ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 Pevně mě objal a řekl mi: Zbožňuji tě! Mnoho křesťanů bere vážně Pánův příkaz: milujte všechny své bratry. Ale někteří k nim přicházejí jenom s hlavou. To znamená, že konají bratrské činy, které jim diktuje rozum. A v nich není žádné nadšení, žádné živorodé citové zaujetí pro toho, kdo je hladový. Plní si povinnost. Ale nejen děti, ale všichni lidé potřebují přátelství, dokonce něžnost. Tak moc jim chybí! Měli bychom k druhým přicházet celou naší bytostí, tělem, srdcem, duchem sjednoceni, a ne jen částí z nás, a Ježíš, který dovolil, aby se ho jiní dotkli, objali, a sám uměl objímat, bude se moci skrze nás dál dostávat k lidem se srdcem těla. Je to malé dítě, Pane, opuštěné dítě, které milující rodina zahřívá u svého krbu. Je poznamenáno svou trpkou minulostí a jeho tvář je dlouhý výkřik, který volá po něžnosti. Pokoušel jsem se na ně dívat tak, jak si myslím, že by ses na ně díval ty. Usmál jsem se, poslouchal jsem ho, a za několik okamžiků jsme se setkali. Najednou nečekaně vyskočilo do mé otevřené náruče, silně mě objalo a řeklo: Zbožňuji tě! a já jsem mu stejně zaníceně odpověděl: A já tebe. Zbožňovat lze jenom Boha, říkávala moje matka, a nevím proč, v tom okamžiku jsem si na to vzpomněl. Ale v ten večer, v modlitbě, odvážím se myslet, Pane, že dítě skrze mne a já skrze ně, společně jsme odhalili a obsáhli něco z Tebe. Neboť ty trpíš s ním, Pane, skrze ně, a jeho výkřik je Tvým výkřikem, a zdá se mi, že dnes ráno jsem ho slyšel. Pane, chtěl bych být u nohou ukřižovaného dítěte, jako u paty kříže. Ale současně bych chtěl, aby dítě, sňaté nakonec z mrtvého dřeva, kde ho přikovalo zlo, vešlo do mé náruče, ve které

2 přebývá něha, aby poznalo a okusilo trochu z Tvé lásky. Tak jsem si přál, Pane, abych sladil celou svou bytost a abych se přiblížil k druhým obohacený o celý svůj život, a abych odmítal milovat jen hlavou, chladnou odpovědí na příkaz lásky, ale zároveň s obavami, že budu milovat jenom svým citlivým srdcem nebo svým příliš hladovým tělem. Pomáhej mi, Pane, posbírat v sobě to, co se rozptýlilo, sjednotit své síly a riskovat dobrodružství - nabídnout hladovým ne několik dobročinných gest, moudře naprogramovaných, ale srdce v těle, aby se mohli nasytit. Pomáhej mi, Pane, otevřít se široce Tvé bratrské lásce, aby se spojil můj život s Tvým, aby se láska a život spojily. Neboť už nemáš, Pane, ruce, abys přijal děti země, a především ty, které odmítáme, jako kdysi apoštolové odstrkovali ty, které Ti zkřížily cestu. Nemáš už klín, na který by se posadily, a pohled, kterým bys je uklidnil, slova, kterými bys k nim promluvil a kterými bys je rozesmál, a ani rty, kterými bys je zlehka políbil. Ale chtěl jsi, ó, jaký zázrak, chtěl jsi nás, chtěl jsi mne, škaredé zrcadlo, aby odrazilo několik paprsků Tvé něhy. Děkuji Ti, Pane, dnes večer, že jsem Ti mohl dnes ráno nabídnout trochu ze sebe, abych dosáhl dítě, které tajně hledá, jak se k tobě přiblížit a jak se tě dotknout. Ale odpusť, Pane, že jsem tak často plýtval, nebo si nechával jen pro sebe, to, z čeho jsem měl dávat jiným. Neboť pokud je nejednou dost lehké neodmítnout nic dítěti, žel, nejednou je těžké dát a dávat sebe všem svým souputníkům. A přece, Pane, vím, že každý člověk je dítě, které dospívá až do smrti. A ať je malé či velké, s tváří čistou či zohavenou, je to Boží dítě, které čeká na něhu. (Michael Quoist) Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim:»kdo přijme jedno takové dítě v mém jménu, mne přijímá; a kdo přijme mne, přijímá ne mne, ale toho, který mě poslal. «Mk 9,36-37 Ano, Bůh je mi svědek, jak po vás po všech vroucně toužím láskou Krista Ježíše. Flp 1,8 Ačkoliv jako Kristovi apoštolové jsme vám mohli dát pocítit svou moc. Ale my jsme si mezi vámi počínali tak něžně, jako když matka hýčká svoje děti; takovou příchylnost jsme k vám cítili, že bychom vám byli nejraději nejen odevzdali Boží radostnou zvěst, i vlastní život byli bychom za vás dali. Tak velice jsme si vás oblíbili. 1 Sol 2,7-8 2

3 Světec na prosinec Jako světce na měsíc prosinec jsme vybrali sv. Eulálii z Méridy. Eulálie spatřila světlo světa v roce 292 v Méridě jako dcera vážené křesťanské rodiny. Už jako dítě se vyznačovala mimořádnou zralostí a byla ponořena stále v modlitbu. Když pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána zasáhlo i Španělsko, vnímala dívka stále znovu plna úžasu, jakou odvahu mají mnozí věřící, kteří šli raději na smrt, než by zapřeli svou křesťanskou víru. Stále častěji pak vyjadřovala Eulálie přání, aby směla také zemřít pro Krista. Jednoho dne ve svých dvanácti letech opustila Eulálie sídlo rodičů a odešla do města Méridy k místodržícímu Daciánovi, který právě zasedal u soudu nad několika křesťany. Hledáte křesťany? Zde jsem!", zvolala dívka vstříc nepříteli křesťanů. Eulálie přistoupila k obrazu modly, který visel v místnosti, strhla ho ze zdi a rozšlapala nohama. Dacián dal příchozím vojákům rozkaz, aby se Eulálie chopili. Brutálně dívku uchopili, bili a mučili a roztrhli jí tělo železnými háky. Když se z Euláliných rtů neozval jediný zvuk nářku, muži se tak rozzuřili, že vypalovali její krvácející rány hořícími pochodněmi. Když Eulálie i nadále nejevila žádné pohnutí, nařídil Dacián její smrt upálením. Podle podání byla prý dívka příštího dne upálena v pekařské peci. Španělský výraz pro pekařskou pec je horno", proto kapli, která ještě dnes stojí před kostelem sv. Eulálie v Méridě, nazvali horno de Santa Eulalia. Pec svaté Eulálie je možno vidět i dnes. Úmrtním dnem dítěte - mučednice byl asi 10. prosinec 304. Sv. Eulálie je patronkou šestinedělek; cestujících; proti neštěstí; proti úplavici. (Podle Rok se svatými) Vydejme se na cestu ducha, na cestu pokoje, jako betlémští pastýři: Pojďme tedy do Betléma, podívat se, co se stalo. Nastupme na cestu smíření, odpuštění, hledání vnitřního pokoje, neboť v něm spočívá naše štěstí. U jesliček hledejme své osobní vnitřní osvobození od všeho zla i od veškeré zlovůle, neboť betlémské Dítě uděluje svůj pokoj právě lidem dobré vůle. Kardinál Jozef Tomko Vánoce, ve kterých najdete jejich pravý smysl, pokoj srdce, pramen opravdové radosti to všechno v kruhu vašich nejbližších vám přeje redakce Zrníčka. 3

4 Advent - stop výprodeji slov Co se děje? ozvalo se dvouhlasně z dětských pokojů. Moment, podívám se, to budou pojistky. Následovalo horečnaté přepínání jističe, potom kontrola světla a fungování výtahu na společné chodbě a nakonec pohled do ostatních tmavých oken v ulici. Výpadek elektřiny. Známe tu zkušenost, když v bytě náhle všechno vypne a ztichne: rezonování motoru ledničky, vtíravý hlas reklamy v televizi, hudba v pozadí, vlny zapínajícího se procesoru v počítači. Najednou nastane mrtvé ticho. Nejprve spustíme mírnou paniku a tiché brblání, potom se ztišíme v naději, že to brzy přejde. Ale když výpadek elektřiny trvá déle, přehodnocujeme, které z činností nebyly až tak důležité, bez kterých se můžeme klidně obejít. Oblíbila jsem si tyto chvíle v dětství. Zapálili jsme si svíčku a prožívali čas v úplně jiném rozměru. Otec nám dlouho do noci předčítal v mihotavém plamenu svíčky Pouští a pralesem. A my děti jsme neuvěřitelně zapínali svoji fantazii. V nádherném pološeru zněl jenom jeho hlas. Vůbec nám elektřina nechyběla. Začal advent. Opět na nás bude útočit trh: nejen ten blyštivý s vánočními výklady a třepotavými světélky, se záplavou lákavých zvuků, ale i ten s věnci okřídlených frází. Komercionalismus proniká, bohužel, i do světa hodnot. Hledí, jak by je zdefraudoval či jim dal obchodní nálepku. Svou zištností znechucuje a kalí hloubku vyslovených slov. Předvánoční krize Zdá se, že dnes nám víc než jindy hrozí výprodej slov. I vánoční poselství chtějí nabídnout za akční cenu. A adresát člověk se nevědomky stane článkem řetězce výměny zboží. Jak moc potřebujeme ticho! Adventní ztišení v nás na nějaký čas naakumuluje duchovní bohatství, které jsme na trhu vyskladnili. Neboť i v duchovním sortimentu může nastat krize. Tehdy, když lidé rychle vydají ze sebe všechno, co v duši za léta nashromáždili. Když už nakonec nemají co dát, ale točí kolem slovního výkonu. Řeči plynou jako proud a předbíhají myšlenky i zažitou zkušenost. Advent je čas i tady se zastavit. Vypnout proud a zapálit svíčku. A vydržet mlčení. Možná je to jedna z účinných cest, aby Vánoce vynikly ve své jednoduchosti a kráse. Ústa nafouknutá rétorikou Italský kněz a spisovatel Alessandro Pronzato, pronikavý analytik současnosti, tvrdí, že jsme sabotovali prostotu Vánoc, protože jsme je zavalili tunami sentimentalismu, nafoukli rétorikou, přecpali laciným dojetím, a proto se často snažíme jenom vylepšit svoji nábožnost, oprášit křesťanský stejnokroj, vyrovnat se s chudými a uspokojit sami sebe, že jsme pořádní lidé. Podle Pronzata jsme zablokovali pravé poselství Vánoc, které spočívá v tom, abychom se stali darem pro druhé. Na to, abychom byli darem, však musíme nejdřív sami být. Ticho během adventní doby nám může vrátit lidskou tvář. Co je to ticho? Víme, že vesmír je plný ruchů a vlnění nejrůznější frekvence. A co potom civilizovaný technický svět. Kamkoliv zajdeme pro ticho, dostihnou nás slova zpráv a informací - jako chapadla mediální chobotnice. V myšlenkách se neumíme vymanit z odeznělých komentářů, 4

5 polemik či blogů, které vyplňují vzácný prostor naší duše a ubírají nám čas. Našeptávají, že tak jsme v obraze. Opravdu? Zkušenost ticha nám říká opak. Často nám odvrátí problémy či zachrání kritickou situaci mnohem víc. Ticho není jen nepřítomnost zvuků a obrazů. Ticho je koncentrátem ducha. Tak jako se lidský jazyk skládá ze slov i z mezer, i život člověka potřebuje střídavě mlčení i vyjadřování. Romano Guardini přirovnává ticho k nádechu, který společně s výdechem slov tvoří pravidelné dýchání života. Ti, kteří chtějí jen vydechovat, se nakonec udusí proudem vlastních slov. Ticho mimo to umožní člověku vnímat lépe krásu, která působí spíš přes srdce, než jen přes myšlení. Uvádí člověka do úžasu, zasahuje celou jeho bytost, jejímž jedinečným centrem je právě srdce. Pokud se cítíme unavení životem, plyne to nejčastěji právě z nevyváženosti mezi tichem a ruchem slov a zvuků, které vydáváme nebo jsme jimi zavalení. Stěžujeme si, že nevidíme světlo řešení a nevíme, jak jednat. Nedokážeme poznat Bož záměry. Ale náš život se převážně skládá z reakcí na podněty, neuplatňujeme plně svoji svobodu, protože si nedopřejeme čas v tichu, abychom se před rozhodnutími nadechli. Dynamická doba nás tlačí ke zdi jednat hned a najednou. A potom svá rozhodnutí anulujeme, měníme, korigujeme, stáváme se lidmi bez zásad, bez pevné páteře. Někdy prožíváme celou životní etapu v takovém přestupování. Chybí nám směrování, točíme se jen kolem vlastní osy. Ticho léčí Ticho vždy léčí, přidává váhu argumentům pro i proti, vede nás k jistému systému při myšlení a rozhodování, a všechno prověřuje srdcem. Nejplnější ticho na této zemi prožívá člověk v Boží přítomnosti - v Božím mnohomluvném tichu. Tuto možnost nám Bůh poskytuje díky Eucharistii. Octnout se tváří v tvář tomuto tajemství ticha, kde Bůh mlčí na způsob kousku hmoty, dodává člověku vnitřní rovnováhu. Kaple stálé adorace je jakoby domovem duše. Když člověk vejde, nachází v ní pokoj, který není nějakým falešným zapomenutím na vnějšek, ale poskytuje možnost dokonale uspořádat hodnoty podle důležitosti. V centru pozornosti je Bůh, naproti stojí člověk připravený k dialogu, kolem ještě další čekající na rozhovor. Ticho. Zpočátku to člověka překvapí. Musí si zvyknout. Důležitý je zde někdo jiný. Po chvíli pokoření se vrací k sobě. To ticho je třeba vydržet. Pomalu utišit střelbu myšlenek a nával problémů, které se tlačí do mysli, aby ji zaměstnaly. Mnohem důležitější je být plně tady, odevzdat se, jaký jsem. Ticho vždy bolí, protože odhaluje pravdu o sobě. Ale ve skutečnosti až tehdy v bolesti působí lék. Vytvořit v sobě ticho během adventu i přes vnější zmatky nás důkladně připraví na poselství Vánoc. (Mária Raučinová - KN) "Pokud chceš slyšet zpěv své duše, obklop se mlčením." Arturo Graf "Pokud se zlato a stříbro váží v průzračné vodě, duše se váží v mlčení. Vyslovená slova se váží jenom díky tichu, do kterého jsou ponořena." Maurice Maeterlinck 5

6 Na cestě do Betléma Znova a nanovo prožíváme v naší rodině zázrak. Před rokem jsme ve vánoční době dostali nejkrásnější Boží dar. Narodilo se nám děvčátko, kterému jsme dali jméno Marie. Vždy, když ji beru do náruče, vím, že v jejím čistém pohledu a radostném úsměvu ke mně promlouvá Bůh. Takto začala vyprávět příběh jedna z mých známých. Do manželství vstupovali s určitými přeedstavami. Žít v komfortu, mít svůj standart a vlivné přátele. Toto všechno měli, jen vytoužené děťátko jaksi nepřicházelo. Když lékaři jen krčili rameny, rozhodli se jít k lidovému léčiteli. A nyní se diví, kolik peněz vyhodili. I přesto se její stav po mnoha sezeních začal zhoršovat. Při jednom takovém sezení s léčitelem pocítili s manželem, že to není dobré. Znovu požádala svého gynekologa o vyšetření. Nastoupila další klomplikovaná léčba. Po třech letech intezivní léčby otěhotněla, ale během těhotenství byla často v nemocnici. V šestém měsíci jí lékaři doporučili potrat. Podle jejich diagnóz dítě, které se mělo narodit, bude částečně ochrnuté. Tehdy vstoupily do jejich manželského vztahu první neshody a roztržky. Manžel chtěl, aby šla na potrat, ona odmítla. Najednou na sebe měli méně času, ale když se potkali, bylo o to víc zraňujících rozhovorů. Neuměli si odpustit. Prožívali vnitřní odcizení. Vykročili na cestu, která vede na duchovní poušť. Velmi ji to deptalo. Neuměla si to vysvětlit, vždyť i její manžel je věřící, chodí do kostela, a přesto bere potrat jako samozřejmost. Vždyť proč se starat o handicapované dítě. Tak mezi nimi začaly vyrůstat neviditelné zdi Jericha. Jak dál? Začarovaný kruh, ve kterém se kopilo zranění hraničící s beznadějí. Byla po psychické stránce na dně. Ocitla se v nemocnici. Na nemocničním lůžku jí hlavou vířily všelijaké myšlenky. Chtěla zachránit své manželství. Ale co mohla dělat? Spoléhala se sama na sebe. Z této křížovky manželského života vyloučila Boha. A Bůh ji i tehdy hledal. Na oddělení, kde ležela, pracovaly řeholní sestry. Jednoho dne se jedné z nich svěřila. Když sestra Miriam viděla její smutek a uzavřenost, řekla jí: Milá paní, ať už máte jakýkoliv problém, Ježíš ho vyřešil. Čeká, že se přestanete trápit a problém mu odevzdáte. Tato řeholní sestra vstoupila do jejího smutku a neřešitelné situace. Podala jí pomocnou ruku. Tam, na nemocničním lůžku, se společně začaly modlit za uzdravení manželství a zdravé dítě. Prosili přesvatou Bohorodičku o zázrak. Když se její zdravotní stav upravil, byla z nemocnice propuštěná. Rozhodla se poslechnout radu sestřičky a jít na duchovní cvičení. Když to manželovi oznámila, byl proti a řekl: Běž, když věříš na zázraky. Pokud se narodí zdravé dítě, i já uvěřím. Ale teď je tady jasná diagnóza lékařů. Na duchovních cvičeních se vroucně modlila za jejich vztah a ještě nenarozené děťátko. Při adoraci před Nejsvětější Svátostí cítila, jakoby Ježíš promlouval k jejímu srdci: Nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu, vždy zůstanu u tebe. Jen mi důvěřuj! Jsi v mých očích vzácná. Neměj strach, všechno mi odevzdej. 6

7 Tehdy pocítila první dotek milujícího Otce, který se stará o své děti. Tam začal její důvěrný vztah s Ježíšem. V tom tichu mu odevzdala svůj život a on ji osvobodil z neodpuštění a hněvu. Pane, můj hřích ti odevzdávám, pqatřím ti i já sama, prosím tě, odpusť mi, vyveď mě z této pouště, veď mě po své cestě do biblického Betléma. Na závěr duchovních cvičení dostala slovo přislíbení: Neboj se, Maria, našla jsi milost u Boha. (Lk 1,30) Kněz jí doporučil denně stát na tomto slově, modlit se tímto Božím slovem a zároveň pokračovat v modlitbě posvátného růžemnce. Vrátila se posílená ve víře. A vydala se na cestu do Betléma, kde se setkala s Bohorodičkou, svatým Josefem, betlémskými pastýři. Vžívala se do příběhů těchto biblických postav. Společně s nimi nanovo prožívala radostné očekávání prvních Vánoc - narození Spasitele. Velmi jí pomáhala přítomnost na mši svaté, svaté přijímání, Boží slovo a růženec. Byla plná očekávání, protože věřila, že její Bůh je živý. A u něj není nic nemožného. Všechno odevzdala do Božích rukou bez spekulování a bez pochybování. Až tehdy mohl Bůh jednat. A Bůh splnil, co slíbil. Požehnal jim zdravým děťátkem. Dali mu jméno Marie. Manžel nechtěl uvěřit, že se jim narodilo zdravé děvčátko plné života. Když ho bral do náruče, viděla v jeho očích slzy. Prosil za odpuštění Jejich manželství se změnilo. Skrze toto malé dítě bylo uzdravené. (podle Slova) Vánoce Ven oknem vykukuji zda už sněží kontroluji. Stále čekám dlouhé chvíle na Ježíška, dítě milé. Dožít se Vánoc to Vám přeji koláčů, dárečků hodně přeji. Ale hlavně pokoj, radost v rodině, kéž se to štěstí nikdy nerozplyne. (Sára, 12 let) 7

8 Vánoční poselství svatého Josefa Vánoční doba je silně mariánská. I když centrální postavou je v ní Ježíš, jeho matka Maria naší pozornosti ani trochu neuniká. Co však svatý Josef? Jaké je jeho místo v celém tom vánočním příběhu? Maria silně ovlivňuje naši spiritualitu. Je ideální postavou k meditaci o vlastnostech, které by měl mít každý Ježíšův učedník. Maria je má všechny. Místo sv. Josefa v příběhu o Ježíši však také není méně významné, i když by naší pozornosti mnohem více unikalo. A neprávem, protože i on je silným vzorem křesťanské spirituality. Pokusme se o něm pouvažovat z hlediska mužské křesťanské spirituality. Jaké vlastnosti nám při uvažování nad tím málem, co o něm v Písmu svatém máme, vyskočí na povrch? Josef je akční muž Josef, i kdyby se to na první pohled neználo je akční muž. Akčnost je jednou z nejvýraznějších charakteristik muže. Říká se, že rozdíl mezi mužskou a ženskou mentalitou je v cílech, na které se zaměřují. Zatímco pro ženu je hlavním cílem života budovat vztahy s lidmi, především s těmi, kteří jsou jí svěření, tedy vytvářet teplo domova, muže fascinuje dosahovat cíle, které si vytýčí. Přiléhavým obrazem pro muže je lukostřelec. Má před sebou terč a snaží se ho zasáhnout - rovnou do černého. Ženu nejvíce zraní, když svým jednáním způsobí zruinování vztahů. Tehdy cítí silný pocit viny a neuspokojí se, dokud to nenapraví. Muže deprimuje především vědomí, že je smolař, že se mu nedaří být úspěšný v tom, co si předsevzal. I u sv. Josefa vidíme tuto mužskou akčnost silně přítomnou. I když Písmo o tom vysloveně nemluví, předpokládáme, že i on se zaměřil na jasný cíl ve svém životě, kterého chtěl dosáhnout. Určitě se plánoval oženit a mít děti. Svědčí o tom fakt, že navázal vztah s Marií a chtěl si ji vzít za manželku. A stejně tak toužil být úspěšný ve své profesi, kterou by si zabezpečil obživu pro svou rodinu. Vždyť měl významné povolání - tesař. Josefovi nechyběl dostatek energie, nestavěl se k životu podle hesla - bude, co přijde. Od svého mládí jasně věděl, co od života očekává a kam to chce dotáhnout. Vždy flexibilní Tato jeho akčnost však byla usměrněná. Vytýčil si jasný cíl, ale tento svůj cíl dokázal upravovat podle situace a okolností, ve kterých se ocitl. Toto není pro muže lehké. Muž totiž umí být od přirozenosti tvrdohlavý, zvlášť, když je silně akční. Má sklon uvěřit, že to, co si předsevzal, je tím nejsprávnějším a nejlepším, co může být, a proto toho musí dosáhnout za každou cenu. Takže si do svých plánů nechce nechat mluvit. To však nejednoho muže přivedlo ke katastrofě. I když přísloví Psi štěkají a karavana táhne dál účinně platí, neboť muže chrání před přelétavostí a zabezpečuje mu vytrvalost, v jistých případech je velmi zrádné. Flexibilitu totiž mnozí muži neuznávají, je pro ně známkou slabého charakteru, i když opak je pravdou. Dokáže rozeznat Svatý Josef se možné katastrofě vyhnul právě proto, že projevil flexibilnost. Josef dokázal rozpoznat, kdy jeho plány vyžadují změnu a kdy ne. Když měníme své plány často, je to znamením přelétavosti a nestálosti. Když je zase neměníme nikdy, svědčí to o tvrdohlavosti, často až fanatismu. Takový postoj bývá mnohokrát předzvěstí neštěstí. Jak však poznáme, kdy máme plány měnit a kdy raději ne? Kdy vytrvat i přes kritiku okolí, ba i vlastní nepříjemné pocity, a kdy, naopak, situaci změnit? Moudrostí. Moudrost je schopnost umět přesně rozeznat, jaká reakce je od 8

9 nás v daném čase, na daném místě a v daných okolnostech vyžadována. Tomáš Akvinský píše: Moudrost spočívá ve schopnosti uspořádat věci do správného pořádku. To znamená podřídit věcem důležitějším méně důležité. Jak se to dá? Naslouchá Bohu i lidem Nejlépe se to uskuteční nasloucháním: Bohu i lidem. O Josefovi víme, že naslouchal Bohu. Mluví o tom Písmo svaté. To naslouchání se dělo především skrze sny. Ale předpokládáme, že i v modlitbě. Reflexi nad sny nemohl Josef dělat bez modlitby. Šlo přece o dialog s Bohem a to je modlitba. Zda naslouchal i lidem, to nevíme, Písmo o tom nemluví, ale předpokládáme, že ano, neboť naslouchání Bohu bez naslouchání lidem neexistuje. Jedno doplňuje druhé. Člověk, který by například dělal rozhodnutí jenom na základě pokynů shůry a nikdy by své záměry neodkryl před žádným člověkem, zkrátka by se choval tajnůstkářsky, jednal by určitě podezřívavě a z duchovního úhlu pohledu by se určitě rozhodoval pro katastrofu. Bůh své pokyny, které dává jednotlivci přímo v modlitbě, doplňuje radami lidí, kterým důvěřuje. Předpokládáme, že i Josef měl takového člověka, možná i více lid. U muže je toto klíčové, ale, bohužel, velmi zřídkavé. Mnoha mužům chybí pokora a chovají se, jakoby všechno věděli a nepotřebovali se s nikým radit. Jenom s Bohem, řeknou si mnozí. Ale radit se s Bohem je však podle nich ve skutečnosti přesvědčování Boha o správnosti své cesty. Dá se vést K naslouchání Bohu i lidem patří nevyhnutelně ochota dát se vést. A to je pro nejednoho muže velmi těžké. Říká se, že pro muže je nejtěžší věc ptát se na cestu. Raději zabloudí, než by se zeptal. Je na tom kus pravdy. Muž si myslí, že on je ten, kdo by měl vést sám sebe a druhé, a ne být veden druhými. Ale vést jiné může jen ten, kdo se sám dá vést. A ten, kdo je vedený, poslouchá rady těch, kteří ho vedou. Nakonec ho tyto rady nebudou pokořovat, ale naopak, budou mu důležitým zdrojem k tomu, aby prožil svůj život on i ti, kteří jsou mu svěření, správně. Josef byl bezpochyby mužem pokorným. Zajímal se o rady, usměrnění, pokyny a informace. A podle nich byl připraven upravirt směr. Určitě to nešlo bez bolesti, ale co z toho, co stojí za to, se dosahuje bezbolestně? Schopný vzdát se své vůle To, co podstoupil ve svém životě sv. Josef, nebylo lehké. Mnohem jednodušší by pro něj bývalo bylo to, co původně zamýšlel: propustit Marii a vydat se jiným směrem, to znamená najít si jinou ženu a s ní založit rodinu. Neudělal to však, i když tomu, co od něho Bůh žádal, nerozuměl. Své vůle a svých záměrů se nakonec definitivně vzdal. Nemusel. Bůh ho násilím nenutil. Bůh ho jen pozval. Josef jeho pozvání přijal. Říká se, že slova vůle a zvůle spolu souvisí. Pokud není vůle usměrněná a kultivovaná, může se proměnit na zvůli. Tvořivý a aktivní duch, který se projevuje ve vůli, se může proměnit na ducha slepého a destruktivního, který se stává podstatou svévůle. Kdyby byl Josef následoval svou zvůli, kdo ví, čím by se byl stal? Nevíme, ale určitě by se nestal Božím spolupracovníkem a dnes bychom neměli sv. Josefa. Zda by prožil šťastný život, nevíme. Ale víme, že pokud člověk podřídí svoji vůli Boží vůli, nastupuje cestu nejdokonalejšího možného sebenaplnění. Dává každému, co mu patří O Josefovi Písmo svaté říká, že byl spravedlivý. Možná to vyplývá právě z toho, co jsme si řekli výše. Spravedlnost znamená dát každému to, co mu patří. Nebýt nikomu nic dlužný. Znamená také, zvláště v biblickém pojetí, být s každým ve správném vztahu: se sebou samým, s lidmi, s Bohem a s celým Božím stvořením. U spravedlivého člověka není žádný vztah na úkor jiného. Mimo vztahu k Bohu, ale vztah k Bohu není na úkor ostatních, vztah k Bohu je vztahem 9

10 prominentním, vztahem, který je studnicí energie pro ostatní vztahy. Vztah k Bohu usměrňuje nebo vyvažuje všechny ostatní vztahy. U Josefa se všechno dělo v dokonalé rovnováze. Každému chtěl dávat, a i dával to, co mu patří. A každý, kdo byl součástí jeho života, dostal od něho svůj podíl. Josef nikomu nic nedlužil. Ani sobě samému. I sobě dal to, co mu patřilo. Proto, že prvenství v jeho životě patřilo Bohu. Takto by to mělo fungovat i v životě mužů. Spravedlnost v tomto pojetí by měla být pro každého muže silným ideálem. Říká se, že muži na rozdíl od žen trpí silným narcismem. Jsou silně zahledění a zaměření jen na sebe. Zřejmě to bude přehnané tvrzení, ale něco pravdy v sobě má. Muž však dostane všechno, po čem touží, jenom tehdy, když on sám není dlužníkem nikomu a ničemu, především ne Bohu. Ochraňuje a živí Bez Josefa by příběh Ježíše a Marie nebyl možný. On se postaral o všechno potřebné, aby Ježíšovo narození a jeho první měsíce, by roky života proběhly hladce. Stal se spoleřčníkem Marie v jejím těhotenství, zabezpečil jí ochranu i Ježíšovi legální narození. Při cestě do Betléma se postaral o bezpečný průběh Ježíšova narození a aspoň o nejnutnější podmínky k přežití jeho a Mariiných prvních dnů. Na cestě do Egypta ochránil Ježíše i Marii před tyranem Herodem a staral se tam o jejich živobytí. Odchodem do Nazareta jim umožnil založit společnou domácnost a vytvořit podmínky pro Ježíše, aby mohl růst v moudrosti a síle (srov. Lk 3,40). Stejně tak muž je povolán stát se ochráncem slabých a bezmocných, poskytovatelem nevyhnutelných potřeb pro ty, kteří jsou mu svěřeni. To platí o každém muži, nejen o tom, který žije v rodině. Toto je skutečný test zralosti pro každého muže. Stojí ve službě dobra Vlastnost, která na Josefovi nejvíce upoutá, je jeho nenápadnost. Stojí v pozadí, jakoby tam ani nebyl. A přitom bez něho by nic nešlo. Takový zůstal Josef během celých křesťanských dějin: prostý, nenápadný, mlčenlivý, téměř nevýrazný. Ale přitom jakou úctu mu lidé během věků projevují! Dobré se chválí samo. Chválí se jenom ti, jejichž skutky nejsou dostatečně chvályhodné. Muž, který ví, že dobro dělá pro dobro samo, a proto, že se stal nástrojem v Božích rukách, nepotřebuje nic před sebou vytrubovat ani zaujímat centrální místo na scéně. Centrální místo na scéně patříé Ježíši, jako ve vánočních betlémech a betlémcích. On se stará jenom o to, aby představení na jevišti běželo nerušeně, přičemž se sám pokorně stáhne do pozadí. Přeji všem mužům, aby se během těchto svátků zahleděli více na sv. Josefa jako na model svého učednictví ve škole Ježíše Krista. (podle KN) Každodenní modlitba otců Svatý Josefe, ty jsi vzor a patron všech otců rodin. Nauč nás křesťansky chápat své povinnosti. Naplňuj opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Kéž se otcové starají o své rodiny tak, jak ses ty staral o Svatou Rodinu v Nazaretě. Kéž žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros nám, aby nás žádné životní překážky nevzdálily od Boha, a aby neochabla naše láska. Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o své rodiny, zvláště ty, kteří své povinnosti vykonávají s těžkostmi. Amen. 10

11 Žijte duchovně! (Gal 5,16) Po přijetí svátosti biřmování se v drtivé většině případů děje přesný opak toho, co bychom očekávali. Místo aktivnější přítomnosti biřmovanci prudce opouštějí duchovní i církevní život. Je to fenomén, který má, samozřejmě, vícero příčin, ale každopádně je to pro nás věřící slovo do rvačky Minule se u mne v oratoriu z ničeho nic zastavil asi patnáctiletý chlapec. Byl před pár měsíci u biřmování, ale v kostele jsem ho od té doby neviděl. A říká mi: Vidíš tam ten nápis? Ukázal na stěnu kostela, na které je od roku 1988, když bylo sté výročí úmrtí dona Bosca, umístěna velká tabule s vyblednutým nápisem a podobiznou otce a učitele mládeže. Je tam napsán známý výrok světce: Stačí, že jste mladí, abych vás miloval. V duchu jsem se zaradoval, že si kluk nápisu všimnul a s nadějí jsem očekával, že budu mít příležitost na krátkou hřišťovou katechezi, přesně tak, jak to dělal don Bosco Mám tomu rozumět tak, že don Bosco byl pedofil? korunoval oratorián svůj neobyčejný zájem o duchovní záležitosti. Po zádech mi přeběhl mráz a nechápal jsem, jak mu něco takového mohlo vůbec napadnout. Než jsem se vzpamatoval, horlivý animátor, který všechno slyšel, mladíka okamžitě vyhodil. Vyběhl jsem za ním. Hned se mi omlouval, že to byla jen taková hláška. Tehdy jsem si silně uvědomil, že stále platí to staré známé - z plnosti srdce hovoří ústa. Ten kluk sice nebyl zlý, ale v jeho duši bylo bez ladu a skladu naházeno všechno možné Bůh respektuje svobodu člověka Toto je jedna z hlavních příčin, pro kterou svátost biřmování nefunguje - když člověk zaplní svoje nitro věcmi, které možná navenek vypadají přitažlivě, ale které mu velmi zúží pohled na život a udělají z něho otroka. Duch Svatý, který svým tichým hlasem vždy respektuje svobodu člověka, tam vlastně nedostává žádný prostor a může působit jen skrze škvíry, které, naštěstí, občas vzniknou i v té nejzabarikádovanější duši. Dnešní člověk se ve jménu svobody paradoxně stává otrokem mnohem rychleji. O to víc to platí pro mladého člověka, který ještě nemá dostatek zkušeností na to, aby si uměl uvědomit, co je pro něho dlouhodobě dobré a co zlé. Rozhoduje se na základě momentálních pocitů a dojmů. Často však neví, že jen pod vedením Ducha Svatého se může skutečně stát svobodným a zůstat sám sebou. Duch a tělo nejsou nepřátelé V minulosti se to Pavlovo ijte duchovně často vysvětlovalo dost zkresleně. Chápalo se jako postupné osvobození se od zkaženého těla, které bylo vnímáno jako klec nebo brzda v duchovním rozletu. Duch a tělo však nejsou nepřátelé, jsou souputníci, kteří se navzájem nevyhnutelně potřebují. Svatý Pavel neříká, že tělo je špatné, ale že je špatné, když se řídíme podle tělesných žádostí. Jednoduše, nesmíme dát tělu kormidlo našeho života. Právě proto, že se mu dnes dal příliš velký prostor, ztratili jsme smysl pro duchovní věci. Tělo se však nesmí zatracovat ani podceňovat. Má své nezastupitelné a vznešené místo. Pokud ho někdo přestane brát do úvahy, velmi lehce se jeho duchovní život stane uletěným. Jak na to Nevím, zda jsi už přijal svátost biřmování, ale pokud toužíš po tom, aby tvůj život byl jednou nádhernou písní, která přinese radost mnoha lidem, a dokonce se může dostat do všech hitparád světa, tak se nauč žít duchovně. Nauč se žít s Bohem. Nauč se rozeznávat jeho přítomnost a radit se s Duchem Svatým v důležitých i běžných situacích. Dovol Bohu, aby skrze Ducha Svatého více vstoupil do tvého života a položil své ruce na klávesy tvých dnů. Netvrdím, že budeš bez problémů, ale tvůj život bude zdravější a naplní ho pokoj, radost, ale i dobrodružství. Ale především se staneš skutečně šťastným, lépe řečeno, blahoslaveným. Protože štěstí, jaké si my lidé obyčejně přejeme, se nedá porovnat s tím, které Pán Ježíš nazval blahoslavenstvím. Tyto kapitolky o působení a projevech Ducha Svatého v životě křesťana ti v této důležité úloze chtějí být skromnou púomůckou. Nejpodstatnější část však samozřejmě zůstává na tobě 11

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 Nepotlačovat, ale sublimovat Podle příkazu Božího máme milovat z celého srdce a ze všech sil. Nesmí být tedy žádná z našich vnitřních schopností znevažována a tím

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007 je noc Člověk se musí stát úplným slepcem, aby se nechal řídit a vést jako dítě. Kristus musí odepřít paprsek světla křesťanu, aby očistil jeho činnost,

Více

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012 Umět se zastavit Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe;

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem

1/2014. Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem e 1/2014 Každý z jiné planety aneb Co bychom o sobě měli vědět? Má mongolská přítelkyně Enkhee Tabita dětem Obsah Dobré čtení 3 5 27 Ty a svět okolo 6 8 Můj příběh 9 11 15 8 Na tobě záleží Nejen pro všechny

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme 1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme prožívali vánoční dobu, dívali se do Betléma a přemýšleli

Více

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava ZRNÍČKO Svazek 6, číslo 6 červen 2006 plešatá hlava Bůh na nás myslil od věčnosti a ve své stvořitelské lásce stále nad námi bdí. V osobě našich bratří máme hledat myšlenku Boží a vážit si ji. Máme být

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více