SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014"

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní účastí 27. listopadu 2014, Hotel Olšanka kongresový sál Táboritská 23, Praha 3 (vchod z Olšanského náměstí) Více informací na telefonním čísle nebo na u: generální partner

2 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY Termín a místo konání Čtvrtek (čtvrtek), 8:30-18:00 hod. Hotel Olšanka, kongresový sál, Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov (Vchod z Olšanského náměstí) U příležitosti konference Železnice 2014" pořádají SUDOP PRAHA a.s., SŽDC, s.o. a generální partner Subterra a.s. od 18:30 hod. společenský raut v hotelu Olšanka v Praze. Spojení MHD Praha hlavní nádraží, tramvaj č. 5, 9, 26 Praha Masarykovo nádraží, tramvaj č. 5, 26 Ubytování Účastníci konference si ubytování zajišťují sami, možnost v hotelu Olšanka, tel , případné informace poskytne kancelář společnosti, tel Jednací jazyky Čeština, slovenština. Přihlášky Závazné přihlášky spolu s potvrzením o úhradě vložného zašlete na adresu SUDOP PRAHA a.s., kancelář společnosti, Olšanská 1a, Praha 3, nejpozději do 15. listopadu Na jednu přihlášku je možno přihlásit více osob. Organizační výbor konference Ing. Tomáš Slavíček, generální ředitel SUDOP PRAHA a.s. Ing. Pavel Surý, generální ředitel SŽDC, s.o. Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modrnizaci dráhy SŽDC, s.o. Ing. Petr Lapáček, obchodní ředitel SUDOP PRAHA a.s. Informace Květa Homolová Iveta Čermáková tel tel Možnosti propagace Propagaci rmy ve sborníku příspěvků v maximálním rozsahu 2 stránek formátu A4 spolu s potvrzením o úhradě zašlete nejpozději do 20. října Objednávky prezentace rmy na panelech (umístěných v předsálí hotelu Olšanka) zašlete nejpozději do 15. listopadu Výše uvedené materiály zašlete elektronickou poštou na adresu: nebo ve vytištěné formě na adresu: SUDOP PRAHA a.s., kancelář generálního ředitele, Květa Homolová, Olšanská 1a, Praha 3. Ceny Vložné pro účastníky konference V ceně je zahrnut sborník příspěvků, občerstvení - nápoje, káva, zákusek, oběd, raut. Cena za reklamu ve sborníku Cena za reklamu ve sborníku Cena za umístění vlastního panelu (ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %) 4 500,- Kč/osoba vč. 21 % DPH 2 500,- Kč/stránka černobílá 3 500,- Kč/stránka barevná 3 500,- Kč/ks Úhrada Platby poukažte na účet /0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 3, Olšanská 1a. Platbu je vždy nutno označit příslušným variabilním symbolem uvedeným v přihlášce a objednávce. Na základě řádně vyplněné závazné přihlášky a připsané platby na náš účet vyhotovíme daňový doklad, který zašleme na Vaši adresu. Při neúčasti účastníka nebo jeho náhradníka účastnický poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou na adresu přihlášené osoby. Za organizační výbor se na setkání těší Ing. Pavel Surý generální ředitel SŽDC, s.o. Ing. Tomáš Slavíček generální ředitel SUDOP PRAHA a.s.

3 PROGRAM :30-9:30 9:30-10:00 10:00-10:20 Prezence účastníků Zahájení konference Rozvoj železniční infrastruktury Mgr. Kamil Rudolecký, náměstek ministra dopravy, Ministerstvo dopravy ČR 10:20-10:40 Financování infrastruktury v letech 2015 Ing. Tomáš Čoček Ph.D., ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury ČR Investice do železniční infrastruktury v závěru OPD1 a na počátku OPD2 a CEF Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, SŽDC, s.o., Generální ředitelství Priority MD, aneb česká železnice ve světle příštího období Ing. Jindřich Kušnír, ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy, Ministerstvo dopravy ČR 10:40-11:00 11:00-11:20 11:20-11:40 Cofee Break 11:40-12:00 Historie projektů modernizace tranzitních železničních koridorů v EU a ČR Ing. Jiří Mandík, senior konzultant, FRAM Consult a.s. 12:00-12:20 Strategie železničního plánování a česká projekční realita Ing. Luděk Sosna Ph.D., ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR 12:20-12:40 Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko, ředitel odboru strategie, SŽDC, s.o., Generální ředitelství 12:40-13:00 Nové trendy v zabezpečovací technice Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel, AŽD Praha s.r.o. Oběd Subterra a.s. slaví letos padesát let od svého založení Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel, Subterra a.s. Mostní provizoria Ing. Pavel Švagr CSc., předseda Správy hmotných rezerv, Státní správa hmotných rezerv ČR Příprava projektů pro čerpání nančních prostředků v rozpočtovém období Ing. Petr Hofhanzl, ředitel odboru přípravy staveb, SŽDC, s.o., Generální ředitelství Příprava systémů Rychlých spojení v České republice Ing. Martin Vachtl, samostatný projektant, SUDOP PRAHA a.s. Investice do železničních kolejových vozidel Českých drah Ing. Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy, České dráhy, a.s., Generální ředitelství Praktické zkušenosti se záchranným archeologickým průzkumem na stavbě modernizace trati Rokycany Plzeň Ing. Václav Šťastný, náměstek pro investice, úsek Plzeň, SŽDC, s.o., Stavební správa západ Vývoj cen stavebních prací na železnici cenové normativy 2014 Ing. Jiří Mandík, senior konzultant, Consult, a.s. Příprava liniové stavby a platná legislativa Ing. Jiří Pelc, hlavní inženýr projektu trakční vedení, SUDOP Brno, s.r.o. Soulad strukturálních subsystémů moderní železnice v ČR Ing. Jiří Pohl, senior inženýr, SIEMENS, s.r.o. Modernizace trati Rokycany Plzeň (vč. tunelu Ejpovice) Ing. Jan Zemánek, obchodní náměstek, METROSTAV a.s. Divize 5 Nové směry rádiového standardu GMS R Ing. Petr Vítek, obchodní ředitel, Kapsch CarrierCom, s.r.o. Inovativní působení rmy INFRAM a.s. v oblasti železničních staveb Ing. Zdeněk Jeřábek CSs., generální ředitel, INFRAM, a.s. 13:00-14:00 14:00-14:20 14:20-14:40 14:40-15:00 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 16:20-16:40 16:40-17:00 17:00-17:20 17:20-17:40 17:40-18:00 18:00-18:30 18:30-22:00 Závěr - diskuze Společenský raut Změna programu vyhrazena

4 Potvrzení o úhradě za remní propagaci na konferenci ŽELEZNICE 2014 Potvrzujeme, že jsme uhradili částku za reklamu ve sborníku dne: z našeho účtu: vedeného u: celkovou částku: ve prospěch SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ na účet č.: /0300 variabilní symbol (IČ firmy zakončené -5): vedený: ČSOB, a. s. konstantní symbol: 0308 Potvrzujeme, že jsme uhradili částku za reklamní panely dne: z našeho účtu: vedeného u: celkovou částku: ve prospěch SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ na účet č.: variabilní symbol (IČ firmy zakončené -9): /0300 vedený: ČSOB, a. s. konstantní symbol: 0308 razítko (obchodní jméno rmy), podpis

5 ŽELEZNICE 2014 Závazná přihláška Firma, organizace (název, plná adresa): IČ: DIČ: Telefon: Účastníci (příjmení, jméno, titul)*: *) Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků z jedné rmy Celkem účastníků: Účastnický poplatek na osobu: 4500,- Kč 4500,- Kč Účastnický poplatek celkem: V dne x účastníků = Kč 2014 razítko (obchodní jméno rmy), podpis Potvrzení zaplacení účastnického poplatku na konferenci ŽELEZNICE 2014 Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek za výše uvedené účastníky konference ŽELEZNICE 2014 dne: z našeho účtu: vedeného u: celkovou částku: ve prospěch SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ na účet č.: variabilní symbol (IČ firmy zakončené -1): /0300 vedený: ČSOB, a. s. konstantní symbol: 0308 razítko (obchodní jméno rmy), podpis

6 Těšíme se na vás fotogra e z minulého ročníku

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE PROGRM PØIHLÁŠKY DLŠÍ INFORMCE IX. roèník celostátní odborné konference REGENERCE www.csias.cz YTOVÉHO FONDU STVE OÈNSKÉ VYVENOSTI Poøádána pod záštitou: ministra ivotního prostøedí ÈR Státního fondu ivotního

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

REGENERACE PROGRAM BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI. www.regeneracebytovehofondu.cz PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE. 11.-12.

REGENERACE PROGRAM BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI. www.regeneracebytovehofondu.cz PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE. 11.-12. PROGRAM PØIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE X. roèník celostátní odborné konference www.csias.cz REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBÈANSKÉ VYBAVENOSTI poøádané pod záštitou: Ministerstva prùmyslu a obchodu Státního

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Stavebnictví 2010 ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Trendy a prognózy stavebního trhu v České a Slovenské republice Novinky v legislativě:

Více

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o.

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o. Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají VI. ročník mezinárodní konference VOC

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB

80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB si Vás dovolují pozvat na seminář pořádaný u příležitosti 80. výročí zahájení výroby korozivzdorných svařovacích materiálů ve společnosti ESAB ve dnech 12. 13. června 2012 Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Odborná konference IIR 4. 5. prosince 2007, Prague Marriott Hotel, Praha egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Seznamte se s novinkami v oblasti egovernmentu! Propojení registrů

Více

20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2015. Pozvánka s odborným programem 2015. 23. - 24. 4. 2015, Hotel Voroněž, Brno

20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2015. Pozvánka s odborným programem 2015. 23. - 24. 4. 2015, Hotel Voroněž, Brno Pozvánka s odborným programem 2015 20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2015 23. - 24. 4. 2015, Hotel Voroněž, Brno KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ING. DANA ŤOKA A HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Česká silniční společnost pobočka při spol. Brněnské komunikace a.s. pořádá Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích Seminář

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011 9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, egovernment 2011 Záštitu nad konferencí převzal: JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY UPRAVENÉ - DO NOTEBOOKU část I.

VNITŘNÍ SMĚRNICE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY UPRAVENÉ - DO NOTEBOOKU část I. Centrum pro přezkum hospodaření, audit, poradenství a vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ:

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY

DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY Vás zvou na celostátni konferenci XXXII. DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY ve dnech 19. - 21. května 2015 hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou ESAB / esab.cz MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY... Hotel

Více

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ

ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ 7. ROČNÍK PROGRAM KONFERENCE ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA TELEINFORMATIKA E IK A 2006 ODBORNÁ KONFERENCE A VÝSTAVA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, INFORMATICE A PODNIKÁNÍ STRATEGIE, PRÁVO A REGULACE PODNIKOVÁ INFRASTRUKTURA

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více