BENEFITY V ROCE 2016 PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BENEFITY V ROCE 2016 PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR"

Transkript

1 BENEFITY V ROCE 2016 PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR 17

2 VZP CHCEME BÝT I VAŠÍ JEDNIČKOU Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší a nejstabilnější zdravotní pojišťovnou ČR má bezmála 6 milionů klientů existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví ČR představuje silného, stabilního a seriózního partnera garantuje jistotu kvalitní a dostupné zdravotní péče nabízí nejširší síť smluvních poskytovatelů zdravotní péče po celé republice, včetně specializovaných center zajišťuje úhradu nejnáročnějších lékařských zákroků, léčebných postupů a screeningových programů dokáže zajistit léčbu i velmi nákladných chronických onemocnění má dostupnou síť lázeňských zařízení poskytuje kvalitní péči o pojištěnce prostřednictvím rozsáhlé sítě vlastních poboček 2

3 FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY Z FONDU PREVENCE VZP Hlavními pilíři, na které se finanční příspěvky v roce 2016 soustředí, jsou prevence kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, poruch duševního zdraví a onkologických onemocnění. Nadále budeme přispívat na vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a další aktivity související s péčí o zdraví. Příspěvky jsou určeny dětem i dospělým, těhotným ženám a ženám po porodu a také bezpříspěvkovým dárcům krve, kostní dřeně a krevní plazmy nebo nemocným celiakií. Nárok na příspěvek má klient, který v den podání žádosti: je pojištěn u VZP ČR, nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění, je členem Klubu pevného zdraví, požádá o příspěvek v době trvání programu a disponuje bankovním účtem, na který je možné příspěvek poukázat. ŽÁDOST O VYPLACENÍ PŘÍSPĚVKU Z FONDU PREVENCE MUSÍ BÝT PODÁNA NEJPOZDĚJI (U PŘÍSPĚVKU NA NÁKUP BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN DO ). JSOU PŘIJÍMÁNY POUZE ČITELNÉ ORIGINÁLY DOKLADŮ S DATEM VYSTAVENÍ OD , KTERÉ NESMÍ BÝT V DEN PODÁNÍ ŽÁDOSTI STARŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE OD DATA VYSTAVENÍ. ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY PRO JEHO PŘIZNÁNÍ PLATNÉ V DEN PODÁNÍ ŽÁDOSTI. Podrobné informace o podmínkách čerpání příspěvků jsou na REGISTRACE DO KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ Pokud jste pojištěncem VZP, můžete díky Klubu pevného zdraví získat finanční příspěvek třeba na preventivní aktivity a očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Využít můžete také některou z mnoha atraktivních slev u našich smluvních partnerů. Pro registraci do Klubu pevného zdraví stačí vyplnit on-line přihlášku na stránkách: 3

4 DĚTI (DO 18 LET) V tomto programu nabízíme několik možností čerpání finančních příspěvků z fondu prevence a záleží jen na vás, kterou svým dětem vyberete. PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ až 500 Kč na pohybové aktivity organizované Asociací školních sportovních klubů. až 500 Kč na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, praktického lékaře pro děti a dorost nebo diabetologa nebo na pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech apod. Příspěvek je poskytován na pravidelnou pohybovou aktivitu v délce trvání minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1 týdně. PREVENCE ZHORŠENÍ ONEMOCNĚNÍ DIABETES MELLITUS až 500 Kč na dezinfekční prostředky k dezinfekci kůže před odběrem krve ke zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu na doplatek při nákupu testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči na doplatek při nákupu příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu) na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství na dětské edukační jehly Při žádosti o příspěvek je nutné doložit potvrzení o diagnóze od lékaře nebo předložit průkaz diabetika. 4

5 PREVENCE PORUCH DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ až 500 Kč na meditační či relaxační cvičení např. jógu, tai-či, nácvik autogenního tréninku, Jacobsonovu svalovou progresivní relaxaci (alespoň 1 týdně po dobu 3 měsíců) na pomoc v doléčovacích skupinách při onemocnění anorexií nebo bulimií. K žádosti je nutné předložit doklad o absolvování léčby vystavený lékařem. na diagnostické proužky pro zjištění přítomnosti návykových látek v rámci léčby závislosti v ordinaci lékaře nebo v doléčovacích skupinách. Při žádosti o příspěvek je nutné doložit doklad o léčbě vystavený psychiatrem. PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem v ordinaci lékaře OČKOVÁNÍ až 500 Kč na očkování proti infekčním onemocněním nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, tedy například proti chřipce, žloutence typu A, klíšťové encefalitidě, meningokokovým nebo rotavirovým infekcím. Při žádosti o příspěvek je třeba doložit doklad o zaplacení a aplikaci očkovací látky. LÉČEBNĚ-OZDRAVNÉ POBYTY děti mohou díky příspěvku z fondu prevence VZP absolvovat na doporučení lékaře finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty u moře známé jako Mořský koník (www.morsky-konik.cz) tuzemský ozdravný pobyt výše poskytnutého příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) činí až Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se zvýšenou koncentrací smogu a má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP na konání tuzemského ozdravného pobytu v lokalitě se zdravým vzduchem. Žádost o příspěvek pro dítě do 18 let podávají jeho zákonní zástupci, kteří se prokážou platnou úřední listinou. Platební doklady pro žádost o příspěvek z fondu prevence nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem po vyčerpání stanoveného finančního limitu. 5

6 DOSPĚLÍ (NAD 18 LET) Dospělí mohou získat příspěvek z fondu prevence na některou z vybraných absolvovaných aktivit: PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ až 500 Kč na sestavení jídelníčku od praktického lékaře, obezitologa nebo diabetologa nebo na pohybovou aktivitu na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu apod. Příspěvek je poskytován na pravidelnou pohybovou aktivitu v délce trvání minimálně 3 kalendářní po sobě jdoucí měsíce, s frekvencí minimálně 1 týdně. Příspěvek není určen na extrémní, nebezpečné a nepojistitelné druhy sportů ani na jednorázové sportovní aktivity. až Kč je poskytováno na nákup léčivých přípravků a odvykací kúru pod dohledem ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České lékárnické komory, a to výhradně po skončení nebo v době léčby a po předložení potvrzeného voucheru. PREVENCE ZHORŠENÍ ONEMOCNĚNÍ DIABETES MELLITUS až 500 Kč na dezinfekční prostředky k dezinfekci kůže před odběrem krve ke zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru nebo k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu na doplatek z ceny testovacích proužků určených pro zjištění glukózy/ketonů v moči na doplatek při nákupu příslušenství (baterie a zásobníky inzulínu) k inzulínové pumpě na nákup diagnostických proužků v množství nad rámec hrazené péče Při žádosti o příspěvek je nutné doložit potvrzení od lékaře o diagnóze nebo předložit průkaz diabetika. 6

7 PREVENCE PORUCH DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ až 500 Kč na meditační či relaxační cvičení např. jógu, tai-či, nácvik autogenního tréninku, Jacobsonovu svalovou progresivní relaxaci (alespoň 1 týdně po dobu 3 měsíců) na diagnostické proužky na zjištění přítomnosti návykových látek v rámci léčby závislosti v ordinaci lékaře nebo v doléčovacích skupinách na kognitivní pomůcky schválené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti pojištěncům nad 65 let PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem v ordinaci lékaře OČKOVÁNÍ až 500 Kč na očkování proti infekčním onemocněním nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, například proti chřipce (klientům do 65 let), žloutence, klíšťové encefalitidě, meningokokovým a herpetickým nákazám. Při žádosti o příspěvek je třeba doložit doklad o zaplacení a aplikaci očkovací látky. Dospělí klienti mohou souběžně žádat i o příspěvek v programu MAMINKA a BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE. Platební doklady pro žádost o příspěvek z fondu prevence nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem po vyčerpání stanoveného finančního limitu. 7

8 MAMINKA Maminky mohou v období od získání těhotenské průkazky až do 12 měsíců po porodu využít finanční příspěvky na podporu dobré psychické i fyzické kondice. BUDOUCÍ MAMINKY až Kč na prvotrimestrální screening na podpůrné aktivity těhotných nebo kojících žen (vhodná pohybová aktivita v těhotenství, kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí, ochranné pomůcky pro doprovod u porodu, kompresivní těhotenské punčocháče, pomůcky ke kojení absorpční prsní vložky, kontaktní kojící kloboučky, chrániče prsních bradavek, tampony do podprsenky, formovače bradavek, odsávačky mateřského mléka) Příspěvek je možné využít v průběhu jednoho těhotenství na jednu nebo více aktivit v tomto programu. O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo maminka v době do 12 měsíců po porodu, a to po předložení rodného listu dítěte. Maminky mohou zároveň využít příspěvek v programu DOSPĚLÍ. Požádat mohou také o příspěvky určené jejich dětem, a to v programu DĚTI, například na nehrazená očkování nebo pohybové aktivity. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem po vyčerpání stanoveného finančního limitu. DENTÁLNÍ HYGIENA Příspěvek až Kč je určen dětem i dospělým pojištěncům VZP na náklady, které vynaloží na svoji dentální hygienu provedenou zubním lékařem nebo dentální hygienistkou. Příspěvek bude vyplacen po předložení platebních dokladů, které nesmí být starší než 3 kalendářní měsíce od data vystavení. Příspěvek se nevztahuje na přípravky a pomůcky určené pro dentální hygienu. Čerpání příspěvku může být ukončeno i před datem po vyčerpání stanoveného finančního limitu. 8

9 BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE Klienty, kteří darovali v roce 2016 alespoň jedenkrát krev, plazmu nebo kostní dřeň, odměníme příspěvkem až Kč na: rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění vitaminové preparáty pro dospělé zakoupené pro vlastní potřebu a v lékárně. Bezpříspěvkoví dárci krve mohou v jednom kalendářním roce využít i příspěvek z programu DOSPĚLÍ. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem po vyčerpání stanoveného finančního limitu. Navíc bezpříspěvkovým dárcům krve poskytujeme 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí pokud byly poslední dva bezpříspěvkové odběry za posledních 365 dní pokud byly poslední tři bezpříspěvkové odběry za posledních 730 dní pokud jsou držiteli Zlatého kříže nebo Janského medaile (bez časového omezení, kdy ocenění získali a aniž by v kalendářním roce darovali krev). BEZLEPKOVÁ DIETA Příspěvek až Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek. Příspěvek je určen na nákup potravin s označením bezlepkové nebo bez lepku nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. Nevztahuje se na přirozeně bezlepkové potraviny (maso, zelenina, ovoce apod.). Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2 ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši Kč, a to od do na platební doklady za leden až červen od do na platební doklady za červenec až prosinec. Přijímány jsou výhradně doklady s výčtem potravin s označením bezlepkové nebo bez lepku nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními vyznačeny. Nevyzvednutá finanční částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí. Čerpání příspěvku může být ukončeno i před datem po vyčerpání stanoveného finančního limitu. 9

10 Přihláška pojištěnce Datum převzetí, razítko VZP ČR 1. Osobní údaje Příjmení Jméno Datum narození Číslo pojištěnce (rodné číslo) Titul Pohlaví Státní příslušnost Trvalý pobyt v ČR muž žena ano ne Adresa trvalého pobytu: Ulice Číslo popisné/orientační PSČ Obec Telefon 2. Zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník Příjmení Jméno Datum narození U novorozence RČ matky/otce* 3. Kód a název dosavadní zdravotní pojišťovny, datum změny

11 Kód Název dosavadní zdravotní pojišťovny Dosavadní číslo pojištěnce Změna zdravotní pojišťovny od 4. Souhlas se zpracováním údajů Souhlasím s tím, aby osobní a kontaktní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovávala VZP ČR v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro účely předávání informací týkajících se marketingových aktivit VZP ČR a dále pak informací týkajících se činností a klientských služeb provozovaných VZP ČR. Souhlasím se zasíláním zpráv na podporu a propagaci služeb a image VZP ČR a obdobných sdělení na mou uvedenou ovou či korespondenční adresu. Souhlas uděluji dobrovolně s tím, že ho mohu kdykoli bezplatně odvolat na adrese VZP ČR. Tento souhlas se vztahuje i na všechny další zpracovatele uvedených dat, resp. osoby, které jsou oprávněny poskytovat služby spojené s výhodami a benefity pojištěncům VZP ČR. Při změně zdravotní pojišťovny jsem splnil(a) lhůty stanovené pro změnu zdravotní pojišťovny dle 11a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl(a) na tomto formuláři, jsou pravdivé a úplné. Svým podpisem stvrzuji svoji vůli stát se pojištěncem VZP*/Svým podpisem stvrzuji svoji vůli, aby se osoba, jejímž jsem zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo poručníkem stala pojištěncem VZP*. Vyplněno dne Totožnost pojištěnce (zákonného zástupce, opatrovníka, poručníka) ověřena dle OP / ŘP / Pasu* č.: Jméno, příjmení a podpis pracovníka VZP, který ověření totožnosti provedl Podpis pojištěnce (zák. zástupce, opatrovníka, poručníka) *Nehodící se škrtněte

12 CHCETE SE STÁT POJIŠTĚNCI VZP ČR? Na předchozí dvoustraně naleznete registrační přihlášku. Opatrně ji vytrhněte, čitelně vyplňte a odneste na nejbližší pobočku VZP ČR. Zde ji od vás převezmou naši pracovníci, kteří jsou připraveni zodpovědět i veškeré vaše dotazy. 12

13 JAK SE ZAREGISTROVAT K VZP ČR? Potřebné dokumenty doklad totožnosti (OP, cestovní pas nebo doklad o existenci trvalého pobytu na území ČR), studující potvrzení o studiu (učiliště, střední či vysoké školy), zaměstnanec název a sídlo zaměstnavatele, podnikatel fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce, pracující v jiné zemi EU vyplní čestné prohlášení o zaměstnání v cizině, po svém návratu zdravotní pojišťovně doloží pracovní smlouvu a úhrady zdravotního pojištění v EU, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce doloží potvrzení z úřadu práce. Ke změně pojišťovny může dojít jen jednou za dvanáct měsíců. Přihlášku musíte podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojištovny dojít, nejpozději tři měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená od do , abyste byli přehlášeni k téhož roku, nebo od do , abyste byli přehlášeni k následujícího roku. Za přeregistraci se neplatí žádné poplatky. Při registraci je potřeba se prokázat průkazem totožnosti potvrzujícím trvalé bydliště na území ČR nebo trvání zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Tuto skutečnost musí prokázat i ten, za koho je plátcem pojistného stát (student nezaopatřené dítě, důchodce, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce atd.). Přeregistrace je možná také on-line na stránkách 13

14 HRAZENÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ŽENY od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře dvakrát ročně stomatologické vyšetření každé dva roky orientační chemické vyšetření moči jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka v 18, 30, 40, 50, 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi v 18 a ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) od 25 let klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech) ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG od 45 let a dále každé dva roky mamografické vyšetření od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta TOKS) MUŽI od 19 let a dále každé dva roky preventivní prohlídka u praktického lékaře dvakrát ročně stomatologické vyšetření každé dva roky orientační chemické vyšetření moči v 18, 30, 40, 50, 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi v 18 a ve 40 letech a dále každé dva roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) od 19 let klinické vyšetření varlat při preventivní prohlídce u praktického lékaře (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech) ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let jednou za dva roky test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let a dále každých deset let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta TOKS) DĚTI Od narození do 3 měsíců do 2 dnů po návratu z porodnice první prohlídka dítěte návštěva pediatra u vás doma 1 4. týden tuberkulóza jenom selektivní BCG vakcinace u dětí, které splňují indikaci k očkování 14. den preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření 6. týden preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná profylaxe, orientační vyšetření zraku od 9. týdne (v případě očkování proti TBC od 13. týdne) očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína 1. dávka) 3. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe Od 3 do 6 měsíců měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu od 17. týdne (nejméně měsíc po 1. dávce) očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína 2. dávka) od 5. měsíce (nejméně měsíc po 2. dávce) očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína 3. dávka) 14

15 Od 6 do 12 měsíců 6. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučujeme mezi měsícem) 8. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe 12. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení stomatologického vyšetření Od 1 roku do 3 let od 12. měsíce (nejméně 6 měsíců po 3. dávce, nejpozději do 18. měsíce života) očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína 4. dávka) 15. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka) 18. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyšetření stavu velké fontanely, stavu chrupu, zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (2. dávka v odstupu 6 10 měsíců po 1. očkování) Od 3 do 6 let 3. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; zhodnocení psychosomatického vývoje, vyšetření zraku, sluchu, řeči, genitálu 5. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (přeočkování), vyšetření psychomotorického vývoje, znalosti barev, kontrola hygienických návyků Od 6 do 18 let 7. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování 9. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování 11. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování rok očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně (přeočkování) 13. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti dětské obrně u dětí, které nebyly přeočkovány mezi rokem; poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku 15. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; prohlídka dívek dětským gynekologem 17. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře 19. rok poslední preventivní prohlídka se zhodnocením zdravotního stavu u praktického lékaře pro děti a dorost + převedení do péče registrujícího praktického lékaře pro dospělé (před dnem dovršení 19 let věku dítěte) Více informací najdete na 15

16 ZAJIŠŤUJEME KVALITNÍ PÉČI O POJIŠTĚNCE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB KLIENTSKÝCH PRACOVIŠŤ VE VŠECH REGIONECH MÁME NEJŠIRŠÍ SÍŤ POBOČEK Abecední seznam klientských pracovišť: Aš Benešov u Prahy Beroun Bílovec Blansko Blatná Bohumín Boskovice Brandýs nad Labem Brno-město Brno-venkov Broumov Bruntál Břeclav Bučovice Bystřice nad Perštejnem Bystřice pod Hostýnem Česká Lípa Česká Třebová České Budějovice Český Krumlov Český Těšín Dačice Děčín Dobruška Domažlice Dvůr Králové nad Labem Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant v Čechách Havířov Havlíčkův Brod Hlinsko v Čechách Hlučín Hodonín Holešov Horažďovice Hořice Hořovice Hradec Králové Hranice Humpolec Hustopeče u Brna Cheb Chodov Chomutov Chotěboř Chrudim Ivančice Jablonec nad Nisou Jaroměř Jaroměřice nad Rokytnou Jemnice Jeseník Jevíčko 16

17 Jičín Jihlava Jilemnice Jindřichův Hradec Kadaň Karlovy Vary Karviná - Fryštát Kladno Klatovy Kolín Kopřivnice Kralupy nad Vltavou Kraslice Krnov Kroměříž Kutná Hora Kyjov Lanškroun Ledeč nad Sázavou Liberec Litoměřice Litomyšl Litovel Litvínov Louny Luhačovice Mariánské Lázně Mělník Mikulov Milevsko Mladá Boleslav Moravská Třebová Moravské Budějovice Moravský Krumlov Most Náchod Náměšť nad Oslavou Nepomuk Nová Paka Nové Město na Moravě Nový Bydžov Nový Jičín Nymburk Odry Olomouc Opava Opočno Orlová - Lutyně Ostrava Ostrava - Poruba Ostrov Otrokovice Pacov Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň Podbořany Poděbrady Pohořelice Polička Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 8 Prachatice Prostějov Přerov Příbram Rakovník Rokycany Roudnice nad Labem Rožnov pod Radhoštěm Rumburk Rychnov nad Kněžnou Rýmařov Říčany u Prahy Sedlčany Semily Slaný Slavičín Slavkov u Brna Soběslav Sokolov Strakonice Sušice Svitavy Šternberk Šumperk Tábor Tachov Telč Teplice Tišnov Toužim Trhové Sviny Trutnov Třebíč Třinec Turnov Týn nad Vltavou Uherské Hradiště Uherský Brod Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí Valašské Klobouky Valašské Meziříčí Velká Bíteš Velké Meziříčí Veselí nad Moravou Vítkov Vlašim Vodňany Vsetín Vysoké Mýto Vyškov Zábřeh Zlín Znojmo Žamberk Žatec Žďár nad Sázavou Židlochovice Více informací naleznete na Kontaktní údaje: infolinka: web: 17

18 Pojišťovna VZP, a. s. 10% SLEVA PRO VŠECHNY POJIŠTĚNCE VZP ČR Cestovní pojištění Úrazové pojištění Zdravotní pojištění PATRON Pojištění běžné občanské odpovědnosti Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 15% SLEVA PRO ČLENY KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ Úrazové pojištění Zdravotní pojištění PATRON Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění běžné občanské odpovědnosti 30% SLEVA PRO ČLENY KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ Cestovní pojištění 20% SLEVA PRO STUDENTY + 10% SLEVA PRO POJIŠTĚNCE VZP ČR Cestovní pojištění AŽ 75% SLEVA PRO RODINY S DĚTMI NA ROČNÍ RODINNÝ PAUŠÁL Cestovní pojištění pro opakované pobyty Více informací naleznete na 18

19 DÁREK PRO BUDOUCÍ MAMINKY Průvodce těhotenstvím získáte na všech pobočkách. Více na #jakspolurosteme

20 VÍCE INFORMACÍ: Informační centrum VZP ČR Orlická 4/2020, Praha 3 Infolinka: PB-B/1/2016

BENEFITY V ROCE 2016 pro pojištěnce VZp ČR 17

BENEFITY V ROCE 2016 pro pojištěnce VZp ČR 17 BENEFITY V ROCE 2016 pro pojištěnce VZP ČR 17 VZP Chceme být i vaší jedničkou Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší a nejstabilnější zdravotní pojišťovnou ČR má bezmála 6 milionů klientů existuje

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

VZ 234252. Otevřené řízení

VZ 234252. Otevřené řízení DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v souladu s 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů. Že tím riskuje, že příště už daně platit ra budete platit jinde, to půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů je mu vcelku fuk. Používáním našich služeb

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA 390/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. V y h l á š k a

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

nemocnice na webových stránkách, kde klient nastaví náležitosti von Antaris Solar www. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky

nemocnice na webových stránkách, kde klient nastaví náležitosti von Antaris Solar www. PŮJČKY HOTOVOSTNÍ: mohou být jako: půjčky půjčky online ihned uherské hradiště nemocnice na. czaproll Brno : Vrata : Brány : Okna : D půjčku lze jednoduše na půjčky online ihned uherské hradiště nemocnice na webových stránkách, kde klient nastaví

Více

Vyhláška PTV. změna Č. 8

Vyhláška PTV. změna Č. 8 Vyhláška PTV A 35/ 23-24 /2010 AKVIZiČNí SLEVY, euška (meziregionální kontingentní jízdenka) změna Č. 8 Vyhl. 169/31 /19-20/2010 V souladu s článkem 14 Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících

Více

Lideč, Hulín, Cheb, Chomutov, Chropyně, Chrudim, Jablonec nad. Karolinka, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Koryčany, Kutná Hora,

Lideč, Hulín, Cheb, Chomutov, Chropyně, Chrudim, Jablonec nad. Karolinka, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Koryčany, Kutná Hora, půjčky online kroměříž nebankovní. pujcky inzerce Půjčky SnadnoRychle Bazar SnadnoRych fitness Oblasti ČR: Benešov, Beroun, Blansko, Bojkovice, Brno, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Bystřice pod Hostýnem,

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

na vyplaceni exekuce praha hlavní. inzerce bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Půjčky SnadnoRychle inzerce

na vyplaceni exekuce praha hlavní. inzerce bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Půjčky SnadnoRychle inzerce nebankovní půjčka na vyplaceni exekuce praha hlavní. 17:33 135 000 Kč schváleno Michal vyplaceni exekuce praha hlavní. Po odoslání žádosti budete kontaktováni. Během krátké chvíle Vám bude volat vyškolený

Více

přehledně a na jednom místě. Váchal PRO Mládež NA Sezónu DEN Jan N. Doba splatnosti 1 den - 84 měsíců. 2015 22:13 Nebankovní

přehledně a na jednom místě. Váchal PRO Mládež NA Sezónu DEN Jan N. Doba splatnosti 1 den - 84 měsíců. 2015 22:13 Nebankovní půjčka na směnku česke budějovice jihočeský kraj. 2014 13:49 Jsem podnikatel a půjčím Do trvám na pravidelném příjmu. 2013Metro je nejčtenější deník v Praze půjčka na směnku česke budějovice jihočeský

Více

rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte dluhová poradna, Praha soukroma půjčka na směnku ihned ostrava

rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte dluhová poradna, Praha soukroma půjčka na směnku ihned ostrava soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Více informaci o půjčkách jako je RPSN na naších web. Úvěry jsou flexibilní a vyřízení je velmi rychlé soukroma půjčka na směnku ihned ostrava poruba. Vyplňte

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo potřeba udělat půjčky na op ihned okres znojmo vinobraní mělník

nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo potřeba udělat půjčky na op ihned okres znojmo vinobraní mělník online půjčky bez registru bojkovice ubytování znojmo. spořící účet pujcky inzerce Úvod Ne nebankovní hotovostní půjčky Znojmo, Půjčky na exekuce ZnojmoCo jsou nebankovní půjčky:půjčky se prakticky dělí

Více

online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty. Peníze Oblíbené inzeráty Články, diskuze Obchodní podmínky Nápověda

online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty. Peníze Oblíbené inzeráty Články, diskuze Obchodní podmínky Nápověda půjčka online jesenik olomouc region. Jasné a výhodné podmínky Půjčku poskytuje renom společnost, je transparentní a férová. Stačí vyplnit naši online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty.

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li být. půjčky na směnku vysočina region poplatků předem, nemusíte u ni

NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li být. půjčky na směnku vysočina region poplatků předem, nemusíte u ni půjčky na směnku vysočina region. Dle produktu i omezená administrativa a jednoduché s prověřování bonity klienta. BEZ POPLATKU PŘEDEM A ZAJIŠTĚNI NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li

Více

exekucí, půjčky na nebankovni půjčky blansko kinoman zástavu,

exekucí, půjčky na nebankovni půjčky blansko kinoman zástavu, nebankovni půjčky blansko kinoman. Tento problém může nastat v mnohých případech, p mají velké množství přísných kritérií pro zajištění bankovní půjčky. pl investiční zlato nebankovní půjčky kulturistika,fitness

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové

půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku předem. UžitečnéKurzy měnforexhypotékahypotéky srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové formulářevýpočet

Více

nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky

nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky půjčky online žatec ustecký kraj. Jsem i trochu línější, takže jsem ocenil i odbornou montáž Doba splatnosti 12-84 měsíců. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

půjčka města uherske hradiste. Zejména půjčky, investice, profinancování závazků, úvěry,

půjčka města uherske hradiste. Zejména půjčky, investice, profinancování závazků, úvěry, půjčka města uherske hradiste. Zejména půjčky, investice, profinancování závazků, úvěry, hypotéky, leasingy půjčka města uherské hradiště zlinský kraje půjčka města uherske hradiste. cz Půjčky se prakticky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

nemocnice beroun účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky

nemocnice beroun účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky půjčky bez registru online nový jičín nemocnice kladno. Cena: 10 000 Kč zobrazit detaily 10 inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie Rychlá SMS půjčka Půjčky ihned na půjčky bez registru

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

shodné s otevírací dobou OM 09,00-18,00 09,00-18,00 09,00-18,00

shodné s otevírací dobou OM 09,00-18,00 09,00-18,00 09,00-18,00 Seznam OM GE Money Bank (aktualizace seznamu k 4. 1. 2011 ) Obchodních míst celkem / výběr Obchodní místo Region GEMB Oblast v GEMB Ulice PSČ Město Poznámka Bezbariérové OM Pokladní hodiny Otevírací doba

Více

nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce skutečnost, že jsou poskytovány se snahou absolutně minimalizovat

nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce skutečnost, že jsou poskytovány se snahou absolutně minimalizovat půjčky online uherské hradiště nemocnice jihlava. Nebankovní půjčky jsou vhodné pro nez nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce dárky pro může,ženy fitness classic bazar. Nebankovní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 15300 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost Aktivita X09/05 Výstup struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 1 Rozvojové osy a struktura regionálních

Více

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Krajská pobočka v Ostravě Zahradní 368/12 701 10 Ostrava IČ: 72 496 991 Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky

Více

finančních produktů, Plzeňpujcka. Budete kontaktováni Kontaktuje bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Pak

finančních produktů, Plzeňpujcka. Budete kontaktováni Kontaktuje bazar-slovensko, inzercia bazar-německo inzerce zvířata, fauna Pak půjčky online ihned vsetin zlin region. Tedy po dobu splácení půjčky je nemovitost přepsan věřitele. rychlé půjčky půjčka na půjčky online ihned vsetin zlin region exekuce půjčky na bydlení půjčka pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.8.2014

Více

podmínky Nápověda Kontakt ABC Vyhledávání v inzerátech Vyhledat Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Jihomoravský

podmínky Nápověda Kontakt ABC Vyhledávání v inzerátech Vyhledat Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník Jihomoravský hotovostni půjčky pardubicky kraj-svitavy-detrichov. Na serveru je uloženo celkem: 771 inz Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace, diskuze Obchodní podmínky Nápověda Kontakt ABC Vyhledávání v inzerátech

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Číslo 51-52/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18.

Číslo 51-52/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 51-52/2013, ročník LXIX 18. prosince 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Statistická ročenka 2013 Česká republika

Statistická ročenka 2013 Česká republika Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Statistická ročenka 213 Česká republika Požární ochrana Integrovaný záchranný systém Hasičský záchranný sbor ČR Praha

Více

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.)

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTA PI.1 strana 1 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PM.25 strana 3 ANO ANO NE NE KARTA PM.27 strana 3 PROSPĚŠNÁ PROSPĚŠNÁ ŠKODLIVÁ ŠKODLIVÁ KARTA EU.16 strana

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem Čáslav

Více

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Vít Richter, Národní knihovna ČR Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií

Více

18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn...

18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn... 1. 12. 2010 Ročník XLIV Cena 206 Kč ISSN-0322-9653 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 18. Sdělení k 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ohledně časového testu u přeměn... 19. Sdělení

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 Gymnázium F.Palackého Masarykova 450 Neratovice 27711 Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 19300 Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 74258 Gymnázium Nad Alejí 1952

Více

půjčka go půjčka pro. Go to top sms půjčka sms půjčka finance 100 Praha sms půjčka Verifikace bankovního účtu finance sms pujcky peníze 200 Brno sms

půjčka go půjčka pro. Go to top sms půjčka sms půjčka finance 100 Praha sms půjčka Verifikace bankovního účtu finance sms pujcky peníze 200 Brno sms půjčka go půjčka pro. Go to top sms půjčka sms půjčka finance 100 Praha sms půjčka Verifikace bankovního účtu finance sms pujcky peníze 200 Brno sms pujcky Instituce které vám půjčí peníze pujcka sms žádost

Více

8890047691 - Chomutov Blatenská - tyn nad vltavou - direct - odcizeni. likvidator - FORMULÁŘ DOPRAVNÍ NEHODY - charita ve F-M - adresa

8890047691 - Chomutov Blatenská - tyn nad vltavou - direct - odcizeni. likvidator - FORMULÁŘ DOPRAVNÍ NEHODY - charita ve F-M - adresa půjčky online bez registru louny usti. Společnost je softwarovou firmou, která pouze provo portál a zajišťuje redistribuci zadaných žádostí. Naše nebankovní půjčka je výhodná pro každého klienta. Žádost

Více

699.-Kč. Protože máme rádi volnost. 150 Kč Váš slevový kód: CZP215. každý model. www.deichmann.com. www.deichmann.com

699.-Kč. Protože máme rádi volnost. 150 Kč Váš slevový kód: CZP215. každý model. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP215 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 30. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Technologie výzva III Cíl výzvy: Podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Porotherm strop. Rychle a jednoduše i svépomocí

Řešení pro cihelné zdivo. Porotherm strop. Rychle a jednoduše i svépomocí Řešení pro cihelné zdivo Porotherm strop Rychle a jednoduše i svépomocí Řešení pro cihelné zdivo Proč Porotherm strop? Používání stropů Porotherm - keramických trámečků POT a vložek MIAKO je již dlouho

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010)

RadioProjekt 2010 - Hitparáda rozhlasových stanic v okresech (Týdenní poslechovost 1. 7. - 17. 12. 2010) Praha (tis.) Benešov u Prahy (tis.) Kutná Hora (tis.) Evropa 2 266 Rádio Blaník 50 Rádio Blaník 19 ČRo 1 - Radiožurnál 211 Evropa 2 31 Frekvence 1 16 Rádio Impuls 178 ČRo 1 - Radiožurnál 22 Evropa 2 14

Více

Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů

Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů Nabídka spolupráce v oblasti poskytování PRESTO Půjčky na bydlení pro financování GREEN ENERGY projektů zákazníků Partnerů V Praze dne 25. 2. 2016 2 ÚVODNÍ INFORMACE UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Více

upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve

upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve půjčky online žatec nemocnice znojmo. TOP inzeráty Žádný inzerát nebyl zatím topován pů půjčky online žatec nemocnice znojmo nejrychlejší internetový prohlížeč. You are using an outdated browser. Rychlá

Více

Statistická ročenka 2012 Česká republika

Statistická ročenka 2012 Česká republika Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Statistická ročenka 2012 Česká republika Požární ochrana Integrovaný záchranný systém Hasičský záchranný sbor ČR Praha

Více

MaxxMotion Winter Soutěž o Dakar

MaxxMotion Winter Soutěž o Dakar 1. Vyhlašovatel, organizátor a provozovatel marketingové soutěže Soutěž o Dakar (dále jen soutěž ) vyhlašuje, organizuje a provozuje společnost OMV Česká republika, s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18,

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Služby infrastruktury - výzva I Cíl výzvy: Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011 Leden 2012 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

kroměříž bazén liberec. cziso 9001, 14001, 18001, ISO TS 16949 www půjčka online ihned nový jičín nemocnice kladno. Určeno pro

kroměříž bazén liberec. cziso 9001, 14001, 18001, ISO TS 16949 www půjčka online ihned nový jičín nemocnice kladno. Určeno pro půjčky ihned kroměříž bazén liberec. Chcete-li využít nabídky rychlých půjček společnosti f stačí mít polské občanství, mají trvalou adresu bydliště a musí být ve věkovém rozmezí 21 až 65 let půjčky ihned

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou

QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností... 2

Více

Protože už přišel podzim.

Protože už přišel podzim. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZ3-4LE9-7MEW-WLPS CZP114 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 5. 26. 10.

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Název Adresa Obec PSČ ID DS Generální finanční ředitelství p9iwj4f Odvolací finanční ředitelství xjsn2gp Specializovaný finanční úřad

Název Adresa Obec PSČ ID DS Generální finanční ředitelství p9iwj4f Odvolací finanční ředitelství xjsn2gp Specializovaný finanční úřad Název Adresa Obec PSČ ID DS Matr. BÚ: 77622002 2000 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28 Praha 1 11121 7nyn2d9 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28 Praha 1 11233 2p2n5ad

Více

Pravidla soutěže Bonux/Whirlpool/Penny Market

Pravidla soutěže Bonux/Whirlpool/Penny Market Pravidla soutěže Bonux/Whirlpool/Penny Market Nakupte Bonux nad 200 Kč, vymyslete slogan s použitím Bonux a Whirlpool a vyhrajte pračku nebo sušičku Whirlpool! Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel

Více

Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy

Seznam příloh Česká republika Mezinárodní přehledy Seznam příloh číslo název přílohy strana počet stran Česká republika 01 Hrubý domácí produkt a obchod 2 1 02 Přehledy o živnostenském podnikání 3 12 03 Podnikatelské struktury podle RES a jednotlivých

Více