Zprávy z Benátecké Radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z Benátecké Radnice"

Transkript

1 číslo 5 ročník: 35 cena: 10 Kč 6. května 2011 V tomto čísle najdete: Veřejné nabídky str. 3 Základní školy, Mateřská škola str. 4-6 Historie str. 14 Policie str. 22, 27 Sport str Čarodějnice str. 35 PRVOMÁJOVÝ JARMARK 2011 Maminkám k jejich svátku přejeme hodně štěstí, radosti a lásky Zprávy z Benátecké Radnice ZŠ Husovo náměstí půdní vestavba V dubnu proběhlo výběrové řízení na dodávku vybavení do půdní vestavby školy. Vyhrála ho firma Školičky Praha s nabídkou 1,65 mil. Kč. Smlouva byla podepsána a vybavení by mělo být dodáno a namontováno do konce května. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi V ulici Ladislava Vágnera, č. p. 139, byl dokončen a městu předán Azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Rekonstrukci domu provedla firma SLAVOJ MB s. r. o. Stavba byla provedena v termínu dle smlouvy. V Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi se nachází 4 garsoniéry s kuchyňským koutem, kuchyňské kouty jsou vybaveny V neděli 1. května ožilo Husovo náměstí tradičním Prvomájovým jarmarkem. První návštěvníci přicházeli schováni před deštěm pod deštníky mohli je však brzy odložit, déšť ustal a vysvitlo sluníčko. Fota: emje, MěÚ kuchyňskou linkou, sporákem a lednicí. Sociální zařízení je vždy Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je dokončen společné pro 2 byty (1. NP a 2. NP). Foto: MěÚ Lapidárium Stavební práce v lapidáriu byly dokončeny. Firma GSP Benátky vyrobila a namontovala osvětlovací prvky ve výstavních prostorech a na vstupním schodišti. Dokončovací práce tj. zednické začištění provedla firma Dalibor Frňka. Dále byly osazeny výstavní stoly vyrobené firmou Dibitanzl a instalovány fragmenty soch. Pan Šumichrast vyrobil mosazné cedulky k označení jednotlivých exponátů. Rekonstrukce bývalé věznice Na bývalé věznici byla odbourána střecha a část propadlé stropní klenby. V průběhu prací došlo ke zřícení části narušené obvodové zdi. Při prohlídce zbývajících konstrukcí bylo zjištěno, že i ty jsou ve špatném stavu, použitá malta ve zdivu má minimální pevnost a navrhovaná opatření by natolik

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Firma GSP Benátky vyrobila a namontovala osvětlovací prvky ve výstavních prostorech a na vstupním schodišti Lapidaria MěÚ zvýšila cenu rekonstrukce, že bylo navrženo úplné odstranění stavby. Byla zaslána žádost na Památkový ústav Praha a pokud bude odstranění stavby schváleno, bude Město Benátky hledat jiné možnosti zřízení koncertního sálu pro potřeby Základní umělecké školy. Revitalizace zámeckého parku II. etapa Dne bylo předáno staveniště pro realizaci II. etapy akce Revitalizace zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou. V první fázi II. etapy proběhne revitalizace přístupu a příjezdu do areálu zámku společně s parkovištěm tak, aby v měsíci červnu mohly důstojně probíhat svatební obřady. V souvislosti s prováděnými pracemi bude výrazně omezen vjezd a parkování v areálu Zámeckého parku (cca od ). Pro případné parkování vozidel využívejte maximálně Husovo náměstí a lokalitu Plajch. Přístavba k domu MěCKP společenský sál Město Benátky nad Jizerou bude v měsíci květnu vypisovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předmětem díla je zhotovení přístavby společenského sálu k provozování menších kulturních akcí, popř. oslavy výročí apod. pro bydlící a členy klubu seniorů. V zadní části před objektem sálu se navrhuje přístřešek pro možnost ukrytí před nepohodou. Součástí stavby je zřízení zpevněné plochy před přístavbou proti venkovnímu podiu pro možnost pořádání akce ve venkovním prostoru. V průběhu prací na rekonstrukci bývalé věznice v areálu ZUŠ J. A. Bendy došlo ke zřícení části narušené obvodové zdi Foto: MěÚ Vážení nájemníci a pronajímatelé bytů, Institut regionálních informací, s.r.o. (dále IRI) zpracovává pro Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) Mapu nájemného. K tomu je nutné shromáždit a statisticky vyhodnotit dostupné údaje o výši skutečně sjednaného nájemného v nájemních smlouvách za období od doposud. Prosíme Vás tímto o spolupráci při sběru údajů pro zpracování mapy nájemného. Dotazníky pro pronajímatele i nájemníky a pokyny pro jejich vyplnění a odeslání budou zveřejněny na internetových stránkách: Případné dotazy zodpoví koordinátorka pro sběr dat IRI: Ing. Hana Palbuchtová, na tel. čísle nebo (PO PÁ 9 16 hodin ). Děkujeme za spolupráci. MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Úřední hodiny Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: pátek: ZAVŘENO! Upozornění: Veškeré poplatky (odpady, stavební povolení, svatební obřady, občanské průkazy, rozhlasové relace apod.) se hradí v pokladně Městského úřadu Benátky nad Jizerou a to POUZE v pokladních hodinách SOCIÁLNÍ ODBOR INFORMUJE Veřejná služba a dávky v hmotné nouzi Veřejná služba a dávky v hmotné nouzi Dávky v hmotné nouzi jsou posledním dávkovým článkem v systému sociálního zabezpečení. Jedná se o pilíř sociální pomoci a tedy o dávky úzce vázané na výši existenčního a životního minima, ze kterých se odvozuje částka živobytí. Osoba, jenž se ocitne v hmotné nouzi, má možnost podat žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, popř. mimořádnou okamžitou pomoc. Výše dávky se odvíjí nejen od příjmů žadatele a jeho celkových sociálních a majetkových poměrů, ale také od snahy zvýšit si příjem vlastní prací a později také od délky pobírání dávek hmotné nouze. Co to je veřejná služba? Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Veřejná služba má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje participaci lidí na životu obce a přispívá k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné nouzi a ostatními občany. Zároveň vyjadřuje jeden z motivačních principů pomoci v hmotné nouzi: Ten kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, který se pracovat nesnaží. Kde je institut veřejné služby upraven a kdo ji organizuje? Úprava veřejné služby je obsažena v 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pomoci v hmotné nouzi ). Veřejnou službu organizuje obec v samostatné působnosti. Na co se veřejná služba zaměřuje? Veřejná služba ovlivňuje život v obci a má podstatný vliv i na osobu v hmotné nouzi. Stává se tak přínosem pro obě strany. Veřejná služba je zaměřena na pomoc všem obcím na území České republiky (ať jde o obce, městyse nebo města) v činnostech, které jsou v jejím zájmu. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje i sociální péče. Samotné slovo zejména znamená, že obec může organizovat široké spektrum činností v reakci na místní podmínky a potřeby obce a jejích obyvatel. Co má podniknout osoba, která má zájem zapojit se do veřejné služby? Osoba se může informovat na Městském úřadě Benátky nad Jizerou sociálním odboru na podmínky zapojení se do veřejné služby. Jak ovlivňuje výkon veřejné služby výši příspěvku na živobytí? Veřejná služba může být vykonávána pouze osobami, které pobírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pro osoby v hmotné nouzi je výhodné vykonávat veřejnou službu alespoň 20 hodin měsíčně, protože v takovém rozsahu je tato činnost považována za snahu o zvýšení příjmu vlastní prací. Rovněž pozitivně je výkon veřejné služby v takovémto rozsahu hodnocen těm osobám, které pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, protože jim zachovává výši dávky a tato neklesne na úroveň existenčního minima. Pokud osoby pobírající příspěvek na živobytí ve veřejné službě odpracují minimálně 30 hodin měsíčně, navýší se jim příspěvek na živobytí o polovinu rozdílu mezi jejich životním minimem a existenčním minimem. Příklady částek jsou uvedeny v následující tabulce: OSOBA Žádná aktivita po 6 měsících pobírání příspěvku na živobytí (existenční minimum) Navýšení za aktivitu (příjem z výdělečné činnosti, 20 h veřejné služby aj.) po 6 měsících pobírání příspěvku na živobytí Navýšení za 30 a více hodin veřejné služby JEDNOTLIVEC (nemá majetek, nemusí uplatňovat 2020 Kč 3126 Kč o 553 Kč pohledávky a nároky) RODINA 1. osoba 2020 Kč 2880 Kč o 430 Kč RODINA 2. osoba, která není nezaopatřeným dítětem 2020 Kč 2600 Kč o 290 Kč

3 6. května 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Kdo patří do okruhu osob, na něž se snížení částky živobytí na existenční minimum nevztahuje? Mezi osoby, u kterých se nevyžaduje aktivita ve veřejné službě a na něž se nevztahuje snížení částky živobytí na existenční minimum po 6 měsících poskytování příspěvku na živobytí, patří: osoby starší 68 let, poživatelé starobního důchodu, osoby invalidní v prvním, druhém a třetím stupni invalidity, osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství, rodiče celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče pobírající rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení, osoby osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II., III. a IV. stupni, a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc a tato pomoc je vykonávána v rozsahu nejméně 80 % pracovní doby 40 hodin, nezaopatřené dítě, osoby dočasně práce neschopné, osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osoby mající příjem z výdělečné činnosti. Jaké jsou povinnosti osoby v hmotné nouzi v souvislosti s výkonem veřejné služby? Osoba v hmotné nouzi, s níž uzavře obec smlouvu o výkonu veřejné služby, je povinna tuto smlouvu předložit organizátoru veřejné služby na obecním úřadu, který údaje zaznamená do evidence. Se smlouvou osoba seznámí orgán pomoci v hmotné nouzi, který osobě vydá tiskopis, na němž obec po skončení kalendářního měsíce uvede počet hodin, které byly na veřejné službě osobou odpracovány. Následně toto potvrzení předloží osoba orgánu pomoci v hmotné nouzi, který údaje v něm uvedené použije při rozhodování o nároku na příspěvek na živobytí a jeho výši. Takto osoba postupuje ve všech měsících, kdy je zapojena do veřejné služby. Pokud osoba v kalendářním měsíci ukončí výkon veřejné služby, je povinna vyzvednout si u orgánu pomoci v hmotné nouzi nový tiskopis, na němž obec zaznamená vedle počtu odpracovaných hodin ještě závěrečné hodnocení výkonu veřejné služby. Opět tento vyplněný tiskopis předloží zpět orgánu pomoci v hmotné nouzi. Osoba vykonávající veřejnou službu je povinna dodržovat všechny podmínky, které si s obcí dohodla a za jejich porušení nést patřičnou odpovědnost. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna (mzda). MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Rady města č. 141/5R/2011 ze dne zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory určené pro poskytování občerstvení na zimním stadionu: kiosek na tribuně o celkové výměře cca 86 m 2 kiosek u vstupu o celkové výměře cca 13 m 2 Požadavek na strukturu a obsah nabídky 1. Předpoklady pro podání nabídky věk minimálně 18 let žadatel není a nebyl v posledních 5 letech dlužníkem města 2. Podmínky pronájmu délka nájmu bude na dobu určitou od do s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy cena za pronájem činí 550 Kč/m2/rok náklady na služby (vodné stočné a el. energii) si hradí nájemce 3. Náležitosti nabídky jméno, příjmení, datum a místo narození, přesná adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, datum a podpis žadatele doklad o oprávnění provozování hostinské činnosti (živnostenský list) a délka praxe v oboru výpis z rejstříku trestů ne starší než 90 dní potvrzení o bezdlužnosti žadatele za posledních 5 let vůči Městu Benátky n. Jiz. (vydá finanční odbor MěÚ) návrh otevírací doby a celkového záměru poskytovaných služeb 4. Prohlídka prostor Prohlídku uvedených prostor je možné uskutečnit na základě domluvy s ředitelem Správy sportovních zařízení panem J. Slivkou (tel.: ). 5. Způsob výběru nájemce Způsob výběru nájemce po splnění všech stanovených podmínek je v kompetenci Rady města. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce a zřetelně označena Veřejná výzva Pronájem kiosku na ZS - neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa žadatele. Žádost doručte na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Případné další informace: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Marek Mařík, tajemník města, tel.: , popř. ve věcech technických Ján Slivka, ředitel SSZ, tel.: , VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Rady města č. 143/5R/2011 ze dne zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v přízemí domu čp. 60, Husovo náměstí (bývalá trafika), o celkové výměře cca 30 m 2 Požadavek na strukturu a obsah nabídky 1. Předpoklady pro podání nabídky věk minimálně 18 let žadatel není a nebyl v posledních 5 letech dlužníkem města 2. Podmínky pronájmu délka nájmu bude na dobu určitou od do s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy cena za pronájem činí 550 Kč/m2/rok úhrada za služby (vodné stočné, el. energie za společné prostory) je placena formou měsíčních záloh městu s ročním vyúčtováním, spotřebovanou elektrickou energii (dle odečtu z elektroměru) platí nájemce přímo dodavateli el. energie 3. Náležitosti nabídky jméno, příjmení, datum a místo narození, přesná adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, datum a podpis žadatele potvrzení o bezdlužnosti žadatele za posledních 5 let vůči Městu Benátky n. Jiz. (vydá finanční odbor MěÚ) výpis z rejstříku trestů ne starší než 90 dní podnikatelský záměr včetně poskytovaných služeb 4. Prohlídka prostor Prohlídku uvedených prostor je možné uskutečnit na základě domluvy s paní Janou Carvovou (tel.: ). 5. Způsob výběru nájemce Způsob výběru nájemce po splnění všech stanovených podmínek je v kompetenci Rady města. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce a zřetelně označena Veřejná výzva Pronájem nebyt. prostor čp neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa žadatele. Žádost doručte na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Případné další informace: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Marek Mařík, tajemník města, tel.: , popř. ve věcech technických Jana Carvová, tel.: ,

4 strana 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Druhý rok projektu I učitelé se mají stále čemu učit Tento projekt Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 I učitelé se mají čemu učit se úspěšně překulil do své druhé poloviny. Účastníci dvou kurzů zaměřených na ovládání a využití moderní ICT absolvovali první rok, ve kterém se zdokonalovali v práci s editory sloužícími k vytváření vlastních výukových materiálů. První část učitelé ukončili závěrečnými pracemi vytvořenými pro své aprobační předměty. V současné době probíhá druhá fáze projektu, která je vysloveně zaměřena na práci s interaktivní tabulí, tvorbu vlastních výukových materiálů a práci s elektronickými učebnicemi. Přihlásit do kursů se mohou opět učitelé ze všech okolních škol. Zájemci se mohou zapisovat do osmihodinových kurzů přírodních věd, anglického jazyka pro první i druhý stupeň ZŠ, dějepisu, matematiky a fyziky. Především pro učitele naší školy jsou určeny další tři kurzy zaměřené na práci s evidenčním softwarem, skenováním a kopírováním na nových školních zařízeních a na obsluhu redakčního systému webových stránek školy. Zároveň využíváme redakční systém na nových webových stránkách projektu, které budou sloužit jako společné úložiště pro přípravy učitelů, kteří se do projektu zapojili. Projektu určitě prospěla možnost škol čerpat další evropské peníze. Cítíme větší motivaci všech zúčastněných. Lektory v těchto kurzech jsou především ředitelé a učitelé okolních škol, čímž je zajištěna korespondence obsahu kurzů se školní praxí. Souběžně s kurzy ICT nadále pokračují i čtyři kurzy anglického jazyka na různých úrovních, kde je po roce a čtvrt vidět slušný pokrok u všech studentů. Věříme, že projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky splní svůj cíl a přispěje ke zkvalitnění a modernizaci výuky našich škol. Mgr. Radek Dostál ředitel školy a manažer projektu To vám byl dobrý rok... Známou píseň si mohou zanotovat vítězové školního kola Pythagoriády po absolvování okresního kola v Mladé Boleslavi. Měli sice trochu sevřené hrdlo, když před vchodem do 7. ZŠ potkávali konkurenty, kteří se bavili převážně o matematických problémech. V budově si pak každý vyhledal přiřazenou učebnu a pak už začala tvrdá práce na jednotlivých úlohách. Více než polovinu soutěžících tvořili žáci osmiletých gymnázií. O to víc nás potěšilo, že mezi úspěšné se probojovali žáci naší školy: Saša Penzkoferová a Martin Kozel, oba z VIII. A. Ti budou reprezentovat v krajském kole v Praze. Výborně zabodovala v Matematické olympiádě Eliška Hájková ze VI. B, která se ve své kategorii umístila na 3. místě ze 43 soutěžících. Za účast děkuji i dalším počtářům: Petru Šestákovi ze VI. B, Miloslavu Sekerovi a Kristýně Haspeklové ze VII. B a Tereze Kohlové z VIII. A. Doufám, že zůstanou matematice věrni a zúčastní se dalších soutěží v příštím roce. Mgr. Blanka Šlapáková Volejbalový turnaj Dne se konal ve sportovní hale ZŠ Pražská souboj družstev ve volejbale. Souboje se zúčastnili žáci z těchto škol: ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská, Osmileté gymnázium Dr. J. Pekaře, 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, 2. ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště. Systém hry spočíval v tom, že družstva byla rozdělena do základních skupin, kde se hrálo na dva sety do 15 bodů. Poté následovalo PLAY-OFF, ve kterém se proti sobě utkaly tyto školy: gymnázium Mladá Boleslav proti 2. ZŠ Mnichovo Hradiště. V této hře zvítězilo gymnázium, poté hrála ZŠ Husovo náměstí Benátky proti Gymnáziu dr. Pekaře. V této kategorii zvítězilo gymnázium Pekaře. ZŠ Pražská Benátky se utkala s 1. ZŠ Hradiště, v tomto boji o posun dál zvítězila ZŠ Pražská Benátky. První místo získalo Osmileté gymnázium Mladá Boleslav, druhé místo patřilo ZŠ Pražská a třetí místo obsadilo Gymnázium dr. Pekaře. Cenu útěchy za místo získali: ZŠ Mnichovo Hradiště, páté místo patřilo ZŠ Husovo náměstí Benátky a poslední šesté místo získala ZŠ Hradiště Sokolovská. O pořadí ve skupinách rozhodoval počet bodů, poměr setů, vzájemný zápas a poměr míčů. Boj byl velmi napínavý a pro hráče velmi obtížný, ale myslíme si, že to zvládli a nakonec vyhrálo to nejlepší družstvo, které si to za všechno to úsilí a snahu zasloužilo. Děkujeme všem, co se tohoto souboje zúčastnili. Tereza Částečková, Pavlína Dudy-Koťová, Nikola Lacková, 9. B Den Země s panem Karlem Bendlem Jako každý rok, tak i letos žáci naší školy oslavili společně se svými učiteli Den Země. My, žáci a žákyně 6. tříd, jsme se vydali společně s našimi třídními učitelkami do hájovny k panu Karlu Bendlovi. Ten nás po příchodu velmi mile uvítal a na začátek nás usadil do myslivecké chaty, kde nám vyprávěl o tom, proč se vlastně tento den slaví, jak to chodí v lese, proč bychom měli chránit životní prostředí a mnoho dalších zajímavých věcí. Poté jsme se vydali sázet stromky do lesa pan Bendl pro nás připravil malé stromečky třešně ptačí a každý z nás si zasadil 2 3 stromky. Dále následovala příjemná procházka po okraji lesa, po cestě jsme viděli včelí úl, pozorovali přírodu a ptali se pana Apoštola na různé věci, které nás o přírodě zajímaly. Když jsme došli zpátky do myslivecké chaty, pomohli jsme ještě u myslivecké chaty posbírat popadané větve a tím trochu pomoci vyčištění lesa, protože jak se říká, bez práce nejsou koláče! My jsme si za svou práci neodnesli koláče, ale výborné špekáčky, které jsme si opekli přímo u chaty na ohništi, které bylo již přichystané. S plnými bříšky jsme se vydali na cestu zpět a odnesli si z tohoto dne skvělé zážitky. Moc se nám to líbilo a jsme rádi, že jsme mohli alespoň trochu přispět k ochraně přírody. Nikola Kudlová, 6. B ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Ekofilm 2010 V úterý se 8. a 9. třídy vydaly autobusem do Mladé Boleslavi. Přijeli jsme s malým zpožděním, a tak jsme si museli rychle sednout a poslouchat pána, který uvedl film tím, že se nás zeptal na pár otázek spojených s Facebookem a tábořením. Když se zjistilo, kdo chodí na procházky s mobilem a kdo umí rozdělat oheň, mohli jsme začít koukat na film. Koukali jsme na film, který byl o dětech, které jsou závislé na PC hrách, sociálních sítích nebo mobilech a které se rozhodly jet na tábor do přírody, kde není elektřina. Mládež, která spala většinou poprvé pod stanem nebo která se poprvé koupala v řece žasla, že to jde i bez elektřiny, počítače a mobilu. Ale hned jak se vrátili domů, tak někteří kontrolovali mobily, počítače, ale bylo vidět, že se to snaží omezit. Sociální sítě, hry a mobily jsou problémy dnešní mládeže, a proto jsme koukali na tento film. Myslím, že bychom tyto aktivity měli také omezit. Kristýna Šestáková Krajské kolo zeměpisné olympiády Ve čtvrtek 7. dubna se,,duo našich žáků zúčastnilo krajské zeměpisné olympiády v Benešově. Za kategorii 6. ročníků Vojta Kuba a za ročník Kristýna Šestáková. Olympiáda měla tři fáze práce s atlasem, bez atlasu a praktická část. Nejlepší výkon Vojty byl v práci bez atlasu, kde získal 28 bodů z 35 možných a celkově skončil na 18. místě. Kristýna naopak prokázala výborné znalosti v práci s atlasem, kde získala 69 bodů ze 70 možných a celkově se umístila na 11. místě. Oba tak úspěšně reprezentovali naši školu. Mgr. Vladislav Nejedlý Okresní kolo ve volejbalu V pondělí 18. dubna se sešly reprezentantky škol z Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště a Benátek nad Jizerou. Z každého města se zúčastnily dvě školy. Volejbalistky byly rozděleny do dvou skupin, z každého města jeden zástupce. Ve skupině hrál každý s každým a po zápasech ve skupině následovalo takové malé play-off. Takže hrály první se třetími, druhé s druhými a třetí s prvními. Po tomto play-off sehrály vítězky zápasy o místo a poražené o místo. Zápasy byly hodně vyrovnané, ale nakonec měla navrch děvčata z 8letého gymnázia MB, druhé byly žákyně ze ZŠ Benátky, Pražská a 3. skončily holky z Pekařova gymnázia v MB. Myslím si, že jsme byly rády za krásné druhé místo a holky, které

5 6. května 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 5 se zúčastní příští rok, budou mít velkou šanci probojovat se do krajského kola. Kristýna Šestáková Projekt Odpady Dne jsme se my, třída 6. B, vydali na procházku po Benátkách, která byla součástí projektu,,odpady. Vzali jsme si fotoaparáty a mobily a šli. Fotili jsme kontejnery, popelnice a smetí poházené po zemi. Když jsme se tak dívali, zjistili jsme, že Benátky jsou docela čisté. Někde jsme sice něco našli, ale nebylo ta tak hrozné. Viděli jsme taky, že jsou v Benátkách všude kontejnery a že jsou skoro všechny prázdné. Hezky jsme se prošli a podívali se po Benátkách. Bylo hezky, tak se nám to líbilo. Gábina Misíková Družstvo dívek volejbalistek na okresní soutěži Ozvěny EKOFILMU Tradiční festival filmů s ekologickou tématikou EKOFILM představuje formou Ozvěn ty nejzajímavější z aktuálního ročníku. Mladoboleslavský Dům dětí a mládeže ve dnech připravil z bohaté nabídky filmy ve dvou kategoriích. Žáci 4. a 5. tříd zhlédli dva kratší filmy první o krásách přírody České republiky a druhý o životě malého chlapce z tropického deštného pralesa. Pro žáky 8. a 9. ročníků jsme vybrali americký film Nová hra. Vyprávěl o skupině dětí závislých na videohrách, počítačích a mobilních telefonech a žijících převážně ve virtuálním světě. Zajímavé srovnání pak přinesla konfrontace jejich světa s realitou života v přírodě bez technických vymožeností. Žáci si z promítaných filmů odnesli zajímavé zážitky a všichni se budeme těšit na to, co přinese ročník příští. L. Brzková Exkurze 8. ročníků do elektráren Zajímavou exkurzi do elektráren, které se nachází v areálu firmy Tyrolit v Benátkách nad Jizerou, měli žáci 8. ročníků. V rámci výuky fyziky a biologických praktik měli možnost navštívit dva typy elektrárny, které vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Rozdělili se na dvě skupiny a absolvovali zasvěcené povídání pana Horáčka o malé vodní elektrárně. Prošli si venkovní část i vnitřní část s turbínami a pan Horáček jim ochotně odpovídal na řadu dotazů. Druhou část exkurze absolvovali s ing. Mertou, který je seznámil s principem fungování fotovoltaické elektrárny, a společně potom srovnávali oba dva typy elektráren co do účinnosti nebo návratnosti vložených investic. Exkurze byla velmi přínosná a děkujeme oběma průvodcům, že nám ji umožnili absolvovat. L. Brzková Procházka třídy 6. B po Benátkách byla součástí projektu Odpady Ekologická vycházka V úterý jsme šli se třídou na vycházku po Benátkách. Na tento den jsme si měli přinést foťák nebo mobil. Po cestě jsme měli vyfotit nějaké kontejnery na třídění odpadu a poházené odpadky. Hned na začátku u školy stojí kontejnery na třídění ohraničené zdí, za kterou byly poházené odpadky a dokonce tam byla televize. O kousek dál byl další kontejner na papír,ve kterém byl nejspíš nějaký bezdomovec, našli jsme v něm totiž boty. Na sídlišti jsme viděli kontejner, který někdo zapálil, víko se úplně rozteklo. Na Jizeře u školy také pluly petlahve. V Tuřicích máme také barevné kontejnery a bohužel i černé skládky. Martin Najman Na procházce po Benátkách měli žáci vyfotit nějaké kontejnery na třídění odpadu a poházené odpadky Fota na str. 6 a7 poskytla ZŠ Pražská Osmé ročníky na exkurzi v areálu firmy Tyrolit Knihovna V knihovně nám paní knihovnice pouštěla prezentaci o Velikonocích, bylo to zajímavé a poučné. Povídali jsme si o různých zvycích a pověrách. Také jsme se dozvěděli, jak se jmenují dny v týdnu před Velikonocemi a k tomu nějaké zajímavosti. Nakonec nám pouštěla prezentaci obrázků, kde byla samá hezká vajíčka, namalovaná a děrovaná. Moc se mi to líbilo a dozvěděla jsem se spoustu věcí. Kristýna Hradecká

6 strana 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLY / MATEŘSKÁ ŠKOLA Zpravodaj Benátecka Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. Tak s touto lidovou pranostikou jsme se seznámily i my, děti z MŠ Mateřídouška. Přestože počasí na začátku jara bylo opravdu velice proměnlivé, nám to vůbec nevadilo. Hezké dny jsme využily ke hře na školní zahradě, kde jsme si také vysazovaly jarní květiny. Za ošklivého počasí jsme ve školce zpívaly, tancovaly a těšily jsme se na to, jak všechno ukážeme doma. 19. dubna jsme do mateřské školky pozvaly rodiče, aby se podívali, co všechno o jaru umíme. Věřte, že toho bylo dost a rodičům se u nás moc líbilo. Také si odnesli pěkné dárečky, které jsme vyrobily ve školce a na keramice, na kterou jsme v dubnu pilně docházely. MATEŘSKÁ ŠKOLA Duben v MŠ Mateřídouška Dne 19. dubna byli pozváni do mateřské školy rodiče, aby se podívali, co všechno o jaru děti umí Fota: MŠ Mateřídouška Kromě keramiky jsme stihly návštěvu knihovny, kde jsme si povídaly o Velikonocích, divadlo v MŠ Jizerka a také nás navštívil pan fotograf. Takže jak vidíte, v naší školce se opravdu nenudíme a už se těšíme, co hezkého nás čeká v dalších dnech. Přijel k nám Semiras Dne k nám přijeli ze SEMIRAMISU, byli u nás 3 hodiny. Hráli jsme několik různých her (např. reklama, dotkni se toho kdo...), museli jsme stát na provázku a nesměli z něj spadnout a seřadit se podle velikosti nebo podle narození. Povídali jsme si o návykových látkách, hlavně o legálních drogách, patří mezi ně alkohol, cigarety a pro svoji vlastní potřebu marihuana. Nakonec jsme dostali dva papíry, na jeden jsme měli něco nakreslit a napsat to, za co bychom se nejvíce ocenili, na druhém papíře byly otázky a odpovídali jsme na ně. Bylo to lepší než se učit. Kateřina Hlaváčová Den s prvňáky Ve středu před Velikonocemi jsme se šli podívat za prvňáky, se kterými jsme se šli podívat na jejich záhonky, kde už mají něco zasazeného. Pomohli jsme jim zalít záhonky a oni nám řekli, co sázeli a co seli. Když už jsme měli záhonky zalité, tak se prvňáci najedli a mohli jsme jim jít pomoci dodělat jejich velikonoční výrobky. Měli rozpracované velikonoční zajíčky, které se dají zapíchnout do květináče. V květináči už měli nasetou trávu a my jim jen pomohli dolepit oči a ocásky k zajícům. Nakonec jsme na květináč připevnili žlutou látku, kterou jsme obvázali mašlí. Poté jsme se s našimi prvňáky rozloučili a už se těšíme na další společnou akci. Kristýna Šestáková, Kristýna Buryánová Aprílová taneční zábava pořádaná MŠ města Benátky nad Jizerou Z první veřejné společenské akce, pořádané MŠ města Benátky nad Jizerou Fota poskytla MŠ města Benátky nad Jizerou že by apríl? V den akce sice kalendář ukazoval 1. 4., ale zábava v sále Záložna skutečně byla! Přesto, že přítomné návštěvníky jsme tvořily především my, pedagogické a provozní pracovnice mateřské školy, neměla zábava chybu! Výzdoba prostředí (mimo jiné jarem rozkvetlá), hudba pana Pavlíka, taneční vložka v podání žákyň Barunky a Lidunky Jarých, gymnastek Marušky Hájkové a Gábiny Brodské, včetně bohaté tomboly a nálada stoupala každou hodinu. Byla to naše první veřejná společenská akce a jsme rády, že se zdařila. Děkujeme paní ředitelce Pucandlové za její skvělý nápad zábavu uspořádat a všem našim kolegyním za aktivní výpomoc při přípravě a průběhu. Celý kolektiv MŠ se již nyní těší na její pokračování v roce 2012 a věříme, že příště se k nám přidáte i Vy, milí spoluobčané Kolektiv MŠ města Benátky nad Jizerou

7 6. května 2011 ZUŠ J. A. BENDY / ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. A. BENDY Ve středu 30. března se na koncertu v Záložně představil ve svém klavírním recitálu nový pedagog ZUŠ pan Krste Badarovski. Na program koncertu zařadil autory období romantismu (J. Brahmse, F. Liszta, F. Chopina, P. I. Čajkovského) a večer uzavřel Preludiem č. 2 S. Rachmaninova. Krste Badarovski je posluchačem 5. ročníku Pražské konzervatoře. Po technické stránce je jeho hra velmi vyspělá a suverénní. V oblasti úhozové techniky má ještě tento mladý klavírista zcela pochopitelné rezervy. Jako spoluúčinkující doplnili koncert učitelé školy. J. Boušek bravurně zahrál za klavírního doprovodu H. Píchové na pikolu Slavíkovu píseň F. Filipovského. M. Kolář s technickou i muzikantskou jistotou zazpíval dvě skladby polských autorů M. Karlowicze a M. Zebrovského Klavírní recitál Ve středu 30. března se na koncertu v Záložně představil ve svém klavírním recitálu nový pedagog ZUŠ pan Krste Badarovski a Renesanční písně L. Sluky. Na klavír ho doprovodila J. Czikraiová. Bonbonkem večera bylo taneční vystoupení L. Kudlové na hudbu F. Chopina v choreografii P. Czikraie. Byl to milý a velmi příjemný večer. Škoda jen, že byl málo navštívený. Přesto byly výkony všech účinkujících oceněny patřičným potleskem. Jana Czikraiová Návštěva spřátelené školy z Modry dubna Již po čtvrté naši školu navštívili naši slovenští kolegové z partnerského města Modra. Po jejich příjezdu proběhl ještě ten den společný koncert, jehož první polovina patřila Modře a na druhé polovině vystoupili domácí. Během koncertu jsme si mohli vyslechnout klavírní skladby pro dvě i čtyři ruce, zobcové i příčné flétny, kytary, trumpetu, housle ZUŠ Modra na altovou zobcovou flétnu hraje Simona Horváthová ZUŠ Modra Juraj Bila, trubka Družba poté pokračovala v prostorách hudebky, kde jsme se občerstvili specialitkami maďarské i české kuchyně, které pro nás připravila paní ředitelka Jana Czikraiová se svým manželem. Druhý den ráno byl pro naše přátele naplánován výlet do Prahy, kde strávili celý den putováním po památkách jako je Pražský hrad, Staroměstské náměstí nebo Národní divadlo. V neděli ráno pak ještě navštívili Mši svatou v místním kostele a poté se vydali ke svému domovu. Celá akce mohla vzniknout pouze díky finančnímu přispění Městského úřadu, za což, především panu starostovi, děkujeme. MgA. Milan Kolář Fota na této stránce: Lenka Hýblová Taneční obor ZUŠ J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou Ludmila Jará a ročník TO Zleva: ředitelka ZUŠ J. A. Bendy Jana Czikraiová, místostarosta města Benátky nad Jizerou RNDr. Pavel Štifter a ředitelka ZUŠ Modra Mgr. art. Lýdia Cibulová SOŠ A SOU HORKY NAD JIZEROU Pozvánka na ukázky dovedností žáků oboru kuchař-číšník, cukrář a provoz služeb Pracovníci a žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horkách nad Jizerou Vás zvou k prezentaci odborných dovedností žáků závěrečných ročníků. Prezentace se uskuteční v sále Záložna v Benátkách nad Jizerou ve čtvrtek dne 2. června od do hodin a v pátek 3. června 2011 v době od do hodin. Žáci zde představí slavnostní tabule, výrobky studené kuchyně, kolekci slavnostních cukrářských výrobků a květinové dekorace a vazby. Přijďte se podívat a načerpat inspiraci pro všední i sváteční příležitosti. Za kolektiv pedagogů a žáků školy Ing. Vratislav Morava, ředitel školy Pozvánka na Horkyfest Taneční obor ze ZUŠ Modra Jana Paveleková, Zuzana Poláčková, Petra Wercholáková, Veronika Príbulová, Lenka Kintlerová, Barbora Jakušová, Anna Reginová Na klavír hraje Tereza Pučelíková a violoncello, vyslechnout si klenoty z Mozartových oper či se pokochat pohledem na taneční čísla. Koncert byl vydařený a obě školy předvedly vyrovnané výkony s citlivě vybraným programem. Žáci SOŠ a SOU Horky nad Jizerou umí nejen se učit, ale i příjemně se bavit. V týdnu od 23. května 2011 proběhnou v Horkách nad Jizerou sportovní a kulturní aktivity žáků Horkyfest Dne 27. května 2011 od 9.00 hodin vyvrcholí oslavy na nádvoří zámku v Horkách nad Jizerou s následujícím programem: finále číšnického běhu módní přehlídka volba MISS a GENTLEMANa školy - přehlídka odborných a zájmově uměleckých aktivit žáků Těšíme se na Vaši návštěvu Za kolektiv pedagogů a žáků školy Ing. Vratislav Morava, ředitel školy

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka MĚSTSKÉ LESY Duben a květen v lese Okrouhlík DUBEN l Většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží rostlinky. l Z lesních stromů kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách jabloně a meruňky. l Začátkem dubna kvetou v listnatých lesích dymnivky, sasanky, podléšky a plicníky, u cest najdeme podběl a u potoka blatouchy. l Objevují se první houby (kačenky, špičky, penízovky). l Přilétá většina ptáků, bažanti přepeřují do svatebního šatu. l Straky, kavky, káňata a jestřábi již mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět, objevují se první hejna hmyzu. l Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi. P r á c e v l e s e l Lesníci pokračují ve výsadbě stromků. l Kontrolují stav zalesnění z minulých let po zimě. l Zpracovávají nahodilou těžbu (neplánovaná těžba, která má však podle lesního zákona přednost před úmyslnými /plánovanými/ těžbami, jedná se o zpracování polomů, těžbu stromů suchých, poškozených a nemocných). l Provádějí probírky (výchovné zásahy v mladých porostech v období jejich růstu, kdy se z nich odstraňují nekvalitní stromy). l Koncem měsíce instalují do mechanicko chemických lapačů feromonové návnady na lýkožrouta smrkového a bekyni mnišku. l Myslivci po zimě čistí krmelce, kultivují a hnojí políčka pro zvěř, kontrolují liščí nory l Čistí a dezinfikují krmná zařízení i jejich okolí. l Připravují tzv. zvěřní políčka. l V dubnu začínají klást mláďata muflonky. l Myslivci loví sele a lončáka prasete divokého, lišku, tlumí škodnou, koncem měsíce snáší vajíčka bažant. P o z o r o v á n í V dubnu lze sledovat ohromné změny. Můžete sledovat pučení a kvetení stromů a keřů a zaznamenat do kalendáře, které stromy kdy vykvetly a kdy se objevily nové listy. Lze pozorovat přilétající ptáky i stavbu hnízd. Také je zajímavé ověřit, zda platí známá pranostika, že na sv. Jiří (24. dubna) vylézají hadi a štíři. V tomto čase, kdy je vegetace ještě nízká, je lze za teplých dnů na vyhřátých kamenech velmi dobře pozorovat. KVĚTEN l Květen je měsíc květů a vůně, mláďat a čas prvních teplých dní. l Kvetou duby, jeřáby, kaštany, akáty, z keřů hlohy, šípkové růže, kaliny, svídy, bezy... l Přilétají poslední ptáci (např. rorýsi a ťuhýci), jiní už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi, kvíčaly...), v budkách můžeme nalézt vajíčka sýkorek i jiných ptáků. l Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků. P r á c e v l e s e l Dokončují zalesňování prostokořennými sazenicemi, nadále zalesňují pouze sazenicemi obalovanými; ochraňují kultury proti buřeni (ta část bylinné a keřové vegetace, ohrožující růst mladých stromečků /v porostech i na pasekách/). l Pokračují v prostřihávkách, prořezávkách a probírkách, včetně rozčleňování porostů jehličnanů (mimo borovici) a v porostech mladších 40 let. l Zpracovávají souše, vývraty a zlomy. l Kladou další sérii lapáků na lýkožrouta smrkového l Myslivci chrání v honitbách klid, protože hnízdí ptáci a zvěř klade mláďata. l Začíná doba lovu srnců (pouze samců). Myslivci je loví při osamělých lovech, hlavně na čekané. P o z o r o v á n í Zejména zrána a k večeru zní všude ptačí zpěv. Zkuste podle něj rozlišit jednotlivé ptačí druhy. Na jaře můžete pozorovat žabí vajíčka a pulce ve stojatých vodách. V dubnu žáby kladou do tůněk vajíčka, která jsou obrácená tmavým pólem vzhůru, takže pohlcují mnoho slunečního záření. Teplota ve vajíčku je až o 10 C vyšší než okolní voda a vajíčko se tak může lépe vyvíjet. Po 3 4 týdnech, většinou v květnu, se z vajíček líhnou pulci, kteří potřebují 2 3 měsíce k tomu, aby se přeměnili v žabky a mohli opustit vodu. Na listech kopřiv můžete spatřit housenky babočky kopřivové. Ing. Kristina Bendlová Klub dětí a mládeže Benátky nad Jizerou a Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou ve spolupráci s Benáteckým čtyřlístkem pořádají místní kolo myslivecké soutěže Dne od 9.00 hodin Místo konání: Hájovna Okrouhlík Benátky nad Jizerou Kategorie soutěže: Kategorie A: třída ZŠ Kategorie B: třída ZŠ Kategorie C: MŠ 1. třída ZŠ Soutěž je určena pro děti a mládež z přírodovědných kroužků a pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktické poznávací stezky. Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě, střelba ze vzduchovky a první pomoci. Nejúspěšnější soutěžící z kategorie A a B postupují do okresního kola soutěže. Všichni účastníci všech kategorií soutěže obdrží za své výkony drobná ocenění. První tři nejlepší, hodnotné věci (dalekohled, nůž, DVD, ). Harmonogram akce: prezence účastníků slavnostní zahájení soutěže vědomostní test praktická naučná stezka slavnostní vyhlášení výsledků Během soutěže bude k dispozici občerstvení v podobě srnčího guláše, špekáčků, nápojů. Součástí soutěže bude i doprovodný program zaměřený na prohloubení znalostí účastníků v jednotlivých oblastech soutěže. Přihlášky a bližší informace k soutěži jsou k dispozici v KDM Benátky nebo na stránkách Přihlášky do soutěže nutné odevzdat nejpozději do osobně v KDM Benátky nebo zaslat na Informace: Milada Trnková, DiS.: Karel Bendl: zvou všechny příznivce myslivosti a milovníky přírody na okresní kolo myslivecké soutěže Dne od 9.00 hodin Místo konání: Hájovna Okrouhlík Benátky nad Jizerou Soutěž je určena pro úspěšné soutěžící místních kol Zlaté srnčí trofeje. Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktické poznávací stezky. Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, botaniky, kynologie, ekologie, orientace v přírodě, střelba ze vzduchovky a první pomoci. Kategorie soutěže: Kategorie A: třída ZŠ Kategorie B: třída ZŠ Harmonogram akce: prezence účastníků slavnostní zahájení soutěže vědomostní test oběd, doprovodný program praktická poznávací stezka slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení soutěže Vítězové obou kategorií okresního kola soutěže postupují do národního kola Zlaté srnčí trofeje! Nejúspěšnější soutěžící obdrží zajímavé a hodnotné ceny. Všichni účastníci soutěže získají drobné dárky a upomínkové předměty. Během soutěže bude k dispozici občerstvení v podobě srnčího guláše, špekáčků, nápojů. Doprovodný program: Ukázka trubačských fanfár, střelba ze vzduchovky, přehlídka dravců, ukázka výcviku loveckých psů, ukázka mysliveckých trofejí. Přihlášky a bližší informace k soutěži jsou k dispozici v KDM Benátky nebo na stránkách Přihlášky do soutěže nutné odevzdat nejpozději do osobně v KDM Benátky nebo zaslat na Informace: Milada Trnková, DiS.: Karel Bendl:

9 6. května 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 městská knihovna Pohádková přednáška pro žáky 2. tříd ZŠ Pražská Říká vám něco jméno Václav Camfourek? Ne? A co takhle Václav Čtvrtek? Asi málokomu z nás chyběla nějaká z jeho pohádek v naší dětské knihovně. V tomto roce uplynulo 100 let od narození Václava Čtvrtka. Připomenutí tohoto jubilea se věnovala celá řada knihoven v České republice, ať už formou předčítání z jeho děl nebo různých akcí, které mu byly věnovány. Např. v boleslavské knihovně V. Čtvrtkovi věnovali Noc s Andersenem a tak jsme byli rádi, že jsme se mohli připojit. Seznámení s autorem probíhalo opět formou živé komentované prezentace. Děti se dozvěděly blíže o jeho životě a díle. Od roku 1960 se Václav Čtvrtek věnoval literární činnosti, kdy psal hlavně pohádkové příběhy a knihy. Jejich děje umisťuje často na Jičínsko. Také jsme si řekli o jeho spolupráci s televizí a dětskými časopisy jako je kupříkladu Mateřídouška. Mimořádné popularity v televizi dosáhl zejména se svými pohádkovými příběhy do Večerníčku. Při této zmínce všechny děti ožily. Mezi nejznámější pohádky patří vyprávění o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi nebo třeba Pohádky z mechu a kapradí a mnoho dalších. Společně jsme si poslechli řadu ukázek z jeho děl. Děti se zájmem naslouchaly a asi každé dítě si v díle V. Čtvrtka našlo svou oblíbenou pohádkovou postavičku. MěK O mistru Josefu Ladovi jsme si povídali se žáky 2. a 3. tříd ZŠ Pražská. Začali jsme prezentací, která shrnovala Ladův život. Některé z jeho děl jsme si blíže představili. Prohlédli jsme si obrázky a knihy tohoto českého malíře a spisovatele a přečetli si ukázku s jarní tematikou. MěK Mýty, legendy a báje v MěK Lidé si vyprávějí příběhy odpradávna, vyprávěli si je nejen pro ukrácení dlouhé chvíle, ale aby si jimi vysvětlili podstatu toho, co je obklopovalo. Co je to za žhavou kouli, která září na obloze, proč se při bouřce tak tajuplně blýská, proč je děsí hromobití? Potřebovali pochopit záhadu ohně a vody a mnoho dalších věcí, které je strašily ve snech. A právě proto vznikaly legendy, pověsti a báje. Se žáky ze 4. tříd ZŠ Pražská jsme si tyto legendy, mýty a báje blíže přiblížili. Opět formou komentované prezentace. Vždy jsme si představili jeden žánr a řekli jsme si, čím se vyznačuje, čemu nebo komu se věnuje. Představili jsme si tituly jednotlivých žánrů, které máme ve fondu knihovny. Bohužel pověst, která by se vázala k městu Benátky nad Jizerou neexistuje. Domluvili jsme se s žáky 4. tříd, aby každý z nich nějakou pověst sám vymyslel a ilustroval. Tento počin se nám již s několika třídami velmi osvědčil a my se budeme moc těšit na nové pověsti o našem městě. V dalších číslech ZB některé z nich uvedeme. MěK Pohádkové povídání s V. Čtvrtkem Kronika života Josefa Lady v MěK Josef Lada, jeden z nejvýznačnějších českých kreslířů, národní umělec a spisovatel, autor slavného Mikeše a dalších zvířátek, ilustrátor mnoha pohádek a knih pro dospělé. Byl básníkem krajiny v okolí svého rodiště Hrusic. Ladův kraj známe z obrázků od dětství. Jeho rukopis je opravdu nezaměnitelný. Děti byly při povídání o mytologii velmi aktivní Velikonoce v MěK V měsíci dubnu byly hlavním tématem přednášek pro děti ze základních a mateřských škol Velikonoce. Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Slaví se každým rokem v jinou dobu, jelikož svátek připadá na neděli po prvním Ukázka děl Josefa Lady z fondu knihovny Ukázka z velikonoční prezentace Fota poskytla Městská knihovna

10 strana 10 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka jarním úplňku. Radovat se tedy můžeme v březnu či dubnu. Velikonoční oslavy jsou také jakýmsi přivítáním jara. I dnes je tento svátek velice populární a v České republice ho slaví mnoho rodin. Obyčejný člověk si ho představí především jako den, kdy při pohledu z okna vidí děti s pomlázkou. Chodí od domu k domu a koledují malovaná vajíčka, sladkosti a další dobroty. Děti se dozvěděly více o velikonočních symbolech a tradicích. Povídali jsme si o rozmanitých pověrách a zvycích, které naši předkové velmi ctili. Např. že zvláštní místo má ve velikonočních pověrách med. Když na zelený čtvrtek posnídáte pečivo nebo chléb namazaný medem, budete po celý rok chráněni před hadím uštknutím a žihadly vos a sršňů ovšem musíte tak učinit před východem slunce. Na závěr jsme si promítali obrázky rozmanitých kraslic a seznámili jsme se s různými technikami zdobení. Jsme rádi, že jsme dětem mohli přiblížit historii vzniku velikonočních tradic. Pamětí národa je jeho lidová kultura. Lidové písně, slovesnost, tradice a zvyky jsou cenným dědictvím, které může být zdrojem poznání, radosti a tvořivé inspirace i pro současného člověka. MěK KNIŽNÍ NOVINKY Vážení čtenáři, v květnovém vydání Zpravodaje Benátecka si z knižních novinek z fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou dovolíme nabídnout román Kdo tě hlídá od Mary Higgins Clarkové. Tato autorka se narodila v roce 1927 v New Yorku. Ve 40. letech pracovala jako letuška. Po svatbě s Barvenem Clarkem začala psát krátké příběhy. Trvalo šest let, než prodala svůj první příběh do časopisu za 100 dolarů. V roce 1964 nastalo pro Mary H. Clarkovou velmi těžké životní období po náhlé smrti manžela zůstala sama s pěti dětmi. Psaní románů se začala věnovat až v šestatřiceti letech, ale knihy si brzy získaly velkou oblibu milovníků detektivního žánru. Vždyť dnes je tato americká spisovatelka s irskými kořeny označována jako královna napětí. Její romány jsou překládány do mnoha jazyků a některé posloužily jako námět k filmu. V roce 1987 se Mary Higgins Clarková stala prezidentkou asociace detektivních autorů Ameriky. Její dcera Carol se dnes, po vzoru matky, také prosazuje v literatuře. V knize Kdo tě hlídá se setkáváme s mladou a úspěšnou dětskou lékařkou, která má přezkoumat případ malého chlapce záhadně uzdraveného z nevyléčitelné choroby. Pomohly snad modlitby již zesnulé řádové sestry Catherine? To totiž tvrdí šťastní rodiče. Doktorka Monica se obrací s prosbou o odbornou konzultaci na dalšího lékaře. Náhle mladá žena s překvapením zjišťuje, že má asi něco společného s dosud neznámou Catherinou. Snaží se zjistit souvislosti, ale někdo má vážný zájem, aby se Monica pravdu vůbec nedozvěděla V knihovním fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou je celá řada románů od Mary Higgins Clarkové. Jako příklad můžeme uvést titul Má rád hudbu, rád tančí, Moje kráska spí, Vánoce v Aspenu Dále z knižních novinek pro tento měsíc nabízíme např. Láska po kapkách (Jitka Prokšová), S jedním uchem naveselo (Petr Šabach), Sidonie Nádherná (Alena Wagnerová), Devátý soud (James Patterson), Integrální nauka o hvězdách (Ueli Seiler-Hugova) atd. Mnoho čtenářských zážitků! MěK Provozní doba Městské knihovny PROVOZNÍ DOBA Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Pondělí Pondělí Úterý Úterý Čtvrtek Čtvrtek Internet a služby pro veřejnost po Út, Čt St zavřeno pá Inzerujte ve Zpravodaji Benátecka Základní formát A4, černobílé provedení Základní inzertní strana Redakční strana První a poslední strana 3000 Kč 3500 Kč 5000 Kč po slevě 5 % 2850 Kč 3325 Kč 4750 Kč po slevě 20 % 2400 Kč 2800 Kč 4000 Kč Řádková inzerce 1 Kč za 1 úhoz, při zvýraznění 100% příplatek Při dlouhodobé inzerci sleva Za každé 3 měsíce sleva 5 % Rozměry inzerce: 1/8 str. = 92,5x63 mm, 1/4 str. = 92,5x130 mm, 1/2 str. = 190x130 mm, 1/1 str. = 190x264 mm Pozn.: Inzertní stranu lze rozdělit až na 1/8. Z toho se vypočítává i cena. Např. inzerce na 1/8 základní inzertní strany činí 375 Kč. Redakční stranou se rozumí vše ostatní mimo základní inzertní stranu a první a poslední stranu. Zmíněná sleva se týká i řádkové inzerce. REZAVÁ KÁRA Je rezavá. Je tak stará na vrakovišti kára vrže jako sklepní vrátka a sedá na ni prach. TMA Kde není nic vidět? Kde nic není? Kde můžeme sedět? Kde můžeme být osamělí? Může to být ve tmě Může to být nyní. Objednávky na adrese: Městská knihovna Čákorová Stanislava vedoucí Lidická Benátky nad Jizerou II Telefon: Básničky Kristýny Fričové JAKO HAVRAN Má tak tmavé oči a tak krásný hlas má je tmavé jako havran a ten její krásný hlásek uslyšíte zas a zas. Pepíčku, proč jsi tak udýchaný? ptá se maminka. Utíkal jsem. A proč? ptá se maminka. Pořád za mnou chodil můj stín. Kristýna Fričová 5. třída, ZŠ Pražská mateřské centrum Mateřské centrum v dubnu a květnu Náš pravidelný program: pondělí 9:00 12:00 hod.: Program s prvky Montessori (pro děti od 9 měsíců do 3 let) NOVINKA 14:00 hod.: Angličtina pro 1. st. ZŠ příprava na víceletá gymnázia 15:00 hod.: Angličtina pro děti od 5 let pokročilí 16:00 hod.: Angličtina pro děti od 4 let začátečníci (přihlášky na: paní Rejzlová) 18:30 a 20:00 hod.: Jóga pro maminky ÚTERÝ 9:00 hod.: Pohádka s výtvarnou dílničkou 10:00 hod.: Babyton (pro děti od 1,5 roku) 11:00 hod.: volná herna 12:00 hod.: uzavření MC

11 6. května 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 11 STŘEDA 9:00 11:30 hod.: Program s prvky Montessori (pro děti od 9 měsíců do 3 let) NOVINKA 15:30-16:15 hod.: Babyton pro děti 3-6 let ČTVRTEK Hudební škola Yamaha: 9:00 hod.: Robátka (pro děti od 4 do 18 měsíců) 10:00 a 11:00 hod.: První krůčky k hudbě (pro děti od 18 měsíců do 4 let) pátek 9:00: otevření herny 10:00 hod.: cvičení pro děti od 4 měsíců do 1 roku v MC, pro děti od 1 roku v tělocvičně 10:30 hod.: volná herna 12:00: uzavření MC NOVINKA V PROGRAMU: Počínaje březnem připravujeme na středeční dopoledne nový pravidelný program pro rodiče s dětmi, orientovaný na nové zajímavé pomůcky rozvíjející jejich jemnou motoriku a smyslové vnímání. MC otevřeme tradičně na 9. hodinu ranní, program s prvky Montesorri se bude konat pod vedením školené lektorky do 11:30. Je určen pro děti od 9 měsíců do 3 let, mladší i starší sourozenci jsou samozřejmě vítáni. Pro obrovský zájem jsme rozšířili středu také o pondělní dopoledne! V pátek 15. dubna jsme poprvé uspořádali oslavy velikonočních svátků. Děti s maminkami měly možnost ozdobit si perníčky, namalovat temperami polystyrenové vajíčko, slepit papírovou slepičku nebo zajíčka, polepit tvar vajíčka vyraženými papírovými květinkami, vystříhnout ovečku a nalepit jí na tělíčko vlnu. Obdivovali jsme pletení pomlázky a barvení kraslic voskem. Pracovní atmosféru doplňovaly zvuky řehtaček a trakaře a informace o tom, jak se v průběhu času vyvíjelo pohanské i křesťanské pojetí Velikonoc. Děti i maminky nadšeně tvořily a domů si kromě příjemných zážitků odnášely vlastnoručně vyrobenou dekoraci. Neuskutečněný kurz první Zdobíme velikonoční perníčky pomoci se odkládá na podzimní termín (přihlášky a zaplacené zálohy zůstávají v platnosti). Na středu 11. května od 20 hodin jsme pro rodiče připravili přednášku a prezentaci čerstvé knižní novinky Dobré věci nejsou špatné. Autorka Marie Noe nabídne praktické rady a informace, jednoduché recepty pro všední dny, použití éterických olejů v kuchyni to vše zaměřeno především na jednoduchá, čistá jídla vhodná pro děti. Dozvíte se, jak si vybrat z nabídky různých výživových směrů i jak přistupovat k vaření tvořivě Na příští období máme zamluvené následující termíny v bazénu Delfín v rámci našeho Plaváčka: soboty 7. a 28. května a 18. června vždy od 10 do 12 hodin, přihlášky nutné na: Pravidelným návštěvníkům mateřského centra nabízíme i nadále možnost zakoupení permanentní vstupenky na 10 libovolných vstupů na kterýkoliv program za 400 Kč (běžný vstup za celé dopoledne 50 Kč). Kontakty: nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou (u internátu) klub dětí a mládeže KVĚTEN V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Milada Trnková, DiS., Petra Drahotová tel.: Středa Malování na hedvábí Přijďte si namalovat hedvábnou šálu či šátek a obohaťte svůj šatník o vkusný módní doplněk. Přihlášky do Cena: 120 Kč Středa Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga dle vlastní fantazie nebo podle předlohy. V ceně je materiál a 2x výpal. Druhá hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Sobota Hájovna Okrouhlík Benátky nad Jizerou Místní kolo myslivecké soutěže KDM a Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou zvou všechny milovníky přírody na místní kolo myslivecké soutěže, které proběhne v hájovně Okrouhlík. Bližší informace na letácích a na webových stránkách: Vstupné: zdarma Sobota Hájovna Okrouhlík Benátky nad Jizerou Okresní kolo myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej KDM a Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou zvou děti i dospělé na okresní kolo myslivecké soutěže. V rámci soutěže proběhne ukázka trubačských fanfár, střelba ze vzduchovky, ukázka dravců a ukázka výcviku a práce loveckých psů. Zajištěno bude bohaté občerstvení, včetně vynikajícího srnčího guláše. Vstupné: zdarma Připravujeme - červen 2011 Neděle Klub Loděnice Benátky nad Jizerou Dětský den Pojďte s námi letos oslavit Den dětí na Loděnici. Dozvíte se zde spoustu zajímavostí o obyvatelích říše zvířat a v řadě sportovních klání se můžete utkat s největšími rekordmany mezi zvířátky. Součástí odpoledne bude i balonková show, nafukovací skákací hrad a další atrakce. Vstupné: zdarma Velikonoce v Mateřském centru Fota poskytlo Mateřské centrum Velikonoční prázdniny v KDM Ani v době velikonočních prázdnin Klub dětí a mládeže neosiřel. Na čtvrtek i pátek byl pro děti připraven celodenní program, který se stal v našem KDM již tradicí. Během těchto dvou dnů se prázdninových radovánek zúčastnilo celkem 22 dětí. Čtvrteční program proběhl pod názvem Mazanec. Hned po ránu provoněly celý Klub perníčky, které si děti samy napekly. Poté se odebraly na napínavou stopovanou velikonoční slepičky. Cestou plnily spoustu zajímavých a vtipných úkolů. Nejprve musely najít obchod, kde prodávají vajíčka. Zde si je ovšem musely zdarma vykoledovat a zdárně je pak nést nepoškozené až do cíle cesty. Dále skládaly velikonoční básničku, našly slepičce zrní, bylinky a konev, do které bylo nutné sehnat vodu v někte-

12 strana 12 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka rém z místních obchodů. Po splnění všech úkolů na ně v místní cukrárně čekala sladká odměna v podobě zmrzliny. Jediným nesplněným úkolem bylo donesení deseti syrových vajíček do Klubu, celou trasu přežily totiž pouze tři kusy. Ovšem i ty stačily na přípravu cukrové polevy a po obědě si děti svoje dopolední perníčkové výtvory nádherně nazdobily. Odpoledne pak bylo na programu zdobení vyfouklých vajíček akrylovými barvami. Pro děti byla připravena také řada sportovních soutěží a her. V pátek prožily děti Honbu za velikonočním zajíčkem. Stopovaná začala úpěnlivým hledáním vařených vajec v parku naproti KDM. Následovala celá řada bojových úkolů, rébusů a hádanek, které všem dětem řádně procvičily bystré hlavy. Po obědě si pak nabarvily ráno nalezená vajíčka a každý si vlastnoručně upletl pomlázku. Aby se všechny řádně vydováděly, zahrály si na závěr různé míčové hry a soutěže, za které obdržely sladké odměny. Oba prázdninové dny proběhly v příjemné pohodové atmosféře a lepší počasí jsme si nemohli přát. A tak se již dnes těšíme na příští rok, až s dětmi opět prožijeme další velikonoční dobrodružství. Milada Trnková, DiS. po dopolední a odpolední pohádce. Ti, kteří vylosováni nebyli, nemuseli smutnit. Na všechny čekala sladká odměna. Sobota odpoledne patřila LS Ještěd, Český Dub, který sehrál dětem pohádku Oklamaný hastrman. Po sehrání této pohádky si děti zazpívaly písničku, jak vidíte na fotografii. Tímto jsme měli za sebou sobotu a čekala nás dvě nedělní představení. V neděli dopoledne od 10 hodin jsme shlédli pohádku O slepičce kropenaté, kterou sehrálo LD Na Židli, Turnov. Po obědě zavítali do Záložny poslední návštěvníci, aby shlédli pohádku O dvanácti měsíčkách. Tuto závěrečnou pohádku sehrál LD Spojáček, Liberec. Děkujeme touto cestou sponzorům a přátelům loutkového divadla v Benátkách nad Jizerou, bez kterých by se setkání jen těžko uskutečnilo: Město Benátky nad Jizerou, Družstevní závody Dražice s.r.o., Škoda Auto a.s., Potraviny Brich, Horákova benátecká sodovkárna, Merhautovo pekařství, Pneuservis Jaroslav Kašťák, Tiskárna EX 05. František Vojtěch LOUTKOVÉ DIVADLO ROLNIČKA Tradiční setkání loutkových divadel Další tradiční Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou máme na rok za sebou. Stejně tak jako v minulých letech zhlédlo letos pohádky hostujících loutkových souborů a divadel více jak 400 diváků. Přinášíme vám fotografie. Pátek dopoledne byl vyhrazen pro děti z mateřských a základních škol, kterým sehrál pohádku O spravedlivém čertíkovi LS Malá scéna, MKC Hořovice. Sobotní dopoledne patřilo černému divadlu, kdy dětský soubor Kašpárek při DDM Mladá Boleslav sehrál pohádku Kocouří příběhy. Po této pohádce si prvních pět šťastlivců odneslo dárečky z tomboly. Po každé sehrané pohádce se vylosovalo pět malých diváků, kteří obdrželi od kašpárka dárečky. Kdo se nedočkal po pohádce v sobotu dopoledne, měl ještě příležitost v sobotu odpoledne či v neděli LS Kašpárek při DDM Mladá Boleslav LD Spojáček Liberec LS Malá scéna, MKC Hořovice LS Ještěd, Český Dub LD Na Židli, Turnov Fota poskytlo LD Rolnička

13 6. května 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 NEZÁVISLÝ ŽIVOT Nezávislý život, o.s. V roce 2005 začalo v Benátkách nad Jizerou působit občanské sdružení Nezávislý život o.s. (www.nezavislyzivot.cz) s cílem podpořit dospělé lidi s mentálním postižením v přechodu z ústavní péče do samostatnějšího způsobu života. Tento plán měl velký ohlas a zjistili jsme, že v celoroční ústavní péči žije mnoho dospělých lidí s postižením, kteří mají zájem se dále osamostatňovat, ale mají málo příležitostí a zoufalý nedostatek finančních prostředků. Proto bylo prioritou vyhledat takové pracovní uplatnění, které mohou vykonávat s ohledem na svůj zdravotní stav s přihlédnutím ke kvalitě výrobků. Přestože jsme vytvořili koncept, kdy zaměstnanci se zdravotním postižením budou zaměstnáni v externí dílně výdělečného zaměstnavatele, kterou pro ně budeme kompletně zajišťovat (od placení nájmu, vybavení, zajištění materiálu až po asistenční službu), a přestože tento koncept byl a je pro zaměstnavatele finančně velmi výhodný, nepodařilo se nám žádnou firmu přesvědčit. Jako překážku hodnotili zaměstnavatelé především pracovní poměr u nich ve firmě s ohledem na kolektivní smlouvu. V roce 2007 jsem tedy společně s manželem zaměstnala prvních 6 zaměstnanců v keramické dílně v Brandýse nad Labem. Jejich život se začal od základů měnit. Povinnost chodit pravidelně do zaměstnání byla pro všechny velmi zátěžová, ale po první výplatě byla motivace silnější. V roce 2008 jsme společně s Vyšším Hrádkem dpzp připravili projekt Chráněné bydlení, který byl podpořen z fondů EU, a kde našli nejen naši zaměstnanci samostatnější život. Zde se učí s podporou asistenta vařit, uklízet, prát, nakupovat, hospodařit s penězi, apod. V současné době zaměstnávám 24 lidí s mentálním postižením ve třech dílnách ve Staré Boleslavi a Praze 6, s cílem dále je podporovat v samostatnosti. Většina z nich žije v chráněných bytech již s minimální podporou asistenta. Proto jsme připravili poslední krok k jejich samostatnosti, tzv. podporu samostatného bydlení. V rámci této služby podporujeme lidi se zdravotním, především mentálním postižením ve vyhledání vhodného ubytování (samostatný či společný podnájem, vlastní byt či dům). Poté jim pomáháme zařídit si vlastní život. Nárok na placeného asistenta mají maximálně 20 hodin týdně, ale vzhledem k tomu, že 1 hodina asistentské podpory je stojí 50 Kč, často podporu nevyužívají v dostatečné míře. V poslední řadě bych ráda podotkla, že tento proces osamostatňování je pro státní rozpočet velmi výhodný. Ubytování a péče jednoho člověka s postižením v celoročním zařízení stojí stát až několik desítek tisíc korun měsíčně. Oproti tomu podpora samostatného bydlení stojí stát nepoměrně méně. Přesto stát tyto služby dostatečně nepodporuje a jejich poskytování je velmi riskantní. Některé dotace na rok 2010 (jedná se především o mzdové náklady asistentů), budou propláceny až v průběhu roku Dotace MPSV na rok 211 budou propláceny v průběhu prvního čtvrtletí. Neziskovým organizacím žádná banka neposkytne úvěr ani jinou finanční výpomoc. Nezbývá, než zajistit financování osobní půjčkou. Jsem matka dvou malých dětí předškolního věku a stát mě donutil vzít na svou osobu půjčku několik set tisíc korun, abych zajistila plynulé financování této mnohaleté činnosti. V této aktivitě pokračuji především díky nadšení všech zúčastněných stran, od samotných lidí s postižením, kteří se rozhodli opustit zázemí ústavní péče a vydat se na nelehkou cestu k samostatnosti, přes obětavou péči asistentů, díky podpoře mého manžela až po lidi, kteří si naše výrobky kupují. Naše výrobky si můžete průběžně zakoupit: v keramické dílně Maxe Švabinského 110, Stará Boleslav, v textilní dílně Na Dolíku 53, Stará Boleslav, v provozovně Pražská 743, Benátky nad Jizerou, v Baumaxu v Pardubicích, ve všech prodejnách Merhautova pekařství. Dále pak na akci: Vítej Léto Vyšší Hrádek dpzp, Piaristická 185, Brandýs nad Labem. Za celý tým sdružení Nezávislý život sepsala Jana Pokorná ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Na co jsme použily finanční příspěvek města Místní organizace Českého červeného kříže děkuje městu Benátky nad Jizerou za poskytnuté finanční prostředky, které jsme použily na zakoupení reflexních vest pro naše členky a víceúčelové brašny s obvazovým materiálem pro ošetření drobných poranění a poskytnutí první pomoci. Vesty zvýrazní své nositelky a poslouží tak k rychlejšímu vyhledání zdravotnické pomoci v případě potřeby. Členky benátecké organizace ČČK ve spolupráci s městem Benátky nad Jizerou připravily na Prvomájovém jarmarku soutěž pro děti hod na panáka každý soutěžící obdržel sladkou odměnu. Připravují odborné proškolování zájemců o poskytování první pomoci, kde je mnoho novinek, které je užitečné znát. Do plánu činnosti si zařadily také akci pro děti, která by rozšířila jejich vědomosti z oblasti první pomoci. Bohuslava Elstnerová, předsedkyně organizace Jaroslava Hlaváčková, členka ČČK Benátky nad Jizerou O hod na panáka se na Prvomájovém jarmarku postaraly členky ČČK již v nových vestách Foto poskytlo o.s. Nezávislý život ČČK si za finanční příspěvek města pořídil nové brašny a vesty Fota: emje

14 strana 14 HISTORIE / DOPISY Zpravodaj Benátecka Benátky na počátku svých dějin První písemný záznam o lokalitě jménem Benátky v oblasti Pojizeří se dochoval z roku 1259 v podobě in Benatek. Slovo Benátky tehdy označovalo místo ležící u vody, ať už u řeky nebo u močálů (jezera se v českém kontextu nevyskytují). Prvopočátek tohoto názvu skutečně pochází od italských Benátek Venezie jako prototypu sídliště u vody. Slovinská podoba tohoto názvu Benetke zřejmě dala základ i českému pojmenování. První písemná zmínka, která by se měla týkat okolí Benátek nad Jizerou, je však o dvě stě let starší. V listině knížete Břetislava I., kterou založil kolegiátní kostel ve Staré Boleslavi a zároveň mu daroval několik vesnic s pozemky a peněžními důchody, je uveden také název Mlicasir, což někteří badatelé považují za zkomolené pojmenování Mečeříže. Navíc ve výčtu darů jsou zmíněni otroci Hostirad, Slez, Číž a Lavrata ze vsi Obodr čili Obodře, která je dnes již přímou součástí Benátek. Listina se dochovala pouze v pozdním opisu z 18. století, ačkoliv se svými souvislostmi hlásí do období mezi léty Řada historiků ji ovšem Kresba Václava Černého zachycuje původní podobu dražického hradu řadila do pozdější doby, navíc pravost listiny byla a je často zpochybňována. Případy, kdy pozdější falzum mělo dokázat oprávněnost nároků klášterů, farností i světských vrchností na určitý majetek, totiž vůbec nebyly zřídkavé. Proto se při uvádění dotyčné zmínky připojují slůvka možná, pravděpodobně atd. Mnohem důvěryhodnější údaje již máme o prvních pánech z Dražic, kteří skutečně stáli u zrodu městečka Benátek. Prvním známým příslušníkem budoucí dynastie byl Budislav, zmíněný v roce 1264 jako pražský kanovník a používající ještě přívlastek z Litovic podle rodového hrádku poblíž Unhoště. Budislav později zastával i další významné církevní úřady, a přesto uzavřel manželství a měl čtyři syny. Tři z nich se opět Pohled na dražický hrad na počátku 20. století věnovali církevní kariéře, Jan se dokonce stal pražským biskupem. Nás ovšem zajímá nejvíce čtvrtý syn Řehník, který po polovině 13. století založil na ostrohu nad Jizerou hrad Dražice, kam také později přesunul své sídlo. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1264, kdy již byl pravděpodobně z velké části dostavěn. V budování pokračovali i Řehníkovi synové Jan a Řehník mladší. Nejvíce slávy celému rodu přinesl ovšem biskup Jan IV. z Dražic, který zastával svůj úřad v letech Podporovatel volby Jana Lucemburského za českého krále v roce 1310 a jeho věr- Fotografie hradu z roku 1963 ný příznivec po celou dobu výkonu panovnické funkce, včetně bojů proti vzpurnému českému panstvu, se rovněž dostal do dlouholetých sporů s žebravými mnišskými řády a musel svůj postoj řadu let obhajovat v tehdejším sídle papežské stolice v Avignonu. Přes tyto problémy výrazně podporoval rozvoj umění a zejména stavební činnost, především v Praze a v Roudnici. V Dražicích byl jeho zásluhou vybudován kostel zasvěcený české patronce a Janově osobní světici sv. Ludmile. V Janově době už bezesporu existovalo na levém břehu Jizery nedaleko od Dražic malé městečko Benátky, které se vyvinulo z tržní osady a stalo se postupně hospodářským centrem dražického panství. Nevýhodná poloha v záplavovém území Jizery a časté útoky sousedních šlechticů i loupeživých tlup přiměly v polovině 14. století tehdejšího majitele panství Jana z Dražic, synovce uvedeného biskupa, k tomu, aby si vyžádal u markraběte a správce království Karla, který se teprve za několik let stal českým králem a římským císařem Karlem IV., o povolení přenést město se všemi právy na kopec na protějším břehu Jizery. Ani tato listina se nedochovala v originále, známe pouze její zjednodušený opis v souboru tzv. formulářů pražské arcibiskupské kanceláře. Jelikož tento opis není datován, bývá listina řazena do různých let v období Datace je uvedena teprve na další Janově listině, kterou v roce 1349 založil v Nových Benátkách (takto pojmenoval nové sídliště v protikladu k původním, Starým Benátkám) klášter cyriaků. Právě z toho důvodu, že jde o první datovaný doklad s výslovným uvedením jména města, bývá rok 1349 považován za rok založení Benátek. PhDr. Luděk Beneš Fota poskytlo Muzeum Benátky nad Jizerou dopisy MÁJ JE KVĚTEN... Je tu zase máj, měsíc plný květů, ale hlavně podle básníka Karla Hynka Máchy Měsíc lásky. A na ni snad všichni nejen rádi, ale i s úctou vzpomínáme. Když jsem vyrůstal jako kluk v Benátkách nad Jizerou, cítil jsem máj také jinak, protože se konaly vždy v podvečer májové pobožnosti. Ve všední den pouze mluvené a v neděli vždy zpívané. Do střední Evropy se dostala tato pobožnost v 19. stol. A vrcholí pobožností Navštívení Panny Marie. První máj je také Svátek práce a je to Státní svátek. Většina z nás si pamatuje na dlouhá desetiletí, kdy účast na něm byla povinná. Průvody s rudými vlajkami, projevy funkcionářů a v Praze desetitisícové počty na Letenské pláni. Večer pak polibky v parcích a v Praze hlavně pod Petřínem u sochy Karla Hynka Máchy. Průvody se již díkybohu nekonají, ale láska k máji jistě patří v našich Benátkách patří k prvnímu květnovému dni jarmark. Byl jsem se tam také několikrát podívat. Stálo to za to V Praze 6, kde již žiji pětačtyřicet let, se 8. května, v Den vítězství, konají Dejvické slavnosti. Podium pro umělce, v ulicí obrněné transportéry a džípy a muži v uniformách Američanů, Rusů, četníků a dobrovolníků. Dva velké stany s občerstvením jeden s českou kuchyní a druhý se slovenskými dobrotami. S manželkou tam obyčejně zajdeme na halušky. V loňském roce v bohatém programu od 12 do 21 hodin vystoupili Jazzorchestr české armády a hrál jako Glenn Miller, zpěváci Petr Muk,

15 6. května 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 Peter Nagy, Iva Bittová, Jitka Molavcová s Jiřím Suchým, Eva Pilarová a dětské taneční soubory. V květnu také zajdeme na Petřín ke Karlu Hynku Máchovi a dáme si u něho políbení Udělá nám to oběma dobře. Milí Benátčané, přeji Vám hezký květnomáj s láskou a přátelstvím. Ať obojí dlouho Vám i nám všem vydrží. To Vám přeji a zdravím Váš Dr. Jiří Pfeifer BIO ČI NEBIO, HLAVNĚ ZDRAVĚ Boipotraviny jsou pěstovány s ohledem k přírodě a lidskému zdraví. Tolik oficiální sdělení. Pokud se ovšem člověk začne o biopotraviny zajímat trochu více, zjistí, že ne každá potravina, která je označena značkou BIO musí zákonitě prospívat našemu zdraví. Takový biouherák nebo biobůček je zdrojem velkého množství živočišného tuku naprosto stejně jako uherák a bůček vyprodukovaný z konvenčně chovaných zvířat. Bohužel spousta lidí u nás v honbě za zdravějším životním stylem podlehla módní vlně biopotravin. Biopotravinám se u nás zatím daří. Možná je to způsobeno tím, že v našem uspěchaném světě se role jídla zmenšuje a odkláníme se od jeho přirozených zdrojů. Děti někdy ani nevědí, jak jídlo vzniká, protože si myslí, že se kupuje již hotové v podobě zmrazených polotovarů, málokdo z nás sám něco pěstuje, přes týden vaříme čím dál méně, možná to už ani neumíme a maskujeme to nedostatkem času. Jídlo přitom plní v našem životě celou řadu funkcí. Není to jen výživa člověka. Po staletí bylo jídlo spojníkem v rodině a možná si jen stačí vzpomenout na návštěvu u babičky, kde se vše točilo kolem kuchyně, a celá rodina se scházela u kuchyňského stolu. V dnešních rodinách často chybí i ten základ, a to je právě ten stůl. Souvisí to samozřejmě s tím, jakou váhu kdo z nás jídlu přikládá. Pokud to zjednoduším, já v jídle vidím dobrý prostředek jak zlepšovat kvalitu života. A možná, že právě i díky zájmu o výrobky se značkou BIO nebo EKO, jsme na začátku cesty objevování dobrého jídla, kdy kvalita bude převažovat nad kvantitou. Kdy začneme upřednostňovat sezónní tuzemské výrobky a potraviny a uvědomíme si, jak dalekou cestu musí některé dovážené potraviny podstoupit, aby se dostaly na náš stůl. Hlavním motivem by měla být odpovědnost za důsledky spotřeby. Netvrdím, že bychom si už nikdy neměli dát třeba banány, protože k nám často putují až z druhého konce světa, ale pokud budu mít na výběr například mezi jablkem vypěstovaným u Českého Brodu a jablkem dovezeným ze Španělska, měla bych dát přednost právě tomu tuzemskému. Naučme se objevovat chuť potravin vypěstovaných v našich podmínkách a především, začněme z nich opět vařit. Vaření z čerstvých surovin není nikterak složité, a pokud jste to někdy vyzkoušeli, jistě mi dáte za pravdu, že stačí zkombinovat dvě, tři suroviny a máte výborný pokrm, kdy plně vynikne chuť a vůně použitých surovin. Zkusme tady nahradit trvanlivé potraviny a polotovary čerstvými a zdravými potravinami ať již v kvalitě bio či nebio a udělejme tak krok ke zdravému životnímu stylu. Zdravému životnímu stylu se můžete učit i v Benátkách n. Jiz. opět od 13. září 2011 v tříměsíčním kurzu snižování nadváhy STOB a vyzkoušet si, že co je zdravé může být i dobré a vůbec to nemusí bolet. Kontakt: Helena Takačová specialista na hubnutí a zdravý životní styl Kurz snižování nadváhy STOB a zdravého životního stylu v Benátkách n. Jiz. začalo v lednu 2011 navštěvovat celkem 10 účastnic. Do konce tříměsíčního kurzu jich úspěšně dorazilo 9, což je velice slušný počet. Přičítám to tomu, že se zde utvořila opravdu fajn parta lidí, kteří táhnou za jeden provaz. Na počátku měl kurz jako skupina celkovou váhu 891,4 kg a na závěru 830,2 kg. Celkově se nám tedy povedlo zhubnout 61,2 kg, tj. průměrně 6,8 kg. Přičemž největší váhové úbytky byly 11 kg, 9,2 kg a 7,3 kg. Všem gratuluji a ze srdce přeji, aby si shozená kila udržela co nejdéle. Helena zlatá svatba Dne oslavili Zlatou svatbu manželé Petr a Jana Polákovi. Slavnostní obřad se uskutečnil v obřadní síni městského úřadu za přítomnosti místostarosty města RNDr. Pavla Štiftera. Dne oslavili Zlatou svatbu manželé Zdeněk a Marie Ratimcovi. Slavnostní obřad se uskutečnil v obřadní síni městského úřadu za přítomnosti místostarosty města RNDr. Pavla Štiftera. Spokojené účastnice letošního prvního benáteckého kurzu (leden duben) Foto poskytla Helena Takačová VZPOMÍNKA Dne 15. května 2011 uplyne rok od úmrtí pana Jaroslava Maršíka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jiřina a synové Jaroslav a Jiří s rodinami

16 strana 16 KLUB PRO SENIORY Zpravodaj Benátecka Klub pro seniory v dubnu Letošní duben byl ukázkou aprílového počasí vítr, déšť, zamračená i modrá obloha, teploty pod nulou i přes 20 stupňů nad nulou. Ale ani zima, déšť a silný vítr neodradily návštěvníky Klubu pro seniory od účasti na dubnových akcích. Každé úterý se scházely seniorky k pravidelnému zdravotnímu cvičení a každou středu se věnovaly ručním pracím pod odborným vedením paní Dibitanzlové tentokrát to byla především příprava na velikonoční svátklub pro seniory Program Klubu pro seniory náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II KVĚTEN 2011 úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Promítání s p. B. Šonskou úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Něco málo o zdravé výživě úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Čtení z tvorby p. Taťjány Nálepkové sobota sraz u zámecké brány ZPŠ Procházka lesem Slepeč úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Hrátky s pamětí úterý Cvičení pro seniory čtvrtek úterý čtvrtek P ř i p r a v e n o n a z a č á t e k č e r v n a Hrátky s pamětí Cvičení pro seniory Výlet: Hrádek n. N., Hradec Králové Svoz na úterý a čtvrtek nahlásit den předem do hodin do podatelny MěÚ Benátky n. J. I na tel. č ky (zdobení velikonočních vajíček za použití nové techniky a zdobení velikonočních perníčků). První dubnový čtvrtek si povídali senioři o tom, jakým zaměstnáním se ve svém životě věnovali, jaká byla v tomto směru jejich přání a představy a jaká skutečnost. Bylo to zajímavé a poučné vzpomínkové odpoledne. V dubnu se také pokračovalo v procvičování paměti a díky zadanému domácímu úkolu si budou senioři procvičovat paměť i doma. V přednášce paní Gabriely Šimkové Úvod do grafologie získali senioři Náplní čtvrtečního odpoledne 21. dubna 2011 v Klubu pro seniory byl úvod do grafologie nové poznatky o tom, co všechno na nás prozradí naše písmo. Toto téma všechny velmi zajímá a těší se na další pokračování. Letošní Velikonoce provázelo pěkné teplé počasí, zato den, kdy se v Klubu sešli senioři k čarodějnickému reji byl chladný a deštivý a posezení na venkovní terase nepřipadalo v úvahu. Přes tuto nepřízeň počasí to bylo odpoledne naplněné dobrou náladou, zpěvem, tancem a spokojenými úsměvy. Velký obdiv všech patřil paní Miladě Čížkové, která si nenechá ujít příležitost k tanci tančí opravdu velmi ráda, na tváři má úsměv, který vás pohladí, je to elegantní dáma vždy s dobrou náladou ani se nechce uvěřit, že jí do devadesátky chybí necelé dva roky. KLUB PRO SENIORY BENÁTKY NAD JIZEROU zve na výlet na zámek Hrádek u Nechanic a do Hradce Králové, který se koná ve čtvrtek 9. června 2011 Odjezd od Čapků v 8.15 hod. se zastávkou v Obodři, Na Burse, u Internátu. Přihlášky přijímá MUDr. Lydie Kroupová, tel , mobil Počasí tentokrát nelákalo k posezení na venkovní terase, ale to nepokazilo náladu nikomu z návštěvníků Klubu pro seniory v úterý 26. dubna a Čarodějnický rej se vydařil i tentokrát Příznivkyně ručních prací se věnují přípravě Velikonoc na snímku právě zdobí velikonoční vajíčka Paní Čížková (vlevo) vynechala při Čarodějnickém reji jen několik málo příležitostí si zatančit (vpravo vedoucí Klubu M. Vraníková, která umí seniorům navodit dobrou náladu)

17 6. května 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 17 Poslední aprílové čtvrteční odpoledne si návštěvníci Klubu osvěžili i rozšířili znalosti o našich panovnících, dozvěděli se, jak četná jsou u nás jejich příjmení (nejvíce je Nováků) a seznámili se se svými květinovými horoskopy. A veselý závěr odpoledne přinesly citáty Miroslava Horníčka. Vše připravila paní B. Šonská na snímku třetí zprava. ojedinělé, spíše běžné, je přilehlý prostor u komunikací tam lze odhodit odpadky z jedoucího auta, využívají ho k tomuto účelu i procházející chodci Na druhé fotografii jsem pro ukázku zachytila prostor u výjezdu z našeho města na rychlostní komunikaci č. 10. Že by to sem zavál neposedný vítr? Poslední dubnový čtvrtek patřil historii a různým zajímavostem Text a fota: emje VŠIMLI JSME SI Svátky jara Velikonoce vnímáme v současné době převážně jako svátky jara. Promítáme do nich staré velikonoční tradice a jednou z nich, která se v našem městě dodržuje, je řehtání. Začíná na Zelený čtvrtek, kdy zvony odletěly do Říma a jejich zvonění nahrazuje hluk řehtaček, klapaček, hrkaček apod., se kterými převážně chlapci chodí po městě naposledy na Velký pátek odpoledne. A v sobotu ráno pak vybírají za řehtání po domech vejce, peníze, kdo jim co dá a o vše se pak podělí. Tak tomu bylo i o letošních Velikonocích na fotografii jsme zachytili skupinku, která v sobotu 23. dubna právě začíná obcházet svůj obvod, kterým podle staré tradice od čtvrtka procházela s řehtačkami. Věřím, že za svoje řehtání byli všichni po zásluze odměněni a než to celé obešli, jejich košík se naplnil. Kam s odpady Text a fota na této straně: emje Čistota a pořádek doma i na veřejných prostranstvích se líbí většině z nás, její udržování je prospěšné nám všem, ne všichni však máme stejnou představu na způsobu udržování. Většina z nás odpady odkládá do popelnic, kontejnerů a do Sběrného dvora. Někteří jsou přesvědčeni, že jejich způsob odkládá- Pohled do areálu Motorestu Tempo z mostu ní odpadů, který je od uvedených možností odlišný, je vhodnější. Jednu z těch vhodnějších možností jsem zachytila na jednom ze dvou snímků první je místo pro odpady ohraničené zeleným trávním obrubníkem v areálu Motorestu Tempo. Druhé místo, které není v žádném případě Květinářství v Dražické ulici Všimli jste si, že si v Dražické ulici můžete od dubna v Benátkách nad Jizerou I koupit v útulném Květinářství květiny řezané i v květináči, různá hnojiva i hezké dárky. A z vlastní zkušenosti mohu říct, že tu dostanete na váš dotaz ochotnou odpověď i odbornou radu. Ve zprávách Policie si můžeme přečíst informaci s nadpisem Mosty přes Jizeru chátrají. My jsme si všimli, že to nejsou jen mosty přes Jizeru, ale i mosty přes silnice. Most u výjezdu z Benátek nad Jizerou u Motorestu Tempo je lemován zábradlím, o které viditelně není bezpečné se opřít či se ho přidržet. Zub času (že by i opomíjení údržby?) na tomto zábradlí důkladně zapracoval Záběr jednoho s mnoha míst na tomto mostě Nejen mosty přes Jizeru Zavřeno Všimli jste si i vy, že si již denní tisk, časopisy, pohledy, drobné dárkové předměty, cigarety a další zboží na Husově náměstí v příjemné Trafice pana Truksy nekoupíte? Koncem března nájemce a provozovatel těchto prostor nájem i prodej po mnoha letech ukončil. Město Benátky nad Jizerou, které je vlastníkem těchto nebytových prostor, vypsalo na jejich pronájem veřejnou nabídku můžete si ji přečíst i v tomto čísle Zpravodaje Benátecka. Zdá se, že toto je v Dražické ulici první prodejna toho druhu nebo ne? Trafika v čp. 60 na Husově náměstí ukončila svůj provoz. Smutná je z toho i bývalá zákaznice na našem snímku

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka VELIKONOCE V KERAMICE U MATOUŠE Sobota 23. dubna 2011 byla dnem, kdy probíhala v Keramickém ateliéru U Matouše v městské části Obodř již tradiční Velikonoční výstava. Byl to den prozářený teplými slunečními paprsky a v prostoru výstavy jste silně vnímali jarní pohodu a velikonoční náladu. Jako v předchozích letech bylo na co se dívat, popřípadě si i co zakoupit. Mohli jste se zaposlouchat do hudebního vystoupení ZUŠ J. A. Bendy a R. Pavlíka, podívat se na pohádku v podání Loutkového divadla Rolnička, prohlédnout si obrazy R. Pavlíka a M. Machačové, v provozu byly výtvarné dílny pro děti. Dokonce jste si tady mohli dát vyložit svůj osud u kartářky. Mohli jste tu pobýt krátce i delší dobu dobrého občerstvení tu byl dostatek. Sobotní chvíle strávené v příjemném prostředí Velikonoční výstavy byly, a jistě ne jenom pro mě, takovým milým pohlazením na duši. Pro ty, kteří se nemohli přijít podívat na Velikonoční výstavu PaedDr. Jany Rejzlové přinášíme alespoň několik snímků. Text a fota: emje

19 6. května 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 19 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA l 7. 5., zápis od 5:00, začátek závodu od 6:00, rybník Kochánky, Rybářské závody dospělí, pořádá: MOČRS Benátky nad Jizerou l 7. 5., 18:00 20:00, sportovní hala při ZŠ Pražská, KickboxMania s Janou Richterovou (info na cz, přihlásit se můžete na nebo na telefon ), pořádá: Fit club Milbe l 8. 5., sraz účastníků v 5:45 a zahájení v 6:00, rybník Kochánky, Zlatá udice (klání mezi dětskými rybářskými oddíly z okresu MB, akce není určena pro širokou veřejnost), pořádá: MOČRS Benátky nad Jizerou l , 19:30, Muzeum Benátky, Koncert souboru La Gambetta, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Malování na hedvábí, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 9:00 15:00, Klub dětí a mládeže, Okresní kolo Středočeský taneční pohár, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 18:00, Keramický ateliér U Matouše, Keramika pro veřejnost, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 15:00 19:00, sportovní hala při ZŠ Pražská, Sokol v pohybu (tři hodiny Zumby a bojové sporty) v rámci výročí 150 let od založení Sokola, pořádá: T. J. Sokol Benátky l , 9:00 11:00, Keramický ateliér U Matouše, Keramika pro maminky s dětmi, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 19:00 23:00, zámecký areál, Muzejní noc, pořádá: Muzeum Benátky l , Fit Boot camp v Harrachově, Sportovní víkend pro ženy: ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu s plnou penzí a pitným režimem, dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, 5 hodin cvičení, přednáška o zdravém životním stylu. Cena Kč 1.950,- (více info na nebo na telefonu ), pořádá: Fit club Milbe l , start od 8:00 do 9:00 od zámecké brány, Cesta pohádkovým lesem, pořádá: T. J. Sokol Benátky l , 9:00 9:30 sraz u zámecké brány, Pohybem a poznáním ke zdraví (pochod pod stráněmi), pořádá: ZPŠ ve spolupráci s Klubem seniorů l , 9:00 14:00, hájovna Okrouhlík, Místní kolo myslivecké soutěže (přírodovědná soutěž o zajímavé ceny, bohatý program a zvěřinové občerstvení zajištěno), pořádá: Klub dětí a mládeže ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Benátky l , 21:00, Loděnice na Urbanovce, Koncert: Aneta Langerová, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, pořádá: Loděnice na Urbanovce l , odjezd ve 13:00 od Čapků se zastávkou Na Burse, Zájezd na zámek v Lysé nad Labem, pořádá: Spolek rodáků l , 12:00, areál ZŠ Pražská, Atletický trojboj 1. stupně (okresní kolo), pořádá: ZŠ Pražská l , 17:30, sál Záložna, Koncert tanečního oboru, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy l , 18:00, Keramický ateliér U Matouše, Keramika pro veřejnost, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 9:00 15:00, hájovna Okrouhlík, Okresní kolo myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej (přírodovědná soutěž o zajímavé ceny, bohatý program a zvěřinové občerstvení zajištěno), pořádá: Klub dětí a mládeže ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Benátky l , zápis účastníků od 6:00, zahájení v 7:00, Olšiny, Křemen, Dětské rybářské závody, pořádá: MOČRS Benátky nad Jizerou l , 18:00, zámecká sklepení, Ochutnávky vín, pořádá: Město Benátky l , 21:00, Loděnice na Urbanovce, Koncert: Sto Zvířat, Interpret Neznámý, pořádá: Loděnice na Urbanovce l 1. 6., 10:00, sál Záložna, Skřítek Notíček pro MŠ a ZŠ, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy l 1. 6., 11:30 15:00, Klub dětí a mládeže, Den dětí v KDM, pořádá: Klub dětí a mládeže l 1. 6., 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l 2. 6., 11:30-15:00, sál Záložna, Prezentace odborných dovedností žáků závěrečných ročníků SOŠ a SOU Horky nad Jizerou (kuchař-číšník, cukrář a provoz služeb), pořádá: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou l 2. 6., 17:00, Muzeum Benátky, Vernisáž výstavy k 25. výročí Základní umělecké školy, (výstava potrvá do , otevřeno: úterý neděle, 9:00 12:00, 13:00 17:00), pořádá: Muzeum Benátky a ZUŠ J. A. Bendy l 3. 6., 11:30 14:00, sál Záložna, Prezentace odborných dovedností žáků závěrečných ročníků SOŠ a SOU Horky nad Jizerou (kuchař-číšník, cukrář a provoz služeb), pořádá: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou l ,Víkend pro maminky s dětmi, Sportovní víkend pro maminky ve Špindlerově Mlýně, po dobu cvičení bude zajištěné hlídání vašich nejmenších. Ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu, dvoulůžkové pokoje a apartmány s vlastním sociálním zařízením, 3 hodiny cvičení, bazén zdarma (více info naleznete na nebo na telefonu ), pořádá: Fit club Milbe l 3. 6., 21:00, Loděnice na Urbanovce, Koncert: Support Lesbiens, Yellow, pořádá: Loděnice na Urbanovce l 4. 6., 8:30 9:15 zápis, 9:30 DIVADLO start, zámecký areál, Běh naděje, pořádá: T. J. Sokol Benátky l 4. 6., sraz v 10:30 na Husově náměstí, Dětský den, pořádá: Romano lav l 4. 6., 15:00, Keramický ateliér U Matouše, Slavnostní zakončení keramického roku (rozdání vysvědčení, rozloučení s keramikou, aukce za 1 Kč, občerstvení, program, určeno pro širokou veřejnost), pořádá: Keramický ateliér U Matouše l 5. 6., 14:00 17:00, Loděnice na Urbanovce, Dětský den, pořádá: Klub dětí a mládeže ve spolupráci s Klubem Loděnice l 8. 6., 18:00, sál Záložna, Koncert k 25. výročí školy + výstava výtvarného oboru, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy FARMÁŘSKÉ TRHY Farmářské trhy se budou v Benátkách nad Jizerou konat Na Burse každou středu v čase od 8:00 do 14:00 hodin. Více na ové adrese: nebo na telefonním čísle Večer v zajetí šansonů Ve čtvrtek 14. dubna uspořádalo město Benátky nad Jizerou v sále Záložny představení s názvem Marléne Dietrich a Pařížský Vrabčák. Písně Marléne Dietrich a Edith Piaf zde zazněly v podání paní Renaty Drössler a Marty Balejové. Zleva: Petr Drešler harmonika, Marta Balejová Edith Piaf, Petr Ožana klavír, Renata Drössler Marléne Dietrich Foto: Lenka Hýblová

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Návštěva skládky s Benáteckým čtyřlístkem AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (pobočka Benátky nad Jizerou I) Svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu včetně nebezpečného. Svoz a dotřídění separovaných složek odpadu. Zpracování druhotných surovin. Ekologicky zaměřený Benátecký čtyřlístek uctil Den Země na benátecké skládce odpadů a to v sobotu 23. dubna dopoledne. Díky slunečnému a teplému počasí, ale hlavně díky vyprahlé lesní půdě a nebezpečnému suchu, z další plánované akce zaměřené na přírodu sázení stromků, sešlo. Na skládce asi třicítku zájemců včetně dětí přivítal šéf Čtyřlístku a benáteckých lesů, pan Karel Bendl. Představil nám paní inženýrku Zuzanu Máslíkovou, která nás pak celou akcí provázela a odpovídala na naše všetečné dotazy. A co jsme se o naší skládce dozvěděli? Většina z nás ani netušila, že jde o největší skládku v Česku a že její životnost je počítána až do roku 2051! Pokud bychom chtěli celou skládku obejít, ušli bychom celých 9 km, tak je rozsáhlá. Skládka zahájila svůj provoz v roce Nahradila tak již naplněnou a ne úplně šťastně umístěnou skládku na kopci nad Obodří. Skládku v současné době stoprocentně vlastní společnost AVE, na skládku se zaváží odpad převážně z Mladoboleslavska, Prahy-východ, Nymburska Pokud bychom chtěli celou skládku obejít, ušli bychom celých 9 km U svozových vozů a Mělnicka. Skladuje se nejen komunální odpad, ale také nebezpečný odpad. Např. k půdám a kalům s obsahem těžkých kovů se přidává cement, nebezpečné látky se naředí, po odběru vzorků a analýze se uloží na skládku. Skládka funguje i jako sběrna dalších kategorií nebezpečného odpadu (elektroodpad, barviva, ředidla), ten se jen dočasně uskladní a následně odveze k dalšímu zpracování. Před třídící halou (druhý zleva Karel Bendl, ředitel Správy městských lesů, pátá zprava Ing. Zuzana Máslíková) Kompaktor přilákal pozornost všech účastníků prohlídky, zvláště dětí Fota: emje Prohlídku jsme nejprve zahájili krátkou přednáškou naší paní průvodkyně, pak jsme se vydali kolem kuka vozů na těleso skládky. Karel Bendl nám neznalým a především dětem sdělil, že na naší skládce se točil film Jana Svěráka Kuky se vrací, řekl, že poznal plot a svůj les, do kterého Kuky utekl. Paní inženýrka nám vysvětlila, kam se jímají vody skládkové a vody povrchové. Skládkové zapáchající vody tečou do jímky, odkud jdou na čističku založenou na principu reverzní osmózy (to je např. metoda přípravy destilované vody). Membránové filtry a měniče iontů mají vysokou účinnost, o čemž svědčí kuňkání žab v retenční nádrži. Ze skládky se také jímá bioplyn (cca 50% methanu), který je veden do kogenerační jednotky, kde je z něj vyráběna generátorem elektřina, která je využita v třídírně odpadu. Skládka je rozvodem trubek a hadic také pravidelně zavlažována, aby se zabránilo samovznícení (z chemických reakcí uvolňujících teplo). Jak se ukázalo, k požárům skládky došlo především vinou dovozců odpadu, neboť hořela z povrchu. Na tělese skládky jsme mohli vidět kompostovací plochu, kde se skladuje (a přemísťuje) převážně biologický odpad, který je využitelný jako organické hnojivo především do parků. A také velký stroj na upěchování odpadků kompaktor. Na závěr prohlídky jsme navštívili třídírnu odpadů, kam se vozí tříděný odpad. Plasty se např. třídí na sedm druhů (čiré PET lahve, modré a zelené PET lahve, silnější plasty, folie apod.), dále se třídí papír, sklo. Vytříděný odpad se lisuje a výlisky se prodávají. U plastů je cca 40% odpadu, který nevyhovuje a musí se sládkovat. Technika je pásová, vlastní třídění (výběr) musejí obstarat lidé. Celkem hodina a půl příjemného poznávání, jak se nakládá s naším odpadem, uplynula velmi rychle. Byť nám skládka nevoní, je třeba si uvědomit, že nic lepšího krom řízeného skládkování, třídění odpadu a spalování člověk nevymyslel. A jedině tak může zodpovědně odpovědět na Nerudovskou otázku Kam s ním? Ti nezodpovědní si s tím hlavu nelámou a pohodí nám různé harampádí v lese! Ti zodpovědní třídí a uklízejí. Na ekologii pamatuje i naše legislativa, a tak máme mj. i zákon

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E

Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK l 2016/2017 R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E Týden na podporu ochrany životního prostředí Již po patnácté se na naší škole

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

TECHNIK BUDOUCNOSTI. obecně prospěšná společnost. Návrh odměn pro soutěže Ostatní výdaje a příspěvky Školní rok 2013/2014

TECHNIK BUDOUCNOSTI. obecně prospěšná společnost. Návrh odměn pro soutěže Ostatní výdaje a příspěvky Školní rok 2013/2014 TECHNIK BUDOUCNOSTI obecně prospěšná společnost Návrh odměn pro soutěže Ostatní výdaje a příspěvky Školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola Resslova 5 Příspěvková organizace Ústí nad Labem 1. SOČ

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a A.W.Faber-Castell

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více