HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY"

Transkript

1 LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou skupinou -OH. Do skupiny hydroxyderivátů patří alkoholy a fenoly. Alkoholy jsou sloučeniny acyklické i cyklické (aromatické). Aromatickým alkoholem je taková sloučenina, která má skupinu -OH vázanou v postranním řetězci, nikdy ne vázanou přímo na benzenové jádro. VIDEONÁVOD Rozdělení alkoholů Alkoholy se rozdělují podle různých hledisek. Podle počtu -OH skupin na: jednosytné, dvojsytné, vícesytné. Podle umístění -OH skupiny na: primární, sekundární, terciální. Podle délky uhlíkového řetězce na: nižší, vyšší.

2 Vlastnosti alkoholů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Mají vyšší teplotu varu (vodíkové můstky), než odpovídá jejich chemickému složení. Teplota varu roste s počtem hydroxylových skupin v molekule. Nižší alkoholy jsou s vodou neomezeně mísitelné, vyšší méně a nejvyšší alkoholy se ve vodě nerozpouští vůbec. Mají amfoterní charakter, nejkyselejší jsou primární alkoholy. Reagují s alkalickými kovy za vzniku alkoholátů. Oxidací primárních alkoholů vznikají aldehydy a karboxylové kyseliny. Oxidací sekundárních alkoholů vznikají ketony a terciální alkoholy s běžnými oxidačními činidly nereagují. ÚKOL Č. 1: VLASTNOSTI HYDROXYDERIVÁTU ALKOHOLY CHEMIKÁLIE Ethanol, butanol, glycerol, destilovaná voda H 2 O, bezvodý CuSO 4, víno, H 2 SO 4 c = 1 mol/l, 1% roztok KMnO 4, pevný borax Na 2 B 4 O 7 10H 2 O, pevný KMnO 4, fenolftalein, ph papírek, sodík, měděný drátek. POMŮCKY Zkumavky, pipeta, kádinky, teploměr, porcelánová miska, kahan, stojan, síťka, PET láhev, ochranné pomůcky, váhy, špejle, lžička, železná miska, třecí miska. A) ROZPUSTNOST ALKOHOLŮ VE VODĚ Připravíme si 3 zkumavky. Do první nalijeme 2 ml ethanolu, do druhé 2 ml butanolu a do třetí 2 ml glycerolu. Do zkumavek pomalu přidáváme destilovanou vodu a sledujeme mísitelnost daného alkoholu s vodou.

3 B) ZMĚNA TEPLOTY PŘI ŘEDĚNÍ ALKOHOLŮ Připravíme si malou kádinku, do které nalijeme 5 ml ethanolu. Teploměrem změříme aktuální teplotu. K ethanolu přilijeme 5 ml destilované vody a sledujeme změnu teploty. Obě dvě teploty zapíšeme. C) DŮKAZ VODY V ETHANOLU Do zkumavky dáme 2 ml ethanolu a přidáme ½ lžičky vyžíhaného CuSO 4. Směs protřepeme. Sledujeme změnu zbarvení CuSO 4. D) POZOROVÁNÍ REAKTIVITY SODÍKU S VODOU A ALKOHOLY - DEMONSTRAČNÍ POKUS UČITELE V DIGESTOŘI S OCHRANNÝMI BRÝLEMI Nejprve vyzkoušíme reakci sodíku s vodou. Do kádinky nalijeme vodu a vhodíme malý kousek sodíku. Sledujeme průběh reakce. Připravíme si 2 zkumavky. Do jedné nalijeme 2 ml ethanolu a do druhé 2 ml butanolu. Do obou zkumavek vhodíme malý kousek sodíku a sledujeme průběh reakcí. E) PŘÍPRAVA ETHANOLÁTU SODNÉHO Ve zkumavce, kde probíhá reakce ethanolu se sodíkem, vzniká ethanolát sodný a vodík. Po ukončení reakce ve zkumavce, nalijeme roztok do porcelánové misky a odpaříme jej. Ke vzniklému ethanolátu sodnému přidáme 4 ml destilované vody a pomocí ph papírku zjistíme zásaditou reakci, která je způsobena hydrolýzou ethanolátu.

4 F) ZKOUŠKA HOŘLAVOSTI PAR ETHANOLU - DEMONSTRAČNÍ POKUS UČITELE V DIGESTOŘI S OCHRANNÝMI BRÝLEMI. Do PET lahve nalijeme malé množství ethanolu. Láhev uzavřeme a protřepeme. Tím dojde ke smísení par ethanolu se vzduchem. Zbytek ethanolu z lahve vylijeme. Zapálíme špejli a přiložíme k hrdlu lahve nasycené parami ethanolu. Sledujeme hoření par ethanolu v láhvi. G) DŮKAZ VÝSKYTU ALKOHOLŮ VE VÍNĚ Připravíme si zkumavku, do které nalijeme 5 ml vína. Zkumavku uzavřeme zahnutou skleněnou trubičkou. Opatrně zahříváme až do vzniku par alkoholu, které budou unikat skleněnou trubičkou. Vznikající páry dokážeme zapálením konce trubičky špejlí. H) REDUKČNÍ VLASTNOSTI ALKOHOLŮ Do zkumavky nalijeme 5 ml ethanolu. Měděný drátek zahříváme nad kahanem do ruda. Následně ponoříme ještě horký měděný drátek do zkumavky s ethanolem a sledujeme reakci. I) OXIDACE ALKOHOLŮ MANGANISTANEM DRASELNÝM Připravíme si 2 zkumavky, do kterých nalijeme 2 ml ethanolu. Do první nalijeme 1 ml 1% roztoku manganistanu draselného a pár kapek zředěné H 2 SO 4. Do druhé zkumavky přidáme pouze roztok manganistanu draselného. Sledujeme reakce probíhající v obou zkumavkách. J) DŮKAZ VÍCESYTNÝCH ALKOHOLŮ Na porcelánovou misku dáme 2 ml boraxu (½ lžičky boraxu ve 2 ml vody) a kapku fenolftaleinu. Ke vzniklému červenému roztoku přidáme 0,5 ml glycerolu a sledujeme odbarvení roztoku. Vzniklou kyselinu ověříme ph papírkem.

5 K) SAMOZÁPALNÁ SMĚS - DEMONSTRAČNÍ POKUS UČITELE V DIGESTOŘI S OCHRANNÝMI BRÝLEMI. Navážíme 5 g manganistanu draselného, který rozetřeme v třecí misce. Vložíme do železné misky a přidáme malé množství glycerolu. Po chvíli se směs sama zapálí. ZÁVĚRY 1. Napište, který alkohol se mísil s vodou nejlépe. 2. Napište, jak se změnila teplota ethanolu po přidání vody. Jaká to je reakce a proč? 3. Napište, jak změnil barvu síran měďnatý a proč. 4. Napište, jaký byl průběh reakcí vody, ethanolu a butanolu se sodíkem. Porovnejte tyto reakce. 5. Napište, jak jste dokázali vzniklý ethanolát. 6. Napište, co se stalo po přiložení špejle k hrdlu láhve. 7. Napište, jak dlouho unikaly páry ethanolu z vína. 8. Napište, jak se změnila barva měděného drátku a napište oxidačně redukční rovnici reakce. 9. Napište průběh reakcí v obou zkumavkách. 10. Jaké ph měl vzniklý roztok? 11. Napište, proč se směs sama zapálí? BEZPEČNOST Alkoholy obecně jsou hořlavé látky, a proto je důležité dodržovat veškeré zásady bezpečnosti při práci s nimi!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 40 94 88 82 77 72 67 62 57 53 48 44 40 37 33 29 26 23 20 17 14 11 8 39 94 88 82 77 71 66 61 57 52 48 44 40 36 32 28 25 22 18 15 12 9 7 38 94 88

Více

附件四:作品送展表(夾於作品說明書第一頁,請勿裝訂)

附件四:作品送展表(夾於作品說明書第一頁,請勿裝訂) 嘉 義 市 第 31 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 生 活 與 應 用 科 學 科 組 別 : 國 小 組 作 品 名 稱 : 果 真 有 酵 - 水 果 酵 素 的 應 用 關 鍵 詞 : 水 果 酵 素 環 保 編 號 : 1 摘 要 本 研 究 主 要 的 目 的 是 蒐 集 常 見 的 水 果, 利 用 多 餘 的 果 皮 和 剩 餘 的 果 肉 製 造

Více

公開徵求廠商提供「採購專業人員訓練計畫企劃書」公告

公開徵求廠商提供「採購專業人員訓練計畫企劃書」公告 1 2 95 4 13 09500131390 96 4 11 09600141370 ( )92 1 29 09200043870 93 11 17 09300431800 11 3 ( ) ( ) ( ) ( 1 ) 2 ( ) ( ) ( 1 ) ( ) 15 15 16 ( ) ( ) ( ) ( ) 80 50 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 [ ] 1/10 ( ) ( )

Více

科展作品說明書--情定水果 香邀你我

科展作品說明書--情定水果 香邀你我 中 華 民 國 第 四 十 四 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 活 與 應 用 科 學 科 080802 臺 北 縣 三 重 市 興 穀 國 民 小 學 指 導 老 師 姓 名 黃 小 紋 黃 書 卿 作 者 姓 名 邵 雅 慈 蔡 旻 真 許 瀚 心 王 澤 雄 黃 一 崧 中 華 民 國 第 四 十 四 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明

Více

标题

标题 1. 眼 底 炎 症 辨 证 论 治 规 律 的 探 讨 湖 南 中 医 学 院 附 二 院 眼 科 一 眼 底 病 变 的 三 个 显 著 特 点 深 精 杂 深 指 它 的 位 置 眼 底 病 变 往 往 外 观 端 好, 中 医 统 称 为 内 障, 从 内 而 蔽, 外 不 见 证 精 指 它 的 组 织 结 构 眼 底 构 造 最 精 细, 有 富 于 血 管 的 脉 络 膜, 有 感 光

Více

第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心 现 就 学 校 副 食 品 商 店 的 供 货 协 议 商 进 行 招 标, 中

第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心 现 就 学 校 副 食 品 商 店 的 供 货 协 议 商 进 行 招 标, 中 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 招 标 文 件 招 标 人 : 北 京 大 学 附 属 中 学 二 〇 一 五 年 十 一 月 第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心

Více

我 可 以 向 你 们 保 证 以 下 的 内 容 100% 真 实, 请 您 一 定 耐 心 看 完 从 医 15 年 来, 我 也 反 复 告 诉 病 人 这 些 事 实 但 是 没 有 人 愿 意 去 听, 更 没 有 人 愿 意 去 相 信 或 许, 我 们 的 同 胞 们 真 的 需 要

我 可 以 向 你 们 保 证 以 下 的 内 容 100% 真 实, 请 您 一 定 耐 心 看 完 从 医 15 年 来, 我 也 反 复 告 诉 病 人 这 些 事 实 但 是 没 有 人 愿 意 去 听, 更 没 有 人 愿 意 去 相 信 或 许, 我 们 的 同 胞 们 真 的 需 要 保 健 : 顶 尖 专 家 谈 癌 症 2014-03-22 权 健 3813 服 务 中 心 环 境 污 染 不 良 生 活 方 式 与 现 代 社 会 生 活 造 成 的 精 神 压 力 等 等 原 因, 使 得 我 国 癌 情 汹 涌, 人 们 也 日 益 变 得 谈 癌 色 变 最 新 数 据 显 示, 中 国 每 天 8550 人 成 为 癌 症 患 者 ; 中 国 癌 症 患 者 年 轻

Více

, 1944 ( ), 13,,,,, ;, 5, 18, 1985,,, 1989, 10,,, 19 11,, 1991,, 6, 1997 2, 6,, 8, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2,?, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,, : ( ), :,,,,, ( ) ( ),,,,,, ( ) ( ) : ( ),,,,,,

Více

Microsoft Word - 愛吐沙的蛤蜊

Microsoft Word - 愛吐沙的蛤蜊 編 號 :A311 組 別 : 國 小 組 科 別 : 自 然 科 類 別 : 生 物 作 品 名 稱 : 愛 吐 沙 的 蛤 蠣 作 者 : 黃 柏 慎 黃 映 慈 易 秋 蓉 指 導 老 師 : 賴 敏 婉 李 愛 雯 作 者 學 校 : 桃 園 縣 平 鎮 市 忠 貞 國 民 小 學 桃 園 縣 平 鎮 市 第 46 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 自 然

Více

i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32

i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32 紀 念 藥 師 佛 聖 誕 美 之 食 素 金 剛 乘 弟 子 集 資 捐 印 二 冊 佛 曆 三 三 七 年 歲 次 庚 寅 八 月 廿 五 日 i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32 34 36 38 40 41 41 42 44 46 48 49 50 51 51 52 53 54 54 56 58 58 60 60 62

Více

Microsoft Word - 附件.doc

Microsoft Word - 附件.doc 附 件 : 紫 光 古 汉 000590- 置 出 1.72 亿 元 应 收 帐 款 明 细 清 单 客 户 金 额 湖 南 清 华 紫 光 古 汉 药 业 有 限 公 司 16,099,600.00 湖 南 清 华 紫 光 古 汉 药 业 有 限 公 司 14,339,504.00 广 东 省 揭 东 县 新 特 药 公 司 4,610,491.11 衡 阳 市 康 馨 医 药 有 限 责 任 公

Více

2005-11

2005-11 2005-11 看 不 见 的 星 球 告 诉 我 一 些 迷 人 的 星 球 吧, 我 不 喜 欢 残 酷 和 恶 心 的 场 面 你 说 好 吧, 我 笑 着 点 点 头, 当 然, 没 问 题 希 希 拉 加 希 希 拉 加 是 一 个 迷 人 的 星 球, 鲜 花 和 湖 泊 让 所 有 旅 人 过 目 不 忘 在 希 希 拉 加, 你 见 不 到 一 寸 裸 露 的 土 壤, 每 一 块

Více

卫生监督信息2(12).FIT)

卫生监督信息2(12).FIT) 目 录 惠 州 监 督 信 息 匀 哉 陨 在 匀 韵 哉 陨 晕 云 韵 砸 酝 粤 栽 陨 韵 晕 韵 云 匀 耘 粤 蕴 栽 匀 陨 晕 杂 孕 耘 悦 栽 陨 晕 本 刊 专 稿 我 所 召 开 野 三 打 冶 工 作 推 进 会 专 题 专 栏 渊 1 冤 圆 园 员 2 年 第 2 期 渊 总 第 猿 7 期 冤 三 打 两 建 惠 州 卫 监 人 在 行 动 渊 2 冤 野 三 德 冶

Více

untitled

untitled 11 12 12 14 14 16 16 18 18 19 19 20 21 22 22 23 24 26 26 33 38 39 42 44 49 52 54 55 55 87 99 132 141 141 143 144 146 147 148 152 158 159 159 160 161 161 162 162 165 172 173 173 174 183 184 184 185 199

Více

1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523 8 1968 4 20 1983 513 6 56 96 36

1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523 8 1968 4 20 1983 513 6 56 96 36 16 11 6 9 1920 900 31 350 60 3 5 36 150 50 60 2000 1000 1974 8200 1978 25000 1983 2097 7 35 1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523

Více

除外責任修正條文對照.doc

除外責任修正條文對照.doc 宏 泰 人 壽 住 院 醫 療 保 險 附 約 除 外 責 任 本 次 送 審 條 文 前 次 送 審 條 文 說 明 第 十 一 條 : 被 保 險 人 因 下 列 原 因 所 致 之 疾 病 或 傷 害 而 住 院 診 療 者, 本 公 司 不 負 給 付 該 被 保 險 人 各 項 保 險 金 的 責 任 一 被 保 險 人 之 故 意 行 為 ( 包 括 自 殺 及 自 殺 未 遂 ) 二

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1.?,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, 1 , ( ),, :,,,,,,,,,,, 2.?, 2 ,,,,,, (),, ;,,,,,,,, (1) : ; ; ; ;, (2) ( ),,, ( ),,, 3 , : 3.? (1),,,,,,, (2),, ;, ;,, (3),,, (4),, (5),,,,, 4 4.?,, (1),,,,,,, (2),,,,,,,,,,,,,,,

Více

海宁史志1ML.FIT)

海宁史志1ML.FIT) 2013 年 第 1 期 总 第 29 期 海 宁 市 史 志 办 公 室 海 宁 市 史 志 学 会 海 宁 州 志 稿 金 石 志 序 叶 海 宁 州 志 稿 曳 渊 李 圭 袁 刘 蔚 仁 袁 朱 宝 瑨 等 编 袁 1922 年 遥 冤 范 金 伐 石 以 传 文 字, 古 人 所 托 以 不 朽, 而 后 入 资 以 考 古 者 也 近 世 之 儒, 咸 重 金 石 之 文, 或 据 以

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393732C2E0BEC7A6D2A4ADB14DB0EAA4E52DB8D5C344A8F72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393732C2E0BEC7A6D2A4ADB14DB0EAA4E52DB8D5C344A8F72E646F63> 一 選 擇 題 1. 師 說 : 巫 醫 樂 師 百 工 之 人, 君 子 不 齒, 今 其 智 乃 反 不 能 及 君 子 不 齒 意 謂 : (A) 不 足 君 子 掛 齒 (B) 君 子 不 屑 與 之 同 列 (C) 使 君 子 不 敢 輕 視 (D) 使 君 子 感 到 羞 辱 2. 道 之 所 存, 師 之 所 存 也 意 謂 : (A) 凡 通 曉 道 業 之 人, 皆 可 為 吾 師

Více

摘 要 我 們 將 日 常 生 活 上 常 吃 到 的 蔬 菜 水 果, 利 用 與 水 酒 精 作 為 溶 劑, 製 作 出 濃 度 相 同 的 溶 液, 觀 察 透 過 配 合 菜 瓜 布 清 潔 各 種 汙 垢 的 能 力 如 何, 我 們 還 利 用 了 黑 糖 水 與 蔬 果 進 行 一

摘 要 我 們 將 日 常 生 活 上 常 吃 到 的 蔬 菜 水 果, 利 用 與 水 酒 精 作 為 溶 劑, 製 作 出 濃 度 相 同 的 溶 液, 觀 察 透 過 配 合 菜 瓜 布 清 潔 各 種 汙 垢 的 能 力 如 何, 我 們 還 利 用 了 黑 糖 水 與 蔬 果 進 行 一 作 品 名 稱 : 清 潔 汙 垢 - 天 然 ㄟ 尚 好 摘 要 我 們 將 日 常 生 活 上 常 吃 到 的 蔬 菜 水 果, 利 用 與 水 酒 精 作 為 溶 劑, 製 作 出 濃 度 相 同 的 溶 液, 觀 察 透 過 配 合 菜 瓜 布 清 潔 各 種 汙 垢 的 能 力 如 何, 我 們 還 利 用 了 黑 糖 水 與 蔬 果 進 行 一 個 月 的 發 酵, 以 一 個 禮 拜

Více

(Microsoft Word - 6630\274B\313\241\265\330.doc)

(Microsoft Word - 6630\274B\313\241\265\330.doc) 題 目 : 誰 的 氣 量 大? 班 級 : 六 年 六 班 科 目 : 自 然 科 組 員 : 劉 芊 華 宋 瑀 恬 詹 舒 評 戴 宜 君 ( 第 九 組 ) 指 導 老 師 : 顏 君 叡 壹 研 究 動 機 五 年 級 自 然 課 曾 學 習 過 簡 易 滅 火 器 的 製 作, 從 寶 特 瓶 中 不 斷 的 冒 出 的 氣 泡, 令 我 們 覺 得 非 常 有 趣 它 的 原 理 是

Více

Microsoft Word - prays.doc

Microsoft Word - prays.doc 我 的 第 一 本 禱 告 卡 羅 - 華 特 森 編 著 傅 湘 雯 譯 序 言 你 有 沒 有 跟 神 講 過 話, 或 是 向 他 禱 告? 是 為 些 什 么 事 情 禱 告 呢? 會 不 會 只 在 禮 拜 天 或 是 睡 覺 之 前 才 禱 告 呢? 有 些 人 在 遇 上 困 難 或 是 危 險 的 時 候 才 禱 告, 其 實 我 們 是 可 以 隨 時 隨 地 都 向 神 禱 告

Více

实验室安全手册.doc

实验室安全手册.doc 序 言 欢 迎 您 进 入 实 验 室 进 行 科 学 的 探 索 和 创 新 的 尝 试 为 了 保 证 您 在 实 验 室 学 习 顺 利, 确 保 保 证 在 实 验 过 程 中 的 安 全, 请 您 务 必 仔 细 阅 读 实 验 室 安 全 手 册 本 手 册 基 于 以 人 为 本 的 原 则, 从 使 用 者 的 角 度 提 出 做 好 自 身 防 护 的 措 施, 指 明 安 全 的

Více

Microsoft PowerPoint - 第4章 营养调查.ppt

Microsoft PowerPoint - 第4章 营养调查.ppt 第 四 章 营 养 调 查 一 概 述 ( 一 ) 定 义 营 养 调 查 (Nutritional survey): 运 用 科 学 手 段 来 了 解 某 一 人 群 或 个 体 的 膳 食 和 营 养 水 平, 以 此 判 断 其 膳 食 结 构 是 否 合 理 和 营 养 状 况 是 否 良 好 ( 二 ) 营 养 调 查 的 目 的 了 解 不 同 地 区 不 同 年 龄 组 人 群 的

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D203231D3A4D3D7B6F9CAB3C6B7BACDC8E9C6B7D6D0D6ACB7BEB5C4B2E2B6A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203231D3A4D3D7B6F9CAB3C6B7BACDC8E9C6B7D6D0D6ACB7BEB5C4B2E2B6A82E646F63> 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB 5413.3 2010 食 品 安 全 国 家 标 准 婴 幼 儿 食 品 和 乳 品 中 脂 肪 的 测 定 National food safety standard Determination of fat in foods for infants and young children, milk and milk products 2010-03-26

Více

おおさか経済の動き pwd

おおさか経済の動き pwd http://www.pref.osaka.jp/aid/sangyou/index.html 100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 H22 H23 H24-5 -10-15 5 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

Více

(Microsoft Word - \254\354\256i\(1\).doc)

(Microsoft Word - \254\354\256i\(1\).doc) 神 奇 的 滅 孑 師 太 ~~ 探 討 日 常 生 活 常 用 水 溶 液 及 植 物 對 於 消 滅 孑 孓 之 成 效 壹 研 究 動 機 春 眠 不 覺 曉, 處 處 蚊 子 咬, 夜 來 巴 掌 聲, 蚊 子 死 多 少? 夏 天 即 將 到 來, 蚊 子 的 惡 夢 一 直 困 擾 著 我 們 了, 班 上 同 學 舉 起 手 腳 指 著 一 個 一 個 紅 豆 冰 咒 念, 真 是 令

Více

第六章 肠梗阻

第六章 肠梗阻 第 六 章 肠 梗 阻 第 一 节 概 述 肠 内 容 物 不 能 顺 利 通 过 肠 道, 称 为 肠 梗 阻 肠 梗 阻 是 外 科 常 见 的 急 腹 症 之 一, 诊 断 困 难, 发 展 快 病 情 重, 常 需 急 症 处 置 仅 次 于 急 性 阑 尾 炎, 胆 道 疾 病, 占 第 三 位 病 情 严 重 的 绞 窄 性 肠 梗 阻 的 死 亡 率 仍 达 10% 左 右 一 分 类

Více

廁所維護保養手冊

廁所維護保養手冊 公 廁 管 理 與 清 潔 維 護 講 義 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 台 北 市 大 安 區 基 隆 路 四 段 43 號 建 築 系 電 話 :2737-6244 傳 真 :2737-6721 吳 明 修 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 創 會 理 事 長 鄭 政 利 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 名 譽 理 事 長 沈 英 標 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 現 任 理 事 長 何 昆

Více

全国主要流域重点断面水质自动监测周报

全国主要流域重点断面水质自动监测周报 全 国 主 要 流 域 重 点 断 面 水 质 自 动 监 测 周 报 2016 年 第 16 期 中 国 环 境 监 测 总 站 2016 年 04 月 20 日 2016 年 第 16 周 (04 月 11 日 ~04 月 17 日 ), 全 国 主 要 水 系 148 个 水 质 自 动 监 测 断 面 中, 共 监 测 了 143 个, 其 中 Ⅰ 类 水 质 断 面 为 17 个, 占 12%;Ⅱ

Více

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節 修 平 科 技 大 學 應 用 日 語 系 題 目 : 日 本 の 温 泉 と 台 湾 の 温 泉 指 導 教 師 : 古 瀨 和 彥 老 師 姓 名 : 袁 緣 姓 名 : 楊 錡 學 號 :BX99063 學 號 :BX99512 中 華 民 國 103 年 01 月 10 日 目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第

Více

Fe O + 3CO = 2Fe + 3CO 2 3 2 160 256 1500 x 160 1500 = 2 56 x 2 = 56 1500 x 160 = 1050 x x 100 12 38 12 100 38 316 = = =. x x 1000 37 2 137 2 37 2 1000 137 2 271 = = =.... 36 100 40 100 40 36

Více

动物学

动物学 2007 5 1 2 2..2 3..3 4..4 5 6 6..12 1...15 1 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 1% 4 70% 5 0.05 0.2% 6 2 2 1 7 10% 3 5% 2 0.3 5% 3 70 80% 4 5 90% 40% 9 1 80% 70% 6 40% 15 5 1 12 24 70% 70% 7 70% 2% 1 2 3

Více

壹、

壹、 1 1 20ml. 10 35% 10 3 2 2 250ml. 10 2 (30c.c) 1 75ml 2 4 3 2 1 1 2 1. 2. 1c 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2 6 2. 1 3. 7 1. 2. 3. 1. 2. 1 3. 8 1. 9 2. 50 3. 4. 10 5. 10 6. 25c.c. 4 7. 8. 50c.c. 9. 10. 11 12 25.63

Více

05Cv1.mps

05Cv1.mps 第 三 章 皮 肤 病 的 防 治 和 护 理 学 习 要 点 皮 肤 病 的 预 防 不 同 的 皮 肤 病 要 采 取 相 应 的 预 防 措 施, 多 数 皮 肤 病 要 通 过 去 除 病 因, 避 免 诱 发 因 素, 切 断 传 播 途 径 等 措 施 来 预 防 皮 肤 病 的 治 疗 了 解 内 服 药 物 的 适 应 证 和 不 良 反 应, 掌 握 外 用 药 物 的 性 能 和

Více

怀孕多久会有反应,身体会分泌出一种简称叫hcg的(人绒毛膜促性腺激素)

怀孕多久会有反应,身体会分泌出一种简称叫hcg的(人绒毛膜促性腺激素) 怀 孕 多 久 会 有 反 应, 身 体 会 分 泌 出 一 种 简 称 叫 hcg 的 ( 人 绒 毛 膜 促 性 腺 激 素 ) www.yzszfgjj.com http://www.yzszfgjj.com 怀 孕 多 久 会 有 反 应, 身 体 会 分 泌 出 一 种 简 称 叫 hcg 的 ( 人 绒 毛 膜 促 性 腺 激 素 ) 其 中 还 可 见 有 节 律 的 胎 心 搏 动

Více

作 品 名 稱 : 讓 地 球 酵 起 來 摘 要 化 學 製 品 充 斥 市 面, 如 何 使 用 更 天 然 環 保 的 製 品 替 代 市 面 上 的 化 學 製 劑, 使 我 們 的 環 境 更 美 好, 接 觸 環 保 酵 素 後 心 中 的 疑 問 似 乎 有 解, 但 疑 惑 的 是

作 品 名 稱 : 讓 地 球 酵 起 來 摘 要 化 學 製 品 充 斥 市 面, 如 何 使 用 更 天 然 環 保 的 製 品 替 代 市 面 上 的 化 學 製 劑, 使 我 們 的 環 境 更 美 好, 接 觸 環 保 酵 素 後 心 中 的 疑 問 似 乎 有 解, 但 疑 惑 的 是 金 門 地 區 第 56 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 組 別 : 化 學 科 別 : 國 小 組 作 品 名 稱 : 讓 地 球 酵 起 來 關 鍵 詞 : 環 保 酵 素 去 汙 力 清 潔 編 號 : 作 品 名 稱 : 讓 地 球 酵 起 來 摘 要 化 學 製 品 充 斥 市 面, 如 何 使 用 更 天 然 環 保 的 製 品 替 代 市 面 上 的 化 學

Více

1 2 abc 3 4 (2) 5 6 7 8 9 50 p.h. 50 50 p.h. 50 10 50 P.H. 50.c.c 50 P.H. 50c.c 11 19 37 12 30 40 50 30 40 50 13 14 15 CH 3 COONa 16 17 18 MgSO 4 19 20 ; 21 1 10 2 40 50 60 70 80 3 22 23 1. 2. 3. --- 1997

Více

d5.indd

d5.indd 舟 山 渔 业 2013 年 第 5 期 内 部 资 料 免 费 赠 阅 目 录 舟 山 渔 业 2013 年 第 5 期 ( 双 月 刊 总 第 141 期 ) (1990 年 10 月 创 刊 ) 主 办 单 位 : 舟 山 市 海 洋 与 渔 业 局 舟 山 市 海 洋 与 渔 业 经 济 学 会 舟 山 市 水 产 学 会 舟 山 市 水 产 流 通 与 加 工 协 会 舟 山 市 远 洋

Více

目 录

目 录 国 网 北 京 市 电 力 公 司 2014 年 电 力 市 场 交 易 信 息 报 告 国 网 北 京 市 电 力 公 司 二 〇 一 五 年 一 月 目 录 一 电 力 市 场 需 求 信 息 1 ( 一 ) 电 力 市 场 环 境 1 ( 二 ) 电 力 消 费 情 况 1 二 电 力 市 场 供 应 信 息 2 ( 一 ) 电 网 建 设 及 运 行 情 况 2 ( 二 ) 电 厂 发 电

Více

1 () 2303 1737 1528 853 90 1991 2241 1178. 3 1157 1253 910 1122 1234 542 1278. 3 1144 1530 1005 934 648 213() 1705 720 859 2035 1649 1307 1210 120 487 227 1066 615 964 5 1039 1448 1015 1062 3 791 1258.

Více

諮 詢 / 吳 明 賢 ( 台 大 醫 院 健 康 管 理 中 心 主 任 台 大 醫 學 院 內 科 教 授 ) 撰 稿 / 伍 蓉 症 狀 多 樣 且 擾 人 胃 及 食 道 位 置 圓 胃 食 道 逆 流 分 典 型 症 狀 及 非 典 型 症 狀 典 型 症 狀 為 胃 酸 逆 流 胸 骨

諮 詢 / 吳 明 賢 ( 台 大 醫 院 健 康 管 理 中 心 主 任 台 大 醫 學 院 內 科 教 授 ) 撰 稿 / 伍 蓉 症 狀 多 樣 且 擾 人 胃 及 食 道 位 置 圓 胃 食 道 逆 流 分 典 型 症 狀 及 非 典 型 症 狀 典 型 症 狀 為 胃 酸 逆 流 胸 骨 E 主 監 火 燒 心 胃 食 道 逆 流 要 緊 嗎? 胃 食 道 逆 流 症 是 常 見 的 消 化 道 疾 病, 但 發 病 初 期 常 被 忽 略, 沒 有 適 當 治 療 而 慢 慢 衍 生 出 嚴 重 的 併 發 症, 專 家 告 訴 您 有 胃 食 道 逆 流 到 底 該 怎 麼 辦? 才 能 避 兔 繼 續 惡 化 I 玉 是 科 技 業 的 新 貴, 雖 然 口 袋 麥 克 /1\

Více

营养与健康

营养与健康 营 养 与 健 康 各 位 至 乐 的 领 导 父 老 乡 亲 们 朋 友 们 : 大 家 早 上 好! 非 常 荣 幸 能 到 这 里 来 分 享 有 关 一 些 健 康 的 课 题 今 天 我 想 用 最 浅 显 的 语 言 来 探 讨 一 下 如 何 让 我 们 健 康 希 望 各 位 能 从 中 得 到 一 些 益 处 健 康 这 个 问 题 比 较 复 杂, 有 许 多 不 同 的 理 念,

Více

中华人民共和国国家环境保护标准

中华人民共和国国家环境保护标准 中 华 人 民 共 和 国 国 家 环 境 保 护 标 准 HJ 809-2016 水 质 亚 硝 胺 类 化 合 物 的 测 定 气 相 色 谱 法 Water quality-determination of nitrosamine compounds Gas chromatography ( 发 布 稿 ) 本 电 子 版 为 发 布 稿 请 以 中 国 环 境 科 学 出 版 社 出 版 的

Více

(Microsoft Word - \245\300\250\305\255\367\250|Q&A.docx)

(Microsoft Word - \245\300\250\305\255\367\250|Q&A.docx) 問 題 母 乳 哺 育 Q&A 說 明 1 醫 院 如 何 實 施 親 子 同 室? 本 院 全 面 實 施 親 子 同 室, 實 施 親 子 同 室 的 目 的 是 促 進 親 子 間 感 情 互 動 提 高 哺 餵 母 乳 的 成 功 率 讓 新 手 父 母 能 更 熟 悉 寶 寶 的 生 活 作 息 與 需 求, 學 習 如 何 照 顧 寶 寶 護 理 師 會 主 動 到 病 室 協 助 與

Více

重 点 新 闻 常 务 副 院 长 张 国 平 带 队 赴 黑 龙 江 落 实 农 业 科 技 合 作 工 作 1 月 24-26 日, 我 院 常 务 副 院 长 张 国 平 副 院 长 兼 农 推 中 心 主 任 鲁 兴 萌 带 领 栽 培 育 种 植 保 等 专 家 一 行 6 人 赴 黑 龙

重 点 新 闻 常 务 副 院 长 张 国 平 带 队 赴 黑 龙 江 落 实 农 业 科 技 合 作 工 作 1 月 24-26 日, 我 院 常 务 副 院 长 张 国 平 副 院 长 兼 农 推 中 心 主 任 鲁 兴 萌 带 领 栽 培 育 种 植 保 等 专 家 一 行 6 人 赴 黑 龙 新 农 村 发 展 研 究 院 工 作 简 报 ( 二 〇 一 六 年 第 一 期 2016 年 1-3 月 ) 总 第 17 期 浙 江 大 学 新 农 村 发 展 研 究 院 办 公 室 编 印 2016 年 3 月 31 日 本 期 目 录 重 点 新 闻 : 常 务 副 院 长 张 国 平 带 队 赴 黑 龙 江 落 实 农 业 科 技 合 作 工 作... 1 浙 江 大 学 湖 州 市

Více

第 二 十 章 灸 法 拔 罐 法 设 计 首 页 课 程 名 称 中 医 传 统 康 复 疗 法 项 目 / 主 题 灸 法 拔 罐 法 课 类 理 论 课 课 序 1 学 时 2 班 级 / 小 组 13 级 体 育 保 健 与 康 复 地 点 819 时 间 11 月 12 日 能 力 ( 技

第 二 十 章 灸 法 拔 罐 法 设 计 首 页 课 程 名 称 中 医 传 统 康 复 疗 法 项 目 / 主 题 灸 法 拔 罐 法 课 类 理 论 课 课 序 1 学 时 2 班 级 / 小 组 13 级 体 育 保 健 与 康 复 地 点 819 时 间 11 月 12 日 能 力 ( 技 中 医 传 统 康 复 疗 法 课 程 教 案 ( 2014---2015 学 年 第 一 学 期 ) 授 课 类 型 ( 新 旧 课 ): 新 授 课 有 无 大 纲 : 有 理 论 : 36 学 时 实 验 : 0 学 时 复 习 : 0 学 时 课 内 实 操 : 18 学 时 参 观 : 0 学 时 其 他 : 0 学 时 目 的 要 求 : 本 授 课 计 划 以 党 的 教 育 方 针

Více

6 输 血 史 7 系 统 回 顾 : 应 按 发 病 的 年 月 顺 序, 记 录 主 要 病 情 经 过, 当 时 的 诊 断 及 治 疗 效 果, 以 及 并 发 症 和 后 遗 症 ( 下 列 纲 要 可 作 为 在 询 问 既 往 史 时 系 统 回 顾 的 问 诊 提 纲, 在 熟 练

6 输 血 史 7 系 统 回 顾 : 应 按 发 病 的 年 月 顺 序, 记 录 主 要 病 情 经 过, 当 时 的 诊 断 及 治 疗 效 果, 以 及 并 发 症 和 后 遗 症 ( 下 列 纲 要 可 作 为 在 询 问 既 往 史 时 系 统 回 顾 的 问 诊 提 纲, 在 熟 练 问 诊 要 领 一 问 诊 的 主 要 内 容 姓 名 性 别 年 龄 职 业 民 族 籍 贯 婚 否 住 址 工 作 单 位 病 历 叙 述 者 可 靠 否 病 历 采 集 时 间 ; 病 历 记 录 时 间 : ( 一 ) 主 诉 : 在 所 患 疾 病 的 过 程 中 病 人 的 主 要 症 状 或 体 征 及 持 续 的 时 间 主 诉 应 简 明 扼 要, 能 反 应 出 该 病 人 的

Více

三 药 品 的 仓 (1) 影 响 药 品 储 存 质 量 的 因 素 ( 环 境 人 为 熟 练 储 与 保 及 药 物 本 身 因 素 ) 管 4. 药 品 的 储 存 与 养 护 (2) 药 品 的 储 存 : 分 区 分 类 规 划 货 位 货 熟 练 位 编 号 堆 垛 (3) 药 品 的

三 药 品 的 仓 (1) 影 响 药 品 储 存 质 量 的 因 素 ( 环 境 人 为 熟 练 储 与 保 及 药 物 本 身 因 素 ) 管 4. 药 品 的 储 存 与 养 护 (2) 药 品 的 储 存 : 分 区 分 类 规 划 货 位 货 熟 练 位 编 号 堆 垛 (3) 药 品 的 201 药 学 初 级 ( 师 ) 考 试 大 纲 专 业 实 践 能 力 岗 位 技 能 单 元 细 目 要 点 要 点 二 临 床 用 药 的 配 制 三 药 品 的 仓 1. 处 方 的 意 义 和 结 构 2. 处 方 规 则 和 处 方 缩 写 词 3. 处 方 调 配 4. 处 方 差 错 的 防 范 一 药 与 处 理 品 调 剂 5. 调 剂 室 工 作 制 度 6. 调 剂 室 的

Více

酸 奶 是 以 新 鲜 的 牛 奶 为 原 料, 经 过 巴 氏 杀 菌 后 再 向 牛 奶 中 添 加 有 益 菌 ( 发 酵 剂 ), 经 发 酵 后, 再 冷 却 灌 装 的 一 种 牛 奶 制 品 目 前 市 场 上 酸 奶 制 品 以 凝 固 型 搅 拌 型 和 果 味 型 为 主 酸 奶

酸 奶 是 以 新 鲜 的 牛 奶 为 原 料, 经 过 巴 氏 杀 菌 后 再 向 牛 奶 中 添 加 有 益 菌 ( 发 酵 剂 ), 经 发 酵 后, 再 冷 却 灌 装 的 一 种 牛 奶 制 品 目 前 市 场 上 酸 奶 制 品 以 凝 固 型 搅 拌 型 和 果 味 型 为 主 酸 奶 酸 奶 是 以 新 鲜 的 牛 奶 为 原 料, 经 过 巴 氏 杀 菌 后 再 向 牛 奶 中 添 加 有 益 菌 ( 发 酵 剂 ), 经 发 酵 后, 再 冷 却 灌 装 的 一 种 牛 奶 制 品 目 前 市 场 上 酸 奶 制 品 以 凝 固 型 搅 拌 型 和 果 味 型 为 主 酸 奶 不 但 保 留 了 牛 奶 的 所 有 优 点, 而 且 某 些 方 面 经 加 工 过 程 还 扬

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D203036D2A9C6B7BEADD3AAD3EBB9DCC0EDBDCCD1A7B4F3B8D92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203036D2A9C6B7BEADD3AAD3EBB9DCC0EDBDCCD1A7B4F3B8D92E646F63> 药 品 经 营 与 管 理 专 业 教 学 大 纲 广 东 化 工 制 药 职 业 技 术 学 院 管 理 系 二 〇 〇 六 年 九 月 十 三 日 目 录 专 业 基 础 课 基 础 化 学 (1) 教 学 大 纲. 1 基 础 化 学 (2) 教 学 大 纲 10 药 物 化 学 教 学 大 纲 19 药 物 质 量 概 述 教 学 大 纲. 26 药 剂 基 础 知 识 教 学 大 纲..35

Více

~50 50~25 ~ ~ 25~15 ~ ~ 15 ~ ~ ~

~50 50~25 ~ ~ 25~15 ~ ~ 15 ~ ~ ~ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1-107- 100 100~50 50~25 ~ ~ 25~15 ~ ~ 15 ~ ~ 1. 1 2 3 4 2. 1 2 3 4 18~40 1. 50 25 2. -108- 1 25 25 2 25 25 3 1 2 1 5 10 2 200 200 3 3 4 1 30 2 3 3 4 200 / 4 1 1 2 40 2 3. 1 2 3 4-109-

Více

溧 阳 中 医 院 院 报 管 理 窑 专 科 窑 人 才 圆 园 11 年 7 月 12 日 医 院 管 理 新 技 术 应 用 提 高 我 院 中 医 护 理 质 量 管 理 思 考 近 年 来 袁 随 着 中 医 医 院 二 甲 复 评 及 中 医 医 院 管 理 年 督 查 活 动 开 展

溧 阳 中 医 院 院 报 管 理 窑 专 科 窑 人 才 圆 园 11 年 7 月 12 日 医 院 管 理 新 技 术 应 用 提 高 我 院 中 医 护 理 质 量 管 理 思 考 近 年 来 袁 随 着 中 医 医 院 二 甲 复 评 及 中 医 医 院 管 理 年 督 查 活 动 开 展 溧阳中医院院报 星期日 第 3 期 总第 15 期 12 2011 年 7 月 内部发行 日 澡贼贼责押 憎憎憎援造赠扎赠赠援糟燥皂 省中医药局检查组评估督查中医医院管理年工作 6 月 3 日袁 江苏省中医药局二级 中医医院管理年活动检查组一行专家 9 人来我院进行工作评估遥常州市卫生 局中医处处长高志芬尧 溧阳市卫生局 副局长赵子予陪同督查遥 检查组首先认真听取院长潘 荣华就医院一年来中医医院管理年

Více

1 9 15 25 34 42 49 58 64 70 76 84 92 101 110 118 127 136 3 143 149 155 160 165 2005 12 12 200 2000 2000 12 1 1 250 250 2 300 3 15 15 2003 15 4 10 2003, 15,, ( ) 30~60, ( ),, 1, 5 5 2004 3 15 4 250 6 2005

Více

3 3 4 4 3 3 3 1 6 ( n) 85 U 0 9 85 1 90 1 U + n + Kr + 3 n 9 36 0 =1 sp sp 3 sp 14. H + 1 O = H O( ) + 68 NH + 3 O = 3 1 N + 3H O( ) +18 N + 3 H = NH 3 CO( ) + 1 O ( ) = CO ( ) + 67. 6 (1) () (3) (4)

Více

Microsoft Word - 封面-01-教師

Microsoft Word - 封面-01-教師 102-103 年 度 北 區 技 專 校 院 區 域 教 學 資 源 中 心 計 畫 深 耕 桃 園 務 實 致 用 創 新 服 務 人 才 育 成 計 畫 2013 提 升 教 師 專 業 成 長 學 術 研 討 會 論 文 集 主 辦 單 位 : 桃 園 創 新 技 術 學 院 教 學 資 源 與 發 展 中 心 共 同 主 辦 : 桃 園 創 新 技 術 學 院 教 務 處 通 識 教 育

Více

GB 15973—1995麻风病诊断标准及处理原则

GB 15973—1995麻风病诊断标准及处理原则 炭 疽 诊 断 标 准 及 处 理 原 则 前 言 GB 17015 1997 炭 疽 (Anthrax) 是 由 炭 疽 芽 孢 杆 菌 (Bacillus anthracis) 引 起 的 一 种 人 与 动 物 共 患 传 染 病, 主 要 存 在 于 食 草 动 物 和 牲 畜 群 落 之 中, 并 能 造 成 环 境 的 广 泛 污 染 由 于 炭 疽 芽 孢 具 有 对 外 界 环 境

Více

宠物外科与产科

宠物外科与产科 动 物 外 产 科 目 录 第 一 篇 外 科 手 术...3 第 一 章 外 科 手 术 基 础...3 第 一 节 外 科 手 术 概 述...3 第 二 节 宠 物 保 定...4 第 三 节 无 菌 术...6 第 四 节 术 前 准 备... 15 第 五 节 术 后 管 理... 18 第 六 节 手 术 器 械 的 识 别 与 使 用... 19 复 习 思 考 题... 25 第 二

Více

華南產物團體住院醫療保險_實支實付型_

華南產物團體住院醫療保險_實支實付型_ 華 南 產 物 團 體 住 院 醫 療 保 險 ( 實 支 實 付 型 ) ( 主 要 給 付 項 目 : 病 房 與 膳 食 費 用 醫 療 雜 費 醫 師 診 查 與 會 診 費 外 科 手 術 費 用 加 護 病 房 保 險 金 住 院 前 後 一 週 門 診 保 險 金 外 科 手 術 住 院 醫 療 增 額 補 償 保 險 金 傷 害 急 診 治 療 保 險 金 重 大 手 術 保 險 金

Více

Microsoft Word - 项目简本.doc

Microsoft Word - 项目简本.doc 苏 州 民 生 皮 肤 病 医 院 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 简 本 ) 建 设 单 位 : 苏 州 民 生 皮 肤 病 医 院 有 限 公 司 二 O 一 五 年 十 二 月 苏 州 民 生 皮 肤 病 医 院 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 书 公 示 简 本 目 录 1. 项 目 概 况...1 1.1 评 价 项 目 由 来...1 1.2 项 目 的

Více

Microsoft Word - 果汁-專題報告.rtf

Microsoft Word - 果汁-專題報告.rtf 篇 名 : 果 汁 之 研 討 學 校 : 國 立 東 港 海 事 班 級 : 食 品 科 三 年 乙 班 姓 名 : 洪 銨 隃 曹 漢 龍 莊 欣 指 導 老 師 : 李 百 齡 1 壹 前 言 有 些 果 汁 上 面 寫 的 100% 果 汁 是 真 的 嗎? 絕 大 多 數 都 是 濃 縮 還 原 的 果 汁, 再 添 一 些 色 素 香 料 果 膠 糖 調 製 而 成, 市 面 上 許 多

Více

内部刊物 注意保存

内部刊物  注意保存 新 高 考 新 思 维 部 刊 物 注 意 保 存 常 德 市 高 三 教 学 工 作 简 报 2015 年 第 3 期 主 管 : 常 德 市 教 育 局 主 办 : 常 德 市 教 科 院 本 期 责 任 编 辑 : 余 亚 洲 肖 焕 之 特 刊 导 读 1. 鼎 城 区 教 研 室 积 极 引 领 各 校 备 战 2016 年 新 高 考 2 2. 如 何 把 握 复 习 课 教 学 中 的

Více

( )

( ) (1997 7 24 ) ( 1997 7 20 ) (1997 7 20 ) (1997 7 20 ) 1992 (1997 7 20 ) 1997 7 25 ) BUDDHA Q T ' (1997 7 25 ) < > 1 5 1 2 1 100 50 80 2 3 4 1 0 0 1 10 10 100

Více

3958恩华三唑仑片真假 艾司唑仑片怎么购买_迷情药水哪里有卖,市面现听话水

3958恩华三唑仑片真假 艾司唑仑片怎么购买_迷情药水哪里有卖,市面现听话水 3958 恩 华 三 唑 仑 片 真 假 艾 司 唑 仑 片 怎 么 购 买 _ 迷 情 药 水 哪 里 有 卖, 市 面 现 听 话 水 jrxev.com http://jrxev.com 3958 恩 华 三 唑 仑 片 真 假 艾 司 唑 仑 片 怎 么 购 买 _ 迷 情 药 水 哪 里 有 卖, 市 面 现 听 话 水 能 吃 点 什 么 药 了? 网 友 : 在 外 面 涂 抹 的 药

Více

绿化养殖

绿化养殖 ...1...13...15...20...23...38...62...64...67...68...70...72...74...76...77...78...80...82... 101... 107... 108 II ... 109... 113... 116... 119... 123... 130... 132... 136... 137... 139... 144... 148...

Více

1... . 48 30 14 1000c.c 7.5 60 5 (7.5 ) (22 15 6 ). () 90 11 ~91 3 --- 1 2 3 4 () 91 4 ~91 5 --- 1 1 60 5 2 1 3 18 11 350ml ( ) 2 1 350ml 2 2 1-a 91 4 ~91 5 3 1-b 91 4 ~91 5 4 1-c 91 4 ~91 5 5 1 -- ab

Více

®Ñ¥U41.indb

®Ñ¥U41.indb cover3(ar).indd 1 11/6/2009 10:11:31 H 0939 A 601939 02-03 04 05-07 08-09 10 11 12 13 14 15-97 98-120 121-122 123 124 02 03 15 16979 11 10 322,209,000703,277,000 282,498,000603,571,000 05 22 23 25 31

Více

untitled

untitled 1 2006 021-58361891 1 276 www.easyfinance.com.cn 021-58361891 2 276 www.easyfinance.com.cn 021-58361891 3 276 www.easyfinance.com.cn 2 021-58361891 4 276 www.easyfinance.com.cn 021-58361891 5 276 www.easyfinance.com.cn

Více

七 公 安 序 号 执 收 部 门 福 田 区 行 政 事 业 性 项 目 清 单 ( 调 整 后 ) 项 目 是 否 涉 企 项 目 管 理 方 式 标 准 资 金 管 理 政 策 依 据 减 免 措 施 11 居 住 证 工 本 费 ( 仅 含 丢 失 补 办 ) 否 省 定 项 目 20 元

七 公 安 序 号 执 收 部 门 福 田 区 行 政 事 业 性 项 目 清 单 ( 调 整 后 ) 项 目 是 否 涉 企 项 目 管 理 方 式 标 准 资 金 管 理 政 策 依 据 减 免 措 施 11 居 住 证 工 本 费 ( 仅 含 丢 失 补 办 ) 否 省 定 项 目 20 元 附 件 2 序 号 执 收 部 门 项 目 福 田 区 行 政 事 业 性 项 目 清 单 ( 调 整 后 ) 是 否 涉 企 项 目 管 理 方 式 标 准 资 金 管 理 政 策 依 据 减 免 措 施 一 民 政 1 婚 姻 登 记 证 书 费 否 国 家 定 项 目 9 元 / 对 1992 价 费 字 249 号 财 预 字 1994 37 号 计 价 格 缴 入 区 级 财 政 2001

Více

校园之星

校园之星 x x x x x x C H N O V x B x x x x S S x mm cm cm cm cm x x x x x x x x A A B X B B ml x x B

Více

CP 100ml AR 500ml 71 3 AR 10g 96 1 AR 250ml CP 100g GCS 5ml CP 100g AR

CP 100ml AR 500ml 71 3 AR 10g 96 1 AR 250ml CP 100g GCS 5ml CP 100g AR http://www.hebaochem.com/ Email: tonyachu@163.com CP 100ml 104 3 AR 500ml 71 3 AR 10g 96 1 AR 250ml 137 3 CP 100g 114 2 GCS 5ml 100 2 CP 100g 108 3 AR 10g 108 1 AR 25g 87 2 CP 500ml 132 1 CP 100g 164 1

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Více

01_总论-f28.doc

01_总论-f28.doc 1.1 1709 350 1860 1900 1976 1983 7 1988 2000 9 29 2001 12 13 2002 3 28 9 1 2003 8 8 2006 40 101 31.31 m 2 31.60 m 2 18.09 m 2 2 2001 2003 12 2004 2004 6 98-253 2005 4 1 2005 5 3 40 1.2 1.2.1 1 1989 12

Více

西 南 大 学 硕 士 学 位 论 文 酿 酒 酵 母 发 酵 生 产 腺 苷 蛋 氨 酸 及 其 分 离 纯 化 工 艺 的 研 究 姓 名 : 林 海 军 申 请 学 位 级 别 : 硕 士 专 业 : 农 产 品 加 工 及 贮 藏 工 程 指 导 教 师 : 张 惟 广 ; 江 均 平 20080501 酿

Více

Microsoft Word - 縺翫♀縺輔°邨梧ク医・蜍輔″陦ィ邏呻シ茨シ。・鍋沿・

Microsoft Word - 縺翫♀縺輔°邨梧ク医・蜍輔″陦ィ邏呻シ茨シ。・鍋沿・ 2012.479 KIBS http://www.pref.osaka.jp/aid/sangyou/index.html 100 10 90 5 0 80-5 -10 70 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6-15 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

Více

桐乡生态市建设规划.doc

桐乡生态市建设规划.doc i ii iii iv v vi i 2004 7 15 ii 3 4 5 6 1 2 3 7 4 5 1 1 2 3 4 21 5 8 6 7 8 9 ( ) () 2 3 1 2 3 4 () () 9 10 143 65 74 30 28'30 47' 120 18'120 40' 36 34 723 320 5.3 3 16.97 27.91 4 1212.3 1983.4 2.4 / 11

Více

一 概 述 ( 一 ) 兽 药 和 兽 药 残 留 的 概 念 掌 握 典 型 的 兽 药 : 是 指 用 于 预 防 和 治 疗 畜 禽 疾 病 的 药 物 但 是, 随 着 集 约 化 养 殖 生 产 的 开 展, 一 些 化 学 的 生 物 的 药 用 成 分 被 开 发 成 具 有 某 些

一 概 述 ( 一 ) 兽 药 和 兽 药 残 留 的 概 念 掌 握 典 型 的 兽 药 : 是 指 用 于 预 防 和 治 疗 畜 禽 疾 病 的 药 物 但 是, 随 着 集 约 化 养 殖 生 产 的 开 展, 一 些 化 学 的 生 物 的 药 用 成 分 被 开 发 成 具 有 某 些 食 品 中 兽 药 残 留 检 验 一 概 述 二 兽 药 残 留 的 检 验 一 概 述 ( 一 ) 兽 药 和 兽 药 残 留 的 概 念 掌 握 典 型 的 兽 药 : 是 指 用 于 预 防 和 治 疗 畜 禽 疾 病 的 药 物 但 是, 随 着 集 约 化 养 殖 生 产 的 开 展, 一 些 化 学 的 生 物 的 药 用 成 分 被 开 发 成 具 有 某 些 功 效 的 动 物 保

Více

一 收 费 目 录 中 公 布 的 行 政 事 业 性 收 费 项 目 ( 以 下 简 称 收 费 项 目 ) 是 按 行 政 事 业 性 收 费 管 理 审 批 权 限 由 和 省 两 级 有 权 部 门 批 准, 由 我 市 有 关 行 政 事 业 收 费 单 位 收 取 ( 含 为 省 代 收

一 收 费 目 录 中 公 布 的 行 政 事 业 性 收 费 项 目 ( 以 下 简 称 收 费 项 目 ) 是 按 行 政 事 业 性 收 费 管 理 审 批 权 限 由 和 省 两 级 有 权 部 门 批 准, 由 我 市 有 关 行 政 事 业 收 费 单 位 收 取 ( 含 为 省 代 收 淮 安 市 财 政 局 淮 安 市 物 价 局 文 件 淮 财 综 2016 8 号 关 于 公 布 淮 安 市 行 政 事 业 性 收 费 项 目 目 录 (2016 年 版 ) 的 通 知 市 各 部 委 办 局, 市 各 直 属 及 驻 淮 单 位, 各 县 ( 区 ) 财 政 局 物 价 局 : 为 规 范 行 政 事 业 性 收 费 执 收 行 为, 根 据 和 省 关 于 建 立 和 实

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,??,,,, ;,,,,,,,,,,, 1 , 6,,,,,,,,,,,, 2 ( 2 ) ( 5 ) ( 7 ) ( 50 ) ( 61 ) ( 71 ) ( 85 ) ( 99 ) ( 127) ( 143) ( 156) ( 167) ( 182) ( 193) 1 199) ( 209) ( 215) ( 221) ( 229) ( 237) ( 246) ( 261) ( 267) (

Více

安徽省十二五天然气加气站发展规划

安徽省十二五天然气加气站发展规划 安 徽 省 十 二 五 天 然 气 站 发 展 规 划 ( 征 求 意 见 稿 ) 煤 炭 工 业 合 肥 设 计 研 究 院 2010.8 1 编 制 单 位 : 煤 炭 工 业 合 肥 设 计 研 究 院 前 言 为 了 服 从 和 服 务 于 国 家 全 面 建 设 小 康 社 会 的 需 要, 保 障 能 源 安 全, 促 进 安 徽 省 经 济 和 社 会 发 展, 加 快 工 业 化 城

Více

MnO - 4 MnO 2-2+ MnO Mn - MnO MnO 4 4 2 CH2 = CH2 + Br2 BrH2C CH2Br CaS + 2H O = Ca( OH) + H S 2 2 2 Ca P + 6H O = 3Ca( OH) + 2PH 3 2 2 2 3 Ca As + 6H O = 3Ca( OH) + 2AsH 3 2 2 2 3 k Cr O + 4H SO + 3H

Více

高雄市立五福國民中學95學年度第2學期第3次段考二年級自然與生活科技學習領域試題卷

高雄市立五福國民中學95學年度第2學期第3次段考二年級自然與生活科技學習領域試題卷 五 福 二 自 p1 高 雄 市 立 五 福 國 民 中 學 96 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 段 考 二 年 級 自 然 與 生 活 科 技 學 習 領 域 試 題 卷 一 選 擇 題 :( 每 題 2 分, 共 50 分 ) 1. 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) 銅 可 導 電, 但 銅 為 非 電 解 質 (B) 水 溶 液 能 導 電 的 物 質, 一 定 是 電 解

Více

厨 房 垃 圾 D. 其 他 垃 圾 9.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 )PM2.5 是 造 成 雾 霾 天 气 的 元 凶 之 一, 下 列 做 法 不 会 增 加 空 气 中 的 PM2.5 的 是 ( ) A. 焚 烧 秸 杆 B. 植 树 造 林 C. 燃 放 鞭 炮 D.

厨 房 垃 圾 D. 其 他 垃 圾 9.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 )PM2.5 是 造 成 雾 霾 天 气 的 元 凶 之 一, 下 列 做 法 不 会 增 加 空 气 中 的 PM2.5 的 是 ( ) A. 焚 烧 秸 杆 B. 植 树 造 林 C. 燃 放 鞭 炮 D. 2015 年 北 京 市 西 城 区 中 考 化 学 一 模 试 卷 一 第 一 部 分 选 择 题 ( 每 题 1 分, 每 小 题 只 有 一 个 选 项 符 合 题 意 ) 1.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 ) 下 列 变 化 属 于 物 理 变 化 的 是 ( ) A. 冰 雪 融 化 B. 木 柴 燃 烧 C. 白 磷 自 燃 D. 食 物 变 质 2.( 1 分 )(2015

Více

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn ( ) 039 (CIP) /. :, 2005. 3 ISBN 7-5025-6678-3... -. TS211. 4 CIP ( 2005) 012222 : : : : * ( 3 100029 ) : ( 010 ) 64982530 http:/ / www. cip. com. cn * 850mm 1168mm 1/ 32 7 196 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-5025-6678-3/

Více

中國民國第54屆中小學科學展覽會

中國民國第54屆中小學科學展覽會 中 華 民 國 第 54 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 中 組 化 學 科 最 佳 ( 鄉 土 ) 教 材 獎 030212- 封 面 結 石 的 剋 星?? - 傳 統 民 俗 偏 方 對 草 酸 鈣 溶 解 度 的 影 響 學 校 名 稱 : 臺 南 市 立 復 興 國 民 中 學 作 者 : 指 導 老 師 : 國 一 姚 維 珊 黃 怡 綸 林 晉 源 關 鍵

Více

中華民國第51屆中小學科學展覽會

中華民國第51屆中小學科學展覽會 中 華 民 國 第 53 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 中 組 化 學 科 030217 精 油 如 解 液, 飛 蚊 莫 摧 殘 - 真 薰 傳 學 校 名 稱 : 臺 中 市 立 居 仁 國 民 中 學 作 者 : 指 導 老 師 : 國 二 許 哲 睿 國 二 黃 冠 綸 王 翠 妃 陳 惠 如 國 二 黃 靖 惟 關 鍵 詞 : 精 油 白 線 斑 蚊 壹 摘

Více

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰...

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 狂 想 集 指 導 老 師 : 李 世 宜 作 者 : 普 二 1 全 班 目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年... 21 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 21 第 三 組 山 姆

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DACEE5BDDA20BEABD2BAB5C4B1A3B4E6BACDD4CBCAE4>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DACEE5BDDA20BEABD2BAB5C4B1A3B4E6BACDD4CBCAE4> 精 液 的 保 存 和 运 输 冷 冻 保 存 精 液 冷 冻 保 存 (Semen freezing) 是 利 用 液 氮 (-196 ) 干 冰 (-79 ) 或 其 他 冷 源, 将 精 液 经 过 适 当 处 理 后, 保 存 在 超 低 温 下, 以 达 到 长 期 保 存 精 液 的 目 的 ( 一 ) 精 液 冷 冻 保 存 原 理 精 子 在 冷 冻 状 态 下, 它 的 代 谢 几

Více

Microsoft Word - 阳光关爱计划生育手术医疗保险.doc

Microsoft Word - 阳光关爱计划生育手术医疗保险.doc 中 国 人 民 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 阳 光 关 爱 计 划 生 育 手 术 医 疗 保 险 条 款 1 投 保 范 围 1.1 投 保 范 围 1) 根 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 计 划 生 育 的 法 律 法 规 规 定, 接 受 计 划 生 育 手 术 身 体 健 康 的 自 然 人, 可 作 为 本 合 同 的 被 保 险 人 2) 被 保 险 人 本 人 或

Více

臺南縣99年度永康國民中學科學展覽會

臺南縣99年度永康國民中學科學展覽會 臺 南 縣 99 年 度 永 康 國 民 中 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 生 活 與 應 用 科 學 科 組 別 : 國 中 組 作 品 名 稱 : 當 橘 者 迷 旁 觀 者 清 關 鍵 詞 : 果 皮 清 潔 環 保 ( 最 多 3 個 ) 編 號 : 附 件 1 [ 附 頁 ] 永 康 國 中 校 內 班 級 科 學 展 覽 作 品 ( 夾 在 作 品 說 明 書

Více

1 2 3 3.1 3.2 3.3 PM10 3.4 TVOC 4 4.1 4.2 1 1 1 (m 3 /h. ) 3~5 30 1~2 20 20 20 20 30 10 20 20 20 25 4.3 2 2 PM10 0.08 mg/m 3 500 cfu/m 3 500 cfu/m 3 β- 4.4 3 3 20 g/m 2 00 cfu/cm 2 00 cfu/cm 2 2 4.5 4.5.1

Více

EXAMINATION RULES

EXAMINATION RULES 考 試 規 則 : 1. 競 賽 者 必 須 在 考 試 前 10 分 鐘 到 達 考 場 2. 競 賽 者 不 可 以 攜 帶 任 何 工 具, 但 是 個 人 所 需 要 的 醫 藥 用 品 及 器 具 不 在 此 限 3. 競 賽 者 必 須 坐 在 指 定 的 位 置 4. 在 考 試 開 始 前, 競 賽 者 必 須 檢 查 大 會 提 供 的 文 具 及 任 何 工 具 ( 筆 尺 計

Více