MHD Přeštice změny od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MHD Přeštice změny od 13. 12. 2009"

Transkript

1 Roèník XV. PROSINEC 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DACHL CUP ŽEROVICE str. 4 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v letošním roce 2009 se naposled setkáváme ve sloupku Slovo starosty. Za několik dní se rozloučíme s rokem, který byl svým způsobem výjimečný. Výjimečný tím, že po několika letech prosperity a bezstarostného života se i v České republice naplno začaly projevovat dopady celosvětové hospodářské krize, které zasáhly každého z nás. Její projevy nejsou jen ekonomického rázu, ale projevují se celkově v náladě ve společnosti. Tento článek však neslouží k tomu činit rozbory a příčiny stávající situace, ale spíše k ohlédnutí za již brzo proběhlým rokem v našem městě. Chtěl bych se dotknout v krátkosti některých témat, která zajímají či zajímaly mnohé občany. Prvním z nich je umístění přechodu pro chodce v místech nově vybudovaných autobusových zastávek Na Chmelnicích. Po výzvě a následném osobním jednání s vedoucím odboru dopravní policie Krajského ředitelství policie západočeského kraje sděluji konečné stanovisko policie k tomuto tématu, jenž vychází z celorepublikové strategie nahrazování přechodů na okrajích intravilánu měst a obcí místy pro přecházení. Dle policejních statistik dochází na přechodech pro chodce k většímu počtu úrazů než na místech pro přecházení. I tyto statistiky podporují stanovisko policie, že přechod v tomto prostoru nedoporučí. Jak jsem se již zmínil v předešlých článcích, Město Přeštice podalo několik žádostí do evropských fondů. V prvních listopadových dnech byly zveřejněny výsledky a přidělené finanční prostředky. K velkému překvapení z podaných projektů nebyl žádný uveden v seznamu přidělených prostředků. Město po obdržení oficiálního oznámení podá žádost o podrobnou zprávu, kde jsou důvody nepřidělení žádosti. Již na první pohled je vidět ohromný nepoměr mezi vítěznými projekty na jihočeské a plzeňské straně. A bohužel, tento nepoměr není jen ve výsledcích 5. výzvy. Po přehodnocení projektů budou některé z nich opětovně podány do 7. výzvy. Na počátku prosince byla opětovně otevřena zcela zrekonstruovaná budova v Sedláčkově ulici. Věřím, že nové prostory výrazně zlepší podmínky pro lékaře i pacienty. Během dvou let se podařilo zrekonstruovat obě budovy, kde sídlí ordinace většiny lékařů a doplnit je o bezbariérové přístupy. Dokončením úprav chodníku a okolí v Hlávkově ulici byl také odstraněn dlouhodobý problém vhodného přístupu do této lokality i jedno z míst, kterým se zrovna naše město chlubit nemohlo. Následující rok můžeme bez nadsázky nazvat rokem volebním. Je jistě předčasné již nyní dělat hodnocení, ale v době, kdy lidé v duchu hodnotí a sumírují předešlé období, by možná trošku času stálo za to se zamyslet, jak jsou plněny volební sliby stran a seskupení na naší komunální scéně. Rok 2010, který se nezadržitelně blíží, nebude jistě rokem jednoduchým. Na druhou stranu vstupovat již na počátek nového období s přehnaným pesimismem není asi ten nejlepší start. To platí samozřejmě i o přehnaném optimismu. Proto Vám všem přeji optimisticko realistický pohled do příštího roku 2010 a dobrý start, který dá nejlepší základy úspěšnému celému následujícímu roku. V novém roce Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a klidu, lásku Vašich bližních a na závěr jedno malé velké přání. Ani v roce 2010 nezapomeňte na usměv. Mgr. Petr Fornouz starosta MÓDNÍ PŘEHLÍDKA str. 6 MHD Přeštice změny od Město Přeštice jako zřizovatel MHD Přeštice pravidelně v jednotlivých čtvrtletích vyhodnocuje vytíženost jednotlivých linek. Tato vyhodnocení jsou základem pro případné úpravy pro následující rok. Město v roce 2009 doplatilo ztrátu kolem 300 tisíc korun. Jsme rádi, že městská hromadná doprava našla množství zákazníků a pro přilehlé obce spadající pod Přeštice zlepšila dopravní obslužnost a dostupnost do Přeštic. Od 13. prosince dojde k částečné změně v organizaci MHD Přeštice. Po vyhodnocení celoroční využitelnosti linek č. 1 odjezd v 5.30 hod. z Masarykova náměstí a č. 6 odjezd ve hod. z Masarykova náměstí, bylo rozhodnuto o jejich zrušení. Naopak, linky č. 2 a č. 5, které zajížděly v pondělí, středu a pátek do Skočic a Žerovic, byly velice využívané, proto dojde k jejich rozšíření na všechny pracovní dny. Od bude zrušena linka č. 1 a č. 6, linka č. 2 a č. 5 bude ve všech pracovních dnech zajíždět do části Přeštic, obcí Skočice a Žerovice. Časy odjezdů se nemění. Tyto a další informace naleznete v jízdních řádech na zastávkách MHD Přeštice. Mgr. Petr Fornouz, starosta Město Přeštice ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem Přeštice uspořádalo u příležitosti 20. výročí sametové revoluce Slavnostní akt. Dne 17. listopadu se účastníci sešli u sochy T. G. Masaryka a poté se společně vydali v průvodu s lampiony do Městského parku (na snímku), kde měli možnost poslat přání do nebe formou horkovzdušného lampionu. Součástí akce byla soutěž o nejoriginálnější lampion a diskotéka pro děti. Text KKC Přeštice/foto Josef Kubát Rekonstrukce lékařského domu v Sedláčkově ulici se chýlí ke konci Po celkové rekonstrukci lékařského domu v Husově ulici č. p. 760 v loňském roce byla spuštěna rekonstrukce druhého lékařského domu v majetku Města Přeštice. Obdobně jako loni se podařilo i letos poslanci p. ing. Jiřímu Papežovi získat dotaci ze státního rozpočtu na tuto rekonstrukci. V prvém případě to bylo 2,5 mil. Kč, na dům v Sedláčkově ulici 5,5 mil. Kč. Celkové náklady na rekonstrukci celé budovy dosáhly částky 14 milionů Kč. V budově byly kompletně vyměněny veškeré rozvody elektroinstalace, vodovodní a odpadní rozvody. Zároveň z hlediska budoucí ekonomiky provozu byly odděleny jednotlivé větve topení a vyměněny jeho veškeré rozvody a radiátory. Rekonstrukce se týkala i podlah, výměny oken a dveří, rekonstrukci veškerých sociálních zařízení a ordinací včetně čekáren. Rekonstrukce se nevyhnula ani střeše, která byla z velké části pokryta novou krytinou včetně zateplení. Zcela nový kabát dostalo pracoviště rentgenu, tak, aby odpovídalo přísným předpisům pro toto pracoviště. Celá budova byla udělána bezbariérově a doplněna výtahem pro hůře mobilní pacienty, kteří navštěvují odborné lékaře v 1. patře. Během rekonstrukce se řešily i problémové situace, které se vyskytly. Bylo to především z důvodu toho, že stav nebyl zanesen v dostupné projektové dokumentaci, nebo tato dokumentace na některé části zcela chyběla. Z těchto důvodů byl termín realizace prodloužen na nezbytně nutnou dobu. Na počátku prosince dojde k nastěhování odborných lékařů z provizorních prostor na Masarykově náměstí zpět do Sedláčkovy ulice. Žádáme proto pacienty, aby si u svých lékařů zjistili ordinační hodiny. Věřím, že hlavní cíl celé rekonstrukce budovy, a to je zlepšení prostředí pro lékaře i pacienty, se podařil. Zda ano, prověří až praxe. A přání na závěr? Pevné zdraví, ať těchto prostor využíváme jako pacienti co nejméně, ač jsou sebekrásnější. Mgr. Petr Fornouz, starosta SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ str. 10 Dovětek k Lidlu aneb Demokracie po přešticku Přiznávám, že jako zaměstnanec města mám vždycky lepší informace o dění ve městě než mohou mít ostatní občané. Ti se sice mohou kdykoli na cokoli na radnici zeptat, ale naprostá většina to neudělá a pak se logicky stávají oběťmi všelijakých zaručených zpráv, pověstí, drbů a fám. Rozum se sice mnohdy vzpírá, ale: je toho plná vesnice, tak to musí být pravda. Záměr firmy Lidl (nikoli záměr vedení města) nám v Přešticích dostatečně rozhýbal veřejné mínění. Nebyl to nápad z hlediska většiny občanů dobrý, přesto jej podle mého názoru nelze mít firmě za zlé. Každý podnikatel přece zkouší realizovat své podnikatelské záměry, ale musí také počítat s tím, že ne každý záměr vyjde. Lidl to u nás zkusil, nevyšlo to, může to zkusit jinde. Mnozí tvrdili, že zastupitelé mohli tento záměr zamítnout hned a nemuseli se ptát občanů na jejich názor. Co by za to občané jiných měst dali, kdyby se jich jejich zastupitelé ptali. Z poslední doby mě napadá například případ golfového hřiště v Klánovickém lese nebo výstavba obchodního domu na parkovišti v Košutce. My u nás o to ale asi nestojíme, koneckonců ať zastupitelé rozhodnou tak nebo jinak, vždycky se najdou tací, kteří naprosto přesně vědí, že je to špatně. I v případě Lidlu jsme si napřed přečetli či si vyslechli informace o tom, kolik kdo od Lidlu za prosazení záměru dostal. Když byl ovšem záměr definitivně zamítnut, hlas lidu (odposlechnuto v místní kavárně) zněl: málo jim nasypali, tak to tedy zamítli. Vrcholem demokratického přístupu k projednávání problému byl jeden občan, který při předčasném opouštění veřejného projednávání pozdravil osazenstvo předsednického stolu vulgárním gestem Topolánkovy jedničky. Naše demokracie má letos dvacáté narozeniny. Kolik let ještě budeme potřebovat, kolik generací musí ještě vyrůst, abychom byli schopni spolu mluvit a navzájem si naslouchat bez podezírání, závisti, pomluv a vulgarit? Bez ohledu na výše uvedené přeji všem čtenářům Přeštických novin příjemné vánoční svátky. Eva Česáková, tajemnice MěÚ Město Přeštice vyhlašuje diskusní téma pro měsíc prosinec Máte pocit, že je od doby zřízení městské policie ve městě bezpečněji? Vyjádřit svůj názor k tématu můžete v diskusním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 Vážení občané, PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 2 Městský úřad Přeštice, obor správní a dopravní, Vás touto cestou v dostatečném časovém předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni si tyto dle ustanovení 134, odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyměnit. Dále pak jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích rovněž také vyměnit a to do 31. prosince V zájmu úspěšné výměny shora uvedených řidičských průkazů bez stresových situací či jiných problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády do jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné doložit stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, l fotografii předepsaného formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. Bc. Daniel Novotný odbor správní a dopravní Informace Městského úřadu Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc říjen 2009 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 90 událostí. Celkem bylo zjištěno 164 přestupků: řešeno blokově 88 oznámeno správnímu orgánu 4 řešeno domluvou 63 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 16 oznámení bodovaného přestupku 3 Ostatní činnost: na Masarykově náměstí bylo nalezeno kotě, o které se nikdo dosud nepřihlásil, a proto bylo předáno novému majiteli, v Hlávkově ulici odchycen sražený pes, který musel být veterinářem utracen pro jeho zranění, které nebylo slučitelné se životem na území města bylo zjištěno 7x poškození svislých dopravních značek, 1x nefunkční semafory předáno k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ proveden 5x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, narušení veřejného pořádku 3x věc vyřízena na místě, 2x předána dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR na území města nalezeno: 1x svazek klíčů, 2x jízdní kolo, 1x nepojízdný motocykl bez RZ, 1x OP předáno na MěÚ hospodářský odbor, odbor správní a dopravní výjezd na pachatele drobné krádeže (zaměstnance prodejny) zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc na místě vyřešena blokovou pokutou v noci z zajištění ostrahy RD v obci Žerovice místo požáru, aby zde nedošlo k páchání trestné činnosti a k novému vzplanutí dne zajištění veřejného pořádku na Masarykově náměstí při akci Přeštický kanec dne proveden dohled při úklidu města prováděné MěÚ hospodářský odbor Z další činnosti uvádím: Dne při hlídkové činnosti zjištěno v Poděbradově ulici rozbité PP okno u vozidla Škoda. Zajištěno místo činu, přivolána Policie ČR, které byla věc na místě předána. Dne ve večerních hodinách vyjela hlídka na oznámení popíjející mládeže mezi garážemi v ulici K Viaduktu. Poté se hlídka přemístila na Havlíčkovo náměstí, kde docházelo k rušení nočního klidu produkcí hlasité hudby linoucí se z nočního baru. Dne 8. a byl proveden v nočních hodinách společný výjezd hlídky MP a Policie ČR při narušování veřejného pořádku cizinci na ubytovně v Hlávkově ulici a místní mládeže ve Spolkovém domě, kde mělo dojít ke krádeži a rvačce. Na místech byl zjednán pořádek a vše předáno dle věcné příslušnosti hlídce Policie ČR. Dne byl zjištěn v Pobřežní ulici únik provozních kapalin oleje z odstaveného traktoru na betonovou dlažbu. Provozovatel odchytával kapalinu do nádob, čímž je zřejmé, že o úniku kapalin věděl, ale nezjednal nápravu. Na místo přivolán HZS Přeštice, který provedl zasypání skvrn a provozovatel byl dle věcné příslušnosti oznámen na OSD MěÚ k vyřízení. Dne v ranních hodinách nalezla hlídka v křižovatce ulic Gagarinova Palackého na Policie České republiky na jižním Plzeňsku 4. díl: Dopravní inspektorát Dopravní inspektorát územního odboru vnější služby Plzeň-jih má působnost v celém okresu Plzeň-jih a to i v částech, které byly nedávno přičleněny do okresu Plzeň-město (Starý Plzenec a okolí). Nespadá sem ovšem dálnice D5, která je v působnosti dálničního oddělení. Okresními sousedy jsou okresy Plzeň-město a Plzeň-sever na severní hranici okresu, dále okresy Tachov a Domažlice na západní hranici, okres Klatovy na jižní hranici, okresy Strakonice a Příbram na hranici východní a na severovýchodě pak okres Rokycany. Dopravní inspektorát spolupracuje se všemi obvodními odděleními. Tato syntéza je nepostradatelná zejména při událostech, jako jsou dopravní nehody většího rozsahu nebo dopravně bezpečnostní akce. Dopravní inspektorát Plzeň-jih sídlí v Plzni, na Anglickém nábřeží, kde je rozdělen na dvě hlavní skupiny: skupina silničního dohledu a skupina dopravních nehod. Inspektorát má také svého komunikačního inženýra, který schvaluje silniční úpravy, nové silniční stavby apod. SKUPINA SILNIČNÍHO DOHLEDU Nejvýznamnější prioritou této skupiny je stíhat neukázněné řidiče, kteří jsou svým jednáním nebezpeční svému okolí především svojí bezohlednou rychlou jízdou v rizikových místech, zvláště v obcích. Pomocí moderní techniky, jako je například tester na návykové látky, digitální alkotester, či laserový radar v kombinaci s novými rychlými vozidly, se dohledové skupině daří takové řidiče eliminovat a tvrdě trestat. Často se také můžeme setkat se součinností s hlídkami obvodních oddělení nebo s hlídkou skupiny dopravních nehod, ze které se pak stává likvidační pracoviště díky mobilní kanceláři lze i závažné přestupky, které se nedají vyřešit v blokovém řízení, ze strany policie vyřídit na místě. SKUPINA DOPRAVNÍCH NEHOD Tato skupina se zabývá důkladným šetřením dopravních nehod; takové šetření tvoří dvě fáze: první, ta nejdůležitější, je práce na místě dopravní nehody. To zahrnuje poskytnutí první pomoci, pokud se hlídka na místo dostaví jako první z IZS, ohledání místa dopravní nehody, fotodokumentace, zajištění stop, dechová zkouška (pokud je to možné), zjištění svědků apod. Nezřídkakdy se policisté setkávají s nepochopením ostatních kolemjedoucích řidičů, kteří musejí leckdy čekat v dlouhých kolonách kvůli zablokované vozovce. Policisté, zaměstnaní náročnou činností při šetření, se stávají terčem mnoha stížností, ba i nadávek. Když je tato práce hotova, přichází na řadu druhá fáze, administrativní. Ta je neméně náročná. Účastníci nehody mnohdy nespolupracují, vyviňují se, vyhýbají se šetření. Tato fáze spočívá ve výsleších, tvorbě plánků dopravní nehody, součinnosti se správními orgány nebo státními zástupci, a v dalších rozličných administrativních úkonech. DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT RADÍ A INFORMUJE, CO DĚLAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ Mnoho řidičů stále neví, kdy musí dopravní nehodu oznamovat a kdy nikoliv. Vězte tedy, že dopravní nehodu je účastník povinen oznámit v těchto případech: Došlo-li ke zranění osoby Vznikla-li jiná škoda, než na vozidlech (např. dopravní značka, plot...) Přesahuje-li škoda na některém z vozidel zjevně Kč (škody se nesčítají, platí vždy pro jeden vůz, tzn. že celková škoda může být i vyšší) Nelze-li zabezpečit obnovení provozu na komunikaci Pokud tedy nemusíte nehodu oznamovat, označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem, a pokud možno si oblečte výstražnou vestu. Můžete pořídit fotodokumentaci (např. mobilním telefonem) a co nejrychleji a bezpečně odstranit vozidla ze silnice tak, aby se obnovila plynulost silničního provozu. Ze zákona si pak musíte sepsat Záznam o dopravní nehodě, který získáte u své pojišťovny. Vřele doporučujeme ho vozit s sebou. Viník nehody by pak měl svoji vinu přiznat do kolonky poznámka vedle svého podpisu. Vyhnete se tak dalším potížím. Velmi mnoho řidičů zbytečně zatěžuje policisty např. tím, že si myslí, že pokud mají účast na dopravní nehodě s vozidlem, které není jeho (např. služební, leasingové), musí dopravní nehodu oznámit. Od již toto není nutné! Leckdy se však tak stane při velkých dopravních nehodách, kde jde často o lidské životy a hlídka pak není tam, kde je jí skutečně zapotřebí. APEL NA ŘIDIČE Apelujeme na všechny řidiče, aby respektovali pokyny a práci policistů při dopravní nehodě, aby pochopili svízelnou situaci, když čekají v koloně. Policisté se vždy snaží zprovoznit komunikaci co nejdříve! Dále apelujeme na bezohledné řidiče, kteří neposkytují pomoc, ačkoliv ji účastníci nezbytně potřebují, aby zastavili a pomohli. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc právě Vy. Kromě toho apelujeme na ty řidiče, kteří vidí např. vozidlo v poli a zavolají na linku 158, aniž by zastavili a přesvědčili se, zda je někdo zraněn. Takto nesmyslným jednáním je značně ztížena práce nejen policie, ale celého integrovaného záchranného systému! Je nezbytné podat alespoň základní informace: zda je někdo zraněn a jak, co nejpřesněji lokalizovat místo dopravní nehody, event. kde se nachází vhodné místo pro přistání vrtulníku, jak vypadá dopravní situace, uvést své jméno a příjmení. V zimních měsících pak doporučujeme používat zimní pneumatiky. Adhezní vlastnosti zimních pneumatik jsou v zimě značně lepší. APEL NA CYKLISTY A CHODCE Cyklisté a chodci jsou také účastníky silničního provozu, ale důrazně nedoporučujeme, aby se pohybovali po silnicích 1. třídy. Pohyb po těchto komunikacích je mimořádně nebezpečný! Zejména za tmy jde doslova o život!!! Dále apelujeme na cyklisty, aby si nezahrávali se životem a své jízdní kolo vybavili předepsaným osvětlením vpředu i vzadu. Řádově jde o investici kolem 300 korun. Lidský život má snad větší cenu! Cyklisté, využívejte stezky pro cyklisty!!! V případě výskytu neosvětleného cyklisty, nebo cyklisty na silnici tam, kde je stezka pro cyklisty a tuto nevyužijí, budou policisté tyto přestupky tvrdě postihovat. Chodci zase rádi chodí za tmy v tmavém oblečení tak, aby splynuli s vozovkou. Řidič pak vidí chodce na poslední chvíli a již nestihne reagovat a takové střety končí v 99 % tragicky. Chodci, pořiďte si alespoň reflexní náramky nebo šle; investujte těch pár desetikorun koupí těchto pomůcek do svého života, zachráníte si ho tím!!! ZÁVĚREM Dopravní policie je tu především proto, aby co nejvíce omezila nebezpečí na silnicích. V poslední době prosazujeme tendenci spíše radit, působit preventivně, než represivně, přechodu vozidlo Škoda, ve kterém seděla zoufalá žena, která se snažila vozidlo nastartovat. Na místě zjištěno, že žena natankovala do naftového motoru benzin. Hlídka vozidlo odtlačila mimo pozemní komunikaci a zajistila odbornou pomoc v servisu Škoda. To bylo drahé natankování! Dne v 1.30 hodin byl hlídkou MP kontrolován v ul. třída 1. máje řidič OA Renault, který nerespektoval dopravní zn. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Tento řidič nepředložil hlídce žádné doklady a představil se jako Jiří Paroubek ml., narozen r. 1853, bytem Moskva, Moskevskaja ulice. Jelikož nemohl hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost a z jeho úst byl cítit alkohol, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, které byla věc předána a řidič byl převezen na záchytnou stanici k vystřízlivění. Pak si již na své jméno vzpomněl. Městská policie přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků, pohodu domova, lásku všech blízkých a pochopitelně do roku 2010 co nejméně přestupků!!! Všichni si přejeme, aby ta další setkání s námi v ulicích našeho města nebyla pro vás jen nepříjemnou zkušeností nebo rozhořčením z udělené pokuty. Těšíme se, že se na nás budete obracet se svými problémy a rádi Vám dle našich možností pomůžeme. Na závěr bych chtěl poděkovat všem za připomínky, upozornění a náměty k naší práci a do nového roku s úsměvem!!! Děkuji. Pavel Hošťálek vedoucí strážník Městské policie Přeštice zaměřujeme se zejména na závažné přestupky. Žádáme všechny, aby dbali našich rad. Tato naše doporučení vycházejí z praxe v současné dopravě. Přispějete tím k bezpečnosti vlastní i všech spoluobčanů. Šťastnou cestu bez problému ať už autem, motocyklem, na jízdním kole nebo pěšky Vám přeje kolektiv dopravního inspektorátu Plzeň-jih. KONTAKT Policie ČR Krajské ředitelství policie západočeského kraje územní odbor vnější služby Plzeň-jih dopravní inspektorát Anglické nábřeží Plzeň tel.: Působnost DI Plzeň-jih. prap. Petr Windšedl inspektor SDN Součinnost obou skupin dopravního inspektorátu.

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 3 Blahopřejeme k životním výročím. VÝROČÍ 80 let Barbora TOUŠOVÁ Miloslava MAŠKOVÁ Helena SCHEJBALOVÁ Vlasta HRÁDKOVÁ Václav DUCHEK 85 let Jaroslav SOUKUP Václav LIŠKA Zastávka Libuše Soukupová (83), Anna Čivišová (86),Václav Berka (82) Žerovice, Vlasta Michalová (82), Vlasta Retyková (88), Jiřina Klasnová (84) Zastávka, Marie Velkoborská (86), Květoslava Altmanová (83), Karolina Homonická (87), Marie Zoubková (82), Václav Pešťák (84), Emilie Procházková (88) Žerovice, Alžběta Šmídová (84), Miroslav Münster (81), Božena Vítková (86), Vlasta Horská (81). Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. Josef Mašek Josef Šmůla Josef Tušek Marie Moulisová Václav Cicko ÚMRTÍ (1944) (1943) (1921) (1946) (1971) Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne v KKC Přeštice, Masarykovo náměstí 311 A/ volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Vladimír Frouz, Miroslav Vacek, Mgr. Antonín Kmoch. B/ schvaluje 1. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 o místních poplatcích Změnu katastrální hranice mezi k. ú. Horušany a k. ú. Skočice na pozemcích KN p. č. 1773/2 a KN p. č. 690/15, oba v k. ú. Horušany Dohodu města Přeštice a obce Soběkury o změně obecní hranice. 3. Obsah koncesního projektu se zapracovanými připomínkami pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v Přešticích a jejích přilehlých částech Skočicích, Žerovicích a Přešticích- Zastávce. 4. Změnu záměru vybudování technologického centra projektu egovernment ORP Přeštice. C/ pověřuje Bc. Jitku Klečkovou vedením kroniky místní části Žerovice. D/ zamítá záměr výstavby obchodního střediska LIDL v Městském parku v Přešticích. E/ bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za mezidobí. Mgr. Petr Fornouz, starosta Mgr. Antonín Kmoch, místostarosta Společenská kronika BLAHOPŘÁNÍ Koncem listopadu se dožívá významného životního jubilea, sedmdesáti pěti let, Karel Brunát z Přeštic, národní házenkář tělem i duší. Ani dnes nechybí na ligových zápasech mužů a žen, rád pochválí pěkný výkon, ale také kritickým hlasem často pronese hodnocení. Může si to dovolit, má zkušeností na rozdávání, protože národní házenou desítky let aktivně hrál. Patřil ke generaci hráčů, která svými výkony začala dostávat přeštickou házenou do širokého diváckého povědomí a připravila tak podmínky pro následnou zlatou éru přeštické mužské házené. Výrazných úspěchů dosáhl jako trenér žen a zejména trenér mládeže, když se věnoval střídavě mladším a starším žákům. Dovedl své svěřence k několika titulům krajských přeborníků, dále pak starší žáky ke dvěma republikovým zlatým medailím. V roce 1975 a 1979 se stali starší žáci vítězi republikového finále O pohár ÚV SSM. Jeho obětavá a úspěšná trenérská práce byla oceněna nejvyššími házenkářskými orgány udělením čestného titulu Zasloužilý trenér. Významně se podílel na založení tradice letních oddílových výcvikových soustředění pro žactvo. Byl dlouholetým obětavým oddílovým funkcionářem. Jeho házenkářské krédo: maximum úsilí věnovat mládeži se oddíl snaží naplňovat dodnes. Výbor oddílu národní házené TJ Přeštice chce i za celou házenkářskou veřejnost popřát Karlu Brunátovi k životnímu jubileu pevné zdraví, hodně štěstí, další příjemné sportovní zážitky na hřišti a úspěch v osobním životě. PODĚKOVÁNÍ Patnáctý říjen 2009 v hodin se stal osudným okamžikem pro naše rodiče B. a F. Jílkovy ze Žerovic, kde vznikl požár jejich rodinného domku. Jejich život mohl skončit opravdu tragicky, nebýt pana Václava Chmelaře, který svojí pozorností, duchapřítomností, obětavostí a okamžitým zásahem začal nejprve oheň hasit svými hasičskými přístroji, ale síly nestačily. Zavolal hasiče a rodiče vyvedl z hořícího domu, a tak jim zachránil život. Za velkou obětavost moc a moc děkujeme. Veřejně chceme poděkovat hasičskému sboru Přeštice, který zasahoval při požáru, který vznikl zkratem elektrické instalace, sousedům Jeslínkovým, u kterých naši rodiče přečkali kritické chvíle při požáru. Dále děkujeme starostovi MěÚ Přeštice p. Fornouzovi, který se i v osudnou chvíli dostavil na místo požáru a svým jednáním a přístupem podpořil to, aby se naši rodiče mohli co nejdříve vrátit domů. Mezi další obětavé občany Žerovic, kterým moc a moc děkujeme, patří J. Číž, J. Malík a pí Malíková, p. J. Sýkora provedení zednických prací, p. J. Klasna rozvod nové elektroinstalace a p. Jiří Sýkora, který zajišťuje dříví na krov i s dopravou, dále děkujeme za vyhlášení veřejné sbírky u občanů Žerovic. Ještě jednou se vracíme k p. V. Chmelařovi a jeho spolupracovníkům a děkujeme za zhotovení nového krovu, který již je smontovaný. Je neuvěřitelné, jak lidské neštěstí dovede lidi stmelit dohromady, jejich snaha a ochota pomoci bližnímu svému dovede být od srdce tak upřímná. Do sbírky uspořádané na pomoc pro B. a F. Jílkovy ze Žerovic č. p. 67 přispěly celé rodiny, jedna firma, občanské sdružení a samozřejmě i jednotlivci. Peněžní dar v hodnotě Kč osobně předali našim rodičům p. Jiří Sýkora a p. Josef Klasna do jejich rukou dne Byli tak dojati, že se rozplakali. V nouzi poznáš přítele!!! Upřímně všem moc a moc děkujeme za veškerou poskytnutou pomoc, peněžní, materiálovou i fyzickou! Vřelé díky manželé B. a F. Jílkovi, rodina Jílkova ze Skočic, rodina Písařova z Lužan. Blíží se Vánoce. Opět můžeme zhlédnout (již od první adventní neděle ) až do Tří králů 6. ledna 2010 v zahradě paní Jiřiny Andrlíkové v Příchovicích krásný betlém, který má již přes 170 figurek. Zároveň si dovoluji upozornit, že v nejbližší době budou v jízdárně zámku Kozel vystavovat betlémy členové Betlémářů Plzeňska, kteří mají své sídlo v Přešticích. Text a foto ing. Jiří Běl Podpora Plzeňského kraje včelařům Plzeňský kraj připravuje pro příští rok podporu začínajícím a stávajícím včelařům. Podpora může být čerpána podle dotačních pravidel na pořízení nových nástavkových úlů. Je určena pro zájemce starší 18 let, kteří mají trvalé bydliště na území Plzeňského kraje a jsou členy Českého svazu včelařů. Částka je limitována maximálně 12 tisíc Kč, minimální částkou 4 tisíc Kč. Žádost o dotaci mohou zájemci podávat na krajský úřad v průběhu ledna a února 2010, přesné podmínky budou zveřejněny na stránkách Naše základní organizace má v každé obci důvěrníka, který Vám může poskytnout informaci. Tuto podporu si musí každý zájemce o včelaření vyřizovat sám. V měsíci ledna a února proběhnou včelařské přednášky pro členy svazu i pro veřejnost v učebně Kulturního a komunitního centra v Přešticích. Termíny přednášek budou včas oznámeny. Karel Prach, předseda ZO ČSV o. s. Advent s Carminou Závěr roku je pro mnohé z nás obdobím stresu a shánění vánočních dárků. Častokrát pak zapomínáme na to, že advent má být pro lidi obdobím očekávání, uklidnění a zejména dobou, kdy si každý udělá čas sám na sebe a své blízké. Zkusme se tedy v průběhu hektického běhání a zařizování alespoň na chvilku zastavit a věnovat čas něčemu, co nás naplní pohodou a klidem. Takové chvilky nám i v letošním roce připraví přeštický pěvecký sbor Carmina, který během prosince uskuteční několik vánočních koncertů. Kromě klasických vánočních koncertů se letos můžete také přijít podívat na hudební ztvárnění živého betlému, se kterým se Carmina představí v Přešticích i v Plzni. Tradičním vyvrcholením vánočních vystoupení pak bude Rybova Česká mše vánoční, kterou Carmina a její hosté přednesou v přeštickém chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Přehled vánočních koncertů: hod. Štěnovice Vánoční koncert v kostele hod. Západočeské muzeum v Plzni 20 let s Carminou hod. Přeštice Vánoční zpívání u stromečku se skupinou Rangers hod. Řenče Vánoční koncert v kostele hod. Staňkov Vánoční koncert v kostele hod. kostel sv. Václava v Mostě Rybova Česká mše vánoční hod. Docela velké divadlo v Litvínově Rybova Česká mše vánoční hod. Plzeň ZOO Živý betlém hod. Přeštice schody u kostela Nanebevzetí Panny Marie - Živý betlém hod Přeštice kostel Nanebevzetí Panny Marie - Rybova Česká mše vánoční hod. Nezdice Vánoční zpívání u stromečku Srdečně Vás všechny zveme na naše koncerty a přejeme Vám příjemné a klidné prožití adventní doby. Gabriela Hájková, Carmina Město Přeštice vás zve na veřejné zasedání Zastupitelstva města Přeštice, které se koná dne 17. prosince 2009 od hodin ve velkém sále Kulturního a komunitního centra. Novì otevøené ANDÌLSKÁ KRÁSA MOŽNO I BEZ OBJEDNÁNÍ kosmetické studio SLEVA DO KONCE ROKU 10% Komenského 80 Pøeštice

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 4 Pionýry soutěžily v Žerovicích Nultý ročník sranda závodů DACHL CUP ŽEROVICE, který se uskutečnil za velkého zájmu 31. října, byl vymyšlen, jak jinak, v hospodě. Konkrétně na jedné z pravidelných schůzí motorkářů u Zlaté Husy, kde se schází každý čtvrtek velká parta motorkářů z Přeštic a okolí. Původně jsme chtěli uskutečnit závod cca 5 motorek značky JAWA, jedno jakého typu, ale jen o objemu 50 ccm. Naším záměrem bylo uspořádat sranda závod. Vítězem se měl stát závodník či závodníci, kteří ujedou ve vyznačené dráze nejvíce kol a během tří hodin. Pravidla zakazovala jakékoliv úpravy stařičkých pionýrů. Domnívali jsme se, že 3 hodiny nepřerušované jízdy vydrží jen málokterý stroj. Skutečnost nás však mile překvapila. Všichni závodníci pojali závody zodpovědně, stroje na závody připravili, a tak dojela většina z 36 startujících motorek, přestože jsou často starší 40 let! Ti, co neodolali a stroj vylepšili, jeli nakonec vlastní kategorii. Sériové a upravené stroje jezdily společně, ale byly hodnoceny jako dvě kategorie. Pravidla stanovila, že na jedné motorce mohli jezdit jeden, dva nebo tři závodníci. Většinou jezdily trojice kamarádů nebo rodinné dvojice (otec a syn, bratr společně s bratrem). Závodu se původně měli zúčastnit jen lidé z party. V průběhu realizace závodu jsme si však uvědomili, že by nám bylo líto nepozvat na akci i ostatní nadšence, a tak každý z party pozval několik kamarádů. Připravovaná akce posléze přitáhla pozornost nadšenců i daleko za hranicemi okresu Plzeň-jih a začali se hlásit motorkáři z blízka i z daleka a ze všech věkových kategorií. Nakonec se akce proměnila ve velkou společenskou akci. Vlastní závod se konal od 12 do 15 hodin. Ve večerních hodinách se v sále žerovické hospody uskutečnilo vystoupení 4 rockových kapel. Úspěšná akce skončila bez jediného problému v neděli ráno. Všem, kdo se dostavili jako závodníci i jako diváci, děkujeme za podporu. Rovněž bychom chtěli poděkovat obyvatelům obce Žerovice za možnost uskutečnění závodu a pomoc s organizováním závodů a sponzorům akce. Za rok, v září 2010, se uskuteční I. oficiální ročník s již vychytanými organizačními muškami. Tímto již předem zveme i nové zájemce. Mgr. Pavel Květoň spolupořadatel závodů Výsledky závodu neupravených strojů: 1. místo Vasta (Radobyčice) 2. místo Stojanovičovi (Roupov) 3. místo Sokolník, Veverka, Žabák (Přeštice přezdívky tří pořadatelů závodů) Kulturní podzim v Lužanech Tradiční setkání seniorů se uskutečnilo v sobotu od hodin v KD v Lužanech. Akce se zúčastnili nejen občané z Lužan, ale i z přilehlých obcí Zeleného, Zelená Hory a Dlouhé Louky. Úvodem promluvil starosta obce, který zároveň uvedl děti z kroužku mladých hasičů. Ty vystoupily s kulturním pásmem věnovaným učiteli a spisovateli Josefu Kožiškovi, rodáku z Lužan. Přednesly básně z jeho díla Ráno, které proložily zpěvem a hrou na flétny či trubku. Poté bylo všem podáno občerstvení a káva s koláči. Od obecního úřadu obdrželi všichni přítomní stolní kalendáře na rok Od hodin začali vyhrávat k poslechu i k tanci Plzeňští heligonkáři, kteří pro velký úspěch nastavovali ještě hodinu své produkce. Obecní úřad v Lužanech nemyslí jen na starší generaci, ale i na děti. Dne se uskutečnila drakiáda, které se bohužel pro špatné počasí zúčasnilo málo dětí. Ti, kteří přišli, si nejen pouštěli draka, ale mohli zhlédnout ukázku Sborník Pod Zelenou Horou uzavírá XII. ročník Také poslední letošní vydání našeho čtvrtletníku přináší pestrou všehochuť vlastivědných zajímavostí, z nichž vybíráme: V okénku výročí regionálních osobností je připomenut Karel Schwarz, autor dvou hrstí feuilletonů z rodných Přeštic svého mládí, z druhé poloviny 19. století. Fundované pojednání o fenoménu komponované barokní krajiny, která položila základ vzniku české kulturní krajiny, pochází z pera PhDr. Evy Heřmanové a dotkne se i Plzeňska. Poprvé se v hledáčku dopisovatelů sborníků ocitly blízké Dnešice. Nevelká obec překvapila nález mincovního pokladu, návštěva Benita Mussoliniho a historie nejstarší hospody U Brklů, která podle všeho už existovala před r. 1708, kdy je o ní první písemná zmínka. To ji jako zavedenou krčmu při obchodní cestě do Bavor kupoval nevolník Platz od generála benátské republiky Adama hraběte ze Steinau! Bc. Drahomíra Valentová se ve svém příspěvku zamýšlí nad tajemstvím létání modelu letadla J. Kratochvíla, který se této zálibě velmi intenzivně věnuje. Nakonec si všichni opekli vuřty. V sobotu se všichni malí i velcí sešli na návsi u pomníku v Lužanech k martinskému lampionovému průvodu. Úvodem si vyslechli zajímavosti o životě sv. Martina a poté se vydali po celé vsi s lampiony až k hasičské zbrojnici, kde na ně čekal čaj a martinské rohlíčky. Všechny děti obdržely ještě navíc v předstihu mikulášskou nadílku. A co čeká lužanské občany v nejbližší době? V pátek se uskuteční oslavy 40. výročí dostavby kulturního domu v Lužanech. V rámci těchto oslav proběhne od hodin ve zdejší škole Den otevřených dveří, od hodin divadelní představení Ochotnického kroužku Lužany a od hodin pak taneční zábava s kapelou Horalka. Věra Petrželková Kulturní komise OÚ Lužany kryptogramu z mramorové desky, která 116 let nedílně patřila k polosoše sv. Jana Nepomuckého na Zámostech. Ty desky byly totiž dvě a každá uváděla jiné datum osazení originálu sochy Antonína Brauna z r Který rok tedy platil 1866 nebo 1871? Pavel Motejzík ve třetím pokračování seriálu Záhady osobností Nepomucka pohotově reaguje na říjnový skon autora Černých baronů Miloslava Švandrlíka. Zdánlivě pohodový spisovatel rozhodně svým dílem nesdělil vše, co na Zelené Hoře zažil... K vánočnímu času patří ryby a k rybám rybníky. Jak zjistila Mgr. Eva Klepsová, v dobách největší slávy českého rybníkářství mívala Dolní Lukavice až šest rybníků a rybníčků. Kde se rozkládaly, k jakým účelům sloužily, a které z nich přetrvaly až do dnešních dob, popisuje v závěrečné kapitole sborníku PZH č. 4/09. Vychází počátkem prosince. Věra Kokošková Stoletá stařenka Ano, je to tak. Budova 2. stupně Základní školy v Merklíně u Přeštic slaví stoleté výročí. K této příležitosti se v sobotu otevřou dveře školy široké veřejnosti. Prohlídka školy se bude konat od h do h, kdy budou žáci školy prezentovat svoji celoroční práci. Zároveň v budově 1. stupně proběhne výstava obrazů olejomaleb pí uč. Tykalové, ukázka činnosti jejího výtvarného kroužku a také sborečku pod vedením pí uč. Hájkové. Ve školní družině budou připraveny soutěže a hry pro dětské návštěvníky. Také proběhne ve škole předvánoční jarmark, kde si mohou návštěvníci zakoupit drobné dekorační předměty vyrobené dětmi. Přijďte do Mateřského centra Od elektrifikace Dolní Lukavice uplynulo 85 let! Dne 15. května 1924 byla svolána schůze o elektrifikaci obce. Usneslo se, že elektrifikace bude provedena se Západočeským elektrikářským svazem za Kčs. V té době to bylo hodně peněz, a proto se obecní úřad rozhodl požádat občany o bezúročné půjčky. Jednu z nich poskytl Josef Kasl. Na stvrzence je uvedeno: Obecní úřad v Dolní Lukavici potvrzuje, že Kasl Josef, krejčí, Dolní Lukavice č. p. 50, složil dnes Kčs 150 jako bezúročnou V hod. se oslava přesune do budovy OÚ Merklín, kde vystoupí žáci školy v kulturním pásmu. Také se bude konat beseda s bývalými pracovníky školy. Oslavy doprovází tyto akce: výtvarná soutěž o nejhezčí obrázek školy, nejhezčí báseň o škole, sportovní soutěže nejzdatnější sportovec, turnaj v košíkové, obejmutí budovy školy, vysazení keře, měření obvodu školy, anketa o škole, vytvoření modelu školy, škola 21. století, vypuštění balónků s přáním škole. R. Tykalová ZŠ Merklín Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na akci Mikuláš v mateřském centru, která se bude konat ve čtvrtek od 9.30 hod. Děti navštíví Mikuláš a přinese jim mnoho dobrot, děti by měly Mikuláši zazpívat a zatancovat. V neděli od hod pro vás uspořádáme na evangelické faře Adventní zpívání, kam zveme každého, kdo má zájem zazpívat si známé koledy a prožít adventní atmosféru v příjemném prostředí. Ve čtvrtek od 16 hod. bude sloužena na evangelické faře vánoční bohoslužba pro děti a vánoční události budou převyprávěné jednoduchou formou i pro nejmenší. Zároveň budeme zpívat známé koledy a pro každé z dětí máme připravené malé překvapení. Chtěl bych ještě upozornit, že v evangelickém kostele v Merklíně se bude konat v neděli od hod. již tradiční dětská vánoční hra, která letos nese název Rodokmen Krista Pána, kdy vánoční události jsou zde přiblíženy netradičním způsobem. Na Štědrý večer se zde také koná od hod. půlnoční vánoční bohoslužba, na kterou je zvána široká veřejnost. Jan Satke evangelický farář Přeštice půjčku obci na zřízení elektrické sítě, kterážto půjčka jest ze strany půjčovatele nevypověditelná a obec může ji kdykoliv splatiti, nejpozději však až svaz elektrářský sám ji obci splatí. Starosta obce: Josef Červený, pokladník obecní: Baumruk. Dolní Lukavice byla první elektrifikovanou obcí v okolí a 29. června 1924 se poprvé elektrickým světlem rozsvítilo v pěti popisných číslech. Mgr. Eva Klepsová, Dolní Lukavice išt ní pe í

5 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 5 Poznámka k tzv. Chodníkové novele V říjnovém čísle Přeštických novin byl publikován článek Problém tzv. Chodníkové novely, jímž autor reaguje na zákon č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v němž informuje, že povinnost zimní údržby chodníků byla touto novelou, i přes odpor obcí, přesunuta z vlastníků nemovitostí přilehlých k chodníku na obec. Je otázkou, zda lze tzv. Chodníkovou novelu považovat za zdařilou (rozhodně její odůvodnění je tristní). Nicméně v té části, v níž snímá z vlastníků nemovitostí odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, je krokem správným směrem. V důsledku předchozí právní úpravy mohl totiž každý, kdo vlastní v zastavěném území obce nemovitost hraničící s místní komunikací a přiléhající k chodníku, ve zlomku okamžiku čelit soudnímu sporu o náhradu škody v desetitisícových částkách z titulu bolestného, ztížení společenské uplatnění, náhrady ušlého výdělku apod., v němž navíc od počátku nese výrazné důkazní a finanční břemeno. Právě tato tvrdost zákona vůči vlastníkům nemovitostí přilehlých k chodníku, nikoli samotná povinnost úklidu, byla předmětem odborné kritiky s doporučením přijetí nové moderní úpravy (např. zohledňující pojištění obcí). Rozhodnutí Zastupitelstva města Přeštice neupravovat v souvislosti s tzv. Chodníkovou novelou koeficienty daně z nemovitostí, jejichž zvýšení bylo obcím více či méně alibisticky doporučováno, je za dané situace zcela správné. JUDr. Daniel Baloun, advokát v Přešticích Kdo ukradl sochu U Vojtěcha a pokácel stromy? Obec Dolní Lukavice zpracovala v loňském roce odvážný projekt na záchranu a obnovu prvků drobné venkovské architektury obcí Dolnolukavicka. Ten byl místní akční skupinou Aktivios vybrán k realizaci a obec na něj získala téměř milionovou dotaci. Nyní je akce před dokončením, některé sochy jsou již dopraveny zpět na svá původní místa. Socha sv. Jana Nepomuckého z Krasavec bude po zakonzervování umístěna do kapličky a nahradí ji replika. Zcela nový bude také podstavec s křížem v Lišicích ve svahu směrem na Předenice, rovněž světecký sloup s reliéfní postavou sv. Pavla mezi obcí Dolní Lukavice a Horní Lukavice bude téměř nový. V poli jsme zachránili jen několik fragmentů ze soklu. K výrobě repliky poslouží světecký sloup s reliéfní postavou sv. Petra, umístěný na okraji Dolní Lukavice na Pajzovně. Ten také čeká na zaslouženou rekonstrukci, pokud získáme další dotaci, bude to do konce letošního roku. Do konce listopadu budou provedeny parkové úpravy a výsadba stromů v okolí opravených památek a nasvícení některých z nich. Mimo sv. Petra se jedná o 9 památek: k. ú. Dolní Lukavice: boží muka (sloup u kostela) žulový válcový sloup na vrcholu s křížkem (u křižovatky na Dnešice) masivní podstavec s kamenným křížem (U sv. Vojtěcha, u sil. I/27) pilíř s reliéfní postavou sv. Pavla (u H. Lukavice) k. ú. Lišice pilíř a kovový kříž s Ježíšem (na konci návsi u Trhlíků) podstavec s křížkem (vedle domu p. Macháčka) socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci s paměť. deskou (u řeky) k. ú. Krasavce socha sv. Jana Nepomuckého LP 1867 na podstavci se 2 schody pomníček, na vrcholu kovový křížek s Ježíšem Věříme, že dokončením této akce dojde k zlepšení vzhledu obcí. V blízkosti některých památek budou instalovány lavičky a vzniknou zde pěkná odpočinková místa. Fotografie z průběhu oprav jsou zveřejněny ve fotogalerii na webových stránkách obce Vítězslav Opálko starosta obce Obec Dolní Lukavice zpracovala v loňském roce odvážný projekt na záchranu a obnovu prvků drobné venkovské architektury. V rámci projektu byl např. zrekonstruovaný masivní podstavec s kamenným křížem U sv. Vojtěcha a provedena nová výsadba stromů. Foto archiv obce Dolní Lukavice Ptejme se aneb Paměťová kultura má své místo Ve dvou předešlých číslech Přeštických novin byly otisknuty názory věnující se nadšení a bolesti počátků družstevnictví z počátků padesátých let na Přešticku. Autoři příspěvků nahlíží na dění kolektivizace venkova rozdílným prizmatem, shodnou se ovšem v tom, že počátky družstevnictví je třeba připomínat dalším generacím. Pravda, ono mnohdy se snáze řekne než udělá (v tomto případě zorganizuje např. zmiňovaný seminář). Pokud by to ve výsledku nesklouzlo toliko do roviny převyprávění příběhů z jinak čtivé knihy Selský baroko či citace ze sborníku Kolektivizace venkova v Československu a středoevropské souvislosti, mohlo by toto vhodně uchopené téma oslovit širší spektrum místních lidí. Třebas nabídnout to, čemu se dnes říká paměťová kultura. Rozumný rozměr reflexe ke konkrétním lidským osudům. A to je podle mě spojení s regionalitou chcete-li lokálností ( a klidně od slova lokál). Ale proč zůstat jenom u tématu zemědělského družstevnictví. Před měsícem tu byl čas dušičkový, v němž snad každý navštívil hroby svých blízkých. Ruku na srdce jak často pomyslíme na životní cesty svých předků? Na to, jak se jim formoval život do podoby, o které v různých ohledech příliš podrobností nevíme. Mnohdy už zbývá jenom tázat se sami sebe: Proč jsme se dost neptali v době, kdy jsme se měli ještě koho zeptat? Na některé otázky se těžko hledají odpovědi. Ty obyčejně bývají nejdůležitější. Pro nás osobně. Často ani generace před námi nezná odpovědi, také se málo ptali. Odpověď bychom nenašli ani v archivech, knihovnách. A slavná Wiki Přemoudrá, až na pár výjimek, neví nic o našich předcích. Zbytečný by byl dotaz např. proč se prarodiče museli stěhovat, i když nechtěli nebo proč děda chodil do kostela a babička ne. Společně se vzpomínkami vyplouvá časem na povrch i mnoho nezodpovězených otázek. Jistěže nemusíme mít všichni stejné kroje v šatníku, ale pouto (pokrevní, rodové, klanové) k místu existuje. Ptejme se, ostatně povídání si s nejstarší generací může mít často i velmi zajímavý ráz. Vyšší věk má výhodu, že člověk má možnost být sám sebou. On totiž odložil pýchu, ambice, masky a role, protože je už nepotřebuje. Ptejme se jich, dokud jsou ještě tady určitě budou radši, než když jim někdy později jednou za rok doneseme kytici na hrob a zapálíme svíčku Ing. Jana Štrejnová Jak jsme si nadělili dárek k Ježíšku Dne proběhla na náměstí v Přešticích manifestace OF, které jsme se spolu s pracovníky tehdejšího Okresního podniku služeb zúčastnili. Ten den jsem měl ještě narozeniny, takže po manifestaci jsem napsal žádost na tehdejší MěNV o okamžité přejmenování Gottwaldova nám., Gottwaldovy ulice na Masarykovo nám. a Hlávkovu ul. a mé Ždanovy ul. na původní Francouzskou, a tu jsem předal tehdejšímu předsedovi V. Herýkovi. Protože se stále nic nedělo, navštívil jsem opětovně V. Herýka, který mně navrhl naší ulici prodloužit a pojmenovat na Husovu. Těsně Drakiáda Letošní drakiáda pořádaná městem Přeštice se nesla v přátelské pohodě všech zúčastněných, na louce za řekou. Počasí tentokrát přálo a většina draků vzlétla do oblak. Celkem se sešlo kolem 150 dětí s rodiči. Všechny děti dostaly za účast na drakiádě dárky od sponzorů. Cukrárna U Baxů upekla krásné perníkové dráčky a potraviny pana Aulíka věnovaly lízátka. Město Přeštice přispělo drobnými dárky. Všichni odcházeli s dobrým mpocitem, že drakiáda se vydařila. Ivana Kohoutová Poděkování chovatelům z Přeštic Velice mile nás překvapila osobní pozvánka pana Ivana Strejce na výstavu ČSCH Přeštice. Dojíždění na akce do Přeštic je pro nás finanční zátěží, kterou jsme tentokrát nemuseli řešit. Trochu jsme se sice motali hodnotícím komisařům pod nohy, ale paleta plyšových králíků, zlatí bažanti a řehtající se kachny zaujali každého z nás. Pan Strejc nám zajistil i návštěvu v DHP, kde jsme se dozvěděli o přeštickém praseti, o kupeckém krámku a spoustu dalších zajímavostí. Příjemně strávené dopoledne doladila ochota ze strany ČSAD. Mgr. Ivana Kvíderová ZŠ Dolní Lukavice před Vánocemi stále nebyly ulice přejmenovány, takže jsem dohodl s našimi klempíři, že nastříhali plechy, naši písmomalíři je namalovali a popsali. Na Štědrý den ráno jsme spolu s našimi údržbáři B. Čičákem a V. Zieglerem vzali multikáru, žebřík a nářadí, staré tabulky jsme demontovali a na jejich místa jsme osadili nové. Vše včetně výroby zdarma. To byly naše dárky vánoční, dodnes se názvy těchto 2 ulic a náměstí nezměnily. Jiří Siegl Husova ulice, Přeštice Nová malba sv. Vojtěcha na vrchu Ticholovec u Příchovic V krásném podvečeru při zapadajícím slunci za skalou, na které je nová malba sv. Vojtěcha se sešlo 18. listopadu 2009 kolem dvou set poutníků ze širokého okolí. Vyslechli příjemná a moudrá slova autora malby akademického malíře Jaroslava Šindeláře z Plzně a plzeňského biskupa Msgre Františka Radkovského. Konala se vzpomínka na sv. Vojtěcha, který tímto místem procházel v roce 992 při cestě z Říma do Prahy. Vzpomeňme na Bartoloměje Kočandrleho, kamenického mistra z Přeštic, který tuto malbu opravil v roce 1892 a akademického malíře Františka Eisenreicha z Plzně, jehož malba byla známá od roku Přál bych si, aby se toto krásné místo stalo místem vycházek nás všech, v létě i v zimě, všech, kteří mají cit pro historii naší krajiny a mají rádi přírodu. Nechápu lidi, kteří na nedělní výlety jezdí do obchodních domů. Celá skála, na které je obnovena malba, bude příští rok zastřešena a od kapličky sv. Anny bude cesta vyznačena na toto místo značkami. Díky OÚ Příchovice. Text a foto ing. Jiří Běl Ticholovec, sv. Vojtěch Vinotéka NOVÌ OTEVØENO PRODEJ VÍN Z DOMOVA I ZE SVÌTA sudové i v lahvích Komenského 80, Pøeštice, BÝVALÁ VIDEOPÙJÈOVNA

6 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 6 Velká módní přehlídková show KKC Přeštice ve spolupráci s Městem Přeštice uspořádalo Velkou módní přehlídkovou show. Modelky představily před zaplněným hledištěm velkého sálu kolekce oblečení, které budeme moci vídat v ulicích v příštích sezonách. Pozvání na show přijala modelka Andrea Verešová a Muž roku 2008 Miroslav Jech. V rámci show vystoupila semifinalistka soutěže Československá super-star 2009 Nikola Velkoborská a taneční skupina Mažoretky při ZUŠ Přeštice. Akcí provázela Petra Jarošová. (red) Lekce stolování a chování v restauraci V rámci kurzu tance a společenské výchovy proběhla v pátek lekce zaměřená na základy stolování a chování v restauraci. Slavnostní vánoční tabuli a perfektní obsluhu zajistila restaurace Peklo pod vedením majitelky Hany Peklové. (red) 2x foto Josef Kubát

7 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 7 Přeštice v čase seriál fotografií z historie a současnosti IV. Vítání občánků Na fotografii je severní strana náměstí, která se změnila úplně. Popíšeme si ji zleva, kde byla Plzeňská ulice, až k současné Rybově ulici (dříve ulice Sv. Čecha, A. Zápotockého). V první budově č. p. 142 (byl to jeden z nejstarších domů v Přešticích) měla kolem roku 1930 prodejnu konfekce paní Kurandová, pak zde bylo sklenářství otce a syna Strejcových, na dvoře měl lakýrnickou dílnu Josef Malý. V č. p. 143 bydlel MUDr. Šebov, později zde byla Okresní vojenská správa. V č. p. 144 byla první pošta v Přešticích, hostinec Lidový dům, tělocvičnu zde měla tělovýchovná jednota Orel, hrálo se zde loutkové divadlo. V č. p. 145 byla výroba cementového zboží pana Kořínka, později koloniál pana Cidliny a pak prodejny nábytku. V domě č. p. 146 byl hostinec U českého lva, kanceláře Geodesie, prodejna skla a porcelánu. V rohovém domě č. p. 147 byl hodinář Schlögr, vetešník Klečka a prodejna tabáku, časopisů a novin. V tomto místě je nyní volný prostor. Na dvorech uvedených domů byl proveden před několika roky archeologický průzkum. Před severní stranou náměstí stálo sousoší se sochou sv. Benedikta. Dnes zbyl z něj jen podstavec. O sochách na náměstí později. Foto, archiv a text ing. Jiří Běl a Jaroslav Brunát Václav BAYERL, Valerie VANĚČKOVÁ, Josefina ČÍŽOVÁ, Jolana KROUPOVÁ, Ella ŽIVNÁ, Šimon TYKVART, Hynek DVOŘÁK Vítání občánků Eliška HÁJKOVÁ, Aneta HAJŠMANOVÁ, Markus ŠIZLING, Matěj KOURA, Anna ŽIŽKOVÁ, Matěj ŠULC Vítání občánků Petr PUNDA, Jakub LANGER, Nikola BERANOVÁ, Roman CZAFÍK, Tereza VOTAVOVÁ, Jaroslav KALLA, Tereza BENEŠOVÁ Sledujte

8 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 8 Kultura a umění prosinec Estráda,,S písničkou si věčně mlád a na světě rád Zveme Vás na pořad plný nestárnoucích lidových melodií a evergreenů. Vystoupení doplňují kouzelnické triky, anekdoty, hra na španělskou kytaru a ukázka tance ze 60. let 20. století. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč S čerty je legrace aneb Pekelné řádění čerta, čertice a dětí Školní představení. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: 8.00 h, 9.15 h a od hodin Vstupné: 40 Kč Dostaveníčko s dechovkou ŠUMA- VANKA K poslechu zahraje známá jihočeská kapela pod vedením Václava Rožbouda. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč Vánoční koncert Carmina Místo konání: Západočeské muzeum Plzeň Čas konání: hodin Adventní trh Místo konání: Masarykovo náměstí Navštivte řemeslný trh s mistrem kovářským, dřevěnými hračkami, svíčkami, medovinou, dřevěnými zbraněmi, udírnou, keramikou, staročeským trdlem, sýry, šperky, bižuterií či výrobky z medu. Program: 9.00 h otevření tržiště h vystoupení flašinetáře h Dechový kvintet ZUŠ Přeštice h Rangers (Plavci) h sbory a Rangers h Skaláček h Skalka h Přeštické flétničky h Hlásek h Carmina a Rangers h společné zpívání sborů s ČESKÝM ROZHLASEM (Nesem Vám noviny a Narodil se Kristus Pán) Vánoční tvořivá dílna II. Za pomoci lektorky objevíte kouzlo slaměných vánočních ozdob, které si budete moci vyrobit. Nebude chybět ani drobné pohoštění, předvánoční čas dotvoří poslech koled. Místo konání: malý sálek KKC Čas konání: hodin Vánoční koncert v Řenčích V kostele sv. Cyrila a Metoděje vystoupí ženský pěvecký sbor Carmina a žáci ZŠ Řenče. Čas konání: hodin Putování za vánoční hvězdou Školní představení. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: 8.30 h a hodin Kdyby ty Vánoce nebyly Klatovští dragouni a smíšený pěvecký sbor Šumavan zazpívají vánoční písně a skladby, těšit se můžete i na písně K. Gotta, H. Zagorové. Představí se i dětští interpreti. Překvapení večera živý betlém. Přijďte okusit vánoční atmosféru. Místo konání: velký sál KKC Čas konání: hodin Vstupné: 50 Kč Vystoupení Skaláčku a flétniček Místo konání: Aula ZŠ na Jordáně Čas konání: hodin Vánoční trh v ZŠ Místo konání: Aula ZŠ na Jordáně Vánoční zpívání Skalka a žáci ZŠ a MŠ Skočice Místo konání: kaple ve Skočicích Čas konání: hodin Carmina Živý betlém Místo konání: ZOO Plzeň Čas konání: hodin Carmina Živý betlém Místo konání: schody u kostela Nanebevzetí Panny Marie Čas konání: hodin Carmina Rybova Česká mše vánoční Místo konání: kostel Nanebevzetí Panny Marie Čas konání: hodin Vánoční koledování s Carminou Místo konání: Nezdice Čas konání: hodin Kulturní tipy - prosinec ODYSSEA Hell s Rock Café VEJCE jihočeská rocková legenda DISCO Hell s Rock Café Oldies Disco Petra Březiny; Jack Daniels párty Sport Bar VELKÁ MIKULÁŠSKÁ PÁRTY DĚTSKÁ ČERTOVSKÁ DISKO- TÉKA od hodin Hell s Rock Café DISCO Hell s Rock Café PUSCHKIN PÁRTY!!! Soutěže, DJ KEČUP Hell s Rock Café Rock n roll párty zahraje kapela Plymouth Sport Bar MASH Hell s Rock Café VELKÁ SNOW PÁRTY S JIR- KOU TRNKOU aneb Ve Stodole bude padat sníh FERNET CITRUS PÁRTY DISCO Hell s Rock Café DJ Pepa Hajajs zahraje Rock Oldies; Koktejl párty Sport Bar Vánoční prodej kaprů a uzených ryb Sport Bar DISCO Hell s Rock Café VÁNOCE V PŘEŠTICKÉ STO- DOLE DISCO Hell s Rock Café TULLAMORE DEW PÁRTY NAROZENINY HELL S ROCK CAFÉ (50/50 + BARBUS) Hell s Rock Café DJ HARRY Oldies Disco; Berentzen párty Sport Bar Pokračuje TULLAMORE DEW PÁRTY Poslední dny roku 2009 budou v Přeštické stodole ve znamení oslav SILVESTR V PŘEŠTICKÉ STO- DOLE NOVOROČNÍ DISKOTÉKA DOPITNÁ aneb NOVOROČNÍ VÝPRODEJ Po 133 letech skončili na přeštickém nádraží v úterý 4. listopadu 2009 svoji činnost výpravčí. Celá trať Plzeň Klatovy je plně zautomatizována. Tato železniční trať byla uvedena do provozu 20. září Text a foto ing. Jiří Běl Bleší trh v duchu svátku Halloween Dvacátýsedmý říjen byl úplně obyčejným školním dnem, ale v přeštické škole se stal výjimečným zejména pro žáky 6. tříd. Ti se totiž nemohli dočkat posledních hodin vyučování. Již několik dní se pilně připravovali na bleší trh. A co se dá na takovém trhu vlastně sehnat? Přece spousta zajímavých a neobyčejných věcí. Proto žáci s velkým nadšením přeměnili své třídy v místa, kde právě tyto věci byly k dostání. Mohli jste sehnat ovšem pouze výrobky, které prodávající sami vyrobili, nebo takové, které pomůžou kupujícím ve školní práci, či obohatí jejich záliby a zájmy. Vždyť bleší trh pořádali třídní učitelé s cílem navzájem se poznat a naučit se zároveň i hospodařit. K vzájemnému poznávání přispěl nejen vlastní trh, ale i přípravy, které se nesly v duchu Halloweenu. O tomto svátku se žáci učili v hodinách cizího jazyka, výzdobu připravovali při výtvarné výchově, a tak nebylo divu, když ve třídě dohlížel na správné obchodování pavouk z obří pavučiny, atmosféru doplňovala jedinečná výzdoba dýně, čarodějnice, duchové, nikdo se nepodivoval, že i mezi prodávajícími jsme takové postavy našli. Prostě jak sami účastníci trhu hodnotili: V měsíci říjnu se mi ve škole nejvíc líbilo úterý 27. října. Žáci vesele prodávali a nakupovali, nikdo nechtěl zůstat pozadu, a proto se o některé věci sváděly i menší boje. Na konci proběhlo slavnostní vyhodnocení výzdoby tříd. Moc se nám na trhu líbilo a bylo by pěkné, kdyby se tato akce konala i v dalších letech. Vlasta Šafratová ZŠ Přeštice Sportovní úspěchy žáků základní školy Přeštice Sportovní zápolení na naší ZŠ startují každoročně Podzimní atletické závody. Během 11. ročníku tohoto atletického klání na stupně vítězů vystoupili: 7. ročník Veronika Lebedová: 2. místo 60 m, 1. místo - skok daleký, skok vysoký Eva Šteflíková: 1. místo 60 m, 400 m Veronika Kukaňová: 3. místo 400 m Tereza Šperlová: 2. místo skok daleký Zuzana Hrabětová: 3. místo skok daleký Jakub Albl: 1. místo 400 m, skok daleký Zdeněk Polívka: 3. místo 60 m, 400 m Marek Današ: 3. místo skok daleký, skok vysoký 8. ročník Nikola Opáleníková: 2. místo skok daleký Dominik Mikulášek: 1. místo 60 m, 400 m, skok daleký Jan Gruszka: 3. místo 60 m, 2. místo 400 m, 2. místo skok daleký František Němeček: 2. místo 60 m 9. ročník Alžběta Sýkorová: 2. místo skok daleký Pavel Bešta: 1. místo 400 m Jan Ruth: 2. místo skok daleký Přeborníkem školy ve stolním tenise pro letošní kalendářní rok se stal Pavel Hamrle, druhý byl Jan Tykvart a třetí Marek Jaroš. V mladších žácích se pak dlouhým pavoukem prokousávali na první tři místa Martin Krýsl, Marek Frána a Daniel Fišák. Školní florbalovou ligou prošla v červnu vítězně družstva Horse team (další umístění HC Metináři, FC Škrtnem si, H. L. B., Éčkaři) a ve starších žácích si vedli Přeštická škola se 27. října proměnila v obrovský bleší trh, který se nesl v duchu svátku Halloween. nejlépe Žumpeři (Jágr team, Sokolníci, Pussa team a Emil). Vítězové se nominovali na okresní přebor ve florbalu (Orion cup ), kde obsadili 5. a 9. místo. Podstatně lépe si již tradičně vedli naši vytrvalci. Na okresním přeboru v přespolním běhu zvítězila mladší děvčata (Eva Šteflíková, Veronika Lebedová, Monika Nehasilová, Václava Balounová, Veronika Kukaňová a Barbora Kubešová) a nominovala se tímto na krajské finále do Tachova, kde v silné konkurenci a drsných podmínkách skončila pátá. Družstva mladších žáků a starších žáků si doběhla pro druhá místa, starší žákyně byly čtvrté (o umístění šestičlenného družstva rozhoduje co nejmenší součet pořadí prvních čtyř závodníků). V jednotlivcích opět bodoval Pavel Bešta, který již potřetí potvrdil svoji pozici přeborníka okresu na trati dlouhé 2800 m. O necelou 1 s skončila za vítězkou Eva Šteflíková, která odtáhla většinu závodu 47členného pelotonu. Z mladších žáků byl nejúspěšnější Zdeněk Polívka s bronzovou medailí. Podrobnější výsledky spolu s fotografiemi naleznete na webu školy: V soutěži O nejlepší školu ve sportovních soutěžích konaných ve školním roce 2008/2009, kterou každoročně vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, jsme zvítězili. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří svůj čas věnovali organizačnímu zajištění soutěží, přípravě žáků a těm pak za příkladnou reprezentaci ZŠ. Mgr. Ilona Malátová ŠSK ZŠ Přeštice Snímek zachycuje družstvo žáků ZŠ Přeštice, které školu reprezentovalo v Okresním přeboru v přespolním běhu v Chlumčanech. Foto archiv ZŠ Přeštice

9 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 9 Žáci výtvarného oboru úspěšně bodovali v soutěži Velkého úspěchu dosáhli žáci Výtvarného oboru ZUŠ Přeštice. V celostátní výtvarné soutěži, v rámci mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež, na téma Krkonošské pohádky obsadili přední umístění. Slavnostního předání cen, na zámku v Horšovském Týně, se zúčastnili všichni ocenění žáci, kteří převzali ceny od režisérky Věry Jordánové, která tyto pohádky režírovala a od herce Jaroslava Satoranského, který v těchto pohádkách hrál. 2. kategorie: Zuzana Burianová 2. místo Kateřina Burianová 3. místo 3. kategorie: Adam Francouz 2. místo Jana Romová 2. místo Jaroslav Kokoška 3. místo Anna Marie Mikulecká 3. místo 4. kategorie: Diana Voráčková 1. místo Kateřina Kašparová 2. místo Srdečně blahopřejeme. Miroslav Vacek, ředitel školy Žáci Výtvarného oboru ZUŠ Přeštice na společném snímku v předsálí Erbovního sálu hradu a zámku v Horšovském Týně. Foto archiv ZUŠ Přeštice Jak jsme navštívili Dům historie Přešticka V pátek 23. října jsme se s žáky základní školy Řenče rozjeli navštívit přeštický Dům historie Třebízského ulici. Děti měly možnost prohlédnout si během celého dopoledne nejrůznější zajímavosti. Při poutavém přednesu místní paní průvodkyně se například děti dozvěděly, na jakém principu pracují věžní hodiny z 18. a poč. 19. století a jak funguje mlýn. Obě třídy také se zaujetím pozorovaly různá řemesla, živnosti, nástroje a pomůcky, které jsou typické pro přeštický region, například řeznický obchod. Na závěr byl výklad zaměřen na stálou expozici, která je věnována obchodním památkám, především z 1. poloviny 20. století. Konkrétně jsme se podívali do kupeckého krámku, který slouží i jako prodejna suvenýrů, kde si děti nakoupily různé sladkosti. Děti výstava očividně bavila a dozvěděly se opět spoustu zajímavých věcí. Jana Bartošová, ZŠ Řenče ZŠ Řenče se vydala na chovatelskou výstavu Poslední říjnový pátek navštívila naše základní škola výstavu domácích zvířat v Přešticích. Akce se konala v chovatelském areálu v Pobřežní ulici. Děti si zde mohly prohlédnout pestré množství holubů, králíků a také drůbeže. K vidění zde také byl speciální druh králíků tzv. maklenburských strakáčů. Žáci si poctivě a s nadšením prošli všechna zvířátka, úspěch u nich měli hlavně roztomilí králíci. Několik dětí dokonce prohlásilo, zda by si mohly rovnou nějakého králíčka odnést domů. Místní expozice tak byla příjemným zpestřením tohoto dne, přálo nám i pěkné počasí. Děkujeme p. Strejcovi za milé pozvání a zajištěnou dopravu. Jana Bartošová, ZŠ Řenče Budova bývalé polikliniky v Sedláčkově ulici prochází v těchto dnech poslední etapou kompletní rekonstrukce. V interiéru budovy byly vyměněny rozvody elektroinstalace, odpadní a vodovodní rozvody, podlahy či okna a dveře. Budova doznala změn i zvenku, dostala novou krytinu, zateplení a fasáda novou barvu. Počátkem prosince se do budovy opět nastěhují odborní lékaři z provizorních prostor na Masarykově náměstí. (red) Program na měsíc prosinec SO: POD BĚLÝ- ŠOVEM a BĚLČEM Vlakem z Přeštic 8.43 h do Dehtína (9.02). Zpět ze Švihova nebo h. TRASA: Dehtín Dolany Chlumská Švihov (občerstvení U Lišků) ČD Švihov Vede F. Vokáč (13 km) PÁ: VEJPRNICE TLUČNÁ Vlakem z Přeštic 9.14 h na Valchu. Zpět z Tlučné do Plzně (15.55), z Plzně h do Přeštic. TRASA: Valcha Lesov Vejprnice Tlučná Vede M. Pohárová (14 km). Víte, jaký je zásadní rozdíl mezi běžnou kuchyňskou a přírodní krystalickou solí? Už Maruška měla víc rozumu než pan král, když místo drahokamů vybrala pro celé království sůl. Sůl byla ve středověku tak vzácná a drahá, že ji vyvažovali zlatem. Sůl je naprosto nezbytnou součástí naší potravy, každý ji potřebuje. Sůl našemu zdraví buď velmi prospívá nebo mu naopak velmi škodí, podle toho, jakou sůl jíme. Nejhorší variantou je klasická jídelní sůl kuchyňská. Jedná se o sůl chemicky čištěnou (rafinovanou) a chemicky upravovanou. Chemicky čistá sůl (bez minerálních látek) je v lidském těle škodlivá, neboť je pro něj velmi agresivní a jedovatá. Chemickým čištěním sůl ztrácí svoji biofyzikální hodnotu. Chemický jód a fluór vysoce toxické halogeny zvyšují jedovatost chloridu sodného. Lidské tělo se s touto solí těžko vyrovnává. Následky konzumace NaCl: tvorba překyselených edémů (otoků) a vodní pokožky tzv. celulitidy. revmatické onemocnění jako dna, artróza a artritida, ledvinové a žlučové kameny lze připsat na vrub sloučení NaCl s kyselinou močovou Jak konzumace čištěné kamenné soli zatěžuje naše tělo: je přetěžováno vylučováním čištěné kamenné soli používá buněčnou vodu, aby neutralizovalo NaCl Škodlivé látky přidávané do soli: halogeny jód (vysoce toxický), fluór (nejreaktivnější prvek, zelenožlutý štiplavě smrdutý plyn) konzervační, protihrudkující a jiné pomocné látky, které nemusí být na obalu vždy uváděny např. E 535, E 536, E 540, E 550, E 570, E 572 a mnoho dalších TIP na výlet ČT: Programovka ve velké klubovně Hotelu Sport v hodin SO: PŘEŠTICE SKOČICE Odchod od nádraží ČD v 8.45 h po příjezdu vlaku. TRASA: Přeštice ČD cihelna Žerovice Oplot Horušany Skočice Ve 13 hodin zajištěno ve Skočicích občerstvení. Vede V. Čermák (11 km) SO: OKOLÍM PŘEŠTIC Sraz v hodin na náměstí u kašny. TRASA: Přeštice Příchovice sv. Vojtěch Kucíny Střížov Přeštice Vede M. Šetková (10 km). Změna programu vyhrazena! Kvalitní sůl našemu organismu prospívá Pro lidský organismus tolik potřebný jód a fluór je třeba čerpat z přírodních zdrojů. Nejvhodnější pro zdraví je čistě přírodní krystalická sůl. Přírodní krystalická sůl se všemi svými minerály je to, co v našem těle potřebujeme, aby náš organismus dokonale fungoval. Je vytěžena z jednoho z nejstarších přírodních zdrojů na zemi, z jihozápadních fosilií Himálaje. Tato sůl je až 540 milionů let stará a je jedinečně panensky čistá. Na stolní sůl se používá jen ta nejlepší kvalita. Tento přírodní pokrm je bohatý na esenciální minerály v přírodní celistvosti, které jsou pro tělesné buňky a tkáně jednoduše vstřebatelné. Její přebytky tělo snadno vyloučí ven bez vedlejších účinků.vysoká bio-energetická hodnota soli je zajištěna velkým množstvím ryze čistých krystalů. Je vhodná nejen k jídelním účelům, ale je výborná také k péči a ošetření těla. Přírodní krystalická sůl je označována jako životní elixír, skládá se přesně z těch 84 prvků, ze kterých se skládá lidské tělo. Tuto přírodní sůl v podobě jedlé mleté soli určené k solení a další výrobky jako solné mýdlo, koupelové soli, nahřívací solné polštářky, solná kosmetika, solné lampy a svícny, které jsou prospěšné lidskému organismu je možné zakoupit v Solné jeskyni Lastura v Přešticích. Vánoce v Dolní Lukavici Vánoce jsou sice svátky církevními, avšak nejen modlitby a mše probíhaly v dobách dřívějších v Dolní Lukavici. Na Štědrý den roku 1867 proběhla v režii zámeckého kaplana Františka Fremunda slavnost vánočního stromku. To se dozvídáme z poznámek učitele Štefla. Cituji ze záznamu: Po dvanácté hodině polední se sešly dítky školy lukavické ve školní budově, kde se také sešli členové školního výboru. Slavnost započala modlitbou. Potom měl pak kaplan dojemnou řeč k dítkám a vyložil jim význam stromku vánočního. Potom pokračoval v rozdávání dárků. Rozdáno bylo šatstvo, ovoce, vánoční pečivo, papíru a jiných věcí. Dárky tyto pocházely od veřejnosti. Bůh odplať to všem Obyčejní lidé si doma zpravidla ozdobili větve smrku či borovičky (někdo měl však i stromek) a obdarovávali se drobnými předměty. Z výpovědí pamětníků se dozvídáme, že si mnohdy rodiče na dárky peníze půjčili, aby jen dětem dárky mohli koupit. Nejoblíbenějším dětským dárkem byla knížka či hračka. Pro děti byly bezpochyby největším zážitkem jesličky v kostele. Hospodyňky upekly vánočku, kterou měla rodina s čajem k večeři. Vánoce nebývaly, jak je známe dnes. Kapra s bramborovým salátem si nemohl jen tak někdo dovolit. Paní Anna Průchová vzpomíná, že na Vánoce jim vždy hraběcí rodina Schönbornových dala zajíce. Na stromečku měli navěšené pečené cukroví, různá kolečka a pak papírové barevné řetězy, po konci druhé světové války pak foukané skleněné ozdoby. A co jako dítě dostávala? Obvykle tužky, gumy, písanky a nějaký ručně pletený svetr, rukavice nebo saně V Průchovic obchodě bylo možné zakoupit kromě pečiva i krásné adventní kalendáře. Po půlnoci pak vsí procházel ponocný, kterému lidé dali oříšky, jablíčka nebo něco na zahřátí. Troubil každou hodinu. Mgr. Eva Klepsová Dolní Lukavice

10 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 10 Krátce z historie Mariánského sloupu v Přešticích Vítání občánků v Horní Lukavici V sobotu 14. listopadu 2009 se v Horní Lukavici v restauraci Na Zámečku sešli rodiče pěti nově narozených občánků, zastupitelé a hosté, aby přivítali nejmenší občánky obce. Hlavní projev k dětem i rodičům přednesl starosta obce pan Josef Dědič. O slavnostní atmosféru se postaraly děti souboru Lukaváček, který vede Mgr. Naďa Květoňová. Děti obdržely drobné dárky, finanční hotovost a pamětní listy, maminky dostaly květiny. Mariánský sloup se sochou Panny Marie dal zřídit přeštický děkan Adalbert Schramm v roce Vrcholovou sochu Panny Marie doplňovaly po stranách na konzolách stojící dvě menší sošky, vlevo sv. Václav a vpravo sv. Vojtěch. Socha sv. Vojtěcha původně stávala při silnici, v místě, kde je dnes pomník obětem II. světové války. V roce 2002 došlo ke krádeži sošky sv. Václava a poté byla do bezpečí před nenechavci uklizena i socha sv. Vojtěcha. Dnes nově osazené sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha byly vytesány jako věrné kopie soch původních. Sv. Vojtěch byl zhotoven podle dochovaného originálu, socha sv. Václava pak podle dostupných archivních materiálů Městského úřadu v Přešticích a Národního památkového ústavu v Plzni. Restaurátorské práce spojené s obnovou originálních partií tohoto barokního sousoší byly spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky pro obnovu kulturních památek. Tento ministerský program je administrován prostřednictvím obce s rozšířenou působností Přeštice. Věra Lukášová odbor školství, kultury a památkové péče MěÚ Přeštice O fotodokumentaci se zasloužil pan Karel Červený, zastupitel obce. Za poslední tři roky se obec Horní Lukavice rozrostla o 19 nových občánků. Obecní zastupitelstvo tuto skutečnost velmi oceňuje a přeje rodičům i dětem, aby se jim v Horní Lukavici dobře žilo. Dokladem této skutečnosti je i počet zajímavých akcí, které pro děti připravuje. Jaroslava Regnerová místostarostka obce Horní Lukavice Halloween v Řenčích Páteční setkání dětí a jejich rodinných příslušníků před naší dočasnou školičkou na sportovním areálu bylo v duchu strašidelném. Nikdo do poslední chvíle netušil, jaká překvapení jsou připravena a k čemu vlastně budou děti potřebovat baterku, kterou si měly přinést. Nejdříve děti společně s rodiči putovaly ve tmě za světélky. Úkolem bylo najít v okolí čtyři světélka s částí obrázku dýně. Po zdolání trasy byly pro děti připraveny balonky přání. Každé dítě si na svůj balonek napsalo svoje přání. Všechny balonky jsme pak společnými silami vypustili s přáním, aby se všechny sny a touhy dětí splnily. Jana Přibáňová, ZŠ Řenče KKC Přeštice Vás zve na Dostaveníčko s dechovkou ŠUMAVANKA od hodin Velký sál KKC Vstupné: předprodej 130 Kč (na místě 150 Kč) Křest knihy Historie obce Dolní Lukavice do roku 1945 Slavnostní křest knihy Historie obce Dolní Lukavice do roku 1945, rodačky Evy Klepsové, se uskutečnil dne 7. listopadu v 15 hodin v Haydnově domě na návsi v Dolní Lukavici. Kniha, která je již od středy 18. listopadu k zakoupení na Obecním úřadě v Dolní Lukavici, v knihkupectví v Přešticích a v knihkupectví Chmela na Americké třídě v Plzni, pojednává nejen o obecné historii, ale soustředí se také na památky v obci. Popisuje dnes již neexistující budovy a život v dávných dobách v Dolní Lukavici a jejím blízkém okolí, židovskou komunitu, spolky. Přečtete si zde i několik povídek a pověstí s Lukavicí spjatých, na své si přijdou i milovníci hudby, jedna z kapitol je věnována právě hudební minulosti. Křest slavnostně zahájil a celým pořadem provázel Mgr. Jiří Hlobil ve středověkém kostýmu (pozn. je PRODEJ SUDOVÉHO VÍNA dobré sudové víno nejen Z MORAVY lahvová vína suchá,polosladká i sladká vèetnì LEDOVÉHO VÍNA Komenského 80 vše za dobré ceny!!!! Pøeštice členem souboru středověkých písní Gutta), který následně předal slovo starostovi obce Dolní Lukavice. Odpoledne se neslo v uvolněné atmosféře, v průběhu pořadu jsme se ocitli v minulé době, a to jak historickými kostýmy, tak středověkou hudbou. Sama autorka se během jedné písně proměnila v hraběnku a přišla v krásném historické kostýmu. Pořad byl proložen čtením z knihy, hudbou souboru středověkých písní Gutta a rozhovory s autorkou a starostou obce. Kniha měla hned tři kmotry: pana starostu obce Dolní Lukavice Vítězslava Opálka, grafika knihy pana Michala Böhma a paní Věru Kokoškovou, bývalou ředitelku Kulturního zařízení Přeštice. Večer byl ukončen autogramiádou, kde autorka nejen podepisovala knihy, ale také rozdávala pamětní listy. Ing. Radek Hora, Dolní Lukavice Dominiček Švajcr, Kačenka Brechličuková, Karolinka Turečková, Alenka Krpálková, Eliška Bušková (zleva) Křest knihy o historii obce Dolní Lukavice se uskutečnil v Haydnově domě za účasti (zleva) kmotra knihy pana Vítězslava Opálka, průvodce křtu Jiřího Hlobila, autorky knihy Evy Klepsové a kmotry paní Věry Kokoškové. Foto Hana Klepsová Vítání občánků zpestřily svým vystoupením děti ze souboru Lukaváček. Foto: Karel Červený RPSN od 199,71% Stačí jednou zavolat! O 96O až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky v regionu Hledáme nové obchodní zástupce k _140x100_personal_cb.indd :38:57

11 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 11 Oddíl národní házené TJ Přeštice ukončil mistrovské soutěže ročníku 2009/2010 Přeštické béčko žen obsadilo po podzimu třetí místo v oblastním přeboru 1. Tymákov B 170: bodů, 2. Blovice B 187: b. 3. TJ Přeštice B 212: b. Muži B jako nováček neokusili porážku v OS 1. tř. V posledním utkání na domácím hřišti hostili rovněž do té doby neporažený celek Kyšic A. Ve velice kvalitním utkání Přeštice zvítězily 21:19 a vévodí tabulce Oblastní soutěže. 1. TJ Přeštice B 242: bodů, 2. Kyšice A 243: b., 3. Kyšice B 232: b. V oblastních soutěžích mládeže si oddíl národní házené TJ Přeštice vede nejlépe v kategoriích dorostenek a dorostenců. Zde už je podzimní část dohraná a obě družstva jsou na prvních místech, když neztratily ani jeden bod. dorostenky: 1. TJ Přeštice 134:38 10 bodů, 2. Tymákov 4 body (nemá odehrána všechna utkání) 3. Blovice 73:75 4 b. dorostenci: 1. TJ Přeštice 118:81 10 bodů, 2. Stupno 115:97 8 b., 3. Příchovice 123:102 6 b. Přáním je medaile Přeštické noviny vám přinášejí rozhovor Petra Šatry s trenérem družstva 1. ligy žen národní házené m. n. h. Stanislavem Zadražilem. V říjnu skončila podzimní část sezony národní házené. Dobře si vedly přeštické prvoligové ženy. Zakončili jsme vítězstvím, mohli bychom říci dobře. Ale vše nevyšlo podle představ. Výborně nám vyšel začátek, šest kol jsme nepoznali porážku a okupovali první příčku tabulky. I to pro nás bylo nové, děvčata se musela učit hrát pod tlakem vedoucího celku. To jsme dříve neznali. Na závěr jsme měli nalosované nejtěžší soupeře a nějaké body ztratili, zbytečná byla prohra v Rokytnici, nezvládli jsme také utkání s Dobruškou. Jsme čtvrtí s jednobodovou ztrátou na druhé místo. Podzim je za námi a co bude dál? Ještě je zapotřebí dodat, že máme výborné obranné řady, podle obdržených branek druhé nejlepší. Nyní už začala zimní příprava. Je důležitá, protože obhajujeme vítězství v Českém poháru. Takže zatím je zaměřena převážně na herní činnost, souhru, střelbu. Čtvrtfinále Družstvo 1. ligy žen oddílu národní házené TJ Přeštice. Starší žáci vedou rovněž tabulku Oblastního přeboru, ale hrají mimo soutěž 1. TJ Přeštice 112:80 12 bodů, 2. Tymákov 189: b. 3. Nýřany 152: b. Starší žačky obsadily 3. místo v Oblastním přeboru 1. Příchovice 184:70 16 bodů, 2. Tymákov B 154:62 14 b. 3. TJ Přeštice 87:85 10 b. Nejmladší kategorie mladší žačky a mladší žáci obsadili shodně 7. místo po první části mistrovských soutěží v Oblastním přeboru. mladší žačky: 1. Tymákov 197:83 16 bodů, 2. Plzeň-Újezd 132:90 10 b. 3. Štěnovice 116:91 10 b. 7. TJ Přeštice 116:113 6 b. mladší žáci: 1. Plzeň-Újezd 142:72 18 bodů, 2. Nezvěstice 126:89 14 b. 3. Tymákov 155: b...7. TJ Přeštice 75:79 6 b. Stanislav Zadražil organizační pracovník oddílu národní házené TJ Přeštice Českého poháru hrajeme v lednu. Proto vlastní hrubá fyzická příprava začne až v průběhu ledna, vyvrcholí koncem února čtyřdenním soustředěním na horách. Zatím jsme vůbec nehovořili o hráčkách? Sestava se oproti minulé sezoně nezměnila, kádr zůstal pohromadě. Navíc část zápasů odchytala Soňa Zadražilová, zapojily se dvě dorostenky, Volfová a Boudová. Nyní už bude záležet na nich, šance určitě dostanou. Připomeňme hráčky jmenovitě brankářky Helena Klinerová, Jitka Kripnerová, Soňa Zadražilová, obrana m.n.h. Lenka Mrnková, Václava Skálová, Lenka Zadražilová, Pavlína Stehlíková, Hana Horáková, Kamila Boudová, útok m.n.h. Šárka Bradová, Jitka Živná, Eva Krouparová, Ivana Šrámková, Hana Volfová a Veronika Voláková. Zbývá poslední otázka co dál? Soutěž máme rozehranou dobře, chceme skončit po základní části mezi nejlepšími čtyřmi a tím postoupit do play off a boje o medaile. V Českém poháru postoupit do finálového turnaje. Co bude dál se uvidí. Město Přeštice vás zve na Foto: archiv oddílu národní házené Adventní trh od 9.00 hodin Masarykovo náměstí Hodnocení podzimní části 1. ligy mužů roč. 2009/2010 TJ Přeštice Přijďte fandit florbalistům Florbalový klub Přeštice pořádá v sobotu od 9.00 hodin 5. ročník vánočního turnaje ve florbale. Turnaj se koná v tělocvičně ZŠ Na Jordáně. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Příznivci florbalu, přijďte fandit přeštickému klubu! ANDÌLSKÁ KRÁSA kosmetické studio Zdenka Taišlová Komenského 80 Pøeštice Zveme Vás na profesionální ošetøení kosmetikou Syncare Podzimní část sezóny odehrál prvoligový celek s velmi nevyrovnanými výkony. Pouze tři vítězné zápasy: s Příchovicemi 23:18, s Čakovicemi 23:14 a s Litohlavy 17:15 je méně, než se čekalo. Výborná utkání se uhrála s družstvy z absolutní špičky nejvyšší soutěže: s Plzní Újezdem 16:17, s Nýřany 17:18 a s Krčínem 17:18, ale vždy chyběl malý kousek k zisku alespoň jednoho bodu. Nejvíce nás na podzim, jak se ukázalo, trápil útok. V zápasech, kdy vstřelíme 10 či 13 branek nemůžeme očekávat výhru, což se stalo ve zbývajících utkáních. I s rozličnými podmínkami, především při venkovních zápasech, jako je počasí nebo povrch mají naši muži nemalé problémy. Kladem podzimu byla až na několik vyjímek hra obrané formace v čele s oběma brankáři. Doufáme, že v zimní přípravě dokážeme náš celek připravit na jarní část sezóny a odstranit největší nedostatky. Takto zhodnotil první část nejvyšší soutěže vedoucí družstva pan Martin Chmelík. Na podzim základ kádru tvořili brankáři Tomáš Chmelík a Václav Majer, obránci Tomáš Hajžman, Karel Zeman, Kamil Tušek, Ondřej Šik a Jan Kraus. Nejlepším přeštickým střelcem podzimní část I. ligy je Kamil Šelep s 58 brankami, následuje Rudolf Lang s 55 brankami, dále ještě góly stříleli Sláva Hájek 41, Radek Ausberger 25, Tomáš Urban 11 a Karel Šrail 12. Vzhledem k tomu, že jsme měli tři hráče na hostování a ti nebyli k dispozici pro všechny zápasy, využili jsme i těchto hráčů B týmu nebo dorostu - brankářů Václava Fořta a Gabriela Kováče, obránců Jaroslava Turnera a Matěje Gruzsky a mladého nadějného útočníka Pavla Kydlíčka. S těmito jmenovanými hráči bude počítat trenér pan Václav Hajžman i do jarních odvet. Prvoligoví muži zatím po podzimní části zaujímají 9. příčku, se 6-ti body, když za nimi jsou Vítkovice, Příchovice a Litohlavy. Na osmé místo, které zaujímá Svinov, ztrácí 2 body. Na sedmé Čakovice to je již 5 bodů ztráta.. Skóre Přeštice mají pasivní 202:212. S počtem nastřílených branek jsou mezi nejhoršími. Méně branek nastřílely celky Vítkovic, Příchovic a Svinova.. Za to zadní řady naopak patří s 212 brankami mezi nejlepší na 5. místě. Stanislav Zadražil organizační pracovník oddílu národní házené TJ Přeštice Školení rozhodčích národní házené III. třídy v Přešticích Ve dnech 7. a 8. listopadu 2009 se uskutečnilo ve sportovním areálu národní házené TJ Přeštice školení rozhodčích III. třídy, které pořádala z pověření Svazu národní házené Praha západočeská oblastní soutěžní komise Plzeň. Školení se ve dvou dnech zúčastnilo celkem 24 uchazečů. Z toho bylo 15 ze západočeské oblasti, konkrétně z Ejpovic, Nezvěstic, Oseka, Tymákova, Štěnovic, Nýřan, Záluží, Plzně a Přeštic. Též se zúčastnilo 9 uchazečů z Bakova, Čakovic a Modřan. Jednalo se o mladou generaci ve věku let, složenou z 18 chlapců a 6 děvčat. Největší skupina byla ve věku let. Pod vedením ředitele akce pana Jaroslava Holého vedli výuku zkušení lektoři, prvoligoví rozhodčí, trenéři a dlouholetí hráči, pánové m.s. Petr Tausche a m.n.h. Stanislav Zadražil. V sobotním programu, který trval celých 11 hodin, se mimo teoretických přednášek v učebně dostalo i na dvouhodinovou praktickou ukázku sporných situací přímo na hřišti národní házené TJ Přeštice. V nedělním programu již za přítomnosti předsedy KR SNH pana Aleše Lišky uchazeči absolvovali ostré testy z pravidel NH, a dále stále více oblíbenější fyzické prověrky. Ke spokojenosti ředitele akce a všech zainteresovaných všichni uchazeči byli zejména v teoretických znalostech z pravidel národní házené velmi dobře připraveni a po právu všichni úspěšně splnili požadavky pro získání odbornosti III. třídy rozhodčího národní házené. Závěrem velké poděkování patří též všem organizátorům akce a zejména předsedovi oddílu panu Karlu Tuškovi za kvalitní přípravu podmínek pro školení, zajištění již zmíněných prostor a též zajištění ubytování, stravování a dalšího servisu pro účastníky z ostatních krajů. Stanislav Zadražil oddíl národní házené TJ Přeštice Přijďte na Den s Aktiviosem Přeštické náměstí se ve středu 9. prosince promění ve sváteční vánoční trh a atmosféru umocní již tradiční zpívání u stromečku. Kdo se bude chtít ohřát, seznámit se či popovídat s námi o probíhajících i připravovaných aktivitách naší místní akční skupiny Aktivios, zahrát si a zasoutěžit o drobné ceny, přijít s nápadem a odejít s možností na finanční podporu k jeho zrealizování či si jen zpříjemnit předvánoční čas, přijďte, malí velcí, za námi do KKC v Přešticích ve středu 9. prosince na Den s Aktiviosem. Těšíme se na Vás a přejeme pohodový čas adventní. Místní akční skupina OS Aktivios mistr kovářský (kované šperky, ale i vytahování nářadí), dřevěné hračky, cukrovinky, vánoční ozdoby, leštěné kameny, svíce malované, svíčky modelované, medovina, punč, svařené víno, dřevěné zbraně, udírna, keramika, staročeské trdlo, sýry, výrobky z medu, šperky, bižuterie společné zpívání pod stromečkem flašinetář, Dechový kvintet ZUŠ Přeštice, Rangers (Plavci), Skaláček, Skalka, Přeštické flétničky, Hlásek, Carmina.

12 PŘEŠTICKÉ NOVINY PROSINEC 12 Kulturní a komunitní centrum Přeštice Vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok. Mnoho radosti při našich kulturních akcích a samé dobré zprávy v Přeštických novinách. Žáci ZŠ Řenče slavili úspěch na Juniorfestu 2009 Již se stalo tradicí, že se naše málotřídní škola zúčastňuje soutěží vyhlašovaných organizátory mezinárodního dětského festivalu Juniorfest. V letošním roce tomu nebylo jinak a na téma Krkonošské pohádky se sešlo velmi mnoho pěkných prací, ze kterých bylo těžké vybrat ty nejzdařilejší. Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se školního kola zúčastnili. A jak to v Horšovském Týně dopadlo? Ve 2. kategorii se umístil na 1. místě Filip Janota (1. ročník) a zvláštní ocenění si odnesl Lukáš Duchek (3. ročník). Srdečně blahopřejeme. Mgr. Jindřiška Červená ředitelka ZŠ Řenče ZŠ Řenče pořádá ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku v termínu od do a nabízí volná místa. Místo pobytu: Omišská riviéra Ubytování: luxusní apartmány Cena: plná penze včetně pitného režimu 5800 Kč S dětmi mohou cestovat i rodiče za stejnou cenu jako dítě. Závazné přihlášky a záloha 1000 Kč do Informace na tel.: , Navštivte nové internetové stránky obnoveného souboru Úhlavan Oprava V listopadovém vydání Přeštických novin jsme v článku Přeštice oslavily vznik ČSR chybně uvedli, že Mariánský sloup na Masarykově náměstí je raně gotický. Sloup však označujeme za raně barokní. Čtenářům se za chybu omlouváme. (red) PŘEŠTICKÉ NOVINY vydává Město Přeštice Sídlo redakce Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, Přeštice, tel Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 2000 výtisků. Cena za 1 výtisk 6 Kč. Roční předplatné 180 Kč. Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC Přeštice. Litografie 6 X s.r.o. Tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č /95. Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková. Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři.

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více