otázka, zda volba školy byla ze současného pohledu správná, se nejméně líbila ve SS DVS 3C (,4), zatímco nejvyšší ocenění dali otázce záchranáři druhého ročníku (4,05). Průměr na škole činí 3,. 3. Třetí otázka zjišťovala, co bylo příčinou změny vztahu ke škole během studia. Změnu kladnou vyjádřilo 5 respondentů, zápornou 5 studentů (převážně připomínky k praxi, pravidelné docházce a kontrolám docházky, délce zkouškového období, výuce apod.). Postoje se nezměnily u 8, nevyjádřilo se 7 dotazovaných. 4. Spokojenost ze studia na škole by zvýšilo zavedení předtermínů, finanční ohodnocení praxe, liberálnější přístup k docházce, snížení procenta povolené absence, delší zkouškové období aj. 5. Po dobu studia si studenti cenili většiny profesorů, pomoci třídních učitelů, kladného přístupu ke studentům, sportovního kurzu v. ročníku, exkurzí, výuky a vědomosti některých externistů, vybavení učeben, menšího počtu tříd atd. Neodpovědělo 37 studentů, ničeho si necení 8 dotázaných. 5

16 6. Myslíte si, že studium na naší škole bylo pro Vás rozhodující pro formování představ o Vašem dalším životě? Na tuto otázku bylo nejvíce pozitivních hodnocení ve skupině DZZ (průměr 3,77), nejméně v DVS 3C 3,00. Průměr na škole činí 3, Pocit křivdy přiznalo 38 respondentů (většinou bez komentáře), křivdu nezažilo 7 studentů. 8. Na otázku, zda jsou na škole zajímavé osobnosti z řad učitelů, na které budou studenti kladně vzpomínat, odpověděli jen tři záporně, 99 kladně. Většinou připojili i jména s drobnými poznámkami. 9. Kritiku výuky na škole jsem rozdělil na několik témat: rozvrh (nestabilní, časté stěhování ze tříd); výuka (jména kritizovaných předmětů a vyučujících); docházka (častá kontrola, zjišťování absencí, procenta absence, vedení třídních knih); vybavení (chybějí šatny, málo WC, zastaralá PC); krátké zkouškové období a chybějící předtermíny. 0. Na naší škole se studentům zamlouvá (líbí): knihovna, práce některých vyučujících (uvedená jména a předměty), kvalita výuky, kurzy a soutěže, internet, dostatek pomůcek, bufet, čistota, odborná praxe automat, dataprojektory atd.. O práci studentské rady se studenti vyjadřovali s určitou skepsí: průměr hodnocení je,90, nejméně kladných prvků má hodnocení třídy VS 3C.. Odborná praxe podle mínění studentů byla organizována s představami studentů i s určitými výhradami. Celkový průměr je potěšující 3,46; nejmenší spokojenost byla ve skupině DVS 3C (,50), nejlépe odbornou praxi hodnotili studenti DZZ (4,0).. 3. O spokojenosti s rozvrhem svědčí celkové hodnocení,5 (nejméně spokojená byla třída ZZ (,0; časté odpolední vyučování), nejvíce kladných bodů získal rozvrh u DVS D -,83; dopolední výuka bez prostojů). 4. Ve 4. bodě dotazníku vyjadřovali studenti kladný vztah k jednotlivým předmětům. Ve 9 případech vyjádřili svůj kladný vztah k některým předmětům a jejich vyučujícím včetně způsobu jejich výuky. 5. Podobně se respondenti vyjadřovali svůj záporný nebo kritický vztah k některým předmětům, jejich výuce a metodám vyučování. Bylo zapsáno 70 připomínek s konkrétním hodnocením a poznámkami k předmětům a vyučujícím. Nejvíce ze třídy VS 3D (5). 6. Respondenti byli dotazováni, jaký způsob výuky se jeví jako nejlepší: a) výklad nové látky s diktováním (0); b) výklad nové látky s vlastními poznámkami z výkladu (64); c) samostatná práce za vedení učitele, práce s textem, videem atd. (3); d) seznámení s látkou formou rozhovoru (); e) jiná forma výuky (7). 7. Na zkoušky a klasifikované zápočty se studenti připravují: a) během celého studijního období pravidelně:,97; závěr: studenti se nepřipravují pravidelně; 6

17 b) až ve zkouškovém období: 4,4; závěr: studenti se připravují většinou až ve zkouškovém období; c) v době zkouškového období se připravuji každý den 4,00; studenti se připravují ve zkouškovém období převážně každý den; d) ve zkouškovém období se studenti připravují denně: 3 hodiny (9 odpovědí) 4 5 hodin ) (37 odpovědí); 6 8 hodin (35 odpovědí); 8 0 (4 odpovědi;) poznámky jako: 3 dny před zkouškou nebo zhruba 6 hodin na jednu zkoušku přesvědčují, že přípravě na výuky během roku ani ve zkouškovém období nevěnují studenti maximální pozornost. 8. Komunikaci se studijním oddělením oceňují studenti takto: 3,65 je průměr hodnocení. 9. Systém zadávání absolventských prací nebyl aktuální ve skupině DZZ (převážně bez odpovědí); nemohu posoudit napsaly převážně studentky. ročníků 0x; průměr hodnocení činí 3,38, nejvíce připomínek vzešlo ze třídy VS3C -,6. 0. Systém studijního volna a zkouškového období ocenili respondenti průměrem 3,5. V hodnocení jednotlivých skupin byly značné rozdíly od,58 do 3,93. Nejčastějšími připomínkami bylo krátké zkouškové období, málo termínů na výběr a absence předtermínů.. Využívání pomůcek ve výuce bylo hodnoceno průměrem 3, 70, ve všech třídách průměr hodnocení překročil 3, 50; většinou bez poznámek.. Otázka Co rozumného doporučujete na naší škole zlepšit (změnit, zrušit, zavést) vyvolala značný zájem. Většinou se opakovaly již připomínky a návrhy z jiných otázek dotazníku. Okruhy návrhů a připomínek: zrušit procenta u docházky, kontroly příchodů a absencí, jiná pracoviště a placená praxe; delší zkouškové období, připomínky k některým předmětům a vyučujícím; šatny, utěsnit okna atd. 7

18 Autoevaluace odborných předmětů (OSP, OSE) za školní rok 007/008 Ve školním roce 003/004 jsme na naší škole začali vyučovat obor Diplomovaná všeobecná sestra podle nových učebních dokumentů, které studium prodloužily na 3 a půl roku. V této době se rovněž zvýšil podíl absolventek středních zdravotnických škol, které chtěly pokračovat ve studiu a zvýšit si v nově strukturované škále zdravotníků svou kvalifikaci na úroveň zdravotníka, který pracuje bez odborného dohledu. Učební dokumenty musí respektovat to, že na obor se může přihlásit kterýkoliv absolvent střední školy s maturitou a tudíž mají všechny odborné předměty nastaveny tak, aby se zdravotníkem, pracujícím bez odborného dohledu, mohl stát kterýkoliv absolvent střední školy. Studentům. ročníků byl tedy předložen dotazník Hodnocení absolvovaného předmětu s úmyslem zjistit, jak vnímají poměrně hodinově rozsáhlý předmět Ošetřovatelské postupy (u DZZ Ošetřovatelství), který někteří z nich (kolem 90 % na oboru DVS, ale jen v průměru 6 % na oboru DZZ) již absolvovali na střední zdravotnické škole. Smyslem také bylo poskytnout odborným vyučujícím zpětnou vazbu, jak je výuka vnímána a co by možná pomohlo k tomu, aby i absolventky zdravotnických škol chápaly tento předmět jako přínosný. Dotazník sestával z celkem 4 položek, které studenti hodnotili na 7stupňové škále (min.- 7max.). Položka 5 a 6 byly otevřené otázky s volnou odpovědí. Z výsledků docela jasně vyplynul zásadní rozdíl mezi absolventy zdravotnických škol a absolventy ostatních středních škol, jejichž představiteli jsou studenti oboru DZZ. Obecně jejich hodnocení tohoto předmětu je převážně pozitivní, vidí v něm značný smysl a využitelnost pro jejich další praxi. Průměrný počet bodů (max.7), který předmět získal u prvního ročníku oboru DZZ je 6,5, u oboru DVS je to 5,7. Přesto, že byl očekáván spíše negativní přístup k tomuto předmětu i jeho hodnocení, průměrný bodový zisk jednotlivých položek se pohyboval v rozmezí od 4,4 (položka č. 4: výuka je vedena s převahou / mechanicky předávaných informací s důrazem na tvořivé prostředí a praktické využití) do 6,35 bodů (položka č.9: podmínky ukončení předmětu za semestr / vyučující neoznámil, nedodržel oznámil, dodržel). Pozitivně, podle dotazníku, jsou vnímání pedagogové (položka č.0), nižší počet bodů je patrný v položce č. 6, ze které vyplývá, že studenti negativně vnímají nutnost zapisování rozsáhlých textů z prezentací nebo z fólií přímo ve výuce. U většiny položek je také viditelný rozdíl mezi studenty oboru DVS a DZZ. Studenti oboru DZZ vidí ošetřovatelské postupy jako předmět zajímavý (hodnocen 6,0 body), zatímco studentky oboru DVS jeho přínos a zajímavost hodnotily pouze na 4,64 bodů. Celkový průměr ze všech položek dotazníku, tedy obecně celkový dojem z předmětu, je 4,0 bodů, což představuje 68% zisk ve prospěch pozitivních pocitů a celkového hodnocení. 8

19 Samostatnou položku tvoří dvě poslední otázky (č. 5 a 6), které umožňovaly studentům volně se vyjádřit k vedení výuky a osobě pedagoga, který předmět vyučoval a také vyslovit názor na to, co se jim po prvním roce stráveném na naší škole líbí, nebo nelíbí. Odpovědi na obě otázky byly jak pozitivního, tak i negativního charakteru a bude s nimi seznámeno jak vedení školy, tak i dotčení pedagogové. 9

20 Hodnocení pracovišť ODP tabulky grafy dotazník FN Brno 0

21 HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE STUDENTY Vyšší zdravotnické školy Brno, Žerotínovo náměstí 6 06_07 07_08 Ø Vojenská nemocnice CHIR-B,9,9 CHIR - C,3,67,99 INTA - A,3,30 NEU,57,53,05 NEU-JIP,8,80 PSY,9,9 NMB LDN-A,7,,9 LDN-B,8 3,4,47 LDN-C,33,7 LDN-E,55,55 INT-A,,,7 INT-B,,0 INT-C,3,38,84 INT-JIP,83,83 INT-D,7,7,44 CHIR-B,5,53,5 GYN,53,7 ARIM,56,56 PLČ-Hůskova odd.,7,7 odd. 0,35 3,5,75 odd.,9,45 odd. 5,5,05,78 odd ,0 3,0 odd. 0,3, odd.,63,3 Hospis sv.alžběty,3,6,8 FN-USA II.CHIR.KL.-JIP-7,6,63 ORTK-57,5,87,9 NCHT-7,4,73,57 NEU-8,00 CHIR-43,7,69,70 CHIR-6,53,7 KNOO-34,,09,65 URO-68,5,98,4 KOCHK-75,,5,3,37 DVK-5,,55 DVK-8,5,5,5 IKAK-3,36,8 ARO,5,4,45 JIP-4,,0 JIP-6,33,33 CKTCH-Pekařská odd. 0,00 odd.,43,,3 odd. 3,00 ÚSP CHRLICE,5,5,38 DPS-KAMENNÁ,96,96 FN BRNO-Boh. KICH-,50 OKO,6,3 0RIM-I,56,8

22 ORIM-II,,05 PMDV-KDCHT-8,95,68,3 PMDV-ONKOL.,7,7 KUCH,65,6,63 IKK-A,63,6,6 KIGOPL-A,5,66,58 KIGOPL-B,65,7,68 IGEK-B,35,68,5 KPRCH,4,53,47 MOÚ GYN,47,4 ÚRAZOVÁ NEMOCNICE odd. 6,3,47,39 odd.,,66,43 odd. 9,9,9 ARO-I,5,50 ARO-II,5,8,6 DD-NOPPOVA,04,04

23 HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE školními PRACOVIŠTI za šk.rok 006/07, 007/08 Rok hodnocení 006_07 007_08 Ošetřovací jednotce více vyhovuje organizace: % % v týdenních blocích po dnech 0 0 Pro ošetřovací jednotku je největší problém: zvýšení nákladů na provoz počet studentů 8 34 nemáme problémy 3 Počet studentů na ODP vhodný pro ošetřovací jednotku jeden - dva 44 4 jeden-čtyři 6 3 jeden-šest 5 neuvedeno 0 6 Funkce školitelky: je oboustranně výhodná 35 4 pracoviště tuto funkci nemá 8 tuto zkušenost nemáme 3 8 neuvedeno 4 9 Z hlediska nákladů je ODP nejnáročnější: na pomůcky k aplikaci léků 3 na spotřebu jednorázových pomůcek na spotřebu prádla 5 4 na spotřebu hygienických prostředků 8 5 zajištění provozu šaten 9 5 neuvedeno 9 Při výuce ODP nám nejvíce chybí: lepší komunikace se studenty (vstřícnost studentů) 9 6 odpovídající dovednosti studentů 4 zájem a aktivita studentů 8 5 neuvedeno 0 Studenti nejčastěji nezvládají: komunikaci s klientem desinfekci pomůcek 5 přípravu a aplikaci léků 9 8 péči o dlouhodobě ležící klienty 7 nemáme problémy 7 Přítomnost vyučující na pracovišti: je vhodná po celou dobu výuky 33 5 není nutná, lze využít školitelky 4 studenti mohou pracovat pod dozorem sestry 33 7 neuvedeno 0 Setkání s pracovníky školy: umožňují výměnu názorů 7 78 se zdají být celkem vhodná 8 neuvedeno 0 Školní pracoviště: je pro oddělení výhodou je považováýno za prestižní 9 34 dbá na "kvalitu" personálu 9 neuvedeno 7 0 3

24 NEU PSY KPRCH GYN odd. 6 odd. 9 ARO-II odd. 0 odd. odd. 5 odd. 7 odd. 0 odd. Hospis sv.alžběty odd. KIGOPL-B 3.I 3.I.I.I.I.I 0.I 0.I Hodnocení ODP studenty za 006/007 a 007/008 LDN-A LDN-B LDN-C LDN-E INT-A INT-B INT-C INT-JIP INT-D CHIR-B GYN ARIM PLČ-Hůskova IKK-A 06_07 07_08 Hodnocení - pokračování JIP-4 CKTCH-Pekařská odd. ÚSP CHRLICE FN BRNO-Boh. OKO ORIM-II PMDV-ONKOL. NMB IKAK-3 NEU-JIP DVK-5 URO-68 INTA - A CHIR - C CHIR-6 CHIR-B NEU-8 Vojenská nemocnice ORTK-57 FN-USA 3,5 3,5,5 0,5 0 06_07 07_08 4

25 Výsledky srovnávacích testů odborných předmětů za školní rok 007/008 Hodnoty v tabulkách představují průměr známek..ročník OSP zimní semestr OSP letní semestr OSE - ZS OSE - LS Výživa DVS A DVS B DVS C DVS D.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ 3 3 3,09,86,6 3, 3,06,6.pol./JEL.pol./KOL.pol/.KOL.pol./JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ,07,4,54,68,,7,44,3,5,5,4,57,7,4,9,9,69,38,88 OSP-zimní semestr 3,5 3, ,09,86,6 3, 3,06,6,5 0,5 0.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ DVS A DVS B DVS C DVS D OSP-letní semestr 3,5,07,4,54,68,,7,44,5,3 0,5 0.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ DVS A DVS B DVS C DVS D 5

26 OSE-zimní semestr 3,5,5,4,5,5,57 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D OSE-letní semestr 3,5 3,9,5,7,4,9,5 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 3,5,69,38,88,5 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 6

27 . ročník OSE OSE NEU OSE VNL OSE CHIR DVS A DVS B DVS C DVS D,7,,37,86,6,3,37,57,7,75,,9,7,05 Ošetřovatelství,5,,7,5,37 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D Ošetřovatelství v neurologii 3,5,6,86,5,3,37 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 7

28 Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství 3,5,57,7,75,5, 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D Ošetřovatelství v chirurgii,5,9,7,5,05 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 8

29 3. ročník OSE OSE-PSY OSE-GER VYO-ZA VYO-LS OSE-PED MUO ODP-zkouška DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D,08 3,5,,3,33,33,04,,87,45,45,53,4,7,5,5,35 - -,8 -,6,,6,4 Ošetřovatelství,,,08,,0,0,0,0,0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Ošetřovatelství v psychiatrii 3,5 3 3,5,5,,5 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 9

30 Ošetřovatelství v geriatrii,5,04,5,3,33,33 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Vybrané obory-zimní semestr,5,,87,5,45,45 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Vybrané obory-letní semestr,8,7,6,4,53,4, 0,8 0,6 0,4 0, 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 30

31 Ošetřovatelství v pediatrii,5,35,5,5,5 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Odborná praxe - závěrečná zkouška,3,5,6,,5,6,4,,,05 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 3

32 Fakultní Nemocnice Brno Jihlavská 0, Brno Vyhodnocení dotazníků spokojenosti studentů ( NLZP ) s praxí ve zdravotnickém m zařízen zení FN Brno Brno: Zpracovala: Mgr. Jana Marounková Zdroj dat: dotazníky spokojenosti studentů / NLZP / Základní charakteristika Škola: VZŠ Podsedníka 3 SZŠ Jaselská 8 SZŠ Církevní 8 SZŠ a VOŠZ Merhautova 4 LF MU Brno 4 Sociáln lně zdravotní fakulta Studovaný obor: všeobecná sestra, zdravotnický asistent, nutriční terapeut, laboratorní asistent Ročník k studia: 3 ročník, ročník studia ( SZŠ,, VOŠZ Z ) VŠ. ročník k a ročník k studia

33 Otázky č.. a. Uveďte prosím, důvody d Vašeho výběru této t to profese: Bylo to Vaší ším m přáním p 9 74,35% jiné důvody 9 3,08% Jiné důvody: nedostala jsem se na jinou školu ( poslední šance, známkový průměr r ). Vaše e předchozp edchozí dosažen ené vzdělání : ZŠ 9 SOU SZŠ 3 gymnázium 3 VOŠZ Z Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen/á se zvoleným oborem vyjádření v % spíše nespokojen/á 0 někdy spokojen/á, někdy ne; 8,95 velmi nespokojen/á 5,6 velmi spokojen/á; 5,79 spokojen/á; 50

34 Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen /á se vztahy lékařů ke studentům spíše nespokojen/á- ; 5,6 velm i nespokojen/á ; 0 někdy spokojen/á, někdy ne; 8,95 velmi spokojen/á; 6,3 spokojen/á; 39,47 Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen /á se vztahy sester ke studentům někdy spokojen/á, někdy ne;,05 spíše nespokojen/á- ; 0 velmi nespokojen/á ; 0 velmi spokojen/á; 39,47 spokojen/á; 36,84 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více