JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR"

Transkript

1 JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM strana 3 PODPOROVANÉMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ SE NA ŠLUKNOVSKU DAŘÍ OHLÉDNUTÍ JSDH JIŘÍKOV ZA ROKEM 2014 strana 4 STARŠÍ PŘÍPRAVKA NA TRADIČNÍM MIKULÁŠSKÉM TURNAJI V KOPANÉ strana 6 NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ Novoroční koncert ZUŠ proběhl v zasedací místnosti jiříkovské radnice na konci ledna za tradiční hojné účasti návštěvníků. Více fotografií naleznete na facebookovém profilu města. SVOZOVÉ TERMÍNY zelené a oranžové pytle Ξ Ξ Ξ SBĚRNÝ DVŮR v areálu Drobné provozovny ST: SO + NE: V letošním roce jsme celkově v Tříkrálové sbírce 2015 vykoledovali ,-Kč, což je o něco více než v roce předešlém. Přímo v Jiříkově a Filipově bylo vykoledováno ,-Kč. Znamená to, že se nám otevřely další dveře u lidí s dobrým srdcem. Od obnovení tradice Tříkrálové sbírky, která se koná od roku 2001 po celé ČR a pořádá ji Charita České republiky, došlo k několika zásadním změnám. Nejen že lze přispět na dobrou věc pomocí dárcovské SMS, ale tři králové dostali více prostoru přinést své požehnání do více domácností a přitom si neuběhat své nožičky. Znamená to, že již několikátým rokem koledují pravidelně tři králové v období prvních 14 dnů v měsíci lednu. V letošním roce opět proběhla tato sbírka i ve Šluknovském výběžku. V Rumburku, Jiříkově a Filipově má organizaci této sbírky na starosti naše Oblastní charita Rumburk a 65% z vykoledovaných finančních prostředků se vrací právě nám. Smyslem každé veřejné sbírky je vybrat co nejvíce peněz na nějakou bohulibou činnost, nebo potřebnou věc. Peníze, které jsme vybrali v Tříkrálových sbírkách, pomáhaly v naší charitě během let udržet provoz nejen Občanské poradny Rumburk, a kontaktního místa Šluknov, ale i nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Žijeme spolu. Ano, nepopíráme fakt, že, každá koruna je pro nás důležitá, ale pokud se ohlédnu zpět, tak vím a mohu s jistotou tvrdit, že nás neženou peníze a nejsou pro nás tím hlavním smyslem. Je pro nás ctí i posláním udržet a rozšiřovat starobylou tradici Tří králů. Největším motorem a smyslem, který vnímáme, je úsměv na tvářích lidí, které jsme potěšili nejen svým zpěvem a požehnáním, ale i cukříkem či kalendářem, který od nás dostali, ať již přispěli či nepřispěli do našich kasiček. Nemohu také opomenout nezištnou pomoc Římskokatolické farnosti Jiříkov a dětí, které navštěvují vyučování náboženství na faře. Bez jejich spolupráce a pomoci, která je dlouholetá, bychom jistě takového výtěžku nedosáhli. Jak mi napsala pastorační asistentka z výše uvedené fary Evelyn Bernardová, Církev je živá, a má něco společného s Charitou, chce pomáhat a konat dobro. Myslím si, že tato slova není třeba komentovat a nechám na čtenářích, aby je sami posoudili, zda jsou pravdivá. Víme, jak těžké je v dnešní době vyjít s každou korunkou, kolik spoluobčanů je bez zaměstnání. Vnímáme, že na každém kroku po vás chce někdo nějaké peníze. Žijeme s vámi v našem výběžku, máme tak jako vy své všední starosti i radosti a snažíme se pomáhat všem, jak to jen nejlépe umíme. Za všechny své kolegy bych chtěla říci: Vážíme si vás všech, kteří jste během let přispěli do naší sbírky. Vyjadřujete nám tím svou podporu i to, že naše služby jsou zde potřebné a moc vám za to děkujeme. Bc. Pavla Nekudová, DiS. Oblastní charita Rumburk součást masopustního reje - více na plakátech ve městě

2 5. SCHŮZE RM ZE DNE První schůze RM v novém roce s sebou přinesla pestrý a bohatý program. V první řadě jsme byli informováni o plnění úkolů vyplývajících z minulých usnesení RM. Kromě nových nájemních smluv, výpůjčky pozemků a záměru prodeje pozemku jsme se věnovali finančním záležitostem, a to především přípravě grantového programu pro letošní rok, který bude také na programu zasedání ZM Dalším obsáhlým bodem byl například přehled o výběru místního poplatku za komunální odpad. Vedoucí odboru VaŽP nás seznámil s přípravou budování nového elektrického vedení budovaného z Čapkovy ul. do ul. Hradecká, se záměrem kácení několika stromů a záměrem vybudování dopravního 6. SCHŮZE RM ZE DNE Náplň dnešní schůze RM byla z hlediska obsahu projednávaných bodů velmi skromná. Mezi body programu bylo přijetí dotace na výkon státní správy v působnosti obcí pro rok 2015, přijetí daru, či narovnání akciového majetku, který byl v minulosti Státním fondem nedopatřením připsán Městu Jiříkov, namísto obce Jiříkov na Bruntálsku. Vzali jsme na vědomí výši pohledávek k a jednali jsme o možnostech nájmu nebytových prostor. Na dnešní schůzi RM byli pozváni zástupci PO pí Svobodová šolní jídelna) a p. Sembdner (Domov Srdce v dlani ). S prvním hostem bylo jednáno o provozu jídelny, k němuž byly vzneseny některé připomínky a na jejich 2 INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA hřiště v parku u Bzenecké restaurace na ulici Moskevská. Poslední ze jmenovaných bodů vyvolal obsáhlou diskusi, která s sebou přinesla výhrady ohledně nutnosti kácení tří stromů, ale také návrhy o možnosti doplnění některých volnočasových aktivit. Jedním z navrhovaných prvků byl okruh pro kolečkové brusle, prvky pro skatepark či částečné zachování plochy, která dnes slouží jako hřiště. Mimo jiné jsme byli informováni o dopisu ze Státního fondu životního prostředí, o úspěšnosti Tříkrálové sbírky a výsledku šetření České školní inspekce v MŠ. Jedním z hlavních bodů programu bylo zřízení komisí RM jakožto poradních orgánů. V rámci diskuse a dotazů jsme hovořili o probíhajícím budování základě odvozené závěry. Pan Sembdner nám nastínil představy o vývoji a směřování sociálních služeb v Jiříkově a možnost činnosti Komise pro sociální záležitosti a začleňování. K tomuto bodu nebyli prozatím přijaty žádné konkrétní závěry. V rámci diskuse jsem prezentoval informaci p. Wittgrubera, který na sociální síti prezentoval, že důvodem nepořádání Pohádkového lesa 2015 je zamítavá odpověď Města Jiříkov na písemnou žádost o poskytnutí finanční podpory. Ukázalo se, že ze strany p. Wittgrubera byl přijat rozpočet na zajištění atrakcí od firmy Kostolník. Žádost byla vyřízena pouze ústním dotazem p. M. Haseho na p. starostu, kterému byl předložen návrh rozpočtu 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JIŘÍKOV KONANÉHO DNE Na začátku jednání jsme byli informováni npor. Hýblem o bezpečnostní situaci a vzájemné spolupráci mezi PČR OO Rumburk a MP Jiříkov. V Jiříkově došlo v roce 2014 oproti předešlému roku k poklesu trestních činů i přestupků. Za OO Rumburk se v Jiříkově za rok 2014 jedná o 14,4 % trestních činů a 15,5% přestupků. Byla vyjádřena spokojenost ve spolupráci s MP Jiříkov a konstatováno, že v roce 2014 bylo provedeno více než 60 společných, především nočních, služeb. Na dotaz p. Pernici byl přiblížen problém přeshraniční kriminality a na dotaz p. Pokoráka nastíněna situace drogové kriminality. Pí Procházkovou bylo otevřeno téma autobusové dopravy, ke které vyjádřilo nespokojenost převážné množství přítomných. P. starosta nastínil činnosti starostů, organizací a občanských iniciativ nejen ve Šluknovském výběžku. Zřizovatelem a objednatelem nového dopravce je Ústecký kraj, který byl ze strany obcí na problematiku dopravní obslužnosti v regionu upozorňován již v průběhu loňského roku. P. Fodor se dotázal na jednání s řádem redemptoristů, kteří nabili do svého majetku objekt, v němž sídlí Domov Srdce v dlani. Pan starosta uvedl, že redemptoristé stále trvají na nájemní částce ,-Kč, která je na zdejší poměry neúměrně vysoká. Pí Loskotovou byl vznesen dotaz ohledně nového praktického lékaře v Jiříkově. Za předpokladu, že by nebyla ordinace obsazena, byla možnost obsadit ji MUDr. Pokorákem. Lužická nemocnice však v ordinaci zajišťuje lékařské služby a p. MUDr. Pokorák si zřídil ordinaci v Rumburku. Na zřízení další ordinace v Jiříkově momentálně nemá kapacitu. P. Kolompár obnovil téma svého vyloučení z komise bytového hospodářství (v minulém volebním období). Výstupem diskuse byl příslib p. starosty o znovu vyvolání jednání s členy bývalé komise. P. Havlůj se dotázal na projekt výstavby nového domova důchodců a průběh předání majetku řádu redemptoristů. Pan starosta upřesnil, že jsme žádný majetek nepředali, budova byla v majetku Úřadu pro zastupování státu a naše příspěvková organizace DSvD za využívání budovy stále platila nájem. Další body programu: V prvním projednávaném bodě byla v rámci koupě pozemku na výstavbu nového rodinného domu prodloužena splatnost směnky. V dalších bodech jsme projednali zápisy z finančního a kontrolního výboru a vzali na vědomí přijetí rozpočtového opatření 21/2014, k jehož schválení ZM pověřilo na svém prosincovém zasedání RM. Schválili jsme zprávu o vyúčtování poskytnutých finančních prostředků pro Římskokatolickou kanalizace v Jiříkově a o stavu některých komunikací. Byl vznesen dotaz ohledně dokončování toku před rybníkem Ostrovní a možnosti osvětlení jeho hráze. Byla podána informace o objektu bývalé lidové knihovny na náměstí, který město před nedávnem získalo v dražbě. Hovořili jsme o návštěvě školní jídelny v Krásné Lípě, kterou jsem navštívil s p. Horákem v pondělí a na které jsme byli seznámeni s jejím provozem. Závěrem nás tradičně p. Horák informoval o výstupech z koordinačních porad. Po ukončení schůze RM jsme se zabývali pilováním připravované reorganizace městského úřadu. Města Jiříkov na rok 2015, kde je stanovena částka ,-Kč na Pohádkový les Tyto finanční prostředky je možné čerpat po schválení rozpočtu zastupitelstvem města. Jako poslední obsáhlé téma diskuse byla rekonstrukce, revitalizace, respektive možnosti využití parku u Bzenecké restaurace. Téma, které jsem otevřel novým návrhem, zachovat tento park jako odpočinkový a koncentrovat veškeré sportovní vyžití na jedno místo (Spartak Jiříkov), nabralo velkých rozměrů. Problematika parků a prostranství v Jiříkově vyžaduje mnohem obsáhlejší přípravu, ve které nesmíme zapomínat na Filipov či ulici Zahradní. farnost v Jiříkově na opravu střechy márnice u kostela sv. Jiří a na činnost TJ Spartak Jiříkov. Na základě připomínky p. Marka z minulého zasedání ZM o neaktuálnosti jednacího řádu jsme přijali nově upravený a pověřili p. Horáka, jakožto místostarostu výkonem některých činností (např. koordinace s podnikateli, živnostníky a neziskovými organizacemi či řízením MP Jiříkov). Hlavním bodem zasedání bylo schválení Grantového programu 2015, ve kterém bude opět pro zájmová a sportovní sdružení a spolky vyhrazena částka ,- Kč. Grantová komise bude tradičně složena z členů finančního výboru a letos obohacena o pověřené členy ZM pí. Farskou a p. Šamšu. Závěrem jsme schválili Informace ze schůzí RM, na které bylo od p. Matičky vzneseno několik písemných dotazů. Na připomínky odpovídali převážně p. Sabo a pí. Schovancová. Některé informace doplnil p. Maják a Ing. Šmíd, na dotaz ohledně strážníka MP odpověděl místostarosta p. Horák. Závěrečná diskuse: P. Hase M. se zajímal o záměr vybudování dopravního hřiště v parku u Bzenecké restaurace v ulici Moskevská. Je toho názoru, že by měl být park využit bohatším způsobem jako multifunkční hřiště. P. Jurajda uvedl, že tento bod byl již projednáván na RM, ze které byl po obsáhlé diskusi stažen a bylo usneseno, že se tímto...pokračování na další straně

3 ...pokračování z předchozí strany problémem budeme zabývat podrobněji. Komise výstavby a životního prostředí dostala za úkol připravit nějaké návrhy a poté bude svoláno k tomuto bodu pracovní jednání RM. Pan Matička vznesl dotaz ohledně připravených projektů, které nebyly doposud realizovány. V této souvislosti požádal o celkové vyčíslení finančních prostředků, které na přípravu těchto projektů byly vynaloženy. Zajímal se také o problematiku kolaudace nové budovy ÚHRADA NÁJEMNÉHO ZA PRONÁJEM POZEMKŮ Město Jiříkov dne schválilo směrnici č. 7/2011 Podmínky pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, kde byla zvýšena cena za pronájem pozemků takto (za m 2 /rok): zahrada 1,- Kč louka 0,20 Kč pronájem pozemků pod dočasnými stavbami (kůlna apod.) 5,- Kč pozemek pod plech. garáží 15,- Kč pozemky sloužící pro zemědělské obhospodařování 0,10 Kč Roční nájemné je splatné jednorázově do každého roku. Nájemné je možno uhradit : bankovním převodem na účet Města Jiříkov č /0300, V.S , K.S poštovní poukázkou v hotovosti v pokladně MěÚ odbor výstavby a ŽP MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Vážení spoluobčané, v roce 2014 jste uhradili místní poplatek za komunální odpad ve výši Kč. Vedle výběru místního poplatku zabezpečujeme také vymáhání nedoplatků všemi dostupnými cestami. Nedoplatky byly zaplaceny v celkové výši Kč. Více se o úhradách nedoplatků od roku dozvíte na webových stránkách města. Bohužel zůstává pravidlem, že lidé zaplatí nedoplatek a na právě probíhající rok již poplatek neuhradí, tím jim vznikne opět nový nedoplatek. Proto je stále potřeba vymáhat nedoplatky a stále vybízet občany ke splnění poplatkové povinnosti. V roce 2015 je splatnost místního poplatku za komunální odpad stejná jako v loni a to: jednorázově celoroční platba 640,-Kč/os splatnost do pololetně 1. pololetí ( ) 320,-Kč/os splatnost do pololetí ( ) 320,-Kč/os splatnost do čtvrtletně vždy ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději do 31.3., 30.6., a Bc. Dopitová Martina, DiS odbor výstavby a ŽP MŠ a byl ujištěn, že kolaudace je kompletní. V poslední otázce se zajímal o průběh řešení stížnosti na ředitele ZŠ p. Obergrubera, kterou na jedné ze schůzí ZM prezentoval p. Štětka. Pan starosta uvedl, že v této věci s p. Obergruberem jednal, ale je mimo kompetence města, do tohoto sporu zasahovat. P. Wittgruber na závěr připomínkoval stav balkónu na budově MěÚ. Byl ujištěn p. Šmídem, INFORMACE Z RADNICE VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A VODOVODU V JIŘÍKOVĚ Koncem roku 2014 byla ve městě Jiříkov zahájena další část realizace splaškové kanalizace a vodovodu navazující na dokončenou 1. etapu splaškové kanalizace zakončené ČOV v Dolním Jiříkově. Investorem realizace další části splaškové kanalizace a vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a stavbu realizuje zhotovitel Sdružení EUROVIA CS & Garni Chlumec. Splašková kanalizace byla zahájena v ulicích Jiřího, Petrova, Hradecká a v části ul. Teplická. Během měsíců únor a březen 2015 bude splašková kanalizace realizována na náměstí v Jiříkově, v části ul. Rumburská, v části ul. Pražská, v části ul. Antonínova a také v části ul. Filipovská. V dalších měsících roku 2015 bude realizace splaškové kanalizace pokračovat v ul. Čapkova, v části ul. Filipovská, ul. Moskevská, v části ul. Liberecká, v části ul. Teplická a další část v ul. Rumburská. V některých těchto úsecích, kde se nenachází vodovod, bude také provedena pokládka vodovodního řadu. Město Jiříkov bude o realizaci splaškové kanalizace a vodovodu občany průběžně informovat na svolaných společných jednáních. Miroslav Sabo vedoucí odboru výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov že stav balkónu byl konzultován se statikem, který konstatoval poškození zdobných omítek, nikoli konstrukce balkónu. V zájmu zachování architektonických ozdob budou poptány firmy, které se tomuto druhu prací věnují. Upozorňuji, že se jedná o subjektivní a volný popis konaných zasedání, nikoliv o oficiální zápis. Je přípustná možnost chyb. Připisované osobní výroky jsou pouze orientační a obsahové. Jindřich Jurajda GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA Cíl grantového programu: Podpora činností a akcí zaměřených na děti, mládež, pro širokou veřejnost, které mají za cíl zlepšit kvalitu života ve městě, podpořit volnočasové aktivity občanů nebo poslouží jako součást prevence kriminality. Vymezení žadatelů o dotaci: Žadatelem o dotaci na činnost může být právnická i fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem), působící na území města Jiříkova. Žadatelem o dotaci na akci může být právnická i fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem), pořádající akci na území města Jiříkova v roce Oblasti podpory: mimoškolní zájmová činnost dětí a mládeže; kultura; tělesná výchova a sport; sociální a zdravotní oblast; životní prostředí. Schvalovací řízení: žádosti o dotace budou projednány a hodnoceny finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova, příjemce dotace uvede na veškerých reklamních a obdobných materiálech skutečnost, že akce je pořádána s finanční podporou města, žádost musí být předložena do v podatelně MěÚ Jiříkov pouze subjektem, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Více informací a podrobností naleznete na webových stránkách města Město Jiříkov ve spolupráci s AQUATEST akreditovanými laboratořemi zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY domovní studny - určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální zásobování - mikrobiologický a chemický rozbor - cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru); radiologický rozbor (radon 222) - cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou vyhl. č. 252/2004 Sb. - určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod. - krácený rozbor a odběr vzorku - cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné; úplný rozbor a odběr vzorku - cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné (platba fakturou na základě závazné objednávky) evidence objednávek do : MěÚ Jiříkov odbor výstavby a ŽP odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří Geologická 4, Praha ,

4 CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, O.P.S. Dne proběhlo informační setkání pro zájemce o NRP v konferenčním sále Městské knihovny v Rumburku. Setkání se zúčastnilo šest zájemců o pěstounskou péči, pěstounka s přijatým dítětem, lektorka a další pracovnice Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Setkání proběhlo v důstojném prostředí a příjemné atmosféře. Účastníci se o téma pěstounské péče zajímali a zapojovali se s konkrétními dotazy. Beseda měla úspěch také zásluhou přednášející pěstounky s přijatým dítětem a její pozitivní zkušenosti s výkonem pěstounské péče. V závěru hodnotili účastníci besedu jako velmi přínosnou a důležitou pro jejich další rozhodování. Marie Hodková, lektorka PODPOROVANÉMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ SE NA ŠLUKNOVSKU DAŘÍ Nezisková organizace Agentura Pondělí se věnuje integraci a osamostatňování lidí s handicapem ve Šluknovském výběžku již od roku V tomto roce agentura vznikla a v době, kdy podporované zaměstnávání bylo takřka v plenkách, se snažila o podporu lidí se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce. Slovo znevýhodnění či handicap jde často ruku v ruce se slovíčky jako předsudek, riziko, nebezpečí. Mnoho lidí si vůbec nedovede představit, že to lze a nemá informace o tomto tématu. Nejen pro Moniku Lampovou (zakladatelku agentury) bylo výzvou s tím něco provést, a tak se postupem času rozvinuly další služby Agentury Pondělí vedoucí k začlenění a rozvoji: denní centrum sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení... Napsala se řada projektů a ne vždy bylo lehké sehnat peníze na provoz a zaměstnance agentury. Nejaktuálnějším projektem Agentury Pondělí je Individuální podpora na cestě do práce, dvouletý projekt realizovaný od dubna roku 2013, který se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Projekt je financován z prostředků ESF 4 prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/ Našimi vytyčenými cíli bylo podpořit minimálně 40 osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce a uzavřít se zaměstnavateli Šluknovska minimálně 8 plných úvazků. Oba indikátory se podařilo úspěšně splnit. Od začátku projektu se uzavřelo 35 pracovních smluv na různé úvazky a projektem prošlo celkem 51 osob. Abychom se však jen neopájeli čísly a statistikami, pojďme si přiblížit onu spolupráci se zaměstnavateli. Někdy bývá oříškem zaujmout firmu tím, že by mohl zaměstnat člověka se zdravotním znevýhodněním, jindy bývá potíž se vůbec dostat do provozu podniku nebo nalézt volné políčko v nadupaných diářích manažerů. Řada ředitelů, personálních a vedoucích pracovníků si však většinou na nás našli čas a dali nám prostor na vyjádření. Nebála bych se říci, že většina z nich se snažila najít společnou řeč, někteří potom dokonce i společnou cestu. Touto formou bych tedy ráda poděkovala za celý ZMĚNA PŘEDSEDY SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA V pátek proběhlo ve Starých Křečanech první zasedání starostů Šluknovského výběžku. Hlavním bodem byla volba nového předsedy SPRŠLK. Končící předseda, starosta Jiřetína pod Jedlovou pan Josef Zoser, neměl zájem pokračovat v dané funkci. Dobrovolné svazky obcí Tolštejnsko a Sever do funkce předsedy navrhly starostu Jiříkova pana Michala Majáka, který byl jednohlasně zvolen. Nově zvolený předseda poděkoval přítomným za důvěru a slíbil pokračovat v rozjeté činnosti SPRŠLK. Dále v programu vystoupil radní ÚK společně s pracovníky odboru dopravy KÚ ÚK. Zástupci ÚK kritizovali Otevřený dopis panu hejtmanovi ohledně nepravdivě uváděné a kritizované dopravní obslužnosti. K tomuto tématu se rozvinula bouřlivá diskuze, z které vyplynulo, že první změny nastanou k , ty se budou týkat časových posunů, aby nedocházelo ke zpožděním nebo ujíždějícím spojům. Další změny se plánují od , kde starostové budou s předstihem informováni o jaké změny půjde. Starostové rovněž řešili sociální situaci ve Šluknovském výběžku. MAS Šluknovsko přišlo s návrhem na zřízení pracovní pozice koordinátora sociálních služeb, který by řešil potřebnou sociální problematiku. Problémem této pozice bylo, jak by byl OHLÉDNUTÍ JSDH JIŘÍKOV ZA ROKEM 2014 V loňském roce zasahovala naše jednotka u 163 událostí - z toho bylo 54 zásahů. Dalších 109 událostí byla práce pro město. U zásahů se jednalo o 16 požárů - 10 x hořelo v našem městě a 6 x v okolních obcích. Dále bylo 31 technických zásahů v místě, 3 mimo naše město, 3 dopravní nehody a jeden planý poplach. Po celý rok bylo prováděno školení a výcvik jak výjezdového družstva, tak i mládeže. Pracovalo se na zbrojnici a na technice. Jednalo se o drobné opravy a úpravy. Dne se v restauraci U Parku Rumburk konala valná hromada SDH Jiříkov za rok Dorazili mezi nás kamarádi z okolních sborů a po zaplnění sálu se začalo. Po úvodním slově byl ze strany starosty sboru, velitele jednotky a velitele soutěžního družstva zhodnocen rok Dále byla přečtena přítomným zpráva finančního výboru. Za velkého potlesku a uznání přítomných bylo rozdáno dvacet tři ocenění v čele s naším nejstarším členem p. Bedřichem Koutným. Po všech těchto zprávách a oceněních nastala nová volba výkonného výboru sboru, starosty a delegátů do OSH Děčín, protože starému výboru skončilo pětileté funkční období. náš tým všem zaměstnavatelům, kteří dali pomyslný palec nahoru lidem s handicapem, začlenili je mezi své zaměstnance a tím zvýšili kvalitu jejich života po více stránkách. Děkujeme: Bio-farmě Dolní Křečany, Čokoládovně Mana, Křinickému pivovaru, Janu Chroustovi, Městu Krásná Lípa, občanskému sdružení Dokořán a Farnímu sboru ČCE Rumburk, Miroslavu Christovi, Kateřině Draské, firmě Dirk Silveer Andre Warlop, Dobalto, Kontraktproduktion, Kormidlo Šluknov, Kreno-Tech s.r.o., Michel Reisen, NGW s.r.o., Noprosu, United Bakeries (Pekárny Odkolek), Ratio, Schäfer a Sýkora, s.r.o., Sportlife centrum s.r.o., SBDO Průkopník Varnsdorf, Tratec, Vitana a.s., Vohnout varnsdorfské uzeniny. A že děláme podporované zaměstnávání správně i po papírové a účetní stránce jsme si mohli ověřit 26. listopadu, kdy k nám zavítala kontrola z ministerstva. Prošli jsme bez újmy, a to fyzické i psychické. Přejeme proto našim uživatelům i zaměstnavatelům další povedené spolupráce i v době budoucí! Lenka Chroustová, asistentka podpor. zaměst. koordinátor financován, někteří starostové byli pro částečnou úhradu na základě počtu obyvatel v jednotlivých obcích a městech. Někteří přivítali návrh ředitele Úřadu práce Ústeckého kraje pana Mgr. et Mgr. Gabriela k možné úhradě z prostředků ÚP. Pan ředitel požádal starosty o vstřícnost při zaměstnávání veřejně prospěšných prací, že se musí řídit směrnicí, kdy musí dát možnost zaměstnání i dlouhodobě nezaměstnaným. Starostové se bránili tím, že k tomu, aby zaměstnali problémové potřebují osvědčené VPP. S tím souhlasil i pan ředitel a požádal přítomné, aby se tak dělo v rozumné míře. Sdružení pro rozvoj Šluknovska

5 SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI ÚNORU OSLAVÍ 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET paní Svobodová Antonie, paní Diničová Mária, paní Chobotová Věra, pan Hendrych Jaromír, pan Cimrt Ladislav, paní Málková Sigrid, pan Hodonský Josef, pan Ruman Jaroslav, pan Bílý František, pan Moucha Zdeněk, paní Maršálková Zdenka, pan Helikar Josef, paní Čelková Paraskivula, paní Maršálková Margita a pan Krupička Jan PODĚKOVÁNÍ DOBŘÍ LIDÉ JEŠTĚ ŽIJÍ Děkuji touto cestou panu Lukášovi Turnovi a panu Radku Horáčkovi, kteří našli a vrátili mi mou ztracenou kabelku. Vzhledem k tomu, že jsem tam měla všechny doklady, peníze i klíče, šlo mi o hodně. Děkuji, děkuji, děkuji Olga Flégrová, Jiříkov Děkuji všem známým, kteří se přišli rozloučit s paní Boženou Petrýdesovou. Děkuji také za květinové dary a projev soustrasti. Mirka Dýnková, dcera Děkuji touto cestou Komisi občanských záležitostí a Městu Jiříkov za přání i dárek k mému životnímu jubileu. Jenö Fodor Jméném celé mojí rodiny bych chtěla upřímně poděkovat úředníkům z Městského úřadu v Jiříkově za vstřícnost a také dobrovolným hasičům za důstojné provedení rozloučení s mým manželem - jejich bývalým dlouholetým členem - Františkem Marešem. Současně děkuji všem ostatním spoluobčanům, kteří se v tak velkém počtu rozloučení zúčastniíli. Marie Marešová s rodinou VZPOMÍNKA INFORMACE Dne 24. února to budou 2 roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Václav Spáčil. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali. Vzpomíná manželka a synové s rodinami Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Vážení rodiče a přátelé, naše vaše školka se účastní právě probíhající soutěže o dětský den v hodnotě ,- Kč. POMOZTE NÁM SVÝMI HLASY Soutěž probíhá na facebookových stránkách organizace Děti na hrad - Na těchto stránkách si v galerii musíte vyhledat naší fotku a olajkovat ji dát jí LIKE, palec nahoru, To se mi líbí... O konečném pořadí rozhoduje počet těchto vašich hlasů. Děkujeme, MŠ Jiříkov PODĚKOVÁNÍ RODÁKŮ Narodil jsem se počátkem druhé poloviny minulého století a až do roku 1982 bydlel v Jiříkově. Od této doby žiji v Praze a do rodného města, kde jsem prožil kus života, se často rád vracím.při poslední návštěvě mi byla věnována publikace Údolím Jiříkovského potoka. ÚŽASNÁ KNIHA!! Děkuji všem, všem co mi umožnili prostřednictvím dobových fotografií zavzpomínat na prožité chvíle mého mládí. Poděkování, prosím, přijměte i od mé manželky Lenky, která rovněž pochází z Jiříkova a se kterou jsme byli dne oddáni v jiříkovské obřadní síni. Dufek Vlastimil Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Jiříkov, o vánočních svátcích jsem našla pod stromečkem dárek, který mě dojal. Byla to kniha "Údolím Jiříkovského potoka". Krásný dárek! Je pro mne cenným souborem vzpomínek na město, ve kterém jsem prožila celé své dětství. Maminka zde pracovala v továrně na piana celý svůj pracovní život. Mám tolik hezkých vzpomínek na léta v Jiříkově! A dodnes mám k městu Jiříkov velmi pozitivní vztah, každoročně se scházíme se spolužáky a letos to již bude padesát let od ukončení základního vzdělání ve Vašem (mém) městě. Bydlela jsem 14 let v Březinově ulici, od svých 5ti let, předtím 2 roky v Tylově ulici, tam kde kdysi bývalo zdravotní středisko. S dětmi z mateřské školky Na kopečku, kam jsem chodívala, se scházíme doposud a máme velmi pěkné vztahy. O Jiříkově se mi často zdá. Mnohé budovy již nestojí a jsou zde nové. Fotografie v knize mi některá již neexistující místa připomínají. Také na občany města nezapomenu. Paní Račanská, pan Eder, pan Vlasák, učitelé Schwarzovi, Škrochovi, pan Bednář, pan Bajan, Šamšovi a mnozí další, vzpomínám i na rodiče mých spolužáků. Později to byli i spolužáci z Filipova. Jiříkovští pořádali krásné dětské dny za restaurací Bzenecká, karnevaly v Sokolovně, Mikulášské a jiné zábavy. V době mého dětství jsme se hojně navštěvovali, hráli v kině divadlo, sbírali byliny, chodili se sběrem a za výtěžek kupovali mejdlíčko nebo šumáky. Nyní již 43 let bydlím nedaleko v Rumburku, kam jsem se provdala. Avšak Jiříkov je v mém srdci a zůstane do konce mého života. Ještě jednou děkuji za krásnou knihu, kterou jsem obdržela prostřednictvím Vašeho zastupitele, dodnes občas Jiříkov navštěvuji. S pozdravem Zdena Ondrušová, Rumburk MEDIPOK AMBULANCE S.R.O. Ordinace praktického lékaře pro dospělé Lékař: Sestra: MUDr. Martin POKORÁK (odpovědná osoba) MUDr. František HLAVÁČ (zastupuje v pátek) Věra JELÍNKOVÁ IČZ , IČP ; adresa: Máchova 492, Rumburk (budova nádraží ČD) Ordinační hodiny: možnost objednání Po 07:30 13:30 (11:30 13:30 pouze pro objednané) 10:00 13:30 Út 07:30 13:00 (11:30 13:00 pouze pro objednané) 10:00 13:00 St 12:30 18:00 (16:30 18:00 pouze pro objednané) 12:30 18:00 Čt 07:30 13:00 (11:30 13:00 pouze pro objednané) 10:30 13:00 Pá 07:30 10:00 ordinuje MUDr. František HLAVÁČ akutní případy denně krom středy 7:30 10:00 (středa 12:30 16:30) Objednání na telefonu provozní doba od 7:30 do 15:00. SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE RUMBURK-JIŘÍKOV pořádá JARNÍ PRÁZDNINY NA AHOJCE března 2015 cena: 1.500,- V ceně je zahrnuta doprava, ubytování a strava na chalupě v Jizerských horách. Ski areál Severák vzdálen 500m (lyžařskou výbavu dovezeme). Jízdné na vleku si každý hradí sám. Pro nelyžující bobování, výlety a jiné zimní radovánky. Podrobnější informace na tel. č.: L. Dvořáková přihlášky na faře v Jiříkově, v klubu Zavináč v Rumburku nebo ke stažení na 5

6 STARŠÍ PŘÍPRAVKA NA TRADIČNÍM MIKULÁŠSKÉM TURNAJI V KOPANÉ V prosinci se konal tradiční mikulášský turnaj v kopané v Mikulášovicích, kterého se zúčastnila i naše starší přípravka. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev rozdělených do dvou skupin. V naší skupině jsme se utkali s týmy Mikulášovic 1, Rumburka a Lipové. Ve skupině jsme hráli nerozhodně s Mikulášovicemi, prohráli s Lipovou a zakončili jsme vítězně s Rumburkem. V tomto zápase jsme si zajistili druhé místo ve skupině a postup do boje o místo. V boji o medaili jsme vyzvali mužstvo Dolní Poustevny a podařilo se nám zvítězit. V celkovém pořadí turnaje jsme tak obsadili krásné 3 místo. Získali nejen bronzové medaile, ale i jedno individuální ocenění a to Jiří Krampera jako nejlepší brankář. Samozřejmě nechyběli ani čert a Mikuláš, kteří předávali ceny. Pochvalu zaslouží všichni kluci, kteří se turnaje zúčastnili. Robert Altman a Daniel Jarisch PODĚKOVÁNÍ Bohumil Váňa byl český stolní tenista, který získal celkem třicet medailí na mistrovství světa, z toho třináct zlatých. Jeho jmenovec, pan Váňa nám v sobotu večer před Vánocemi přivezl dva krásné skládací stoly Sponeta na stolní tenis. Jedná se o dárek pro děti naší školy od skupiny ČEZ, který byl doplněn pálkami a míčky. Za tak pěkný a povedený dárek se MUZEJNÍ NOC 2015 PROBĚHNE V JIŘÍKOVĚ I LETOS Pomalu se to stává tradicí - přijďte i Vy navštívit tradiční muzejní prostory v netradiční dobu. Již třetí jiříkovská Muzejní noc proběhne večer a v noci z pátku 13. na sobotu 14. března 2015 v době od 18:00 do 02:00 hodin na adrese Tylova 1056/4, vedle historického domu č.p. 8. Vstup dobrovolný, občerstvení zajištěno, drobný kulturní program v rámci možností snad bude také. Otvírací doba Jiříkovského muzea - Jiříkovské muzeum je otevřeno pro veřejnost každou neděli od 14:00 do 16:00 hodin. Vstup dobrovolný. Návštěva muzea mimo běžnou otvírací dobu je možná po dohodě. Bližší informace na webových stránkách muzea - sluší poděkovat. Stolní tenis je hra, která kromě pohybu naučí soutěžící počítat, procvičit techniku a spolupráci. Moc děkujeme a těšíme se po důkladném tréninku na první školní turnaj na nových stolech. Videopoděkování, nové stoly i první hráče si můžete prohlédnout na ZŠ Jiříkov POJĎTE SE VZDĚLÁVAT S MAS ŠLUKNOVSKO Místní akční skupina Šluknovsko připravila pro Vás vzdělávací kurzy, které organizuje zdarma pro širokou veřejnost. V nabídce jsou tyto kurzy: Počítačové kurzy pro začátečníky v Rybništi a v Dolní Poustevně Počítačové kurzy pro pokročilé v Rybništi v Dolní Poustevně Právní minimum občanský zákoník v Dolní Poustevně v Rybništi Dotace, jak na ně? v Rybništi Kurzy proběhnou v Rybništi (vhodné pro obyvatele Rybniště, Chřibské, Jiřetína pod Jedlovou, Horního Podluží, Dolního Podluží, Doubice, Krásné Lípy a Varnsdorfu) i Dolní Poustevně (vhodné pro obyvatele Dolní Poustevny, Mikulášovic, Lipové, Lobendavy, Rumburku, Šluknova, Velkého Šenova, Jiříkova, Starých Křečan, Vilémova) na základní škole. Odvoz (po domluvě) a občerstvení je zajištěno. Kurzy proběhnou v uvedených dnech od 8.30 hodin. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Přihlášky zasílejte: nebo tel další informace naleznete na JAK SE ŽIJE V NAŠÍ ŠKOLE Máme první polovinu školního roku 2014/2015 za sebou a myslím, že byla dost pestrá a zajímavá. Hned po slavnostním přivítání našich prvňáčků byla připravena pro naše žáky velká podzimní akce Drakiáda. Je vždy radost se dívat, jak vám nad hlavou poletuje tolik různých a krásných draků. Další podzimní událostí byla Strašidelná škola - obdoba amerického svátku Halloween. Naší školou se v tento den prohání za svitu svíček plno strašidel. V měsíci listopadu se jako každoročně pořádá ve škole Den otevřených dveří, o kterém jsem již psala v jiném čísle novin. Dne 10. února 2015 byl ve Varnsdorfu zahájen již 3. semestr Virtuální univerzity třetího věku při PEF České zemědělské univerzity v Praze na téma Čínská medicína v našich zahrádkách. Přednášky budou probíhat v nových prostorách MAS Šluknovsko na Národní 486 ve Varnsdorfu. Výuka probíhá opět ve 14 denních intervalech v dopoledních hodinách. Semestr se skládá z šesti přednášek, zakončených testem, poté následuje souhrnný sedmý test. V případě zájmu volejte tel nebo pište na Těšíme se na nové studenty! Nastal prosinec, bohatý měsíc na akce. Na počátku měsíce k nám zavítal cirkus Mistral, který společně s našimi dětmi a pedagogy uspořádali Pekelnou show. Ve velké tělocvičně to vřelo ohněm, zábavou a krásným cirkusovým vystoupením. Těsně před Vánocemi se děti, ale i pedagogové obou stupňů předvedli se svými čísly na Vánoční akademii, která měla velký ohlas. I na Štědrý den žáci nezaháleli a vystoupili na Půlnoční mši v kostele sv. Jiří. Tohoto vystoupení se zúčastnili žáci 9.B s paní učitelkou Mgr. Renátou Hegnerovou a žákyně pěveckého sboru Komoráček pod vedením paní učitelky Mgr. Miroslavy Kubešové. První pololetí školního roku jsme ukončili slavnostním předáním pololetního vysvědčení a zapsáním nových žáčků do 1. tříd příštího školního roku. Akcí bylo mnoho, i těch o kterých se zde nezmiňuji např.: školní olympiády, setkávání s klienty Severka, pěvecké a recitační soutěže. Vstoupili jsme do druhého pololetí školního roku, který připravíme právě tak bohatý jako první. O těchto vám napíšeme v prvním prázdninovém čísle novin. Za učitelský sbor Mgr. Renáta Hegnerová Jiříkovské noviny Ξ měsíčník pro občany města Jiříkov Ξ vydává Město Jiříkov Ξ registrační číslo MK ČR Ξ náklad 800 ks Ξ redaktor a grafická úprava Michal Gavlík Ξ tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce Kompletní příspěvky do novin podávejte em - nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce a redakční rady.

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne v hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně.

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne v hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne 17. 6. 2015 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně. Přítomni: Jana Chalupová, Mgr. Jana Línková, Alena Baboráková (odchod 19.30

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.1.2012 v 18:00 Ve Studené dne 24.1.2012 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012

Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Obec Stružnice Zápis 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 17. prosince 2012 Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Brejchová Darja, Hančín Milan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Schneiderová Alena,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 51199/2015 16.06.2015 Zápis a usnesení z 6. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 15.06.2015, v 16:30 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních ze 46. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice. konaného dne v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích.

Zápis č. 5/2013. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice. konaného dne v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích. Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bohuslavice konaného dne 16. 9. 2013 v kanceláři starosty obecního úřadu Bohuslavicích. Přítomni : Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Hladíková Jana,

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více