OBSAH /s. 3/ Karel Lidický

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1962 /s. 3/ Karel Lidický"

Transkript

1 OBSAH 1961 /s. 1 2/ Výtvarné umní afrických národ Jan Zrzavý Díla výtvarník Jihomoravského kraje XIII. lenská výstava oblastní poboky SVU - oblastní poboka Vysoiny 1962 /s. 3/ Karel Lidický 1963 /s. 4 5/ Norská grafika Bohuslav Kozák Josef Hubáek Výstava prací len kateder výtvarné výchovy Vojáci míru Moderní eské malíství (do II. svt. války) Polský lidový plakát XV. lenská výstava pobo. SVU, oblastní poboka Vysoiny Jihlava 1964 /s. 6/ Ze sbírek OGV Zdenka Heritesová Jaroslav Král

2 1965 /s. 7 9/ XVI. lenská výstava SVU, oblastní poboka (Krajský klub Jihlava) Tvrí skupina Profil 58 Bulharské motivy Módní linie Michael Florian (grafika), Josef Jambor (kresby) Jan Kotík, obrazy z let Bohumír Matal, obrazy z let Karel Hladík sochaské dílo 1966 /s / Obraz a písmo XVII. lenská výstava SVU, poboka Jihlava František Foltýn Dtská malba a kresba Zdenk Novotný malíské dílo Míla Doleželová, Jií Mareš 1967 /s. 11A 12/ Radek Kratina XVIII. lenská výstava SVU, poboka Jihlava Fantasijní aspekty souasného eského umní František Dörfl Alfréd Justitz František Gross Vroslav Škrabánek

3 1968 /s / Klub konkretist Bohumil Krátký Computer grafic XIX. lenská výstava Svazu eskoslovenských výtvarných umlc Josef Klimeš Umlecká emesla Bienále Výzkumu grafiky Richard Pikryl, obrazy a kresby /s / Jindich Boška, Italská vizuální poezie Otto Stritzko Alois Toufar obrazy a grafika Jaroslav Šerých obrazy a grafika Phases XXI. lenská výstava SVU, poboka Jihlava Mikuláš Medek (neprobhla) 1970 /s / VIII Premio Internacional de Dibuix Joan Miro, Skupina Mostra Stanislav Pojer obrazy, grafika Miroslav Roštínský kresby, grafika, obrazy (práce z let ) Skupina grafik Hollar Dtská experimentální tvorba XXI. lenská výstava SVU, poboka Jihlava

4 1971 /s / Konkrétistická a postkonkretistická tvorba Ladislav Kukla obrazy, kresby, skulptury Eva inerová Jindich Wielgus sochy, kresby, grafika Miroslav Hruška obrazy, kresby, grafika Miloš Petera Vlastimil Hrab Bílá Tel Výtvarníci Vysoiny Libuše Vojtková 1972 /s / Pijos Rimensberger František Süsser Dti, mír a umní Jaroslav Moravec a Jaroslav Svoboda Kubánský plakát a grafika Tapiserie Art protis Antonín Smažil malba, kresba, grafika Matj Trojan obrazy Helena Zezulová obrazy Miloslav Holý obrazy Vladimír erno objekty 1973 /s / František Malý Vnceslava Truhláová-Hrušková

5 Vincent Makovský Ilustrátoi dtských asopis Sluníka a Mateídoušky Josef Bulant, obrazy, kresby, grafika Maarská grafika a Ex libris Josef Kos 1974 /s / Valdemar Radil Jaroslav Moravec Sociální skupina Oldich Blažíek výbr z životního díla Klára Sedláková Naše vesnice v dílech výtvarných umlc A. F. Stehlík Prostedí oima mladé generace Alois Toufar 1975 /s / Hynek Luák obrazy, kresba, grafika Výtvarníci k 30. výroí osvobození SSR Zdenk Novotný Bedich Vaníek ( ) Rudolf Hanych, Vysoina

6 1976 /s / Kuba Oldich Eichler Richard Pikryl Výtvarníci Vysoiny 1977 /s / Roman Havelka Miroslav Šimorda Václav Tajovský Prostedí života oima mladé generace Jihlava 1977 Vladimír Drápal Ruská malba, grafika a plastika 1978 /s / Pavel Kopáek Ze sbírek galerie (obrazy, plastiky, grafika) Výstava len a host Armádního výtvarného studia Souasná tvorba na Vysoin Jaroslav Panuška Libuše Kverková-Pilaová Helena Zezulová, Antonín Zezula

7 1979 /s / Leonid Ochrymuk Alena ermáková František Hudeek Výstava ze sbírek OGV, konané v BLR eské malíství 19. století ze sbírek MG v Brn Gustav Krum Jan Smetana Alois Toufar 1980 /s / Pírstky kreseb a grafik v OGV v Jihlav Zakladatelé eského moderního malíství ( ) ze sbírek MG v Brn Vlastimil Hrab Jan Štursa Prostedí života výstava výtvarného projevu dtí a mládeže do 19ti let Miroslav Štolfa 1981 /s / Jaroslav Svoboda Olga echová Výtvarná tvorba na Vysoin Marie Uchytilová, Jií V. Hampl Oldich Eichler A. F. Stehlík Výstava výtvarník sdružených pi OKS v Jihlav Zdenka Fibichová

8 1982 /s / Alois Lukášek Rastislav Michal Eva inerová Václav Tajovský Josef Kos Výtvarníci sdružených pi okresním kulturním stedisku v Jihlav 1983 /s / Emílie Tomanová Josef Bulant Pavel Kopáek 750 let msta Jihlavy Prostedí života Miloslav Kalina Zdenk Bláha Okresní pehlídka výtvarné tvorby ZU 1984 /s / Antonín Smažil Sylva Lacinová Pavel Navrátil eské moderní malíství II. Josef Klukan OKS Jihlava Krajina 84 Stanislav Pojer F. M. Nágl

9 1985 /s / Armádní výtvarné studio 30 let souboru Vysoan J. M. Najmr Výtvarníci Vysoiny Okresní výstava poštovních známek Antonín Machek Eva Janíková 1986 /s. 52/ Jií Horník Anna Hlušiková Richard Pikryl Prostedí života Jihlava 86 Rudolf Hanych 1987 /s. 53/ Josef Kremláek Václav Tajovský Julius Maák a jeho žáci Josef Kos Krajinái Umlecké besedy 1988 /s. 54/ žádné výstavy neprobhly

10 1989 /s / Miroslav Roštínský Jií John Evropské malíství 2. pol. 19. st. (ze sbírek MG) Jaroslav Šerých Taras Kušynskyj 40. let Stavoprojektu v Jihlav Prostedí života Rakouská secese, Klimt & Schiele Karel Hyliš Skupina /s / Vojtch Preissig Václav Bartovský Jindich Zezula Grafické techniky Adolf Born Pavel Rejchrt David Cajthaml Josef Sudek Bohumír Matal Josef Mžyk Ivan Exner, Stefan Milkov Mikuláš Medek Jaroslav Róna

11 1991 /s / Abstrakce ze Salcburgska Zdena Höhmová Ržena Magniová, Rostislav Magni Marie Filippovová e vcí (užité umní) Eleonor Friedrich Radek Pila Výtvarná tvorba na Vysoin Ladislav Novák Trasa En face 1992 /s / Eduard Ováek František Kupka eské malíství a sochaství 2 pol. 20. století Haberpointer Bohdan Lacina Bohuslav Reynek Josef Kos eské umní 19. století, Stálá expozice 19. a 20. století Art Moment Vladimír Preclík Souasné výtvarné umní z Purmerendu Hollar Gerold Leitner Karel Valter, Miroslav Páral Prostedí života - Jihlava 1992

12 1993 /s / Jihoeští výtvarníci Jánuš Kubíek Václav Zykmund Bohumil Krátký Pavel Sukdolák Josef Wagner Ex libris Václav Tikal Jan Kotík eská malba z pelomu 19. a 20. století Mezinárodní malíský plenér Bohuslav Reynek Jindich Boška Skutenost a iluze 1994 /s / Zdenk Tománek, Miroslav Malina Heinz Cibulka Jan Smetana Socha kresba Jaroslav Zapletal UB 12 František Dörfl Konfrontace Jaroslav Panuška Igor Piaka, Nová citlivost Radek Wiesner

13 1995 /s / Artchemo 1968/1969 Španlští umlci paížské školy Souasné rakouské umní Pírstky sbírek Jan Pospíšil Adriena Šimotová Jaroslav Koliha, Jií Ptáek Odich Smutný Jií Jirmus Prostedí života Jihlava 1995 Tomáš Vosolsob 1996 /s / Cesty japonského devoezu Miloslav Chlupá Václav Vaculovi Miloslav Moucha Jií Seifert, Silvia Billeter Vra Janoušková Poezie a krása eínek Promny krajiny Návštva prezidenta V. Havla, (novinový lánek) Oprava mázhausu, (novinový lánek)

14 1997 /s / Josef Sudek Olaf Hanel Salón 97 - SVUM Josef Kremláek Klub konkrétist Bohdan Lacina Otto Stritzko Cecílie Chiavistelli Stará italská grafika 1998 /s / Josef Lada Téma msta v eské grafice 20. století Mezi tradicí a experimentem eská grafika 60. let František Moic Nágl Alois Kalvoda Klaus Liedl Eva a Jan Švankmajerovi Guido Boggiani Dít a obraz 1999 /s / Civilizace, eské umní 40. let Ivan Titor Salon 99, asociace medailér

15 Vladimír Janoušek Hrátky, hraky, hraiky Italská kresba a malba století SVUV Vladimír Vašíek Josef Drapell Jií Trnka Vroslav Škrabánek Pojte si hrát s panem malíem Janem Zrzavým (o.s. K.L.E.E.) Pírstky sbírek státních galerií R 2000 /s / Prozaování Výtvarný svt divadla pro dti Ivan Ouhel Roman Havelka Ladislav Novák Alfa 2000 Omega 2001 /s / Souasná minulost Petr Hyliš Jií Salajka Adolf Born Výtvarná Vysoina František Dlouhý as a 10. Celostátní pehlídka prací výtvarných kolektiv dtí a mládeže do 19ti let

16 2002 /s / Emanuel Ranný Jií John Alena Nádvorníková Emil Filla Josef Kos František Kaván Na sítnici boue Max Švabinský 2003 /s. 86/ Kamil Lhoták Krásy a tajemství eské republiky Josef Klimeš Obsese sbru Oldich Blažíek (výstava konaná v MmaG v Hlinsku) 2004 /s / Sbírka Richarda Adama Krajina Julius Maák Vysoina Akvizice Karaoke Stopy pamti Miroslav Štolfa 50. let OGV, reinstalace stálé expozice

17 Den dtí, Malování mezi obrazy (výtvarné dílny pro dti) Mezinárodní den muzeí, Novoroenka 2005 /s / František Muzika, Zdenk Sklená Karel Hyliš Karel Vaca Jan Hendrych Dotek as minulých Stálá expozice Msto a divadlo Jubilanti Zdenka Braunerová Karel Haruda Expresionismu im Barockschloss Riegersburg Jihlavská muzejní a galerijní noc, Kytarový recitál Milana Zelenky, Koncert renesanních a barokních písní a árií, Novoroenka 2006 Zdenka Braunerová apek Špála - lovk a krajina Ruské malíství 19. a 20. století Bohumila Doleželová

18 Petrbok, Návrat, Janovský Velíšek Šerých Arnošt Kába Valeka Koreková Rozum a cit VOR Víde v Jihlav - Wien in Iglau Kjulennovi Viktor Karlík Práce msta a Bohdan Holomíek Irena Wágnerová Co se mi zdává k ránu Karel Haruda Tóny barev Boška Jindich - Ohlédnutí Horká jehla Jan Koblasa - Dialog s hmotou Hermann Baisch Petr Nikl Ulity

Moderní a současné umění

Moderní a současné umění AUKCE 66 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Moderní a současné umění 100. Mikuláš Medek PRAHA HLAHOL, NEDĚLE 22. ŘÍJNA OD 11.00 HODIN JMENNÝ REJSTŘĺK

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV

OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV OBLASTNÍ GALERIE VYSOINY V JIHLAV VÝRONÍ ZPRÁVA 2002 1 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O I N Y V J I H L A V Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 567 7301 680;

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates)

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates) LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE (duplikáty / duplicates) MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN GALLERY IN BRNO Knihovna /Library Výměna publikací / Books Exchange Husova 18, 662 26, Brno, Czech

Více

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates)

LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE. (duplikáty / duplicates) LIST OF PUBLICATIONS AVAILABLE ON EXCHANGE (duplikáty / duplicates) MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / MORAVIAN GALLERY IN BRNO Knihovna /Library Výměna publikací / Books Exchange Husova 18, 662 26, Brno, Czech

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

Kalendárium kulturních událostí

Kalendárium kulturních událostí Benešov Muzeum umění a designu Benešov Architekt Otakar Novotný (1880 1959) 10.1.2012 19.2.2012 Fotografie Martina Staňka 29.1.2012 15.4.2012 Fotografie Jiřího Škocha 11.2.2012 20.5.2012 Komunisté přepadli

Více

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY 10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ 347 dárců pro Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigrafie Color Structure, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigraph

Více

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO

18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO 18. aukce 8. prosince 2001, 10 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Autografy a knihy s podpisy Signatures 1 37 II. Knihy a obálky Books and wrappers 38 90 III. Avantgarda

Více

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

akad. mal. Vašíček Vladimír

akad. mal. Vašíček Vladimír akad. mal. Vašíček Vladimír birth: 29. 9. 1919, Mistřín u Kyjova dead: 29. 8. 2003, Svatobořice http://art.vasicek.contact.sweb.cz (dokumentární stránky / documentary website ) http://art.vasicek.videos.web.sweb.cz

Více

110. AUKCE Výsledky vydražených děl ze dne 20.-22.03.2013

110. AUKCE Výsledky vydražených děl ze dne 20.-22.03.2013 Položka Jméno autorapříjmeni autora Název Cena dosažená 1 Karel Höger Přání k 60. narozeninám Emilovi Konečnému 100 Kč 3 František Michl J.V. Rosůlek: Ilonka a Hans Holm 100 Kč 7 Jan Zrzavý Dopis 350 Kč

Více

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ AUKČNÍ KATALOG 2010 SEZNAM AUTORŮ str. 12 / Anderle Jiří str. 12 / Blažíček František str. 3 / Born Adolf str. 3 / Bouda Jiří str. 12 / Brabenec Jan str. 12 / Brett Luboš str. 3 / Březina Karel str. 19

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 E V I D E N C E A P É Č E O S B Í R K Y K 31. 12. 2011 spravovala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 6 357 sbírkových předmětů. Z toho: 1 251 obrazů

Více

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie J29 Adlová, V ra Jarní symfonie J30 Adlová, V ra že z Flander J31 Adlová, V ra íkáte, abych v il J38 Ajvaz, Michal Zlatý v k J34 Arbes, Jakub Akrobati. Zázra ná Madona J36 Arbes, Jakub Okolí Prahy J33

Více

Vltavot nské v tvarné dvorky

Vltavot nské v tvarné dvorky Vltavot nské v tvarné dvorky 2 0 0 5 (xi. roãník M ù S T S K Á G A L E R I E A R T C L U B ãervenec srpen -1- Seznam vystavujících v Městské galerii ART CLUB v Týně nad Vltavou od roku 1995 2005 Blanka

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU. příspěvková organizace Karlovarského kraje

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU. příspěvková organizace Karlovarského kraje GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH

OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH 1953/54 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MILAN BAROŠ, OD 2. 11. 1953 JOSEF FOJTÍK 1. Adámek Josef 2. Andrysík Ladislav 3. Babušík Libor 4. Bébar František 5. Cenek Miloslav 6. alkovský

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz www.moravska-galerie.

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz www.moravska-galerie. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2003 Úvodem Váţení přátelé, rok 2003 přinesl do ţivota Moravské galerie některé změny, s nimiţ patrně nepočítali ani ti nejpředvídavější. K 14. březnu odstoupila

Více

Architektur OBSAH: kral.king@volny.cz nebo telefonem 728 655 233.

Architektur OBSAH: kral.king@volny.cz nebo telefonem 728 655 233. - 1-50% sleva jen do 30. června S 03 Architektura, výtvarné umění a fotografie S 03 Architecture, art and photography S 03 Architektur, bildende Kunst unf Fotos Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL 7. předvánoční benefiční AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL Katalog uměleckých předmětů darovaných do benefiční aukce ve prospěch ochrany přírody v pondělí 23. listopadu 2009 ve Sněmovním sále Nové radnice Dominikánské

Více

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO

25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO 25. aukce sobota 7. května 2005, 13.30 hod. Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica 1 20 II. Fotografie Photography 21 41 III. Josef Čapek 42 67 IV. Avantgarda Avant-garde

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 07 2. ZAMĚSTNANCI

Více