Č. j. KRPA /ČJ KR Praha 17. března 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015"

Transkript

1 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA /ČJ KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014 V roce 2014 byla v hlavním městě Praze registrována kriminalita trestných činů (pokles oproti roku 2013 o ), z toho bylo objasněno skutků (24,5 %). Na celém území Obvodního ředitelství policie Praha I byl zaznamenán nápad trestných činů, z toho objasněno skutků, což je 28,9 %. Tímto výsledkem se OŘP Praha I zařadilo na 1. místo v objasněnosti trestné činnosti v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy. Oproti roku 2013 došlo ke snížení počtu trestných činů o případů a ke zvýšení objasněnosti o 4,2 %. Městská část Praha 1 byla v roce 2014 v rámci Obvodního ředitelství policie Praha I obvodem s nejvyšším nápadem celkem trestných činů. Z toho bylo objasněno skutků, což je 23,7 %. Oproti roku 2013 došlo ke snížení nápadu o trestných činů a k výraznému zvýšení objasněnosti o 4,1 %. Podrobné údaje k porovnání nápadu a objasněnosti trestných činů viz tabulka v příloze. Faktory ovlivňující kriminalitu v obvodu Prahy 1 Klíčovými faktory, které mají podstatný vliv na nápad kriminality v obvodu Prahy 1 je soustředění historických památek, muzeí, kulturních zařízení, peněžních ústavů, kanceláří velkých firem, restaurací, heren, kasin a nočních podniků v tomto městském obvodu. Toto vše, spolu s množstvím zahraničních návštěvníků v historickém centru Prahy, vytváří ideální prostředí pro páchání tzv. pouliční kriminality (kapesních krádeží, krádeží odložených věcí apod.), ale i hospodářské trestné činnosti. Turisté, kteří neznají místní prostředí, se stávají zajímavými objekty Bartolomějská Praha 1 Tel.:

2 Fax: ID DS: rkiai5y pro pachatele pouličních trestných činů. Nejedná se však pouze o turisty. I někteří obyvatelé Prahy svojí lehkomyslností usnadňují práci kapesním zlodějům. Rovněž tak ponechávání cenných věcí na viditelném místě v zaparkovaných motorových vozidlech vytváří ideální podmínky pro tuto trestnou činnost. Pachatelé trestné činnosti Recidivisté Podíleli se na páchání všech druhů trestné činnosti, zejména pak majetkové (krádeže v objektech, krádeže věcí z aut, kapesní krádeže). Významně se podíleli také na hospodářské, drogové a násilné kriminalitě. V roce 2014 bylo v Praze 1 z stíhaných osob recidivistů, což je 56,1 %. Nezletilí (1-14 let) a mladiství (15-17 let) Mají poměrně malý podíl na páchání trestné činnosti a nejvíce se dopouští majetkové trestné činnosti (krádeže, kapesní krádeže). Dalšími oblastmi kriminality mládeže jsou drogová kriminalita (nedovolená výroba a distribuce návykových látek) a násilná kriminalita (úmyslné ublížení na zdraví). V hodnoceném období bylo z celkového počtu objasněných skutků spácháno 38 mladistvými a 2 skutky nezletilými. V případech trestné činnosti mládeže bylo spolupracováno s Probační a mediační službou a OSPOD ÚMČ. Cizinci V uvedeném období byla u cizinců zaznamenána nejčastěji hospodářská trestná činnost, legalizace výnosů trestné činnosti, následuje maření výkonu úředního rozhodnutí spojené s neoprávněným pobytem a dále kapesní krádeže a drogová trestná činnost. Nezanedbatelný je i podíl cizinců u sprejerství, kde ze 47 pachatelů bylo 10 cizinců (3x Rusko, 2x Slovensko, Kazachstán, Ázerbájdžán, Ukrajina, Polsko, Německo). Největší podíl na trestné činnosti cizinců Ukrajinci, Rusové - zejména hospodářská, násilná a majetková trestná činnost, Slováci - zejména majetková a hospodářská trestná činnost, Bulhaři - zejména kapesní krádeže a další majetková trestná činnost, Nigérie a další africké země (Alžírsko, Súdán, Mali) drogová trestná činnost. Oběti trestné činnosti Do rizikové skupiny obětí násilných trestných činů patří především staré osoby, ženy, osoby blízké věku mladistvých a bezdomovci. Pachatelé se zaměřují na skupiny obyvatel, kde očekávají nejmenší odpor a snadný průběh loupeže či podvodu (zejména u starých občanů). V roce 2014 bylo evidováno 21 obětí ze skupiny seniorů, 216 obětí mladistvých a 67 nezletilých osob. U mládeže se jedná převážně o krádeže peněženek a mobilních telefonů, kapesní krádeže a patrný je i nárůst mravnostní a násilné kriminality. Podstatnou část trestných činů spáchaných na mladistvých nezapočítávanou do tohoto hodnocení tvoří zanedbání povinné výživy. 2

3 Cílem kapesních zlodějů se ve velké míře stávají zahraniční turisté, kteří při prohlídce památek či v městské hromadné dopravě nevěnují dostatečnou pozornost svým zavazadlům a osobním věcem. Majetková kriminalita Majetková kriminalita má největší podíl na nápadu trestné činnosti na celém území OŘP Praha I. Celkový nápad této kriminality v roce 2014 činil věcí, z nichž bylo objasněno (12,1 %). V rámci celého Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy činil nápad v roce 2014 celkem skutků s objasněností skutků (10 %). V roce 2014 byl v Praze 1 nápad majetkové kriminality případů, z toho objasněno 749, což je 10,6 %. Oproti roku 2013 došlo k výraznému snížení nápadu o případů a ke zvýšení objasněnosti o 0,4 %. Majetková kriminalita zůstává nejčastější trestnou činností na území Prahy 1. Nejvyšší počet případů byl ohlášen na místních odděleních Bartolomějská (2 240), Krakovská (1 880) a Benediktská (1 812). Krádeže věcí z motorových vozidel Do bylo evidováno 428 případů krádeží věcí z motorových vozidel a to jak formou násilného vniknutí, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla. Z uvedeného počtu bylo objasněno 24 případů, což činí 5,6 %. Oproti roku 2013 došlo ke snížení nápadu o 136 skutků a zvýšení objasněnosti o 1,7 %. Z poškozených bylo 88 obyvatel Prahy 1 (20,6 %). Nejvíce motorových vozidel bylo napadeno v obvodu místního oddělení Benediktská (179) a Bartolomějská (123). Krádeže motorových vozidel V obvodu Prahy 1 bylo odcizeno 27 vozidel, z nichž 5 bylo vypátráno (18,5 %). Oproti roku 2013 bylo odcizeno o 1 vozidlo více a objasněnost se snížila o 8,4 %. Z odcizených vozidel byly 4 odcizeny obyvatelům Prahy 1. Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu místního oddělení Benediktská (10) a Bartolomějská (8). Současným trendem je výrazné zvýšení podílu cizinců, kteří vyjíždí ze svých zemí a po krádeži se s vozidlem vrací ihned domů, což výrazně stěžuje a prodlužuje vyšetřování. S úrovní zabezpečení vozidel je patrné, že se zájem pachatelů bude přesouvat na podvodné půjčování vozidel v půjčovnách a jejich následné vyvezení ze země. Vloupání do bytů V hodnoceném období bylo evidováno 73 případů vloupání do bytů, objasněno 14, což je 19,2 %. Oproti roku 2013 došlo ke snížení nápadu o 27 případů a výraznému zvýšení objasněnosti o 8,2 %. Nápad byl nejvyšší v oblasti místního oddělení Benediktská (23) a místního oddělení Malá Strana (18). Nejčastějším způsobem vloupání zůstává vypáčení vstupních dveří či oken, příp. po předchozím vyháčkování, dále také rozbitím skleněné výplně dveří či oken a použití speciální 3

4 špachtle k otevření neuzamčených dveří u tzv. spících bytů ap. Předmětem zájmu jsou pak především šperky, peníze, starožitnosti, drobná elektronika, ale i dražší obuv a oděvy, kosmetika či sportovní potřeby. Kapesní krádeže Celoroční koncentrace zahraničních turistů, ostatních návštěvníků Prahy i místních obyvatel je typická pro historický střed Prahy a je živnou půdou pro kapesní krádeže. Tyto jsou často páchané organizovanými skupinkami pachatelů z řad etnických menšin či cizinců ze států východní Evropy. Nejčastěji je tato trestná činnost páchána v MHD, v areálu Pražského hradu, na Staroměstském náměstí, v restauracích a obchodech s oblečením, ale také při nabízení pohlavního styku a na podnapilých či jinak indisponovaných osobách apod. V roce 2014 byl nápad kapesních krádeží případů (snížení o případů oproti roku 2013). Objasněnost se zvýšila meziročně o 0,2 % na 3,8 %. Nejvyšší nápad byl zaznamenán na místních odděleních Bartolomějská (936) a Krakovská (749). Násilná kriminalita V roce 2014 byl nápad násilné kriminality 263 případů, objasněno bylo 170 případů, tedy 64,6 %. Ve srovnání s rokem 2013 došlo při obdobném nápadu ke zvýšení objasněnosti o 5,2 %. K nejzávažnějším projevům této kriminality stále patří loupeže. Dle způsobu provedení i v loňském roce převažovaly tzv. pouliční loupeže. Nejvyšší nápad násilné kriminality byl v obvodu místního oddělení Bartolomějská (83) a Krakovská (72). Vraždy V roce 2014 byly v Praze 1 spáchány tři trestné činy vraždy, dva byly objasněny v roce 2014, třetí dodatečně na začátku roku 2015 (1. 1. dokonaná vražda, Petrská ulice bodnutí v hádce a shození z balkonu; pokus vraždy, Vrchlického sady bodnutí bezdomovce; pokus vraždy, Rybná ulice bodnutí návštěvníka baru drogovým dealerem). V rámci celé ČR došlo k 160 vraždám. V rámci Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pak celkem k 28 vraždám, z toho 20 bylo objasněno. Loupeže V roce 2014 napadlo 55 případů loupeží, z nichž bylo 31 objasněno, což činí 56,4 %. Při obdobném nápadu došlo ve srovnání s rokem 2013 ke zvýšení objasněnosti o 14,9 %. Nejčastěji se jednalo o tzv. pouliční loupeže, páchané příležitostně bez předchozího typování, loupeže v hernách nebo obchodech. Mezi nejzávažnější patří loupeže spáchané pod hrozbou střelné nebo bodné zbraně a loupeže, při kterých je proti poškozenému použito hrubé násilí nepoměrné k předmětu zájmu. Poškozenými při pouličních loupežích se často staly osoby pohybující se noční Prahou při cestách do bydliště nebo na hotely a ubytovny, často pod vlivem alkoholu. K snížení nápadu a zvýšení objasněnosti výrazně přispívá neustále se rozšiřující kamerový systém. Velkým problémem naopak zůstává přetrvávající značný počet loupeží, ke kterým vůbec nedošlo, nebo u kterých oznamovatel pozměnil skutkový děj. Osoby se snaží trestním oznámením nejčastěji zakrýt zpronevěru, krádež či ztrátu svěřených či osobních věcí. 4

5 Obyvatelé Prahy 1 se stali obětmi loupežného přepadení v osmi případech. Nejvíce loupeží bylo oznámeno na místním oddělení Krakovská (22) a Bartolomějská (12). Loupeže na finančních institucích V roce 2014 byly registrovány dvě loupeže na finančních institucích, obě byly objasněny: ČSOB, Vodičkova ulice, pohrůžka odpálením funkčního nástražného výbušného systému, škoda Kč, sázková kancelář Tipsport, Národní, pohrůžka střelnou zbraní, škoda Kč. Zde je třeba zmínit výbornou spolupráci policie s agenturami finančních institucí, které zajišťují školení zaměstnanců. Domácí násilí V roce 2014 byly registrovány celkem 4 případy domácího násilí. V této souvislosti byly na Praze 1 vykázány z bytu 3 osoby (muži), důvodem bylo ve všech případech psychické i fyzické násilí. V rámci této problematiky lze kladně hodnotit spolupráci s Intervenčním centrem. Hospodářská kriminalita U hospodářské kriminality nápad klesl o 23 případů na celkových 1451 skutků, objasněno bylo 473. Proti roku 2013 se zvýšila objasněnost o 4 % na 32,6 %. Poměrně velký nápad hospodářské kriminality v obvodu Prahy 1 je způsoben velkou kumulací finanční ústavů a firem ve středu města. Do statistiky se ovšem promítá velkou měrou trestná činnost spojená s platebními kartami (krádež, neoprávněné použití apod.), která je započítávána do hospodářské kriminality, a která je v centru města s velkým pohybem osob a množstvím obchodů častá. Z uvedeného důvodu tvořily téměř 30 % nápadu hospodářských trestných činů případy neoprávněného držení platební karty (434), dále následovaly případy ochrany měny (261), úvěrových podvodů (141), podvodů (129), zpronevěry (80) a zastření původu věci (70). Nejvíce případů bylo ohlášeno na místním oddělení Bartolomějská (443) a Krakovská (441). Korupce V roce 2014 registrovaly útvary PČR v celé republice 185 trestných činů souvisejících s korupcí, což představuje meziroční pokles o 97 případů. Obvodním ředitelstvím policie Praha I bylo na území Prahy 1 v roce 2014 registrováno 10 trestných činů souvisejících s korupcí (o 14 méně než loni). Jednalo se v 5 případech o přijetí úplatku, ve 4 případech o podplácení a v 1 případě o nepřímé úplatkářství. Jeden případ byl objasněn (10 %). Extremismus V roce 2014 bylo spácháno 8 trestných činů související s extremistickými projevy v rámci obvodu MČ Praha 1, z nichž bylo 5 činů objasněno. Jednalo se především o hanobící nápisy na církevních a jiných objektech a zveřejňování hanobících textů na internetu, případně zasílání hanobících dopisů. 5

6 Bezpečnost silničního provozu V roce 2014 policisté DI OŘP Praha I provedli 29 dopravně-bezpečnostních akcích v obvodu Prahy 1. Přestupky na úseku alkoholu šetřil DI OŘP Praha I a zpracované spisy předával příslušnému odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté DI zjistili v obvodu Prahy 1 celkem 77 řidičů pod vlivem alkoholu, 7 řidičů pod vlivem drog a zadrželi 23 řidičských průkazů. Bylo zasláno 171 oznámení do bodového systému. Kauce uložena ve 75 případech v celkové částce Kč. Výsledná činnost dopravního inspektorátu v oblasti Prahy 1 v roce 2014 zjištěno přestupků celkem 1241 řešeno na místě (blokových pokut/částka v Kč) 642/ oznámení do bodového systému 171 uloženo kaucí/částka v Kč 78/ zadrženo řidičských průkazů 23 řidičů pod vlivem alkoholu 77 řidičů pod vlivem návykových látek 7 zadrženo pachatelů trestných činů 23 zjištěno hledaných osob 3 počet DBA 29 Mimo účasti na dopravně-bezpečnostních akcích se policisté DI podíleli i na řízení dopravy a kontrole dopravní situace při bezpečnostních opatřeních konaných v souvislosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí a různých protestních shromáždění. Statistický přehled dopravních nehod je uveden v příloze č. 2 a 3 (chodci). Veřejný pořádek V roce 2014 bylo v obvodu OŘP Praha I, mimo běžný výkon služby, zajišťováno celkem 629 bezpečnostních opatření a vlastních policejních akcí, během nichž bylo nasazeno policistů. Zjištěno bylo 294 trestných činů a přestupků, omezeno na svobodě bylo 624 osob a evidováno bylo rovněž 420 mladistvých pod vlivem alkoholu. V obvodu MČ Praha 1 bylo realizováno celkem 8 vlastních DBA (mimo akce dopravní služby). Výsledná činnost při vlastních policejních akcích na Praze 1 oblast počet akcí nasazeno policistů kontrolováno osob kontrolováno vozidel kontrolováno objektů zjištěno TČ Václavské nám celkem Praha oblast celkem přestupků - z toho drogy - z toho vyhlášky blokové pokuty/kč hledané osoby mladiství pod vlivem návykové látky (alk.) 6

7 Václavské nám / celkem Praha / V prostoru Václavského náměstí byly v průběhu roku 2014 prováděny akce Prostor zaměřené zejména na drogovou a majetkovou kriminalitu a rovněž na porušování vyhlášek Magistrátu hl. m. Prahy zejména č. 20/2007 nabízení erotických služeb a č. 26/2005 nabízení letáků. Bezpečnostní akce byly realizovány ve spolupráci se speciální pořádkovou jednotkou, pohotovostní motorizovanou jednotkou a odborem cizinecké policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy (pro který jsou připravovány podklady pro zahájení správního řízení o vyhoštění cizinců ze zemí EU, kteří se zvlášť závažným způsobem dopouští narušování veřejného pořádku). Dále byly realizovány policejní akce Prostor-Drogy zaměřené na přechovávání omamných a psychotropních látek v malém množství, které zajišťovali převážně policisté vnější služby v civilním oděvu. Mimo oblast Václavského náměstí byly uskutečňovány zejména akce Centrum zaměřené zejména na nalévání alkoholu mladistvým, pouliční kriminalitu a porušování vyhlášek samosprávy. Během února 2014 se tyto akce zaměřili na organizované pobyty převážně dánských turistů. Přestupky řešené policisty místních oddělení v roce 2014 (mimo přestupky řešené policisty dopravního inspektorátu a oddělením hlídkové služby) přestupky proti majetku přestupky proti veřejnému pořádku 966 přestupky v rámci BESIP celkem přestupků 6478 řešeno na místě (blokových pokut/částka v Kč) 3 493/ oznámeno V prostoru Václavského náměstí a v jeho nejbližším okolí prováděli dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností silničního provozu policisté oddělení hlídkové služby Praha I. Nepřetržitě se v tomto prostoru pohybovalo minimálně 8 policistů tohoto útvaru. Výsledky činnosti OHS Praha I v roce 2014 Kontrolováno osob Výzvy pro nepřítomného řidiče 466 Předáno poznatků na SKPV 43 Provedeno eskort a převozů Použito donucovacích prostředků z toho neoprávněně 2 Předvedeno osob dle 63 odst. 3 z. č. 273/2008 Sb. 523 Zajištěno osob dle 26 a 27 z. č. 273/2008 Sb. 128 Zadrženo osob dle 76 odst. 1 tr. ř. 324 Zatčeno osob dle 69 odst. 3 tr. ř. 66 Převezeno osob na PZS 554 Přestupky řešené v blokovém řízení /v hodnotě 7 848/ Kč 7

8 Počet blokových pokut předaných CÚ k vymáhání /v hodnotě 2 540/ Kč Oznámeno přestupků celkem 1362 Zadrženo hledaných osob 141 Zajištěno hledaných vozidel 6 Zjištěno řidičů pod vlivem alkoholu a návykových látek 86 Problematika drogové scény Pro obvod Prahy 1 je charakteristický především pouliční prodej drog, kdy drobní dealeři prodávají menší množství drogy, obvykle cca 1 dávku zájemcům z řad toxikomanů, kteří si jí krátce po zakoupení aplikují. Jedná se obvykle o toxikomany ze samého dna společnosti, silně závislé na drogách, kdy jejich jediným smyslem života je obstarat peníze na drogu, tuto si zakoupit a následně aplikovat. Z drog se nejčastěji prodávají tablety léku Subutex, který je původně určený na léčbu drogové závislosti na opiátech, ovšem v posledních letech se značně rozmohl nelegální obchod s tímto lékem. Dále se v menší míře prodávají léky Rivotril a dále droga pervitin, marihuana a heroin. Samostatnou kapitolou jsou občané afrických zemí, kteří prodávají drogy ve večerních a nočních hodinách obvykle zájemcům z řad zahraničních turistů. Jedná se nejčastěji o kokain, marihuanu a tablety extáze. Tyto osoby mají celé centrum prakticky rozparcelované, kdy v každém úseku působí jiná skupina pachatelů, kteří se navzájem hlídají a vypomáhají si při obstarání drogy zájemci, pokud dealer zrovna nemá požadovaný druh nebo množství. V centru dochází k častým preventivním akcím prováděným příslušnými místními odděleními za účasti SKPV se zaměřením na alkohol a drogy a to jednak v restauračních zařízeních, jednak na Václavském náměstí a okolí. V roce 2014 se policisté 5. oddělení obecné kriminality SKPV zaměřili na prodej drog v klubu Chapeau Rouge a okolí, kde se po delším rozpracování podařilo zadržet jednak skupinu organizátorů prodeje omamných látek v klubu (občané ČR), tak několik koncových dealerů (především Arabů a občanů afrických zemí). Vzhledem k ceně nájmů a složení stálých obyvatel centra Prahy nebyla v obvodu zaznamenána žádná pěstírna konopí ani varna pervitinu. V průběhu roku 2014 bylo v Praze 1 zadrženo 123 pachatelů distribuce drog přímo na ulici. Z větší části se jednalo o prodej marihuany, kokainu a pervitinu, méně případů pak extáze a dalších syntetických drog. Prevence V rámci prevence kriminality byly v průběhu celého roku 2014 organizovány místními odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů. Hlídky dopravní i pořádkové policie byly přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování. V rámci besední a prezentační činnosti, docházeli policisté oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, za žáky MŠ Masná, ZŠ Vodičkova, ZŠ Brána jazyků, SPŠ Betlémská a Gymnázia J. Gutha. Cílem těchto besed bylo seznámit žáky a vyučující s prací policie a s problematikou osobního bezpečí, bezpečí na internetu, šikany a kyberšikany, alkoholu a drog a s dopravní výchovou. Termíny a témata besed se realizovali náhodně dle vzájemné domluvy. Policisté oddělení tisku a prevence ve spolupráci s místními odděleními se rovněž účastnili prezentačních akcí Dětský den Prahy 1 a Praha dětem. Rovněž byly pořádány prohlídky místních oddělení a Muzea policie ČR. 8

9 Oblast spolupráce Vyzdvihnout lze činnost ÚMČ Praha 1 při bezpečnostních opatřeních, při kterých aktivně spolupracuje a poskytuje nám pomoc pracovníků živnostenského odboru. Tato spolupráce je potřebná při kontrolách provozoven se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Dále lze poděkovat za aktivní přístup ÚMČ Praha 1 při udělování sankce zákazu pobytu dle přestupkového zákona. Orgány místní samosprávy byly pravidelně informovány o situaci v oblasti kriminality a veřejného pořádku, probíhala společná jednání týkající se některých problematických oblastí a spolupráce na bezpečnostních opatřeních i na preventivních akcích s městskou policií. Požadavky a podněty z těchto jednání, směřující na PČR, byly vyhodnoceny a zapracovány do úkolů pro další období. Cenná byla pomoc městské části v oblasti vybavení pracovišť výpočetní technikou a dalšími technickými prostředky, což přispělo ke zkvalitnění a zefektivnění práce policistů. Spolupráce organizačních článků vnější služby se subjekty mimo PČR MO Bartolomějská - MO Benediktská - spolupráce s Úřadem městské části Praha 1, Živnostenským odborem ÚMČ Praha 1, ZŠ Uhelný trh, ZŠ Mikulandská a SPŠ Betlémská, Střediskem sociální prevence ÚMČ Praha 1, vedením Národního divadla, s představenstvem diskotéky Karlovy Lázně, s organizací Drop-In a majitelem sítí restaurací HOOTERS, při zajišťování pobytu studentů severských zemí v ČR v období jejich prázdnin (Dánové); spolupráce s Úřadem městské části Praha 1, SPŠ Masná ul. a s představiteli Obchodního centra Palladium; MO Krakovská - spolupráce s Úřadem městské části Praha 1 a Magistrátem hl. m. Prahy, organizací Drop-in a Sananim (drogově závislí), Naděje (bezdomovci), ZŠ a MŠ v obvodu, vedením hotelů, IPF EU (policejní instituce EU) a Sdružením Nového Města Pražského; MO Malá Strana - spolupráce se Správou Pražského Hradu, se zastupitelským úřadem USA, a patronát s MŠ Letenská a Hellichova; oddělení Můstek - spolupráce se zastupitelskými úřady cizích států (přijímání studentů a delegací z cizích zemí, besedy se studenty zahraničních škol), Magistrátem hl. m. Prahy při řešení přestupků cizinců a s ubytovacími zařízeními v obvodu OŘP Praha I; MO Masarykovo nádraží - spolupráce především s Českými dráhami a dalšími společnostmi působícími v oblasti drah a vedoucími pracovníky firem v obvodu (nájemce areálu Masarykovo nádraží). Spolupráce vedení Obvodního ředitelství policie Praha I s vedením Městské policie Prahy 1 probíhá na dobré úrovni. Závěr V roce 2014 se v obvodu Prahy 1 podařilo výrazně snížit nápad trestné činnosti a to nejen oproti roku 2013, kdy byl zaznamenán nárůst související s prezidentskou amnestií, ale i oproti roku Objasněnost pak dosáhla 23,7 %, což je nejvyšší úroveň za posledních deset let. 9

10 Snížení nápadu nenabylo výrazných hodnot pouze u krádeží motorových vozidel (+1) a násilné trestné činnosti (-3). Zvýšení objasněnosti lze pozitivně hodnotit u vloupání do bytů a násilné trestné činnosti. Největším bezpečnostním rizikem pro příští období zůstává nadále majetková a násilná kriminalita (především pak loupeže, kapesní krádeže a vloupání do vozidel) a trestné činy spojené s drogami. S ohledem na aktuální situaci se bude třeba zaměřit rovněž na rizika teroristické hrozby směrem k Židovské obci, Židovskému muzeu a objektu Chabad. Dalším bezpečnostním rizikem budou organizované pobyty skupin studentů ze severských zemí v období února spojené s konzumací alkoholu. Zde probíhají jednání s velvyslanci příslušných zemí a připravuje se pobyt policistů Dánska. Další riziko představuje rovněž konání MS v ledním hokeji (květen) a ME ve fotbale hráčů do 21 let (červen). V centru se předpokládá zvýšený pohyb fanoušků, oslavy a televizní přenosy na velkoplošných obrazovkách. S ohledem na preventivní působení a na dosavadní úspěchy v počtu zjištěných deliktů budou i nadále probíhat vlastní policejní akce zaměřené zejména na kriminalitu v oblasti Václavského náměstí a jeho okolí s důrazem na drogovou a majetkovou kriminalitu, porušování vyhlášek samosprávy a na mladistvé pod vlivem alkoholu a návykových látek. Nastoupený trend konání cílených bezpečnostních akcí zaměřených na konkrétní místa a druhy trestné činnosti tak bude pokračovat i v roce

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Z podkladů Policie ČR - Obvodní ředitelství Praha I a Městské

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

12.3.2010. Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno

12.3.2010. Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno Činnost a výsledky ObŘ SCP Brno 2009 Obsah TK Postavení SCP v rámci Policie Dobrovolné návraty Výsledky činnosti Nelegální migrace Pobytová problematika ZZC, PSC Preventivní projekty 2 Představení kpt.

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012 Obec: Zpracoval: Jilemnice Jana Krůfová Projednáno/schváleno (kým): vedoucí odboru Bc. Jaroslav Kandl Odkaz na internetovou prezentaci obce věnovanou drogám: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/zajimave-odkazy/

Více

Městský kamerový systém hl. m. Prahy fungování a historie

Městský kamerový systém hl. m. Prahy fungování a historie Městský kamerový systém hl. m. Prahy fungování a historie Obsah: 1. Úvod 3 2. Kamery v číslech. 4 3. Hi-tech systém proti zlodějům aut... 4 4. Kamery a památky.. 4 5. Kamery pro řidiče... 4 6. Kamery a

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků. Bezpečnost Statistika přestupků a údaje z činnosti MP V roce 2008 zabezpečovala Městská policie hl. m. Prahy (dále jen MP) prioritně úkoly, vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla zaměřena

Více

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Č.j.: KRPC-150490-2/ČJ-2014-0200PI České Budějovice 12. listopadu 2014 Počet stran: 14 Ing. Petr Vačkář Manažer

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008

LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Company LOGO LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Tisková konference 13.6.2008 LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2008 Účastníci tiskové konference: PhDr. Jan Kohout»Náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Jaroslav Horák»

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Jak omezit ztráty a krádeže?

Jak omezit ztráty a krádeže? Jak omezit ztráty a krádeže? Jaromír Průša Manager Facility Services Ahold Czech Republic a.s. Miloš Klofanda Operations Coordinator Mark2 Corporation Czech a.s. Jak omezit ztráty a krádeže? Centre for

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

(ve srovnání s rokem 2012)

(ve srovnání s rokem 2012) Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) Praha 2014 O B S A H 1. SHRNUTÍ... 1 2. VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ TRESTNÉ

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008 Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 28 ESC se v roce 28 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta,

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Lokalizace místa m nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Policie České republiky, Správa hl. m. Prahy dopravní inspektorát hlavního města Prahy Oddělení dopravních nehod (dále PČR DI ODN) Kongresová 2,

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Liberec 2008 Název projektu: Zadavatel studie: Realizátor: Bezpečnostní analýza Libereckého

Více

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007

V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 MĚSTSKÁ POLICIE CHABAŘOVICE Husovo náměstí 17, mobil : 725 062 547 V Chabařovicích, dne : 18.07.2007 Činnost MěP Chabařovice za 1. pololetí 2007. Cílem zprávy je předložit radě města ve stručné podobě

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA PLZNĚ 2014-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Prevence kriminality v ČR... 3 2 Základní údaje o městě... 4 3 Bezpečnostní analýza města Plzně... 6 3.1 Protiprávní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ NA LÉTA 29-2 OBSAH. Úvod 3 2. Vymezení pojmů prevence kriminality... 4 3. Východiska koncepce prevence kriminality na léta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA

STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA pro období let 2013 2015 Strategický plán prevence kriminality města Kolína pro období let 2013 2015 Obsah Obsah... 3 Úvod... 3 1.Východiska... 4 1.1.Zhodnocení

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna 24 729 21 Ostrava Č.j.: KRPT-73084-1/ČJ-2015-0707KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018 Úřad městské části Praha 2 Oddělení krizového řízení a bezpečnosti Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018 Zpracovala: Mgr. Terezie Paterová Koordinátorka

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE SPOLUPRÁCE

Více

Bezpečnostní analýza

Bezpečnostní analýza Bezpečnostní analýza KAMEROVÝ SYSTÉM Ke dni 1.1.2008 jsou na území Nového Bydžova 4 pevné kamery, které snímají 24 hod. ul.čsa, Smetanovu, Revoluční a vyhrazené parkoviště pře městským úřadem. Dále 1 pohyblivá

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality 8. oddělení

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality 8. oddělení Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality 8. oddělení Na přelomu let 2011 a 2012 došlo k masivnímu nárůstu nápadu skimmingu.

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Analýza trendů kriminality v roce 2012

Analýza trendů kriminality v roce 2012 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Analýza trendů kriminality v roce 2012 Alena Marešová a kol. Praha 2013 Autoři: PhDr. Alena Marešová, Ph.D. PhDr. Martin Cejp, CSc. Mgr. Jakub Holas Mgr. Karel

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 1 z 10 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2012 je vypracována a předkládána pro potřebu

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Mapy kriminality v PČR

Mapy kriminality v PČR Agenda Historie policejních map Historie GIS u PČR Cíle GIS PČR Mapy kriminality Novodobá Historie Data PČR (prostorová i neprostorová) Identifikace problémů a jejich řešení rizika vize Ukázky 2 Historie

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2014

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2014 Osnova VZ ORP 2014 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2014 Obec: Zpracoval (jméno a funkce): Projednáno a/nebo schváleno (kým): Jilemnice Bc. Majerovič Krůfová Jana, kurátor pro

Více

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák

Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák Vybrané formy kybernetické trestné činnosti páchané na dětech Miroslav Petrák státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci mpetrak@osz.jhr.justice.cz Jihlava září 2013 Obsah -

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí

Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí MĚ STSKÁ POLICIĚ Zákostelní 720 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 14. ledna 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Planá nad Lužnicí za rok 2013 Městská policie Planá nad Lužnicí sídlí v přízemí budovy Městského úřadu

Více

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Plk. JUDr. Václav KUČERA, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Zkušenosti

Více

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva.

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. Konzulární ochrana Konzulární ochrana Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. ztráta dokladů návrat do ČR v případě

Více

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015. Předběžné vyhodnocení. Zpracovala: Klára Vondrušková Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2012 2015 Předběžné vyhodnocení Červenec 2015 Zpracovala: Klára Vondrušková Obsah Úvod... 3 1. Přehled a financování preventivních projektů zahrnutých

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11.

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11. II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku Oběti trestné činnosti podle věkových kategorií rok 2010 věk So Ch K.V.

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Uživatel drog jako člověk aneb úvod do odhalování společenského statutu dlouholetých uživatelů klientů NS Drop In, o.p.s.

Uživatel drog jako člověk aneb úvod do odhalování společenského statutu dlouholetých uživatelů klientů NS Drop In, o.p.s. Uživatel drog jako člověk aneb úvod do odhalování společenského statutu dlouholetých uživatelů klientů NS Drop In, o.p.s. Nora Titman Staňková (NS Drop In, FF UK katedra psychologie) Martin Titman (NS

Více

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Předkládá: Bc. Lukáš Poruba Mgr. Ladislav Krajčík Počet stran bez příloh: Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj

Více