Pranostiky na listopad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pranostiky na listopad"

Transkript

1 Obsah Pranostiky na listopad Zprávy z radnice Starostovo okénko Výpis z usnesení Rady města Jemnice Co se děje Víte, že... Běh Terryho Foxe Jemnické děti s princeznou Annou TRW DAS Su-Terén vyplňuje smysluplně volný čas Sto let od uzavření pivovaru v Budíškovicích Jemnická věž Občanská sonda O naplněném smyslu jednoho života Tajemné podzemí Kulturní a společenský přehled Program kulturních a společenských pořadů Kino Jemnice 2. ročník soutěže rockových kapel Ven z garáží Mladý Náhlovský opět v Jemnici Cesta za poznáním Výstava s pohledem do středověku Skauti Společenská kronika Okénko přírody Perlička kropenatá Podzimní zkoušky loveckých psů Penízovka sametonohá Okénko zdraví Nemoc jako výzva Co je PRESBYOPIE? Sportovní okénko Den v pohybu Hokejové okénko Atletický čtyřboj v Třebíči Obce Jemnického mikroregionu Kulturní kalendář Jemnického mikroregionu Jemnický mikroregion vydal kalendář Radotice Mladoňovice Obrazový seriál Pranostiky na listopad Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o Martinu s celou mocí. Po svatém Martinu zima nežertuje. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní. 1

2 ZPRÁVY Z RADNICE Výpis z usnesení č. 8/2007 Rady města Jemnice ze dne Rada města schvaluje: Zápis ze schůze Rady města Jemnice č. 7/2007 ze dne Dotazník k domu zvláštního určení (DPS) Na Předlískách č.p a 1155 předložený Správou majetku města, s.r.o., Romana Havelky 994, Jemnice. Výběrové řízení na dodavatele stavby Stavební úpravy cestní sítě v zámeckém parku v Jemnici II etapa, které se uskutečnilo dne s následujícími výsledky: Dodavatel stavby: SMM s.r.o. Jemnice, Romana Havelky 994, Jemnice. Přidělení bytu č.1 (2+1) v ulici Větrná 1058 v Jemnici. Přidělení bytu č.4 (2+KK) v ulici Na Předlískách 1150 v Jemnici. Ukončení nájemní smlouvy na byt č.4 v ulici Na Předlískách 1150 v Jemnici dohodou k Žádost o souhlas se změnou nájemní smlouvy na byt č.4 na ulici Větrná Zvýšení nájemného od do za byt na 21,31.-Kč/m2 a za byt se sníženou kvalitou na 17,50.-Kč/m2. Výměnu bytů č a č , ulice Budějovická 753, Jemnice. Prodloužení nájemních smluv. Žádost o pronájem garáže v areálu zámku, Havlíčkovo nám.8, Jemnice. Změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v bývalém autoparku z původních 100 m2 na 50 m2. Nabídku firmy Jemnice OnLine, družstvo Znojemská 745, Jemnice na vybudování kompletních datových rozvodů v panelovém domě na ulici Větrná č.p Záměr pronájmu části střechy na panelovém domě č.p cca 5m 2. Navýšení nájemného od na dvojnásobek základního věcně usměrňovaného nájemného, t.j. 42,62 Kč/m 2, předložené od firmy Správa majetku města, s.r.o. Romana Havelky 994, Jemnice. Pronájem části pozemku p.č. 115 v k.ú. Jemnice. Pronájem pozemků p.č. GP 3078/1 o výměře 7461 m2 a PK 3078/2 o výměře 1000 m2 v k.ú.jemnice. Dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti mezi městem Jemnice se sídlem Husova 103, Jemnice, zastoupené Ing. Miloslavem Nevěčným starostou města a Policií České republiky Obvodní oddělení Jemnice se sídlem Lípová 924, Jemnice zastoupenou npor. Václavem Komendou vedoucím obvodního oddělení. Bezplatný pronájem kinosálu na divadelní představení Postel plná cizinců. Rada města ukládá: Svolat jednání s firmou PATEB, s.r.o. Jemnice Rada města bere na vědomí: Informaci o činnosti HZS a SDH v Jemnici přednesené velitelem PS Jemnice ppor. Jiřím Čechem. Průběh investičních akcí ve městě. 2

3 Upozornění SMM, s.r.o., Romana Havelky 994, Jemnice o neplacení služeb. Žádost firmy JaroNet s.r.o., Kapinusova 1093, Jaroměřice nad Rokytnou o umístění vysílače na bytový dům na ulici Větrná č.p Nabídku firmy JaroNet s.r.o., Kapinusova 1093, Jaroměřice nad Rokytnou o zasíťování bytových jednotek na ulici Větrná pro připojení do sítě Internet. Nabídku firmy Jemnice OnLine, družstvo Znojemská 745, Jemnice na vybudování kompletních datových rozvodů v panelovém domě na ulici Větrná č.p Rada města neschvaluje : Žádosti o přidělení bytu. Nabídku od Vydavatelství Ivo Divišek se sídlem K Biřičce 1237, Hradec Králové na vydání publikace Vysočina města a obce. Rada města pověřuje: Pana Bc. Václava Vyhnálka a pana Stanislava Bradu k přípravě a organizačnímu zajištění návštěvy delegace z partnerského města Reszel. Ing. Bc. Pavol Bátor, místostarosta města Co nového na Vysočině říjen 2007 Naše kancelář v Bruselu musí sloužit celé Vysočině V úterý 9. října, tedy o dva dny dříve než došlo k oficiálnímu otevření Českého domu v Bruselu, byla v tomto domě otevřena kancelář kraje Vysočina. Po několika letech zvažování pro a proti, kdy byla nahrazována naše stálá kancelář v Bruselu jednak pobytovými programy zaměstnanců krajského úřadu hrazenými z evropských peněz a jednak poměrně častými návštěvami Bruselu, otevřela Vysočina společně s dalšími sedmi kraji v Bruselu svoji stálou kancelář. Další krok, který musí následovat, je, že nabídneme služby kanceláře kraje Vysočina v Bruselu našim městům a obcím, mikroregionům, podnikatelům, neziskovým organizacím a dalším subjektům, které budou vzhledem k postupující integraci Evropy a zkracování vzdáleností stále častěji řešit některé své záležitosti i v Bruselu. Jsem totiž přesvědčen, že jedině při tomto přístupu kraje se naše kancelář umístěná v sedmipatrovém domě v Bruselské ulici Trone v těsné blízkosti stálého zastoupení ČR v Bruselu stane jakousi základnou Vysočiny v Bruselu, sloužící všem potřebným. Osobně si nemyslím, že je správné, abychom problémy a záležitosti každé firmy nebo vesničky řešili v Bruselu. Na druhé straně již z krátkých historických zkušeností plyne, že po našem vstupu do Evropské unie, je vznik určitého krajského zázemí Vysočiny v Bruselu velmi důležité. Zejména pro zachování naší konkurenceschopnosti, především potom z hlediska prosazování specifických krajských zájmů je existence naší kanceláře nezbytnou podmínkou. Velmi poučná pro nás byla v tomto smyslu návštěva bruselské kanceláře nebo v tomto případě spíše zastoupení našeho partnerského regionu Friuli-Venezia Giulia. Rozlehlý dům přímo vlastněný italským regionem, čtyři stálí pracovníci, dva stážisté, tolik pouze velmi stručná informace o materiálně technickém zabezpečení. Za sebe na závěr dodávám, že se pořád domnívám, že hlavním obhájcem našich zájmů v Bruselu musí být český stát prostřednictvím svého stálého zastoupení. Na druhé 3

4 straně jsem přesvědčený, že je správné, pokud kterýkoliv občan Vysočiny jedoucí do neoficiálního hlavního města Evropy Bruselu, má nyní možnost se obrátit na naši kancelář s žádostí o pomoc, radu, sjednání schůzky či jinou podporu. Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny CO SE DĚJE Víte, že... ubývá pamětníků, a tak se o dvě generace podívejme zpět. V roce 1946 bylo rozhodnuto o výstavbě nové školy v Jemnici na nivě, která dříve patřila hraběti Pallavicinimu ve východní části Jemnice. Bylo potřeba vybudovat nejprve příjezdovou cestu. Zrušeno bylo hřiště na kopanou u kostela sv. Víta /vybudováno v zámeckém parku/ a začalo se s výstavbou školního areálu. Dvě křídla chlapecké a dívčí školy spolu s tělocvičnou, jídelnou a halou uprostřed byly skutečně krásným projektem. Po počáteční velmi rychlé výstavbě došlo však v roce 1948 k zastavení výstavby. Bylo rozhodnuto rozestavěné budovy poskytnout na průmyslovou výrobu, i když škola v Jemnici byla na řadě míst. Zaměstnanost a práce pro lidi měla však přednost. Osud budov však byl od začátku podivný. Nejdříve zde měla být výroba klavírů, později podnik Regula, nakonec zde byl sklad armády a nábytku. Až v roce bylo rozhodnuto v pravé části umístit závod Slavona výroba pracovních oděvů, přestěhovaný z bývalé Pánkovy továrny v Podolí a střední a levou část přestavět pro podnik ČSAO /Československé automobilové opravny/. Teprve později, po jejich zrušení, zde začal výrobu dnešní závod Motorpalu. Byla dostavěna zadní hala, galvanovna, vrátnice a další části. Tím se stal Motorpal dominantním zaměstnavatelem v Jemnici a zůstal jím doposud. Sousední Slavona, později Otavan, který zaměstnával ženy z Jemnice a okolí nakonec v roce 2005 ukončil svoji činnost. Dnes celý objekt chátrá, snad se najde jeho další využití a pomůže snížit nezaměstnanost v Jemnici a okolí. Nebo jej stihne osud mnoha továrních budov jako jinde? Změnilo se zde za 50 let i okolí. Zmizely další pole, zahrady. Byly postaveny byty u Motorpalu, na Široké ulici, prodejna Jednoty s restaurací, budova bývalých Lidových milicí, sklad zeleniny, technické služby, garáže, rodinné domky. A tak se proměnila celá východní část Jemnice. Staré fotografie však připomínají, hlavně těm mladým, jak vypadala tato část Jemnice před 50 lety. Pro JL napsal Vladimír Hrbek Běh Terryho Foxe V letošním roce proběhl již 15.ročník mezinárodní humanitární akce Běh Terryho Foxe.Běh navazuje na tradici, která se zrodila v Kanadě před více než 25 lety, kdy se mladý Terry Fox zasažený rakovinou vydal na svůj maratón naděje a uspořádal sbírku na podporu onkologického výzkumu. 4

5 V Jemnici tato akce proběhla dne v klidném a hezkém prostředí městského parku.akci přálo i počasí, ačkoliv tomuto dni předcházely deštivé a chladné dny. Zúčastnit se mohly jak děti z MŠ a ZŠ, tak i jemnická veřejnost. Za přispění pomoci DDM a 8.A děti prožily zajímavé soutěžní dopoledne.třídní kolektivy po absolvování běhu plnily kvízové úkoly, vyzkoušely si různé zábavné disciplíny, např. hod míčkem na cíl, chůzi na chůdách, stavění pyramidy z plastových víček, slalom s míčem a další. Zejména mladší děti všechny úkoly plnily s velkým nadšením a snahou dokázat si, co všechno zvládnou, na ty nejmenší se přišli podívat i rodiče. V letošním roce se Běhu Terryho Foxe v Jemnici zúčastnilo 650 běžců ( o 16 méně než loni) a na výzkum rakoviny byl vybrán finanční obnos ve výši Kč, tj. o 883,50 Kč více než loni. Všem touto cestou děkujeme a těšíme se na příští ročník. Za ZŠ Mgr. Vladimíra Koprová Jemnické děti s princeznou Annou Princezna Anna je na návštěvě ČR. Za svůj pobyt již stihla navštívit Velkou Pardubickou, poznat Pražský hrad a také zámeček Lány, kde 15. října měla na programu představení projektů nadačního fondu Václava a Livie Klausových. Protože se nadační fond převážně specializuje na činnost v dětských domovech, sjelo se do Lán asi 50 dětí ze všech koutů ČR. Mezi nimi byli i Tereza Vaňharová, Gracián Svačina, Hana Kotlárová a ředitelka DD Jemnice Bc. Dagmar Průšová. Svůj největší zážitek shrnuje osmnáctiletá Tereza:,,Princezna mi nejdříve přišla velmi vážná, ale když přišla a zeptala se, co plánuji do budoucna, odpověděla jsem, že chci ještě dělat nástavbu a potom vyšší odbornou školu. Pracovat se ti teda moc nechce, zavtipkovala se mnou. Usmála jsem se a řekla, že moc ne. Ona se usmála také a věnovala se dalšímu. Postupně pohovořila s každým z nás. Zajímalo jí, čemu se chceme věnovat, jak si představujeme svou budoucnost ap. Po konverzaci s dětmi její Královskou výsost čekal další program. A jak řekla Livie Klausová:,,Princezna má dnes den ve znamení charity a pomoci. Proto hned po setkáni s dětmi nastoupila do auta, které ji odvezlo mezi seniory, kteří mají také co do činění s nadačním fondem Klausových. Pro JL napsal Gracián Svačina, DD Jemnice TRW DAS opět po letech překročil hranici tisíce zaměstnanců Závod TRW-DAS a.s. Dačice je součástí skupiny závodů TRW Automotive, které mají ústředí ve Spojených státech amerických ve městě Livonia ve státě Michigan. TRW-DAS nemá příliš dlouhé dějiny. Firma OZAP Praha z pověření vlády zahájila v roce 1961 výstavbu provozu na chladírenskou techniku v místě dnešního závodu. Po dokončení výstavby byla zahájena výroba součástí pro osobní a nákladní automobily a traktory. Právě rok 1965 je považován za zahájení strojírenské výroby v dačickém zá- 5

6 vodě. V roce 1968 přebral závod výrobu řízení pro osobní automobily Škoda a v roce 1972 výrobu řízení pro nákladní vozy AVIA. Ve stejném roce bylo zřízeno samostatné konstrukční oddělení, které vyvíjelo nové hřebenové řízení pro osobní automobily Š 105 a 120, na něž navazovaly vozy Favorit a pozdější modely vozů Škoda. Na základě privatizačního projektu vznikla z Dačických strojíren akciová společnost TRW-DAS. Firma TRW Inc. zastoupená svou dceřinou společností TRW GmbH für industrielle Beteiligungen získala k % podíl akcí. TRW-DAS se skládá ze dvou divizí. Divize Řízení je součástí skupiny Linkage & Suspension Europe se sídlem v Koblenzi (Německo). Vyrábí se zde vnější kulové klouby, svislé kulové klouby, duté klouby, řídící ramena, vodící tyče a axiální klouby. Závod Ventily je součástí skupiny Engine Components. Evropské vedení sídlí v Barsinghause (Německo). V rámci této divize se produkují sací a výfukové ventily pro mezinárodní výrobce spalovacích motorů. V květnu roku 2006 byl v Dačicích také zahájen provoz nového TSCD centra (Centrum technické podpory), kde v současnosti pracuje 45 zaměstnanců převážně na inženýrských pozicích (konstruktéři, zkušební inženýři, zkušební technici). Dnes patří společnost TRW-DAS mezi největší a nejvýznamnější zaměstnavatele v okrese Jindřichův Hradec. Od roku 2003, kdy zde bylo zaměstnáno 772 pracovníků, se společnost rozrostla na dnes úctyhodných 1021 zaměstnanců, což je nárůst pracovní síly za poslední čtyři roky téměř o 25 %. Z výše uvedeného je již na první pohled patrné, že společnost se dynamicky rozvíjí a rozrůstá. Do Dačic přicházejí jak další nové výrobní zakázky, tak i mnoho nových mezinárodních projektů. Tento trend by měl pokračovat i v budoucnu. Z toho vyplývá, že TRW-DAS bude i v příštím roce potřebovat nové zaměstnance, a to převážně na pracovní pozice operátor výroby (zde najdou uplatnění především lidé s výučními obory obráběč kovů, mechanik-seřizovač či strojní zámečník), výrobní technolog, konstruktér, zkušební inženýr či technik kvality. Jelikož v dnešní době je velkým problémem mnoha firem najít zaměstnance s odpovídající kvalifikací pro danou pracovní pozici, nechce TRW-DAS jen pasivně čekat, zda se nějaký vhodný kandidát přijde o práci ucházet. Zahájila proto od letošního roku úzkou spolupráci se Střední školou technickou a obchodní v Dačicích. Zároveň pokračuje velmi dobrá spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně. Potvrzením těchto dobrých vztahů bylo také slavnostní předání peněžního šeku zastupitelům této VŠ, a to na částku $, které se uskutečnilo 20.září v prostorách Centra technické podpory. Více informací o společnosti TRW DAS, a.s. můžete získat na internetových stránkách Kontaktní údaje: TRW DAS, a.s., Strojírenská 160, DA- ČICE II. Personální oddělení: Divize Řízení: Bc. Aleš Čech, tel.: , Divize Ventily: Mgr. Marie Závodská, tel.: , Pro JL napsal Bc. Aleš Čech Su-Terén vyplňuje smysluplně volný čas Již měsíc funguje v Moravských Budějovicích klub Su-Terén. Provozuje jej občanské sdružení STŘED a je součástí Programu pro mládež, který pod hlavičkou sdružení fun- 6

7 guje nejen v Třebíči, ale právě také v druhém největším městě okresu. Su-Terén má dveře otevřené pro děti a mládež ve věku od sedmi do osmnácti let, které trápí sociální handicap, například nedostatečné ekonomické zajištění rodiny, nepodnětné rodinné zázemí, výchovné problémy atd. Svůj volný čas tráví tyto děti neorganizovaně, tedy většinou na ulici. Hlavním cílem zařízení je podpořit samostatný a zdravý vývoj mladých klientů, aby svým jednáním nepůsobili škodu sobě ani svému okolí. To by mělo mít vliv na smysluplné trávení volného času klientů, utváření hodnot, posílení sebevědomí a odpovědnosti za jejich jednání a v neposlední řadě také na snížení přestupků a trestné činnosti v dané lokalitě, vysvětlila pracovnice klubu Su-Terén Markéta Dokulilová. Klub proto mladým nabízí zejména volnočasové aktivity, sportovní či výtvarně umělecké vyžití, víkendové pobyty, výchovně rekreační tábory, které již mají svou tradici a také poradenství. Na měsíc říjen plánuje Su-Terén výrobu draků i drakiádu, filmové odpoledne, malování na obličej a další. V době podzimních prázdnin navíc zájemci stráví dva dny na Jalovci. Su-Terén sídlí v ulici Purcnerova a je otevřen dva dny v týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. Projekt Program pro mládež v Moravských Budějovicích je realizován za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska v rámci programu Blokový grant/. Děti proto nemusí platit ani korunu. Kontakt: Petra Tučková, tel: , Pro JL napsala Vladimíra Valová Sto let od uzavření pivovaru v Budíškovicích V letošním roce uplynulo 100 roků od zrušení pivovaru v obci Budíškovice a 103 roků od poslední várky piva. Jelikož dosud nebyla v žádné publikaci zpracována historie tohoto pivovaru, který se nachází v Jemnickém mikroregionu, rozhodl jsem se pro její sepsání. Ozdobou této obce je rozsáhlý zámek, který je spjat s historií panského pivovaru, vystavěný v nynější podobě v letech 1690 s jedním patrem do čtverce, který je na nádvoří zdoben arkádami. Nad vchodem do zámku je umístěn erb Wallisů. Dále nad vchodem do zámeckého sklepa (z nádvoří) je vytesáno poprsí strážce sklepa s halapartnou a s korbelem. Do nádvoří, které je zdobeno kašnou, vybíhá zámecká kaple sv. Josefa, připomínaná již roku Za zámkem se rozkládá rozlehlý park, do něhož se sestupuje z prvého poschodí zámku dvojitými schody. Budíškovice byly středem zvláštního deskového statku, který již v 17. století Červeným Hrádkem a později Horní Slatinou se zaokrouhlil, mívaly Budíškovice mimo zámek a dvůr i pivovar (budova č. p. 19, dnes sousedící s požární zbrojnicí) a vinopalnu. Dne 9. dubna 1678 koupil statek budíškovický za zlatých Maxmilian Leopold svobodný pán z Cantelmo od Ugartů, jemuž se podařilo značně zaokrouhliti panstvíčko s tvrzí, dvorem a pivovarem Horní Slatinou a pustou vsí Strážovem. Maxmilian Leopold svobodný pán z Cantelmo přestavěl zámek v Budíškovicích kolem roku Zemřel v Budíškovicích Inventář pozůstalosti z vypočítává v zámecké knihovně knih. V dvorech na panství se chovalo 6 tažných volů, 6 býků, 89 dojnic, 33 jalovic, 38 kusů vepřového dobytka a 941 ovcí, poddaných bylo 125. S tímto inventářem sluší se porovnáti přiznání k dani komínové, které učinil roku 1671 za 7

8 panství budíškovické tehdejší úředník Štěpán Ignác Pacher; týž vypočítává v Budíškovicích zámek, sladovnu, pivovar, palírnu, dvůr a ovčírnu. Poslední vůlí z roku 1703 ustanovil dědičkami manželku svou Annu Kateřinu roz. z Lindenspirnu a dceru Marii Ludvíku. Kateřina provdala se po druhé za hraběte Františka Viléma ze Schellardu a vládla vyplativši dceři zlatých, statkem do roku 1718; 25. února toho roku pustila jej manželu a dceři. Po smrti její (1723) prodal hrabě polovici statku své nevlastní dceři Marii Ludvice, svobodné paní z Cantelmo, za zlatých. Ta však předlužila statek, až konečně zemský úřad nařídil nejdříve administraci panství a konečně rozkázal dne Budíškovice s Červeným Hrádkem i Horní Slatinou veřejnou dražbou prodati. Nejvyšší podání učinil hrabě Felix Sobek z Kornic ( zlatých). Koupě byla potvrzena a dne přejal plnomocník nového majitele panství. Ze zásob při dvoře v Budíškovicích převzal slad (měřici po 1 zlatém a pěti krejcarech), sáh dříví po 24 krejcarech, cent chmele po 22 zlatých. Tenkráte (roku 1744) byla panská hospoda pronajata Šebestiánovi Šmigmátoru za 15 R. ročních, řeznictví pak současně za dalších 15 R. a 4 R. král.,,krejcaru masného. Hospodský povinen byl šenkovati výhradně budíškovické pivo a pálené zdejšího,,panského žida nájemníka. Hospodský se zavázal míti vždy pro vrchnost při pobytu jejím v Budíškovicích dostatek masa hovězího a telecího z dobrého dobytka; případnou porážku a výsek panského dobytka musel obstarati zdarma. Poslední zmínka o budíškovickém pivovaru v historické literatuře je z roku 1750, kde dle vrchnostenského přiznání se tohoto roku v pivovaře navařilo 265 sudů piva. Budíškovice pivovar založen před rokem 1760 Majitelé: Josef Antonín hrabě Wallis Arnošt hrabě Wallis Nájemci a sládci: Václav Čadek 1882 Tomáš Novotný Julius Porák Výroba / výstavy: hl 1901 / hl 1902 / hl 1903 / hl V roce 1907 byl pivovar zrušen. Použitá literatura: 8

9 Likovský Z.: Pivovary československého území Praha 2006 Tiray J.: Vlastivěda Moravská, Dačický okres. Brno 1925 Hosák L.: Hrady, zámky a tvrze jihozápadní Moravy Pro JL napsal Jan Němeček Jemnická věž Katedrály, kostely, kaple a kapličky mají své charakteristické znaky. Svou vnitřní dispozicí i vnějším vzhledem jsou podřízeny svému účelu a symbolice. Hlavní loď vytváří svou vrstevnicovou horizontálou /ochozy s kůrem/ prostor ke shromažďování lidu k bohoslužbě a věž okny odlehčenou vertikálou zdůrazňuje transcendentní dimenzi každé liturgie. Nad presbytářem bývá navíc malá věžička nazývaná sanktusník s jedním malým zvonem. Jeho pravidelné používání je zachováno jen v některých venkovských farnostech s nepřerušenou tradicí. Vyzváněním se připomíná, že právě probíhající bohoslužba dosáhla svého vrcholu v tzv.proměňování. Pozdvižení hostie a následně kalicha bylo pro kostelníka výzvou k zazvonění. Obvykle z tohoto střešního jezdce jak byl také sanktusník nazýván - vedla kožená oprať nebo konopné lano z otvoru v klenbě nad oltářem ke dveřím sakristie. /Takto funkční věžičku má dodnes františkánský kostel sv. Víta./ Dvojím zazvoněním byl dán všem v doslechu signál, aby v tomto okamžiku ustali od práce a uctili tajemství konsekrace. Na hlavní věži bylo zvonů více. Obvykle nesla jména světců, kterým byla dotyčná farnost svěřena do ochrany. Na jemnické věži jsou zvony tři: sv.jakub, sv.vít a sv.stanislav. Jsou tedy totožné s hlavními patrony místních kostelů. Pravidelně se jimi zvoní pouze v neděli a o slavnostech. Nepravidelně při úmrtí, které oznamuje tzv. umíráček. Zvony zvou na nedělní mši sv. v 8,00 a 9,45 h., vyzývají k polednímu Anděl Páně a při smrti volají k modlitbě za duši zemřelého. Výjimečně zvony zvěstují volbu papeže nebo doprovázejí významné události naší vlasti nebo města. Ruční ovládání zvonů vyžaduje jistou míru zručnosti i fyzické síly. Služba zvoníka byla v minulosti náročná. Každé zvonění znamenalo jít nejméně třikrát denně 3x nahoru a 3x dolů po 136 schodech. Proto také na mnoha věžích zvoníci bydleli často i se svou rodinou. Město obvykle hradilo část mzdy, protože zvoník konal i službu hlásného a strážce před požárem. V neposlední řadě byly ve středověku věže kostelů také poslední pevností města. Je nutno připomenout, že jenom sporadicky sloužily k vyhlídce pro veřejnost. Proto většina románských, gotických a barokních věží není vybavena ochozem se zábradlím. Ptáte se, proč? Nebyly totiž koncipovány jako rozhledny. Proto přístup do jejich pater nebyl vždy pohodlný nebo byl dokonce nebezpečný. K těm značně neschůdným a nejvíce nebezpečným patří výstup i na jemnickou věž. Na její vnitřní výbavu kdysi nezbyly peníze, a tak zdolávání jednotlivých pater vyřešili zbudováním provizorních dřevěných schodů půdní konstrukce. Po takových strmých stupních se sice jde dobře nahoru, ale špatně dolů. /Nejbezpečnější je v exponovaných místech sestupovat pozpátku./ Další dělení vnitřního prostoru jemnické věže souviselo s instalací hodinového stroje s rozvody k ciferníkům, vytvoření svislého koridoru pro závaží a umístění kladiv na odbíjení. I zde se však šetřilo. Místo dvou cimbálů k odbíjení čtvrtí /puklic různých průměrů ze zvonoviny/ se využily stávající zvony. To se však ukázalo nefunkční. Kombinace houpajícího se zvonu a současné údery kladiv odbíjení vedly k okamžité kolizi. Proto hodiny na jemnické věží nezvoní. Při letošním slavení Dne Země se nějaký návštěvník věže 9

10 rozhodl odbíjení hodin znovu nastartovat. Opět neodborně zapojil odpojená táhla a tak způsobil, že při první shodě zvonění s odbíjením houpající zvon kladivo urazil. Nebyl to určitě nějaký vandal, ale nadšený kutil, který to nedomyslel Bezpečnost návštěvníků věže i její ochrana před neukázněnými kuřáky, stejně tak i závody dětí, kdo doplivne dál, patří k další kapitole, kterou je třeba posoudit. O tom by vám mohl vyprávět kostelník Miloš a stejně tak hodinář pan Nevrkla, který provádí pravidelně údržbu. Kolečka s tajemným mechanizmem hodinového stroje jsou pokušením pro velké i pro malé. Zkusit, jak to vlastně funguje a zkusit, co se stane, když Rizika jsou mnohá a zodpovědnost jedna! Za vše zodpovídá farář. Ale vraťme se ke stavebním konstrukcím. Také záměna dřevěných zvonových stolic za ocelové nosníky pro el.pohon zvonů doslova zablokovaly přechod do vyšších pater. Všechny změny v uspořádání interiérů věže se uskutečňovaly postupně a vykazují značnou míru improvizace. Poslední vstup nové techniky do horní části věže se realizoval při instalaci mobilního vysílače provozovatelem sítě Oskar-nyní Vodafone. Při všech těchto změnách je také třeba zachovat historický vzhled interiéru. Ochrana památek je zaměřena i na zachování dobových znaků. Píši o tom proto, abych alespoň do jisté míry vysvětlil, proč není jemnická věž oficiálně schválená k využití pro veřejnost. Řešení svislého komunikačního koridoru a bezpečný přechod po úzkém ochozu věže, který je z kamenných desek podpořených krakorci, není vůbec snadnou záležitostí. Proto větší využívání věže k pohledům na město z ptačí perspektivy asi na sebe dá ještě dlouho čekat. Podmínkou je vypracování projektu na nové schodiště, jeho schválení Úřadem pro ochranu památek a v neposlední řadě finanční zajištění celé akce. Rychlejší a bezpečnější by bylo využít návrší městského lesa nad Bastlovou hájenkou k instalaci rozhledny a její propojení lesoparkem na městskou část Předlíska. Pro JL napsal P.Josef Brychta, jemnický farář OBČANSKÁ SONDA O naplněném smyslu jednoho života Každého učitele jistě potěší a zahřeje u srdce skutečnost, že bývalý žák naší školy a občan našeho města Jemnice ve svém životě něco dokázal. Protože jsem se na srazu padesátníků, žáků, které jsem učila, s jedním takovým setkala a blíže seznámila s jeho dalším životem, chtěla bych se s Vámi o své dojmy podělit. Jedná se o Miroslava Vaňka, v době své školní docházky tichého, skromného a nenápadného chlapce, který vždy působil spíše samotářským a uzavřeným dojmem. Jak on sám říká: Tak nějak se dala hodnotit moje osoba v Jemnici a blízkém okolí. Rád však vzpomínám na některé osoby z tohoto mého rodného kraje. Může se to zdát podivné, ale měl jsem tehdy jako školák obrovský přehled o věcech, které mé vrstevníky až tak moc nebraly. Věděl jsem, kolik mělo JZD traktorů, kombajnů a jiných 10

11 strojů, i podle typů, jakou techniku měli soukromí zemědělci..., toulal jsem se kolem lokální jemnické železnice, znám přesnou někdejší typografii lokomotiv a vagónů, učarovala mi Vranovská přehrada... Tím vším jsem se poněkud lišil od svých vrstevníků a moje, v jistých směrech tajnůstkářská povaha, nepřipouštěla komukoliv se dostat hlouběji do mého já. A tak se nikdo nikdy nedověděl (ani kantoři), že mé občas poztrácené školní sešity a podobné mi vše de facto posloužilo pro různé zápisky. Ty, když dnes pročítám, jsou pro mne studnicí vzpomínek pro moji psaveckou zálibu. Mnozí, podstatně dříve narození nežli já, mi radili: - Odejdi z Jemnice někam daleko, tady bys byl pořád jenom tulák Vaňků z Týnice. Svým způsobem mne znala spousta lidí z okolí Jemnice, zdánlivě o mé osobě věděli vše, ale skutečně pouze zdánlivě. Ani já jsem tyto skutečnosti pro jeho uzavřenost neznala. Tím více jsem byla udivena a velmi mile překvapena, když mi podával s věnováním svoji knihu s názvem DIANA TOVÁRNA NA SMRT Toto rozsáhlé 300 stránkové dílo vyšlo v roce Je výsledkem jeho dlouhodobého bádání a průzkumu podzemních prostor bývalé továrny Diana, při kterém mu posloužily nemalé zkušenosti z hornického prostředí, kam odešel jako učeň ze ZŠ. Na rozdíl od svého žití v Jemnici se Mirek začal ve světě projevovat veřejně chtěl pro lidi něco udělat. V Rosicích v roce 1976, kde pracoval (bývalé Rosické uhelné doly), se stal členem turistického oddílu, byl uváděn v propagačních materiálech jako hlavní organizátor pochodů Po havířských stezkách a Putování hornickým krajem. V roce 1979 se stal také členem Svazu požární ochrany a později členem zdravotnické skupiny ČSČK za aktivní činnost v těchto organizacích obdržel čestná uznání a medaile. V roce 1993 to byla medaile od OV Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za věrnost a příkladnou práci v požární ochraně. Nezapomenutelný pro něho jistě zůstane březen 1982, kdy se objevilo v obecném tisku ve Zbýšově u Brna jeho ocenění za záchranu života v následujícím znění: Dne 12. března 1982 na místním koupališti spadl do vody (prolomil se led) šestiletý chlapec Jaroslav Holík. Přítomný Miroslav Vaněk, horník RUD, člen Svazu požárníků, tonoucího okamžitě obětavě vytáhl. Rodiče zachráněného chlapce touto cestou vyslovují Miroslavu Vaňkovi co nejupřímnější vděčnost a poděkování. Zbýšov u Brna se vryl do jeho paměti i z jiné stránky. V roce 2005 se Mirkovi podařilo prostřednictvím vydavatelství Bačice zrealizovat dílko s názvem Paměti tuláků Zbýšovska knížka o 104 stránkách s fotografiemi, která zachycuje turistické a trampské aktivity jeho a jeho přátel z konce 70. a začátku 80. let minulého století. Neuvádím desítky dalších článků s hasičskou a železniční tématikou a studia o dobrovolných hasičích. Jenom bych se zmínila ještě o jeho příspěvcích do projektu Moje vzpomínka na město Brno, o spolupráci na vydání monografie z historie trati Brno - Tišnov Žďár nad Sázavou a spolupráci na realizaci díla o historii železnice Brno Zastávka u Brna Zbýšov u Brna. Jistě stojí ještě za zmínku ocenění M. Vaňka jako uznávaného odborníka na problematiku úzkokolejných drážek a německé letecké továrny Diana, přestěhované do tunelů na Tišnovsko v závěrečných letech druhé světové války u příležitosti 100. výročí mladší z tratí z Tišnova do Žďáru na Sázavou. V současné době má v nakladatelství dvě práce, kterými se jak on říká, trochu přibližuje ke svému kraji. V jedné práci nakladatelství zpracovává monografii, která bude řešit historii železniční stanice Okříšky, historii papírny Přibyslavice, historii bývalé úzkorozchodné dráhy s animálním provozem (koňka) Okříšky Přibyslavice autoři budou dva 11

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Pranostiky na listopad

Pranostiky na listopad Obsah q Pranostiky na listopad Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Výpis z usnesení Rady města Jemnice Co se děje q Víte, že... q Běh Terryho Foxe q Jemnické děti s princeznou Annou q TRW DAS q Su-Terén

Více

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 004 Nováková, 773 586 001

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více