Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)"

Transkript

1 Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA str. 3 ÚHLAVAN POVSTAL str. 4, 9 Z PŘEDŠKOLÁKA PRVŇÁČKEM str. 5 NOVÉ ŠATNY HÁZENKÁŘŮ str. 10 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v závěru roku 2009 byl na posledním zasedání zastupitelstva města schválen rozpočet města na rok V rozpočtu byly zohledněny předpokládané příjmy města s ohledem na prognózu ekonomického vývoje v letošním roce a zařazeny výdaje související se zajištěním chodu města. Mezi nejvýznamnější investiční akce v letošním roce patří především kompletní rekonstrukce mateřské školy v Gagarinově ulici včetně zateplení a výměny oken. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Celková rekonstrukce mateřské školy bude jistě nejlepším dárkem k jejím třicetinám. Kulaté výročí oslaví mateřská škola příští rok. Další významnou investiční akcí bude rekonstrukce barokní kašny a části náměstí, dle projektu, který byl předložen veřejnosti. V závěru roku by měla začít realizace akce v rámci projektu Čistá Berounka, a to rekonstrukce hl. kanalizačního řadu v Hlávkově ulici, Veleslavínově a na Havlíčkově náměstí včetně rekonstrukce technologického zařízení na ČOV. I na tento projekt získalo město v rámci svazku obcí dotaci. S údržbou a rozvojem vodohospodářské infrastruktury souvisí i další projekt, na který město požádalo o dotaci, a to je nová úpravna vody ve stávajícím areálu. Cílem projektu je zlepšit, a především zvýšit objem dodávek pitné vody pro další rozvoj města. Město Přeštice bude opět podávat žádosti do evropských fondů na projekty, které nebyly přijaty v 6. výzvě ROP. Týká se to především rekonstrukce místních komunikací ve městě a místních částech a výstavby bazénu v Přešticích. Rozpočet města samozřejmě počítá i s výdaji zajišťující běžný chod města a služby občanům, jako je svoz komunálního odpadu, údržba místních komunikací a chodníků, osvětlení a mnoho dalších služeb. Tímto bych chtěl mimo jiné upozornit na to, že konečným termínem pro platbu poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2010 je 28. únor V poslední době se zvýšilo množství projevů vandalismu ve městě prováděného jak na majetku osob, tak soukromých osob. I z toho důvodu bude rozšířen kamerový systém na nejvýznamnějších a nejproblematičtějších veřejných prostranstvích. Pokud se občané stanou svědky podobné události, mohou o tom informovat městskou policii či Policii ČR. I v našem městě ukázala zima svoji pravou tvář. Největší radost jistě sníh udělal dětem. Na počátku února jsou jarní prázdniny, které by si spíše zasloužily pojmenování zimní. Všem, kteří mají rádi toto období, přeji hodně zážitků a užití si sněhu i v našich podmínkách, kde není častým návštěvníkem. Mgr. Petr Fornouz, starosta Dům historie Přešticka slaví 10 let existence Na začátku roku 2010 bych chtěla poděkovat všem, kteří v uplynulém roce navštívili Dům historie Přešticka. Osm výstav, které jsme pro Vás připravili, vidělo 4100 návštěvníků. Dalších 510 zájemců jsme provedli kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Tuto službu zajišťujeme od června 2009 po objednání na tel pro skupiny od deseti osob. Prostřednictvím Přeštických novin bych chtěla také poděkovat všem dárcům, kteří rozšířili muzejní sbírku o zajímavé exponáty. Máme o ně samozřejmě zájem stále. Naší prioritou je neustále doplňovat stálou expozici prvorepublikového koloniálu, vystaveného v přízemí Domu historie Přešticka a kompletně dovybavit řeznický a pekařský krámek ve stálé expozici řemesel a živností. Spravujeme také sbírku fotografií ze života Přeštic a okolí. Fotodokumentaci se snažíme, zatím neúspěšně, doplnit o snímky z událostí v roce 1939 až 1945, především z obsazení Přeštic německou armádou a pobytu vojáků německé posádky ve městě a okolí. Zajímají nás také fotografie ze srpna 1968 a listopadu 1989 v Přešticích. Předem Vám za spolupráci na doplnění sbírky děkujeme. V roce 2010 si připomínáme deset let existence Domu historie Přešticka, chtěli bychom v naplánovaných výstavách opět představit co nejvíce předmětů, které mnozí z Vás do muzea věnovali. Těšíme se na setkání s Vámi už na první z nich. Od 27. ledna můžete navštívit výstavu Co odnesl čas, která představí předměty z domácností, vytlačené moderní technikou a uložené v muzeu. Druhá výstava, nainstalovaná v podkroví Domu historie Přešticka, připomíná 120. výročí založení Zábavního a divadelního spolku Úhlavan v Přešticích. Drahomíra Valentová Dům historie Přešticka Malou ochutnávkou z připravované hry Vesnická pohádka naladili ochotníci z Divadelního spolku Úhlavan přítomné hosty na vernisáži v Domě historie dne Na snímku jsou zachyceni Anička (Veronika Snopková) a mlynář (Ludvík Pouza) při veledůležité rozpravě. Text KKC Přeštice, foto ing. Jiří Běl Gymnázium v Přešticích Plesovou sezonu v Přešticích zahájily děti V sobotu 16. ledna odpoledne zaplnily přeštickou sokolovnu děti, které v převlecích za princezny, piráty, Karkulky, čarodějnice, zvířátka a mnoho dalších postav, to pořádně roztočily na Dětských šibřinkách, které pro ně připravili členové oddílu všestrannosti Tělocvičné jednoty Sokol Přeštice. Kromě tancování a zasypávání se spoustou konfet si užily i mnoha soutěží. Moderování celého odpoledne se ujala paní Naďa Květoňová (na snímku vpravo), která spolu se svým manželem doprovázela malé tanečníky hudbou a zpěvem. Děti měly o soutěžení velký zájem, neboť je za jejich výkony čekala vždy malá odměna. Pořadatelé, díky sponzorům, připravili bohatou tombolu, ve které získal cenu každý, kdo si zakoupil lístek. Tentokrát byli uspokojeni všichni zájemci. O tom, že se dětem i jejich doprovodu na šibřinkách líbilo, svědčí i to, že se mnohým po skončení ani nechtělo domů. Spokojeni byli i pořadatelé, pro které byly nejhezčí odměnou dětské úsměvy. Anna Kolenová, TJ Sokol Přeštice Po úspěšných dvou letech fungování pobočky Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí v Přešticích se blíží období, kdy se budou přijímat přihlášky do dalšího prvního ročníku, který bude otevřen 1. září V září bude opět otevřen první ročník šestiletého Gymnázia v Přešticích. Ke stávajícím studentům jistě přibudou další, kterým je nabídnuto výborné zázemí přeštické školy, ideální spojení do celé spádové oblasti a k tomu znalost prostředí. Navíc v Mateřské škole v Plzni probíhají významné stavební úpravy a modernizace prostor pro vyučování, takže i do budoucna čekají studenty jen pozitiva. Přihlášky k dennímu studiu na šestileté gymnázium, pobočka Přeštice, se zasílají přímo k rukám řediteli školy, nejdéle do 15. března Nepromarněte svoji příležitost a šanci na vyšší vzdělání, neboť Vám otvírá možnost lepší budoucnosti a uplatnění ve vašem budoucím životě. Mgr. Petr Fornouz, starosta Zima v Přešticích Hlavním a také nejčastějším tématem všech médií v lednu byla zima. Jedno z nejpoužívanějších slov slovo kalamita. Kalamita ve velkých městech, kde napadlo až 10 cm sněhu, kalamita v hromadné dopravě, kalamita na silnicích, kalamita na chodnících. Sněhová kalamita se letos nevyhnula ani Přešticím. Po delší době napadl i v našich nadmořských výškách sníh a ještě k tomu vydržel více než týden. Ano, je pravda, že sníh padal a napadlo ho poměrně dost. Dost na přeštické poměry ve srovnání s předchozími, téměř bezsněhovými zimami. Ale že by se jednalo o kalamitu? To určitě ne. Prostě je zima a napadl sníh. Město dle novely o údržbě chodníků má povinnost údržby. V podzimních vydání PN jsem se o tomto tématu rozepisoval a požádal občany o spolupráci. A mnozí z Vás ji vyslyšeli. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří si udržovali před svými nemovitostmi přilehlé chodníky v době spadu sněhu v lednových dnech. Úklid sněhové nadílky byl realizován dle plánu zimní údržby. Neříkám, že byl ideální a bezchybný, přesto si myslím, že hlavní trasy byly udržovány ve schůdném stavu. Nikdy se nedočkáme stavu, že to bude ideální a bezchybné, neboť to každý z nás vidí jinak a má jiný názor. Možná jsme si trošku odvykli, že v zimě bývá sníh a mráz. Ale zatím to tak je, a myslím si, že je to dobře. I když to přináší určité komplikace, jsem rád, že i u nás sníh napadl. Ukázal nám, že zima ještě zůstává zimou se vším, co k tomu patří. A ještě otázka na závěr. Už jste se byli proběhnout na běžkách po okolí Přeštic? Využijte toho, neboť podmínky jsou ideální, možná se kalamita nebude dlouho opakovat. Mgr. Petr Fornouz, starosta Minianketa k diskusnímu tématu Lucie Jílková, Přeštice Vyhlášené téma s otázkou měsíce a s tím související internetovou diskuzi sleduji nepravidelně. Se zvýšenou daní z nemovitosti jako důsledek rozšíření současného úklidu sněhu ze strany města bych případně souhlasila, ale záleželo by, o kolik by se částka zvedla. Karel Úlovec, Přeštice Chodníky si před svým domem budu uklízet i nadále sám, přesto by mne zajímalo, jaké by byly ze strany města náklady na rozšíření této služby a o kolik by se daň z nemovitosti zvýšila. pan Jan z Přeštic Chodníky a jejich úklid jsou jasnou záležitostí dle nové vyhlášky města, tudíž zásadně se zvýšením daně nesouhlasím. Je lépe zaměstnat lidi z úřadu práce či jinak sociálně slabé. Město Přeštice vyhlašuje diskuzní téma pro měsíc únor Souhlasíte s tím, aby město rozšířilo současný rozsah úklidu sněhu na chodnících za podmínky zvýšení daně z nemovitostí, které by pokrylo náklady rozšíření této služby? Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 2 Informace Městského úřadu Vážení občané, Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Vás touto cestou v dostatečném časovém předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyměnit. Dále pak jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích rovněž také vyměnit a to do 31. prosince V zájmu úspěšné výměny shora uvedených řidičských průkazů bez stresových situací či jiných problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády do jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné doložit stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, l fotografii předepsaného formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. Bc. Daniel Novotný odbor správní a dopravní Co odnesl čas zhlédnete v Domě historie Přešticka V počátku roku 2010, který je rokem desátého výročí existence Domu historie Přešticka, Vás zveme ke zhlédnutí prvních dvou výstav. V přízemí muzea jsme pro Vás připravili expozici nazvanou Co odnesl čas. Představuje předměty všedního dne, které vytlačila současná technika a změny v našem způsobu života, a proto skončily v muzeu. Výstava je členěná do tří částí. První, nazvaná Co odnesl čas z kanceláří, ukazuje exponáty, které pro svoji práci potřeboval úředník v minulém století. Další část výstavy jsme věnovali změnám v našich domácnostech, je tedy nazvaná Co odnesl čas z domácností. Opět jsme vybrali z muzejní sbírky ty nejzajímavější předměty, které buď úplně ztratily v našich domácnostech svoji funkci, nebo jejich vývoj prošel tak zásadními změnami, že se zcela odlišují. V poslední části výstavy jsme soustředili kamery, promítačky, fotoaparáty, magnetofony a první počítače, či spíše předchůdce dnešních počítačových sestav. Nazvali jsme ji Co odnesl čas z našich zájmů. Řada předmětů pochází z doby před dvaceti lety, a přesto působí jako z jiného světa. A to je také naším cílem. Ukázat, jak technika, díky elektronice, změnila náš život. Klasické pračky nahradily automatické, místo magnetofonů a gramofonů máme CD přehrávače, digitální zpracování obrazu usnadnilo fotografování a natáčení filmových záběrů, a v kancelářích způsobily počítače a jejich programy úplnou revoluci. Všechny vystavené předměty pocházejí ze sbírky Domu historie Přešticka a některé z nich si můžete také vyzkoušet. K výstavě nazvané 120 let divadla v Přešticích nás inspiroval dar. V polovině roku 2009 získal Dům historie Přešticka do svých sbírek písemnosti a fotografie z činnosti souboru Úhlavan. Tento zábavní a divadelní spolek působil v Přešticích od roku 1889 do roku Uspořádanou výstavou chceme tyto zachované písemnosti, fotografie, kostýmy a kulisy představit. Svědčí o rozmanité, náročné a zároveň radostné práci desítek lidí z Přešticka, kteří se ochotnickému divadlu věnovali. Obě výstavy jsou pro veřejnost přístupny od 27. ledna v otevíracích hodinách Domu historie Přešticka. Další informace naleznete na Drahomíra Valentová Dům historie Přešticka Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc prosinec 2009 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 56 událostí. Celkem bylo zjištěno 104 přestupků: řešeno blokově 63 oznámeno správnímu orgánu 8 řešeno domluvou 33 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 9 byl zadržen pachatel podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle 201 trestního zákona a předán dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR byly předvedeny 2 osoby: jedna na Policii ČR ke zjištění totožnosti, neboť byla přistižena při krádeži a druhá na MěÚ odbor správní a dopravní, neboť se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů nedostavila na předvolání byly provedeny 4 výjezdy na potulující se psy, 2 odchyceni a předáni zpět majitelům na území města bylo zjištěno 3x poškození svislé dopravní značky, 1x nefunkční semafory v Rybově ulici předáno k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ na území města nalezena peněženka s doklady občana z Polska provedenou lustrací bylo zjištěno, že tyto byly odcizeny předešlý den v Plzni, předány na Policii ČR 2x výjezd na pachatele drobné krádeže zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc na místě vyřešena blokovou pokutou v měsíci prosinci opět proveden zvýšený dohled na cyklisty, kteří se pohybují po městě a nedodržují základní pravidla bezpečnosti silničního provozu dne ve večerních hodinách oznámena havárie vodovodního potrubí v Tyršově ulici, věc předána k vyřízení příslušné firmě, která provedla okamžité odstranění závady dne zajištění veřejného pořádku Adventní trh náměstí, dne ,,Živý betlém a bohoslužba kostel Nanebevzetí Panny Marie Z další činnosti uvádím: Dne ve 3.33 h spatřila hlídka v ul. tř. 1. máje vycházet nejistým krokem z kulturního domu muže, který nastoupil do vozidla tov. zn. Škoda a vyjel z Palackého ulice. Jelikož hlídka pojala důvodné podezření, že muž řídí pod vlivem alkoholu, pronásledovala vozidlo do Gagarinovy ulice, kde jej dostihla a řidiče zastavila. Jelikož z jeho dechu byl cítit alkohol, byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,35 promile alkoholu v krvi. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, které byla věc na místě dle věcné příslušnosti předána, neboť řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dne ve 4.15 h byla hlídkou MP zajišťována bezpečnost posádky RZS Přeštice v hudebním klubu Přeštická stodola při ošetření muže v bezvědomí, který byl poté převezen do nemocnice v Plzni. Dne ve 2.10 h byla hlídka společně s RZS Přeštice opět přivolána k muži v bezvědomí do Veleslavínovy ulice. Provedeným šetřením byl tento nalezen v nočním baru, kde jej lékař přivedl zpět k životu a zachráněný muž začal být agresivní. Z tohoto důvodu byly podnapilému muži, který ohrožoval posádku záchranné služby i sebe, nasazena pouta a byl převezen do zdravotního zařízení v Plzni. Dne v ranních hodinách bylo provedeno společné pátrání MP a Policie ČR po pohřešované nemocné ženě, která bezdůvodně odešla z domu v ulici B. Němcové. Tato byla vypátrána a převezena k léčení do Psychiatrické léčebny v Dobřanech. V měsíci prosinec provedeno 5 výjezdů na stížnosti rušení nočního klidu, narušení veřejného pořádku: dne 3. a ve večerních hodinách ul. U Parku a v městském parku značný hluk a znečišťování veřejného prostranství, dne v 1.50 h výjezd ke rvačce v Rybově ulici, dne v 4.53 h v městském parku nalezen podnapilý muž, který křičel o pomoc, předán do domácího ošetřování, dne v odpoledních hodinách v Machově ulici vyřešen spor dvou občanů týkající se venčení psů, 4x věc vyřízena na místě, 1x předána dle věcné příslušnosti Policii ČR. V krátkosti bych chtěl občanům předložit stručný výčet činnosti městské policie za uplynulý rok našeho působení, ač měsíce leden a únor byly pro nás víceméně zahřívací. Činnosti MP Přeštice za rok 2009 v číslech Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 607 událostí. Celkem bylo zjištěno 1610 přestupků: řešeno blokově 870 oznámeno správnímu orgánu 74 Město Přeštice staví za spolufinancování EU park a hřiště Na severním předměstí Přeštic v lokalitě Na Chmelnicích vyrostl mezi panelovými domy sídliště Palackého a rodinnými domky za marketem Penny kopeček. Je to výsledek první etapy budování parku a sportovního hřiště s umělým povrchem, projektu, který město buduje za spolufinancování Evropskou unií. Dotace z EU činí dle smlouvy Kontrolní den na stavbě za účasti starosty Mgr. Petra Fornouze a dodavatelů stavby. z roku 2009 maximálně Kč, což je 92,5 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Projekt, který se nazývá Rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Chmelnice v Přešticích, by měl být dostavěn do podzimu roku 2010 a dovybaven mobiliářem na jaře roku Mgr. Petr Fornouz, starosta a ing. arch. Soňa Stunová, administrátor projektu Stavba parku a hřiště v zimě po skončení první etapy. řešeno domluvou 666 oznámení bodovaného přestupku 60 zadrženo pachatelů při páchání trestného činu 7 předvedeno osob 9 řešeno na místě pachatelů drobných krádeží v obchodních domech 8 převezeno osob do zdravotních zařízení, na záchytnou stanici Plzeň 2 asistence RZS Přeštice při ošetřování agresivních osob 8 nalezeno na vozidle odcizených RZ (SPZ) 1 na území města nalezeno autovraků 18, odstraněno provozovatelem 16, MěÚ 2 provedeno výjezdů na odchyt toulavých zvířat 32, odchyceno psů 17, kočka 1 zjištěno záborů veřejného prostranství 7 nalezeno injekčních stříkaček 3 zjištěno poškozených svislých dopravních značek 28, nefunkčnost semaforů 9, nefunkčnost veřejného osvětlení 2, únik vody 2 na žádost státních orgánů doručeno písemnosti 30 výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, rvačky nebo narušení veřejného pořádku 42, z toho na mládež do 18 let 10 na území města nalezeno: klíče 6, občanský průkaz 4, karta zdravotní pojišťovny 2, RZ od vozidla 1, jízdní kola 6, nepojízdný motocykl 1, příruční taška s doklady 1, peněženka s doklady a obsahem Kč, kabelka 1, platební karta 3, vše předáno na hospodářský odbor MěÚ, Policii ČR, občanům nebo příslušným organizacím. V minulém roce jsme si velmi cenili Vaší iniciativy, názorů a připomínek, kterými nám dokazujete, že Vám není lhostejné, co se v našem městě děje a že je naším společným cílem, aby život v něm byl lepší a bezpečnější. V roce 2010 bychom Vás chtěli všechny vyzvat, abyste přispěli k naší lepší informovanosti, abychom mohli včas a co nejdůrazněji zasáhnout, aby naše práce byla ještě účinnější a úspěšnější. Jelikož město je rozsáhlé, není v našich silách být na všech místech najednou a bez Vás občanů a Vaší pomoci si nedovedeme svoji práci představit. Děkuji. Pavel Hošťálek vedoucí strážník Městské policie Přeštice Oznámení Chtěla bych upozornit a zároveň i požádat občany, aby využívali veřejné WC, které se nachází ve Veleslavínově ulici v Přešticích. Veřejná WC jsou s bezbariérovým přístupem. Prostory Kulturního a komunitního centra na Masarykově nám. 311 nejsou tímto místem a WC slouží pouze pro účely institucí, které se v budově nacházejí. Veřejné WC vybudovalo velmi nákladně (částka přesáhla Kč) Město Přeštice a poplatek 5 Kč je velmi nízký oproti nákladům, které město na provoz musí vynakládat. Provoz veřejných WC: po pá od 9.00 do hodin. Děkuji za pochopení. Mgr. Martina Míšková ředitelka KKC Přeštice

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 3 Blahopřejeme k životním výročím. 80 let Václav ZOUBEK Růžena LUKÁŠOVÁ Jana PEŠKOVÁ Jaroslav Žižka (87), Milena Petelíková (83), Josef Fořt (82), Jan Kalina Skočice (88), Miroslav Pfeifer (82), Marie Tichotová (82), Věra Polková (82), Anna Kasalová (81). Všem jubilantům přejeme, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna jejich příští léta, aby všechny příští dny a roky prožili ve zdraví, štěstí a spokojenosti. Stanislav ŘEZÁČ Václav KUBÍK VÝROČÍ 90 let Ludmila ČERNÁ ÚMRTÍ (1941) (1957) Pozůstalým v rodinách projevujeme upřímnou soustrast v jejich zármutku. Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice Společenská kronika ZLATÉ SVATBY Kolik se toho může změnit za půl století v životě každého z nás? A kolik se toho změní ve společném životě dvou lidí za padesát let společného života? Určitě tolik, aby měli právo ve slavnostní den své zlaté svatby se na chvíli zastavit a zamyslet. Dne 9. ledna 2010 si připomněli manželský slib manželé Pavel a Zdeňka KUTKOVI ze Žerovic, který si dali před 50 lety. Zlatá svatba je pro manžele Kutkovy dnem slavnostním a je až neuvěřitelné, že již 50 let uplynulo od chvíle, kdy manželé Kutkovi vykročili na společnou cestu, naplněni citem, který považovali za příslib štěstí a lásky. Příslib, který se vyplnil Při této významné události byl manželům dne 8. ledna 2010 osobně poblahopřát starosta Města Přeštice pan Petr Fornouz, kdy jim popřál hodně zdraví, radosti, štěstí a spokojenosti v kruhu svých dětí a vnoučat. Dalším zlatým párem jsou manželé Josef a Marie MLYNÁŘÍKOVI z Přeštic. Svůj manželský slib daný dne 23. ledna před padesáti lety byl jistě proto, aby jeden druhého ujistil, že jejich rozhodnutí jít po společné cestě bylo správné a že tužby a přání, které si při svatebním obřadu slíbili, došly svého naplnění. Dne 22. ledna 2010 byl manželům Mlynáříkovým k jejich významnému dni osobně blahopřát starosta Města Přeštice pan Petr Fornouz a popřál jim hodně zdraví, spokojenosti a štěstí v kruhu svých nejbližších. Sborník Pod Zelenou Horou v novinářském klání Na začátku nebylo slovo, ale dopis. Dopis paní Dany Vondráškové, pracovnice bibliografického oddělení Historického ústavu Akademie věd ČR, který je dlouholetým odběratelem našeho vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou. Psala v něm mj.: S Vaším čtvrtletníkem se setkávám pravidelně několik roků. Vždy se těšíme na jeho nové číslo je to periodikum psané s láskou, porozuměním a zároveň i profesionální fundovaností. Vím, že menší města nebo obce nemají vždy možnosti potřebné pro investice do podobných aktivit, jakou je vydávání Vašeho časopisu, který přes všechny překážky vychází tak dlouhou dobu. Osobně věřím, že i po další léta bude přinášet všem svým čtenářům zajímavé informace, erudované a zároveň psané od srdce, tak, jak je již dobrou tradicí sborníku. Dozvěděla jsem se, že stejně jako každý rok, i letos pořádá Syndikát novinářů ČR soutěž Média na pomoc památkám. Myslím si, že právě váš sborník by se rozhodně měl do této soutěže přihlásit, protože obsah jeho čísel je v tomto směru velkým přínosem. Toto uznání redakční radu mile překvapilo a povzbudilo, ale loni jsme termín přihlášky do soutěže už nestihli. Zato v těchto dnech přihláška s loňským ročníkem Zelené Hory už do Prahy odcestovala. Pro rok 2010 jde o XIII. Tříkrálová sbírka 2010 na Přešticku Tříkrálové sbírky (TS), kterou už podesáté uspořádala na Přešticku Farní charita Přeštice, se v době mezi 2. a 10. lednem 2010 zúčastnilo 26 skupin se 78 dětmi nebo mládeží. Za účasti zástupců města a obcí byly rozpečetěny a sečteny pokladničky této veřejné sbírky. Její výsledek činí Kč, což je o Kč více než v loňském roce a největší částka za desetiletí konání TS. Velmi si toho vážíme zvláště proto, že naše společnost prodělává období ekonomické krize. V Přešticích bylo vykoledováno Kč, v obcích spravujících Město Přeštice ve Skočicích 5240 Kč a Žerovicích 3428 Kč; v dalších obcích: Dolní Lukavici 7458 Kč, Lužanech 6530 Kč, Nezdicích 6809 Kč, Příchovicích 8630 Kč, Roupově 5272 Kč, Řenčích 3403 Kč a Vodokrtech 3533 Kč. Základní škola Přeštice přispěla na účet TS 4000 Kč. Použila část z úspěšného vánočního jarmarku. Sbírka byla uložena na účet TS č.: /0800 u České spořitelny. Na Tříkrálovou sbírku je možné přispět i nyní, buď na uvedený účet nebo formou SMS zprávy s textem DMS KOLEDA, kterou dárce odešle na číslo Cena jedné DMS je 30 Kč Charita ČR z každé DMS obdrží 27 Kč. Více informací o využitá TS naleznete na webových stránkách nebo na Tříkrálová sbírka opět vydala dobré svědectví o ochotě společnosti dělit se s potřebnými i ochotě charitních dobrovolníků zapojit se do služby. Všem dárcům, koledníkům a ostatním dobrovolníkům upřímně děkujeme. Marie Sedláčková koordinátorka Tříkrálové sbírky, Farní charita Přeštice Foto Stanislav Morávek vyhlášený ročník soutěže PRIX NON PERE- ANT Média na pomoc památkám, zaštítěný o. s. PRO BOHEMIA a Syndikátem novinářů ČR. A zajímavá shoda i sborník Pod Zelenou Horou vstupuje do svého XIII. poválečného ročníku. Loni a předloni byl v této ojedinělé soutěži oceněn například exkluzivní časopis příznivců Plzeňského kraje Vítaný host. Uvidíme, zda náš skromný sborníček v takové konkurenci obstojí. Odběratelé, čtenáři a vůbec všichni, kdo máte rádi regionální historii, držte nám, prosím, palce! Věra Kokošková Výzva spoluobčanům Nevím, zda mohu nabádat své spoluobčany, aby porušovali platnou vyhlášku, nebo zákon. Ale troufnu si, vyzývám všechny občany Přeštic, aby si stále uklízeli sníh před svými domy, asi horší to bude s panelovými domy, tak jako dříve. Zákon, že za úklid před domy ručí obec nebo město, který navrhl pan senátor z Teplic a poslanci ho odsouhlasili, se mně zdá podivný. Samozřejmě, že Přeštice nemají tolik finančních prostředků, aby zajišťovaly vše, co od nich zákon vyžaduje. Stačí odklízet sníh na náměstí, okolo úřadů, škol a důležitých komunikacích. Touto svojí činností pomozme svému městu, jako malé poděkování za to, že se postaralo o nový chodník v Rebcově ulici, v Hlávkově ulici, chodníku u kostela a jinde. V naší malé ulici, Sedláčkově, si uklízíme chodník všichni. Možná, že město nebude muset zvyšovat daň z nemovitosti. Děkuji. ing. Jiří Běl Hasičský ples Sokolovna Přeštice hodin Pořadatel: SDH Přeštice K tanci a poslechu hraje klatovská skupina Spirála. Malý průvodce po přeštickém chrámu Spolek pro záchranu historických památek na Přešticku vydal průvodce po chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Tento cenově přijatelný průvodce, malého pohlednicového formátu do kapsy, má 60 stran a naleznete v něm i velké množství fotografií. Popisuje stručně vnitřek a vnější strany chrámu, jeho historii vzniku a události v jednotlivých létech od roku 1744 do současnosti. ing. Jiří Běl člen Spolku pro záchranu historických památek na Přešticku Noc otevřených kostelů v Merklíně Několik desítek lidí navštívilo koncert skupiny Zebedeus (na snímku pod článkem), který se v rámci akce Noc otevřených kostelů uskutečnil ve večerních hodinách v pondělí 18. ledna v Husově kapli v Merklíně. Vybrané dobrovolné vstupné bylo odesláno jako dar pro pomoc postiženým zemětřesením na Haiti. Oto Tichý za staršovstvo sboru ČCE v Merklíně Lukavický Masopust V sobotu 20. února od hodin pořádá kulturní komise obce Dolní Lukavice již 5. masopustní průvod, který bude slavnostně zahájen před hostincem U Bílé růže starostou obce. Poté se maškary vydají po Dolní Lukavici a po krátkém odpočinku budou pokračovat v Lišicích, Krasavcích a Snopoušovech, kde svůj průvod ukončí. Masky i tentokrát bude doprovázet hudební skupina Hájenka z Hájů. Pokud se chcete hodně smát, tancovat a dovádět, přijďte v masce do masopustního průvodu! Srdečně zve místostarostka obce Bc. Jindřiška Kaslová a kulturní komise. Návštěva v Nepomuku V poslední den Vánoc, v neděli po svátku Tří králů 10. ledna 2010, jsme byli na pozvání rodiny Hyerových z Rožmitálu na dopolední mši v kostele sv. Jakuba v Nepomuku. Při návštěvě byla chrámovým sborem a orchestrem z kostela Povýšení sv. Kříže ze Starého Rožmitálu provedena Rybova Česká mše vánoční,,hej mistře. Po mši byli účinkující pozváni na arcibiskupství a pohoštěni. Byl to pěkný zážitek, cesta tam i zpět byla horší. Vlastně to byl začátek roku, kdy jsou dvě významná výročí našich rodáků. Dne 8. dubna uplyne již 195 let od úmrtí Jakuba Jana Ryby a 26. října vzpomeneme 245 let od jeho narození. Ve čtvrtek 8. dubna 2010 v 17 hod. vás zve Spolek pro záchranu historických památek Přešticka na podvečerní setkání s povídáním o Jakubu Janu Rybovi do Komunitního centra v Přešticích, vchod je z Jungmannovy ulice. ing. Jiří Běl a Jan Königsmark

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 4 Kultura a umění únor Turnaj ve hře,,člověče, nezlob se Turnaj pro děti a mládež v oblíbené společenské hře, kde je nutné mít trpělivost, předvídavost, umět se ovládat, ale samozřejmě mít i trochu štěstí. Místo konání: KKC Přeštice, učebna č. 3 Čas konání: hodin Pořadatel: KKC a DDM Přeštice Obecní bál v Řenčích K tanci i k poslechu zahraje Horalka ze Kdyně. Bohatá tombola. Místo konání: hostinec U supa, Řenče Čas konání: hodin Pořadatel: Obec Řenče Mládí neprchej Talk show Jitky Asterové a Hany Čížkové. Co takhle seznamka? Možná přijde i kartářka Iveta. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstup: 120 Kč v předprodeji (140 Kč na místě) Pořadatel: KKC Přeštice Taneční zábava s Babouky K poslechu i k tanci zahraje nejstarší jihočeská dechovka Babouci v čele s kapelníkem Petrem Shýbalem. Občerstvení a bohatá tombola. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstupné: 130 Kč Pořadatel: KKC Přeštice Masopustní průvod Za doprovodu kapely Hájenka projdou masky těmito obcemi: Řenče, Knihy, Vodokrty, Háje, Osek. Čas konání: hodin Pořadatel: Ženy Vodokrty Dětský maškarní bál Pro malé i velké děti jsou připraveny zábavné soutěže, hudbu zajistí pan Charvát se svojí zpěvačkou. Čas konání: hodin Místo konání: Spolkový dům Přeštice Pořadatel: Junák Přeštice Jak se léčí princové Spokojenému království vládne dobrá královna. Kdo však po ní usedne na trůn, když jeden princ je Fintil a druhý Škudlil? Na radu šaška královna pošle své syny do služby k bábince Sušilce ta snad princovské neduhy vyléčí. Zvlášť, když jí diváci pomohou Školní představení Místo konání: velký sál KKC Časy konání: 8.30 h a hodin Vstupné: 40 Kč Tlumení nákaz ve včelstvu (přednáška) Zajímavá přednáška př. Ladislava Tomana pro včelaře i nevčelaře. Místo konání: konferenční sálek KKC (vchod z Jungmannovy ul.) Čas konání: hodin Masopustní veselice Bohatá tombola, hudba Sekvence. Pořadatel: Ženy Vodokrty Místo konání: hostinec,,u supa, Řenče Čas konání: hodin Masopustní průvod Starosta obce slavnostně zahájí průvod a dovolí maskám za doprovodu kapely Hájenky průchod těmito obcemi: Dolní Lukavice, Lišice, Krasavce, Snopoušovy. Pořadatel: Obec Dolní Lukavice Čas konání: hodin Ošetřování včelstev během roku, uteplené a neuteplené úly (přednáška) Zajímavá přednáška ing. Jaroslava Hrabáka Ph. D. o včelařské problematice. Místo konání: konferenční sálek KKC (vchod z Jungmannovy ul.) Čas konání: hodin Výroční schůze rybářů Pořadatel: Rybáři Přeštice Místo konání: velký sál KKC Čas konání: 9.00 hodin Hasičský ples K tanci i poslechu zahraje klatovská skupina Spirála. Bohatá tombola. Pořadatel: SDH Přeštice Místo konání: Sokolovna Přeštice Čas konání: hodin Vstupné: 80 Kč (předprodej v prodejně Emo Přeštice) Otevřené mistrovství Plzeňského kraje v eskymování Pořadatel: KČT Úhlava Místo konání: plavecký bazén SK Radbuza Čas konání: hodin Nabídka kurzů při KKC Od se lze nově přihlásit do těchto kurzů: Počítač, můj kamarád (únor květen) Základy práce na počítači, práce v programech Word, Excel, ová pošta. Začátek: , každý čtvrtek od do hodin Počítačová učebna ZŠ Přeštice Na Jordáně. Cena: Kč Lektor: Ing. Jitka Romová Anglická kouzelná školka (únor květen) Angličtina zábavně pro děti od 3 let formou písniček, říkadel, pohádek a rukodělné činnosti. Začátek: , každé úterý od do hodin Učebna KKC, Masarykovo nám. 311, Přeštice Cena: 700 Kč Lektor: Ing. Olga Volfová-Naxerová Mix od hlavy až k patě (únor květen) Cvičení pro ženy a dívky formou protažení celého těla, zařazení relaxačních a uvolňovacích prvků. Každý pátek od do hodin Gymnastický sálek ZŠ Přeštice Na Jordáně Cena: 20 Kč/1 cvičební lekci Lektor: Marie Janoušková Kurzy NJ pro začátečníky, falešné začátečníky a středoškoláky 1. Kurz NJ pro začátečníky a pro falešné začátečníky 2. Kurz NJ pro středoškoláky náplní toho kurzu bude kompletní shrnutí středoškolskéko učiva, příprava na maturitní zkoušku, na státní zkoušku, na certifikáty Goethe institutu úrovně A1-B2, příprava na přijímací zkoušky na VŠ. Lektor: Mgr. Jan Königsmark Bližší informace poskytne KKC Přeštice, tel NOVINKA Ladies latina (5 lekcí) Temperamentní latinskoamerický tanec jen pro ženy tzv. ladies latina nabídne kromě výuky samotných tanečních kroků též pomocí vhodných cviků probuzení a rozvoj přirozené smyslnosti ženských pohybů. Podstatné je prožití každého pohybu všemi smysly, uvědomění si své ženskosti. Začátek kurzu: (následně 2. 3., 9. 3., , a ) úterý od do hodin. Velký sál KKC Přeštice Kulturní tipy - únor DJ Jarin a DJ Cubien Přeštická stodola Fernet party a DJ Jarin Přeštická stodola Svátek všech zamilovaných oslavíme Maratonem v líbání Přeštická stodola DJ Láďos a DJ Cubien a nový nápoj GREPPER Přeštická stodola DJ Láďos a Amundsen vodka + energy Přeštická stodola Velký Maškarní ples + DJ Majkl Přeštická stodola Úhlavan uvede premiérově v březnu Vesnickou pohádku Obnovený Divadelní spolek Úhlavan má za sebou již tři a půl měsíce aktivní práce na přípravách svého prvního představení. Zájem mezi herci je o práci stále značný, a tak jedeme dál. Zůstalo nám takové to zdravé jádro lidí s nadšením, a tak věříme, že vše dotáhneme do zdárného konce, a že na konci března se vám, našim budoucím divákům, představíme. Původně se do našeho spolku přihlásilo 25 členů. K 18. lednu 2010 máme 15 herců a technický personál, který čítá: jednoho kronikáře, jednoho osvětlovače, jednu nápovědu, jednoho kulisáka a jednu švadlenu. Celkem 20 lidí. Náš spolek je ale otevřený i nadále všem zájemcům, i když v právě chystaném představení už máme všechny role rozebrány. Zkoušíme pohádku od mladého autora Vladimíra Kábrta z Újezdu u Plánice. Tato hra nese název Vesnická pohádka. Pro začínající herce je dobrá, je komická, smutná, i plná lásky. Prostě pohádka, jak má být. V současné době už vyrábíme a malujeme kulisy. Také naše švadlenka má plné ruce práce s výrobou kostýmů. Pro rok 2010 máme spousty plánů. Nejen že nás čeká premiéra, ale rádi bychom naše skromné umění ukázali i v okolních obcích. Ochotníci v Přešticích v minulosti jezdili na přehlídky i soutěže. To čeká i nás. Chceme se ukázat, a získat od odborníků rady v tom, co dělat jinak a lépe. Při té příležitosti chceme zmínit také to, že se staneme členy Svazu českých divadelních ochotníků, jako naši předchůdci. První setkání s diváky ale už máme letos za sebou. Při vernisáži výstavy ke 120. výročí Zábavného a divadelního spolku Úhlavan, která je v Domě historie Přešticka, jsme zúčastněným hostům nabídli malou ukázku z chystaného představení. Pro Přeštice máme přichystané také různé besedy s herci i režiséry, takže se určitě máte na co těšit. Mapujeme také historii ochotnického spolku Úhlavan. Plánů máme spousty. Teď ještě udržet elán, nadšení a chuť dělat něco pro slávu a čest ochotnického divadla v Přešticích a umění vůbec. Ludvík Pouza Divadelní spolek Úhlavan Herci z Divadelního spolku Úhlavan při zkoušce. Co jste o Schönbornech nevěděli aneb Co se do knihy Historie Dolní Lukavice do roku 1945 nevešlo Schönbornové bohatá rakouská šlechta, jejíž erb i některé členy rodu popisuji ve své knize. V roce 1794 zakoupili panství v Dolní Lukavici, které sloužilo jako jejich letní sídlo. Ve stejném roce koupili palác na Malé Straně v Praze. Palác byl podle plánů G. B. Alliprandiho a J. B. Santiniho Eichla přestavěn ve slohu vrcholného baroka. V současné době zde sídlí velvyslanectví Spojených států amerických. Jak se Schönbornové směli oslovovat? Jak to bylo s jejich tituly? Hrabě (něm. Graf) býval dříve oslovován jako Vysokorodný pán (Hochgeboren) nebo jako hraběcí Milost. Jeho choť je hraběnka (Gräfin), synové hrabata, neprovdané dcery hraběnky anebo neoficiálně se používalo familiárně komtesy. Dnes má hrabě (tedy tam, kde jsou tituly v Čechách byly zrušeny v roce 1918) právo na oslovování Excelence, bezprostředním hrabatům (u nás to byli právě Schönbornové, dále Harrachové, Pappenheimové, Stadionové a Šternberkové) náleží titul Osvícenosti (Erlaucht), avšak výhradně pro hlavu rodu a jeho manželku, nikoli všem členům rodu. Hrabě Ervín ze Schönbornu ( ), o kterém píši ve své knize, měl se svou manželkou deset dětí. Jejich druhorozený syn Bedřich Dva zajímavé objevy na výstavě Synagoga a evangelický kostel v Přešticích Zachovalý sedmiramenný svícen a vzácný exemplář evangelické postily z r byly poprvé zpřístupněny veřejnosti na výstavě, kterou pořádal evangelický sbor v Přešticích v rámci celostátní akce Noc otevřených kostelů v pondělí 18. ledna Synagogu i evangelický kostel byste v Přešticích těžko hledali. Již nestojí. V době normalizace musely ustoupit výstavbě panelových domů. Zboření synagogy i kostela se událo naráz, doslova v jednom okamžiku. Z jednoho prostého důvodu šlo o jednu a tutéž budovu. Budova synagogy byla totiž po 2. světové válce přeměněna na evangelický kostel. Což je dodejme ojedinělý případ. Proto je velmi zvláštní, že se zachoval sedmiramenný svícen, který patrně patřil k bohoslužebným předmětům v synagoze. Byl objeven poměrně nedávno v objektu současné evangelické fary. Jakou cestou se sem dostal, je záhadou. Ještě větší záhadou však je, že se mu podařilo přetrvat zboření budovy i svozu židovských předmětů do Prahy za 2. světové války. Svícen mohli návštěvníci spatřit v první části výstavy, která byla věnována historii synagogy v Přešticích. Její život přiblížily všem zvětšené fotografie, které se zachovaly a stručný úvod do její historie. Druhým vzácným exponátem byla evangelická postila. Pochází z roku 1783 a na světě najdeme dnes již jen několik výtisků. Pochází z doby, která byla pro evangelické křesťany v naší zemi zlomová skončilo jejich pronásledování. To zaručil Toleranční patent vydaný císařem Josefem II. o dva roky dříve (1781). Postily se dostávaly k evangelíkům i dříve, nicméně potají. Ervín Schönborn (* 11. září 1841) usedl na křeslo ministra spravedlnosti v Taafově vládě. Postavení druhorozeného syna mu zaručovalo, že nebude nucen věnovat se správě rodinného fideikomisu v Dolní Lukavici. Do historie se zapsali i jeho sourozenci František ( ) se stal pražským arcibiskupem (1885) a nakonec i kardinálem (1889), Vojtěch ( ) byl dlouhá léta poslancem zemského sněmu ( ), kde reprezentoval stranu konzervativního velkostatku, přičemž vrcholem jeho kariéry se stalo jmenování prezidentem zemské správní komise v roce Jako věc nikoli samozřejmou je nutno zmínit i skutečnost, že Vojtěch byl schopen přinejmenším kratšího bezchybného písemného projevu i v českém jazyce. Možná někteří z vás také vůbec netuší, že současný vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn (*22. l. 1945) je členem tohoto rodu. V roce 2005 byl novináři často uváděn mezi kardinály majícími šanci na zvolení papežem. Na závěr bych ráda zmínila informaci, která mě samotnou překvapila. Před nějakou dobou mě kontaktoval správce zámku Nalžovy s dotazem, zda Adalbert ze Schönbornu mohl být spjatý s Dolní Lukavicí. Našel totiž v knize návštěvníků zámku jeho podpis s letopočtem Adalbert spjatý s Lukavicí je a zámek v Nalžovech navštívil. Mgr. Eva Klepsová Tuto knihu se podařilo objevit téměř zázrakem ležela v popelnici u jednoho domu v Přešticích. Mnoho nechybělo a zmizela by navždy. Postila byla součástí druhé části výstavy, která mapovala krátkou historii evangelického kostela v Přešticích od zakoupení bývalé synagogy v roce 1948 do zboření budovy r Tematické fotografie byly doplněny i různými předměty, které se zachovaly. Evangelický kostel nebyl dodnes obnoven. Finanční náhrada za kostel a přilehlou faru stačila jen na koupi rodinného domku, který dnes slouží jako kostel a fara dohromady. Oba zmíněné exponáty bude možné vidět opět příští rok na výstavě k výročí vzniku evangelického sboru v Přešticích. Jan Satke evangelický farář

5 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 5 Židovské synagoze v Přešticích by letos bylo 100 let! Sněhové hrátky Konečně napadl sníh. Hurá, zítra jdeme bobovat. Tato věta byla ode dne, kdy,,sněhový koberec pokryl vše kolem nás dětmi nejčastěji vyslovovaná. Chodba naší školy se změnila v parkoviště pro boby, sáně a nejrůznější sněhové dopravní prostředky. Několikrát za týden s dětmi sjíždíme malý kopec u koupaliště v Řenčích (viz foto vpravo). Kopec je sice malý, ale legrace je veliká. Do školy se vždy vracíme s červenými tvářemi, celí mokří, zmrzlí a utahaní, ale s odhodláním, že zítra půjdeme zase. Mgr. Jindřiška Červená ředitelka ZŠ Řenče Poděkování Chtěl bych prostřednictvím Přeštických novin vyslovit velké poděkování pracovníkům knihovny Města Přeštice za jejich neobyčejnou ochotu a pomoc, se kterou se dnes již často nesetkáváme. Zdeněk Frouz, Přeštice Židovská modlitebna v Přešticích byla vystavěna v roce 1910 v dnešní Červenkově ulici na místě nové lékárny Magnólie. Jednalo se o prostou, zděnou budovu. Ihned po dostavění byla synagoga v Přešticích hojně využívána. Oslavovaly se zde nejen vysoké židovské svátky, jakými jsou např. Nový rok (Roš Ha-Šana) 1. a 2. září, Den smíření (Jom Kipur) 10. září, poutní svátky, ale i menší svátky, např. Svátek světel (Chanuka) 25. prosince. Slavil se zde i Šabat (sobota). Synagogu spravoval rabín Leopold Singer. Z vybavení se zachovalo mnoho předmětů, dnes jsou však součástí sbírek Židovského muzea v Praze. Především se jednalo o sametovou vyšívanou synagogální oponu z roku 1913, kterou věnovala Babeta Hanáková jako upomínku na zesnulého manžela, pokladnička z konce 19. století, chanukový mosazný svícen z poloviny 19. století, koruna na Tóru a posledním předmětem je tzv. sobotní svícen. Za války synagoga byla opuštěná a nevyužívaná, později sloužila jako Českobratrský evangelický chrám Páně a 10. března 1974 byla zbourána. V letošním roce by oslavila sté výročí. Mgr. Eva Klepsová Autoři výkresů na téma Jak nám policie pomáhá, byli odměněni Dne dostalo sedmnáct žáků ze Základní školy v Přešticích krásný předvánoční dárek. V hodinách výtvarné výchovy malovali obrázky na téma Jak nám policie pomáhá a za odměnu byli pozváni na návštěvu Územních odborů Plzeň-jih, které sídlí v Plzni na Anglickém nábřeží. Po vstupu do budovy děti viděly své výkresy, které byly vystavené po chodbách. Přivítal nás pan por. Bc. Libor Pilař a celé dopoledne se se svými kolegy dětem věnoval. Tímto bychom jim chtěli velice poděkovat za krásný zážitek i za jejich náročnou a zodpovědnou práci. Děti byly z výletu nadšené a zde je několik jejich postřehů: Petr Kolář, II. D: Na policejní stanici v Plzni se mi nejvíce líbila služební auta, neprůstřelné vesty, snímání otisků prstů, ukázka drog a video. Martin Lorenc, III. A: Na tento den jsem se moc těšil. Jeli jsme do Plzně vlakem. V Plzni nás již čekali policisté. Ukázali nám svá auta a mohli jsme si vyzkoušet neprůstřelnou vestu, helmu, chrániče na ruce a nohy. Byl to pro nás velký zážitek. Václav Bažant, IV. A: Policisté nás seznámili s věcmi ze zásahové jednotky, jako třeba jsou pistole, obušek, pouta, krunýř, policejní helma. Také nám promítli video, kde vyšetřují krádeže, bouračky a různé trestné činy. Na všechny naše otázky nám odpověděli a na památku jsme dostali malý dárek. Výlet se mi moc líbil. Eva Baumrukrová, IV. A: Policisté nám ukázali, jak se dělají otisky prstů, dlaní a stopy bot. Seznámili jsme se se spoustou zajímavých věcí. Nakonec nám dali malý dáreček. Všechno se nám líbilo, bylo to moc pěkné setkání s policisty. Až budu velká, budu policistkou. Martin Motl, V. C: Ve škole jsme kreslili obrázky na téma Policie. Potom jsme vybírali, kdo pojede do Plzně. Cesta vlakem se mi líbila, protože vlakem jezdím málo. Z hlavního nádraží jsme šli kousek. Viděli jsme auta dopravní policie, jak se zajišťují otisky prstů a také nám pustili krátké video. Na závěr jsme dostali dárek. Mgr. Pavlína Křenová a Mgr. Vlasta Holá Základní škola Přeštice Žáci Základní školy v Přešticích na návštěvě sídla Územních odborů Plzeň-jih na Anglickém nábřeží. Foto archiv ZŠ Přeštice TJ Sokol Oplot pronajme plně vybavený zavedený hostinec od Informace na tel.: Program na měsíc únor PÁ: ZIMNÍ PRO- CHÁZKA Z Přeštic v 8.43 h do Klatov (9.11), z Klatov 9.15 do zastávky Klatovy město. Zpět z Běšin do Klatov, z Klatov h (Sp) do Přeštic. TRASA: Klatovy Luby Vrhaveč Neznašovy Radinovy Hubenov Běšiny jde se po cyklostezce. Vede M. Pojarová (14 km) SO: DO KOLOVČE NA MASOPUST Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně, z Plzně 8.08 do Domažlic (9.30), z Domažlic do Trhanova (10.28 h). Z předškoláka prvňáčkem TIP na výlet ZO ČSV Přeštice o. s. vás zve na přednášky od hodin přednáška př. Ladislava Tomana na téma Tlumení nákaz ve včelstvu. Dne od hodin přednáška ing. Jaroslava Hrabáka Ph.D. na téma Ošetřování včelstev během roku, uteplené a neuteplené úly. TRASA: Trhanov Chodov Výhledy Klenčí. Vede V. Řežábek (6 km) ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV- NĚ HOTELU SPORT v hodin SO: ZE ŽDÍRCE DO NEPOMUKA Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně (7.45), z Plzně 8.09 do Ždírce (8.46). Zpět z Nepomuka do Plzně, z Plzně h do Přeštic. TRASA: Ždírec Dubeč památník USA letadla Klášter Nepomuk Dvorec ČD. Vede F. Vokáč (12 km) SO: ŠVIHOV VOSÍ KLATOVY Vlakem z Přeštic v 8.43 h do Švihova. Zpět z Klatov h do Přeštic. TRASA : Švihov Vosí Točník Klatovy. Vede V. Borovcová (14 km). Změna programu vyhrazena! Sotva u nás v Mateřské škole Gagarinově ulici pomalu dozněly vzpomínky na vánoční nadílku, přiblížila se pro předškoláky a jejich rodiče další událost, kterou je lednový zápis do 1. ročníku základní školy. S blížícím se termínem se množí otázky rodičů: Poraďte mi, paní učitelko, má už jít do školy, nebo bychom měli raději zůstat ještě rok ve školce? Před námi učitelkami pak stojí nelehký úkol pomoci rodičům radou a svým názorem, a to citlivě a s ohledem na potřeby každého dítěte. Abychom si to letos usnadnily, pozvaly jsme v úterý odpoledne do MŠ na návštěvu zástupkyni ředitele Mgr. Hanu Černoškovou a její tři kolegyně. Všechny mají dlouholetou praxi se žáky prvních tříd ZŠ, a tak velmi ochotně už podruhé přijaly naše pozvání a v neformální besedě s rodiči trpělivě a erudovaně informovaly o úskalích prvního roku dítěte v ZŠ. Paní učitelky se shodly na tom, že pro nástup do školy nejsou důležité jen znalosti a dovednosti, ale i emoční a sociální zralost dítěte. To by proto mělo do školy vstupovat v pravý čas, zralé a připravené. Pro některé rodiče je odklad školní docházky strašákem, jiní o něj usilují ze všech sil. Nesprávné rozhodnutí pak může znamenat pro dítě boj s požadavky, na které ještě nedozrálo a v opačném případě se může propásnout ten pravý čas, kdy bylo nastartované na nové úkoly. U malých dětí hrají svoji roli i měsíce života takže mezi dítětem, kterému bylo šest let v lednu, a tím, které oslaví šesté narozeniny až v srpnu, může být velký rozdíl. Paní učitelky hovořily i o nutnosti logopedické péče pro správnou výslovnost a vyjadřování, o problémech s jemnou motorikou, o nesamostatnosti dětí, fixaci na rodičích a jiných problémech. Zodpovídaly i ryze praktické dotazy, například podle jakého klíče se děti rozdělují do tříd, jak funguje školní družina, dům dětí a mládeže, jaké kroužky a jazyky mají děti možnost navštěvovat a jak je to se stravováním v ZŠ. Nejvíce otázek pak směrovalo zpět k vlastnímu zápisu. Na závěr paní učitelky rodičům vzkazují: Hodně dětem čtěte, povídejte si s nimi, chvalte je i za maličkosti a důvěřujte jim. Děti mají ve škole strávit mnoho let, proto je důležité správně načasovat okamžik, kdy zahájí novou etapu života v podobě školní docházky. Na nás dospělých pak leží úkol pomoci jim k tomu, aby ten start byl co nejlepší. A nám, všem učitelkám Mateřské školy v Gagarinově ulici, zbývá jen poděkovat za velmi zdařilou akci a dětem i jejich rodičům popřát, aby za vzděláním vykročili tou správnou nohou. Kolektiv učitelek Mateřské školy Gagarinovy ul. Nabízí prodej a montáž výrobk z recyklovaných plast : Obě přednášky proběhnou v konferenčním sálku v Kulturním a komunitním centru Přeštice (vchod z Jungmannovy ulice, od pošty). Srdečně zveme všechny zájemce o chov včel včelaře i nevčelaře přijďte si poslechnout zajímavé přednášky. Za výbor ZO ČSV Přeštice o. s. Karel Prach předseda

6 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 6 Mistrovství obce Řenče ve sjezdovém lyžování Šumava Dne 16. ledna 2010 proběhlo na šumavském Pancíři Mistrovství obce Řenče ve sjezdovém lyžování, které pořádal oddíl rekreačního sportu TJ Řenče ve spolupráci s Obecním úřadem Řenče. Závodilo se ve slalomu dvoukolově v kategoriích muži a ženy. Závodů se zúčastnilo 12 mužů a 10 žen. Výsledky mistrovství: kategorie muži 1. Matěj Kokoška Vodokrty 35,12 s; 2. Václav Hrubý ml. Háje 36,27 s; 3. Ivo Baumruk Řenče 37,08 s; 4. Roman Přibáň Vodokrty 38,00 s; 5. Jakub Kasl Řenče 38,02 s; 6. David Hajžman Řenče 40,08 s; 7. Jiří Lang Řenče 42,87 s; 8. Martin Voříšek Střížovice 48,12 s; 9. Adam Hajžman Řenče 49,04 s; 10.Václav Hajžman Řenče 55,76 s. kategorie ženy 1. Marta Kočalková Vodokrty 42,05 s; 2. Iva Baumruková Řenče 42,08 s; 3. Michaela Baumruková Řenče 43,08 s; 4. Renata Hajžmanová Řenče 44,01 s; 5. Leontýna Přibáňová Vodokrty 47,06 s; 6. Dana Knoppová Plzeň 52,16 s; 7. Hana Němečková Plzeň 55,08 s; 8. Eva Kulíšková Plzeň 59,86 s; 9. Vanda Kokošková Vodokrty 69,02 s; 10. Natálie Langová Řenče 89,26 s. Závodníci Milan Přibáň a Robert Míšek závod nedokončili. Všichni účastníci dostali diplom a první tři místa medaile. Nutno ještě dodat, že v kategorii muži a ženy startovaly i děti do 15 let, přesto si vedly velice dobře. Závody dětí budou 14. února 2010, a tím se letošní lyžařský kurz ukončí. Ivo Baumruk Oddíl rekreačního sportu TJ Řenče Lyžařský kurz je v plném proudu Lyžařský kurz, který pořádá Lyžařský oddíl TJ Přeštice, začal v neděli 17. ledna a bude končit 28. února Celkem je přihlášeno 70 dětí. Výuka probíhá na Belvederu v Železné Rudě a kromě snowboardu se vyučuje i lyžování pro děti od 5 let do 16 let. Na fotce je Ivana Šrámková, instruktorka na výuku snowboardingu. Text a foto Lyžařský oddíl Přeštice Neděle se stala úspěšnou pro naše gymnasty z odboru Sport pro všechny. Na memoriálu Marie Liškové v Nýřanech obsadili mladší a starší žáci první tři místa, starší žákyně se umístily celkově na 2. místě. Na snímku vidíte gymnasty z odboru Sport pro všechny. Zcela vlevo trenéři: Vlaďka Soukupová, Jaroslav Rychnovský, vpravo Petra Tučková a Jaroslav Kohout, kteří mají ze svých svěřenců radost. Foto archiv odboru Sport pro všechny Snímek zachycuje předsedu oddílu Petra Fornouze a instruktrorku Evu Tuškovou s nejmladšími členy kurzu. Text a foto KKC Přeštice Cestujeme po Čechách... Vše, co můžete navštívit v Plzeňském kraji Obsahuje informace nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o méně známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze zde strávit dovolenou nebo výlet dle svých představ. Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky, turistiky, návštěvníci památek atd. Častokrát některé informace udivují i místní občany, kteří byli přesvědčeni, že své okolí znají velmi dobře. Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy cyklotras, mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy na výlety (u každého okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky, muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací kapacity a podnikatelské subjekty, které v těchto místech působí. Kde tyto publikace můžete získat? Právě zpracováváme novou publikaci Distribuujeme je na městské a obecní úřady, informační centra, veřejnosti přístupné památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO... a každým rokem i na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých se pravidelně účastníme. Jsou to: Region tour a GO Brno, Tourism Expo FLORA Olomouc, Ostravské výstaviště Černá Louka atd. Loni jsme se poprvé účastnili i veletrhu ITEP 2009 v Plzni. Všechny publikace si můžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno, Rádi vám je zašleme. Vydali jsme již všechny kraje naší krásné ČR, chyběl nám pro Vás jen Plzeňský kraj. Každý kraj aktualizujeme po cca 4 letech, abychom vám poskytli aktuální informace. K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově vydaných publikací na našich webových stránkách: Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podněty a připomínky k těmto publikacím, či jejich on-line verzi. Jak se Vám líbí? Kolektiv firmy Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno tel./fax: , mob.: x 140 Plzensky kraj verze 1a.indd :43:40

7 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 7 Přeštice v čase seriál fotografií z historie a současnosti VI. Tímto šestým dílem seriálu se rozloučíme s popisem budov na přeštickém náměstí. V dalších dílech popíšeme sochy, kašnu a zajímavosti. Popis jižní strany náměstí začneme zleva. Dům č. p. 64 již neexistuje, zde byl hostinec p. Josefa Wirera. Velký sál byl využíván i pro loutkové divadlo. V domě vznikla také první prodejna Baťa s obuví, pak zde bylo železářství Hodl, prodejna zeleniny p. Jiráska, později Karla Bouzka. Rovněž zde sídlilo jedno ze tří cukrářství, které se nacházely na této straně náměstí, konkrétně pana Oldřicha Lorence. V domě č. p. 65 bylo pekařství p. Josefa Filipovského, prodejna tabáku p. Nechutného, papírnictví Josefa Taišla, které později převzal Antonín Naxera. V domě č. p. 66 je již přes devadesát let drogerie Mrskoš, dále zde bylo hodinářství p. Sýkory, Pacoltova prodejna čepic a cukrářství pana Karla Bernase. Dům č. p. 67 většinou sloužil k bydlení, od roku 1940 zde působila pojišťovna Slavia. V domě č. p. 68 měl prodejnu kol p. Talský, později zde byla cukrárna pana Jana Čermáka (nyní prodejny TETA). V č. p. 69 prodejna potravin p. Karla Linharta a v domě č. p. 70, kde již začíná Komenského ulice, dříve Žerovická, bylo hodinářství p. Chocholy a holičství p. Hrudičky. Text, foto a archivní snímek ing. Jiří Běl a Jaroslav Brunát Z čerstvě napadaného sněhu mají největší radost děti. V Městském parku je nejvíce oblíbeným místem pro sáňkování a bobování kopec z druhé strany amfiteátru. Text/foto KKC AUTOŠKOLA Václav Blažek Žádosti o výcvik O pro skupinu B - tel. íslo ,

8 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 8 Statistika dopravních nehod v okrese Plzeň jih za rok 2009 Statistika, kterou vám předkládáme, se týká okresu Plzeň-jih. Do statistiky není počítán několikakilometrový dálniční úsek, který okres protíná. Poskytovaná data jsou za období od do Rádi bychom upozornili, že statistika dopravních nehod je při srovnání s předcházejícími lety ovlivněna skutečností, že účastníci v některých případech nemusí dopravní nehodu Policii ČR ohlásit. Jedná se o tyto případy: Nedošlo k úmrtí nebo ke zranění osoby. Nevznikla jiná škoda, než na vozidlech (např. dopravní značka, plot,...). Škoda na některém z vozidel zjevně nepřesahuje Kč. Po dopravní nehodě lze zabezpečit obnovení provozu na komunikaci. V okrese Plzeň-jih policisté během roku 2009 zaevidovali celkem 363 dopravních nehod, kvůli kterým našlo smrt 8 lidí. Celkem bylo zraněno 211 účastníků silničního provozu, z toho 3 byli zraněni těžce. Celková hmotná škoda se vyšplhala k částce necelých 25 milionů korun. V obci se havarovalo celkem 148krát. Mimo obec 215krát. Alkohol byl prokázán u 45 viníků dopravních nehod. Ve 4 případech byl jako důvod dopravní nehody zjištěn střet se zvěří. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly ve 169 případech (46,6 % ze všech nehod) nesprávný způsob jízdy. Do tohoto pojmu se řadí: nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda v protisměru, couvání, nevěnování se řízení atd. Silnice I. třídy mají na svědomí celkem 126 nehodových událostí (34,7 % ze všech nehod), 4 mrtvé a 114 zraněných. Podle statistiky byly nejhorší měsíce červenec a srpen. Během období letních prázdnin šetřili policisté celkem 68 dopravních nehod, při kterých zemřely 3 osoby, a dalších 36 jich bylo zraněno. Nejbezpečnějšími měsíci na jihoplzeňských silnicích byly březen a říjen. Pokud se na nehodovost podíváme z hlediska jednotlivých dnů, pak zjišťujeme, že nejvíce řidiči havarovali v pátek v odpoledních hodinách. Oproti tomu nejmenší nehodovost zaznamenali policisté v pondělí a pátek v ranních a dopoledních hodinách. V noční době nejčastěji postihly dopravní nehody řidiče, kteří vyjeli se svým vozidlem z pátku na sobotu. Pro porovnání se v roce 2008 stalo 1028 dopravních nehod. Na silnicích zahynulo 9 lidí a dalších 247 jich bylo zraněno, z toho 4 těžce. Celková hmotná škoda přesáhla částku 48 milionů korun. V obci se havarovalo celkem 448krát. Mimo obec 580krát. Alkohol byl prokázán u 44 viníků dopravních nehod. Ve 102 případech se řidiči střetli se zvěří. por. Bc. Libor Pilař, Policie České republiky Obecné informace Rozdíl s 2008 Celkem DN Úmrtí T žké zran ní Lehké zran ní Alkohol u viníka DN DN v obci DN mimo obec St et se zv í Dle místa DN Rozdíl s 2008 Silnice 1. t ídy Silnice 2. t ídy Silnice 3. t ídy P í ina DN Rozdíl s 2008 Vysoká rychlost Nesprávné p edjížd ní Nedání p ednosti Nesprávný zp sob jízdy Technická závada por. Bc. Pila Libor O Policie dění eské republiky v Přešticích informuje nový internetový portál Portál prestice.cz byl vytvořen jako místo pro zabezpečení regionálních informací z Přeštic a okolí. Cílem projektu je zabezpečit aktuální informace pro každodenní použití s důrazem na region. Pomocí portálu se dostanou informace cíleně ke koncovému uživateli s přihlédnutím na jednoduchost a snadnou orientaci. Projekt vzešel z myšlenky mít po ruce aktuální a hlavně použitelné informace soustředěné na jednom místě. Internet jako místo informací je pro běžného uživatele svou rozsáhlostí spíše matoucí. Častokrát se stane, že získání konkrétních informací vyžaduje hodně dobrou znalost jak počítače, ale hlavně znalost vyhledávacích mechanismů což je dost náročné. Proto se v reálném životě informace nedostanou ke koncovému uživateli v požadované rychlosti, nebo jsou časově zastaralé. Portál se prezentuje na internetu s následovným textem: Informační portál pro Přeštice a okolí. Aktuální regionální informace, přehled organizací a institucí v regionu, katalog firem, zajímavosti. V únoru zahájí zimní soutěže v národní házené i mládežnické kategorie V únoru se rozjede naplno 14. ročník Zimních pohárů mládeže západočeské oblasti v národní házené. Po jednoroční pauze bude mít oddíl TJ Přeštice zastoupení ve všech kategoriích. Vítězové této soutěže si vybojují právo účasti na celostátním zimním halovém Mistrovství České republiky ve své kategorii. Již tradičně turnaje pro kategorii nejmladšího žactva pořádá oddíl TJ Přeštice, ve spolupráci se Základní školou Na Jordáně. Ne jinak tomu bude i letos. Mladší žáci (sobota ) účastníci TJ Přeštice, Sokol Nezvěstice, TJ Plzeň Újezd, Sokol Tymákov, Sokol Dobřív, posledním účastníkem bude vítěz kvalifikace. Mladší žačky (neděle ) účastníci sk. A Sokol Tymákov, Sokol Blovice, Sokol Nezvěstice, Sokol Ejpovice; sk. B TJ Přeštice, TJ Plzeň Újezd, Sokol Dobřív. Další turnaje: Starší žačky (hala v Nezvěsticích, sobota ) účastníci sk. A TJ Příchovice, TJ Přeštice, TJ Vřeskovice, Sokol Blovice; sk. B Sokol Tymákov, TJ Plzeň Újezd, Sokol Nezvěstice, Sokol Štěnovice. Starší žáci (hala v Nezvěsticích, neděle ) účastníci TJ Přeštice, Sokol Tymákov, Sokol Kyšice, TJ Všenice, TJ DIOSS Nýřany, TJ Spartak Rožmitál a Baník Louka (severní Čechy) místo Příchovic. Dorostenky (hala ZČU na Borských Polích, sobota ) účastníci TJ Přeštice, Sokol Tymákov, Sokol Ejpovice, Sokol Blovice, Sokol Dobřív. Dorostenci (hala ZČU na Borských polích, neděle ) účastníci TJ Přeštice, TJ Příchovice, Sokol Tymákov, Sokol Stupno, Sokol Ejpovice, TJ DIOSS Nýřany. Na závěr bychom chtěli popřát naší mládeži co nejlepších sportovních výkonů, aby bojovali o co nejlepší umístění, a pokud se podaří postoupit do další nadstavbové soutěže, tak to bude jedině dobře a bude to pro ně ocenění za trpělivou tréninkovou dřinu. Šanci na postup mají hlavně dorostenky a dorostenci, které vedou tabulky svých venkovních oblastních soutěží. Stanislav Zadražil oddíl národní házené Zimní příprava fotbalového oddílu TJ Přeštice Muži A turnaj na umělé trávě Senco Doubravka odehraný zápas: Stod Přeštice 3:2 (Lambor P., Bešta J.) další zápasy ve skupině: Přeštice Senco Doubravka h Přeštice Příkosice h Muži B začíná zimním soustředěním v Mrákově Dorost turnaj Senco Doubravka začátek soupeři: VS Plzeň, Rokycany, S enco Doubravka, ZČE Plzeň, SK Smíchov Žáci starší účast na halových turnajích zimní halová liga mládeže 2. kolo Výsledky: Přeštice Prazdroj 3:1, Přeštice ZČE A 3:2, Přeštice Volduchy 2:0, Přeštice ZČE B 3:0, Přeštice Rapid 5: memoriál Ochoce v Nepomuku Pozvánka memoriál M. Lva Klatovy Žáci mladší účast na halových turnajích zimní halová liga mládeže 2. kolo memoriál Ochoce v Nepomuku memoriál M. Lva Klatovy Přípravka starší účast na halových turnajích zimní halová liga mládeže 2. kolo Výsledky: Přeštice Senco Doubravka 3:0, Přeštice Rapid 4:0, Přeštice Viktoria Plzeň 2:0, Přeštice Bolevec 2: turnaj přípravek Přeštice turnaj SP Plzeň halový turnaj přípravek Klatovy memoriál M. Lva Klatovy turnaj SK Smíchov Přípravka mladší účast na halových turnajích memoriál M. Lva Klatovy Ing. Martin Kadaník oddíl fotbalu TJ Přeštice Fotbalový oddíl TJ Přeštice Vás srdečně zve na Ples sportovcu, který se koná v sobotu 6. února 2010 od hodin ve Spolkovém domě v Přešticích. K tanci a poslechu hraje skupina Mejdan. Zajištěna bohatá tombola. Předprodej vstupenek na náměstí v tabáku a prodejně tiskovin u p. Daniela Krajdla (vedle velkoobchodu s nápoji). Cena vstupného 120 Kč. V mateřské škole v Dukelské ulici se děti vzdělávají formou škola hrou. Levý snímek zachycuje děti při maškarním dopoledni a na pravé fotografii vidíte pekelnou skupinku. Text a foto MŠ Dukelská, Přeštice

9 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 9 Vernisáž výstavy Co odnesl čas a malá ochutnávka z nového představení obnového Divadelního spolku Úhlavan Aktivity pro děti Foto ing. Jiří Běl

10 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 10 Národní házenkáři se v roce 2010 přestěhují do nových šaten Všem, kteří v současnosti zavítali do házenkářského areálu TJ Přeštice, zcela jistě neušlo, že v prostorách dřívějšího hlediště vyrůstá nová a poměrně rozsáhlá stavba. Házené naklonění příznivci vzali tuto skutečnost s naprostým povděkem. Našli se ale i tací, jejichž hlavami se honí určité pochybnosti ve smyslu: Co se to vlastně staví? Proč se to vlastně staví? Kde na to v této ekonomicky poměrně složité době vzali peníze? Proto na vysvětlenou: Co se to staví. Nová budova bude po dokončení sloužit házenkářskému oddílu jako kvalitní sportovní a sociální zázemí. Stávající prostory v suterénu tzv. Modrého domu házenkáři využívají od roku 1981 a díky MÚ Přeštice k naprosté spokojenosti. Bohužel se poslední dobou stále častěji množí poruchy na vnitřních rozvodných sítích, a tak činnost je rok od roku složitější. Předpokládaná oprava bude hodně složitá a zřejmě dlouhodobá. Navíc vlastní provoz, zejména částka za teplo, je v období házenkářského klidu pro oddíl poměrně vysoká. Právě proto po jednáních mezi Městem Přeštice a Tělovýchovnou jednotou vznikl záměr nové výstavby. Proč se to staví. Anglická kouzelná škola pořádá dne od do hod. v nově zrekonstruované učebně ukázkovou učební lekci pro nové zájemce, rodiče a širokou veřejnost. V závěru hodiny proběhne slavnostní předání osvědčení za 1. pololetí. Srdečně zveme. Oddíl národní házené je jedním ze stěžejních pilířů přeštické tělovýchovy a významný reprezentant města. Sdružuje cca 200 členů. V pravidelných soutěžích má zapojena 4 družstva dospělých, z toho 2 ligová, a 7 družstev mládeže. Pravidelná celoroční práce a dlouhodobě dosahované úspěchy, zejména u mládeže, řadí tento oddíl mezi uznávané házenkářské subjekty nejen v plzeňské oblasti, ale i v rámci celorepublikového národně házenkářského hnutí. To je dostatečný argument pro to, aby tak významný celek měl i odpovídající zázemí. A do třetice, kde že se vzaly peníze? Podobně jako před osmi roky, při prosazování a realizaci moderního umělého povrchu házenkářského hřiště, tak i tentokrát se největší měrou na zajištění financí podílel poslanec Parlamentu České republiky ing. Jiří Papež. Bez jeho výrazné podpory by se tato stavba pravděpodobně neuskutečnila. Jemu patří skutečně největší dík za to, že po dostavbě budou mít přeštičtí házenkáři jeden z nejkvalitnějších sportovních areálů v národní házené. Poděkování samozřejmě patří i zastupitelstvu města a starostovi Mgr. Petru Fornouzovi za spoluúčast při financování, a v neposlední řadě i panu Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Přeštice pro školní rok 2010/2011 Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih a Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih oznamují, že se uskuteční zápisy do jednotlivých mateřských škol dne od 8.00 do hodin. Mateřská škola Skočice uskuteční zápis dne od 8.00 do 9.00 a od do hodin. Mgr. Dana Hanušová vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Město Přeštice vás zve na veřejné zasedání Zastupitelstva města Přeštice, které se koná od hodin ve velkém sále KKC Přeštice. Jitku Asterovou a Hanu ýížkovou v poĝadu Mládí neprchej 6 X s.r.o. 8. února 2010 od hodin Luboši Štychovi, členu VV TJ Přeštice, za mravenčí práci při zajišťování všeho potřebného. Závěrem asi tolik. Ten, kdo občas přijde do areálu národní házené, může se sám přesvědčit, že házenkářský oddíl je skutečně založen na přátelství, zodpovědnosti a vzájemném respektu. Pokud většina lidí v současnosti před jakýmkoliv výdajem obrací v ruce každou korunu dvakrát, přeštičtí házenkáři čtyřikrát. Finance pro činnost tolika družstev a vlastního areálu se shánějí velice těžko a veškerou činnost všichni členové zajišťují bezplatně. Proto skutečnost zisku nového sociálního zařízení je pro oddíl něčím zcela mimořádným. Něčím, čeho si budou opravdu vážit a co je bude motivovat k další úspěšné prezentaci přeštické tělovýchovy, města i národní házené jako sportu. Stanislav Zadražil oddíl národní házené Foto archiv oddílu národní házené éištøní pećí

11 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 11 Ženy Přeštic postupují do semifinále ČP 2010 Třetí lednovou sobotu se konalo čtvrtfinále Českého poháru národní házené v kategorii žen. Mezi celky bylo i družstvo TJ Přeštice, jejich soupeřkami prvoligové celky Modřan, Božkova a Tymákova, ze středočeské oblasti Čakovice. Hrálo se v hale Západočeské univerzity v Plzni na Borských polích, vždy 2x 18 minut. V prvém utkání se střetly Přeštice s Božkovem. Začátek byl vyrovnaný (12. minuta 3:2), spíše se dařilo obranám. Bohatý na branky byl až závěr, když o poločase vedly Přeštice o tři branky (7:4). Zlepšení přišlo se zahájením druhého poločasu, dvakrát se trefila Živná, Voláková proměnila pokutový a Bradová trestný hod, z čehož se odvíjelo skóre v 5. minutě (11:5). Závěrečných osm minut bylo ze strany přeštického útoku nepodařených, nepřesné přihrávky, spíše sólová hra jednotlivkyň znamenaly ztráty míčů. Obrana dokázala dlouho odolávat, až v závěru byla dvakrát překonána, což dávalo konečný výsledek 12:7. Druhý zápas s Modřany mohl hodně rozhodnout. Po rozpačitých třech minutách (2:1) se Přeštice trefily čtyřikrát (12. minuta 6:1) a poločas se již pouze jakoby dohrával (7:2). Stejně jako při ligovém utkání se druhý poločas vůbec nevydařil, během pěti minut soupeř snížil (8:5). Opět se vrátila obava z tohoto celku a útok přestal hrát kombinačně a dávat branky. Několik minut se hrálo bez brankového zápisu na obou stranách, až v závěru nějaké branky padly, v konečném součtu to znamenalo vítězství 11:8. Zápas s Čakovicemi byl pouze povinný, v 6. minutě vedení 4:0 předurčilo vše. Nevadil tak ani osmiminutový výpadek bez vstřelené branky, až v závěru poločasu dvěma brankami navyšovala skóre Bradová. Druhý poločas pod dojmem náskoku byl ze strany Přeštic hodně nepřesný. Nedařilo se proměňovat vypracované šance, hra byla statická, bez pohybu a momentu překvapení. Obrana dlouho vzdorovala, v závěru pod tíhou několikrát kapitulovala a hosté tak korigovali na pro ně přijatelnou pětibrankovou prohru 10:3. Závěrečné utkání se hrálo jen o vítěze skupiny, oba soupeři již měli zajištěn postup do semifinále. Lépe začal Tymákov, když si vybudoval dvoubrankový náskok (0:2, 3:5), za tohoto stavu neproměnily Přeštice pokutový hod. Tak i poločas skončil dvoubrankovým rozdílem (5:7). I zbytek zápasu se více dařilo Tymákovu, snáze se mu dařilo překonávat přeštickou obranu (10. minuta 8:10). Přeštice se na úspěšně zakončený útok hodně nadřely, hrály složitěji, takže finiš v závěrečných minutách stačil jen na korekturu, nikoliv vítězství (11:12). Ostatní výsledky: Tymákov Modřany 16:9, Čakovice 18:10, Božkov 14:5 Modřany Božkov 7:7, Čakovice 10:3 Božkov Čakovice 13:3 Konečná tabulka: 1. Tymákov 60:35 8 bodů, 2. TJ Přeštice 44:30 6 b., 3. Modřany 32:37 3 b., 4. Božkov 32:36 3 b., 5. Čakovice 19:51 0 b. První dvě družstva postupují do semifinále, které se hraje opět v hale ZČU na Borských polích v sobotu Sestava Přeštic: brankářky: Klinerová Helena, Zadražilová Soňa obrana: m. n. h. Mrnková Lenka, Skálová Václava, Horáková Hana, Vizingrová Kristýna útok: m. n. h. Bradová Šárka (8 branek), Voláková Veronika (19), Živná Jitka (10), Šrámková Ivana (6), Krouparová Eva, Volfová Hana (1) Čtvrtfinále celkem kladně zhodnotil přeštický trenér m. n. h. Stanislav Zadražil: Nejeli jsme v nejsilnější sestavě, chyběly hráčky obrany Stehlíková P. a Zadražilová L. a brankářka Kripnerová J. Měli jsme jediný úkol, bez problémů postoupit do semifinále. To jsme splnili už před závěrečným zápasem. Tak může panovat spokojenost. Je dobře, že jednotlivé zápasy nám ukázaly hlavně naše nedostatky, co musíme do semifinále za tři týdny zlepšit. Velice dobře se po dlouhodobém zranění ukázala v brance Klinerová, doplňovala ji Zadražilová S., obrana celkově předvedla svůj vysoký standard. Útok střídal výborné chvíle se slabšími, chyběla přesnější střelba, větší pohyb, nedařilo se vždy dohrávat systémy. Tomu se nyní budeme věnovat. V semifinále už nebudou lehcí soupeři, již zmíněný Tymákov a z druhé skupiny Žatec a Chomutov. Chceme se poprat o jedno ze dvou postupových míst do finále. Bude to těžké, ale tenhle kolektiv na to má. (šat) Snímek z pohárového zápasu Přeštice Čakovice. Pokusu o střelbu čakovické útočnice se snaží zabránit přeštická Václava Skálová. Přeštickým národním házenkářům chyběla jedna branka k postupu V sobotu 9. ledna 2010 se prvoligoví muži TJ Přeštice zúčastnili čtvrtfinále Českého poháru, které se hrálo v hale Západočeské univerzity na Borských polích. Ve skupině I. se s nimi utkala družstva TJ DIOSS Nýřany, TJ Příchovice, Sokol Nezvěstice a TJ Stará Huť. Muži Přeštic si v prvním utkání celkem snadno poradili s dalším účastníkem nejvyšší soutěže TJ Příchovicemi, když zvítězili 17:13. V klíčovém utkání pro další postup bohužel neunesli roli favorita a podlehli přednímu celku druhé ligy Sokolu Nezvěstice 11:14. V tomto utkání se vůbec nikomu nedařilo a od úvodních minut až do konce měly Nezvěstice vývoj utkání pod kontrolou. Naopak v dalším utkání se Starou Hutí, která ještě v minulé sezoně patřila k předním celkům 1. ligy a zde nastoupila v kompletní sestavě i s nejlepším házenkářem roku 2009 Jiřím Peškem, podaly Přeštice asi nejlepší výkon na turnaji. V zápase, ve kterém podaly kvalitní výkon zadní řady v čele s brankářem Tomášem Chmelíkem a útok ve složení Rudolf Lang Radek Ausberger Tomáš Urban, zvítězili muži Přeštice 14:9. V závěrečném souboji nastoupily Přeštice proti suverénnímu celku turnaje, obhájci loňského vítězství v ČP, DIOSSU Nýřany. Dle předešlého vývoje této skupiny potřebovaly Přeštice pro postup získat alespoň jeden bod. To se ale nepodařilo a Nýřany neponechaly nic náhodě a zvítězily 16:13. V závěrečném účtování celého turnaje nakonec rozhodla v neprospěch Přeštic jediná branka. Za suverénními Nýřany totiž došlo k rovnosti bodů tří družstev a o pořadí rozhodla minitabulka ze vzájemných utkání Přeštic, Nezvěstic a Staré Huti. Z této trojice vyšly nejlépe druholigové Nezvěstice, které měly sice stejný rozdíl branek jako Přeštice (+2), Taneční zábava s Babouky K poslechu i k tanci zahraje nejstarší jihočeská dechovka Babouci v čele s kapelníkem Petrem Shýbalem. Občerstvení a bohatá tombola. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstupné: 130 Kč Pořadatel: KKC Přeštice takže o pořadí rozhodlo další kritérium a tím byl brankový rozdíl z celého turnaje, a to měly Nezvěstice. Z toho vyplývá, že stačilo v utkáních s Nezvěsticemi nebo se Starou Hutí vsítit o jednu branku více nebo o jednu obdržet méně. Takže z postupu se radují Nýřany a Nezvěstice, kterým tímto přejeme hodně úspěchů v semifinále ČP, které se hraje v neděli 7. února opět v hale ZČU na Borských polích a soupeři jim budou postupující ze čtvrtfinálové skupiny J TJ Plzeň Újezd a TJ Avia Čakovice. Sestava Přeštic: brankář: Tomáš Chmelík obrana: Karel Zeman, Tomáš Hajžman, Ondřej Šik, Kamil Tušek, Jan Kraus útok: Rudolf Lang (20 branek), Kamil Šelep (4), Tomáš Urban (6), Radek Ausberger (13), Jaroslav Hájek (12) trenér: Václav Hajžman; vedoucí: Martin Chmelík Výsledky Přeštic: TJ Přeštice TJ Příchovice 17:13 (8:5) Lang 11, Hájek 3, Šelep 2, Ausberger 1 TJ Přeštice S. Nezvěstice 11:14 (6:8) Hájek 5, Lang 3, Ausberger 2, Urban 1 TJ Přeštice TJ Stará Huť 14:9 (6:6) Ausberger 7, Urban 4, Lang 2, Hájek 1 J Přeštice TJ DIOSS Nýřany 13:16 (5:9) Lang 4, Hájek a Ausberger po 3, Šelep 2, Urban 1 Tabulka skupiny I: 1. Nýřany :43 8 b. 2. Nezvěstice : TJ Přeštice : Stará Huť : Příchovice :58 0 Stanislav Zadražil oddíl národní házené PŘEŠTICKÉ NOVINY vydává Město Přeštice Sídlo redakce Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, Přeštice, tel Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 2000 výtisků. Cena za 1 výtisk 8 Kč. Roční předplatné 140 Kč. Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC Přeštice. Litografie 6 X s.r.o. Tisk NOVOTISK s.r.o. Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č /95. Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková. Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři. Snímek z pohárového utkání Přeštice Tymákov. Snahu projít tymákovskou obranou má přeštická Jitka Živná (s míčem), na přihrávku čeká Ivana Šrámková (č. 6), v tmavých dresech brání tymákovské Jánská a Šmídlová (s čelenkou). Foto archiv oddílu národní házené

12 PŘEŠTICKÉ NOVINY ÚNOR 12 Otázka ke křížovce: Město Přeštice je od roku 2003 obec s rozšířenou působností. Kolik obcí čítá správní obvod? Odpověď naleznete v tajence.

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více