RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí"

Transkript

1 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a mezinárodního porozumění. Toto ocenění dostali dosud špičoví vědci a významné osobnosti, mezi nimi např. princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov. Tato prestižní evropská cena putuje po čtvrtstoletí od pádu železné opony poprvé do střední Evropy. Pan Vlastimil Bušek společně se starostou města Mgr. Jaroslavem Melšou a místostarostkou města Evou Marvanovou po předání Ceny města Dobříše. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a radosti ze života. Smutek a slzy provázely letošní předání Ceny města Dobříše za rok 2013 V sobotu 20. září se uskutečnil slavnostní večer předání výroční ceny, kterou město Dobříš uděluje od r významným osobnostem Dobříše. Tento rok průběh slavnosti bohužel poznamenala velmi smutná zpráva o nečekaném úmrtí jednoho z letošních laureátů, pana Mgr. Aleše Vondráčka. Velká osobnost, demokrat, milovaný pan profesor, skvělý člověk a kamarád, dlouholetý kantor a ředitel místního gymnázia, který vychoval mnoho generací studentů, nás navždy opustil v sobotu po poledni. Uctít jeho život a památku přišlo do zrcadlového sálu dobříšského zámku mnoho jeho bývalých i současných žáků, kolegů a přátel. Cenu města za jeho dlouholetou aktivní a obětavou práci v oblasti výchovy a vzdělávání symbolicky převzal jménem zarmoucené rodiny současný ředitel Gymnázia Karla Čapka Dobříš RNDr. Jiří Kastner. S Dobříší spojil Aleš Vondráček svůj život v září 1958, kdy začal učit dějepis na tehdejší jedenáctiletce. Od roku 1990 do roku 1998 gymnázium řídil. Ve svém ředitelském působení navázal na ty nejlepší oličovské demokratické tradice. Na konci devadesátých let působil Aleš Vondráček na MŠMT. Zde měl na starosti regionální školství, podílel se i na koncepci osmiletých gymnázií. Z ministerstva se vrátil znovu za katedru a na svém gymnáziu učil až do konce svých dnů. Miloval poezii, zvláště tu anglickou, kterou překládal, psal básně a povídky ze školního prostředí, které jsme několikrát v DL otiskli. Měl rád přírodu, jeho skautská minulost ho tak logicky přivedla ke spolupráci s mníšeckým Pony Expressem. Byl to člověk všestranných schopností a přívětivého srdce... Bude nám velmi scházet. Pan Vlastimil Bušek, jenž v tento večer převzal Cenu města Dobříše za celoživotní přínos v oblasti sportu, je neméně vzácným člověkem a nadšencem. Celý život se věnuje sportu, nejprve sám jako aktivní sportovec, posléze jako cvičitel gymnastiky mládeže v kroužku při základní škole v Dobříši a po sametové revoluci v místním Sokole Dobříš, kam si i dnes rád chodí zacvičit a popovídat s kamarády. Na Dobříš se s rodinou přistěhoval na začátku 60. let minulého století a od té doby se začal věnovat dětem a mládeži, kterým svým nadšením vštěpoval lásku ke sportu a pohybu. Narodil se v r. 1925, příští rok tedy oslaví 90 let, přesto, jak jsme se mohli přesvědčit i během sobotního večera, je člověkem aktivním, rozdávajícím milý úsměv a pohodu. Doprovodný koncert paní Lenky Filipové byl z pietních důvodů zrušen a uskuteční se v náhradním termínu. J. Kastnerová, redakce DL Jaromír Bláha Vůbec prvním středoevropským laureátem je ekologická organizace Hnutí DUHA, které bylo takto významně oceněno za mimořádné zapojení do úspěšné ochrany Národního parku Šumava. V dopise nadace se uvádí: Letošní cenou vyzdvihujeme úsilí o ochranu přírody a mezinárodní porozumění uvnitř občanské společnosti podél Evropského zeleného pásu. Jsme přesvědčeni, že mír v Evropě může přetrvat jen tehdy, bude-li její rozvoj obsahovat ochranu přírodního dědictví a bohatosti evropských přírodních i kulturních krajin. Příspěvek Hnutí DUHA k tomuto úsilí je příkladný. pokračovní na straně 10

2 2 DOBŘÍŠSKÉLISTY PODAŘILO SE 2010 Investiční akce spolufinancované z dotací (vnějších Vzpomínáte, jak ta která ulice vypadala před pár lety? Zapomněli jste už, jak vypadala původní Prokopova zahrada? Máte před očima, jak jste se snažili vyjet s kočárkem okolo schodů k zámku? Jak obtížně jste hledali místo na celodenní odstavení auta na Dobříši? Na následujících stranách si můžete připomenout, jakých změn dostálo naše město v průběhu několika málo let. Najdete zde výčet nejvýznamnějších akcí realizovaných v letech Mgr. Jaroslav Melša Zvýšení kapacity mateřských škol v Dobříši Řešení Mírového náměstí a souvisejícího úze Poskytovatel dotace/dotační titul: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy /Regionální operační program NUTS II Střední Čechy Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Poskytovatel dotace/dotační titul: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy /Regionální operační program NUTS II Střední Čechy Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Období realizace: 1/ /2011 Zvýšení kapacity MŠ na území města Dobříše prostřednictvím přestavby technicko-hospodářské části objektu 2. MŠ a přístavby nového pavilónu 4. MŠ. Realizací projektu došlo k navýšení celkové kapacity o 42 míst. Nové prostory byly vybaveny novým zařízením včetně interaktivní techniky a sběrnými nádobami na tříděný odpad. Západní část Mírového náměstí v průběhu realizace Přístavba nového pavilonu 4. MŠ před realizací Přístavba nového pavilonu 4. MŠ po realizaci Záchytné parkoviště ulice Pražská Park and Chodník pro pěší v ulici Pražská, v úseku od ulice Javorová průmyslová zóna Poskytovatel dotace/dotační titul: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy /Regionální operační program NUTS II Střední Čechy Poskytovatel dotace/dotační titul: Státní fond dopravní infrastruktury/program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a její zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Doosan Bobcat Kč Rozpočet města Kč Období realizace: 8 10/2011 Vybudování nového chodníku propojujícího město a průmyslovou zónu za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury a firmy Doosan Bobcat Manufacturing. Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Chodník pro pěší v ulici Pražská v průběhu realizace Chodník pro pěší v ulici Pražská po realizaci Parkoviště P+R v průběhu realizace Kanalizace pod parkovištěm Poskytovatel: Středočeský kraj, Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, Tematické zadání Vodohospodářská infrastruktura Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Období realizace: 4 12/2012 Realizace části nové kanalizační stoky v lokalitě ulice Pražská, která umožňuje přeložení odvodu splaškových vod stávající splaškovou stokou. Ta byla historicky nevhodně napojena na hlavní kanalizační stoku v ulici Lidická. Realizace je součástí komplexního řešení odkanalizování jihozápadní části města Dobříše. Průběh realizace

3 DOBŘÍŠSKÉLISTY zdrojů) mí v Dobříši etapa komunikace v západní části Období realizace: 5/2012 9/2012 Komplexní rekonstrukce západní části Mírového náměstí mezi křižovatkou u České spořitelny a kulturním domem. Rekonstrukce se týkala nejen obnovy povrchů, ale také rekonstrukcí dotčených inženýrských sítí pod komunikací. Slavnostní otevření západní části Mírového náměstí Ride systém ve městě Období realizace: 7/2012 9/2013 Revitalizace území v blízkosti dobříšského zámku v podobě vybudování záchytného parkoviště P+R pro občany okolních obcí a návštěvníky města. Ti si zde mohou odstavit svá vozidla na celý den a pokračovat dále ve své cestě navazující hromadnou dopravou či strávit den prohlídkou města. Slovo místostarosty Vážení čtenáři, občané města, v této rubrice jsem odpovídal na vaše dotazy. Pro toto vydání si však dovolím změnu. Končí čtyřleté volební období, kdy díky vám jsem mohl být místostarostou našeho města. Považuji proto za vhodné bilancovat a poděkovat. Jsem přesvědčen, že to bylo období plodné spolupráce v rámci koalice, která po volbách vznikla. Pro mnohé možná byl vznik koalice ČSSD, ODS a Nezávislých pro Dobříš překvapením, pro jiné logickým výsledkem voleb. V každém případě vznikl program, který byl postupně realizován. Měl jsem tak možnost pozitivně ovlivnit a podílet se na realizaci řady projektů, které získaly dotační podporu Středočeského kraje a také pracovat a podílet se na běžném chodu města. Jedním z prvním z projektů s dotací, který se podařil, je rekonstrukce horní části náměstí včetně sítí a opravy kanalizačního řádu, což nebylo jednoduché i vzhledem k předchozím problémům původního projektu, který musel být zcela přepracován. Dalším z realizovaných projektů je záchytné parkoviště u polikliniky. Zároveň nová výstavba kanalizačního řádu v této části města pod hlavní komunikací a parkovištěm. Oprava a zateplení obou základních škol byla, myslím, pro všechny z nás samozřejmostí. Je také realizována. Gymnázium Karla Čapka, které je krajským zařízením a pro naše město chloubou, také potřebovalo silnou podporu zástupců města směrem k rozpočtu kraje v přípravě potřebné rekonstrukce. Výsledkem je schválená realizace. Z části z dotace a z části z rozpočtu města dochází k výstavbě vzhlednějších a upravených míst pro třídění odpadů včetně vybudování podzemních kontejnerů a zlepšení rozsahu služeb Dokasu s. r. o. To považuji za pozitivní přínos v oblasti úklidu a údržby veřejných prostor. Další projekty jako nové zámecké schody, Hálkova a Bořivojova ulice a další opravy komunikací a chodníků ve městě, nasvětlení přechodů, zastávky u kostelíčka, chodníky k Lidlu anebo k Doosanu, zateplení a oprava polikliniky střediska zdraví byly akcemi, na kterých se toto vedení radnice společně dohodlo a z rozpočtu města realizovalo. Nebudu zde vyjmenovávat všechny uskutečněné projekty a projekty v současné realizaci. Řada těchto i dalších projektů vycházela i z vašich podnětů. A to považuji za skvělé. Nikdy nedokáže samotný člověk bez týmové spolupráce a podpory ostatních realizovat sebelepší projekt. Proto si dovolím zde poděkovat kolegům z vedení města, radním, zastupitelům a především pracovníkům města a také městem zřízených organizací za odvedenou, často velmi náročnou práci. Je řada projektů, které teprve čekají na možnou realizaci. Mezi ně patří například kino jako multikulturní centrum. Nebo další vylepšení sportoviš, počínaje sportovní halou, konče zimním stadionem a ubytovacími turistickými kapacitami. Nebo in-line bruslení kolem rybníka Papež. Je řada projektů, které lze v dalším období realizovat, včetně pokračování v opravách a údržbě majetku a zařízení města, veřejných prostranství, chodníků a komunikací. Jaké projekty to budou a kam se dále bude naše město rozvíjet? To vše bude záležet na složení nové radnice po následujících volbách. Přeji budoucí radnicí úspěch v rozvoji našeho města. Vám š astnou ruku u voleb a věřím, že využijete svého práva kroužkovat a vybrat si tak ze všech kandidátů ty, které považujete za vhodné zastupitele pro následující volební období. Přeji vám ještě jednou š astnou ruku. S přáním hezkých dnů Mgr. Jan Bláha, místostarosta města Dobříš Změna platebního systému pro Záchytné parkoviště ulice Pražská Parkoviště P+R po realizaci Chodník před parkovištěm P+R Je tomu již rok, kdy bylo Záchytné parkoviště v ulici Pražská otevřeno. Projekt byl spolufinancován finančními prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Regionální rady soudržnosti Střední Čechy. Za rok provozu se objevilo několik problémů. Největším problémem se ukázal být dvoulístkový platební systém, který potrápil mnohé řidiče. I když není tento systém tak rozšířený, je možné se s ním setkat. V čem tedy byl největší problém? Parkující motoristé si často opomíjeli po zaplacení vyzvednout výjezdní lístek v dolní části platebního terminálu, nebo ho zaměnili s původním vjezdovým lístkem, nedodrželi 15 minutový interval k výjezdu z parkoviště, přikládali parkovací kartu jinam než ke čtečce, apod. To byly nejčastější důvody, kdy musel na pomoc vyjíždět zaměstnanec městského úřadu či městská policie a těmto lidem umožnit výjezd z parkoviště. Nebylo taktéž výjimkou, že motoristé závoru objížděli, a to i přesto, že vjezd je monitorován. Technické závady na vjezdovém systému byly řešeny ve 2 % případů a u 98 % komplikací byl příčinou lidský faktor. Rada města na základě těchto zjištěných skutečností rozhodla o změně parkovacího systému na jednolístkový, který je více rozšířený a usnadní vjezd i výjezd motoristům z parkoviště. Od je vjezd i výjezd pouze na jednu parkovací kartu a všichni v projektu zainteresovaní doufáme, že to bude změna k lepšímu. Za město Dobříš Ing. Martin Mazurek

4 4 DOBŘÍŠSKÉLISTY Elektronizace služeb veřejné správy v ORP Dobříš Období realizace: 1/ /2011 Poskytovatel dotace/dotační titul: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR/Integrovaný operační program Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Vybudování technologického centra (dále TC ORP Dobříš) na úrovni ORP Dobříš, které umožňuje bezpečný provoz elektronických spisových služeb včetně potřebných datových úložišť, rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008. Dále bude umožňovat postupnou elektronizaci jednotlivých agend MěÚ Dobříš. Současně toto nově vybudované TC ORP Dobříš umožňuje provoz systémů centrálních projektů (základní registry). Neinvestiční projekty z dotací Dobří(š) ve všech sektorech aneb Spolupráce Období realizace: 2/2011 1/2012 Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Revolvingový fond Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Pořádání Dobříšských regionálních trhů, benefice, navázání spolupráce s podnikateli, podpora sociálního podnikání, vznik nové ekoporadny, ekoosvěta veřejnosti a úředníků aj. Technologické centrum Městský úřad Dobříš Zateplení 2. ZŠ Poskytovatel dotace/dotační titul: Státní fond životního prostředí České republiky /Operační program Životní prostředí Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Období realizace: 9/ /2014 Komplexní výměna okenních a dveřních výplní, opravu střešních konstrukcí a zateplení pavilónů v areálu 2. základní školy Dobříš. Slavnostní zakončení Benefice 2012 na akci Pojďmě tvořit na hřiště Dobří(š) v poznání Období realizace: 8/ /2013 Poskytovatel dotace/dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR/Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podzemní kontejnery Vizualizace pavilonu Poskytovatel dotace/dotační titul: Státní fond životního prostředí České republiky /Operační program Životní prostředí Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Období realizace: 11 12/2013 Východní část pavilonu po výměně oken Ve třech vytipovaných lokalitách (za sokolovnou, U Ovčína a na Větrníku) byly vybudovány 3 typové podzemní kontejnery na separovaný odpad o velikosti á 3 m 3, které slouží ke sběru separovaného domovního odpadu a k jeho následnému odvozu a recyklaci. Do jednotlivých kontejnerů je shromažďován tříděný odpad (papír tetrapak, bílé a barevné sklo, plasty). Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města 0 Kč Realizace Prokopovy zahrady, kde vznikla naučná zahrada plná ovocných stromů, keřů i zajímavých bylinek, a realizace tří nových naučných okruhů Malý a Velký městský okruh a Lesní stezka. Součástí projektu bylo i vytvoření vzdělávacích materiálů o městě a okolí. Prokopova zahrada Cesta ke kvalitě řízení územní veřejné správy v Období realizace: 9/2010 6/2013 Poskytovatel dotace/dotační titul: Ministerstvo vnitra ČR/Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Náklady projektu: Celkové náklady Kč Přiznaná dotace Kč Rozpočet města Kč Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Dobříš a implementace modelu Společného hodnotícího rámce, procesního řízení a strategického plánování do každodenního chodu úřadu. Podzemní kontejnery v ulici U Ovčína v průběhu realizace Podzemní kontejnery v ulici U Ovčína po realizaci Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Dobříš

5 DOBŘÍŠSKÉLISTY 5 spolufinancované (vnějších zdrojů) veřejného, neziskového a soukromého sektoru Dobříšský regionální trh, duben 2011 Tvorba kalendáře kulturních a sportovních akcí 2015 Dobříši Vážení občané, rádi bychom vás požádali o spolupráci při vytvoření kalendáře kulturních a sportovních akcí. Pokud připravujete na příští rok nějakou kulturní, společenskou, sportovní nebo jinou akci a chcete ji zveřejnit, zašlete nám ji nejpozději do 30. října 2014 na ovou adresu: nebo poštovní adresu: Město Dobříš Informační středisko, Mírové náměstí 106, Dobříši, V u nebo dopise uve te: datum, místo, název akce, organizátora, telefonní číslo nebo webové stránky a krátkou charakteristiku akce. Děkujeme za spolupráci. Informační středisko Dobříš Místní akční skupina Brdy Vltava v průběhu letošního roku vytvořila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období , na jejímž základě budou moci obce, neziskové organizace a podnikatelé žádat o finanční podporu z Evropské unie. Strategie zahrnuje všechny aspekty venkovského života od infrastruktury po oblast vzdělávání, zaměstnanosti a volnočasových aktivit. V současné době probíhá její připomínkování zástupci obcí a odborné veřejnosti. Rádi bychom touto cestou vyzvali občany, aby se ke strategii také vyjádřili. Připomínkový list a kompletní znění strategie naleznete na Těšíme se na vaše náměty, postřehy a doplnění. Realizační tým MAS Brdy Vltava o. p. s.

6 6 DOBŘÍŠSKÉLISTY Nejvýznamnější investiční akce financované z rozpočtu Obnova povrchů ulice Hálkova a Bořivojova, Dobříš Období realizace: 10/2011 7/2012 Rozpočet města Dobříše celkové náklady: Kč Komplexní oprava povrchů komunikací, chodníků i zelených ploch navazující na opravu inženýrských sítí. Lávka přes Pilský potok a navazující chodník Období realizace: 10 12/2012 Rozpočet města Dobříše celkové náklady: Kč Propojení nově vybudovaných chodníků v místě Pilského potoka a vybudování nové lávky. Ulice Hálkova po realizaci Ulice Hálkova v průběhu realizace Obnova povrchů v ulici U Plovárny, Dobříš Období realizace: 6 9/2012 Rozpočet města Dobříše celkové náklady: Kč Komplexní oprava povrchů komunikací navazující na opravu inženýrských sítí. Autobusová zastávka Kostelíček Období realizace: 7 11/2012 Rozpočet města Dobříše celkové náklady: Kč Vybudování nových zastávek autobusů na základě zájmu občanů a zvýšení bezpečnosti v křižovatce. Ulice U plovárny po realizaci Ulice U plovárny před realizací Rozšíření veřejného osvětlení Období realizace: 2011/2013 Rozpočet města Dobříše celkové náklady: Kč Část obslužné komunikace u č.p. 30 v ulici Pražská Období realizace: 2011/2011 Rozpočet města Dobříše celkové náklady: Kč Revitalizace Období realiza Rozpočet města Rozšíření veřejného osvětlení v ulicích Na Zlaté stezce, V Lipkách, Hornická, Antonína Dvořáka, Pražská (podél parkoviště P+R), Na Kole, v areálu 5. mateřské školky, Prokopova zahrada a nasvětlení přechodů v ulici Pražská. Vybudování části nové obslužné komunikace včetně parkovacích stání u č.p. 30 v ulici Pražská. Na místě použit materiál z Před realizací osvětlení přechodu v ulici Pražská Komunikace v ulici Pražská v průběhu realizace Osvětlení přechodu pro chodce v ulici Pražská Komunikace v ulici Pražská po realizaci

7 DOBŘÍŠSKÉLISTY 7 města Dobříše pro pěší, úsek ulice Malé Paseky Informace o podzimních volbách do zastupitelstva města a senátu Parlamentu ČR 1) Volby se uskuteční v následujících termínech: pro volby do zastupitelstva města a 1. kolo senátních voleb v pátek dne 10. října 2014 od do hodin v sobotu dne 11. října 2014 od do hodin pro případné 2. kolo senátních voleb v pátek dne 17. října 2014 od do hodin v sobotu dne 18. října 2014 od do hodin Po realizaci Před realizací 2) Místem konání voleb v obci Dobříš v obou termínech budou volební místnosti v těchto šesti okrscích: v okrsku č. 1 ve společenské místnosti Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dobříš, Dukelské náměstí čp. 443 v okrsku č. 2 ve vestibulu 2. základní školy, nová přístavba, přízemí, Dobříš, Školní čp v okrsku č. 3 v tanečním sále Základní umělecké školy, přízemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 69 v okrsku č. 4 v učebně 5. mateřské školy, přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613 v okrsku č. 5 v prostorách Jídelny, Dobříš, ul. Part. Svobody 940 v okrsku č. 6 v učebně Základní školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická čp ) Každému voliči budou dodány do místa jeho bydliště 3 dny přede dnem komunálních voleb hlasovací lístky, to je do úterý Ve dnech voleb si můžete vyzvednout hlasovací lístky i ve volební místnosti. Pro 2. kolo senátních voleb se lístky do domácností nedoručuji, ale volič je dostane až ve volební místnosti. 4) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Pokyny k vyplnění hlasovacích lístků obdrží voliči předem, spolu s hlasovacími lístky. 5) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní. 6) Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu voleb jsou závazné pro všechny přítomné. Nová autobusová zastávka po realizaci Před realizací schodiště před severním průčelím zámku v Dobříši ce: 5 8/2014 Dobříše celkové náklady: Kč původního schodiště byla vybudována rampa. K dláždění byl z části původního schodiště a z části dochované historické kostky. Schodiště před realizací Rampa po realizaci Aktuální situace hospodaření s vodou na Dobříši V poslední době jsme zaznamenali zvýšené množství dotazů týkajících se hospodaření s vodou a nakládání s odpadními vodami v Dobříši. Celá řada dotazů a někdy i pochybností se týkala také ceny vody a vodohospodářské koncepce ve městě Dobříš obecně. Abychom předešli různým fámám a případným spekulacím, považujeme za potřebné vám některé základní aspekty této problematiky osvětlit. Cena vodného a stočného pro rok 2015 se nebude zvyšovat. Kvalitní pitná voda pro naše město, která svými parametry splňuje ta nejpřísnější kritéria, je zajištěna z vlastních podzemních zdrojů v brdských lesích. Nejsme tedy závislí na cizích zdrojích a nutnosti vodu nakupovat za výrazně vyšší cenu od jiných vodárenských společností. Voda pochází z vrtů hlubokých metrů v lokalitách Trnová, Lipíže, Svatá Anna a také z léty prověřených pramenních zářezů pod vrchem Baba, které jsou v provozu již od roku Čerpání vody z podzemních zdrojů je řízeno elektronicky. Je tak zaručeno rovnoměrné využívání všech zdrojů v širokém okolí města. Přiměřené využívání jednotlivých vrtů zaručuje, že nedojde k významnému ovlivnění množství vody v místních rybnících a snížení průtoku vody v povodí Lipížského a Trnovského potoka. Tento jev snižování průtoku vlivem klimatických změn lze vypozorovat i u jiných drobnějších toků, zejména u Voznického a Kotenčického potoka. Kotenčický potok zásobuje vodní nádrž Chotobuš, která byla od počátku šedesátých let prakticky jediným a hlavním zdrojem pitné vody pro Dobříš. Do roku 1994 bylo z tohoto povrchového zdroje odebíráno cca 26 l/s velice nekvalitní a značné úpravy vyžadující vody. V současné době v letním období protéká nádrží cca 6 8 l/s. Je tedy zřejmé, že pokud by nedošlo k vybudování nových vlastních zdrojů, byla by Dobříš pravděpodobně závislá na zdrojích cizích. Důsledkem nákupu vody od jiných subjektů by samozřejmě byla výrazně vyšší cena nakupované a následně dodávané vody. Naše společnost se pochopitelně i nadále snaží využít všechny dostupné zdroje vody. V současnosti budujeme nové podzemní vrty v Rosovicích Sychrově, a to zejména z důvodu zajištění potřebné rezervy a pravděpodobného budoucího nárůstu potřeby pitné vody. Byl proveden podrobný průzkum i v dalších lokalitách. Snažíme se tak v předstihu reagovat, v souladu se strategií státu, na možné klimatické změny a vytváříme předpoklady pro další předpokládaný rozvoj města. Zároveň máme vytvořen významný rezervní zdroj pitné vody pro vykrytí sezónních špiček. Tím je vodní nádrž Jezírko, bývalý kamenolom. Z tohoto zdroje jsme schopni zajistit zásobování vodou pro město Dobříš na více než jeden měsíc. Obyvatele Dobříše již velmi dlouhou dobu trápí stav dobříšských rybníků. Vlastník rybníků Papež a Koryto Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld již delší dobu plánuje vyčištění rybníků. To je však technicky i organizačně velice náročná záležitost. pokračování článku na straně 8

8 8 DOBŘÍŠSKÉLISTY Aktuální situace hospodaření s vodou na Dobříši Pokračovní ze strany 7 V součinnosti s naší společností a městem Dobříš byla v předstihu připravena možnost přečerpávání vody z nádrže Chotobuš nově vybudovaným potrubím pro užitkovou vodu. V případě čištění rybníků Papež nebo Koryto bude potrubí využito ke zlepšení odtokových poměrů a následnému zlepšení stavu obou rybníků. Pro spuštění této velice náročné akce je třeba už jen jediné zajištění několika desítek miliónů korun. To se zřejmě nepodaří bez finančního podílu prostředků ze strukturálních fondů EU, případně jiných dotačních zdrojů. Pro případný záměr vybudování umělého nebo i přírodního koupaliště (bazénu) pro Dobříš a okolí je naše společnost připravena zajistit dostatek vody. V současné době je město Dobříš odkanalizováno téměř ze 100 procent. Veškerá odpadní voda je kanalizačními stokami odváděna na nově zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod s dostatečnou kapacitou i rezervou pro předpokládaný rozvoj města. Limity vypouštěné vyčištěné vody jsou s přehledem plněny. Provoz čistírny je rovněž řízen a vyhodnocován elektronicky a je pravidelně kontrolován orgány státní správy, zejména Českou inspekcí životního prostředí. Vodohospodářská společnost se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací pro Dobříš i okolní obce. Provádíme také výstavbu inženýrských sítí a zajiš ujeme servis těchto zařízení. Do správy Vodohospodářské společnosti patří 18 obcí s celkovým počtem obyvatel. Stoprocentním vlastníkem společnosti je město Dobříš. Všechna vedení radnice od roku 1989 byla v tomto ohledu velice prozíravá, nebo veškeré prostředky vygenerované z provozu společnosti jsou využívány výhradně pro další rozvoj a obnovu rozsáhlé infrastruktury v hodnotě stovek miliónů korun. Přiměřený zisk inkasovaný z poplatků za vodné a stočné a v neposlední řadě také z rozsáhlé investiční činnosti společnosti, se tak nestane ziskem nadnárodních společností, jak je tomu v mnoha městech, která jako město Dobříš nepostupovala, ale stává se významným faktorem pro rozvoj Vodohospodářské společnosti i celého města. Vedení VHS Dobříš, spol. s r. o. Vážení spoluobčané, uběhly již čtyři roky od okamžiku, kdy zastupitelé města Dobříše zvolili nové členy finančního výboru, a proto mi dovolte, abych vás alespoň ve stručnosti seznámila s činností tohoto poradního orgánu zastupitelstva. Finanční výbor se zabýval hospodařením příspěvkových organizací města jako např. kulturního střediska, městské knihovny, 1. základní školy, 5., 2. a 4. mateřské školy. Velmi důkladně se také během své činnosti zabýval kritickou analýzou hospodaření dvou obchodních společností založených městem Dobříš a to Střediskem zdraví, spol. s r.o. a společností DOKAS, s.r.o. Následně pak předal zastupitelstvu i radě města řadu doporučení, která upozornila na slabá místa v hospodaření či řízení obou společností. I když ne všechna se setkala s pozitivním ohlasem, řada z doporučení byla postupně příslušnými orgány realizována a zejména v hospodaření společnosti DOKAS se následně mnoho zlepšilo. Výbor předkládal zastupitelům také svá stanoviska k rozpočtovým opatřením a rozpočtu města Dobříše. Členové finančního výboru, který pracoval ve složení Lubomír Doubek, Petr Karásek, Tomáš Hadžega, Ivan Jernek a v části období i Filip Kahoun, věnovali této práci své odborné znalosti a především svůj volný čas bez jakýchkoliv nároků na finanční odměnu, za což jim chci touto cestou poděkovat. Také bych chtěla ocenit aktivní spolupráci vedoucích jednotlivých příspěvkových organizací a vedoucí finančního odboru města Dobříše s finančním výborem. Doufám, že členové nového finančního výboru, který bude sestaven po volbách, naváží úspěšně na práci současného finančního výboru. Ing. Helena Pekaríková, předsedkyně fi nančního výboru Knihovna v říjnu: hřiště, jazz, divadlo, přednáška, pohádka, fantasy i dvě výstavy Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, po týdnu oslav 150. výročí založení dobříšské knihovny rozhodně neodpočíváme!!! Stavba bezbariérového vstupu zdárně pokračuje, rekonstrukce oddělení pro dospělé započala (jak již dlouho slibujeme, provoz tohoto oddělení se přesunul do prozatímních prostor vedlejšího bývalého oddělení pro děti) a do toho všeho je tu Týden knihoven a pár dalších akcí nádavkem: POJĎME TVOŘIT NA HŘIŠTĚ středa od 15 do ZÁHADY BRDSKÝCH LESŮ čtvrtek od Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší Milan Syruček, autor stejnojmenné knihy. Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně. TÝDEN KNIHOVEN 2014 od pondělí 6. do soboty Pondělí: NAMALUJ SI CESTU DO KNIHOVNY program pro předškolní děti (více na webových stránkách) Úterý: BRALA JSEM DROGY od další monodrama paní St. Hoškové!!! Nebojte se, dramatický příběh lékařky má š astný konec Doporučené vstupné 40 Kč. Středa: BESEDA se spisovatelkou Lidmilou Kábrtovou pro studenty GKČ Čtvrtek: SVĚTOVÝ DEN POŠTY: vyhlašujeme soutěž o nejhezčí dopis knihovně! Ceny stojí za to! ENŠPÍGL Pohádková babička čte dětem o nejslavnějším šprýmaři světa. Vstup volný JANA KOUBKOVÁ + ONDŘEJ KABRNA (piáno) koncert, křest knihy a CD!!! Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč. Předprodej v knihovně, informačním středisku a trafice U Davida. Pátek: SVĚTOVÝ DEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ: Bez obav vstupte! V odd. pro děti dnes obsluha v bílých pláštích a sladké léky na uklidnění! Po pá: POČÍTAČ POMOCNÍK PRO SENIORY Denně od 11 do poradní hodiny pro seniory zdarma! (základní obsluha počítače, zřízení ové adresy, elektronická pošta ) Po so: ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE a pro nově přihlášené PROMINUTÍ REGISTRAČNÍHO POPLATKU 2014 ALOIS RYS: VZPOMÍNKY NA DOBŘÍŠ právě jsme vydali a doporučujeme!!! Tento týden u nás i v knihkupectví Zlatý Klíč výjimečně za zvýhodněnou cenu 99 Kč!!! DEN STROMŮ pondělí : ZÁMECKÉ STROMY V DOBŘÍŠI od scénické čtení textu spisovatelky Marie Hruškové. Po čtení bude možno zakoupit velmi pěknou dětskou knihu paní Hruškové Tajemství starého dubu za zvýhodněnou cenu 70 Kč a pozor: naše velká novinka: QUESTING: Hledači, pozor! Česky se tomu říká hledačka a může to být zábava pro jednoho i pro celou rodinu. Questingů pro vás chystáme více a ten první je na téma stromy. Přij te k nám kdykoli během týdne knihoven, dostanete dispozice, obejděte město, splňte úkoly a v cíli si něco vyberte v naší pokladnici! To jste zvědaví, co!?! FANTASY VÍKEND V KNIHOVNĚ od pátku od do neděle Spousta besed, hudební vystoupení a hlavně Dračí Doupě, představení her Fate a Končina, dále turnaje MTG, Dominion, Malacca, Carcassonne a mnoho dalších. Startovné pro předem přihlášené je 150 Kč, na místě pak 200 Kč. Pokud dorazíte ve fantasy nebo scifi obleku, vstup je o 50 Kč levnější. A ještě ty výstavy: KNIHOVNA 150: Výstava, dokumentující vývoj dobříšské knihovny za 150 let její existence. Spousta fotek, trocha textu a navíc: chystáme katalog v elektronické i tištěné verzi. Výstava je umístěna ve výlohách bývalého železářství u Kašperů rodině Kašperových tímto velice děkujeme za bezplatné propůjčení prostor! KOLÁŘ PAŘÍŽ DOBŘÍŠ Výstava nádherných prací z naší letošní soutěže je instalována v knihovně. Letos do soutěže přispělo přibližně 130 výtvarných a 17 literárních autorů. Co jsme z těchto příspěvků vybrali pod vedením předsedů poroty Galiny Miklínové (výtvarná porota) a Miloše Kratochvíla (literární porota), najdete u nás vítězné literární práce si můžete přečíst na našich nových webových stránkách Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, užijte si zlaté časy barvícího se listí a kdyby náhodou občas zapršelo: těšíme se na vás v knihovně! Nebude-li pršet, tralala, těšíme se též JANA KOUBKOVÁ + ONDŘEJ KABRNA (piáno) koncert, křest knihy a CD!!!

9 DOBŘÍŠSKÉLISTY 9 KULTURA ŘÍJEN SwingBandDobříš koncert Dobříšský Swing band vás zve na svůj koncert do kulturního domu. Koncert se uskuteční za podpory Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Společenský sál KD, sobota od hod. Vstupné dobrovolné Výstava: Jaroslav Havlík ČernobíléfotografiezcestpoNepáluaTibetu Zuzana Ondomišiová o autorovi píše: Jaroslav Havlík je poutník života, který se ve věčném koloběhu vrací k základním tématům lidského bytí. Není voyeurem, skrytě ukrádajícím domorodcům jejich identitu, aby ji jako něco podivného a odlišného předkládal našemu divákovi. Z jeho fotografií je cítit hledání vlastních odpovědí na otázky, které si kladou lidé v různých dobách, kulturách a místech. Kdo jsme, kam jdeme, jak žít a zemřít, co má v lidském životě smysl. Na svých toulkách po asijských zemích, z nichž nejvíce se mu pod kůži vryl Nepal a Tibet, se setkává s jejich obyvateli v každodenních souvislostech jejich životů. Nespěchá; stává se součástí jejich životního rytmu a oni se s ním na oplátku dělí o všední i sváteční chvíle, radosti, smutky, vášně i únavu a tíži života, odehrávajícího se na pozadí vysokohorské himálajské krajiny, extrémní svou krásou, nehostinností a monumentálností. V ní hledají svou obživu, do ní umístili svoje božstva a pod jejich ochranou si vybudovali své příbytky, chrámy, kláštery, svou kulturu. Našli způsob, jak zde žít a přežít. Jaroslav Havlík žije a tvoří v Člunku u Jindřichova Hradce. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí od hod. ve výstavním sále KD. Výstava potrvá do Otvírací doba: Po Čt hod., NE hod. foto autora: Vladimír Křivka Stozvířat Sto zvířat vyráží na Tlustý turné. Na sklonku roku 2013 vydalo Sto zvířat album nejen pro děti Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách. Na podzim 2014 vyráží kapela na Tlustý turné věnované tomuto albu. Téma tak trochu jiných písní bylo ve vzduchu už několik let, a to nejen kvůli těm 20 dětem, které členové kapely mají... Mnohdy to působí tak, že Zvířata natočila svoje nejdrsnější album, ale letitá otcovská a pedagogická zkušenost tvůrců mluví jasně: dítě je rovnocenný partner, a tudíž není třeba ho nijak podceňovat, ale ani zbytečně rozmazlovat... Společenský sál KD Dobříš, pátek 10. října 2014 od hod. Vstupné: Předprodej 180 Kč; na místě 210 Kč; zvýhodněné 150 Kč. Předprodej vstupenek od v trafice U Davida, Dobříš XII. Mezinárodní festival outdoorovýchfilmů MFOF je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za dvanáct let své existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Dobříš se připojila k dalším 40 místům v ČR, na Slovensku (4) a Rusku (1) a festival pořádá s podporou města Dobříš již potřetí. Během tří dnů festivalových projekcí vám nabídneme 19 krátko i dlouhometrážních filmů, které vám přiblíží celou řadu výjimečných sportovních výkonů, neuvěřitelných cestovatelských zážitků a přírodních krás naší planety. Každý den dvě projekce v a ve hodin. Je nám velkou ctí, že dobříšský outdoorový filmový festival letos zahájí jeho zakladatel a ředitel pan Jiří Kráčalík, velký cestovatel, publicista a nadšený organizátor. Nenechte si ujít jeho pořad 3700 kilometrů Namibií (pouš Namib, hora Spitzkope, kmeny Himbu, safari Etosha) ve středu od hod. Doprovodný program: Výstava: Černobílé fotografie z cest po Nepálu a Tibetu Jaroslav Havlík. Kulturní dům Dobříš, společenský sál. Zahájení ve středu 15. října 2014 od hod. Vstupné: na jednotlivé projekce 50 Kč; permanentka 130 Kč. Předprodej vstupenek: Kulturní středisko Dobříš, kancelář 1. p. Podrobný on-line program festivalu je zveřejněn na (Dobříš rozkliknout) nebo na a na Veselýkabaret divadelnípředstavení Dobříšský divadelní spolek Kruh (DISK) věří, že k říjnovému havelskému posvícení veřejnost jistě přivítá sehrání veselého kabaretu. Jednak posvícenské veselí, a také to, že divadelní spolek Kruh je sdružením herců ochotníků, je pak důvodem, že je vstupné dobrovolné! Ještě však sdělujeme, že s hrou V tichém domě na Čertovce budeme naše město reprezentovat na divadelním festivalu ochotníků 8. listopadu v hod. v Žebráku u Berouna. Proto upřímně zveme na Dobříš i do Žebráku. Společenský sál KD Dobříš, sobota 25. října Začátek představení v hod Čaje Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš. Společenský sál KD, neděle 26. října od 17 hodin, vstupné dobrovolné PísničkářisoběnovětakévDobříši Petr Rímský, Petr Vašina a jejich hosté Mirek Ošanec, Martin Kalenda, Pavel Lipták. Dobříšský divadelník a muzikant, člen Skupiny Naopak Martin Zajíček a písničkář Petr Rímský se dohodli, že ve spolupráci s Kulturním střediskem Dobříš a Okrašlovacím spolkem města Dobříše budou od října organizovat setkání zajímavých osobností v improvizačním pořadu Písničkáři sobě také v Dobříši. Petr Rímský písničkář s hlubokým a podmanivým hlasem a excelentní kytarista. V jeho projevu se s folkem mísí i prvky jazzu a blues, šansonu a dalších žánrů. Petr je majitelem dvou autorských port z 80. let, tedy z období největšího významu festivalu. Petr Vašina příbramský písničkář a neúnavný organizátor příbramského kulturního dění. Mirek Ošanec od 90. let jeden z nejlepších a nejvyhledávanějších moderátorů. Ještě dávno předtím i potom také skladatel a textař, šéf divadelní techniky Činoheráku v Ústí, či korepetitor i herec Naivního divadla v Liberci. Sekundovat Mirkovi budou Martin Kalenda a Pavel Lipták, se kterým Mirek hrává ve skupině Mrakoplaš light orchestra. Podrobnosti o pořadu a aktuální informace najdete na stránce Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 30. října od hod. Připravujeme na listopad Travesti skupina Techtle Mechtle zábavný pořád s názvem PelMel. Předprodej byl zahájen v pondělí v trafice U Davida TING a Vasilův rubáš koncert Salome pocta K. Krylovi, hudební pořad k 25. výročí sametové revoluce Vypsaná fixa turné 20 let Nekorektní skeče Divadlo Komediograf Hrají špičky současného komediálního žánru Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Jakub Žáček. POZOR ZMĚNA!!! Oznámení o zápisu do základních tanečních kurzů na r v KD Dobříš. Od tohoto roku bude zápis možný pouze elektronickou cestou přes přihlašovací formulář na webových stránkách pořadatele kurzů Taneční školy Dohnal dancing Přihlašovací formulář bude na těchto stránkách zpřístupněn od 1. října 2014.

10 10 DOBŘÍŠSKÉLISTY Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu pokračovní článku z titulní strany Prezidentka nadace Christel Schroederová zdůraznila, že tento výjimečný úspěch souvisí s osobním nasazením pracovníků i podporovatelů organizace. Nový programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh s expertem na ochranu lesů Jaromírem Bláhou, který se Šumavou dlouhodobě zabývá, převezmou cenu na slavnostním večeru 8. října na Bodamském jezeře (SRN). Jaromír Bláha je občanem našeho města a již od začátku 90. let 20. století se s mimořádným úsilím zasazuje o záchranu NP Šumava jako jediné z posledních oblastí divočiny ve střední Evropě a mobilizuje českou i mezinárodní veřejnost k tomuto cíli. Hnutí DUHA, resp. Jaromír Bláha získal za ochranu NP Šumava již dvakrát středoevropskou Cenu za lesoochranářský čin roku od Nadácie Zelená Náděj a Haas-Lechnerovu cenu v Německu. Věra Schillerová, Dobříš Pečovatelská služba města Dobříše pořádá ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Dobříši, Kulturním střediskem Dobříš a Domovem seniorů Dobříš Den seniorů Program: hod. anglický park procházka pod názvem Aktivní stáří doprovod dechové hudby ZUŠ Dobříš účast mateřských školek I v tomto roce náš domov pořádal Sportovně společenské setkání, které proběhlo dne Účast byla velká, celkem se zde utkalo 10 družstev. Nově k nám zavítalo i družstvo z Domova Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy. Díky počasí, které se velmi vydařilo, jsme mohli den trávit na zahradě. Sportovně společenské setkání v Domově seniorů Dobříš Přesto, že vítězem je každý, kdo se účastnil, první tři místa obsadila družstva z Domova seniorů Dobříš (1. místo), Domova seniorů Vlašim (2. místo) a Domova seniorů Sedlčany (3. místo). Touto cestou bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům, díky kterým se toto setkání mohlo uskutečnit, a také všem zúčastněným. Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují hod. kulturní dům večerní zábava pro seniory programové vystoupení klientů Domova seniorů Dobříš k poslechu a k tanci zahraje: Malá dechovka ZUŠ Dobříš pod vedením K. Čiháka a P. Růžičky Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů malé pohoštění Hlavní investor pořadu: město Dobříš. Za pohoštění děkujeme prodejně potravin Bedřich Pečovatelská služba města Dobříše pořádá Týden sociálních služeb Sportovní družstva své síly porovnala v těchto disciplínách: Ruské kuželky, hod na cíl, vědomostní kvíz, Kimova hra, Záhadné krabice, provlékání kuliček. Pro ty, kteří měli zájem si vyzkoušet i jiné disciplíny, byly mimo soutěž připraveny kuličky, hod na cíl, košíková. Odpoledne nám přišly zpříjemnit děti z Aerobik studia Orel a poté nám k poslechu i tanci zahrál pan Hradecký. TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR V rámci celostátního dne otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb organizujeme v Domově seniorů Dobříš DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 8. října 2014 Od hod. Do hod. Ve hod. proběhne v našem zařízení koncert skupiny CAMAEL Nabízíme vám informační a poradenský servis o poskytovaných službách, možnost prohlídky domova a prezentační materiály ke shlédnutí. Těšíme se na setkání s vámi. Mgr. Marie Doležalová, ředitelka domova a kolektiv zaměstnanců v domě s pečovatelskou službou v Dobříši, od 8.30 do 11 hod. Počítačová poradna pro seniory ZDARMA ve spolupráci s Rodinným centrem Dobříšek a Klubem důchodců. Máte problém s počítačem, chcete se něco naučit nebo zvažujete koupi počítače? Rádi vám poradíme. Na setkání se těší Ing. Vlasta Pechová a Josef Šimonovský účast zástupců organizace PS na vzdělávacím semináři pro alternativní komunikaci s klienty s ipadem a jeho ovládání (bezplatný seminář) od 9.00 do hod. Den otevřených dveří Kontakt: Dukelské náměstí 443, Dobříš, tel.:

11 DOBŘÍŠSKÉLISTY 11 Handifest v Dobříši zrušen Akce podporující rodiny s handicapovanými dětmi se v plánovaném termínu v kulturním domě neuskuteční. Handifest nabízel velmi atraktivní hudební program (Blue Effect, Bára Zemanová, Just, Rest In Haste) a Kulturní středisko Dobříš rádo přijalo výzvu nadačního fondu Handifest na této akci spolupracovat. Bohužel v polovině září přišla neočekávaná zpráva, že Handifest byl na Dobříši z finančních důvodů zrušen (viz tisková zpráva). Dobrou věc ale můžete podpořit i jinak, než pouze zaplaceným vstupným na hudební akci... Více o nadaci a podpoře rodin s handicapovanými dětmi na webových stránkách J. Kastnerová, Kulturní středisko Dobříš DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY Školení mentorů BeatBullying Ve dnech 8. a 9. září proběhlo na škole školení mentorů BeatBullying, kterého se zúčastnilo 25 žáků II. stupně. Hned v úvodu jsme absolvovali seznamovací kolečko, sestavili si pravidla komunikace a vrhli se do práce. Společně jsme definovali šikanu a kyberšikanu. Povídali jsme si o sociálních sítích, zejména o Facebooku, který často využíváme, kde na nás šikana může číhat a jak je důležité a jednoduché zastat se někoho na webu. Vědecký jarmark Dne jsme se s žáky 8. a 9. ročníku zúčastnili Vědeckého jarmarku, který pořádala VĚDA NÁS BAVÍ o. p. s. ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Tisková zpráva NF Handifest, 10. září 2014 Ačkoliv nás to moc mrzí, museli jsme festival v Dobříši zrušit. Důvod je podobný jako v případě Handifestu v Českých Budějovicích nemáme dostatek peněz. Respektive, peníze na realizaci máme, ale jsme skeptičtí ohledně návratnosti investice. Rozhodli jsme se proto, že bude lepší festival nepořádat a ušetřené peníze věnovat rodinám. K tomuto kroku jsme se odhodlávali dlouho, ale nakonec jsme usoudili, že je to jediné rozumné řešení. Předání peněz rodinám přesto proběhne, avšak v mnohem skromnějším provedení. Podrobnosti zveřejníme později. Letošní rok pro nás byla obrovská zkušenost. Kdybychom na začátku věděli to, co te, celý Handifest by vypadal jinak. Protože se do budoucna chceme vyhnout podobným eskapádám, vyhlašujeme tímto hibernaci nadačního fondu, která bude trvat celý rok My ale s fondem neusneme, čas věnujeme k vypracování nového konceptu fungování a hlavně financování nadačního fondu. Držte nám palce. Jan Šátava, hlavní organizátor, NF Handifest POZVÁNKA Ve středu dne 8. října 2014 v 18 hodin bude ve společenském sále kulturního domu přednášet RNDr. Viktor Třebický, PhD. z neziskové organizace CI2, o. p. s. na témata: Jak zlepšit životní pohodu všech obyvatel Dobříše a okolí, co je to ekologická stopa, jak ji snížit pomocí třídění odpadů, volby bydlení, způsobu dojíždění do práce apod. Všechny občanky a všichni občané města Dobříše a okolních obcí jsou na přednášce vítáni. Účastníci přednášky budou mít možnost klást otázky související s ekologií a ochranou životního prostředí a budou si moci spočítat vlastní ekologickou stopu. Vstup na přednášku je zdarma. Okrašlovací spolek města Dobříše Internetové stránky města Dobříše Zjistili jsme, že role mentora je opravdu náročná. Mentor umí naslouchat, věnovat kamarádovi dostatečnou pozornost, respektovat jeho názory, být přesvědčivý, vstřícný a milý, zachovat tajemství a nesdílet je s ostatními. I vy se můžete obrátit přímo na stránky www. beatbullying.org, pokud si chcete s nějakým mentorem vrstevníkem nebo psychologem popovídat. Mentoři ze 6.A, B, C, 7.A, B a 9. A, B třídy Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí Dne 3. září se uskutečnil projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí. Celá akce byla zahájena vyhlášením cvičného požárního poplachu. Děti na 1. stupni se za pomoci svých třídních učitelů učily, jak si poradit v problémových situacích. Žáci 6. až 8. ročníku si pod vedením spolužáků z 9. ročníku zkusili například zabalit evakuační balíček, nahlásit mimořádnou událost nebo poskytnout první pomoc zraněnému. Mgr. Kateřina Sobotková Organizátoři jarmarku si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké a střední školy, vědecké ústavy, zájmové organizace a subjekty komerční sféry, které se jarmarku zúčastnily, se ve svých stáncích pokusily ukázat, že věda je všude kolem nás a že je potřeba v každodenním životě. Návštěvníci si mohli některé pokusy sami vyzkoušet nebo si ověřit své dovednosti a znalosti v soutěžních kvízech. Žáci si vyrobili svého trilobita, pralinku, bonbóny nebo obrovské mýdlové bubliny. Odebrali si otisky prstů, šli po stopách pachatele ve stánku kriminalistického ústavu, prohlédli si přenosový vůz České televize a mnoho dalšího. Domů jsme si odnesli spoustu upomínkových předmětů, výher, ale hlavně zážitků a doufám i motivaci do další vědecké činnosti, která u nás na škole probíhá, a do života otevření možností pro budoucí vzdělání. ZŠ a MŠ Obořiště, okres Příbram hledá vychovatelku do ŠD od Kvalifikační předpoklady podmínkou. Zájemci mohou zasílat své nabídky do na adresu školy. Poděkování Ráda bych znovu poděkovala všem organizacím, které nám pomáhaly a vycházejí vstříc při přípravě bezlepkové stravy pro syna během školního roku i prázdninových táborů. Především paní Lence Bušíkové a celému kolektivu jídelny při 1. ZŠ Dobříš, paní Jaroslavě Melicharové a restauraci Na Prachandě, paní Jitce Beranové Tenis Centrum Dobříš, panu Danovi Procházkovi a restauraci U Bílého lva, panu Richardu Haklovi a Pizzerii Olivo. Ivana Součková

12 12 Novinky z 2. mateřské školy v Dobříši O letošních prázdninách, na přelomu starého a nového školního roku, proběhla ve 2. mateřské škole Dobříš náročná revitalizace. V průběhu měsíce srpna byla ve všech třídách a ve školní kuchyni vyměněna okna a prorezlé vodovodní trubky. V přízemních třídách se malovalo a byly položeny nové koberce. Velkou radost mají děti i zaměstnanci z nové výzdoby. Prostory mateřské školy oživily velkoplošné nástěnné obrazy s dětskými motivy. Obrázky jsou dílem malíře Libora Škrlíka a pro děti jsou velkou inspirací. Vytvářejí příjemnou atmosféru, podporují dětskou fantazii, tvořivost a nenásilně vedou děti k mluvnímu projevu. Nová výzdoba byla škole věnována Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové Volencové, která s mateřskou školou dlouhodobě spolupracuje a podporuje ji. Náročný úklid školy vzhledem k rozsahu prací probíhal až v posledním týdnu před začátkem nového školního roku. Díky obětavosti kolektivu zaměstnanců, rodičů a přátel školy se podařilo všechny naplánované práce dokončit. Dne 1. září děti, rodiče a kolektiv zaměstnanců slavnostně vykročili novými vrátky okolo čerstvě osázeného záhonu do právě začínajícího školního roku 2014/2015. Přejeme všem dětem pohodové dny plné sluníčka v naší mateřské škole. Růžena Chovanečková Sdružení Dej mi šanci děkuje za podporu své činnosti, díky které mohlo uskutečnit červnové setkání rodin s dětmi na zahradě sboru ČCE v Dobříši. Děti, i ty dospělé, si tu vyzkoušely různé soutěžní disciplíny a odnesly si krásné odměny, darované panem Kadlecem... Přálo nám i počasí, a tak jsme setkání zakončili společným opékáním vuřtů. Ke konci prázdnin 19. srpna pak 10 rodin s hendikepovanými dětmi, sourozenci a kamarády společně vyrazilo na výlet do Centra ochrany fauny v Hrachově. Po zajímavé prohlídce se mohly děti vyřádit na nově otevřeném hřišti v blízkosti areálu. Nechybělo ani společné občerstvení na terase a zahradě restaurace Zrůbek. I tento výlet jsme si všichni užili. Děkujeme! Od sdružení znovu zahajuje činnost kroužků v budově ZŠ Lidická ul. Dobříš. Každý čtvrtek od do hod. bude v tělocvičně školy pohybový kroužek a od do hod. v klubovně v 1. patře kroužek výtvarně terapeutický. Kroužky jsou otevřeny všem zájemcům. Všechny tyto akce jsou finančně podpořeny městem Dobříš. Nízkoprahový klub Terén informuje Nízkoprahový klub Terén (dále jen NZDM Terén) je sociální služba, která funguje na Dobříši již od roku Je určená dětem a dospívajícím ve věku let z Dobříše a okolí. Pracovníci NZDM Terén poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik. NZDM Terén nabízí dospívajícím především bezpečné zázemí, možnosti scházet se s vrstevníky a místo pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc. Od do se uskutečnil první příměstský tábor, který nesl název Země. Většina aktivit probíhala přímo v NZDM Terén nebo v jeho okolí. Program byl pestrý a dětem se velmi líbil. A už to byl výlet do Prahy, do plaveckého bazénu v Příbrami nebo celodenní pěší výlet do Malé Hraštice, výtvarné dílny, poznávací hry apod. Hlavním cílem bylo ukázat dětem, že se dá volný čas trávit i jiným způsobem, než být u PC. Od prvního září je naše otevírací doba pondělí, úterý a čtvrtek vždy od do hod. Náš pracovní tým se rozšířil o novou posilu, takže ho nyní tvoří 3 sociální pracovnice. Společně s dětmi se těšíme na měsíc říjen, kdy plánujeme výjezd mimo město Dobříš. Kde nás najdete? Jáchymovská Více informací lze zjistit na či na Facebooku: Nízkoprahový klub Terén Moc se na vás těšíme! Za NZDM Terén Bc. Kristýna Sokolová DiS., regionální koordinátor DOBŘÍŠSKÉLISTY Bolestná vzpomínka na našeho dobrého Aleše Vondráčka (* ) Odešel velký člověk, vstup do budovy gymnázia rámují sloupy, které zde byly díky jeho iniciativě postaveny a mají symbolizovat vstup do chrámu vzdělanosti, ale také dobře charakterizují jeho samého. On byl oporou nejen Gymnázia Karla Čapka, ale středního školství vůbec. Své přirozené autority vyplývající z jeho povahy a obdivuhodných znalostí nikdy nezneužil, vždy uměl naslouchat ostatním, respektovat jejich názory. Studentům vždy nechával prostor jednat svobodně, ale při tom je dokázal citlivě vést. Byl pravým demokratem, nikdy se nezpronevěřil demokratickým myšlenkám, jeho hodiny dějepisu a angličtiny nikdy nebyly deformovány totalitním režimem. Projevoval značnou odvahu v dobách totality a normalizace a byl jedním z prvních, kteří se po roce 1989 snažili o obnovu demokratického školství. Podařilo se mu velmi brzy (1990) prosadit myšlenku víceletého gymnázia v Dobříši a v roce 1995 ji propojit se jménem velkého humanisty, spisovatele Karla Čapka. Existence víceletého gymnázia odpovídala jeho představě o rozvíjení schopností u studentů, kteří už od dětského věku mají k tomu předpoklady. Velmi ho trápily pozdější pokusy o znevážení a případné zrušení těchto gymnázií. Do posledních dní za jejich udržení bojoval, a to bylo formou diskuze, nebo alespoň prostřednictvím článků v různých mediích. Dnes se často oceňuje ten, komu se podařilo vybudovat něco hmotného. On však ctil jiné hodnoty a šel cestou výchovy vzdělaných a tolerantních lidí, kteří za to na něj dodnes s láskou a úctou vzpomínají. Přesvědčený humanista se silným sociálním cítěním i v této době, která často uznává jiné priority, zůstal stále klukem, trampem, který neváhal se zapojit do řady projektů, jako byl například vyhlášený Pony Expres, nebo s chutí vystoupit jako střílející kovboj na maturitním plese gymnázia, kde byl ředitelem, či do noci bavit písněmi a hrou na kytaru studenty i své kolegy kantory. Vzhledem k jeho věku a zkušenostem by mohl být nazván nestorem našeho gymnázia. Avšak svým intelektem, pružností myšlení a schopností nadchnout se pro dobrou věc nás denně přesvědčoval, že i nestoři mohou zůstat mladí. Velmi nás bolí jeho odchod, bude nám moc chybět, ale na druhé straně mu trochu závidíme: odešel v plné duševní síle, od studentů, se kterými byl celý život, od povolání, které měl tak rád, ale hlavně s vědomím, že celý život až do poslední chvíle mohl být prospěšným Kantorem kolektiv pedagogů Gymnázia Karla Čapka Dobříš

13 NOVÝSMĚR 13 ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ V Galerii JCM jsme pro vás připravili výstavu fotografií Karla Stellnera. Fotograf se zaměřuje ve svých fotografiích na sílu přítomného okamžiku, jeho hloubku a nadčasovost. Každá fotka má tak svůj vlastní příběh, který vás vtáhne do děje. Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu v v prostorách galerie. Výstava pak potrvá do čtvrtka V sobotu 11. října se bude v rámci festivalu Dobříšské záření 2014 na zámku konat koncert LINHA SINGERS. Koncert začne v zrcadlovém sále v 18 hodin. Tradiční Lampionový průvod pro vás připravujeme ve spolupráci s RC Dobříšek na sobotu 18. října. Těšit se můžete jako každý rok na pohádkové bytosti v anglickém parku a na konci průvodu vás uvítá tradičně král a královna na nádvoří zámku. Sbírka historických loutek nás v zámecké expozici doprovází už od jara. V pánské ložnici se usadil král se svým dvorním šaškem, v dámském salonku se šlechtičny dívají na divadelní představení. Při prohlídce vám povíme historii českého loutkářství a spoustu zajímavostí. Loutky můžete vidět v rámci prohlídky zámecké expozice do Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: pondělí neděle říjen květen červen září Římskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše Na Nábřeží 1650, Dobříš tel.: , Pozvání na říjen 2014 V rámci festivalu Dobříšské záření, které pořádají společně katolická a evangelická farnost v Dobříši, zveme na další kulturní akce. Ve čtvrtek 2. října v zveme na setkání s reportérem a fotografem Janem Šibíkem a na jeho povídání (s promítáním) s názvem PŘÍBĚHY často víc než dramatické z neklidných částí světa. Večer s hostem se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše. Vstupné je dobrovolné. V neděli 5. října v zveme na slavnostní ukončení výstavy (K) VIDĚNÍ fotografie Hany Rysové v Pastoračním centru sv. Tomáše. V sobotu 11. října v na závěr festivalu Dobříšské záření se koná koncert známého vokálně instrumentálního souboru LINHA SINGERS v zrcadlovém sále dobříšského zámku. Na programu jsou originálně interpretované lidové písně a soudobé i starší skladby vážné hudby. Vstupné pro dospělé je 150 Kč, ŘÍJEN Okouzlení krajinou Karel Stellner. Galerie JCM: 9 16 hod., vstupné 40 Kč Koncert LINHA SINGERS Lampionový průvod Výstava loutek Sbírka ke zhlédnutí v rámci prohlídky I. okruhu zámecké expozice. pro děti od 5 let a pro studenty 80 Kč, pro děti do 5 let zdarma. Předprodej lístků je v Pastoračním centru sv. Tomáše (také rezervace), v Městském informačním středisku na náměstí a v informačním středisku zámku Dobříš. V pátek 24. října zveme na vernisáž výstavy VIZE A TUŠENÍ z výtvarné tvorby Karla Rechlíka. Známý brněnský výtvarník představí soubor osmi velkých pláten s názvem Krédo (osm témat z křes anského vyznání víry), které vystavoval v roce 2013 v katedrále St. Pölten v Německu; jedná se o malby na hrubém splývajícím plátně, neohraničené rámy. Výstava nabídne také cykly kreseb a vitráže. Vernisáž začne v v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši (po skončení večerní bohoslužby) a bude pokračovat v Pastoračním centru sv. Tomáše neformálním setkáním a v přednáškou Úkol umění v lidském životě. Bližší informace o autorovi a jeho tvorbě najdete na Výhledově zveme v úterý 4. listopadu v na přednáškové setkání s biskupem Václavem Malým na téma Potřebuje církev reformu? v Pastoračním centru sv. Tomáše. Za podporu Dobříšského záření a kulturních akcí děkujeme městu Dobříš, Ministerstvu kultury ČR a knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld. ORL oddělení bude přemístěno do upravených prostor ve 4. patře pavilonu D2 ON Příbram Nemocnice vychází vstříc pacientům a zaměstnancům ORL oddělení a stěhuje toto pracoviště nejen do příjemnějších prostor, ale hlavně blíž centrálním operačním sálům a diagnostice. Oddělení tak získá nové místo v jednom z pavilonů monobloku, ve 4. patře křídla D2. Od pondělí bude v pavilonu D2 ve 4. patře v plném provozu celé ORL oddělení s ambulancemi, odbornými poradnami i lůžkovou jednotkou. Všechny telefonní kontakty a ordinační hodiny ambulancí a poraden zůstávají stejné. Veškeré informace budou k dispozici na hlavní recepci nemocnice, tel.: MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel, Oblastní nemocnice Příbram, a. s. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Vzpomínky Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí tomu byl rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček a pradědeček, pan Josef Plevka. Děkujeme všem, kteří jste ho znali a měli rádi, za tichou vzpomínku. S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Alena a dcery s rodinami. Dne uplynulo 10 let, co nás navždy opustil František Hamrák, rukavičkář, zapálený fotbalista, milující manžel, tatínek, tchán a dědeček. Jménem rodiny manželka Dagmar Hamráková a dcera Monika Maříková s rodinou. Gratulace PODĚKOVÁNÍ Dne uplyne 10 let od úmrtí pana Antonína Mochána z Dobříše si připomeneme jeho nedožité 75. narozeniny. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi. Manželka Marie a dcera Jarka s rodinou. Dne uplyne rok od chvíle, kdy nás opustil pan Miroslav Sklenář z Libice. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami. Dne 3. října 2014 se dožívá 90 let pan Josef Jechout. Hodně zdraví, nebo je vzácné. Hodně radosti, aby žít za to stálo. To vše přejí Jaromír s manželkou, vnuci Petr a Martin s přítelkyněmi a hlavně pravnučka Anička. Hluboce si vážíme všech, kteří se účastnili pátrání po Valtru Zimmermannovi, dobříšském občanovi, který odešel ve středu dne 13. srpna 2014 na svou obvyklou odpolední procházku do lesa a již se nevrátil. Desítky dobrovolníků z řad veřejnosti, policie městská i státní, psovodi, dobrovolní hasiči a další neváhali obětovat své prázdninové volno a trávili s námi desítky hodin na lukách a v lesích v okolí našeho města. Pohřešovaný válečný veterán pan Valter Zimmermann byl 28. srpna t.r. nalezen náhodně procházejícím houbařem v lese mezi Voznicí a Chouzavou, bohužel již po smrti. Děkujeme z celého srdce touto cestou všem, kteří nám v těžkých chvílích pomáhali, a pokud se chcete dozvědět více o životě našeho manžela a tatínka, odkazujeme na článek pana Petra Kadlece v tomto čísle DL. rodina Zimmermannova, manželka Anna-Jaroslava, dcery Věra, Jana a Irena s rodinami.

14 14 NOVÝSMĚR DOBŘÍŠEK V ŘÍJNU PRO DĚTI I DOSPĚLÉ VOLNÁ HERNA Místo pro rodinu Otevřeno každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a úterý od do hod. Děti si mohou pohrát, navázat kontakt s novými kamarády, rodiče mají možnost využít půjčovnu knížek či stolních her, získat kontakty a informace, které potřebují. V úterý od 9.30 hod. a ve čtvrtek od hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. Začínají zájmové kroužky máme volná místa hlašte se na našich webových stránkách. Hrajeme si bez maminky nově i v pátek! program pro děti od 3 let bez přítomnosti rodičů, vhodná příprava na adaptaci v předškolním zařízení, s kvalifikovanou pedagožkou. Malý kolektiv dětí, individuální přístup, pestrý program. Každou středu a pátek od 8 do 12 hod., pouze pro předem přihlášené. Valter Zimmermann Dne se ztratil válečný veterán Valter Zimmermann a mnoho lidí, kteří jej neznali, se ptalo, jaký válečný veterán. Musím přiznat, že já sám jsem se s ním osobně setkal třikrát a z toho jednou v důvěrném rozhovoru, v kterém jsem se chtěl víc dozvědět o jeho vojenské službě. Příležitostí promluvit si s někým, kdo tu dobu prožil v rámci zahraničního odboje, je stále méně a to už z důvodu, že příští rok uplyne 70 let od ukončení 2. svět. války. Nejvíce mě mrzí, že jsem ho chtěl znovu oslovit v září ohledně příprav knihy o rukavičkářství na Dobříšsku, a o to víc mě mrzí, že jsem k tomu už nedostal příležitost. Valter Zimmermann se narodil roku 1923 poblíž Jáchymova v rodině sudetoněmeckého horníka a zakladatele okresního výboru předválečného KSČ v Jáchymově. Ve třicátých letech se Valter stal členem hornické kapely. Během ohrožení republiky se on i jeho otec, zarytý antifašista, zapojili při obraně republiky do aktivního boje proti henleinovcům. Po Mnichovu v roce 1938 musela celá jeho rodina, tedy matka se sestrou a otcem, odejít s Čechy z pohraničí. Usadili se v Kladně. Ani zde však nebyli před agenty SS v bezpečí, a proto ještě v říjnu téhož roku odjel MIMOŘÁDNÉ AKCE Středa od 15 hod. Poj me tvořit na hřiště u bývalého kina, tradiční akce města Dobříš prezentace služeb RC Dobříšek (tvořivé dílny pro děti). Sobota od 9 do hod. Burza dětského oblečení, hraček a ostatních věcí pro děti v tělocvičně Sokola Dobříš na náměstí. Sobota od 17 do hod. již jedenáctý ročník Lampionového průvodu pohádkovým lesem. Přij te si projít zámecký park v nevšední atmosféře rozzářených lampionů. Začínáme u brány anglického parku a končíme na zámeckém nádvoří. Celou akci organizujeme ve spolupráci s realitní kanceláří Energon Reality s.r.o a správou Zámku Dobříš. Úterý od hod. Jak vyzrát na peníze a ještě ušetřit přednáška s lektorem Ing. Mgr. Davidem Šmejkalem, ředitelem Poradny při finanční tísni o.p.s. Posluchači se seznámí s nejlepšími zkušenostmi, jak vyjít s penězi. Pondělí od 10 do 11 hod. Stříhání dětí v RC profesionální kadeřnicí Veronikou Knesplovou. Přihlášky předem přes přihlašovací systém na našich webových stránkách. Připravujeme přednášku Právní minimum téma: právní nároky na sociální dávky, apod. PORADENSTVÍ Ve spolupráci s psychologem, sociální poradkyní, rodinnou a výchovnou poradkyní a sociální pedagožkou nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Individuální konzultace k šátkování, počítačové poradenství, předporodní kurzy, těhotenské masáže a laktační poradenství. Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: nebo na facebooku https://www.facebook.com/ dobrisek. Informace tel.: , přihlášky na https://dobrisek.webooker.eu, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. otec do Anglie. Přes kontakt na anglickém velvyslanectví se podařilo v lednu vycestovat i Valterovi, jeho sestře a matce. Od roku 1939 žili nejdříve v centru pro uprchlíky v Leedsu a pak ve Skiptonu v Yorkshire. Jeho otec byl zaměstnán v Manchesteru v textilní továrně, kožedělné dílně, kde jako odborník dohlížel na výrobu rukavic pro armádu. Až do narukování do armády zde pracoval i Valter. Pátého prosince roku 1941 narukoval Valter dobrovolně do československé armádní jednotky. Nejprve byl přidělen k výcvikovému útvaru v Leamingtonu v Birminghamu, k 1. praporu pěchoty. Ten byl postupně přeorganizován v motorizovaný prapor v rámci Čs. samostatné obrněné brigády. Valter Zimmermann prodělal výcvik pro řidiče tanků a kolové techniky. Pořádně česky se naučil až v naší armádě, patřil k 11 % příslušníků české armády, kteří měli německou národnost. Během výcviku působil také u brigádní vojenské hudby, která několikrát koncertovala v rádiu BBC a hrála také na mnoha místech Anglie, přičemž většina výtěžků z koncertů byla věnována na obnovu Lidic. V roce 1944 byl převelen ke strážnímu oddílu, který chránil sídlo prezidenta dr. Edvarda Beneše. Po otevření druhé fronty v červnu se dobrovolně hlásil k bojovým jednotkám, které měly být zařazeny k invazním silám. Po vylodění ve Francii byl jako řidič sanitky brigádní ambulance přidělen k 1. praporu. Velitelství brigády se nacházelo v pevnosti Cassel u Dunkerque. Během bojů v Dunkerque se několikrát vyznamenal v boji, když odvážel zraněné kamarády z fronty. Za svůj DRAKIÁDU Akce TJ Sokol Dobříš TJ Sokol Dobříš vás zve na Sraz 11. října 2014 ve hod. před sokolovnou nebo ve na louce nad Bzdinkou Čeká vás soutěž o nejhezčího draka a o nejlépe létajícího draka. Program: od zápis soutěžících draků pouštění draků vyhlášení výsledků od pečení vlastních buřtíků Za deštivého počasí se akce nekoná. Za podpory města Dobříš Pozvánka na ROPE SKIPPING trikové skákání přes švihadlo Od září vždy v pondělí od 18 hod. do hod. v sokolovně Dobříš. Pro děti od 7 do 14 let. Cena 210 Kč za pololetí. Kontakt: Gita Bláhová, nejsilnější zážitek ale označoval situaci, kdy jej jeden Francouz v poslední chvíli varoval před vjezdem do minového pole. Ve Francii Valter setrval až do konce obléhání Dunkerque, tedy do 9. května Do Československa se Valter vrátil s Čs. samostatnou obrněnou brigádou a v armádě sloužil až do dubna 1946, kdy byl se všemi poctami propuštěn. Po válce se vrátil do Jáchymova a později pracoval jako technik v rukavičkářských závodech v Abertamech. Během padesátých let se stal ředitelem tohoto závodu. V šedesátých letech, konkrétně roku 1962, byl přeložen na Dobříš, kde se stal náměstkem generálního ředitele rukavičkářských závodů. Zde mohl zúročit své jazykové schopnosti (ovládal němčinu, angličtinu a francouzštinu). Měl na starosti export rukavičkářských produktů do Francie, Německa, Anglie, Kanady a USA. Díky tomu mohl během šedesátých let tyto země opět navštívit. V osmdesátých letech pracoval v oblasti rukavičkářského a kožedělného průmyslu v Pákistánu coby expert rozvojového programu OSN. Od roku 1958 byl členem výboru místního fotbalového klubu. Mezi lety 1972 do r místopředseda oddílu kopané. Zajiš oval sportovní akce pod hlavičkou RZ Dobříš a při zájezdech do Německa dělal tlumočníka. Po odchodu do důchodu stále žil v Dobříši, a to až do letošního léta, a byl také posledním předsedou Svazu protifašistických bojovníků. Bohužel dne přišla smutná zpráva, že Valter Zimmermann byl nalezen mrtev. Petr Kadlec Musejní spolek Dobříšska a Okrašlovací spolek Dobříš

15 DOBŘÍŠSKÉLISTY 15 Problematika financování Městského fotbalového klubu PROGRAM ZÁPASŮ MFK DOBŘÍŠ ŘÍJEN Muži A sobota Dobříš T. Rakovník sobota Ovčáry Dobříš sobota Dobříš Hostouň sobota Beroun Dobříš sobota Dobříš Nymburk Muži B neděle Dobříš Dublovice neděle Sedlčany B Dobříš neděle Dobříš Rosovice neděle Dobříš Kosova Hora neděle Jesenice Dobříš Vážení sportovní přátelé zveme vás na turnaj v malé kopané starých pánů věk nad 35 let DOBŘÍŠSKÝ KORBEL 2014 I když od rozdělení a schválení financí v rámci Fondu sportu, kultury a volného času (dále jen FSKVČ) uběhlo již několik měsíců (konkrétně o tomto bylo jednáno na zastupitelstvu města konaném dne ), nedá mi to, abych se k této věci přeci jen nevrátil. Uvědomuji si, že se jako zastupitel a zároveň člen výboru Městského fotbalového klubu (dále jen MFK) mohu dostat do střetu zájmů. Proto se nyní budu snažit problém popsat jen jako člen výboru MFK Dobříš, kde dobrovolně působím již pátým rokem. Ponechám nyní stranou výši částky, která se v rámci FSKVČ rozděluje a která se mi zdá nedostatečná. Přece jen 1,5 % z rozpočtu města na činnost a projekty tak významné a týkající se tolika lidí, především mládeže, je poněkud málo. Jen pro představu: pokud byste měli domácí rozpočet Kč na měsíc, dali byste z toho svému dítěti na sportovní vyžití jen 150 Kč? Asi uznáte, že to není právě vysoká částka, ba naopak. O tomto problému ale až jindy. Jako člena výboru Městského fotbalového klubu mě tíží jiná věc. Uve me si nejprve fakta: v roce 2014 bylo v rámci FSKVČ rozděleno Kč. Tato částka byla rozdělena mezi 39 žadatelů. Žadateli jsou většinou neziskové organizace a občanská sdružení působící na Dobříši a v jeho blízkém okolí. Mezi žadateli o největší částky jsou takové organizace jako Gymnastika Dobříš, Rodinné centrum Dobříšek, Orientační klub Dobříš, Orel Dobříš, Junák, Volejbalový klub a další. Tyto organizace dostávají přiděleny částky na svou činnost v průměru ve výši od Kč do Kč. Zbylým organizacím jsou pak přiděleny a schváleny částky kolem cca Kč průměrně. Ale suverénně nejvíc nad tímto vyčnívá Městský fotbalový klub. Fotbalisté tento rok dostali částku Kč, v loňském roce to bylo dokonce Kč. Z tohoto pohledu je jasné, že fotbalisté se mají nejlépe a je nehorázná drzost, že právě já, člen MFK vás obtěžuji tímto článkem. Dovolím si ale pohled z jiné strany, ze strany celkového rozpočtu jednotlivých organizací. Aktuální rozpočet MFK se na rok 2014 pohybuje okolo částky Kč. Z tohoto pohledu už přidělené finanční prostředky tak slavné nejsou. Jestliže MFK obdržel dotaci 522 tis. Kč, je to tedy jen 31 % z celkového rozpočtu tohoto klubu. V této řeči čísel tedy již MFK není na prvním místě, ale až ve třetí desítce z 39 žadatelů. Ne, nechci tu te poukazovat na jiné a závidět jim jejich peníze, či dokonce jim peníze odepírat. Dělají stejně záslužnou činnost jako MFK a potřebují finance na svou existenci stejně jako my. Chci jen upozornit, že nejde vždy jen hodnotit podle absolutní částky. Na ten druhý pohled se může dříve jasná situace jevit jinak. A nyní si ještě dovolím třetí pohled, týkající se pouze MFK. Mnozí si řeknou, za co ti fotbalisté utrácejí tolik peněz? To by jim místo Kč nestačilo méně? Ano, stačilo. Pokud omezíme různé rozvojové projekty týkající se hlavně mládeže, zminimalizujeme náklady na údržbu areálu, zredukujeme počet hlavně mládežnických mužstev a budeme po rašínovsku šetřit všemožně, kde se dá, pak se v rozpočtu dostaneme na náklady ve výši cca Kč za rok. Důrazně upozorňuji, že rozpočet neob- Muži C sobota Velká Lečice Dobříš sobota Dobříš Dal. Dušníky B sobota Višňová Dobříš sobota Dobříš Borotice sobota14.00 Mokrovraty Dobříš Dorost starší (mladší) neděle (12.30) Dobříš K. Hora neděle (12.30) Dobříš Beroun neděle (12.30) Dobříš Kunice Žáci starší (mladší) sobota 9.30 (11.10) Dobříš Sedlčany sobota 9.30 (11.10) Dobříš Neratovice Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku na Komenského náměstí a stránky: www. mfkdobris.cz. Přij te podpořit naše hráče. pořádá stará garda MFK Dobříš ve spolupráci se zakladatelem turnaje panem Mírou Procházkou a pod záštitou starosty města Dobříše Mgr. Jaroslava Melši. Turnaj se koná v sobotu 4. října 2014 na dvou hřištích s umělou trávou na stadionu v Lipkách. Začátek turnaje v 9.00 hodin. Hraje se ve dvou skupinách po čtyřech týmech. Finále turnaje je naplánováno na 14 hodin. Věříme, že se vám turnaj bude líbit, a přejeme si, aby tato sportovní událost konaná k dobříšskému posvícení proběhla k naprosté spokojenost nejen vás diváků, ale i samotných soutěžících a organizačního výboru. Občerstvení zajištěno! sahuje žádné odměny hráčům nebo funkcionářům. Placen je pouze správce areálu (správu tak rozsáhlého areálu dobrovolně a bezplatně již nejde zajistit) a sportovní metodik mládeže, jehož pozice byla v rámci projektu schválena minulý rok. Metodik být nemusí, ale správce ano. Nechci zde dopodrobna uvádět strukturu rozpočtu MFK. Zájemci si ji mohou přečíst na stránkách klubu Co ale chci uvést je, že cca 500 tis. Kč MFK vynaloží na správu a údržbu areálu. Areálu, který patří městu. A kruh se nám uzavírá. Nemusím být ani zdatný matematik, abych si spočítal, že při nákladech vložených do areálu ve výši 500 tis. Kč a dotaci od města ve výši 520 tis. Kč vlastně skoro VŠE vrátíme zpět městu ve formě údržby jeho majetku. A to nepočítám čas funkcionářů, kteří dobrovolně pracují pro MFK. Na naši vlastní činnost si tak musíme získat peníze jinde. Např. 400 tis. Kč vyberou fotbalisté mezi sebou na příspěvcích. Řešení vidím pouze jedno. Oddělit finance na údržbu a opravy areálu (tj. to, co se vynakládá do majetku městu) od financování vlastní sportovní činnosti klubu. Poté bychom se v částkách na dotace od města dostali na úroveň ostatních neziskových organizací. Závěrem mě ještě děsí komentář komise, která finanční prostředky rozdělovala. Cituji: Komise uznává vysoký význam činnosti klubu, ale považuje za důležité, aby se závislost MFK na podpoře od města snižovala. I toto prohlášení vede k nastavení nových pravidel financování MFK Dobříš. S pozdravem Radek Řechka, člen MFK mající na starost ekonomické věci Díky pane starosto V letošním roce jsem dostal v rámci grantu z Fondu sportu a kultury města Dobříše příspěvek na činnost. Příspěvek mě pomohl zúčastnit se atletických akcí nejen v Česku, ale i v cizině, na které by mně stěží stačila sociální podpora, protože nárok na důchod budu mít až v příštím roce. Dovolte, abych vás seznámil aspoň s některými výkony, které jsem letos absolvoval: Mistrovství ČR v hale Stromovka: dálka 451 cm (druhé místo), výška 137 cm (první místo), 60 m 8,84. Vše v kategorii nad 60 let. Tyto a další výsledky mě kvalifikovaly za ČR na halové mistrovství světa do Budapešti, kde jsem byl v pětiboji na dvanáctém místě z třiceti sedmi účastníků. Mimo 11 závodů v Česku jsem letos byl na ME družstev v Záhřebu, kde jsem pro ČR vybojoval 8 bodů. Atletika, které se celý život věnuji, není sice ani tak slavná, ani tak nákladná jako jiné sporty, i když jsem celoživotní abstinent a nekuřák, těžko bych si mohl tuto jedinou zálibu bez podpory města Dobříše dovolit. Rád bych vám, pane starosto, ukázal svoje medaile a diplomy. Srdečně zdraví Bobo Hovorka z Drevník Uzávěrka příspěvků do Dobříšských listů na měsíc listopad bude 20. října 2014.

16 16 DOBŘÍŠSKÉLISTY 8. ŘÍJEN Památný sokolský den V noci ze 7. na 8. října 1941 proběhla tzv. Sokolská akce, při níž zatklo gestapo přední činovníky Československé obce sokolské, kteří byli následně deportováni do koncentračních táborů. Po celém území protektorátu jsou gestapem pozatýkáni funkcionáři Sokola jak v ústředí ČOS, tak i v župách a jednotách. Ke zhruba 1500 členům Sokola, kteří jsou v té době již vězněni v nacistických žalářích, přibývá během krátké doby dalších více jak funkcionářů. Ze všech více jak členů, kteří prošli peklem koncentračních táborů, se jich, dle poválečných statistik, konce války nedožilo. Ve více než 150leté dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Hned následující den vydal zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich nařízení o rozpuštění sokolské organizace. Tímto aktem byla ohrožena samotná existence organizace. Česká obec sokolská se proto rozhodla vyhlásit 8. říjen za Památný den sokolstva. M. Š ástková, Sokol Dobříš Další kontrola mladistvých v místních barech a restauracích Tentokrát mezi mladistvými konzumenty alkoholu dominovaly dívky. Donedávna byl alkoholismus spíše mužským problémem, ale čísla statistik stále více ukazují, že přibývá i žen, které pijí nad míru. Policisté a strážníci v Dobříši kontrolovali dne mládež, a to v osmi vybraných restauracích a barech. Akce proběhla na teritoriu města Dobříše. Šlo o preventivní akci reagující na negativní stav v oblasti požívání alkoholu dětmi a mládeží. Cílem akce byla zejména kontrola dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let což je u nás věková hranice stanovená zákonem. Vedle zákazu prodeje a podávání alkoholu mladistvým sledovali policisté a strážníci také dodržování zákazu hry na výherních hracích automatech. Do akce se zapojili dva policisté z obvodního oddělení PČR Dobříš a tři strážníci MP Dobříš i se psovodem. V osmi podnicích zkontrolovali na stovku návštěvníků. Při této policejní kontrole bylo zjištěno následující: POZITIVNÍ NA ALKOHOL byly 3 dívky: Dívka z Dobříše, r. 1997, naměřeno 0,23 promile. Dívka z Dlouhé Lhoty, r. 1997, naměřeno 0,62 promile. Dívka z Dobříše, r. 1998, naměřeno 0,18 promile. Všechna tato pochybení byla vyřešena na místě blokovými pokutami. Do konce letošního roku proběhne ještě několik akcí obdobného charakteru. Co se týče hracích automatů, nedošlo k žádnému pochybení. Zapsala: strž. Alena Kovaříková zástupce velitele MP Dobříš ČINNOST MP ZA MĚSÍC SRPEN 2014 Pokuty: Kč Počet přestupků: 97 Výběr z naší činnosti: v hod. Objemný odpad. Muž odkládal objemný odpad do kontejneru na Větrníku, byl však strážníky přistižen. Poté byl muž donucen odpad vyskládat zpět z kontejneru a byl strážníky na místě vyřešen ve hod. oznámil operační důstojník PČR z Příbrami fyzické napadení dvou osob na Větrníku. Jednalo se konkrétně o místo u RZ, kde měl muž r napadnout druhého pěstí. Útočník z místa utekl. Napadený se nacházel ve velmi podnapilém stavu, 1,46 promile. Strážníci muže chtěli ošetřit a přivolat rychlou záchrannou službu, ovšem napadený vše kategoricky odmítl ve 8.44 hod. Žebrání není na Dobříši žádoucí. Dvě osoby sociálně slabší, bez přístřeší a v podnapilém stavu žebraly u Penny marketu na náměstí. Z místa byly vykázány hod. Jezdil bez technické a bez emisí. Jak se říká, na každého jednou dojde. Řidič nákladního vozidla projížděl okolo rybníka Papež, kde je zákaz projíždění nákladních automobilů. Byl strážníky zastaven. Později zjištěno, že řidič nemá TK a emise. Byla přivolána PČR v hod. Zjištěno poškození stromu v parčíku za sokolovnou. Zatím neznámý pachatel stáhnul ze stromu ořezáním kůru a vyryl nevhodné nápisy. Tím strom zničil. Věc předána na odbor životního prostředí ve hod. Strážníci zasahovali na nádraží. Dvě podnapilé osoby obtěžovaly výpravčí vlakového nádraží tím, že kopaly do dveří od kanceláře a do košů. Hlídka na místě osoby zadržela a vyřešila je vykázáním z místa hod. Kontrola parkování u zámku. 8 přestupků, kdy řidiči nerespektovali dopravní značení: zákaz stání. Přestupky se řešily výzvami pro nepřítomného pachatele přestupku. Další kontrola po pár dnech ukázala 6 přestupků. Dopravní přestupky řeší strážníci blokovými pokutami od hod. a hod. Proběhly tři dechové zkoušky u nočních řidičů. Všichni řidiči měli vše v pořádku ve hod. Zraněný muž na silnici. Strážníci zasahovali na silnici směr Rosovice, kde ležel přímo v jízdní dráze muž r z Vraného nad Vltavou. Muž byl zraněn na hlavě a nemohl vstát. Byl odvezen RZS do nemocnice v Příbrami v hod. Oznámení. Ztratil se v lese muž z Dobříše 91 let, bytem Větrník. Toto ozná- meno i na PČR Dobříš. Započalo se pátrání, bohužel, přes všechnu snahu, policie, strážníků, hasičů a dobrovolníků se nepodařilo muže najít. Dne byl muž nalezen mrtev nedaleko Voznice ve hod. Prokopova zahrada. V této části města Dobříše došlo dosud neznámými osobami k poškození dřevin. Údajně si zde hrají děti, které se toho měly dopustit. Časté kontroly ze strany MP jsou již v účinnosti. Byla provedena určitá opatření k zamezení vandalství ve 12 hod. Drogově závislé osoby. Z oznámení vzešlo, že v místech za bývalým Probytem se scházejí závislé osoby na drogách. Místo MP monitoruje ve hod. Podomní prodej. Občané z oblasti na Kole nás informovali, že zde jezdí nějací cizinci a nabízejí nové okapy. Podomní prodej je na Dobříši zakázán. Cizinci byli na místě zastiženi. Prozatím nikoho nepoškodili. Po kontrole ze strany MP byli z města vykázáni v hod. Zjištění řidiče se zákazem řízení motorových vozidel. Autohlídka MP prováděla kontrolu v ul. Antonína Dvořáka v Dobříši. V téže ulici spatřili muže, který má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, jak usedá za volant motorového vozidla a odjíždí pryč. Vozidlo bylo strážníky zastaveno. Řidič byl vyzván k předložení OP, ŘP a ORV. Jednalo se o muže, r. 1986, trv. bytem Praha, který uvedl, že řidičský průkaz nemá, protože má stanovený zákaz řízení motorových vozidel. Strážníci vyrozuměli PČR. Hlídka MP provedla u řidiče dechovou zkoušku výsledek negativní. Vozidlo mělo i neplatnou TK. Věc si poté převzala OO PČR Dobříš k dalšímu opatření v hod. Oznámeno volné pobíhání psa v anglickém parku. Bohužel se pes ani majitel na místě již nenacházeli. Návštěvní řád anglického parku stanoví, mimo jiné, že volné pobíhání psů je zakázáno, pes musí být na vodítku a majitel musí po psu uklízet i jeho výkaly. Strážník může toto porušení řešit na místě blokovou pokutou do výše 1000 Kč. Návštěvní řád anglického parku naleznete umístěný na zdi u vchodu do parku ve hod. oznámil operační důstojník z Příbrami domácí násilí. Jednalo se o oblast střed města. Údajně již po několikáté se manželé nepohodli a manžel měl fyzicky napadnout svou ženu. Údajně, podle sdělení jeho ženy, odešel z bytu i se svým dítětem. O věci zpětně informována PČR. Paní doporučeno při případném návratu manžela ihned volat Policii ČR.

17 DOBŘÍŠSKÉLISTY 17 Komunální volby 2014 prezentace volebních kandidátů Volební kandidátka č. 1 Volební kandidátka č. 2

18 18 DOBŘÍŠSKÉLISTY Volební kandidátka č. 3 Volební kandidátka č. 4 top-09-dobris_ad_dobrisske-listy-zari_190x135.indd 1 18/09/ :33:04

19 DOBŘÍŠSKÉLISTY 19 Vážení spoluobčané města Dobříš, Dovolte mi, abych se s vámi pár dnů před komunálními volbami podělil o své názory. Možná si říkáte, že komunální volby nejsou k ničemu, možná jste znechuceni celostátní politikou a možná si myslíte, že nemůžete nic změnit. Pokud půjdete k volbám, a já věřím, že většina z vás půjde, můžete rozhodnout o budoucnosti našeho města na další 4 roky. Rozpočet města se pohybuje okolo 150 milionů korun a mělo by vás zajímat, jakým způsobem budou tyto prostředky použity. Dobříš je krásné příjemné místo k žití a nejen já jsem rád, že v něm bydlím. Je však ještě velká spousta věcí, které je možné změnit k lepšímu. Ostudou města je chátrající budova kina, je třeba řešit podporu sportu a sportovních organizací, radnice by měla podpořit aktivity okolo rukavičkářského muzea, v blízké budoucnosti začnou důležitá jednání o využití rybníku Papež, bude nutné řešit situaci smrdutého rybníka Koryto a můj tým se chce na řešení těchto problémů aktivně podílet. Jsem lékař a chirurg a proto mi nechybí schopnost rozhodování. Zároveň jsem si vědom toho, že tak jako při operaci musí mít dobrý chirurg okolo sebe kvalitní a profesionální tým, i k vedení radnice je nutná týmová spolupráce. V rámci kandidátky ČSSD se nám podařilo takový tým vytvořit. Odborné kvality našich kandidátů jsou doplněny pracovitostí a odpovědností. Kandidátka je tvořena slušnými lidmi, které většinou dobře znáte. Je více než jisté, že žádná kandidátní listina nezíská na Dobříši absolutní většinu. Vždy bude nutné vytvářet koaliční spojení. Ale čím více hlasů dostane kandidátka ČSSD, tím větší prostor budeme mít k realizaci našich záměrů ke zlepšení života ve městě. Doposud jsme v rámci současné koalice tahali za kratší konec provazu. Pokud nám dáte důvěru, chtěli bychom o budoucnosti našeho města rozhodovat aktivněji. Na závěr mi dovolte, abych vám popřál šťastnou ruku při výběru kandidátů do zastupitelstva města Dobříš. MUDr. Stanislav Holobrada Ředitel Oblastní nemocnice Příbram Lídr kandidátky ČSSD Volební kandidátka č. 5 Volební kandidátka č. 7

20 20 DOBŘÍŠSKÉLISTY/NOVÝSMĚR Volební kandidátka č. 8 NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Zprávy z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Hu Zastupitelstvo obce schválilo: záměr investice zateplení stropu školní družiny (č.p. 186) z rozpočtu r rozpočtovou změnu č. 7/2014, uvádíme výňatek zásadních změn: v příjmové části je navýšení o Kč u poplatku za zhodnocení stavebního pozemku; o Kč z odvodu VHP; Ve výdajové části je navýšení o Kč u oprav silnic; v paragrafu základní škola je navýšení o Kč, jedná se o náklady na rekonstrukci školní družiny a nákup myčky podlahových krytin; u veřejného osvětlení je navýšení o Kč z důvodu oprav; u paragrafu péče o vzhled obci a veřejnou zeleň je navýšení o Kč z důvodu zřízení protipovodňové stěny a provedení sadových úprav před OÚ; u paragrafu požární ochrana je navýšení o Kč na pojištění členů SDH; v paragrafu místní správa je navýšení o Kč stavební dozor; o ,74 Kč vybavení drobným a dlouhodobým majetkem obecního úřadu v souvislosti s rekonstrukcí OÚ; dále navýšení o ,70 Kč u ostatních služeb; o Kč přístavba a rekonstrukce budovy obecního úřadu; o Kč za nákup pozemku Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 234/2 o výměře m 2 v k.ú. Stará Hu za cenu 100 Kč/m 2. Kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 835/19 o výměře 18 m 2, parc. č. 835/20 o výměře 35 m 2, parc.č. 835/22 o výměře 12 m 2 v k.ú. Stará Hu a koupi pozemku parc. č. 206/2 o výměře 124 m 2 za cenu 80 Kč/m 2. záměr prodeje části pozemku parc. č. 844 a 339/1 o výměře 81 m 2 v k.ú. Stará Hu. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi Obcí Stará Hu a společností Invessales spol. s r. o., který řeší navýšení ceny z důvodu úpravy požárně bezpečnostního řešení přístavby a rekonstrukce obecního úřadu po žádosti o změnu stavebního povolení. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo mezi Obcí Stará Hu a společností Invessales spol. s r. o., který řeší navýšení ceny na akci Přístavba a rekonstrukce budovy obecního úřadu z důvodu požadovaných prací nad rámec prováděcího projektu, kdy byly zaznamenány rozdíly ve výkazu výměr proti realitě a dále vyplynuly nutné opravy, například opravy atik atd. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi Obcí Stará Hu a společností Strabag a. s., který řeší navýšení ceny díla z důvodu větších výměr upravovaných ploch a dále úpravy prostoru před obecním úřadem. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Kč mezi Obcí Stará Hu a panem Ing. Zdeňkem Langerem. Zastupitelstvo obce odložilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 844 a 339/1 o výměře cca 82 m 2 v k.ú. Stará Hu. V diskusi starosta obce informoval o zaměření pozemků na pronájem jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v ulici Čs. Armády. Seznámil zastupitele se zněním smlouvy o pronájmu pozemků. Dále starosta obce informoval o: plánované revitalizaci trati Dobříš Čerčany, a s tím spojenou se zabezpečením přejezdů a zřízení nového nástupiště na vlak v ulici Knínská. sepsaných požadavcích pana Jiřího Karla Kliky, který se nemohl zúčastnit osobně veřejného zasedání. Pan Klika požaduje zřízení světla pod mostem u chodníku pro pěší na Prachandu, zřízení zpomalovacího pruhu v ulici Karla Čapka na konci obce směrem k Památníku Karla Čapka a dotazuje se, proč po odstranění starého komína se čápům nedaří vyvést mladé. rozmístění 5 nových laviček po obci dle požadavku p. Vávrové. Na základě připomínky pana Libického bude umístěna ještě jedna směrem k Památníku Karla Čapka. Starosta obce vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního období shrnul práci zastupitelstva v tomto volebním období, pokračovnání na straně 21

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více