Obsah Propagace nejen volební... 1 Solidarita... 2 Jak jsou lidé klamáni... 3 Koloniální války XXI. století... 4 Historický kalendář - říjen...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Propagace nejen volební... 1 Solidarita... 2 Jak jsou lidé klamáni... 3 Koloniální války XXI. století... 4 Historický kalendář - říjen..."

Transkript

1 Září 2009 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Propagace nejen volební... 1 Solidarita... 2 Jak jsou lidé klamáni... 3 Koloniální války XXI. století... 4 Historický kalendář - říjen... 5 Propagace nejen volební Volby letos nebudou, ale KSČM bude zájmy pracujících a potřebných občanů hájit stále. Naši poslanci nepodpořili nakonec rozpuštění Poslanecké sněmovny, protože by bez nových voleb bylo výrazně ztíženo vládě řešit krizi a připravit státní rozpočet na příští rok. Do poloviny příštího roku by vládl naším jménem senát, který je stále ještě výrazně pravicový. Naše strana a podobně i jiné neburžoazní menší strany nemá prostředky na reklamní volební kampaň, která by zajistila podporu neaktivních voličů. Komunisté ovšem ani nemohou používat takové ty reklamné postupy jako třeba ODS, TOP 09 a někdy i ČSSD. My tvrdíme, že nám nejde o posty, ale o obhajobu oprávněných zájmů všech pracujících a potřebných. V tom je síla i slabina našich volebních kampaní. Síla v poctivosti a skutečně prokazatelné snaze prosadit, obhájit to, co lidem předkládáme. Slabina v tom, že náš program a naše argumenty se nedostávají k většině občanů, ba k mnohým přicházejí výrazně zkreslené pravicovými médii. Jak tedy agitovat? Především se nemůžeme zaměřovat na to, co bylo. Jistě že se snažíme obhájit úspěchy socialismu a bránit zkreslování historie, které je dnes hlavní zbraní proti sociálnímu pokroku a tím i proti KSČM. Jenže tato obhajoba není cílem, smyslem naší politiky. Má jen zmírnit dopad pravicových útoků, často neoprávněných. Hlavním směrem našich agitačních akcí (ať se jedná o rozhovor mezi přáteli, nebo o velká shromáždění) je ukázat naše představy, jak řešit aktuální problémy, navrhovat cestu z krize, seznamovat

2 2 s konkrétními kroky, které strana hodlá prosazovat při obhajobě potřeb lidí práce a rozvoje společnosti. Ovšem k tomu nestačí mít správný názor, což se u starých komunistů vcelku dá předpokládat. K takové propagaci je nezbytné znát představy o konkrétních řešeních, se kterými vedení strany počítá. Do češtiny přeloženo musíme číst, sledovat materiály vedení strany, abychom mohli účinně a především věcně a pravdivě na spoluobčany působit. Komunisté se nemohou bát studovat a sledovat stranické dokumenty. Kdysi naši prapradědové, mnohem méně dotčeni vzděláním, když jim kapitalistický režim neposkytl víc než to základní, studovali i náročné materiály marxistických teoretiků; proč by tedy dnešní generace, která je mnohem vzdělanější, se měla bát seznamování s novinkami a spoléhat se jen a jen na to, co kdysi do své vědomostní i mravní výbavy nastřádala? Solidarita Je obecně známo, že levice považuje za jednu ze základních zásad vzájemných vztahů ve společnosti solidaritu. Současně je z denní praxe vidět, že pravice považuje solidaritu za něco neprospěšného. Prý má mít každý na prvním místě svého snažení individuální prospěch a teprve pak skoro z milosti a jako almužnu pustit nějaký chlup těm méně úspěšným. Prostě utrhni si každý, kolik dokážeš. Bude-li toho dostatečně velká hromada, pak pusť nějakou almužnu i těm méně rvavým, zato potřebnějším. Nezapomeň toho využít k reklamě, a pokud to jde, i k vedlejším ziskům prostřednictvím almužny politikům. Fuj, co tady pletete korupci! Současně se pravice tváří, jako by byla solidarita výmyslem komunistů, a tedy něčím naprosto nežádoucím, ba škodlivým. Skutečnost je jiná. Solidarita v družstevnictví to přece byla a je forma svépomoci nikoliv na úkor jiných, ale právě naopak ve prospěch všech zúčastněných. Proto vznikaly a dosud prosperují různé formy družstev Jednoty, Budoucnost, Zádruha Mimochodem. Víte, co to byla historická zádruha (občina)? Býval to způsob vlastnictví či hospodaření celých rodových kolektivů, kdy si nikdo nepřivlastňoval víc, než potřeboval pro sebe a svou rodinu. Všichni společně obdělávali získanou půdu a každý dostával v závislosti na úspěchu hospodaření spravedlivý díl vytvořené hodnoty. Když společnost vytvořila o dost víc, než sama spotřebovala, bohatla. A právě tehdy se toho navíc zmocnili dávní bohatci. Tak třeba král či kníže si přivlastnil (právem síly své ozbrojené družiny) všechna pole a lesy a pak je poskytoval těm, kdo ho podporovali. Družiníkům (pozdější šlechtě), církevním údům, které vychovávaly pro vladaře pokorné poddané. Ti se v průběhu času dostávali do různého stupně podřízenosti. Nevolníci, ba i otroci vytvářeli vládnoucím další bohatství svou prací a svou bídou (nenáročností). Právě v takové situaci začala být solidarita těm úspěšnějším na obtíž. Proč by podle pravicové morálky měli na

3 3 bohatství mít podíl všichni, proč ne jen ti úspěšní? Jen tak mimochodem. Víte, že nejdemokratičtější americká společnost po svém vzniku v 18. století měla za prezidenty otrokáře? Že je pravice, boháči, nesolidární, to nás nepřekvapí. Když však i katolická církev zapomíná na své vlastní učení (obsažené v evangeliích i v epištolách či Skutcích apoštolů) a přistupuje k celospolečenskému bohatství a jeho rozdělování ve společnosti tím sobeckým způsobem, stojí to za zamyšlení. Komunisté nejsou jak nás osočovali a osočují pro rovnostářství. Naopak vždy prosazovali (někdy ovšem méně úspěšně) odměnu podle zásluhovosti. Když jsme hlásali zásadu Kdo nepracuje, ať nejí, současně jsme prosazovali takové rozdělování hodnot vytvořených společností, aby i ti, kteří z různých důvodů pracovat nemohou, byli zajištěni k důstojnému životu. Lžou o nás, že jsme za socialismu kradli. Ale nemohou ukázat, že bychom se jako jednotlivci na úkor ostatních obohacovali. To nastalo až po vítězství sobectví, tedy kapitalismu. Ostatně i to, co KSČ jiným vyvlastnila (bohužel často i těm, kteří nepatřili mezi vykořisťovatele), nerozdělila mezi komunisty, ale vložila to do společné pokladny a rozdělovala mezi potřebné. Takže. Solidarita je vlastnost lidská, humánní a potřebná. Sobectví kapitalismu je nehumánní a umožňuje jedněm trávit volno na jachtách a vyhazovat desetitisíce za večeři či za láhev whisky, zatím co druzí nemají na nájem, na léky, na základní kulturní potřeby pro sebe a dokonce ani pro své děti. Jak jsou lidé klamáni Pravice dokáže velmi promyšleně občany klamat, skoro by se chtělo říct oblafnout. Uveďme si některý typický příklad. Vzpomínáte si, že po převratu hledaly české úspěšné firmy strategického partnera? Vykládalo se to tak, že naše firmy samy by v mezinárodní konkurenci (kde řada z nich až dosud úspěšně působila) neobstály, takže se spojí se strategickým partnerem ze zahraničí, který jim v té konkurenci pomůže. Jak to dopadlo, víme. Strategický partner si naši firmu ponechal a provozuje ji, pokud z ní má dostatečný zisk. Třeba banky, spořitelny, pojišťovny Pokud má na trhu v dané oblasti dostatek vlastní nabídky (výrobků, služeb), prostě ten strategický partner naši firmu jakožto neprosperující zavřel. Tak se stalo, že česká farmacie přestala být českou a stala se nákladnější. Pro pacienty a zdravotnictví. Naopak vynáší zvýšené zisky zahraničnímu strategickému partnerovi. Mohli bychom uvádět desítky konkrétních příkladů. Nabízí se přirovnání strategického partnera naší kapitalistické transformace s činem někdejšího prezidenta Háchy, kdy vložil s důvěrou budoucnost českého národa do rukou vůdce a říšského kancléře. Následky ovšem v rozdílné oblasti se příliš nelišily. Jiný případ nutnost vytvořit konkurenční prostředí. Konkurence prý nutí firmy ke zvyšování produktivity a zlevňování výrobků a služeb. Tak třeba

4 4 zdravotnictví. Proto zrušili ovládání zdravotního pojištění z jednoho státem řízeného subjektu a zavedli konkurenční prostředí řady zdravotních pojišťoven. Tím se stalo, že se na zdravotní administrativu vynaloží větší podíl z vybraného pojištění, takže na vlastní zdravotnické služby zbývá poněkud méně. Tedy žádná opravdová konkurence, ale spíše více administrativních a dobře občany zaplacených korýtek. Konkurence ve zdravotnických službách, to je věc zdravotních zařízení. Jejich odbornost, pružnost, dostupnost. Ještě jeden příklad. Soukromník je prý lepším hospodářem než stát. Proto teď kapitalistické státy vynakládají desítky a stovky miliard ze státních prostředků, aby pomohly soukromým firmám, které se konkurence nekonkurence dostaly do hospodářských problémů. Co se stalo, když se Hanácká zdravotní pojišťovna dostala do maléru? Vedení pojišťovny pokrčilo rameny. Když nejsou peníze, tak holt nemůžeme doktorům či nemocnicím zaplatit. A odebralo se tedy lidé z vedení podnikat do jiné oblasti, třeba do politiky. Kdyby něco podobného udělal stát, tedy nezaplatil by lidem to, co si předem předplatili, to by bylo křiku! Jenže soukromník je prostě lepší hospodář, takže si soukromě líp nahospodařil. Nu a pak přijdou volby a pravice slibuje zprava zleva, shora zdola, že to bude stále lepší. My však už máme zkušenost, že politika kapitalistických politických stran je nejlépe charakterizována rčením: Mazat med kolem pusy. Ovšemže si občané musí ten med sami zaplatit! Koloniální války XXI. století Zdá se vám to nesmyslné, nějaké koloniální války čtyřicet roků po rozpadu koloniálního systému? Ale je to denní skutečnost. Podívejme se na příměr. Francie v 19. století ovládla mimo jiné Alžír. Jistě ne proto, aby alžírskému obyvatelstvu poskytla humanitární pomoc, ale aby z Alžíru a jeho obyvatel těžila bohatství pro svou vládnoucí třídu. Po druhé světové válce se Alžír (a ostatní kolonie) snažil všemi silami vybavit z koloniální závislosti. Stálo jej to další zbídačení, rozvrat i tak slabé ekonomiky a především statisíce mrtvých a miliony postižených zraněními, hladem a nemocemi. Ale zvítězil. Takže alžírská nafta patřila Alžířanům. Podobně to bylo třeba ve Vietnamu, kde se ovšem přichomýtli také Američané. Prohráli a museli odejít. Vietnamské přírodní bohatství a strategická poloha se nestaly bohatstvím USA, ale zůstaly Vietnamcům. A co se děje dnes, když již nadešlo XXI. století? Vedou se krásné řeči o pravdě, lásce, spravedlnosti, ale především o svobodě a demokracii. Jenže vůně nafty a lákadlo výhodných základen k zpacifikování každého případného konkurenta donutilo Ameriku, aby zasáhla. Nejprve v Afghánistánu. Záminka vypadala věrohodně až na to, že tam Amerika bojovala a s pomocí svých satelitů - ČR nevyjímaje - bojuje s nepřítelem, kterého kdysi sama pomohla zorganizovat, vycvičit a vyzbrojit. Svoboda Afghánistánu?

5 5 No, stojí na bodácích USA a jejich satelitů. Demokracie v Afghánistánu? Inu, prezident této demokratické země poníženě vyzývá USA, aby omezily útoky na civilní cíle a snížily tak ztráty žen, dětí a vůbec nevinných občanů. A to je asi tak všechno, co si může svobodně v této zdemokratizované zemi dovolit. Přesně tak tomu bývalo v někdejších koloniích či u nás za protektorátu. Tady zatím těží USA spíše jen výhody ze strategické polohy, ale platí za to mrtvými a raněnými (včetně obětí z řad satelitů). Jo a svět získal další drogy. Nebo Irák. Dnes už snad ani dítko školou povinné nevěří, že byl Irák nebezpečím pro USA či dokonce svět jako takový. Ale nafta, ta byla, je a bude důležitá stejně jako vojenské základny americké armády, které někdejší vládce Husajn nedovolil založit stejně jako zestátněnou naftu nedovolil předat do cizích rukou. Teď už ji mají vesměs ti správní demokraté z Abú Ghraib či Guantánama. Svoboda Iráku je taková, že když si pozvou Iráčané oficiálně návštěvu ze sousedního Íránu, tak ji Amíci zabásnou. Ještě to tak, aby se Irák kamarádil, s kým chce, ke komu má blízko! Nač by potom američtí hoši v této zemi umírali? Ostatně jako v době kolonií, vojáky stáhnou z nebezpečných měst, ale usadí je v opevněných táborech, kam se Iráčan dostane jen jako kolaborant. Když si Honduras zvolil svého prezidenta, který není Americe nakloněn, připustí se vojenský převrat. Pučisty jmenovaný prezident - tedy očividně nelegální diktátor - je sice nabádán, aby se s tím svrženým domluvil, ale víc nic. Prostě svržený Zelaya neposlouchal strýčka Sama a americký kapitál, tak z hrušky dolů. To by tak hrálo, aby si ve Střední Americe lidi dělali to, co se jim líbí. Poslouchat se musí, milánkové! I demokracie jen podle amerických not. Kdepak. Kolonie už nejsou ani náhodou. Je svoboda, demokracie a americká snaha o světovládu. Nu a zastaralé dělové čluny nahradily letadlové lodě a ty potvory rakety. Historický kalendář - říjen výročí 28. října 1939, půl roku po březnové okupaci, došlo v Praze a četných městech protektorátu Čechy a Morava k bouřlivým protinacistickým demonstracím. V Praze byla mohutná demonstrace proti okupantům rozehnána střelbou do účastníků. Byl zastřelen dělník V. Sedláček. Těžce zraněn byl student medicíny J. Opletal, který na následky zranění zemřel. Jeho pohřeb dne 15. listopadu se stal velkou studentskou protifašistickou demonstrací. Okupanti chystali odvetu výročí 2. října 1944 byl u obce Hřiště na Havlíčskobrodsku při zatýkání zastřelen protektorátními četníky generál bývalé Čsl. armády Vojtěch Luža, zemský velitel na Moravě, člen vedení početné ilegální odbojové organizace Rady tří.

6 6 6. října 1944 přiletěla do Banské Bystrice z Londýna přes Moskvu čs. vládní delegace, jejímž členem byl i generál Rudolf Viest, jediný slovenský generál z předmnichovské republiky. Byl prezidentem Benešem jmenován velitelem 1. čs. povstalecké armády na Slovensku plukovník Golián, později rovněž povýšený na generála, který dosud velel povstání, se stal jeho zástupcem. Stejného dne v 6 hodin ráno překročily jednotky 1. čs. armádního sboru v SSSR hranice Československé republiky v prostoru Dukelského průsmyku a zahájily přímé osvobozování vlasti. Tento den se později stal Dnem Československé lidové armády. 26. října 1944 po urputných bojích, kdy se nepodařilo povstalecké armádě a partyzánům zadržet německá okupační vojska, která obsadila Zvolen, byla zahájena evakuace Banské Bystrice a nastal všeobecný odchod povstaleckých sil do hor. 27. října 1944, kdy v ranních hodinách nacisté obsadili Banskou Bystrici, nařídilo předsednictvo Slovenské národní rady, které mělo sídlo v Donovalech, aby povstalecká armáda přešla na partyzánský způsob boje a pokračovala v odporu spolu s partyzánskými oddíly. Ty měly samostatné velení. Na východní frontě pokračovala během října 1944 Rudá armáda v pronásledování a ničení nepřítele. Zahájila desátý mohutný úder ve směru na Pečengu, obklíčila početné německé síly, osvobodila hlavní město Lotyšska Rigu, úplně osvobodila území Ukrajiny od nacistických vetřelců a probila se na území východního Pruska. K poskytnutí pomoci Slovenskému národnímu povstání překročila původně neplánovaně karpatský horský hřeben, obsadila sedm horských průsmyků a zahájila postup na československém území. Do konce října obsadila Mukačevo a Užhorod na Podkarpatské Rusi a úspěšně postupovala i na území Maďarska (které zastavilo boj) a také v Jugoslávii, kde byl osvobozen Bělehrad. Na západní frontě byla dne 8. října 1944 přisunuta z Anglie do Francie l. čs. obrněná brigáda a byla pověřena obklíčením a obléháním nacistické posádky v přístavu Dunkerque. Hlavní síly spojeneckých vojsk pokračovaly v urputných bojích se silným nepřítelem, kterému se podařilo zorganizovat odolnou obranu, uzavírající cestu do nitra třetí říše. Během října se spojeneckým vojskům nepodařilo nikde tuto obranu prolomit. Německá fronta se stabilizovala a prolomit ji mohl jedině organizovaný strategický útok, připravovaný na začátek listopadu.

Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:

Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy: Prosinec 2009 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Doporučujeme nahlédnout na následující webové adresy:... 1 Největší zločin... 1 Informace a my... 2 Jak zkrotit demokracii... 3 Historický

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

Solidarita. Volby řekly "NE" radaru. Je třeba to dotáhnout do konce

Solidarita. Volby řekly NE radaru. Je třeba to dotáhnout do konce LISTOPAD 2008 Malý PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 27 V ÈÍSLE: Volební shon odborářský zázrak str. 3 str. 4-5 Volby řekly "NE" radaru Dva a půl roku už trvá boj proti americké základně v ČR.

Více

září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov

září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov 1 září 2008 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah: Dva předvolební úkoly... 1 Historický kalendář říjen... 2 Naše úkoly dříve a dnes...4 Volební argumentace...5 Cena elektřiny...6 O zákonech...7

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

Zkrotí zákon pracovní agentury?

Zkrotí zákon pracovní agentury? Ukrajina 3 připomíná afghánský chaos Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015 Koně jako lék na uspěchanou dobu ROČNÍK 25 ČÍSLO 54 CENA 12 Kč HALÓ RADY 9 www.halonoviny.cz

Více

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15!

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15! Číslo 43 - Květen 2009 www.revo.cz.tc časopis NEZÁVISLÉ ORGANIZACE MLÁDEŽE REVO Násilnosti v Moldavsku! více na stranách 10 a 11! Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! čtěte na stranách 14 a 15! Kudy se

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Solidarita. Radar Reforma pro bohaté. Poplatky u lékaře Demise vlády! Bush v Praze: Demonstrace 4.6., 17.00h, Hradčánské nám.

Solidarita. Radar Reforma pro bohaté. Poplatky u lékaře Demise vlády! Bush v Praze: Demonstrace 4.6., 17.00h, Hradčánské nám. KVĚTEN 2007 CENA 15 KÈ - SOLIDÁRNÍ CENA 20 KÈ Judaismus PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 12 V ÈÍSLE: Vládní,,reforma'' Chomsky o USA a antisemitismus str. 4 str. 7 str. 11-13 Radar Reforma pro

Více

Solidarita. Stačí poslední rána

Solidarita. Stačí poslední rána ČERVEN 2008 Solidarita Vznik PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 23 V ÈÍSLE: Boj proti radaru s. 3-5 Izraele str. 7 Revoluční rok '68 str. 14-16 Podpořte generální stávku 24.6.! Senát UK proti Julínkovi

Více

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 6 / 2009 Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Efektivita kampaně se potvrdila str. 6 7 Zapomenutá válka o (pouhou) čest str. 18 21 OBJEKTIVEM Vyhrocené

Více

Stát pro horních 10 tisíc, financovaný dolními 10 miliony

Stát pro horních 10 tisíc, financovaný dolními 10 miliony ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 8 BŘEZEN 2011 NOVÁ LEVICE ČESKO POD VEDENÍM NEČASE A KALOUSKA: Stát pro horních 10 tisíc, financovaný dolními 10 miliony důchodová reforma ve prospěch finančního

Více

ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU

ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 9 KVĚTEN 2011 NOVÁ LEVICE VYJDĚME DO ULIC! ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU AKTUÁLNĚ 2 ŠKRTAJ, LŽOU A KRADOU Českou politika v dubnu 2011 nelze nazvat jinak než bizarní.

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE IV / 2014 Z obsahu tohoto čísla : * Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých

Více

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S

PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU www.socsol.cz solidární cena 25 Kč LISTOPAD 2010 F :, Ř : Z S : S S : S Z DOMOVA: Po senátních a komunálních volbách utrpěla vládní koalice značnou újmu. Nejvíce odnesly

Více

Solidarita. školné zmrazení platů stop zvyšování důchodů snížení sociálních dávek zachování zdravotnických poplatků. Volby a antivolby str.

Solidarita. školné zmrazení platů stop zvyšování důchodů snížení sociálních dávek zachování zdravotnických poplatků. Volby a antivolby str. ZÁŘÍ 2009 ÈÍSLO PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU CENA 10 KÈ SOLIDÁRNÍ CENA 15 KÈ 35 Zastavme Janotův balíček školné zmrazení platů stop zvyšování důchodů snížení sociálních dávek zachování zdravotnických

Více

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem Go East str. 1/19 První republika Tomáš Krystlík Autor stál před problémem, jak rozsáhlé téma první republiky pojmout. Bylo jasné, že by měla dostat přednost fakta málo známá a pro vývoj státu významná.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více