INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství"

Transkript

1 INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI INUF Měsíčník číslo 41 ZÁŘÍ 2003 cena: dobrovolný příspěvek Pojďme, padněme, klaňme se před svým tvůrcem, Hospodinem! (Žalm 95,6) O letošních prázdninách jsem znovu otevřel knížku patera Raniera Cantalamessy Pozvání na horu Sinaj. Dílko čtenáře vybízí k putování a pomáhá mu v nalezení živého vztahu k Bohu. Starozákonní Sinaj je horou Boží, horou, na kterou Bůh člověka zve a kde k němu promlouvá. Vezmeme-li si příběhy těch, kteří se na Sinaji setkali s Hospodinem a rozmlouvali s ním (srv. Ex 3; 1Král 19), pak si uvědomíme, jak je někdy nesnadné, aby člověk opravdu uslyšel Boží hlas, uvěřil a setkal se s Bohem. Naším Sinajem, místem setkání s Bohem, místem poznávání Božího srdce i oživování naší víry bývají události našeho života, života v rodině, ve farnosti Máme za sebou čas prázdnin a dovolených a Vám se do ruky dostává zářijové číslo INUFu. Možná Vám to připadne zcela samozřejmé, ale mě, když píši tyto řádky, se vybavují mnohé události, které uplynulé tři měsíce přinesly. A běží mě hlavou dvě slova - Bohu díky. Po letošním létu si opět mnohem víc než před tím uvědomuji, jak zdánlivě obyčejné až samozřejmé věci jsou velikým darem. Psát o nich? Myslím, že o nich ví každý z nás. A právě mnohé z toho, co jsme prožívali, nás vybízelo a vedlo k setkání s Bohem, naslouchání jeho slovu, k modlitbě. A tak říkám Bohu díky. Za léto, které bylo teplé a krásné, ale také za každou osvěžující kapku deště, která o letošním létě byla vzácností. Bohu díky za dar života, dar zdraví, dar uzdravení, za Boží pomoc v nemoci, které se dostala v letošním létě všem našim nemocným. Bohu díky za každé lidské i křesťanské společenství, které posiluje a vzájemně nám pomáhá prožívat starosti i radosti našich životů s vědomím, že nejsme sami, opuštění, bez pomoci že je tu někdo, kdo s námi či za nás v modlitbě Pánu děkuje, chválí ho i prosí o pomoc, požehnání, uzdravení. Bohu díky za Vaši štědrost, obětavost a všechno ostatní, čím jste dávali najevo, že Vám záleží na životě našich farností a všech, kteří do nich patří. P. Pavel V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství let Cecilské hudební jednoty Období rozkvětu činnosti CHJ Společenská kronika 4 Desatero cesta ke svobodě: úvodní část nový seriál 5 Foto ze života farnosti: prázdninové pobyty Vzpomínky na Vrbatův Kostelec 6 O vzdělanosti u katolíků 7 Bible v rukou: Slavnost Nejsvětější Trojice Náš tip na výlet: studánka Stěpánka 8 Mariánský rok: Nauka o Matce Vykupitele 9 Sv. Florián Fejeton: Malý podvečerní rozhovor se smutným patronem 10 Zážitky z chaloupky děvčat v Havlíčkově Borové 11 Pozvánky akce Stalo se ve farnosti 12 Marie Rollerová Kociánová: Oustecké povídky: Mandlovka NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD K ORGANIZACI PRÁCE Z KŘESŤANSKÉHO POHLEDU JE PRO ORGANIZACI PRÁCE DŮLEŽITÉ: * VE VŠECH SVÝCH ČINNOSTECH MÍT BOHA STÁLE PŘED OČIMA (B. PASCAL). ZVEDÁM SVÉ OČI K TOBĚ, KTERÝ TRŮNÍŠ NA NEBI... (ŽL 123) * DOTAZOVAT SE NA BOŽÍ VŮLI. HOSPODIN NA LIDI POHLÍŽÍ Z NEBE, CHCE VIDĚT, MÁ- LI KDO ROZUM, DOTAZUJE-LI SE PO BOŽÍ VŮLI. (ŽL 14,2) * NASLOUCHAT BOŽÍMU HLASU. HOSPODIN MI KAŽDÉHO RÁNA PROBOUZÍ UŠI, ABYCH KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ Slavnost Povýšení sv. kříže (24. neděle v mezidobí) památka P.Marie Bolestné neděle v mezidobí SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, HLAVNÍHO PATRONA ČECH, státní svátek ČR (26. neděle v mezidobí) neděle v mezidobí 4. ročník farní drakiády v Hylvátech - pozvánka na straně 11 SLYŠEL. A JÁ NEVZDORUJI. (SROV. IZ 50,4-5) * A POTOM V KAŽDÉ DOBĚ OD BOHA ŽÁDAT, ABY ŘÍDIL TVÉ CESTY A VŠECHNY TVÉ STEZKY (TOB 4,19). HOSPODIN JE TOTIŽ VĚRNÝ; PODPÍRÁ KLESAJÍCÍ A POZVEDÁ SKLÍČENÉ, DÁVÁ POKRM V PRAVÝ ČAS, JE SPRAVEDLIVÝ VE SVÝCH CESTÁCH. JE BLÍZKO TĚM, KDO HO VZÝVAJÍ UPŘÍMNĚ; SLYŠÍ JEJICH VOLÁNÍ A ZACHRÁNÍ JE... (SROV. ŽL 145) VE SPOJENÍ S BOHEM MÁ ČINNOST ČLOVĚKA DEFINITIVNÍ A NADČASOVOU HODNOTU, PROTO: "SVĚŘ BOHU SVÉ POČÍNÁNÍ." (PŘ 16,3) /Z WWW. VIRA. CZ/

2 Děkanství informuje Nedělní bohoslužby: ZÁŘÍ 2003 Ústí nad Orlicí Dolní Libchavy České Libchavy Kerhartice Hejnice pravidelně v 7 a 8,30 hod. v kostele pravidelně v 8,45 hod. v kostele pravidelně v 10,30 hod.v kostele 14.9 v 10,30 hod. pouť(v kapli); v 10,30 hod. v DPS 7.9. ve 14 hod.; ve 14 hod. Vyučování náboženství ve školním roce 2003/2004 Prosíme rodiče, aby posílali své děti včas. Děti si budou nosit přezůvky, psací potřeby a materiály, které dostanou ve škole. Knapovec Hylváty Černovír ve 14 hod. v kapli v Dolním Houžovci v 10,30 hod ve 14 hod. posvícení Výuku náboženství Zahajujeme v týdnu od 15. září 2003 Pokud žák nemůže přijít, je třeba jej omluvit u vyučujícího. MŠE PRO DĚTI: 3.9.; ; v 17,30 hod. SLAVNOSTI slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa: mše svaté v Ústí n.o. v 7 hod. a 8,30 hod.; v Dolních Libchavách 8,45 hod.; v Českých Libchavách v 10,30 hod.; v Hylvátech v 10,30 hod. POUTNÍ MŠE SVATÉ: Kerhartice kaple Povýšení Sv. kříže, mše svatá 10,30 hod Dolní Houžovec kaple Panny Marie Bolestné, mše svatá ve 14 hod. VÝROČÍ POSVĚCENÍ: Černovír mše svatá ve 14 hod. PRVNÍ SOBOTY V MĚSÍCI: mše svaté v Ústí nad Orlicí v 7 hod. PŘÍLEŽITOSTI KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED PRVNÍM PÁTKEM: rozpis zpovědníků bude vyvěšen na vývěsce kostela Ústí nad Orlicí: pondělí ,30 18,30 hod. pátek hod. Dolní Libchavy: čtvrtek před 1. pátkem /2 hod. před mší svatou České Libchavy: na 1. pátek /2 hod. před mší svatou Třída Den Hodina Místo Vyučující 1. čtvrtek děkanství 2. pátek (+3) středa pondělí středa pondělí ZŠ Komenského ZŠ Komenského ZŠ Komenského ZŠ Komenského ZŠ Komenského Veronika Poslušná Veronika Poslušná Veronika Poslušná Veronika Poslušná Veronika Poslušná Veronika Poslušná 8. středa ZŠ Hylváty P. Pavel Kalita 9. středa ZŠ Hylváty P. Pavel Kalita SBÍRKY VE FARNOSTI sbírka na bohoslovce v Ústí nad Orlicí jsme vybrali ,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli v Ústí n.o. druhá sbírka na potřeby farnosti, vybralo se ,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste přispěli bude sbírka na církevní školy v diecézi 2

3 Kukátko do historie farnosti 200 let od vzniku CECILSKÉ HUDEBNÍ JEDNOTY v Ústí nad Orlicí Období rozkvětu Cecilské hudební jednoty Mší slavných řada v dýmu kadidla, lesk festivalů hudebních, kdy Haydn svým Stvořením všech srdce roztřásal, zas družných schůzí rušný shon a shluk, zas rodné městečko pod prvním sněhem, jak vyrušeno z klidu zimního se rozzvučelo plesem Cecilky Fr. Sychra Roku 1842 zemřel první starší Jednoty a městský starosta Jan Kormout, který se zasloužil o zvelebení chrámové hudby a činnost Jednoty po všech stránkách. Již za jeho života se připravovalo provedení nového Haydnova díla slavného oratoria Stvoření světa, které už vyžadovalo vysokou interpretační zdatnost. V té době už se hrálo ve Vídni, Berlíně, v Paříži, v Petrohradě CHJ provedla toto oratorium pod vedením ředitele kůru Fr. Hniličky 26. července Bylo přijato s velkým nadšením. Tou dobou byla už činnost CHJ velmi bohatá. Během celého roku se uváděly cenné mešní skladby, při slavnostních příležitostech zněla hudba Haydnova, Mozartova, Beethovenova, Cherubiniho a dalších. Na Velký pátek slyšeli věřící v chrámu Haydnových Sedm slov Kristových a od Beethovena Ježíše na hoře Olivetské. Současně se šířila sláva Jednoty do velkých měst a dalekého okolí. Zábrodský uvádí také zajímavou historku o nákupu nových hudebních nástrojů: Roku 1846 objednán byl pro kůr Cecilský nový violon (basa) v ceně 60 zl.stř. u výborného houslaře kutnohorského Josefa Homolky. Když však Homolka přivezl osobně violon do Ústí, pokladnice Cecilská byla prázdna. Poněvadž pak Homolka hodlal odjeti hned druhého dne a na zaplacení smluvené kupní ceny nechtěl čekati, uspořádala se bez odkladu po městě sbírka, kterou obstaral čestný člen Jednoty MUDr. Jan Janda, lékař ve Světlé, dlící tenkráte právě návštěvou v rodišti svém. Za několik hodin tolik příspěvků se sešlo od členů Jednoty a hudbymilovných občanův, že kůr Cecilský mohl Homolkovi smluvenou cenu hned zaplatiti a violon si ponechati. Jednota si postupně pořizovala další nové nástroje a obohacovala hudební archív. V roce 1851 bylo provedeno oratorium Ztracený ráj (předlohou byla slavná Miltonova báseň), jehož autorem byl mladý Alois Hnilička, který provedení s úspěchem sám řídil. Téhož večera vystoupil i mladý absolvent konzervatoře Antonín Benevic (A. Bennewitz, pozdější její ředitel, byl učitelem vynikajících houslistů Fr. Ondříčka, O. Ševčíka a dalších, narodil se v nedalekém Přívratu r Jeho působení na konzervatoři je nazýváno zlatým věkem konzervatoře pozn. H.F.) V těchto letech dostala CHJ krásný dar obraz sv. Cecílie který jí věnoval nově přistupující člen Václav Víšek místo poplatku za přijetí (r. 1849). Velmi detailně a zajímavě o tom píše Zábrodský: Obraz ten, vlastní to práce nového člena, byl v den před sv. Společenská kronika Ze záznamů farní matriky Křty: 8.6. Veronika Matějková, * Kateřina Anna Krásová, * Romana Anna Fikejzová, * Jan Křtitel Václav Ráček, nar Veronika Holásková,* Johana Marie Ludmila Holušová, * Kateřina Ludmila Dolečková,* Sňatky: Marek Mucha a Jana Vacková 8.8. František Vacek a Zita Bučányová Martin Šimek a Monika Petroszká Pohřby z kostela: Zdeněk Janko, ve věku 89 let 4.8. Robert Jano, ve věku 28 let Eva Pinďáková, ve věku 61 let Cecílií nejprve přinesen do bytu staršího Vojtěcha Stehny. Po té shromáždili se hudebníci pod vedením Jana Kaplana, toho času foukací hudby ředitele, v domě Marie Štanclové (čp. 6 na náměstí), kde konalo se Cecilské shromáždění, a odtud vypravili se na podměstí do fabriky, kde bydlela vdova po Frant. Královi starším a kde se posud nacházela spolková pokladnice. Poděkovavše vdově Králové za přechovávání Cecilské schránky, odnesli pokladnici při hlučné hudbě do domu Vojtěcha Stehny, s tou žádostí, by onu tu samou, jakož i celou společnost pod svou ochranu přijal, což on také učiniti přislíbil. Když pak spolkový contralor Jarolím Janda se slzami v očích proslovil srdečnou a dojemnou řeč, odnesli dva bratří ve vší uctivosti a za hlučné hudby darovaný obraz sv. Cecílie do domu Marie Štanclové, kde jej zavěsili na stěnu a osvítili lampami. Druhého dne v 9 hodin ráno donesen byl obraz celým shromážděním ve slavnostním průvodu do kostela, kde děkanem a vikářem Janem Jansou při hlučné střelbě a slavné hudbě byl posvěcen s tou výjimkou, by vždy zůstal na kruchtě k uctění všem hudebníkům. Po vysvěcení následovaly slavné služby Boží, při nichž provedla se Cherubiniho mše z d-moll, která i s posvěcením trvala 2 1/4 hodiny a při níž se hlučně střílelo. Po skončené mši odnesen obraz sv. Cecílie opět v průvodu do domu Marie Štanclové, kde zůstal přes celou slavnost Cecilskou, načež teprv trvale umístěn byl na kruchtě nad varhanami. Roku 1853 dovršila Jednota 50 let svého trvání. Tato událost byla celým městem důstojně oslavena. /Podle Pamětí CHJ od Josefa Zábrodského připravila H.Frimlová, pokračování příště/ 3

4 DESATERO - SVĚTLO KE SVOBODĚ Desateru přikázání jsou už tři tisíce let. Slova tohoto jedinečného mravního kodexu obsahují veškerou podstatu morálních principů a řádu života. Dodnes žasneme, jak úžasné poselství k nám ze starověku promlouvá. Civilizace a státy, které se v minulosti skutečně tohoto zákona držely, vzkvétaly. Lidem, kteří si jeho slova zapsali do svých srdcí, se dařilo. My sami jsme udělali zkušenost, že respektovat Boží řád přináší nejen pokoj, ale i radost. Respektovat pravidla obecně se vyplácí, pravidly silničního provozu počínaje. O Božím řádu uvažujeme méně. Přesto je k opravdovému životu přinejmenším stejně tak potřebný. Známe ho? A víme, co nám jeho slova chtějí říct? Zaposlouchejme se do slov 19.žalmu: Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, působí radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější jsou poučením i pro mne, prozíravý, kdo na ně dbá! Sotva lze lépe než těmito inspirovanými větami vyjádřit prostou pravdu. Že totiž Desatero nebylo vymyšleno proto, aby nás v něčem omezovalo, aby znásilnilo náš tak urputně chráněný pocit svobody. Bible svědčí o tom, že člověk není pro Desatero, ale že naopak Boží zákon slouží člověku. Je dobré přicházet věcem na kloub, je dobré pokusit se porozumět Zákonodárci, proč je to tak a ne onak, co nám chce říci. Je užitečné a prozíravé pochopit přikázání ne jako omezující mantinel, ale jako vymezený prostor bezpečí, v němž se lze pohybovat beze strachu z chaosu a zmaru. I proto nabízíme tento nový seriál. JÁ JSEM HOSPODIN, TVŮJ BŮH, JÁ JSEM TĚ VYVEDL Z EGYPTSKÉ ZEMĚ, Z DOMU OTROCTVÍ Toto je naprosto nezbytný prolog přikázání, jak ho čteme ve 20.kapitole Exodu (2.knihy Mojžíšovy) nebo v5.kapitole Deuteronomia (5.knihy Mojžíšovy). Bez tohoto svrchovaně důležitého úvodu nevíme, kdo mluví, proč mluví, přehlédneme, že hlas ze Sinaje je hlasem starajícího se a milujícího Otce, a nikoli despotického orientálního zákonodárce. Či spravedlivého a věčně neusmířeného Pána Boha. Připomeňme si ve velké zkratce historické souvislosti. Izraelské kmeny ve 13.století př.kr. již po několik staletí otročí na stavbách egyptských měst a faraonských velepomníků. Na svém osudu mimochodem vidí, kam vede zdegenerovaná víra uctívaní zvířat a pohanských bůžků. Začínají ztrácet naději, dokonce mají být vyhlazeni. Vtom přichází jeden z nich a tvrdí, že slyšel hlas Boha otců z hořícího keře to znamená z prostředka utrpení. V tu chvíli neuvěřitelná zpráva, že Hospodin Bůh na potomky Abrahámovy nezapomněl. Potom prožívá Izrael svůj rok zázraků, vysvobození, všichni jsou svědky toho, že jsou vyvedeni a zachráněni samotným Pánem nebes. Egyptský Stalin se ovšem staví na zadní a za pár dní mají izraelští za zády elitní pohotovostní pluk, před sebou moře. Lidsky naprosto neřešitelná situace. Uprostřed skutečného moře a moře pochybností ale znovu prožívají, že oblak nad jejich hlavami nebyl jenom sen. Děsivý zážitek se mění v radost a lid Mojžíšův si znovu uvědomuje, že jeho Bůh je nejen veliký a mocný, ale i pozorný a starostlivý. Tato ohromná zkušenost záchrany prolíná jako nit celou starozákonní teologií. Hospodin je někdo, kdo nás vysvobodil z otroctví. Přiznal se ke svému nárůdku tváří v tvář lomozící mašinérii nejstaršího státu světa. Nebyl nezúčastněný (je přeci Hospodin, tj. hospodář, starající se ), ale opakovaně se za svůj vyvolený národ bil. Ten národ, řekli bychom, ho něco stál. Přivedl ho do svobody a tím ho paradoxně vystavil i nebezpečí. Už tehdy, když Bůh obdaroval svobodou první lidi, je vystavil velkému riziku. Co když člověk svou svobodu zneužije a Boží dílo zničí? Nebude pak obviňován jeho Tvůrce? Není náhodou, že právě na cestě z jistého otroctví do nejisté svobody (už se nebudou moci na nikoho vymlouvat) bylo to zřejmě někde na Sinaji nabídl Hospodin svému lidu znovu smlouvu. Jinými slovy nabídl mu potvrzení vztahu. Oslovuje jako zachránce, osvoboditel, ne jako suverén. Židé to vědí, prožili si to. Kdyby jen třetina lidstva vzala Desatero vážně, muselo by se tolik věcí změnit k lepšímu. Když rozkryjeme slova Písma, slyšíme: Poznali jste, že vám přeju. Ale chci, aby se vám dařilo i nadále. Protože vás mám rád, nabízím vám recept na život ve svobodě, zásady, kterých se nesmíte zříct, nemáte-li se minout cílem. Tyto rady byste museli pracně a dlouho objevovat dávám vám je zdarma! Chcete-li být opravdu šťastni, dodržujte toto všechno, co vám říkám. Budete-li to všechno zachovávat, bude se vám doopravdy dařit. A ostatní na vás uvidí, že já jsem Hospodin, živý Bůh. Izrael ze se své strany svobodně rozhodl vstoupit do tohoto nabízeného vztahu a přijal jeho podmínky. Nebylo to manželství z rozumu (za což bývá vydáván vstup do EU), byl to vztah skutečný, opravdové partnerství. I když mnozí reptali brzy jako Češi a stejně jako oni se sháněli po egyptských hrncích, přesto si až do dnešních dnů Izrael rok co rok v noci ze 14. na 15.nisan připomíná paschu, slavnost vysvobození z Egypta, vrcholný okamžik svých dějin. Pro nás křesťany má tato událost mimochodem ještě hlubší význam, ale to víme z Velikonoc. Zkušenost Mojžíšova lidu totiž není jenom jeho zkušeností. Vždyť on je zde jako předobraz celého lidstva. Je zkušeností i našeho národa a dokonce se má stát i osobní zkušeností každého z nás. Bůh nás chce mít za své partnery a přátele. Nechce narušení tohoto vztahu, nechce nás vlastně ztratit, a tak nám sděluje svá pravidla hry, do nichž už od počátku světa vložil zdroj našeho štěstí. Hospodin je svatý a takovým chce udělat i svůj lid. Jeho slova jsou nezrušitelná a proto byla symbolicky vytesána do kamene, do dvou Desek zákona. Mojžíšovy knihy obsahují vedle drahocenného Desatera i celou řadu jiných správních nebo trestních předpisů, které neměly v soudobé starověké společnosti naprosto žádnou obdobu. Připomeňme jen výslovný zákaz lidských obětí, právo na odpočinek (lidí i tažných zvířat!), ochrana a pomoc otrokům, sirotkům a vdovám, zajištění emigrantů a bezdomovců, zdravotnické předpisy hygieny atd. Dokonce i půda a příroda jsou chráněny před bezprávím a možným lidským kořistnictvím Stojíme tu s úžasem před velikou moudrostí Starého zákona a ptáme se. Písmo je a vždy bylo nejčtenější knihou světa. Proč lidstvo dodnes neuvedlo v život jeho zásady? Kdyby jen jeho třetina vzala Desatero vážně, muselo by se tolik věcí změnit k lepšímu. Tak aspoň uvažoval prezident R.Reagan. Pojďme si i my, kteří si tolik zakládáme na svém rozumu, připomenout zásady prostých a vysmívaných semitských kmenů, přátel Božích. Pojďme hledat moudrost tam, kde je možné ji nalézt. Jen z lásky k vám, a proto, že Hospodin zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky faraona, egyptského krále. Pochop tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, který zachovává smlouvu a lásku až do tisícího pokolení k těm, kdo ho milují, kdo dbají na jeho příkazy. (5.kniha Mojžíšova) Příště: Nebudeš mít boha mimo mne Podle Václava Vacka připravil Zdeněk Hübner 4

5 Prázdninové pobyty dětí a mládeže Týden pro mladé od 13let: seznamovací hra Vzpomínky na pobyt ve Vrbatově Kostelci Tento rok jsme se rozhodli strávit společný týden ve Vrbatově Kostelci, který je vzdálen jen 55km. Proto se většina z nás rozhodla jet na kole. Pouze pár jedinců, jak by řekl Vojta Mátlů: zrozených z gauče, urazilo tuto cestu vlakem. Faru, kam jsme dorazili jen s menšími ztrátami, jsme našli v provozuschopném stavu, a tak jsme se vydali na průzkum okolí. Na dva zatopené lomy a fotbalové hřiště jsme si opravdu nemohli stěžovat. Téměř veškerý čas jsme totiž trávili buď koupáním v lomu, nebo hraním fotbalu a basebalu na hřišti. Ale nesmíte si myslet, že jsme se jen flákali! Jeden a půl dne jsme strávili dobrovolnou prací kolem fary. Absolvovali jsme přednášky na téma: partnerské vztahy, 1 Jan Hus a nejasnosti kolem, hudební styly- a co na to církev. Mimo jiné jsme stíhali vařit, uklízet a vymýšlet rozmanitý program: slovo na den, modlitba, fotbalový 2 zápas se skauty, výlet, diskotéka a mnoho dalších zajímavých činností Verča & Helča Týden pro mladé od 13let: u společného stolu Pobyt děvčat v Borové: táborová hra Pobyt děvčat v Borové: na farní půdě Týden pro mladé od 13let: večerní debata Další foto z prázdninových pobytů dětí a mládeže si můžete prohlédnout na nástěnkách vzadu v kostele. 3 5

6 O VZDĚLANOSTI U KATOLÍKŮ Výchova a vzdělání patří mezi témata, nad kterými se v církvi zamýšlíme nejčastěji. Jak by také ne, všichni jsme se nechali vychovat a vychovávat Kristem, zakusili jsme, jak osvobozující a nádherné je mít takovéhoto Učitele a Rádce, nechali jsme se jím vpravdě unést. O to víc toužíme, abychom tuto svou zkušenost předali i dál, našim nejmladším, a přemýšlíme nad způsoby, jak toho nejlépe dosáhnout. Od úrovní farností až k osobě nástupce sv.petra se mluví o významu vzdělání a vzdělanosti a její potřeba se nepřestává zdůrazňovat. Papežové posledních desetiletí se netají tím, že nevědomost je křesťanovým nepřítelem největším, větším, než nevěra. Překvapuje proto, že dnes v našich farnostech zaznívají i hlasy zcela opačné. Na svých toulkách vlastí i cizinou se opakovaně setkávám s lidmi, hluboce věřícími katolíky, kteří opakovaně význam vzdělání pro život ve víře bagatelizují. Snahu po poznání přičítají lidské pýše, zapojení rozumu do duchovního života předem vylučují. Varovně přitom ukazují prstem na západní (německé!) teologické fakulty, kde podle nich bují hereze jako výsledek jejich marného rozumářského snažení. Na kolena, pane, na kolena, slýchám od těchto bratří (popravdě spíše sester), a pokouším-li se oponovat, jsem hbitě odmrštěn s tím, že stojím na opačném konci barikády, kterou prý v církvi vytvářejí lidé jako já. Tudíž zřejmě ti přemýšliví Není mi jasné, odkud panímáma (dejme tomu ze Svitav) zná situaci na západních teologických fakultách. Není mi jasné, proč je jí zatěžko přečíst si některý z projevů Jana Pavla o významu vzdělání (třeba na fóru UNESCO), i když jinak se Svatým otcem pochopitelně zaklíná. A už vůbec mi není jasné, proč rozum, který jsme obdrželi jako velký dar od samotného Boha, musí nutně v jejím vidění světa páchat jen zlé věci. Obavě uvedené sestry rozumím. V zásadě má asi strach, aby se podstata víry nerozplynula v planém filozofování a mudrování, aby víra uchopená rozumem intelektuálů neztratila na své opravdovosti a vřelosti, aby se z úrovně nádhery mezilidských vztahů nepřenesla za práh pouhého teoretizování. Bál se toho na konci 2.století ostatně už Klement Alexandrijský (sám veliký učenec a myslitel), který ovšem na otázku, co znamená být křesťanem, nemluvil o školách, knihách ani Písmu, ale řekl: Na rok si tě vezmu do svého domu. Bál se toho i velký český pedagog Josef Šauer, který řekl: Vykládati věci vychovatelské bez příkladů jest jakoby botanisovati v balonu. Křesťanský život každodenní bratrské lásky a vzájemné pomoci je bezesporu něčím, čím náš duchovní život získává na šťávě. Přesto se jako učitel a křesťan, kterého baví zaměstnávat (i ve věcech víry) rozum, musím významu vzdělání pro náš všední život ve víře rozhodně zastat. Vzpomeňme, že právě církev se svými kláštery byla od úsvitu nejen našich dějin ohniskem, ze kterého se šířila kultura a vzdělanost. Vzpomeňme na nepřehlédnutelnou postavu svatého knížete Václava. Jeho svátek 28.září je už po několikáté státním svátkem. Jak by mohla v barbarských časech počátku 10.století vyšlehnout takováto postava, nebýt kvalitního školního vzdělání a Ludmiliny výchovy, které, jak správně připomíná Petr Piťha, se jako vzor našim časům spojily v jediný proud? Čím jiným byly hnány středověké, církví spravované univerzity, jejichž objevy a vynálezy (třeba jen brýle ze 13.století) tak ulehčily náš život, než touhou po vzdělanosti a poznání? Jak v této souvislosti nevzpomenout na obrovské pedagogické dílo jezuitů, jejichž misionářskou činnost oceňoval a s nimiž při celosvětové náboženské obnově (a dokonce i při reformě školství ve znovuobnoveném českém státě počítal i z vlasti vyhnaný Jan Ámos Komenský? A co by asi řekly voršilky, už v 17.století schválený řád průkopnic vzdělání dívek, nemluvě o tridentském koncilu, který o století dříve nařídil jako nejúčinnější taktiku vůči postupující reformaci soustavné vzdělávání ve víře! A to už z nedostatku místa nemluvíme o piaristech, kteří se (zvlášť v Itálii) věnovali dokonce i výuce hluchoněmých, o Školských bratřích, o výchovném systému sv.jana Boska A pokud bychom chtěli náš krátký historický exkurz dotáhnout téměř až do současnosti, vzpomeňme ještě na vděčnost posluchačů ve vězení, když jim v krutých 50.letech minulého století s rizikem přednášeli stateční myslitelé a kněží od Jáchymova až po Leopoldov. I v těchto nejbezmocnějších letech cítili, že vzdělání, přehled a rozhled je něco, co bytostně patří k jejich osobnosti a co si jako vnitřně svobodní lidé nemohou a nesmí nechat vzít. Jedním z nejodvážnějších byl tehdy starý profesor a kněz Dominik Pecka. Na jedné straně ukazoval sekularizovanému člověku, jak je neúplný a ohrožený, když v sobě zabil Boha a jeho řád. Na druhé straně vyváděl církevního člověka (austrokatolické species) z paternálně infantilní struktury, která brzdila rozvoj osobnosti (viz Teologické texty 2/92, s.78). Důvod nerozumět mu tedy mohli mít všichni, věřící i nevěřící. On však našel vzácnou vyváženost, jeho osobnost plná humoru, noblesy a krásy byla magnetem i v časech nejtěžších. I na jeho velké a přitom pokorné osobnosti je vidět, že vzdělanost je něco, co katolíkovi sluší a čeho by se církev dneška neměla a nesmí bát. Zdeněk Hübner 6

7 Bible v rukou vybíráme z nedělních textů cyklu B 26.neděle v mezidobí ( 28. září) 1. čtení (Moudr 2,12a.17-20) Úryvek Dnešního prvního čtení se vrací ke Knize Moudrosti. Moudrostí se zde rozumí jednak umění rozhodovat se za různých okolností správně, ale především je to bázeň před Hospodinem, ne však bázeň z Hospodina. Bázeň před Hospodinem směřuje k spravedlivému životu a k meditaci o tom, co člověk ví o věcech Božích i lidských, protože znalost věcí stvořených vede člověka k Bohu. Všechna moudrost lidská vyplývá z moudrosti Boží. Kniha Moudrosti je ve starých rukopisech a překladech nazývána Moudrost Šalamounova, ale víme, že tento izraelský král s pověstnou moudrostí není jejím autorem. Styl spíše ukazuje na autora, který se setkal s řeckým myšlením filosofií. Zároveň dobře zná židovské prostředí a poslání vyvoleného národa. Kniha tedy patrně vznikla někdy v 1. stol. před Kristem v Židovské diaspoře někde v Egyptě pravděpodobně v Alexandrii, kde bylo tehdy centrum helénské vzdělanosti a zároveň zde žila početná židovská komunita.autor vložil svou nauku o moudrosti do úst Šalamouna patrně proto, aby tak dodal slovům větší vážnost, což byl tehdy běžný literární styl a setkáváme se s ním i u jiných biblických knih. Dnešní úryvek začíná výzvou: Číhejme na spravedlivého! Podle slovesa číhat, které spíš odpovídá mysliveckému slovníku, poznáváme míru podlosti ve vztahu bezbožníka a spravedlivého nebo bezbožníka a Boha. Zkoušeným není vlastně jen spravedlivý člověk, ale Bůh, který se ho má ujmout. Ten, kdo spravedlivého zkouší- nevěří mu, je satan (podobně i v knize Job). (I Ježíš na kříži byl zkoušen: Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže! ) vyčíhnutí spravedlivého v situaci, ve které je překvapen, má být kritériem pravdivosti jeho slov. Nahodilé okolnosti a snad i výjimečná situace vyhlédnuté oběti se mají stát objektivním měřítkem spravedlnosti a soudu nad ním, který má rozhodnout o jeho konci. Proč má být člověk zkoušen? Pochopit to znamená celou situaci zasadit do tehdejšího dění. Tehdy se Židé znovu vraceli do Egypta, ne však již jako otroci, ale jako obchodníci a svobodní lidé.a postupně jich bylo čím dál víc a stali se úspěšnou menšinou. Jak jsme již řekli, V Alexandrii se vytvořila silná židovská komunita. (Zde také vzniká řecký překlad Písma tzv. Septuaginta pořízený právě pro židovskou diasporu.) Jak už to bývá, židé v tomto městě neměli snadný život. Jejich úspěch a vliv jim pohané mohli jen závidět. Oni zámožní a rozmařilí pohané, navíc domýšliví, pro svoji učenost nemohli pochopit, že chudí a nevzdělaní židé by mohli mít lepší náboženství než oni. Proto byli židé nenáviděni a často pronásledováni. Tak tu najednou stojí proti sobě svět věřícího, který spatřuje svou naději v životu v moudrosti a spravedlnosti a svět pohana bezbožníka, jehož životním krédem je co nejvíce si užít života. To pochopitelně vyvolává střet, v němž zdánlivě mají navrch ti druzí. Obstojí věřící v různých zkouškách a nástrahách? Ani Kristus Pán nebyl ušetřen takových zkoušek. Nepodobá se až nápadně naše současnost tomuto biblickému prostředí? I nás často lidé testují, zda ten náš život odpovídá našemu přesvědčení. Naše chození do kostela totiž naše okolí nesmírně provokuje. Obstojíme? Použitá literatura: Český misál, vydání 1995; Karel Flossmann, Liturgický rok B; Aleš Opatrný, Stůl slova, cyklus B /připravila redakce/ ODPOLEDNÍ VÝLET KE STUDÁNCE ŠTĚPÁNCE Nedávno jsme při návštěvě známých dostali tip na pěkný výlet.hned za několik dní jsme ho vyzkoušeli, a protože se nám moc líbil, rozhodli jsme se s vámi podělit o tento milý zážitek. Pokud nevíte, co s načatým odpolednem a nespěcháte do hajan, ba naopak byste ještě rádi prožili pár pěkných chvil někde v klidu o samotě, pak právě pro vás je tu náš dnešní typ na výlet. V prvé řadě je dobré vědět, že výlet je opravdu vhodný jen na odpoledne nebo podvečer, protože studánka Štěpánka není daleko. My jsme výlet k ní i zpět zvládli autem asi za dvě hodinky a to jsme se u studánky zdrželi dost dlouho. Ale ani na kole není studánka daleko, i když je nutné poprat se s polovinou kopce na Hrádku. Studánka, přesněji řečeno lokalita se studánkou Štěpánka, se nachází nedaleko od obce Hrádek. Za výchozí bod si zvolme třeba kapličku na Hrádku, i když pro cestu autem je možná lepší zaparkovat přímo u cesty vedoucí ke studánce. Od kapličky na Hrádku se vydáte kousek po levé straně silnice směrem nahoru jako do Sloupnice. Asi po 100 metrech vlevo odbočuje z hlavní silnice štěrková cesta značená modrou turistickou značku směr Řetůvka. Po ní se vydáte. Projdete kolem dřevěného kravína a pastvin s ohradami až k lesu. Není to ani kilometr. Na kraji lesa u cesty vlevo objevíte starý vykotlaný pařez přikrytý poklicí, který vypadá jako latrína. Ale záchod to není, nýbrž jsou v ní ukryté šťávy a prosba, aby lidé pařez neničili. Půjdete ještě kousek dál po cestě a za chvíli také po levé straně uvidíte na stromě napsané písmeno Ř. Zastavte se a zaposlouchejte se, zda neuslyšíte bublat potůček. Jestliže ano, pak již snadno určíte směr, kterým se vydat dále. Ostatním napovíme, že několik metrů za písmenem Ř po levé straně objeví vyšlapanou lesní cestičku svažující se dolů. Když se po ní vydáte, objevíte i ve křoví ukrytý nápis na ceduli: Studánka Štěpánka vás vítá. A opravdu. Ještě několik kroků a objeví se před vámi malebné údolíčko na kraji lesa s velikou studánkou křišťálové vody ohrazenou hladkými hrázkami. Z ní vytéká potůček, který na své cestě do údolí roztáčí tři vodní plechové mlýnky a naplňuje tři malá jezírka. Je tu i několik pohodlných laviček vyrobených ze dřeva, na které si můžete sednout. Nahoře nad potůčkem ční starý dřevěný kmen kazatelna", k níž se dá bez problémů vyškrábat po lesní cestičce vedoucí okolo štátulky, ve které je napsána Modlitba za vodu báseň Jana Skácela. Z kazatelny je krásný výhled na celé údolí i přilehlý les a na ní najdete plechové desky s kázáním. Jsou to pěkné texty a básničky. Můžete je z kazatelny předčítat lidem, kteří sedí dole na lavičkách. Po cestě ke kazatelně jsme zde dokonce objevili i maličkou Lurdskou jeskyňku s malou soškou P. Marie. U studánky je i několik keramických hrníčků pro případ, že byste chtěli okusit kvalitu místní hrádovácké vody. My to nezkoušeli, i když průzračná studánka k napití přímo lákala. Nesmíme zapomenout, že ještě nad studánkou je pěkný dřevěný přístřešek, ve kterém najdete různé texty a říkanky s obrázky nejen o vodě, které sem přinesli mnozí návštěvníci údolí. Můžete se pěkně posadit na lavičku a všechno si v klidu prohlédnout za zvuku bublajícího potůčku či zpěvu ptáků, kteří se zrovna chystají na své večerní cesty. Ke studánce občas také nějaký přiletí a vy můžete pozorovat, jak si ve vodě umývá své peří. Potkat se zde můžete i se skokany hnědými, kteří se schovávají u tůněk s vodou. Když načerpáte dostatek štědrého klidu a energie lesní přírody, kterým údolí přímo oplývá, můžete se pomalu vydat stejnou cestou zpět, pokud nemáte zájem prodloužit si výlet třeba do Řetůvky po pěkné lesní cestě. A pokud vám u vody vytrávilo, doporučujeme zastávku v restauraci na Kolibě, která je takřka po cestě. Z bohatého jídelníčku až překvapivě levných jídel doporučujeme vyzkoušet Hubertův špíz pro dvě osoby. A potom už hurá domů. Ale ke studánce se jistě určitě někdy vrátíte. Je tu totiž opravdu moc hezky. Zdraví M a V. Poslušný 7

8 V královéhradecké diecézi prožíváme rok Panny Marie. Také papež Jan Pavel II. vyhlásil apoštolským listem Rosarium Virginis Mariae tento rok rokem svatého růžence. Po několik měsíců se v této rubrice budeme setkávat s různými články na téma: Maria, mariánská nauka, úcta k ní, modlitba růžence, mariánská zjevení, zázraky atd. Také vy můžete poslat svůj příspěvek nebo reakci na články. Nauka o Matce Vykupitele Jak to vlastně s tou Pannou Marií je? Jaká je tradice a víra církve? Jaké je její učení o Matce Boží? Protože také v těchto otázkách nemáme mnohdy jasno, není na škodu připomenout si základní aspekty naší víry. Pro úplné pochopení článku odkazujeme na tuto rubriku v minulém čísle, kde jsme se již těmto otázkám věnovali. Dnes si povíme o tom, proč je Maria nazývána Pannou. Pravda, pro kterou se nám často neprávem vysmívají nejen nekatolíci, ale i naši nevěřící souputníci. Ani my sami jí moc nerozumíme. Mariino ustavičné panenství Dalším privilegiem je její panenství, které je velmi napadané, bohužel někdy i katolickými teology. Jde u ni o panenské mateřství (ona není nejdřív panna a pak matka, to by potom nebylo nic zvláštního), jak říká Izaiáš 7,14: "Pán sám vám dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a nazve ho jménem Emanuel". Co by to bylo za zvláštní znamení, kdyby výraz "panna" byl nesprávně přeložen, jak tvrdí někteří protestantští i katoličtí vykladači? V hebrejském textu je "ha almá", a to by eventuelně mohlo znamenat i dívka, která pak nemusí být vždy pannou. Tento výraz "ha almá" se přitom používá i o pannách, které ještě mají své panenství. Co je ale důležité, je to, že už starověk to přeložil do řečtiny jako panna a kdyby tehdejší židé (a tehdy Starý Zákon překládali židé) byli přesvědčeni, že jde o normální dívku, která už nebyla pannou, tak by toto slovo přeložili neanis, což je dívka, která je m1adou ženou a nemusí být panna. Oni to však přeložili jako parthenos, což znamená, že neměla nic s mužem. A to nalezneme již v Septuagintě, kde je přeloženo" parthenos" a ne "neanis". Takže i v rabínském prostředí bylo povědomí, že prorok mluví o ženě, která bude pannou a přitom porodí. Jinak by to nebylo nic zvláštního. "Pán sám vám dá znamení" (Iz 7,14). Co by to bylo za zvláštní znamení, že mladá dívka počne a porodí syna, to je věc běžná. Proto se P. Marii přisuzuje, že ten, který byl počat v jejím lůně, byl skutečně z Ducha sv. A ten Duch sv. není jen nějakým symbolem pro Josefovu víru, že když s Marií normálně manželsky žil, tak přitom myslel na Boha. Evangelia výslovně počítají s tím, že Ježíš nebyl počat za přispění muže. Došlo k tzv. parthenogenezi, tj. že počala panna jakožto panna a stala se matkou jakožto panna, bez přispění muže čili, že to, co v ní bylo způsobeno, bylo zásahem Božím - že to je zázrak. Ale protože se dnes na zázraky moc nevěří a nechce věřit, tak prostě nepočítáme s tím že by Bůh nějak zasáhl do dějin. Již II. cařihradský sněm r.553 mluví o Panně Marii, jakožto o "aei parthenos" - stále panna, tj. byla ustavičně panna před porodem, při porodu i po něm. Panenství provázelo nejen její mateřství,ale i celý další průběh jejího života. Při zvěstování říká P. Maria andělovi: Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám. Tato otázka je dána jako cosi význačného. (Lk 1,34) naznačuje, že se nepočítalo s tím, že by měla přestat být pannou. Lk 3,23 sice mluví o Ježíšovi jakožto o synu Josefa tak, jak se lidé domnívali, protože podle Mojžíšova zákona byl Ježíš zákoně Josefovým synem - tedy podle zákona, ale nikoliv fyziologicky. Co se týče Mariina panenství po porodu, tak se dnes na fyzické panenství nek1ade tak velký důraz, protože je zde fyziologický problém (porušeni panenské blány), i když mohou existovat určité výjimky. Ve starověku se ale považovalo za podstatné panenství při porodu. Jak je nám však znám citát Lk 2,7, že P. Maria po porodu zavinula dítě do plenek a uložila do jeslí, tak tam mohlo jít o něco mimořádného. Když si to představíme prakticky, tak žena těsně po porodu by asi těžko sama zavinula dítě do plenek a uložila do jeslí. Teologové zde proto vidí určitý náznak, že porod nevyčerpal fyzické síly Mariiny, čili musel být nějak mimořádný. Zatímco starověk byl zaměřen na fyzické panenství, a proto vznikají různá přirovnání (teologové hledali předobrazy v uzavřené bráně u proroka Ezechiela, v zapečetěném prameni apod.),tak dnešní doba připomíná i prvek psychologický - žena, když je v požehnaném stavu, prožívá to, co má pod srdcem jako součást organismu muže, kterého přijala do svého láskyplného objetí, čili je to jaksi protažení sexuálních afektů. To ovšem u P. Marie nebylo, ona to, co nosila pod srdcem, považovala za dar z nebe a nikoliv za důsledek sexuálního vzrušení mužského partnera. Tedy i v tomto bodě můžeme Marii nazývat pannou. To platí pak i po porodu, že P. Maria neměla žádné další děti. To, co často liberální teologové namítají jako zmínku o Ježíšových bratrech, vysvětluje tradičně katolická teologie jako příbuzní,protože stará hebrejština neznala přesnou nomenklaturu na příbuzenské vztahy. Jménem "bratr" mohl být označen kterýkoliv jiný příbuzný mužského pohlaví. Katolická exegeze v Ježíšových bratrech chápe Ježíšovo příbuzenstvo. Příště:Mariino nanebevzetí. Je Maria královnou, prostřednicí, přímluvkyní?může být nazývána spoluvykupitelkou? podle katechismu, L. Otta a skript dogmatické teologie zpracovala redakce Maria žije s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom (Lk 2,19; srov. 2,51). Vzpomínky na Ježíše, pevně vtištěné do jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své mysli znovu prožívala rozličné okamžiky svého života po Synově boku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou růžence, který Maria během dnů svého pozemského života neustále recitovala. Také nyní, uprostřed radostných zpěvů v nebeském Jeruzalémě, je příčina jejích díků a její chvály stejná. Právě ona inspiruje její mateřskou péči o putující církev, ve které Maria - šiřitelka evangelia - děj svého vyprávění dále rozvíjí. Maria věřícím stále znovu a znovu předkládá tajemství svého Syna s přáním, aby je kontemplovali, a Kristova tajemství tak mohla prokázat veškerou svoji spasitelnou moc. Křesťanské společenství se modlitbou růžence vlastně slaďuje se vzpomínkami a pohledem Mariiným. /z apoštolského listu Jana Pavla II: Rosarium virginis Mariae/ 8

9 Florián +304 patron hasičů, ochránce proti ohni atributy: nádoba s vodou zalévající oheň Narodil se někdy ve 3. století na území dnešního Horního Rakouska, jež náleželo do říše římské. Ačkoliv byl již křesťan, přece dosáhl v římské armádě vysoké hodnosti. Když však císař Dioklecián na konci tohoto století rozpoutal kruté pronásledování křesťanů, postavil se proti němu tím, že se pokusil v místě, kde působil, unést několik desítek vězněných souvěrců. Jeho plán byl však prozrazen a Florián sám byl uvězněn. Ve vězení byl krutě mučen a posléze byl usmrcena tak,. že ho hodili do řeky s kamenem uvázaným kolem krku. Josef Heyduk: Svatí církevního roku, Vyšehrad 2001 ANKETA: Náhodně jsme oslovili několik farníků s dotazem, jak se jim líbí nové umístění sochy sv.floriána u nové pošty a hasičárny. VM: Vzhledem k vazbě sv. Floriána na hasiče, se zdá umístění sochy jako smysluplné, Že tato kombinace nemusí nikoho urážet. Kéž sv. Florián chrání naše město a jeho okolí před ničivými požáry! SP: Ta socha se tam moc nehodí. Mohli tam najít i lepší místo, ale jako patron hasičů je alespoň u hasičárny. PP: Sochy by měly být umístěny tak, aby se předešlo jejich poškození, a aby zapadly do okolního prostředí. To se v tomto případě moc nepovedlo. Snad kdyby se okolo vhodně upravila zeleň. S tím se ale asi nepočítá. Škoda, že se nevrátila tam, kde původně byla. Malý podvečerní rozhovor se smutným patronem Úvodem bude asi na místě předeslat, že se tento fiktivní rozhovor odehrál za neobvyklého vedra. Proto si také pisatelka zprvu myslela, že uvidět nahoře na kopci, kam směřovala od "Koukolů, známou sochu patrona hasičů sv. Floriána, bude asi přelud letními vedry způsobený. Ale omyl! Byla to skutečnost, jak rádi říkáme: tvrdá realita, zcela překvapující až šokující. Nikde ani živáčka, a tak vznikl po krátkém váhání tento rozhovor se světcem. Já: Co ty tady? (Předtím jsem samozřejmě pozdravila trochu rozpačitě, ale pěkně postaru pochválen Pán Ježíš Kristus. Uvědomuji si zároveň, že svatému tykám. Ale my si zkrátka se svatými tykáme.) Florián: To já sám nevím. Když mne odváželi z ticha Starého hřbitova, říkal jsem si, že nebude na škodu, když zase přijdu po dlouhých letech mezi lidi. Teď jsem ale překvapen, až zaskočen místem, kde jsem se ocitl. Já: Nelíbí se ti asi příliš hlučné místo, nikde žádný strom, ta budova za zády Florián: Mě by se líbilo, kdybych stál zase na Podměstí, kde jsem býval původně a Já: To mi nemusíš vysvětlovat skáču svatému do řeči protože já vím, kde to bylo. Přece na rohu Mlýnské ulice. Ale i tam je dnes velký provoz, nezapomeň, že uplynula spousta let! Florián: Ale tam také bývalo rušno. U mé sochy se konalo v květnu procesí, to když se slavila floriánská pouť. A víš, že bylo kolem mé sochy i trochu ostudy? To když zůstali ústečtí sousedé z Podměstí za mne dlužni a museli požádat ochotníky, aby přispěli divadelním představením na zaplacení dluhu? Já bych mohl vyprávět! Já bych ale opravdu odtud nejraději vypadl! Vidíš, už jsem si tu osvojil i modernější slovník. Přiznám se však, že některým poznámkám, které jsem tu vyslechl, už tak dobře nerozumím. Ale zdálo se mi, že tu většinou nejsem moc vítán. Já: Víš co? Já se na ta místa schválně zajdu podívat a zítra v tuhle dobu ti řeknu víc. /Následují podvečer opět hrozné vedro/ Florián: Tak co? Já: Nebudeš mi to asi ani věřit, ale ústí Mlýnské ulice do Královéhradecké je dodnes nezastavěné, zdobené panelem zobrazujícím tkadlenu, z doby asi před 50 lety, umístěném na ostudné rezaté zprohýbané konstrukci ze železných trubek Zeleně kupodivu dost, i nějaké stromy, další by se mohly při úpravě místa vysadit, to dnes není žádný problém. Nezapomeň, že z Ústí fakticky zmizely parky i malebná zákoutí. Ale to by bylo na dlouhé povídání. Ale hezké místo v centru města by bylo před Městskou knihovnou, je kruhové, kolem s lavičkami, tam by se vyjímala nějaká pěkná statue. Další vhodné volné místo se čtyřmi lípami je (u prodejny) Na Špici a jiná by se jistě našla. Florián: Tak pověz konečně něco přesnějšího! Nezapomeň, že jsem voják vidíš snad ten praporec a že mám rád ráznější řešení. Já:Ten kraj Mlýnské ulice je tedy volný, navíc pár metrů odtud je další travnatý plácek, kde stojí dokonce vzrostlá lípa a stříbrný smrk a do třetice na konci Nygrínovy ulice zelené místo s krásnou lípou a břízou v pozadí. Navíc a to mi snad nebudeš věřit zůstalo zachováno několik ústeckých chaloupek, které jsi přece chránil před požárem v blízké Zahradní ulici. Ale co by tě nejvíc mile překvapilo, je krásná chaloupka pana Velebného, zdařile zrekonstruovaná, dokonce s kabřincem a nápisem! Tam by se ti určitě líbilo! Florián: To zní velmi libě a dává mi to jistou naději, že zdejší moje umístění nemusí být definitivní. Nedalo by se s tím něco udělat? Já: Přiznávám se, že momentálně mne nic nenapadá, musím zjistit, na koho bych se mohla obrátit To víš, já nejsem žádný pan Ludvík Vaculík, který- když napíše své proslulé poslední slovo do lidovek - tak se někdy i potrefená ozve. A můj příspěvek do novin, abys věděl, nebyl otištěn. Teď se mi vybavuje i historka o tom, jak se rozčiloval Mistr Jaroslav Kocian, když viděl, jak tehdy čerstvě postavený hasičský dům zakrývá nejstarší kamennou budovu ve městě českobratrskou faru! Stejně by mě zajímalo, co jsi tady za tu dobu už vyslechl? Florián: To se ani neptej! Dovětek: Při rozhovoru tak náhle rezolutně ukončeném se mi zdálo, že se pohnulo Florianovo vědro, jako by chtělo vylít vodu na naše rozpálené hlavy. Panují přece letos taková vedra nebo VĚDRA?! Helena Frimlová, srpen

10 ZÁŽITKY Z CHALOUPKY DĚVČAT V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ Poslední den jsme děvčata rozdělily do několika skupin, aby napsala svoje zážitky z letošní chaloupky. Ještě dodejme, že zde není zachycen každý detail, jako např. pravidelná modlitba, rozcvička, slovíčko na den, výborné jídlo za což patří našim obětavým a pečlivým kuchařkám velký dík - různé hry a další (např. zpáteční cesta). Každá skupinka si vylosovala vlastní téma. Zda se jim to podařilo, můžete posoudit sami. Upozorňujeme, že následující stránku úmyslně nezasáhla ruka korektora. Můžete se tedy i pocvičit v hledání chyb pravopisných i stylistických. Zdalipak si vaše děvčata zasloužila známku z českého jazyka? Cesta tam a zpátky Dne 4.7. jsme se sešli na hl. vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí. Jeli jsme na tábor do Havlíčkové Borové. Nastoupili jsme do vlaku a začali jsme si povídat a hrát hry. A jelikož jsme se bavili velmi dobře, cesta nám rychle utekla. Za chvíli jsme museli přestupovat. Jeli jsme až do Ždírce n. Doubravou. Když jsme vystoupili z vlaku, tak jsme zjistili, že autobus nám jede až za 45 min, tak jsme šli do místní cukrárny. Koupili jsme si něco dobrého a šli jsme na zastávku kde jsme čekali na autobus. Seděli jsme tam na lavičce a vedoucí se stále ptali sami sebe kdy už to pojede! V tom se zeptali dvě paní (které stáli vedle) kam vlastně jedem. Když jsme jim odpověděli, že jedeme do Havlíčkové Borové tak nám oznámili, že nám právě odjel. Ten autobus tam stál asi 5 min a naše vedoucí nebyli schopni se zeptat řidiče kam jede. A tak Irča Pátková zavolala svému dědovi, aby pro nás přijel. Za 10 minut přijela zelená škodovka, kterou řídil ministrant z Havlíčkové Borové. Do auta se vešli batohy a 9 lidí. O 5 minut déle přijelo druhé auto (Felicie) Irči děda, ten naložil zbytek dětí. Když jsme přijeli, tak nás na faře čekala dobrá svačina. Potom jsme si vybalili a pak jsme šli ven a hráli hry na louce. Dne jsme se připravovali na odjezd. Když jsme se ráno vzbudily, tak jsme měli rozcvičku jako každý jiný den. Po rozcvičce jsme šli na dobrou snídani. Potom nám Irča řekla program a rozdělila práci. Nejdřív jsme měli 1h na sbalení vlastních věcí. Když jsme si sbalyli věci následoval úklid fary. V pokoji kde jsme spali jsme vyklepali koberce a zametli, koupelnu uklidili jídelnu vytřely a schody zametli. Sbalené kufry jsme vynesli ven před faru. Fara je uklizené a my jsme připraveni k odjezdu. Máme ještě spoustu času a tak budeme hrát hry. Doufáme, že dobře dojedeme domů!!! Simča V., Majda J., Eliška R. Noční výprava a večerní hry Dva večery si pro nás nachystaly místní děti (domorodci) stesku odvahy, na které nás strašily (vidle,opilec, kopřivy, vodníci, supermani, čerti), a také jsme museli plnit různé úkoly (rozeznat mouku, odpovídat na různé otázky). V noci ze středy na čtvrtek nás vzbudili vedoucí, protože oběvili dopis od Asaré ve kterém stálo, abychom vzali lodičky (které jsme vyrobily den předem) a šli s nimi k ribníku. Vstali jsme a šli tedy k rybníku a pustili rozsvícené lodičky po vodě. Ghoredan se snažil nám to zkazit, abychom nemohli vysvobodit Asaré. Nepovedlo se mu to!!! Pěkně svítil měsíc a hvězdy a svítící lodičky krásně pluly po hladině. Byl to pěkný zážitek. Zdiša J. Klára, Zuzka, Barča Tajemství obrazu Na této chaloupce jsme měly za úkol vysvobodit indickou princeznu Asaré. Když jí bylo 13 let, tak si měla vzít kupce Ghoredana, kterého nechtěla vzít, protože měla ráda jiného. Kvůli tomu ji Ghoredan zaklel do obrazu, který potom roztříštil. My jsme měli za úkol sesbírat jeho střepy a složit obraz. Na tom obraze bylo napsáno, kde je ukryt pergamen s jejím vysvobozením. Asaré nám pomáhala tím, že nám posílala dopisy. Dopisy byly celkem čtyři: 3 od Asaré a 1 od chůvy. Jednoho dne k nám přiběhl kostelník a říkal, že byl ve věži uklízet po kunách a že tam sedí nějaká žena, která chce, abychom přišly. Když jsme přišly na věž, tak nám předala dopis, který nám říkal, kde je další střep. Střepy jsme hledaly pomocí Asaré, která nám posílala písmenka, která jsme sbíraly a skládaly z nich slova. V neděli večer jsme hrály na upíry a probudily jsme Ghoredana, který na nás řval, že jsme ho probudily na jeho faře. Potom zmizel. (Moc jsme se potom v noci bály pozn. vedoucích) Ve čtvrtek odpoledne nám přišel poslední dopis, ve kterém byl návod, který nás dovedl k posledním střepům. Tyto střepy nás dovedly k pergamenu, který byl vysvobozením pro Asaré. Když jsme ho přečetli, tak se nám Asaré zjevila a utekla. Byla vysvobozena. A to je konec našeho příběhu. Veronika Pech., Katka P., Marťa Pech. Výlet na Hrad jeho dobývání V úterý jsme navštívili hrad (zříceninu) Ronov v Ronově nad Sázavou. Nejdříve jsme z Havlíčkovy Borové došli asi 3 km na autobusovou zastávku, kde jsme počkali a později se autobusem dopravili do Přibyslavi. Z Přibyslavi jsme šli po červené turistické značce až do Ronova nad Sázavou, kde jsme odbočili na silnici a později se ztratili. Když jsme to zjistili, kousek jsme se vrátili a hodný pán z ovčína nás pustil do ohrady. Byli tam nejen ovce, ale i jeleni, laně husy a koně. Když jsme prošli rezervací až na konec, stanuli jsme přímo pod zříceninou. Byly to vlastně jenom tři kamenné brány. Pod první jsme se naobědvali. Poté jsme šiškami dobyli druhou bránu a našli jsme dva střepy z obrazu princezny Asaré. Také jsme se vyfotili a protože jsme měli málo času vydali jsme se na cestu zpět do Přibyslavi, kde jsme měli ještě půlhodinový rozchod. Nakonec nám vedoucí každému koupili nanuka a autobusem jsme jeli zpět do Havlíčkovy Borové. Eva Ch., Jana H., Marťa P. Slavnost Díválí Tuto slavnost jsme uspořádaly na zakončení celotáborové hry. Rozdělily jsme se do 3 skupin. 1. skupina tancovala Indické tance k písničkám 2. skupina vyzdobovala místnost a chodbu, kde se měla konat slavnost světla. Zdobila jej šátky a svíčky a papírovými ozdobamy. 3. skupina připravovala dobroty. Po vysvobození princezny začala slavnost. Pozvaly jsme i kuchařky. Slavnost jsme zahájily tancem. Pustily jsme se do dobrot. Bylo tam 29 talířů s jednohubky, cukrovím, křupky a sušenky. Skoro všechno jsme spořádaly. Mezitím tancovaly. Přijeli ministranti Jirka a Pepa se rozloučit a spravili nám splachovadlo. Ještě chvíli jsme hodovaly a pily. Nakonec jsme všechno uklidily a umyly se a šly jsme spát. Bylo to moc hezký! Terezka H. Klára H. Veronika R. A ještě vzkaz: Přengejengemenge vangam hengezkyngý škongolnigi rongok! 10

11 POZVÁNKY - AKCE ČTVRTÁ FARNÍ HYLVÁTSKÁ DRAKIÁDA v neděli 5. října 2003 v Hylvátech (pod lesem u Hordějčuků jako vloni.) Prezentace draků 14 14,30 hodin Soutěže draků, v případě nepřítomnosti větru soutěže pro děti Občerstvení zajištěno. Každý zaregistrovaný drakpilot obdrží diplom a zdarma jeden párek v rohlíku. Připravujte a trénujte draky, Sledujte předpověď počasí a ohlášky v kostele. V případě deště se akce přesouvá na další neděli. Těšíme se na vás! (V loňském roce bylo přihlášeno 40 draků!) Stalo se ve farnosti ukončení školního roku na faře již 5. chaloupka děvčat. I letos se konala na faře v Havlíčkově Borové proběhl týden pro dospívající mládež na faře ve Vrbatově Kostelci společný týden mládeže ve Lhůtách u Ronova nad Doubravou se konalo soustředění scholy ve Zderazi u Proseče salesiánská chaloupka pro děti na faře v Míčově rozloučení s prázdninami na faře Zveme Vás na poutní slavnost na Homoli v neděli 14. září 2003 Pořad bohoslužeb: 8,00 -celebruje P. Josef Krajíček 10,00 - celebruje P. Jiří Mára 14,00 - celebruje P.Arnošt Jílek Římskokatolická farnost-děkanství Česká Třebová Srdečně zve na POUTNÍ BOHOSLUŽBU V kostele sv. Jana Nepomuckého ve Skuhrově, místě vzájemného česko-německého smíření a porozumění, která se uskuteční v neděli 14.září 2003 v 10 hodin Zveme Vás také na výstavku z historie obce Skuhrov, která bude přístupná v českotřebovské restauraci Na Horách od do hodin. DOPISY REDAKCI Do 40. čísla INUFu jsem poslal příspěvek Výhody i možnosti zneužití internetu. V článku však bylo přídavné jméno západní nesprávně nahrazeno slůvkem napadené. Z historického hlediska by to byl nesmysl. Pro lepší pochopení by správně věta měla znít takto: Přitom to byli právě Američané, kteří hospodářsky pomohli dřívějšímu západnímu Německu a tak přispěli k jeho dnešní vysoké životní úrovni Stanislav Mareš Pisateli se samozřejmě za chybu vzniklou zřejmě při přepisu článku z rukopisu omlouváme. Redakce Napište nám také vy. Využijte sběrnou krabici v zadu v kostele nebo 11

12 Vybrali jsme pro vás Marie Rollerová Kociánová: Oustecké povídky Tentokrát jsme otevřeli Oustecké povídky oustecké spisovatelky. Barvitě a věrně vystihují život tkalců a soukeníků v dřevěných chaloupkách, jejich radosti a strasti, atmosféru 19. století, tedy doby, kdy slavila svůj vznik a rozkvět Cecilská hudební jednota. Než se začteme do ukázek, uvedeme si alespoň stručně některé významné postavy Kocianova rodu, z níž některé jsou s činností CHJ úzce spjaty. Za zakladatele rodu je považován děda Kocian Petr Kocian ( ). Přišel do Ústí z moravského Slavkova, zde se oženil s Annou Novákovou, s níž měl 16 dětí. Přispívajícím členem se stal r Dodnes najdeme na ústeckém hřbitově jeho impozantní bystu (hlavu) na rodinné hrobce nedaleko ústředního kříže, která je dílem sochaře Quida Kociana jeho vnuka. Nápis našemu dědovi vnuk je dnes už málo čitelný. Z dětí dědy Kociana si zaslouží pozornost jeho syn Petr ( ) ředitel kůru a hudební skladatel, čestný člen CHJ (1883). Do roku 1891 působil jako varhaník v klášteře ve Vyšším Brodě, poté přijal místo regenschoriho v Ústí po svém strýci Václavu Sychrovi. Byl velmi činný v CHJ, psal církevní skladby, rozmnožoval hudební archív. Další dědův syn Julius ( ) byl český učitel a houslový pedagog, činný v CHJ, první učitel houslí svého syna, pozdějšího houslového virtuosa Jaroslava Kociana ( ). Z dalších potomků dosáhl proslulosti sochař Quido Tomáš Kocian ( ) a jeho syn Quido Roman ( ) akad.malíř. Spisovatelka Marie Rollerová ( ) je dcerou Petra K. mladšího. Ústecký rod Kocianů dal městu v širším kontextu i světu vysoce věhlasné talenty. Město je na tyto osobnosti právem hrdé. celé město přišlo se poklonit dílům starých mistrů. Celé město dnes ráno nejslavnější mší v roce uctilo nejmilejší svou svatou, tu, která s věnečkem bílých růží na hlavě, s prstíčky na klávesách u varhan sedí a s obrázku se usmívá na celý muzikantský kůr tak vroucně ji oslavující. A teď půl města, téměř celá jeho mužská část u společné večeře sedí a upřímným sousedským veselím zakončuje dvoudenní flám. Po prvé vidí tak mladý Kocian shromážděnu celou Cecilii. Z koncertů ji zná, z kostelního kůru; vypomáhá jí od svého příchodu do města, ale teprve dnes ráno po mši předstoupil před oba pány starší a shromážděné pány bratry s prosbou, aby jej mezi sebe přijali, což oni rádi svému dávnému pomocníku ruky podáním přislíbili. A tím nabyl i práva vstoupiti mezi ně i v dnešní den veselí. I vždyť on bude hlavu zvedat i přijde-li ďoučátko. A aby si tak zrovna jméno naší milé patronky přinesla v její svátek. Cecilka dal bys jí je? Dal rozzářeně přisvědčuje Petr. Nu, - tak, už napřed na Cecilčino zdraví. Ale panečku, Petře, teď se budeš mít dobře, to se najíš mandlovky! Čeho, že se najím?! udiveně se ptá mladý mistr. Je vidět, že nejsi zdejší, - neptal by ses. Mandlovky, polívky z mandlí, mléka a vajec. Ta se všude tady do kouta posílá. U nás slepice s nudlemi. Jak je kde způsob. Taky ji třeba pošlou odněkud, ale nejvíc mandlovka panuje. Až ji budeš jíst poprvé, pomyslíš si Pane bože, jen víc a až ji budeš dojídat, řekneš si do smrti už ne. (redakčně zkráceno) Povídka dál líčí prostou zápletku sázku sousedů, kdo bude u Kociánů, kterým se právě v den svátku svaté Cecilie narodilo děvčátko, s mandlovkou první. Povídka Když si náš dědeček babičku bral líčí příchod zakladatele rodu tovaryše Petra K. z Moravy do Ústí, do rodiny soukeníka Nováka, seznámení s jeho dcerou Aninkou, pozdější manželkou, pochyby, zda si v novém prostředí zvykne, Možná jsme tentokrát vyhověli více starší generaci, ale záchranu před vojnou. myslíme si, že trochu starosvětské čtení má svůj půvab i Mandlovka, z níž je dnešní ukázka, na předchozí navazuje. pro ty mladší. Rozhodně je dokladem toho, jak Cecilka U Kocianů čekají prvního potomka: zasahovala do života celého města. Tiše a mlhavě snáší se na městečko listopadová tma. V tu chvíli prvního soumraku, který není již odpolednem a kdy je Z knihy vybrala H. Frimlová ještě brzy rozsvítit drobné světýlko a říci mu i celé světnici Dobrý večer! dílo samo padá z rukou. Dnes nemuselo ani vypadnout. Vzala je hned z rána z ruky polovině městečka jeho milovaná patronka svatá Cecilie. Je sváteční ticho v světnici čistě uklizené, stavy mlčí, nešeptají mezi sebou vrčivé špudlaty. Vydává: Jako v neděli spí si pod bílou plachtou. Římskokatolická farnost, Kostelní 19 Zabalena ve velký vlněný šátek zimomřivě krčí se ke kamnům Ústí nad Orlicí mladá Kocianka. Mladý Kocian, vytrvale přecházející světnici co chvíli přejede ji starostlivým pohledem. Abych dnes ani nikam nechodil zastaví se pojednou před Uvítáme všechny vaše články, dotazy, náměty. Děkujeme za vaši finanční podporu. zhroucenou postavičkou. Využijte naši krabici v kostele s označením INUF. Co tě napadá, - je to tvá první Cecilie. Jen jdi, jdi, dávno jsi Redakční rada: Mgr. Pavel Kalita - předseda, Mgr. Martin tam už měl být. Poslušný - redaktor, ing. Vlastimil Bartoš, Mgr. Helena Frimlová, Nerad bych. Já v hospodě, - ty tady ve starostech. Božena Chasáková, Mgr. Zdeněk Hübner, Ing. Václav Klička, Do hospody bych tě neposílala, ale na Cecilii chybět nesmíš. CSc., Ph.D. Však se beztoho už všichni po tobě shání. A co, - včera jsem hrál při svatvečerním koncertě i dnes ráno Uzávěrka příštího čísla: při slavné mši za zemřelé pány bratry. Teď při tom večerním sezení tam být nemusím. noviny jsou ke stažení na adrese Udělej mi to kvůli a běž. ve formátu pdf Zlatě osvětlena jako při největších bálech dívají se do tmy okna TISK a technická pomoc: GRANTIS s.r.o. staré rozložité Dolení hospody. Už druhý den tak svítí. Včera 12

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více