Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 s s STATUTÁRNÍ s! MĚSTO " HAVÍŘOV # $ Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne usnesením č.1050/20/zm/09 usneslo vydat v souladu s ustanovením 10 písm. d), 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) K zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky žáků v základních školách tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) vymezuje na území města Havířova 17 školských obvodů. (2) Každá základní škola, zřízená městem Havířovem, má vymezen vlastní školský obvod. (3) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole podle místa svého trvalého pobytu, pokud jeho zákonný zástupce nezvolí jinou základní školu. Čl. 2 Vymezení pojmů (1) Školským obvodem se pro účely této vyhlášky rozumí část území města Havířova určená v Čl. 3 této vyhlášky (2) Spádovou školou se pro účely této vyhlášky rozumí základní škola se sídlem ve školském obvodu, ve kterém má žák trvalý pobyt. (3) Žákem se pro účely této vyhlášky rozumí dítě, které dosáhlo věku, pro který je školským zákonem stanovena povinná školní docházka.

2 Čl. 3 Vymezení školských obvodů Školské obvody jednotlivých spádových škol v Havířově se vymezují takto: Spádová škola : Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Hraniční, K Přehradě, Michníkova, Na Dolanech, Na Osinách, Na Polanech, Na Stezce, Olšová, Ovocná, Podélná, Přátelství, Severní, U Křížů, U Stavu, Zelená, Padlých hrdinů : všechna lichá orientační č , všechna sudá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Město Gorkého 1/329 okres Karviná Atriová, Eduarda Urxe, Gorkého, Jana Wericha, Janáčkova, J.A.Komenského, Koperníkova, Marxova, Máchova, Mírová, Místní, Nerudova, Příčná, Stavbařská, Tesařská, U Lesa, U Stromovky, Vardasova, Zednická, Hlavní třída : všechna lichá orientační č Dělnická : všechna lichá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, Česká, Garážnická, Horymírova, Jaroslava Seiferta, Jaselská, Karvinská, Křižíkova, Lašská, Marušky Kudeříkové, Na Špici, Osvoboditelů, Slovanská, Tichá, Vítězná, Dělnická : všechna lichá orientační č Spádová škola : Základní škola a Mateřská škola Havířov Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Alšova, Beethovenova, Bieblova, Československé armády, Dvořákova, Fibichova, Haškova, Hybešova, Horní, Chopinova, Jana Švermy, Jilemnického, Kolmá, K Zámečku, Marie Majerové, Na Důlňáku, Na Fojtství, Na Nábřeží, Na Prostředňáku, Na Schodech, Na Vyhlídce, Nám. Republiky, Nedbalova, Olbrachtova, Otevřená, Pavlovova, Purkyňova, Radniční, Rovná, Sadová, Slepá, Svornosti, Spádová, Široká, Šmeralova, Tylova, Třeneckého, U Koupaliště, U Letního kina, U Motelu, U Stadionu, U Školky, Vančurova, V Parku, Hlavní třída : všechna sudá orientační č Lípová : všechna sudá orientační č Selská : všechna lichá orientační č , všechna sudá orientační č.40-56

3 Spádová škola : Základní škola Havířov Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace A.S. Puškina, Beskydská, Bludovická, E.F.Buriana, Čajkovského, Dobrovského, Erbenova, Evžena Rošického, Gogolova, Gustava Klimenta, Hakenova, Jana Žižky, Jungmannova, Kapitána Nálepky, Kapitána Vajdy, Karla Čapka, Klidná, Lázeňská, Majakovského, Na Spojce, Ostrovského, Palackého, 1.máje, S.K.Neumanna, Sukova, Slezská, Tolstého, Turgeněvova, Vítězslava Nezvala, Dlouhá třída : všechna sudá orientační č Lípová : všechna lichá orientační č Národní třída : všechna lichá orientační č. 1-35, všechna sudá orientační č listopadu : všechna lichá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Antala Staška, Astronautů, Edisonova, Husova, Josefa Hory, Jožky Jabůrkové, K.V.Raise, Komunardů, Makarenkova, Matuškova, Mánesova, Mickiewiczova, Moskevská, Mozartova, Mladé Gardy, Resslova, Rossenbergových, Svatopluka Čecha, Švabinského, Uzavřená, Žákovská, Dělnická : všechna sudá orientační č Dlouhá třída : všechna lichá orientační č listopadu : všechna lichá orientační č Spádová škola : Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice Frýdecká, Borová, Březová, Datyňská, Dělící, Do Údolí, Dubová, Farská, Formanská, Frýdecká, Hálkova, Havraní, Jasmínová, Javorová, Josefa Kotase, Kosí, Květná, K Lučině, Luční, Mezidolí, Na Grůni, Na Hlinikách, Na Hranici, Na Kavkovicích, Na Kempách, Na Lánech, Na Pěšině, Na Sosně, Na Sioně, Občanská, Oblouková, Prostřední, Radliční, Rodinná, Rohová, Soví, Spojná, Strmá, Svážná, Šeříková, Těšínská, Turistická, Údolní, U Dubu, U Jednoty, U Kasperčoka, U Kostela, U Lesíka, U Lipek, U Mýta, U Mlýnku, U Nádrže, U Potoka, U Statku, U Stružníku, U Zborůvky, Větrná, Vratká, Vřesová, V Zaryjach, Zahrádkářská, Záhumenková, Zákostelí, Zámečnická, Zemědělská, Zřídelní, Padlých hrdinů : všechna lichá orientační č. 1-25, všechna sudá orientační č. 2-8 Jurije Gagarina : všechna lichá orientační č. 1-5, všechna sudá orientační č. 2a - 2b Selská : všechna lichá orientační č. 1-27, všechna sudá orientační č. 2-38

4 Základní škola Havířov Podlesí F.Hrubína 5/1537 okres Karviná Aloise Jiráska, Balzacova, Boční, Františka Hrubína, Jaroslava Vrchlického, Karla Havlíčka Borovského, Kubelíkova, Nad Terasou, Petra Bezruče, Točitá, Dlouhá třída : všechna lichá orientační č , všechna sudá orientační č Jurije Gagarina : všechna lichá orientační č. 7-27, všechna sudá orientační č Studentská : všechna lichá orientační č.9a - 11, všechna sudá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, Družstevnická, Jílová, Krajní, Mládežnická, Rušná, Slunečná, Tajovského, U Hájenky, V Zátiší, 17.listopadu : všechna sudá orientační č Dlouhá třída : všechna lichá orientační č Studentská : všechna lichá orientační č. 1-9, všechna sudá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná Čelakovského, Elišky Krásnohorské, Emila Holuba, Junácká, Karolíny Světlé, Kollárova, Kosmonautů, Kmochova, Myslbekova, Okrajová, Přemyslova, Přímá, Škroupova, Šrámkova, Želivského, 17.listopadu : všechna sudá orientační č Dlouhá třída : všechna sudá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres Karviná Dr.Janského, Generála Svobody, Korunní, Ladova, Lomená, Na Kremplách, Na Parceli, Osadnická, Petřvaldská, Sokolská, U Jelena, U Parkoviště, U Točny, Vedlejší, V.K.Klicpery, V Zahradách, Konzumní : všechna lichá orientační č Nová : všechna lichá orientační č , sudé orientační č.4 Okružní : všechna sudá orientační č. 2-4 E Školní : všechna lichá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Šumbark Jarošova 33/851 2 okres Karviná, Jarošova, Krátká, Polní, Růžová, Řadová, Smetanova, Šípková, Učňovská, Zahradní, Anglická : všechna lichá orientační č. 1-23

5 Lidická : všechna lichá orientační č. 1-41, všechna sudá orientační č C Obránců míru : všechna lichá orientační č.21-35, všechna sudá orientační č Okružní : všechna lichá orientační č. 7-19, všechna sudá orientační č Šenovská : všechna lichá orientační č Školní : všechna lichá orientační č. 1-9, všechna sudá orientační č.4 34 A Spádová škola : Základní škola Havířov Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, Akátová, Hřbitovní, Chatařská, Chrpová, Jedlová, Lazecká, Letní, Moravská, Nákupní, Na Bartošůvce, Na Kopci, Nad Tratí, Orlovská, Orlí, Podlesní, Pod Svahem, Požárnická, Prachatická, Smrková, Střední, Šachetní, Šumbarská, U Obory, U Školy, Výletní, Závodní, Zvonková, Konzumní : všechna sudá orientační č Nová : všechna sudá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Emy Destinnové, Heleny Malířové, Marie Pujmanové, Mládí, Odlehlá, Tovární, U Tesly, Lidická : všechna lichá orientační č , všechna sudá orientační č Spádová škola : Základní škola Havířov Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, Boženy Němcové, Dukelská, Kochova, Klimšova, Nám.T.G.Masaryka, Odboje, Opletalova, Ostravská, Sýkorova, Slovenského národního povstání, Staniční, U Jeslí, U Nádraží, U Závor, Wolkerova, Železničářů, Anglická : všechna sudá orientační č Okružní : všechna lichá orientační č. 1-5, všechna sudá orientační č. 2-6 Obránců míru : všechna lichá orientační č Šenovská : všechna lichá orientační č Školní : sudé orientační č. 2 Spádová škola : Základní škola Kapitána Jasioka Havířov Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Budovatelů, Cihelní, Fryštátská, Havířská, Hornická, Hornosušská, Hořanská, Jarní, Kapitána Jasioka, Kašparkovická, Lesácká, Lísková, Malá, Modřínová, Na Bělidle, Na Jitřence, Na Michalůvce, Na Pavlasůvce, Nový Svět, Obvodová, Osadní, Podolkovická, Povoznická, Pěkná, Plynárenská, Protější, Před Tratí, Říjnová, Sousední, Stará, Starý Svět, Středová, Travná, U Dvora, U Garáží, U Hřiště, U Lékárny, U Modlitebny, U Pošty,

6 U Pískovny, U Plnírny, U Skleníků, U Splavu, U Topolů, Úzká, Veveří, Vodní, Zručná, Životická, Dělnická : všechna lichá orientační č , všechna sudá orientační č Spádová škola : Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov Bludovice Selská, popis : celé území města Havířova Čl. 4 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově, ve znění OZV č. 3/2006 ze dne a ve znění OZV č. 10/2007 ze dne Čl. 5 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.. František Chobot primátor statutárního města.. JUDr. Bronislav Bujok náměstek primátora pro sociální rozvoj

Č. 7/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci

Č. 7/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci Č. 7/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci Zastupitelstvo města Liberec se usneslo dne 17. 12. 2009 vydat na základě

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České

Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České Žádám o seznam všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasina na území České republiky. Zároveň žádám o seznam těch kasin (=adres),

Více

Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014

Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014 Kalendář odvozu odpadů -II. pololetí 2014 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 13. do 17. října 2014 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z

Více

Vymezení spádových obvodů základních škol

Vymezení spádových obvodů základních škol Strana 1 (celkem 14) Vymezení spádových obvodů základních škol 1. MČ Brno-střed ZŠ Brno, Antonínská 3 Antonínská, Botanická po ul. Burešovu (č. 1 lichá, po č. 18 sudá), Cihlářská po ul. Burešovu (od začátku

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/35 ze dne 15.12.2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o školských obvodech základních

Více

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz

ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro příspěvkové organizace v odvětví školství příspěvek na provoz Strana 1 ZÁVAZNÉ UKAZATELE příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na rok 2005 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE pro

Více

13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. o školských obvodech základních škol

13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. o školských obvodech základních škol 13. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech základních škol Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 9. 2014 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Leden 2006 č. 2 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Radnice vyhověla občanům, sběrný dvůr na Slezské nebude Místostarosta Petr Cvik přijal na radnici

Více

Seznam škol oprávněných k čerpání benefitů v rámci programu Microsoft PiL School Agreement

Seznam škol oprávněných k čerpání benefitů v rámci programu Microsoft PiL School Agreement RED_IZO Name Street ZIP Town 600106144 Základní škola Komenského 4 679 04 Adamov 600003132 Základní umělecká škola Osvobození 11 679 04 Adamov 600136108 ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Školní 11 735 43 Albrechtice

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Vyhrajte dovolenou u moře.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Vyhrajte dovolenou u moře. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 33 prosinec - leden 2005 / 2006 Město koupilo Dům kultury, začne ho opravovat.

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Psí vyhláška: Co se smí a co ne.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Psí vyhláška: Co se smí a co ne. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 31 srpen - září 2005 Město pozměnilo své logo. Psí vyhláška: Co se smí a co ne.

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

Radnièní listy. Blíží se zápisy do prvních tříd! Kulturní měsíčník. na stranách 15-23. www.prostejov.eu. 27. ledna 2010. Ročník 11/číslo 1 ZDARMA

Radnièní listy. Blíží se zápisy do prvních tříd! Kulturní měsíčník. na stranách 15-23. www.prostejov.eu. 27. ledna 2010. Ročník 11/číslo 1 ZDARMA Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník 11/číslo 1 131978 131278 130791 127729 130361 ZDARMA 27. ledna 2010 129460 Kulturní měsíčník 850 000,- Kč 1 190 000,- Kč 1 290 000,- Kč 127945 127497 990 000,- Kč

Více

Fakta o úvěru pro město V následujících odstavcích

Fakta o úvěru pro město V následujících odstavcích Mimořádné vydání srpen 2003 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Fakta o úvěru pro město V následujících odstavcích se vám pokusíme předložit fakta o v současnosti médiích tak populárním

Více

URBANONYMIE MĚSTA JIHLAVY URBANONYMY OF THE JIHLAVA TOWN

URBANONYMIE MĚSTA JIHLAVY URBANONYMY OF THE JIHLAVA TOWN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: ZŠ, 2. stupeň Studijní obor (kombinace) Katedra českého jazyka a literatury český jazyk německý jazyk URBANONYMIE MĚSTA JIHLAVY

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600005305 EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. Praha 4 Jírovcovo náměstí 1782 Hlavní město Praha 4 leté obory vzdělání 600001873 Gymnázium a Hudební

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 12/číslo 1 26. ledna 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Rozloučili jsme se se starým rokem a vstoupili do roku nového, hodně štěstí! Na prahu nového

Více

Město proinvestuje příští rok 1,2 miliardy

Město proinvestuje příští rok 1,2 miliardy Vážení spoluobčané, rok 2012 se do dějin města Jihlavy zřejmě nezapíše jako zvlášť výjimečný. Nebyl to například rok dokončení mimořádně velkých investic. Přesto je v kalendáři zaznamenáno mnoho událostí,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

REVITALIZACE bytového domu 2013

REVITALIZACE bytového domu 2013 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ 500 02 Předseda

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7 Přelom roku tradiční čas bilancování Konec kalendářního roku nás tradičně vybízí k zamyšlení nad uplynulými dvanácti měsíci a zároveň nás inspiruje k plánům či předsevzetím do roku nadcházejícího. Dovolte

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květen 2006 č. 9 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Aquapark 27. května zahájí sezonu Aquapark na Olešné otevře své brány 27. května. Návštěvníci se

Více