21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015"

Transkript

1 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester

2 Vážení přátelé dětského lékařství, zveme Vás na další ročník tradičního setkání 21. PEDIATRICKÝ DEN do Ústí nad Labem. Připravili jsme pro Vás pestrý program naplněný novinkami, praktickými zkušenostmi a zajímavými kazuistikami z dětského lékařství a také z několika oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícími. Budete mít příležitost získat nové informace, diskutovat s odborníky a také se kolegiálně a přátelsky setkat. Za organizátory MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Bc. Marie Lulková přednosta Dětské kliniky UJEP, vrchní sestra Dětské kliniky UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní a. s. TERMÍN KONÁNÍ 21. února 2015 (sobota) od 9.00 hodin, registrace hodin MÍSTO KONÁNÍ Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 48, Ústí nad Labem centrum města Sympozium lékařů Konferenční sál Sympozium sester Zasedací sál č. 208 ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ SYMPOZIUM LÉKAŘŮ MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., SYMPOZIUM SESTER Bc. Marie Lulková Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., SEKRETARIÁT BOS. org s. r. o. telefon: , Kekulova 38 fax: Ústí nad Labem Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka AKTUÁLNÍ INFORMACE, PROGRAM, PŘIHLÁŠKY ON-LINE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH CERTIFIKÁTY O ÚČASTI LÉKAŘI vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SESTRY dle vyhlášky 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. DŮLEŽITÁ DATA 14. listopadu 2014 Uzávěrka pro registraci aktivní účasti 5. ledna 2015 Informace o přijetí přednášky 9. ledna 2015 Program 15. ledna 2015 Uzávěrka zaslání abstrakt přednášek 12. února 2015 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku 12. února 2015 Uzávěrka registrace a platby sympozium sester 21. února PEDIATRICKÝ DEN

3 ODBORNÝ PROGRAM SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje Konferenční sál hodin Registrace, prohlídka výstavy firem hodin Odborný program I Zahájení: Škvor J. Předsedající: Zahradníček L. Návrat spalniček do Ústeckého kraje Trmal J. KHS, Ústí nad Labem TSS syndrom toxického šoku kazuistika Kroh J. Nemocnice Chomutov, o. z., Eosinofilní esofagitida dnes Šochman P. Nemocníce Jablonec nad Nisou, p. o. Kraniocerebrální poranění u dětí Radovnický T., Hejčl A., Humhej I., Sameš M. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., IBD-biologická léčba na Dětské klinice UJEP Skálová J., Zahradníček L. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Neonatální Marfanův syndrom Klímová A., Soukupová M., Laštůvková J., Kašák F., Cibulková P. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., hodin Přestávka občerstvení hodin Odborný program II Předsedající: Škvor J. Některé aktuality prenatální kardiologie Homola J. KARDIO Homola s. r. o., Ústí n. L. Kardiální rizika aktivně sportujících dětí je jejich screening reálný? Homola P. KARDIO Homola s. r. o., Ústí n. L. Možnosti postnatálního záchytu vrozených srdečních vad Mrázek J., Kašák F. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Indikace a načasování vyšetření novorozence kardiologem Kašák F., Mrázek J. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Sport a jeho kardiovaskulární rizika z pohledu tělovýchovného lékaře Radvanský J. FN v Motole, Praha Trojí funkce bránice. Má význam její rehabilitace u refluxní choroby jícnu? 5 min. Šulc J. Olivova dětská léčebna hodin Přestávka oběd, prohlídka výstavy firem hodin Odborný program III Předsedající: Cipra A. Münchhausenův syndrom by proxy Sirotková H. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Serologická vyšetření interpretace Přibíková R. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Infekční onemocnění kůže u dětí Humhejová D. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Streptokoková fasciitida Fialová M., Pajerek J., Přibíková R., Gabera A. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z.,

4 Fraktura femuru Konečný M. Masarykova nemocnice, o. z., hodin Přestávka hodin Odborný program IV Předsedající: Pajerek J. Komplexní péče o pacienty nejen s DMO v regionu, aplikace botulotoxinu u dětí Rennerová L. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Pět let u ledu Pánková-Hrabáková J. Masarykova nemocnice, o. z., Herpetická meningoencefalitida Tlustá P. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Neobvyklá příčina pneumoperitonea Astalošová T. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Mukokutánní forma Herpes simplex II s meningoencefalitidou u novorozence manifestovaná akutní supraglotitidou Přibíková R. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Diskuze proběhne na konci každého přednáškového bloku. Dodržování času přednášek bude důsledně vyžadováno hodin Závěr odborné části programu: Škvor J. Seminář pro zájemce lékaře i sestry Po skončení odborného programu lékařů, Krajský úřad Konferenční sál Resuscitace u dětí Gabera A., Vacíková J. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., ODBORNÝ PROGRAM 7 min. SYMPOZIUM SESTER Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje Zasedací sál č hodin Registrace, prohlídka výstavy firem hodin Odborný program Zahájení: Lulková M. Psychosomatická problematika dětského pacienta v kontextu rodinného systému 30 min. Kolátor P. Centrum komplexní péče Roseta, s. r. o., Praha Münchhausenův syndrom by proxy Sirotková H. Dětská klinika, Masarykova nemocnice, o. z., Sociálně-právní problémy intoxikovaných adolescentů na dětské JIP Pajerek J. Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Intoxikace u dětí Koláčná M. Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., hodin Přestávka občerstvení hodin Odborný program Edukace my a oni Kolářová L. Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., 30 min.

5 Edukace dětí a rodičů s hematoonkologickým onemocněním Sokolová D., Jahelková J. IMP, Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Infekce močových cest u dětí Capková M. Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Nová vyšetřovací metoda při onemocnění cystickou fibrózou Hadravová D. Oddělení kojenců a batolat, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Měření TK u dětí Kolková M., Mandíková L. Dětská kardiologická ambulance, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Orální onemocnění 1 (eroze, hypersenzitivita) 30 min. Gallová A. Praha hodin Přestávka oběd, prohlídka výstavy firem hodin Odborný program Novorozenec drogově závislé matky kazuistika Jirkovská Z. JIP novorozenecké oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Fibrodysplasia ossificans Rothová M. Oddělení Dětské chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Střelné poranění Cibulková P. Oddělení Dětské chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Rehabilitace v pediatrii a nutnost mezioborové spolupráce Těšínská M., Beranová R. Rehabilitační oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., Orální onemocnění 2 (zubní kaz, zánět dásní) Gallová A. Praha Diskuze proběhne na konci každého přednáškového bloku. Dodržování času přednášek bude důsledně vyžadováno hodin Závěr programu Seminář pro zájemce lékaře i sestry Po skončení odborného programu lékařů, Krajský úřad Konferenční sál Resuscitace u dětí Gabera A., Vacíková J. Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z., ORGANIZAČNÍ INFORMACE ÚČASTNICKÝ POPLATEK Úhrada poplatku do Úhrada poplatku od Lékař 400 Kč 500 Kč Přednášející bez poplatku bez poplatku Poplatek společenského večera 150 Kč 150 Kč Sestra 300 Kč XXX UPOZORNĚNÍ SYMPOZIUM SESTER: Po termínu budou neuhrazené registrace sester automaticky zrušeny. Místo bude nabídnuto dalším zájemcům. K tomuto kroku přistupujeme z důvodu velkého zájmu o sympozium sester, omezené kapacitě a vysoké neomluvené neúčasti registrovaných sester s neuhrazeným poplatkem za registraci. Děkujeme Vám za pochopení. V ceně registračního poplatku je: vstup na sympozium a doprovodnou výstavu, materiály sympozia, občerstvení o přestávkách a oběd. Poplatky jsou uvedeny včetně DPH 21%.

6 STRAVOVÁNÍ O přestávce odborného programu a během oběda bude podáváno občerstvení. SPOLEČENSKÝ A DOPROVODNÝ PROGRAM 21. února 2015 od hodin Pivovar Hotel Na Rychtě, Klášterní 75/9, Ústí nad Labem Občerstvení formou menu REGISTRACE PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE Přihlášku k účasti zašlete prosím co nejdříve, vyberte si jednu z možností registrace. REGISTRACE ON-LINE Na stránkách Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace Registrace on-line Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace on-line Vám bude em zaslána potvrzená rezervace s předpisem a informacemi k platbě. Potvrzujeme pouze přihlášky on-line. V ostatních případech Vás budeme informovat pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a ové adresy. POŠTOU Prostřednictvím formuláře, který je přiložen v pozvánce: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, Ústí nad Labem INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKŮ, SPOLEČENSKÉHO PROGRAMU Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. číslo účtu: /2700 IČ: konstantní symbol: 0308 DIČ: CZ variabilní symbol: Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení. Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY Registrační poplatek do bez storno poplatků od do storno poplatek 60 % ze stornované objednávky od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Společenský program do bez storno poplatků od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného oznámení (faxem, em) na sekretariát sympozia BOS. org s. r. o., zpětně Vám přijetí storna potvrdíme. Vrácení poplatků Storno v termínu bez storno poplatků jednorázový administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. Storno v termínu se storno poplatky po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky

Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky nebo přátele Milí přátelé, již šestým rokem se do Vašich rukou dostává náš Katalog edukací 2010, který je určen pro diabetiky

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku

primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku Vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména Vám zdravotníkům, vykonávajícím své povolání podle zákonů č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb., ale i technikům, výrobcům a distributorům zdravotnické techniky a informatiky,

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Veřejné zakázky v roce 2015

Veřejné zakázky v roce 2015 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Vás zve na odborný seminář Veřejné zakázky v roce 2015 Lektor: Mgr. Ing. Ivo Macek - z Advokátní kanceláře Tinthoferová - v letech 2010-2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více