12. Vánoční prosba. a k sobě mají blíž. pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Vánoční prosba. a k sobě mají blíž. pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou"

Transkript

1 20. ročník Prosinec VÁNOČNÍ VYDÁNÍ Vážení občané, příjemné prožití vánočních svátků a hodně pohody v novém roce, Vám přejí členové zastupitelstva města a zaměstnanci městského úřadu. Mnohem lépe to ale dokáže říci náš rodák, pan Josef Kubias. Vánoční prosba Vskutku kouzelnou moc má ten čas vánoční, kdy blíží se ta svatá noc se mší půlnoční. U stromku s dárky pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou za život pozemský, za světlo za nímž jdou, za světlem vytouženým, za světlem božím tak draze vykoupeným, křížem, hřeby a korunou z hloží. Dej Bože ať lidé prohlédnou a k sobě mají blíž. Tys všemohoucí tak pomoz ať nepoznají bolest hřebů, utrpení koruny, i dřevěného kříže tíž. Před tebou skláníme dnes bědnou hlavu svou se slovy písně na oslavu tvou písně půlnoční. Shlédni shůry na nás a posuď či nemožné chcem. Abys milosrdný byl a ochránil tu naši Zem. Hezké dny příští všem Spálenopoříčákům přeje Josef Kubias. 1

2 Vánoce za dveřmi Na Mikuláše se nám na náměstí našeho města rozsvítil vánoční stromek a my v očekávání Vánoc opět uklízíme a nakupujeme... Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Krista a spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Často se v mediích setkáváme se snahou, spojit kořeny Vánoc s předkřesťanskými oslavami zimního slunovratu (např. svátky mrtvých či Saturnáliích v antickém Římě), právě kvůli zajímavé shodě datumu Vánoc s těmito starověkými svátky. Hypotéza o pohanském původu Vánoc však pochází teprve z 18. století. Literární prameny naproti tomu prokazují, že křesťané slavili datum narození Krista mnohem dříve, než císař Aurelianus ( ) ustanovil na tento den svátek zrození nepřemožitelného slunce (natalis solis invicti). Zajímavá je shoda křesťanského svátku Kristova narození se židovským svátkem Chanuka. Chanuka je svátek světla, vzpomínka na posvěcení chrámu. Slaví se dne 25. měsíce Kislew (náš prosinec). Chrám byl posvěcen třikrát. Vždy stejného dne. Poprvé, když jej postavil Šalomoun. Tehdy podle židovských posvátných textů Bůh seslal oheň z nebe, aby vždy hořel u oltáře. Po babylonském otroctví chrám postavil Nehemiaš. I tentokrát se oheň zapálil sám. Potřetí to bylo po povstání Judy Machabejského. Tehdy byla obava, že nestačí olivový olej. Stačil. Lampy hořely osm dnů. Přesně tolik je nutné pro výrobu oleje. V Chanuka se přes osm dnů zapalují lampy v osmiramenném svícnu. Takto světlo překonává temnotu. Stojí za to podívat se, jak se slavila Chanuka. V předvečer svátku, tedy dne 24. (židovský zvyk, kde den začínal už večer!) je slavnostní večeře. Zbožní Židé používají symboliku světla, dávají si dárky, přejí si. Způsob slavení Vánoc připomíná Chanuku. A křesťané v tom vidí velkou symboliku. Ježíš přichází na svět jako světlo světa. Přichází jako oheň z nebe, aby osvětlil temnotu tohoto světa. Již jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný Hippolytovi označuje jako datum Kristova narození středu 25. prosince". Totéž datum uvádí ve svém díle Chronografiai z roku 221 římský historik Sextus Iulius Africanus a spis De Pascha computus. Z dalších indicií lze usuzovat, že v mnoha částech římské říše křesťané slavili Kristovo narození již před Konstantinem a to na základě starobylé jeruzalémské tradice. Datum oslavy Vánoc může odpovídat skutečnému datu Ježíšova narození. Tato teorie se zakládá na analýze esénské knihovny v Kumránu a některých informací z Lukášova evangelia, podle něhož archanděl Gabriel knězi Zachariášovi v jeruzalémském chrámu během služby Abiovy kněžské třídy, do níž náležel, oznamuje, že se mu narodí syn. Podle kalendáře služeb jednotlivých tříd, který se podařilo zrekonstruovat na základě kumránských svitků, Abiova třída v chrámu sloužila dvakrát do roka, z toho jednou v posledním záříjovém týdnu, kdy k tomuto poselství mohlo dojít. Text Lukášova evangelia říká, že po ukončení služby byl Jan Křtitel počat. Střídání se konalo vždy o podzimní rovnodennosti 25. září, proto můžeme předpokládat, že Alžběta brzy na to počala. Jan Křtitel by se tak mohl narodit 9 měsíců po 25. září. Ježíš se pak narodil podle Lukášova evangelia o šest měsíců po Janu Křtiteli: je tedy možné, že se tak událo právě 25. prosince. Ať nám tedy tento svátek vánoční přinese světlo do našich rodin, které z nás bude vyzařovat ve formě radosti, a ať se v nás trvale usídlí Boží pokoj. ThDr. Miroslav Vančo, PhD., farář 2

3 Vánoční bohoslužby Pátek Štědrý den Sobota Slavnost Narození Páně Vánoční mše svatá Nové Mitrovice Vánoční mše svatá Spálené Poříčí Vánoční mše svatá - Číčov Vánoční mše svatá Čížkov Neděle Vánoční mše svatá Spálené Poříčí Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Jozefa Vánoční mše svatá Nové Mitrovice Pondělí Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Vánoční mše svatá Dožice Úterý Svátek sv. Mláďátek, mučedníků Středa Čtvrtek Pátek Sobota Slavnost Matky Boží, Panny Marie Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Slavnost Zjevení Páně Pátek Sobota Neděle Svátek Křtu Páně Vánoční mše svatá Těnovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá - Číčov Mše svatá Spálené Poříčí 8.30 Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Dožice Mše svatá Čížkov Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Číčov Mše svatá Těnovice 8.30 Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice 3

4 Předvánoční posezení spálenopoříčských žen V sobotu 20.listopadu se ženy sešly na tradičním předvánočním posezení, které se konalo v budově seniorů P.Františka Ferdy. Po uvítání a zhodnocení činnosti za rok 2010 se ženy věnovaly příjemnému programu a to! Každá členka si přinesla svoji svatební fotografii, fotografie svých dětí, vnoučat a protože jsme ve většině už ženy seniorky, i fotografie svých pravnoučat. Tyto rodinné památky si každá rozložila před sebe a pak si členky prohlížely, jak vypadaly jako mladé nevěsty, pak maminky, babičky i prababičky. Jak každá z nás vypadala mladá a nyní co by ve věku seniorek. Bylo povídání kdo je kdo, jak se děti uplatňují v životních podmínkách, kolik kdo má dětí a babičky se pyšnily svými vnoučaty.bylo mnoho povídání, smíchu a dobré pohody. Po skončení této akce bylo podáno občerstvení při kávě a každá členka si před sebou zapálila svíčku a jistě v tichosti zavzpomínala na všechna uplynulá léta, která sebou vždy přináší radosti, starosti i zklamání. Ale odpoledne bylo příjemně prožité a těšíme se zase na jarní posezení. Jen si přejeme, aby přišlo ještě více žen a zase si připravíme nové překvapení a budeme se snažit o dobrou pohodu, které je v dnešní době hodně zapotřebí. Vilma Jirková Hynku, Viléme, Jarmilo! Letošní rok byl velmi bohatý na vzácná kulturní výročí 22. března nás naše knihovnice Milena Věšínová se svými recitátory seznámila se životem, prací a dílem K.J.Erbena, Františka Hrubína, Oldřicha Mikuláška, Vítězslava Nezvala a Jiřího Wolkera; nyní, 24. listopadu, přišel na řadu poslední, Karel Hynek Mácha. Sešli jsme se jako obvykle v Domě P.Františka Ferdy a s velkým zájmem a porozuměním vyslechli zprávu o jeho životě a práci. Pořad byl velmi vhodně doplněn obrázky a ukázkami z jeho děl, které nám velmi pěkně zarecitoval pan Jaroslav Hodek. Básník se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě v chudých poměrech. Přesto vystudoval novoměstské gymnázium. Po ukončení filozofie studoval ještě práva, která přes všechny nesnáze úspěšně zakončil. Vstoupil pak do státní služby a přijal místo justiciára vrchnostenského soudu v Litoměřicích. Horlivě se zúčastňoval vlasteneckého ruchu a jako divadelní ochotník vystupoval v divadle u Kajetánů v Tylově družině. Zde také poznal prostou dceru pražského knihaře Eleonoru Šomkovou Lóri. Smyslná láska k ní mu byla v životě mukou, ale v poezii silným zdrojem inspiračním. Jeho láska k Lóře nezůstala bez následků; v přípravách k sňatku a za ubohých poměrů hmotných zemřel Mácha asi 5. listopadu 1836 v Litoměřicích při hašení požáru se nachladil, dostal zápal plic a zemřel (je i jiná verze o příčině jeho smrti). Byl pochován v Litoměřicích jeho pozůstatky však byly převezeny do Prahy a slavnostně pochovány na vyšehradském Slavíně 7. května Jeho hlavním dílem je lyrickoepická povídka Máj. Slaví v něm krásu májové přírody, ale i symbol jeho životního zklamání. Potlačení stránky významové a zdůraznění zvukové krásy to byla tenkrát u nás věc zcela nová. Nepochopili báseň, která byla důvěrnou zpovědí básníkova srdce a Máj se setkal s naprostým nepochopením. Proto jej přímo odsoudili (ovšem Máj se zatím dočkal Portrét K.H.Máchy od Oldřicha Kulhánka celkem asi 212 vydání!). Mácha zahajuje nové období naší literatury a přiblížil ji evropské úrovni. Jeho řeč působí i na nové a nejmladší básníky vždyť každá generace, která přinášela nové výrazové prostředky, se vracela k Máchovi Kruh 4 Symbolické místo socha K.H.Máchy na Petříně autor J.V.Myslbek

5 Májový (Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Adolf Hejduk, Karolina Světlá ). V besedě, která se pak rozvinula, se mluvilo o relacích, které u příležitosti dvoustého výročí básníkova narození vysílaly naše rozhlasové stanice; o Máchově putování po hradech a zámcích, o rakouském státním bankrotu z roku 1811 a o Praze, právě z doby K.H.Máchy (Praha měla tehdy jen asi 100 tisíc obyvatel, nebyla kanalizace a odpad se vyléval přímo na ulice, město mělo hradby a jejich brány se na noc zavíraly a hlídaly ). Strávili jsme opravdu krásný večer a už teď se těšíme na další. V. Karásek EMIL ŠKODA český technik a velkopodnikatel O jednom z těch, na které se nezapomíná V květnovém čísle našeho Zpravodaje je zmínka k hrobu Emila Škody na Mikulášském hřbitově v Plzni. Tento jeden z největších evropských průmyslníků 19.století si jistě zaslouží povědět o něm ještě něco navíc vždyť škodováci pravda, už je to hodně dávno, patřili tenkrát k elitě průmyslových zaměstnanců v rámci celého Rakousko Uherska. Emil rytíř Škoda (vidíte, i vídeňská vláda uznávala jeho význam a císař ho proto povýšil do šlechtického stavu!), žil doslova pro tu svoji strojírnu; a když na přelomu 19. a 20. století se změnila z rodinného podniku na akciovou společnost, to nesl Škoda velmi těžce. Pravda, byl generálním ředitelem a předsedou představenstva, ale přestal být jediným majitelem! Byla to pro něho těžká rána. K tomu se ozvaly i vleklé zdravotní potíže - (na problémy se žaludkem a ledvinami si stýskal již od mládí!), a tento stav se později zhoršil, když jako jednoroční dobrovolník vojákoval v Itálii. Jeho manželka Hermína jej poslala v létě 1900 na léčení do Alp, ale tamní pobyt mu nesvědčil a zdravotní stav se zhoršoval. Narychlo byl zavolán rodinný lékař MUDr.Smelz a Škodův náměstek Walter Trappen. Doktor nařídil okamžitý převoz do Plzně, ale to už bylo pozdě, na všechno pozdě. Přímo ve vlaku, dne 8. srpna 1900, Emil Škoda umírá Jeho tělo bylo přeneseno přímo do továrny a v kantýně dělovky pak připraveno k pohřbu. Katafalk s nádhernou výzdobou květin a palem, pozlacená kovová rakev a v ní prosklenná část, kde byla vidět jeho tvář. Nejstarší dělníci zde drželi celých 24 hodin čestnou stráž druhý den byla rakev vyzdvižena a u hlavní brány položena na pohřební vůz. Průvod, to byla velkolepá událost : ve čtyřstupech kráčelo 3500 zaměstnanců továrny s mnoha věnci a ratolestmi. Na rakvi samotné ležely dva věnce ten první od rodiny a vedle něho druhý s nápisem : Svému nezapomenutelnému pánovi od věrného sluhy Franze. Když čelo průvodu dorazilo k bráně Mikulášského hřbitova, byl konec průvodu ještě v Tylově ulici! A závod samotný? Rozšiřoval se a vzkvétal, přibývalo zaměstnanců za 2.světové války zde pracovalo odhadem na 30 tisíc zaměstnanců! I já jsem měl tu pochybnou čest zde pracovat jako totálně nasazený učitel až do Květnové revoluce jako zaučený brusič soustruhových nožů. I ten těžký dubnový nálet v tom pětačtyřicátém jsem zde zažil tehdy naše nová lokomotivka dostala foltrefu a práce v ní nadlouho skončila Rodina Emila Škody nechala připravit nádherný náhrobek, který by na věčné časy připomínal život a práci Emila Škody. Pomníku vévodí ozubené kolo a dělová hlaveň symboly prosperity plzeňské strojírny. Slavný florentský sochař Raffael Rimanelli zhotovil bronzové reliefní poprsí zemřelého, ozdobené palmovým listem. A Romanelli byl nějaký sochař! O jeho velkém umění svědčí nejlépe významná díla nejen v rodné Itálii, ale i v Anglii, v Rumunsku a dokonce i v USA a na Kubě. V šedesátých letech minulého století byl Škodův hrob přemístěn do sousedství Mikulášského kostela zde měl slavný plzeňský rodák svůj klid a mír až do roku 2005 tehdy se stalo to, co už dávno trápí celou naši veřejnost; nějací vandalové odnesli z hrobu bronzovou bustu i s palmovým listem a dokonce z náhrobku odsekali i bronzová písmenka a číslice! Palmová ratolest se našla pohozená v křoví, ale zločin nebyl nikdy vyšetřen busta Emila rytíře Škody, významné dílo slavného italského sochaře, je možná ztracena navždy! V. Karásek 5

6 Rekonstrukce Zámecké ulice Teploty pod bodem mrazu a vydatné sněhové srážky značně zkomplikovaly práce na rekonstrukci Zámecké ulice. V současné době jsou dokončeny nutné opravy dešťových kanalizací pro odvodnění komunikace. V úseku od křižovatky se silnicí I/19 k mateřské škole jsou osazeny obrubníky, položeny podkladní vrstvy včetně dvou asfaltových vrstev, probíhají práce na vjezdech a před dokončením je úprava místa pro přecházení k autobusovému nádraží. Do by měl být předán k užívání průjezd na Lipnici, uzavírka silnice na Těnovice bude bohužel prodloužena. Dle informací dodavatelské firmy Vodohospodářské stavby Teplice a hlavního investora stavby Správy a údržby silnic Starý Plzenec by měl být provizorně, pro místní dopravu, zprůjezdněn most u mateřské školy a pro místní občany zajištěn průjezd stavbou směrem na Těnovice. V úseku od zdravotního střediska na konec Spáleného Poříčí bude nadále pokračovat osazování obrubníků a práce na vjezdech. Položení vrchní asfaltové vrstvy, dokončovací práce a předání celé stavby do běžného provozu bez omezení bude vzhledem k nepříznivému počasí bohužel možné až v jarních měsících. Zimní údržbu objízdných tras včetně úseku silnice mezi Spáleným Poříčím a Těnovicemi bude zajišťovat Správa a údržba silnic Starý Plzenec. Rekonstrukcí Zámecké ulice bude kromě zkvalitnění samotné vozovky upravena další rozsáhlá část navazujících veřejných prostranství jako jsou vjezdy a parkovací místa, bude zajištěno bezpečnější přecházení u autobusového nádraží, zvýšena kapacita průtoku vody pod mostem u mateřské školy, dojde ke zrušení vzdušného vedení vysokého napětí v Zámecké ulici. Pro příští roky jsou městem připravovány navazující investice jako obnova chodníků a nové veřejné osvětlení. I přes omezení, která s sebou stavební práce v Zámecké ulici přinesly a přináší, bude realizace této stavby pro město i jeho obyvatele velkým přínosem. Občanům v Zámecké ulici, kterých se omezení související se stavbou dotkly nejvíce, bych chtěl tímto jménem města poděkovat za trpělivost a pochopení. J. Jindřich Výzva k povinné výměně řidičských průkazů Vážení řidiči, držitelé řidičských průkazů, Vy, kterým byl řidičský průkaz vydán v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, neváhejte a dostavte se k jeho výměně, nejlépe do Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu (viz 134 zákona č. 361/2000 Sb.). Řidičské průkazy vydané v uvedeném období pozbývají platnosti uplynutím dne Kde MěÚ Blovice, pracoviště Hradišťská 271, registr řidičů, telefon: Kdy pondělí a středa od 7:30 do 17 hodin, úterý 7:30 15:00, čtvrtek od 7:30 do 11 hodin Co s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) jednu fotografii (3,5 x 4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele řidičský průkaz, kterému končí platnost Kolik povinná výměna ŘP nepodléhá správnímu poplatku, pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu (změna bydliště, příjmení, jména, zdrav. stavu, zapsání titulu). Jak dlouho trvá vydání nového ŘP do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Proč řízení s neplatným řidičským průkazem je přestupek, za který je možné uložit blokovou pokutu až Kč, nebo ve správním řízení až do výše Kč. Pokuta může být uložena také za nesplnění povinnosti vyměnit si řidičský průkaz, přestože neřídíte. Včasným splněním své povinnosti se vyhnete návalu žadatelů na úřadě před koncem roku. Více informací naleznete na webu ministerstva dopravy: 6 Oddělení dopravy MěÚ Blovice

7 VÁNOCE V NAŠEM DOMEČKU Letošní přípravy na vánoční období byly již v našem domečku druhé. Začali jsme v listopadu, kdy byla poslední listopadová neděle nedělí I. adventní, a proto jsme od hod. vytvářeli Adventní věnce, které nám každému doma připomenou blížící se nejkrásnější svátky v roce. Účast byla velice hojná, 26 aktivních účastníků a nádherné vlastnoruční výtvory to jen dokazují. Mohli jsme se naučit novou techniku výroby Adventních věnců, která je velice pěkná a v dnešní době vítána, protože je i levnou záležitostí. Je to Pletení z papíru. Tuto techniku nám i se svými výrobky předvedla nová pracovnice DDM Spálené Poříčí, paní Jana Havlíčková, která v Domečku vede i stejně jmenovaný zájmový kroužek pro děti. Poznámka: Tato technika je založena na základech košíkaření a je možné, podle Vašeho zájmu zorganizovat u nás v Domečku lekce Pletení z papíru. Je to opravdu zajímavá a velice hezká technika. Pokud by kdokoli z Vás měl zájem se tuto techniku naučit, přijďte se k nám do DDM domluvit, rádi Vám vyjdeme vstříc. 7

8 Metodické akce pro školy Předvánoční doba je jako stvořená pro nové nápady k vyrábění, tvoření a seznámení se s novými technikami a krásnými výrobky. Paní ředitelka DDM Blovice Ing.Božena Šroubková a paní Bc. Helena Jindrová, formou metodického dopoledne připravily pro studentky CSOŠ Spálené Poříčí dvě nové a krásné techniky Ketlování a Plstění. Ketlování je příbuzné s drátkováním a mimo krásné šperky se jím dají vytvořit i pěkné vánoční ozdoby. Plstění je technika, ke které je potřeba ovčí vlna, jehla, podložka, kartáč na česání vlny a především šikovné ruce a nápaditost. Obě techniky byly pro děvčata zajímavé a vytvořily velice hezké výrobky: Výroba solných svícnů bude další metodikou, kterou předvedeme pro CSOŠ a dále bude následovat i pletení z papíru. Doufáme, že se budou naše návody k výrobám všem líbit a najdou v něm inspiraci nejen na vánoční dárky, ale i ke svému potěšení. 8

9 JAKO VLONI, I LETOS K NÁM DORAZILI ČERT A MIKULÁŠ! V pátek od hod. jsme s napětím očekávali, jestli se u nás v Domečku zastaví s nadílkou pro hodné i zlobivé děti čert a Mikuláš. Dočkali jsme se! Jakmile se objevil čert, byl téměř nám všem Domeček malý. Přilétl doslova natěšený, že si odnese do pekla nějaké zlobivé děti. Ale nepodařilo se mu to, protože k nám do Domečku chodí jen děti hodné, čerte! A Mikuláš tyto hodné děti sladce odměnil. Děvčata z kroužku Aerobicu pod vedením Kristýny Tymlové předvedla již nám všem známý Čertí taneček, děkujeme holčičky, byly jste jako vždy šikovné a úžasné!!! S čertem šili všichni čerti a Mikuláš si s dětmi po nadílce zvesela zatancoval. Pak čert zmizel asi do pekla, protože u nás si čertovský pekelný pytel dětmi nenaplnil. 9

10 DOMEČEK Spálené Poříčí vás srdečně zve na VÁNOČNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ Kdy: od hod. do 17.30hod. Kde: DDM Spálené Poříčí Co s sebou: přezůvky, dobrou náladu a tvořivé nápady ke zdobení Každý, kdo bude chtít zdobit perníčky, dostane od nás perníčky, cukrovou polevu a odnese si domů vlastnoručně zkrášlené vánoční perníčky. Budeme pouštět koledy a vánoční písničky a hlavně se budeme radovat z předvánoční nálady. Vstupné: 20,- Kč. Moc se na Vás těšíme, přijďte mezi nás. Domeček Spálené Poříčí přeje všem krásné prožití Vánoc, hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce a těší na Vás a Vaše děti. Mějte krásné a klidné nejen zimní dny. 10

11 Veletrh perspektivy řemesel Dne 3. listopadu 2010 uspořádala OHK Plzeň-jih v Kulturním domě Stod druhý ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a středoškolské studenty pod názvem Veletrh perspektivy řemesel. Akce se uskutečnila ve spolupráci s městem Stod, Úřadem práce Plzeň-jih, OS Aktivios a Volksbank CZ, a.s. Dále za výrazné spolupráce Integrované střední školy Stod, která se postarala o chutné občerstvení, ale především si mimo svoji studijní prezentaci připravila také velice vkusný a poutavý doprovodný program. Veletrh byl zaměřen především pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodiče, kteří společně se svými dětmi hledají jejich vhodné budoucí uplatnění na trhu práce Slavnostní zahájení začalo v 9:00 hod, kterého se ujal předseda OHK PJ Ing. Miloš Fürst, Eq. M. společně se starostou města Stod p. Jiřím Vlkem a za doprovodu návštěvy z KÚPK p. Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládež a sport. Akce se zúčastnila řada středních škol plzeňského regionu a členských firem okresu PJ (ILV s.r.o., NOVILA Production s.r.o., SILNICE NEPOMUK s.r.o., ComWa s.r.o., AGC Stod s.r.o., Zero systems s.r.o. a kadeřník p. Martin Bršlica z Nepomuku). Návštěvníci, kterých bylo bezmála 200, měli možnost vidět různá řemesla, např. řezbáře p. Jiřího Jedličku z Březnice, kterému doslova pod rukama vyrůstaly nádherné dřevěné ozdoby. Dále měli možnost shlédnout taneční a barmanské vystoupení, přehlídku svatebních šatů a jiné. Druhý ročník Veletrhu perspektivy řemesel považujeme za zdařilý a rádi bychom z něho udělali tradici do budoucna. Hlavním smyslem této akce je, aby se řemeslo uchovalo, rozvíjelo a přežilo pro příští generace. Všem partnerům, vystavovatelům a účastníkům srdečně děkujeme a těšíme se na viděnou v příštím roce. Čtenářům přeji jménem OHK Plzeň-jih hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v novém roce 2011! Milena Blažková, OHK Plzeň-jih * * * * * 11 * * * *

12 INZERÁTY NABÍDKA KURZU VE VAŠEM MĚSTĚ : Počítače a marketing ve venkovském cestovním ruchu Hlavní náplní je využití počítače a marketingu na venkově. Cílovou skupinou jsou podnikatelé, či lidé uvažující o zahájení podnikání v regionu. Vzdělávací aktivita se koná v pěti vyučovacích blocích vždy od 7-17 hod. a to ve dnech : 22.1., 29.1., 12.2., a a je pro účastníky ZDARMA. Srdečně Vás zveme do Solárního studia v Tyršově ulici 159!!! Solárium Nabízíme NOVÉ SLUŽBY: Ergoline 600 UTP: 8 Kč/min. (tel ) Manikúra: od 130 Kč (tel ) Modeláž nehtů: od 300 Kč (tel ) Kosmetické služby: od 50 Kč (tel ) Masáže: od 60 Kč (tel ) Pedikúra: od 150 Kč (tel ) Přijďte relaxovat a zkrášlit se. Těšíme se na Vás!!! AKCE: SOBOTNÍ TEPLÉ PARAFÍNOVÉ ZÁBALY S 10% SLEVOU. Otevírací doba na objednávku. Více informací a přihlášky nebo Počet míst v kurzech je omezen. FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: NOREK TRUHLÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ Zakázková výroba dveří, nábytku, - vše jen z masivu - Obrazové rámy, pasparty, sklo, zrcadla. Těnovice 54 tel.:

13 13

14 FIRMA RADIO KOTORA A DCERA OTEVŘELI NOVOU PRODEJNU - PRODEJ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY: Televize, DVD, CD, satelity, antény a příslušenství, kabely, sluchátka, CD DVD nosiče. Odvoz a připojení TV a satelitu do bytu. - PRODEJ ELEKTRO: Domácí spotřebiče, žárovky, baterie, pojistky, zástrčky, prodlužovací kabely aj. - OPRAVY: Televize, radia, satelity, videa. Děkujeme za Vaši návštěvu. RADIO KOTORA A DCERA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 179 SPÁLENÉ POŘÍČÍ - (za kostelem), tel.: Sdělení Městské knihovny ve Spáleném Poříčí V době vánočních prázdnin od 17.prosince do 2.ledna 2011 knihovna uzavřena! CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY Zdraví je dar, o kterém nevíme, dokud ho neztratíme. Hledání a zjištění příčin Vašich zdravotních problémů. Detoxikace organismu. (www.joalis.cz) Výživové poradenství. Prevence a upevnění zdraví. Kurzy zdravého vaření. Plazmový generátor RPZ 14. (www.zapper.cz) Prevence rakoviny tlustého střeva. Zdravé dítě - detoxikace partnerů před početím. Vánoční kupón 20% sleva na zjištění příčiny Vašich zdravotních problémů (kupón platný pouze v lednu 2011) Přípravky pro děti (podpora imunit. systému, problémy se zažíváním, kožní problémy atd.). Testování vhodnosti léků, potravin, potravinových doplňků. Detoxikovat organismus můžete začít kdykoliv i pokud Vás nic nebolí. Nepodceňujte zadýchávání se, tlaky v oblasti srdce, arytmie, hemeroidy, časté močení, gynekologické výtoky, nepravidelnou menstruaci, křeče v lýtkách aj. Kurz přípravy celozrnného kváskového chleba Středa 19. ledna 2011 od 17 hod. do 20 hod. V ceně kurzu 200,- Kč je i společná večeře (chléb s pomazánkou a zelen. salát, domů si odnesete i malý bochánek). CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY: Marcela Kalabzová tel: medicína.webnode.cz Nepomuk-Dvorec, 5 min. od ČD 14

15 PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření z d a r m a. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : fax : Arbesova 1002, ROKYCANY * šaty pro družičky * svatební oznámení Prodej mikulovského vína do přinesených nádob VÍNO JANOTA 14:15 14:30 SPÁLENÉ POŘÍČÍ náměstí 14.prosince 2010 Víno bílé 32 Kč, červené 36 Kč, šampus 60 Kč KOMINICKÉ SLUŽBY PALACKÝ Mileč u Nepomuka Tel.:

16 Takový tu opravdu snad ještě nebyl! Bylo tam hodně mladých lidí, dokonce i děti! Já jsem tam byl určitě nejstarší, ale když mne pozvali (dokonce na pozvánce srdečně!), nemohl jsem dost dobře odmítnout. Prostředí koncertního sálu v našem zámku bylo toho 16.listopadu (jako ostatně vždycky) výborné příjemné teplo a tak jsme seděli, poslouchali a aspoň pro tu chvíli zapomněli na své starosti, práci, problémy a věřte, bylo nám tam dobře. Však jsme jim tam také pěkně zatleskali! A vlastně komu? Především zde byla skupina Přelet M.S. Trochu zvláštní jméno, co myslíte? Ale hlavně, že dobře zahrály a zazpívaly bylo to trio dívek z Blovicka předvedly nám asi šest písniček na ty své malé i hodně velké kytary a flétny. Začaly trochu zvláštně : Život je pes, ale pak se uklidnily a zahrály ploužáček Dej mi pár polibků; další se jmenovala Angličané, ale pak přešly do úplně jiného žánru, do lidovek. Hrály a zpívaly opravdu dobře a do toho vyprávěly i hodně vesele, vtipně a hravě dokonce přidaly i nějaké vtípky na závěr nás to jejich vystoupení úplně zvedlo ze židlí. Pak přišel na řadu Toman a lesní panna Pavel, až odněkud od Nýřan, přidal ke kytarám klávesy. I žánr písniček se trochu změnil : Otevřu okno, dívám se ven, Hrál kdosi na hoboj, Martin s Aničkou, Neukřižujte básníky!, Já nejsem já, Tiše ťuká metronom, Růže - a zase do textu písní ty různé vsuvky, připomínky, slovíčka navíc, útržky vět, i nějaké ty legrácky ale nám se to líbilo a vydatně přispělo k dobré náladě! A písničky samotné? Opravdu jiné, ty jsme ještě neslyšeli. Není se proto co divit, že na závěr nám Pavel Toman, Mirka Králová (až z Prahy!) a Romana Tomášková z Blovic, ještě docela štědře nadělili pěkný přídavek píseň Přeletěl pták. Po přestávce přišlo na řadu duo Javor a Šany (Luboš Javůrek a Šancová) představte si, až ze Slavkova u Brna! Šany nám zazpívala o tom, že je děvče skromné, že dokonce jednou přistála a že vyleze až na ten nejvyšší Velmi vtipný text měla její písnička Můj milý Ježíšku Vánoce zde přece budou co by dup a je třeba shánět dárky! Moc se nám líbila i ta její Toulá se světem maličká slečna a pak na závěr Tuhle kapelu nikdo nepřežije. A ještě něco se nám na ní velmi líbilo : do textu písní vkládala své velmi vtipné a veselé vyprávění o tom, jak si staví už 13 let dům, kolik zdí už postavila, kolik ještě chybí a že se bojí, že ke kolaudaci dojde až po její smrti. A ještě další klípky o svých sousedech ve Slavkově. A pak už se opravdu přibližoval závěr. Do folkového koncertu se vložil i Luboš Javůrek do svých písní (a byly opravdu dobré!) vkládal i různá ta svá moudra žertovně mluví o různých formách života, o vztahu vegetariánů k milovníkům masa a do svých nápadů vkládá i básničky. A ještě jednu hodně dlouhou o tom, Proč je Ruda taková zrůda No, opravdu nás pobavil. A pak se k duu přidávají i další účinkující zde vede Romana Tomášková a je zde zase řada pěkných písniček, třeba : A láska právě zkouší, Krejčovská panna, Ty a já, Druhý břeh se v dálce ztrácí a pak už docela na závěr koncertu Miláček! Pak ovšem velká děkovačka, květiny, zpěváci se hluboce uklánějí, sál se otřásá naším potleskem tím si vynucujeme aspoň jeden přídavek : Když nejsi se mnou. Škoda, že jen jeden, třebas velmi pěkný! V. Karásek 16

17 17

18 Odstartuje tradičně 31.prosince přesně ve 12:00 hodin od sokolovny ve Spáleném Poříčí. Běžci se vydají na trasu: sokolovna - náměstí - Štítovská ulice - horská prémie Karlov - les Obecník sokolovna Tématem pro letošní doplněk oblečení jsou Ř E M E S L A Tak vymýšlej, nejnápaditější účastníci dostanou odměnu!!! Všestrannost TJ Sokol 18

19 19

20 Srdečně zveme naše občany a širokou veřejnost na tradiční NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ ve Spáleném Poříčí - na náměstí v 17 hod. Gratulujeme paní Zuzaně HEŘMANOVÉ z Vlkova k významnému životnímu jubileu 60 let, které oslavila Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti srdečně přejí syn Bohumil s manželkou Pavlou, syn Miroslav s manželkou Alenou, dcera Monika a vnoučata Lucie, Kateřina, Patrik, Jaroušek, Terezka a Bára. Blahopřejeme našim jubilantům 75 LET Václav MALÝ 85 LET Václav LOKAJÍČEK 80 LET Milada FIALOVÁ 86 LET Marie DVOŘÁKOVÁ Marie CHMELÍKOVÁ 87 LET Jindra KOVÁŘÍKOVÁ Alois VYSKOČIL 88 LET Libuše STOČESOVÁ 81 LET Růžena MATASOVÁ 89 LET Anežka VALENTOVÁ 82 LET Marie DAVÍDKOVÁ 93 LET Anna OLEKSOVÁ 83 LET Josef MLEJNEK M.Sedláčková - matrikářka Našim čtenářům přejeme do Nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí, radosti a osobní spokojenosti. Redakce. Spálenopoříčský zpravodaj měsíčník vydává Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí, okr. Plzeň-jih, IČ: , DIČ: CZ , tel./fax , tel.: , Zpracování a tisk: Jana Böhmová, Ing.Pavel Čížek. Povoleno MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost Našim čtenářům přejeme do Nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí, radosti a osobní spokojenosti. Redakce odpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Cena 6 Kč. Do prosincového vydání přispěli: Ing.Pavel Čížek, Ing.Jindřich Jindřich, Josef Kubias, ThDr.Miroslav Vančo, PhD., Vilma Jirková, Václav Karásek, Pavlína Tymlová, Milena Blažková, Ing.Michal Arnošt, Pavel Motejzík, DiS., Ing.Pavel Hrouda, Jiří Šiman, Václav Ziegler, Mgr.Ivana Paseková, Milena Věšínová, Marcela Sedláčková a ostatní. Vychází v nákladu 450 výtisků. 20

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 56. prosinec 2014 Zámecké listy VÁNOCE, TRADICE A HISTORIE Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské tradici oslavou narození

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

PROGRAM PROSINEC 2008

PROGRAM PROSINEC 2008 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně CPress Brno 2015 S láskou Igorovi Výtvarné Vánoce Alena Isabella Grimmichová Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek Autoři: František Fiala David Haluška Jan Martinek Prosinec 2k16 Guťák Zdroje: http://www.recepty.cz/ recept/vanilkové rohlíčky Školní fotogalerie Wikipedie inovinky.cz Google obrázky Obsah: Vtip: Co nás

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více