MHD Přeštice změny od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MHD Přeštice změny od 13. 12. 2009"

Transkript

1 Roèník XV. PROSINEC 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DACHL CUP ŽEROVICE str. 4 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v letošním roce 2009 se naposled setkáváme ve sloupku Slovo starosty. Za několik dní se rozloučíme s rokem, který byl svým způsobem výjimečný. Výjimečný tím, že po několika letech prosperity a bezstarostného života se i v České republice naplno začaly projevovat dopady celosvětové hospodářské krize, které zasáhly každého z nás. Její projevy nejsou jen ekonomického rázu, ale projevují se celkově v náladě ve společnosti. Tento článek však neslouží k tomu činit rozbory a příčiny stávající situace, ale spíše k ohlédnutí za již brzo proběhlým rokem v našem městě. Chtěl bych se dotknout v krátkosti některých témat, která zajímají či zajímaly mnohé občany. Prvním z nich je umístění přechodu pro chodce v místech nově vybudovaných autobusových zastávek Na Chmelnicích. Po výzvě a následném osobním jednání s vedoucím odboru dopravní policie Krajského ředitelství policie západočeského kraje sděluji konečné stanovisko policie k tomuto tématu, jenž vychází z celorepublikové strategie nahrazování přechodů na okrajích intravilánu měst a obcí místy pro přecházení. Dle policejních statistik dochází na přechodech pro chodce k většímu počtu úrazů než na místech pro přecházení. I tyto statistiky podporují stanovisko policie, že přechod v tomto prostoru nedoporučí. Jak jsem se již zmínil v předešlých článcích, Město Přeštice podalo několik žádostí do evropských fondů. V prvních listopadových dnech byly zveřejněny výsledky a přidělené finanční prostředky. K velkému překvapení z podaných projektů nebyl žádný uveden v seznamu přidělených prostředků. Město po obdržení oficiálního oznámení podá žádost o podrobnou zprávu, kde jsou důvody nepřidělení žádosti. Již na první pohled je vidět ohromný nepoměr mezi vítěznými projekty na jihočeské a plzeňské straně. A bohužel, tento nepoměr není jen ve výsledcích 5. výzvy. Po přehodnocení projektů budou některé z nich opětovně podány do 7. výzvy. Na počátku prosince byla opětovně otevřena zcela zrekonstruovaná budova v Sedláčkově ulici. Věřím, že nové prostory výrazně zlepší podmínky pro lékaře i pacienty. Během dvou let se podařilo zrekonstruovat obě budovy, kde sídlí ordinace většiny lékařů a doplnit je o bezbariérové přístupy. Dokončením úprav chodníku a okolí v Hlávkově ulici byl také odstraněn dlouhodobý problém vhodného přístupu do této lokality i jedno z míst, kterým se zrovna naše město chlubit nemohlo. Následující rok můžeme bez nadsázky nazvat rokem volebním. Je jistě předčasné již nyní dělat hodnocení, ale v době, kdy lidé v duchu hodnotí a sumírují předešlé období, by možná trošku času stálo za to se zamyslet, jak jsou plněny volební sliby stran a seskupení na naší komunální scéně. Rok 2010, který se nezadržitelně blíží, nebude jistě rokem jednoduchým. Na druhou stranu vstupovat již na počátek nového období s přehnaným pesimismem není asi ten nejlepší start. To platí samozřejmě i o přehnaném optimismu. Proto Vám všem přeji optimisticko realistický pohled do příštího roku 2010 a dobrý start, který dá nejlepší základy úspěšnému celému následujícímu roku. V novém roce Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu, lásku Vašich bližních a na závěr jedno malé velké přání. Ani v roce 2010 nezapomeňte na usměv. Mgr. Petr Fornouz starosta MÓDNÍ PŘEHLÍDKA str. 6 MHD Přeštice změny od Město Přeštice jako zřizovatel MHD Přeštice pravidelně v jednotlivých čtvrtletích vyhodnocuje vytíženost jednotlivých linek. Tato vyhodnocení jsou základem pro případné úpravy pro následující rok. Město v roce 2009 doplatilo ztrátu kolem 300 tisíc korun. Jsme rádi, že městská hromadná doprava našla množství zákazníků a pro přilehlé obce spadající pod Přeštice zlepšila dopravní obslužnost a dostupnost do Přeštic. Od 13. prosince dojde k částečné změně v organizaci MHD Přeštice. Po vyhodnocení celoroční využitelnosti linek č. 1 odjezd v 5.30 hod. z Masarykova náměstí a č. 6 odjezd ve hod. z Masarykova náměstí, bylo rozhodnuto o jejich zrušení. Naopak, linky č. 2 a č. 5, které zajížděly v pondělí, středu a pátek do Skočic a Žerovic, byly velice využívané, proto dojde k jejich rozšíření na všechny pracovní dny. Od bude zrušena linka č. 1 a č. 6, linka č. 2 a č. 5 bude ve všech pracovních dnech zajíždět do části Přeštic, obcí Skočice a Žerovice. Časy odjezdů se nemění. Tyto a další informace naleznete v jízdních řádech na zastávkách MHD Přeštice. Mgr. Petr Fornouz, starosta Město Přeštice ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem Přeštice uspořádalo u příležitosti 20. výročí sametové revoluce Slavnostní akt. Dne 17. listopadu se účastníci sešli u sochy T. G. Masaryka a poté se společně vydali v průvodu s lampiony do Městského parku (na snímku), kde měli možnost poslat přání do nebe formou horkovzdušného lampionu. Součástí akce byla soutěž o nejoriginálnější lampion a diskotéka pro děti. Text KKC Přeštice/foto Josef Kubát Rekonstrukce lékařského domu v Sedláčkově ulici se chýlí ke konci Po celkové rekonstrukci lékařského domu v Husově ulici č. p. 760 v loňském roce byla spuštěna rekonstrukce druhého lékařského domu v majetku Města Přeštice. Obdobně jako loni se podařilo i letos poslanci p. ing. Jiřímu Papežovi získat dotaci ze státního rozpočtu na tuto rekonstrukci. V prvém případě to bylo 2,5 mil. Kč, na dům v Sedláčkově ulici 5,5 mil. Kč. Celkové náklady na rekonstrukci celé budovy dosáhly částky 14 milionů Kč. V budově byly kompletně vyměněny veškeré rozvody elektroinstalace, vodovodní a odpadní rozvody. Zároveň z hlediska budoucí ekonomiky provozu byly odděleny jednotlivé větve topení a vyměněny jeho veškeré rozvody a radiátory. Rekonstrukce se týkala i podlah, výměny oken a dveří, rekonstrukci veškerých sociálních zařízení a ordinací včetně čekáren. Rekonstrukce se nevyhnula ani střeše, která byla z velké části pokryta novou krytinou včetně zateplení. Zcela nový kabát dostalo pracoviště rentgenu, tak, aby odpovídalo přísným předpisům pro toto pracoviště. Celá budova byla udělána bezbariérově a doplněna výtahem pro hůře mobilní pacienty, kteří navštěvují odborné lékaře v 1. patře. Během rekonstrukce se řešily i problémové situace, které se vyskytly. Bylo to především z důvodu toho, že stav nebyl zanesen v dostupné projektové dokumentaci, nebo tato dokumentace na některé části zcela chyběla. Z těchto důvodů byl termín realizace prodloužen na nezbytně nutnou dobu. Na počátku prosince dojde k nastěhování odborných lékařů z provizorních prostor na Masarykově náměstí zpět do Sedláčkovy ulice. Žádáme proto pacienty, aby si u svých lékařů zjistili ordinační hodiny. Věřím, že hlavní cíl celé rekonstrukce budovy, a to je zlepšení prostředí pro lékaře i pacienty, se podařil. Zda ano, prověří až praxe. A přání na závěr? Pevné zdraví, ať těchto prostor využíváme jako pacienti co nejméně, ač jsou sebekrásnější. Mgr. Petr Fornouz, starosta SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ str. 10 Dovětek k Lidlu aneb Demokracie po přešticku Přiznávám, že jako zaměstnanec města mám vždycky lepší informace o dění ve městě než mohou mít ostatní občané. Ti se sice mohou kdykoli na cokoli na radnici zeptat, ale naprostá většina to neudělá a pak se logicky stávají oběťmi všelijakých zaručených zpráv, pověstí, drbů a fám. Rozum se sice mnohdy vzpírá, ale: je toho plná vesnice, tak to musí být pravda. Záměr firmy Lidl (nikoli záměr vedení města) nám v Přešticích dostatečně rozhýbal veřejné mínění. Nebyl to nápad z hlediska většiny občanů dobrý, přesto jej podle mého názoru nelze mít firmě za zlé. Každý podnikatel přece zkouší realizovat své podnikatelské záměry, ale musí také počítat s tím, že ne každý záměr vyjde. Lidl to u nás zkusil, nevyšlo to, může to zkusit jinde. Mnozí tvrdili, že zastupitelé mohli tento záměr zamítnout hned a nemuseli se ptát občanů na jejich názor. Co by za to občané jiných měst dali, kdyby se jich jejich zastupitelé ptali. Z poslední doby mě napadá například případ golfového hřiště v Klánovickém lese nebo výstavba obchodního domu na parkovišti v Košutce. My u nás o to ale asi nestojíme, koneckonců ať zastupitelé rozhodnou tak nebo jinak, vždycky se najdou tací, kteří naprosto přesně vědí, že je to špatně. I v případě Lidlu jsme si napřed přečetli či si vyslechli informace o tom, kolik kdo od Lidlu za prosazení záměru dostal. Když byl ovšem záměr definitivně zamítnut, hlas lidu (odposlechnuto v místní kavárně) zněl: málo jim nasypali, tak to tedy zamítli. Vrcholem demokratického přístupu k projednávání problému byl jeden občan, který při předčasném opouštění veřejného projednávání pozdravil osazenstvo předsednického stolu vulgárním gestem Topolánkovy jedničky. Naše demokracie má letos dvacáté narozeniny. Kolik let ještě budeme potřebovat, kolik generací musí ještě vyrůst, abychom byli schopni spolu mluvit a navzájem si naslouchat bez podezírání, závisti, pomluv a vulgarit? Bez ohledu na výše uvedené přeji všem čtenářům Přeštických novin příjemné vánoční svátky. Eva Česáková, tajemnice MěÚ Město Přeštice vyhlašuje diskusní téma pro měsíc prosinec Máte pocit, že je od doby zřízení městské policie ve městě bezpečněji? Vyjádřit svůj názor k tématu můžete v diskusním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 Vážení občané, PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 2 Městský úřad Přeštice, obor správní a dopravní, Vás touto cestou v dostatečném časovém předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni si tyto dle ustanovení 134, odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyměnit. Dále pak jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích rovněž také vyměnit a to do 31. prosince V zájmu úspěšné výměny shora uvedených řidičských průkazů bez stresových situací či jiných problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády do jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné doložit stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, l fotografii předepsaného formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. Bc. Daniel Novotný odbor správní a dopravní Informace Městského úřadu Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc říjen 2009 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 90 událostí. Celkem bylo zjištěno 164 přestupků: řešeno blokově 88 oznámeno správnímu orgánu 4 řešeno domluvou 63 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 16 oznámení bodovaného přestupku 3 Ostatní činnost: na Masarykově náměstí bylo nalezeno kotě, o které se nikdo dosud nepřihlásil, a proto bylo předáno novému majiteli, v Hlávkově ulici odchycen sražený pes, který musel být veterinářem utracen pro jeho zranění, které nebylo slučitelné se životem na území města bylo zjištěno 7x poškození svislých dopravních značek, 1x nefunkční semafory předáno k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ proveden 5x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, narušení veřejného pořádku 3x věc vyřízena na místě, 2x předána dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR na území města nalezeno: 1x svazek klíčů, 2x jízdní kolo, 1x nepojízdný motocykl bez RZ, 1x OP předáno na MěÚ hospodářský odbor, odbor správní a dopravní výjezd na pachatele drobné krádeže (zaměstnance prodejny) zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc na místě vyřešena blokovou pokutou v noci z zajištění ostrahy RD v obci Žerovice místo požáru, aby zde nedošlo k páchání trestné činnosti a k novému vzplanutí dne zajištění veřejného pořádku na Masarykově náměstí při akci Přeštický kanec dne proveden dohled při úklidu města prováděné MěÚ hospodářský odbor Z další činnosti uvádím: Dne při hlídkové činnosti zjištěno v Poděbradově ulici rozbité PP okno u vozidla Škoda. Zajištěno místo činu, přivolána Policie ČR, které byla věc na místě předána. Dne ve večerních hodinách vyjela hlídka na oznámení popíjející mládeže mezi garážemi v ulici K Viaduktu. Poté se hlídka přemístila na Havlíčkovo náměstí, kde docházelo k rušení nočního klidu produkcí hlasité hudby linoucí se z nočního baru. Dne 8. a byl proveden v nočních hodinách společný výjezd hlídky MP a Policie ČR při narušování veřejného pořádku cizinci na ubytovně v Hlávkově ulici a místní mládeže ve Spolkovém domě, kde mělo dojít ke krádeži a rvačce. Na místech byl zjednán pořádek a vše předáno dle věcné příslušnosti hlídce Policie ČR. Dne byl zjištěn v Pobřežní ulici únik provozních kapalin oleje z odstaveného traktoru na betonovou dlažbu. Provozovatel odchytával kapalinu do nádob, čímž je zřejmé, že o úniku kapalin věděl, ale nezjednal nápravu. Na místo přivolán HZS Přeštice, který provedl zasypání skvrn a provozovatel byl dle věcné příslušnosti oznámen na OSD MěÚ k vyřízení. Dne v ranních hodinách nalezla hlídka v křižovatce ulic Gagarinova Palackého na Policie České republiky na jižním Plzeňsku 4. díl: Dopravní inspektorát Dopravní inspektorát územního odboru vnější služby Plzeň-jih má působnost v celém okresu Plzeň-jih a to i v částech, které byly nedávno přičleněny do okresu Plzeň-město (Starý Plzenec a okolí). Nespadá sem ovšem dálnice D5, která je v působnosti dálničního oddělení. Okresními sousedy jsou okresy Plzeň-město a Plzeň-sever na severní hranici okresu, dále okresy Tachov a Domažlice na západní hranici, okres Klatovy na jižní hranici, okresy Strakonice a Příbram na hranici východní a na severovýchodě pak okres Rokycany. Dopravní inspektorát spolupracuje se všemi obvodními odděleními. Tato syntéza je nepostradatelná zejména při událostech, jako jsou dopravní nehody většího rozsahu nebo dopravně bezpečnostní akce. Dopravní inspektorát Plzeň-jih sídlí v Plzni, na Anglickém nábřeží, kde je rozdělen na dvě hlavní skupiny: skupina silničního dohledu a skupina dopravních nehod. Inspektorát má také svého komunikačního inženýra, který schvaluje silniční úpravy, nové silniční stavby apod. SKUPINA SILNIČNÍHO DOHLEDU Nejvýznamnější prioritou této skupiny je stíhat neukázněné řidiče, kteří jsou svým jednáním nebezpeční svému okolí především svojí bezohlednou rychlou jízdou v rizikových místech, zvláště v obcích. Pomocí moderní techniky, jako je například tester na návykové látky, digitální alkotester, či laserový radar v kombinaci s novými rychlými vozidly, se dohledové skupině daří takové řidiče eliminovat a tvrdě trestat. Často se také můžeme setkat se součinností s hlídkami obvodních oddělení nebo s hlídkou skupiny dopravních nehod, ze které se pak stává likvidační pracoviště díky mobilní kanceláři lze i závažné přestupky, které se nedají vyřešit v blokovém řízení, ze strany policie vyřídit na místě. SKUPINA DOPRAVNÍCH NEHOD Tato skupina se zabývá důkladným šetřením dopravních nehod; takové šetření tvoří dvě fáze: první, ta nejdůležitější, je práce na místě dopravní nehody. To zahrnuje poskytnutí první pomoci, pokud se hlídka na místo dostaví jako první z IZS, ohledání místa dopravní nehody, fotodokumentace, zajištění stop, dechová zkouška (pokud je to možné), zjištění svědků apod. Nezřídkakdy se policisté setkávají s nepochopením ostatních kolemjedoucích řidičů, kteří musejí leckdy čekat v dlouhých kolonách kvůli zablokované vozovce. Policisté, zaměstnaní náročnou činností při šetření, se stávají terčem mnoha stížností, ba i nadávek. Když je tato práce hotova, přichází na řadu druhá fáze, administrativní. Ta je neméně náročná. Účastníci nehody mnohdy nespolupracují, vyviňují se, vyhýbají se šetření. Tato fáze spočívá ve výsleších, tvorbě plánků dopravní nehody, součinnosti se správními orgány nebo státními zástupci, a v dalších rozličných administrativních úkonech. DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT RADÍ A INFORMUJE, CO DĚLAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ Mnoho řidičů stále neví, kdy musí dopravní nehodu oznamovat a kdy nikoliv. Vězte tedy, že dopravní nehodu je účastník povinen oznámit v těchto případech: Došlo-li ke zranění osoby Vznikla-li jiná škoda, než na vozidlech (např. dopravní značka, plot...) Přesahuje-li škoda na některém z vozidel zjevně Kč (škody se nesčítají, platí vždy pro jeden vůz, tzn. že celková škoda může být i vyšší) Nelze-li zabezpečit obnovení provozu na komunikaci Pokud tedy nemusíte nehodu oznamovat, označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem, a pokud možno si oblečte výstražnou vestu. Můžete pořídit fotodokumentaci (např. mobilním telefonem) a co nejrychleji a bezpečně odstranit vozidla ze silnice tak, aby se obnovila plynulost silničního provozu. Ze zákona si pak musíte sepsat Záznam o dopravní nehodě, který získáte u své pojišťovny. Vřele doporučujeme ho vozit s sebou. Viník nehody by pak měl svoji vinu přiznat do kolonky poznámka vedle svého podpisu. Vyhnete se tak dalším potížím. Velmi mnoho řidičů zbytečně zatěžuje policisty např. tím, že si myslí, že pokud mají účast na dopravní nehodě s vozidlem, které není jeho (např. služební, leasingové), musí dopravní nehodu oznámit. Od již toto není nutné! Leckdy se však tak stane při velkých dopravních nehodách, kde jde často o lidské životy a hlídka pak není tam, kde je jí skutečně zapotřebí. APEL NA ŘIDIČE Apelujeme na všechny řidiče, aby respektovali pokyny a práci policistů při dopravní nehodě, aby pochopili svízelnou situaci, když čekají v koloně. Policisté se vždy snaží zprovoznit komunikaci co nejdříve! Dále apelujeme na bezohledné řidiče, kteří neposkytují pomoc, ačkoliv ji účastníci nezbytně potřebují, aby zastavili a pomohli. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc právě Vy. Kromě toho apelujeme na ty řidiče, kteří vidí např. vozidlo v poli a zavolají na linku 158, aniž by zastavili a přesvědčili se, zda je někdo zraněn. Takto nesmyslným jednáním je značně ztížena práce nejen policie, ale celého integrovaného záchranného systému! Je nezbytné podat alespoň základní informace: zda je někdo zraněn a jak, co nejpřesněji lokalizovat místo dopravní nehody, event. kde se nachází vhodné místo pro přistání vrtulníku, jak vypadá dopravní situace, uvést své jméno a příjmení. V zimních měsících pak doporučujeme používat zimní pneumatiky. Adhezní vlastnosti zimních pneumatik jsou v zimě značně lepší. APEL NA CYKLISTY A CHODCE Cyklisté a chodci jsou také účastníky silničního provozu, ale důrazně nedoporučujeme, aby se pohybovali po silnicích 1. třídy. Pohyb po těchto komunikacích je mimořádně nebezpečný! Zejména za tmy jde doslova o život!!! Dále apelujeme na cyklisty, aby si nezahrávali se životem a své jízdní kolo vybavili předepsaným osvětlením vpředu i vzadu. Řádově jde o investici kolem 300 korun. Lidský život má snad větší cenu! Cyklisté, využívejte stezky pro cyklisty!!! V případě výskytu neosvětleného cyklisty, nebo cyklisty na silnici tam, kde je stezka pro cyklisty a tuto nevyužijí, budou policisté tyto přestupky tvrdě postihovat. Chodci zase rádi chodí za tmy v tmavém oblečení tak, aby splynuli s vozovkou. Řidič pak vidí chodce na poslední chvíli a již nestihne reagovat a takové střety končí v 99 % tragicky. Chodci, pořiďte si alespoň reflexní náramky nebo šle; investujte těch pár desetikorun koupí těchto pomůcek do svého života, zachráníte si ho tím!!! ZÁVĚREM Dopravní policie je tu především proto, aby co nejvíce omezila nebezpečí na silnicích. V poslední době prosazujeme tendenci spíše radit, působit preventivně, než represivně, přechodu vozidlo Škoda, ve kterém seděla zoufalá žena, která se snažila vozidlo nastartovat. Na místě zjištěno, že žena natankovala do naftového motoru benzin. Hlídka vozidlo odtlačila mimo pozemní komunikaci a zajistila odbornou pomoc v servisu Škoda. To bylo drahé natankování! Dne v 1.30 hodin byl hlídkou MP kontrolován v ul. třída 1. máje řidič OA Renault, který nerespektoval dopravní zn. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Tento řidič nepředložil hlídce žádné doklady a představil se jako Jiří Paroubek ml., narozen r. 1853, bytem Moskva, Moskevskaja ulice. Jelikož nemohl hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost a z jeho úst byl cítit alkohol, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, které byla věc předána a řidič byl převezen na záchytnou stanici k vystřízlivění. Pak si již na své jméno vzpomněl. Městská policie přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků, pohodu domova, lásku všech blízkých a pochopitelně do roku 2010 co nejméně přestupků!!! Všichni si přejeme, aby ta další setkání s námi v ulicích našeho města nebyla pro vás jen nepříjemnou zkušeností nebo rozhořčením z udělené pokuty. Těšíme se, že se na nás budete obracet se svými problémy a rádi Vám dle našich možností pomůžeme. Na závěr bych chtěl poděkovat všem za připomínky, upozornění a náměty k naší práci a do nového roku s úsměvem!!! Děkuji. Pavel Hošťálek vedoucí strážník Městské policie Přeštice zaměřujeme se zejména na závažné přestupky. Žádáme všechny, aby dbali našich rad. Tato naše doporučení vycházejí z praxe v současné dopravě. Přispějete tím k bezpečnosti vlastní i všech spoluobčanů. Šťastnou cestu bez problému ať už autem, motocyklem, na jízdním kole nebo pěšky Vám přeje kolektiv dopravního inspektorátu Plzeň-jih. KONTAKT Policie ČR Krajské ředitelství policie západočeského kraje územní odbor vnější služby Plzeň-jih dopravní inspektorát Anglické nábřeží Plzeň tel.: Působnost DI Plzeň-jih. prap. Petr Windšedl inspektor SDN Součinnost obou skupin dopravního inspektorátu.

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 3 Blahopřejeme k životním výročím. VÝROČÍ 80 let Barbora TOUŠOVÁ Miloslava MAŠKOVÁ Helena SCHEJBALOVÁ Vlasta HRÁDKOVÁ Václav DUCHEK 85 let Jaroslav SOUKUP Václav LIŠKA Zastávka Libuše Soukupová (83), Anna Čivišová (86),Václav Berka (82) Žerovice, Vlasta Michalová (82), Vlasta Retyková (88), Jiřina Klasnová (84) Zastávka, Marie Velkoborská (86), Květoslava Altmanová (83), Karolina Homonická (87), Marie Zoubková (82), Václav Pešťák (84), Emilie Procházková (88) Žerovice, Alžběta Šmídová (84), Miroslav Münster (81), Božena Vítková (86), Vlasta Horská (81). Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. Josef Mašek Josef Šmůla Josef Tušek Marie Moulisová Václav Cicko ÚMRTÍ (1944) (1943) (1921) (1946) (1971) Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne v KKC Přeštice, Masarykovo náměstí 311 A/ volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Vladimír Frouz, Miroslav Vacek, Mgr. Antonín Kmoch. B/ schvaluje 1. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 o místních poplatcích Změnu katastrální hranice mezi k. ú. Horušany a k. ú. Skočice na pozemcích KN p. č. 1773/2 a KN p. č. 690/15, oba v k. ú. Horušany Dohodu města Přeštice a obce Soběkury o změně obecní hranice. 3. Obsah koncesního projektu se zapracovanými připomínkami pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Přešticích a jejích přilehlých částech Skočicích, Žerovicích a Přešticích- Zastávce. 4. Změnu záměru vybudování technologického centra projektu egovernment ORP Přeštice. C/ pověřuje Bc. Jitku Klečkovou vedením kroniky místní části Žerovice. D/ zamítá záměr výstavby obchodního střediska LIDL v Městském parku v Přešticích. E/ bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za mezidobí. Mgr. Petr Fornouz, starosta Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta Společenská kronika BLAHOPŘÁNÍ Koncem listopadu se dožívá významného životního jubilea, sedmdesáti pěti let, Karel Brunát z Přeštic, národní házenkář tělem i duší. Ani dnes nechybí na ligových zápasech mužů a žen, rád pochválí pěkný výkon, ale také kritickým hlasem často pronese hodnocení. Může si to dovolit, má zkušeností na rozdávání, protože národní házenou desítky let aktivně hrál. Patřil ke generaci hráčů, která svými výkony začala dostávat přeštickou házenou do širokého diváckého povědomí a připravila tak podmínky pro následnou zlatou éru přeštické mužské házené. Výrazných úspěchů dosáhl jako trenér žen a zejména trenér mládeže, když se věnoval střídavě mladším a starším žákům. Dovedl své svěřence k několika titulům krajských přeborníků, dále pak starší žáky ke dvěma republikovým zlatým medailím. V roce 1975 a 1979 se stali starší žáci vítězi republikového finále O pohár ÚV SSM. Jeho obětavá a úspěšná trenérská práce byla oceněna nejvyššími házenkářskými orgány udělením čestného titulu Zasloužilý trenér. Významně se podílel na založení tradice letních oddílových výcvikových soustředění pro žactvo. Byl dlouholetým obětavým oddílovým funkcionářem. Jeho házenkářské krédo: maximum úsilí věnovat mládeži se oddíl snaží naplňovat dodnes. Výbor oddílu národní házené TJ Přeštice chce i za celou házenkářskou veřejnost popřát Karlu Brunátovi k životnímu jubileu pevné zdraví, hodně štěstí, další příjemné sportovní zážitky na hřišti a úspěch v osobním životě. PODĚKOVÁNÍ Patnáctý říjen 2009 v hodin se stal osudným okamžikem pro naše rodiče B. a F. Jílkovy ze Žerovic, kde vznikl požár jejich rodinného domku. Jejich život mohl skončit opravdu tragicky, nebýt pana Václava Chmelaře, který svojí pozorností, duchapřítomností, obětavostí a okamžitým zásahem začal nejprve oheň hasit svými hasičskými přístroji, ale síly nestačily. Zavolal hasiče a rodiče vyvedl z hořícího domu, a tak jim zachránil život. Za velkou obětavost moc a moc děkujeme. Veřejně chceme poděkovat hasičskému sboru Přeštice, který zasahoval při požáru, který vznikl zkratem elektrické instalace, sousedům Jeslínkovým, u kterých naši rodiče přečkali kritické chvíle při požáru. Dále děkujeme starostovi MěÚ Přeštice p. Fornouzovi, který se i v osudnou chvíli dostavil na místo požáru a svým jednáním a přístupem podpořil to, aby se naši rodiče mohli co nejdříve vrátit domů. Mezi další obětavé občany Žerovic, kterým moc a moc děkujeme, patří J. Číž, J. Malík a pí Malíková, p. J. Sýkora provedení zednických prací, p. J. Klasna rozvod nové elektroinstalace a p. Jiří Sýkora, který zajišťuje dříví na krov i s dopravou, dále děkujeme za vyhlášení veřejné sbírky u občanů Žerovic. Ještě jednou se vracíme k p. V. Chmelařovi a jeho spolupracovníkům a děkujeme za zhotovení nového krovu, který již je smontovaný. Je neuvěřitelné, jak lidské neštěstí dovede lidi stmelit dohromady, jejich snaha a ochota pomoci bližnímu svému dovede být od srdce tak upřímná. Do sbírky uspořádané na pomoc pro B. a F. Jílkovy ze Žerovic č. p. 67 přispěly celé rodiny, jedna firma, občanské sdružení a samozřejmě i jednotlivci. Peněžní dar v hodnotě Kč osobně předali našim rodičům p. Jiří Sýkora a p. Josef Klasna do jejich rukou dne Byli tak dojati, že se rozplakali. V nouzi poznáš přítele!!! Upřímně všem moc a moc děkujeme za veškerou poskytnutou pomoc, peněžní, materiálovou i fyzickou! Vřelé díky manželé B. a F. Jílkovi, rodina Jílkova ze Skočic, rodina Písařova z Lužan. Blíží se Vánoce. Opět můžeme zhlédnout (již od první adventní neděle ) až do Tří králů 6. ledna 2010 v zahradě paní Jiřiny Andrlíkové v Příchovicích krásný betlém, který má již přes 170 figurek. Zároveň si dovoluji upozornit, že v nejbližší době budou v jízdárně zámku Kozel vystavovat betlémy členové Betlémářů Plzeňska, kteří mají své sídlo v Přešticích. Text a foto ing. Jiří Běl Podpora Plzeňského kraje včelařům Plzeňský kraj připravuje pro příští rok podporu začínajícím a stávajícím včelařům. Podpora může být čerpána podle dotačních pravidel na pořízení nových nástavkových úlů. Je určena pro zájemce starší 18 let, kteří mají trvalé bydliště na území Plzeňského kraje a jsou členy Českého svazu včelařů. Částka je limitována maximálně 12 tisíc Kč, minimální částkou 4 tisíc Kč. Žádost o dotaci mohou zájemci podávat na krajský úřad v průběhu ledna a února 2010, přesné podmínky budou zveřejněny na stránkách Naše základní organizace má v každé obci důvěrníka, který Vám může poskytnout informaci. Tuto podporu si musí každý zájemce o včelaření vyřizovat sám. V měsíci ledna a února proběhnou včelařské přednášky pro členy svazu i pro veřejnost v učebně Kulturního a komunitního centra v Přešticích. Termíny přednášek budou včas oznámeny. Karel Prach, předseda ZO ČSV o. s. Advent s Carminou Závěr roku je pro mnohé z nás obdobím stresu a shánění vánočních dárků. Častokrát pak zapomínáme na to, že advent má být pro lidi obdobím očekávání, uklidnění a zejména dobou, kdy si každý udělá čas sám na sebe a své blízké. Zkusme se tedy v průběhu hektického běhání a zařizování alespoň na chvilku zastavit a věnovat čas něčemu, co nás naplní pohodou a klidem. Takové chvilky nám i v letošním roce připraví přeštický pěvecký sbor Carmina, který během prosince uskuteční několik vánočních koncertů. Kromě klasických vánočních koncertů se letos můžete také přijít podívat na hudební ztvárnění živého betlému, se kterým se Carmina představí v Přešticích i v Plzni. Tradičním vyvrcholením vánočních vystoupení pak bude Rybova Česká mše vánoční, kterou Carmina a její hosté přednesou v přeštickém chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Přehled vánočních koncertů: hod. Štěnovice Vánoční koncert v kostele hod. Západočeské muzeum v Plzni 20 let s Carminou hod. Přeštice Vánoční zpívání u stromečku se skupinou Rangers hod. Řenče Vánoční koncert v kostele hod. Staňkov Vánoční koncert v kostele hod. kostel sv. Václava v Mostě Rybova Česká mše vánoční hod. Docela velké divadlo v Litvínově Rybova Česká mše vánoční hod. Plzeň ZOO Živý betlém hod. Přeštice schody u kostela Nanebevzetí Panny Marie - Živý betlém hod Přeštice kostel Nanebevzetí Panny Marie - Rybova Česká mše vánoční hod. Nezdice Vánoční zpívání u stromečku Srdečně Vás všechny zveme na naše koncerty a přejeme Vám příjemné a klidné prožití adventní doby. Gabriela Hájková, Carmina Město Přeštice vás zve na veřejné zasedání Zastupitelstva města Přeštice, které se koná dne 17. prosince 2009 od hodin ve velkém sále Kulturního a komunitního centra. Novì otevøené ANDÌLSKÁ KRÁSA MOŽNO I BEZ OBJEDNÁNÍ kosmetické studio SLEVA DO KONCE ROKU 10% Komenského 80 Pøeštice

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 4 Pionýry soutěžily v Žerovicích Nultý ročník sranda závodů DACHL CUP ŽEROVICE, který se uskutečnil za velkého zájmu 31. října, byl vymyšlen, jak jinak, v hospodě. Konkrétně na jedné z pravidelných schůzí motorkářů u Zlaté Husy, kde se schází každý čtvrtek velká parta motorkářů z Přeštic a okolí. Původně jsme chtěli uskutečnit závod cca 5 motorek značky JAWA, jedno jakého typu, ale jen o objemu 50 ccm. Naším záměrem bylo uspořádat sranda závod. Vítězem se měl stát závodník či závodníci, kteří ujedou ve vyznačené dráze nejvíce kol a během tří hodin. Pravidla zakazovala jakékoliv úpravy stařičkých pionýrů. Domnívali jsme se, že 3 hodiny nepřerušované jízdy vydrží jen málokterý stroj. Skutečnost nás však mile překvapila. Všichni závodníci pojali závody zodpovědně, stroje na závody připravili, a tak dojela většina z 36 startujících motorek, přestože jsou často starší 40 let! Ti, co neodolali a stroj vylepšili, jeli nakonec vlastní kategorii. Sériové a upravené stroje jezdily společně, ale byly hodnoceny jako dvě kategorie. Pravidla stanovila, že na jedné motorce mohli jezdit jeden, dva nebo tři závodníci. Většinou jezdily trojice kamarádů nebo rodinné dvojice (otec a syn, bratr společně s bratrem). Závodu se původně měli zúčastnit jen lidé z party. V průběhu realizace závodu jsme si však uvědomili, že by nám bylo líto nepozvat na akci i ostatní nadšence, a tak každý z party pozval několik kamarádů. Připravovaná akce posléze přitáhla pozornost nadšenců i daleko za hranicemi okresu Plzeň-jih a začali se hlásit motorkáři z blízka i z daleka a ze všech věkových kategorií. Nakonec se akce proměnila ve velkou společenskou akci. Vlastní závod se konal od 12 do 15 hodin. Ve večerních hodinách se v sále žerovické hospody uskutečnilo vystoupení 4 rockových kapel. Úspěšná akce skončila bez jediného problému v neděli ráno. Všem, kdo se dostavili jako závodníci i jako diváci, děkujeme za podporu. Rovněž bychom chtěli poděkovat obyvatelům obce Žerovice za možnost uskutečnění závodu a pomoc s organizováním závodů a sponzorům akce. Za rok, v září 2010, se uskuteční I. oficiální ročník s již vychytanými organizačními muškami. Tímto již předem zveme i nové zájemce. Mgr. Pavel Květoň spolupořadatel závodů Výsledky závodu neupravených strojů: 1. místo Vasta (Radobyčice) 2. místo Stojanovičovi (Roupov) 3. místo Sokolník, Veverka, Žabák (Přeštice přezdívky tří pořadatelů závodů) Kulturní podzim v Lužanech Tradiční setkání seniorů se uskutečnilo v sobotu od hodin v KD v Lužanech. Akce se zúčastnili nejen občané z Lužan, ale i z přilehlých obcí Zeleného, Zelená Hory a Dlouhé Louky. Úvodem promluvil starosta obce, který zároveň uvedl děti z kroužku mladých hasičů. Ty vystoupily s kulturním pásmem věnovaným učiteli a spisovateli Josefu Kožiškovi, rodáku z Lužan. Přednesly básně z jeho díla Ráno, které proložily zpěvem a hrou na flétny či trubku. Poté bylo všem podáno občerstvení a káva s koláči. Od obecního úřadu obdrželi všichni přítomní stolní kalendáře na rok Od hodin začali vyhrávat k poslechu i k tanci Plzeňští heligonkáři, kteří pro velký úspěch nastavovali ještě hodinu své produkce. Obecní úřad v Lužanech nemyslí jen na starší generaci, ale i na děti. Dne se uskutečnila drakiáda, které se bohužel pro špatné počasí zúčasnilo málo dětí. Ti, kteří přišli, si nejen pouštěli draka, ale mohli zhlédnout ukázku Sborník Pod Zelenou Horou uzavírá XII. ročník Také poslední letošní vydání našeho čtvrtletníku přináší pestrou všehochuť vlastivědných zajímavostí, z nichž vybíráme: V okénku výročí regionálních osobností je připomenut Karel Schwarz, autor dvou hrstí feuilletonů z rodných Přeštic svého mládí, z druhé poloviny 19. století. Fundované pojednání o fenoménu komponované barokní krajiny, která položila základ vzniku české kulturní krajiny, pochází z pera PhDr. Evy Heřmanové a dotkne se i Plzeňska. Poprvé se v hledáčku dopisovatelů sborníků ocitly blízké Dnešice. Nevelká obec překvapila nález mincovního pokladu, návštěva Benita Mussoliniho a historie nejstarší hospody U Brklů, která podle všeho už existovala před r. 1708, kdy je o ní první písemná zmínka. To ji jako zavedenou krčmu při obchodní cestě do Bavor kupoval nevolník Platz od generála benátské republiky Adama hraběte ze Steinau! Bc. Drahomíra Valentová se ve svém příspěvku zamýšlí nad tajemstvím létání modelu letadla J. Kratochvíla, který se této zálibě velmi intenzivně věnuje. Nakonec si všichni opekli vuřty. V sobotu se všichni malí i velcí sešli na návsi u pomníku v Lužanech k martinskému lampionovému průvodu. Úvodem si vyslechli zajímavosti o životě sv. Martina a poté se vydali po celé vsi s lampiony až k hasičské zbrojnici, kde na ně čekal čaj a martinské rohlíčky. Všechny děti obdržely ještě navíc v předstihu mikulášskou nadílku. A co čeká lužanské občany v nejbližší době? V pátek se uskuteční oslavy 40. výročí dostavby kulturního domu v Lužanech. V rámci těchto oslav proběhne od hodin ve zdejší škole Den otevřených dveří, od hodin divadelní představení Ochotnického kroužku Lužany a od hodin pak taneční zábava s kapelou Horalka. Věra Petrželková Kulturní komise OÚ Lužany kryptogramu z mramorové desky, která 116 let nedílně patřila k polosoše sv. Jana Nepomuckého na Zámostech. Ty desky byly totiž dvě a každá uváděla jiné datum osazení originálu sochy Antonína Brauna z r Který rok tedy platil 1866 nebo 1871? Pavel Motejzík ve třetím pokračování seriálu Záhady osobností Nepomucka pohotově reaguje na říjnový skon autora Černých baronů Miloslava Švandrlíka. Zdánlivě pohodový spisovatel rozhodně svým dílem nesdělil vše, co na Zelené Hoře zažil... K vánočnímu času patří ryby a k rybám rybníky. Jak zjistila Mgr. Eva Klepsová, v dobách největší slávy českého rybníkářství mívala Dolní Lukavice až šest rybníků a rybníčků. Kde se rozkládaly, k jakým účelům sloužily, a které z nich přetrvaly až do dnešních dob, popisuje v závěrečné kapitole sborníku PZH č. 4/09. Vychází počátkem prosince. Věra Kokošková Stoletá stařenka Ano, je to tak. Budova 2. stupně Základní školy v Merklíně u Přeštic slaví stoleté výročí. K této příležitosti se v sobotu otevřou dveře školy široké veřejnosti. Prohlídka školy se bude konat od h do h, kdy budou žáci školy prezentovat svoji celoroční práci. Zároveň v budově 1. stupně proběhne výstava obrazů olejomaleb pí uč. Tykalové, ukázka činnosti jejího výtvarného kroužku a také sborečku pod vedením pí uč. Hájkové. Ve školní družině budou připraveny soutěže a hry pro dětské návštěvníky. Také proběhne ve škole předvánoční jarmark, kde si mohou návštěvníci zakoupit drobné dekorační předměty vyrobené dětmi. Přijďte do Mateřského centra Od elektrifikace Dolní Lukavice uplynulo 85 let! Dne 15. května 1924 byla svolána schůze o elektrifikaci obce. Usneslo se, že elektrifikace bude provedena se Západočeským elektrikářským svazem za Kčs. V té době to bylo hodně peněz, a proto se obecní úřad rozhodl požádat občany o bezúročné půjčky. Jednu z nich poskytl Josef Kasl. Na stvrzence je uvedeno: Obecní úřad v Dolní Lukavici potvrzuje, že Kasl Josef, krejčí, Dolní Lukavice č. p. 50, složil dnes Kčs 150 jako bezúročnou V hod. se oslava přesune do budovy OÚ Merklín, kde vystoupí žáci školy v kulturním pásmu. Také se bude konat beseda s bývalými pracovníky školy. Oslavy doprovází tyto akce: výtvarná soutěž o nejhezčí obrázek školy, nejhezčí báseň o škole, sportovní soutěže nejzdatnější sportovec, turnaj v košíkové, obejmutí budovy školy, vysazení keře, měření obvodu školy, anketa o škole, vytvoření modelu školy, škola 21. století, vypuštění balónků s přáním škole. R. Tykalová ZŠ Merklín Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na akci Mikuláš v mateřském centru, která se bude konat ve čtvrtek od 9.30 hod. Děti navštíví Mikuláš a přinese jim mnoho dobrot, děti by měly Mikuláši zazpívat a zatancovat. V neděli od hod pro vás uspořádáme na evangelické faře Adventní zpívání, kam zveme každého, kdo má zájem zazpívat si známé koledy a prožít adventní atmosféru v příjemném prostředí. Ve čtvrtek od 16 hod. bude sloužena na evangelické faře vánoční bohoslužba pro děti a vánoční události budou převyprávěné jednoduchou formou i pro nejmenší. Zároveň budeme zpívat známé koledy a pro každé z dětí máme připravené malé překvapení. Chtěl bych ještě upozornit, že v evangelickém kostele v Merklíně se bude konat v neděli od hod. již tradiční dětská vánoční hra, která letos nese název Rodokmen Krista Pána, kdy vánoční události jsou zde přiblíženy netradičním způsobem. Na Štědrý večer se zde také koná od hod. půlnoční vánoční bohoslužba, na kterou je zvána široká veřejnost. Jan Satke evangelický farář Přeštice půjčku obci na zřízení elektrické sítě, kterážto půjčka jest ze strany půjčovatele nevypověditelná a obec může ji kdykoliv splatiti, nejpozději však až svaz elektrářský sám ji obci splatí. Starosta obce: Josef Červený, pokladník obecní: Baumruk. Dolní Lukavice byla první elektrifikovanou obcí v okolí a 29. června 1924 se poprvé elektrickým světlem rozsvítilo v pěti popisných číslech. Mgr. Eva Klepsová, Dolní Lukavice išt ní pe í

5 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 5 Poznámka k tzv. Chodníkové novele V říjnovém čísle Přeštických novin byl publikován článek Problém tzv. Chodníkové novely, jímž autor reaguje na zákon č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v němž informuje, že povinnost zimní údržby chodníků byla touto novelou, i přes odpor obcí, přesunuta z vlastníků nemovitostí přilehlých k chodníku na obec. Je otázkou, zda lze tzv. Chodníkovou novelu považovat za zdařilou (rozhodně její odůvodnění je tristní). Nicméně v té části, v níž snímá z vlastníků nemovitostí odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, je krokem správným směrem. V důsledku předchozí právní úpravy mohl totiž každý, kdo vlastní v zastavěném území obce nemovitost hraničící s místní komunikací a přiléhající k chodníku, ve zlomku okamžiku čelit soudnímu sporu o náhradu škody v desetitisícových částkách z titulu bolestného, ztížení společenské uplatnění, náhrady ušlého výdělku apod., v němž navíc od počátku nese výrazné důkazní a finanční břemeno. Právě tato tvrdost zákona vůči vlastníkům nemovitostí přilehlých k chodníku, nikoli samotná povinnost úklidu, byla předmětem odborné kritiky s doporučením přijetí nové moderní úpravy (např. zohledňující pojištění obcí). Rozhodnutí Zastupitelstva města Přeštice neupravovat v souvislosti s tzv. Chodníkovou novelou koeficienty daně z nemovitostí, jejichž zvýšení bylo obcím více či méně alibisticky doporučováno, je za dané situace zcela správné. JUDr. Daniel Baloun, advokát v Přešticích Kdo ukradl sochu U Vojtěcha a pokácel stromy? Obec Dolní Lukavice zpracovala v loňském roce odvážný projekt na záchranu a obnovu prvků drobné venkovské architektury obcí Dolnolukavicka. Ten byl místní akční skupinou Aktivios vybrán k realizaci a obec na něj získala téměř milionovou dotaci. Nyní je akce před dokončením, některé sochy jsou již dopraveny zpět na svá původní místa. Socha sv. Jana Nepomuckého z Krasavec bude po zakonzervování umístěna do kapličky a nahradí ji replika. Zcela nový bude také podstavec s křížem v Lišicích ve svahu směrem na Předenice, rovněž světecký sloup s reliéfní postavou sv. Pavla mezi obcí Dolní Lukavice a Horní Lukavice bude téměř nový. V poli jsme zachránili jen několik fragmentů ze soklu. K výrobě repliky poslouží světecký sloup s reliéfní postavou sv. Petra, umístěný na okraji Dolní Lukavice na Pajzovně. Ten také čeká na zaslouženou rekonstrukci, pokud získáme další dotaci, bude to do konce letošního roku. Do konce listopadu budou provedeny parkové úpravy a výsadba stromů v okolí opravených památek a nasvícení některých z nich. Mimo sv. Petra se jedná o 9 památek: k. ú. Dolní Lukavice: boží muka (sloup u kostela) žulový válcový sloup na vrcholu s křížkem (u křižovatky na Dnešice) masivní podstavec s kamenným křížem (U sv. Vojtěcha, u sil. I/27) pilíř s reliéfní postavou sv. Pavla (u H. Lukavice) k. ú. Lišice pilíř a kovový kříž s Ježíšem (na konci návsi u Trhlíků) podstavec s křížkem (vedle domu p. Macháčka) socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci s paměť. deskou (u řeky) k. ú. Krasavce socha sv. Jana Nepomuckého LP 1867 na podstavci se 2 schody pomníček, na vrcholu kovový křížek s Ježíšem Věříme, že dokončením této akce dojde k zlepšení vzhledu obcí. V blízkosti některých památek budou instalovány lavičky a vzniknou zde pěkná odpočinková místa. Fotografie z průběhu oprav jsou zveřejněny ve fotogalerii na webových stránkách obce Vítězslav Opálko starosta obce Obec Dolní Lukavice zpracovala v loňském roce odvážný projekt na záchranu a obnovu prvků drobné venkovské architektury. V rámci projektu byl např. zrekonstruovaný masivní podstavec s kamenným křížem U sv. Vojtěcha a provedena nová výsadba stromů. Foto archiv obce Dolní Lukavice Ptejme se aneb Paměťová kultura má své místo Ve dvou předešlých číslech Přeštických novin byly otisknuty názory věnující se nadšení a bolesti počátků družstevnictví z počátků padesátých let na Přešticku. Autoři příspěvků nahlíží na dění kolektivizace venkova rozdílným prizmatem, shodnou se ovšem v tom, že počátky družstevnictví je třeba připomínat dalším generacím. Pravda, ono mnohdy se snáze řekne než udělá (v tomto případě zorganizuje např. zmiňovaný seminář). Pokud by to ve výsledku nesklouzlo toliko do roviny převyprávění příběhů z jinak čtivé knihy Selský baroko či citace ze sborníku Kolektivizace venkova v Československu a středoevropské souvislosti, mohlo by toto vhodně uchopené téma oslovit širší spektrum místních lidí. Třebas nabídnout to, čemu se dnes říká paměťová kultura. Rozumný rozměr reflexe ke konkrétním lidským osudům. A to je podle mě spojení s regionalitou chcete-li lokálností ( a klidně od slova lokál). Ale proč zůstat jenom u tématu zemědělského družstevnictví. Před měsícem tu byl čas dušičkový, v němž snad každý navštívil hroby svých blízkých. Ruku na srdce jak často pomyslíme na životní cesty svých předků? Na to, jak se jim formoval život do podoby, o které v různých ohledech příliš podrobností nevíme. Mnohdy už zbývá jenom tázat se sami sebe: Proč jsme se dost neptali v době, kdy jsme se měli ještě koho zeptat? Na některé otázky se těžko hledají odpovědi. Ty obyčejně bývají nejdůležitější. Pro nás osobně. Často ani generace před námi nezná odpovědi, také se málo ptali. Odpověď bychom nenašli ani v archivech, knihovnách. A slavná Wiki Přemoudrá, až na pár výjimek, neví nic o našich předcích. Zbytečný by byl dotaz např. proč se prarodiče museli stěhovat, i když nechtěli nebo proč děda chodil do kostela a babička ne. Společně se vzpomínkami vyplouvá časem na povrch i mnoho nezodpovězených otázek. Jistěže nemusíme mít všichni stejné kroje v šatníku, ale pouto (pokrevní, rodové, klanové) k místu existuje. Ptejme se, ostatně povídání si s nejstarší generací může mít často i velmi zajímavý ráz. Vyšší věk má výhodu, že člověk má možnost být sám sebou. On totiž odložil pýchu, ambice, masky a role, protože je už nepotřebuje. Ptejme se jich, dokud jsou ještě tady určitě budou radši, než když jim někdy později jednou za rok doneseme kytici na hrob a zapálíme svíčku Ing. Jana Štrejnová Jak jsme si nadělili dárek k Ježíšku Dne proběhla na náměstí v Přešticích manifestace OF, které jsme se spolu s pracovníky tehdejšího Okresního podniku služeb zúčastnili. Ten den jsem měl ještě narozeniny, takže po manifestaci jsem napsal žádost na tehdejší MěNV o okamžité přejmenování Gottwaldova nám., Gottwaldovy ulice na Masarykovo nám. a Hlávkovu ul. a mé Ždanovy ul. na původní Francouzskou, a tu jsem předal tehdejšímu předsedovi V. Herýkovi. Protože se stále nic nedělo, navštívil jsem opětovně V. Herýka, který mně navrhl naší ulici prodloužit a pojmenovat na Husovu. Těsně Drakiáda Letošní drakiáda pořádaná městem Přeštice se nesla v přátelské pohodě všech zúčastněných, na louce za řekou. Počasí tentokrát přálo a většina draků vzlétla do oblak. Celkem se sešlo kolem 150 dětí s rodiči. Všechny děti dostaly za účast na drakiádě dárky od sponzorů. Cukrárna U Baxů upekla krásné perníkové dráčky a potraviny pana Aulíka věnovaly lízátka. Město Přeštice přispělo drobnými dárky. Všichni odcházeli s dobrým mpocitem, že drakiáda se vydařila. Ivana Kohoutová Poděkování chovatelům z Přeštic Velice mile nás překvapila osobní pozvánka pana Ivana Strejce na výstavu ČSCH Přeštice. Dojíždění na akce do Přeštic je pro nás finanční zátěží, kterou jsme tentokrát nemuseli řešit. Trochu jsme se sice motali hodnotícím komisařům pod nohy, ale paleta plyšových králíků, zlatí bažanti a řehtající se kachny zaujali každého z nás. Pan Strejc nám zajistil i návštěvu v DHP, kde jsme se dozvěděli o přeštickém praseti, o kupeckém krámku a spoustu dalších zajímavostí. Příjemně strávené dopoledne doladila ochota ze strany ČSAD. Mgr. Ivana Kvíderová ZŠ Dolní Lukavice před Vánocemi stále nebyly ulice přejmenovány, takže jsem dohodl s našimi klempíři, že nastříhali plechy, naši písmomalíři je namalovali a popsali. Na Štědrý den ráno jsme spolu s našimi údržbáři B. Čičákem a V. Zieglerem vzali multikáru, žebřík a nářadí, staré tabulky jsme demontovali a na jejich místa jsme osadili nové. Vše včetně výroby zdarma. To byly naše dárky vánoční, dodnes se názvy těchto 2 ulic a náměstí nezměnily. Jiří Siegl Husova ulice, Přeštice Nová malba sv. Vojtěcha na vrchu Ticholovec u Příchovic V krásném podvečeru při zapadajícím slunci za skalou, na které je nová malba sv. Vojtěcha se sešlo 18. listopadu 2009 kolem dvou set poutníků ze širokého okolí. Vyslechli příjemná a moudrá slova autora malby akademického malíře Jaroslava Šindeláře z Plzně a plzeňského biskupa Msgre Františka Radkovského. Konala se vzpomínka na sv. Vojtěcha, který tímto místem procházel v roce 992 při cestě z Říma do Prahy. Vzpomeňme na Bartoloměje Kočandrleho, kamenického mistra z Přeštic, který tuto malbu opravil v roce 1892 a akademického malíře Františka Eisenreicha z Plzně, jehož malba byla známá od roku Přál bych si, aby se toto krásné místo stalo místem vycházek nás všech, v létě i v zimě, všech, kteří mají cit pro historii naší krajiny a mají rádi přírodu. Nechápu lidi, kteří na nedělní výlety jezdí do obchodních domů. Celá skála, na které je obnovena malba, bude příští rok zastřešena a od kapličky sv. Anny bude cesta vyznačena na toto místo značkami. Díky OÚ Příchovice. Text a foto ing. Jiří Běl Ticholovec, sv. Vojtěch Vinotéka NOVÌ OTEVØENO PRODEJ VÍN Z DOMOVA I ZE SVÌTA sudové i v lahvích Komenského 80, Pøeštice, BÝVALÁ VIDEOPÙJÈOVNA

6 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 6 Velká módní přehlídková show KKC Přeštice ve spolupráci s Městem Přeštice uspořádalo Velkou módní přehlídkovou show. Modelky představily před zaplněným hledištěm velkého sálu kolekce oblečení, které budeme moci vídat v ulicích v příštích sezonách. Pozvání na show přijala modelka Andrea Verešová a Muž roku 2008 Miroslav Jech. V rámci show vystoupila semifinalistka soutěže Československá super-star 2009 Nikola Velkoborská a taneční skupina Mažoretky při ZUŠ Přeštice. Akcí provázela Petra Jarošová. (red) Lekce stolování a chování v restauraci V rámci kurzu tance a společenské výchovy proběhla v pátek lekce zaměřená na základy stolování a chování v restauraci. Slavnostní vánoční tabuli a perfektní obsluhu zajistila restaurace Peklo pod vedením majitelky Hany Peklové. (red) 2x foto Josef Kubát

7 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 7 Přeštice v čase seriál fotografií z historie a současnosti IV. Vítání občánků Na fotografii je severní strana náměstí, která se změnila úplně. Popíšeme si ji zleva, kde byla Plzeňská ulice, až k současné Rybově ulici (dříve ulice Sv. Čecha, A. Zápotockého). V první budově č. p. 142 (byl to jeden z nejstarších domů v Přešticích) měla kolem roku 1930 prodejnu konfekce paní Kurandová, pak zde bylo sklenářství otce a syna Strejcových, na dvoře měl lakýrnickou dílnu Josef Malý. V č. p. 143 bydlel MUDr. Šebov, později zde byla Okresní vojenská správa. V č. p. 144 byla první pošta v Přešticích, hostinec Lidový dům, tělocvičnu zde měla tělovýchovná jednota Orel, hrálo se zde loutkové divadlo. V č. p. 145 byla výroba cementového zboží pana Kořínka, později koloniál pana Cidliny a pak prodejny nábytku. V domě č. p. 146 byl hostinec U českého lva, kanceláře Geodesie, prodejna skla a porcelánu. V rohovém domě č. p. 147 byl hodinář Schlögr, vetešník Klečka a prodejna tabáku, časopisů a novin. V tomto místě je nyní volný prostor. Na dvorech uvedených domů byl proveden před několika roky archeologický průzkum. Před severní stranou náměstí stálo sousoší se sochou sv. Benedikta. Dnes zbyl z něj jen podstavec. O sochách na náměstí později. Foto, archiv a text ing. Jiří Běl a Jaroslav Brunát Václav BAYERL, Valerie VANĚČKOVÁ, Josefina ČÍŽOVÁ, Jolana KROUPOVÁ, Ella ŽIVNÁ, Šimon TYKVART, Hynek DVOŘÁK Vítání občánků Eliška HÁJKOVÁ, Aneta HAJŠMANOVÁ, Markus ŠIZLING, Matěj KOURA, Anna ŽIŽKOVÁ, Matěj ŠULC Vítání občánků Petr PUNDA, Jakub LANGER, Nikola BERANOVÁ, Roman CZAFÍK, Tereza VOTAVOVÁ, Jaroslav KALLA, Tereza BENEŠOVÁ Sledujte

8 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 8 Kultura a umění prosinec Estráda,,S písničkou si věčně mlád a na světě rád Zveme Vás na pořad plný nestárnoucích lidových melodií a evergreenů. Vystoupení doplňují kouzelnické triky, anekdoty, hra na španělskou kytaru a ukázka tance ze 60. let 20. století. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč S čerty je legrace aneb Pekelné řádění čerta, čertice a dětí Školní představení. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: 8.00 h, 9.15 h a od hodin Vstupné: 40 Kč Dostaveníčko s dechovkou ŠUMA- VANKA K poslechu zahraje známá jihočeská kapela pod vedením Václava Rožbouda. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč Vánoční koncert Carmina Místo konání: Západočeské muzeum Plzeň Čas konání: hodin Adventní trh Místo konání: Masarykovo náměstí Navštivte řemeslný trh s mistrem kovářským, dřevěnými hračkami, svíčkami, medovinou, dřevěnými zbraněmi, udírnou, keramikou, staročeským trdlem, sýry, šperky, bižuterií či výrobky z medu. Program: 9.00 h otevření tržiště h vystoupení flašinetáře h Dechový kvintet ZUŠ Přeštice h Rangers (Plavci) h sbory a Rangers h Skaláček h Skalka h Přeštické flétničky h Hlásek h Carmina a Rangers h společné zpívání sborů s ČESKÝM ROZHLASEM (Nesem Vám noviny a Narodil se Kristus Pán) Vánoční tvořivá dílna II. Za pomoci lektorky objevíte kouzlo slaměných vánočních ozdob, které si budete moci vyrobit. Nebude chybět ani drobné pohoštění, předvánoční čas dotvoří poslech koled. Místo konání: malý sálek KKC Čas konání: hodin Vánoční koncert v Řenčích V kostele sv. Cyrila a Metoděje vystoupí ženský pěvecký sbor Carmina a žáci ZŠ Řenče. Čas konání: hodin Putování za vánoční hvězdou Školní představení. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: 8.30 h a hodin Kdyby ty Vánoce nebyly Klatovští dragouni a smíšený pěvecký sbor Šumavan zazpívají vánoční písně a skladby, těšit se můžete i na písně K. Gotta, H. Zagorové. Představí se i dětští interpreti. Překvapení večera živý betlém. Přijďte okusit vánoční atmosféru. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstupné: 50 Kč Vystoupení Skaláčku a flétniček Místo konání: Aula ZŠ na Jordáně Čas konání: hodin Vánoční trh v ZŠ Místo konání: Aula ZŠ na Jordáně Vánoční zpívání Skalka a žáci ZŠ a MŠ Skočice Místo konání: kaple ve Skočicích Čas konání: hodin Carmina Živý betlém Místo konání: ZOO Plzeň Čas konání: hodin Carmina Živý betlém Místo konání: schody u kostela Nanebevzetí Panny Marie Čas konání: hodin Carmina Rybova Česká mše vánoční Místo konání: kostel Nanebevzetí Panny Marie Čas konání: hodin Vánoční koledování s Carminou Místo konání: Nezdice Čas konání: hodin Kulturní tipy - prosinec ODYSSEA Hell s Rock Café VEJCE jihočeská rocková legenda DISCO Hell s Rock Café Oldies Disco Petra Březiny; Jack Daniels párty Sport Bar VELKÁ MIKULÁŠSKÁ PÁRTY DĚTSKÁ ČERTOVSKÁ DISKO- TÉKA od hodin Hell s Rock Café DISCO Hell s Rock Café PUSCHKIN PÁRTY!!! Soutěže, DJ KEČUP Hell s Rock Café Rock n roll párty zahraje kapela Plymouth Sport Bar MASH Hell s Rock Café VELKÁ SNOW PÁRTY S JIR- KOU TRNKOU aneb Ve Stodole bude padat sníh FERNET CITRUS PÁRTY DISCO Hell s Rock Café DJ Pepa Hajajs zahraje Rock Oldies; Koktejl párty Sport Bar Vánoční prodej kaprů a uzených ryb Sport Bar DISCO Hell s Rock Café VÁNOCE V PŘEŠTICKÉ STO- DOLE DISCO Hell s Rock Café TULLAMORE DEW PÁRTY NAROZENINY HELL S ROCK CAFÉ (50/50 + BARBUS) Hell s Rock Café DJ HARRY Oldies Disco; Berentzen párty Sport Bar Pokračuje TULLAMORE DEW PÁRTY Poslední dny roku 2009 budou v Přeštické stodole ve znamení oslav SILVESTR V PŘEŠTICKÉ STO- DOLE NOVOROČNÍ DISKOTÉKA DOPITNÁ aneb NOVOROČNÍ VÝPRODEJ Po 133 letech skončili na přeštickém nádraží v úterý 4. listopadu 2009 svoji činnost výpravčí. Celá trať Plzeň Klatovy je plně zautomatizována. Tato železniční trať byla uvedena do provozu 20. září Text a foto ing. Jiří Běl Bleší trh v duchu svátku Halloween Dvacátýsedmý říjen byl úplně obyčejným školním dnem, ale v přeštické škole se stal výjimečným zejména pro žáky 6. tříd. Ti se totiž nemohli dočkat posledních hodin vyučování. Již několik dní se pilně připravovali na bleší trh. A co se dá na takovém trhu vlastně sehnat? Přece spousta zajímavých a neobyčejných věcí. Proto žáci s velkým nadšením přeměnili své třídy v místa, kde právě tyto věci byly k dostání. Mohli jste sehnat ovšem pouze výrobky, které prodávající sami vyrobili, nebo takové, které pomůžou kupujícím ve školní práci, či obohatí jejich záliby a zájmy. Vždyť bleší trh pořádali třídní učitelé s cílem navzájem se poznat a naučit se zároveň i hospodařit. K vzájemnému poznávání přispěl nejen vlastní trh, ale i přípravy, které se nesly v duchu Halloweenu. O tomto svátku se žáci učili v hodinách cizího jazyka, výzdobu připravovali při výtvarné výchově, a tak nebylo divu, když ve třídě dohlížel na správné obchodování pavouk z obří pavučiny, atmosféru doplňovala jedinečná výzdoba dýně, čarodějnice, duchové, nikdo se nepodivoval, že i mezi prodávajícími jsme takové postavy našli. Prostě jak sami účastníci trhu hodnotili: V měsíci říjnu se mi ve škole nejvíc líbilo úterý 27. října. Žáci vesele prodávali a nakupovali, nikdo nechtěl zůstat pozadu, a proto se o některé věci sváděly i menší boje. Na konci proběhlo slavnostní vyhodnocení výzdoby tříd. Moc se nám na trhu líbilo a bylo by pěkné, kdyby se tato akce konala i v dalších letech. Vlasta Šafratová ZŠ Přeštice Sportovní úspěchy žáků základní školy Přeštice Sportovní zápolení na naší ZŠ startují každoročně Podzimní atletické závody. Během 11. ročníku tohoto atletického klání na stupně vítězů vystoupili: 7. ročník Veronika Lebedová: 2. místo 60 m, 1. místo - skok daleký, skok vysoký Eva Šteflíková: 1. místo 60 m, 400 m Veronika Kukaňová: 3. místo 400 m Tereza Šperlová: 2. místo skok daleký Zuzana Hrabětová: 3. místo skok daleký Jakub Albl: 1. místo 400 m, skok daleký Zdeněk Polívka: 3. místo 60 m, 400 m Marek Današ: 3. místo skok daleký, skok vysoký 8. ročník Nikola Opáleníková: 2. místo skok daleký Dominik Mikulášek: 1. místo 60 m, 400 m, skok daleký Jan Gruszka: 3. místo 60 m, 2. místo 400 m, 2. místo skok daleký František Němeček: 2. místo 60 m 9. ročník Alžběta Sýkorová: 2. místo skok daleký Pavel Bešta: 1. místo 400 m Jan Ruth: 2. místo skok daleký Přeborníkem školy ve stolním tenise pro letošní kalendářní rok se stal Pavel Hamrle, druhý byl Jan Tykvart a třetí Marek Jaroš. V mladších žácích se pak dlouhým pavoukem prokousávali na první tři místa Martin Krýsl, Marek Frána a Daniel Fišák. Školní florbalovou ligou prošla v červnu vítězně družstva Horse team (další umístění HC Metináři, FC Škrtnem si, H. L. B., Éčkaři) a ve starších žácích si vedli Přeštická škola se 27. října proměnila v obrovský bleší trh, který se nesl v duchu svátku Halloween. nejlépe Žumpeři (Jágr team, Sokolníci, Pussa team a Emil). Vítězové se nominovali na okresní přebor ve florbalu (Orion cup ), kde obsadili 5. a 9. místo. Podstatně lépe si již tradičně vedli naši vytrvalci. Na okresním přeboru v přespolním běhu zvítězila mladší děvčata (Eva Šteflíková, Veronika Lebedová, Monika Nehasilová, Václava Balounová, Veronika Kukaňová a Barbora Kubešová) a nominovala se tímto na krajské finále do Tachova, kde v silné konkurenci a drsných podmínkách skončila pátá. Družstva mladších žáků a starších žáků si doběhla pro druhá místa, starší žákyně byly čtvrté (o umístění šestičlenného družstva rozhoduje co nejmenší součet pořadí prvních čtyř závodníků). V jednotlivcích opět bodoval Pavel Bešta, který již potřetí potvrdil svoji pozici přeborníka okresu na trati dlouhé 2800 m. O necelou 1 s skončila za vítězkou Eva Šteflíková, která odtáhla většinu závodu 47členného pelotonu. Z mladších žáků byl nejúspěšnější Zdeněk Polívka s bronzovou medailí. Podrobnější výsledky spolu s fotografiemi naleznete na webu školy: V soutěži O nejlepší školu ve sportovních soutěžích konaných ve školním roce 2008/2009, kterou každoročně vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, jsme zvítězili. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří svůj čas věnovali organizačnímu zajištění soutěží, přípravě žáků a těm pak za příkladnou reprezentaci ZŠ. Mgr. Ilona Malátová ŠSK ZŠ Přeštice Snímek zachycuje družstvo žáků ZŠ Přeštice, které školu reprezentovalo v Okresním přeboru v přespolním běhu v Chlumčanech. Foto archiv ZŠ Přeštice

9 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 9 Žáci výtvarného oboru úspěšně bodovali v soutěži Velkého úspěchu dosáhli žáci Výtvarného oboru ZUŠ Přeštice. V celostátní výtvarné soutěži, v rámci mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež, na téma Krkonošské pohádky obsadili přední umístění. Slavnostního předání cen, na zámku v Horšovském Týně, se zúčastnili všichni ocenění žáci, kteří převzali ceny od režisérky Věry Jordánové, která tyto pohádky režírovala a od herce Jaroslava Satoranského, který v těchto pohádkách hrál. 2. kategorie: Zuzana Burianová 2. místo Kateřina Burianová 3. místo 3. kategorie: Adam Francouz 2. místo Jana Romová 2. místo Jaroslav Kokoška 3. místo Anna Marie Mikulecká 3. místo 4. kategorie: Diana Voráčková 1. místo Kateřina Kašparová 2. místo Srdečně blahopřejeme. Miroslav Vacek, ředitel školy Žáci Výtvarného oboru ZUŠ Přeštice na společném snímku v předsálí Erbovního sálu hradu a zámku v Horšovském Týně. Foto archiv ZUŠ Přeštice Jak jsme navštívili Dům historie Přešticka V pátek 23. října jsme se s žáky základní školy Řenče rozjeli navštívit přeštický Dům historie Třebízského ulici. Děti měly možnost prohlédnout si během celého dopoledne nejrůznější zajímavosti. Při poutavém přednesu místní paní průvodkyně se například děti dozvěděly, na jakém principu pracují věžní hodiny z 18. a poč. 19. století a jak funguje mlýn. Obě třídy také se zaujetím pozorovaly různá řemesla, živnosti, nástroje a pomůcky, které jsou typické pro přeštický region, například řeznický obchod. Na závěr byl výklad zaměřen na stálou expozici, která je věnována obchodním památkám, především z 1. poloviny 20. století. Konkrétně jsme se podívali do kupeckého krámku, který slouží i jako prodejna suvenýrů, kde si děti nakoupily různé sladkosti. Děti výstava očividně bavila a dozvěděly se opět spoustu zajímavých věcí. Jana Bartošová, ZŠ Řenče ZŠ Řenče se vydala na chovatelskou výstavu Poslední říjnový pátek navštívila naše základní škola výstavu domácích zvířat v Přešticích. Akce se konala v chovatelském areálu v Pobřežní ulici. Děti si zde mohly prohlédnout pestré množství holubů, králíků a také drůbeže. K vidění zde také byl speciální druh králíků tzv. maklenburských strakáčů. Žáci si poctivě a s nadšením prošli všechna zvířátka, úspěch u nich měli hlavně roztomilí králíci. Několik dětí dokonce prohlásilo, zda by si mohly rovnou nějakého králíčka odnést domů. Místní expozice tak byla příjemným zpestřením tohoto dne, přálo nám i pěkné počasí. Děkujeme p. Strejcovi za milé pozvání a zajištěnou dopravu. Jana Bartošová, ZŠ Řenče Budova bývalé polikliniky v Sedláčkově ulici prochází v těchto dnech poslední etapou kompletní rekonstrukce. V interiéru budovy byly vyměněny rozvody elektroinstalace, odpadní a vodovodní rozvody, podlahy či okna a dveře. Budova doznala změn i zvenku, dostala novou krytinu, zateplení a fasáda novou barvu. Počátkem prosince se do budovy opět nastěhují odborní lékaři z provizorních prostor na Masarykově náměstí. (red) Program na měsíc prosinec SO: POD BĚLÝ- ŠOVEM a BĚLČEM Vlakem z Přeštic 8.43 h do Dehtína (9.02). Zpět ze Švihova nebo h. TRASA: Dehtín Dolany Chlumská Švihov (občerstvení U Lišků) ČD Švihov Vede F. Vokáč (13 km) PÁ: VEJPRNICE TLUČNÁ Vlakem z Přeštic 9.14 h na Valchu. Zpět z Tlučné do Plzně (15.55), z Plzně h do Přeštic. TRASA: Valcha Lesov Vejprnice Tlučná Vede M. Pohárová (14 km). Víte, jaký je zásadní rozdíl mezi běžnou kuchyňskou a přírodní krystalickou solí? Už Maruška měla víc rozumu než pan král, když místo drahokamů vybrala pro celé království sůl. Sůl byla ve středověku tak vzácná a drahá, že ji vyvažovali zlatem. Sůl je naprosto nezbytnou součástí naší potravy, každý ji potřebuje. Sůl našemu zdraví buď velmi prospívá nebo mu naopak velmi škodí, podle toho, jakou sůl jíme. Nejhorší variantou je klasická jídelní sůl kuchyňská. Jedná se o sůl chemicky čištěnou (rafinovanou) a chemicky upravovanou. Chemicky čistá sůl (bez minerálních látek) je v lidském těle škodlivá, neboť je pro něj velmi agresivní a jedovatá. Chemickým čištěním sůl ztrácí svoji biofyzikální hodnotu. Chemický jód a fluór vysoce toxické halogeny zvyšují jedovatost chloridu sodného. Lidské tělo se s touto solí těžko vyrovnává. Následky konzumace NaCl: tvorba překyselených edémů (otoků) a vodní pokožky tzv. celulitidy. revmatické onemocnění jako dna, artróza a artritida, ledvinové a žlučové kameny lze připsat na vrub sloučení NaCl s kyselinou močovou Jak konzumace čištěné kamenné soli zatěžuje naše tělo: je přetěžováno vylučováním čištěné kamenné soli používá buněčnou vodu, aby neutralizovalo NaCl Škodlivé látky přidávané do soli: halogeny jód (vysoce toxický), fluór (nejreaktivnější prvek, zelenožlutý štiplavě smrdutý plyn) konzervační, protihrudkující a jiné pomocné látky, které nemusí být na obalu vždy uváděny např. E 535, E 536, E 540, E 550, E 570, E 572 a mnoho dalších TIP na výlet ČT: Programovka ve velké klubovně Hotelu Sport v hodin SO: PŘEŠTICE SKOČICE Odchod od nádraží ČD v 8.45 h po příjezdu vlaku. TRASA: Přeštice ČD cihelna Žerovice Oplot Horušany Skočice Ve 13 hodin zajištěno ve Skočicích občerstvení. Vede V. Čermák (11 km) SO: OKOLÍM PŘEŠTIC Sraz v hodin na náměstí u kašny. TRASA: Přeštice Příchovice sv. Vojtěch Kucíny Střížov Přeštice Vede M. Šetková (10 km). Změna programu vyhrazena! Kvalitní sůl našemu organismu prospívá Pro lidský organismus tolik potřebný jód a fluór je třeba čerpat z přírodních zdrojů. Nejvhodnější pro zdraví je čistě přírodní krystalická sůl. Přírodní krystalická sůl se všemi svými minerály je to, co v našem těle potřebujeme, aby náš organismus dokonale fungoval. Je vytěžena z jednoho z nejstarších přírodních zdrojů na zemi, z jihozápadních fosilií Himálaje. Tato sůl je až 540 milionů let stará a je jedinečně panensky čistá. Na stolní sůl se používá jen ta nejlepší kvalita. Tento přírodní pokrm je bohatý na esenciální minerály v přírodní celistvosti, které jsou pro tělesné buňky a tkáně jednoduše vstřebatelné. Její přebytky tělo snadno vyloučí ven bez vedlejších účinků.vysoká bio-energetická hodnota soli je zajištěna velkým množstvím ryze čistých krystalů. Je vhodná nejen k jídelním účelům, ale je výborná také k péči a ošetření těla. Přírodní krystalická sůl je označována jako životní elixír, skládá se přesně z těch 84 prvků, ze kterých se skládá lidské tělo. Tuto přírodní sůl v podobě jedlé mleté soli určené k solení a další výrobky jako solné mýdlo, koupelové soli, nahřívací solné polštářky, solná kosmetika, solné lampy a svícny, které jsou prospěšné lidskému organismu je možné zakoupit v Solné jeskyni Lastura v Přešticích. Vánoce v Dolní Lukavici Vánoce jsou sice svátky církevními, avšak nejen modlitby a mše probíhaly v dobách dřívějších v Dolní Lukavici. Na Štědrý den roku 1867 proběhla v režii zámeckého kaplana Františka Fremunda slavnost vánočního stromku. To se dozvídáme z poznámek učitele Štefla. Cituji ze záznamu: Po dvanácté hodině polední se sešly dítky školy lukavické ve školní budově, kde se také sešli členové školního výboru. Slavnost započala modlitbou. Potom měl pak kaplan dojemnou řeč k dítkám a vyložil jim význam stromku vánočního. Potom pokračoval v rozdávání dárků. Rozdáno bylo šatstvo, ovoce, vánoční pečivo, papíru a jiných věcí. Dárky tyto pocházely od veřejnosti. Bůh odplať to všem Obyčejní lidé si doma zpravidla ozdobili větve smrku či borovičky (někdo měl však i stromek) a obdarovávali se drobnými předměty. Z výpovědí pamětníků se dozvídáme, že si mnohdy rodiče na dárky peníze půjčili, aby jen dětem dárky mohli koupit. Nejoblíbenějším dětským dárkem byla knížka či hračka. Pro děti byly bezpochyby největším zážitkem jesličky v kostele. Hospodyňky upekly vánočku, kterou měla rodina s čajem k večeři. Vánoce nebývaly, jak je známe dnes. Kapra s bramborovým salátem si nemohl jen tak někdo dovolit. Paní Anna Průchová vzpomíná, že na Vánoce jim vždy hraběcí rodina Schönbornových dala zajíce. Na stromečku měli navěšené pečené cukroví, různá kolečka a pak papírové barevné řetězy, po konci druhé světové války pak foukané skleněné ozdoby. A co jako dítě dostávala? Obvykle tužky, gumy, písanky a nějaký ručně pletený svetr, rukavice nebo saně V Průchovic obchodě bylo možné zakoupit kromě pečiva i krásné adventní kalendáře. Po půlnoci pak vsí procházel ponocný, kterému lidé dali oříšky, jablíčka nebo něco na zahřátí. Troubil každou hodinu. Mgr. Eva Klepsová Dolní Lukavice

10 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 10 Krátce z historie Mariánského sloupu v Přešticích Vítání občánků v Horní Lukavici V sobotu 14. listopadu 2009 se v Horní Lukavici v restauraci Na Zámečku sešli rodiče pěti nově narozených občánků, zastupitelé a hosté, aby přivítali nejmenší občánky obce. Hlavní projev k dětem i rodičům přednesl starosta obce pan Josef Dědič. O slavnostní atmosféru se postaraly děti souboru Lukaváček, který vede Mgr. Naďa Květoňová. Děti obdržely drobné dárky, finanční hotovost a pamětní listy, maminky dostaly květiny. Mariánský sloup se sochou Panny Marie dal zřídit přeštický děkan Adalbert Schramm v roce Vrcholovou sochu Panny Marie doplňovaly po stranách na konzolách stojící dvě menší sošky, vlevo sv. Václav a vpravo sv. Vojtěch. Socha sv. Vojtěcha původně stávala při silnici, v místě, kde je dnes pomník obětem II. světové války. V roce 2002 došlo ke krádeži sošky sv. Václava a poté byla do bezpečí před nenechavci uklizena i socha sv. Vojtěcha. Dnes nově osazené sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha byly vytesány jako věrné kopie soch původních. Sv. Vojtěch byl zhotoven podle dochovaného originálu, socha sv. Václava pak podle dostupných archivních materiálů Městského úřadu v Přešticích a Národního památkového ústavu v Plzni. Restaurátorské práce spojené s obnovou originálních partií tohoto barokního sousoší byly spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky pro obnovu kulturních památek. Tento ministerský program je administrován prostřednictvím obce s rozšířenou působností Přeštice. Věra Lukášová odbor školství, kultury a památkové péče MěÚ Přeštice O fotodokumentaci se zasloužil pan Karel Červený, zastupitel obce. Za poslední tři roky se obec Horní Lukavice rozrostla o 19 nových občánků. Obecní zastupitelstvo tuto skutečnost velmi oceňuje a přeje rodičům i dětem, aby se jim v Horní Lukavici dobře žilo. Dokladem této skutečnosti je i počet zajímavých akcí, které pro děti připravuje. Jaroslava Regnerová místostarostka obce Horní Lukavice Halloween v Řenčích Páteční setkání dětí a jejich rodinných příslušníků před naší dočasnou školičkou na sportovním areálu bylo v duchu strašidelném. Nikdo do poslední chvíle netušil, jaká překvapení jsou připravena a k čemu vlastně budou děti potřebovat baterku, kterou si měly přinést. Nejdříve děti společně s rodiči putovaly ve tmě za světélky. Úkolem bylo najít v okolí čtyři světélka s částí obrázku dýně. Po zdolání trasy byly pro děti připraveny balonky přání. Každé dítě si na svůj balonek napsalo svoje přání. Všechny balonky jsme pak společnými silami vypustili s přáním, aby se všechny sny a touhy dětí splnily. Jana Přibáňová, ZŠ Řenče KKC Přeštice Vás zve na Dostaveníčko s dechovkou ŠUMAVANKA od hodin Velký sál KKC Vstupné: předprodej 130 Kč (na místě 150 Kč) Křest knihy Historie obce Dolní Lukavice do roku 1945 Slavnostní křest knihy Historie obce Dolní Lukavice do roku 1945, rodačky Evy Klepsové, se uskutečnil dne 7. listopadu v 15 hodin v Haydnově domě na návsi v Dolní Lukavici. Kniha, která je již od středy 18. listopadu k zakoupení na Obecním úřadě v Dolní Lukavici, v knihkupectví v Přešticích a v knihkupectví Chmela na Americké třídě v Plzni, pojednává nejen o obecné historii, ale soustředí se také na památky v obci. Popisuje dnes již neexistující budovy a život v dávných dobách v Dolní Lukavici a jejím blízkém okolí, židovskou komunitu, spolky. Přečtete si zde i několik povídek a pověstí s Lukavicí spjatých, na své si přijdou i milovníci hudby, jedna z kapitol je věnována právě hudební minulosti. Křest slavnostně zahájil a celým pořadem provázel Mgr. Jiří Hlobil ve středověkém kostýmu (pozn. je PRODEJ SUDOVÉHO VÍNA dobré sudové víno nejen Z MORAVY lahvová vína suchá,polosladká i sladká vèetnì LEDOVÉHO VÍNA Komenského 80 vše za dobré ceny!!!! Pøeštice členem souboru středověkých písní Gutta), který následně předal slovo starostovi obce Dolní Lukavice. Odpoledne se neslo v uvolněné atmosféře, v průběhu pořadu jsme se ocitli v minulé době, a to jak historickými kostýmy, tak středověkou hudbou. Sama autorka se během jedné písně proměnila v hraběnku a přišla v krásném historické kostýmu. Pořad byl proložen čtením z knihy, hudbou souboru středověkých písní Gutta a rozhovory s autorkou a starostou obce. Kniha měla hned tři kmotry: pana starostu obce Dolní Lukavice Vítězslava Opálka, grafika knihy pana Michala Böhma a paní Věru Kokoškovou, bývalou ředitelku Kulturního zařízení Přeštice. Večer byl ukončen autogramiádou, kde autorka nejen podepisovala knihy, ale také rozdávala pamětní listy. Ing. Radek Hora, Dolní Lukavice Dominiček Švajcr, Kačenka Brechličuková, Karolinka Turečková, Alenka Krpálková, Eliška Bušková (zleva) Křest knihy o historii obce Dolní Lukavice se uskutečnil v Haydnově domě za účasti (zleva) kmotra knihy pana Vítězslava Opálka, průvodce křtu Jiřího Hlobila, autorky knihy Evy Klepsové a kmotry paní Věry Kokoškové. Foto Hana Klepsová Vítání občánků zpestřily svým vystoupením děti ze souboru Lukaváček. Foto: Karel Červený RPSN od 199,71% Stačí jednou zavolat! O 96O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce k _140x100_personal_cb.indd :38:57

11 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 11 Oddíl národní házené TJ Přeštice ukončil mistrovské soutěže ročníku 2009/2010 Přeštické béčko žen obsadilo po podzimu třetí místo v oblastním přeboru 1. Tymákov B 170: bodů, 2. Blovice B 187: b. 3. TJ Přeštice B 212: b. Muži B jako nováček neokusili porážku v OS 1. tř. V posledním utkání na domácím hřišti hostili rovněž do té doby neporažený celek Kyšic A. Ve velice kvalitním utkání Přeštice zvítězily 21:19 a vévodí tabulce Oblastní soutěže. 1. TJ Přeštice B 242: bodů, 2. Kyšice A 243: b., 3. Kyšice B 232: b. V oblastních soutěžích mládeže si oddíl národní házené TJ Přeštice vede nejlépe v kategoriích dorostenek a dorostenců. Zde už je podzimní část dohraná a obě družstva jsou na prvních místech, když neztratily ani jeden bod. dorostenky: 1. TJ Přeštice 134:38 10 bodů, 2. Tymákov 4 body (nemá odehrána všechna utkání) 3. Blovice 73:75 4 b. dorostenci: 1. TJ Přeštice 118:81 10 bodů, 2. Stupno 115:97 8 b., 3. Příchovice 123:102 6 b. Přáním je medaile Přeštické noviny vám přinášejí rozhovor Petra Šatry s trenérem družstva 1. ligy žen národní házené m. n. h. Stanislavem Zadražilem. V říjnu skončila podzimní část sezony národní házené. Dobře si vedly přeštické prvoligové ženy. Zakončili jsme vítězstvím, mohli bychom říci dobře. Ale vše nevyšlo podle představ. Výborně nám vyšel začátek, šest kol jsme nepoznali porážku a okupovali první příčku tabulky. I to pro nás bylo nové, děvčata se musela učit hrát pod tlakem vedoucího celku. To jsme dříve neznali. Na závěr jsme měli nalosované nejtěžší soupeře a nějaké body ztratili, zbytečná byla prohra v Rokytnici, nezvládli jsme také utkání s Dobruškou. Jsme čtvrtí s jednobodovou ztrátou na druhé místo. Podzim je za námi a co bude dál? Ještě je zapotřebí dodat, že máme výborné obranné řady, podle obdržených branek druhé nejlepší. Nyní už začala zimní příprava. Je důležitá, protože obhajujeme vítězství v Českém poháru. Takže zatím je zaměřena převážně na herní činnost, souhru, střelbu. Čtvrtfinále Družstvo 1. ligy žen oddílu národní házené TJ Přeštice. Starší žáci vedou rovněž tabulku Oblastního přeboru, ale hrají mimo soutěž 1. TJ Přeštice 112:80 12 bodů, 2. Tymákov 189: b. 3. Nýřany 152: b. Starší žačky obsadily 3. místo v Oblastním přeboru 1. Příchovice 184:70 16 bodů, 2. Tymákov B 154:62 14 b. 3. TJ Přeštice 87:85 10 b. Nejmladší kategorie mladší žačky a mladší žáci obsadili shodně 7. místo po první části mistrovských soutěží v Oblastním přeboru. mladší žačky: 1. Tymákov 197:83 16 bodů, 2. Plzeň-Újezd 132:90 10 b. 3. Štěnovice 116:91 10 b. 7. TJ Přeštice 116:113 6 b. mladší žáci: 1. Plzeň-Újezd 142:72 18 bodů, 2. Nezvěstice 126:89 14 b. 3. Tymákov 155: b...7. TJ Přeštice 75:79 6 b. Stanislav Zadražil organizační pracovník oddílu národní házené TJ Přeštice Českého poháru hrajeme v lednu. Proto vlastní hrubá fyzická příprava začne až v průběhu ledna, vyvrcholí koncem února čtyřdenním soustředěním na horách. Zatím jsme vůbec nehovořili o hráčkách? Sestava se oproti minulé sezoně nezměnila, kádr zůstal pohromadě. Navíc část zápasů odchytala Soňa Zadražilová, zapojily se dvě dorostenky, Volfová a Boudová. Nyní už bude záležet na nich, šance určitě dostanou. Připomeňme hráčky jmenovitě brankářky Helena Klinerová, Jitka Kripnerová, Soňa Zadražilová, obrana m.n.h. Lenka Mrnková, Václava Skálová, Lenka Zadražilová, Pavlína Stehlíková, Hana Horáková, Kamila Boudová, útok m.n.h. Šárka Bradová, Jitka Živná, Eva Krouparová, Ivana Šrámková, Hana Volfová a Veronika Voláková. Zbývá poslední otázka co dál? Soutěž máme rozehranou dobře, chceme skončit po základní části mezi nejlepšími čtyřmi a tím postoupit do play off a boje o medaile. V Českém poháru postoupit do finálového turnaje. Co bude dál se uvidí. Město Přeštice vás zve na Foto: archiv oddílu národní házené Adventní trh od 9.00 hodin Masarykovo náměstí Hodnocení podzimní části 1. ligy mužů roč. 2009/2010 TJ Přeštice Přijďte fandit florbalistům Florbalový klub Přeštice pořádá v sobotu od 9.00 hodin 5. ročník vánočního turnaje ve florbale. Turnaj se koná v tělocvičně ZŠ Na Jordáně. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Příznivci florbalu, přijďte fandit přeštickému klubu! ANDÌLSKÁ KRÁSA kosmetické studio Zdenka Taišlová Komenského 80 Pøeštice Zveme Vás na profesionální ošetøení kosmetikou Syncare Podzimní část sezóny odehrál prvoligový celek s velmi nevyrovnanými výkony. Pouze tři vítězné zápasy: s Příchovicemi 23:18, s Čakovicemi 23:14 a s Litohlavy 17:15 je méně, než se čekalo. Výborná utkání se uhrála s družstvy z absolutní špičky nejvyšší soutěže: s Plzní Újezdem 16:17, s Nýřany 17:18 a s Krčínem 17:18, ale vždy chyběl malý kousek k zisku alespoň jednoho bodu. Nejvíce nás na podzim, jak se ukázalo, trápil útok. V zápasech, kdy vstřelíme 10 či 13 branek nemůžeme očekávat výhru, což se stalo ve zbývajících utkáních. I s rozličnými podmínkami, především při venkovních zápasech, jako je počasí nebo povrch mají naši muži nemalé problémy. Kladem podzimu byla až na několik vyjímek hra obrané formace v čele s oběma brankáři. Doufáme, že v zimní přípravě dokážeme náš celek připravit na jarní část sezóny a odstranit největší nedostatky. Takto zhodnotil první část nejvyšší soutěže vedoucí družstva pan Martin Chmelík. Na podzim základ kádru tvořili brankáři Tomáš Chmelík a Václav Majer, obránci Tomáš Hajžman, Karel Zeman, Kamil Tušek, Ondřej Šik a Jan Kraus. Nejlepším přeštickým střelcem podzimní část I. ligy je Kamil Šelep s 58 brankami, následuje Rudolf Lang s 55 brankami, dále ještě góly stříleli Sláva Hájek 41, Radek Ausberger 25, Tomáš Urban 11 a Karel Šrail 12. Vzhledem k tomu, že jsme měli tři hráče na hostování a ti nebyli k dispozici pro všechny zápasy, využili jsme i těchto hráčů B týmu nebo dorostu - brankářů Václava Fořta a Gabriela Kováče, obránců Jaroslava Turnera a Matěje Gruzsky a mladého nadějného útočníka Pavla Kydlíčka. S těmito jmenovanými hráči bude počítat trenér pan Václav Hajžman i do jarních odvet. Prvoligoví muži zatím po podzimní části zaujímají 9. příčku, se 6-ti body, když za nimi jsou Vítkovice, Příchovice a Litohlavy. Na osmé místo, které zaujímá Svinov, ztrácí 2 body. Na sedmé Čakovice to je již 5 bodů ztráta.. Skóre Přeštice mají pasivní 202:212. S počtem nastřílených branek jsou mezi nejhoršími. Méně branek nastřílely celky Vítkovic, Příchovic a Svinova.. Za to zadní řady naopak patří s 212 brankami mezi nejlepší na 5. místě. Stanislav Zadražil organizační pracovník oddílu národní házené TJ Přeštice Školení rozhodčích národní házené III. třídy v Přešticích Ve dnech 7. a 8. listopadu 2009 se uskutečnilo ve sportovním areálu národní házené TJ Přeštice školení rozhodčích III. třídy, které pořádala z pověření Svazu národní házené Praha západočeská oblastní soutěžní komise Plzeň. Školení se ve dvou dnech zúčastnilo celkem 24 uchazečů. Z toho bylo 15 ze západočeské oblasti, konkrétně z Ejpovic, Nezvěstic, Oseka, Tymákova, Štěnovic, Nýřan, Záluží, Plzně a Přeštic. Též se zúčastnilo 9 uchazečů z Bakova, Čakovic a Modřan. Jednalo se o mladou generaci ve věku let, složenou z 18 chlapců a 6 děvčat. Největší skupina byla ve věku let. Pod vedením ředitele akce pana Jaroslava Holého vedli výuku zkušení lektoři, prvoligoví rozhodčí, trenéři a dlouholetí hráči, pánové m.s. Petr Tausche a m.n.h. Stanislav Zadražil. V sobotním programu, který trval celých 11 hodin, se mimo teoretických přednášek v učebně dostalo i na dvouhodinovou praktickou ukázku sporných situací přímo na hřišti národní házené TJ Přeštice. V nedělním programu již za přítomnosti předsedy KR SNH pana Aleše Lišky uchazeči absolvovali ostré testy z pravidel NH, a dále stále více oblíbenější fyzické prověrky. Ke spokojenosti ředitele akce a všech zainteresovaných všichni uchazeči byli zejména v teoretických znalostech z pravidel národní házené velmi dobře připraveni a po právu všichni úspěšně splnili požadavky pro získání odbornosti III. třídy rozhodčího národní házené. Závěrem velké poděkování patří též všem organizátorům akce a zejména předsedovi oddílu panu Karlu Tuškovi za kvalitní přípravu podmínek pro školení, zajištění již zmíněných prostor a též zajištění ubytování, stravování a dalšího servisu pro účastníky z ostatních krajů. Stanislav Zadražil oddíl národní házené TJ Přeštice Přijďte na Den s Aktiviosem Přeštické náměstí se ve středu 9. prosince promění ve sváteční vánoční trh a atmosféru umocní již tradiční zpívání u stromečku. Kdo se bude chtít ohřát, seznámit se či popovídat s námi o probíhajících i připravovaných aktivitách naší místní akční skupiny Aktivios, zahrát si a zasoutěžit o drobné ceny, přijít s nápadem a odejít s možností na finanční podporu k jeho zrealizování či si jen zpříjemnit předvánoční čas, přijďte, malí velcí, za námi do KKC v Přešticích ve středu 9. prosince na Den s Aktiviosem. Těšíme se na Vás a přejeme pohodový čas adventní. Místní akční skupina OS Aktivios mistr kovářský (kované šperky, ale i vytahování nářadí), dřevěné hračky, cukrovinky, vánoční ozdoby, leštěné kameny, svíce malované, svíčky modelované, medovina, punč, svařené víno, dřevěné zbraně, udírna, keramika, staročeské trdlo, sýry, výrobky z medu, šperky, bižuterie společné zpívání pod stromečkem flašinetář, Dechový kvintet ZUŠ Přeštice, Rangers (Plavci), Skaláček, Skalka, Přeštické flétničky, Hlásek, Carmina.

12 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 12 Kulturní a komunitní centrum Přeštice Vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok. Mnoho radosti při našich kulturních akcích a samé dobré zprávy v Přeštických novinách. Žáci ZŠ Řenče slavili úspěch na Juniorfestu 2009 Již se stalo tradicí, že se naše málotřídní škola zúčastňuje soutěží vyhlašovaných organizátory mezinárodního dětského festivalu Juniorfest. V letošním roce tomu nebylo jinak a na téma Krkonošské pohádky se sešlo velmi mnoho pěkných prací, ze kterých bylo těžké vybrat ty nejzdařilejší. Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se školního kola zúčastnili. A jak to v Horšovském Týně dopadlo? Ve 2. kategorii se umístil na 1. místě Filip Janota (1. ročník) a zvláštní ocenění si odnesl Lukáš Duchek (3. ročník). Srdečně blahopřejeme. Mgr. Jindřiška Červená ředitelka ZŠ Řenče ZŠ Řenče pořádá ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku v termínu od do a nabízí volná místa. Místo pobytu: Omišská riviéra Ubytování: luxusní apartmány Cena: plná penze včetně pitného režimu 5800 Kč S dětmi mohou cestovat i rodiče za stejnou cenu jako dítě. Závazné přihlášky a záloha 1000 Kč do Informace na tel.: , Navštivte nové internetové stránky obnoveného souboru Úhlavan Oprava V listopadovém vydání Přeštických novin jsme v článku Přeštice oslavily vznik ČSR chybně uvedli, že Mariánský sloup na Masarykově náměstí je raně gotický. Sloup však označujeme za raně barokní. Čtenářům se za chybu omlouváme. (red) PŘEŠTICKÉ NOVINY vydává Město Přeštice Sídlo redakce Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, Přeštice, tel Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 2000 výtisků. Cena za 1 výtisk 6 Kč. Roční předplatné 180 Kč. Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC Přeštice. Litografie 6 X s.r.o. Tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č /95. Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková. Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři.

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012

Město Kralupy nad Vltavou. Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou. č. 2/2012 Město Kralupy nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2009 Datlík č. 5 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 5.12.2009 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: SO 16.1.2010 od 17:30, Coffee shop restaurant,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O B E C V Ě T Ř N Í Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území obce Větřní Zastupitelstvo obce Větřní se na svém 7. zasedání konaném dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/ Zastupitelstvo města Třince se na svém 14. zasedání konaném dne 20.09. usnesením č. 14/399/ usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a d) a ustanovení 84 odst.

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost Obec Tuklaty Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více