Daniel Macháček, 8. A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daniel Macháček, 8. A"

Transkript

1 Jakub Javor, 1. A Milí čtenáři, každoročně v tuto dobu se ohlížíme za uplynulým pololetím. Ani letos tomu není jinak. Denně se setkáváme s úspěchy našich žáků, a proto se rádi o naši radost z jejich kvalitní práce podělíme. Přestože je toto číslo spíše informativní, pokusili jsme se okořenit jeho obsah některými dětskými pracemi. Snad vás dokážou potěšit. Vaše redakce Aneta Novotná, 9. B HODNOCENÍ ZE ZÁSTUPCOVNY Při každodenních zprávách, kterými ve školním rozhlase zahajujeme den, je vidět, jak rychle ten čas letí je tu závěr prvního pololetí a my už teď můžeme trošičku bilancovat a shrnovat. Život v naší škole je zajímavý, pestrý. Podle hesla Jaké si to uděláme, takové to máme! a my se snažíme, abychom se společně měli dobře. Děláme vše pro to, abychom kvalitně spolupracovali s rodiči. Velmi ceněné jsou zavedené tripartity, letos už je máme za sebou a děkujeme všem rodičům, že si na toto povídání se svými dítky a třídními učiteli vyhradili čas. Na první třídní schůzky jsme pro rodiče pozvali Mgr. Jiřího Haldu, speciálního pedagoga, psychologa a personálního poradce, který si připravil Desatero pro rodiče. Znovu se s ním setkali rodiče našich páťáků na začátku ledna, kdy jim přiblížil záludnosti a úskalí pubertálního věku a přechodu na druhý stupeň. Protože se rodiče při odchodu z poslední přednášky ptali, co chystáme příště klidně taková setkávání (za finanční podpory Sdružení rodičů, kterému děkujeme) budeme alespoň dvakrát do roka pořádat - při prvních třídních schůzkách v září a pak ve 2. pololetí. Pokud máte nápad, jaké téma by pro vás rodiče mohlo být zajímavé a přínosné, napište nám, budeme se snažit vyhovět. Co se týká dalšího setkávání s rodiči, dodržujeme harmonogram, na kterém jsme se dohodli v minulém školním roce: třídní schůzky na začátku školního roku, informační odpoledne ve čtvrtletí (listopad, duben) a třídní schůzky v květnu. Tripartity probíhají pro všechny rodiče jednou za rok, v průběhu 1. pololetí, třídní učitelé se s některými rodiči a žáky mohou po dohodě setkat na tripartitách i vícekrát. Pokud má kdokoliv z řad rodičů další nápad, námět na vylepšení, nebojte se ozvat, budeme moc rádi. Kontaktní údaje znáte. Daniel Macháček, 8. A Zuzana Šlahařová, 9. B V naší škole letos pracuje 584žáků (361 na 1. stupni a 223 na 2. stupni). Na prvním stupni prospělo 300 žáků s vyznamenáním, na druhém stupni 88. Na výpisech z vysvědčení se v pololetí objeví bohužel také 12 nedostatečných. Z pochvaly třídního učitele bude mít radost 156 žáků. Někteří žáci nerespektují školní řád, proto po projednání v pedagogické radě obdrželi dva žáci druhý stupeň z chování, ale věříme, že společným úsilím problémy budeme dále eliminovat. Za první pololetí bylo uděleno devět důtek ředitele školy. Věříme, že své ovoce přináší a bude přinášet naše práce v oblasti, které se věnujeme se zvýšeným úsilím budování dobrých vztahů ve třídních kolektivech a dobrých mezilidských vztahů ve škole, pravidelné setkávání v třídnických hodinách, společná tvorba třídních pravidel a práce školního poradenského pracoviště. Většina žáků si proto zaslouží poděkování za chování i odvedenou práci. Ve třech prvních třídách si všichni malí školáci velmi dobře zvykli na nové prostředí i nároky základní školy. Největší radost jim dělají projektové hodiny a dny, které pro ně paní učitelky připravují. Také většina ostatních žáků bezproblémově zvládla náročné školní povinnosti uplynulého pololetí, které bylo v mnoha případech zpestřeno spoustou zajímavých akcí. Na druhý stupeň přešly dvě šesté třídy a podle dotazníků, jež pro šesťáky každoročně připravujeme, se mezi námi cítí dobře, nemají velké problémy s učením ani v souvislosti se změnami vyučujících. Pomáháme jim také dělením hodin anglického jazyka. 2. C

2 Od letošního školního roku je povinná výuka druhého cizího jazyka. V naší škole začínáme s jeho výukou právě v 6. ročníku, je povinná ještě v 7. ročníku a pak navazujeme volitelným předmětem v 8. a 9. třídě. Ve všech ročnících se s druhým cizím jazykem setkávají žáci po třech hodinách týdně. Zajímavé a rozmanité způsoby práce jsou jim velmi blízké z 1. stupně, proto se snažíme skupinovou práci, činnostní učení, či projektové vyučování zařazovat i na vyšším stupni. K jejich spokojenosti při přechodu do 6. třídy určitě přispěl také adaptační pobyt, který si pro ně jejich noví třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou připravili a na který pozvali také rodiče a ostatní vyučující. Pro naše žáky kromě pestrých hodin připravujeme projektové dny, mezitřídní a třídní projekty, exkurze, kulturní i sportovní zážitky. Nezapomínáme se účastnit ani soutěží, olympiád o tom všem vás průběžně informujeme na internetových stránkách školy. Ani ve druhém pololetí se rozhodně nebudeme nudit. Čekají nás například setkání s rodiči předškoláků ve školce, návštěva předškoláků ve škole a společná setkání předškoláků s paními učitelkami a paní psycholožkou ve škole (červen), podvečer s Bílou paní z Drakožáru pro naše prvňáčky (29. ledna), zápis do 1. tříd (7. února), školy v přírodě a školní výlety (květen, červen), lyžařský výcvikový kurz pro sedmáky ( ), projekt Edison ( až 2. 3.), pěvecká soutěž, kdy budeme hledat Goťáka (3. 4.), celoškolní akademie v Otrokovické Besedě (15. 5.), poznávací zájezd do Velké Británie a školní rok završí rozloučení se žáky 9. tříd (26. 6.). Děkujeme všem, kteří nás podporují. Dovolíme Adriana Hrubanová, 8. A Lukáš Bartoň, 2. C si také poděkovat svým kolegyním a kolegům za práci v uplynulém pololetí a samozřejmě všem žákům, kteří se podílejí na tom, aby se nám společně ve škole dobře (spolu)pracovalo. Zdenka Turková a Marcela Javoříková zástupkyně ředitele školy Doubravka Zvoníčková, ŠD JAK SE MÁME V DRUŽINĚ Ve školní družině jsme překonali počáteční problémy s velkým zájmem žáků o školní družinu tak, že jsme museli požádat o navýšení kapacity. Naší žádosti bylo vyhověno, a tak jsme mohli zařadit všechny přihlášené žáky. Přijali jsme také nového vychovatele Matěje Koňaříka, který má na starosti 7. oddělení. Pokračujeme v projektu Zdravý pohyb do škol, který pro nás připravilo město Otrokovice. Trénujeme od pondělí do čtvrtku od 13,30 do 14,30 h. pod vedením zkušených trenérů: Evy Pšenčíkové, Evy Štouračové, Anety Smolíkové, Aleše Prudkého, Vlastimila Bukovjana a Matěje Koňaříka. Do ZOO jsme se vypravili 25. a 26. září. Pozorovali jsme nejrůznější zvířata, povídali jsme si, co o nich víme. Povedlo se nám zahlédnout vydry dříve, než se ponořily do vody, líbila se nám panda červená, těšili jsme se na lemury. Úplně nejvíc jsme se těšili na svačinu v dětském koutku a protažení se na průlezkách. 7. a 8. října jsme v rámci barevného kreslení proměnili šedé nevýrazné školní hřiště v barevnou uměleckou galerii. 25. října jsme měli dračí odpoledne. Už v jednotlivých družinách jsme luštili křížovku, abychom se dozvěděli, co nás čeká. Na hřišti pak mělo každé oddělení v kyblíku úkoly, které jsme společně plnili. A na závěr jsme všichni pouštěli nádherného obrovského draka. 28. listopadu se nejlepší zpěváci z každého oddělení utkali v soutěži družinový slavíček. Fandili jsme všem, kteří měli odvahu zazpívat za doprovodu pana učitele Jordána před publikem. Vítězové jsou zveřejněni v tabulce na stránkách školy. 5. prosince jsme se vydali do Naděje na vánoční jarmark, abychom výhodně nakoupili vánoční výrobky a tím podpořili klienty Naděje, občerstvili se různými dobrotami a čajem a "nasáli" vánoční atmosféru. 10. prosince se žáci ZČ florbal zúčastnili vánočního turnaje ve florbalu. Moc se jim dařilo a v kategorii nejmenších zvítězili. 12. prosince jsme měli vánoční besídku. Po pásmu žáků z dramatického kroužku jsme hráli hry, soutěžili a těšili se na raut z dobrot, které zajistili naši rodiče. Bylo to moc dobré. A Vánoce se přiblížily skokem. V městské soutěži Vánoční malování se umístila dvě děvčata z naší školní družiny. 1. místo obsadila Martina Špačková a 3. místo Veronika Kunzová. Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školní družiny. 28. ledna jsme měli karneval s Míšou Růžičkovou. Na Míšu jsme se moc těšili, její písničky známe, spoustu umíme zpívat a s Míšou jsme si i parádně zatančili. Milí rodiče, děkuji všem, kteří nám do družiny dali nejrůznější sponzorské dary, za zbytkový materiál (papíry, látky, vlny ). Děkuji i těm, kteří sponzorsky podpořili naši vánoční besídku. Moc si vaší pomoci vážíme. Podrobnější zprávy o naší školní družině najdete na stránkách naší školní družiny Jarmila Hrabinová, vedoucí vychovatelka

3 Karolína Šenková, 1. C David Kapsa, 2. C Přehled žáků, kteří prospěli s vyznamenáním (žáci, jejichž jména jsou označena hvězdičkou, mají průměr 1,00) 1.A Dominik Bak *Václav Brázdil *Nikita Amy Grivalská *David Chmela *Lucie Janíková *Jakub Javor *Tomáš Konečný Vanesa Kostelecká *Michaela Kuchařová Andrea Láníková *Karolína Lehotská Alena Mikulcová *Josef Novák *Karolína Paseková *Jakub Ladislav Pavlištík *Daniela Prázdná *Daniel Rada *Soňa Valouchová *Ondřej Vančík 2.A William Bittó Robin Dobrovolný Ondřej Hrdina *Veronika Janečková Martin Janík Daniel Kala *Markéta Klableňová Vojtěch Kolouch Tadeáš Koranda Karolína Maňásková *Štěpánka Miklová *Veronika Novotná *Jiří Novotný *Alexandra Orlová *Veronika Perničková Son Anh Pham Kamil Polínek Alexandr Pujin *Anna Marie Salajová Kristýna Skácelová Šimon Svoboda *Matěj Šimon *Matěj Tisovský *Renata Tomanová 1.B *Jolana Bubelová Eliška Čablová *Michal Černý *Dalibor Doležal *Karolína Dudová *Veronika Chlebíková Denis Chudárek *Tomáš Krejčí *Vendula Květáková *Karolína Marečková *Zuzana Nováková *Lucie Novotná *Hubert Pluháček *Milan Švenda *Patrik Tinka *Adéla Tomášová *Thinh Dinh Tran Jan Trňák *Vanessa Vaňková *Erik Waloszek *Libor Zapletal 2.B Petr Červenka *Nella Hillerová *Filip Holík *Lukáš Krčma Jakub Kubáň *Nikola Licovová *Valerie Máčalová *Kamila Marková *Kateřina Maršálková *Nikola Martináková Matěj Němeček *Lucie Pajchlová *Markéta Plisková *Jan Rosík *Filip Suchánek *Jan Šiška *Marek Talášek Eduard Ulica *Vratislav Vacula *Adam Viteker Michal Vlachynský *Michaela Vlčková *Kristýna Zachová *Ondřej Zakopal Maral Zorigt 1.C *Anna Bartoníková *Valentýna Blahová Richard Gábor *Marie Holíková *Daniela Jarcovjáková *Jasmína Koniorová Michal Kostelecký *Karel Macháč Justin Olah Tomáš Papírník *Jakub Rozehnal *Karolína Šenková *Kristýna Štětkářová *Tadeáš Trenz *Anna Kristýna Večeřová *Simona Vitásková *Jan Zábojník *Marek Zimák Patrik Zvonek *Adéla Židlíková 2.C *Lukáš Bartoň *Kristýna Cahajlová *Pavlína Cvopová *Jan Černohous *Jakub Fabrika Ondřej Hlavica Adam Kapsa *David Kapsa *Karolína Kolářová Felix Albert Overall *Vojtěch Pavlík *Aneta Sejrková *Petr Solař *Štěpán Špaček *Terezie Štachová Marie Tihelková Michal Tomšů *Vojtěch Trenz Nicole Válková *Veronika Vašátová *Tereza Vondráčková *Tomáš Zaoral 3. A *Michael Borik *Šárka Doležalová *Eliška Gergelová *Magdalena Gheriani *Štefan Lee Grivalský *Zdeňka Janíková Augustin Janský Martin Kočař *Julie Krkošková Dominik Marčík Michaela Medková Lukáš Melichárek Tereza Novotná *Tobiáš Pátík *Petra Poláková *Sebastian Poslt Jiří Přecechtěl Kristýna Škrabalová *Hana Šrubařová *Adam Štourač *Adam Vanča *Lucia Vaňková *Barbora Vavřínková *Doubravka Zvoníčková 4. A *Fatima Gheriani Dorota Karlová Karolína Kokešová *Jonáš Kraváček Michal Kříž Eva Kůřilová Matěj Maršálek Renáta Mikulcová Eliška Novotná *Ondřej Rybenský Adam Martin Řehořík *Lucie Šrubařová Jan Tulach *Magda Zakopalová 5. A Valérie Bršlicová Filip Doležal Anežka Gajdorusová Johana Horová Adam Konečný Marie Páleníková *Alan Pátík *Erik Polínek Petr Pšenčík Alice Pujinová *Richard Ševeček *Josef Štourač *Klára Žůrková 3. B Beáta Beránková Jaroslav Bubela Matyáš Františák Jakub Gajdošík *Dominik Hastík *Iva Hurtová Jana Husičková Jan Hyneček Tereza Janebová Tereza Janovská *Ondřej Kašlík Lukáš Kašpárek *Romana Láčíková Veronika Matesková *Vojtěch Mertlík *Pavla Mitáčková *Zuzana Ondrová Štěpán Riessler Tibor Vepřek Jonáš Vidlař 4. B Barbora Baštincová Dominik Bezděčík *Sára Gajdošíková Šimon Hanák Veronika Jonášková Marcel Klvaň Jan Križan Filip Maňásek Barbora Mazáčová *Adam Mikulášek Aneta Odlerová *Eliška Plisková *Zuzana Sikorová Zdeněk Suchánek *Martina Špačková Radim Tomáš Petra Turčínová Josef Zpěvák 5. B *Pavel Bartošík Vojtěch Dočkal Bára Dočkalová Lukáš Hájek *Nicole Hastíková *Jakub Janík *Denisa Janíková Jakub Kadlec Leona Kolomazníková *Jan Křivák Dominik Mrázek *Marian Pražák *Eliška Riesslerová *Simona Rozehnalová Filip Růžička *Adam Sychra Radim Vašulka 3. C *Alina Batyuk *Kristýna Javorová Nikol Kostelecká *Veronika Koválová *David Krátky Martin Krejča Marek Konečný *Veronika Kunzová Vojtěch Lysák *Jana Macháčová *Lucie Malínská *Patrik Matula *Jan Mazáč *Kamil Piňos *David Rác Vít Skácel *Ema Skoumalová *Ondřej Štefka Tereza Vařáková Denis Verbík Barbora Vitásková *Filip Vyvlečka *Nela Zlatušková *Vítek Žák 4. C Magdaléna Bašková Jan Gloser *Michal Hink *Simona Horáková Petr Kopecký *Denisa Marčíková *Kristina Marečková *Lukáš Mareš *Michaela Marešová *Zdeněk Mišurec Marek Neulinger *Karolina Nováková *Markéta Rösnérová *Daniel Řezáč Jan Staněk *Tereza Šůstková 5. C Nicolle Brázdilová *Barbara Fischerová *Erik Guřan *Lukáš Holman *Robert Klíma *Samuel Kliment *Zuzana Kunová *Marek Kunz Adam Llanos Lukáš Mamula Tomáš Martinec *Pavel Mrázek Michaela Rosíková Leona Tomečková Maxmilián Vanča *Daniela Vavrušová *Zuzana Velká *Pavel Vysloužil *Martin Zakopal Šárka Zapletalová

4 Aneta Sejrková, 2. C 6. A Dorota Doleželová *Anna Maňasová Lucie Ondrová Veronika Paseková *Kateřina Poláková Vít Přecechtěl Regina Tomanová *Eliška Večeřová 6. B Vladimír Čelechovský *Nikol Hillerová Karolína Holcová *Tereza Hřibová Michal Kobylík Matěj Kozubík Diana Paravanová *Martin Pavelka Tereza Podhajská Marie Staňková Jiří Štefka *Denisa Švendová Nikola Veselá *Eliška Zapletalová 7. A Pavlína Buchtová *Anna Hošková David Šnajdar Kateřina Ticháčková 7. B Lucie Hablovičová *Simona Hrachovská Kateřina Kedrová *David Mňačko *Eva Páleníková Magdalena Píšťková *Pavla Vidlařová 7. C Robert Kočař Vojtěch Kovařík Jakub Lysák Kristýna Mádrová Kateřina Mamulová Irena Mrhálková Marek Skoumal Aleš Stuchlík Jan Svoboda Markéta Žálková 8. A *Renée Bernatíková Miroslav Blabla Radim Hladík *Adriana Hrubanová Kryštof Kašpárek Tomáš Maňásek Vojtěch Nájemník *Adéla Pospíšková *Valentýna Solařová Dominik Szczepanek Patrik Šiška Jiří Vodárek *Adéla Wozarová Dušan Zentrich 8. B Dominik Fuksa Martin Hájek Kateřina Horáková Martin Kasík Natálie Lakotová Jan Svoboda 9. A *Monika Bartošíková Tereza Čapková Sabina Droběnová Alexandra Hanáčková *Barbara Havlíková Viktor Hošek Barbora Husková Jan Chovanec Kristýna Janečková *Veronika Juřicová *Eva Melichárková Karolína Nedomová Vít Neišl Jan Netuka Nikola Paseková *Terezie Píšťková Dominik Rozumek Martin Rozumek Petr Stoklásek *Michaela Vránová 9. B Tereza Patíková Adelaida Isabela Raúl *Petra Voláková Vojtěch Zápeca Vážení čtenáři, v zářijovém čísle tohoto časopisu jsem školní rok přirovnala ke knize o 10 kapitolách (10ti měsícům školy). Zdálo se tehdy, že je před námi všemi dlouhá cesta a najednou máme její polovinu za sebou. Každý si naplnil svých 5 kapitol, každý si může odpovědět: jaké byly?, každý si může popřemýšlet, jaké budou následující kapitoly. Za sebe mohu konstatovat, že se mi moji knihu daří naplňovat. Zůstává mi jenom záhada u kapitoly deváťáků, kteří absolvovali nelehké testování profesní orientace, ale mnozí z nich nedotáhli své snažení do konce a nepřihlásili se ke konzultacím o výsledcích. Ke stávajícím aktivitám přidám ve 2. pololetí skupinky Pohodář 1 a Pohodář 2 pro žáky 1. stupně, kteří mají zájem relaxovat, trénovat svoji pozornost, učit se vycházet s kamarády, hrát si. Dovolte mi, abych vás seznámila s mojí novou nabídkou a to Kavárnička pro rodiče. Ráda listuji časopisy o bydlení, zahradě, líbí se mi příběhy starých domů. Nechávám fantazii, aby se ubírala svými cestami. Při jedné takové chvilce se má mysl zatoulala do doby, kdy se lidé po večerech scházeli v jedné chalupě, dralo se peří, pletly se košíky, byl čas k povídání a debatám, nikam se nespěchalo. Napadlo mě, proč se o něco podobného nepokusit v dnešní době a zkusit to na Mánesce? A tak ve mně uzrával nápad s Kavárničkou pro rodiče, která by se mohla stát prostorem pro sdílení, zastavení, relaxaci, setkání, pobavení, reflexi, inspiraci Budu ráda, pokud si uděláte 1x za 5 týdnů (čtvrtek odpoledne) čas a přijdete. Nabízím, že si uvaříme kávu, čaj, můžeme něco tvořit a přitom si povídat o slastech a strastech výchovy našich dětiček. Žádná přednáška, teorie, ale předávání si zkušeností a inspirace. Jestli jsem některé z vás oslovila, napadá vás něco, budu ráda, když mi zavoláte nebo napíšete mail. Termíny sekání budou na stránkách školy, na dveřích školy, žáci si je zapíší do deníčků. Vstup do Kavárničky bude volný, bez závazků. Těším se na vzájemnou spolupráci a nezapomínejte, že ZMĚNA JE VŽDY MOŽNÁ! Mgr. Lenka Zvoníčková, školní psycholožka mobil: K mé profesi se váže povinnost mlčenlivosti, s veškerými osobními údaji se nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, služba školního psychologa je pro všechny bezplatnou. PRVNÍ SETKÁNÍ KAVÁRNIČKY PRO RODIČE ČTVRTEK OD 17 DO 18H. SRAZ RODIČŮ U ŠATEN. Dovoluji si upozornit na změnu konzultačních hodin. Konzultační hodiny: Jan Masaryk, 5. B Pondělí 9,00 15,30 Úterý 7,45 15,00 Středa 7,45 13,00 Čtvrtek 8,00 18,00 Pátek 7,45 14,00

5 FACEBOOK, CO TO JE.???!!! Dnešní doba s sebou přináší mnohé aspekty, o kterých se našim rodičům ani nesnilo. Mluvím zejména o technologiích, které pro nás byly ještě před pár lety nemyslitelné. Pamatuji dobu, kdy byla pevná linka telefonu pouze pro některé vyvolené a představa mobilu patřila do sci-fi filmu. V dnešní době má téměř každé dítě mobilní telefon, přístup k internetu je samozřejmostí (protože kdo nemá facebook, nežije ) a rodič má často dojem, že jeho dítě mluví cizí řečí. Ano, internetová generace dětí je tady! Zcela logicky se nabízí otázka je to dobře? Nemůže dětem přemíra technických vymožeností uškodit? Nebo je naopak vnímáme jako pozitivní aspekt našeho života? Digitální média se pro dnešní děti stávají bránou k prožívání reálného světa. Umožňují jim téměř neustálý kontakt s přáteli, otevírají jim možnosti ke vzdělávání, vyplňují volný čas. Poprvé také nastává situace, kdy můžeme říct, že děti v oblasti znalosti Valentýna Solařová, 8. A digitálních technologií předčí mnohdy své rodiče. Žáci již na I. st. ZŠ využívají internet a rodiče někdy mají strach, jestli dětem nehrozí nějaké nebezpečí. Tyto obavy nejsou zbytečné a mají svá opodstatnění. Starší děti zase často žijí spíše na Facebooku než v reálném světě. Dokážeme my dospělí pochopit, proč je pro ně internet tak lákavý? Co tam nacházejí? V jakém ohledu je může ohrozit? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět Ing. Pavel Broža, který si pro rodiče připravil besedu týkající se problematiky bezpečného internetu, kyberšikany, facebooku a s tím spojených pozitiv a negativ. Já vás srdečně zvu na besedu spojenou s otázkami trávení volného času dětí a mládeže. Budu mluvit o extrémních volnočasových aktivitách, problematice sextingu a dalšího nebezpečí spojeného s internetem. Besedy se budou konat v následujících termínech v učebně č. 405 vždy v 16 hodin: Děti a online rizika Mgr. Martina Kryšková Desatero bezpečného internetu (pro rodiče žáků I. st.) Ing. Pavel Broža Bezpečný internet/ kyberšikana (pro rodiče žáků II. st.) Ing. Pavel Broža Dnešní doba klade na rodiče i pedagogy vysoké nároky. Přijďte se o problematice, která vás zajímá, dozvědět něco víc. Věřím, že si odnesete nové poznatky a vaše přítomnost a zkušenosti obohatí i nás pedagogy a ostatní rodiče. Mgr. Martina Kryšková VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ RADÍ... Vážení rodiče, letos mají žáci hlásící se na střední školy možnost podat dvě přihlášky. Přihlášku je možno stáhnout a vyplnit elektronicky (na stránkách naší školy). Průběžně, nejpozději do 25.února 2014, odevzdají žáci vyplněnou přihlášku (stranu A včetně potvrzení lékaře, je-li požadováno) ke kontrole výchovné poradkyni a k vyplnění strany B. Pokud žáci přihlášku ke kontrole a vyplnění strany B nepředloží včas, budou muset sami k přihláškám doložit ověřené kopie vysvědčení. Do 15. března 2014 rodiče osobně odešlou nebo odevzdají přihlášky přímo řediteli SŠ. I v letošním školním roce budou přijímací zkoušky do denní formy vzdělávání v maturitních oborech na školách zřizovaných Zlínským krajem probíhat formou testů společnosti SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Oproti předchozím letům budou jednotné přijímací zkoušky realizovány ve všech kolech přijímacího řízení. Termíny 1. kola byly stanoveny a , náhradní termín Každá SŠ má samozřejmě i nadále možnost si další kritéria přijímacího řízení stanovit dle svého zaměření a svých potřeb ta vyhlásí a zveřejní ředitelé příslušných SŠ do Lze je najít na www stránkách Kamila Marková, 2. B škol. Dále informuji rodiče žáků pátých tříd, že mohou také do 15. března 2014 podat přihlášky na víceletá gymnázia. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel SŠ rozhodnutí o nepřijetí. Každý žák, který se bude účastnit přijímacího řízení, obdrží ve škole zápisový lístek, který do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o kladném rozhodnutí vyplní a odevzdá řediteli příslušné střední školy. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání). Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Podrobnější informace o přijímacím řízení najdete na www stránkách naší školy rubrika - Školní poradenské pracoviště - Výchovný poradce, na nebo na stránkách informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje Případné dotazy vám ráda zodpovím na tel , ev. Přihlášky i informace o jejich vyplňování obdrží žáci prostřednictvím výchovné poradkyně v únoru Vybírejte takovou školu, která dá vašemu dítěti dobré předpoklady k dosažení co nejvyššího vzdělání, ale buďte realističtí. Přeji všem šťastnou volbu! Tomáš Bláha, 9. B

6 Alice Pujinová, 5. A ŠKOLNÍ PARLAMENT HLÁSÍ... Práce celého školního parlamentu je velmi různorodá a všichni členové zaslouží pochvalu za kvalitní práci a poděkování za volný čas, který věnují přípravě nejrůznějších školních i mimoškolních aktivit. Již podruhé uspořádal Školní parlament ZOO sbírku. Žáci z celé školy měli možnost prostřednictvím hlasování vybrat zvíře, které svým finančním příspěvkem podpoříme. Jednoznačně zvítězila šelma pocházející z jihozápadní Afriky SURIKATA. Sbírka probíhala v několika dnech a vybralo se krásných 5050 Kč. Všem, kteří do naší ZOO sbírky přispěli, moc děkujeme. Jako odměnu za naše snažení jsme získali celodenní návštěvu ZOO Lešná pro vybrané žáky a členy školního parlamentu. Chtěla bych ještě připomenout, že na naší škole dále probíhá sběr vršků pro Natálku a sběr hliníku pro Charitu sv. Anežky. V prvním pololetí jsme navštívili zasedání Krajského parlamentu ve Zlíně a soutěž Vorvaň. Snažíme se také spolupracovat s Městským parlamentem Otrokovice, který připravil akci Dětská hřiště. Žáci naší školy zmapovali dětská hřiště v okolí školy. Nedostatky, které na hřišti našli, nafotili a poslali ke zpracování Městskému parlamentu Otrokovice. Během druhého pololetí bychom měli nedostatky odstranit tak, aby byla hřiště bezpečná pro naše mladší kamarády. Helena Benešová Momentálně na naší škole pracuje 12 integrovaných žáků. Tři žáci mají vadu řeči, tři sluchu a šest vývojové poruchy učení (dyslexii, dysgrafii nebo dysortografii). Jedné žákyni při práci pomáhá asistent pedagoga. V současné době probíhá pololetní hodnocení individuálních plánů, podle kterých tito žáci a jejich učitelé pracují. Hodnotíme, jak je plán plněn při práci žáků v hodinách českého a anglického jazyka, spolupráci rodičů a nezapomínáme ani na práci v dyslektickém kroužku. Kromě těchto žáků máme 47 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění, kterým je ve vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny doporučen individuální a diferencovaný přístup. Všem zdravotně znevýhodněným byl na začátku tohoto školního roku vypracován osobnostní plán rozvoje žáka, který vychází z doporučení poradny. Tato doporučení se týkají především spolupráce školy a rodiny. Žákům se tak snažíme pomáhat formou vyrovnávacích opatření. Požadavky na všechny tyto žáky přizpůsobujeme jejich schopnostem a pracovnímu tempu a nároky postupně zvyšujeme. Posilujeme jejich zdravé sebevědomí a sebedůvěru, chválíme je za drobný úspěch či pouhou snahu. Prostřednictvím tripartit byly tato plány konzultovány a byl dohodnut společný postup. Za spolupráci děkuji všem, kteří se na ní podílí žákům, učitelům, dyslektickým asistentkám a v neposlední řadě rodičům. Bez vzájemné pomoci se neobejdeme. Alena Reiskupová, výchovná poradkyně Jakub Fabrika, 2. C Karolína Kolářová, 2. C Pavel Bartošík, 5. B

7 Všichni čtenáři jistě dobře ví, že se jako škola zapojujeme do řady projektů a mezinárodních aktivit, kterými se snažíme rozšířit dětské obzory. Jeden směr, jímž se ubíráme, je výuka cizích jazyků. Potěšilo nás, že i v tomto roce můžeme našim žákům nabídnout něco opravdu výjimečného... Petr Bódiš, 5. A Projekt EDISON Naše škola přijala nabídku zúčastnit se mezinárodního jazykového a multikulturního projektu EDISON. V týdnu od 24. února do 2. března 2014 u nás bude pobývat osm vysokoškolských studentů stážistů z Číny, Bulharska, Brazílie, Argentiny, Moldavska, Austrálie, Indonésie a Taiwanu, kteří se denně po čtyři vyučovací hodiny budou věnovat žákům od 1. do 9. ročníku, představovat své země, svou kulturu. Věříme, že tyto hodiny přispějí ke zkvalitnění jazykové výbavy našich žáků, k motivaci učit se cizí jazyk a k celkovému rozhledu. Marcela Javoříková tel.: ) Pro naše stážisty z Austrálie, Indonésie, Taiwanu, Číny, Brazílie a Argentiny hledáme hostitelské rodiny na dobu jednoho týdne (od pondělí 24. února do neděle 2. března). Prosíme všechny, koho nabídka oslovila, aby se nám ozvali. Sdělíme vám podrobnosti. Matěj Kozubík, 6. B Marian Pražák, 5. B RODILÝ MLUVČÍ U NÁS NA MÁNESCE Protože je naše třída docela aktivní v plnění různých projektů, dostali jsme loni šance získat nové znalosti a dovednosti v oblasti angličtiny. Jelikož jsme byli v rámci projektu úspěšní, čerpáme jako škola a hlavně třída další výhody. Tou první je náš lektor angličtiny. Jmenuje se Martin Filla a pochází z australského města Sydney. S naším lektorem jsem se nesetkala ve škole, ale ještě před tím o letních prázdninách na anglickém táboře (to byl mimochodem další bonus pro nás). Shodou okolností to byl můj vedoucí. Už na táboře byl milý a bylo mu nejlépe ze všech rozumět. Říkal nám, že bude učit na některých školách ve Zlíně a my (já a další moji spolužáci) jsme jen doufali, že to bude i ta naše. Bylo milým překvapením dozvědět se na začátku školního roku, že máme to štěstí a budeme se s ním setkávat vždy první úterý v měsíci. Těšili jsme se - a nyní můžeme říct, že bylo opravdu na co! O čem se tak můžete celou hodinu bavit s neznámým dospělým člověkem, ještě k tomu anglicky? Byli jsme v napětí! První hodinu jsme začali seznamováním, povídali jsme si o rodině, něco málo o Austrálii, o Zlíně. Myslím, že padlo i něco o naší škole. Rozhodně nás to navnadilo. Druhou hodinu byl naším tématem transport. Po krátkém úvodním kvízu jsme popisovali jsme zajímavé a zábavné obrázky daného tématu. Třetí hodinu na nás čekalo téma types of houses. Nejprve jsme popisovali části domu. Nebylo to nic jednoduchého, ale nakonec jsme to s pomocí zvládli. Poté jsme zase popisovali obrázky různých domů na různých místech. Čtvrtou hodinu jsme si povídali o Vánocích, jaké mají zvyky v Austrálii. Moc se neliší od těch britských. Také jsme porovnávali naše zvyky a ty australské. Tuto hodinu jsme spíše poslouchali, jak to chodí v jeho zemi. Bylo to věrohodnější, než když o tom slýcháme jindy a od někoho jiného. Zatím naše poslední setkání jsme věnovali gramatice, a to členům určitým a neurčitým. Naštěstí jsme se to již učili odlišným způsobem, jinými metodami. Je pravda, že naše výmluvnost v těchto hodinách není vždy ideální, ale i tak se těšíme na další hodiny angličtiny s Martinem Fillou. Adriana Hrubanová, 8. A

8 PŘIŠEL ČAS NA MALÉ ODDECHNUTÍ! Pochvalu i poděkování zasloužíte všichni vy, kteří jste pomohli: Sbírka pro syrské uprchlíky David Chmela, 1. A Hurá, děti, je tu leden Děti mají leden rády, leden je má za kamarády. Babičko, zatop v kamnech, teď bývají noci chladné. Snad sníh do rána napadne. Sníh je celý bílý, budeme si v něm hrát chvíli. Patrik Matula, 3. C Už tu máme zase leden, rybník se už pokryl ledem. Děti na něm dovádějí, radost z toho velkou mají. Veronika Koválová, 3. C Moji kamarádi mají leden velmi rádi. Já mám leden také rád, se sněhem si chodím rád. Mrazík nás chce vylekat, stejně jdeme bobovat. Nebojíme se fujavice, máme šálu a rukavice. Pavlína Cvopová, 2. C Tomáš Konečný, 1. A Filip Vyvlečka, 3. C Simona Vitásková, 1. C Marek Zimák, 1. C Karolína Paseková, 1. A Simon a Hrach ovs ká, 7. B V předvánočním čase jsme byli zavaleni ne sněhem, jak by se dalo předpokládat, nýbrž nádherným pocitem vtěleným do balíků, pytlů, igelitek, krabic a náručí plných teplého dětského oblečení pro syrské uprchlíky v jordánském Zaatarí. Do akce jsme se zapojili díky Běle Gran Jensen a Stonožce, s níž dlouhodobě spolupracujeme. Líbil se nám pohled na žáky přicházející do školy nejen se svými batohy se školními věcmi, ale s taškami plnými oděvů, ze kterých odrostli. Měli jsme radost, že i v odpoledních hodinách na školní zvonek zvonili rodiče Vojtěch a obyvatelé Otrokovic a ptali se, jestli sbírka ještě trvá. Nájemník, 8. A Dech nám vyrazila rodina syrského lékaře z Brna, která reagovala na slova paní učitelky Řezníčkové v Českém rozhlase Brno a přivezla plné auto věcí. Byli jsme rádi, že akce měla až nečekaný a upřímný ohlas. Na hromadu přispěly i další otrokovické školy, zejména ZŠ Trávníky. Když se objevilo auto ministerstva vnitra s itinerářem, říkali jsme si: To zaplníte u nás, kam ještě chcete jet??? Trvalo hodnou chvíli, než žáci náklad pyšně naložili, a pocit z dobře cílené a organizované pomoci v nás přetrvává dosud. Děkujeme všem za spolupráci. Marcela Javoříková Marie Holíková, 1. C Tadeáš Trenz, 1. C Tomáš Zaoral, 2.C

9 TRADIČNÍ SPORTOVNÍ RUBRIKA "Veslařský kopeček" - závod v přespolním běhu Tento závod základních škol v přespolním běhu je jednou ze čtyř soutěží Poháru otrokovických škol v atletice mikroregionu Otrokovicko. Na nové, pro diváky atraktivnější trati si nejlépe vedli naši starší chlapci, kdy zvítězil Tomáš Vodák před Dušanem Zentrichem. Z mladších dívek byla nejlepší Aneta Frolcová na 6. místě. Podle Josefa Lady kreslily Simona Rozehnalová a Denisa Janíková, 5. B Eva Páleníková, 7. B Atletický čtyřboj smíšených družstev Za příznivého počasí se atletického klání zúčastnilo 77 atletek a atletů ze všech tří otrokovických základních škol, Napajedel, Tlumačova a Halenkovic. Soutěžily maximálně šestičlenné týmy ve dvou kategoriích, všichni z 2. stupně ZŠ. V celkovém pořadí se náš mladší tým umístil na krásném 2. místě a starší reprezentanti na velmi pěkném 3. místě (v obou kategoriích soutěžilo 7 týmů). V ml.kategorii se na šťastném 7. místě umístil náš čtyřčlenný tým "Mánesova B". V jednotlivcích se v celkovém pořadí nejlépe umístili: Nicol Hillerová (1. místo), Simona Hrachovská (3. místo), Lukáš Vaculík (3. místo) a Tomáš Vodák (2. místo). V jednotlivých disciplínách se na samý vrcholek bedny dostali tito závodníci: Nicol Hillerová (za 60 m i za skok daleký), Bára Husková (za hod kriketovým míčkem), Simona Hrachovská (za hod kriketovým míčkem v mladší kategorii), Dominik Šprňa (za 60 m i za dálku), Lukáš Vaculík (za hod kriketovým míčkem) Tomáš Vodák (za trať 1km). V početné konkurenci naši borci vybojovali celkem 17 medailových umístění v jednotlivých disciplínách. CocaCola Cup 1. kolo - turnaj v kopané Na rozdíl od předchozích let se konalo tentokrát v Kroměříži a hladce jsme postoupili do dalšího kola. Florbalový turnaj na Štěrkovišti V dramatických utkáních jsme nakonec přehráli všechny soupeře, ve finále i ZŠ Halenkovice. Výhra nás může těšit zvláště proto, že mezi soupeři opravdu nebyl nikdo slabý. Florbalový turnaj tříd - okresní kolo Na tomto turnaji jsme byli poraženi pouze skoroprofesionály, tedy hokejisty ze ZŠ Emila Zátopka Zlín, a podařilo se nám tak postoupit do krajského kola. Florbalový turnaj - okresní kolo - mladší a starší žákyně V mladší kategorii jsme zastoupení neměli. O to jsme víc jsme posílili starší kategorii děvčat, a to se vyplatilo. Naše děvčata porazila všechny ostatní týmy. Nejlepší hráčkou turnaje byla jednoznačně Barbora Husková. Tereza Masaryková, 7. A

10 Martin Hensl, 9. B Vánoční zvonek - aerobik Zlín V mladších kategoriích se dívkám postoupit nepodařilo, zato v kategorii III Nikola Paseková nejen postoupila, ale dokonce celou soutěž vyhrála, a mohla si pak doplnit kalorie vyhraným dortem. Vánoční florbalový turnaj nejmenších V kategorii tříd se turnaje mj. zúčastnily hned tři týmy z Mánesky, z nichž Ševci také toto klání vyhráli. Ve starší kategorii zvítězilo seskupení Mánesova A, které také nastřílelo nejvíce branek. Magdalena Píšťková, 7. B ZVEME VÁS ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU se uskuteční v pátek 7. února 2013 v době od do hod. v přístavbě školy. S sebou přineste rodný list dítěte. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách školy nebo na tel. čísle O pohár hejtmana zlínského kraje Tento turnaj jsme sehráli v rámci přípravy na krajské finále florbalového turnaje. Až v semifinále nás ve vítězném postupu zastavili domácí z Uherského Brodu, nakonec jsme ovšem uspěli v zápase o 3. místo. Už teď se těšíme na další florbalový turnaj, kterým bude krajské finále školního florbalu 29. ledna ve Vsetíně. V abecedním pořadí následují ti, kteří nás reprezentovali: Pavel Balusek, Monika Bartošíková, Lukáš Brázdil, Sarah Bršlicová, Jolana Bubelová, Daniel Buňka, Tereza Čapková, Dominik Čaňo, Jiří Divoký, Filip Doležal, Jiří Dvouletý, Aneta Frolcová, Erik Guřan, Lucie Hablovičová, Tereza Hausknechtová, Barbara Havlíková, Zuzana Havránková, Nicol Hillerová, Simona Hrachovská, Barbora Husková, Veronika Ištvánková, Matěj Jonášek, Kryštof Kašpárek, Tadeáš Kašpárek, Robert Klíma, Petr Kopecký, Jonáš Kraváček, Michal Kříž, Jiří Křižan, Romana Láčíková, Adam Llanos, Karolína Marečková, Lukáš Mareš, Karolína Mikulková, David Mňačko, Jan Netuka, Jan Palíšek, Nikola Paseková, Petr Pšenčík, Alice Pujinová, Dušan Rác, Dominik Rozumek, Jan Rusek, Radim Řezníček, Jiří Sotolář, Petr Stoklásek, Jan Svoboda, Dominik Szczepanek, Patrik Šiška, Dominik Šprňa, Jiří Štefka, Ondřej Štefka, Josef Štourač, Denisa Švendová, Adéla Tomášová, Marek Tošovský, Přemysl Uherec, Lukáš Vaculík, Michal Vaňhara, Richard Večeřa, Zuzana Velká, Tomáš Vodák, Vítek Zapletal, Dušan Zentrich, Eva Zimáková, Tereza Patíková, 9. B 15. května 2014 od 16 hodin v Otrokovické Besedě Přijďte, nebudete litovat!

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012/2013 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4 www.zsjizni.cz č.j. 1269 2013 A7 Ka A 10 V Praze dne 1. října 2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovali: Mgr. et Bc. Daniel

Více

Priority tohoto školního roku:

Priority tohoto školního roku: Skolske_listy_11_2012.indd 1 26.11.2012 21:52:12 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole.

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

S V I B I C K Ý Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015

S V I B I C K Ý Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015 SVIBICKÝ Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015 THOMAS CANNON MŠ DOLNÍ ŽUKOV DAVID MOTYČKA 6. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ TĚŠÍN POD ZVONEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE POD ZVONEK 1835 737 01 ČESKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2004/2005 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více