NÁVOD K OBSLUZE NAVIJÁK B 900 KG E0163 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: NAVIJÁK B 900 kg Typ: E0163 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE NAVIJÁK B 900 KG E0163 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: NAVIJÁK B 900 kg Typ: E0163 Výrobní číslo (série): Datum výroby:"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu. 3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku. 4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad. 5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji. 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika a přepravu výrobku zpět vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje. Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat. 7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. NÁVOD K OBSLUZE NAVIJÁK B 900 KG SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová Klecany Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: NAVIJÁK B 900 kg Typ: E0163 Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel. 16 E0163

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. POPIS Tento výrobek je určen pro manipulaci s lodí, vozidlem, případně jakýmkoli jiným těžkým předmětem. Technické provedení tohoto výrobku Vám nabízí komfortní manipulaci a údržbu. Napájení pomocí akumulátoru vozidla, na kterém je naviják nainstalován, oceníte především v místech bez možnosti připojení k el. síti a umožní Vám snadnou manipulaci bez nutnosti připojení prodlužovacích síťových kabelů, agregátů, apod. Masivní konstrukce výrobku zaručuje Vaši spokojenost s jeho provozem a zároveň jeho dlouhou životnost. Pevně věříme, že budete při používání tohoto výrobku maximálně spokojen a naviják se tak stane dobrým pomocníkem při činnostech, na které lidská síla nestačí. Každý naviják je vybaven permanentním magnetovým motorem a je určen pro občasný výkon navíjení. Naviják není navržen tak, aby byl používán v průmyslu nebo pro účely zvedání, výrobce nezaručuje, že je vhodný pro toto použití. Spojka je ovládána pákou umístěnou na čelní straně navijáku. Při vytažení páky dojde k uvolnění spojky a je pak možné volně odvíjet lano. Před provozem je nutno páku zcela stlačit ke krytu navijáku, tím dojde k přepnutí spojky do záběru. Tažná deska stlačuje ocelové lano, které snižuje vůli a smyčkování při vytažení ocelového lana. Naviják umožňuje.široké možnosti montážních způsobů. Příznaky Možná příčina Opravná činnost motor nepracuje nebo běží jenom v jednom směru motor je příliš přehřátý motor běží, ale není dostačující výkon nebo rychlost motor běží, ale buben se neotáčí naviják běží zpět ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ 1. spínač nepracuje 2. poškozené kabely nebo špatné zapojení 3. poškozený motor 1. vyměňte spínač 2. zkontrolujte připojení 3. vyměňte nebo opravte motor 1. dlouhé období provozu 2. poškozený motor 1. nechejte vychladnout 2.vyměňte nebo opravte motor 1. slabá baterie 1. dobijte nebo vyměňte baterii 2. el. vedení od baterie k zkontrolujte systém dobíjení navijáku je příliš dlouhé 2. nechejte naviják v rozsahu 3. slabé připojení baterie vzdálenosti, umožněné přívodními 4. slabé uzemnění dráty 5. poškozený motor 3. zkontrolujte svorky baterie, zda nejsou zkorodované, případně je vyčistěte 4. zkontrolujte nebo vyměňte motor 1. spojka není v záběru 1. dejte spojku do záběru 1. kabely motoru jsou přehozeny 2. přepojte přehozené kabely 3. přepojte nesprávně instalované kabely 1. znovu zkontrolujte propojení 2. znovu zkontrolujte propojení 3. zkontrolujte instalaci zapojení naviják nedrží náklad 1. nadměrný náklad 1. snižte náklad nebo zdvojte vedení Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle platných předpisů. Záznamy o provedení: DATUM VÝSLEDEK REVIZE REVIZNÍ TECHNIK Č./ PODPIS spojka s volitelným odvíjením tní magnetový permanentní magnetový motor 2 15

3 ROZKRESLENÍ DÍLŮ Naviják je velmi účinný nástroj. Jestliže je používán nevhodně, může to mít za následek ohrožení života, poškození zdraví nebo vznik škod na majetku nebo vlastním stroji. Počet pracovních míst: 1 TECHNICKÁ DATA Tažný výkon (při použití jednoho lana) kolové vozidlo, valení 2720 kg loď 2260 kg tažené břemeno 900 kg = 12 V DC / 600 W dálkové ovládání Motor Řízení Převodový poměr 153:1 Lano 9 m, průměr 4 mm Dálkové ovládání Obsaženo Hmotnost 9 kg Celkové rozměry 285 x 105 x 105 mm (d x š x v) RYCHLOST A PROUD PŘI TAHU (PRVNÍ VRSTVA) Tah ve směru kg Rychlost ve směru m min -1 3,2 2,8 2,3 1,8 1,3 Proud motoru A SMĚROVÝ TAH Vrstvy lana Jmenovitý směrový tah v kg SEZNAM DÍLŮ MOTOR ZÁKLADNA VÍKO PRUŽNÁ DESKA PŘEVODOVKA KNOFLÍK SPOJKY TALÍŘ PRUŽNÝ KOLIÍK VÍKO ŠROUB M ŠROUB M ŠROUB POUZDRO ŠROUB M HŘÍDEL SPOJKY PODLOŽKA PRUŽINA PRUŽNÁ PODLOŽKA BUBEN MATICE M ŠROUB M VATAHOVACÍ HÁK LANA POUZDRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PODLOŽKA HÁK S LANEM MATICE M5 Tento naviják má tažnou sílu až 1270 kg. Možná hmotnost taženého nákladu se však liší, v závislosti na jeho vlastnostech. Pro praktické využití můžete s tímto navijákem pohybovat s následujícím: 1. posunovat a nakládat tažením po rovině náklad o hmotnosti až 900 kg. 2. pohybovat vodním plavidlem (lodí, jachtou, apod.) o hmotnosti až 2260 kg 3. pohybovat po rovině kolovým vozidlem o hmotnosti až 2720 kg 4. Tažná kapacita se však snižuje též v závislosti na stupni naklonění plochy. Například, kapacita tažného výkonu navijáku při tažení kolového vozidla je snížena z 2720 kg (tažení na rovném povrchu) až na 453 kg při 45 naklonění povrchu. Prosím, podívejte se na následující graf pro odhadnutí tažné kapacity /svinování váhy/ v návaznosti na různém stupni naklonění povrchu. Graf tažné kapacity navijáku při tažení kolového vozidla v závislosti na stupni naklonění povrchu: Hmotnost nákladu kg Stupeň naklonění Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. 3

4 Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení. Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce: Předcházej nejčastějším úrazům NAVIJÁKY A ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly: 4 Nehas vodou ani pěnovými přístroji Používej ochrannou přílbu Nevstupuj pod zavěšené břemeno Používej ochranné rukavice Zákaz zdvíhání osob Používej ochrannou obuv Před použitím čti návod Používej ochranný oblek Nebezpečí stisku končetiny Pozor na zavěšené břemeno Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.! Obecné BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.). Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Mazání Převody mažte mazivem nejméně každých 6 měsíců. Mazání lze provést po odstranění regulátoru spojky a oddělením levého a pravého tělesa. Lano mažte periodicky s použitím lehce penetračního oleje. Kontrolujte popraskané prameny lana, v případě potřeby lano vyměňte. Opotřebované nebo poškozené lano musíte vyměnit. Důrazně doporučujeme, abyste naviják pravidelně používali (jednou za měsíc). Jednoduše odviňte z bubnu celou délku lana (až po červenou značku) a pak jej naviňte v souladu s výše uvedenými pokyny zpět. Tím přezkoušíte správnou funkčnost všech součástí tak, že naviják bude spolehlivě pracovat v okamžiku kdy jej budete potřebovat. Pro případ oprav a technické pomoci se spojte se svým autorizovaným zástupcem.instalace nového tažného lana Rozviňte nové lano po zemi, abyste zabránili vytvoření smyček. Odviňte staré lano a pečlivě se seznamte se způsobem jeho uchycení na bubnu navijáku. Stejným způsobem proveďte uchycení nového lana. Perfektní stav nového lana pečlivě zkontrolujte. Vždycky vyměňte poškozené ocelové lano za identické /viz seznam náhradních částí/ nebo výrobek se stejnými parametry. Připevňovací konec ocelového lana prostrčte skrze řadič lana a připevněte k bubnu. Při vložení ocelového lana do bubnu vložte ke správnému konci otvoru. Dotáhněte bezpečně šroub nastavení. LIKVIDACE Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie ). Vážený zákazníku z hlediska zákona o odpadech č.185/2001 v platném znění se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu. UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. 13

5 Po provedení výměny lana je nutné nanést na svorku umístěnou na konci lana prostředek proti povolení spojů. Svorka zajišťuje pevné ukončení lana a soudržnost jednotlivých ocelových pramenů lana. Šrouby na svorce musí být pevně dotaženy, ne však přetaženy. Prostředek proti povolení spojů nanesený na svorce zabrání povolení šroubů svorky při namáhání lana. Doporučujeme používat prostředek Loctite 7471 Primer a 222 Threadlocker. Nepokoušejte se překročit stanovené mezní zatížení navijáku. Při navíjení břemene nepohybujte tažným vozidlem abyste při tažení břemene navijáku tzv. pomohli. Došlo by tak k znásobení tažné síly nad povolený rámec případně rázovému zatížení lana a navijáku a následnému riziku poškození navijáku nebo tažného lana, a dále v případě přetržení tažného lana ke zvýšenému riziku vzniku poškození zdraví, ohrožení života nebo vzniku dalších materiálních škod. Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. Po ukončení práce naviják očistěte a kontrolujte namazání lana. Pravidelně kontrolujte dotažení všech spojů a konstrukci pro upevnění navijáku. Před každým použitím kontrolujte ocelové lano, upevňovací prvky zda nevykazují stopy opotřebení nebo poškození. Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. Uhlíky i lano jsou z hlediska zákonné záruky na zboží věcí spotřební ve smyslu zákona. Prodloužení životnosti navijáku 1. Ocelové lano udržujte na bubnu napnuté. Nenechávejte lano povolené. Volně navinutá cívka umožní ocelovému lanu pracovat pod nákladem směrem dolů do vrstev ocelového lana bubnu. Když se toto stane, ocelové lano se může zaklínit mezi těleso navíjení poškozující ocelové lano. Aby se zabránilo tomuto problému, nechejte ocelové lano napnuté a rovnoměrně navinujte na buben. Dobrá praxe je převíjet lano pod tahem po každém použití. 2. Nepřehřejte motor navijáku. Mějte na paměti, že naviják je pouze pro občasné použití. Během dlouhého nebo těžkého tažení se motor přehřeje. Při větším zatížení motor navijáku vypněte po 20 sekundách provozu a nechejte jej vychladnout. Při zatížením menším nechejte motor navijáku vychladnout cca po 2 minutách provozu. Nechejte běžet motor tažného vozidla, pro zajištění dobíjení baterie během pauzy. 3. Použijte kladku pro těžké zatížení Pro maximalizaci životnosti navijáku a ocelového lana použijte kladku pro zdvojené vedení pro těžké náklady. 4. Udržujte naviják v plynulém chodu Požadovaný tah pro zahájení pohybu nákladu je často mnohem větší než požadovaný tah pro zachování nákladu v pohybu. Zabraňte častému zastavování a spuštění během tahu. 5. Zabraňte vytváření smyček a/ Začátek smyčky. V tomto okamžiku by ocelové lano mělo být srovnáno. b/ Ocelové lano bylo taženo a smyčka se stáhla na uzel. ocelové lano je teď trvale poškozeno a musí být vyměněno. c/ Smyčkování způsobuje, že parametry lana se přelomí pod velkým tahem a to snižuje únosnost ocelového lana. Lano musí být vyměněno. 12 ÚDRŽBA Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.! Navijáky Nenoste při práci s navijákem příliš volný oděv nebo šperky. Pohyblivé části je mohou zachytit. Při práci s lanem noste kožené rukavice. Nemanipulujte s lanem holýma rukama, protože ocelové dráty mohou způsobit jejich poranění. Doporučujeme používat vhodnou protiskluzovou obuv. Chraňte vlasy pokrývkou tak, aby dlouhé vlasy zakrývala. Zajistěte, aby se všechny osoby nacházely dostatečně daleko od lana navijáku a od navijáku během jeho činnosti. Doporučujeme 1,5 násobek délky lana. Jestliže se lano uvolní nebo přetrhne pod zatížením, může švihnout zpět a způsobit vážné poranění nebo smrt. Lano nikdy nepřekračujte. Všichni návštěvníci a přihlížející by se měli zdržovat mimo pracovní prostor.udržujte stále bezpečnou vzdálenost a správnou polohu těla. Před započetím práce se důkladně seznamte s pracovním prostředím, případně odstraňte překážky, které by mohly způsobit zakopnutí, uklouznutí, apod., které by pak mohlo mít v případě kontaktu se strojem nebo lanem vážné následky. Nikdy nepřenášejte svůj naviják za napájecí kabel ani s napájecím kabelem neškubejte, abyste jej odpojili od zdroje napájení. Nevystavujte kabel vysokým teplotám nebo oleji a zabraňte jeho poškození ostrými předměty. Jestliže bude motor navijáku na dotyk nepřiměřeně horký, zastavte práci a nechte jej několik minut vychladnout. Nenechávejte naviják připojený ke zdroji napájení pokud není v provozu. Nepřekračujte maximální tažnou kapacitu lana uvedenou v tabulce. Ani rázové zatížení nesmí překročit tyto hodnoty. Spojka navijáku by měla být uvolněná, pokud naviják nepoužíváte. V případě použití navijáku musí být zcela přitažená. 5

6 Před každým použitím byste měli naviják pečlivě zkontrolovat. Každý díl, který je poškozený, musí být řádně opraven nebo vyměněn v autorizovaném servisu. Při opravě používejte pouze identické náhradní díly. V opačném případě mohou nevhodné díly představovat značné nebezpečí a způsobit uživateli škodu na zdraví, majetku nebo na vlastním navijáku. Při převíjení lana musíte použít kožené rukavice. Pro správné převinutí je nezbytné udržovat malou zátěž na laně a její pomocí lano udržovat napnuté. Přidržujte lano jednou rukou a dálkový ovladač druhou rukou. Stůjte otočení zády k zátěži zpět a natolik uprostřed, jak je to možné. Při navíjení dbejte na to, aby bylo lano navíjeno v ose ke středu bubnu navijáku, lano udržujte napnuté a kontrolujte rovnoměrné navíjení lana na buben navijáku. Nedopusťte, aby se Vám lano při navíjení vysmeklo. Nepřibližujte se příliš blízko k navijáku. Pokud se při navíjení dostanete do blízkosti navijáku, zastavte navíjení, poodstupte a opakujte proceduru, dokud nebude navinuto celé lano vyjma zbytku v délce cca 1 m. Odpojte dálkový ovladač a dokončete navíjení lana otáčením bubnu rukou při vypnuté spojce. Na skrytých navijácích navíjejte lano opatřené zátěží pouze pomocí pohonu navijáku, ruce zůstávají volné.! Elektrické zařízení Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu. Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami. Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit. Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné. Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40 C. Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.! Rotační nástroje Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi. Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte, aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy. Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů. 1a)Naviják má být namontovaný na vhodném, patřičně dimenzovaném ocelovém montážním rámu s použitím čtyřbodového montážního patkového systému buď v horizontální, nebo vertikální rovině. b) Je velmi důležité namontovat naviják na rovném povrchu tím způsobem, aby byly tři sekce (motor, lanový buben a skříň převodovky) řádně vyrovnané nacházely se v jedné ose. 6 MONTÁŽ Nepohybujte tažným vozidlem při tažení nákladu navijákem. Kombinace navijáku a vozidla společně by mohlo přetížit ocelové lano a naviják. Nikdy nezavěšujte ocelové lano k nákladu samotné, protože byste jej mohli poškodit. Vždy použijte vhodný úvaz (nylonovou smyčku, apod.). Zajistěte, aby byl pro připevnění břemene použit vhodný úvaz vybavený ochrannou vložkou. Tento úvaz musí být dimenzován minimálně na stejnou zátěž jako tažné lano. Jedině tak bude připojení kotevního bodu břemene bezpečné. Při odvíjení tažného lana z bubnu navijáku je potřeba dbát na to, aby na bubnu navijáku vždy zůstalo nejméně pět závitů. Jestliže tomu tak nebude, mohlo by se stát, že se lano z bubnu při zatížení vysmekne, což může mít za následek poškození zdraví, ohrožení života nebo vznik materiálních škod. Protože největší tažná síla je vyvíjena nejvnitřnější vrstvou navijáku, je vhodné vytáhnout při velké zátěži co největší délku tažného lana (musíte ale ponechat alespoň 5 závitů na bubnu červená značka umístěná na laně). Jestliže to v praxi není možné, použijte zachycovací blok a dvojitě uspořádané vedení pomocí kladky. Tažné lano navijáku doporučujeme v průběhu navíjení břemene zakrýt těžkým závěsem (dekou, kabátem, apod.) nebo podobným předmětem, protože v případě jeho selhání (přetržení), zabrání tato pokrývka zpětnému vyšlehnutí lana. Tímto postupem lze výrazně snížit riziko následných škod na zdraví nebo majetku. Při manipulaci s ocelovým lanem použijte pevné kožené rukavice. Nenechejte ocelové lano prokluzovat v rukou, i když máte rukavice. Zdržujte se dále od navijáku, napjatého ocelového lana a háku při používání navijáku. Nikdy nedávejte Vaše prsty na hák. Jestliže se vaše prsty zachytí do háku, můžete přijít o prsty. Vždy používejte ruční bezpečnostní tyč, když navádíte ocelové lano dovnitř nebo ven. V případě, že pracujete s tažným vozidlem ve svahu, je nutné vždy jeho kola zajistit pomocí vhodných klínů. Přesvědčte se, že je baterie tažného vozidla v dobrém stavu. Vyvarujte se styku s kyselinou z baterie nebo jejím potřísněním. Při práci v okolí baterie noste vždy vhodné ochranné brýle. Nechejte motor tažného vozidla při používání navijáku v chodu, abyste zabránili vybíjení baterie. Přesvědčte se, že je tažné lano v dobrém stavu a že je správně připojené. Nepoužívejte naviják, jestliže je lano roztřepené nebo jinak poškozené. Neprovádějte tažení nákladu přímo pohybujícím se vozidlem. Nezaměňujte standardně dodávané tažné lano za lano s nižší pevností. Pravidelné a pevné navíjení zabrání zachycování lana, ke kterému může dojít při navíjení zátěže tím, že dojde ke skřípnutí lana mezi závity lana na bubnu navijáku. Jestliže k tomu dojde, naviják několikrát zapněte a vypněte, čímž docílíte uvolnění zaseknutého lana. Nikdy nepokračujte v navíjení pokud dojde k zachycení lana, vždy je nutné lano nejprve uvolnit. Životnost lana je přímo závislá na způsobu a četnosti používání navijáku a poskytované údržbě a péči. Po prvním a každým dalším použitím navijáku je nutné lano pravidelně navinout na buben navijáku, a to při zatížení alespoň 230 kg. Jinak by se mohlo stát, že tažné lano bude na bubnu navinuto příliš volně a při zatížení dojde k jeho zachycení mezi vnitřní závity a jeho závažnému poškození. První navíjení byste měli provést cvičně seznámíte se tak s ovládáním navijáku a zajistíte správné převinutí lana na buben navijáku. Odviňte z bubnu tažné lano až po červenou značku. Na konec tažného lana umístěte břemeno (o hmotnosti alespoň 230 kg) a proveďte navinutí lana. Sledujte při tom rovnoměrnost navíjení závitů a vrstev lana na bubnu navijáku. Tímto postupem zajistíte pevné navinutí lana na buben navijáku a natažení nového lana navijáku. Nedodržením tohoto doporučení může dojít k poškození lana nebo podstatnému zkrácení jeho životnosti. 11

7 2. Tažný hák připojujte vždy na tažné oko, lano nebo řetěz. Nikdy neomotávejte tažné lano s hákem kolem taženého předmětu - může to způsobit poškození předmětu, vznik smyčky na tažném laně nebo uvolnění lana. 3. Během používání navijáku udržujte ruce, oděv a vlasy v dostatečné vzdálenosti od bubnu navijáku a tažného lana 4. Nikdy nepoužívejte naviják s roztřepeným, zlámaným nebo jinak poškozeným lanem. 5. Během provozu navijáku udržujte bezpečnou vzdálenost od lana a nákladu. Vy ani jiné osoby se nesmí zdržovat v blízkosti lana ani v rovině lana za navijákem. Je doporučena minimální vzdálenost 1,5 násobek délky lana. V případě nepředvídatelného uvolnění napnutého lana nebo přesunovaného nákladu (přetržení lana, sklouznutí nákladu apod.), může dojít k vymrštění lana a ohrožení zdraví nebo života osoby, nalézající se v nebezpečné blízkosti lana. Při provozu navijáku lano nikdy nepřekračujte! 6. Nenechávejte nikdy zapojené dálkové ovládání, pokud naviják nepoužíváte. Upozornění! Před každým použitím důkladně zkontrolujte celý naviják. V případě zjištění poškození navijáku, jeho komponentů nebo elektrických kabelů naviják nepoužívejte, ale zajistěte neprodleně jeho opravu prostřednictvím specializovaného servisu. Výměnu poškozeného lana můžete provést sami dle instrukcí uvedených v tomto manuálu. Navijáky Nerovnoměrné navíjení lana při tažení zátěže nevadí, pokud nedochází k nepřiměřenému navíjení lana a jeho nahromadění pouze na jednom konci bubnu. Jestliže k tomu dojde, reverzujte naviják, aby se zátěž uvolnila, a poté posuňte kotevní bod ještě více ke středu vozidla. Po práci doporučujeme lano odvinout a převinout jej do rovnoměrných vrstev. Uložte spínač dálkového ovládání dovnitř Vašeho vozidla na místo, kde se nemůže poškodit; mějte jej pod dohledem předtím, než jej připojíte. Když jste připraveni začít navíjet, uvolněte spojku a připojte k navijáku dálkový ovládací spínač. Nikdy nepřepínejte spojku pokud je motor navijáku v chodu. Nikdy nepřipojujte hák za lano, tím může dojít k poškození lana. Vždy užívejte smyčku nebo řetěz s patřičnou pevností. Sledujte při navíjení naviják, je-li to možné, z Vašeho stanoviště v bezpečné vzdálenosti, případně si zajistěte spolupráci asistenta. V případě, že toto nelze zajistit, zastavte navíjení po navinutí každém cca 1 metru tak, abyste mohl kontrolovat, že nedochází k nerovnoměrnému navíjení lana a jeho hromadění na jedné straně bubnu. Navinutí většího množství lana na jednom místě bubnu může vést ke zničení Vašeho navijáku. Pro vlečení vozidla, na kterém je umístěn naviják nepřipojujte vlečné háky a lano k montážnímu aparátu navijáku. Musí být vždy připojeny k rámu vozidla nebo ke speciálnímu vlečnému bodu vozidla. c) Před začátkem instalace zajistěte, aby použité montážní vybavení a místo zvolené k montáži navijáku bylo vhodné a bylo dostatečně dimenzováno pro vedený výkon navijáku. d) Při provedení montáže navijáku na vozidlo vybavené systémem SRS airbag může dojít k negativnímu ovlivnění bezpečnostních čidel systému SRS airbag a jeho samovolné aktivaci vypuštění vzduchových polštářů. Prověřte, zda je Vaše vozidlo testováno pro použití navijáku ukotveného k rámu vozidla, případně na jaké zatížení je montážní místo v kombinaci se systémem SRS airbag dimenzováno. 2. Přiložte naviják k místu požadovaného umístění a označte místo pro vrtání 4 otvorů pro připojení základny navijáku. 3. Vyvrtejte tyto otvory na zvoleném místě na vozidle 4. Použijte zakalené ocelové šrouby nejméně 10 mm v průměru a nainstalujte naviják. 5. Budete-li si přát vyrobit svou vlastní montážní desku, dbejte na dodržení níže uvedených rozměrů. Tloušťka materiálu pro výrobu montážní desky by měla být min. 6 mm. Úchytné prvky by měly být z oceli s dostatečnou pevností. Špatná konstrukce nebo chybná montáž montážní desky nebo montážního rámu může mít za následek zánik záruky poskytované na naviják. 6. Naviják by měl být zajištěn při montáži nerezovými ocelovými šrouby a maticemi M 10 s pružnými podložkami. 7. Vodicí válečky lana je potřeba namontovat, jelikož jsou určeny pro vedení lana a jeho rovnoměrné navíjení na buben navijáku. Elektrické zapojení Propojení vašeho elektrického navijáku. Váš naviják může být používán s dočasným (pohotovostním) propojením nebo permanentním propojením. Dočasné (pohotovostní) propojení: Zvedněte pryžové těsnění a zastrčte el. kabel do zástrčky na pravé straně tělesa navijáku. Tato zástrčka je označena symbolem energie. Veďte el. kabel od navijáku k Vaší baterii a buďte pozorní, abyste zabránili zamotání nebo přerušení při pohybu pohyblivých částí vozidla. Zapojte černou příchytku rukojeti elektrokabelu (-) k rámu Vašeho vozu pro vytvoření zemnícího zapojení (uzemnění navijáku). Zapojte červenou příchytku rukojeti na kladnou svorku (+) Vaší baterie. Pozn. Ujistěte se, že používáte 12 V automobilovou baterii nebo ekvivalentní, a že je tato baterie v PRO TĚŽKÝ NÁKLAD POUŽIJTE KLADKU, KTERÁ SNÍŽÍ JEDNODUCHÉ VEDENÍ ZATÍŽENÍ NA OCELOVÉ LANO. Maximální kapacita pracovního zatížení je na ocelovém laně první poloha nejblíže k bubnu. Nepřetěžujte, nepokoušejte se prodlužovat tahy u těžkého nákladu. Přetížení může poškodit naviják a/nebo ocelové lano a může vytvořit nebezpečné provozní podmínky. Pro zatížení nad 900 kg doporučujeme použití kladky pro dvojité vedení ocelového lana. To snižuje zatížení na navijáku a napětí na ocelové lano přibližně o 50%. Připevněte hák k nosnému úvazu nákladu Použitím kladky snížíte zatížení navijáku a znásobíte jeho tažnou sílu. Rychlost navíjení je při použití kladky poloviční. Při navíjení je nutné udržovat přímou osu taženého břemene a bubnu navijáku tak, aby lano vždy směřovalo do středu pomocných válečků navijáku. Pokud pro stacionární navíjení použijete kladku, měl by být koncový hák tažného lana připevněn k vhodnému místu na rámu tažného vozidla. Toto místo musí být samozřejmě dostatečně dimenzováno, aby odolalo tahu taženého břemene. DVOJITÉ VEDENÍ 10 7

8 dobrém stavu. Zvedněte pryžový kryt na levé straně tělesa navijáku. Uchopte dálkové ovládání, vložte zástrčku na konci šňůry do zásuvky na levé straně navijáku označené Remote Control. Uložte dálkové ovládání stranou na bezpečné místo, dokud jej nebudete potřebovat používat. Permanentní (trvalé) propojení: Připevněte přepěťovou pojistku ke kladné (/+/červené) svorce Vaší baterie, použijte svěrný šroub svorky baterie. Je nutné zvolit vhodnou cestu pro uložení napájecích vodičů od místa montáže navijáku k napájecímu akumulátoru. Kabely musí být vedeny v dostatečné výši nad terénem, po kterém se vozidlo pohybuje. Poloha kabelů musí být taková, aby se zabránilo jejich poškození během provozu a údržby vozidla. V případě, že kabely vedete pod vozidlem, je třeba je pevně připevnit k rámu vozidla. Kabely v žádném případě nepřipevňujte k výfukovému potrubí, hřídelím, komponentům parkovací (ruční) brzdy, palivovému vedení nebo jiným komponentům, které mohou být příčinou poškození vodičů pohybem resp. nadměrnou teplotou nebo vytvářejí resp. zvyšují riziko požáru. Jestliže vedení prochází plechem karosérie vozidla, musí být v otvoru instalována pryžová průchodka pro zabránění poškození lana v tomto místě. Veďte silový kabel od místa navijáku k baterii, dodržujte doporučení uvedená výše. Odstraňte držák červené svorky a připojte červený drát k přepěťové pojistce /31/, která je namontována na kladné (/+/červené) svorce Vaší baterie. Odstraňte držák černé svorky (-) a připojte černý drát k rámu Vašeho vozidla, zajistíte tak elektrické uzemnění. Upozornění: Vždy připojte červený k červenému (+) /kladný ke kladnému/ a černý (-) k rámu, provedete připojení uzemnění, pokud využíváte energii baterie z Vašeho vozidla. Udržujte motor v chodu po dobu používání navijáku pro zajištění nepřetržitého dobíjení akumulátoru. Zvláštní pozornost věnujte při práci kolem vozidla se spuštěným motorem. Nepoužívejte špinavou, zkorodovanou nebo unikající baterii. Můžete si způsobit poranění popálením kyselinou. Koroze na elektrických spojích může způsobit snížení výkonu navijáku nebo může vést ke zkratu. Je nutné průběžně kontrolovat a případně očistit veškeré spoje, zvláště pak na dálkovém ovládání a zásuvce. V podmínkách se zvýšeným rizikem tvorby koroze je třeba příslušné díly chránit vhodným konzervačním prostředkem. Vždy noste bezpečnostní ochranné brýle konstruované pro práci s baterií Elektrické zapojení proveďte dle pokynů a nákresů uvedených na předcházející straně. Při připojení dodržujte následující pokyny: Je nutné zvolit vhodnou cestu pro uložení napájecích vodičů od místa montáže navijáku k napájecímu akumulátoru. Kabely musí být vedeny v dostatečné výši nad terénem, po kterém se vozidlo pohybuje. Poloha kabelů musí být taková, aby se zabránilo jejich poškození během provozu a údržby vozidla. V případě, že kabely vedete pod vozidlem, je třeba je pevně připevnit k rámu vozidla. Kabely v žádném případě nepřipevňujte k výfukovému potrubí, hřídelím, komponentům parkovací (ruční) brzdy, palivovému vedení nebo jiným komponentům, které mohou být příčinou poškození vodičů pohybem resp. nadměrnou teplotou nebo vytvářejí resp. zvyšují riziko požáru. Jestliže vedení prochází plechem karosérie vozidla, musí být v otvoru instalována pryžová průchodka pro zabránění poškození lana v tomto místě. Poznámka 1. Akumulátor musí být udržován v dobrém stavu. 2. Je nutné zvolit vhodnou cestu pro uložení napájecích vodičů od místa montáže navijáku k napájecímu akumulátoru. Kabely musí být vedeny v dostatečné výši nad terénem, po kterém se vozidlo pohybuje. Poloha kabelů musí být taková, aby se zabránilo jejich poškození během provo- 8 zu a údržby vozidla. V případě, že kabely vedete pod vozidlem, je třeba je pevně připevnit k rámu vozidla. Kabely v žádném případě nepřipevňujte k výfukovému potrubí, hřídelím, komponentům parkovací (ruční) brzdy, palivovému vedení nebo jiným komponentům, které mohou být příčinou poškození vodičů pohybem resp. nadměrnou teplotou nebo vytvářejí resp. zvyšují riziko požáru. 3. Koroze na elektrických spojích může způsobit snížení výkonu navijáku nebo může vést ke zkratu. 4. Je nutné průběžně kontrolovat a případně očistit veškeré spoje, zvláště pak na dálkovém ovládání a zásuvce. 5. V podmínkách se zvýšeným rizikem tvorby koroze je třeba příslušné díly chránit vhodným konzervačním prostředkem. 6. Desku adaptéru připojte na tažné zařízení tvarovaným otvorem v desce adaptéru prostrčte kouli tažného zařízení. Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. 1. Zajistěte, aby bylo tažné vozidlo bezpečně zajištěné proti pohybu parkovací brzdou nebo vhodným založením kol. 2. Odviňte požadovanou délku lana navijáku a lano připojte ke kotevnímu bodu břemene. 3. Naviják je vybaven spojkou, která umožňuje snadné odvinutí potřebné délky tažného lana z bubnu navijáku pro zavěšení zátěže nebo kotevního bodu. Ovládací páka umístěná na skříni převodovky navijáku pracuje následovně: - Pro vypnutí spojky vytáhněte ( ) knoflík spojky. Převod je uvolněn a lano lze z bubnu odvíjet. - Pro zapnutí spojky zatlačte knoflík spojky ( ) směrem ke krytu. Nyní nelze lano odvinout z bubnu. 4. Před činností znovu zkontrolujte veškeré komponenty lana. V případě zjištění jakéhokoli poškození lana naviják nepoužívejte a proveďte neprodleně výměnu poškozeného lana. 5. Zkontrolujte pracovní prostor a odstraňte potenciální překážky (viz. bezpečnostní upozornění). Jakmile je pracovní prostor vyčištěn a jste s ním dokonale obeznámeni, je možné zahájit manipulaci s nákladem. 6. Připojte ovládání navijáku. Velmi doporučujeme řídit navíjení ze sedadla řidiče vozidla pro zvýšení bezpečnosti obsluhy. 7. Při použití navijáku nastartujte motor, na převodovce vozidla zvolte pozici neutrál a udržujte motor v nízkých otáčkách. 8. Při ovládání pomocí dálkového ovladače zevnitř vozidla je nutné provádět pravidelnou kontrolu správného navíjení lana na buben navijáku. Poznámka OBSLUHA Nejlepší způsob jak se seznámit s činností navijáku je provedení několika zkušebních pokusů. Během těchto pokusů si ověříte funkce navijáku, zvyknete si na různé zvuky během provozu, které činnost navijáku doprovázejí při manipulaci s břemeny o různých hmotnostech. To Vám v budoucnu napomůže k rozpoznání případných nestandardních stavů. Brzy získáte potřebný grif k obsluhování navijáku a jeho používání a ovládání se pro Vás stane hračkou. 1. Je nutné vždy vyřadit rychlost (řadící páku do polohy pro neutrál). Nikdy nepoužívejte naviják, pokud je zařazena na vozidle rychlost nebo je řadící páka v poloze pro parkování, protože by mohlo dojít k poškození převodovky. Použijte parkovací (ruční) brzdu a kola založte vhodnými klíny, aby se zabránilo nežádoucímu posunu vozidla. 9

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ VRTAČKA STOLNÍ RDP 16T RDP16T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ VRTAČKA STOLNÍ RDP 16T RDP16T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK NŮŽKOVÝ 1 T SLP10 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Paletovací vozík nůžkový Typ: SLP10 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK NŮŽKOVÝ 1 T SLP10 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Paletovací vozík nůžkový Typ: SLP10 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Geometricks 10 in 1 HP4698

Geometricks 10 in 1 HP4698 Geometricks 10 in 1 HP4698 3 ENGLISH 6 POLSKI 14 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 40 MAGYAR 48 SLOVENSKY 56 УКРАЇНСЬКІЙ 64 HRVATSKI 72 EESTI 79 LATVISKI 87 LIETUVIŠKAI 95 SLOVENŠČINA 103 БЪЛГАРСКИ 111 SRPSKI

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky,

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Uživatelský manuál CZ IN 4526 Cyklotrenažér insportline ZEUS (SB-530) Důležitá bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Před prvním použitím

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ A B D C E F DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ Vždy Caboo (noste) bezpečně Udělejte si prosím dostatek času k prostudování návodu jak nosit s Caboo. Věnujte prosím důkladnou pozornost bezpečnostním

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Pokyny pro instalaci zařízení echo

Pokyny pro instalaci zařízení echo Pokyny pro instalaci zařízení echo Důležité bezpečnostní informace VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Návod k obsluze nabíječky baterií

Návod k obsluze nabíječky baterií Návod k obsluze nabíječky baterií Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k použití. Pozor! Zabraňte plamenům a jiskrám. Při nabíjení se uvolňuje výbušný třaskavý plyn. Pozor! Akumulátorová

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Česky. Model: CY-TM200N. Komponenty. Přijímač dopravních informací TMC. Pokyny pro instalaci

Česky. Model: CY-TM200N. Komponenty. Přijímač dopravních informací TMC. Pokyny pro instalaci Česky Přijímač dopravních informací TMC Kompatibilní model: CN-GP50N (stav v září 2007) Model: CY-TM200N Pokyny pro instalaci Před uvedením přístroje do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali vysokozdvižný vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosíme, přečtěte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Posilovací podložka SLIDE BOARD UŽIVATELSKÝ MANUÁL Posilovací podložka SLIDE BOARD DŮLEŽITÉ: Před použitím si přečtěte pozorně následující pokyny použití a ponechte si manuál připravený pro případ potřeby. Vážení zákazníci, příznivci

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více