VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 AUTOEVALUACE školní rok 007/008

2 Základní údaje o škole Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Sídlo školy: Brno, Žerotínovo nám. 6 Ředitel školy: PhDr. Petr Hruška, MBA Střední zdravotnická škola Brno, Žerotínovo nám 6, byla zařazena do sítě dne. září 990. V roce 996/97 se stala Střední zdravotnickou a vyšší zdravotnickou školou a od roku 997/98 se na škole vyučuje pouze ve vyšším odborném studiu. MŠMT ČR svým rozhodnutím č.j. 66/007-, spis.zn. M-07-66/007- s účinností od povolilo na základě žádosti školy cílovou kapacitu školy na 580 žáků. Počet studijních skupin a studentů (stav k studentů) obor DVS obor DZZ obor DZZ dálkový počet skupin počet studentů počet skupin počet studentů počet skupin počet studentů. ročník ročník ročník ročník Celkem Spádová oblast Vyšší odborné školy zdravotnické, Brno, Žerotínovo náměstí 6, je neobyčejně rozsáhlá. Škola působí jako nadregionální vzdělávací instituce. Svědčí o tom následující tabulka s přehledem počtu studentů podle kraje a okresu trvalého bydliště.

3 Bydliště studentů podle krajů, okresů a oborů (stav k studentů) kraj studentů okres počet studentů z okresu podle oborů celkem Obor DVS Obor DZZ Obor DZZd Celkem z okresu Jihomoravský 305 Brno město Brno- venkov Blansko Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 6 9 Moravskoslezský 4 Ostrava 3 7 Bruntál 3 6 Frýdek-Místek Karviná 4 Nový Jičín Opava 5 Olomoucký 53 Olomouc Jeseník Prostějov 4 7 Přerov Šumperk 0 3 Zlínský 30 Zlín 5 Kroměříž 8 0 Uherské Hradiště Vsetín 5 Vysočina 7 Jihlava 0 0 Havlíčkův Brod 0 3 Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Pardubický 7 Pardubice 0 0 Svitavy Ústí nad Orlicí Královehradecký 3 Hradec Králové 0 0 Náchod 0 0 Trutnov 0 0 Středočeský Beroun 0 0 Mělník 0 0 Jihočeský 4 Jindřichův Hradec 0 3 Prachatice 0 0 Liberecký Liberec 0 Ústecký Louny 0 0 Karlovarský Cheb 0 0 Sokolov 0 0 Hlavní město Praha Praha Slovensko Bratislava 0 0 3

4 Státní občanství studentů (stav k studentů) stát Počet studentů Obor DVS Obor DZZ Obor DZZd Česká republika Slovensko 4 Chorvatsko Ukrajina Sýrie Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6, se nachází v centru města a je umístěna v pěti podlažích objektu Bílý dům, který je majetkem města Brna a škole pronajímá užívací prostory na základě nájemní smlouvy za úhradu na dobu neurčitou. Škola má k dispozici: - patnáct učeben, včetně pěti odborných laboratoří pro výuku ošetřovatelství, psychologie a výpočetní techniky; - posluchárnu pro výuku medicínských předmětů; - mediální centrum pro studenty a vyučující, včetně studovny s celodenním provozem; - dvanáct kabinetů a kanceláří a pro potřebu údržby dílnu a sklad; - škola nemá tělocvičnu. Údaje o budově školy Výukové místnosti Plocha v m Počet míst Výukové prostory celkem Ostatní prostory celkem Posluchárny Laboratoře pro výuku OSP (3) Odborná laboratoř pro výuku intenzivní a neodkladné péče () Odborná učebna pro výuku ICT () 764 m Odborná učebna pro výuku psychologie () Odborná učebna pro výuku první pomoci () Posluchárna pro výuku ANF, PAP () Učebny pro teoretickou výuku (8) Ostatní prostory včetně kabinetů pro půjčování pomůcek (), knihovny (), konzultační místnosti, kabinetů pedagogů a skladových prostor pro technické vybavení výuky m Budova školy slouží jako škola již 7 let. Prostory jsou uzpůsobeny výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Do budovy je možný bezbariérový přístup suterénem ze dvora společného se sousedící poliklinikou a následně výtahem ( osobní, nákladní). Vzhledem k charakteru studia ale není studium tělesně postižených možné. 4

5 Škola vzdělává ve vyšším odborném studiu budoucí zdravotnické pracovníky dle klasifikace kmenových oborů vzdělání schválených MŠMT ČR. Obory studia ve školním roce 007/08 KKOV Obor Forma a délka studia 53-4-N /00 diplomovaná všeobecná sestra studium denní třiapůlleté 53-4-N /004 diplomovaný zdravotnický studium denní tříleté záchranář 53-4-N /004 diplomovaný zdravotnický záchranář studium dálkové tříleté V lednu 008 ukončilo studium absolutoriem 8 studentů v oboru diplomovaná všeobecná sestra a v červnu 008 ukončilo studium absolutoriem 43 studentů oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a 5 studentek v opravném absolutoriu v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Výsledky absolutorií (řádný termín) obor DVS červen 008 obor DZZ červen 008 obor DZZ dálk. červen 008 Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce celkem Výsledky absolutorií (opravný termín) obor DVS červen 008 Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštěni ke zkoušce celkem

6 Trvalé bydliště okres obor DVS 6

7 Trvalé bydliště okres obor DZZ 7

8 Trvalé bydliště okres obor DZZ dálkový 8

9 Státní občanství 9

10 Hodnocení školy pedagogickými pracovníky Hodnocení je zpracováno na základě vyhodnocení dotazníků Sebehodnocení školy za rok 007, které vyplnilo a odevzdalo 6 interních pedagogických pracovníků školy. Otázky v dotazníku byly formulovány stejně jako v letech 005 a 006, aby bylo možné porovnávat zjištěné údaje. Celkem bylo 7 sledovaných oblastí, které učitelé hodnotili známkami 5 (jako ve škole) nebo danou položku nemuseli hodnotit. Nejlépe byla učiteli hodnocena důslednost vedení školy při plnění přijatých rozhodnutí (,). Tato oblast také zaznamenává za sledované roky výrazné zlepšení (viz tab. strana ). Výborně byly dále učiteli hodnoceny položky: Dobrá pověst školy, důslednost vedení při zavádění změn a inovací, investice do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora změn a inovací ze strany vedení školy, jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti a kvalita a schopnosti vedení školy (viz tab. strana ). Postupně se zlepšuje důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení, kvalita práce oborových komisí a schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole. Výrazně se podle učitelů zlepšila kvalita pedagogického sboru. Z pohledu učitelů se naopak zhoršila pozice školy z hlediska konkurence a funkčnost informačních systémů školy. Nejhůře jsou učiteli hodnoceny oblasti spolupráce ve škole, systém motivace pracovníků, sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy, týmové zapojení do řešení úkolů a problémů a kvalita vztahů mezi pedagogy. Tyto oblasti jsou kriticky hodnoceny učiteli ve všech třech letech průzkumu a zaznamenávají jen minimální zlepšení s výjimkou systému motivace pracovníků, kde došlo k výraznému zlepšení proti stavu v roce 005. Všem těmto oblastem bude třeba věnovat zvýšenou pozornost ze strany vedení školy i všech pedagogických pracovníků. Velmi pozitivním jevem je zlepšení celkového průměru všech hodnocených položek na,7 a skutečnost, že všechny sledované oblasti hodnotili učitelé výrazně nadprůměrně. Pouze dvě položky byly hodnoceny pod,0 a nejhůře hodnocená oblast (kvalita vztahů mezi pedagogy) byla hodnocena průměrnou hodnotou,3. Rozpětí hodnocení bylo v intervalu od, do,3. 0

11 Položka hodnocení Ø 005 Ø 006 Ø 007 Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí,7,5, Dobrá pověst školy,7,3,3 Důslednost vedení při zavádění změn a inovací,8,6,3 Investice do dalšího vzdělávání peg. pracovníků,5,,4 Podpora změn a inovací ze strany vedení,7,6,4 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti,7,6,4 Kvalitní a schopné vedení,6,8,5 Stanovení jasné, srozumitelné vize a strategie rozvoje školy,5,,6 Úroveň komunikace o cílech školy,5,0,6 Silná pozice školy z hlediska konkurence,,4,6 Důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení,9,6,7 Funkčnost informačních systémů školy,5,3,7 Kvalita pedagogického sboru,4,0,7 Vztahy mezi studenty a pedagogy,0,7,7 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradice,8,,8 Schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole,9,,8 Informovanost pedagogů o vytváření strategie rozvoje školy, jasné, nezkreslené objasnění situace, úkolů a rolí,6,,8 Kvalita práce oborových komisí (skupin),0,9,8 Úroveň public relation,6,9,8 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy,4,9,9 Zvládnutí obav a strachu ze změn,6,,9 Ztotožnění se pedagogů se školou,9,7,9 Úroveň spolupráce ve škole,0,9,0 Systém motivace pracovníků,5,,0 Sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy,3,0,0 Týmové zapojení do řešení úkolů a problémů,,0, Kvalita vztahů mezi pedagogy,4,5,3 CELKOVÝ PRŮMĚR,80,83,70

12 Položka hodnocení 3 4 N lístků Suma Průměr Důslednost vedení při plnění přijatých rozhodnutí , Dobrá pověst školy ,3 Důslednost vedení při zavádění změn a inovací ,3 Investice do dalšího vzdělávání peg. pracovníků ,4 Podpora změn a inovací ze strany vedení ,4 Jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti ,4 Kvalitní a schopné vedení ,5 Stanovení jasné, srozumitelné vize a strategie rozvoje školy 5 39,6 Úroveň komunikace o cílech školy 5 39,6 Silná pozice školy z hlediska konkurence ,6 Důvěra zaměstnanců ve vedení školy, autorita vedení ,7 Funkčnost informačních systémů školy ,7 Kvalita pedagogického sboru ,7 Vztahy mezi studenty a pedagogy ,7 Hrdost zaměstnanců na školu a její tradice ,8 Schopnost pedagogů přizpůsobit se změnám ve škole ,8 Informovanost pedagogů o vytváření strategie rozvoje školy, jasné, nezkreslené objasnění situace, úkolů a rolí ,8 Kvalita práce oborových komisí (skupin) ,8 Úroveň public relation ,8 Získání a podpora schopných, talentovaných lidí pro proces rozvoje školy 4 7 4,9 Zvládnutí obav a strachu ze změn ,9 Ztotožnění se pedagogů se školou ,9 Úroveň spolupráce ve škole ,0 Systém motivace pracovníků ,0 Sdílení a předávání zkušeností mezi pedagogy ,0 Týmové zapojení do řešení úkolů a problémů , Kvalita vztahů mezi pedagogy ,3

13 DOTAZNÍK 008 pro studenty oboru DVS a DZZ v rámci autoevaluačního hodnocení školy I. Respondent Student studentka; datum zpracování: Obor: Ročník: Na školu jsem přišel (přišla) : z gymnázia, SZŠ, jiné SOŠ, SOU (které ) Moji volbu VOŠZ nejvíce ovlivnili: rodiče známí vztah ke zdravotnictví informace o škole - náhoda chtěla jsem studovat cokoli - blízkost školy - jiné: Po ukončení školy jsem rozhodnut(a) (zakroužkujte odpovídající písmeno): a) pokračovat ve studiu na jiné škole; d) pracovat v jiném oboru; b) nastoupit do zdravotnictví v ČR; e) vdát se a starat se o rodinu; c) nastoupit do zdravotnictví v zahraničí; f) nejsem ještě rozhodnut(a). II. Postoje a spokojenost Dejte do kroužku číslo, které vyjadřuje Vaši odpověď. Níže uvedená čísla znamenají: vůbec ne málo 3 průměrně 4 hodně 5 velmi hodně. Na prostředí nové školy (před vstupem do l. ročníku) jste se těšil(a): Domníváte se nyní, že volba této školy byla správná? Pokud se Váš vztah ke škole v průběhu studia podstatně změnil, pokuste se napsat, co bylo toho příčinou, případně kdy to bylo. a) ZMĚNA KLADNÁ B) ZMĚNA ZÁPORNÁ 4. Co si myslíte, že by zvýšilo Vaši spokojenost ze studia na naší škole (pokud o to usilujete)? 5. Existuje něco, čeho jste si po dobu studia na naší škole velmi cenil (a)? 6. Myslíte si, že studium na naší škole bylo pro Vás rozhodující pro formování představ o Vašem dalším životě? Chcete-li, vyjádřete se konkrétně Zažil(a) jste ve škole někdy pocit křivdy, který ve Vás dlouho zůstal? Ano - ne Chcete-li, uveďte konkrétní případ. 8. Setkal(a) jste se ve škole se zajímavou osobností z řad učitelů, na kterou budete i v budoucnu kladně vzpomínat? Ano ne Chcete-li, uveďte příklad. 9. Co je na naší škole nejčastějším předmětem Vaší kritiky? 0. Co se Vám na naší škole nejvíce zamlouvá (líbí)? 3

14 . Jste spokojen(a) s prací studentské rady? Odborná praxe v možnostech našich nemocnic byla organizována: Chcete se vyjádřit konkrétně? 3. Rozvrh hodin v možnostech naší budovy vyvolal mou spokojenost: Můžete se vyjádřit přesněji: 4. Ke kterým předmětům máte v tomto roce (i v letech minulých) nejlepší vztah( zaujal Vás, oceňujete výklad, učitele, nadšení, vědomosti): 5. Ke kterému předmětu (kterým předmětům) máte nejhorší vztah (nezaujal Vás, byl nezajímavý,, obtížný atd.). Pokud chcete, uveďte proč. 6. Jaký způsob vyučování se Vám jeví jako nejlepší (zakroužkujte písmeno): a) výklad nové látky, kterou vyučující diktuje do sešitů v hodině nebo její části; b) výklad nové látky s vlastními poznámkami během výkladu učitele; c) samostatná práce za vedení učitele, práce s textem, videem, grafem atd.; d) seznámení s látkou formou rozhovoru se třídou; e) jiná forma výuky (uveďte jaká): 7. Na zkoušky a klasifikované zápočty se připravuji: (zakroužkujte písmeno i škálu): a) během celého studijního období pravidelně b) až ve zkouškovém období c) v době zkouškového období se připravuji každý den d) ve zkouškovém období se připravuji -3 hodiny denně; 4-5 hodin denně; 6 8 hodin denně; (zakroužkuj odpovídající); 8. Komunikační možnosti studentů se studijním oddělením považuji za vyhovující: Systém zadávání, vedení, zpracování absolventské práce mně vyhovuje: Jestli ne, objasněte svůj názor: Systém ověřování vědomostí formou studijního volna a zkouškového období vyhovuje mým představám. Co se Vám na něm líbí a nelíbí? Vyučující využívají při výkladu vhodné pomůcky (nákresy, modely, videa apod.) Co rozumného doporučujete na naší škole zlepšit (změnit, zavést, zrušit, zdůraznit)? Zpracoval: PhDr. Arnošt Trkan 4

15 Vyhodnocení evaluačního dotazníku pro studenty Vyplňování evaluačního dotazníku 008 se zúčastnily studentky a studenti studijních skupin DVS C, DVS D, DVS 3C, DVS 3D, DZZ a DZZ. Celkem studentů denního studia. V anonymní části o respondentovi odpovídali studenti na otázku, z které střední školy přišli: střední zdravotnickou školu navštěvovalo 78 studentů, střední odborné učiliště 7 respondentů, gymnázium 9 a jinou střední odbornou školu 8 studentů. Volbu hlásit se na naši školu nejvíce ovlivnili: vztah ke zdravotnictví 69 (převážně absolventky SZŠ), rodiče a známí 4, stejně jako náhoda (4), informace o škole ovlivnily 9 studentů, blízkost školy 4, touha po vyšším vzdělání a neúspěch na VŠ napomohly k volbě 4 respondentům, jeden byl ovlivněn horolezectvím (), jeden uvedl jiné důvody a jeden si chtěl prodloužit studium. Po ukončení školy chtějí absolventi převážně nastoupit do zdravotnických zařízení v České republice (58), pokračovat ve studiu má zájem 6 studentů, není rozhodnutu 4 respondentek převážně ze. ročníků, v zahraničí chce působit 6, v jiném oboru 4 a vdát se a starat se o rodinu chtějí 3 studentky. Ve druhé části s titulem Postoje a spokojenost odpovídali respondenti podle uvedené škály: vůbec ne málo průměrně hodně velmi hodně. Na otázku Na prostřední nové školy jsem se těšila se pohybovaly odpovědi kolem střední možnosti; průměr odpovědí činí 3,38, nejméně se těšily studentky SS DVS C (3,5 ).. Otázka, zda volba školy byla ze současného pohledu správná, se nejméně líbila ve SS DVS 3C (,4), zatímco nejvyšší ocenění dali otázce záchranáři druhého ročníku (4,05). Průměr na škole činí 3,. 3. Třetí otázka zjišťovala, co bylo příčinou změny vztahu ke škole během studia. Změnu kladnou vyjádřilo 5 respondentů, zápornou 5 studentů (převážně připomínky k praxi, pravidelné docházce a kontrolám docházky, délce zkouškového období, výuce apod.). Postoje se nezměnily u 8, nevyjádřilo se 7 dotazovaných. 4. Spokojenost ze studia na škole by zvýšilo zavedení předtermínů, finanční ohodnocení praxe, liberálnější přístup k docházce, snížení procenta povolené absence, delší zkouškové období aj. 5. Po dobu studia si studenti cenili většiny profesorů, pomoci třídních učitelů, kladného přístupu ke studentům, sportovního kurzu v. ročníku, exkurzí, výuky a vědomosti některých externistů, vybavení učeben, menšího počtu tříd atd. Neodpovědělo 37 studentů, ničeho si necení 8 dotázaných. 5

16 6. Myslíte si, že studium na naší škole bylo pro Vás rozhodující pro formování představ o Vašem dalším životě? Na tuto otázku bylo nejvíce pozitivních hodnocení ve skupině DZZ (průměr 3,77), nejméně v DVS 3C 3,00. Průměr na škole činí 3, Pocit křivdy přiznalo 38 respondentů (většinou bez komentáře), křivdu nezažilo 7 studentů. 8. Na otázku, zda jsou na škole zajímavé osobnosti z řad učitelů, na které budou studenti kladně vzpomínat, odpověděli jen tři záporně, 99 kladně. Většinou připojili i jména s drobnými poznámkami. 9. Kritiku výuky na škole jsem rozdělil na několik témat: rozvrh (nestabilní, časté stěhování ze tříd); výuka (jména kritizovaných předmětů a vyučujících); docházka (častá kontrola, zjišťování absencí, procenta absence, vedení třídních knih); vybavení (chybějí šatny, málo WC, zastaralá PC); krátké zkouškové období a chybějící předtermíny. 0. Na naší škole se studentům zamlouvá (líbí): knihovna, práce některých vyučujících (uvedená jména a předměty), kvalita výuky, kurzy a soutěže, internet, dostatek pomůcek, bufet, čistota, odborná praxe automat, dataprojektory atd.. O práci studentské rady se studenti vyjadřovali s určitou skepsí: průměr hodnocení je,90, nejméně kladných prvků má hodnocení třídy VS 3C.. Odborná praxe podle mínění studentů byla organizována s představami studentů i s určitými výhradami. Celkový průměr je potěšující 3,46; nejmenší spokojenost byla ve skupině DVS 3C (,50), nejlépe odbornou praxi hodnotili studenti DZZ (4,0).. 3. O spokojenosti s rozvrhem svědčí celkové hodnocení,5 (nejméně spokojená byla třída ZZ (,0; časté odpolední vyučování), nejvíce kladných bodů získal rozvrh u DVS D -,83; dopolední výuka bez prostojů). 4. Ve 4. bodě dotazníku vyjadřovali studenti kladný vztah k jednotlivým předmětům. Ve 9 případech vyjádřili svůj kladný vztah k některým předmětům a jejich vyučujícím včetně způsobu jejich výuky. 5. Podobně se respondenti vyjadřovali svůj záporný nebo kritický vztah k některým předmětům, jejich výuce a metodám vyučování. Bylo zapsáno 70 připomínek s konkrétním hodnocením a poznámkami k předmětům a vyučujícím. Nejvíce ze třídy VS 3D (5). 6. Respondenti byli dotazováni, jaký způsob výuky se jeví jako nejlepší: a) výklad nové látky s diktováním (0); b) výklad nové látky s vlastními poznámkami z výkladu (64); c) samostatná práce za vedení učitele, práce s textem, videem atd. (3); d) seznámení s látkou formou rozhovoru (); e) jiná forma výuky (7). 7. Na zkoušky a klasifikované zápočty se studenti připravují: a) během celého studijního období pravidelně:,97; závěr: studenti se nepřipravují pravidelně; 6

17 b) až ve zkouškovém období: 4,4; závěr: studenti se připravují většinou až ve zkouškovém období; c) v době zkouškového období se připravuji každý den 4,00; studenti se připravují ve zkouškovém období převážně každý den; d) ve zkouškovém období se studenti připravují denně: 3 hodiny (9 odpovědí) 4 5 hodin ) (37 odpovědí); 6 8 hodin (35 odpovědí); 8 0 (4 odpovědi;) poznámky jako: 3 dny před zkouškou nebo zhruba 6 hodin na jednu zkoušku přesvědčují, že přípravě na výuky během roku ani ve zkouškovém období nevěnují studenti maximální pozornost. 8. Komunikaci se studijním oddělením oceňují studenti takto: 3,65 je průměr hodnocení. 9. Systém zadávání absolventských prací nebyl aktuální ve skupině DZZ (převážně bez odpovědí); nemohu posoudit napsaly převážně studentky. ročníků 0x; průměr hodnocení činí 3,38, nejvíce připomínek vzešlo ze třídy VS3C -,6. 0. Systém studijního volna a zkouškového období ocenili respondenti průměrem 3,5. V hodnocení jednotlivých skupin byly značné rozdíly od,58 do 3,93. Nejčastějšími připomínkami bylo krátké zkouškové období, málo termínů na výběr a absence předtermínů.. Využívání pomůcek ve výuce bylo hodnoceno průměrem 3, 70, ve všech třídách průměr hodnocení překročil 3, 50; většinou bez poznámek.. Otázka Co rozumného doporučujete na naší škole zlepšit (změnit, zrušit, zavést) vyvolala značný zájem. Většinou se opakovaly již připomínky a návrhy z jiných otázek dotazníku. Okruhy návrhů a připomínek: zrušit procenta u docházky, kontroly příchodů a absencí, jiná pracoviště a placená praxe; delší zkouškové období, připomínky k některým předmětům a vyučujícím; šatny, utěsnit okna atd. 7

18 Autoevaluace odborných předmětů (OSP, OSE) za školní rok 007/008 Ve školním roce 003/004 jsme na naší škole začali vyučovat obor Diplomovaná všeobecná sestra podle nových učebních dokumentů, které studium prodloužily na 3 a půl roku. V této době se rovněž zvýšil podíl absolventek středních zdravotnických škol, které chtěly pokračovat ve studiu a zvýšit si v nově strukturované škále zdravotníků svou kvalifikaci na úroveň zdravotníka, který pracuje bez odborného dohledu. Učební dokumenty musí respektovat to, že na obor se může přihlásit kterýkoliv absolvent střední školy s maturitou a tudíž mají všechny odborné předměty nastaveny tak, aby se zdravotníkem, pracujícím bez odborného dohledu, mohl stát kterýkoliv absolvent střední školy. Studentům. ročníků byl tedy předložen dotazník Hodnocení absolvovaného předmětu s úmyslem zjistit, jak vnímají poměrně hodinově rozsáhlý předmět Ošetřovatelské postupy (u DZZ Ošetřovatelství), který někteří z nich (kolem 90 % na oboru DVS, ale jen v průměru 6 % na oboru DZZ) již absolvovali na střední zdravotnické škole. Smyslem také bylo poskytnout odborným vyučujícím zpětnou vazbu, jak je výuka vnímána a co by možná pomohlo k tomu, aby i absolventky zdravotnických škol chápaly tento předmět jako přínosný. Dotazník sestával z celkem 4 položek, které studenti hodnotili na 7stupňové škále (min.- 7max.). Položka 5 a 6 byly otevřené otázky s volnou odpovědí. Z výsledků docela jasně vyplynul zásadní rozdíl mezi absolventy zdravotnických škol a absolventy ostatních středních škol, jejichž představiteli jsou studenti oboru DZZ. Obecně jejich hodnocení tohoto předmětu je převážně pozitivní, vidí v něm značný smysl a využitelnost pro jejich další praxi. Průměrný počet bodů (max.7), který předmět získal u prvního ročníku oboru DZZ je 6,5, u oboru DVS je to 5,7. Přesto, že byl očekáván spíše negativní přístup k tomuto předmětu i jeho hodnocení, průměrný bodový zisk jednotlivých položek se pohyboval v rozmezí od 4,4 (položka č. 4: výuka je vedena s převahou / mechanicky předávaných informací s důrazem na tvořivé prostředí a praktické využití) do 6,35 bodů (položka č.9: podmínky ukončení předmětu za semestr / vyučující neoznámil, nedodržel oznámil, dodržel). Pozitivně, podle dotazníku, jsou vnímání pedagogové (položka č.0), nižší počet bodů je patrný v položce č. 6, ze které vyplývá, že studenti negativně vnímají nutnost zapisování rozsáhlých textů z prezentací nebo z fólií přímo ve výuce. U většiny položek je také viditelný rozdíl mezi studenty oboru DVS a DZZ. Studenti oboru DZZ vidí ošetřovatelské postupy jako předmět zajímavý (hodnocen 6,0 body), zatímco studentky oboru DVS jeho přínos a zajímavost hodnotily pouze na 4,64 bodů. Celkový průměr ze všech položek dotazníku, tedy obecně celkový dojem z předmětu, je 4,0 bodů, což představuje 68% zisk ve prospěch pozitivních pocitů a celkového hodnocení. 8

19 Samostatnou položku tvoří dvě poslední otázky (č. 5 a 6), které umožňovaly studentům volně se vyjádřit k vedení výuky a osobě pedagoga, který předmět vyučoval a také vyslovit názor na to, co se jim po prvním roce stráveném na naší škole líbí, nebo nelíbí. Odpovědi na obě otázky byly jak pozitivního, tak i negativního charakteru a bude s nimi seznámeno jak vedení školy, tak i dotčení pedagogové. 9

20 Hodnocení pracovišť ODP tabulky grafy dotazník FN Brno 0

21 HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE STUDENTY Vyšší zdravotnické školy Brno, Žerotínovo náměstí 6 06_07 07_08 Ø Vojenská nemocnice CHIR-B,9,9 CHIR - C,3,67,99 INTA - A,3,30 NEU,57,53,05 NEU-JIP,8,80 PSY,9,9 NMB LDN-A,7,,9 LDN-B,8 3,4,47 LDN-C,33,7 LDN-E,55,55 INT-A,,,7 INT-B,,0 INT-C,3,38,84 INT-JIP,83,83 INT-D,7,7,44 CHIR-B,5,53,5 GYN,53,7 ARIM,56,56 PLČ-Hůskova odd.,7,7 odd. 0,35 3,5,75 odd.,9,45 odd. 5,5,05,78 odd ,0 3,0 odd. 0,3, odd.,63,3 Hospis sv.alžběty,3,6,8 FN-USA II.CHIR.KL.-JIP-7,6,63 ORTK-57,5,87,9 NCHT-7,4,73,57 NEU-8,00 CHIR-43,7,69,70 CHIR-6,53,7 KNOO-34,,09,65 URO-68,5,98,4 KOCHK-75,,5,3,37 DVK-5,,55 DVK-8,5,5,5 IKAK-3,36,8 ARO,5,4,45 JIP-4,,0 JIP-6,33,33 CKTCH-Pekařská odd. 0,00 odd.,43,,3 odd. 3,00 ÚSP CHRLICE,5,5,38 DPS-KAMENNÁ,96,96 FN BRNO-Boh. KICH-,50 OKO,6,3 0RIM-I,56,8

22 ORIM-II,,05 PMDV-KDCHT-8,95,68,3 PMDV-ONKOL.,7,7 KUCH,65,6,63 IKK-A,63,6,6 KIGOPL-A,5,66,58 KIGOPL-B,65,7,68 IGEK-B,35,68,5 KPRCH,4,53,47 MOÚ GYN,47,4 ÚRAZOVÁ NEMOCNICE odd. 6,3,47,39 odd.,,66,43 odd. 9,9,9 ARO-I,5,50 ARO-II,5,8,6 DD-NOPPOVA,04,04

23 HODNOCENÍ ODBORNÉ PRAXE školními PRACOVIŠTI za šk.rok 006/07, 007/08 Rok hodnocení 006_07 007_08 Ošetřovací jednotce více vyhovuje organizace: % % v týdenních blocích po dnech 0 0 Pro ošetřovací jednotku je největší problém: zvýšení nákladů na provoz počet studentů 8 34 nemáme problémy 3 Počet studentů na ODP vhodný pro ošetřovací jednotku jeden - dva 44 4 jeden-čtyři 6 3 jeden-šest 5 neuvedeno 0 6 Funkce školitelky: je oboustranně výhodná 35 4 pracoviště tuto funkci nemá 8 tuto zkušenost nemáme 3 8 neuvedeno 4 9 Z hlediska nákladů je ODP nejnáročnější: na pomůcky k aplikaci léků 3 na spotřebu jednorázových pomůcek na spotřebu prádla 5 4 na spotřebu hygienických prostředků 8 5 zajištění provozu šaten 9 5 neuvedeno 9 Při výuce ODP nám nejvíce chybí: lepší komunikace se studenty (vstřícnost studentů) 9 6 odpovídající dovednosti studentů 4 zájem a aktivita studentů 8 5 neuvedeno 0 Studenti nejčastěji nezvládají: komunikaci s klientem desinfekci pomůcek 5 přípravu a aplikaci léků 9 8 péči o dlouhodobě ležící klienty 7 nemáme problémy 7 Přítomnost vyučující na pracovišti: je vhodná po celou dobu výuky 33 5 není nutná, lze využít školitelky 4 studenti mohou pracovat pod dozorem sestry 33 7 neuvedeno 0 Setkání s pracovníky školy: umožňují výměnu názorů 7 78 se zdají být celkem vhodná 8 neuvedeno 0 Školní pracoviště: je pro oddělení výhodou je považováýno za prestižní 9 34 dbá na "kvalitu" personálu 9 neuvedeno 7 0 3

24 NEU PSY KPRCH GYN odd. 6 odd. 9 ARO-II odd. 0 odd. odd. 5 odd. 7 odd. 0 odd. Hospis sv.alžběty odd. KIGOPL-B 3.I 3.I.I.I.I.I 0.I 0.I Hodnocení ODP studenty za 006/007 a 007/008 LDN-A LDN-B LDN-C LDN-E INT-A INT-B INT-C INT-JIP INT-D CHIR-B GYN ARIM PLČ-Hůskova IKK-A 06_07 07_08 Hodnocení - pokračování JIP-4 CKTCH-Pekařská odd. ÚSP CHRLICE FN BRNO-Boh. OKO ORIM-II PMDV-ONKOL. NMB IKAK-3 NEU-JIP DVK-5 URO-68 INTA - A CHIR - C CHIR-6 CHIR-B NEU-8 Vojenská nemocnice ORTK-57 FN-USA 3,5 3,5,5 0,5 0 06_07 07_08 4

25 Výsledky srovnávacích testů odborných předmětů za školní rok 007/008 Hodnoty v tabulkách představují průměr známek..ročník OSP zimní semestr OSP letní semestr OSE - ZS OSE - LS Výživa DVS A DVS B DVS C DVS D.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ 3 3 3,09,86,6 3, 3,06,6.pol./JEL.pol./KOL.pol/.KOL.pol./JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ,07,4,54,68,,7,44,3,5,5,4,57,7,4,9,9,69,38,88 OSP-zimní semestr 3,5 3, ,09,86,6 3, 3,06,6,5 0,5 0.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ DVS A DVS B DVS C DVS D OSP-letní semestr 3,5,07,4,54,68,,7,44,5,3 0,5 0.pol./JEL.pol./KOL.pol./KOL.pol.JEL.pol./POL.pol./TVR.pol./STZ.pol./HOŠ DVS A DVS B DVS C DVS D 5

26 OSE-zimní semestr 3,5,5,4,5,5,57 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D OSE-letní semestr 3,5 3,9,5,7,4,9,5 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 3,5,69,38,88,5 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 6

27 . ročník OSE OSE NEU OSE VNL OSE CHIR DVS A DVS B DVS C DVS D,7,,37,86,6,3,37,57,7,75,,9,7,05 Ošetřovatelství,5,,7,5,37 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D Ošetřovatelství v neurologii 3,5,6,86,5,3,37 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 7

28 Ošetřovatelství ve vnitřním lékařství 3,5,57,7,75,5, 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D Ošetřovatelství v chirurgii,5,9,7,5,05 0,5 0 DVS A DVS B DVS C DVS D 8

29 3. ročník OSE OSE-PSY OSE-GER VYO-ZA VYO-LS OSE-PED MUO ODP-zkouška DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D,08 3,5,,3,33,33,04,,87,45,45,53,4,7,5,5,35 - -,8 -,6,,6,4 Ošetřovatelství,,,08,,0,0,0,0,0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Ošetřovatelství v psychiatrii 3,5 3 3,5,5,,5 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 9

30 Ošetřovatelství v geriatrii,5,04,5,3,33,33 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Vybrané obory-zimní semestr,5,,87,5,45,45 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Vybrané obory-letní semestr,8,7,6,4,53,4, 0,8 0,6 0,4 0, 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 30

31 Ošetřovatelství v pediatrii,5,35,5,5,5 0,5 0 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D Odborná praxe - závěrečná zkouška,3,5,6,,5,6,4,,,05 DVS 3A DVS 3B DVS 3C DVS 3D 3

32 Fakultní Nemocnice Brno Jihlavská 0, Brno Vyhodnocení dotazníků spokojenosti studentů ( NLZP ) s praxí ve zdravotnickém m zařízen zení FN Brno Brno: Zpracovala: Mgr. Jana Marounková Zdroj dat: dotazníky spokojenosti studentů / NLZP / Základní charakteristika Škola: VZŠ Podsedníka 3 SZŠ Jaselská 8 SZŠ Církevní 8 SZŠ a VOŠZ Merhautova 4 LF MU Brno 4 Sociáln lně zdravotní fakulta Studovaný obor: všeobecná sestra, zdravotnický asistent, nutriční terapeut, laboratorní asistent Ročník k studia: 3 ročník, ročník studia ( SZŠ,, VOŠZ Z ) VŠ. ročník k a ročník k studia

33 Otázky č.. a. Uveďte prosím, důvody d Vašeho výběru této t to profese: Bylo to Vaší ším m přáním p 9 74,35% jiné důvody 9 3,08% Jiné důvody: nedostala jsem se na jinou školu ( poslední šance, známkový průměr r ). Vaše e předchozp edchozí dosažen ené vzdělání : ZŠ 9 SOU SZŠ 3 gymnázium 3 VOŠZ Z Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen/á se zvoleným oborem vyjádření v % spíše nespokojen/á 0 někdy spokojen/á, někdy ne; 8,95 velmi nespokojen/á 5,6 velmi spokojen/á; 5,79 spokojen/á; 50

34 Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen /á se vztahy lékařů ke studentům spíše nespokojen/á- ; 5,6 velm i nespokojen/á ; 0 někdy spokojen/á, někdy ne; 8,95 velmi spokojen/á; 6,3 spokojen/á; 39,47 Otázka 3: Míra M spokojenosti studentů s praxí: Jak jste spokojen /á se vztahy sester ke studentům někdy spokojen/á, někdy ne;,05 spíše nespokojen/á- ; 0 velmi nespokojen/á ; 0 velmi spokojen/á; 39,47 spokojen/á; 36,84 3

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře

Metodický pokyn č. 2/2011. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím formuláře Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Metodický pokyn č. 2/2011 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro vykazování dat o poskytovaných sociálních

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik kultury WWW.NIPOS-MK.CZ

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více