JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR"

Transkript

1 JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM strana 3 PODPOROVANÉMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ SE NA ŠLUKNOVSKU DAŘÍ OHLÉDNUTÍ JSDH JIŘÍKOV ZA ROKEM 2014 strana 4 STARŠÍ PŘÍPRAVKA NA TRADIČNÍM MIKULÁŠSKÉM TURNAJI V KOPANÉ strana 6 NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ Novoroční koncert ZUŠ proběhl v zasedací místnosti jiříkovské radnice na konci ledna za tradiční hojné účasti návštěvníků. Více fotografií naleznete na facebookovém profilu města. SVOZOVÉ TERMÍNY zelené a oranžové pytle Ξ Ξ Ξ SBĚRNÝ DVŮR v areálu Drobné provozovny ST: SO + NE: V letošním roce jsme celkově v Tříkrálové sbírce 2015 vykoledovali ,-Kč, což je o něco více než v roce předešlém. Přímo v Jiříkově a Filipově bylo vykoledováno ,-Kč. Znamená to, že se nám otevřely další dveře u lidí s dobrým srdcem. Od obnovení tradice Tříkrálové sbírky, která se koná od roku 2001 po celé ČR a pořádá ji Charita České republiky, došlo k několika zásadním změnám. Nejen že lze přispět na dobrou věc pomocí dárcovské SMS, ale tři králové dostali více prostoru přinést své požehnání do více domácností a přitom si neuběhat své nožičky. Znamená to, že již několikátým rokem koledují pravidelně tři králové v období prvních 14 dnů v měsíci lednu. V letošním roce opět proběhla tato sbírka i ve Šluknovském výběžku. V Rumburku, Jiříkově a Filipově má organizaci této sbírky na starosti naše Oblastní charita Rumburk a 65% z vykoledovaných finančních prostředků se vrací právě nám. Smyslem každé veřejné sbírky je vybrat co nejvíce peněz na nějakou bohulibou činnost, nebo potřebnou věc. Peníze, které jsme vybrali v Tříkrálových sbírkách, pomáhaly v naší charitě během let udržet provoz nejen Občanské poradny Rumburk, a kontaktního místa Šluknov, ale i nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Žijeme spolu. Ano, nepopíráme fakt, že, každá koruna je pro nás důležitá, ale pokud se ohlédnu zpět, tak vím a mohu s jistotou tvrdit, že nás neženou peníze a nejsou pro nás tím hlavním smyslem. Je pro nás ctí i posláním udržet a rozšiřovat starobylou tradici Tří králů. Největším motorem a smyslem, který vnímáme, je úsměv na tvářích lidí, které jsme potěšili nejen svým zpěvem a požehnáním, ale i cukříkem či kalendářem, který od nás dostali, ať již přispěli či nepřispěli do našich kasiček. Nemohu také opomenout nezištnou pomoc Římskokatolické farnosti Jiříkov a dětí, které navštěvují vyučování náboženství na faře. Bez jejich spolupráce a pomoci, která je dlouholetá, bychom jistě takového výtěžku nedosáhli. Jak mi napsala pastorační asistentka z výše uvedené fary Evelyn Bernardová, Církev je živá, a má něco společného s Charitou, chce pomáhat a konat dobro. Myslím si, že tato slova není třeba komentovat a nechám na čtenářích, aby je sami posoudili, zda jsou pravdivá. Víme, jak těžké je v dnešní době vyjít s každou korunkou, kolik spoluobčanů je bez zaměstnání. Vnímáme, že na každém kroku po vás chce někdo nějaké peníze. Žijeme s vámi v našem výběžku, máme tak jako vy své všední starosti i radosti a snažíme se pomáhat všem, jak to jen nejlépe umíme. Za všechny své kolegy bych chtěla říci: Vážíme si vás všech, kteří jste během let přispěli do naší sbírky. Vyjadřujete nám tím svou podporu i to, že naše služby jsou zde potřebné a moc vám za to děkujeme. Bc. Pavla Nekudová, DiS. Oblastní charita Rumburk součást masopustního reje - více na plakátech ve městě

2 5. SCHŮZE RM ZE DNE První schůze RM v novém roce s sebou přinesla pestrý a bohatý program. V první řadě jsme byli informováni o plnění úkolů vyplývajících z minulých usnesení RM. Kromě nových nájemních smluv, výpůjčky pozemků a záměru prodeje pozemku jsme se věnovali finančním záležitostem, a to především přípravě grantového programu pro letošní rok, který bude také na programu zasedání ZM Dalším obsáhlým bodem byl například přehled o výběru místního poplatku za komunální odpad. Vedoucí odboru VaŽP nás seznámil s přípravou budování nového elektrického vedení budovaného z Čapkovy ul. do ul. Hradecká, se záměrem kácení několika stromů a záměrem vybudování dopravního 6. SCHŮZE RM ZE DNE Náplň dnešní schůze RM byla z hlediska obsahu projednávaných bodů velmi skromná. Mezi body programu bylo přijetí dotace na výkon státní správy v působnosti obcí pro rok 2015, přijetí daru, či narovnání akciového majetku, který byl v minulosti Státním fondem nedopatřením připsán Městu Jiříkov, namísto obce Jiříkov na Bruntálsku. Vzali jsme na vědomí výši pohledávek k a jednali jsme o možnostech nájmu nebytových prostor. Na dnešní schůzi RM byli pozváni zástupci PO pí Svobodová šolní jídelna) a p. Sembdner (Domov Srdce v dlani ). S prvním hostem bylo jednáno o provozu jídelny, k němuž byly vzneseny některé připomínky a na jejich 2 INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA hřiště v parku u Bzenecké restaurace na ulici Moskevská. Poslední ze jmenovaných bodů vyvolal obsáhlou diskusi, která s sebou přinesla výhrady ohledně nutnosti kácení tří stromů, ale také návrhy o možnosti doplnění některých volnočasových aktivit. Jedním z navrhovaných prvků byl okruh pro kolečkové brusle, prvky pro skatepark či částečné zachování plochy, která dnes slouží jako hřiště. Mimo jiné jsme byli informováni o dopisu ze Státního fondu životního prostředí, o úspěšnosti Tříkrálové sbírky a výsledku šetření České školní inspekce v MŠ. Jedním z hlavních bodů programu bylo zřízení komisí RM jakožto poradních orgánů. V rámci diskuse a dotazů jsme hovořili o probíhajícím budování základě odvozené závěry. Pan Sembdner nám nastínil představy o vývoji a směřování sociálních služeb v Jiříkově a možnost činnosti Komise pro sociální záležitosti a začleňování. K tomuto bodu nebyli prozatím přijaty žádné konkrétní závěry. V rámci diskuse jsem prezentoval informaci p. Wittgrubera, který na sociální síti prezentoval, že důvodem nepořádání Pohádkového lesa 2015 je zamítavá odpověď Města Jiříkov na písemnou žádost o poskytnutí finanční podpory. Ukázalo se, že ze strany p. Wittgrubera byl přijat rozpočet na zajištění atrakcí od firmy Kostolník. Žádost byla vyřízena pouze ústním dotazem p. M. Haseho na p. starostu, kterému byl předložen návrh rozpočtu 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JIŘÍKOV KONANÉHO DNE Na začátku jednání jsme byli informováni npor. Hýblem o bezpečnostní situaci a vzájemné spolupráci mezi PČR OO Rumburk a MP Jiříkov. V Jiříkově došlo v roce 2014 oproti předešlému roku k poklesu trestních činů i přestupků. Za OO Rumburk se v Jiříkově za rok 2014 jedná o 14,4 % trestních činů a 15,5% přestupků. Byla vyjádřena spokojenost ve spolupráci s MP Jiříkov a konstatováno, že v roce 2014 bylo provedeno více než 60 společných, především nočních, služeb. Na dotaz p. Pernici byl přiblížen problém přeshraniční kriminality a na dotaz p. Pokoráka nastíněna situace drogové kriminality. Pí Procházkovou bylo otevřeno téma autobusové dopravy, ke které vyjádřilo nespokojenost převážné množství přítomných. P. starosta nastínil činnosti starostů, organizací a občanských iniciativ nejen ve Šluknovském výběžku. Zřizovatelem a objednatelem nového dopravce je Ústecký kraj, který byl ze strany obcí na problematiku dopravní obslužnosti v regionu upozorňován již v průběhu loňského roku. P. Fodor se dotázal na jednání s řádem redemptoristů, kteří nabili do svého majetku objekt, v němž sídlí Domov Srdce v dlani. Pan starosta uvedl, že redemptoristé stále trvají na nájemní částce ,-Kč, která je na zdejší poměry neúměrně vysoká. Pí Loskotovou byl vznesen dotaz ohledně nového praktického lékaře v Jiříkově. Za předpokladu, že by nebyla ordinace obsazena, byla možnost obsadit ji MUDr. Pokorákem. Lužická nemocnice však v ordinaci zajišťuje lékařské služby a p. MUDr. Pokorák si zřídil ordinaci v Rumburku. Na zřízení další ordinace v Jiříkově momentálně nemá kapacitu. P. Kolompár obnovil téma svého vyloučení z komise bytového hospodářství (v minulém volebním období). Výstupem diskuse byl příslib p. starosty o znovu vyvolání jednání s členy bývalé komise. P. Havlůj se dotázal na projekt výstavby nového domova důchodců a průběh předání majetku řádu redemptoristů. Pan starosta upřesnil, že jsme žádný majetek nepředali, budova byla v majetku Úřadu pro zastupování státu a naše příspěvková organizace DSvD za využívání budovy stále platila nájem. Další body programu: V prvním projednávaném bodě byla v rámci koupě pozemku na výstavbu nového rodinného domu prodloužena splatnost směnky. V dalších bodech jsme projednali zápisy z finančního a kontrolního výboru a vzali na vědomí přijetí rozpočtového opatření 21/2014, k jehož schválení ZM pověřilo na svém prosincovém zasedání RM. Schválili jsme zprávu o vyúčtování poskytnutých finančních prostředků pro Římskokatolickou kanalizace v Jiříkově a o stavu některých komunikací. Byl vznesen dotaz ohledně dokončování toku před rybníkem Ostrovní a možnosti osvětlení jeho hráze. Byla podána informace o objektu bývalé lidové knihovny na náměstí, který město před nedávnem získalo v dražbě. Hovořili jsme o návštěvě školní jídelny v Krásné Lípě, kterou jsem navštívil s p. Horákem v pondělí a na které jsme byli seznámeni s jejím provozem. Závěrem nás tradičně p. Horák informoval o výstupech z koordinačních porad. Po ukončení schůze RM jsme se zabývali pilováním připravované reorganizace městského úřadu. Města Jiříkov na rok 2015, kde je stanovena částka ,-Kč na Pohádkový les Tyto finanční prostředky je možné čerpat po schválení rozpočtu zastupitelstvem města. Jako poslední obsáhlé téma diskuse byla rekonstrukce, revitalizace, respektive možnosti využití parku u Bzenecké restaurace. Téma, které jsem otevřel novým návrhem, zachovat tento park jako odpočinkový a koncentrovat veškeré sportovní vyžití na jedno místo (Spartak Jiříkov), nabralo velkých rozměrů. Problematika parků a prostranství v Jiříkově vyžaduje mnohem obsáhlejší přípravu, ve které nesmíme zapomínat na Filipov či ulici Zahradní. farnost v Jiříkově na opravu střechy márnice u kostela sv. Jiří a na činnost TJ Spartak Jiříkov. Na základě připomínky p. Marka z minulého zasedání ZM o neaktuálnosti jednacího řádu jsme přijali nově upravený a pověřili p. Horáka, jakožto místostarostu výkonem některých činností (např. koordinace s podnikateli, živnostníky a neziskovými organizacemi či řízením MP Jiříkov). Hlavním bodem zasedání bylo schválení Grantového programu 2015, ve kterém bude opět pro zájmová a sportovní sdružení a spolky vyhrazena částka ,- Kč. Grantová komise bude tradičně složena z členů finančního výboru a letos obohacena o pověřené členy ZM pí. Farskou a p. Šamšu. Závěrem jsme schválili Informace ze schůzí RM, na které bylo od p. Matičky vzneseno několik písemných dotazů. Na připomínky odpovídali převážně p. Sabo a pí. Schovancová. Některé informace doplnil p. Maják a Ing. Šmíd, na dotaz ohledně strážníka MP odpověděl místostarosta p. Horák. Závěrečná diskuse: P. Hase M. se zajímal o záměr vybudování dopravního hřiště v parku u Bzenecké restaurace v ulici Moskevská. Je toho názoru, že by měl být park využit bohatším způsobem jako multifunkční hřiště. P. Jurajda uvedl, že tento bod byl již projednáván na RM, ze které byl po obsáhlé diskusi stažen a bylo usneseno, že se tímto...pokračování na další straně

3 ...pokračování z předchozí strany problémem budeme zabývat podrobněji. Komise výstavby a životního prostředí dostala za úkol připravit nějaké návrhy a poté bude svoláno k tomuto bodu pracovní jednání RM. Pan Matička vznesl dotaz ohledně připravených projektů, které nebyly doposud realizovány. V této souvislosti požádal o celkové vyčíslení finančních prostředků, které na přípravu těchto projektů byly vynaloženy. Zajímal se také o problematiku kolaudace nové budovy ÚHRADA NÁJEMNÉHO ZA PRONÁJEM POZEMKŮ Město Jiříkov dne schválilo směrnici č. 7/2011 Podmínky pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, kde byla zvýšena cena za pronájem pozemků takto (za m 2 /rok): zahrada 1,- Kč louka 0,20 Kč pronájem pozemků pod dočasnými stavbami (kůlna apod.) 5,- Kč pozemek pod plech. garáží 15,- Kč pozemky sloužící pro zemědělské obhospodařování 0,10 Kč Roční nájemné je splatné jednorázově do každého roku. Nájemné je možno uhradit : bankovním převodem na účet Města Jiříkov č /0300, V.S , K.S poštovní poukázkou v hotovosti v pokladně MěÚ odbor výstavby a ŽP MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Vážení spoluobčané, v roce 2014 jste uhradili místní poplatek za komunální odpad ve výši Kč. Vedle výběru místního poplatku zabezpečujeme také vymáhání nedoplatků všemi dostupnými cestami. Nedoplatky byly zaplaceny v celkové výši Kč. Více se o úhradách nedoplatků od roku dozvíte na webových stránkách města. Bohužel zůstává pravidlem, že lidé zaplatí nedoplatek a na právě probíhající rok již poplatek neuhradí, tím jim vznikne opět nový nedoplatek. Proto je stále potřeba vymáhat nedoplatky a stále vybízet občany ke splnění poplatkové povinnosti. V roce 2015 je splatnost místního poplatku za komunální odpad stejná jako v loni a to: jednorázově celoroční platba 640,-Kč/os splatnost do pololetně 1. pololetí ( ) 320,-Kč/os splatnost do pololetí ( ) 320,-Kč/os splatnost do čtvrtletně vždy ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději do 31.3., 30.6., a Bc. Dopitová Martina, DiS odbor výstavby a ŽP MŠ a byl ujištěn, že kolaudace je kompletní. V poslední otázce se zajímal o průběh řešení stížnosti na ředitele ZŠ p. Obergrubera, kterou na jedné ze schůzí ZM prezentoval p. Štětka. Pan starosta uvedl, že v této věci s p. Obergruberem jednal, ale je mimo kompetence města, do tohoto sporu zasahovat. P. Wittgruber na závěr připomínkoval stav balkónu na budově MěÚ. Byl ujištěn p. Šmídem, INFORMACE Z RADNICE VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A VODOVODU V JIŘÍKOVĚ Koncem roku 2014 byla ve městě Jiříkov zahájena další část realizace splaškové kanalizace a vodovodu navazující na dokončenou 1. etapu splaškové kanalizace zakončené ČOV v Dolním Jiříkově. Investorem realizace další části splaškové kanalizace a vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a stavbu realizuje zhotovitel Sdružení EUROVIA CS & Garni Chlumec. Splašková kanalizace byla zahájena v ulicích Jiřího, Petrova, Hradecká a v části ul. Teplická. Během měsíců únor a březen 2015 bude splašková kanalizace realizována na náměstí v Jiříkově, v části ul. Rumburská, v části ul. Pražská, v části ul. Antonínova a také v části ul. Filipovská. V dalších měsících roku 2015 bude realizace splaškové kanalizace pokračovat v ul. Čapkova, v části ul. Filipovská, ul. Moskevská, v části ul. Liberecká, v části ul. Teplická a další část v ul. Rumburská. V některých těchto úsecích, kde se nenachází vodovod, bude také provedena pokládka vodovodního řadu. Město Jiříkov bude o realizaci splaškové kanalizace a vodovodu občany průběžně informovat na svolaných společných jednáních. Miroslav Sabo vedoucí odboru výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov že stav balkónu byl konzultován se statikem, který konstatoval poškození zdobných omítek, nikoli konstrukce balkónu. V zájmu zachování architektonických ozdob budou poptány firmy, které se tomuto druhu prací věnují. Upozorňuji, že se jedná o subjektivní a volný popis konaných zasedání, nikoliv o oficiální zápis. Je přípustná možnost chyb. Připisované osobní výroky jsou pouze orientační a obsahové. Jindřich Jurajda GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA Cíl grantového programu: Podpora činností a akcí zaměřených na děti, mládež, pro širokou veřejnost, které mají za cíl zlepšit kvalitu života ve městě, podpořit volnočasové aktivity občanů nebo poslouží jako součást prevence kriminality. Vymezení žadatelů o dotaci: Žadatelem o dotaci na činnost může být právnická i fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem), působící na území města Jiříkova. Žadatelem o dotaci na akci může být právnická i fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem), pořádající akci na území města Jiříkova v roce Oblasti podpory: mimoškolní zájmová činnost dětí a mládeže; kultura; tělesná výchova a sport; sociální a zdravotní oblast; životní prostředí. Schvalovací řízení: žádosti o dotace budou projednány a hodnoceny finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova, příjemce dotace uvede na veškerých reklamních a obdobných materiálech skutečnost, že akce je pořádána s finanční podporou města, žádost musí být předložena do v podatelně MěÚ Jiříkov pouze subjektem, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Více informací a podrobností naleznete na webových stránkách města Město Jiříkov ve spolupráci s AQUATEST akreditovanými laboratořemi zajišťuje za zvýhodněnou cenu v pondělí dne ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY domovní studny - určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální zásobování - mikrobiologický a chemický rozbor - cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru); radiologický rozbor (radon 222) - cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru) veřejné zásobování pitnou vodou vyhl. č. 252/2004 Sb. - určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod. - krácený rozbor a odběr vzorku - cena bez DPH 1186,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné; úplný rozbor a odběr vzorku - cena bez DPH 9294,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné (platba fakturou na základě závazné objednávky) evidence objednávek do : MěÚ Jiříkov odbor výstavby a ŽP odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních laboratoří Geologická 4, Praha ,

4 CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, O.P.S. Dne proběhlo informační setkání pro zájemce o NRP v konferenčním sále Městské knihovny v Rumburku. Setkání se zúčastnilo šest zájemců o pěstounskou péči, pěstounka s přijatým dítětem, lektorka a další pracovnice Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Setkání proběhlo v důstojném prostředí a příjemné atmosféře. Účastníci se o téma pěstounské péče zajímali a zapojovali se s konkrétními dotazy. Beseda měla úspěch také zásluhou přednášející pěstounky s přijatým dítětem a její pozitivní zkušenosti s výkonem pěstounské péče. V závěru hodnotili účastníci besedu jako velmi přínosnou a důležitou pro jejich další rozhodování. Marie Hodková, lektorka PODPOROVANÉMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ SE NA ŠLUKNOVSKU DAŘÍ Nezisková organizace Agentura Pondělí se věnuje integraci a osamostatňování lidí s handicapem ve Šluknovském výběžku již od roku V tomto roce agentura vznikla a v době, kdy podporované zaměstnávání bylo takřka v plenkách, se snažila o podporu lidí se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce. Slovo znevýhodnění či handicap jde často ruku v ruce se slovíčky jako předsudek, riziko, nebezpečí. Mnoho lidí si vůbec nedovede představit, že to lze a nemá informace o tomto tématu. Nejen pro Moniku Lampovou (zakladatelku agentury) bylo výzvou s tím něco provést, a tak se postupem času rozvinuly další služby Agentury Pondělí vedoucí k začlenění a rozvoji: denní centrum sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení... Napsala se řada projektů a ne vždy bylo lehké sehnat peníze na provoz a zaměstnance agentury. Nejaktuálnějším projektem Agentury Pondělí je Individuální podpora na cestě do práce, dvouletý projekt realizovaný od dubna roku 2013, který se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Projekt je financován z prostředků ESF 4 prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/ Našimi vytyčenými cíli bylo podpořit minimálně 40 osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce a uzavřít se zaměstnavateli Šluknovska minimálně 8 plných úvazků. Oba indikátory se podařilo úspěšně splnit. Od začátku projektu se uzavřelo 35 pracovních smluv na různé úvazky a projektem prošlo celkem 51 osob. Abychom se však jen neopájeli čísly a statistikami, pojďme si přiblížit onu spolupráci se zaměstnavateli. Někdy bývá oříškem zaujmout firmu tím, že by mohl zaměstnat člověka se zdravotním znevýhodněním, jindy bývá potíž se vůbec dostat do provozu podniku nebo nalézt volné políčko v nadupaných diářích manažerů. Řada ředitelů, personálních a vedoucích pracovníků si však většinou na nás našli čas a dali nám prostor na vyjádření. Nebála bych se říci, že většina z nich se snažila najít společnou řeč, někteří potom dokonce i společnou cestu. Touto formou bych tedy ráda poděkovala za celý ZMĚNA PŘEDSEDY SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ ŠLUKNOVSKA V pátek proběhlo ve Starých Křečanech první zasedání starostů Šluknovského výběžku. Hlavním bodem byla volba nového předsedy SPRŠLK. Končící předseda, starosta Jiřetína pod Jedlovou pan Josef Zoser, neměl zájem pokračovat v dané funkci. Dobrovolné svazky obcí Tolštejnsko a Sever do funkce předsedy navrhly starostu Jiříkova pana Michala Majáka, který byl jednohlasně zvolen. Nově zvolený předseda poděkoval přítomným za důvěru a slíbil pokračovat v rozjeté činnosti SPRŠLK. Dále v programu vystoupil radní ÚK společně s pracovníky odboru dopravy KÚ ÚK. Zástupci ÚK kritizovali Otevřený dopis panu hejtmanovi ohledně nepravdivě uváděné a kritizované dopravní obslužnosti. K tomuto tématu se rozvinula bouřlivá diskuze, z které vyplynulo, že první změny nastanou k , ty se budou týkat časových posunů, aby nedocházelo ke zpožděním nebo ujíždějícím spojům. Další změny se plánují od , kde starostové budou s předstihem informováni o jaké změny půjde. Starostové rovněž řešili sociální situaci ve Šluknovském výběžku. MAS Šluknovsko přišlo s návrhem na zřízení pracovní pozice koordinátora sociálních služeb, který by řešil potřebnou sociální problematiku. Problémem této pozice bylo, jak by byl OHLÉDNUTÍ JSDH JIŘÍKOV ZA ROKEM 2014 V loňském roce zasahovala naše jednotka u 163 událostí - z toho bylo 54 zásahů. Dalších 109 událostí byla práce pro město. U zásahů se jednalo o 16 požárů - 10 x hořelo v našem městě a 6 x v okolních obcích. Dále bylo 31 technických zásahů v místě, 3 mimo naše město, 3 dopravní nehody a jeden planý poplach. Po celý rok bylo prováděno školení a výcvik jak výjezdového družstva, tak i mládeže. Pracovalo se na zbrojnici a na technice. Jednalo se o drobné opravy a úpravy. Dne se v restauraci U Parku Rumburk konala valná hromada SDH Jiříkov za rok Dorazili mezi nás kamarádi z okolních sborů a po zaplnění sálu se začalo. Po úvodním slově byl ze strany starosty sboru, velitele jednotky a velitele soutěžního družstva zhodnocen rok Dále byla přečtena přítomným zpráva finančního výboru. Za velkého potlesku a uznání přítomných bylo rozdáno dvacet tři ocenění v čele s naším nejstarším členem p. Bedřichem Koutným. Po všech těchto zprávách a oceněních nastala nová volba výkonného výboru sboru, starosty a delegátů do OSH Děčín, protože starému výboru skončilo pětileté funkční období. náš tým všem zaměstnavatelům, kteří dali pomyslný palec nahoru lidem s handicapem, začlenili je mezi své zaměstnance a tím zvýšili kvalitu jejich života po více stránkách. Děkujeme: Bio-farmě Dolní Křečany, Čokoládovně Mana, Křinickému pivovaru, Janu Chroustovi, Městu Krásná Lípa, občanskému sdružení Dokořán a Farnímu sboru ČCE Rumburk, Miroslavu Christovi, Kateřině Draské, firmě Dirk Silveer Andre Warlop, Dobalto, Kontraktproduktion, Kormidlo Šluknov, Kreno-Tech s.r.o., Michel Reisen, NGW s.r.o., Noprosu, United Bakeries (Pekárny Odkolek), Ratio, Schäfer a Sýkora, s.r.o., Sportlife centrum s.r.o., SBDO Průkopník Varnsdorf, Tratec, Vitana a.s., Vohnout varnsdorfské uzeniny. A že děláme podporované zaměstnávání správně i po papírové a účetní stránce jsme si mohli ověřit 26. listopadu, kdy k nám zavítala kontrola z ministerstva. Prošli jsme bez újmy, a to fyzické i psychické. Přejeme proto našim uživatelům i zaměstnavatelům další povedené spolupráce i v době budoucí! Lenka Chroustová, asistentka podpor. zaměst. koordinátor financován, někteří starostové byli pro částečnou úhradu na základě počtu obyvatel v jednotlivých obcích a městech. Někteří přivítali návrh ředitele Úřadu práce Ústeckého kraje pana Mgr. et Mgr. Gabriela k možné úhradě z prostředků ÚP. Pan ředitel požádal starosty o vstřícnost při zaměstnávání veřejně prospěšných prací, že se musí řídit směrnicí, kdy musí dát možnost zaměstnání i dlouhodobě nezaměstnaným. Starostové se bránili tím, že k tomu, aby zaměstnali problémové potřebují osvědčené VPP. S tím souhlasil i pan ředitel a požádal přítomné, aby se tak dělo v rozumné míře. Sdružení pro rozvoj Šluknovska

5 SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI ÚNORU OSLAVÍ 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET paní Svobodová Antonie, paní Diničová Mária, paní Chobotová Věra, pan Hendrych Jaromír, pan Cimrt Ladislav, paní Málková Sigrid, pan Hodonský Josef, pan Ruman Jaroslav, pan Bílý František, pan Moucha Zdeněk, paní Maršálková Zdenka, pan Helikar Josef, paní Čelková Paraskivula, paní Maršálková Margita a pan Krupička Jan PODĚKOVÁNÍ DOBŘÍ LIDÉ JEŠTĚ ŽIJÍ Děkuji touto cestou panu Lukášovi Turnovi a panu Radku Horáčkovi, kteří našli a vrátili mi mou ztracenou kabelku. Vzhledem k tomu, že jsem tam měla všechny doklady, peníze i klíče, šlo mi o hodně. Děkuji, děkuji, děkuji Olga Flégrová, Jiříkov Děkuji všem známým, kteří se přišli rozloučit s paní Boženou Petrýdesovou. Děkuji také za květinové dary a projev soustrasti. Mirka Dýnková, dcera Děkuji touto cestou Komisi občanských záležitostí a Městu Jiříkov za přání i dárek k mému životnímu jubileu. Jenö Fodor Jméném celé mojí rodiny bych chtěla upřímně poděkovat úředníkům z Městského úřadu v Jiříkově za vstřícnost a také dobrovolným hasičům za důstojné provedení rozloučení s mým manželem - jejich bývalým dlouholetým členem - Františkem Marešem. Současně děkuji všem ostatním spoluobčanům, kteří se v tak velkém počtu rozloučení zúčastniíli. Marie Marešová s rodinou VZPOMÍNKA INFORMACE Dne 24. února to budou 2 roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Václav Spáčil. Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali. Vzpomíná manželka a synové s rodinami Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Vážení rodiče a přátelé, naše vaše školka se účastní právě probíhající soutěže o dětský den v hodnotě ,- Kč. POMOZTE NÁM SVÝMI HLASY Soutěž probíhá na facebookových stránkách organizace Děti na hrad - Na těchto stránkách si v galerii musíte vyhledat naší fotku a olajkovat ji dát jí LIKE, palec nahoru, To se mi líbí... O konečném pořadí rozhoduje počet těchto vašich hlasů. Děkujeme, MŠ Jiříkov PODĚKOVÁNÍ RODÁKŮ Narodil jsem se počátkem druhé poloviny minulého století a až do roku 1982 bydlel v Jiříkově. Od této doby žiji v Praze a do rodného města, kde jsem prožil kus života, se často rád vracím.při poslední návštěvě mi byla věnována publikace Údolím Jiříkovského potoka. ÚŽASNÁ KNIHA!! Děkuji všem, všem co mi umožnili prostřednictvím dobových fotografií zavzpomínat na prožité chvíle mého mládí. Poděkování, prosím, přijměte i od mé manželky Lenky, která rovněž pochází z Jiříkova a se kterou jsme byli dne oddáni v jiříkovské obřadní síni. Dufek Vlastimil Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Jiříkov, o vánočních svátcích jsem našla pod stromečkem dárek, který mě dojal. Byla to kniha "Údolím Jiříkovského potoka". Krásný dárek! Je pro mne cenným souborem vzpomínek na město, ve kterém jsem prožila celé své dětství. Maminka zde pracovala v továrně na piana celý svůj pracovní život. Mám tolik hezkých vzpomínek na léta v Jiříkově! A dodnes mám k městu Jiříkov velmi pozitivní vztah, každoročně se scházíme se spolužáky a letos to již bude padesát let od ukončení základního vzdělání ve Vašem (mém) městě. Bydlela jsem 14 let v Březinově ulici, od svých 5ti let, předtím 2 roky v Tylově ulici, tam kde kdysi bývalo zdravotní středisko. S dětmi z mateřské školky Na kopečku, kam jsem chodívala, se scházíme doposud a máme velmi pěkné vztahy. O Jiříkově se mi často zdá. Mnohé budovy již nestojí a jsou zde nové. Fotografie v knize mi některá již neexistující místa připomínají. Také na občany města nezapomenu. Paní Račanská, pan Eder, pan Vlasák, učitelé Schwarzovi, Škrochovi, pan Bednář, pan Bajan, Šamšovi a mnozí další, vzpomínám i na rodiče mých spolužáků. Později to byli i spolužáci z Filipova. Jiříkovští pořádali krásné dětské dny za restaurací Bzenecká, karnevaly v Sokolovně, Mikulášské a jiné zábavy. V době mého dětství jsme se hojně navštěvovali, hráli v kině divadlo, sbírali byliny, chodili se sběrem a za výtěžek kupovali mejdlíčko nebo šumáky. Nyní již 43 let bydlím nedaleko v Rumburku, kam jsem se provdala. Avšak Jiříkov je v mém srdci a zůstane do konce mého života. Ještě jednou děkuji za krásnou knihu, kterou jsem obdržela prostřednictvím Vašeho zastupitele, dodnes občas Jiříkov navštěvuji. S pozdravem Zdena Ondrušová, Rumburk MEDIPOK AMBULANCE S.R.O. Ordinace praktického lékaře pro dospělé Lékař: Sestra: MUDr. Martin POKORÁK (odpovědná osoba) MUDr. František HLAVÁČ (zastupuje v pátek) Věra JELÍNKOVÁ IČZ , IČP ; adresa: Máchova 492, Rumburk (budova nádraží ČD) Ordinační hodiny: možnost objednání Po 07:30 13:30 (11:30 13:30 pouze pro objednané) 10:00 13:30 Út 07:30 13:00 (11:30 13:00 pouze pro objednané) 10:00 13:00 St 12:30 18:00 (16:30 18:00 pouze pro objednané) 12:30 18:00 Čt 07:30 13:00 (11:30 13:00 pouze pro objednané) 10:30 13:00 Pá 07:30 10:00 ordinuje MUDr. František HLAVÁČ akutní případy denně krom středy 7:30 10:00 (středa 12:30 16:30) Objednání na telefonu provozní doba od 7:30 do 15:00. SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE RUMBURK-JIŘÍKOV pořádá JARNÍ PRÁZDNINY NA AHOJCE března 2015 cena: 1.500,- V ceně je zahrnuta doprava, ubytování a strava na chalupě v Jizerských horách. Ski areál Severák vzdálen 500m (lyžařskou výbavu dovezeme). Jízdné na vleku si každý hradí sám. Pro nelyžující bobování, výlety a jiné zimní radovánky. Podrobnější informace na tel. č.: L. Dvořáková přihlášky na faře v Jiříkově, v klubu Zavináč v Rumburku nebo ke stažení na 5

6 STARŠÍ PŘÍPRAVKA NA TRADIČNÍM MIKULÁŠSKÉM TURNAJI V KOPANÉ V prosinci se konal tradiční mikulášský turnaj v kopané v Mikulášovicích, kterého se zúčastnila i naše starší přípravka. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev rozdělených do dvou skupin. V naší skupině jsme se utkali s týmy Mikulášovic 1, Rumburka a Lipové. Ve skupině jsme hráli nerozhodně s Mikulášovicemi, prohráli s Lipovou a zakončili jsme vítězně s Rumburkem. V tomto zápase jsme si zajistili druhé místo ve skupině a postup do boje o místo. V boji o medaili jsme vyzvali mužstvo Dolní Poustevny a podařilo se nám zvítězit. V celkovém pořadí turnaje jsme tak obsadili krásné 3 místo. Získali nejen bronzové medaile, ale i jedno individuální ocenění a to Jiří Krampera jako nejlepší brankář. Samozřejmě nechyběli ani čert a Mikuláš, kteří předávali ceny. Pochvalu zaslouží všichni kluci, kteří se turnaje zúčastnili. Robert Altman a Daniel Jarisch PODĚKOVÁNÍ Bohumil Váňa byl český stolní tenista, který získal celkem třicet medailí na mistrovství světa, z toho třináct zlatých. Jeho jmenovec, pan Váňa nám v sobotu večer před Vánocemi přivezl dva krásné skládací stoly Sponeta na stolní tenis. Jedná se o dárek pro děti naší školy od skupiny ČEZ, který byl doplněn pálkami a míčky. Za tak pěkný a povedený dárek se MUZEJNÍ NOC 2015 PROBĚHNE V JIŘÍKOVĚ I LETOS Pomalu se to stává tradicí - přijďte i Vy navštívit tradiční muzejní prostory v netradiční dobu. Již třetí jiříkovská Muzejní noc proběhne večer a v noci z pátku 13. na sobotu 14. března 2015 v době od 18:00 do 02:00 hodin na adrese Tylova 1056/4, vedle historického domu č.p. 8. Vstup dobrovolný, občerstvení zajištěno, drobný kulturní program v rámci možností snad bude také. Otvírací doba Jiříkovského muzea - Jiříkovské muzeum je otevřeno pro veřejnost každou neděli od 14:00 do 16:00 hodin. Vstup dobrovolný. Návštěva muzea mimo běžnou otvírací dobu je možná po dohodě. Bližší informace na webových stránkách muzea - sluší poděkovat. Stolní tenis je hra, která kromě pohybu naučí soutěžící počítat, procvičit techniku a spolupráci. Moc děkujeme a těšíme se po důkladném tréninku na první školní turnaj na nových stolech. Videopoděkování, nové stoly i první hráče si můžete prohlédnout na ZŠ Jiříkov POJĎTE SE VZDĚLÁVAT S MAS ŠLUKNOVSKO Místní akční skupina Šluknovsko připravila pro Vás vzdělávací kurzy, které organizuje zdarma pro širokou veřejnost. V nabídce jsou tyto kurzy: Počítačové kurzy pro začátečníky v Rybništi a v Dolní Poustevně Počítačové kurzy pro pokročilé v Rybništi v Dolní Poustevně Právní minimum občanský zákoník v Dolní Poustevně v Rybništi Dotace, jak na ně? v Rybništi Kurzy proběhnou v Rybništi (vhodné pro obyvatele Rybniště, Chřibské, Jiřetína pod Jedlovou, Horního Podluží, Dolního Podluží, Doubice, Krásné Lípy a Varnsdorfu) i Dolní Poustevně (vhodné pro obyvatele Dolní Poustevny, Mikulášovic, Lipové, Lobendavy, Rumburku, Šluknova, Velkého Šenova, Jiříkova, Starých Křečan, Vilémova) na základní škole. Odvoz (po domluvě) a občerstvení je zajištěno. Kurzy proběhnou v uvedených dnech od 8.30 hodin. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Přihlášky zasílejte: nebo tel další informace naleznete na JAK SE ŽIJE V NAŠÍ ŠKOLE Máme první polovinu školního roku 2014/2015 za sebou a myslím, že byla dost pestrá a zajímavá. Hned po slavnostním přivítání našich prvňáčků byla připravena pro naše žáky velká podzimní akce Drakiáda. Je vždy radost se dívat, jak vám nad hlavou poletuje tolik různých a krásných draků. Další podzimní událostí byla Strašidelná škola - obdoba amerického svátku Halloween. Naší školou se v tento den prohání za svitu svíček plno strašidel. V měsíci listopadu se jako každoročně pořádá ve škole Den otevřených dveří, o kterém jsem již psala v jiném čísle novin. Dne 10. února 2015 byl ve Varnsdorfu zahájen již 3. semestr Virtuální univerzity třetího věku při PEF České zemědělské univerzity v Praze na téma Čínská medicína v našich zahrádkách. Přednášky budou probíhat v nových prostorách MAS Šluknovsko na Národní 486 ve Varnsdorfu. Výuka probíhá opět ve 14 denních intervalech v dopoledních hodinách. Semestr se skládá z šesti přednášek, zakončených testem, poté následuje souhrnný sedmý test. V případě zájmu volejte tel nebo pište na Těšíme se na nové studenty! Nastal prosinec, bohatý měsíc na akce. Na počátku měsíce k nám zavítal cirkus Mistral, který společně s našimi dětmi a pedagogy uspořádali Pekelnou show. Ve velké tělocvičně to vřelo ohněm, zábavou a krásným cirkusovým vystoupením. Těsně před Vánocemi se děti, ale i pedagogové obou stupňů předvedli se svými čísly na Vánoční akademii, která měla velký ohlas. I na Štědrý den žáci nezaháleli a vystoupili na Půlnoční mši v kostele sv. Jiří. Tohoto vystoupení se zúčastnili žáci 9.B s paní učitelkou Mgr. Renátou Hegnerovou a žákyně pěveckého sboru Komoráček pod vedením paní učitelky Mgr. Miroslavy Kubešové. První pololetí školního roku jsme ukončili slavnostním předáním pololetního vysvědčení a zapsáním nových žáčků do 1. tříd příštího školního roku. Akcí bylo mnoho, i těch o kterých se zde nezmiňuji např.: školní olympiády, setkávání s klienty Severka, pěvecké a recitační soutěže. Vstoupili jsme do druhého pololetí školního roku, který připravíme právě tak bohatý jako první. O těchto vám napíšeme v prvním prázdninovém čísle novin. Za učitelský sbor Mgr. Renáta Hegnerová Jiříkovské noviny Ξ měsíčník pro občany města Jiříkov Ξ vydává Město Jiříkov Ξ registrační číslo MK ČR Ξ náklad 800 ks Ξ redaktor a grafická úprava Michal Gavlík Ξ tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o. Uzávěrka dalšího čísla je ve 12 hodin a termín distribuce Kompletní příspěvky do novin podávejte em - nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce a redakční rady.

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zastupitelstvo: zelená pro sběrný dvůr a úpravu prostranství u Věžičky

Zastupitelstvo: zelená pro sběrný dvůr a úpravu prostranství u Věžičky ČÍSLO 14 11. ČERVENEC 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Zastupitelstvo: zelená pro sběrný dvůr a úpravu prostranství u Věžičky Poslední jednání zastupitelů před prázdninovou

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 LISTY 2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 Novoroční ohňostroj v Lysé Masopustní rej... 1 Zápisy dětí do MŠ... 1 Parkovací známky

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny 27. 09. '10 11.10. '10 25.10. '10 08.11.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4)

OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4) OTÁZKY KOLEM DODÁVEK TEPLA DO CZT (str. 4) Číslo 5 BŘEZEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2006 SCHVÁLEN V úvodní části 38. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Soutěž o nejkrásnější zahradu

Soutěž o nejkrásnější zahradu ČÍSLO 14 10. ČERVENEC 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jen díky rychlé pomoci nezačaly prázdniny tragicky První den prázdnin s pořádnou porcí sluníčka se rozhodla řada

Více

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska.

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska. 352 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 11. června krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 28. května 2009 Jeden projekt končí, další začíná Slavnostním odhalením pamětní desky na nově zrekonstruované krásnolipské

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více