12. Vánoční prosba. a k sobě mají blíž. pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Vánoční prosba. a k sobě mají blíž. pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou"

Transkript

1 20. ročník Prosinec VÁNOČNÍ VYDÁNÍ Vážení občané, příjemné prožití vánočních svátků a hodně pohody v novém roce, Vám přejí členové zastupitelstva města a zaměstnanci městského úřadu. Mnohem lépe to ale dokáže říci náš rodák, pan Josef Kubias. Vánoční prosba Vskutku kouzelnou moc má ten čas vánoční, kdy blíží se ta svatá noc se mší půlnoční. U stromku s dárky pod světlem svíček hořících, i zde ve svatém stánku v srdcích věřících roste vděk k těm jež blahoslaveni jsou za život pozemský, za světlo za nímž jdou, za světlem vytouženým, za světlem božím tak draze vykoupeným, křížem, hřeby a korunou z hloží. Dej Bože ať lidé prohlédnou a k sobě mají blíž. Tys všemohoucí tak pomoz ať nepoznají bolest hřebů, utrpení koruny, i dřevěného kříže tíž. Před tebou skláníme dnes bědnou hlavu svou se slovy písně na oslavu tvou písně půlnoční. Shlédni shůry na nás a posuď či nemožné chcem. Abys milosrdný byl a ochránil tu naši Zem. Hezké dny příští všem Spálenopoříčákům přeje Josef Kubias. 1

2 Vánoce za dveřmi Na Mikuláše se nám na náměstí našeho města rozsvítil vánoční stromek a my v očekávání Vánoc opět uklízíme a nakupujeme... Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Krista a spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Často se v mediích setkáváme se snahou, spojit kořeny Vánoc s předkřesťanskými oslavami zimního slunovratu (např. svátky mrtvých či Saturnáliích v antickém Římě), právě kvůli zajímavé shodě datumu Vánoc s těmito starověkými svátky. Hypotéza o pohanském původu Vánoc však pochází teprve z 18. století. Literární prameny naproti tomu prokazují, že křesťané slavili datum narození Krista mnohem dříve, než císař Aurelianus ( ) ustanovil na tento den svátek zrození nepřemožitelného slunce (natalis solis invicti). Zajímavá je shoda křesťanského svátku Kristova narození se židovským svátkem Chanuka. Chanuka je svátek světla, vzpomínka na posvěcení chrámu. Slaví se dne 25. měsíce Kislew (náš prosinec). Chrám byl posvěcen třikrát. Vždy stejného dne. Poprvé, když jej postavil Šalomoun. Tehdy podle židovských posvátných textů Bůh seslal oheň z nebe, aby vždy hořel u oltáře. Po babylonském otroctví chrám postavil Nehemiaš. I tentokrát se oheň zapálil sám. Potřetí to bylo po povstání Judy Machabejského. Tehdy byla obava, že nestačí olivový olej. Stačil. Lampy hořely osm dnů. Přesně tolik je nutné pro výrobu oleje. V Chanuka se přes osm dnů zapalují lampy v osmiramenném svícnu. Takto světlo překonává temnotu. Stojí za to podívat se, jak se slavila Chanuka. V předvečer svátku, tedy dne 24. (židovský zvyk, kde den začínal už večer!) je slavnostní večeře. Zbožní Židé používají symboliku světla, dávají si dárky, přejí si. Způsob slavení Vánoc připomíná Chanuku. A křesťané v tom vidí velkou symboliku. Ježíš přichází na svět jako světlo světa. Přichází jako oheň z nebe, aby osvětlil temnotu tohoto světa. Již jeden z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný Hippolytovi označuje jako datum Kristova narození středu 25. prosince". Totéž datum uvádí ve svém díle Chronografiai z roku 221 římský historik Sextus Iulius Africanus a spis De Pascha computus. Z dalších indicií lze usuzovat, že v mnoha částech římské říše křesťané slavili Kristovo narození již před Konstantinem a to na základě starobylé jeruzalémské tradice. Datum oslavy Vánoc může odpovídat skutečnému datu Ježíšova narození. Tato teorie se zakládá na analýze esénské knihovny v Kumránu a některých informací z Lukášova evangelia, podle něhož archanděl Gabriel knězi Zachariášovi v jeruzalémském chrámu během služby Abiovy kněžské třídy, do níž náležel, oznamuje, že se mu narodí syn. Podle kalendáře služeb jednotlivých tříd, který se podařilo zrekonstruovat na základě kumránských svitků, Abiova třída v chrámu sloužila dvakrát do roka, z toho jednou v posledním záříjovém týdnu, kdy k tomuto poselství mohlo dojít. Text Lukášova evangelia říká, že po ukončení služby byl Jan Křtitel počat. Střídání se konalo vždy o podzimní rovnodennosti 25. září, proto můžeme předpokládat, že Alžběta brzy na to počala. Jan Křtitel by se tak mohl narodit 9 měsíců po 25. září. Ježíš se pak narodil podle Lukášova evangelia o šest měsíců po Janu Křtiteli: je tedy možné, že se tak událo právě 25. prosince. Ať nám tedy tento svátek vánoční přinese světlo do našich rodin, které z nás bude vyzařovat ve formě radosti, a ať se v nás trvale usídlí Boží pokoj. ThDr. Miroslav Vančo, PhD., farář 2

3 Vánoční bohoslužby Pátek Štědrý den Sobota Slavnost Narození Páně Vánoční mše svatá Nové Mitrovice Vánoční mše svatá Spálené Poříčí Vánoční mše svatá - Číčov Vánoční mše svatá Čížkov Neděle Vánoční mše svatá Spálené Poříčí Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Jozefa Vánoční mše svatá Nové Mitrovice Pondělí Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Vánoční mše svatá Dožice Úterý Svátek sv. Mláďátek, mučedníků Středa Čtvrtek Pátek Sobota Slavnost Matky Boží, Panny Marie Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Slavnost Zjevení Páně Pátek Sobota Neděle Svátek Křtu Páně Vánoční mše svatá Těnovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá - Číčov Mše svatá Spálené Poříčí 8.30 Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Dožice Mše svatá Čížkov Mše svatá Nové Mitrovice Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Číčov Mše svatá Těnovice 8.30 Mše svatá Spálené Poříčí Mše svatá Nové Mitrovice 3

4 Předvánoční posezení spálenopoříčských žen V sobotu 20.listopadu se ženy sešly na tradičním předvánočním posezení, které se konalo v budově seniorů P.Františka Ferdy. Po uvítání a zhodnocení činnosti za rok 2010 se ženy věnovaly příjemnému programu a to! Každá členka si přinesla svoji svatební fotografii, fotografie svých dětí, vnoučat a protože jsme ve většině už ženy seniorky, i fotografie svých pravnoučat. Tyto rodinné památky si každá rozložila před sebe a pak si členky prohlížely, jak vypadaly jako mladé nevěsty, pak maminky, babičky i prababičky. Jak každá z nás vypadala mladá a nyní co by ve věku seniorek. Bylo povídání kdo je kdo, jak se děti uplatňují v životních podmínkách, kolik kdo má dětí a babičky se pyšnily svými vnoučaty.bylo mnoho povídání, smíchu a dobré pohody. Po skončení této akce bylo podáno občerstvení při kávě a každá členka si před sebou zapálila svíčku a jistě v tichosti zavzpomínala na všechna uplynulá léta, která sebou vždy přináší radosti, starosti i zklamání. Ale odpoledne bylo příjemně prožité a těšíme se zase na jarní posezení. Jen si přejeme, aby přišlo ještě více žen a zase si připravíme nové překvapení a budeme se snažit o dobrou pohodu, které je v dnešní době hodně zapotřebí. Vilma Jirková Hynku, Viléme, Jarmilo! Letošní rok byl velmi bohatý na vzácná kulturní výročí 22. března nás naše knihovnice Milena Věšínová se svými recitátory seznámila se životem, prací a dílem K.J.Erbena, Františka Hrubína, Oldřicha Mikuláška, Vítězslava Nezvala a Jiřího Wolkera; nyní, 24. listopadu, přišel na řadu poslední, Karel Hynek Mácha. Sešli jsme se jako obvykle v Domě P.Františka Ferdy a s velkým zájmem a porozuměním vyslechli zprávu o jeho životě a práci. Pořad byl velmi vhodně doplněn obrázky a ukázkami z jeho děl, které nám velmi pěkně zarecitoval pan Jaroslav Hodek. Básník se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě v chudých poměrech. Přesto vystudoval novoměstské gymnázium. Po ukončení filozofie studoval ještě práva, která přes všechny nesnáze úspěšně zakončil. Vstoupil pak do státní služby a přijal místo justiciára vrchnostenského soudu v Litoměřicích. Horlivě se zúčastňoval vlasteneckého ruchu a jako divadelní ochotník vystupoval v divadle u Kajetánů v Tylově družině. Zde také poznal prostou dceru pražského knihaře Eleonoru Šomkovou Lóri. Smyslná láska k ní mu byla v životě mukou, ale v poezii silným zdrojem inspiračním. Jeho láska k Lóře nezůstala bez následků; v přípravách k sňatku a za ubohých poměrů hmotných zemřel Mácha asi 5. listopadu 1836 v Litoměřicích při hašení požáru se nachladil, dostal zápal plic a zemřel (je i jiná verze o příčině jeho smrti). Byl pochován v Litoměřicích jeho pozůstatky však byly převezeny do Prahy a slavnostně pochovány na vyšehradském Slavíně 7. května Jeho hlavním dílem je lyrickoepická povídka Máj. Slaví v něm krásu májové přírody, ale i symbol jeho životního zklamání. Potlačení stránky významové a zdůraznění zvukové krásy to byla tenkrát u nás věc zcela nová. Nepochopili báseň, která byla důvěrnou zpovědí básníkova srdce a Máj se setkal s naprostým nepochopením. Proto jej přímo odsoudili (ovšem Máj se zatím dočkal Portrét K.H.Máchy od Oldřicha Kulhánka celkem asi 212 vydání!). Mácha zahajuje nové období naší literatury a přiblížil ji evropské úrovni. Jeho řeč působí i na nové a nejmladší básníky vždyť každá generace, která přinášela nové výrazové prostředky, se vracela k Máchovi Kruh 4 Symbolické místo socha K.H.Máchy na Petříně autor J.V.Myslbek

5 Májový (Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Adolf Hejduk, Karolina Světlá ). V besedě, která se pak rozvinula, se mluvilo o relacích, které u příležitosti dvoustého výročí básníkova narození vysílaly naše rozhlasové stanice; o Máchově putování po hradech a zámcích, o rakouském státním bankrotu z roku 1811 a o Praze, právě z doby K.H.Máchy (Praha měla tehdy jen asi 100 tisíc obyvatel, nebyla kanalizace a odpad se vyléval přímo na ulice, město mělo hradby a jejich brány se na noc zavíraly a hlídaly ). Strávili jsme opravdu krásný večer a už teď se těšíme na další. V. Karásek EMIL ŠKODA český technik a velkopodnikatel O jednom z těch, na které se nezapomíná V květnovém čísle našeho Zpravodaje je zmínka k hrobu Emila Škody na Mikulášském hřbitově v Plzni. Tento jeden z největších evropských průmyslníků 19.století si jistě zaslouží povědět o něm ještě něco navíc vždyť škodováci pravda, už je to hodně dávno, patřili tenkrát k elitě průmyslových zaměstnanců v rámci celého Rakousko Uherska. Emil rytíř Škoda (vidíte, i vídeňská vláda uznávala jeho význam a císař ho proto povýšil do šlechtického stavu!), žil doslova pro tu svoji strojírnu; a když na přelomu 19. a 20. století se změnila z rodinného podniku na akciovou společnost, to nesl Škoda velmi těžce. Pravda, byl generálním ředitelem a předsedou představenstva, ale přestal být jediným majitelem! Byla to pro něho těžká rána. K tomu se ozvaly i vleklé zdravotní potíže - (na problémy se žaludkem a ledvinami si stýskal již od mládí!), a tento stav se později zhoršil, když jako jednoroční dobrovolník vojákoval v Itálii. Jeho manželka Hermína jej poslala v létě 1900 na léčení do Alp, ale tamní pobyt mu nesvědčil a zdravotní stav se zhoršoval. Narychlo byl zavolán rodinný lékař MUDr.Smelz a Škodův náměstek Walter Trappen. Doktor nařídil okamžitý převoz do Plzně, ale to už bylo pozdě, na všechno pozdě. Přímo ve vlaku, dne 8. srpna 1900, Emil Škoda umírá Jeho tělo bylo přeneseno přímo do továrny a v kantýně dělovky pak připraveno k pohřbu. Katafalk s nádhernou výzdobou květin a palem, pozlacená kovová rakev a v ní prosklenná část, kde byla vidět jeho tvář. Nejstarší dělníci zde drželi celých 24 hodin čestnou stráž druhý den byla rakev vyzdvižena a u hlavní brány položena na pohřební vůz. Průvod, to byla velkolepá událost : ve čtyřstupech kráčelo 3500 zaměstnanců továrny s mnoha věnci a ratolestmi. Na rakvi samotné ležely dva věnce ten první od rodiny a vedle něho druhý s nápisem : Svému nezapomenutelnému pánovi od věrného sluhy Franze. Když čelo průvodu dorazilo k bráně Mikulášského hřbitova, byl konec průvodu ještě v Tylově ulici! A závod samotný? Rozšiřoval se a vzkvétal, přibývalo zaměstnanců za 2.světové války zde pracovalo odhadem na 30 tisíc zaměstnanců! I já jsem měl tu pochybnou čest zde pracovat jako totálně nasazený učitel až do Květnové revoluce jako zaučený brusič soustruhových nožů. I ten těžký dubnový nálet v tom pětačtyřicátém jsem zde zažil tehdy naše nová lokomotivka dostala foltrefu a práce v ní nadlouho skončila Rodina Emila Škody nechala připravit nádherný náhrobek, který by na věčné časy připomínal život a práci Emila Škody. Pomníku vévodí ozubené kolo a dělová hlaveň symboly prosperity plzeňské strojírny. Slavný florentský sochař Raffael Rimanelli zhotovil bronzové reliefní poprsí zemřelého, ozdobené palmovým listem. A Romanelli byl nějaký sochař! O jeho velkém umění svědčí nejlépe významná díla nejen v rodné Itálii, ale i v Anglii, v Rumunsku a dokonce i v USA a na Kubě. V šedesátých letech minulého století byl Škodův hrob přemístěn do sousedství Mikulášského kostela zde měl slavný plzeňský rodák svůj klid a mír až do roku 2005 tehdy se stalo to, co už dávno trápí celou naši veřejnost; nějací vandalové odnesli z hrobu bronzovou bustu i s palmovým listem a dokonce z náhrobku odsekali i bronzová písmenka a číslice! Palmová ratolest se našla pohozená v křoví, ale zločin nebyl nikdy vyšetřen busta Emila rytíře Škody, významné dílo slavného italského sochaře, je možná ztracena navždy! V. Karásek 5

6 Rekonstrukce Zámecké ulice Teploty pod bodem mrazu a vydatné sněhové srážky značně zkomplikovaly práce na rekonstrukci Zámecké ulice. V současné době jsou dokončeny nutné opravy dešťových kanalizací pro odvodnění komunikace. V úseku od křižovatky se silnicí I/19 k mateřské škole jsou osazeny obrubníky, položeny podkladní vrstvy včetně dvou asfaltových vrstev, probíhají práce na vjezdech a před dokončením je úprava místa pro přecházení k autobusovému nádraží. Do by měl být předán k užívání průjezd na Lipnici, uzavírka silnice na Těnovice bude bohužel prodloužena. Dle informací dodavatelské firmy Vodohospodářské stavby Teplice a hlavního investora stavby Správy a údržby silnic Starý Plzenec by měl být provizorně, pro místní dopravu, zprůjezdněn most u mateřské školy a pro místní občany zajištěn průjezd stavbou směrem na Těnovice. V úseku od zdravotního střediska na konec Spáleného Poříčí bude nadále pokračovat osazování obrubníků a práce na vjezdech. Položení vrchní asfaltové vrstvy, dokončovací práce a předání celé stavby do běžného provozu bez omezení bude vzhledem k nepříznivému počasí bohužel možné až v jarních měsících. Zimní údržbu objízdných tras včetně úseku silnice mezi Spáleným Poříčím a Těnovicemi bude zajišťovat Správa a údržba silnic Starý Plzenec. Rekonstrukcí Zámecké ulice bude kromě zkvalitnění samotné vozovky upravena další rozsáhlá část navazujících veřejných prostranství jako jsou vjezdy a parkovací místa, bude zajištěno bezpečnější přecházení u autobusového nádraží, zvýšena kapacita průtoku vody pod mostem u mateřské školy, dojde ke zrušení vzdušného vedení vysokého napětí v Zámecké ulici. Pro příští roky jsou městem připravovány navazující investice jako obnova chodníků a nové veřejné osvětlení. I přes omezení, která s sebou stavební práce v Zámecké ulici přinesly a přináší, bude realizace této stavby pro město i jeho obyvatele velkým přínosem. Občanům v Zámecké ulici, kterých se omezení související se stavbou dotkly nejvíce, bych chtěl tímto jménem města poděkovat za trpělivost a pochopení. J. Jindřich Výzva k povinné výměně řidičských průkazů Vážení řidiči, držitelé řidičských průkazů, Vy, kterým byl řidičský průkaz vydán v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, neváhejte a dostavte se k jeho výměně, nejlépe do Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu (viz 134 zákona č. 361/2000 Sb.). Řidičské průkazy vydané v uvedeném období pozbývají platnosti uplynutím dne Kde MěÚ Blovice, pracoviště Hradišťská 271, registr řidičů, telefon: Kdy pondělí a středa od 7:30 do 17 hodin, úterý 7:30 15:00, čtvrtek od 7:30 do 11 hodin Co s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) jednu fotografii (3,5 x 4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele řidičský průkaz, kterému končí platnost Kolik povinná výměna ŘP nepodléhá správnímu poplatku, pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu (změna bydliště, příjmení, jména, zdrav. stavu, zapsání titulu). Jak dlouho trvá vydání nového ŘP do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Proč řízení s neplatným řidičským průkazem je přestupek, za který je možné uložit blokovou pokutu až Kč, nebo ve správním řízení až do výše Kč. Pokuta může být uložena také za nesplnění povinnosti vyměnit si řidičský průkaz, přestože neřídíte. Včasným splněním své povinnosti se vyhnete návalu žadatelů na úřadě před koncem roku. Více informací naleznete na webu ministerstva dopravy: 6 Oddělení dopravy MěÚ Blovice

7 VÁNOCE V NAŠEM DOMEČKU Letošní přípravy na vánoční období byly již v našem domečku druhé. Začali jsme v listopadu, kdy byla poslední listopadová neděle nedělí I. adventní, a proto jsme od hod. vytvářeli Adventní věnce, které nám každému doma připomenou blížící se nejkrásnější svátky v roce. Účast byla velice hojná, 26 aktivních účastníků a nádherné vlastnoruční výtvory to jen dokazují. Mohli jsme se naučit novou techniku výroby Adventních věnců, která je velice pěkná a v dnešní době vítána, protože je i levnou záležitostí. Je to Pletení z papíru. Tuto techniku nám i se svými výrobky předvedla nová pracovnice DDM Spálené Poříčí, paní Jana Havlíčková, která v Domečku vede i stejně jmenovaný zájmový kroužek pro děti. Poznámka: Tato technika je založena na základech košíkaření a je možné, podle Vašeho zájmu zorganizovat u nás v Domečku lekce Pletení z papíru. Je to opravdu zajímavá a velice hezká technika. Pokud by kdokoli z Vás měl zájem se tuto techniku naučit, přijďte se k nám do DDM domluvit, rádi Vám vyjdeme vstříc. 7

8 Metodické akce pro školy Předvánoční doba je jako stvořená pro nové nápady k vyrábění, tvoření a seznámení se s novými technikami a krásnými výrobky. Paní ředitelka DDM Blovice Ing.Božena Šroubková a paní Bc. Helena Jindrová, formou metodického dopoledne připravily pro studentky CSOŠ Spálené Poříčí dvě nové a krásné techniky Ketlování a Plstění. Ketlování je příbuzné s drátkováním a mimo krásné šperky se jím dají vytvořit i pěkné vánoční ozdoby. Plstění je technika, ke které je potřeba ovčí vlna, jehla, podložka, kartáč na česání vlny a především šikovné ruce a nápaditost. Obě techniky byly pro děvčata zajímavé a vytvořily velice hezké výrobky: Výroba solných svícnů bude další metodikou, kterou předvedeme pro CSOŠ a dále bude následovat i pletení z papíru. Doufáme, že se budou naše návody k výrobám všem líbit a najdou v něm inspiraci nejen na vánoční dárky, ale i ke svému potěšení. 8

9 JAKO VLONI, I LETOS K NÁM DORAZILI ČERT A MIKULÁŠ! V pátek od hod. jsme s napětím očekávali, jestli se u nás v Domečku zastaví s nadílkou pro hodné i zlobivé děti čert a Mikuláš. Dočkali jsme se! Jakmile se objevil čert, byl téměř nám všem Domeček malý. Přilétl doslova natěšený, že si odnese do pekla nějaké zlobivé děti. Ale nepodařilo se mu to, protože k nám do Domečku chodí jen děti hodné, čerte! A Mikuláš tyto hodné děti sladce odměnil. Děvčata z kroužku Aerobicu pod vedením Kristýny Tymlové předvedla již nám všem známý Čertí taneček, děkujeme holčičky, byly jste jako vždy šikovné a úžasné!!! S čertem šili všichni čerti a Mikuláš si s dětmi po nadílce zvesela zatancoval. Pak čert zmizel asi do pekla, protože u nás si čertovský pekelný pytel dětmi nenaplnil. 9

10 DOMEČEK Spálené Poříčí vás srdečně zve na VÁNOČNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ Kdy: od hod. do 17.30hod. Kde: DDM Spálené Poříčí Co s sebou: přezůvky, dobrou náladu a tvořivé nápady ke zdobení Každý, kdo bude chtít zdobit perníčky, dostane od nás perníčky, cukrovou polevu a odnese si domů vlastnoručně zkrášlené vánoční perníčky. Budeme pouštět koledy a vánoční písničky a hlavně se budeme radovat z předvánoční nálady. Vstupné: 20,- Kč. Moc se na Vás těšíme, přijďte mezi nás. Domeček Spálené Poříčí přeje všem krásné prožití Vánoc, hodně zdraví, štěstí a lásky v novém roce a těší na Vás a Vaše děti. Mějte krásné a klidné nejen zimní dny. 10

11 Veletrh perspektivy řemesel Dne 3. listopadu 2010 uspořádala OHK Plzeň-jih v Kulturním domě Stod druhý ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně a středoškolské studenty pod názvem Veletrh perspektivy řemesel. Akce se uskutečnila ve spolupráci s městem Stod, Úřadem práce Plzeň-jih, OS Aktivios a Volksbank CZ, a.s. Dále za výrazné spolupráce Integrované střední školy Stod, která se postarala o chutné občerstvení, ale především si mimo svoji studijní prezentaci připravila také velice vkusný a poutavý doprovodný program. Veletrh byl zaměřen především pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodiče, kteří společně se svými dětmi hledají jejich vhodné budoucí uplatnění na trhu práce Slavnostní zahájení začalo v 9:00 hod, kterého se ujal předseda OHK PJ Ing. Miloš Fürst, Eq. M. společně se starostou města Stod p. Jiřím Vlkem a za doprovodu návštěvy z KÚPK p. Jiřího Stručka, náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládež a sport. Akce se zúčastnila řada středních škol plzeňského regionu a členských firem okresu PJ (ILV s.r.o., NOVILA Production s.r.o., SILNICE NEPOMUK s.r.o., ComWa s.r.o., AGC Stod s.r.o., Zero systems s.r.o. a kadeřník p. Martin Bršlica z Nepomuku). Návštěvníci, kterých bylo bezmála 200, měli možnost vidět různá řemesla, např. řezbáře p. Jiřího Jedličku z Březnice, kterému doslova pod rukama vyrůstaly nádherné dřevěné ozdoby. Dále měli možnost shlédnout taneční a barmanské vystoupení, přehlídku svatebních šatů a jiné. Druhý ročník Veletrhu perspektivy řemesel považujeme za zdařilý a rádi bychom z něho udělali tradici do budoucna. Hlavním smyslem této akce je, aby se řemeslo uchovalo, rozvíjelo a přežilo pro příští generace. Všem partnerům, vystavovatelům a účastníkům srdečně děkujeme a těšíme se na viděnou v příštím roce. Čtenářům přeji jménem OHK Plzeň-jih hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v novém roce 2011! Milena Blažková, OHK Plzeň-jih * * * * * 11 * * * *

12 INZERÁTY NABÍDKA KURZU VE VAŠEM MĚSTĚ : Počítače a marketing ve venkovském cestovním ruchu Hlavní náplní je využití počítače a marketingu na venkově. Cílovou skupinou jsou podnikatelé, či lidé uvažující o zahájení podnikání v regionu. Vzdělávací aktivita se koná v pěti vyučovacích blocích vždy od 7-17 hod. a to ve dnech : 22.1., 29.1., 12.2., a a je pro účastníky ZDARMA. Srdečně Vás zveme do Solárního studia v Tyršově ulici 159!!! Solárium Nabízíme NOVÉ SLUŽBY: Ergoline 600 UTP: 8 Kč/min. (tel ) Manikúra: od 130 Kč (tel ) Modeláž nehtů: od 300 Kč (tel ) Kosmetické služby: od 50 Kč (tel ) Masáže: od 60 Kč (tel ) Pedikúra: od 150 Kč (tel ) Přijďte relaxovat a zkrášlit se. Těšíme se na Vás!!! AKCE: SOBOTNÍ TEPLÉ PARAFÍNOVÉ ZÁBALY S 10% SLEVOU. Otevírací doba na objednávku. Více informací a přihlášky nebo Počet míst v kurzech je omezen. FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: NOREK TRUHLÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ Zakázková výroba dveří, nábytku, - vše jen z masivu - Obrazové rámy, pasparty, sklo, zrcadla. Těnovice 54 tel.:

13 13

14 FIRMA RADIO KOTORA A DCERA OTEVŘELI NOVOU PRODEJNU - PRODEJ SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY: Televize, DVD, CD, satelity, antény a příslušenství, kabely, sluchátka, CD DVD nosiče. Odvoz a připojení TV a satelitu do bytu. - PRODEJ ELEKTRO: Domácí spotřebiče, žárovky, baterie, pojistky, zástrčky, prodlužovací kabely aj. - OPRAVY: Televize, radia, satelity, videa. Děkujeme za Vaši návštěvu. RADIO KOTORA A DCERA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 179 SPÁLENÉ POŘÍČÍ - (za kostelem), tel.: Sdělení Městské knihovny ve Spáleném Poříčí V době vánočních prázdnin od 17.prosince do 2.ledna 2011 knihovna uzavřena! CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY Zdraví je dar, o kterém nevíme, dokud ho neztratíme. Hledání a zjištění příčin Vašich zdravotních problémů. Detoxikace organismu. (www.joalis.cz) Výživové poradenství. Prevence a upevnění zdraví. Kurzy zdravého vaření. Plazmový generátor RPZ 14. (www.zapper.cz) Prevence rakoviny tlustého střeva. Zdravé dítě - detoxikace partnerů před početím. Vánoční kupón 20% sleva na zjištění příčiny Vašich zdravotních problémů (kupón platný pouze v lednu 2011) Přípravky pro děti (podpora imunit. systému, problémy se zažíváním, kožní problémy atd.). Testování vhodnosti léků, potravin, potravinových doplňků. Detoxikovat organismus můžete začít kdykoliv i pokud Vás nic nebolí. Nepodceňujte zadýchávání se, tlaky v oblasti srdce, arytmie, hemeroidy, časté močení, gynekologické výtoky, nepravidelnou menstruaci, křeče v lýtkách aj. Kurz přípravy celozrnného kváskového chleba Středa 19. ledna 2011 od 17 hod. do 20 hod. V ceně kurzu 200,- Kč je i společná večeře (chléb s pomazánkou a zelen. salát, domů si odnesete i malý bochánek). CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY: Marcela Kalabzová tel: medicína.webnode.cz Nepomuk-Dvorec, 5 min. od ČD 14

15 PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty do tanečních a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření z d a r m a. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : fax : Arbesova 1002, ROKYCANY * šaty pro družičky * svatební oznámení Prodej mikulovského vína do přinesených nádob VÍNO JANOTA 14:15 14:30 SPÁLENÉ POŘÍČÍ náměstí 14.prosince 2010 Víno bílé 32 Kč, červené 36 Kč, šampus 60 Kč KOMINICKÉ SLUŽBY PALACKÝ Mileč u Nepomuka Tel.:

16 Takový tu opravdu snad ještě nebyl! Bylo tam hodně mladých lidí, dokonce i děti! Já jsem tam byl určitě nejstarší, ale když mne pozvali (dokonce na pozvánce srdečně!), nemohl jsem dost dobře odmítnout. Prostředí koncertního sálu v našem zámku bylo toho 16.listopadu (jako ostatně vždycky) výborné příjemné teplo a tak jsme seděli, poslouchali a aspoň pro tu chvíli zapomněli na své starosti, práci, problémy a věřte, bylo nám tam dobře. Však jsme jim tam také pěkně zatleskali! A vlastně komu? Především zde byla skupina Přelet M.S. Trochu zvláštní jméno, co myslíte? Ale hlavně, že dobře zahrály a zazpívaly bylo to trio dívek z Blovicka předvedly nám asi šest písniček na ty své malé i hodně velké kytary a flétny. Začaly trochu zvláštně : Život je pes, ale pak se uklidnily a zahrály ploužáček Dej mi pár polibků; další se jmenovala Angličané, ale pak přešly do úplně jiného žánru, do lidovek. Hrály a zpívaly opravdu dobře a do toho vyprávěly i hodně vesele, vtipně a hravě dokonce přidaly i nějaké vtípky na závěr nás to jejich vystoupení úplně zvedlo ze židlí. Pak přišel na řadu Toman a lesní panna Pavel, až odněkud od Nýřan, přidal ke kytarám klávesy. I žánr písniček se trochu změnil : Otevřu okno, dívám se ven, Hrál kdosi na hoboj, Martin s Aničkou, Neukřižujte básníky!, Já nejsem já, Tiše ťuká metronom, Růže - a zase do textu písní ty různé vsuvky, připomínky, slovíčka navíc, útržky vět, i nějaké ty legrácky ale nám se to líbilo a vydatně přispělo k dobré náladě! A písničky samotné? Opravdu jiné, ty jsme ještě neslyšeli. Není se proto co divit, že na závěr nám Pavel Toman, Mirka Králová (až z Prahy!) a Romana Tomášková z Blovic, ještě docela štědře nadělili pěkný přídavek píseň Přeletěl pták. Po přestávce přišlo na řadu duo Javor a Šany (Luboš Javůrek a Šancová) představte si, až ze Slavkova u Brna! Šany nám zazpívala o tom, že je děvče skromné, že dokonce jednou přistála a že vyleze až na ten nejvyšší Velmi vtipný text měla její písnička Můj milý Ježíšku Vánoce zde přece budou co by dup a je třeba shánět dárky! Moc se nám líbila i ta její Toulá se světem maličká slečna a pak na závěr Tuhle kapelu nikdo nepřežije. A ještě něco se nám na ní velmi líbilo : do textu písní vkládala své velmi vtipné a veselé vyprávění o tom, jak si staví už 13 let dům, kolik zdí už postavila, kolik ještě chybí a že se bojí, že ke kolaudaci dojde až po její smrti. A ještě další klípky o svých sousedech ve Slavkově. A pak už se opravdu přibližoval závěr. Do folkového koncertu se vložil i Luboš Javůrek do svých písní (a byly opravdu dobré!) vkládal i různá ta svá moudra žertovně mluví o různých formách života, o vztahu vegetariánů k milovníkům masa a do svých nápadů vkládá i básničky. A ještě jednu hodně dlouhou o tom, Proč je Ruda taková zrůda No, opravdu nás pobavil. A pak se k duu přidávají i další účinkující zde vede Romana Tomášková a je zde zase řada pěkných písniček, třeba : A láska právě zkouší, Krejčovská panna, Ty a já, Druhý břeh se v dálce ztrácí a pak už docela na závěr koncertu Miláček! Pak ovšem velká děkovačka, květiny, zpěváci se hluboce uklánějí, sál se otřásá naším potleskem tím si vynucujeme aspoň jeden přídavek : Když nejsi se mnou. Škoda, že jen jeden, třebas velmi pěkný! V. Karásek 16

17 17

18 Odstartuje tradičně 31.prosince přesně ve 12:00 hodin od sokolovny ve Spáleném Poříčí. Běžci se vydají na trasu: sokolovna - náměstí - Štítovská ulice - horská prémie Karlov - les Obecník sokolovna Tématem pro letošní doplněk oblečení jsou Ř E M E S L A Tak vymýšlej, nejnápaditější účastníci dostanou odměnu!!! Všestrannost TJ Sokol 18

19 19

20 Srdečně zveme naše občany a širokou veřejnost na tradiční NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ ve Spáleném Poříčí - na náměstí v 17 hod. Gratulujeme paní Zuzaně HEŘMANOVÉ z Vlkova k významnému životnímu jubileu 60 let, které oslavila Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti srdečně přejí syn Bohumil s manželkou Pavlou, syn Miroslav s manželkou Alenou, dcera Monika a vnoučata Lucie, Kateřina, Patrik, Jaroušek, Terezka a Bára. Blahopřejeme našim jubilantům 75 LET Václav MALÝ 85 LET Václav LOKAJÍČEK 80 LET Milada FIALOVÁ 86 LET Marie DVOŘÁKOVÁ Marie CHMELÍKOVÁ 87 LET Jindra KOVÁŘÍKOVÁ Alois VYSKOČIL 88 LET Libuše STOČESOVÁ 81 LET Růžena MATASOVÁ 89 LET Anežka VALENTOVÁ 82 LET Marie DAVÍDKOVÁ 93 LET Anna OLEKSOVÁ 83 LET Josef MLEJNEK M.Sedláčková - matrikářka Našim čtenářům přejeme do Nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí, radosti a osobní spokojenosti. Redakce. Spálenopoříčský zpravodaj měsíčník vydává Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí, okr. Plzeň-jih, IČ: , DIČ: CZ , tel./fax , tel.: , Zpracování a tisk: Jana Böhmová, Ing.Pavel Čížek. Povoleno MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost Našim čtenářům přejeme do Nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí, radosti a osobní spokojenosti. Redakce odpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Cena 6 Kč. Do prosincového vydání přispěli: Ing.Pavel Čížek, Ing.Jindřich Jindřich, Josef Kubias, ThDr.Miroslav Vančo, PhD., Vilma Jirková, Václav Karásek, Pavlína Tymlová, Milena Blažková, Ing.Michal Arnošt, Pavel Motejzík, DiS., Ing.Pavel Hrouda, Jiří Šiman, Václav Ziegler, Mgr.Ivana Paseková, Milena Věšínová, Marcela Sedláčková a ostatní. Vychází v nákladu 450 výtisků. 20

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAM PROSINEC 2008

PROGRAM PROSINEC 2008 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Zpravodaj 4. Vánoce 2011

Zpravodaj 4. Vánoce 2011 Zpravodaj 4 Vánoce 2011 Milí přátelé, pozdravujeme vás v adventním čase a přejeme vám radostné Vánoce a rodinnou pohodu. Dětem navíc přejeme, aby pod stromečkem našly to, co si nejvíc přejí. Aby měly nejen

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Pracovní skupiny Projekty Fotografická soutěž Svatební den

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Pracovní skupiny Projekty Fotografická soutěž Svatební den V Proseči dne 11.12. 2012 MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Pracovní skupiny Projekty Fotografická soutěž Svatební den Datum: v úterý 11. 12. 2012 v 16:00 hod. Místo konání: zasedací místnost ubytovna

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

SVATBA NA ZÁMKU KAČINA

SVATBA NA ZÁMKU KAČINA SVATBA NA ZÁMKU KAČINA SVATEBNÍ OBŘAD V případě vašeho zájmu o svatební obřad na Zámku Kačina je nejdůležitější zajistit si závazný termín obřadu. Ten lze sjednat výlučně na matrice obecního úřadu ve Sv.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více