Školní družina a školní klub

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina a školní klub"

Transkript

1

2 Školní družina a školní klub Školní družina Školní družina je zařízená pro 3 až 4 oddělení a navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a činnosti podle zájmu dětí. Probíhají zde celodružinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Družina uspokojuje potřebu dětí a organizuje zájmové kroužky, především jazykový, počítačový, sportovní a výtvarný včetně práce v keramické dílně. Vytváří i podmínky pro možnost psaní domácích úkolů ve škole. Školní družina spolupracuje hlavně se školním klubem a mateřskými školami. Pro svoji činnost využívá družina nejen svých heren, nýbrž i prostorné chodby, respiria a další přilehlá místa školy, která nabízejí zajímavé možnosti k hrám i k poznání. Systémem uvolněného režimu pracuje školní družina již řadu let. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti mohou samostatně docházet na oběd, při němž nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani jim není nuceno jídlo, dojídání a odchod na povel. Při volném pohybu po budově v době oběda si děti prohlédnou výtvarné práce umístěné v prostorách školy, popovídají si s kamarády z jiných oddělení i s dospělými, které potkají, nebo si dojdou do kantýnky. Provoz školní družiny je od 6,00 hod. do 16,00hod. Školní družina Školní družina je zařízená pro 3 až 4 oddělení a navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a činnosti podle zájmu dětí. Probíhají zde celodružinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Družina uspokojuje potřebu dětí a organizuje zájmové kroužky, především jazykový, počítačový, sportovní a výtvarný včetně práce v keramické dílně. Vytváří i podmínky pro možnost psaní domácích úkolů ve škole. Školní družina spolupracuje hlavně se školním klubem a mateřskými školami. Pro svoji činnost využívá družina nejen svých heren, nýbrž i prostorné chodby, respiria a další přilehlá místa školy, která nabízejí zajímavé možnosti k hrám i k poznání. Systémem uvolněného režimu pracuje školní družina již řadu let. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti mohou samostatně docházet na oběd, při němž nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani jim není nuceno jídlo, dojídání a odchod na povel. Při volném pohybu po budově v době oběda si děti prohlédnou výtvarné práce umístěné v prostorách školy, popovídají si s kamarády z jiných oddělení i s dospělými, které potkají, nebo si dojdou do kantýnky. Provoz školní družiny je od 6,00 hod. do 16,00hod. Naše učení na 15. ZŠ Most Učitele pro nás připravují doučovaní z některého předmětu, když tomu učivu moc nerozumíme, měli jsme z toho špatné známky a měli jsme častěji absence. Doučovaní se koná ráno 0.hodinu a nebo odpoledne,na doučovaní chodíme nepovinně, učitele vidí, když chodíme na doučovaní tak když máme známky mezi, a chodili jsme na doučovaní,tak nám dají lepší známku než horší. Na naší základní škole se učíme v učebnách, například učebna přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, dějepisu a v učebně informační komunikační technologie. Pro výuku máme ve škole internet a interaktivní tabule v učebnách s diaprojektory, často chodíme k tabuli něco psát a doplnit. Dostáváme častěji domácí úkoly z některého předmětu, někdy úkoly odevzdáváme dřív a někdy později, když úkoly nepřineseme tak dostaneme za pět. Píšeme častěji písemné práce, testy a prověrky, učitele často nám oznamují, kdy píšeme písemné práce a co tam v těch písemných pracích bude, abychom jsme se na to podívali, naučili a zopakovali. Učitele nás také zkoušejí u tabule, když jsme měli špatnou známku nebo když jsme nebyli přítomní ve škole. Můžeme si udělat referáty nebo někdy nepovinný domácí úkol. Častěji posloucháme výklad učitelů, píšeme si zápisky z tabule, z učebnice a učitele nám i diktují, co si máme psát důležitého. Děláme častěji skupinové práce, dostáváme písemné úkoly do skupin, někdy to máme na známky a někdy to vůbec nemáme, učitele častěji hodnotí naší práci a aktivitu v hodině, hlásíme se, hlavně když něčemu nerozumím, tak z mojí třídy mi přijdou o hodinu matematiky mojí spolužáci pomoc a vysvětlit Učitele se nám častěji snaží vysvětlit těžkou látku, taky nám to napíšou na tabuli,na co si musíme v tom učivu dávat velmi dobrý pozor. Stane se, že někdy někdo vyrušuje o hodinu, tak si to musíme sami napsat nebo na to přijít.

3 Sametová revoluce Babí léto Sametovou revolucí se označuje období změn, které se odehrály v Československé socialistické republice koncem roku listopadu 1989 se sešli studenti pražských vysokých škol v Praze na Albertově, aby uctili památku studenta Jana Opletala. Tento student medicíny byl v roce 1939 během německé okupace zavražděn nacisty. Zpočátku klidné setkání studentů, které bylo povoleno státem, se změnilo ve stávku proti režimu. Tehdejší jednotky ministerstva vnitra proti demonstrantům nelítostně zasáhly-s pendreky a plexisklovými štíty jim znemožnili pokračovat v cestě. Studenti si sedli na zem a čekali, co se bude dít dál. Více než 500 lidí bylo zraněno a plno lidí odvlečeno do připravených autobusů. Tento brutální zásah Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem vyburcoval celou společnost, která se definitivně rozhodla říci ne totalitnímu režimu. 24. listopadu odstoupilo vedení komunistické strany, 7. prosince rezignovala vláda a 10. prosince abdikoval Gustav Husák, poslední komunistický prezident. 29. prosince se stal prezidentem Václav Havel a ve volbách v roce 1990 vyhrálo Občanské fórum. Sametovou revolucí se označuje období žen, které se odehrály v Československé socialistické republice koncem roku listopadu 1989 se sešli studenti pražských vysokých škol v Praze na Albertově, aby uctili památku studenta Jana Opletala. Tento student medicíny byl v roce 1939 během německé okupace zavražděn nacisty. Zpočátku klidné setkání studentů, které bylo povoleno státem, se změnilo ve stávku proti režimu. Tehdejší jednotky ministerstva vnitra proti demonstrantům nelítostně zasáhly-s pendreky a plexisklovými štíty jim znemožnili pokračovat v cestě. Studenti si sedli na zem a čekali, co se bude dít dál. Více než 500 lidí bylo zraněno a plno lidí odvlečeno do připravených autobusů. Tento brutální zásah Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem vyburcoval celou společnost, která se definitivně rozhodla říci ne totalitnímu režimu. 24. listopadu odstoupilo vedení komunistické strany, 7. prosince rezignovala vláda a 10. prosince abdikoval Gustav Husák, poslední komunistický prezident. 29. prosince se stal prezidentem Václav Havel a ve volbách v roce 1990 vyhrálo Občanské fórum. Papírový draci Jako k listopadu patří neodmyslitelně barevné listí, tak i pouštění draků. Draci se pouští řadu let. Je to jedna z nejoblíbenějších zábav, které se provozují na podzim. A proto se naučíme si takového draka vyrobit. Není to nic těžkého. Budeme potřebovat: 2 dřevěné tyčky, délka je podle toho jak velký má být. Pak papír na obličej, provázek, abychom ho měli jak držet a samozřejmě nějaké fixy, pastelky nebo tempery abychom si ho hezky vybarvili. Když víme, co budeme potřebovat, tak se pustíme do práce. Dvě tyčky položíme na sebe do kříže a svážeme dohromady. Obličej draka nabarvíme připravenými barvičkami a na všechny čtyři konce kříže připevníme pomocí provázků. Na spodní cíp draka upevníme provázek, kterým ho budeme držet, aby nám neuletěl. Tak a teď zbývá už jen se teple obléci a jít pouštět. Hodně zábavy. Redaktor: Dominik Marek

4 Dušičky Dušičky jsou svátkem zesnulých, kdy pozůstalí vzpomínají na své zesnulé blízké. Dušičky připadají na 2.listopadu, v kalendáři jako Památka zesnulých. Podoba dnešních Dušiček je téměř všude stejná. Vzpomínáme na zemřelé, navštěvujeme jejich hroby, zdobíme je květinami a věnečky, zapalujeme svíčky. Zapalování svíčky je jedním z tradičních zvyků. Ke svátku zemřelých se vztahovala a vztahuje řada lidových zvyků a pověr. Dříve se v podvečer Dušiček sešla celá rodina a naplnila lampu máslem, aby si tak duše mohly potřít spáleniny. Blízcí lidé se večer napili studeného mléka, aby tím své duše ochladily. Na svátky Všech svatých a Dušiček se dříve doma peklo zvláštní pečivo zvané dušičky. Těmi byly obdarováni žebráci, pocestní a chudí lidé v obci. V některých částech Čech se pekly všesvaté rohlíky a dušičky, ty byly oproti tradičnímu pečivu větší. Historie Dušiček sahá až k dávnověkým Keltům. Tehdy se rok dělil na dvě období, období hojnosti a období zimy a hladu. V listopadu pro Kelty začínala doba temna, konec období hojnosti, tepla a světla a začátek doby tmy, zimy a nejistoty. To byl ideální okamžik k předělu celého roku a k oslavám a hodováním. Vedle oslav a hodování byl ovšem také čas na duchovní složku svátku. Bylo zapotřebí obětovat bohům před nastávající temnou částí roku, aby se Slunce vrátilo, aby se člověk dožil nového jara, aby nebyl hladomor a vydržely zásoby přes zimu. Těch strachů a obav bylo prostě moc. Jejich hlavním bohem byl Samhain, což lze přeložit jako Pán mrtvých. Právě 31. říjen byl hlavním svátkem uctívání Samhaina a bohyně Beltane. Je to předvečer 1. listopadu, kterým začínala zimní polovina roku a zároveň keltský nový rok. S koncem roku se také vzpomínalo na ty, jejichž život již skončil - na padlé a zemřelé. Keltové, vzhledem ke své víře, dodržovali ve vztahu ke smrti a k pohřbu velmi přísná rituální pravidla a obřady. Ve starověku obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka a věřili, že se tuto noc prolíná náš svět se světem mrtvých a že se jedná o noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Věřili, že té noci se domů vracejí duše zemřelých z předchozího roku a vyhledávají pomoc příbuzných, aby jim pomohli překročit hranici do Země mrtvých. Proto zapalovali ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít ohřát, strávit noc se svými pozůstalými a vyráběli svítilny z vydlabaných řep, aby duchům posvítili na cestu. Sami se převlékali do starých hadrů a malovali si obličeje, aby se sami uchránili před vracejícími se zlými duchy. Je to podle keltského náboženství nejmagičtější noc v roce, která končí úsvitem. Mrtví se vrací do svých příbytků, temná moc pozbývá sil. Začíná další rok. Bez ohledu na to, zda věříme v kouzelnou noc, jak se také noci Dušiček říká, zapalme svíčku jako vzpomínku na ty, kteří již nemohou být mezi námi. Je to den, kdy si připomínáme ty, z nichž jsme vzešli, všechny nám drahé. Redaktorky: Denisa Pazderová a Veronika Hauschildová Světýlka bludiček a plný les strašidel V pátek pořádala naše škola ve spolupráci s MC Pojďte si k nám hrát na Resslu již oblíbenou tradiční akci pro rodiny s dětmi Pochod za tajemnou bludičkou. Děti ze školního klubu převlečené za strašidla zajišťovaly několik stanovišť s různými úkoly. Bludičky soutěžícím dětem i z naší školy na cestu svítily, a tak je dovedly až do cíle, kde obdržely sladkou odměnu. U táboráku si pak všichni společně opekli buřty.

5 Školní jídelna Místo kam zavítáme vždy, když nám skončí vyučování. Místo, které máme hodně rádi. Jídelnu navštěvuje (i s cizími strávníky) něco okolo 420 lidí a řekl bych, že snad každému chutná. Samozřejmě nemůže chutnat každému, protože každému se nezavděčíte října jsem v naší jídelně měli speciální týden. Měli jsem čínský týden. dostávali jsem na talíř různá zvláštní jídla,která jsme předtím nedostávali. Nejlepší čínské jídlo byly asi čínské ledové nudle se zeleninou, které byly fakt výborné. Zastavil jsem se za paní vedoucí a zeptal jsem se jestli nepřipravuje ještě nějaké takovéhle speciální týdny. Bohužel mi řekla, že teď ne, že tyto týdny jsou jednou do roka a jestli si někdo vzpomíná tak minulý rok byl týden italský, který byl také velice dobrý. Jednou akci, kterou paní vedoucí připravuje je akce s našimi nejmenšími a to je správná etiketa stolování. Tak uvidíme jak jim to půjde.

6 Halloween Halloween je svátek který se slaví 31. Října den před svátkem všech svatých tedy před dušičkami. Děti se oblékají do strašidelných někdy i velmi podivných kostýmu, a chodí od domu k domu. U nás v České Republice se však Halloween neoslavuje jen někteří ho oslavují Někteří lidé si dávají před svůj dům vydlabanou dýni nebo vyzdobí byteček, ale v zemi která se nazývá Amerika či Anglie se Halloween slaví. Různé školy a školky slaví Halloween. Třeba 15.zš v mostě. Tato škola pořádá např. halloweenskou párty ve školním klubu to znamená že ve škole můžete přespat zatancovat si popovídat skamarádit prohlédnout si výzdobu atd Samozdřejmně si musíte vzít nějaký kostým či masku. Svátek Halloween má vyjádřit že jsme nezapomněli na naše blízké kteří tu už s námi nejsou povzbudit náladu zapojit se, roznášet radost. U nás na škole si někdy zahrajeme taky na strašidla barvíme omalovánky smějeme se a roznášíme radost dostáváme bonbony lízátka žvýkačky atd A všechno je to veliká zábava! Den před Halloweenskou párty větší dětí připravují s Danou Lískovcovou místnost kde se bude tančit a soutěžit. Např. ji zdobí papírovými dýněmi, svíčkami, kostrami, a vydlabanými dýněmi. Všechny to moc baví. No a další den se jde na to! Tancovačka už je tady! Všichni děti se těšili a dotěšili se. No ale můžou se těšit zase za další rok protože další Halloweenská párty nekončí.

7 STOLNÍ HOKEJ BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC & TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST & AIR-HOCKEY Áčko ve 2.lize poslední, béčko kleslo ve 3.lize na třetí místo Naše družstva BHC 15.ZŠ Most a BHC 15.ZŠ Most B nastoupila v domácím prostředí k zápasů 2. a 3.ligy billiardhockeye šprtce. Ani jednomu se nedařilo. Áčko zakončilo 2.ligu bez bodového zisku na posledním místě. Béčko kleslo na třetí příčku 3.ligy a o postup do finálového turnaje bude muset ještě zabojovat. Výsledky: 2.liga (sk.čechy) SHL Celio Litvínov BHC 15.ZŠ Most 8:0, Boršov n.v. Mighty Pigs BHC 15.ZŠ Most 5:3, BHC 15.ZŠ Most Old Friends Most B 1:8, BHC 15.ZŠ Most Old Friends Most A 2:7 3.liga (sk.most) - KSH StarColor ZŠ Meziboří - BHC 15.ZŠ Most "B" 8:0, Netopýři Most - BHC 15.ZŠ Most "B" 5:3, BHC 15.ZŠ Most "B" - Real Draci 18.ZŠ Most 2:5 Laštůvka vyhrál Pohár Klubu dětí Most Školní klub 15.ZŠ Most se stal dějištěm dalšího turnaje v táhlovém hokeji Chemoplast. O Pohár Klubu dětí Most, započítávaném do Českého poháru jako kategorie B, se utkali jenom místní hráči. Zvítězil Martin Laštůvka. Další pořadí žáků 15.ZŠ: 2. Lukáš Doležal, 5. Karolína Sládková, 10. Milan Hendrych, 11. Vojtěch Balšán, 14. Martin Rulík Billiard-hockeyisté se utkali o Pohár města Meziboří V mezibořské základní škole se při tradičním turnaji o Pohár města Meziboří utkali hráči a hráčky billiardhockeye šprtce. Klání, které zahájil místostarosta ing. Oldřich Malý, ovládl Petr Navrátil ze středočeského

8 prvoligového týmu FS Sokol Stochov-Pečky. Druhé místo obsadil lídr druholigového celku Old Friends Most Petr Henych. Na bronzový stupínek hodně překvapivě dosáhl Vojtěch Jandečka, věkem ještě mladší žák, který hájí barvy druholigového družstva BHC 15.ZŠ Most. Až za nimi skončili další zástupci nejvyšší soutěže. Z početné mezibořské mládežnické základny si nejlépe vedl mladší žák Jan Parák, celkově desátý. K jeho smůle trofej pro vítěze této kategorie visela díky Jandečkovi tentokrát hodně vysoko. Domácí se dočkali alespoň v kategorii starších žáků. V ní zvítězil Pavel Freiberg, v celkovém pořadí jedenáctý. Pohár pro vítězku kategorie žen si odnesla Milada Foltýnová (FS Sokol Stochov-Pečky). Další výsledky žáků 15.ZŠ Most: 23. Miroslav Suchomel, 28. Vojtěch Balšán, 40. Martin Rulík Chystá se 24 hodin stolního hokeje Od pátku 15.listopadu do soboty 16.listopadu se v naší škole uskuteční akce s názvem 24 hodin stolního hokeje. Při ní si můžete zahrát billiard-hockey šprtec, air-hockey i táhlový hokej Chemoplast. Rozpis dne si stáhněte na PŘED UZÁVĚRKOU Výsledky žáků 15.ZŠ Most na Jihomoravském víkendu stolního hokeje v Brně Táhlový hokej Chemoplast 2. Martin Laštůvka, 5. Lukáš Doležal, 12. Milan Hendrych, 18. Karolína Sládková Air-hockey 9. Lukáš Doležal, 14. Martin Laštůvka, 23. Karolína Sládková, 24. Milan Hendrych Krátce ze soutěží stolního hokeje - V posledním kole 1.ligy billiard-hockeye šprtce tým BHC AB STAIN Most remizoval 7:7 s Uherčicemi a porazil Prague NHL 14:6. V konečném účtování patří mosteckým sedmé místo jedenáctičlenné tabulky. - Mostecký stolní hokej participuje na vytváření webových stránek které nabízejí nejrůznější aktivity pro volný čas. Informace najdete také na Facebooku - KAM NA ŠPRTEC Neděle 3.listopadu 2013 PRAHA Český pohár ČP12

9 Pátek 15.listopadu 2013 Liga škol místní kolo na KAM NA ŠPRTEC Neděle 3.listopadu 2013 PRAHA Český pohár ČP12 Pátek 15.listopadu 2013 Liga škol místní kolo na 15.ZŠ Most Pátek 15.listopadu 2013 MOST 15.ZŠ Český pohár Expres (24 hodin stolního hokeje) Sobota 16.listopadu 2013 MOST 15.ZŠ Český pohár Expres (24 hodin stolního hokeje) Sobota 23.listopadu 2013 ŘÍČANY 34.mistrovství republiky KAM NA CHEMOPLAST Pátek 15.listopadu 2013 MOST 15.ZŠ - Český pohár kat. B KAM NA AIR-HOCKEY Pátek 15.listopadu 2013 MOST 15.ZŠ - Český pohár družstev Sobota 16.listopadu 2013 MOST 15.ZŠ Český pohár jednotlivců Na turnaje se hlaste u Jakuba Hasila, v pondělí na kroužku ŠK (15:00-16:30). Podrobné informace k akcím získáte na MT , u: webu

10 Larvy jepic si mostečtí žáci prohlédli pěkně zblízka Larvy jepic pěkně zblízka měli možnost si prohlédnout sedmáci a deváťáci z 15. ZŠ J. A. Komenského v Mostě. A nejen to. Celkem 4 fotografie FOTO: Dagmar Hasilová Díky česko-německému projektu Řeka Labe naše společné dědictví se skupinka žáků v německém Marienbergu měla možnost druhý říjnový týden účastnit velmi zajímavé výuky v přírodě, a to pozorováním fyzikálních a chemických vlastností vody a života bezobratlých ve vodě. Tu si žáci sami odebrali v místním potoce. Na závěr děti vyhodnotily kvalitu vodního ekosystému a stav životního prostředí této lokality. Dětem i pedagogickému doprovodu se tato netradiční výuka mimo lavice velmi líbila. Zapojili se do ní společně s partnerskou školou Oberschule Heinrich von Trebra v Marienbergu. Šlo o smysluplný a praktický projekt, který žákům ukázal, jak je důležité se zodpovědně chovat k přírodě, která nám na oplátku vrátí nejen potok plný života, uvedly učitelky 15. ZŠ Most Dagmar Hasilová a Irena Papoušková. Zdravé versus nezdravé jídlo Zelenina,ovoce,luštěniny a ryby by jsem zařadili do zdravých potravin. Čokoláda,bonbony,lízátka a brambůrky by jsem zase zařadili do nezdravých potravin, ale řekněme si upřímně snad každý z nás má radši nějakou tu sladkost než nějakou krásně zelenou kapustu. Řekněte před sebou máte stůl a na něm leží čokoláda a vedle čokolády růžičková kapusta po čem byste sáhli? věřím,že valná většina by sáhla po čokoládce než po nějaké kapustě. Sice raději máme právě ta nezdravá jídla, ale nesmíme zapomínat,že naše tělo potřebuje hodně vitamínů, které právě zelenina, ovoce atd. obsahují. Musíme jíst zeleninu pro naše zdraví, vždyť jsem zdravá škola. Ale i někdy to tělo potřebuje nějakou energii a cukry, takže si někdy můžeme dopřát nějakou hořkou čokoládu, která navíc obsahuje hodně hořčíku,který také potřebuje pro dobro našeho těla. Jezte zdravě,ale někdy si taky můžete dopřát nějakou tu pochutinu třeba něco z nově postaveného "mekáče". Redaktorky: Silvie Fabianová, Eva Pivničková

11 Plán akcí ve školním klubu KDY KDE CO PRO 4. listopadu od hodin malá tělocvična ZVÍŘÁTKOVÝ PĚTIBOJ 5 8 let 4. listopadu od hodin malá tělocvična ZVÍŘÁTKOVÝ PĚTIBOJ do 5 let 5. listopadu od hodin areál ŠD CESTOVÁNÍ PO USA ŠD a ŠK 6. listopadu sraz u LAMPIONOVÝ PRŮVOD děti a jejich od 17. hodin vchodu ŠD pro děti s rodiči přes Šibeník rodiče 8. listopadu od hodin naše škola na I. náměsti VEČERNÍ ŠKOLA S BUBÁKY A STŘAŠIDLY děti i rodiče 13. listopadu od hodin Dopravní podnik EXKURZE Dopravní podnik MHD Most listopadu ŠD a ŠK JABLKOBRANÍ výtvarněpracovní činnosti s ochutnávkou jablečných pokrmů 15. listopadu od ŠD a ŠK Slavnostní ukončení JABLKOBRANÍ Žlutá a Duhová ŠD ŠD a ŠK ŠD a ŠK listopadu od do listopadu od do 9.00 hodin pavilón ŠD a spojovací chodba ŠK 24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE NOČNÍ JÍZDA SE STOLNÍM HOKEJEM zájemce ŠK 20. listopadu od hodin 22. listopadu od hodin 27. listopadu od hodin 27. listopadu od hodin 28. listopadu od hodin 29. listopadu od hodin 5. prosince od hodin hudebna CHUTĚ A BARBY PODZIMU DU a ŽL ŠD hudebna CARNEGIE HALL pěvecká soutěž ŠD a ŠK MTV DU a ŽL ŠD ZÁBAVNÉ KVÍZY POHYBEM spojovací chodba VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI zájemce Praha BECKI-LAND ŠD a ŠK nutné přihlášky školní hřiště HONBA ŠD a ŠK ZA PEŠERÁKY DROG školní rezervace jídelna MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve ŠK

12 JÍDELNÍČEK L I S T O P A D vaječná jíška milánské špagety se sýrem, pomeranč selská vepřové maso po španělsku, bramborový knedlík žampiónová bramborák se zelím, jablko kuřecí X znojemská omáčka - koprová, houskový knedlík- rýže, / na přání / kiwi brokolicová žemlovka s jablky a tvarohem kroupová X kuřecí roláda se sýrem, bramborová kaše - brambor, salát coleslaw krupicová játra na slanině, dušená rýže, tvarohový dezert s piškoty písmenková X norský karbanátek, brambor- bramborová kaše, kapie pórková X segedínský guláš speciál, celozrnný knedlík houskový knedlík, jablko hrachová masové lasagne, jablko jarní kuřecí maso na žampiónech, bramborový knedlík, lolo salát čočková X maďarský perkelt, vřetena- gnocchi, mandarinka uzená vepřová pečeně, fazolky se šlehačkou, brambor, jablko hovězí s masem kuře na másle, rýže tří barev, mrkvový salát slepičí hrachová kaše, davelská klobása, okurka těstovinová hovězí svíčková, houskový knedlík, jablko drož. knedlíček těstovinové mašličky se zeleninou, jogurtovník norská šlehaná sekaná, brambor - bramborová kaše, zelný salát fazolová buchtičky s krémem, banán nudlová králík na divoko, rýže - špecle, jablko špenátová platýz na ratatouilly, bramborová kaše brambor, ledový salát /paprika,cibule,rajče,cuketa/ Nápoje : denně na výběr : minerální voda, vitamínový nápoj, mléko, ochucené mléko,čaj

13 POHODOVÉ PODZIMNÍ DNY VÁM PŘEJE KOLEKTIV ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Hádej, hádej hadači! Označ správnou odpověď: teplé ponožky. 7. Troky jsou a) náboje do pistole b) knedlíčky do polévky c) necky

Hádej, hádej hadači! Označ správnou odpověď: teplé ponožky. 7. Troky jsou a) náboje do pistole b) knedlíčky do polévky c) necky Hádej, hádej hadači! Pokud máte za ušima eventuálně pod čepicí anebo snídáte každé ráno vtipnou kaši, právě pro vás mám několik hádanek ze slovní zásoby naší krásné jazykově bohaté řeči české. Ale nebudu

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Naši NEJ v únoru 2015

Naši NEJ v únoru 2015 1 Naši NEJ v únoru 2015 Sport 6. - 9. Filip PANČÍK (7. A) Sběr bylin Matěj PÍŠA (6. B) Sběr papíru Hana SEDLÁČKOVÁ (6. B) Hádanky na Moodle Hádanka na únor: Alena ZÍTKOVÁ (5. B) Eliška HÜBNEROVÁ (5. B)

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

Úvodník. Motýlková školička 1/2013

Úvodník. Motýlková školička 1/2013 Úvodník Vážení občané, jarní dny se nezadržitelně blíží a většina z nás čeká na slunečné jaro. Ale vrátím se ještě k zimnímu období. Na obecní úřad přišel dopis, v němž se poukazuje na nedostatečnou zimní

Více

Iva KOCIÁNOVÁ, Vlasta MACKOVÁ, Lucie OBRDLÍKOVÁ

Iva KOCIÁNOVÁ, Vlasta MACKOVÁ, Lucie OBRDLÍKOVÁ MěsíčníkaktualitnejenoZŠÚpice-Lány Školníčasopis Úl Květen2014 14.ročník Sportovec měsíce: Petr LUŠTINEC 9. A Sběrač bylin: Alena JURSÍKOVÁ 6. B Sběrač papíru: Lucie SOUČKOVÁ 6. B Hádanky na Moodle: Hana

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Starosta: Po menším zdržení začneme pracovat

Starosta: Po menším zdržení začneme pracovat Jirkovské č. 11 ročník XIX. listopad-prosinec 2014 noviny Měsíčník města Jirkova a obcí Boleboř, Otvice, Strupčice a Vrskmaň zdarma V tomto čísle mimo jiné najdete str. 2 Změny v útulku str. 3 Advent v

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ariánskolázenské noviny PETICE ZABRALA

ariánskolázenské noviny PETICE ZABRALA M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart 5. prosinec 2013 Ě číslo 15. Ě ročník I. Ě cena 15

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Souhra 2014-15. již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou

Souhra 2014-15. již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou Souhra 2014-15 již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou STUDIJNÍ OBORY čtyřleté studijní obory Gastronomie Cestovní ruch tříleté učební obory Cukrář

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2013 1 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více