Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014"

Transkript

1 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat společně s registračními průkazy před začátkem turnaje) Turnaj je pořádán fotbalovým oddílem TJ Jiskra Rýmařov a garantem turnaje je město Rýmařov Oficiální webové stránky turnaje:

2 Propozice fotbalového turnaje přípravky XV. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE LORD CUP - RÝMAŘOV 2014 Pořadatel: TJ Jiskra Rýmařov Datum: Pátek sobota Místo: Vedoucí turnaje: Organizační zajištění, kontakt: Účastníci: Startují: Předpis: Fotbalový stadión TJ Jiskra Rýmařov (ul.8.května 42, Rýmařov) Sraz zúčastněných mužstev v pátek do hod. v areálu stadiónu Informativní schůzka vedoucích mužstev v 11:30 hod. Furik Milan (mobil: , Kudlák Zdeněk (mobil: , fax: , Furik Kamil (mobil: , Info o turnaji: 8 mužstev včetně domácí TJ Jiskra Rýmařov Žáci narozeni po a mladší s platným registračním průkazem, popřípadě žákyně narozené po a mladší. Registrační průkazy odevzdá vedoucí mužstva s vyplněnou soupiskou před zahájením turnaje vedoucímu turnaje. Hraje se podle platného soutěžního řádu malé kopané, pravidel kopané a těchto propozic. Hraje se na polovinu velkého hřiště (cca 61x49m), na branky o rozměrech 2x5 m. Nastupuje 8 hráčů, z nichž jeden musí být brankář (7+1). Hrací doba je 2x15 minut s 5 minutovou přestávkou. Hraje se míčem velikosti č.4. Podrobná pravidla naleznete v příloze těchto propozic. Případné dotazy a nejasnosti budou upřesněny před zahájením turnaje na informativní schůzce. Hrají se vždy dvě utkání současně, hrací systém každý s každým (viz. časový harmonogram). V případě stejného počtu bodů rozhodují o umístění následující kritéria: 1. vzájemné utkání 2. rozdíl branek 3. větší počet vstřelených branek 4. pokutové kopy (zákl. série 3 kopy) Rozhodčí: Ubytování a stravování: Startovné: Závěr: Zajistí pořadatel turnaje s platnou licencí Pro všechny hráč bude zajištěn pitný režim po celou dobu turnaje. V rámci startovného má každé mužstvo zajištěn sobotní teplý oběd v nedaleké jídelně pro 17 osob (15 hráčů + 2 funkcionáře). Lze zajistit oběd i nad uvedený počet, ale náklady spojené se stravováním je hrazeno z vlastních zdrojů nutné nahlásit předem. Pro vedoucí a trenéry mužstva bude zajištěn VIP vstup na malé občerstvení v klubovně oddílu. Po oba dva dny bude v areálu možné zakoupit drobné občerstvení. Pořadatelé vám mohou dle vašeho přání zajistit ubytování dle vašeho požadavku v okolních hotelech, penzionech, ubytovnách popř. v tělocvičně. Cena za ubytování bude upřesněna dle vašeho požadavku a hradí si ji každé mužstvo samo s provozovatelem vybraného ubytování. Objednávky na ubytování, stravování a doklad o zaplacení startovného zašlete poštou nebo faxem na adresu jednoho z organizačních pracovníků do (popř. dle dohody s organizátorem turnaje). Každé zúčastněné mužstvo zaplatí startovné 2000,- Kč splatné předem poštovní poukázkou nebo bankovním převodem do (popř. dle dohody s organizátorem turnaje). Po ukončení posledního utkání turnaje bude provedeno vyhodnocení s předáváním cen. Každé družstva obdrží pohár, věcné ceny, upomínkové předměty. První tři mužstva obdrží pamětní medaile. Dále budou vyhlášeni individuální ocenění a to: nejlepší hráč, brankář, střelec, talent turnaje, nejužitečnější hráč, cena Fair Play a další dle uvážení pořadatele. pozn. Případné doplňky, pravidla a dotazy k propozicím budou upřesněny před začátkem turnaje.

3 Základní pravidla fotbalového turnaje přípravky XV. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE LORD CUP - RÝMAŘOV 2014 Počet hráčů: Hrací plocha: Střídání hráčů: Zakázaná hra: Standardní situace: Různé: Hraje se 7 hráči v poli a brankářem (7+1). Dostane-li hráč červenou kartu, je vyloučen do konce zápasu, mužstvo hraje o jednoho hráče v poli méně a tento hráč nesmí nastoupit v dalším utkání. Dostanou-li dva hráči z jednoho mužstva červenou kartu, platí předchozí pravidlo, ale jednoho hráče nahradí další hráč tak aby neklesl počet hráčů pod 6 hráčů v poli plus brankář. Hrací plocha malého hřiště (61x49m) je polovina hlavního travnatého hřiště. Malé hřiště je vymezeno postranními čárami velkého hřiště a čárami bílé barvy. Mezi hřišti budou umístěny reklamní bannery. Pokutové území bude vyznačeno bílou barvou. Každá polovina hřiště bude označena písmeny A a B. Funkcionáři družstev se mohou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru u střídaček mužstev. Fanoušci a rodiče mají vstup na hrací plochu zakázán. Na každém malém hřišti budou k dispozici zastřešené střídačky. Střídání lze provádět v prostoru před těmito střídačkami. Střídání je opakované a lze je provádět i v nepřerušené hře, ale nesmí se tímto střídáním ovlivnit regulérní průběh hry. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených na soupisce mužstva. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu, ale při nahlášení střídání rozhodčímu v přerušené hře (např. při hromadném střídání) rozhodčí dá pokyn ke hře až po dokončení střídání. Střídání musí být provedeno co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá trenér, či vedoucí družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a upozorní trenéra, aby přebývající hráče odvolal z hrací plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami: I. Pokud je zahrána malá domů nohou, brankář ji nesmí chytit rukama. Pokud brankář chytí rukou malou domů od svého spoluhráče, bude tým potrestán pokutovým kopem. II. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku. III. Brankář musí po jakémkoliv chycení míče dát míč do cca 6 vteřin na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle rozhodčího držel brankař míč v rukou déle, vyžádá si rozhodčí míč a podá jej brankáři soupeře na druhou půlku hřiště. IV. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu malého hřiště, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní situace). Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. Platí ustanovení dle Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Kop z rohu Zahrávají se malé rohy ze značky ve vzdálenosti 14m od brankové konstrukce. Kop od branky Provádí se pouze ze země tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti asi 2 m od brankové čáry. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ a po té smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ. Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou polovinu bez doteku spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině. Volný kop Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa přestupku. Pokutový kop Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 m. Družstva jsou zodpovědná za své fanoušky. V případě, že se fanoušci družstva dopustí hrubého porušení provozního řádu stadionu, výtržnosti a vulgárnostmi budou ohrožovat plynulý chod turnaje, vyhrazuje si pořadatel právo vykázat fanoušky ze stadionu a vyloučit družstvo z turnaje. Případné protesty k regulérnosti turnaje podává pouze vedoucí mužstva u vedoucího turnaje. Současně s podáním protestu složí vedoucí protestujícího mužstva manipulační poplatek 100,- Kč. pozn. Případné doplňky a dotazy k pravidlům budou upřesněny před začátkem turnaje.

4 Časový harmonogram fotbalového turnaje přípravky XV. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE LORD CUP - RÝMAŘOV 2014 Pátek Příjezd všech zúčastněných mužstev - do 11:00 hod Organizační pokyny, schůzka vedoucích mužstev Slavnostní zahájení turnaje, focení jednotlivých mužstev hřiště A hřiště B FC Kopřivnice : TJ Jiskra Rýmařov FC Hlučín : MKZ Rájec-Jestřebí Kovohutě Břidličná : SK Slavia Kroměříž FC Kuřim : 1.FC Olomouc TJ Jiskra Rýmařov : FC Hlučín MKZ Rájec-Jestřebí : FC Kopřivnice FC Kuřim : Kovohutě Břidličná 1.FC Olomouc : SK Slavia Kroměříž MKZ Rájec-Jestřebí : TJ Jiskra Rýmařov FC Kopřivnice : FC Hlučín SK Slavia Kroměříž : FC Kuřim 1.FC Olomouc : Kovohutě Břidličná Večeře Sobota Snídaně TJ Jiskra Rýmařov : SK Slavia Kroměříž MKZ Rájec-Jestřebí : 1.FC Olomouc FC Kuřim : FC Hlučín FC Kopřivnice : Kovohutě Břidličná FC Olomouc : TJ Jiskra Rýmařov SK Slavia Kroměříž : MKZ Rájec-Jestřebí FC Kopřivnice : FC Kuřim FC Hlučín : Kovohutě Břidličná Oběd (odchod dle pokynů organizátorů turnaje - ihned po skončení svých utkání) Vložené exhibiční utkání mladší přípravky Jiskry Rýmařov TJ Jiskra Rýmařov : FC Kuřim MKZ Rájec-Jestřebí : Kovohutě Břidličná FC Olomouc : FC Kopřivnice FC Hlučín : SK Slavia Kroměříž Kovohutě Břidličná : TJ Jiskra Rýmařov MKZ Rájec-Jestřebí : FC Kuřim FC Hlučín : 1.FC Olomouc SK Slavia Kroměříž : FC Kopřivnice Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen pozn. Organizátoři turnaje si vyhrazují právo na případné změny v časovém harmonogramu turnaje

5 TABULKA VÝSLEDKŮ XV.. ROČNÍK TURNAJE LORD CUP RÝMAŘOV 2014 LORD CUP Body Skóre Pořadí 1 FC Kopřivnice L : 2 FC Hlučín O : 3 TJ Kovohutě Břidličná R : 4 FC Kuřim D : 5 1.FC Olomouc (dívky) - : 6 SK Hanácká Slávia Kroměříž C : 7 MKZ Rájec-Jestřebí U : 8 TJ Jiskra Rýmařov P : Bodování: Vítězství 3 body, nerozhodný výsledek 1 bod, prohra 0 bodů. V případě stejného počtu bodů na konci turnaje rozhodují následující kritéria: 1. vzájemné utkání (v případě více mužstev se stejným počtem bodů rozhoduje minitabulka) 2. rozdíl branek 3. větší počet vstřelených branek 4. pokutové kopy (zákl. série 3 kopy)

6 SOUPISKA MUŽSTVA Barva dresu Barva dresu... název mužstva doplňte barvy kombinace dresu Číslo hráče Příjmení a jméno hráče Datum narození Počet vstřelených branek pozn. maximální počet hráčů na soupisce je omezen na 15 hráčů VEDOUCÍ MUŽSTVA :. TRENÉR MUŽSTVA :.

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Motto: Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem.

Motto: Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem. Návrh pravidel hry 5+1 a pedagogicko-organizační manuál pro starší přípravky, U10-U11 Motto: Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem. Cíle, aneb proč tato forma utkání Cílem je: a) Učit děti hrát

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

Motto: Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem.

Motto: Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem. Návrh pravidel hry 4+1 a pedagogicko-organizační manuál pro mladší přípravky, U7-U9 Motto: Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem. Cíle, aneb proč tato forma utkání. Cílem je: a) Učit děti hrát

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Motto: Koučování pro porozumění hře

Motto: Koučování pro porozumění hře Pravidla hry 7+1 a pedagogicko-organizační manuál pro mladší žáky Motto: Koučování pro porozumění hře Cíle, aneb proč tato forma utkání Cílem je: 1. Učit děti a mladé hráče hrát fotbal tím, že jej budou

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2014/2015 Pod záštitou Ing. Petra Beitla primátora Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou 10. 11. 6. 2015 Vítáme Vás v Jablonci

Více

PROPOZICE TURNAJŮ KADETŮ ROČNÍK 99

PROPOZICE TURNAJŮ KADETŮ ROČNÍK 99 PROPOZICE TURNAJŮ KADETŮ ROČNÍK 99 Oblast - distribuční území E.ON, Kutná Hora a Praha - 1 - Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON ČR JUNIOR CUP 2009... 4 1.1. Kontaktní osoby:... 4 1.1.1.

Více

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 I. Základní ustanovení 1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2015/2016,

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE. Svátek fotbalu McDonald s Cup 2013/2014

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE. Svátek fotbalu McDonald s Cup 2013/2014 AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2013/2014 Pod záštitou Květoslava Tichavského starosty města Uherského Hradiště UHERSKÉ HRADIŠTĚ 9. 10. 6. 2014 Vítáme Vás

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje

ZS Cheb, Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb. Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje. Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje MLÁDEŽNICKÉ MČR TURNAJ KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ ČSLH U15 V LEDNÍM HOKEJI 2015 Pořadatel MČR U15: VV KSLH Karlovarského kraje Generální partneři: ČSLH, KÚ KV kraje Datum konání: 22. - 25. ledna 2015 Místa konání:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 1 Družstvo, které rozehrává PVK,... 1 nemusí čekat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 2 musí vždy vyčkat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 3 ve vzdálenosti větší

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

13. F o t balový z pravodaj

13. F o t balový z pravodaj 13. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 22. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010

Více