Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech"

Transkript

1 Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Příloha5c Závěrečné zprávy projektu č. NS /2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek...2 Úvod, vztah doporučení, kritérium, ukazatel...2 Lokalizace KD v procesu péče a logické definice ukazatele...3 Blokové schéma procesu péče (zjednodušeno)...4 Přehled klíčových doporučení a návrhů procesních ukazatelů...5 Datové zdroje pro procesní ukazatele...7 Dnes dostupná administrativní data...7 Dodatečný sběr dat...8 Datové definice procesních ukazatelů...8 Příklad přehledu datových definic procesních ukazatelů u rakoviny pankreatu Ukazatele založené na provedení výkonu Ukazatele založené na podání léku nebo jiného materiálu Vývojový diagram pro komplexní léčbu rakoviny pankreatu Vývoj obecných procesních ukazatelů pro onkologickou péči Úvod Obecný vývojový diagram onkologické péče Obecná doporučení pro onkologickou péči Stručný popis jednotlivých doporučení a souvisejících ukazatelů Věcné a datové definice ukazatelů Příklad výpočtu konkrétních procesních ukazatelů pro vybranou diagnózu zhoubný novotvar rekta (C20) Souhrn a doporučení... 52

2 Přehled použitých výrazů a zkratek Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné příloze 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH POJMŮ A ZKRATEK. Výraz Zkratka Výklad Adherence - V tomto případě míra dodržování doporučení Dermatomyozitida DM Autoimunitní nervosvalové onemocnění Doporučený postup NRC DP Obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností zdravotních služeb Guillainův-Barréův syndrom GBS Autoimunitní nervosvalové onemocnění Chronická zánětlivá demyelinizační CIDP Autoimunitní nervosvalové onemocnění polyneuropatie Intravenózní lidský imunoglobulin IVIG Léčebná metoda pro autoimunitní nervosvalová onemocnění Klinické doporučení KD Základní prvek KDP Klinický doporučený postup NRC KDP Jedná se o odborný základ KS bez měřitelných klinických kritérií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Klinické kritérium KK Kritérium odvozené z klinického doporučení Klinický standard NRC KS Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je používán výhradně v rámci metodik NRC. Multifokální motorická neuropatie MMN Autoimunitní nervosvalové onemocnění Myasthenia gravis MG Autoimunitní nervosvalové onemocnění Národní onkologický registr NOR - Polymyozitida PM Autoimunitní nervosvalové onemocnění Ústav zdravotnické informatiky a statistiky ÚZIS Výměnná plazmaferéza VPF Léčebná metoda pro autoimunitní nervosvalová onemocnění NRC Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Úvod, vztah doporučení, kritérium, ukazatel Procesní ukazatele jsou odvozovány z klíčových doporučení vydaných v KDP. Představují míru dodržování (adherence) jednotlivých doporučení. Jsou definovány prostřednictvím tzv. klinických kritérií, která formulují jednoznačným způsobem nějaký významný aspekt doporučení, podle kterého lze míru adherence měřit. Klinická kritéria lze vztáhnout ke konkrétním aspektům kvality (ev. efektivity) péče, která jsou obsažena v doporučeních. Proto i procesní ukazatele jsou ukazateli kvality (ev. efektivity) péče a aspekty kvality jsou spojujícím článkem doporučení, klinického kritéria i procesního ukazatele. Doporučení zaměřené na aspekty kvality Klinická kriteria logicky přesně popisující aspekty kvality Procesní ukazatel měřící míru naplněného kriteria vyjádřenou v % všech případů v klinických doporučených postupech Stránka 2 z 52

3 Tento vztah je podrobněji popsán v PŘÍLOZE 3L VZTAH DOPORUČENÍ, KRITÉRIUM, UKAZATEL. Lokalizace KD v procesu péče a logické definice ukazatele KD a z nich odvozená klinická kritéria mají své místo v procesu péče. Tento vztah vyjadřujeme s pomocí vývojového diagramu s označenými místy lokalizace doporučení. Každé doporučení lze lokalizovat k nějaké části procesu péče. Naše metodika používá (na základě zkušeností z projektu) zjednodušené zobrazení procesu péče formou tzv. blokového schéma, které do jisté míry agreguje některé sousedící kroky procesu do bloků, které lze vztáhnout ke konkrétní jedné roli poskytovatele (např. ambulantní specialista). Červený rámeček s číslem lokalizuje části procesu, ve kterých se vyskytují konkrétní doporučení. Následuje příklad blokového schématu procesu péče použitý v TKNEU0001 Technologický klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou. v klinických doporučených postupech Stránka 3 z 52

4 Blokové schéma procesu péče (zjednodušeno) Pacient s podezřením na diagnózu CIDP, MMN, MG, PM/DM nebo GBS 1 Provedení diferenciálně diagnostických vyšetření: klinické vyšetření, laboratorní vyšetření. Konzultace s Centrem pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech) Ambulantní specialista Potvrzena diagnóza CIDP, MMN, MG, PM/ DM nebo GBS Zjištěna jiná etiologie obtíží Jiný proces Indikována léčba IVIG nebo VPF NE Jiný proces ANO 2 Léčba intravenózním lidským imunoglobulinem (IVIG) Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění 3 Léčba výměnnou plazmaferézou (VPF) Předání do následné péče Legenda: Start/konec Rozhodování Stav Akce Spojnice - proces Spojnice role (odpovědnost v procesu) Role BUĎ A NEBO Vazba na klíčová doporučení v klinických doporučených postupech Stránka 4 z 52

5 Lokalizace v procesu Pořadí doporučení Síla doporučení Národní referenční centrum Přehled klíčových doporučení a návrhů procesních ukazatelů Doporučení Kód a krátký název neregistr. návrhu ukazatele Neregistrovaný návrh ukazatele - definice Diagnostiku a léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění je vhodné konzultovat v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech). 2. Léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění IVIG a VPF je vhodné provádět v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě léčby IVIG u PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech). 3. Léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění pomocí VPF nebo jinou adekvátní eliminační metodu je možné provádět ve zdravotnickém zařízení vybaveném jednotkou intenzivní péče (optimálně typu 2I9 dle platného Sazebníku výkonů nebo multioborovou s ošetřovacím dnem minimálně 00658) a odpovídajícím separátorem krevních elementů nebo přístrojem pro extrakorporální imunoadsorpci. 4. IVIG v dávce 0,4 g/kg/den po 5 dnů (alternativně 1g/kg/den po 2 dny) či VPF jsou léky první volby u GBS a mají stejnou účinnost 5. IVIG má méně vedlejších účinků než VPF, a proto se u GBS dává přednost IVIG 6. Podání IVIG po VPF nevede u GBS ke zlepšení, a proto se nedoporučuje 7. Děti s GBS, které mají celkově lepší prognózu, mají být léčeny v prvé řadě IVIG 8. Nemocní s GBS, kteří se po IVIG zlepší a následně se objeví relaps, mají dostat druhou kůru IVIG 9. Nemocní s GBS, kteří se nezlepšili po prvé kůře IVIG, nemají dostat druhou kůru IVIG D 03/P1 Míra centralizace konzultací pacientů s AINSO 03/P2 Míra centralizace konzultací v TRC s PM/DM D 03/P3 Míra centralizace léčby IVIG a VPF 03/P4 Míra centralizace léčby v TRC s PM/DM D 03/P5 Míra centralizace léčby VPF na JIP Podíl pacientů s autoimunitním nervosvalovým onemocněním, u kterých byla provedena konzultace v Centru pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění Podíl pacientů s PM/DM, u kterých byla provedena konzultace i v Terciárních revmatologických centrech (TRC) Podíl pacientů léčených IVIG a VPF v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění Podíl pacientů léčených IVIG u PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech (TRC) Podíl pacientů léčených VPF ve zdravotnickém zařízení vybaveném jednotkou intenzivní péče a separátorem A 03/P6 Podíl pacientů s léčbou IVIG nebo VPF v dávce dle doporučení B 03/P7 Podíl pacientů léčených primárně IVIG B 03/P8 Podíl pacientů léčených IVIG po VPF C 03/P9 Podíl dětí s GBS léčených primárně IVIG D 03/P10 Podíl pacientů s GBS s opakovanou léčbou IVIG za podmínek dle doporučení D 03/P11 Podíl pacientů s GBS s opakovanou léčbou IVIG v rozporu s podmínkami uvedenými v doporučení v klinických doporučených postupech Stránka 5 z 52

6 Lokalizace v procesu Pořadí doporučení Síla doporučení Národní referenční centrum Doporučení Kód a krátký název neregistr. návrhu ukazatele Neregistrovaný návrh ukazatele - definice U středně těžké až těžké disability u senzitivně-motorické CIDP použít jako postup 1. volby IVIG nebo glukokortikoidy. 11. Pokud jsou IVIG a glukokortikoidy u CIDP neúčinné, je vhodné použít VPF 12. Pokud pacient s CIDP reaguje pozitivně na léčbu 1. volby, je vhodné pokračovat až do dosažení maximálního efektu a pak snižovat dávku až na nejnižší, která je efektivní 13. Pacient s CIDP by se měl podílet na výběru léčby 1. volby vysvětlením předností a rizik jednotlivých léčebných postupů 14. Vzhledem k chybění alternativní léčby u MMN je vhodné IVIG použít jako léčebný postup 1. volby 2 g/kg/během 2-5 dnů 15. Pokud je IVIG u MMN účinný, je nutné zvážit opakované podávání 16. Při opakovaném podávání IVIG u MMN postupně snižovat dávku a přesvědčit se, zda pacient opakovaně potřebuje IVIG 17. Frekvence podávání IVIG u MMN musí být individuální obvykle 1 g/kg/2-4 týdny nebo 2 g/kg 4-8 týdnů 18. IVIG se doporučuje u DM jako léčba třetí linie v kombinaci s prednizonem, a to u pacientů, kteří mají po adekvátní léčbě glukokortikoidy a jejich kombinaci s imunosupresívy nedostatečný efekt 19. IVIG se doporučuje u DM v kombinaci s jinou imunosupresivní medikací v případě nutnosti snížení dávky kortikoidů 20. IVIG se doporučuje u těžkých, život ohrožujících DM ke zvážení jako léčba 1. volby, a to současně s další imunosupresivní medikací B 03/P12 Podíl pacientů se středně těžkou až těžkou disabiliou u senzitivněmotorické CIDP léčených primárně IVIG nebo glukokortikoidy A 03/P13 Podíl pacientů s CIDP léčených VPF za podmínek dle doporučení D 03/P14 Podíl pacientů s CIDP léčených VPF za podmínek dle doporučení D 03/P15 Podíl pacientů s CIDP průkazně (záznamem v dokumentaci) informovaných o volbě léčby A 03/P16 Podíl pacientů s MMN léčených primárně IVIG v dávce dle doporučení C 03/P17 Podíl pacientů s MMM léčených opakovaně IVIG po zlepšení po prvé kůře D 03/P18 Podíl pacientů s MMN léčených opakovaně IVIG za podmínek dle doporučení D 03/P19 Podíl pacientů s MMN léčených IVIG v dávkování dle doporučení B 03/P20 Podíl pacientů s DM léčených IVIG po neúspěšné léčbě glukokortikoidy v jejich kombinaci s imunosupresívy C 03/P21 Podíl pacientů s DM léčených IVIG v kombinaci s jinou imunosupresivní medikací léčbou v případě nutnosti snížení dávky kortikoidů D 03/P22 Podíl pacientů s DM, ukterých byl proveden záznam v dokumentaci o provedení rozvahy dle doporučení v klinických doporučených postupech Stránka 6 z 52

7 Lokalizace v procesu Pořadí doporučení Síla doporučení Národní referenční centrum Doporučení Kód a krátký název neregistr. návrhu ukazatele Neregistrovaný návrh ukazatele - definice IVIG je nutno zvážit u pacientů s DM, u kterých je nedostatečný efekt konvenční imunosupresivní léčby první linie 22. VPF je doporučována u MG jako krátkodobá léčba zvl. u těžkých případů k navození remise a v přípravě k operaci C 03/P23 Podíl pacientů s DM, ukterých byl proveden záznam v dokumentaci o provedení rozvahy dle doporučení B 03/P24 Podíl pacientů s MG léčených VPF za podmínek dle doporučení Opakovaná VPF není u MG doporučena jako léčba k dosažení trvalé remise 24. U MG jsou IVIG a VPF stejně účinné A Nelze stanovit klinické kritérium B 03/P25 Podíl pacientů s MG léčených opakovaně VPF v rozporu s podmínkami uvedenými v doporučení Nelze definovat procesní ukazatel Pro zajištění efektivní léčby je vhodné sledovat doporučené ukazatele kvality a výkonnosti 26. Zajištění nového sběru dat je vhodné a nezbytné pro zpracování potřebného spektra ukazatelů a je určeno především pro pracoviště splňující požadavky na centralizaci péče A 03/P26 Podíl případů s úplným záznamem údajů v Registru AINSO D 03/P27 Podíl NMC využívajících plně registr AINSO Jak bylo popsáno v úvodu, procesní ukazatel je definován na základě klinického kritéria a vyjadřuje procenta případů, u kterých bylo toto kritérium naplněno. Ve výše uvedené tabulce je toto kritérium vynecháno pro nedostatek místa, ale lze jej odvodit z definice ukazatele. Datové zdroje pro procesní ukazatele Dnes dostupná administrativní data Tzv. administrativní data (angl. ekvivalent administrative data ) jsou data sbírána na celonárodní úrovni v jednotném datovém rozhraní, podle jednotné metodiky a pro účely dané nějakou národní autoritou (data pro zdravotní pojišťovny, data pro národní zdravotnickou statistiku ÚZIS, data národních registrů např. NOR atd.). Výhody administrativních dat jsou následující: 1. Jednotné rozhraní a metodika 2. Většinou celopopulační rozsah 3. Většinou velmi dlouhé časové řady (data sbírána mnoho let v minulosti podle jednotné metodiky) 4. Nízké náklady (data se sbírají pro jiné účely, většinou s využitím státních zdrojů) v klinických doporučených postupech Stránka 7 z 52

8 Nevýhody administrativních dat jsou následující: 1. Jejich obsah a struktura byly navrženy pro jiný účel, proto jsou z klinického hlediska někdy/často neúplná a nepřesná. 2. Bývají většinou velmi málo klinicky specifická. 3. Jejich sběr není založen na procesním principu. 4. Jejich konsolidované zpracování se často citelně opožďuje za reálným časem. Pro náš projekt jsme měli k dispozici zčásti agregované výkazy pro zdravotní pojišťovny, ovšem pouze ze segmentu akutní lůžkové péče a data NOR v omezeném rozsahu. Dodatečný sběr dat Dodatečný sběr dat je nutný v případě, že chceme zpracovávat procesní ukazatele tak, aby pokrývaly podstatnou část procesu péče a umožňovaly implementovat KS do klinické praxe. Tento dodatečný sběr dat lze zajistit v rámci implementace KS na konkrétních pracovištích a to v rozsahu, který je nezbytný. Lze využít informační systém, nebo sběr realizovat v papírové formě prostřednictvím protokolů se sběrnými formuláři. Další možností je speciálně navržený centrální registr, který zajistí sběr vybraných dat v jednotném rozhraní a jednotné metodice pro všechna zainteresovaná pracoviště. Příklady řešení dodatečného sběru dat spadají do problematiky implementace, a proto je uvádíme také v PŘÍLOZE 6A IMPLEMENTACE KS DO KLINICKÉ PRAXE. Datové definice procesních ukazatelů Po ose KD KK vzniká logická definice ukazatele. V případě procesních ukazatelů se vesměs jedná o podíl případů, kterým byla poskytnuta péče podle KD ze všech pacientů stejné klinické skupiny, která je předmětem KS. Data popisující postup, který je předmětem ukazatele, mohou být data administrativní (např. výkazy pro zdravotní pojišťovny, nebo data NOR), nebo data sbíraná dodatečně v rozhraní, které bylo navrženo předně podle potřeba doporučení. Data použitelná pro výpočet ukazatelů musí mít parametrickou povahu. Informace, které lze z takových dat odvodit se týkají definice pacienta, jeho nemoci, provedených výkonů a různých podmínek poskytování péče. Patří sem především: Informace o pacientovi 1. pacienta 2. Demografické údaje pacienta 3. Ev. další informace o pacientovi Informace o nemoci 1. Diagnózy hlavní a vedlejší, komorbidity a komplikace, 2. Další specifikace typu nemoci nad rámec diagnóz 3. Různá skóre závažnosti stavu nebo pokročilosti nemoci 4. Ev. další informace o nemoci Informace o případu 1. případu 2. Datum zahájení a ukončení případu 3. Typ případu (segment péče, účel péče, intenzita péče a další) 4. Parametry zahájení a ukončení případu (např. podmínky přijetí k hospitalizaci, nebo způsob ukončení hospitalizace 5. Ev. další informace o případu v klinických doporučených postupech Stránka 8 z 52

9 Informace o poskytovateli 1. poskytovatele (nemocnice) 2. pracoviště (oddělení) 3. Parametry poskytovatele a pracoviště (typ nemocnice, typ provozu, odbornost a obor oddělení a další) 4. Ev. další informace o poskytovateli Informace o výkonech 1. Kód a název poskytnutých výkonů 2. Datum provedení 3. Ev. další informace o výkonech Informace o vývoji stavu pacienta 1. Progrese, regrese 2. Reakce na léčbu 3. Toxicita léčby 4. Ev. další informace o léčbě ukazatele sestává z následujících skupin informací: 1. KS, kterého se ukazatel týká 2. klinického stavu, kterého se ukazatel týká (diagnózy a další klinické klasifikace) 3. objektu poskytovatele, kterého se ukazatel týká (celá nemocnice, oddělení) 4. Proměnné a vzorec výpočtu ukazatele 5. Matematické operátory a podmínky (dělení, omezení věkem a další) 6. Jednotky a formát výsledku (%, podíl, absolutní číslo, relativní číslo atd.) U procesních ukazatelů se vesměs jedná o podíl dvou proměnných, tj. počtu případů dané klinické definice, které splnily podmínky vydané v KD a počet všech případů dané klinické definice. v klinických doporučených postupech Stránka 9 z 52

10 Příklad přehledu datových definic procesních ukazatelů u rakoviny pankreatu Ukazatele založené na provedení výkonu (vybrané příklady) Kód Lokalizace doporučení ve VD Obsah doporučení D1 1 Lékař, který zjistí u pacienta příznaky Ca pankreatu, provede fyzikální vyšetření břicha D2 1 Lékař, který zjistí u pacienta příznaky Ca pankreatu, provede fyzikální hrudníku a srdce D3 2 Před rozhodováním o léčebném postupu je provedeno kompletní laboratorní vyšetření včetně sérových nádorových markerů (především CA 19 9) D4 3 Před rozhodováním o léčebném postupu je provedeno alternativně CT, US, AG, nebo MRCP (magnetická rezonance cholangiopankreatikografie) D5 4 Před rozhodováním o léčebném postupu je provedeno alternativně endoskopické vyšetření Esofagogastroduodenoskopie (EGD), ERCP, Endoskopická ultrasonografie (EUS), výkonu 51011, 51012, 51013, 51021, 51022, 51023, 11011, 11012, 11013, 11021, 11012, NÁDOROVÉ ANTIGENY CA - TYPU, TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA , 89613, 89615, 89617, 89619, 47302, 89723, 89411, 89415, 89417, 89715, 89719, 89725, 89513, 89514, 09137, 09139, 09135, CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST, ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE) Ukazatele založené na podání léku nebo jiného materiálu (vybrané příklady) Kód doporučení Lokalizace ve VD Obsah doporučení D7 6 Je provedena radikální resekce pankreatu a současně podána adjuvantní terapie D10 8 U metastazujícího nádoru je poskytnuta alternativně léčba bolesti, endoskopická léčba v případě biliární či duodenální obstrukce, v případě neúspěchu endoskopického přístupu je alternativou perkutánní biliární drenáž pod US nebo CT kontrolou, chemoterapie (v závislosti na celkovém stavu přípravku skupina připravku = chemoterapie analgetika Časový údaj o provedení po provedení výkonu po provedení výkonu stadia a gradingu v NOR ANO nemocného). Lokalizaci ve VD prosím porovnejte s čísly v červených rámečcích na následujícím blokovém schématu procesu péče. ANO v klinických doporučených postupech Stránka 10 z 52

11 Vývojový diagram pro komplexní léčbu rakoviny pankreatu (zjednodušeno) Klinický obraz typický pro ca pankreatu 1 Klinické vyšetření, fyzikální vyšetření břicha, hrudníku a srdce Praktický lékař, gastroenterolog nebo chirurg s special. způsobilostí 2 Kompletní laboratorní vyšetření včetně sérových nádorových markerů (především CA 19-9) Laboratoř biochemická, nebo NM 3 Zobrazovaní metody (Ultrasonografie (US), ní tomografie (CT), Magnetická rezonance - cholangiopankreatikografie (MRCP), Angiografie (AG) Radiodiagnostické oddělení 4 Endoskopické vyšetření Esofagogastroduodenoskopie (EGD), ERCP, Endoskopická ultrasonografie (EUS), Endoskopické oddělení 5 Pacient přijat do KOC - ukončena základní diagnostika onemocnění, stanoven staging a grading tumoru, zhodnocen rozsah onemocnění a stav, stanovena strategie léčby Multioborový tým v KOC Radikálně resekabilní nádor Lokálně pokročilý nádor Metastazující nádor pankreatu 6 9 R0 Radikální resekce pankreatu a adjuvantní terapie Pooperační péče, léčba krátkodobých pooperačních komplikací Standardní nebo intenzivní chirurgické oddělení Standardní onkologické oddělení 8 Léčba bolesti, endoskopická léčba v případě biliární či duodenální obstrukce, v případě neúspěchu endoskopického přístupu je alternativou perkutánní biliární drenáž pod US nebo CT kontrolou, Chemoterapie (v závislosti na celkovém stavu nemocného). 7 Chemoterapie, radioterapie, biliodigestivní anastomóza, gastroenteroanastomóza, endoskopické zavedení duodenobiliárního stentu, endoskopické zavedení duodenálního metalického stentu, chemoterapie (5FU) s radioterapií, alternativou je podávání samotné chemoterapie (Gemcitabin), léčba bolesti. Předání do následné péče Legenda: Start/konec Spojnice - proces Spojnice role (odpovědnost v procesu) Stav Akce BUĎ A NEBO Vazba na klíčová doporučení Role v klinických doporučených postupech Stránka 11 z 52

12 Vývoj obecných procesních ukazatelů pro onkologickou péči Úvod V rámci našeho projektu jsme se věnovali vývoji procesních ukazatelů v oboru neurologie (konkrétně pro problematiku cerebrovaskulární a neuromuskulární) a pak také detailně vývoji procesních ukazatelů pro péči o pacienty se zhoubnými nádory. Cílem nebylo spočítat konkrétní ukazatele u jednotlivých nemocnic a takto hodnotit kvalitu jejich péče, ale navrhnout a v praxi ověřit metodiku vývoje procesních ukazatelů. Výběr oblasti péče o pacienty se zhoubnými nádory byl zvolen z následujících metodických důvodů: 1. Onkologická péče je velmi složitý, ale poměrně dobře systematizovatelný problém, který je zajímavý z hlediska metodiky vývoje procesních ukazatelů. 2. Péče o pacienty se zhoubnými nádory je multidisciplinární a přináší tak do vývoje metodik nový, velmi důležitý aspekt mající významný vliv na kvalitu a efektivitu péče. 3. Onkologická péče pracuje se širokým spektrem jednotných systematických parametrů, jako je stádium nádoru, fáze léčby, cíl léčby, biologická aktivita nádoru, neadjuvantní a adjuvantní terapie a dalšími, které jsou metodicky shodně interpretovatelné na většinu onkologických oblastí. 4. Onkologickou problematiku lze z valné části popsat dvěma celonárodně sbíranými administrativními datovými zdroji (výkazy pro zdravotní pojišťovny a Národní onkologický registr). Data jsou za určitých podmínek dobře použitelná přesto, že jejich sběr byl původně navržen pro jiné účely (úhrada péče a epidemiologie nádorů). Obecný vývojový diagram onkologické péče Pokusili jsme se navrhnout některé společné aspekty procesu onkologické péče do jednoho vývojového diagramu (viz. obrázek 1 níže). Tento diagram je samozřejmě velmi zjednodušený a je navržen výhradně pro teoretické účely. Je zřejmé, že v individuálních klinických situacích nebude v jednotlivých detailech platit, protože postupy onkologické péče závisí na mnoha faktorech, jako je základní typ nádoru, jeho pokročilost (stádium), celkový stav výkonnosti, odezva na předchozí léčbu a její toxicita atd. Pro záznam reálného průběhu stonání a léčby je třeba zajistit detailní, individuální, parametrický sběr dat. Ten by se ale měl opírat o klíčová doporučení daného KS. Taková data k dispozici nemáme, proto jsme pracovali spíše na úrovni obecného modelu a zkoumali možnosti jeho užitečného použití u některých typů nádorů. Jedním ze zásadních závěrů našeho výzkumu bylo poznání o důležitosti klíčových doporučení pro správnou formulaci parametrického sběru dat. Z toho vyvozujeme doporučení, aby tzv. klinické registry zajišťující parametrický sběr dat byly pokud možno definovány na základě, nebo v úzké spojitosti s logikou klíčových doporučení KDP. v klinických doporučených postupech Stránka 12 z 52

13 Obrázek 1 Obecný diagram Obecná doporučení pro onkologickou péči Níže uvedené oblasti platí do jisté míry obecně u většiny onkologických KS. Zde uvádíme konkrétní KD a doplňujeme informaci, do jaké míry je možné je převést na měřitelná KK a procesní ukazatele. Důležitými parametry, kterých se doporučení týkají, jsou: Cíl doporučení vyjadřuje většinou konkrétní aspekt kvality, nebo efektivity péče, který má doporučení ovlivnit Fáze a typ onkologické péče Skupiny ukazatelů, které lze k doporučení přiřadit, ze kterého lze ukazatele počítat Zde uvedená KD a ukazatele jsou formulovány obecně a je třeba počítat s tím, že u jednotlivých klinických skupin bude třeba v řadě případů formulace a definice upravit podle konkrétních KD pro daný klinický stav. v klinických doporučených postupech Stránka 13 z 52

14 Cíl doporučení Formuluje konkrétně, čeho má dané doporučení dosáhnout. Příkladem může být dosažení maximální míry pokrytí populace preventivními programy, dosáhnout co nejvyššího podílu pacientů, u kterých bude strategie péče stanovena na základě včasného stagingu a to v rámci multidisciplinárního týmu, dosáhnout co nejvyššího podílu pacientů, u kterých bude provedena R0 resekce na pracovišti, které splňuje předpoklad dostatečného počtu operací, nebo dosáhnout maximálního podílu pacientů, kde bude dle doporučení po R0 resekci podána adjuvantní terapie. Konkrétní cíle doporučení jsou uvedeny u každého navrženého ukazatele (viz KAPITOLA STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH DOPORUČENÍ A SOUVISEJÍCÍCH UKAZATELŮ, STR. 15). Určení fází a typu péče Kombinaci fáze a typu péče jsme určili následujícími prvky. Jedná se vlastně o dvojdimenzionální klasifikaci (kterou bychom tedy mohli použít i jako dvě dimenze). Prevence Primární diagnostika Diagnostika v dalším průběhu onemocnění Primární terapie lokálního onemocnění Primární terapie lokálně pokročilého onemocnění Primární terapie metastatického onemocnění Následná léčba lokálního onemocnění Následná léčba terapie lokálně pokročilého onemocnění Následná léčba metastatického onemocnění Dispenzarizace po primární léčbě Celý proces Skupiny ukazatelů podle typu Rozlišujeme: Procesní ukazatele zaměřené na preventivní programy Procesní ukazatele zaměřené na proces diagnostiky a léčby Ukazatele centralizace péče Objemové ukazatele Výsledkové ukazatele Ukazatele utilizace Datové zdroje Rozlišujeme administrativní datové zdroje a sběr dodatečných, klinicky relevantních dat. V některých případech nám dnes data chybí, což je u daných doporučení a návrhů ukazatelů dále prezentovaných výslovně uvedeno (viz KAPITOLA STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH DOPORUČENÍ A SOUVISEJÍCÍCH UKAZATELŮ, STR. 15). Základními datovými zdroji použitými pro výpočet procesních ukazatelů jsou Národní onkologický registr (NOR) a data vykázaná nemocnicemi plátcům zdravotní péče (PZP). Data registru NOR zachycují především epidemiologické a základní klinické faktory onkologické péče. Kromě demografických údajů zaznamenávají výsledky procesu primární diagnostiky (MKN a MKN-O klasifikace nemoci, TNM klasifikace nádorů, další doplňující parametry) a základní průběh primární léčby (aplikované léčebné modality, data jejich zahájení a místo provedení). Přesný popis průběhu primární léčby a její výsledek však registr nezaznamenává. Také následná léčba je zde popsána nedostatečně pomocí tzv. kontrolních hlášení novotvaru, vykazovaných v pravidelných jedno- až v klinických doporučených postupech Stránka 14 z 52

15 pětiletých intervalech. Reálná dostupnost úplné sady hlášení NOR za konkrétní rok bývá se zpožděním přibližně 2 3 let, kvalita vyplňování pak obvykle závisí na možnostech pracovníků, kteří jsou k tomuto účelu zvlášť vyčleněni a školeni. Naproti tomu data vykazovaná zdravotním pojišťovnám (PZP) popisují poměrně podrobně průběh jednotlivých vyšetření, provedených zákroků a aplikovaných léčiv a jiného materiálu při léčbě pacienta. Jejich nevýhodou je ovšem absence téměř jakýchkoliv klinických údajů, snad s výjimkou diagnózy onemocnění, pro kterou byla léčba provedena (i ta však není příliš spolehlivým zdrojem informací). Vykazování se provádí pomocí tzv. dokladů o poskytnuté péči, jejichž struktura a obsah se liší podle typu poskytnuté péče (hospitalizační, ambulantní a vyžádaná péče, léčiva vydaná na recept, výjezdy rychlé záchranné služby, lázeňské pobyty atd.). Jejich vykazování se provádí pravidelně, v měsíčních intervalech, takže nedochází ke zpoždění v dostupnosti dat. Pro hodnocení poskytnuté onkologické péče je třeba často tyto uvedené zdroje kombinovat. Data registru NOR poskytnou základní klinické údaje (diagnóza, stádium, datum diagnózy apod.), data vykázaná pojišťovnám pak poslouží k podrobnému popisu péče, která byla pacientovi v zařízení poskytnuta. Napárování obou datových zdrojů je provedeno přes anonymizovanou identifikaci pacienta a časové období péče, zaznamenané v těchto údajích. Napárování je možné provést pouze nad daty jednotlivých zdravotnických zařízení, která jsou schopná poskytnout sice anonymizované, ale přesto jednoznačně navzájem přiřaditelné identifikace pacientů z obou datových zdrojů. Oba datové zdroje je možno použít také pro získání celorepublikových hodnot: export dat registru NOR poskytovaný pro potřeby analýz České onkologické společnosti, aktualizovaný vždy jednou ročně s daty uzavřenými cca 2 3 roky zpětně. Data vykázaná pojišťovnám má k dispozici NRC pro zařízení, provádějící hospitalizační péči o pacienty, se zpožděním přibližně dvou let. Oba datové zdroje mají anonymizovány jak údaje o pacientech, tak o zdravotnických zařízeních poskytující péči, přičemž postup jejich anonymizace není shodný. Tyto celorepublikové exporty proto není možné spolu v současnosti propojit a je možno použít je pouze samostatně pro získání celorepublikových referenčních hodnot některých sledovaných ukazatelů. Hodnoty těch ukazatelů, které vyžadují spojení dat NOR s daty PZP, proto na celorepublikové úrovni nebudou k dispozici. Stručný popis jednotlivých doporučení a souvisejících ukazatelů 1 Cíl doporučení: pokrytí populace prevencí a snižování záchytů nádorů ve vyšších stadiích Formulace doporučení: jsou doporučeny konkrétní screeningové metody a jejich provádění za konkrétních klinických podmínek. Skupina ukazatelů: procesní ukazatele míry pokrytí screeningovými vyšetřeními zaměřenými na KRK, Ca prsu a gynekologické malignity jsou součástí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb, nejsou zaměřeny na jednotlivé poskytovatele péče, ale na kvalitu systému preventivní péče v regionálním členění. : výkazy péče zdravotním pojišťovnám v rozhraní VZP : ukazatele jsou součástí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. v klinických doporučených postupech Stránka 15 z 52

16 Konkrétní ukazatele: Kód Název QO0215xD1 Pokrytí mamografickým screeningem QO0216xD2 Pokrytí mamografií mimo screening QO0217xD2 Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu QO0247xD2 Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu od roku 2009 QO0219xD2 Pokrytí rizikové populace kolonoskopií QO0221xD1 Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou QO0222xD2 Pokrytí odběrem materiálu z děložního hrdla 2 Cíl doporučení: kvalitní a úplné využití diagnostických metod Formulace doporučení: Před rozhodováním o strategii mezioborové péče jsou provedena vyšetření: 1. vyšetření typu CT, MRI, PET, RTG, US, AG (výběr dle doporučení), 2. laboratorní vyšetření (výběr dle doporučení), 3. testy nádorových markerů, 4. vyšetření histologie, cytologie. Skupina ukazatelů: procesní ukazatele míry naplnění vydaných doporučení klinického standardu Konkrétní ukazatele: (Použita metoda záznamu a třídění návrhů ukazatelů NRC) Registrace ukazatele PU2.1 Podíl pacientů s vyšetřením zobrazovacími metodami Nový název ukazatele Podíl pacientů s vyšetřením zobrazovacími metodami Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku zobrazovacích metod. x= pacienti s vyšetřením zobrazovacími metodami dle NOR y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Záznamy v registru NOR zachycují v parametru Zjištěno při metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Zobrazovací metody, ze které však není možno zjistit konkrétní v klinických doporučených postupech Stránka 16 z 52

17 Předpokládané zkreslení zobrazovací metodu (RTG, CT, MR, angiografie, PET ad.). Přesná sémantika této položky v NOR však není exaktně definována. Výstupy ukazatele mohou být silně ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.2 Podíl pacientů s vyšetřením konkrétní zobrazovací metodou Nový název ukazatele Podíl pacientů s vyšetřením konkrétní zobrazovací metodou Národní onkologický registr (NOR) Data vykazovaná plátcům zdravotní péče (PZP) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých bylo před datem stanovení diagnózy proveden definovaný výkon zobrazovacího vyšetření. x= pacienti, kteří mají v PZP vykázán některý z definovaných výkonů do měsíce před datem stanovení DG y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Entita, pro kterou je měření prováděno Diagnóza nebo skupina diagnóz Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob statistické prezentace Nebyla provedena žádná speciální standardizace. Předpokládané zkreslení V datech PZP je možno dohledat konkrétní výkony zobrazovacích metod u pacienta. Hledány jsou vybrané výkony dle konkrétního doporučení metodu (RTG, CT, MR, angiografie, PET ad.), které byly provedeny v období do 1 měsíce před stanovením diagnózy v NOR. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.3 Podíl pacientů s laboratorním vyšetřením Nový název ukazatele Podíl pacientů s laboratorním vyšetřením v klinických doporučených postupech Stránka 17 z 52

18 Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku laboratorních vyšetření (včetně nádorových markerů). x= pacienti s laboratorním vyšetřením dle NOR y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení Záznamy v registru NOR zachycují metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Laboratorní vyšetření, ze které však není možno zjistit konkrétní druh vyšetření (markery, genetická vyšetření aj.). Přesná sémantika této položky v NOR však není exaktně definována. Výstupy ukazatele mohou být silně ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.4 Podíl pacientů s konkrétním laboratorním vyšetřením Nový název ukazatele Podíl pacientů s konkrétním laboratorním vyšetřením Národní onkologický registr (NOR) Data vykazovaná plátcům zdravotní péče (PZP) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých bylo před datem stanovení diagnózy proveden definovaný výkon zobrazovacího vyšetření. x= pacienti, kteří mají v PZP vykázán některý z definovaných výkonů laboratorního vyšetření do měsíce před datem stanovení DG y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO v klinických doporučených postupech Stránka 18 z 52

19 Entita, pro kterou je měření prováděno Diagnóza nebo skupina diagnóz Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob statistické prezentace Nebyla provedena žádná speciální standardizace. Předpokládané zkreslení V datech PZP je možno dohledat některé konkrétní laboratorní výkony u pacienta. Hledány jsou vybrané výkony dle konkrétního doporučení metodu (např. markery CA19-9 ad.), které byly provedeny v období do 1 měsíce před stanovením diagnózy v NOR. Většina laboratorních vyšetření (např. hormonální receptory) však nemá specifický kód výkonu. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.5 Podíl pacientů s provedenou histologií Nový název ukazatele Podíl pacientů s provedenou histologií Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku histologie. x= pacienti s provedenou histologií dle NOR y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení Záznamy v registru NOR zachycují metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Histologie. Výstupy ukazatele mohou být ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. v klinických doporučených postupech Stránka 19 z 52

20 Registrace ukazatele PU2.5 Podíl pacientů s provedenou cytologií Nový název ukazatele Podíl pacientů s provedenou cytologií Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku cytologie. x= pacienti s provedenou cytologií dle NOR y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Záznamy v registru NOR zachycují metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Cytologie. Výstupy ukazatele mohou být ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při vykazování Předpokládané zkreslení zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.7 Podíl pacientů s endoskopickým vyšetřením Nový název ukazatele Podíl pacientů s endoskopickým vyšetřením Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku endoskopického vyšetření. x= pacienti s endoskopickým vyšetřením dle NOR y= Pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO v klinických doporučených postupech Stránka 20 z 52

21 Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Záznamy v registru NOR zachycují metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Endoskopie, ze které však není možno zjistit konkrétní endoskopickou metodu (rektoskopie, esofagoskopie aj.). Výstupy ukazatele mohou být silně ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při Předpokládané zkreslení vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.8 Podíl pacientů s konkrétním endoskopickým vyšetřením Nový název ukazatele Podíl pacientů s konkrétním endoskopickým vyšetřením Národní onkologický registr (NOR) Data vykazovaná plátcům zdravotní péče (PZP) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých bylo před datem stanovení diagnózy proveden definovaný výkon endoskopického vyšetření. x= pacienti, kteří mají v PZP vykázán některý z definovaných výkonů do měsíce před datem stanovení DG y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace V datech PZP je možno dohledat konkrétní endoskopické výkony u pacienta. Hledány jsou vybrané výkony dle konkrétního doporučení metodu (rektoskopie, esofagoskopie aj.), které byly provedeny v období do 1 měsíce před stanovením diagnózy v NOR. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá Předpokládané zkreslení zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. v klinických doporučených postupech Stránka 21 z 52

22 3 Cíl doporučení: centralizace péče s naplněním kvalifikačních a technických požadavků a požadavků na erudici a zkušenost Formulace doporučení: Je doporučeno, aby byli pacienti diagnostikováni a léčeni v zařízeních zařazených do systému KOC/KOS a aby tato zařízení prováděla dostatečný počet výkonů (dle doporučení KS). Skupiny ukazatelů: 1. Strukturální ukazatele míry centralizace péče 2. Objemové ukazatele : výkazy péče zdravotním pojišťovnám v rozhraní VZP : ukazatele jsou součástí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Konkrétní ukazatele: Ukazatele centralizace Kód QV0028xD1 QV0030xD1 QV0031xD1 QV0032xD1 QV0033xD1 QV0034xD1 QV0035xD1 QV0037xD1 QV0038xD1 QV0041xD1 Název Objemové ukazatele Kód QV0036xD1 QV0070xD1 QV0072xD1 QV0102xXX QV0104xXX QV0228xD1 QV0233xD1 QV0244xXX QV0246xXX QV0249xD1 QV0267xD1 QV0268xD1 QV0269xD1 QV0270xD1 QV0271xD1 Míra centralizace operačních výkonů pro Ca anu Míra centralizace operačních výkonů na tlustém střevě a konečníku pro Ca Míra centralizace amputace konečníku sec. Miles Míra centralizace amputace konečníku sec. Miles pro Ca rekta nebo anu Míra centralizace resekcí jícnu Míra centralizace resekcí jícnu pro Ca Míra centralizace resekcí pankreatu Míra centralizace resekcí nebo amputací rekta Míra centralizace resekcí nebo amputací rekta pro Ca Míra centralizace resekčních výkonů na játrech pro metastázy Ca Název Míra centralizace resekcí pankreatu pro Ca výkonů resekce jícnu výkonů resekce pankreatu operačních výkonů na štítné žláze a přištítných tělískách operačních výkonů na štítné žláze pro Ca resekčních výkonů na tlustém střevě a konečníku výkonů amputace konečníku sec. Miles neradikálních výkonů na pankreatu pro Ca neradikálních výkonů na pankreatu ne pro Ca výkonů resekce nebo amputace rekta pro Ca výkonů amputace konečníku sec. Miles pro Ca rekta nebo anu resekčních výkonů na játrech resekčních výkonů na játrech pro metastázy Ca výkonů na játrech pro metastázy Ca výkonů na játrech v klinických doporučených postupech Stránka 22 z 52

23 Kód QV0272xD1 QV0273xXX QV0274xD1 QV0275xD1 QV0276xD1 QV0290xXX QV0291xXX QV0319xXX QV0323xXX QV0331xXX QV0359xXX QV0364xXX QV0366xXX QV0367xXX QV0369xXX Název resekčních výkonů na tlustém střevě a konečníku pro Ca operačních výkonů pro Ca anu výkonů resekce nebo amputace rekta výkonů resekce pankreatu pro Ca výkonů resekce jícnu pro Ca resekčních výkonů na prsu resekčních výkonů na prsu pro Ca případů s hysterektomií případů s prostatektomií případů s resekcí ledviny nebo nefrektomií resekčních výkonů na plicích resekčních výkonů na plicích u bronchogenního karcinomu hospitalizovaných pro bronchogenní karcinom plic hospitalizací pro maligní pleurální mezoteliom případů s výkonem cystektomie 4 Cíl doporučení: stanovení úplných závěrů primární diagnostiky Formulace doporučení: Výsledkem primární diagnostiky by měla být stanovená primární klinická diagnóza novotvaru, TNM klasifikace a klinické stadium (u diagnóz se zavedenou TNM klasifikací) a morfologická diagnóza. Skupiny ukazatelů: 1. Procesní ukazatele míry stanovení stadia dle klasifikace TNM (počítáme z dat NOR jako podíl pacientů s non ctx, ptx, cnx, pnx, cmx, pmx, nebo lze použít celkové zhodnocení stadia nádoru uvedené v NOR před a po provedení operace a histologie) 2. Procesní ukazatel míry zhodnocení stavu sentinelové uzliny (počítáme z NOR) 3. Procesní ukazatel pokrytí morfologickou diagnózou (Závazné pokyny NZIS pro NOR, str. 14). Výskyt s hlášení s morfologickým kódem 3333/3 (klasifikace MKN-O-3), počítáme z NOR. v klinických doporučených postupech Stránka 23 z 52

24 Konkrétní ukazatele: Registrace ukazatele PU4.1 Podíl pacientů se stanoveným předléčebným stadiem Nový název ukazatele Podíl pacientů se stanoveným předléčebným stadiem Národní onkologický registr (NOR) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých byla stanovena kompletní předléčebná TNM klasifikace novotvaru x= podmnožina pacientů y s vyplněnou předléčebnou TNM klasifikací (bez X nebo s X nerozhodujícím o stadiu) y= pacienti ve sledované skupině diagnostikovaní v ZZ dle NOR, mimo onemocnění se stadiem nezjištěných z objektivních příčin (bez TNM klasifikace, pitva, DCO, časné úmrtí, odmítnutí léčby) Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení U záznamů NOR se eviduje klinická TNM klasifikace novotvaru dle mezinárodního standardu. Hledáme pacienty diagnostikované ve sledovaném zařízení, kteří mají vyplněnu korektní kombinaci hodnot TNM, umožňující výpočet klinického stadia. Vynechávají se pacienti, u nichž nemohlo být stadium určeno z objektivních příčin. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU4.2 Podíl pacientů se stanoveným pooperačním stadiem Nový název ukazatele Podíl pacientů se stanoveným pooperačním stadiem Národní onkologický registr (NOR) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých byla po tumor odstraňující operaci stanovena kompletní postresekční TNM klasifikace novotvaru v klinických doporučených postupech Stránka 24 z 52

25 x= podmnožina pacientů y s vyplněnou postresekční TNM klasifikací (bez X nebo s X nerozhodujícím o stadiu) y= pacienti ve sledované skupině s tumor odstraňující operací v ZZ dle NOR, mimo onemocnění se stadiem nezjištěných z objektivních příčin (bez TNM klasifikace, pitva, DCO, časné úmrtí, odmítnutí léčby) Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení U záznamů NOR se eviduje patologická (pooperační) TNM klasifikace novotvaru dle mezinárodního standardu. Hledáme pacienty s tumor odstraňující operací ve sledovaném zařízení, kteří mají vyplněnu korektní kombinaci hodnot ptnm, umožňující výpočet pooperačního stadia. Vynechávají se pacienti, u nichž nemohlo být stadium určeno z objektivních příčin. V případě, že není vyplněna hodnota pm, použije se místo ní hodnota M z předléčebné klasifikace, neboť hodnocení vzdálených metastáz se obvykle neprovádí v rámci postresekční klasifikace tumoru. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU4.3 Podíl pacientů s vyhodnocením sentinelové uzliny (uzlin) Nový název ukazatele Podíl pacientů s vyhodnocením sentinelové uzliny (uzlin) Národní onkologický registr (NOR) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých bylo po tumor odstraňující operaci provedeno vyhodnocení zasažení sentinelové mízní uzliny (uzlin) buňkami nádoru. x= podmnožina pacientů y s vyplněným údajem o zasažení sentinelové mízní uzliny y= pacienti ve sledované skupině s tumor odstraňující operací v ZZ dle NOR, mimo onemocnění se stadiem nezjištěných z objektivních příčin (bez TNM klasifikace, pitva, DCO, časné úmrtí, odmítnutí léčby) Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení v klinických doporučených postupech Stránka 25 z 52

26 Standardizace a způsob statistické prezentace Předpokládané zkreslení Nebyla provedena žádná speciální standardizace. Jednou z položek sledovaných v NOR je záznam o vyhodnocení sentinelové mízní uzliny po chirurgickém zákroku. Ukazatel se vyhodnocuje u pacientů s tumor odstraňující operací provedenou v ZZ. Ukazatel může být silně ovlivněn kvalitou vyplňování tohoto údaje v NOR. Zkreslení může nastat také chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo resekci nádoru. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. PU4.4 Podíl pacientů s odebráním požadovaného počtu uzlin při Registrace ukazatele chirurgickém zákroku Nový název ukazatele Podíl pacientů s odebráním požadovaného počtu uzlin při chirurgickém zákroku Národní onkologický registr (NOR) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých byl při tumor odstraňující operaci odebrán alespoň požadovaný počet regionálních mízních uzlin pro hodnocení jejich zasažení buňkami nádoru x= podmnožina pacientů y se záznamem o odebrání alespoň požadovaného počtu regionálních mízních uzlin dle konkrétního doporučení y= pacienti ve sledované skupině s tumor odstraňující operací v ZZ dle NOR, mimo onemocnění se stadiem nezjištěných z objektivních příčin (bez TNM klasifikace, pitva, DCO, časné úmrtí, odmítnutí léčby) Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení V záznamu NOR nalezneme údaj o počtu odebraných uzlin při radikálním chirurgickém zákroku. Tento údaj je možno porovnat s doporučením pro sledovanou diagnózu. Záznam splňuje kritérium pokud je údaj o počtu odebraných uzlin vyplněn a má stejnou nebo vyšší hodnotu, než je požadována daným doporučením. Ukazatel může být silně ovlivněn kvalitou vyplňování údaje o počtu odebraných uzlin v NOR. Zkreslení může nastat také chybami při v klinických doporučených postupech Stránka 26 z 52

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR

10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR 10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR Tato kapitola představuje manuál vypracovaného pro zavedení procesů souvisejících s projektem Systém podpory prevence vybraných

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Projekt DRG restart Pilotní verze projektové dokumentace vznikajícího projektu. Dokument bude průběžně doplňován, konečná verze

Více

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal HTA nelékových technologií Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment CO JE OBSAHEM HTA EunetHTA Capacity building PODÍL JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ V HTA TYPES OF MEDICAL TECHNOLOGIES

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2011 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM PANKREATU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2011 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM PANKREATU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM PANKREATU ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

Informace v centru. Jan Hofmann Michal Opatřil

Informace v centru. Jan Hofmann Michal Opatřil Informace v centru Jan Hofmann Michal Opatřil BI v ICZ 2 Základní údaje Team 8 profesionálů 85 součet let, kterým se této oblasti věnuje 5 nejzkušenějších pracovníků ICZ 17 průměr ICZ AMIS*MIS 21 zdravotnických

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Dodatečná informace č. 2 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Datové sklady, manažerské

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více