12. Vánoční prosba. a k sobě mají blíž. pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Vánoční prosba. a k sobě mají blíž. pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou"

Transkript

1 20. ročník Prosinec VÁNOČNÍ VYDÁNÍ Vážení občané, příjemné prožití vánočních svátků a hodně pohody v novém roce, Vám přejí členové zastupitelstva města a zaměstnanci městského úřadu. Mnohem lépe to ale dokáže říci náš rodák, pan Josef Kubias. Vánoční prosba Vskutku kouzelnou moc má ten čas vánoční, kdy blíží se ta svatá noc se mší půlnoční. U stromku s dárky pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou za život pozemský, za světlo za nímž jdou, za světlem vytouženým, za světlem božím tak draze vykoupeným, křížem, hřeby a korunou z hloží. Dej Bože ať lidé prohlédnou a k sobě mají blíž. Tys všemohoucí tak pomoz ať nepoznají bolest hřebů, utrpení koruny, i dřevěného kříže tíž. Před tebou skláníme dnes bědnou hlavu svou se slovy písně na oslavu tvou písně půlnoční. Shlédni shůry na nás a posuď či nemožné chcem. Abys milosrdný byl a ochránil tu naši Zem. Hezké dny příští všem Spálenopoříčákům přeje Josef Kubias. 1

2 Vánoce za dveřmi Na Mikuláše se nám na náměstí našeho města rozsvítil vánoční stromek a my v očekávání Vánoc opět uklízíme a nakupujeme... Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Krista a spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Často se v mediích setkáváme se snahou, spojit kořeny Vánoc s předkřesťanskými oslavami zimního slunovratu (např. svátky mrtvých či Saturnáliích v antickém Římě), právě kvůli zajímavé shodě datumu Vánoc s těmito starověkými svátky. Hypotéza o pohanském původu Vánoc však pochází teprve z 18. století. Literární prameny naproti tomu prokazují, že křesťané slavili datum narození Krista mnohem dříve, než císař Aurelianus ( ) ustanovil na tento den svátek zrození nepřemožitelného slunce (natalis solis invicti). Zajímavá je shoda křesťanského svátku Kristova narození se židovským svátkem Chanuka. Chanuka je svátek světla, vzpomínka na posvěcení chrámu. Slaví se dne 25. měsíce Kislew (náš prosinec). Chrám byl posvěcen třikrát. Vždy stejného dne. Poprvé, když jej postavil Šalomoun. Tehdy podle židovských posvátných textů Bůh seslal oheň z nebe, aby vždy hořel u oltáře. Po babylonském otroctví chrám postavil Nehemiaš. I tentokrát se oheň zapálil sám. Potřetí to bylo po povstání Judy Machabejského. Tehdy byla obava, že nestačí olivový olej. Stačil. Lampy hořely osm dnů. Přesně tolik je nutné pro výrobu oleje. V Chanuka se přes osm dnů zapalují lampy v osmiramenném svícnu. Takto světlo překonává temnotu. Stojí za to podívat se, jak se slavila Chanuka. V předvečer svátku, tedy dne 24. (židovský zvyk, kde den začínal už večer!) je slavnostní večeře. Zbožní Židé používají symboliku světla, dávají si dárky, přejí si. Způsob slavení Vánoc připomíná Chanuku. A křesťané v tom vidí velkou symboliku. Ježíš přichází na svět jako světlo světa. Přichází jako oheň z nebe, aby osvětlil temnotu tohoto světa. Již jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný Hippolytovi označuje jako datum Kristova narození středu 25. prosince". Totéž datum uvádí ve svém díle Chronografiai z roku 221 římský historik Sextus Iulius Africanus a spis De Pascha computus. Z dalších indicií lze usuzovat, že v mnoha částech římské říše křesťané slavili Kristovo narození již před Konstantinem a to na základě starobylé jeruzalémské tradice. Datum oslavy Vánoc může odpovídat skutečnému datu Ježíšova narození. Tato teorie se zakládá na analýze esénské knihovny v Kumránu a některých informací z Lukášova evangelia, podle něhož archanděl Gabriel knězi Zachariášovi v jeruzalémském chrámu během služby Abiovy kněžské třídy, do níž náležel, oznamuje, že se mu narodí syn. Podle kalendáře služeb jednotlivých tříd, který se podařilo zrekonstruovat na základě kumránských svitků, Abiova třída v chrámu sloužila dvakrát do roka, z toho jednou v posledním záříjovém týdnu, kdy k tomuto poselství mohlo dojít. Text Lukášova evangelia říká, že po ukončení služby byl Jan Křtitel počat. Střídání se konalo vždy o podzimní rovnodennosti 25. září, proto můžeme předpokládat, že Alžběta brzy na to počala. Jan Křtitel by se tak mohl narodit 9 měsíců po 25. září. Ježíš se pak narodil podle Lukášova evangelia o šest měsíců po Janu Křtiteli: je tedy možné, že se tak událo právě 25. prosince. Ať nám tedy tento svátek vánoční přinese světlo do našich rodin, které z nás bude vyzařovat ve formě radosti, a ať se v nás trvale usídlí Boží pokoj. ThDr. Miroslav Vančo, PhD., farář 2

3 Vánoční bohoslužby Pátek Štědrý den Sobota Slavnost Narození Páně Vánoční mše svatá Nové Mitrovice Vánoční mše svatá Spálené Poříčí Vánoční mše svatá - Číčov Vánoční mše svatá Čížkov Neděle Vánoční mše svatá Spálené Poříčí Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Jozefa Vánoční mše svatá Nové Mitrovice Pondělí Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Vánoční mše svatá Dožice Úterý Svátek sv. Mláďátek, mučedníků Středa Čtvrtek Pátek Sobota Slavnost Matky Boží, Panny Marie Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Slavnost Zjevení Páně Pátek Sobota Neděle Svátek Křtu Páně Vánoční mše svatá Těnovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá - Číčov Mše svatá Spálené Poříčí 8.30 Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Dožice Mše svatá Čížkov Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Číčov Mše svatá Těnovice 8.30 Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice 3

4 Předvánoční posezení spálenopoříčských žen V sobotu 20.listopadu se ženy sešly na tradičním předvánočním posezení, které se konalo v budově seniorů P.Františka Ferdy. Po uvítání a zhodnocení činnosti za rok 2010 se ženy věnovaly příjemnému programu a to! Každá členka si přinesla svoji svatební fotografii, fotografie svých dětí, vnoučat a protože jsme ve většině už ženy seniorky, i fotografie svých pravnoučat. Tyto rodinné památky si každá rozložila před sebe a pak si členky prohlížely, jak vypadaly jako mladé nevěsty, pak maminky, babičky i prababičky. Jak každá z nás vypadala mladá a nyní co by ve věku seniorek. Bylo povídání kdo je kdo, jak se děti uplatňují v životních podmínkách, kolik kdo má dětí a babičky se pyšnily svými vnoučaty.bylo mnoho povídání, smíchu a dobré pohody. Po skončení této akce bylo podáno občerstvení při kávě a každá členka si před sebou zapálila svíčku a jistě v tichosti zavzpomínala na všechna uplynulá léta, která sebou vždy přináší radosti, starosti i zklamání. Ale odpoledne bylo příjemně prožité a těšíme se zase na jarní posezení. Jen si přejeme, aby přišlo ještě více žen a zase si připravíme nové překvapení a budeme se snažit o dobrou pohodu, které je v dnešní době hodně zapotřebí. Vilma Jirková Hynku, Viléme, Jarmilo! Letošní rok byl velmi bohatý na vzácná kulturní výročí 22. března nás naše knihovnice Milena Věšínová se svými recitátory seznámila se životem, prací a dílem K.J.Erbena, Františka Hrubína, Oldřicha Mikuláška, Vítězslava Nezvala a Jiřího Wolkera; nyní, 24. listopadu, přišel na řadu poslední, Karel Hynek Mácha. Sešli jsme se jako obvykle v Domě P.Františka Ferdy a s velkým zájmem a porozuměním vyslechli zprávu o jeho životě a práci. Pořad byl velmi vhodně doplněn obrázky a ukázkami z jeho děl, které nám velmi pěkně zarecitoval pan Jaroslav Hodek. Básník se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě v chudých poměrech. Přesto vystudoval novoměstské gymnázium. Po ukončení filozofie studoval ještě práva, která přes všechny nesnáze úspěšně zakončil. Vstoupil pak do státní služby a přijal místo justiciára vrchnostenského soudu v Litoměřicích. Horlivě se zúčastňoval vlasteneckého ruchu a jako divadelní ochotník vystupoval v divadle u Kajetánů v Tylově družině. Zde také poznal prostou dceru pražského knihaře Eleonoru Šomkovou Lóri. Smyslná láska k ní mu byla v životě mukou, ale v poezii silným zdrojem inspiračním. Jeho láska k Lóře nezůstala bez následků; v přípravách k sňatku a za ubohých poměrů hmotných zemřel Mácha asi 5. listopadu 1836 v Litoměřicích při hašení požáru se nachladil, dostal zápal plic a zemřel (je i jiná verze o příčině jeho smrti). Byl pochován v Litoměřicích jeho pozůstatky však byly převezeny do Prahy a slavnostně pochovány na vyšehradském Slavíně 7. května Jeho hlavním dílem je lyrickoepická povídka Máj. Slaví v něm krásu májové přírody, ale i symbol jeho životního zklamání. Potlačení stránky významové a zdůraznění zvukové krásy to byla tenkrát u nás věc zcela nová. Nepochopili báseň, která byla důvěrnou zpovědí básníkova srdce a Máj se setkal s naprostým nepochopením. Proto jej přímo odsoudili (ovšem Máj se zatím dočkal Portrét K.H.Máchy od Oldřicha Kulhánka celkem asi 212 vydání!). Mácha zahajuje nové období naší literatury a přiblížil ji evropské úrovni. Jeho řeč působí i na nové a nejmladší básníky vždyť každá generace, která přinášela nové výrazové prostředky, se vracela k Máchovi Kruh 4 Symbolické místo socha K.H.Máchy na Petříně autor J.V.Myslbek

5 Májový (Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Adolf Hejduk, Karolina Světlá ). V besedě, která se pak rozvinula, se mluvilo o relacích, které u příležitosti dvoustého výročí básníkova narození vysílaly naše rozhlasové stanice; o Máchově putování po hradech a zámcích, o rakouském státním bankrotu z roku 1811 a o Praze, právě z doby K.H.Máchy (Praha měla tehdy jen asi 100 tisíc obyvatel, nebyla kanalizace a odpad se vyléval přímo na ulice, město mělo hradby a jejich brány se na noc zavíraly a hlídaly ). Strávili jsme opravdu krásný večer a už teď se těšíme na další. V. Karásek EMIL ŠKODA český technik a velkopodnikatel O jednom z těch, na které se nezapomíná V květnovém čísle našeho Zpravodaje je zmínka k hrobu Emila Škody na Mikulášském hřbitově v Plzni. Tento jeden z největších evropských průmyslníků 19.století si jistě zaslouží povědět o něm ještě něco navíc vždyť škodováci pravda, už je to hodně dávno, patřili tenkrát k elitě průmyslových zaměstnanců v rámci celého Rakousko Uherska. Emil rytíř Škoda (vidíte, i vídeňská vláda uznávala jeho význam a císař ho proto povýšil do šlechtického stavu!), žil doslova pro tu svoji strojírnu; a když na přelomu 19. a 20. století se změnila z rodinného podniku na akciovou společnost, to nesl Škoda velmi těžce. Pravda, byl generálním ředitelem a předsedou představenstva, ale přestal být jediným majitelem! Byla to pro něho těžká rána. K tomu se ozvaly i vleklé zdravotní potíže - (na problémy se žaludkem a ledvinami si stýskal již od mládí!), a tento stav se později zhoršil, když jako jednoroční dobrovolník vojákoval v Itálii. Jeho manželka Hermína jej poslala v létě 1900 na léčení do Alp, ale tamní pobyt mu nesvědčil a zdravotní stav se zhoršoval. Narychlo byl zavolán rodinný lékař MUDr.Smelz a Škodův náměstek Walter Trappen. Doktor nařídil okamžitý převoz do Plzně, ale to už bylo pozdě, na všechno pozdě. Přímo ve vlaku, dne 8. srpna 1900, Emil Škoda umírá Jeho tělo bylo přeneseno přímo do továrny a v kantýně dělovky pak připraveno k pohřbu. Katafalk s nádhernou výzdobou květin a palem, pozlacená kovová rakev a v ní prosklenná část, kde byla vidět jeho tvář. Nejstarší dělníci zde drželi celých 24 hodin čestnou stráž druhý den byla rakev vyzdvižena a u hlavní brány položena na pohřební vůz. Průvod, to byla velkolepá událost : ve čtyřstupech kráčelo 3500 zaměstnanců továrny s mnoha věnci a ratolestmi. Na rakvi samotné ležely dva věnce ten první od rodiny a vedle něho druhý s nápisem : Svému nezapomenutelnému pánovi od věrného sluhy Franze. Když čelo průvodu dorazilo k bráně Mikulášského hřbitova, byl konec průvodu ještě v Tylově ulici! A závod samotný? Rozšiřoval se a vzkvétal, přibývalo zaměstnanců za 2.světové války zde pracovalo odhadem na 30 tisíc zaměstnanců! I já jsem měl tu pochybnou čest zde pracovat jako totálně nasazený učitel až do Květnové revoluce jako zaučený brusič soustruhových nožů. I ten těžký dubnový nálet v tom pětačtyřicátém jsem zde zažil tehdy naše nová lokomotivka dostala foltrefu a práce v ní nadlouho skončila Rodina Emila Škody nechala připravit nádherný náhrobek, který by na věčné časy připomínal život a práci Emila Škody. Pomníku vévodí ozubené kolo a dělová hlaveň symboly prosperity plzeňské strojírny. Slavný florentský sochař Raffael Rimanelli zhotovil bronzové reliefní poprsí zemřelého, ozdobené palmovým listem. A Romanelli byl nějaký sochař! O jeho velkém umění svědčí nejlépe významná díla nejen v rodné Itálii, ale i v Anglii, v Rumunsku a dokonce i v USA a na Kubě. V šedesátých letech minulého století byl Škodův hrob přemístěn do sousedství Mikulášského kostela zde měl slavný plzeňský rodák svůj klid a mír až do roku 2005 tehdy se stalo to, co už dávno trápí celou naši veřejnost; nějací vandalové odnesli z hrobu bronzovou bustu i s palmovým listem a dokonce z náhrobku odsekali i bronzová písmenka a číslice! Palmová ratolest se našla pohozená v křoví, ale zločin nebyl nikdy vyšetřen busta Emila rytíře Škody, významné dílo slavného italského sochaře, je možná ztracena navždy! V. Karásek 5

6 Rekonstrukce Zámecké ulice Teploty pod bodem mrazu a vydatné sněhové srážky značně zkomplikovaly práce na rekonstrukci Zámecké ulice. V současné době jsou dokončeny nutné opravy dešťových kanalizací pro odvodnění komunikace. V úseku od křižovatky se silnicí I/19 k mateřské škole jsou osazeny obrubníky, položeny podkladní vrstvy včetně dvou asfaltových vrstev, probíhají práce na vjezdech a před dokončením je úprava místa pro přecházení k autobusovému nádraží. Do by měl být předán k užívání průjezd na Lipnici, uzavírka silnice na Těnovice bude bohužel prodloužena. Dle informací dodavatelské firmy Vodohospodářské stavby Teplice a hlavního investora stavby Správy a údržby silnic Starý Plzenec by měl být provizorně, pro místní dopravu, zprůjezdněn most u mateřské školy a pro místní občany zajištěn průjezd stavbou směrem na Těnovice. V úseku od zdravotního střediska na konec Spáleného Poříčí bude nadále pokračovat osazování obrubníků a práce na vjezdech. Položení vrchní asfaltové vrstvy, dokončovací práce a předání celé stavby do běžného provozu bez omezení bude vzhledem k nepříznivému počasí bohužel možné až v jarních měsících. Zimní údržbu objízdných tras včetně úseku silnice mezi Spáleným Poříčím a Těnovicemi bude zajišťovat Správa a údržba silnic Starý Plzenec. Rekonstrukcí Zámecké ulice bude kromě zkvalitnění samotné vozovky upravena další rozsáhlá část navazujících veřejných prostranství jako jsou vjezdy a parkovací místa, bude zajištěno bezpečnější přecházení u autobusového nádraží, zvýšena kapacita průtoku vody pod mostem u mateřské školy, dojde ke zrušení vzdušného vedení vysokého napětí v Zámecké ulici. Pro příští roky jsou městem připravovány navazující investice jako obnova chodníků a nové veřejné osvětlení. I přes omezení, která s sebou stavební práce v Zámecké ulici přinesly a přináší, bude realizace této stavby pro město i jeho obyvatele velkým přínosem. Občanům v Zámecké ulici, kterých se omezení související se stavbou dotkly nejvíce, bych chtěl tímto jménem města poděkovat za trpělivost a pochopení. J. Jindřich Výzva k povinné výměně řidičských průkazů Vážení řidiči, držitelé řidičských průkazů, Vy, kterým byl řidičský průkaz vydán v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, neváhejte a dostavte se k jeho výměně, nejlépe do Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu (viz 134 zákona č. 361/2000 Sb.). Řidičské průkazy vydané v uvedeném období pozbývají platnosti uplynutím dne Kde MěÚ Blovice, pracoviště Hradišťská 271, registr řidičů, telefon: Kdy pondělí a středa od 7:30 do 17 hodin, úterý 7:30 15:00, čtvrtek od 7:30 do 11 hodin Co s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) jednu fotografii (3,5 x 4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele řidičský průkaz, kterému končí platnost Kolik povinná výměna ŘP nepodléhá správnímu poplatku, pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu (změna bydliště, příjmení, jména, zdrav. stavu, zapsání titulu). Jak dlouho trvá vydání nového ŘP do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Proč řízení s neplatným řidičským průkazem je přestupek, za který je možné uložit blokovou pokutu až Kč, nebo ve správním řízení až do výše Kč. Pokuta může být uložena také za nesplnění povinnosti vyměnit si řidičský průkaz, přestože neřídíte. Včasným splněním své povinnosti se vyhnete návalu žadatelů na úřadě před koncem roku. Více informací naleznete na webu ministerstva dopravy: 6 Oddělení dopravy MěÚ Blovice

7 VÁNOCE V NAŠEM DOMEČKU Letošní přípravy na vánoční období byly již v našem domečku druhé. Začali jsme v listopadu, kdy byla poslední listopadová neděle nedělí I. adventní, a proto jsme od hod. vytvářeli Adventní věnce, které nám každému doma připomenou blížící se nejkrásnější svátky v roce. Účast byla velice hojná, 26 aktivních účastníků a nádherné vlastnoruční výtvory to jen dokazují. Mohli jsme se naučit novou techniku výroby Adventních věnců, která je velice pěkná a v dnešní době vítána, protože je i levnou záležitostí. Je to Pletení z papíru. Tuto techniku nám i se svými výrobky předvedla nová pracovnice DDM Spálené Poříčí, paní Jana Havlíčková, která v Domečku vede i stejně jmenovaný zájmový kroužek pro děti. Poznámka: Tato technika je založena na základech košíkaření a je možné, podle Vašeho zájmu zorganizovat u nás v Domečku lekce Pletení z papíru. Je to opravdu zajímavá a velice hezká technika. Pokud by kdokoli z Vás měl zájem se tuto techniku naučit, přijďte se k nám do DDM domluvit, rádi Vám vyjdeme vstříc. 7

8 Metodické akce pro školy Předvánoční doba je jako stvořená pro nové nápady k vyrábění, tvoření a seznámení se s novými technikami a krásnými výrobky. Paní ředitelka DDM Blovice Ing.Božena Šroubková a paní Bc. Helena Jindrová, formou metodického dopoledne připravily pro studentky CSOŠ Spálené Poříčí dvě nové a krásné techniky Ketlování a Plstění. Ketlování je příbuzné s drátkováním a mimo krásné šperky se jím dají vytvořit i pěkné vánoční ozdoby. Plstění je technika, ke které je potřeba ovčí vlna, jehla, podložka, kartáč na česání vlny a především šikovné ruce a nápaditost. Obě techniky byly pro děvčata zajímavé a vytvořily velice hezké výrobky: Výroba solných svícnů bude další metodikou, kterou předvedeme pro CSOŠ a dále bude následovat i pletení z papíru. Doufáme, že se budou naše návody k výrobám všem líbit a najdou v něm inspiraci nejen na vánoční dárky, ale i ke svému potěšení. 8

9 JAKO VLONI, I LETOS K NÁM DORAZILI ČERT A MIKULÁŠ! V pátek od hod. jsme s napětím očekávali, jestli se u nás v Domečku zastaví s nadílkou pro hodné i zlobivé děti čert a Mikuláš. Dočkali jsme se! Jakmile se objevil čert, byl téměř nám všem Domeček malý. Přilétl doslova natěšený, že si odnese do pekla nějaké zlobivé děti. Ale nepodařilo se mu to, protože k nám do Domečku chodí jen děti hodné, čerte! A Mikuláš tyto hodné děti sladce odměnil. Děvčata z kroužku Aerobicu pod vedením Kristýny Tymlové předvedla již nám všem známý Čertí taneček, děkujeme holčičky, byly jste jako vždy šikovné a úžasné!!! S čertem šili všichni čerti a Mikuláš si s dětmi po nadílce zvesela zatancoval. Pak čert zmizel asi do pekla, protože u nás si čertovský pekelný pytel dětmi nenaplnil. 9

10 DOMEČEK Spálené Poříčí vás srdečně zve na VÁNOČNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ Kdy: od hod. do 17.30hod. Kde: DDM Spálené Poříčí Co s sebou: přezůvky, dobrou náladu a tvořivé nápady ke zdobení Každý, kdo bude chtít zdobit perníčky, dostane od nás perníčky, cukrovou polevu a odnese si domů vlastnoručně zkrášlené vánoční perníčky. Budeme pouštět koledy a vánoční písničky a hlavně se budeme radovat z předvánoční nálady. Vstupné: 20,- Kč. Moc se na Vás těšíme, přijďte mezi nás. Domeček Spálené Poříčí přeje všem krásné prožití Vánoc, hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce a těší na Vás a Vaše děti. Mějte krásné a klidné nejen zimní dny. 10

11 Veletrh perspektivy řemesel Dne 3. listopadu 2010 uspořádala OHK Plzeň-jih v Kulturním domě Stod druhý ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a středoškolské studenty pod názvem Veletrh perspektivy řemesel. Akce se uskutečnila ve spolupráci s městem Stod, Úřadem práce Plzeň-jih, OS Aktivios a Volksbank CZ, a.s. Dále za výrazné spolupráce Integrované střední školy Stod, která se postarala o chutné občerstvení, ale především si mimo svoji studijní prezentaci připravila také velice vkusný a poutavý doprovodný program. Veletrh byl zaměřen především pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodiče, kteří společně se svými dětmi hledají jejich vhodné budoucí uplatnění na trhu práce Slavnostní zahájení začalo v 9:00 hod, kterého se ujal předseda OHK PJ Ing. Miloš Fürst, Eq. M. společně se starostou města Stod p. Jiřím Vlkem a za doprovodu návštěvy z KÚPK p. Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládež a sport. Akce se zúčastnila řada středních škol plzeňského regionu a členských firem okresu PJ (ILV s.r.o., NOVILA Production s.r.o., SILNICE NEPOMUK s.r.o., ComWa s.r.o., AGC Stod s.r.o., Zero systems s.r.o. a kadeřník p. Martin Bršlica z Nepomuku). Návštěvníci, kterých bylo bezmála 200, měli možnost vidět různá řemesla, např. řezbáře p. Jiřího Jedličku z Březnice, kterému doslova pod rukama vyrůstaly nádherné dřevěné ozdoby. Dále měli možnost shlédnout taneční a barmanské vystoupení, přehlídku svatebních šatů a jiné. Druhý ročník Veletrhu perspektivy řemesel považujeme za zdařilý a rádi bychom z něho udělali tradici do budoucna. Hlavním smyslem této akce je, aby se řemeslo uchovalo, rozvíjelo a přežilo pro příští generace. Všem partnerům, vystavovatelům a účastníkům srdečně děkujeme a těšíme se na viděnou v příštím roce. Čtenářům přeji jménem OHK Plzeň-jih hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v novém roce 2011! Milena Blažková, OHK Plzeň-jih * * * * * 11 * * * *

12 INZERÁTY NABÍDKA KURZU VE VAŠEM MĚSTĚ : Počítače a marketing ve venkovském cestovním ruchu Hlavní náplní je využití počítače a marketingu na venkově. Cílovou skupinou jsou podnikatelé, či lidé uvažující o zahájení podnikání v regionu. Vzdělávací aktivita se koná v pěti vyučovacích blocích vždy od 7-17 hod. a to ve dnech : 22.1., 29.1., 12.2., a a je pro účastníky ZDARMA. Srdečně Vás zveme do Solárního studia v Tyršově ulici 159!!! Solárium Nabízíme NOVÉ SLUŽBY: Ergoline 600 UTP: 8 Kč/min. (tel ) Manikúra: od 130 Kč (tel ) Modeláž nehtů: od 300 Kč (tel ) Kosmetické služby: od 50 Kč (tel ) Masáže: od 60 Kč (tel ) Pedikúra: od 150 Kč (tel ) Přijďte relaxovat a zkrášlit se. Těšíme se na Vás!!! AKCE: SOBOTNÍ TEPLÉ PARAFÍNOVÉ ZÁBALY S 10% SLEVOU. Otevírací doba na objednávku. Více informací a přihlášky nebo Počet míst v kurzech je omezen. FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: NOREK TRUHLÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ Zakázková výroba dveří, nábytku, - vše jen z masivu - Obrazové rámy, pasparty, sklo, zrcadla. Těnovice 54 tel.:

13 13

14 FIRMA RADIO KOTORA A DCERA OTEVŘELI NOVOU PRODEJNU - PRODEJ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY: Televize, DVD, CD, satelity, antény a příslušenství, kabely, sluchátka, CD DVD nosiče. Odvoz a připojení TV a satelitu do bytu. - PRODEJ ELEKTRO: Domácí spotřebiče, žárovky, baterie, pojistky, zástrčky, prodlužovací kabely aj. - OPRAVY: Televize, radia, satelity, videa. Děkujeme za Vaši návštěvu. RADIO KOTORA A DCERA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 179 SPÁLENÉ POŘÍČÍ - (za kostelem), tel.: Sdělení Městské knihovny ve Spáleném Poříčí V době vánočních prázdnin od 17.prosince do 2.ledna 2011 knihovna uzavřena! CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY Zdraví je dar, o kterém nevíme, dokud ho neztratíme. Hledání a zjištění příčin Vašich zdravotních problémů. Detoxikace organismu. (www.joalis.cz) Výživové poradenství. Prevence a upevnění zdraví. Kurzy zdravého vaření. Plazmový generátor RPZ 14. (www.zapper.cz) Prevence rakoviny tlustého střeva. Zdravé dítě - detoxikace partnerů před početím. Vánoční kupón 20% sleva na zjištění příčiny Vašich zdravotních problémů (kupón platný pouze v lednu 2011) Přípravky pro děti (podpora imunit. systému, problémy se zažíváním, kožní problémy atd.). Testování vhodnosti léků, potravin, potravinových doplňků. Detoxikovat organismus můžete začít kdykoliv i pokud Vás nic nebolí. Nepodceňujte zadýchávání se, tlaky v oblasti srdce, arytmie, hemeroidy, časté močení, gynekologické výtoky, nepravidelnou menstruaci, křeče v lýtkách aj. Kurz přípravy celozrnného kváskového chleba Středa 19. ledna 2011 od 17 hod. do 20 hod. V ceně kurzu 200,- Kč je i společná večeře (chléb s pomazánkou a zelen. salát, domů si odnesete i malý bochánek). CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY: Marcela Kalabzová tel: medicína.webnode.cz Nepomuk-Dvorec, 5 min. od ČD 14

15 PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření z d a r m a. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : fax : Arbesova 1002, ROKYCANY * šaty pro družičky * svatební oznámení Prodej mikulovského vína do přinesených nádob VÍNO JANOTA 14:15 14:30 SPÁLENÉ POŘÍČÍ náměstí 14.prosince 2010 Víno bílé 32 Kč, červené 36 Kč, šampus 60 Kč KOMINICKÉ SLUŽBY PALACKÝ Mileč u Nepomuka Tel.:

16 Takový tu opravdu snad ještě nebyl! Bylo tam hodně mladých lidí, dokonce i děti! Já jsem tam byl určitě nejstarší, ale když mne pozvali (dokonce na pozvánce srdečně!), nemohl jsem dost dobře odmítnout. Prostředí koncertního sálu v našem zámku bylo toho 16.listopadu (jako ostatně vždycky) výborné příjemné teplo a tak jsme seděli, poslouchali a aspoň pro tu chvíli zapomněli na své starosti, práci, problémy a věřte, bylo nám tam dobře. Však jsme jim tam také pěkně zatleskali! A vlastně komu? Především zde byla skupina Přelet M.S. Trochu zvláštní jméno, co myslíte? Ale hlavně, že dobře zahrály a zazpívaly bylo to trio dívek z Blovicka předvedly nám asi šest písniček na ty své malé i hodně velké kytary a flétny. Začaly trochu zvláštně : Život je pes, ale pak se uklidnily a zahrály ploužáček Dej mi pár polibků; další se jmenovala Angličané, ale pak přešly do úplně jiného žánru, do lidovek. Hrály a zpívaly opravdu dobře a do toho vyprávěly i hodně vesele, vtipně a hravě dokonce přidaly i nějaké vtípky na závěr nás to jejich vystoupení úplně zvedlo ze židlí. Pak přišel na řadu Toman a lesní panna Pavel, až odněkud od Nýřan, přidal ke kytarám klávesy. I žánr písniček se trochu změnil : Otevřu okno, dívám se ven, Hrál kdosi na hoboj, Martin s Aničkou, Neukřižujte básníky!, Já nejsem já, Tiše ťuká metronom, Růže - a zase do textu písní ty různé vsuvky, připomínky, slovíčka navíc, útržky vět, i nějaké ty legrácky ale nám se to líbilo a vydatně přispělo k dobré náladě! A písničky samotné? Opravdu jiné, ty jsme ještě neslyšeli. Není se proto co divit, že na závěr nám Pavel Toman, Mirka Králová (až z Prahy!) a Romana Tomášková z Blovic, ještě docela štědře nadělili pěkný přídavek píseň Přeletěl pták. Po přestávce přišlo na řadu duo Javor a Šany (Luboš Javůrek a Šancová) představte si, až ze Slavkova u Brna! Šany nám zazpívala o tom, že je děvče skromné, že dokonce jednou přistála a že vyleze až na ten nejvyšší Velmi vtipný text měla její písnička Můj milý Ježíšku Vánoce zde přece budou co by dup a je třeba shánět dárky! Moc se nám líbila i ta její Toulá se světem maličká slečna a pak na závěr Tuhle kapelu nikdo nepřežije. A ještě něco se nám na ní velmi líbilo : do textu písní vkládala své velmi vtipné a veselé vyprávění o tom, jak si staví už 13 let dům, kolik zdí už postavila, kolik ještě chybí a že se bojí, že ke kolaudaci dojde až po její smrti. A ještě další klípky o svých sousedech ve Slavkově. A pak už se opravdu přibližoval závěr. Do folkového koncertu se vložil i Luboš Javůrek do svých písní (a byly opravdu dobré!) vkládal i různá ta svá moudra žertovně mluví o různých formách života, o vztahu vegetariánů k milovníkům masa a do svých nápadů vkládá i básničky. A ještě jednu hodně dlouhou o tom, Proč je Ruda taková zrůda No, opravdu nás pobavil. A pak se k duu přidávají i další účinkující zde vede Romana Tomášková a je zde zase řada pěkných písniček, třeba : A láska právě zkouší, Krejčovská panna, Ty a já, Druhý břeh se v dálce ztrácí a pak už docela na závěr koncertu Miláček! Pak ovšem velká děkovačka, květiny, zpěváci se hluboce uklánějí, sál se otřásá naším potleskem tím si vynucujeme aspoň jeden přídavek : Když nejsi se mnou. Škoda, že jen jeden, třebas velmi pěkný! V. Karásek 16

17 17

18 Odstartuje tradičně 31.prosince přesně ve 12:00 hodin od sokolovny ve Spáleném Poříčí. Běžci se vydají na trasu: sokolovna - náměstí - Štítovská ulice - horská prémie Karlov - les Obecník sokolovna Tématem pro letošní doplněk oblečení jsou Ř E M E S L A Tak vymýšlej, nejnápaditější účastníci dostanou odměnu!!! Všestrannost TJ Sokol 18

19 19

20 Srdečně zveme naše občany a širokou veřejnost na tradiční NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ ve Spáleném Poříčí - na náměstí v 17 hod. Gratulujeme paní Zuzaně HEŘMANOVÉ z Vlkova k významnému životnímu jubileu 60 let, které oslavila Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti srdečně přejí syn Bohumil s manželkou Pavlou, syn Miroslav s manželkou Alenou, dcera Monika a vnoučata Lucie, Kateřina, Patrik, Jaroušek, Terezka a Bára. Blahopřejeme našim jubilantům 75 LET Václav MALÝ 85 LET Václav LOKAJÍČEK 80 LET Milada FIALOVÁ 86 LET Marie DVOŘÁKOVÁ Marie CHMELÍKOVÁ 87 LET Jindra KOVÁŘÍKOVÁ Alois VYSKOČIL 88 LET Libuše STOČESOVÁ 81 LET Růžena MATASOVÁ 89 LET Anežka VALENTOVÁ 82 LET Marie DAVÍDKOVÁ 93 LET Anna OLEKSOVÁ 83 LET Josef MLEJNEK M.Sedláčková - matrikářka Našim čtenářům přejeme do Nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí, radosti a osobní spokojenosti. Redakce. Spálenopoříčský zpravodaj měsíčník vydává Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí, okr. Plzeň-jih, IČ: , DIČ: CZ , tel./fax , tel.: , Zpracování a tisk: Jana Böhmová, Ing.Pavel Čížek. Povoleno MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost Našim čtenářům přejeme do Nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí, radosti a osobní spokojenosti. Redakce odpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Cena 6 Kč. Do prosincového vydání přispěli: Ing.Pavel Čížek, Ing.Jindřich Jindřich, Josef Kubias, ThDr.Miroslav Vančo, PhD., Vilma Jirková, Václav Karásek, Pavlína Tymlová, Milena Blažková, Ing.Michal Arnošt, Pavel Motejzík, DiS., Ing.Pavel Hrouda, Jiří Šiman, Václav Ziegler, Mgr.Ivana Paseková, Milena Věšínová, Marcela Sedláčková a ostatní. Vychází v nákladu 450 výtisků. 20

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník 4. DUBEN 2014 24. ročník EVROPSKÉ VOLBY V minulých zpravodajích jsme se věnovali obecním službám, tomu, co by obec měla dělat jako servis pro své občany. Dnes bych chtěl toto téma přerušit a věnovat se

Více

Spálenopoříčský zpravodaj 11.

Spálenopoříčský zpravodaj 11. Spálenopoříčský zpravodaj 11. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 15. ročník VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ SOKOLOVNA 24. 11. 26. 11. 2005 Listopad 2005. *************************************************************************************

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA str. 3 ÚHLAVAN POVSTAL str. 4, 9 Z PŘEDŠKOLÁKA

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 12 ročník: 29 cena: 7 Kč 8. prosince 2005 V tomto čísle na jde te: Policie informuje str. 5 Učiliště Horky str. 6-7 Vánoční nabídka str. 8-9 Zprávy z kopané str. 21 Hezké prožití

Více

Číslo 4 Ročník: XXXVII Datum: 17. 12. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pavlína Jíšová a přátelé (folková legenda)

Číslo 4 Ročník: XXXVII Datum: 17. 12. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pavlína Jíšová a přátelé (folková legenda) Číslo 4 Ročník: XXXVII Datum: 17. 12. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH Město Kardašova Řečice Vás srdečně zve na letošní Vánoční trhy Náměstí J. Hrubého, sobota 22. prosince 2012, ve 14.00 Doprovodný

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX.

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX. DVOUMĚSÍČNÍK 42 číslo Slovo na úvod IX. ročník leden 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žili s námi aneb lidé na Blatensku Alžběta Barcalová Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l.

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, zas je tu první kalendářní měsíc, ve

Více

Zpravodaj města Dolního Bousova

Zpravodaj města Dolního Bousova Bousovák Dvouměsíčník Ročník 51 číslo 1/2015 zdarma Zpravodaj města Dolního Bousova Slovo starosty Vážení spoluobčané, čas vánoční jsme zakončili oslavou Nového roku tradičním ohňostrojem na rybníku Pískovák.

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Nová mateřská škola otevřena

Nová mateřská škola otevřena Sníh padá a padá Vážení, na adventních nedělích jsme si přáli, aby byly bílé vánoce a jak je vidět příroda nás vyslyšela. Netrefila se na vánoční svátky, ale od ledna máme sněhu dost a dost. Snažíme se

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 5 2013 50. ročník www.vamberk-city.cz Instalace nových kontejnerů...str.5 Festival Vamberák podruhé...str.

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 5 2013 50. ročník www.vamberk-city.cz Instalace nových kontejnerů...str.5 Festival Vamberák podruhé...str. Vamberecký zpravodaj 5 2013 50. ročník V neděli 7. dubn bna se konal ji ž 13. ročník akc kce nazv zvan ané Otev írán ání studán ánky ky, kterou pořá řádá Obč bčan anské sdru- že ní tur istů města Vam-

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ příloha Blatenských listů BŘEZEN 2008

Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ příloha Blatenských listů BŘEZEN 2008 Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ příloha Blatenských listů www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME: Vážení čtenáři, v každém čísle našeho zpravodaje Vám přineseme zajímavé informace o jednotlivých obcích

Více