Glamox RFT. - bezdrátový řídící systém Har mony technická dokumentace. technické údaje a výrobní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Glamox RFT. - bezdrátový řídící systém Har mony technická dokumentace. technické údaje a výrobní program"

Transkript

1 Glamox RFT - bezdrátový řídící systém Har mony technická dokumentace použití dálkový ovladač ke konvektorům Glamox označení RFT RFR/RFRM XGU XMA XRF objednací číslo / rozměry v mm (v x š x h) 19,2 x 8 x 2,8 13 x 9,8 x 7,5 17,5x8,3x5,4 17,5x8,3x5,4 17,5x8,3x5,4 napájení krytí / třída ochrany technické údaje a výrobní program 230 V, 50 Hz IP 20 / I hmotnost v kg 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 Výrobce resp. dovozce prohlašuje, že tento přístroj splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a č. 169/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je opatřen značkou CE, prokazující shodu s výše uvedenými technickými požadavky. Instalaci a připojení k elektrické síti smí provádět pouze kvalifi kovaná osoba dle vyhl. 50/1978 Sb. sekce datum 06.07

2 postup při instalaci Obsah: RFT dálkový ovladač str 2 Důležité před instalací a použitím str 2 Přehled programování str 3 Jak systém pracuje str 4 Vysvětlení použitých pojmů str 4 Programy vytápění a jejich změna (zóny 1 15) str 5-6 Relé programy a jejich změna (zóny 16 24) str 7-8 Dočasné vynulování str 9-10 Zapojení str 10 Podpora str Tvorba nových topných programů (zóny 1 15) str Tvorba nových reléových programů (zóny 16 24) str Mazání programů str 17 Zhodnocení současného stavu str 18 Nejvýznamnější tlačítka str 19 Popis topného termostatu (RFR/RFRM) str 20 Popis podlahového termostatu(xgu) str 20 Popis MASTER termostatu (XMA) str 21 Popis reléové jednotky (XRF) str Anténa. 2. Den v týdnu; mění se každý den. (1 = Pondělí) 3. Tabulka se sloupci ukazující 24 hodin. Vysoké sloupce představují období komfortní teploty nebo dobu, kdy je relé aktivní. Malé sloupečky ukazují období, kdy je dochází k úsporám energie nebo dobu, kdy je relé vypnuto. 4. Textové informace (horní řada textu): 1 = Pondělí 05:00 = počátek komfortní teploty 09:00 = konec normální teploty (Sloupce ukazují 2 období normální teploty.) 5. Text v dolním řádku. Ukazuje výběr, který je k dispozici stisknutím tlačítek volby (č. 6). 6. Tlačítka volby. Umožní vám výběr mezi alternativami uvedenými ve spodním textu (č. 5). Levé tlačítko výběru se týká levého textu a pravé pravého. 7. Nastavení minut. Během programování doba rozběhu a doba doběhu v ekonomickém režimu může být nastavena s 10 min. zvýšením (topení) a doba sepnutí a vypnutí s minutovým zvýšením (relé). 8. Nulovací tlačítko. Po stisknutí dojde k vrácení do komfortní teploty. 9. Nulovací tlačítko. Po stisknutí dojde k vrácení do ekonomické teploty. 10. Auto (Exit) Vrací displej do hlavního MENU. Pozn.: Pokud je tlačítko Auto stisknuto, nedojde k žádným uložením nastavených programů. Pomocí tohoto tlačítka můžete vidět současný počet topných a reléových zón. 11. Číselné klávesy Držák / nabíječka baterií. Důležité - před instalací a použitím Umístění dálkového ovladače RFT Ovladač umístěte v centru budovy a upevněte na dřevěnou, dřevotřískovou nebo sádrokartonovou zeď, abyste předešli snížení rozsahu. Vyhněte se montáži v pojistkové skříni nebo v místnostech, které jsou ocelové nebo železobetonové, neboť by to významně ovlivnilo rozsah signálu. Standardní rozsah je okolo 50 m. Nainstalujte držák nabíječky a připojte jej k hlavnímu napájení buď stálou instalací nebo prostřednictvím šňůry se zástrčkou. Trvalá instalace musí být provedena autorizována elektrikářem. Otevřete zásobník na baterie a celou zadní část ovladače a vložte baterie. Umístěte RFT do držáku. Ujistěte se, že červená kontrolka na držáku je rozsvícená. Jednotka nyní musí zůstat v držáku 16 hodin, aby se dostatečně nabila. Ovladač můžete během nabíjení standardně používat. Rezerva výkonu Pokud RTF vyjmete z nabíječky, můžete s ním dále pracovat - baterie zajistí 4 hod. zálohování. Zvukový signál vám oznámí, kdy budou baterie brzy vybité a bude potřeba je vyměnit. Režim spánku Zhruba po 4-hodinové činnosti baterií se RFT vrátí do režimu spánku. Poté přestane přenášet signály do topení, termostatů a repéových přijímačů. Display / hodiny pak pokračuje v činnosti nejméně 24 hod. Pokud je RFT přemístěno v nabíječce do 24 hod., displey bude nadále ukazovat správný čas a den. Denní programový cyklus zůstane neporušený a RFT bude pokračovat ve standardních přenosech. Rezerva výkonu - display / hodiny Pokud je RFT mimo nabíječku více než 24 hodin, displey bude potřeba zresetovat. RFT udrží všechny programy, nicméně tyto potřebují být zresetovány. Při delší době mimo používání Pokud je RFT odpojeno po delší období, doporučujeme odpojit baterie, aby se zcela nevybily. Zvýšení živostnosti baterií Abyste dosáhli maximální živostnosti baterií, doporučujeme je měnit v okamžiku, kdy zazní alarm - cca 1x za měsíc. Proveďte to vyjmutím RFT z jeho držáku na 4 až 8 hodin Důležité Jednotka nesmí být otevřena nikým jiným než autorizovanou osobou - způsobilo by to neplatnost záruky. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 2 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

3 Přehled programování MENU NÁHLED/ ZMĚNA PRO- GRAMU? NEXT YES DOČASNÉ VYŘAZENÍ? NEXT YES ZAPOJENÍ NEXT ÚDRŽBA YES topení relé topení relé výběr zóny výběr jazyka? výběr zóny (1-15) výběr zóny (16-24) výběr teploty stiskněte F na topidle/reléové jednotce Anglický? Norský? Švédský? přehled denního cyklu (nebo nastavení) přehled denního cyklu (nebo nastavení) specifikace počtu dní specifikace počtu dní další topidla/relé Německý? Francouzský? time column time column změna teploty? změna časů? změna sep/vyp. časů? specifikace počtu hodin specifikace počtu hodin další zóny? další zóny? specifikace zón (1-15) specifikace zón (16-24) další zóny? změna hodin? nastavení hodin nastavení dnu PIN kód? centrální zamčení? podívat se na verze? aktivovat/ deaktivovat kód? aktivovat/ deaktivovat zámek? změnit PIN kód NEXT YES NOVÝ PROGRAM topení výběr zóny (1-15) výběr dnu (1-7) výběr standard. teploty výběr úsporné teploty time column výběr denního cyklu správně? NEXT YES VYMAZÁNÍ PROGRAMU? NEXT YES relé číslo zóny ke smazání výběr zóny (16-24) jste si jisti? výběr dnu (1-7) vymazat ostatní time column výběr denního cyklu správně? n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 3 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

4 jak systém pracuje vysvětlení pojmů Dálkový ovladač RFT je navržen k regulaci elektrických topných zařízení a k zapínání a vypínání dalších elektrických zařízení. RFT komunikuje s termostaty a relémi přes rádiový signál MHz. Všechna spražená topení nebo reléové jednotky jsou přes RFT resetovány v předprogramovaných intervalech nebo 1x za hodinu. Každé zařízení může být zresetováno až 8x za den (napřiklad relé může být zapnuto 8x) a každý den v týdnu může být naprogramován individuálně. Po výpadku proudu se topidla vrátí na teplotu 22 C a relé se vypnou (standardní hodnoty), než jednotka RFT přenese její další signál. RFT může regulovat 15 topných zón a 9 reléových zón. Dálkový ovladač a spřažená zařízení Dálkový ovladač může být naprogramován tak, aby automaticky reguloval teplotu v různých místnostech a zapnul a vypnul další zařízení. Informace je zasílána přes rádiový signál do příjímačů v různých jednotkách. Tímto způsobem jsou v místnostech nastaveny požadované teploty v různých časech nebo světla atd. mohou být zapnuta a vypnuta. Topidla a termostaty na zdi ukazují jejich současné teplotní nastavení jasně svítícími číslicemi. Termostatové přijímače dostanou signál vždy, když dojde ke změně požadované teploty, a pamatují si instrukce. I kdyby několik vysílačů pracovalo v těsné blízkosti, každý vysílač ovlivňuje pouze jeho vlastní načtená zařízení. Neexistuje žádná možnost, aby systém vašeho souseda ovlivňoval ten váš, protože každé zařízení musí být jednotlivě načteno. Během normálního používání by měl ovladač zůstat v nabíječce, která je připojena k hlavnímu přívodu. Tímto způsobem bude RTF vždy plně nabito a může být použito jako mobilní jednotka pro období až 4 hodiny. Co je to zóna? Místnost obsahující určitý počet topidel, termostatů na zeď nebo reléových jednotek Několik místností, každá s určitým počtem topidel, které mají být nastaveny na stejnou komfortní a ekonomickou teplotu ve stejných časech Poznámka: zóny 1 15 jsou pro topné regulátory, zóny jsou pro relé (pouze zapnuto/vypnuto). Komfortní teplota Požadované teplotní nastavení, pokud jsou místnosti v používání; RFT navrhuje 22 C. Ekonomická teplota Požadované teplotní nastavení, pokud se místnost nepoužívá nebo v noci, kdy se spí; RFT navrhuje 17 C. Tabulka se sloupci Standardní nastavení teploty, a když je relé zapnuto, je značeno vysokými sloupci ve 24-hodinové tabulce a když jsou relé vypnuty, je značeno nízkými sloupečky Tabulka zahrnuje 24 sloupečků, každý pro jednu hodinu ze dne. První sloupec zleva představuje hodiny od 00 (půlnoc) do 01 (hodina po půlnoci). Nyní jsou vám známy základní principy, Menu Toto je displej na dálkovém ovladači během standardního provozu. Displej ukazuje den v týdnu (1=pondělí), čas a MENU. Program k nahlédnutí/změně Používá se ke zkontrolování nastavení denního cyklu určité zóny na určitý den. Můžete také změnit nastavení teploty a času. Vyřazení Používá se např. během prázdnin. Umožní nastavit stálou teplotu nebo sepnout či vypnout reléovou jednotku na požadovanou dobu. Limit je 99 dní a 99 hodin. Adresování (zapojení dalších stanic) Poprvé, kdy má být topení nebo relé poprvé v provozu, musí být načteno do vašeho systému - nebo jím osloveno. Každá jednotka je oslovena postupně, aby systém poznal, která aplikace k čemu patří. Každé zařízení je naučeno k tomu, aby rozpoznalo pouze signál z vašeho dálkového ovladače. Podpora Umožní vám: vybrat jazyk nastavit správný čas a den aktivovat, deaktivovat nebo změnit PIN kód, který je zde k ochraně před neautorizovaným používáním systému je standardní kód z továrny. Tento může být změněn podle potřeby (4 číslice). aktivovat centrální zámek, aby nedocházelo k nežádoucí manipulaci s topidly reléovými jednotkami Nový program Umožňuje nastavit denní cyklus normální a ekonomické teploty pro každou zónu den po dni. V případě reléových jednotek, můžou být nastaveny časy pro sepnutí a vypnutí. Vymazání programu Programování v zónách, které nejsou v provozu, může být vymazáno. Pokud je potřeba radikální změna v programu, je lepší ho vymazat a začít od začátku. Přehled Stisknutím tlačítka AUTO se vám nejprve objeví informace o: topných zónách: vysoké sloupečky znázorňují zóny, který jsou programovány (sloupec č. 1 zleva představuje zónu 1, soupec č. 2 zónu 2 atd.). Vysoké sloupce, které svítí, znázorňují zóny, které jsou současně nastaveny na ekonomickou teplotu. Stisknutím tlačítka OK získáte informace o: reléových zónách: vysoké sloupečky znázorňují zóny, které jsou programovány (zleva, sloupec č. 16 představuje reléovou zónu č. 1, sloupec č. 17 představuje zónu č. 2 atd.). Vysoké sloupce, které svítí, znázorňují reléové zóny, které jsou současně vypnuty. Stisknutím OK ještě jednou se vrátíte do MENU. Top klávesy Používají se tehdy, pokud si přejete vynulovat individuální zónu nebo všechny. Tlačítko SUN vrátí topnou zónu přímo do komfortní teploty nebo sepne reléovou zónu Tlačítko MOON vrátí topnou zónu přímo do ekonomické teploty nebo vypne reléovou zónu. Nulování pokračuje dokud nestisknete tlačítko CANCEL. Tlačítko Auto Stejně tak, jako aktuální stav, tlačítkem AUTO se můžete vrátit do MENU a nezáleží na tom, v které části nabídky dálkového ovladače se nacházíte. Pokud stisknete AUTO během programování nebo přeprogramování, žádné další programy se se neuchovají. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 4 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

5 Podívat se / změnit topné programy (zóny 1-15) Tento postup vám umožní shlédnout současné topné programy. Den po dni se vám zobrazí nastavení normální a ekonomické teploty a časy, kdy jsou tyto aktivovány. V nastavení můžete kdykoliv provést změny. Poté, co jste prošli přes všechny dny, změny se neuloží. PODÍVAT SE NA / ZMĚNIT PROGRAM? Pokud chcete opustit MENU a dostat se do SEE/CHANGE PROG?, nejdříve stiskněrte MENU a poté NEXT, dokud se nedostanete na příslušnou nabídku. Potvrďte stisknutím YES, že chcete vidět/změnit program. Stisknutím AUTO se kdykoliv dostanete zpět do MENU. Žádné změny v programování nebudou uloženy. VÝBĚR TYPU ZÓNY Ke shlédnutí současných topných programů stiskněte HEAT. VÝBĚR ZÓNY (topné zóny 1 15) Upřesněte, kterou zónu chcete vybrat, a to pomocí SEE/CHANGE (1 15). Sloupcová tabulka ukazuje, které zóny jsou aktuálně naprogramovány (zde jsou to zóny 1, 2, 3 & 4). Napište číslo zóny pomocí numerické klávesnice a potvrďte stisknutím OK. BROUZDÁNÍ MEZI DNY NEBO JEJICH ZMĚNA Displej: Číslice 1 znamená, že se díváte na programování pondělí. Vidíte počáteční / konečné časy prvního období normalní teploty. Stisknutím NEXT uvidíte počáteční / konečné časy následujících období normální teploty. Poté, co projdete celý pondělní cyklus, automaticky se přepnete do úterý. Pokračujte stisknutím tlačítka NEXT, dokud neprojdete všechny dny. Stisknutí tlačítka CHANGE vám umožní změnit jednotlivá denní nastavení. PODÍVAT SE NA DALŠÍ ZÓNY? Když jste si prohlédli všechny dny ve vybrané zóně, můžete pokračovat v kontrole dalších zón. Pokud chcete přejít do další zóny, stiskntěte YES, pokud ne, stiskněte NO a vrátíte se do MENU. SYSTÉM PROGRAMOVÁNÍ ČAS: Stisknutí tlač. TIME vám umožní napsat počáteční a konečné časy pro období, kdy jsou konvektory v komfortní teplotě. SLOUPEC: Stiknutí tlač. COLUMN vám umožní specifikovat teplotu pro každou hodinu dne buď jako normální (vysoké sloupce) nebo ekonomickou (nízké sloupce). Čas může být nastaven s 10 min. předstihem pomocí klávesy.období kratší než 1 hodina musí začínat a končit na jedné hodině. Limit je 8 období za den. NASTAVENÍ NORMÁLNÍ TEPLOTY? Nejdříve máte možnost upravit nastavení normální teploty. (např. 22 C). Současné nastavení se objeví jako volba. Pokud si přejete, napiště nové nastavení a stiskněte OK. NASTAVENÍ EKONOMICKÉ TEPLOTY? Nastavení ekonomické teploty (např. 17 C) může být nastaveni podobně. Pokud si přejete, napiště nové nastavení a stiskněte OK. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 5 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

6 NASTAVENÍ DENNÍHO CYKLU Tato nabídka vám umožní změnit sloupcovou tabulku na určitý den. Displej ukazuje 24 sloupců, každý pro jednotlivou hodinu dne. Hodiny ukazují 00:00 (půlnoc). První sloupec bliká (vysoký). To znamená, že hodina od půlnoci do 1:00 je teď programovanou hodinou. Topení může být nastaveno buď na normální nebo ekonomické, stejně tak i následující hodiny. Pokaždé, když zvolíte normální teplotu (např. 22 C), vysoký sloupec ukáže váš výběr. Ekonomickou teplotu ukazuje malý sloupec (např. 17 C). Klávesa umožňuje nastavení počáteční / konečné teploty s 10 min. předstihem. Jedno stisknutí tlač. postoupí čas o 10 minut. HOTOVO? Vaše volba nastavení dne se objeví v této otázce. Rozhodněte se, zda jste spokojeni s nastavení denního cyklu nebo ne. Pokud jste spokojeni, stiskněte YES. NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO ČASU Napiště čas, kdy chcete, aby začala normální teplota. Potvrďte stisknutím OK. Pokud byste napsali neplatnou číslici, tato bude smazána a vy můžete napsat čas znovu a správně. Poznámka! Pokud byste napsali časy, které překrývají již vybrané časy, budete upozornění zprávou CONFLICT :. Stisknutím OK pak můžete napsat nový čas. Může být užitečné poznamenat si všechny nastavené časy, abyste předešli takovýmto střetům. NASTAVENÍ KONEČNÉHO ČASU Napište čas, kdy chcete, aby skončila normální teplota. (resp. počátek pro ekonomickou teplotu). Trvání období může být i 1 minuta a několik období může být zahrnto v jedné hodině. Limit je 8 období za den. DALŠÍ ČASY? Pokud chcete dalsí období normální teploty, stiskněte YES. ZMĚNIT DALŠÍ? Ke zhodnocení počáteční / konečné normální teploty stiskněte NEXT. Když se všechny období prvního dne zobrazí na displeji, automaticky se dostanete do dnu 2. Stisknutí CHANGE vám umožní nastavit denní program. Abyste se dostali až ke STORE (uložit), museli jste projít všechny dny. UKLÁDÁNÍ Poté, co jste prošli všechny dny a nyní se na displeji objeví neděle, všechny změny se uloží. Systém se automaticky přepne do dalšího menu. DALŠÍ ZÓNY? Pokud se chcete podívat / změnit ( SEE/CHANGE ) další zóny, stiskněte YES, pokud ne, stiskněte NO a vrátíte se do MENU. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 6 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

7 Podívat se / změnit reléové programy (zóny 16-24) Tento postup vám ukáže, jak pracuje programování reléových zařízení. Displej ukazuje den do dni, které jednotky a jejich zařízení jsou zapnuty a vypnuty. Nastavení mohou být provedena kdykoliv během procesu. Nakonec, když jste prošli všechny dny, uloží se všechny změny. SEE/CHANGE PROG? Pokud chcete opustit MENU a dostat se do SEE/CHANGE PROG?, nejdříve stiskněrte MENU a poté NEXT, dokud se nedostanete na příslušnou nabídku. Potvrďte stisknutím YES, že chcete vidět/změnit program. Stisknutím AUTO se kdykoliv dostanete zpět do MENU. Žádné změny v programování nebudou uloženy. VYBERTE TYP ZÓNY Ke shlédnutí současných topných programů stiskněte RELAY. VÝBĚR ZÓNY (reléové zóny jsou 16 24) Upřesněte, kterou zónu chcete vybrat, a to pomocí SEE/CHANGE. Sloupcová tabulka ukazuje, které zóny jsou aktuálně naprogramovány (zde 16, 17 & 18). Napište číslo zóny pomocí numerické klávesnice a potvrďte stisknutím OK. BROUZDÁNÍ MEZI DNY Displej: Číslice 1 znamená, že se díváte na programování pondělí. První období, kdy je relé sepnuto, je znározněno počátečním/konečným časem. Stisknutím NEXT uvidíte následná období, kdy je relé sepnuto. Poté, co projdete celý cyklus, automaticky se přepnete do druhého dne. Pokračujte stisknutím FLIP, dokud neprojdete všechny dny. Stisknutí tlačítka CHANGE vám umožní změnit jednotlivá denní nastavení. PODÍVAT SE NA DALŠÍ ZÓNY? Když jste si prohlédli všechny dny ve vybrané zóně, můžete pokračovat v kontrole dalších zón. Pokud chcete přejít do další zóny, stiskntěte YES, pokud ne, stiskněte NO a vrátíte se do MENU. SYSTÉM PROGRAMOVÁNÍ ČAS: Stisknutí tlač. TIME vám umožní napsat zapnutí a vypnutí.. SLOUPEC: Stiknutí tlač. COLUMN vám umožní specifikovat teplotu pro každou hodinu dne. Čas může být nastaven s 1 min. předstihem pomocí klávesy. Období kratší než 1 hodina musí začínat a končit na jedné hodin Limit je 8 období za den. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 7 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

8 UPŘESNĚNÍ SEPNUTÍ / VYPNUTÍ Tato nabídka vám umožní změnit sloupcovou tabulku na určitý den. Displej ukazuje 24 sloupců, každý pro jednotlivou hodinu dne. Hodiny ukazují 00:00 (půlnoc). První sloupec bliká (vysoký). To znamená, že hodina od půlnoci do 1:00 je teď programovanou hodinou a relé může být sepnuto. Stejný postup platí pro následující hodiny. Pokaždé, když stiskněte ON, vysoký sloupec ukáže váš výběr. Stisknutím OFF se na malém sloupci ukáže, že relé je vypnuto. Klávesa umožňuje nastavit počáteční a konečné časy jiné než celé hodiny. Opětovné stisknutí tohoto tlač. vás posune o minutu dopředu. HOTOVO? Vaše volba nastavení dne se objeví v této otázce. Rozhodněte se, zda jste spokojeni s nastavení denního cyklu nebo ne. Pokud jste spokojeni, stiskněte YES. NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO ČASU Napiště čas, kdy chcete, aby relé sepnulo. Potvrďte stisknutím OK. Pokud byste napsali neplatnou číslici, tato bude smazána a vy můžete napsat čas znovu a správně. Poznámka! Pokud byste napsali časy, které překrývají již vybrané časy, budete upozornění zprávou CONFLICT :. Stisknutím OK pak můžete napsat nový čas. Může být užitečné poznamenat si všechny nastavené časy, abyste předešli takovýmto střetům. NASTAVENÍ KONEČNÉHO ČASU Napište čas, kdy chcete, aby relé vypnulo. Trvání období může být i 1 minuta a několik období může být zahrnto v jedné hodině. Limit je 8 období za den. DALŠÍ ČASY? Pokud chcete dalsí období normální teploty, stiskněte YES. ZMĚNIT DALŠÍ? Ke zhodnocení, kdy je relé sepnuto, stiskněte NEXT Když se všechny období prvního dne zobrazí na displeji, automaticky se dostanete do dnu 2. Stisknutí CHANGE vám umožní nastavit denní program. Abyste se dostali až ke STORE (uložit), museli jste projít všechny dny. UKLÁDÁNÍ Poté, co jste prošli všechny dny a nyní se na displeji objeví neděle, všechny změny se uloží. Systém se automaticky přepne do dalšího menu. DALŠÍ ZÓNY? Pokud se chcete podívat / změnit ( SEE/CHANGE ) další zóny, stiskněte YES, pokud ne, stiskněte NO a vrátíte se do MENU. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 8 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

9 Dočasné vyřazení Vyřazení vám dovolí nastavit konstantní teplotu v jedné nebo více místností na určité období. Například, když jste na dovolené, celý dům nebo vybrané místnosti mohou být nastaveny na ekonomickou teplotu (např. 10 C). Stejně tak mohou být vypnuta relé. Poznámka! Může být nastaveno pouze jedno vyřazení pro topení a jedno pro relé. Pokud se budete pokoušet nastavit více vyřazení, existující programy se přepíšou. VYŘAZENÍ? Abyste opustili MENU a dostali se na OVERRIDE?, stiskněte nejdříve MENU a poté NEXT, dokud nebudete v příslušné nabídce. Tlačítkem YES potvrďte, že chcete vyřazení. Stisknutí tlač. AUTO vás kdykoliv vrátí do MENU. Poté nebudou uloženy žádné změny v programování. VÝBĚR TYPU ZÓNY Vyberte se, zda chcete vyřadit topná nebo reléová zařízení. Nyní si můžete vybrat konvektory a k relém se vrátit později. VÝBĚR TEPLOTY Napište požadovanou teplotu zóny a potvrďte tlačítkem OK. SPECIFIKACE POČTU DNÍ Uveďte počet dní, u kterých chcete, aby byly zóny vyřazeny. Napište 0, pokud je období kratší než jeden den. Potvrďte tlač. OK. SPECIFIKACE POČTU HODIN Uveďte počet hodin pro vyřazení (tyto jsou navíc k předem specifikovaným dnům). Potvrďte tlač. OK. POTVRZENÍ VYŘAZENÍ TOPENÍ Pokud displej ukazuje požadované nastavení, stiskněte YES. POTVRZENÍ VYŘAZENÍ RELÉ (VYPNUTO) Pokud displej ukazuje požadované nastavení, stiskněte YES. VÝBĚR ZÓN Výběrem ALL docílíte toho, že všechny topné nebo reléové zóny budou vyřazeny. VÝBĚR TOPNÉ ZÓNY Zde můžete specifikovat topnou zónu, kterou si přejete vyřadit. Pomocí klávesnice napiště číslo zóny a potvrďte tlač. OK. VÝBĚR RELÉOVÉ ZÓNY Zde můžete specifikovat reléovou zónu, kterou si přejete vyřadit (vypnout). Pomocí klávesnice napiště číslo zóny a potvrďte tlač. OK. DALŠÍ ZÓNY? Pokud si přejete vyřadit další zóny, stiskněte YES. Stisknutí NO znamená, že vyřazení vybraných zón začne běžet. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 9 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

10 OBDOBÍ VYŘAZENÍ Displej ukazuje, že vyřazení právě probíhá. K jeho ukončení můžete stisknout CANCEL. Zóny, které jsou vybrány, se nyní vrátí do normálního programování, když období skončí. Poznámka! Sloupce, která představují vyřazené zóny, na displeji svítí. VÝBĚR TYPU ZÓNY Všechny topné nebo reléové zóny mohou být vybrány ke zrušení. POUZE PRO JISTOTU Poslední možnost, kdy můžete změnit názor. Pokud jste si jistí, stiskněte YES. Pokud jste se rozhodli pokračovat, stiskněte NO. Zapojení Adresování označí, které přijímače budou následovat program určité zóny. Pouze poté, co je přijímač adresován, bude schopen jít podle instrukcí RFT. Během adresování probíhá mezi přijímačem a RFT kumunikace. Ta zajistí, že pouze přijímače, které byly adresovány RFT, budou následovat instrukce. Zmíněný postup zamezí tomu, aby systém vašeho souseda ovlivňoval váš. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ? Abyste se dostali ven z MENU do sekce LINK UP?, stiskněte nejdříve MENU a poté NEXT, dokud nebudete v příslušné nabídce. Tlačítkem YES potvrďte, že si přejete oslovit zařízení. VÝBĚR ZÓNY Specifikujte požadovanou zónu. Potvrďte tlač. OK. STISKNUTÍ F NA JEDNOTCE RFT vás nyní požádá, abyste šli k aktuálnímu přijímači, který si přejete oslovit. Na více než 5s stiskněte tlačítko označené písmenem F. Pokud v průběhu 30s nebudou osloveny žádné přijímače, RFT začne pípat a zobrazí se nápis TIMEOUT. Důvodem je, aby nedocházelo k ovlivňování systému např. od sousedů, kteří mohou oslovovat zařízení ve stejný čas. Pokud nestisknete na přijímači F včas, stiskněte buď OTHERS nebo CANCEL. Pokud se pokoušíte oslovovat reléovou jednotku k topné zóně nebo naopak, RFT zobrazí INVALID UNIT (topné zóny jsou 1 15 and relé 16 24). NAVAZOVÁNÍ SPOJENÍ Mezitím, co na přijímači stisknete F, RFT zobrazí NOW LINKING UP. SPOJENÍ NAVÁZÁNO! Po oslovení bude RFT chvíli pípat a poté displej zobrazí zprávu, že přijímač je osloven. Pokud mají být k zónám osloveny další přijímače, stiskněte OTHERS. Pokud ne, stiskněte CANCEL. DALŠÍ ZÓNY? Pokud si přejete oslovit další zařízení v dalších zónách, stiskněte YES. Stisknutí tlač. NO vás vrátí do MENU. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 0 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

11 Podpora Tato funkce vám umožní nastavení hodin, výběr jazyka, použití PIN kódu k zamezení přístupu do systému, aktivovat centrální uzamčení spřažených jednotek a zkontrolovat verzi softwaru. Tato verze dálkového ovladače RFT má nainstalovaný PIN, ale není aktivní. Poté, co kód napíšete, můžete si vybrat, jestli bude nebo nebude aktivován. Když je aktivován, musí se vždy zadat, abyste mohli RFT používat. Pokud si chcete PIN upravit, tento postup vám ukáže, jak na to. Bylo by vhodné, kdyby měla k systému přístup pouze osoba, která zná PIN. Kód si pamatujte nebo nechte na bezpečném místě. PODPORA? Pokud chcete opustit MENU a dostat se do MAINTENANCE?, stiskněte nejdříve MENU a poté NEXT, dokud se nedostanete na příslušnou nabídku. Potvrďte tlač. YES, že chcete vstoupit do nabídky podpora. Stisknutí tlač. AUTO vás kdykoliv vrátí zpět do MENU. Poté nebudou žádné změny v programu uloženy. VÝBĚR JAZYKA? Máte možnost výběru z: angličtiny, norštiny, švédštiny, němčiny nebo francouzštiny. ANGLIČTINA? Pokud dáte přednost nabídky v angličtině, stiskněte YES. NORŠTINA? Pokud dáte přednost nabídky v norštině, stiskněte YES. ŠVÉDŠTINA? Pokud dáte přednost nabídky ve švédštině, stiskněte YES. NĚMČINA? Pokud dáte přednost nabídky v němčině, stiskněte YES. FRANCOUZŠTINA? Pokud dáte přednost nabídky ve francouzštině YES. ZMĚNA HODIN? Tlačítkem YES potvrďte, že chcete nastavit čas a den. NASTAVENÍ HODIN? Napište správný čas (00:00 23:59), a potvrďte tlač. OK. SPRÁVNĚ? Pokud je zobrazený čas v pořádku, stiskněte OK. Pokud ne, stiskněte CHANGE, abyste mohli toto nastavení změnit. NASTAVENÍ DNE Napište číslo aktuálního dne. Je zobrazeno na vrchu displeje. Pondělí má číslo 1 atd. Pokud omylem napíšete špatné číslo, jednoduše ho přepiště. Potvrďte tlač. OK a vrátíte se do MENU. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 1 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

12 PIN KÓD? Pokud si přejete aktivovat PIN, potvrďte to tlač. YES. Kód se používá proto, aby se zamezilo neoprávněnému přístupu do systému. Když je aktivován, vždy budete vyzváni ho zadat, než budete moci systém používat. NAPSÁNÍ PINu Napište 4 číslice, které budou RFT doprovázet (nastavené z továrny je 2801). Potvrďte tlač. OK. Pokud chcete, aby bylo číslo utajené, musíte ho změnit. AKTIVOVAT KÓD? Pokud stisknete YES, znamená to, že bez zadání kódu nebude RFT fungovat. Pokud není kód aktivován, RFT budou moci používat všichni. ZMĚNIT KÓD? Pokud chcete PIN upravit, stiskněte YES. Stisknutí NO vás vrátí zpět do MENU a existující kód zůstane platný. NAPSÁNÍ NOVÉHO KÓDU Pozn.: Vyberte si takový kód, který se vám bude dobře pamatovat nebo si ho zapište. Potvrďte tlač. OK. OPAKOVAT KÓD Abyste měli jistotu, že jste kód zadali správně, RFT vás požádá, abyste ho zadali ještě jednou. Potvrďte tlač. OK. KÓD PŘIJAT! Nový kód je přijat a musí být od nynějška používán. CENTRÁLNÍ UZAMČENÍ (sprážené jednotky)? Potvrďte tlač. YES, pokud si přejete uzamknout všechny jednotky spojené s RFT. Díky tomu nedojde k neoprávněné manipulaci s konvektory a relémi. Když je uzamčení aktivováno, tyto jednotky budou schopné pracovat pouze přes RFT. Jednotky zobrazí, že jsou zamčeny, pokud by s nimi mělo být manipulováno. (str ). AKTIVOVAT ZÁMEK? Když je zámek aktivován, spřažené jednotky (topidla nebo relé), už nemohou být nadále ovládány vlastními ovladači. Vypínač bude stále funkční. PODÍVAT SE NA VERZI? Stiskněte YES, pokud si chcete zkontrolovat verzi softwaru. Měla by být sdělena v případě opravy nebo aktualizace. VERZE Verze softwaru se objeví na displeji na cca 3s. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 2 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

13 Vytváření nového topného programu Program musí být vytvořen s ohledem na nastavenou teplotu. Je dobré si promyslet, jak jsou různé místnosti během dne používány. Načrtněte si plán, které místnosti by měly být vytápěny na normální teplotu a a které by měly být nastaveny na teplotu ekonomickou. Místnosti, které mají stejně naprogramování, mohou být sloučeny. Přiřaďte místnostem číslo zóny, aby bylo jasné, které místnosti jsou kontrolovány kterým programem. VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROGRAMU? Pokud chcete opustit MENU a dostat se do NEW PROGRAMME?, stiskněte nejdříve MENU a poté NEXT, dokud se neobjeví příslušná nabídka. Tlač. YES potvrďte, že si přejete vytvořit nový program. Stisknutí tlač. AUTO vás kdykoliv vrátí do MENU. Poté nebudou uchovány žádné změny. VÝBĚR TYPU ZÓNY Vyberte HEATING a vytvořte program pro nastavení normální/ekonomické teploty v požadovaných časech. VÝBĚR ZÓNY (topné zóny jsou 1 15) Zóna může být místnost s jedním nebo více konvektory nebo skupina místností, která může být nastavena na stejnou teplotu ve stejných denních obdobích. Pokud se číslo zóny již používá, vyberte jiné nebo vymažte současný program (viz DELETING PROGRAMMES, str. 20). Napiště požadované číslo zóny a stiskněte OK. NB! Zóny, které jsou aktuálně naprogramovány, jsou vyznačeny vysokými sloupci. SYSTÉM PROGRAMOVÁNÍ ČAS: Stisknutí tlač. TIME vám umožní napsat počáteční / konečné časy, kdy má být topení v normální nebo ekonomické teplotě. SLOUPEC: Stisknutím tlač. COLUMN vám umožní definovat každou hodinu dne jako normální nebo ekonomickou teplotu. Počátení / konečné časy mohou být pomocí tlač. nastaveny s 10 min. předstihem. Období kratší než 1 hodina musí začínat a končit na jedné hodině. Limit je 8 období za den. VÝBĚR DNŮ Stiskněte počet dní, které budou mít stejný denní režim (např. všední dny, 1, 2, 3, 4 & 5, pondělí až pátek). Pokud chcete odstranit den, stiskněte, ťukněte znovu na jeho číslo. Poznámka! Vybrané dny se objeví na displeji. UPŘESNĚNÍ NORMÁLNÍ TEPLOTY Normální teplota je navržena na 22 C. Pokud si přejete mít tuto teplotu jako normální, stiskněte OK. Pokud chcete jinou teplotu, vepište ji. U dnů, které nejsou programovány, zůstane nastavení normální teploty na 22 C. UPŘESNĚNÍ EKONOMICKÉ TEPLOTY Je navrženo 17 C. Pokud s tímto nastavením souhlasíte, stiskněte OK. Pokud chcete jinou teplotu, vepište ji. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 3 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

14 UPŘESNĚNÍ DENNÍHO CYKLU Zobrazuje se tabulka se 24 sloupci, kde každý z nich představuje určitou hodinu dne. První sloupec označuje hodiny od 00:00 do 00:01. Pro lepší čitelnost je každý 6. sloupec prodloužený směrem dolů, např. hodiny od 05:00 do 06:00, 11:00 až 12:00, 17:00 až 18:00 a 23:00 až 00:00. První sloupec bliká. Stiskněte buď 22 C nebo 17 C a nastavte tuto hodinu na normální nebo ekonomickou teplotu. Topení by mělo jít na normální teplotu zhruba hodinu před tím, než bude místnost používána. Proveďte nastavení na všech 24 hodin. K upřesnění časů jiných než celé hodiny stiskněte tlačítko, které posune nastavení s 10 min. increment. HOTOVO? Tabulka vám zobrazí vybrané topné cykly, vysoké sloupce znázorňují normální teplotu a malé teplotu ekonomickou. Když máte nastaveno všech 24 hodin, budete dotázáni, zda jste skončili. Potvrďte tlač. YES. Pokud jste zjistili, že jste udělali chybu, stiskněte NO a všech 24 hodin bude muset být nadefinováno znovu. Příklad uvádí normální teplotu od 05:00 do 08:00 a od 15:00 do 23:00. POČÁTEČNÍ ČAS Vepište počáteční čas pro normální teplotu. Potvrďte tlač. OK. Pokud napíšete neplatné číslo, bude vymazáno a vy napíšete nové. Poznámka! Pokud byste napsali čas, který se překrývá s již vybraním časem, objeví se na displeji varovná hláška CONFLICT :. Poté můžete vybrat nový čas pokračovat stisknutím OK. Může být užitečné napsat si svůj topný program předem, abyste zamezili takovýmto konfliktům. KONEČNÝ ČAS Vepište čas, kdy má průběh normální teploty skončit a začít ekonomický režim. Limit je 8 období za den. DALŠÍ ČASY? Pokud chcete další období normální teploty, stiskněte YES. Potom můžete upřesnit počáteční a konečné časy těchto období podle stejného postupu nahoře. DALŠÍ DNY? Všechny dny v týdnu mohou být naprogramovány se denním cyklem. Pokud ne, zůstanou nastaveny na normální teplotě 22 C. UKLÁDÁNÍ Jakmile potvrdíte, že nemají být naprogramovány žádné další dny v jednotlivé zóně, vaše naprogramování bude uloženo. PROGRAMOVÁNÍ DALŠÍCH ZÓN Nakonec budete dotázáni, zda si přejete naprogramovat další zóny. Pokud ano, stiskněte YES. Pokud ne, stiskněte NO a vrátíte se do MENU. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 4 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

15 Vytváření nového reléového programu Program musí být vytvořen k regulaci reléových jednotek. Je dobré si předem promyslet, jak jsou jednotlivé místnosti používány. Reléové jednotky, které mají stejné doby sepnutí a vypnutí, mohou být sloučeny. VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROGRAMU? Pokud se chcete dostat z nabídky MENU do MAKE NEW PROG?, nejdříve stiskněte MENU a poté NEXT, dokud se nedostanete na příslušnou nabídku. Tlačítkem YES potvrďte, že si přejete vytvořit nový program. Stisknutí tlačítka AUTO vás kdykoliv vrátí do MENU. Žádná naprogramování pak nebudou uchována. VÝBĚR TYPU ZÓNY Zvolte RELAY, abyste mohli vytvořit program ovládající počáteční a konečné časy reléových jednotek. VÝBĚR ZÓNY (reléové zóny jsou 16 24) Výběr zóny způsobí oslovení reléových přijímačů, které jsou regulovány programem, který vytváříte. Pokud je číslo zóny v provozu, vyberte další nebo vymažte existující program (viz DELETE PROG, str. 20). Napiště číslo požadované zóny a potvrďte tlač. OK. Poznámka! Již naprogramované reléové zóny jsou označeny vysokými sloupci. SYSTÉM PROGRAMOVÁNÍ ČAS: Stisknutí TIME vám umožní napsat časy sepnutí a vypnutí relé. SLOUPEC: Stisknutí COLUMN vám umožní zvolit, která hodina dne bude v provozu a která ne. Časy zapnutí a vypnutí mohou být pomocí tlačítka nastaveny s minutovým předstihem. Období kratší než jedna hodina musí začít a skončit na celé hodině. Limit je 8 období za den. VÝBĚR DNŮ Napiště čísla dnů, které mají stejný denní cyklus (např. všední dny, 1, 2, 3, 4 & 5, pondělí až pátek). Pokud chcete vymazat den, ťukněte znovu na jeho číslo. Jakmile je výběr hotový, stiskněte OK. UPŘESNĚNÍ SEPNUTÍ/VYPNUTÍ Displej ukazuje tabulku s 24 sloupci, kde každý představuje určitou hodinu dne. Hodiny ukazují 00: 00 (půlnoc). První sloupec (vysoký) bliká a ukazuje, že hodina od 00:00 do 00:01 může být naprogramována jako v provozu nebo naopak. Tímto způsobem vám tlač. ON nebo OFF umožní nastavit relé, hodinu po hodině. Kdykoliv stisknete ON, vysoký sloupec označí vaší volbu, že relé je sepnuto. Stisknutí OFF označí u malého sloupce, že relé je vypnuto. Tlačítko vám umožní nastavit jiný čas než celou hodinu. Opětovné stisknutí posune čas o jednu minutu. HOTOVO? Tabulka ukazuje vaše vybrané denní cykly, kdy jsou relé sepnuty a vypnuty. Pokud jste zadali všech 24 hodin, budete dotázáni, zda jste skončili. Stisknutí NO vám umožní nastavit všech 24 hodin znovu. Pokud s nastavením souhlasíte, stiskněte YES. Příklad ukazuje ON (sepnuto) od 06:00 do 08:00 a od 17:00 do 24:00. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 5 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

16 POČÁTEČNÍ ČAS Vepiště čas, kdy má dojít ke spuštění. Potvrďte tlač. OK. Pokud napíšete neplatné číslo, bude smazáno a může být opraveno. Poznámka! Pokud byste napsali čas, který se překrývá s již vybraním časem, objeví se na displeji varovná hláška CONFLICT :. Poté můžete vybrat nový čas pokračovat stisknutím OK. Může být užitečné napsat si svůj program pro relé předem, abyste zamezili takovýmto konfliktům. KONEČNÝ ČAS Vepiště čas, kdy má dojít k ukončení. Doba trvání může být i 1 minuta. Několik období může být zahrnuto do jedné hodiny. Limit je 8 období za den. Poznámka! Pokud byste napsali čas, který se překrývá s již vybraním časem, objeví se na displeji varovná hláška CONFLICT :. Poté můžete vybrat nový čas pokračovat stisknutím OK. Může být užitečné napsat si svůj program pro relé předem, abyste zamezili takovýmto konfliktům. DALŠÍ ČASY? Pokud jsou požadovány další období, když jsou relé zapnuta, stiskněte YES. Poté můžete upřesnit časy sepnutí a vypnutí (viz postup nahoře). Limit je 8 období za den. DALŠÍ DNY? Nyní můžete naprogramovat další dny. UKLÁDÁNÍ Jakmile potvrdíte, že nechcete v určité zóně naprogramovat další dny, vaše programování bude uloženo. DALŠÍ ZÓNY? Nakonec budete dotázáni, jestli si přejete programovat další zóny. Pokud ano, stiskněte YES, pokud ne, stiskněte NO a vrátíte se do MENU. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 6 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

17 Vymazání programů Nepoužívané programy mohou být vymazány, aby zbytečně nezaplňovaly prostor v systému a aby byl poskytnut správný přehled, když zvolíte menu SEE STATUS (str. 21). VYMAZÁNÍ PROGRAMU? Pokud chcete opustit MENU a dostat se do DELETE PROG?, nejdříve stiskněte MENU poté NEXT, dokud se neobjeví požadovaná nabídka. Tlač. YES potvrďte, že chcete vymazat programy. Stisknutí tlač. AUTO vás kdykoliv vrátí zpět do return you to MENU. Žádné změny se neuloží. VÝBĚR ČÍSLA ZÓNY Vysoké sloupce představují naprogramované zóny (zde vidíme topné zóny 1, 2, 3, & 4 a reléové zóny 16, 17 & 18). Napiště číslo požadované zóny a stiskněte OK. Pokud neexistuje žádný program pro vybranou zónu, objeví se hláška ZONE DELETED. Pokud si přejete pokračovat ve vymazávání, stiskněte NEW NO. Stisknutí tlač. CANCEL vás vrátí do MENU. JSTE SI ZCELA JISTI? Aby nedošlo k vymazání špatné zóny, budete vyzváni potvrdit vaší volbu. Pokud jste si jisti, stiskněte YES. Pokud ne, stiskněte NO, abyste se vrátili zpět a mohli provést vaši volbu znovu. VYMAZÁNÍ DALŠÍCH? Objeví se tabulka se sloupci s vybranými vymazanými zónami (malý sloupec, na tomto příkladě je vymazaná zóna č. 4). Pokud si přejete vymazat další zóny, stiskněte YES. Pokud ne, stiskněte NO a vrátíte se do MENU. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 7 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

18 Nahlédnutí do současného stavu Status vám umožní zjistit, kolik programů je současně v systému a které jsou nyní aktivní. Můžete se podívat, která topidla jsou v ekonomickém režimu, kdy dochází k úsporách el. energie. Stejně tak se můžete podívat, které reléové zóny jsou současně vypnuty. PODÍVAT SE NA STATUS Pro prohlédnutí současného stavu naprogramování stiskněte AUTO. PŘEHLED TOPNÝCH PROGRAMŮ (zóny 1 15) Nejdříve se zobrazí přehled topných programů. Text vám sdělí, kolik zón je naprogramováno (např. na obrázku jsou znázorněny 4). Blikající sloupec značí, že zóna je v ekonomickém režimu, se sníženou teplotou. Konstantní, vysoký sloupec značí, že zóna je v normální teplotě. Počet vysokých sloupců představuje, kolik zón je naprogramováno (zde na příkladu jsou to 4). Malé sloupce znamenají, že zóny jsou programovány. Zóna č. 1 je představena prvním sloupcem zleva, zóna 2 sloupcem 2 atd. Je možné naprogramovat celkem 15 topných zón. Po stisknutí tlač. OK se objeví přehle reléových programů. Po 30 s nebo stisknutím tlač. AUTO se systém vrátí do MENU. PŘEHLED RELÉOVÝCH PROGRAMŮ (zóny 16 24) Nyní se vám ukáže současné naprogramování relé. Text vysvětluje, kolik zón je aktuálně naprogramováno (v příkladu jsou to 3). Blikající sloupec značí, že zóna je momentálně vypnutá. Stálý vyoký sloupec znamená, že zóna je nyní zapnutá. Počet vysokých sloupců uvádí, kolik zón je aktuálně naprogramováno (v příkladu jsou to 3). Krátké sloupce představují zóny, které nejsou naprogramovány. Zóna 16 je označena sloupcem č. 16 zleva, zóna č. 17 sloupcem 17 atd. Celkem může být naprogramováno 9 reléových zón. Stisknutím tlač. OK se vrátíte do MENU. Po cca 30 s se systém automaticky vrátí do MENU. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 8 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

19 Top klávesy Top klávesy můžete použít pro manuální potlačení topných zón na normální nebo ekonomickou teplotu nebo sepnutí a vypnuté relé. Můžete vybrat všechny nebo jen určité zóny. SYMBOLY SLUNCE A MĚSÍCE Pokud si přejete zapnout normální teplotu nebo sepnout relé, stiskněte červené tlačítko se symbolem slunce. Pokud si přejete zapnnout ekonomickou teplotu nebo vypnout relé, stiskněte modré tlačítko se symbolem měsíce. VŠECHNY NEBO URČITÉ ZÓNY Specifikujte, zda si přejete vyřadit všechny zóny nebo některé vybrat. Zóny 1 15 jsou pro topení a pro relé. Sloupečková tabulka ukazuje, které zóny jsou programovány a mohou být specifikovány (např. topné zóny 1, 2, 3 & 4 a reléové zóny 16, 17 & 18). VÝBĚR ZÓNY Napište číslo požadované zóny. Potvrďte tlač. OK. DALŠÍ ZÓNY? Pokud chcete vyřadit další zóny, stiskněte YES, abyste se vrátili do ZONE. Stisknutí NO vás přemístí na displej ukázaný dole. Tato nabídka zůstane na displeji po celou dobu průběhu anulování. Zóny, které nejsou anulovány, budou regulovány podle normálního programu a budou pokračovat v denním programu. VYŘAZENÍ AKTIVNÍ (ZAPNUTO) Displej vám ukazuje, kolik topných zón je současně vyřazeno a nastaveno na normální teplotu a kolik reléových zón je zapnuto. Vyřazení pokračuje, dokud nestisknete CANCEL. VYŘAZENÍ AKTIVNÍ (VYPNUTO) Displej vám ukazuje, kolik topných zón je současně vyřazeno a nastaveno na ekononomickou teplotu a kolik reléových zón je vypnuto. Vyřazení pokračuje, dokud nestisknete CANCEL. Zóny, které jsou vyřazeny pomocí HOT-KEYS, jsou znázorněny vysokými blikajícími sloupci. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 1 9 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

20 termostat RFR/RFRM Termostat registruje a uchovává nové nastavení. Po zhruba 15 s displej přestane blikat. Příklad: Termostat zobrazuje 22 C, mezitím co teploměr vyhodnocuje 20 C. V tomto případě musí být termostat upraven o 2 C pomocí tlačítka termostat XGU 1. Hlavní vypínač (0/1). Je umístěn na konvektoru. 2. Tlačítko funkce. Označuje se písmenem F a slouží k několika operacím: Adresovat termostaty k dálkovému ovladači RFT bez systému (viz adresná zařízení na str. 13) Kontrolovat, zda RFR přijímá informace od RFT nebo nikoliv. Zkontrolovat adr. zóny jednotky, objeví se na displeji na cca 3 s (zóna 1-15) 3. Kontrolka přijímače (zelená) Když svítí, termostat je regulován pomocí RFT. Když se ztlumí, teplota může být ovládána pomocí kláves a na termostatu. 4. Kontrolka manuální teploty Abyste mohli nastavit teplotu manuálně, zelená kontrolka přijímače musí být zlumená (reguluje se tlač. F ). Pomocí tlačítek a můžete nyní nastavit požadovou teplotu. 5. Pracovní kontrolka Červená kontrolka svítí, když konvektor pracuje. Termostat se přizpůsobí v intervalech okolo 40s. Např. při požadavku topení na 50%, topení se bude spínat a vypínat každých 20 s (100% - když je 1% pod teplotním nastavením, 0% když je 1 C nad teplotním nastavením). 6. Displej Ukazuje požadovanou teplotu místnosti ve C. 7. Anténa 8. Uzamykací mechanismus - k umístění termostatu na topení. Abyste dostali termostat z konvektoru, budete potřebovat malý šroubovák nebo propisku. Stiskněte blokovací držadlo in vytáhněte termostat (přívod el. energie musí být vypnutý). 9. Lokální posunutí (RFT verze 2.0 and RFR verze S2) Je možné nastavit stálou místní odchylku v teplotě z nastavení RFT, a pomocí následujícího postupu. Stiskněte a přidržte F, potom stiskněte tlačítko. Jakmile začne displej blikat, uvolněte obě tlačítka. Dále stiskněte nebo a nastavte C, o které chcete, aby se teplota lišila (max. +/ 5 C). Při změně posunutí displej ukáže předchozí záznam. Termostat registruje a uchovává nové nastavení. Po cca 15 s displej přestane blikat. Příklad: RFT vysílá signály do jednotlivých termostatů v různých místnostech ve stejné zóně, aby byla teplota nastavena na 22 C. V jedné místnosti se zdá být trochu zima. Zde můžete využít funkci přání teploty, řekněme 2 C, pomocí tlačítka. Termostat nyní zobrazuje 24 C, i když přes RFT je signalizováno 22 C. 10. Centrální uzamčení (RFT verze 2.0 a RFR verze S2) Pokud displej termostatu ukazuje -- (3s), mezitím, co se pokoušíte provést manuální nastavení, znamená, že RFT je zamčeno centrálně, aby se zamezilo manipulaci. Zrušení je možné provést pouze v RFT. 11. Kalibrace termostatu Kalibrace termostatu musí být provedena, když je místnost teplotně stabilní, např. když červená kotrolka se rozsvěcuje a zhasíná v pravidelných intervalech. Pokud je nějaká odchylka mezi aktuální teplotou (viz teploměr) a teplotou uvedenou na displeji, můžete jí odstranit následujícím způsobem. Stiskněte a přidržte F, poté stiskněte. Když začne displej blikat, uvolněte obě tlačítka. Pomocí tlačítek a nastavte na displeji záznam tak, aby souhlasil se záznamem termostatu. 1. Hlavní vypínač (0/1). Spíná a vypíná podlahové topení. Na první 3 s displej ukáže, který senzor je aktivní. FI = vnitřní senzor (v termostatu) FE = vnější senzor (na zeď nebo do podlahy) 2. Tlačítko funkce Tlačítko funkce F se používá k několika operacím. K oslovení termostatu RFT ovladačem v systému (viz str. 13) Ke kontrole, zda XGU dostává informace z RFT nebo ne. Ke zkontrolování adresy/cesty zónové jednotky. Displej zobrazí číslo zóny na cca 3s (zóna 1-15). 3. Kontrolka přijímače (zelená) Když svítí, termostat je regulován RFT, když je zhaslá, teplota může být ovládána manuálně pomocí tlačítek 4. Kontrolka manuální teploty Abyste mohli nastavit teplotu manuálně, zelená kontrolka přijímače musí být zhaslá (ovládáno tlač. F ). Pomocí tlačítek může být nyní teplota nastavena podle přání. 5. Pracovní kontrolka Když svítí červeně, znamená to, že topení pracuje. Termostat se nastavuje podle horních a dolních teplotních limitů. Topení se spíná a vypíná, když teplota klesne nebo se zvedne o více než 0,7 C v závislosti na teplotním nastavení. 6. Displej Ukazuje ve C požadovanou teplotu mísnosti (vnitřní nebo vnější senzot na zeď) nebo požadovanou teplotu podlahy (podlahový senzor). Poznámka! (podlah. senzor): V obývacím pokoji atd. teplota podlahy nesmí přesáhnout 28 C, v koupelnách je povoleno 30 C. Tato hranice chrání dřevěné podlahy před vysušováním a praskáním a PVC podlahy před změnou barvy. 7. Anténa 8. Lokální posunutí (RFT verze 2.0) Je možné nastavit stálou místní odchylku v teplotě z nastavení RFT, a pomocí následujícího postupu. Stiskněte a přidržte F, potom stiskněte tlačítko. Jakmile začne displej blikat, uvolněte obě tlačítka. Dále stiskněte nebo a nastavte C, o které chcete, aby se teplota lišila (max. +/ 5 C). Při změně posunutí displej ukáže předchozí záznam. Termostat registruje a uchovává nové nastavení. Po cca 15 s displej přestane blikat. Příklad: RFT vysílá signály do jednotlivých termostatů v různých místnostech ve stejné zóně, aby byla teplota nastavena na 26 C. V jedné místnosti se zdá být trochu zima. Zde můžete využít funkci přání teploty, řekněme 2 C, pomocí tlačítka. Termostat nyní zobrazuje 28 C, i když přes RFT je signalizováno 26 C. n á v o d R F T, / 0 6 s t r a n a 2 0 V - s y s t é m e l e k t r o s. r. o.

Glamox RFT - bezdrátový řídící systém Har mony technická dokumentace

Glamox RFT - bezdrátový řídící systém Har mony technická dokumentace Glamox RFT - bezdrátový řídící systém Har mony technická dokumentace použití dálkový ovladač ke konvektorům Glamox označení RFT RFR/RFRM XGU XMA XRF objednací číslo 7781 7773 / 7776 7785 7786 7787 rozměry

Více

konvektory glamox KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

konvektory glamox KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY konvektory glamox Tato příručka popisuje navrhování a způsob instalace elektrických konvektorů. Nedodržení uvedených postupů návrhu a montáže může mít za následek snížení funkčnosti a životnosti topného

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 4000867 1. Display (1) Nastavená teplota (2) Pokojová teplota (3) Symbol jednotky teploty (4) Dny týdne (5) Hodiny (6) Minuty (7) Symbol topení (8) Symbol chlazení (9) Symbol slabé

Více

CM727 Příručka pro uživatele

CM727 Příručka pro uživatele CM727 Příručka pro uživatele Popis Honeywell CM727 je programovatelný pokojový termostat, navržený pro účinné řízení vašeho systému topení, zajišťující komfortní teploty, jste-li doma a úspory energie,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

Programovatelný regulátor FUJI PXG4

Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Návod k obsluze www.servispece.cz tel. 737 700 000 homola@servispece.cz Zobrazení a ovládání 1 Zobrazení a ovládání Kontrolka C1 Kontrolka C1 Zobrazuje stav topení.

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

1. Ovládací jednotka Technické informace C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití Hlavní vypínač (1)...

1. Ovládací jednotka Technické informace C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití Hlavní vypínač (1)... 1. Ovládací jednotka... 3 1.1. Technické informace... 3 2. C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití... 3 2.1. Hlavní vypínač (1)... 4 2.2. Týdenní časovač (2)... 5 2.2.1. Ovládání týdenního časovače...

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití Automatická zavlažovací řídící jednotka Pokyny pro instalaci a použití J + J závlahové systémy, s.r.o., Senice 24, 290 01 Poděbrady, tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, mobil: 602 248 366, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz,

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

ECOBOX 2 programovací jednotka

ECOBOX 2 programovací jednotka 1 ECOBOX 2 programovací jednotka SPECIFIKACE: 1.Verze pro přenos přes stávající síť Řídící jednotka: 1 vysílač a větší počet přijímačů Vysílač: ECOBOX 2 ECP (Transmitter) Přijímač: ECOBOX 2 RCP (Receiver)

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k použití. DEVIreg 535. Elektronický inteligentní termostat.

Návod k použití. DEVIreg 535. Elektronický inteligentní termostat. Návod k použití DEVIreg 535 Elektronický inteligentní termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny...... 5 2 Nastavení................ 6 2.1 Zvýšení/snížení požadované

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Uživatelská příručka Danfoss District Energy Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření

Více

PRVNÍ INSTALACE Baterie uvnitř termostatu se musí nabíjet nejméně 6 hodin pro dosažení maximální kapacity a doby zálohování.

PRVNÍ INSTALACE Baterie uvnitř termostatu se musí nabíjet nejméně 6 hodin pro dosažení maximální kapacity a doby zálohování. N448/R02 (19.04.12) DŮLEŽITÉ! Před započetím práce by si měla osoba, která bude instalaci provádět, pečlivě přečíst Instalační a uživatelskou příručku, seznámit se všemi instrukcemi v ní obsaženými a tyto

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

účinného řízení vytápění a značných úspor díky individuální není potřeba rozvádět žádné vodiče a instalace jednotky je tak

účinného řízení vytápění a značných úspor díky individuální není potřeba rozvádět žádné vodiče a instalace jednotky je tak Gratulujeme, že jste si zakoupili vícezónový bezdrátový systém Honeywell evohome. Samostatná bezdrátová jednotka evotouch umožňuje individuální ovládání prostorové teploty až v 8 zónách. Díky tomuto systému

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz

Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz ph_ts20_1005:layout 1 17.12.2007 16:40 Page 1 PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNĚ SPÍNANÁ ZÁSUVKA Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Návod k montáži a použití PH-TS20 Bezdrátová teplotně spínaná zásuvka

Návod k montáži a použití PH-TS20 Bezdrátová teplotně spínaná zásuvka Návod k montáži a použití PH-TS20 Bezdrátová teplotně spínaná zásuvka verze 10.07 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo displej ovládací prvky napájení 230V/50Hz zásuvka pro ovládaný spotřebič Fce i P

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

Termostat programovatelný TP01

Termostat programovatelný TP01 Návod k použití Termostat programovatelný TP01 CZ verze 1.1 Popis Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Umožňuje nastavit 2 teplotní hladiny v rozsahu mezi 5 a 35 C (tj. komfortní

Více

PT712-EI PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT712-EI PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712-EI PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ včetně externího čidla záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS MADE

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA

BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA PH-TS20 BEZDRÁTOVÁ TEPELNÌ SPÍNANÁ ZÁSUVKA Teplotní regulace elektrických topných systémů Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Podle požadované teploty spíná připojený el.

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

11.27 Centralis Uno RTS

11.27 Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

CDH-420. Měřič vodivosti

CDH-420. Měřič vodivosti CDH-420 Měřič vodivosti Úvod Měřič vodivosti model CDH-420 je robustní vodotěsný přístroj vhodný pro měření v průmyslových podmínkách. Přístroj CDH-420 kontinuálně zobrazuje měřenou hodnotu teploty, vodivosti,

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

TC Návod k obsluze TC 2026

TC Návod k obsluze TC 2026 TC 2026 1. CHARAKTERISTIKA TERMOSTATU 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno k provozu

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 ZÁKLADNÍ FUNKCE Programování se provádí čtyřmi tlačítky pod displayem: výběr módu programování (např. mód nastavení času) výběr měněné položky (např. hodiny, minuty )

Více

RAMSES 811 top RAMSES 812 top

RAMSES 811 top RAMSES 812 top 310 981 03 RAMSES 811 top RAMSES 812 top Ref. č. 811 9 032 Ref. č. 812 00 32 Montážní návod 1 Obsah 1 Použití a popis... 1 2 Bezpečnostní pokyny... 1 3 Popis a montáž... 2 3.1 Náhled na přístroj... 2 3.2

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF Úvodní upozornění Přezkoušení směru otáčení Po prvním připojení k síťovému napětí se přijímač CENTRALIS RTS PR/PF nachází ve speciálním režimu se sníženou citlivostí (dosah omezen na cca 0,5-1 m) a reaguje

Více

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení Typ : TD600 * CA700 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL Tlačítkový panel vyrobený z eloxovaného hliníku s 2 ocelovými tlačítky a 4místným číslicovým displejem. Umožňuje adresovat až 255 domácích telefonů a obsahuje

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo 0,4 C teplotní útlum

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo 0,4 C teplotní útlum OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat řízení elektrického podlahového topení podlahové i prostorové čidlo t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m označení OTD2-1999

Více

TC 2026 - Návod k obsluze TC 2026

TC 2026 - Návod k obsluze TC 2026 TC 2026 1. CHARAKTERISTIKA TERMOSTATU 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno k provozu

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno

Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování doporučeno Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování úspora energie doporučeno Certifikační značka CZ Přednastavené programy 2 1 06:30 20 1 07:30 20 2 08:30 15 2 09:30 20 3 11:30 20

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Danfoss Link Hydronic Controller

Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss Heating solutions Obsah. Stručný průvodce instalací................................................. 4. Úvod.....................................................................

Více

Digitální Programovatelný Termostat Uživatelský Návod Digitální Programovatelný Termostat Pro Individuální Denní Nebo Víkendová Nastavení

Digitální Programovatelný Termostat Uživatelský Návod Digitální Programovatelný Termostat Pro Individuální Denní Nebo Víkendová Nastavení Digitální Programovatelný Termostat Pro Individuální Denní Nebo Víkendová Nastavení Obsah: Shrnutí 1 Úvod 2 Instalace Demontáž starého termostatu 4 Propojení vodičů 5 Volba umístění 6 Připojení k termostatu

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

ABCtech s.r.o., Piletická 55/36, 500 03 Hradec Králové, Česká republika. Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně

ABCtech s.r.o., Piletická 55/36, 500 03 Hradec Králové, Česká republika. Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně Projděte si prosím manuál před použitím zařízení. 1. Popis produktu: Zařízení je nový solární a větrný kontrolní systém, který odpovídá nejnovějším CPU řídícím

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

1. Pokyny pro uživatele

1. Pokyny pro uživatele 1. Pokyny pro uživatele Čtení identifikační karty Pro načtení identifikační karty je nutné kartu přiblížit k přední straně přístupového terminálu. Čtení je velmi rychlé, proběhne za zlomek vteřiny. Po

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9.

PH-BP1-P9. PocketHome 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS ROZMĚRY. výstup R7. výstup R9. PocketHome anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-TI KANÁLOVÝ PØIJÍMAÈ PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ ZÁKLADNÍ POPIS R10 R9 R8 R7 vstup +5V tl.del pro mazání kódů tl.fce pro výběr kanálu

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem

Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2 NÁVOD K OBSLUZE dálkového ovladače s časovým spínačem CZ Obsah 1. Důležité bezpečnostní pokyny... CZ-1 2. Názvy a funkce... CZ-2 3. Nastavení aktuálního času...

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

PH-BP1-V BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ

PH-BP1-V BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome vysílač k přijímači PH-BP1-P9 snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí okruhu PH-BP1-V BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI PODLAHOVÉHO

Více