Frenštátský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Frenštátský zpravodaj"

Transkript

1 duben 2012 Frenštátský zpravodaj Měsíční informační zpravodaj cena: 5 Kč Jiří Kolbaba bude vystavovat ve Frenštátě Na duben připravuje MěKS unikátní výstavu fotografií cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby s názvem SVĚT. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží za účasti autora v pondělí v hodin ve Výstavní síni Albína Poláška. Přístupná bude do každý všední den od 9.00 do hodin. Pro více informací můžete navštívit stránky -ave- Pozvánka na zasedání zastupitelstva Vážení občané, zveme vás na 14. zasedání zastupitelstva města, které se koná ve čtvrtek 19. dubna 2012 od hod. ve velké zasedací síni budovy Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. Program je zveřejněn na Vedení města Mojmír Horečka představí svou knihu Městská knihovna vás zve v hodin do malého sálu Domu kultury na literární večer s Mojmírem Horečkou, kde autor představí tištěnou pokladnici frenštátského nářečí, kterou vydal pod názvem Tak mluvíme pod Radhoštěm. Jedná se o nově zpracované a rozšířené vydání knihy Františka Horečky z roku 1941 Nářečí na Frenštátsku. Jádrem práce je soubor slov a úsloví, z kterého je zřetelně vidět osobitost frenštátského nářečí. -ave- Bumbalova továrna mizí z mapy i historie města Donedávna vítalo lidi přijíždějící do Frenštátu pod Radhoštěm od Nového Jičína nebo Kopřivnice panorama Bumbalovy továrny. Dnes je osud této 127leté dámy zpečetěn. Dne 7. března předalo město Frenštát pod Radhoštěm část areálu bývalé Bumbalovy továrny firmě, která začala s demolicí. Do konce června má zmizet úplně a na volném horizontu bude jen zpevněná plocha, která bude zčásti zatravněná. Na fotografiích můžete vidět, jak továrna vypadala dříve a jak probíhala její demolice. Podrobnosti najdete na str. 7. PePoš Bumbalova továrna únor 2012 Bumbalova továrna březen 2012 Foto: R. Stejskalová Foto: R. Stejskalová

2 aktuality z radnice Frenštátský zpravodaj Aktuálně z radnice V současné době prochází Domov Hortenzie rekonstrukcí, od roku 2014 by měl přejít pod správu města. Na únorovém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že Domov pro seniory Hortenzie přejde pod správu města, a to nejdříve od Tento krok přinese na jedné straně zatížení rozpočtu, na které se bude muset město připravit, na straně druhé splní město svůj úkol daný zákonem o obcích, podle kterého se má starat o potřeby svých občanů a vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče. Tímto rozhodnutím získá město možnost ovlivnit činnost domova i podmínky přijímání klientů s dopadem pro obyvatele Frenštátu a okolních obcí. Výhodou je také to, že město převezme už zrekonstruovaný a zmodernizovaný objekt, protože krajský úřad již začal s rekonstrukcí představující investici ve výši přibližně 50 milionů korun. V polovině března došlo k sanaci budovy bývalé Bumbalovy továrny. Měla by zde vzniknout zatravněná zpevněná plocha. Jaké bude v budoucnu její využití? Město využilo dotačního titulu z regionálního operačního programu Moravskoslezsko k regeneraci území, včetně demolice objektu bývalé Bumbalovy továrny. Jedná se o významnou lokalitu mezi aquaparkem a autokempem, určenou podle územního plánu k využití pro další občanské vybavení. Zatím město nestanovilo definitivní záměr využití, možnosti se však nabízejí, např. parkování nebo rozšíření autokempu. Nyní jsme však po dobu pěti let vázáni udržitelností projektu. Slunečné a jasné počasí letos dovolí zahájit úklid města poměrně brzy. Připravilo město nějaké novinky? První novinkou je leták do každé domácnosti se souhrnnými informacemi pro občany o všech svozech odpadů v letošním roce, zpracovaný pracovníky odboru životního prostředí, správy majetku a technických služeb. Druhou novinkou bude občany tolik požadovaná služba sběru použitého textilu. V současné době probíhá jednání se společností REVENGE, která u nás postupně rozmístí pro tento účel upravené kontejnery. Bude zároveň provozovat jejich obsluhu a další zpracování sesbíraných textilií. Ty budou použity na pomoc sociálně slabším lidem a zbytek pro průmyslové využití. V nejbližších dnech bude ve městě umístěno 5 bílých kontejnerů na textil. Doufáme, že tímto vyhovíme těm občanům, kterým tato služba ve městě chyběla. Zdeňka Leščišinová, starostka města Dopravní informace Od do bude probíhat rekonstrukce oboustranného chodníku na ulici Horní, podél silnice II/483, v k. ú. Frenštát p. R. V době provádění stavebních prací bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh na straně opravovaného chodníku, a z tohoto důvodu bude ulice Horní dočasně jednosměrná. Objízdná trasa bude stanovena po ul. Podříčí. Po provedených opravách prasklých vodovodních a kanalizačních řadů jsou průběžně prováděny opravy silnic a ostatních komunikacích v k. ú. Frenštát p. R., které vyžadují jen lokální, krátkodobé dopravní omezení. Od do je plánováno obnovení úplné uzavírky mostu v Bordovicích, z důvodu dokončení jeho rekonstrukce. Objízdná trasa je stanovena přes Lichnov. Tomu bude přizpůsobena i linková osobní doprava. Marie Chromčáková vedoucí odboru výstavby a územního plánování Nejlepší učitelé byli slavnostně oceněni na frenštátské radnici U příležitosti Dne učitelů 28. března 2012 se na frenštátské radnici setkali učitelé ze všech škol ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na slavnosti, která byla poděkováním za jejich práci, pak deset pedagogů převzalo ocenění z rukou starostky města Zdeňky Leščišinové. Výraznými pedagogickými osobnostmi roku se stali Anna Blažková ze Střední školy hotelnictví a gastronomie, Milena Kupčáková, učitelka Základní školy Záhuní 408, Pavlína Maňasová ze Základní školy Tyršova 913 a Tomáš Romanovský z Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky. Rada města Frenštátu p. R. vyhlásila konkursy na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací Rada města Frenštátu pod Radhoštěm, v souladu s novelou zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací: Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Záhuní 408, okres Nový Jičín, IČ , Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost převzali Libuše Herlíková ze Střední školy hotelnictví a gastronomie, Jaroslava Káňová ze Základní školy Tyršova 913, Miroslava Zrubková ze Základní školy Tyršova ASTRA, centrum volného času Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ Vyhlášení konkursů, na kterém se rada usnesla ve čtvrtek 15. března 2012, se týká vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací, zřizovaných městem Frenštát p. R. Ředitelé příspěvkových organizací budou jmenováni na dobu určitou šesti let 1053, Pavel Strnadel ze Základní umělecké školy, Josef Šebetovský z Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky a mistr sportu František Vyskočil z Astry, Centra volného času. R. Stejskalová Foto: R. Stejskalová Foto: R. Stejskalová s předpokládaným nástupem do funkce od 1. srpna letošního roku. Přihlášky ke konkursnímu řízení je třeba podat nejpozději do 13. dubna Další podrobné informace ke konkursním řízením pro jednotlivé příspěvkové organizace jsou zveřejněny na internetových stránkách města Ludmila Pavlová vedoucí odboru vnitřních věcí a školství

3 duben 2012 aktuality, zajímavosti Rekonstrukce Domova Hortenzie začala Poplatek za komunální odpad je splatný do konce června Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor financí a rozpočtu, sděluje občanům, že Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm na svém zasedání dne schválilo obecně závaznou vyhlášku OZV , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad ). Touto vyhláškou se stanovila sazba místního poplatku za komunální odpad pro rok 2012 na částku 500 Kč/poplatník a poplatek je splatný nejpozději do Na konci měsíce února se všichni obyvatelé a zaměstnanci Domova Hortenzie zdárně přestěhovali do náhradních prostor Domova mládeže při Gymnáziu a SPŠEI, Frenštát p. R. Budova domova byla předána stavební společnosti a došlo k zahájení dlouho plánované rekonstrukce objektu. Tato rekonstrukce bude trvat přibližně jeden rok a přinese seniorům kvalitnější, modernější a zcela bezbariérové bydlení. Jak přestavba probíhá, můžete vidět z aktuální fotografie. Jiří Absolon, ředitel Domova Hortenzie Způsob úhrady poplatku v pokladně MěÚ Frenštát pod Radhoštěm (Po, St , , Út , Čt 8.00 až 12.00, ) nebo bankovním převodem na účet číslo /0100, a to s uvedením variabilního symbolu, který přidělil správce poplatku. Ověřit si ho můžete na odboru financí a rozpočtu u Bc. Jana Pítra budova B, 3 n. p., dveře č. 34, tel , Doporučujeme občanům nenechávat placení místního poplatku za komunální odpad na poslední chvíli. Jan Pítr odbor financí a rozpočtu Zápis dětí do mateřských škol proběhne v květnu Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913, a Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Záhuní 408, oznamují, že ve dnech května 2012 bude v době od do hodin probíhat zápis dětí do mateřských škol na území města Frenštát pod Radhoštěm (MŠ Dolní, MŠ Markova, MŠ Školská čtvrť) pro školní rok 2012/2013. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitelka příslušné ZŠ a MŠ. Předpokládaný počet volných míst v jednotlivých mateřských školách pro školní rok 2012/2013: Mateřská škola Dolní 29, Mateřská škola Markova 29, Mateřská škola Školská čtvrť 50 volných míst. Občané EU předloží povolení k pobytu v ČR. Žádost je možno podat na více mateřských škol. Bližší informace k přijetí dítěte obdrží rodiče v příslušné mateřské škole nebo na webových stránkách škol. Organizace předškolního vzdělávání vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon. -red- Místní poplatek za psy Místní poplatek ze psů za rok 2012 je splatný nejpozději do Tento poplatek můžete uhradit na pokladně MěÚ ve Frenštátě p. R. (po a st 8.00 až 12.00, ; út ; čt , ) nebo bankovním převodem na účet číslo /0100, a to s uvedením variabilního symbolu, který přidělil správce poplatku. Ověřit si ho můžete na MěÚ ve Frenštátě p. R., odbor financí a rozpočtu u Bc. J. Pítra, tel.: Odbor financí a rozpočtu MěÚ Frenštát p. R. odbor investic a správy obecního majetku Informace o svozu nebezpečného odpadu Město Frenštát pod Radhoštěm oznamuje občanům, že v sobotu se uskuteční mobilní svoz nebezpečných odpadů. Sběr je určen pro občany našeho města. Pověřená firma Marius Pedersen bude na stanovištích odebírat nebezpečný odpad, tj. staré barvy, oleje, léky, akumulátory, baterie, zářivky, plechovky a jiné obaly od barev, chemikálie apod. Nebude se odevzdávat klasický železný šrot!!! stanoviště zahájení konec Siberie za restaurací Školská parkoviště před SPŠEIaŘ Sídliště Beskydské před bývalou MŠ Dolní parkoviště před aquaparkem Kopaná před bývalou MŠ Bezručova rozcestí nad vlak. přejezdem Střelniční plocha před sběrnou surovin Za vaše osobní přispění ke zlepšení a ochraně životního prostředí vám děkuje odbor investic a správy majetku a společnost Marius Pedersen a. s. Další termín mobilního sběru: Petr Vašíček odbor investic a správy obecního majetku V dubnu se bude svážet objemný odpad Město Frenštát p. R. oznamuje občanům, že svoz objemného odpadu se uskuteční v sobotu a v sobotu na stanovištích a časech dle rozpisu. Svoz je určen pouze pro občany města. Mezi objemný odpad se řadí předměty větších rozměrů, které nelze uložit do sběrných nádob běžně užívaných (umývadla, WC mísy, koberce, matrace, linolea, kočárky, gauče, křesla, oděvy, boty ). SOBOTA Osádka č. 1 Osádka č. 2 Stanoviště Zahájení Ukončení Stanoviště Zahájení Ukončení Bezručova rozcestí Helštýn Bystré U Braunů Kopaná u školy Planiska CO sklady Kopaná-Vojtk. kolonie Střelniční restaur Papratná SOBOTA Osádka č. 1 Osádka č. 2 Stanoviště Zahájení Ukončení Stanoviště Zahájení Ukončení Příčnice před zim. st Závodí u lávky Sídliště Beskydské Závodí u mostu Niva Ulice Fr. Palackého Dolní vedle č Příčnice u trati Horečky želez. přej Do objemných odpadů nepatří (nebude se sbírat): 1. Nebezpečný odpad, včetně elektrozařízení z domácnosti, stavební odpad, větve, tráva, pneumatiky, kovový odpad. Další termín svozu objemného odpadu: 6. a Petr Vašíček

4 společnost, zajímavosti Frenštátský zpravodaj Frenštátské stíny Lupič řádil ve sklepě Trestných činů porušení domovní svobody a krádeže se dopustil zatím neznámý pachatel tím, že někdy v době od 15. února do 15. března vnikl po rozlomení vložky zámku do sklepní kóje v suterénu domu č. p ve Školské čtvrti. Ze sklepa si odvezl horské kolo značky Amulet. Majiteli vznikla škoda korun a připočítat je nutno i zničený zámek za pět stovek. Neznámý kutil se vybavil Sušárnu činžovního domu číslo popisné 1161/b v Martinské čtvrti navštívil v noci z 3. na 4. března zatím neznámý zloděj. Protože sušárna slouží jako sklad, našel v ní příklepovou vrtačku, aku vrtačku, úhlovou brusku a benzinovou řetězovou motorovou pilu Stihl. Poškozené firmě, které věci patřily, vznikla škoda nejméně za korun. Z parkoviště zmizel Superb Minimálně přečinu užívání cizí věci se dopustil zatím neznámý pachatel, který z parkoviště u domu v ulici Františka Horečky odjel mezi 25. a 27. únorem s vozem Škoda Superb tmavě modré barvy. Že by se v něm doposud projížděl, je nepravděpodobné, již proto, že majitel měl ve voze i technický průkaz a zelenou kartu. Navíc v něm zanechal i nějaké písemnosti a pánské brusle. Okradený škodu odhadl na korun. Další opilec za volantem Přes kopírák by se daly psát zprávy o řidičích zadržených policisty při řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Tentokrát hlídka zastavila 22. února po půlnoci řidiče Škody Fabia J. K. v obci Bordovice. Při prvním měřením nadýchal 1,71 promile a ani při opakovaných zkouškách hladina moc neklesla. Ještě hodinu po zadržení, při čtvrtém měření, se stále pohybovala na úrovni 1,60 promile. Řidič přitom jel z Fryčovic do Bordovic a ještě měl v úmyslu vrátit se zpět do svého bydliště ve Fryčovicích. To mu ovšem policisté zatrhli a odebrali mu řidičský průkaz. Řidič ani moc neprotestoval, lékařský odběr krve nepožadoval a s výsledky dechových zkoušek souhlasil. Věc bude s řidičem řešena ve zkráceném řízení. Doufejme, že se dlouho za volant neposadí. Pes baskervillský řádí u Siberie Neznámé zvíře, zřejmě pes, pronásleduje ovce na pastvině ve Frenštátě pod Radhoštěm, Papratná, vedle čerpací stanice na ul. U Siberie. Poprvé škodu hlásil majitel ovcí 7. března kolem půl deváté, podruhé 11. března v přibližně stejné době. Poprvé pes zranil 3 ovečky, podruhé již jen dvě. Zajímavé je, že ovce měly pokaždé zraněnou levou zadní nohu. Třeba v hledání trhače pomůže policistům to, čemu říkají modus operandi, tedy způsob provedení. Majitel oveček vyčíslil škodu na celkově korun. Vykradené chaty Dva případy vloupání vyšetřují v těchto dnech frenštátští policisté. K poškození a vykradení chat došlo v době od 5. do 19. března. Z chaty v části Lubina zloděj odcizil elektronářadí a poškodil její zařízení. Do druhé chaty vnikl v části Papratná. Tady poškodil vstupní dveře a zařízení chaty. Nic zde neodcizil. Svým jednáním způsobil majitelům škodu ve výši korun. Frenštátští policisté vyšetřují tyto případy s podezřením ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže. PePoš Nejčastější příčinou nehod je nepřiměřená rychlost Za první dva měsíce letošního roku šetřili novojičínští policisté celkem sto třicet čtyři dopravních nehod, při kterých přišel o život jeden člověk, pět účastníků utrpělo těžká zranění a dvacet čtyři lehká. U 34 řidičů byl zjištěn alkohol a devatenácti bylo zadrženo řidičské oprávnění. Nejčastějšími příčinami u dopravních nehod je stále nepřiměřená rychlost, způsob jízdy, alkohol a nedání přednosti v jízdě. por. Mgr. Petr Gřes, tiskový mluvčí PIS Nový Jičín Jiří Kolbaba si splnil svůj sen Nikdy není nic definitivní, a to je dobře. Kdykoli v životě můžeme změnit místo svého působení, prostředí, profesi i vlastní cíle. Jediné, co k tomu potřebujeme, je svoboda, zdraví a troška odvahy zariskovat. J.K. Jiří Kolbaba před několika lety zavřel svou firmu a rozhodl se, že začne dělat to, co ho láká. Cestovat. Každý rok vyjíždí na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. V Česku i zahraničí organizuje fotografické výstavy o krásách světa. Zajímavou formou zaznamenává detaily přírodních struktur i exotické tváře domorodců. Jiří Kolbaba je dobrodruh, který navštívil již 130 zemí světa, kde fotografuje přírodní scenérie, lidské tváře i živočichy, které na svých objevitelských cestách potkává. V citlivých minimalistických kompozicích autor Televize Beskyd spustila samostatné vysílání v síti UPC Dvouhodinový program televize Beskyd můžete ve Frenštátě pod Radhoštěm nově sledovat v digitální kabelové síti UPC na samostatném kanálu číslo 112 vedle ČT 1 nebo v původní analogové nabídce UPC na kanálu S12. Na změny ve vysílání jsme se zeptali Libora Čady, jednatele televize Beskyd: Co nového nabídne televize Beskyd divákům? Donedávna jsme vysílali pouze hodinový blok prostřednictvím kanálu UPC Expres. Nově nabízíme zpravodajství z Valašska a další pořady prostřednictvím vlastního kanálu televize Beskyd, vysílaného opět prostřednictvím kabelové televize UPC. Tentokrát ovšem není vysílání přerušováno žádným jiným programem. Jak si diváci vysílání televize Beskyd naladí? Celodenní vysílání televize Beskyd naladíte v digitální kabelové síti UPC na samostatném kanálu číslo 112, což je hned vedle prv- ního programu České televize. Set-top box náš program automaticky naladí. Přístroj stačí pouze vypnout a znovu zapnout. Pokud sledujete vysílání České televize pod číslem 1, zmáčkněte tlačítko (krokování) zpět nebo můžete zadat číslo 112 pomocí tlačítek. Pokud nemáte digitální set-top box a sledujete analogové vysílání, je potřeba v menu televize znovu vyhledat televizní programy. Vysílání televize Beskyd najdete na kanálu S12. V případě, že budete chtít naše vysílání sledo- nezapře mnohaletou praxi grafického designéra. Jeho výstavní projekty jsou doplňovány stovkami besed pro veřejnost i školy. Na duben připravilo MěKS výstavu fotografií cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby s názvem SVĚT. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží za účasti autora v pondělí v hodin ve Výstavní síni Albína Poláška. Přístupná bude do každý všední den od 9 17 hodin. Na výstavu v květnu naváže diashow Jiřího Kolbaby s názvem Fotograf na cestách splněný sen, která se uskuteční ve čtvrtek ve frenštátském kině. V dopoledních hodinách je beseda určena studentům frenštátských škol a od hodin si může jeho příběhy z cest přijít poslechnout také veřejnost. Vstupenky na diashow budou v předprodeji v kanceláři DK a IC města od 4. dubna. Pro více informací můžete navštívit stránky -ave- vat v lepší obrazové kvalitě, kontaktujte infolinku UPC na čísle a domluvte si změnu analogového vysílání na digitální. Všechny reportáže si diváci mohou prohlédnout také na našich internetových stránkách Změnila se i programová nabídka televize Beskyd? Ano. Dvouhodinové vysílání začíná každý pracovní den pořadem Region, aktuálním zpravodajstvím z Valašska, s premiérou v hodin. Patnáctiminutové zprávy z Frenštátu pod Radhoštěm uvidí diváci každou sudou hodinu ve 40. minutě. Do programu je zařazen Vsetínský a Rožnovský týdeník, Zprávy z Valašského Meziříčí, Krajský magazín, Archiv televize Beskyd a nově také Informační servis přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. -red-

5 duben 2012 Kontraband je dalším americkým snímkem tohoto měsíce. Hlavní hrdina, kterého ztvárnil Mark Wahlberg, hraje spořádakultura Přednášky v čajovně Magnolia Středa 4. dubna 2012 v hodin Přednáška Libora Domitry o metodě RUŠ, vstupné 50 Kč Neděle 8. dubna 2012 v hodin Cestopisná přednáška a promítání fotografií Silvestra Tkáče Etiopie, vstup volný Neděle 15. dubna v hodin Cestopisná přednáška a promítání fotografií Veroniky Kaštovské Keňa, vstup volný Pondělí 9. dubna 2012 v hodin Přednáška Ludmily Hrnčárkové Síla modlitby, vstupné 50 Kč Do Frenštátu přijely hvězdy filmového plátna Rovnou z udělování cen Americké filmové a televizní akademie, nejprestižnější světové filmové události, přijeli do Frenštátu p. R. známé osobnosti na setkání divadelníků, které se neslo v duchu filmového festivalu. Po pověstném červeném koberci vystoupali v pátek 2. března do vestibulu frenštátského kulturáku Angelina Jolie, Julia Roberts, Bred Pitt, Johny Depp a další hvězdy stříbrného plátna, které přijely do našeho města, aby se zúčastnily čtvrtého ročníku divadelního festivalu Zvonění. Největších poct se dostalo legendárnímu režisérovi Woodymu Allenovi, který převzal cenu za celoživotní dílo. Letošní Zvonění bylo zaměřeno hlavně na studentská divadla. Své Etiopie zkušenosti si tady vyměnily čtyři desítky mladých herců z Frenštátu, Kopřivnice, Brna a Ostravy. Dvoudenní maraton odstartoval ostravský soubor Zdividla ukázkou z hry Ludvíka Aškenazyho Ukradený měsíc. Filmovému tématu byl podřízen i doprovodný program festivalu. Večer po divadle se herci i návštěvníci přesunuli do Astry, kde se non-stop až do rána promítaly různé filmy v divadelní dramaturgii, uvedl organizátor festivalu Jiří Hauser. -red- Režisér Woody Allen převzal cenu za celoživotní dílo. Akty kontra tetování V měsíci březnu přijela do Výstavní síně Albína Poláška prezentovat své černobílé fotografie přední česká fotografka Gabina Fárová. Výstava se setkala s velmi pozivitními ohlasy, jak ze strany laické veřejnosti, tak profesionálů v tomto oboru. S fotografiemi krásných žen kontrastoval cyklus tetování valtických vězňů. Spojení obou těchto cyklů vyvolávalo u návštěvníků výstavy protichůdné reakce. -zk- Foto: Marian Žárský Ochutnávka z dubnového filmového menu I duben nás vybízí k návštěvě kina. Jaro si můžete zpříjemnit jak u českých, tak i zahraničních filmů. Z těch zahraničních byste určitě neměli propásnout Sherlocka Holmese: Hra stínů. Po fenomenálním úspěchu prvního dílu Sherlocka se režisér Guy Ritchie podruhé pustil do zpracování nejznámějšího díla sira Arthura Conana Doyla. Patřičně propracovaný a svižný příběh prošpikoval spoustou vizuálních efektů i velkolepých akčních scén. Holmese opět ztvárnil výborný Robert Downey jr. a dr. Watsona Jude Law. Dokonalou směs všech filmových ingrediencí, včetně sugestivní hudby Hanse Zimmera, nelze v kině zmeškat! ného otce rodiny Chrise, který se kdysi pohyboval za hranou zákona, když pašoval různé zboží ze Střední Ameriky do USA, ale dokázal včas odejít. Bohužel, mladší bratr jeho ženy se rozhodl začít tam, kde Chris přestal. Hrdina bude čelit vznětlivým narkobaronům, příslušníkům pobřežní stráže i naprosto nečekanému nepříteli, který ohrožuje život jeho ženy a dětí. Sherlock Holmes: Hra stínů Jste zvědaví, jaký je film režiséra Zdeňka Jiráského, který získal čtyři ocenění Českého lva, včetně ceny za film roku 2011? Poupata, Jiráského debut, zachycuje mizérii postav žijících na okraji společnosti v malém městě, jež nemají šanci vymanit se z osidel sociální předurčenosti. Ocenění si převzal i herec Vladimír Javorský za ztvárnění postavy závislého gamblera. Čtyři slunce je dalším z nových českých filmů, jemuž dominují herci Karel Roden, Anna Geislerová a Jiří Mádl. Námětu, scénáře i režie se ujal Bohdan Sláma, význačné to jméno českého filmu. Má již na svědomí snímky: Divoké včely, Radhošť, Štěstí, Venkovský učitel. Tentokrát nám bude Bohdan Sláma vyprávět příběh rodiny a jejích přátel z menšího města, o jejich touze proměnit svůj život k lepšímu, o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů, ale i o věcech přirozených a nadpřirozených. V novém českém filmu Probudím se včera Jiří Mádl cestuje v čase za studentskou láskou do nedávné minulosti, kde dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak. Návraty nejsou nikdy snadné. Dostává se do změti komplikací a průšvihů. Slovenskému filmu Meruňkový ostrov dominuje výrazná a charismatická Szidi Tobias, zpěvačka a herečka, která si vybudovala jméno i u nás, vlastní nezapomenutelný hlas. Příběh zasazený do slunného kraje jižního Slovenska, samoty ukryté v meruňkových sadech, zachycuje ženu zkoušenou životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Bitevní loď se bude ve frenštátském kině servírovat dva týdny po premiéře! Americký akční sci-fi film je tak horkou novinkou, že jej na ČSFD žádný pirát zatím nehodnotil! V hlavní roli mimozemšťané a námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni Raikesovou, v civilu popovou hvězdu Rihannu. Těšíme se na vaši návštěvu kina. Zuzana Krupová

6 kultura Frenštátský zpravodaj Zažloutlé stránky kronik skrývají zapomenuté svědectví času Věděli jste, že nejrozšířenějším příjmením ve Frenštátě je Blažek, kterých je u nás 117? V těsném závěsu za ním je Petr, těch je 115, a Svoboda se vyskytuje v matričních záznamech 86krát. Dále jsou rozšířená jména: Adamec, Adamčík, Bartoň, Bartoš, Bordovský Tak se píše v kronikářském zápisu z roku Kroniky jsou důležitým a nepostradatelným pramenem historie města. Odpočívají v přítmí archivu. Když se ale dostanou čas od času na světlo, vydají nejednu perlu v podobě lidských osudů a i dávno zapomenutých dějů. Řeč je o obecních kronikách. Osobitým způsobem podávají svědectví o nedávné, přesto dnešnímu životu na hony vzdálené historii měst, městeček i těch nejmenších vesnic. Ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde má kronikářství dlouholetou tradici, se 12. dubna v hodin uskuteční ve frenštátském muzeu výstava Němí svědkové minulosti o kronikách a listinách města. Právě o nich jsem si povídala s Miluší Malantovou, knihovnicí a současnou kronikářkou města. Kolik kronik mapuje historii Frenštátu pod Radhoštěm? Podle publikace Vladimíra Kajdoše Průvodce po archivních fondech Okresního archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm eviduje Miluše Malantová, kronikářka města Seminář knihovníků představil digitalizované knihy Foto: Z. Šrubař nejstarší historii našeho města sedm kronik. Jednou z prvních je Kostelní kniha, která obsahuje církevní i historické zápisy z let 1605 až Nejstarší Kronika města Frenštátu datuje období od roku 1585 do 1809 a je psaná na přídeští listech přivazovaných ke knize Pavla Koldína Práva městská z roku 1583, která byla majetkem městské rady. Paměti Jana Kalusa a jeho potomků z let 1580 až 1867 jsou psány od roku Památní kniha města Frenštátu, tzv. Jandova kronika z let 1865 až 1893, kterou sepsal městský lékař Josef Janda. Kronika města Frenštátu, tzv. Fialkova kronika, z let 1905 až 1919, byla napsána bývalým starostou města Aloisem Fialkou. Kroniku města Frenštátu pod Radhoštěm sepsal městský archivář a kronikář Robert Polanský v letech 1938 až Dochovala se v podobě rukopisných a strojopisných záznamů. Nejstarší Kronika města Frenštátu pod Radhoštěm a Paměti Jana Kalusa z Frenštátu byly vydány Bohumírem Strnadlem- -Četynou a obě si můžete vypůjčit v naší knihovně. Je povinností obce vést vlastní kroniku? Povinnost obcí vést kroniku byla v tehdejším Československu stanovena zákonem od roku 1921, ale nebylo to nic nového pod sluncem. Vždyť už nejvyšší pražský (tudíž i zemský) purkrabí hrabě Karel Chotek, který se mimo jiné zasloužil o největší změnu podoby Prahy od dob Karla IV., vydal 31. srpna 1835 nařízení, aby každé město či obec s právem trhu vedla kroniku. V rámci oslav 630. výročí založení města si mohou návštěvníci prohlédnout kroniky a listiny města ve výstavní síni frenštátského muzea. Kteří kronikáři sepisovali novodobou historii města? Po roce 1945 kroniku města psali: Alois Zbavitel, Vladimír Plachý, Eduard Vojtek, Jiří Klučka, Martina Burianová a od roku 2000 vedu kroniku města já. V těchto dnech dokončuji rok Alois Zbavitel zmapoval léta , ve stejném svazku pokračoval Vladimír Plachý, který psal o událostech ve Frenštátě v letech Eduard Vojtek byl kronikářem v roce Jiří Klučka od roku Martina Burianová psala kroniku od roku 1998 až do roku Změnil se výrazně styl, osnova a způsoby zápisu psaní kronik? Každý kronikář píše trochu po svém, někdo dává větší důraz na kontext s dobou a odráží v kronice i nadregionální či celosvětové dění, jiný se více drží místních událostí. Ale v zásadě se v současných zápisech objevují obdobné informace jako před sto lety. Zapisovaný text by měl obsahovat důležité informace o celkovém dění na celém katastrálním území města, dále o správní, kulturní, společenské, sportovní, zdravotní, sociální, politické, podnikatelské, hospodářské činnosti. Do kroniky se zapisují změny v počtu obyvatel a počtu domů. Nechybí zde ani zprávy o počasí, které je zmiňováno hlavně při extrémních výkyvech pokud mají dopad na život obce. V kronice se často objevují také informace o jednotlivých osobách, které udělaly v obci i mimo obec něco, co stojí za zmínku, a to jak pozitivního, tak i negativního. Ke kronikářské práci patří nejen vlastní psaní kroniky, ale také sběr a třídění příloh, jako výstřižků z novin (téměř denně vystřihování, lepení a tematické třídění zpráv), informací z internetu, výročních zpráv, plakátů, pohlednic, fotografií aj. Archivář a kronikář Robert Polanský byl ve třicátých letech redaktorem farního časopisu Svatý Martin, kde také publikoval ukázky ze své kroniky. V roce 2010 obsahovala například příloha frenštátské kroniky celkem 1586 kusů příloh, které se navíc digitalizují. Od roku 2003 jsou součástí příloh frenštátské kroniky digitalizované novinové výstřižky v PDF formátu. Rukou psané dokumenty odrážejí nejen děje na tom či onom místě, ale také vlastnosti jejich autora. Na jeho pečlivosti i citlivosti pro výběr témat kronikou zachycených, pak závisí její hodnota. Frenštátská kronika odráží život města a je jedním z nejdůležitějších dokumentů, který může být po mnoha letech významným pramenem poznání minulosti tohoto místa. Romana Stejskalová Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci s Moravskoslezskou knihovnou v Ostravě si prostřednictvím zajímavého semináře připomenula 14. března sté výročí narození ilustrátora a spisovatele Josefa Strnadla. V malém sále Domu kultury se ho se zájmem zúčastnili i studenti frenštátského Gymnázia. Erudované a mimořádně zajímavé zhodnocení díla J. Strnadla přednesla profesorka Svatava Urbanová z Ústavu pro regionální studia FF OU, osobními vzpomínkami přispěl Libor Knězek. Digitalizované knihy J. Strnadla a prezentaci čteček jako nového média na knižním trhu představily Monika Oravová a Gabriela Filipová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. M. Burianová

7 duben 2012 kultura, zajímavosti Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na katastru města Frenštát p. R. Město Frenštát p. R. upozorňuje s dostatečným předstihem všechny majitele nebo uživatele pozemků na katastru města, že podle článku 8 Obecně závazné vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku jsou povinni udržovat zeleň formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně. První seč musí být provedena do a druhá do Veřejnou zelení je podle čl. 2 zmíněné vyhlášky zeleň parkově upravená, parky, zeleň v zástavbě, zeleň podél komunikací a chodníků, aleje. Odbor životního prostředí bude po uvedených termínech provádět kontrolu dodržování Miss Žabka a Mistr Bahňák ovládli kulturák Dne 21. března 2012 uspořádalo CVČ Astra v Domě kultury již 15. ročník soutěže Miss Žabka a 13. ročník Mistra Bahňáka. Soutěžili žáci 4. a 5. tříd frenštátských škol. Děvčata o korunky a šerpy a kluci o bahňácké šátky. Soutěžící přišli do frenštátského Domu kultury podpořit kamarádi, rodiče i spolužáci. V soutěži tříd zvítězila 4. A ze vyhlášky. Pokud bude zjištěno, že pozemek není ve vyhláškou stanoveném termínu posečen, zahájí město s vlastníkem nebo uživatelem pozemku správní řízení za porušení povinností stanovených právním předpisem obce. Za tento přestupek může být uložena fyzické osobě pokuta až do výše Kč a právnické osobě až do výše Kč. Věříme, že majitelům a uživatelům pozemků na vzhledu našeho města záleží a k sankčním opatřením nebude nutno přistupovat. Odbor životního prostředí Foto: J. Novotný Základní školy Tyršova 913, která navštíví lanový park Tarzanie. Miss Žabkou byla pro letošní rok zvolena Klára Vantuchová, žákyně 4. A ze ZŠ Tyršova 913, druhá byla Anežka Pražáková z 5. A ZŠ Tyršova 913 a třetí místo patřilo Lucii Vaňkové ze 4. třídy ZŠ v Trojanovicích. Mr. Bahňákem se stal Adam Soudil ze 4. A ze ZŠ Tyršova 913, druhý byl Karel Blažek, také čtvrťák, ale ze ZŠ Trojanovice, a třetí Jan Novák z 5. A Základní školy Záhuní. -red- informační centrum Frenštát p. R. Hledáme recepty našich babiček Neváhejte a pochlubte se svými recepty, které dědíte od svých babiček a prababiček. Tento rok totiž probíhá již druhý ročník soutěže Jak šmakuje Moravskoslezsko, který stejně jako v předchozím roce vyvrcholí gastrofestivalem na hradě Hukvaldy. Soutěží se v těchto kategoriích: O nejlepší regionální potravinářský výrobek, O nejlepší regionální recept, O nejlepší restauraci, O nejlepší regionální pivo. Nejlepší recepty budou hodnotit čeští i zahraniční profesionálové. Více informací naleznete na kde máte také možnost prohlédnout si kuchařku, která je složena z receptů z minulého ročníku. Pokud si nevíte rady, tak přijďte k nám do Informačního centra a my vám pomůžeme přihlášku vyplnit. TIC ICM nabízí hmatové mapy Turistické informační centrum ve Frenštátě p. R. nabízí pro nevidomé a slabozraké hmatové mapy. Mapy jsou psány Braillovým písmem a obsahují okresní města, pohoří, vodstvo, lesy, cesty a také kulturní a přírodní památky MSK. Tyto mapy obdrželo darem TIC Frenštát pod Radhoštěm od Moravskoslezského kraje. Věříme, že poslouží svému účelu. TIC Řádková inzerce: Chtěl bych koupit vánoční osvětlení na stromeček ze let lucerničky, světlušky za 500 Kč + poštovné. Kontakt: , Bumbalova továrna mizí z mapy i historie města Ve středu 7. března ráno se do Bumbalovy továrny zakously bagry ostravské firmy DAV. Je to už druhá větší demolice za posledních pár měsíců. Zatímco nevzhledné budovy hornické ubytovny na Papratné rozhodně nikomu z obyvatel města nechybí, demolice Bumbalovy továrny by někomu ze starších obyvatel města mohla připadat jako zásah do historie města. Zdevastované budovy nejsou bezesporu žádným architektonickým skvostem, ale místo, na kterém stojí, svou historii má. Bumbalova továrna 1912 chetů. Bumbalova továrna měla vlastní nemocenskou pokladnu a dělníky pojištěné v úrazové dělnické pojišťovně. Domeček s věžičkou, který stojí mezi objektem továrny a nynější restaurací Valašská rychta, údajně sloužil jako lázně pro zaměstnance. V původní textilní továrně sídlilo později ředitelství novojičínských restaurací a jídelen. Město objekt před lety odkoupilo od dědiček továrníka Bumbaly a chtělo zde vybudovat Eurosportpark a později ozdravné a zábavní centrum. Ani s jedním ze svých projektů město neuspělo při žádosti o dotaci z EU. Dotaci získalo až na současnou demolici části areálu z ROP Moravskoslezsko, pod označením CZ 1.10/2.3.00/ a názvem stavby Regenerace území tzv. Bumbalovy továrny 1. stavba demolice. Stavba řeší odstranění Již v 16. století na tomto místě založil olomoucký arcibiskup železné hamry, které byly nejstarším podnikem na území města. Existovaly zde do poloviny 17. století a na části jejich pozemku pak byla postavena roku 1885 jedna z nejznámějších frenštátských továren rodu Bumbalů. Její historie započala první mechanickou tkalcovnou, kterou zřídil v roce 1820 Josef Bumbala starší. Jeho syn, rovněž Josef, pak pokračoval v začínající tradici a výše uvedenou továrnu převedl na vodní a parní pohon. Pracovalo tu 120 dělníků, vyrábějících hrubá i tenká plátna, šifony, damašky, pruhované grádle, pikety, různé druhy barvyhořelého objektu ve svahu nad autokempem, hlavního objektu bývalé továrny a nakládací rampy u již zrušené kotelny. Z celého areálu, který těsně sousedí s autokempem na jedné a aquaparkem na druhé straně, tak zbude funkční jen budova sauny a garáže. Zbytek území bude revitalizován, to znamená, že vzniknou nové travnaté plochy a část území pod bývalou hlavní budovou bude provedena jako zpevněná plocha, vysvětluje zástupce vedoucího odboru investic a správy obecního majetku Jiří Berger. Do konce června budou stavební práce dokončeny. Pro zatravněnou a částečně zpevněnou plochu může město do budoucna plánovat nové využití. PePoš, -avezdroj: Historie a současnost podnikání na NJ

8 zajímavosti Frenštátský zpravodaj Extrémní závod Beskydská sedmička se blíží Sedm nejvyšších vrcholů Beskyd, sedmaosmdesát kilometrů dlouhá trať a obrovské převýšení. To je v kostce extrémní závod Beskydská sedmička. Závodníci se musí vypořádat s převýšením 5600 metrů. To je v součtu jako jedna osmitisícovka, říká hlavní organizátor Libor Uher. Trasu přes sedm velkých beskydských vrcholů používají už léta sportovci mnohých disciplín jako test výkonnosti a odolnosti. Běžci, turisté, cyklisté a ski- -alpinisté si na ní ověřují, co všechno vydrží. Hlavní hřeben Beskyd zdolávají osamělí jednotlivci, dvojice i oddíly. Libor Uher tomu dal oficiální tvář a pevná pravidla. Loni se jeho závodu zúčastnilo přes 2700 běžců. Ti nejlepší zvládli beskydský horský maraton za dvanáct a půl hodiny, poslední došli do cíle po třiceti hodinách. Běží a chodí se ve dvojicích, startuje se hromadně, část závodu je nutno zdolat v noci, závodníci nosí batohy nebo ledvinky, čelovky a mnozí využívají hůlky na nordic walking. Beskydskou Sedmičku vymyslel horolezec a reprezentant v adventure závodech Libor Uher, který loni skončil na výborném třetím místě. Zeptali jsme se ho, jak probíhají přípravy na tento extrémní závod, který bude odstartován 7. září Jaké změny přinese letošní závod? Asi tou nejzásadnější změnou třetího ročníku přechodu Javorový Javorník je otočení celého závodu o 180. Tedy start bude pod sjezdovkou v Oldřichovicích u spodní stanice lanové dráhy a cíl bude v centru závodu na nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm. Toto opatření bylo nutné proto, abychom jednou provždy odstranili složitý a strastiplný transport vyčerpaných sportovců zpět do základního tábora ve Frenštátě. Na start pojedeme všichni společně, a to speciálně vypraveným vlakem Bé-Sedmičákem. A jelikož nás možná opět bude ke třem tisícům sportovců, budou to hned vlaky dva! Jeden se bude jmenovat Hobby-Continenťák a druhý Terrex-sporťák nebo tak nějak. Obě dvě vlakové soupravy budou mít jak jinak než sedm vagonů, které se v Českém Těšíně spojí do jedné velké 14vozo- Limit zůstává stejný, tedy 30 hodin. vé soupravy a do Třince nás dotáhnou dvě mašinky, Terrex a Conti. Odjezd obou souprav bude z nádraží ve Frenštátě v pátek v a hodin. Do Třince přijedeme v hodin. Poté bude následovat pokojný průvod městem z nádraží až na start v Oldřichovicích. Vzhledem k tomuto přesunu sportovců a hobíků bude posunutý start na cca hodin. Start tedy bude opět hromadný? Startovat se bude ve vlnách. Nejprve odstartuje kategorie Sport a poté vypustíme kategorii Hobby, a to ve dvou fázích. K rozdělení trasy Hobby a Sport dojde už na prvním kopci Velký Javorový (1031 m), kde sporťáci jdou, vlastně běží dolů do Řeky a hobíci jdou klasicky po hřebínku na Ropici. Cesta je tam široká až na Travný, sjezdovky maximálně výživné, takže k roztažení startovního pole dojde již brzy po startu a nebudou nikde vznikat špunty. Díky tomu přibude náročné stoupání po sjezdovce v Řece, které nejspíše začne trhat nejlepší týmy hned v začátku závodu. Trasa závodu je v podstatě stejná jako loni, jen většině přibude ještě jedno klesání z vrcholu Velký Javorník do cíle a pak cílová atrakce (překvapení na náměstí). Délka trasy je cca 92 km a převýšení je m. Neposlední zásadní inovací je změna hlavního Outdoor partnera, tím je Adidas TERREX. Kdy se mohou závodníci začít registrovat? Registrace závodu je spuštěna od Jarní rovnodennost oslavil Frenštát hudbou Stalo se ve Frenštátě tradicí, že čas jarní rovnodennosti s sebou nese výjimečné hudební zážitky. Letos to byly dva nádherné koncerty. Jako první přivítal jaro, v pátek 23. března Tomáš Kočko & Orchestr spolu se smíšeným pěveckým sborem frenštátského Gymnázia Garrendo. Dva dny na to vystoupil v malém sále Domu kultury člen kapely Chinaski, kytarista Ondřej Škoch s hudebním projektem První sníh. Koncert Tomáše Kočka & Orchestru byl výjimečný hned ze dvou důvodů. Jednak svým načasováním, ale především tím, že jako host v druhé polovině večera vystoupil gymnaziální pěvecký sbor Garrendo. Jejich společných osm písní bylo skutečným zážitkem. Mráz na zádech vyvolávaly u publika například okamžiky, kdy sbor v písni věnované pohanským bohům, mantricky opakuje jména jednotlivých božstev a do toho vstupuje kapela, která rytmicky zrychluje ve stále zběsilejším tempu až do chvíle, kdy se vše spojí v jeden divoký celek, který má přes svou syrovost pevný řád. A poté, jako když utne, ticho. Následoval bouřlivý potlesk. Během pátečního koncertu zkrátka naplno vyznělo to, co mají lidé na Kočkovi a jeho partě rádi. Přímočarost, zajímavá a objevná muzika, ve které je cítit inspirace přírodou, jejími živly i vším, co je přirozené a lidské. Marian Žárský Amfiteátr na Horečkách ožívá Bylo to loni 23. července. Krásné počasí a na Horečky mířily davy lidí. Důvodem tohoto hemžení bylo, že se v přírodním amfiteátru na Horečkách po dlouhých dvaceti letech konala kulturní akce. Horečkyfest, jak se festiválek jmenoval, přilákal do zchátralého amfiteátru více než tisícovku návštěvníků. Takovýto zájem vysoce předčil očekávání pořadatelů. Bylo jasné, že lidé na Horečky nezapomněli. Díky zájmu veřejnosti a přispění města Frenštát pod Radhoštěm a obce Trojanovice se věci kolem amfiteátru na Horečkách začínají dostávat do pohybu. Tento rok Městské kulturní středisko ve spolupráci s významnými zaměstnavateli na Frenštátsku připravilo plán postupného oživení amfiteátru na Horečkách. Toto oživení by mělo mít dvě roviny, technickou a programovou. Co se týká oprav zchátralého objektu jeviště a hlediště amfiteátru, tak zde probíhají jednání např. se společností Lesy ČR a dalšími partnery s jejichž pomocí by se už letos mohlo nevzhledné torzo jeviště zásadně proměnit. Starou popraskanou dlažbu na jevišti by měla nahradit palubková podlaha a průčelí i obvod budovy pokryje dřevěná fasáda. V hledišti by mělo vzniknout sezení pro diváků na lavičkách z půlených bukových klád. To by byla první část postupné proměny amfiteátru, kterou by se mohlo podařit zvládnou realizovat ještě v tomto roce. Programová nabídka amfiteátru se letos také výrazně rozšíří. K Horečkyfestu, který měl svou premiéru loni a v tomto roce výrazně zmohutní, přibude ještě jeden festival, Svátek dřeva. Už samotný název této akce napovídá, že hlavní hvězdou této kulturně společenské akce bude dřevo ve všech možných podobách. První srpnovou sobotu budou zkrátka v amfiteátru hučet motorové pily v rukou profesionálních dřevorubců, nebudou chybět ani soutěže v dřevorubeckých disciplínách a veřejnost si sama vyzkouší mnohé z těchto dovedností. Ve stylových stáncích budou řemeslníci předvádět tzv. dřevená řemesla. Připraven je také bohatý doprovodný program, jehož součástí je vystoupení trampských a country kapel, vození na koních nebo ukázky losování. Oba festivaly doplní také koncerty populárních interpretů zvučných jmen. Když všechno klapne podle plánu, bude to značka ideál. Mnohým věcem organizátoři ale poručit nemohou, například nepřízni počasí. Ale i když vše nevyjde na 100 %, je už teď jisté, že Horečky čekají lepší časy. Marian Žárský

9 duben 2012 kultura Něsemy Mařenu Do 15. dubna se bude ve frenštátském muzeu konat výstava velikonočních artefaktů z vlastních národopisných sbírek, které se zde podařilo v průběhu let uchovat. Ty jejím návštěvníkům přiblíží některé typické místní rysy předvelikonočního a velikonočního období a jeho udržování v tradiční lidové kultuře Frenštátska. Přestože tyto svátky jsou jednou z dosud živých zvykoslovných fází roku, zdaleka ne všechny její prvky přežily v současných formách jejího slavení a vryly se do našeho povědomí o ní. Přijďte si je tedy připomenout právě probíhající výstavou. Muzeum Kašna na náměstí v létě ožije Kamenný Neptun by se v létě mohl dočkat vody. Kašna na frenštátském nám. Míru je už dva roky mimo provoz. Kvůli prasklinám do ní nemůže být přiváděna voda. Město teď jedná o dotaci Ministerstva kultury. Kašnu čeká oprava hydroizolace, oprava povrchu, netěsností a spár. Zároveň by měla být provedena cirkulace vody včetně programovatelného průtoku a včetně nočního nasvícení. Součástí této úpravy bude také oprava sochy řeckého boha Neptuna, která je osazena uprostřed kašny, dodala vedoucí stavebního odboru Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm Marie Chromčáková. V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele prací. Předpoklad je, že restaurátorské práce by měly být ukončeny v prvním měsíci prázdnin, tzn. do konce července. V létě bychom se tedy mohli společně těšit z této opravené a funkčně zdokonalené kulturní památky, uzavřela Marie Chromčáková. -ave- Kalusovské vzpomínání se konalo na Čeladné Bude zvolena i královna sabatu Malé a velké čarodějnice z Frenštátu a okolí se po roce opět sejdou na svém tradičním sletu, který se tento rok uskuteční v pátek 27. dubna před Astrou. Dámy se již dnes mohou těšit na báječnou zábavu, soutěže, reje a hry. Chybět nebudou ani dobroty z čarodějnické kuchyně. Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká noc čarodějnic. Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Na ochranu před čaro- Muzeum ve Frenštátě p. R. výstavy a programy 13. dubna 27. května 2012 NĚMÍ SVĚDKOVÉ MINULOSTI listiny a kroniky města Frenštátu pod Radhoštěm Výstava k 630. výročí města Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2012 v hodin, Výstavní síň čtvrtek 26. dubna 2012, hodin NĚMÍ SVĚDKOVÉ MINULOSTI listiny a kroniky města Frenštátu pod Radhoštěm Přednáška PhDr. Karla Chobota, ředitele Státního okresního archivu v Novém Jičíně k probíhající výstavě Vstupné: 30 Kč, Přednášková síň do 15. dubna 2012 NĚSEMY MAŘENU Výstava velikonočních artefaktů ze sbírek Muzea Novojičínska Malá výstavní síň do 6. dubna 2012 NĚSEMY MAŘENU doprovodný program k velikonoční výstavě pro žáky MŠ a ZŠ Povídání o Velikonocích, vítání jara a s ním spojené zvyky (vynášení Mařeny, svěcení kočiček, rapáčování), jak se vařilo a peklo (pučálka, sklenovské pečivo, preclíky, jidáše, beránek). Součástí programu bude společná výroba velikonočního zajíčka nebo slepičky. Vstupné 10 Kč. Účast objednávejte na tel: nebo Malá výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm Otevírací doba: úterý pátek , neděle , Básník Josef Kalus působil v této obci jako učitel v letech 1889 až 1925 a má tady také svůj památník. Ve čtvrtek 15. března se tu v příjemném prostředí Klubu seniorů uskutečnilo přivítání knížky básníkova syna Jaromíra s názvem U nás doma. Autor v ní vzpomíná na roky, které tu prožil v kruhu rodiny. Působivě vykreslil beskydskou přírodu v jednotlivých ročních obdobích, připomenul historii obce i těžký život jejich obyvatel a příhody ze svého dětství a mládí. O vzniku této knížky vyprávěl přítomným a osobnost autora přiblížil Libor Knězek. Návštěvníci si vyslechli také působivé ukázky z této knížky, kterou vydalo nakladatelství Veronika ve spolupráci s městem Frenštát p. R. a obcí Čeladná v edici Zlatobýl s krásnými dřevoryty Leopolda Parmy. K příjemné atmosféře přispěli svými vzpomínkami i básníkův jediný vnuk Josef Kalus z Opavy s manželkou Marií, která v Čeladné prožila kus svého života. Oba se i po letech do Čeladné rádi vracejí. -reddějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně. Postupem doby se z výročních ohňů stalo pálení čarodějnic, kdy mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. -red- Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci čarodějnickému kolu, které se tančilo pozpátku. Foto: J. Novotný Střípky z infocentra Frenštátská výročí: duben Uplyne 55 let od úmrtí Josefa Milbergera, hudebníka, narozeného ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vystudoval varhanickou školu Leoše Janáčka v Brně, byl tři roky ředitelem kůru v Letovicích a od roku 1913 ředitelem kůru ve Frenštátě, kde vedl i městskou kapelu. Byl ředitelem LŠU (ZUŠ) ve Frenštátě a vychoval řadu dobrých hudebníků. Za okupace byl spoluzakladatelem Pěveckého sdružení Radhošť Uplyne 80 let od narození Pavla Tobiáše, spisovatele, narozeného v Paskově. Studoval Gymnázium ve Valašském Meziříčí a ve Frenštátě a potom vodní stavby na technice v Brně. Napsal několik scénářů filmů pro ČT Ostrava a knihy Zelené hledání, Cesta a Hořící kruh. Recenzoval rozhlasové pořady, psal rozhovory s umělci a podobné texty. Nevydána zůstala kniha Malá mozková příhoda. Zemřel 15. března 1996 v Lichnově. TIC Frenštát p. R.

10 10 školy Frenštátský zpravodaj GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY GYMNÁZIUM Měsíc duben proběhne na Gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm především ve znamení festivalu a soutěží. Pěvecký sbor Garrendo se pod vedením Mgr. Ivany Klvaňové zúčastní 12. až 14. dubna 2012 celostátní přehlídky pěveckých sborů gymnázií a konzervatoří Gymnasia cantant v Brně, kde vystoupí s povinnou soutěžní skladbou Dávno, dávno z cyklu Moravské ritornely Antonína Tučapského, dvěma polyfonními skladbami, s lidovou písní a spirituálem. Druhé vystoupení sboru se bude konat na festivalu Gymnasia cantat v Ostravě. Studenti vyššího stupně I. B a V. A třídy navštíví muzeum Sigmunda Freuda v Příboře. Vernisáž výtvarných prací s ukázkami vlastní literární tvorby a s programem připraví v polovině dubna žáci III. A třídy. Jako každoročně jsou na měsíc duben naplánovány přijímací zkoušky pro zájemce o čtyřleté a osmileté studium. SPŠEI V druhém jarním měsíci bude na SPŠEI rušno. Dne 4. dubna proběhne na škole okresní kolo S0Č, kde individuální nebo kolektivní práce z mnoha vědních oborů budou žáci osobně prezentovat a obhajovat před porotou. Klasifikační porada za třetí čtvrtletí a konzultační den pro rodiče se koná 11. dubna Projekt Comenius pokračuje a tentokrát se vybraní studenti, v týdnu od 13. do 19. dubna, podívají do Španělska. Přijímací zkoušky na SPŠEI proběhnou ve dnech 23. a 24. dubna. Studenty 4. ročníků čeká v týdnu od 23. do 26. dubna praktická maturitní zkouška. A když se ohlédneme zpátky? Dne 15. února se v Novém Jičíně konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii žáků SŠ se na prvním místě umístil Filip Obšívač, student 2. ročníku SPŠEI. Nyní se Filip připravuje na účast v krajském kole v Ostravě. My všichni mu budeme držet palce. V únoru se sešli členové partnerských škol v rámci projektu Comenius v Lotyšsku. SŠ HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE V dubnu začínají maturitní zkoušky pro žáky 4. ročníku oboru Hotelnictví a Gastronomie praktickou částí. Praktická maturita proběhne formou rautu o dvouleté nástavbové studium. Zúčastníme se také odborných soutěží. Dne 12. dubna odjedou žáci do Jablunkova. Tamní SOŠ a SOU podnikání a služeb pořádá již VI. ročník soutěže O pohár Beskyd v disciplínách kuchař a číšník. Ve stejný den se utkají ve Zlíně nejlepší barmani-junioři na TESCOMA JUNIOR CUPu, pořadatelem je Střední škola hotelová, s r. o. ZŠ A MŠ TYRŠOVA 913 Velikonoční měsíc začne ve škole 2. dubna, kdy si pro sportovce, starší chlapci se mohou těšit na Coca- -Cola Školský pohár, což je fotbalová postupová soutěž. Vítězové školní soutěže ve skoku vysokém se těší na Záhuňskou laťku, kde změří své síly se žáky ze ZŠ Záhuní. Měsíc duben je také obdobím okresních a krajských kol soutěží a olympiád, věříme, že se našim žákům bude dařit stejně jako Tomáši Jurečkovi, který postoupil do krajského kola matematické olympiády. Konec měsíce bude příležitostí pro shromažďování zásob starého papíru, protože jarní kolo sběrové soutěže je skoro za dveřmi a náš náskok před ZŠ Karla Studenti Střední školy hotelnictví a gastronomie se v březnu zúčastnili celostátního kola GASTRO JUNIORU 2012 ve složení: Lukáš Skýpala obor kuchař, Alžběta Urbánková obor číšník a Emilie Hostinská obor cukrář s učitelem odborného výcviku Janem Machulou. Lukáš a Alžběta získali diplom za stříbrné umístění, Emilie se umístila v bronzovém pásmu. pro pozvané hosty na obou pracovištích odborné praxe ve škole a v hotelu Praha v Novém Jičíně (obor Hotelnictví). Žáci 4. ročníku oboru Gastronomie budou prokazovat své odborné znalosti v kuchařských nebo číšnických dovednostech podle zvolené profilace. Ve dnech dubna se konají přijímací zkoušky do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou a zároveň přijímací řízení pro obory vzdělání s výučním listem. Písemnou zkoušku konají budoucí žáci oborů Hotelnictví a Gastronomie a uchazeči ZŠ A MŠ ZÁHUNÍ 408 První úterý v měsíci opět přivítáme předškoláky ve Veselé škole. Programové vyučování Veselé Velikonoce proběhne v prvních a druhých třídách. Děti se seznámí s tradicemi na Valašsku, vyzkouší si různé techniky barvení vajíček a vyrobí si velikonoční přání. Prvňáčci v dubnu přivítají ve svých třídách své rodiče a příbuzné, aby jim ukázali, co všechno již ve škole zvládli, čemu se naučili. Chlapce tříd čeká fotbalová soutěž McDonald s cup, žáky II. stupně soutěž ve skoku vysokém ZÁHUŇ- SKÁ LAŤKA. Pro vítěze připravil pěkné ceny Klub rodičů naší školy. Sportovní charakter má i dopravní soutěž, která se uskuteční koncem měsíce. Žáci 9. ročníků pojedou na exkurzi do Osvětimi. Třída 9. B se přihlásila do televizní soutěže Bludiště a ve středu 4. dubna budou soutěžit v ostravském televizním studiu. 17. a 18. dubna rozezní naši školu písně účastníků pěvecké soutěže Záhuňský slavíček. Oslava Dne Země proběhne na naší škole v týdnu od 23. dubna. Bude zaměřena na ochranu a pomoc přírodě. Žáci se vydají do lesa a okolí školy, kde budou sbírat odpadky, které někteří lidé v přírodě zanechali. Škola má naplánovanou velkou sběrovou akci starého papíru a oslava Dne Země bude zakončena výukovými programy z ekologické výchovy. -redškolní družina připomene tradice jarních svátků. Žáci se dozví zajímavosti o Velikonocích, pokusí se uplést svůj tatar, naučit se novou říkanku. Pro 2. a 6. třídy si připravili přednášky hasiči, pro pátou a sedmou třídu společnost AVE v rámci projektu Rosteme spolu. Deváté třídy se vydají 10. dubna na exkurzi do Osvětimi, kde si doplní své znalosti z dějepisu. Do začátku novověku nás zavede vystoupení skupiny Pernštejni, tentokrát věnované renesančnímu vojenství. Začínající jaro také přináší více možností Foto: J. Novotný Dvořáčka z Orlové-Lutyně je jen 100 kilogramů (nasbírali jsme kg). ZŠ TYRŠOVA 1053 Ve druhém jarním měsíci se připravujeme na spoustu zajímavých akcí. Dívky naší školy budou soutěžit s ostatními školami v okresním kole soutěže Miss step aerobik, kterou jako každý rok pořádáme ve Frenštátě pod Radhoštěm. Žáci speciální třídy si připravili taneční program na akci Vítání jara přehlídku speciálních škol v Novém Jičíně. Také si prohlédnou výrobu svíček v Rožnovské svíčkárně UNIPAR. Pro všechny žáky druhého stupně je připraven preventivní prožitkový program zaměřený na vztahy ve třídě ve spolupráci s Centrem nové naděje Frýdek-Místek. Závěrem dubna čeká starší děti v rámci předprofesní přípravy návštěva přehlídky technických profesí konané v hale SOU Kopřivnice. Celý měsíc se také budeme zabývat různými tématy ekologie, protože 22. duben je Dnem Země.

11 duben 2012 školy, zajímavosti 11 Miroslav Eliáš byl první v kraji Dne 5. března 2012 se žák ZŠ Záhuní Miroslav Eliáš z 8. A zúčastnil krajského kola konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž byla rozdělena do dvou částí. První byla písemná a jednalo se o poslech nahrávky s porozuměním textu, druhá byla ústní žáci konverzovali se členy soutěžní poroty. Po krátkém úvodním rozhovoru si vylosovali jeden ze šesti tématických okruhů a poté popisovali obrázek. Mirkovi se dařilo velmi dobře, ihned po soutěži řekl, že by rád konverzoval ještě dál. Toto se mu znovu splní, protože se svými znalostmi celou soutěž vyhrál a probojoval se do celostátního kola do Prahy. Gratulujeme a držíme palce i nadále! Radka Štarhová učitelka NJ Kurz studené kuchyně aneb Čtyři dny nápadů a kreativity Mezi nejmodernější a nejprestižnější obory kuchařského umění patří bezesporu obor studené kuchyně. Je to královna všech kuchařských směrů. Je kreativní, elegantní a je ideální pro vytváření zážitkové gastronomie. Čtyřdenní kurz studené kuchyně se uskutečnil od 6. do 9. března 2012 na Střední škole hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm pod vedením mistra kuchaře Vladimíra Picky z Kuchařského studia. Devatenáct adeptů z řad žáků a dva dospělí účastníci si osvojili nejprve důležité teoretické poznatky potřebné k výrobě rozličných lahůdek studené kuchyně a pak se naplno rozběhla praktická stránka kurzu. Různé druhy masa, ryb, uzenin, sýrů, vajec, zeleniny a dalších surovin se pod rukama budoucích absolventů a pod vedením zkušeného mistra proměnily v barevné kompozice aspiků, rolád, paštik, salátů, chuťovek a dalších studených pokrmů, které se během čtyř dnů naučili frekventanti vyrábět a aranžovat. Na závěr kurzu, který byl zakončen slavnostním rautem, si mohli účastníci pozvat své hosty z řad příbuzných a přátel. Ředitel školy Ivo Herman poděkoval při slavnostním rautu vedoucímu kurzu a také přítomným z řad rodičů za investici do rozvoje odborného vzdělání svých dětí a pak už následovalo předání certifikátů o absolvování kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. -ave- Studenti pomohli seniorům Na konci února patnáct studentů Gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm pomáhalo při převozu klientů z domova pro seniory Hortenzie do internátu Gymnázia a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm. Studenti měli za úkol usnadnit seniorům aklimatizaci v novém prostředí, které se stalo po určitou dobu jejich přechodným bydlištěm. Každý student strávil se svým svěřencem jeden den od 9.00 do hodin. Náplň práce studentů spočívala nejen ve zpříjemnění celkově náročného dne seniorů a konverzaci, ale i v usnadnění samotné orientace seniorů v nových prostorách. Někteří studenti předčítali svým svěřencům knihy, hráli společenské hry a na oplátku se naučili třeba háčkovat. Cokoliv, co vykouzlilo úsměv na tvářích seniorů, bylo příjemnou odměnou. Odpoledne studenti odcházeli s tím, že se tady opět vrátí a budou klienty Hortenzie navštěvovat nadále ve svém volném čase. Marie Zátopková, Barbora Podzimková Studenti propagovali v Lotyšsku naše tradice V rámci projektu škol Comenius studenti Gymnázia a SPŠEI sbírali a zpracovávali informace na téma: Tradiční výrobky našeho regionu. S novými informacemi a materiály se vydali propagovat naší tradiční rukodělnou výrobu do Lotyšska. Své pocity po návratu shrnuli takto: Woo, hoo! Nakonec přece jenom někam pojedu, říkal jsem si, když jsem se dozvěděl, že i mě se týká cesta do Lotyšska. Nesnažil jsem se zbytečně! Asi měsíc před odjezdem jsme začali sbírat materiály pro prezentaci na téma tradiční rukodělba v našem regionu. Paní učitelka Strnadlová nám smluvila schůzku s řezbářem panem Janošcem a v jeho dílně na Starých Hamrech jsme s ním natočili rozhovor. Video jsme zpracovali, doplnili anglickým dabingem, přidali Slavnostnímu předávání certifikátů byl přítomen také místostarosta města Pavel Mička, na obrázku s Pavlínou Palovou a Ivo Hermanem. obrazovou dokumentaci a odletěli do Lotyšska. V Rize nás přivítala koordinátorka partnerské školy. Čekal nás nabitý program divadelní představení, workshopy s vlastnoruční výrobou dárků a návštěva nejpěknějších míst v Aluksne. Byli jsme ubytováni v rodinách a se všemi studenty jsme se hned skamarádili. Škoda jen, že ten týden tak rychle utekl! říká Kryštof Jochec, student 3. ročníku. A spolu s Petrem Mikundou, spolužákem, doufají: Snad se jednou do Lotyšska podíváme znovu. Další setkání zahraničních partnerů projektu Comenius se uskuteční v dubnu ve Španělské Seville, kde se chystají studenti prezentovat jednu z nejstarších technik potisku plátna modrotisk. -SPŠEI- Svaz tělesně postižených zve na jarní akce Místní organizace Svazu tělesně postižených připravila na měsíc duben půldenní poznávací zájezd do barokního zámku v Kuníně, kde letos proběhne oslava 250. výročí narození hraběnky Marie Walburgy a 200. výročí posvěcení kostela Povýšení svatého kříže, který je v sousedství zámku. V květnu se členové zúčastní oslavy Svátku matek, která se letos bude konat 10. května 2012 v hodin v CVČ Astra. Pro radost a pro potěšení vystoupí dětský Valašský soubor Sedmikvítek. Další květnovou akcí bude v pátek 25. května 2012 tradiční smažení vaječiny v jezdeckém areálu Na Nivách. Poslední květnový den bude patřit divadlu. Na 31. května se mohou zájemci přihlásit na jednu z nejslavnějších klasických operet Oskara Nedbala Polskou krev, která se bude hrát v ostravském Divadle Jiřího Myrona. Podrobnosti o odjezdu autobusu budou uvedeny ve vývěsní skříňce na náměstí. Dana Macová

12 12 inzerce Frenštátský zpravodaj Kosmetika Kamila Polášková Zastavte stárnutí vaší pleti a dopřejte ji správnou péči Objednejte se na tel.čísle Protivrásková péče triabotulotoxinem, aha kyselinami, speciálními přípravky Ošetření biostimulačním laserem Relaxační masáž, mikromasáž očního okolí, digitopresurní masáž Běžná kosmetická péče (úprava obočí, barvení řas a obočí, depilace, aplikace masek) Čištění pleti, péče o akné Trvalá na řasy Péče o ruce Kurzy líčení Buďte krásná a upravená v jakémkoliv věku Těší se na vás Kamila Od je ve Frenštátě p. R. nově otevřeno Centrum zdraví a harmonie KVĚT ŽIVOTA Nachází se v prostoru bývalého internátu SPŠE zelená budova. Programem centra jsou jednak osobní terapie, Dornova metoda, Kraniosakrální terapie a jiné metody nápravy těla, tak skupinková sezení, přednášky, meditace, dechová ozdravná cvičení, práce s krystaly a posvátnou geometrií. Orientační program: každé úterý a pátek ,00 h. dechová ozdravná cvičení pro seniory, cena 50 Kč každý čtvrtek h. dechová ozdravná cvičení pro pracující, cena 50 Kč každý čtvrtek h. léčebná tématická meditace, cena 60 Kč Dne v h. proběhne další z přednášek Ireny Štrbové z Karviné tentokrát na téma: Nový věk: rok 2012.Vstupné 200 Kč. Na laskavá setkání, osobní terapie či masáže se na každého jednotlivce s láskou těší Dorn terapeut Věra Estela Nováková tel a Dorn terapeut Bc. Jitka Nytrová tel PALIVOVÉ DŘEVO DŘEVOSKLAD ZUBŘÍ nabízíme tvrdé i měkké dřevo štípané metry polínka dle požadovaných rozměrů!!! AKČNÍ CENA na polínka!!! dopravu dřeva možno zajistit Telefon Dubnová nabídka: Ovocné stromky a keře, sadbové brambory, velký výběr kvalitních zemin a substrátu, travní směsi, hnojiva, postřiky, sazenice květin a spousta dalšího zboží pro zahrádkáře a chovatele. kontakt:

13 duben 2012 upozornění, inzerce 13 DŘEVĚNÉ BRIKETY DŘEVOSKLAD ZUBŘÍ Nabízíme kvalitní dřevěné brikety baleno po 10 kg, cena 49 Kč/10 kg Při odběru nad kg, cena 45 Kč/10 kg Telefon V minulém roce jsme vyprodukovali čtyři tisíce tun odpadu V roce 2011 vyprodukovali občané města Frenštátu p. R. celkem tun odpadů. Náklady na jejich sběr, svoz a likvidaci činily korun. Z toho vyplývá, že každý občan města průměrně předal k likvidaci 367,5 kg veškerých odpadů a skutečná částka vynaložená na odpady za 1 obyvatele byla 677 Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k mírnému nárůstu množství odpadů, o 172 tun, a u nákladů o korun. Vývoj produkce množství odpadů je určitým odrazem stále modernějšího způsobu života společnosti, provázeného rychlejší obměnou výrobků. Je však vidět, že se už stabilizuje. Přesto je nutné minimalizovat produkci odpadů a předcházet hlavně jejich vzniku. Náklady na odpady budou růst i nadále, protože jsou ovlivňovány stále více rostoucími cenami za veškeré druhy energií. Proto je můžeme minimalizovat jedině snižováním množství produkovaného odpadu a jeho důsledným tříděním. Z celkového množství odpadů občané vytřídili 107 tun papíru (9,67 kg/1 ob.), 111 tun plastu (10,03 kg/1 ob.), 128 tun skla (11,53 kg/ 1 ob.) a 4,8 tun nápojových kartónů (0,43 kg/1 ob.). Za vyseparované odpady dostalo město na odměnách od společnosti EKO- -KOM celkem Kč, o které se snížily vynaložené náklady města na odpadové hospodářství. Při třídění je velmi důležité, aby občané správně oddělovali odpad a nemíchali jednotlivé komodity dohromady. Při odložení nesprávného odpadu do kontejneru na jiný odpad se znehodnotí nejen celá dávka kontejneru, ale následně i celý objem toho dne svezeného druhu odpadu. Jestliže se při převzetí odpadů na třídicích linkách toto zjistí, zpracovatel odmítne odpad převzít, vysypaný odpad se musí na náklady města zpět naložit a odvést na skládku. Dojde tím vlastně ke trojí finanční ztrátě pro město. Město zaplatí nakládku, odvoz a následně uložení odpadu na skládce. Samozřejmě ještě nedostane žádnou odměnu od firmy EKO-KOM za vytříděný odpad. Všechny tyto ztráty a náklady navíc se promítnou nárůstem do nákladů města na likvidaci odpadů. Nebezpečných odpadů bylo v roce 2011 převzato od občanů města 29 tun (2,60 kg/1 ob.), směsného odpadu bylo odvezeno a zlikvidováno z popelnic u domů tun (211,20kg/1 ob.). Biologicky rozložitelného odpadu, sbíraného do hnědých kontejnerů, bylo svezeno 278 tun. Ostatních odpadů, především objemných, bylo sesbíráno tun (91,70 kg/1 ob.). Svoz směsného a separovaného odpadu provádí firma AVE CZ odpadové hospodářství, spol. s r. o., svoz biologického odpadu v hnědých kontejnerech zajišťuje firma ASOMPO Životice u Nového Jičína, která tento odpad zpracovává na kompostárně, a mobilní sběr a likvidaci nebezpečného odpadu provádí firma Marius Pedersen. Občané mají možnost odevzdat kompletní elektrozařízení z domácnosti jako televize, počítače, monitory, lednice, pračky, zářivky, výbojky a jiné v technických službách. Jedná se o zpětný odběr pro kolektivní systémy výrobců ASEKOL, Elektrowin a Ekolamp. V roce 2011 bylo převzato celkem 38 tun těchto zařízení. Za zpětný odběr bylo zaplaceno městu Kč. Zpětný odběr výrobků se neeviduje do produkce odpadu města, ale podstatně snižuje náklady na jeho odpadové hospodářství. Petr Vašíček Pejskaři na sněhu neuklízeli Letošní obleva znovu ukázala, co sníh v ulicích Frenštátu dlouhé týdny úspěšně schovával. Psí výkaly, o kterých si majitelé psů nejspíš mysleli, že pod sněhovou pokrývkou samovolně zmizí, opět zdobí víc než jindy všechny frenštátské čtvrtě. Jednoznačně největším problémem je chování nezodpovědných pejskařů, kteří po svých psech, zejména v zimním období, neuklízejí. Přitom povinnost uklízet psí exkrementy vyplývá z obecně závazné vyhlášky města. Pokud tedy někdo vidí, že majitel po svém psovi neuklidil, může se, pokud má možnost, obrátit na nejbližšího strážníka městské policie. Ten pak může hříšníkovi uložit i pokutu až do výše korun. -ave-

14 14 programy, informace Frenštátský zpravodaj ZUŠ Frenštát Zveme vás na koncerty a další akce: čtvrtek , sál ZUŠ, hodin: 12. koncert žáků čtvrtek , sál ZUŠ, hodin: 1. absolventský koncert čtvrtek , sál ZUŠ, hodin: 2. absolventský koncert Velikonoce na Valašsku Velikonoce se slaví vždy první neděli po prvním jarním měsíčním úplňku. K oslavě jarního slunovratu se váže mnoho starých zvyků již od dob pohanských. Pod vlivem křesťanství byly velikonoční svátky zasvěceny památce umučení a vzkříšení Krista. Čtyřicetidenní období půstu, které předchází Velikonocům, obsahuje šest nedělí. První z nich je Černá neděle. Ženy odkládaly pestrý oděv a některé jeho součástky nahrazovaly černými. Druhá neděle je Pražná, podle staroslovanského pokrmu pražmo zhotoveného pražením nedozralého obilí. Třetí neděle je Kýchavá, kolikrát kdo kýchnul, toliko roků se ještě dožil. Lidé si začali při kýchnutí přát Pozdrav Pán Bůh. Této neděli se také říkalo Družebná, to proto, že chodili ženich s družkou do stavení, kde chtěli přijít o Velikonocích na námluvy. Další název této neděle je Růžová. Mládeži bylo tento den povoleno se sejít a trochu se v době půstu poveselit. Také v kostelech se zaměnila fialová barva za růžovou. Další neděle je Smrtná, to se ze vsi vynášela Mařena zima, která dlouhé měsíce mořila lidi i zvířata, a proto ji děti rády hodily do vody nebo upálily. Ve Slezsku chodila děvčata s Mařenou a chlapci s Mařochem. Poslední neděle před Velikonocemi byla Květná, to se světily kočičky, které se pak dávaly v jizbě za kříž a za svaté obrázky a na hranice pole, aby zabezpečily dobrou úrodu. Někdy se také polykaly proti bolení v krku. Od Květné neděle začíná Pašijový Svatý týden. Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, když se někdo tento den mračil, tak mu to prý zůstalo po celý rok, Na Zelený čtvrtek, odběhly všechny zvony do Říma. Po dědině chodili ogaři s řehtačkami a klapačkami místo zvonění třikrát denně. Velký pátek byl v katolické liturgii dnem velkého smutku. Lidé se brzy ráno chodili mýt k říčkám a potokům, aby si uchovali zdraví a sílu po celý rok. Aby měl Ježíš v hrobě klid, nesmělo se pracovat na poli ani na zahradě. Také se nepralo prádlo a hospodyně si musely dávat pozor, aby něco z domu nepůjčily, protože tím se pak dalo dobře čarovat. Na Velký pátek se prý také otvírá země a vydává poklady. A konečně Bílá sobota. V tento den se až do půlnoci nekonaly žádné bohoslužby. V domácnostech bylo zvykem uhasit všechna ohniště. Na oslavu vzkříšení vzplál posvěcený oheň. Na Hod Boží velikonoční se světilo jídlo a odpoledne se barvila vajíčka. Červené bylo znamení lásky, žluté značilo životodárné slunce a zelená je barva jarní přírody. Pondělí velikonoční bylo z hlediska lidové tradice nejvýznačnějším dnem Velikonoc. Vrbové proutky, z nichž byly upleteny tatary, omlazují, přináší krásu a sílu. Stejný účinek má i polévání vodou. Pod Radhoštěm bylo třeba cérky pořádně umýt, aby nezůstaly ve staré špíně, a důkladně vyšastat jalovcem, aby se jich nedržely blechy. Velikonoční pondělí bylo nejveselejší z velikonočních svátků. Jana Šamánková Frenštát předběhl Londýn Celý sportovní svět s napětím očekává letní olympijské hry v Londýně. Avšak koho by bavilo čekat. My jsme si uspořádali vlastní! Základní škola Tyršova 913 zahájila ve čtvrtek 1. března už třetí ročník olympijských her I. stupně. Každá třída reprezentovala jeden evropský stát, za který pak také soutěžila. Šestnáct tříd, což je asi 360 žáků, si vyzkoušelo, jaké to je soutěžit sám za sebe, nebo naopak soutěžit jako tým. Přípravy na olympiádu zabraly téměř dva týdny, žáci poznávali svou zemi, Keramika pro děti (od 6 let) Vedoucí: Svatava Svíčková Zápisné: 30 Kč/schůzka Schůzky: každé liché úterý, 10. a od h. Dejte vajíčko malované Připravíme si na Velikonoce jak vajíčka pro kupače, tak i výzdobu. Vyfouklá vajíčka s sebou. Vedoucí: Svatava Svíčková její historii, tradice, ale i typická jídla a vymýšleli si svůj pokřik a maskoty. Větší práci to dalo ovšem p. učitelkám a učitelům, hlavně paní učitelce Janě Adámkové, která byla hlavní organizátorkou. A v jakých disciplinách mohli žáci zabodovat? Například to bylo prolézání kruhů, chození s míčkem tak, aby nespadl, skládaní slov, trefa do terče nebo poznávání zvířat. Po těchto soutěžích se čekalo na vyhlášení výsledků. Vědělo se, že pouze dvě třídy si odnesou dort za první místo, medaile získají vítězové i třídy na druhém a třetím místě (v Londýně dorty určitě přichystány nemají). Z vítězství se radovaly třída 2. B a 5. A. Je samozřejmě jasné, že zvítězit nemůžou všichni, ale důležité je zúčastnit se. Každá třída si tak odnesla spoustu nových zážitků a poznatků a všichni se už těší na příští rok. Poděkování patří i žákům 8. A třídy, kteří přispěli k hladkému průběhu soutěží. a Křesťansko-sociální spolek, Vodní 435, Frenštát p. R. Nabídka pro volný čas členové Orla zvýhodněni Zápisné: 30 Kč/schůzka Schůzka: od h Cvičení žen i mužů Vedoucí: Anna Kriglerová, zápisné: 20 Kč/schůzka, schůzky: úterý h. Stolní tenis Vedoucí: Jaromír Gryžboň, zápisné: 20 Kč/schůzka, schůzky: neděle h. Kamila Skurková, časopis Druhé patro Scholička Příprava dětí na sborový zpěv Schůzky: každá neděle od h. Schola (sborový zpěv) Schůzky: každá neděle od h. Misijní klubko Pro děti do 15 let Vedoucí: Věrka Chovancová Draci se zeleným štěnětem si získali frenštátské publikum Divadlo Drak přijelo do Frenštátu s představením Štěně nebo špenát a jako vždy bylo úžasné! Během chvilky dokázal tento profesionální soubor z Hradce Králové strhnout celé hlediště. Děti prožívaly s malým štěnětem všechna úskalí, které mu přinesla jeho neobvyklá barva. Hlasitě mu fandily, pomáhaly i bály se o něj. Představení mělo vtip, hravost, lehkost i originalitu. Draci nikdy nezklamou, bylo to nádherné, zhodnotila představení paní učitelka Trubačová. A protože se hercům ve Frenštátě líbilo, domluvili jsme se, že přijedou zase. Tentokrát s tygrem. Tedy s písničkovým představením o strachu a odvaze určeným dětem od tří do osmi let. Bojí se tygři? -ave-

15 duben 2012 programy 15 Od úterý 3. do středy 4. dubna v hodin KONTRABAND americký film s titulky Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit! Kdysi se pohyboval za hranou zákona, ale dokázal včas odejít. Hrají: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster. Mládeži přístupno od 15 let, žánr: krimi, akční, délka filmu 110 minut, vstupné 65 a 70 Kč. Od pátku 6. do neděle 8. dubna v hodin SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ americký film s titulky Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salonu... až dosud. Na scéně je ovšem nový zločinecký génius, profesor Moriarty. Hra stínů začíná. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams a další. Pro mládež do 12 let nevhodný, žánr akční, dobrodružný, délka filmu 129 minut, vstupné 70 a 75 Kč. Ve středu 11. dubna v hodin POUPATA český film Čtyři ocenění Českého lva, včetně ceny za film roku. Dechberoucí sociální drama s Vladimírem Javorským v hlavní roli. Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká. Pro mládež do 12 let nevhodný, žánr drama, délka filmu 94 minut, vstupné 65 a 70 Kč. Ve čtvrtek 12. dubna v hodin DIAGNÓZA představení Těšínského divadla Předplatné a info v IC města, tel Od soboty 14. do neděle 15. dubna v h. ČTYŘI SLUNCE český film Mládeži přístupno, žánr komedie, 110 minut, vstupné 65 Kč. Od pátku 20. do neděle 22. dubna v h. PROBUDÍM SE VČERA W , český film Frenštát pod Radhoštěm Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně W Změna programu vyhrazena svobodný profesor češtiny Petr díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy, v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád, a ona se pak navždy vytratila z jeho až Výstava fotografií známého cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby, VS A. Poláška života. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Vernisáž se uskuteční v Cestovat zpět v čase do svých studentských hodin za přítomnosti autora. let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Jiří Dědeček, h, malý sál DK Blažek. Mládeži přístupno, žánr komedie, délka filmu 120 minut, vstupné 80 Kč. Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Režie: Bohdan Sláma. Pro mládež do 12 let nevhodný, žánr drama/ komedie, 105 minut, vstupné 80 Kč. Od úterý 17. do středy 18. dubna v h. PERFECT DAYS I ženy mají své dny český film V jakých nesnázích se ocitá žena, jež se na stará kolena rozhodne pořídit si dítě, i když jeho narození po celou dobu své kariéry odkládala. Ivana Chýlková v hlavní roli filmu Alice Nellis. Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová. Od úterý 24. do středy 25. dubna v h. MERUŇKOVÝ OSTROV slovenský film Kolik mužů může skutečně milovat jedna žena? Charismatická Szidi Tobias v podmanivém příběhu ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Mládeži přístupno, žánr romantický, drama, délka filmu 102 minut, vstupné 75 Kč. Od pátku 27. do neděle 29. dubna v h. BITEVNÍ LOĎ americký film s českým dabingem Flotila válečných lodí narazí při probíhajícím mezinárodním námořním výcviku na vesmírnou bitevní loď mimozemské rasy známé jako Vladaři. Ti přicházejí na planetu Zemi postavit svoji základnu v oceánu a před spojeneckou námořní flotilou stojí znenadání těžký úkol, zmařit jejich plány. Mládeži přístupno od 12 let, akční, sci-fi, fantasy, vstupné 65 a 70 Kč. PROMÍTÁME PRO NEJMENŠÍ: středa 4. dubna 2012 v 9.30 a hodin DÁŠEŇKA I. pásmo pohádek pro nejmenší vstupné 10 Kč, krátký film středa 18. dubna 2012 v 9.30 a hodin ČERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ POHÁDKY pásmo pohádek pro nejmenší vstupné 10 Kč, krátký film Koncert českého písničkáře, básníka, textaře, překladatele, spisovatele a autora četných rozhlasových a televizních pořadů. Předprodej vstupenek v kanceláři DK a v IC města. Vstupné: 100 Kč Jakub Smolík & Band, h., kino Jakub Smolík je nenapravitelný romantik, který již dlouhá léta plní sály v celé České republice. Koncert s kapelou je sestaven z největších hitů. Písně doplňují klipy a fotky promítané na plátně. Jakub se těší oblibě nejen u dam pro svou romantičnost, ale také u pánů, především manželů, kteří doprovází na koncert své partnerky, pro vtipně okomentované historky ze života. Předprodej vstupenek v kanceláři DK a v IC města. Vstupné: 260 / 250 Kč ECHO MFOF, a h., malý sál DK Přehlídka vítězných filmů Mezinárodního festivalu outdoorových filmů filmový blok v h. ADAM RAGA V TICHU 1. cena v kategorii sportovní film / TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU 1. cena v kategorii cestopis / TATRAS WILD RIDE 2. cena v kategorii vodní sportovní film. 2. filmový blok v h. PSYCHE THE PROPHET 3. cena v kategorii horolezecký a horský film / ŘEKA DIVOKÝCH KONÍ 3. cena v kategorii vodní sportovní film / INSOMNIA 3. cena v kategorii sportovní film / SUGARBEAT 2. cena v kategorii sportovní film / THE SWISS MACHINE 2. cena v kategorii horolezecký a horský film. Předprodej vstupenek v kanceláři DK a v IC města. Vstupné: 50 Kč 1 filmový blok / 80 Kč 2 filmové bloky. Den Země bojuje proti těžbě Centrum volného času Astra ve spolupráci s frenštátským Městským kulturním střediskem a městskou policií pořádá v pátek 20. dubna 2012 Den Země aneb Zasypte frenštátské doly. Akce začne na frenštátském náměstí ve happeningem na téma recyklace i třídění odpadů a hrozby těžby uhlí v Beskydech. Svůj stánek zde bude mít i hnutí Greenpeace na téma záchrana klimatu a Beskyd před těžbou uhlí. Součástí této akce bude v hodin otevření skateparku před CVČ Astra v rámci prevence kriminality městskou policií. Vyzýváme frenštátskou veřejnost i okolí, aby přišla podpořit tuto akci na záchranu klimatu a Beskyd v co největším počtu a to na kolech, skateboardech, in-line bruslích koloběžkách a kočárcích. Sraz všech kolařů je v hodin vedle Astry před gymnáziem Frenštát pod Radhoštěm. Akce dále pokračuje na náměstí, kde můžete zhlédnout v loutkové představení pro děti Africká pohádka, které zahrají herci divadla V batohu. Den Země uzavře v hodin hudební koncert na podporu záchrany Beskyd před těžbou uhlí. V případě špatného počasí se akce ruší. Jiří Hauser CVČ W Velikonoční dílna Přijďte si na poslední chvíli vyrobit dekoraci do okna nebo ozdobu na stůl. CVČ Astra od do h., vstupné 10 Kč. Podrobnosti na plakátcích. Více infa: S. Šrubařová, tel.: , 3. a Dávej bacha! Akce zaměřena na prevenci dětských úrazů. Určena dětem 1. a 2. tříd základních škol. Podrobnosti na samostatných plakátcích. I. Golichová, tel.: , Velikonoční zajíček v parku Velikonoční putování v parku o velikonoční balíček plný dobrot. V h. park u SPŠE. V případě nepříznivého počasí se akce koná v prostorách CVČ Astra. Podrobnosti na plakátcích. Více infa: S. Šrubařová, tel.: , Velikonoční prázdniny v Astře Jednodenní pobyt formou příměstského tábora je určen dětem od 6 do 10 let. CVČ Astra od 8.00 do h., cena 100 Kč (svačinka, oběd, pitný režim, programový materiál a pedagogický dozor). Více na plakátcích. I. Golichová, tel.: , Bleší trh aneb bazárek dětských věcí Bazárek dětského oblečení, potřeb, hraček a kočárků pro děti do 6 let. Podrobnosti na samostatných plakátcích. Více infa: S. Šrubařová, tel.: , Den země aneb čisté Beskydy Dopolední program pro školy. Od hod. na náměstí ve Frenštátě p. R. recyklační happening (plastový, papírový, kartonový), pokus o světový rekord v počtu kol a cyklistů na náměstí. V hod. koncert Žambochů. Podrobnosti na samostatných plakátcích. Více infa: J. Hauser, tel.: , Motáme motanici Přijďte si vyrobit nápaditý šperk na krk. Vhodné pro všechny od 8 do 88 let. CVČ Astra od do h. Vstupné 40 Kč/náhrdelník. Více informací na samostatných plakátcích. Více infa: S. Šrubařová, tel.: , Divadelní premiéry Představení zájmových útvarů CVČ Astra Zvoneček, Zvonek, Zvon, Epický Zvon. Začátek v hod. kino Frenštát p. R. Podrobnosti na samostatných plakátcích. Více infa: J. Hauser, tel.: , Slet čarodějnic a čarodějů Na zahradě a v prostorách CVČ Astra. Radovánky malých a velkých čarodějnic a čarodějů. Podrobnosti na plakátcích. S. Šrubařová, tel.: , Turnaj v power goal game Turnaj o putovní pohár starostky města Frenštátu p. R. Pro všechny, kteří mají chuť zažít něco nového a netradičního. Více: M. Podžorný, tel.: , Kouzelná hlína Každou středu od do h. Vstupné: rodič+dítě: 50 Kč/děti: 20 Kč/dospělí: 40 Kč

16 sport Dalibor Ott získal čtyři medaile Přebor škol se běžel na Pustevnách Již tradičním svátkem běžců na lyžích, kteří jsou ve školním věku, je Přebor škol v běhu na lyžích. Ten letošní uspořádala ZŠ Tyršova 913 ve čtvrtek 8. března 2012 na Pustevnách za účasti základních škol z Kunčic, Trojanovic, obou frenštátských základních škol a studentů gymnázia. Na závodníky čekaly velmi dobře upravené tratě (poděkování patří Skialpinu), v cíli čaj a tatranka. Na vítěze pak ještě diplomy, medaile a sladké odměny. Výbornou kulisu vytvořili rodiče, kteří přijeli své děti povzbudit, ale také pomoci s organizací závodu. Vítězové v jednotlivých kategoriích: třída: Kateřina Červenková a Kryštof Jarošek (ZŠ Trojanovice), třída: Laura N. Mynářová (ZŠ Kunčice) a Jan Mazoch (ZŠ Tyršova), třída: Julie Rampírová (Gymnázium) a Jan Lavička (ZŠ Tyršova), 8. až 9. třída: Nikola Marková a Martin Krejča (ZŠ Záhuní). Celkové výsledky tohoto závodu najdete na stránkách u Sportovního klubu běžeckého lyžování. Už nyní se můžeme těšit na příští ročník. Jaroslava Káňová V sobotu 17. března 2012 se v Karviné konal plavecký meeting Karvinský motýlkářský trojboj. Nejlépe zaplaval Dalibor Ott, který se zlepšil ve všech disciplinách. Ve své kategorii obsadil 1. místo na 50 metrů znak, 2. místo na 50 metrů kraul a třikrát 3. místo na 50 metrů motýl, prsa a kraul. Výborně také zaplaval a vylepšil časy Adam Jureček, který obsadil 4. místo na 50 metrů znak. Plavci závodili z plného tréninku, přípravy směřují na vrchol sezony Letní mistrovství ČR, které se koná v červnu. Vlasta Krischke Krytý bazén Frenštát p. R. Provoz krytého bazénu v dubnu 2012, tel po trénink plavci TJ út výuka dětí Vodníček trénink plavci TJ aquaerobik st důchodci čt, pá trénink plavci TJ so, ne Každý první čtvrtek v měsíci bazén uzavřen sanitární den. V po, st a pá od 6.30 do h. je pro veřejnost volná jen polovina velkého bazénu. Velikonoční pondělí bazén uzavřen. Zimní sezona na Pustevnách skončila Provoz lanovky od do : po pá: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, so, ne, svátky: , odjezd vždy v každou celou hodinu. Od 16. do 27. dubna 2012 je lanová dráha z důvodu údržby mimo provoz. Plán akcí T. J. Frenštát p. R. Stolní tenis: Neděle v hodin v aule SPŠE TJ Frenštát p. R. SK Slávia Orlová, divize Šachy: Neděle v 9.00 hodin v turistické chalupě TJ Frenštát p. R. B Kopřivnice C, OP družstev Turistika pro seniory: Pondělí v 6.47 hodin z nádraží ČD Velikonoční vycházka na Smrk a Smrček Sk. A: vlakem Ostravice, výstup Smrk, Kunčice 21,5 km Sk. B: vlakem Ostravice, výstup Smrček, Kunčice 11 km Středa v 8.20 hodin z nádraží ČD Vlakem Hostašovice, pěšky Domoraz, Valašské Meziříčí 10 km Frenštátský zpravodaj MK ČR E Vydává: Město Frenštát p. R. Ved. redakce, příjem inzerce: Romana Stejskalová, tel , mufrenstat.cz Adresa redakce: Dům kultury, Dr. Parmy 254, Frenštát p. R. Sazba a jazykové korektury: Kateřina Kučová, Barevné fotografie: Jan Novotný a archivy organizací. Tisk: Lupress, s r. o. Redakční rada: Romana Stejskalová, Marian Žárský, Petr Poštulka. Uveřejněné materiály nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Uzávěrka čísla je 15. den v měsíci.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E OKRESNÍHO KOLA BRNA-MĚSTA A JIM krajského kola středních škol ve a ve Š P L

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA MĚSTO VIMPERK, ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava, pořádá na Kvildě a v okolí ve dnech 5. - 7.6.2015, pod vedením režiséra Jana Svatoše, STUDENTSKÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ŠUMAVSKÉ ZÁBLESKY

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí:

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí: P R O P O Z I C E změna k 15.4. 4. ročník závodu na horských kolech ŠKODABIKE marathon 28. dubna, Plzeň P R O Š I R O K O U V E Ř E J N O S T POŘADATEL: SUMMIT DRIVE, s.r.o. IČ:26 34 46 70 gsm: 737 825

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY

ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY VYTRVALOST ODVAHA - ČEST VZDĚLÁNÍ Pořádá SOŠ OOM Popis závodu Závod o Zlatý meč zřizovatele Mgr. Krysty je koncipován jako soutěž hlídek, které reprezentují svou danou

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více