S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 117 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci domů čp v Mladé Boleslavi (Bytové družstvo Laurinova I) Návrh na finanční vyrovnání s Bytovým družstvem Laurinova II Zpráva o vyřízení interpelací Návrh na schválení prodeje stp. 5411, budovy na stp. 5411, pp. 161/4, pp. 161/5, pp. 161/7, pp. 161/9, části pp. 1235, části pp. 1236/1, části pp. 1244/1 v katastrálním území Mladá Boleslav (VD Real, s.r.o.) Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav za rok Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc Zápis o kontrole účelovosti čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2012 z prostředků rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav na provoz a údržbu městského stadionu dle smlouvy č. 8/2012/OŠKTv ze dne 3. února 2012 s FK Mladá Boleslav, a.s., se sídlem U Stadionu 1118, Mladá Boleslav Návrh na poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2013 organizacím na sportovní činnost mládeže Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, obecně prospěšné společnosti Spokojený domov o.p.s., na úhradu nákladů spojených s poskytováním terénních sociálních služeb občanům města Mladá Boleslav v roce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, občanskému sdružení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, se sídlem Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín, pro základní organizaci v Mladé Boleslavi na úhradu provozních nákladů v roce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, občanskému sdružení Jekhetani Luma Společný svět, o.s. na zajištění poskytování sociálních služeb v roce

2 3807. Návrh na schválení přijetí neinvestiční účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období , registrační číslo CZ.1.04./3.1.03/ Návrh na schválení prodeje části pp. 1254/1 v k.ú. Mladá Boleslav a pp. 289/44 a pp. 289/45 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (ČEZ Distribuce, a.s.) Návrh na schválení prodeje stp a stp.4738 v k.ú. Mladá Boleslav (ČEZ Distribuce, a.s.) Návrh na schválení směny nemovitostí v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Eva Divišová) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne , tj. prodej pp v k.ú. Mladá Boleslav (Bezručova ulice č.p. 254) Návrh na schválení prodeje pp. 1119/14 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Nevstávalovi) Návrh na schválení prodeje dvou částí pp. 931/1 v k.ú. Podlázky (EG CENTER s.r.o.) Návrh na schválení koupě pp. 740/7 v k.ú. Podlázky (ČR - Státní statek Čáslav) Návrh na vzetí na vědomí nabytí pp. 23/1 a pp. 37/4 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi jako opuštěný majetek dle 135 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Návrh na schválení směny nemovitostí v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (UNO NK, výrobní družstvo) Návrh na schválení prodeje bytu č. 1269/3 v ul. Zalužanská a bytu č. 57/7 na Českobratrském náměstí, spolu s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech domů a příslušnými spoluvlastnickými podíly na pozemcích podle zák. č. 72/1994 Sb Návrh na schválení prodeje bytu č. 989/21 ul. Havlíčkova spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a příslušným spoluvlastnickým podílem na pozemcích podle zák.č.72/1994sb Návrh na schválení prodeje stp. 2252, pp. 730/11 a části pp. 730/1 v katastrálním území Mladá Boleslav (ŠKODA AUTO a.s.) Informace o schválených rozpočtových opatřeních Návrh na schválení neinvestičního transferu Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvkové organizaci Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 2/12 v roce 2013, navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Knihovna města Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/13 v roce Návrh na schválení rozšíření zóny Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města pro Regionální operační program Střední Čechy. 2620

3 3825. Návrh na vzetí na vědomí zprávu o provedených opatřeních vyplývajících ze závěrečného zhodnocení zápisu o následné kontrole hospodaření příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na úhradu podílu nákladů na revitalizaci domů čp v Mladé Boleslavi (Bytové družstvo Laurinova I) b e r e n a v ě d o m í zprávu představenstva Bytového družstva Laurinova I, se sídlem Štefánkova 1373, Mladá Boleslav, IČO , přednesenou na zasedání zastupitelstva a žádost o finanční vyrovnání mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Bytovým družstvem Laurinova I z I a) úhradu podílu ve výši 51% nákladů na revitalizaci objektu sestávajícího se z domů čp v ulicích Štefánikova a U Kasáren v Mladé Boleslavi v rozsahu dle rozpočtu, který je přílohou tohoto materiálu, formou odpovídajícího podílu na splátkách úvěru s minimální dobou splácení deset let b) úhradu podílu ve výši 51% nákladů spojených s přípravou projektu revitalizace objektu sestávajícího se z domů čp v ulicích Štefánikova a U Kasáren v Mladé Boleslavi v celkové výši ,--Kč včetně DPH, tedy částky ,--Kč včetně DPH č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na finanční vyrovnání s Bytovým družstvem Laurinova II. b e r e n a v ě d o m í zprávu představenstva Bytového družstva Laurinova II., se sídlem U Kasáren 1381, Mladá Boleslav, IČO , přednesenou na zasedání Zastupitelstva a žádost o finanční vyrovnání mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Bytovým družstvem Laurinova II. z

4 I úhradu podílu ve výši 51% nákladů na statickou úpravu a uzavření pavlačí domu čp. 1380/III 1383/III v ulici U Kasáren v Mladé Boleslavi v rozsahu dle žádosti družstva z , která je přílohou tohoto materiálu, formou odpovídajícího podílu na splátkách úvěru s minimální dobou splácení deset let č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na zasedání zastupitelstva města v měsíci březnu 2013 b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp. 5411, budovy na stp. 5411, pp. 161/4, pp. 161/5, pp. 161/7, pp. 161/9, části pp. 1235, části pp. 1236/1, části pp. 1244/1 v katastrálním území Mladá Boleslav (VD Real, s.r.o.) záměr prodeje pozemků v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav: - stavební parcely 5411 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 251 m 2 - budovy bez čp/če a stavební parcele 5411 (objekt občanské vybavenosti rozsáhlé chráněné území) - pozemkové parcely 161/4 (zahrada) o výměře 18 m 2 - pozemkové parcely 161/5 (zahrada) o výměře 50 m 2 - pozemkové parcely 161/7 (zahrada) o výměře 31 m 2 - pozemkové parcely 161/9 (zahrada) o výměře 190 m 2 - části pozemkové parcely 1235 (ost. plocha ost. komunikace) o výměře do 530 m 2 - části pozemkové parcely 1236/1 (ost. plocha ost. komunikace) o výměře do 80 m 2 - části pozemkové parcely 1244/1 (ost. plocha ost. komunikace) o výměře do 90 m 2 výměra celkem do m 2 do vlastnictví společnosti VD Real, s.r.o., IČO , se sídlem Na Kozině 1438, Mladá Boleslav, PSČ , za účelem výstavby polyfunkčního domu dle architektonického návrhu diplomního projektu řešícího 1. etapu revitalizace prostranství na Kozině, a to za cenu: - stp ve výši 4.200,-- Kč/m 2 a 2622

5 - pp. 161/4, pp. 161/5, pp. 161/7, pp. 161/9, část pp. 1235, část pp. 1236/1 a část 1244/1 ve výši 2.310,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků (pp. 1235, pp.1236/1 a pp. 1244/1) bude stanovena příslušným geometrickým plánem a za podmínky, že kupující na vlastní náklady zajistí demolici dočasné stavby na stavební parcele 5411 a na části pozemkové parcely 161/5. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav za rok 2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav za rok 2012 podle přílohy důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2012 b e r e n a v ě d o m í souhrnné výsledky hospodaření města za rok 2012 po přezkoumání krajským úřadem: a) plnění rozpočtu za období ve výši ,61 tis. Kč na straně příjmů, čerpání rozpočtu na straně výdajů ve výši ,40 tis. Kč, splátku úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátku úvěru na VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč, splátku investičního úvěru 44 mil. ve výši tis. Kč, splátku investičního úvěru 72 mil. ve výši tis. Kč, splátku jistiny investičního úvěru 180 mil. ve výši tis. Kč a splátku jistiny úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 2.121,29 tis. Kč. b) výnosy z podnikatelské činnosti města ve výši ,23 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 8.934,15 tis. Kč. 2623

6 c) výnosy z podnikatelské činnosti města zajišťované na mandátní smlouvu firmou DOMOS, s.r.o. ve výši ,08 tis. Kč, a náklady s ní související ve výši ,78 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k zápisu o kontrole účelovosti čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2012 z prostředků rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav na provoz a údržbu městského stadionu dle smlouvy č. 8/2012/OŠKTv ze dne 3. února 2012 s FK Mladá Boleslav, a.s., se sídlem U Stadionu 1118, Mladá Boleslav b e r e n a v ě d o m í zápis o kontrole účelovosti čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2012 z prostředků rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav na provoz a údržbu městského stadionu dle smlouvy č. 8/2012/OŠKTv ze dne 3. února 2012 s FK Mladá Boleslav, a.s., se sídlem U Stadionu 1118, Mladá Boleslav I d o p o r u č u j e vedení statutárního města Mladá Boleslav postupovat v souladu se závěrečným zhodnocením zápisu prověrkové skupiny kontrolního výboru zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 2013 poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci státního Programu regenerace MPR a MPZ ČR v roce 2013 a to: Židovské obci v Praze, se sídlem Maiselova 18, Praha 1 (IČ ), zastoupené společností MATANA a.s., Malá Štupartská 1, Praha 1 (IČ ) - na obnovu a restaurování náhrobků židovského hřbitova v Mladé Boleslavi ve výši 60 tis. Kč (k navržené státní dotaci 200 tis.kč) I 2624

7 vedoucímu odboru stavebního a rozvoje města zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav dodatek č. 1, kterým se doplňuje zřizovací listina ze dne příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, IČO , se sídlem Na Radouči 1081, Mladá Boleslav dle přílohy č. l důvodové zprávy I vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2013 organizacím na sportovní činnost mládeže poskytnutí neinvestičních dotací na sportovní činnost mládeže v roce 2013 těmto organizacím: Žadatel činnost IČ Poskytnuto v roce 2012 Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ PC Florbalová akademie MB výcvikové středisko florbalu Středočeského kraje, Pro rok 2013 házená , ,00 basketbal , ,00 florbal , ,

8 Mladá Boleslav, Erbenova 427, PSČ AC Mladá Boleslav, o.s., Mladá Boleslav, U Stadionu 1118, PSČ LTC Mladá Boleslav, o.s., Mladá Boleslav, Štěpánka 28/3, PSČ Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Mladé Boleslavi Mladá Boleslav, Laurinova 529, PSČ FK Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1118, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ Bruslařský klub Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Viničná 31, PSČ Tělocvičná jednota Sokol MB, Mladá Boleslav, Palackého 223, PSČ Basket Pastelka MB o.s., Mladá Boleslav, Železná 107, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ Spining MB Mladá Boleslav, Štechova 164, PSČ Sportovní klub policie Mladá Boleslav, Kosmonosy, Zahradní 765, PSČ GOLF CLUB Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Michalovice 7, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ atletika , ,00 tenis , ,00 hokejbal , ,00 kopaná , ,0 0 plavání , ,00 lední hokej , ,0 0 florbal , ,00 basketbal , ,00 karate , ,00 volejbal , ,00 cyklistika , ,00 kopaná , ,00 golf , ,00 sportovní oddíly , ,00 I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města 2626

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, obecně prospěšné společnosti Spokojený domov o.p.s., na úhradu nákladů spojených s poskytováním terénních sociálních služeb občanům města Mladá Boleslav v roce 2013 n e poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap sociální věci, na rok 2013 ve výši ,--Kč obecně prospěšné společnosti Spokojený domov o.p.s., IČO , se sídlem Veselá, Lhotická 159, Mnichovo Hradiště, na úhradu nákladů spojených s poskytováním terénních sociálních služeb občanům města Mladá Boleslav v roce 2013 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, občanskému sdružení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, se sídlem Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín, pro základní organizaci v Mladé Boleslavi na úhradu provozních nákladů v roce 2013 n e poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap sociální věci, na rok 2013 ve výši ,-- Kč z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav občanskému sdružení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, se sídlem Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín, IČO , pro základní organizaci v Mladé Boleslavi, Čechova 773, na úhradu provozních nákladů, a to na nájemné za užívání nebytového prostoru včetně záloh za služby v roce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, občanskému sdružení Jekhetani Luma Společný svět, o.s. na zajištění poskytování sociálních služeb v roce

10 n e poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap sociální věci, na rok 2013 ve výši ,--Kč občanskému sdružení Jekhetani Luma Společný svět, o.s. se sídlem Erbenova 790, Mladá Boleslav, IČO , na zajištění poskytování sociálních služeb - intervenční centrum Mladá Boleslav pro oběti domácího násilí, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program a telefonická krizová pomoc v roce 2013 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení přijetí neinvestiční účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období , registrační číslo CZ.1.04./3.1.03/ přijetí neinvestiční dotace v celkové maximální výši ,-- Kč poskytnuté na realizaci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období , registrační číslo CZ.1.04./3.1.03/ , z toho maximálně ,30Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie tj. 85 % výše dotace a maximálně ,70 Kč z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování tj. 15 % výše dotace č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje části pp. 1254/1 v k.ú. Mladá Boleslav a pp. 289/44 a pp. 289/45 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (ČEZ Distribuce, a.s.) prodej pozemků z majetku statutárního města Mladá Boleslav: - části pp. 1254/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 10 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav za cenu 900,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem (příloha č. 1) 2628

11 - pp. 289/44 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 12 m 2 a pp. 289/45 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 28 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi (příloha č. 2) za cenu 900,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, PSČ za účelem narovnání majetkoprávního vztahu. Na pozemcích se nacházejí distribuční trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp a stp.4738 v k.ú. Mladá Boleslav (ČEZ Distribuce, a.s.) prodej stavební parcely 4738 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 107 m 2 (příloha č. 1) za cenu 1.300,- Kč/m 2 a stavební parcely 5737 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 76 m 2 (příloha č. 2) za cenu 1.300,- Kč/m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, PSČ , s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje za účelem narovnání majetkoprávního vztahu. Na pozemcích se nacházejí distribuční trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení směny nemovitostí v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Eva Divišová) 2629

12 směnu pozemkové parcely 527/7 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČO , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do vlastnictví paní Evy Divišové, nar , bytem B. Vohánkové 163, Čejetičky, Mladá Boleslav ZA část pozemkové parcely 527/6 (orná půda) o výměře do m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku paní Evy Divišové, nar , bytem B. Vohánkové 163, Čejetičky, Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČO , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav bez doplatku rozdílu výměry takto směňovaných nemovitostí a s tím, že výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , tj. prodej pp v k.ú. Mladá Boleslav (Bezručova ulice č.p. 254) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje pp. 1119/14 v katastrálním území Mladá Boleslav(manželé Nevstávalovi) n e prodej pozemkové parcely 1119/14 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 51 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů, Jaroslava Nevstávala, nar a Věry Nevstávalové, nar , společně bytem nám. Republiky 826/37, Mladá Boleslav, za cenu 270,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. 2630

13 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje dvou částí pp. 931/1 v k.ú. Podlázky (EG CENTER s.r.o.) bezúplatný převod dvou částí pozemkové parcely 931/1 (orná půda) o celkové výměře 227 m2 v katastrálním území Podlázky (dle nového GP č /2013 ze dne se jedná o nově vzniklou pp. 931/4 o výměře 128 m2 a pp. 931/5 o výměře 99 m2) z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti EG CENTER s.r.o., IČO , se sídlem Michalovice 72, Mladá Boleslav I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení koupě pp. 740/7 v k.ú. Podlázky (ČR - Státní statek Čáslav) koupi pozemkové parcely 740/7 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 235 m 2 v k.ú. Podlázky ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Čáslav, IČO , se sídlem Čáslav, Nad Rezkovcem 1114, zastoupený konkursním správcem společností Záveská a spol., v.o.s, do majetku statutárního města Mladá Boleslav za cenu navrhovanou konkurzním správcem, tj. ve výši 200,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM 2631

14 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vzetí na vědomí nabytí pp. 23/1 a pp. 37/4 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi jako opuštěný majetek dle 135 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nabytí nemovitostí dle 135 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jako nemovitostí opuštěných do majetku statutárního města Mladá Boleslav. Těmito předmětnými nemovitostmi jsou: - pp. 23/1 (trvalý travní porost) o výměře 160 m 2 - pp. 37/4 (trvalý travní porost) o výměře 273 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení směny nemovitostí v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (UNO NK, výrobní družstvo) n e směnu části pozemkové parcely 289/26 (orná půda) o výměře m 2 (dle nového, dosud nezapsaného GP č /2012 ze dne nově vzniklé pp. 289/95) a pozemkové parcely 289/27 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČO , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do vlastnictví družstva UNO NK, výrobní družstvo, IČO , se sídlem Limuzská 528/39, Praha 10, PSČ (příloha č. 1) ZA pozemkovou parcelu 388/1 (ostatní plocha manipulační plocha) o výměře m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku družstva UNO NK, výrobní družstvo, IČO , se sídlem Limuzská 528/39, Praha 10, PSČ do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČO , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav (příloha č. 2) s doplatkem rozdílu výměry m 2 takto směňovaných nemovitostí ve výši 300,- Kč/m 2 ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav a za podmínky, že i po provedení 2632

15 směny pozemků bude dopravní obslužnost na pozemkové parcele 289/27 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi zachována č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytu č. 1269/3 v ul. Zalužanská a bytu č. 57/7 na Českobratrském náměstí, spolu s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech domů a příslušnými spoluvlastnickými podíly na pozemcích podle zák. č. 72/1994 Sb. 1. prodej bytu č. 1269/3 (3+1, 71,9 m 2 ) v ulici Zalužanská, v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 719/31602 na společných částech domů čp a 1269 a spoluvlastnického podílu ve výši 719/31602 na pozemcích stp o výměře 320 m 2 a stp o výměře 320 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy; slečně Kristýně Zavadilové, nar , trvale bytem Zalužanská 1269, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč 2. prodej bytu č. 57/7 (kk+1, 28,6 m 2 ) na Českobratrském náměstí, v části obce Mladá Boleslav II a spoluvlastnického podílu ve výši 286/6726 na společných částech tohoto domu a spoluvlastnického podílu ve výši 286/6726 na pozemku stp. 667 o výměře 603 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy; paní MUDr. Nataše Špelinové, nar , trvale bytem Českobratrské náměstí 57, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytu č. 989/21 ul. Havlíčkova spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a příslušným spoluvlastnickým podílem na pozemcích podle zák.č.72/1994sb. 2633

16 n e prodej bytu č. 989/21 (3+1, 79,02 m 2 ) v ulici Havlíčkova, v části obce Mladá Boleslav II a spoluvlastnického podílu ve výši 790/83907 na společných částech domů čp. 989, 990, 991, 992 a 993 a spoluvlastnického podílu ve výši 790/83907 na pozemcích stp o výměře 257 m 2, stp o výměře 255 m 2, stp o výměře 255 m 2, stp o výměře 258 m 2 a stp o výměře 254 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5% při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy; do společného jmění manželům panu Miroslavu Šindelkovi, nar a paní Heleně Šindelkové, nar , trvale bytem Havlíčkova 989, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp. 2252, pp. 730/11 a části pp. 730/1 v katastrálním území Mladá Boleslav (ŠKODA AUTO a.s.) prodej pozemků v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO a.s., IČO , se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, PSČ , za cenu 1715,- Kč/m 2, tj. za celkovou cenu ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a to: - stp (zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště) o výměře 51 m 2 - pp. 730/11 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 17 m 2 - části pp. 730/1 (ostatní plocha hřbitov, urnový háj) o výměře m 2, dle nového, dosud v katastru nemovitostí nezapsaného GP č /2012 ze dne , označené jako pp. 730/13 I vedoucímu OSMM povinnost zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o provedených rozpočtových opatřeních b e r e n a v ě d o m í 2634

17 informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne a dne , na základě usnesení zastupitelstva města Mladé Boleslavi č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 2/1 OŠKtV usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/2 SPOaObŽÚ usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/3 EO usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/4 EO usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/5 OŠKtV zrušeno 6. Rozpočtové opatření č. 2/6 OStRM - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/7 OSV - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/8 EO - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/9 SPOaObŽÚ - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/10 OŘP a OStRM - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/11 EO - usnesení RM ze dne č dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení neinvestičního transferu Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvkové organizaci neinvestiční transfer Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvkové organizaci, IČ , v částce ,11 Kč na projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č

18 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 2/12 v roce 2013 navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Knihovna města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 2/12 v roce 2013: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku Kč - navýšení příjmů dotace Středočeského kraje na zajištění regionálních funkcí knihoven, pol. 4122, ÚZ a navýšení výdajů kapitoly 06, org. 212, par. 3314, pol. 5336, ÚZ Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční transfer b) neinvestiční transfer Knihovně města Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 1229, IČO v částce Kč na zajištění regionálních funkcí knihoven č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/13 v roce 2013 a) přijetí daru ve výši ,- Kč od společnosti Škoda Auto a.s., b) rozpočtové opatření č. 2/13 v roce 2013: navýšení rozpočtu města o částku ,- Kč navýšení příjmů na kap. 06, org. 206, par. 3313, pol o částku ,- Kč (dar od Škoda Auto a. s.) a navýšení výdajů na kap. 06, org. 206, par. 3313, pol o částku ,- Kč (Filmový festival), na kap. 06, org. 254, par. 3419, pol o částku ,- Kč (Oldtimer Bohemia Rally) a na kap. 06, org. 227, par. 3399, pol o částku ,- Kč (Pravidelné akce města/metalové symposium c) neinvestiční transfer společnosti Klub historických vozidel Mladá Boleslav v AČR, IČO: ve výši ,- Kč na zabezpečení organizace akce Oldtimer Bohemia Rally Fiva A 2013 č

19 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení rozšíření zóny Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města pro Regionální operační program Střední Čechy rozšíření zóny Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav pro Regionální operační program Střední Čechy, dle přílohy tohoto materiálu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vzetí na vědomí zprávu o provedených opatřeních vyplývajících ze závěrečného zhodnocení zápisu o následné kontrole hospodaření příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav b e r e n a v ě d o m í opatření vyplývající ze závěrečného zhodnocení zápisu o následné kontrole hospodaření příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav dle přílohy č. 1 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno n e Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno, dle přílohy. 2637

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/25/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. s c h

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Financování: SU AU OdPa Pol UZ Text Kč 231 8115 45000,00

Financování: SU AU OdPa Pol UZ Text Kč 231 8115 45000,00 1 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 24. února 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Usn.č. 18/2016 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 Příjmy: 231 4122 příspěvek

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Přítomni: Mgr. Malotová - PR

Přítomni: Mgr. Malotová - PR - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 42. jednání Rady města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 83 Vydána dne 25. září 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2595. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav,

Více

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku, konaného dne 7. 12. 2015 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku Místku I. ZAHÁJENÍ Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech

U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 18. 2. 2014 v 19:00 hodin v malém sále KD v Klatovech Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více