- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení)."

Transkript

1 Osobní výstroj a výzbroj: je souhrn předmětů, soubor potřeb, případně oblečení k určité činnosti k vykonávání nějakého úkonu. Výstroj hasiče: Výzbroj hasiče: - přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

2 1. HASIČSKÁ PŘILBA Hasičská přilba je definována jako ochranná pokrývka hlavy hasičů." V evropské normě EN 443 je uvedena jako osobní ochranný prostředek určený pro zajištění ochrany hlavy uživatele proti rizikům, které se mohou vyskytnout během činností vykonávaných hasiči. Přes značné konstrukční odlišnosti většina hasičských přileb sestává z následujících částí: - skořepina, - náhlavní systém, - upínací a zajišťovací část, - nátylník, - spojovací části, - doplňky a přídavné části.

3 1. HASIČSKÁ PŘILBA Skořepina je hlavní ochrannou částí přilby a většinou je tvořena výliskem z plastické hmoty. Jejím hlavním účelem je zabránit přímému zasažení hlavy padajícími úlomky a předměty, tvoří ochranu horníčásti hlavy proti následkům možného dotyku s elektricky vodivými částmi konstrukcí nebo předměty pod napětím, proti zvýšeným teplotám a proti přímému zasažení chemickými látkami. Musí vykazovat specifickou odolnost: - mechanickou, - tepelnou, - chemickou, - elektrickou pevnost.

4 1. HASIČSKÁ PŘILBA Tepelná odolnost je odolnost především proti účinkům přímého zasažení plamenem, kdy materiál skořepiny musí vykazovat schopnost tzv. samozhášivosti a odolnosti proti účinkům sálavého tepla. Chemická odolnost je schopnost odolávat bez porušení povrchu skořepiny běžným chemickým látkám, tzn. takovým, které se poměrněčasto vyskytují a u nichž je předpoklad, že při zásahu může s nimi povrch skořepiny přijít do styku. Elektrická pevnost je elektroizolační schopnost materiálu skořepiny. Vzhledem k tomu, že k výrobě skořepin hasičských přileb se používají plastické hmoty, které jsou velmi dobrými izolanty, nepředstavuje tato odolnost pro výrobce obvykle problém. Jen pro informaci je možno uvést, že všechny užívané hasičské přilby mají minimální elektrickou pevnost 5000 V.

5 1. HASIČSKÁ PŘILBA Náhlavní systém je umístěn uvnitř skořepiny a vytváří pružný opěrný systém, který je ve styku s horníčástí hlavy a zabraňuje přímému dotyku skořepiny s hlavou. Tento systém má za úkol ztlumit přenos účinků dynamického zatížení, které vznikne při dopadu tělesa na hlavu osoby, užívající přilbu. Náhlavní systém je řešen jako dvoustupňový: první stupeň směrem od skořepiny je tvořen polyamidovými popruhy, který je schopen pružně ztlumit náraz na skořepinu, je uchycen po obvodu skořepiny a má od vnitřního povrchu skořepiny dostatečnou vzdálenost min. 25 mm, vymezuje prostor mezi hlavou nositele přilby a vnitřním povrchem skořepiny. druhý stupeň systému přichází do styku přímo s hlavou nositele přilby. Nejsou na něj již kladeny pevnostní požadavky, musí však zajišťovat pohodlné umístění přilby na hlavě, pokud možno příjemný pocit při nošení, dostatečné větrání apod. Je opatřen možností seřizování pro obvod hlavy a v temenníčásti.

6 1. HASIČSKÁ PŘILBA Upínací a zajišťovací část někdy také nazývaná podbradník slouží k upnutí a zajištění přilby na hlavě. Nátylník je připnut k přilbě vzadu, při použití přilby splývá na ramena a chrání tak zadníčást krku před padajícími horkými nebo žhavými úlomky pevných částic, před sprškami horké vody apod. Spojovacíčásti slouží k vzájemnému spojení některých částí přilby. Jedná se o spojení náhlavního systému se skořepinou, spojení nátylníku se skořepinou apod.

7 1. HASIČSKÁ PŘILBA Doplňky a přídavnéčásti zvyšují ochranné vlastnosti přilby a tím i bezpečnost práce: - průhledné štíty pro ochranu očí nebo celého obličeje, - odnímatelné, - integrované v přilbě, - ochranné síťky pro práci s motorovou pilou, - zařízením pro dorozumívání (vestavěná sluchátka a mikrofon), - speciální rychloupínací mechanismy pro obličejové masky dýchacího přístroje, které umožňují nasazení obličejové masky bez nutnosti sundání přilby, - držáky pro možnost umístění hlavové svítilny, - zvýrazňující prvky, např. reflexní nálepky nebo luminiscenční nátěry.

8 2. ODĚVY HASIČE - pracovní - zásahový - izolační ochranný proti: - chemickým látkám: - skupina A (škodliviny ve všech skupenstvích), - skupina B (pouze škodliviny kapalné a pevné), - radioaktivním látkám, - sálavému teplu: - lehké, - střední, - těžké.

9 2. ODĚVY HASIČE 2.1 PRACOVNÍ STEJNOKROJ Pracovní stejnokroj je definován jako hasičský stejnokroj používaný při výkonu zaměstnání". Tento stejnokroj, označovaný ve výstrojních předpisech jako Pracovní stejnokroj II. Skládá se z: - blůzy, - kalhot, -čepice. - triko s krátkým nebo dlouhým rukávem. Stejnokroj se užívá především pro práci na požární stanici, pro výkon státního požárního dozoru apod. Existuje ve více provedeních a to především v závislosti na výrobci, tato provedení se od sebe liší materiálem a konfekčním vyhotovením.

10 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Termín hasičský pracovní oblek je definován jako oblek chránící hasiče před určitými vnějšími vlivy". V současné době se poměrněčasto setkáváme s označením těchto obleků jako ochranné pracovní oděvy" nebo zásahové obleky", vzhledem k tomu, že se používají, díky svým ochranným vlastnostem u zásahů. Hlavní cíl: - max. ochrana hasiče při zásahu, - vytvoření optimálních mikroklimatických podmínek v obleku při značném fyzickém zatížení.

11 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Základní požadavky na oblek: - tepelná odolnost - mechanická odolnost - nepromokavost - schopnost odvádět vnitřní vlhkost - do určité míry chemická odolnost - poddajnost materiálu, ze kterého je oblek ušit - antistatická úprava materiálu - vhodné konfekční provedení (neomezující pohyb, vhodné zapínání, optimální umístění kapes, zvýrazňující prvky apod.)

12 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Pracovní obleky jsou provedeny jako několikavrstvé. Tyto vrstvy se označují jako bariéry. Nejčastější jsou tří vrstvy. První, vnější vrstva, chrání hasiče proti působení vnějších vlivů u zásahu, tzn. především proti teplu a krátkodobému přímému působení plamenů. Současně musí mít tato vrstva i značnou mechanickou odolnost a do jisté míry i určitou odolnost chemickou. Pro tuto vrstvu se používá kombinace dvou ze tří základních materiálů. Jsou to NOMEX, KEVLAR, PBI. Nejčastěji se můžeme setkat s kombinací materiálů NOMEX a KEVLAR. NOMEX je materiál s velmi dobrou tepelnou odolností a má dobré konfekční vlastnosti, je poddajný a příjemně se nosí, dobře se barví. KEVLAR má oproti NOMEXU daleko vyšší mechanickou odolnost, kevlarová tkanina je drsnější a méně poddajná, poměrně špatně se barví.

13 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Materiály pod mikroskopem NOMEX GORE-TEX

14 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Druhá vrstva je bariérou proti vlhkosti a průniku vody k další vrstvě a k tělu hasiče. Musí splňovat dvě základní podmínky: - bránit pronikání vlhkosti a kapalin k vnitřní tepelné vrstvě a dále k tělu hasiče, - musí být maximálně prodyšná směrem ven, tzn. musí umožňovat ventilaci těla při pocení a snižování teploty. V současné době se pro tento účel nejčastěji používají materiály GORE-TEX, GEKA-TEX nebo BREATHE-TEX. Jedná se o prodyšné mikroporézní materiály s obrovským množstvím jemných pórů (např. GORE-TEX má 9 biliónů pórů na ploše 1 čtverečního palce. Tyto póry umožňují unikání výparů a dýchání zevnitř, brání však pronikání vody a jiných kapalin zvnějšku.

15 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Třetí vrstva, tzv. termální bariéra, chrání hasiče před působením vnějšího tepla a proti prochladnutí. Musí však zůstat suchá, protože jinak dochází k hromadění vlhkosti přímo u těla hasiče a při vysoké vnější teplotě by docházelo k vytváření páry a hasič by byl vystaven tzv. tepelnému stresu. Pro tuto vrstvu se opět užívají materiály jako již zmíněné NOMEX, KEVLAR, PBI a jejich směsi. Užívá se např. textilní plsť z nomexových a kevlarových vláken aplikovaná na podkladu z NOMEXU. Známými materiály pro třetí vrstvu jsou např. ARALITE,SONTARA.

16 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Technické podmínky ochranného oděvu: ochranný oděv splňuje požadavky ČSN EN 469 a ČSN EN ochranný oděv se skládá z kabátu a kalhot, překrytí kabátu přes kalhoty je nejméně 30 cm, konstrukčně se ochranný oděv skládá ze svrchní vnější oděvní součásti a spodní oděvní součásti, spodní oděvní součást je odepínatelná od svrchní vnější oděvní součásti, po odborných opravách ochranného oděvu se jeho ochranné vlastnosti nemění, ochranný oděv, včetně odepínatelné spodní oděvní součásti, lze prát ve vodě 60 C teplé při dodržení požadavkůčsn EN 469, materiál svrchní vnější oděvní součásti je (odolný proti oděru, stálobarevný, trvale antistatický, proveden v barvě námořnická modř).

17 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Technické podmínky ochranného oděvu - kabát: kabát je v provedení s jednořadovým zapínáním a se vsazovanými rukávy, zapínání zdrhovadlem překrytým krycíčástí jištěným stuhovým uzávěrem; zapínání zdrhovadla je umožněno v ochranných rukavicích, které splňují požadavky ČSN EN 659, nejméně dvě boční svrchní kapsy s patkou na zapnutí stuhovým uzávěrem proti vnikání mechanických nečistot a částečně i vody, v horní levé předníčásti svrchní kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při prudkém předklonu, běhu a práci hasiče, uzávěrky rukávů z nehořlavého úpletu s palečnicí zabraňující shrnování rukávů, na kabátě v jeho horní pravé předníčásti může být přišit nesnadno hořlavý stuhový uzávěr, o rozměrech 125 x 25 mm, určený pro jmenovku.

18 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Technické podmínky ochranného oděvu - kalhoty: kalhoty musí mít: zvýšený pas a šle, rozparek s překryvem a fixací zabraňující jeho rozevření při práci, velikost obvodu pasu kalhot lze upravit např. všitou gumou nebo páskem na regulaci.

19 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Technické podmínky ochranného oděvu - reflexní značení: nápis "HASIČI" je černé barvy v reflexním rámečku žluté barvy o rozměrech 330 x 75 mm a výška písma i s háčkem je 60 mm, reflexní pás, s parametry odpovídajícími požadavkům ČSN EN 471, se skládá ze tří pruhů v barvě žluté a stříbrné; horní a dolní třetina jeho šířky je barvy žluté a prostřední třetina barvy stříbrné, Reflexní pás je umístěn ve vodorovné linii po obvodu: kabátu ve výši prsou, spodní části kabátu a jeho spodní okraj je ve vzdálenosti nejméně 50mm od spodního okraje kabátu, rukávů kabátu ve výši prsou a ve spodníčásti rukávů a jeho spodní okraj je ve vzdálenosti 140 mm od dolního okraje rukávu, spodníčásti nohavic a jeho spodní okraj je ve vzdálenosti 240 mm od dolního okraje nohavice.

20 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy pro hasiče -ČSN EN 469 Šíření plamene podle EN 532 Při zkoušce musí být splněny následující požadavky: žádný vzorek nesmí dohořet k hornímu nebo jinému okraji; v žádné vrstvě žádného ze vzorků se nesmějí vytvořit otvory, s výjimkou vnější vrstvy vícevrstvé sestavy; žádný vzorek nesmí uvolňovat hořící nebo roztavené částice; střední hodnota doby samovolného hoření musí být 2 s; střední hodnota doby dožehu musí být 2 s.

21 2. ODĚVY HASIČE 2.2 ZÁSAHOVÝ OBLEK Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy pro hasiče -ČSN EN 469 Zkouška tepelné odolnosti EN 471 metodou A Vzorek materiálu je zavěšen po dobu 5 min v prostředí s oběhem horkého vzduchu o teplotě od 180 C do 190 C. Zaznamená se každé: jakékoli vzplanutí vzorku, jakékoli tavení vzorku: vytvoření otvoru, odkapávání, jakékoli sražení vzorku 150 x 150 mm v podélném i příčném směru je-li sražení větší než 5 %.

22 3. HASIČSKÉ RUKAVICE Jedná se o ochranné rukavice pro hasiče, které jsou dle EN 659 určeny pro práce spojené s hašením požárů a záchranné práce při vysokých teplotách. Rukavice musí ochránit hasiče proti: - kontaktnímu teplu, - účinkům otevřeného plamene, - sálavému teplu, - průniku vody, - mechanickým rizikům (oděr, propíchnutí, proříznutí).

23 3. HASIČSKÉ RUKAVICE Při všech ochranných vlastnostech rukavice nesmí nijak neomezovaly možnost práce hasiče, tzn. že musí mít především dostatečnou manipulační schopnost (schopnost uchopit předmět). Je předepsána i minimální délka manžety, která musíčinit 70 mm. Používají se většinou rukavice dvojího provedení: - 1. skupinu tvoří rukavice, jejichž povrchovým materiálem je speciálně upravená kůže, spodní vrstvy jsou odolné proti průniku vody (např. GORE -TEX) a proti proříznutí (např. KEVLAR) skupina je z povrchového materiálu z aramidu (např. NOMEX III), spodní vrstvy jsou stejné jako u první skupiny.

24 4. OBUV HASIČE Hasičské boty jsou definovány jako vodovzdorné bezpečnostní boty nevytvářející jiskry". Požadavky na ochrannou obuv jsou dány maximální možnou odolností vůči nepříznivým vlivům: - v extrémních teplotních podmínkách, - v těžkém terénu, - v silně promáčeném prostředí, - při překonávání strmých a hladkých ploch, - vstupu do rozlitých roztoků chemicky agresivních látek, - vstupu do prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu iniciací jiskrou statické elektřiny, - být vysoce funkční a pohodlné pro pocit jistoty při pohybu, - splňovat požadavek na rychlé a snadné obouvání.

25 4. OBUV HASIČE Svršek obuvi Jako povrchový materiál se používá: - klasický materiál, kterým je speciálně upravená hovězinová useň (hydrofobní a olejofobní), - velmi odolné syntetické materiály s úpravou proti stárnutí. Tento materiál musí mít požadovanou mechanickou i tepelnou odolnost, musí být dostatečně poddajný, především pružný a měkký, aby bota umožňovala pohodlné nošení a měl by mít minimální nasákavost, tzn. že musí po určitou dobu zabránit průniku kapalin směrem dovnitř.

26 4. OBUV HASIČE Polstrovaná část Druhá vrstva směrem dovnitř, která má za úkol vytvořit měkkou oporu pro nohu a současně tepelnou bariéru proti průniku tepla. Řada výrobců pro tento účel používá materiál ze směsi KEVLARU a NOMEXU. Pod polstrovanou částí se nachází vrstva, jejímž účelem je zabránit průniku vody a dalších kapalin, které by případně přes povrchový materiál pronikly dále k noze. Současně musí tato vrstva umožnit ventilaci vnitřního prostoru boty, především odpařování potu. Za tímto účelem se v určitých místech svršku nacházejí u některých typů bot ventilační otvory. Materiálem, který se nejčastěji používá pro zhotovení uvedené vrstvy je např. GORE-TEX, velmi často užívaný při výrobě kvalitnějších sportovních a turistických oděvů nebo obuvi a také zásahových hasičských obleků.

27 4. OBUV HASIČE Podešev Je zhotovena z mechanicky, chemicky a tepelně velmi odolných materiálů, především se používají speciální pryže Musí splňovat: - antistatickou úpravu, tak aby bylo zamezeno možnosti vzniku jiskry při výboji statické elektřiny, - mít vhodný protiskluzový dezén se samočistící schopností, - obsahovat obvykle pružnou mezivrstvu z polyuretanové pěny, která umožňuje měkčí došlápnutí a zvyšuje tak pohodlí při chůzi, - zabránit možnému zranění chodidla vloženou ocelovou planžetou mezi vrstvou z polyuretanové pěny a podešví, - horní část podešve obsahuje anatomickou vložkou.

28 5. HASIČSKÝ OPASEK Hasičský opasek je definován jako ochranný pás používaný jako osobní ochranná pomůcka, který je přizpůsoben i k zavěšování potřebné výzbroje". V ČSN ISO je uveden název bezpečnostní pás a je definován jako speciální pás s karabinou užívaný hasiči jako bezpečnostní prostředek pro ochranu před pádem". Vezmeme-li z první definice, že se jedná o osobní ochrannou pomůcku nebo z druhé definice, že se jedná o bezpečnostní prostředek pro ochranu před pádem, jde v každém případě o prostředek osobního zabezpečení (POZ) a podléháčsn Bezpečnostní postroje a pásy. Dle této normy se jedná o tzv. bezpečnostní pás, tvořený jednoduchým popruhem.

29 5. HASIČSKÝ OPASEK Bezpečnostní pás je určen v kombinaci s úchytným lanem, popř. přídavným lanem a karabinou, k zajištění uživatele v podmínkách, kdy hrozí nebezpečí pádu. Šířka popruhu pásu musí být minimálně 80 mm. Pás musí být vybaven uzavírací sponou, prvky k přizpůsobení délky popruhů tělesným rozměrům uživatele a nejméně dvěma úchytnými prvky k upevnění úchytného lana a karabiny, popř. přídavného lana. Případný pád (i volný) nesmí být delší než 600 mm. NELZE-LI VYLOUČIT NEBEZPEČÍ PÁDU DELŠÍHO NEŽ 600 mm, JE NUTNO POUŽÍT POSTROJ, který je již součástí prostředků pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami. Za volný pád jako fyzikální jev se dle ČSN považuje přímočarý svislý pohyb volného tělesa, vyvolaný z počáteční klidové polohy účinkem gravitační síly.

30 5. HASIČSKÝ OPASEK Popruh pásu musí být zhotoven z kvalitního materiálu. Popruh musí odolávat síle nejméně 17kN, přičemž protažení při síle 17kN smí být nejvíce 40 %. Pás musí zachovat funkční vlastnosti v rozmezí teplot od -40 C do +80 C po celou dobu životnosti, která je 5 let od data výroby. Úchytné lano je pevnou součástí bezpečnostního pásu. Lano je na jednom konci zapleteno do úchytného prvku bezpečnostního pásu a na druhém konci je zapletena karabina.

31 5. HASIČSKÝ OPASEK Přídavné lano Není pevnou součástí bezpečnostního pásu, ale může sloužit jako jeho doplněk, není-li vybaven úchytným lanem, případně může být tímto lanem vybaven bezpečnostní postroj. Přídavné lano je na obou koncích opatřeno karabinami nebo karabinou a ocelovou kotvící smyčkou s karabinou. Pojmy úchytné lano a přídavné lano jsou objasněny v ČSN Bezpečnostní lana.

32 6. HASIČSKÁ SEKYRA Hasičská sekyrka je definována jako sekyrka zavěšená na opasku hasiče". Tato sekyrka slouží ke zdolávání menších překážek při zásahu. Hasič nosí sekyrku zavěšenou na hasičském opasku. Sekyra je tvořena dvěma základními částmi: - pracovní část (ostří s protilehlým hrotem), - násada. Pracovníčást sekyrky (ostří a hrot) je ochráněna tzv. závěsníkem - závěsný držák s chráničem ostří i hrotu hasičské sekyrky (ČSN ). Součástí závěsníku je poutko, kterým se provleče hasičský opasek a tímto je závěsník uchycen k opasku.

33 6. HASIČSKÁ SEKYRA Násada ČSN dřevina jasan, bříza, buk, bez suků, s rovnými vlákny, napuštěná lněným olejem, natřená bezbarvým lakem. PN novější celokovové provedení sekyry, je tvořena ocelovou trubkou, která je v určité délce opatřena návlekem z plastu nebo tvrzené pryže. Účelem je : -tepelná izolace ruky uživatele od kovové násady, -elektrická izolace do určité hodnoty napětí, -vytvoření tlumící vrstvy, snižující přenos rázů do ruky uživatele při práci se sekyrkou.

69/2014 Sb. VYHLÁŠKA

69/2014 Sb. VYHLÁŠKA 69/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) k provedení 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží:

Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží: Tabulka č. 1 Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží: HLAVNÍ VÝSTROJ - MP Cheb název: barva doplňky počet ks/párů nepřekročitelná cena

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Č.j.: 2015/124152/CNB/420 Písemná zpráva zadavatele VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a jednotného pracovního oblečení (část III. veřejné zakázky)

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

54 5 OCHRANA PROTI OHNI

54 5 OCHRANA PROTI OHNI 54 5 55 Svářečské jiskry, plameny a elektrické oblouky jsou škodlivé pro každé normální oblečení. A jsou opravdu nebezpečné, když projdou skrz oblečení. Naše Fristads ochranné oblečení těmto rizikům odolává.

Více

www.agroles-oregon.cz Advanced Cutting Technology Ochranné pomůcky www.oregonchain.eu

www.agroles-oregon.cz Advanced Cutting Technology Ochranné pomůcky www.oregonchain.eu Advanced Cutting Technology Ochranné pomůcky www.agroles-oregon.cz www.oregonchain.eu 2 2 > Moderní pracovní oděvy a pomůcky pro práci v lese. > Nejmodernější technologie a materiály. > Unikátní design.

Více

97/2008 Sb. VYHLÁŠKA

97/2008 Sb. VYHLÁŠKA 97/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2008 o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY Pro Vaši bezpečnější práci. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY Maximální ochrana Vašich zaměstnanců Funkční, pohodlné a cenově příznivé Vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů Vhodné do každého pracovního

Více

Všeobecné informace pro uživatele návod na údržbu Ochranné obleky dle EN 469+A1, EN 11612, EN 15614, IEC 61482, EN 13034+A1, EN 342, EN 343

Všeobecné informace pro uživatele návod na údržbu Ochranné obleky dle EN 469+A1, EN 11612, EN 15614, IEC 61482, EN 13034+A1, EN 342, EN 343 VÝROBCE: DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika tel.: 00420 558 448 338, e-mail: deva@deva-fm.cz Ochranné obleky jsou OOP 3. kategorie certifikované Notifikovanou osobou

Více

Osobní ochranné prostředky

Osobní ochranné prostředky Osobní ochranné prostředky Osobní ochranné prostředky Ochranný oděv pro hasiče Přilba pro hasiče Kukla pro hasiče Ochranná obuv pro hasiče Ochranné rukavice pro hasiče Gumové holínky Ochranné oděvy - Jednovrstvé:

Více

S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J

S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J I. Úvodní ustanovení Prezidium ČHJ v souladu s ustanovením čl. 13 Stanov ČHJ vydává Stejnokrojový předpis České hasičské jednoty. Tento předpis se vydává za

Více

VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011

VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011 VYBRANÉ PRODUKTY JARO 2011 KOMPLETNÍ KATALOG KE STAŽENÍ: http://www.hillmanusa.com/download.html 6010188 Lesní zeleň 6010388 Kamufláž FullFree pohybový systém systém volných ramen ERGOCUT ergonomický systém

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oop,

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 18 a 40 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném. zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru):

Ministerstvo vnitra stanoví podle 18 a 40 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném. zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru): Strana 5522 407 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2015, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému

Více

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé Rozdělení oděvů Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé MUŽSKÝ ODĚV Pánský oděv Dorostový chlapecký oděv ODĚV ŽENSKÝ ODĚV Dámský oděv Dorostový dívčí oděv

Více

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem Příloha č.2 k Č.J.: KRPP-151292-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ 1. Plně nastavitelný celotělový postroj, který má odnímatelný prsní úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními

Více

5.6.7.6. Používání OOPP

5.6.7.6. Používání OOPP 5.6.7.6. Používání OOPP http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/osobni-ochrannepracovni-prostredky/pouzivani-oopp Bližší informace o používání jednotlivých druhů osobních ochranných pracovních prostředků.

Více

Osobní ochranné pracovní prostředky hasiče

Osobní ochranné pracovní prostředky hasiče VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Osobní ochranné pracovní prostředky hasiče Ladislav Jánošík Ostrava 2014 Jánošík L., 2014 ISBN 978-80-248-3491-7 Tato

Více

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování

Více

Ochranné oblečení a vybavení pro všechny druhy práce

Ochranné oblečení a vybavení pro všechny druhy práce Ochranné oblečení a vybavení pro všechny druhy práce O tom, co si na sebe obléci pro danou práci, abyste byli v bezpečí a cítili se pohodlně, rozhodují konkrétní pracovní podmínky. Navrhli jsme různé řady

Více

DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika tel.: 00420 558 448 338, e-mail: deva@deva-fm.cz

DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika tel.: 00420 558 448 338, e-mail: deva@deva-fm.cz VÝROBCE: DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika tel.: 00420 558 448 338, e-mail: deva@deva-fm.cz Ochranné obleky jsou OOP 3. kategorie certifikované Notifikovanou osobou

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu: Nákup taktických vest nosičů pro KPJ a SPJ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu: Nákup taktických vest nosičů pro KPJ a SPJ Příloha č. 2 k č.j. KRPU-254838-3/ČJ-2013-0400VZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu: Nákup taktických vest nosičů pro KPJ a SPJ Taktická vesta souprava (pouzdra+transportní taška) a

Více

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi,

Více

Velikosti XS S M L XL XXL XXXL. Měřítko 6 7 8 9 10 11 12. Míry Velikost rukavic 6 XS 10 XL 11 XXL 12 XXXL

Velikosti XS S M L XL XXL XXXL. Měřítko 6 7 8 9 10 11 12. Míry Velikost rukavic 6 XS 10 XL 11 XXL 12 XXXL skupina 961 Ochrana rukou Ikony pro rychlejší orientaci V širokém rozsahu ochranných pomůcek se můžete zorientovat díky ikonám, které vám umožní si vybrat díky rychlé orientaci rukavice s vhodným stupněm

Více

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi INSTRUKTÁŽNÍ LIST Určeno jako pomůcka pedagogům pro metodické vedení žáků Úraz při práci může způsobit předmět (stroj, dopravní prostředek,

Více

Úložné systémy na nářadí

Úložné systémy na nářadí Brašny na nářadí 179 Opasky a pouzdra na nářadí 183 Mobilní bedny na nářadí 187 Mobilní pracoviště 190 Boxy na nářadí 192 Organizery 197 Podstavce na řezání (kozy) 200 Dílenský nábytek 201 Úložné systémy

Více

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014 katalog 2014 doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem Dodací lhůta do 2 dnů tel.: 596 110 091 / gsm: 739 074 074 / email: obchod@vmbal.cz 1 První pomoc na pracovišti Podle zákoníku

Více

POTRAVINÁŘSTVÍ A HYGIENA

POTRAVINÁŘSTVÍ A HYGIENA 128 POTRAVINÁŘSTVÍ A HYGIENA 129 FRISTADS P159 Náš materiál P159 je zvláště vhodný u oděvů pro potravinářský průmysl, ve stravování a v restauracích, kde se často pracuje v horkém vnitřním prostředí. Materiál

Více

Zachycovací postroj P 30

Zachycovací postroj P 30 Zachycovací postroj P 30 Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví pokrývači, klempíři, aj. Se zadním a předním kotvícím prvkem, nastavitelné ramenní a stehenní popruhy,

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ OCHRANNÉ ODĚVY II.

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ OCHRANNÉ ODĚVY II. Přednášející: Ing. Marie Havlová, Ph.D. STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ OCHRANNÉ ODĚVY II. 9. Přednáška Náplní přednášky je specifikace požadavků na ochranné oděvy a související normy. ČSN 83 2719 Ochranné

Více

ZAHAS ECONOMY. Charakteristika

ZAHAS ECONOMY. Charakteristika ZAHAS ECONOMY Zásahový oblek, založený na novém svrchním materiálu DALETEC z osvědčené 100% FR bavlny DALE ANTIFLAME. ZAHAS ECONOMY nabízí uživateli dobrý poměr cena / užitné vlastnosti při zachování 100

Více

Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu podzim/zima 2014

Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu podzim/zima 2014 Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu podzim/zima 2014 KOLEKCE ORIGINALS1913 PÁNSKÉ MODELY: TORSTEN luxusní pánská bunda 2 v 1 do každého počasí Luxusní mírně zateplená bunda

Více

úprava zorníku a zabarvení

úprava zorníku a zabarvení OCHRANNÉ PRACOVNÍ BRÝLE KATALOG PROFESIONÁLNÍ OCHRANA ZRAKU O společnosti SAGITTA, Ltd., s r. o. Nejen být chráněn, ale také dobře vidět jsou požadavky na ochranné pracovní brýle, které musí splňovat přísné

Více

KLASIK - Blůza. KLASIK Kalhoty s laclem. KLASIK Kalhoty do pasu. popis: zapínání na knoflíky barva: dle barevnice materiál: 100% bavlna, 245 g/m 2

KLASIK - Blůza. KLASIK Kalhoty s laclem. KLASIK Kalhoty do pasu. popis: zapínání na knoflíky barva: dle barevnice materiál: 100% bavlna, 245 g/m 2 KLASIK - Blůza popis: zapínání na knoflíky KLASIK Kalhoty s laclem popis: zesílená kolena, kapsička na metr, KLASIK Kalhoty do pasu popis: na šňůrku, zesílená kolena, kapsička na metr FILIP - Bunda popis:

Více

3M 4540 ano. M, L, XL, XXL Bílá polypropylen. dle EN 13034 dle EN 13034 dle EN ISO 13982-1 dle EN 1073-1, EN 1073-2

3M 4540 ano. M, L, XL, XXL Bílá polypropylen. dle EN 13034 dle EN 13034 dle EN ISO 13982-1 dle EN 1073-1, EN 1073-2 Inovace_02-2009.qxd 16.6.2009 13:42 StrÆnka 22 OCHRANNÉ ODĚVY S JEDNORÁZOVÝM POUŽITÍM 3M 3M 3M Splňuje normy: EN 465, 466, 467, EN 13034, EN 14605EN 1073-1, 1073-2,EN 13982-1, bo jiné: Materiál: 3M 4530

Více

495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 14. listopadu 2001,

495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 14. listopadu 2001, 495/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Vláda

Více

OPERAČNÍ roušky Operační roušky jsou sterilizovány etylenoxidem a jsou pečlivě balené s ohledem na snadnou manipulaci. Roušky jsou pro bezpečnou fixaci opatřeny adhezívním pruhem na okraji roušky nebo

Více

FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI)

FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI) ZÁSAHOVÉ A PRACOVNÍ OBLEKY FIREMAN III komplet (bez nápisu HASIČI) Certifikát ČSN EN 469:2006 - vnější vrstva NOMEX Tough, 195 g/m2 - membrána PU - 120 g/m2 - tepelná bariéra Nomex /VS FR, 250 g/m2 - reflexní

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Speciální nástroje a bezpečnost práce

Speciální nástroje a bezpečnost práce ß 001-002 Zednické lžíce Speciální nástroje a bezpečnost práce List z kalené oceli, kónicky broušený, krk ve tvaru S, rukojeť z lakovaného buk. dřeva. DIN 441 C. 002 001 Délka listu Šířka listu 001 002

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

Výroba oděvů Technologie U zkoušky budou požadovány jen přednášené části z této prezentace.

Výroba oděvů Technologie U zkoušky budou požadovány jen přednášené části z této prezentace. Výroba oděvů Technologie U zkoušky budou požadovány jen přednášené části z této prezentace. Ing. Daniela Lonková Katedra oděvnictví 1 Technologie Technologie nauka o technických a přírodovědných zákonitostech

Více

Nové! ZIMA. Overal 100-883. Pasové kalhoty ADX-287. Čepice AM-576. Čepice AM-580. Bunda BT-401. a9ot5. e9mt6. a9ot3. a9ot3. a9ot4

Nové! ZIMA. Overal 100-883. Pasové kalhoty ADX-287. Čepice AM-576. Čepice AM-580. Bunda BT-401. a9ot5. e9mt6. a9ot3. a9ot3. a9ot4 106 12 107 Overal 100-883 Obousměrné zdrhovadlo až do límce / 2 přední kapsy s patkou / 2 náprsní kapsy s patkou / zadní kapsa s patkou / vnitřní kapsa / kapsa na skládací metr / kapsa na rukávu se zdrhovadlem

Více

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu Obsah : 1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu 3. Klasifikace výbušné atmosféry 4. Zdroje iniciace, klasifikace těchto zdrojů

Více

KATALOG PRACOVNÍCH A OCHRANNÝCH POMŮCEK

KATALOG PRACOVNÍCH A OCHRANNÝCH POMŮCEK KATALOG PRACOVNÍCH A OCHRANNÝCH POMŮCEK Veškeré naše nabízené zboží naleznete v našem internetovém obchodě na adrese: http://eshop.arc-h.cz IV.15 v. 2.03 OCHRANNÉ POMŮCKY - ochrana rukou 94100850 Rukavice

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE odbor veřejných zakázek Příloha č.1 k č.j.:krps-157193-13/čj-2013-0100vz Počet listů: 6 POLOŽKA SPECIFIKACE ks Suchý oblek Materiál - třívrstvá látka: nylon/butyl

Více

Oděvy proti sálavému teplu

Oděvy proti sálavému teplu Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Oděvy proti sálavému teplu Úvod Ochrana oděvu proti sálavému teplu neboli reflexivnímu oděvu, se zakládá především na reflexivnosti (odrazivosti) sálavého tepla.

Více

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm)

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) KK-EDEX, spol. s r. o. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400 30000 30020 30200 30300 30320 30122 opěrka Stojan: nerezový, s plastovým zakončením Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) Přestavitelná:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Kontaktní osoba: Magdaléna Navrátilová Tel./fax: 267 994 509 E-mail: magdalena.navratilova@sfzp.cz zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 171144/2015 Č. VZ: 51/2015 Systémové číslo VZ v E ZAK: E-ZAK P15V00001819

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Například samostatná kapsa na boty.

Například samostatná kapsa na boty. 174 DOPLŇKY 175 DOPLŇKY FRISTADS K produktivní práci ve všech prostředích a za každého počasí potřebujete dobré oblečení. A také potřebujete pár dalších věcí navíc, na něž si nikdy nevzpomenete, když je

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu jaro/léto 2013

Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu jaro/léto 2013 Podrobně k vybraným novinkám z kolekce DIDRIKSONS1913 pro sezónu jaro/léto 2013 VÝROČNÍ KOLEKCE SKUTEVIK pánská retro bunda Pánská polyuretanová bunda naprosto odolná větru i dešti, svařené švy. Z vnitřní

Více

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Příloha č. 1 výzvy 1. Předmětem technických podmínek je pořízení vyšetřovacího automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg, s kategorií podvozku 1 a v provedení

Více

Profesní katalog GASTRONOMIE 5/2009

Profesní katalog GASTRONOMIE 5/2009 WWW.VSEPROPRACI.CZ WWW.DIRAKO.CZ FRANTIŠEK IŠA - DIRAKO (IČO:15631605 DIČ CZ471027455) Ochranné pracovní a profesní oděvy, obuv a pomůcky; ložní a stolní textil NÁCHODSKÁ 368, 54101, TRUTNOV 1. PO-PÁ 8-12

Více

VNITŘNÍ ORGANIZACE JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

VNITŘNÍ ORGANIZACE JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU VNITŘNÍ ORGANIZACE JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU Jednotka SDH obce nebo podniku Jednotku SDH obce/podniku tvoří členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podniku, a osoby vykonávající službu v jednotce

Více

SEZNAM PŘÍLOH SO2 HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ

SEZNAM PŘÍLOH SO2 HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ SEZNAM PŘÍLOH SO2 HERNÍ PRVKY A VYBAVENÍ 1 PRVKY A VYBAVENÍ: SITUACE 2 PRVKY A VYBAVENÍ: VYTYČOVACÍ VÝKRES 3 SPECIFIKACE VYBAVENÍ ZAHRADY A HERNÍCH ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Vybavení

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 28. května 2013,

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 28. května 2013, 49 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 28. května 2013, kterým se mění normativní výnos Ministerstva obrany č. 12/2012 Věstníku o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek

Více

> Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům

> Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům > Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům V minulém roce bylo přijato usnesení vlády ČR, které reagovalo na požadavky Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) na pro zajištění jednotného

Více

Katalogové listy slévárenského nářadí

Katalogové listy slévárenského nářadí Katalogové listy slévárenského nářadí Licí naběračky kvalita 00 C Vyrobené lisování z plechu. Provedení půlkulové nebo se zvýšenou hranou. Průměr D(mm) Výška H(mm) Síla plechu s(mm) Výška H1(mm) N60 60

Více

FIBC z LANEXu umožňují vyřešit. různých druhů materiálů od sypkých hmot, granulátů po zemědělské produkty, stavební materiály apod.

FIBC z LANEXu umožňují vyřešit. různých druhů materiálů od sypkých hmot, granulátů po zemědělské produkty, stavební materiály apod. LANEX a. s. je výrobcem textilních lan a přízí od roku 1949. K tomuto výrobnímu programu byla připojena výroba FIBC = Flexible Intermediate Bulk Container (Bulk Bags) v roce 1987. V současné době tvoří

Více

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE

BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE BECAUSE SOMEONE S LIFE MAY DEPEND ON IT PRODUCT CATALOGUE Ochranné obleky DuPont Tyvek Kombinéza DuPont Tyvek Classic Proè dva ze tøí uživatelù volí použití Tyvek Classic? Protože na tom mùže záviset jejich

Více

PRO PRÁCI SPORT VOLNÝ. podzim/zima. Švédská kvalita NOVINKY

PRO PRÁCI SPORT VOLNÝ. podzim/zima. Švédská kvalita NOVINKY PRO PRÁCI SPORT VOLNÝ 2015 podzim/zima Švédská kvalita NOVINKY JAKÝ JE VÁŠ ÚKOL? PŘEDSTAVUJEME NOVOU GENERACI PRACOVNÍCH KALHOT Snickers Workwear slaví 40. výročí inovativní historie spuštěním úplně nové

Více

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÁ PRACOVNÍ OBUV A ODĚVY

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÁ PRACOVNÍ OBUV A ODĚVY BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÁ PRACOVNÍ OBUV A ODĚVY DOSIP s.r.o., Vrchlického 1063, 674 01 Třebíč, IČ: 26916916, DIČ: CZ26916916 Tel.: +420 739 376 224, e-mail: vs@dosip.cz, www.safetyjogger.cz KEVLAR A KOMPOZITY

Více

Obchodní a technické podmínky

Obchodní a technické podmínky Příloha k č.j. PPR-15933-4/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 5 Obchodní a technické podmínky Zadavatel dále požaduje v nabídce: uvést cenu za kus jednotlivých provedení pouzder bez DPH a včetně DPH uvést celkovou

Více

NOVINKY HIGH POINT 08/09

NOVINKY HIGH POINT 08/09 NOVINKY HIGH POINT 08/09 WANTON JACKET Bunda pro opravdové outdooráky. Dostane Vás skvělým designem i použitým materiálem. Dejte sbohem tuhým a nepodajným laminátům. Třívrstvý elastický laminát BlocVent

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Dodávka musí být realizována jako celek. Doprava na KŘ Č. Budějovice bude zahrnuta v ceně zakázky. Dodavatel zajistí bezplatné proškolení min. 2 osob, do 30

Více

999_ 599_ 599_ 1599_. 3 Bunda od. 1 Svetr

999_ 599_ 599_ 1599_. 3 Bunda od. 1 Svetr 1 fialovoøedÿ melír çerno 3 Bunda 999_ 3 Bunda, 999_ Sportovní, krátká bunda s pøívkou a s nímatelnou kapucí, stojáçek s vøitÿm dílem åebrovaného ûpletového materiálu, zajímavë ãeøené kapsy vçetnë vnitãní

Více

2/2 listopad 2013 - 1 -

2/2 listopad 2013 - 1 - NEPRODEJNÉ 2/2 listopad 2013 OBČASNÍK - 1 - Oděv SOO-CO, podrobný popis, údržba, skladování a opravy.... Filtr MOF-6, popis, skladování, výsledky testů. Dezaktivace brambor.. Dnešní příloha seznam aktivních

Více

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART MASCOM CUP 2016 Nedílnou součástí tohoto Technického předpisu je technopis dílů RSK TRADE s.r.o. V poháru MASCOM CUP mohou startovat pouze vozidla RSK Kart, vyrobená firmou RSK

Více

Porsche Classic. Zajímavé produkty 2/2015

Porsche Classic. Zajímavé produkty 2/2015 Porsche Classic Zajímavé produkty 2/2015 Je dobré vědět, že i pro unikát existují originální náhradní díly. Nová souprava pro péči od Porsche Classic Pojistný plech řídicí páky Hřídel páky PCG90101040

Více

KOMPLETY Komplet KLASIK

KOMPLETY Komplet KLASIK KOMPLETY Komplet KLASIK Bunda, triko a kalhoty pas Bunda, triko a kalhoty lacl Cena bez DPH 413,- Kč Cena s DPH 499,73 Kč Cena bez DPH 453,- Kč Cena s DPH 548,13 Kč V pánské i dámské variantě. V modrém

Více

GALLET F1XF. www.msasafety.com. Funkce a výhody. Rev. 0 12. července 2013

GALLET F1XF. www.msasafety.com. Funkce a výhody. Rev. 0 12. července 2013 Přilba Gallet F1 XF stanovuje nový standard v protipožární ochraně hlavy prostřednictvím výrazných, inovačních zlepšení: Sofistikovaná nová konstrukce nabízí nejlepší ochranu ve své třídě, pohodlí a nastavitelnost.

Více

F. MANOMETROVÉ ARMATURY

F. MANOMETROVÉ ARMATURY F. MANOMETROVÉ ARMATURY F.1. KOHOUT DVOJCESTNÝ, TROJCESTNÝ 111 F.2. VENTIL TLAKOMĚROVÝ DVOJCESTNÝ, TROJCESTNÝ 113 F.3. SMYČKA KONDENZAČNÍ 115 F.4. PŘÍPOJKA TLAKOMĚROVÁ 116 F.5. PŘÍSLUŠENSTVÍ K MANOMETRŮM

Více

ZEDNÍCI A MALÍŘI ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE. BM čistá odolná bavlna PMV Odpuzuje nečistoty, olej a vodu

ZEDNÍCI A MALÍŘI ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE. BM čistá odolná bavlna PMV Odpuzuje nečistoty, olej a vodu 44 ZEDNÍCI A MALÍŘI 45 ŘADA FRISTADS PRO ZEDNÍKY A MALÍŘE Tato kolekce byla navržena ve spolupráci s uživateli, přesně na míru podle všech podrobností a funkcí specifických pro tyto profese. Náš základní

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

www.buese.cz www.buese.sk ROUTE TOP MOTO

www.buese.cz www.buese.sk ROUTE TOP MOTO TOPMOTO s.r.o EXKLUZIVNÍ IMPORTÉR PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU (Büse,Paschburg&Wunderlich,Motomike,HS-mtotoradteile) TEPLICE DUBSKÁ 3306, 41501 CZ Tel., fax: 417 568 237 Mobil: 602 365 950 E-mail:

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

2O15 PODZIM/ZIMA. etape mango. www.etape.cz

2O15 PODZIM/ZIMA. etape mango. www.etape.cz 2O15 PODZIM/ZIMA A U T U M N / W I N T E R etape mango www.etape.cz L A D Y L A D Y DÁMSKÁ VĚTROVKA DÁMSKÝ DRES GLORIA GAIA materiál WindShell anatomicky tvarované rukávy ventilace na zádech zadní kapsa

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná

Více

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE ABsOlute flow control SÉRIE 500 // PN 6/10/16/Class 150 // 50-200 (2-8 ) // Chemický průmysl // Agresivní kapaliny // Kyseliny MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE WWW.ABOVALVE.COM OBECNÉ INFORMACE

Více

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě Příloha č. 1 výzvy Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě 1. Slaňovací brzda typ I 2 ks Slaňovací zařízení jiného typu než u položek č. 2, 3, 4, 5 a 6, pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

Zadávání dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaná cena veřejné zakázky je 150.000,-Kč bez DPH

Zadávání dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaná cena veřejné zakázky je 150.000,-Kč bez DPH Zadavatel: Město Turnov Zadávání dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaná cena veřejné zakázky je 150.000,-Kč bez DPH Antonína Dvořáka čp. 335 511 22 Turnov IČO 00276227 Název zadání: Druh zadání

Více

PŘEDSEZÓNNÍ NABÍDKA LESNICTVÍ

PŘEDSEZÓNNÍ NABÍDKA LESNICTVÍ 2015 PŘEDSEZÓNNÍ NABÍDKA LESNICTVÍ www.agroles-oregon.cz 1 Forestry Pre Season 2015_CS.indd 1 15/07/15 10:27 AM Předsezónní nabídka lesnictví 2015 FIORDLAND WAIPOUA YUKON Standard EN381-5 Třída 1 1 1 Typ

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)*

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* Kapitola 6.5 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)* * Pro účely českého vydání se takto překládá anglický výraz "Intermediate Bulk Conteiner" Nadále bude užívána

Více

all in one photo kitbag PROFESIONÁLNÍ fotobatoh

all in one photo kitbag PROFESIONÁLNÍ fotobatoh photo kitbag Dostává se Vám do rukou fotobatoh vyvinutý kolektivem českých profesionálních fotografů. Výrobou byla pověřena česká společnost, zabývající se převážně výrobou výstroje pro armády EU www.redo.cz.

Více

Každé zúčastněné soutěžní družstvo zaplatí při prezenci startovné 150,- Kč.

Každé zúčastněné soutěžní družstvo zaplatí při prezenci startovné 150,- Kč. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NÝŘANECH sii vás dovollujje pozvatt na JEDENÁCTÝ rročníík souttěže Sborrů dobrrovollných hasiičů Akce se koná 19.9.2015 v prostoru školního atletického stadionu v Nýřanech a

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

PŘEDIZOLOVANÉ TRUBKY VČETNĚ ARMATUR ZDRUŽENÝ SYSTÉM

PŘEDIZOLOVANÉ TRUBKY VČETNĚ ARMATUR ZDRUŽENÝ SYSTÉM TYPOVÁ ŘADA PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ DN vnější průměr ocelové tloušťka stěny ocelové nominální vnější průměr IZOLACE STANDARD tloušťka skutečný vnější stěny průměr tloušťka izolace nominální vnější průměr

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

OBLEČENÍ. www.cormoran.de. Erfolg durch Technik. Erfolg durch Technik

OBLEČENÍ. www.cormoran.de. Erfolg durch Technik. Erfolg durch Technik thermo - OBLEČEN Bunda do pasu Outdorová, rybářská vesta vycpaná. Venkovní materiál je vyroben z voděodpudivého materiálu, aby odolal krátkým sprškám. Nabízí skvělý komfort a spoustu různě velikých kapes.,

Více

Kranimex, spol. s r.o.

Kranimex, spol. s r.o. Kranimex, spol. s r.o. Milady Horákové 104, Praha 6, 160 00 Registr rizik a jejich prevence Montážní činnost. Zpracoval: ERBES s.r.o. Dne: Schválil: Dne: 1 Úvod Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika,

Více

Návod k použití. Blahopřejeme Vám k zakoupení potápěčského obleku Oceanic.

Návod k použití. Blahopřejeme Vám k zakoupení potápěčského obleku Oceanic. Návod k použití Blahopřejeme Vám k zakoupení potápěčského obleku Oceanic. Rozhodli jste se pro velmi kvalitní produkt, který Vám bude při správném používání a péči sloužit po dlouhou dobu. Před potápěním

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb Strana 2 z 19 propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce

Více