HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014"

Transkript

1 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková

2 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 12 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 32 KŘÍŽOVKA 33 INZERCE VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 Barbora Šterclová M: Vybrali jsme pro Vás: str. 4 str. 7 str. 10 str. 12 str. 18 Výsledky komunálních voleb v městské části Praha 15 Svoz směsného a tříděného odpadu o vánočních svátcích O vánočních tradicích a legendách ZUŠ Hostivař otevřela Akademii pro seniory Anglické divadlo studentů KG str. 19 Adventní program v Praze 15 str. 27 str. 28 str Ročník závodů O putovní pohár starosty Prahy 15 Vánoční bohoslužby v kostelech Nové ulice v Horních Měcholupech PŘÍJEM INZERCE: M: E: DISTRIBUCE: Adresná distribuce APP MEDIA s.r.o. Stojany ÚMČ Praha 15 NÁKLAD: výtisků TOTO ČÍSLO: Příští číslo vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Připomínky k distribuci časopisu Hlasatel pište na nebo volejte Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Registrační značka MK ČR E 12172

3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 3 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste nám projevili svými hlasy ve volbách do zastupitelstva naší městské části. V tak významném roce, kdy slavíme 25. výročí sametové revoluce, je pro nás úspěch v těchto volbách obzvláště velkou ctí. Zároveň ale pociťujeme obrovskou zodpovědnost nejen vůči našim voličům, ale i vůči všem ostatním občanům Hostivaře a Horních Měcholup. Budeme se maximálně snažit Vaši důvěru nezklamat. Mohu Vás ujistit, že naše píle a pracovitost je bezmezná, jak ostatně někteří kolegové z naší radnice již měli možnost zjistit, a bude tomu tak po celé volební období. Zároveň Vás ubezpečuji, že se s Vámi i nadále budeme rádi setkávat v ulicích, v obchodech, na kulturních a sportovních akcích, zkrátka mezi sousedy. Podařilo se nám sestavit silnou koalici a jsem přesvědčen, že nejen změny ve vedení radnice, ale především konkrétní činy vedoucí ku prospěchu občanů budou patrné ve velmi krátké době. Přesto bych Vás rád požádal o jistou shovívavost v prvních týdnech našeho působení, protože není v našich silách okamžitě vyřešit všechny úkoly a problémy, které máme před sebou, a realizovat všechny plány, jež jsme si předsevzali. Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál krásné a klidné prožití adventního času, vánoční svátky naplněné láskou a pohodou a do nového roku především zdraví, štěstí a vzájemné porozumění! A na závěr mám na Vás malou prosbu: Držte nám palce. Milan Wenzl starosta

4 4 HLASATEL / PROSINEC 2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Ve dnech 10. a 11. října 2014 přišlo v Hostivaři a Horních Měcholupech k volebním urnám 35,85 % oprávněných voličů. Na příští čtyři roky si vybírali z dvanácti politických stran a hnutí celkem 31 svých zastupitelů. ANO ,33 %, 9 mandátů: Václav Bílek, David Hájek, Bc. Jitka Kolářová, Mgr. et Bc. Olga Kubečková, Bc. Filip Meluzín, MBA, Miroslav Nauč, Pavlína Nejedlíková, Martin Omáčka a Milan Wenzl. ODS 14,61 %, 5 mandátů: Jan Beran, Michal Frauenterka, Ing. Pavel Klega, Lucie Prinzová a Mgr. Martin Rezek, LL. B. TOP 09 14,19 %, 5 mandátů: Petr Bernat, Petra Bahati Chejab, Ing. Petr Neumann, Pavel Pešek a doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc. Patnáctka náš domov (SZ, KDU-ČSL) 13,71 %, 5 mandátů: Mgr. Tomáš Bräuner, Milan Ducko, PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Mgr. Antonín Randa a PaedDr. Jana Vachulová. ČSSD 10,32 %, 3 mandáty: Ing. arch. Igor Filipovič, Ing. Karel Strnad a MUDr. Jana Trková. NEZÁVISLÍ 7,06 %, 2 mandáty: Mgr. Petra Šikýřová a PhDr. Marcela Štiková. KSČM 5,73 %, 2 mandáty: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. a Karel Pavlíček. NOVÁ RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Milan Wenzl starosta finance, protikorupční opatření, kontrolně-informační útvar, bezpečnost Václav Bílek 1. zástupce starosty oblast ekonomiky, evropské agendy, veřejné zakázky, majetek MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty zdravotnictví, sociální oblast a péče o seniory a občany v nouzi Bc. Jitka Kolářová zástupkyně starosty školství a volnočasové aktivity, protidrogová prevence, kultura Mgr. Tomáš Bräuner zástupce starosty životní prostředí, dětská hřiště, obnovitelné zdroje a úspory energie, otevřená radnice PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. územní rozvoj, doprava, Hlasatel, zástupce starosty internetové stránky Mgr. Antonín Randa neuvolněný radní ZAHÁJENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA ( ) Foto: Marie Zdeňková

5 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Srdečně zveme občany Hostivaře a Horních Měcholup na další jednání zastupitelů naší městské části, které se uskuteční ve středu 10. prosince 2014 v Kulturním centru Varta v Boloňské ulici. Oproti dosavadní tradici byl začátek zasedání nově posunut na hod., aby veřejnost měla lepší příležitost k účasti. Program jednání, a následně i přijatá usnesení naleznete na úřední desce a internetových stránkách 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha od hod. KC Varta, Boloňská 310, Horní Měcholupy ZIMNÍ ÚKLID SNĚHU A NÁLEDÍ NA ÚZEMÍ HOSTIVAŘE A HORNÍCH MĚCHOLUP Nedávno byl schválen plán zimní údržby silnic a chodníků zajišťované Městskou částí Praha 15, který navazuje na plán zimní údržby komunikací ve správě TSK Praha. Jedná se především o frekventované úseky komunikací ve vlastnictví naší městské části s propojením na důležité cíle (školská zařízení, obchodní centra, zastávky městské hromadné dopravy, zdravotnická zařízení, vstupy do domů apod.). Úseky komunikací, na nichž se zimní údržba neprovádí, jsou uvedeny v magistrátním nařízení č. 18/2010, které je novelizováno usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne 4. listopadu Z důvodu lepší informovanosti občanů naleznete nově na stránkách grafické znázornění plánu zimní údržby komunikací, související zákony a usnesení Rady hl. m. Prahy a Rady MČ Praha 15. Přivítáme Vaše návrhy na zdokonalení plánu zimní údržby a postřehy ohledně případných nedostatků. Kontakty: Mgr. Tomáš Bräuner zástupce starosty pro oblast životního prostředí, , Zdeněk Havel vedoucí odboru dopravy, , Rozpočet městské části je však bohužel omezený a částečně nahrazuje i rozpočet hl. m. Prahy (úklid sněhu na pozemcích hl. m. Prahy). Proto bychom Vás v této souvislosti rádi požádali o výpomoc při úklidu sněhu a posypu náledí na chodnících, které přiléhají k Vašim nemovitostem na území Hostivaře a Horních Měcholup. Velice Vám děkujeme za vstřícný přístup.

6 6 HLASATEL / PROSINEC 2014 Vážení a milí občané Prahy 15, přeji Vám překrásné prožití vánočních svátků, klidné zakončení roku 2014, bezstarostné vykročení do nového roku 2015 a v něm hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň připojuji poděkování za důvěru a spolupráci, děkuji také všem za podněty v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. MUDr. Jana Trková zástupkyně starosty ÚŘEDNÍ HODINY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás touto cestou informovat, že v úterý dne bude v rámci Úřadu MČ Praha 15 úřední den pro veřejnost od 8.00 do hod., tzn., že úředníci budou k dispozici pro vyřízení Vašich občanských záležitostí. Ve středu dne budou úřední hodiny pro veřejnost omezeny do hod. V pátek dne bude úřad z provozních důvodů uzavřen. S přáním příjemného prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku 2015 Ing. Robin Tampa, MPA tajemník úřadu PRO ZÁJEMCE O CYKLISTIKU TJ Cykloprag je cyklistický oddíl při ZŠ Hostivař se zaměřením na závodní cyklistiku i cyklistiku pro všechny. Zájemci o cyklistiku ve věku od 9 let se mohou hlásit po celý rok u pana Eise na tel nebo na ovou adresu Petra Kočková referent kultury a sportu odbor školství, kultury a zdravotnictví

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 SVOZ SMĚSNÉHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Dle informace Pražských služeb a. s. bude v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy zajištěn svoz směsného i tříděného odpadu ve stejném režimu jako v ostatní všední dny. Pražané během vánočních svátků vyhodí téměř tun odpadu. Největší nárůst tradičně očekáváme v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají až o 200 tun více. To je o cca 60 procent větší množství než během roku, říká tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. U skla a plastů se nárůst pohybuje okolo 15 procent, u směsného odpadu jde asi o 5 procent. V termínu od do budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu budeme ve dnech provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech, a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů. SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU: normální svoz dle příslušných programů svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den) SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU: normální svoz dle příslušných programů mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den) SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu, ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu, vysvětluje mluvčí Mana. Ing. Judita Šmídková vedoucí oddělení specialistů odbor životního prostředí

8 Informace o základních školách MČ Praha 15 a termíny zápisů do ZŠ pro školní rok 2015/2016 ZŠ Adresa Ředitel školy Zástupci školy Telefon Fax ová adresa Internetová adresa Zájmové kroužky Termíny zápisů pro školní rok 2015/2016 Křimická Křimická Praha 15 Mgr. Vlasta Ducháčková PaedDr. Světlana Vojtová keramický kroužek přírodovědný kroužek kroužek aranžování šachový kroužek taneční kroužek tenisový kroužek fotbalový kroužek výtvarný kroužek počítače a internet badminton miniházená angličtina s rodilým mluvčím dramatizace v AJ rehabilitační cvičení jóga věda nás baví hra na flétnu hod. Nad Přehradou Nad Přehradou Praha 15 Mgr. Anna Běhunková Mgr. Ivana Škrabálková radiokroužek taneční výchova florbal sportovní dovednosti míčové hry informatika ekopraktikum zumba práce se dřevem knihovna angličtina studovna skleník hod. Veronské náměstí Veronské náměstí Praha 15 Mgr. Božena Rezková Mgr. Jitka Urbánková angličtina s rodilým mluvčím pohybově společenské hry kroužek aranžování zdravotní kroužek kroužek vaření aerobic sportovní hry výtvarná dílna volejbal, florbal, tenis grafický design sbor, kapela klub malých dopravních znalců sportovní přípravka lukostřelba judo a sebeobrana věda nás baví šachy rehabilitační tělesná výchova hod. Hostivař Kozinova Praha 15 Mgr. Helena Fučíková Mgr. Lenka Klasnová Mgr. Blanka Chuchlerová keramika šachový kroužek pozemní hokej karate cyklistika moderní gymnastika házená sportovní přípravka aerobik angličtina softbal tenis pěvecký sbor hod. Hornoměcholupská Hornoměcholupská Praha 15 Mgr. Jiří Doutnáč Mgr. Dagmar Vlková kroužek hudebně dramatický kroužek výtvarný sportovní kroužek hra na hudební nástroj angličtina florbal a hokejbal sportovní přípravka míčové hry volejbal Flag football rozšířená výuka jazyků Klub mladých diváků pozemní hokej minitenis judo a sebeobrana věda nás baví show dance, moderní tanec disco, hip hop dance šachy hod.

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 ZMĚNA ZÁKONA Č. 252/1997 SB., O ZEMĚDĚLSTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY ZÁKON JE NOVELIZOVÁN ZÁKONEM Č. 179/2014 SB. S ÚČINNOSTÍ OD u důležitou změnou je zrušení místní příslušnosti pro evidenci zemědělského podnikatele, od může zemědělský podnikatel podat žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z evidence u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností u v 2e odst. 1 citovaného zákona dochází k úpravě podmínek pro zemědělského podnikatele fyzickou osobu. Původní podmínka dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům jsou nahrazeny plnou svéprávností u zemědělskou výrobou není pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely ( 2e odst. 3) u další podstatnou změnou je zrušení zaměření zemědělské výroby ( 2f odst. 3). Zaměření zemědělské výroby se již nebude vypisovat na osvědčení, jako tomu bylo dosud, a tato listina bude pouze průkazem o tom, že subjekt byl zapsán do Evidence zemědělského podnikatele. Ing. Petr Třeštík, vedoucí živnostenského odboru ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Od dochází ke změnám v živnostenském zákoně, které mají vést k dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatele, dále k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do živnostenského rejstříku. Zásadní oblasti, které novela živnostenského zákona postihuje, jsou: 1) Právnické osoby v roli statutárního orgánu u od bude do živnostenského rejstříku zapisována i právnická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby a dále osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem. 2) Trvale platné dokumenty vedené v živnostenském rejstříku u z listinných dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo při oznámení změny, živnostenský úřad vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. Ty jsou pak k dispozici všem živnostenským úřadům. Podnikatel tudíž není povinen tyto doklady při následných jednáních znovu předkládat, pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. u týká se to dokladů, které budou doloženy po , konkrétně jde o výpisy z evidence trestů, doklady o odborné způsobilosti podnikatele a odpovědného zástupce (doklady o vzdělání, osvědčení o rekvalifikaci, doklad o praxi atd.), doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěno sídlo nebo organizační složka závodu zahraniční osoby. 3) Obsah veřejné a neveřejné části živnostenského rejstříku u neveřejným údajem je od adresa bydliště a místa pobytu na území ČR, bydliště mimo území ČR u neveřejné jsou též výše uvedené elektronické kopie listin u po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele budou údaje o podnikateli převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné Dalšími změnami v živnostenském zákoně je např. doplnění možností pro prokázání odborné způsobilosti u některých živností vázaných a koncesovaných a zařazení vázané živnosti Oční optika do seznamu živností vedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. Tato novela živnostenského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna Jarmila Korábová, vedoucí oddělení registrace podnikatelů, živnostenský odbor

10 10 HLASATEL / PROSINEC 2014 O VÁNOČNÍCH TRADICÍCH A LEGENDÁCH Podstata Vánoc nespočívá v dárcích, ale ve vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sejde ke společným oslavám pod jednou střechou. Na vytváření příjemné atmosféry se dodnes podílejí některé dávné zvyky a tradice. Podle jazykovědců pochází slovo Vánoce z němčiny, ve které se pro tento svátek používalo staré německé slovo Weihnachten ( svatá noc ). Slavení 25. prosince má však kořeny v pohanské tradici, podle které se každým rokem v tento den opětovně rodí bůh Slunce. Toto přesvědčení vycházelo z pozorování zimního slunovratu, kdy Zvyk zobrazování betlémů je doložen již ve 4. století, ovšem tradici stavění vánočních betlémů zahájil až v roce 1223 sv. František z Assisi v italské Umbrii. Odtud se prostřednictvím františkánů velmi rychle dostávala i do dalších oblastí. Šíření jesliček bylo vždy spojeno s činností církevních řádů, v Čechách nejvíce s jezuity. Pražské jesličky v jezuitském kostele sv. Klimenta byly nejen prvními jesličkami u nás, ale dokonce i ve střední Během 16. století se vánoční stromek začal šířit po německých zemích a počátkem 19. století se dostal i k nám. První, kdo ho v Praze poprvé vystrojil ve své vile jako překvapení pro hosty, byl roku 1812 režisér Stavovského divadla Jan K. Liebich, rodák z Bavorska. Roku 1843 již bylo nakupování vánočního stromku běžné, lidé jej nazývali Kristovým strůmkem. Na českém venkově se zdobený stromeček ujal v šedesátých letech 19. století. První zmínka o ní pochází ze 16. století. Dříve vánočku mohli péci pouze cechovní řemeslníci pekaři. Teprve od 18. století si je začali lidé péci doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. VÁNOCE POHANSKÉ A KŘESŤANSKÉ BETLÉM VÁNOČNÍ STROMEČEK VÁNOČKA slunce začíná stoupat a den se prodlužuje. Proto byly noci z 24. na 25. prosince a noci následující odedávna považovány za svaté noci. Datum Kristova narození není v Bibli zmíněn. Slavnost narození Ježíše Krista se začala slavit 25. prosince přibližně od poloviny 4. století. Evropě a v zemích ležících na sever od Dunaje. Když Josef II. ke konci 18. století vykázal betlémy z církevních prostor, poskytly jim útočiště ve svých domovech prostí lidé, kteří se jich odmítli vzdát. K základním figurkám Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, pastýřům s ovečkami a třemi mudrci z Východu si přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Vše bylo zasazeno do mnohdy fantastické krajiny. Lidé zdobili své stromky o Štědrém dnu, a to různě. Především se je však snažili osvětlit: plamen o Vánocích symbolizuje příchod světla jak ve smyslu příchodu pohanského slunovratu, tak ve smyslu narození křesťanského Mesiáše. Strom, resp. jeho dřevo, je také obsáhlým křesťanským symbolem: v jeslích ze dřeva se narodil Kristus, na kříži ze dřeva zemřel. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. Vánočka tvarem připomíná Ježíška v povijanu, její křížové pletení má ochránit před zlými vlivy.

11 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Na Štědrý den církev přikazovala půst. Kvůli dětem se v této souvislosti ujal slib, že když vydrží celý den o hladu, uvidí zlaté prasátko. Večeře se většinou přichystala i pro náhodného příchozího, osamělého člověka nebo zemřelého. Pod ubrus bývalo zvykem dát trochu sena, které připomínalo narození Ježíška ve chlévě. S přicházejícím soumrakem děti pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou si pak rodina sedla k slavnostnímu stolu, prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co rok dal i vzal. Jídlo si lidé nabírali podle vážnosti a stáří. Na talíř se každému dalo přesně tolik jídla, kolik sní nechat zbytky bylo vyloučené. V souvislosti s průběhem samotné večeře existuje mnoho pověr. Například u stolu musel být lichý počet strávníků to přinášelo štěstí. Když někdo vstal od večeře dřív, než poslední osoba dojedla, věštilo to neštěstí a smrt. Nedoporučovalo se sezení K tradičním vánočním zvykům patří i snaha poznat, co nás v příštím roce čeká. Lidé proto nacházeli různé způsoby, jak věštit svou budoucnost. Těmi nejznámějšími způsoby je lití olova, rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček nebo házení střevíce za hlavu směrem ke dveřím. Jmelí přišlo lidem velmi tajemné, proto mu přisuzovali kouzelné účinky: ochraňovalo je před ohněm, čarodějnicemi a zlými duchy a také přinášelo štěstí (stejně jako čtyřlístek či podkova). Štěstí ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE DÁRKY VĚŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI JMELÍ zády ke dveřím. Ochranu před zloději mělo zaručit svazování noh štědrovečerního stolu provazem. Pod talíře se dávaly také šupiny z kapra, které měly zaručit dostatek peněz po celý rok. Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů. Mezi typická jídla patřil například hrách (klíček hrachu má podobu kalichu, který spojuje všechny stolovníky v dobrém i zlém), čočka, několik druhů polévek, mezi kterými nechyběla bramboračka a rybí polévka. Také se pekl a dodnes peče kuba z krup a česneku. Jedly se oplatky s medem, zasmažená polévka, topinky s česnekem, kapr na různé způsoby, kaše nebo rozvařené ovoce zvané muzika, placky z černé mouky, jáhly, kroupy, luštěniny, zavařené či čerstvé ovoce a závin. Podle některých pramenů by na stole nikdy neměl chybět česnek, který posiluje, med, který chrání před zlem, a houby, jež dávají zdraví a sílu. Polévky se jedly kvůli síle, čočka proto, aby byly peníze, a kuba, masitý pokrm nebo ryba pro radost. Vzájemné obdarovávání se drobnostmi pod rozsvíceným stromečkem se stalo nedílnou součástí Vánoc až v 19. století. Dříve dárky dostávalo služebnictvo, domácí chasa, tuláci a žebráci. Teprve později si lidé začali dávat dárky mezi sebou, protože se věřilo, že to přináší štěstí. Ale hlavně se dárečky dávaly a dodnes dávají dětem. Původně je nosil sv. Mikuláš, avšak v 16. století se rozmohlo obdarovávání dětí na Štědrý den a to přičiněním protestantského reformátora, který nechtěl dávat svým dětem dárky na katolický svátek sv. Mikuláše, a tak jim je dával až na Štědrý den. Dnes se u nás naštěstí udržují obě tradice. Lidé věřili v magickou moc dárků. Proto děti a mladí lidé dostávali červená jablíčka (zdraví, síla a dlouhověkost), ořechy (moudrost a zralost) a sladké perníky (radost a slast mládí). Mládenec nebo panna dostávali obvykle nějakou ozdobu (štěstí a bohatství). Leccos mohl člověk pro svoji budoucnost o Štědrém večeru udělat i sám. Například vystrčit psa dveřmi pozpátku, aby dobře hlídal, do plamínku první zapálené svíčky zašeptat své přání, aby se vyplnilo, nebo jíst rybí polévku s nadějí na dlouhý život. však přinášelo jen tomu, kdo jej dostal darem od někoho jiného. Čím více bílých bobulek větvička měla, tím větší štěstí v novém roce obdarovaného čekalo. (ran)

12 12 HLASATEL / PROSINEC 2014 ZUŠ HOSTIVAŘ OTEVŘELA AKADEMII PRO SENIORY V říjnu letošního roku otevřela Základní umělecká škola z Hostivaře Akademii umění a kultury Prahy 15, která je určena pro studenty seniorského věku. Jedná se o vůbec první školu tohoto typu v ČR. Učitelé na ZUŠ Hostivař se rozhodli, že budou poskytovat umělecké vzdělávání nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům. Často potkáváme ve škole babičky a dědečky, kteří doprovázejí svá vnoučata na hodiny houslí, zpěvu nebo tance, a často jsme od nich slyšeli, že to svým ratolestem skoro závidí, že v mládí také hráli na nějaký hudební nástroj, či se věnovali divadlu a dnes je již pozdě. Chtěli jsme jim nějak vyjít vstříc a možná i trochu pootočit způsob, jakým o sobě uvažují. A tak s heslem: Splňte si svůj dlouho odkládaný sen jsme jim připravili komplexní vzdělávací program, zaměřený právě na jejich věkovou kategorii. Ale hlavně jsme jim ale tím chtěli udělat radost, říká ředitel ZUŠ Hostivař pan Jiří Stárek. Díky nadšení učitelů všech uměleckých oborů a s podporou MČ Praha 15 tak mohla být Akademie umění a kultury pro seniory otevřena slavnostní imatrikulací, která se konala přímo v prostorách pražské HAMU (Hudební akademie múzických umění). Věkový průměr prvňáčků je 68 let a ze všech škol v Městské části se jedná o nejpočetnější první ročník 116 studentů a studentek. Moderní sociologicko-společenské programy dnes kladou akcent ne již na pouhé prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování kvality života. V souvislosti s celkovou změnou demografického vývoje, kdy dochází postupně ke stárnutí populace a prodlužuje se délka života, problematika aktivního stáří se dostává do popředí zájmu civilizovaných společností. Péče o seniorky a seniory je na Praze 15 kvalitně zajišťována např. prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, kde se seniorům věnují skuteční profesionálové. Existuje ale řada občanů seniorského věku, pro které doposud chyběly dostatečně inspirativní podněty k získávání nových znalostí a rozvíjení nejrůznějších dovedností. Akademie umění a kultury Prahy 15 vzdělávání III. věku tak nabízí studentům v postproduktivním věku odborné studium ve všech uměleckých oborech (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický). Zájemcům se nabízí smysluplné a aktivní naplnění volného času a motivuje je nejen k aktivnímu přístupu k životu, ale i posiluje jejich duševní i fyzickou kondici, a to prostřednictvím umění. V ZUŠ Hostivař tak vznikl skutečný prostor mezi- Foto: Marie Zdeňková

13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 13 generační solidarity a komunikace, který vhodně doplňuje dlouhodobý cíl školy, který má ZUŠ Hostivař uvedený ve svém školním vzdělávacím programu: Cílem školy je vytvořit v ZUŠ Hostivař lokální, sociálně kulturní prostředí, jakýsi mikrosvět důvěry, kde se žáci a učitelé cítí bezpečně, protože špatné mravy zde neomluví ani práce pro dobrou věc. Mikrosvět, kde jsou žáci vnímaví, ohleduplní a učitelé dodržují pravidla vzájemných vztahů, která si sami nastavují. Vzdělávání probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí (tzv. zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nejsou zakončeny zápočtovým týdnem, ani zkouškou, ale účast ve výuce se zaznamenává do opravdového studentského indexu.vzdělávání je pro seniory zcela bezplatné. Prostory, materiální vybavení, personální zajištění poskytuje ZUŠ Hostivař a veškeré další výdaje hradí MČ Praha 15. Mezi hlavní osobnosti, které se zavázaly ke spolupráci jako patroni Akademie, patří Dr. Jiří Grygar, astrofyzik Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, čestný občan Prahy 15, Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský a primas český, a významná česká filmová a divadelní herečka Květa Fialová. V Městské části Praha 15 tak vznikla komplexně pojatá veřejná instituce, která je v porovnání s jinými obcemi i kraji v ČR zcela ojedinělá. Jde o místo, kde se od rána do večera společně vzdělávají různé generace v různých uměleckých disciplínách. Chtěli jsme jim udělat radost a nyní přinášejí svým nadšením pro studium radost oni nám, dodává ředitel školy Jiří Stárek. Redakce Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy pořádá SPOLEČENSKÝ PLES v pátek 23. ledna 2015 od hodin v kulturním domě VARTA, Horní Měcholupy K tanci a poslechu hraje taneční skupina VOSTY_BAND. S R D E Č N Ě V Á S Z V E M E! Předprodej vstupenek každé pondělí hodin v Klubu Varta. Info. a rezervace na tel , Příští pozvání: 20. března Josefovská zábava

14 14 HLASATEL / PROSINEC 2014

15 ZŠ Hostivař Kozinova 1000, Praha 15 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 15 PLAVECKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 3. ROČNÍKU Plavecký výcvik žáků třetího ročníku má na naší škole dlouholetou tradici. Novinkou posledních let je týdenní soustředění, které se konalo již popáté v Hotelu Srní na Šumavě. Po návratu do školních lavic se třídní učitelka zeptala svých dětí, jak se jim zde líbilo a na co budou vzpomínat. David P.: Jsem rád, že jsme se zlepšili v plavání a hodně z nás uplavalo 200 m na delfína. Standa M.: Naučil jsem se styl, o kterém jsem ani nevěděl. Kubík R.: Jsem moc rád, že jsem se naučil plavat. Vítek K.: Byli tam dobří trenéři. Ondra P.: Bazén byl krásně čistý, i pokojíčky. Sára B.: Dobrá byla plavecká štafeta na deskách a v Hotelu Šumava dobře vařili. Štěpán V.: Vyšlo nám počasí. Lukáš D.: Je tam hezká příroda a okolí. Žofi Z.: Mně se líbilo, jak jsme byli na Vlčí a Mravenčí stezce. Ondra Š.: Pěkný byl výhled na hrad Kašperk. Kristý V.: Mně se líbila večerní oslava narozenin. Tomík M.: Moc se mi líbil kostel na náměstí a večerní procházky. Simi R.: Byl krásně vidět Velký vůz. Matěj M.: Viděli jsme létat netopýry. Michal H.: Celé jsem si to kompletně užil! Eliška P.: Paní učitelky byly rády, že jsme nezlobili. Žáčky třídy 3. C zpovídala a na prima týden na Srní bude vzpomínat Mgr. Dita Macháčková, třídní učitelka

16 16 HLASATEL / PROSINEC 2014 ZŠ Veronské náměstí Veronské nám. 391, Praha 15 PROJEKTOVÝ TÝDEN ZELENÉ KILOMETRY A PRVNÍ CYKLOHRÁTKY CDV Už sedmým rokem se ZŠ Praha 15, Veronské nám. zapojila do soutěže Zelené kilometry, která je vyhlášena v rámci celoevropské kampaně ZOOM děti v pohybu. projektovým týdnem jsme začali 20. října. Každý žák S první až páté třídy vyplňoval záznamový arch, do kterého si připočítával jeden zelený kilometr za každý ekologicky příznivý dopravní prostředek, který použil při cestě do školy a ze školy. Celkem jsme nasbírali kilometrů. V rámci projektu Zelených kilometrů naše škola uspořádala poprvé cyklohrátky pro žáky prvních až třetích tříd na novém dětském dopravním hřišti v Centru dopravní výchovy Prahy 15. V nové učebně zhlédli žáci dva filmy o správném používání cyklistické helmy a reflexních prvků. U mladých zdravotníků prováděli masáž srdce, obvazování trojcípými šátky a obvazy. U jízdy zručnosti nám pomáhala paní Laura Kopecká ze sdružení Automatu-udržitelné mobility. Všem prvňáčkům byl slavnostně předán dárek od MČ Praha 15, reflexní vesta, myška a smajlíci. Každý soutěžící dostal ještě Veroňáčka, který by jim měl radit, jak se chovat na ulici a silnici. Nechyběly ani sladkosti a různé papírové samolepky. Božena Makúchová

17 MŠ Horolezecká Horolezecká 912, Praha 15 SVĚTÝLKA ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 17 Každým rokem na podzim, po změně letního času, se koná na zahradě naší mateřské školy slavnost světýlek pro děti a jejich rodiče. Nejinak tomu bylo i letos. Ačkoliv celý podzim bylo příjemné počasí, 6. listopadu se na nás mraky mračily a hned po zahájení nám začalo kapat na hlavu. Nikoho ze zúčastněných déšť nezahnal, naopak, děti statečně plnily úkoly, které si pro ně paní učitelky připravily, a pilně sbíraly body. Komu byla zima, mohl si zahřát bříško teplým čajem, který ochotně nalévaly paní kuchařky. Odměnou pro děti byly malé dárečky, které si odnesly domů a pro všechny nakonec velkolepý ohňostroj. Již nyní se těšíme, že se opět příští podzim na naší zahradě rozsvítí nejen světýlka, ale i oči spokojených dětí. Miluše Kovaříková ZŠ Hostivař Kozinova 1000, Praha 15 PODZIM VE ZNAMENÍ CYKLISTIKY NA NAŠÍ ŠKOLE! Na naší škole mají děti možnost přihlásit se do kroužku cyklistiky, vedeného p. Antonínem Eisem. Ten ve spolupráci s Českým svazem cyklistiky uspořádal 29. září na školním hřišti ZŠ Hostivař cyklistické dopoledne pro všechny žáky. Děti se poutavým způsobem seznámily s různými cyklistickými disciplínami a mohly si zkusit jízdu na různých typech kol. Velký zájem Foto: A. Eis vzbudila jízda krasojezdců v tělocvičně. V týdnu od 13. do započali žáci 4. a 5. tříd s dopravní výchovou na Veronském náměstí, kde si pod asistencí Městské policie ČR zdokonalují své znalosti silničních pravidel. 3. listopadu se žáci 2. stupně zúčastnili besedy se dvěma našimi bývalými žáky, velmi úspěšnými cyklistickými reprezentanty. Mohli naslouchat Jiřímu Fantovi, který obsadil úžasné 4. místo na mistrovství světa juniorů 2014 v keirinu a 3. místo ve stejné disciplíně na mistrovství Evropy juniorů Zaujalo je i vyprávění Šimona Adámka, držitele mnoha juniorských mistrovských titulů ČR v omniu a absolventa závodu Paříž Roubaix. Foto: sl. Fantová Věříme, že se i mezi našimi současnými žáky najdou budoucí úspěšní reprezentanti v cyklistických disciplínách. Mgr. Lenka Klasnová, zástupkyně ředitelky

18 18 HLASATEL / PROSINEC 2014 Křesťanské gymnázium Kozinova 1000, Praha 15 ANGLICKÉ DIVADLO V PODÁNÍ STUDENTŮ KG Školní představení ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY o hubaté Kateřině a jejím důmyslném krotiteli Petruchiovi uvádí Křesťanské gymnázium ve své čtvrté divadelní sezóně. Zábavná podívaná s Lenkou Jiráčkovou, Kamilou Müllerovou nebo Alžbětou Bílkovou v roli Kateřiny a Matoušem Fendrychem v alternaci s Timem Laukem jako Petruchiem patří k nejzábavnějším z našeho dosavadního repertoáru. Komedii, ve které Shakespeare ukázal snad všechny polohy mužského a ženského pohledu na lásku, charakterizuje její režisérka Nika Štěpánková jako hru o touze člověka patřit k jinému člověku, o hledání šťastného partnerství a také o tom, že tělesná chemie bývá silnější než rozum. Představení je zasazeno do 20. let minulého století, kdy se rozmáhalo hnutí feministek, a to právě využila naše Kateřina, aby odradila své možné nápadníky. Utíká se do role zlé ženy, které se muži oprávněně bojí, neboť je uráží a zesměšňuje. Celý děj je v angličtině, ale jazykově přístupný i začátečníkům. Letošní představení už zhlédli studenti z Chrudimi, Pardubic, Jihlavy, Blanska a Brna a všude jsme se setkali s výbornou atmosférou a nadšením z výkonů našich herců. Reakce většiny diváků vystihuje vyjádření jednoho z nich: Velmi mne upoutal děj. Hercům bylo výborně rozumět a ve spojení se stručným úvodem do děje v češtině bylo snadné příběh pochopit. Myslím, že divadlo je přínosem pro obě zúčastněné strany, které si ho užívají stejnou měrou. Každoročně se setkáváme s velkým úspěchem a naši studenti předvedli letos opět 100% výkon. Patří jim velký obdiv a dík za jejich herecké výkony a skvělou reprezentaci Křesťanského gymnázia. Zuzana Procházková, učitelka anglického jazyka

19 ADVENT v Praze 15 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH Veronské náměstí, Horní Měcholupy 15:30 17:30 hodin Podvečerem provází a zpívá Pepa Melen Stařenky dámská country kapely David Bouša Lucky Dance Adéla Zejfatová a Swing trio děti ze základních škol Doprovodný program: středověká kovárna s dílnou Plukovníka Mráze, Hostivař 15:30 17:30 hodin Podvečerem provází a zpívá Pepa Melen Stařenky dámská country kapela Peťka K. Belly Habibi Adéla Zejfartová a Swing trio děti ze základních škol Městská část Praha Průvod světel k vánočnímu stromu a zpěvy staročeských rorátů v areálu farní zahrady u kostela v Hostivaři 15:00 16:00 Adventní dílna pro děti vyrobte si adventní svícen 16:00 16:30 Staročeské roráty aneb připravte se na Vánoce zpívá Bach Collegium Praha 16:30 16:40 Průvod světel světelný průvod se svíčkami a lampiony 16:40 17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s hudebním doprovodem Modrá synkopa Během celého programu bude k dispozici čaj, svařené víno a cukroví. Prvních třicet dětí obdrží vánoční ozdobu. Svíčky a lampiony s sebou.

20 20 HLASATEL / PROSINEC 2014 Obec baráčníků Horní Měcholupy Boloňská 310, Praha 15 VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ OBCE BARÁČNÍKŮ HORNÍ MĚCHOLUPY Na svém výjezdním zasedání jsme navštívili město Mělník a krásné interiéry zámku, který se nachází vysoko nad soutokem dvou řek, Vltavy a Labe. Po návštěvě sklárny Crystalex v Novém Boru jsme dorazili k cíli naší cesty na rychtu Obce baráčníků Rumburk, abychom tak opětovali zářijovou návštěvu rumburských baráčníků na naší rychtě v Praze. Ve společnosti již dobrých přátel a při pohoštění výbornými koláčky, které pro nás vlastnoručně upekly rumburské tetičky, jsme při harmonice strávili příjemný večer plný výměny zkušeností a nápadů na další činnost našich baráčnických obcí. Ivona Nováčková členka konšelstva Klub seniorů Praha 15 DPS Janovská 486, Praha 15 Vážení a milí senioři, přátelé Klubu seniorů Praha 15, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozvala na předvánoční akce pořádané v Klubu seniorů Praha 15, které naleznete v našem programu na měsíc prosinec Věřím, že se nám podařilo pro Vás připravit zajímavé akce, které Vám zpříjemní čas adventu, a že se společně uvidíme, potěšíme a pobavíme. Přeji Vám i Vašim rodinám a blízkým krásné prožití vánočních svátků, radost, zdraví, štěstí, pohodu a těším se na shledanou i v příštím roce Kateřina Adametzová Program prosinec prosince Vánoční vystoupení dětí z mateřské školy Človíček hodin Dětské pásmo vánočních písniček a básniček. 9. prosince Ing. Petr Gryc, Cesty po Asii hodin Cestopisná přednáška v Klubu seniorů. 16. prosince Helena Grycová Vánoční zvyky, tradice a svátky hodin Předvánoční povídání o dodržování tradic a zvyků v čase předvánočním. 18. prosince Vánoční odpoledne v Klubu seniorů Společně s oblíbeným hudebním tělesem Braník band si pojďme užít a nasát sváteční atmosféru vánočních svátků i u nás v Klubu seniorů Praha 15, občerstvení je pro Vás přichystáno. Je nutno se přihlásit u pí Adametzové, tel

21 Svaz důchodců ČR Základní organizace 10/28 Aktivní senioři Prahy 15 VYCHÁZKA ZA POZNÁNÍM STARÉ HOSTIVAŘE Za podzimního slunečného počasí se skupina Aktivních seniorů v počtu dvaceti sedmi vypravila na vycházku, tentokrát za poznáním staré Hostivaře. ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 21 Vycházka začala na Hostivařském náměstí, kde jsme se na panelu dozvěděli historii staré Hostivaře a vše o budovách na náměstí a v nedalekém okolí. Za Hostivařským náměstím se dochovaly statky, které jsou v současnosti pěkně upravené a působí příjemným dojmem. Všimli jsme si také Selského dvora, kde je hezká restaurace. Naše cesta pokračovala po naučné stezce podél potoku Botiče, odkud jsme po schodech vystoupali k známé restauraci Na Kačabce a blízkému kostelu Stětí Jana Křtitele. Jeho historie sahá do třináctého století a jsou zde vidět i prvky románského stavitelství. Ke kostelu patří stará zvonice z 16. století. Všimli jsme si domu zdejšího kaplana a spisovatele Václava Beneše Třebízského. V této části Hostivaře je spousta opravených domů a je zajímavé si je prohlédnout. Na některých najdeme i malované reliéfy. Dalším naším zastavením byl památník padlých za svobodu naší vlasti ve druhé světové válce. Také jsme se zastavili na hřbitově u hrobky nejznámějšího Hostivařského rodáka a majitele statku Antonína Švehly, který patřil k nejvýznamnějším představitelům Československé republiky po první světové válce. Na tomto hřbitově je pochován i F. X. Šalda. Nemohli jsme vynechat ani blízký Toulcův dvůr. Zde jsme si odpočinuli, posilnili a prohlédli místní farmu se živými zvířaty. Tato procházka se mi skutečně líbila a byla zajímavá a dobře připravená. Jsem ráda, že stará Hostivař patří do našeho obvodu. Máme se čím chlubit. Pokud jste tam ještě někdo nebyl, tak toto místo určitě navštivte. Eva Pacoltová SDČR ZO 10/28 AKTIVNÍCH SENIORŮ PRAHA 15 Vás srdečně zve na akce, které pořádá: Prosinec Autobusový zájezd do Německa. Návštěva Míšně, vánoční trhy. Nutno se přihlásit. Sraz přihlášených 7.00 hodin parkoviště, stanice autobusu Na Vartě. Leden Návštěva Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Sraz 9.30 hodin metro Skalka peron. 90. VÝROČÍ NAROZENÍ Naše maminka, rodačka z Hostivaře, Paní Josefa Vlková roz. Křesinová, oslaví dne 20. prosince 2014 krásné výročí 90 let narození. Vše nejlepší a mnoho zdraví do dalších let přeje syn Josef s manželkou. Ilona a Josef Vlkovi

22 22 HLASATEL / PROSINEC 2014 Společnost Antonína Švehly, o. s. Bruslařská1187/12, Praha 15 PRAHA 15 SI PŘIPOMÍNÁ SVÉHO ANTONÍNA ŠVEHLU Slavnostní setkání zahájil předseda Společnosti Mgr. Pavel Černý položením květin a přivítáním všech vzácných hostů a příznivců. Setkání se zúčastnili zástupci České obce sokolské, Baráčníků, Českého svazu bojovníků za svobodu, Spolku Národního zemědělského muzea, Společnosti Bratří Čapků, Pražského akademického klubu 48 a další. Čestnou stráž držel Sokol a Junák. Po úvodním slovu předsedy Společnosti Antonína Švehly Mgr. Černého promluvila zastupitelka MČ Praha 15 Lucie Prinzová, DiS., která poděkovala Společnosti Ant. Švehly za výbornou spolupráci s městskou částí v uplynulém období a především za péči o státníkovu památku a apelovala, aby i nová radnice pokračovala v podpoře Společnosti Ant. Švehly v její bohulibé činnosti. Poté se ujal slova první místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu, plk. Ing. Emil Kulfánek, který připomenul Antonína Švehlu jako bojovníka za svobodu a demokracii a vyzval přítomné k pokračování v osvětové činnosti v rámci hesla Antonína Švehly, které je umístěno na naší hostivařské bustě. Dalším vystupujícím byl Pavel Klíma, rychtář XXIV. župy v Praze za Baráčníky, jenž s potěšením konstatoval vynikající spolupráci všech sdružení a spolků na naší městské části. Závěrečného slova se ujal bratr Vladimír Prchlík ze Sokola Spořilov, vzdělavatel Sokola, který zhodnotil osobnost a charakter státníka Antonína Švehly a jeho význam pro dnešek. Mgr. Pavel Černý TJ Sokol Hostivař U Branek 674, Praha tel.: MARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD Již po čtrnácté pořádalo mateřské centrum Frydolínek TJ Sokola Hostivař 11. listopadu od hodin Martinský lampiónový průvod. Svatý Martin si pozval svého bílého koníka Snížka, vyprávěl všem přítomným svůj životní příběh a po ohňostroji vedl celý průvod dětí a rodičů s lampióny do blízkého lesa. Tam na všechny čekala spousta strašidel a strašidýlek. Děti v cíli před Švehlovou sokolovnou čekala sladká odměna. Mgr. Petra Šikýřová jednatelka Foto: Markéta Koutská Foto: Marie Zdeňková

23 T.J. Sokol Hostivař za podpory MČ Praha 15 vás srdečně zve na Vánoční zpívání pod lípou Před sokolovnou si společně zazpíváme vánoční koledy a připomeneme si staré adventní zvyky. 14.prosince od 17 hod.. Švehlova sokolovna, U Branek 674/7 Praha 10, Sportovní klub budo Hostivař Trhanovské nám. 179/ Praha 15 KURZY SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Sportovní klub bojových umění Hostivař, působící na Trhanovském náměstí v Hostivaři již téměř 20 let, pořádá kurzy sportovní přípravky pro předškolní děti. Cvičení je určeno pro děti od 5 let. Cílem tréninků je rozvoj všeobecných sportovních a pohybových dovedností. Posuďte sami děti cvičí na švédské bedně, na žebřinách či žíněnkách, na lavičce, s míči, švihadly, fitbaly, tyčemi apod. Jako doplněk ke všeobecnému cvičení slouží základy bojového umění karate. Děti se naučí základní postoje a techniky karate. Jedná se spíše o seznamování se s karate, jehož hlavním cílem je naučit děti se soustředit na konkrétní cvičení a naučit se správně ovládat své tělo. Samozřejmostí je, že v rámci tréninku probíhá mnoho her a soutěží. O tom, že cvičení má smysl, svědčí také skutečnost, že všichni úspěšní reprezentanti klubu, medailisté z mistrovství Evropy či světa v karate, začínali s karate právě v této sportovní přípravce. V kurzech jsou ještě volná místa. Pokud máte zájem rozšířit řady malých sportovců, přijďte si trénink kdykoliv nezávazně vyzkoušet. První hodina je v SKBU zdarma. Veškeré informace naleznete na nebo na telefonním čísle Michal Strnad

24 24 HLASATEL / PROSINEC 2014 Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 1/32, Praha 10 tel.: AKCE PROSINEC 2014 Neděle / PUTOVÁNÍ ZA ČESKÝMI ZVYKY A OBYČEJI / hod. Přijďte si společně vyprávět o českých zvycích, společně si je prožít. Nabízíme celoroční cyklus nedělních setkání (vždy 2. nebo 3. neděli v měsíci) pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let na téma české zvyky. Můžete se těšit na krátkou hranou pohádku, písničky při kytaře, povídání a hry vztahující se k tématu a na 3-4 dílničky, kde si děti vyrobí drobné dárečky. Toto setkání má na programu: Mikuláše, Barboru, Advent. S sebou: oblečení na ven, oblečení i dovnitř Vstupné: jednorázový účastnický poplatek za dítě a jeho doprovod: 150,- Kč, dvě a více dětí jednorázově 200,- Kč Způsob platby: na místě Vhodné pro: rodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let Upozornění: na akci je nutné se přihlásit předem. Při počtu menším jak 10 si dovolujeme akci zrušit, děkujeme za pochopení Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Pondělí / VÁNOCE NA STATKU / hod. Tvořivé odpoledne plné vánoční atmosféry při výrobě svíček, přáníček, lidových ozdobiček, malování perníčků klasickou bílou polevou.v době od do uvidíte živý Betlém. Můžete přicházet celé odpoledne tak, abyste si všechno stačili vyrobit a stihli navštívit živý Betlém. Upozornění: má-li zájem družina, musí se předem objednat Vstupné: 50,- Kč (dospělí i děti od 4 let) Rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 130,- Kč, 2 dospělí a 2 děti 170,- Kč Způsob platby: na místě Vhodné pro: všechny zájemce, pro rodiny s dětmi, žáky ZŠ, družiny, kroužky Středa / MALÉ VÁNOČNÍ ORIGINÁLY / hod. Buďte originální! I malým nezvyklým dárkem můžete potěšit své blízké. Přijďte si vyrobit veselé záložky, placku nebo malá přáníčka či jmenovky na vánoční stůl. Na placku (button) můžete použít jakýkoliv motiv (obrázek namalovaný, z časopisu, foto nebo použijete naše předlohy). Výrobky, které zvládne každý. S sebou: přezůvky pro vlastní pohodlí Vstupné: dospělí 120,- Kč, děti a mládež 100,- Kč (v ceně je materiál včetně 2 ks buttonu, další ks à 20,- Kč) Způsob platby: na místě Vhodné pro: všechny zájemce Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Čtvrtek / SPLÉTÁNKY / HOD. Vytvoříme společný (převážně) ženský kruh a pokusíme se vytvořit atmosféru, jako to bývalo za starých časů po večerech při společných přástkách či draní peří setkáme se, abychom mezi sebou sdíleli, co právě prožíváme a nosíme na srdci, abychom se společně zasmáli nebo si třeba i zazpívali, budeme-li mít chuť, a při tom všem necháme své ruce volně tvořit a na svět tak přivedeme malou drobnost pro radost, ve které zanecháme otisk své duše, a která třeba pak potěší i dušičku jiných. Naše výtvory budou mít převážně Waldorfský nádech. Budeme tvořit z přírodních materiálů především z filcu, ovčího rouna, přírodnin a papíru. S sebou: ostré nůžky na stříhání filcu Vstupné: 150,- Kč jednorázový vstup, permanentka: 600,- Kč/6 vstupů; plus náklady na materiál max. 30,- Kč Způsob platby: na místě Vhodné pro: dospělé a děti od 8 let, mladší děti po domluvě je možné vzít s sebou Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na

25 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 25 Neděle / MATEŘÍDOUŠKOVÝ VÝLET ZA DOBRODRUŽSTVÍM / hod. Mateřídouškové výlety jsou určeny pro rodiny s dětmi od 3 do 8 let. Protože už máme větší děti, je trasa vedená více terénem, což děti také více baví. Nedá se ale zaručit, že bude cesta sjízdná pro kočárky. Během výletu hrajeme různé hry spojené s tématem výletu. Na našich výletech se dozvíte mnohé o české přírodě, ale i historii navštívených míst. Jezdíme na výlety po pražských chráněných územích či do blízkého okolí Prahy. Trasa je volena tak, aby byla dobře přístupná vlakem nebo autobusem. S sebou: svačinu, pití, oblečení a obuv do terénu úměrně počasí, papír, tužku. Speciální výbavu upřesníme před akcí Rodinné vstupné: 80,- Kč Způsob platby: na místě Vhodné pro: rodiny s dětmi od 4 do 8 let Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Středa / VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE ZVÍŘATY / HOD. Přijďte si odpočinout od adventního ruchu a popřát zvířátkům šťastné Vánoce. Co můžete očekávat? Výtvarnou dílnu, povídání a kontakt se zvířaty, předání vánočních dárků živáčkům z TD a poděkování adoptivním rodičům. Rozloučíme se společným zpěvem a hraním. S sebou: vhodné oblečení a obuv Vstupné: dobrovolné Způsob platby: na místě Vhodné pro: všechny zájemce Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na Sobota / VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ VE STÁJÍCH / hod. Tradiční setkání s vánoční atmosférou, kterou navodí výstava betlémů v překrásném prostoru barokních stájí. Betlémy jsou vyrobeny z různých materiálů perník, dřevo, papír, korálky, šustí. Autory jsou dospělí tvůrci i děti. Upozornění: na Štědrý den jen od do hod. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč Způsob platby: na místě Vhodné pro: všechny zájemce Pondělí / MATEŘÍDOUŠKOVÝ VÝLET ZA DOBRODRUŽSTVÍM / hod. Mateřídouškové výlety jsou určeny pro rodiny s dětmi od 3 do 8 let. Protože už máme větší děti, je trasa vedená více terénem, což děti také více baví. Nedá se ale zaručit, že bude cesta sjízdná pro kočárky. Během výletu hrajeme různé hry spojené s tématem výletu. Na našich výletech se dozvíte mnohé o české přírodě, ale i historii navštívených míst. Jezdíme na výlety do po pražských chráněných územích či do blízkého okolí Prahy. Trasa je volena tak, aby byla dobře přístupná vlakem nebo autobusem. S sebou: svačinu, pití, oblečení a obuv do terénu úměrně počasí, papír, tužku. Speciální výbavu upřesníme před akcí Rodinné vstupné: 80,- Kč Způsob platby: na místě Vhodné pro: rodiny s dětmi od 4 do 8 let Na tuto akci je nutné se zaregistrovat na

26 26 HLASATEL / PROSINEC 2014 JAK PROBÍHÁ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ZA PODPORY ESF? ENVIRA, o. p. s., se věnuje zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v Toulcově dvoře v Praze 15 již 5 let. V rozvoji této činnosti nám v letošním roce pomohly také prostředky z ESF. Realizovali jsme dva projekty. Prvním je tréninkový program pro pracovníky s postižením, jehož účelem je v průběhu zaměstnání u nás získat praxi, sebedůvěru a pracovní návyky. Člověku s postižením půlroční práce v Toulcově dvoře pomůže získat další zaměstnání. Pracovní předpřípravou v roce 2014 prošlo 26 osob. Tréninkový program končí v dubnu 2015 a již chystáme jeho pokračování. Druhým projektem je profesionalizace našeho sociálního podniku, která také byla podpořena z Operačního programu Praha Adaptabilita. Mohli jsme zaměstnat tzv. fundraisera, který se v neziskové organizaci stará o dostatek finančních prostředků na provoz. Podpořen byl náš tým provozních pracovníků, kteří se věnují organizaci práce lidí s postižením. Ti se proškolili ve vedení lidí, v řízení rizik a kvality služeb apod. Díky podpoře z ESF sociální podnik v Toulcově dvoře v roce 2014 navýšil kapacitu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 35 %. Volná místa můžete sledovat na webových stránkách: Mgr. Alena Mrázková, ředitelka provozu sociálního podnikání DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO ČSOP 01/01 Michelská 5, Praha 4 tel.: , POMOZTE V ZIMĚ PTACTVU, NA JAŘE SE VÁM ODVDĚČÍ Na zimu sice odlétá mnoho našich ptačích druhů do teplých krajů, ale spousta jich u nás zůstává a mnohé druhy dokonce na zimu přilétají. Za nepříznivého počasí, zejména za velkých mrazů a sněhové pokrývky, mohou mít problém sehnat potravu. V takovém případě můžete pomoci i vy. Nejlepším způsobem je přikrmování pomocí krmítka na stromě, podstavci či parapetu, říká David Zítek z Pražské zvířecí záchranky. Na něj se pak může nasypat nejrůznější zrní, od lněného semínka, máku či prosa, přes slunečnici až po řepku. Možné je na něj umístit také lůj, nakrájené maso, mrkev nebo tvaroh, dodává. Zrní a semínka snadno seženete. Koupíte je i v Domě ochránců přírody v pražské Michli. Velmi vhodné je na krmítko umístit také drcená jádra ořechů, například lískového nebo vlašského, v přírodě můžeme předem nasbírat i plody břečťanu, hlohu, rakytníku a jeřabiny. Nedostatkem potravy trpí ve velkých zimách všechny druhy ptáků, kteří u nás zůstávají. Větší trable s krutými mrazy však mají menší druhy pěvců, jako jsou sýkory či králíčci. U těch snadno dojde ke spotřebování velkého množství energie, což má za následek jejich neschopnost letu. Při nálezu takového vyčerpaného ptáčka je vždy nutné zavolat Pražskou zvířecí záchranku na čísle a my už se o ptačího pacienta postaráme, doplňuje David Zítek. Pražská zvířecí záchranka pomáhá divokým zvířatům již od roku Za tu dobu pomohla více než 2000 zvířat. Stále se však potýká s finanční nejistotou. Jestli můžete, pomozte, prosím. Bližší informace dostanete na a na telefonu Marcela Mikesková

27 Vodní záchranná ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 27 služba ČČK Místní skupina Praha 15 Hornoměcholupská 873, Praha 15 V sobotu 8. listopadu se v hostivařském bazénu konal dvanáctý ročník závodů O putovní pohár starosty Prahy 15 ve vodním záchranném sportu. Závodu se zúčastnilo 95 svěřenců z místních skupin VZS z celé ČR. Závody probíhaly dle pravidel ILS, závodilo se v plaveckých disciplínách, záchranářských disciplínách, konal se i test z uzlování, test z poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace. Svěřenci Místní skupiny Praha 15 si na domácí půdě nenechali nic líbit, bojovali a obsazovali přední příčky. Na prvním místě se ve své kategorii umístili Dominika Járošová, Tomáš Adámek a Jan Sobota. Druhé místo obsadili Tomáš Lukavec, Marek Škácha a bronzovou medaili ziskali Zuzana Sobotová, Andrea Stanovská, Antonín Škácha, Vojta Křapáček a Jan Tůma. V kategorii dvojic si zlatou medaili obhájili Dominika Járošová s Kateřinou Švehlovou, Eliška Vrbatová s Veronikou Švehlovou, Andrea Stanovská s Markétou Vrbatovou, Antonín Škácha se Štěpánem Wenzlem, Tomáš Adámek s Markem Škáchou. Bronzovou medaili vybojovaly dvojice Zuzana Sobotová s Terezou Křapáčkovou, Ilja Moldavčuk s Lukášem Machkem a Vojta Křapáček s Jakubem Macháčkem. Všem závodníkům moc blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci místní skupiny a MČ Praha 15. Všichni závodníci i jejich fanoušci se mohou těšit na další závody, které se budou konat v Brně. Martin Mácha

28 28 HLASATEL / PROSINEC 2014 Křesťanské farnosti na Praze 15 Farnost Hostivař a Petrovice farnost.petrovice.org VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELECH V HOSTIVAŘI A PETROVICÍCH Přijďte, berte si. Pojďte k jesličkám, vezměte si radost do svých domovů a do svých srdcí. Papež František: Tajemství křesťanského života je láska. Jen láska vyplní prázdné mezery způsobené zlem. Den Štědrý večer (čtvrtek) slavnost Narození Páně (pátek) svátek sv. Štěpána (sobota) sv. Jana Evangelisty (neděle) svátek Svaté Rodiny (pondělí) (úterý) (středa) poslední den obč. roku (čtvrtek) Matky Boží Panny Marie Nový rok (pátek) (sobota) (neděle) (úterý) Zjevení Páně, Tří králů Hostivař Kostel Stětí sv. Jana Křtitele hod. mše sv., především pro rodiny s dětmi hod. půlnoční mše sv a hod. mše sv. kostel otevřen od 8.00 do hod. od hod. Živý Betlém s ovečkami i živými představiteli Panny Marie, sv. Josefa i Ježíška s vánočním slovem RNDr. J. Grygara a patera Ponichtery 8.00 a hod. mše sv. kostel otevřen od 8.00 do hod hod. mše sv. s žehnáním vína 8.00 a hod. mše sv. v hod. s obnovou manželských slibů hod. mše sv hod. mše sv. na poděkování, Te Deum večerní posezení na faře 8.00 a hod. mše sv hod. mše sv hod. mše sv a hod. mše sv hod. mše sv. žehnání vody, kadidla a křídy Petrovice Kostel sv. Jakuba Staršího hod. mše sv., především pro rodiny s dětmi hod. půlnoční mše sv. 9.00, hod. mše sv. kostel otevřen od do hod hod. mše sv. se skladbami České Rybovy mše vánoční kostel otevřen od do hod hod. mše sv. s žehnáním vína 9.00, hod. mše sv., obě s obnovou manželských slibů 8.30 hod. mše sv. příprava před setkáním pouti dobré vůle Taizé 7.45 hod. mše sv. a ranní modlitba Taizé 7.45 hod. mše sv. a ranní modlitba Taizé hod. mše sv. na poděkování, Te Deum hod. mše sv hod. mše sv. a ranní modlitba Taizé hod. mše sv. 9.00, hod. mše sv hod. mše sv. žehnání vody, kadidla a křídy

29 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 29 NOVÉ ULICE V HORNÍCH MĚCHOLUPECH Na konci října schválila Rada hlavního města Prahy pojmenování dvou nových ulic v zástavbě Central Group v Horních Měcholupech. Z ulice Hornoměcholupské nyní odstupuje ulice Mantovská, uvnitř zástavby probíhá ulice Modenská. Obě nové ulice jsou tedy pojmenovány po městech v severní Itálii tak, jak je v této části Horních Měcholup obvyklé (Janovská, Parmská, Milánská, Veronské náměstí atd.). Mantova se nachází asi 45 km jiho-jihozápadně od Verony. Znalci Shakespeara vědí, že právě do Mantovy byl z Verony vyhoštěn Romeo poté, co zabil jednoho z Kapuletů, a z Mantovy si zpátky přinesl jed, který ve Veroně vypil nad tělem zdánlivě mrtvé Julie. Historické centrum Mantovy je od roku 2007 na seznamu Světového dědictví UNESCO. Dalších 75 km jižně pak leží větší Modena, také historické město, známé svou univerzitou založenou roku 1175 i slavnými rodáky (Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti). Zástavba ohraničená ulicí Mantovská dosud probíhá, po jejím ukončení v prosinci 2015 bude v této lokalitě osm domů s celkem 16 vchody. Pro současné i budoucí obyvatele je podstatné, že v nových ulicích Modenská a Mantovská budou modré tabulky s orientačními čísly, která jednotlivé vchody oficiálně odliší. Tím se usnadní jak dojezd záchranky, policie nebo hasičů, tak doručování zásilek nebo orientace návštěvníků. Obdobný problém s orientací má nová zástavba podél Hornoměcholupské ulice z jedné strany staví Central Group, naproti Ekospol. Ve všech těchto domech je vždy několik vchodů označených stejným číslem popisným a dosud nerozlišených oficiálními orientačními čísly. Důvodem je fakt, že zatímco v Hostivaři jsou orientační čísla zavedena, ve většině ulic v Horních Měcholupech dosud nikoli. Neoficiální označení písmeny úřady a oficiální databáze neuznávají, což s sebou v případě nerozlišených vchodů v novostavbách nese problémy zmíněné výše riziko bloudění sanitek, ztížené doručování pošty. O případném zavedení orientačních čísel v Hornoměcholupské ulici (tedy i v její části probíhající v Horních Měcholupech) nyní jedná Úřad městské části Praha 15. Zásadní je, že pokud k zavedení orientačních čísel dojde, obyvatelé si nebudou muset měnit své osobní doklady. MUDr. Mirek Pátek, MBA občan Prahy 15

30 30 HLASATEL / PROSINEC 2014 Kde se pivo vaří, tam se dobře daří Historie pivovarnictví, krčem a šenků Údolí Botiče bývalo odjakživa výletním místem, kam chodili Pražané do restaurací a především rybáren. Bohatství ryb potvrzovali i takoví lidé, jako byli Božena Němcová, Josef Kajetán Tyl či Jan Neruda. Botič byl lemován mlýny a rybářskými restauracemi, které byly hojně navštěvovány. U záběhlického zámečku býval zámecký pivovar, který zásoboval všechny hospody na Botiči a v přilehlých vesnicích, tedy především v Hostivaři. Do Hostivaře a Záběhlic se jezdilo na grundle z Botiče a záběhlické pivo, které se vyrábělo světlé i tmavé. Pivo mělo takový věhlas, že se o něm dověděla také Vídeň a žádný vídeňský úředník, který zavítal do Prahy, nezapomněl zajet k Botiči na špacír v krásné přírodě a uvedené pochutiny. V časech před první světovou válkou si ho dokonce sám císař František Josef nechal každý rok na Vánoce přivézt deset sudů, jen pro svoji vlastní potřebu. Pod Toulcovým dvorem prý stával u Botiče mlýn a rybářská bašta U Klaferdů. Jeho majitel Alois Emanuel Klaferda byl vyhlášený dobrák a kuchař, za kterým se táhla každou neděli bohéma, měšťané i studenti z celé Prahy a na parketu se tam vytáčela polka. Rád tam chodil na odpolední špacírgáblík dokonce i František Palacký (přestože už měl zámek v Lobkovicích) a hojně tam utrácel i jeho vzdálený příbuzný Babinský. Mlýn nakonec vyhořel. Prý ho zapálil blesk nebo zběhlí vojáci. Každopádně po slavné restauraci zbylo jen pár kamenů zarostlých trávou. Přesto se prý zachoval recept na Klaferdova rybí játra na víně, což bývala oblíbená pochoutka Huga Haase nebo Rudolfa Deyla staršího. Rovněž Karel Hašler vzpomínal, jak jeho děda s babičkou v létě jezdívali do této rybárny na pivo jako křen, rybí játra na víně a trdlování (tanec). Ale vraťme se k práčskému pivovaru u Botiče, který byl vyhlášený pražskou pivní specialitou, ležákem Kamenáč. Toto pivo prý bylo vynikající a zdravé, že mu dávala spousta pražských pivařů a fajnšmekrů přednost před plzeňským Prazdrojem. Na pověsti o zázračných schopnostech ležáku Kamenáč měl velkou zásluhu i pozdější továrník Jindřich Waldes, který si kolem roku 1902 v hostivařském údolí Botiče postavil chatičku, kam si nechával z práčského pivovaru zavézt sud Kamenáče. Do hostince u pivovaru se chodilo i na ryby a hlavně na houby, jak shodně VII. část Na závěr malého seriálu o pivu, pivovarech a pohostinských místech si řekneme, odkud hostivařští šenkýři odebírali pivo. V předvánočním čase jistě zaujmou i zajímavosti z pověstí a příběhů z okolí Botiče.

31 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 31 Práčský pivovar v osmdesátých letech 20. století (kresba Marie Zdeňková) potvrdili Karel Čapek a Jiřina Šejbalová. Houby tam nejen vařili, ale prodávali i nakládané. K pivu výborně chutnaly obří ucháče, žampiony a pýchavky, smažené jako řízky. Vznik práčského pivovaru se v některých pramenech uvádí k roku Podle jiných jej založil konvent dominikánek sv. Markéty v Praze v roce 1710, kdy roční produkce činila 600 hl a byla určena pouze pro klášter. Následkem josefínských reforem byl konvent zrušen a Práče s pivovarem získali roku 1784 Meissnerové. V té době měly Práče jen devět čísel. Stavení s čísly 1 až 4 a 8 patřily vrchnosti, číslo 5 měl pivovar, č. 6 byl mlýn na Botiči. Sedmičku měl zámeček a devítku kovárna. Roku 1867 koupil pivovar Josef Kašpar, který jej přestavěl na parostrojní provoz s ročním výstavem 40 tisíc hl. V roce 1889 pivovar prodal za 600 tisíc zlatých anglické akciové společnosti The Bohemian Breweries Ltd. Prague. O deset let později přišly finanční problémy a majitelem se stal Emil Stein a Josef Kornfeld, jak dokazuje inzerát v Šibřinkovém listu Sokola v Hostivaři. V té době byl sládkem Václav Hervert. Po Emilu Steinovi vlastnila pivovar od roku 1922 Občanská záložna ve Vršovicích. Roku 1923 poškodil pivovar rozsáhlý požár a po smrti sládka Antonína Ulricha začal zánik pivovaru. Práče koupil Ringhofferův pivovar ve Velkých Popovicích, roku 1936 zastavil výrobu (obdobně jako v Petrovicích) a zřídil zde stáčírnu a sklad svého piva. Specialitou, na které si pochutnávali nejen Hostivařští, ale i císař pán, byl dvanáctistupňový ležák Kamenáč. Marie Zdeňková Použitá literatura: Polák, Milan: Pražské pivovárky a pivovary, Libri Praha, 2003 Zeman, Jiří: Vyražte si o víkendu vykopat poklad, Adonai Praha, 2000 Kronika MČ Praha 15,

32 32 HLASATEL / PROSINEC 2014 Správné řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte na ovou adresu: nebo zasílejte v obálce označené heslem KŘÍŽOVKA-HLASATEL na adresu APP MEDIA s.r.o., Klimentská 1216/46, Praha 1 do 15. prosince Vylosovaný výherce získá dárkový poukaz pro dva na divadelní představení.

33 INZERCE 33 KOUZLO DOMOVA Nabízí dárky pro radost. K narozeninám, k Vánocům i pro Vaše potěšení. Veronské nám. 385, Praha 15 Horní Měcholupy /vedle školy/.!vyklízení STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku k likvidaci. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových družstev či firem. Stěhování od A Z. Tel.: Koupím menší panelový byt cca 2+kk v Praze 10. Tel.: Pro klienty hledáme ke koupi byty v Praze 15. Dlouhodobě se specializujeme na Prahu 4 a 10. Tel.: , Rizikové kácení, řez a ošetřování stromů. Realizace a údržba zahrad. Tel.: , Víte, kde můžete koupit ČESKÉ VÁNOČNÍ OZDOBY? V Praze 10, DROGERIE, Hostivařská 28. Koupíme byt v Praze 15 o velikosti 3+kk/L a větší. Tel.: Malířské práce Nabízím malování, štuky, stěrky, lakování. Tel.: , Po rekonstrukci znovu otevřená zubní ordinace Weilova 1270, Praha Hostivař přijímá pacienty. Objednávky na tel PŘÍJEM INZERCE: APP MEDIA s.r.o., Klimentská 1216/46, Praha 1. Kontaktní osoba: Barbora Šterclová, mobil: OC Europark Nákupní 389/3, Praha 10 Zveme všechny děti a rodiče na bezplatné představení: Divadélko pro děti Ne od 11.00, a hod. Skazka Zimní pohádka Ne od 11.00, a hod. Koloběžka O veselém vánočním stromečku Ne od 11.00, a hod. Kamarádi V Betlémě Ne od 11.00, a hod. Loudadlo Veselá pouť

34

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského číslo 5 ročník 25 ZDARMA DEN DĚTÍ v sobotu 30.5.2015 od 15.00 hodin v Ráji poutníků NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI 21.6.2015 Nádvoří továrny Mikov od 11.00 h. U Slovanského domu od 14.00 hodin Mikulášovické pálení

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více