Farmářské trhy v Kuřimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farmářské trhy v Kuřimi"

Transkript

1 Hazard v Tišnově Farmářské trhy Masopust Expediční kamera Zapomenutá sousedství Kino Dolnoloučská zima Ledová stěna Stříbro z MR ČR Číslo 3 Ročník XXII Cena 10 Kč Herny a hazard v Tišnově Problematika heren a hazardu je v poslední době velmi aktuální. Jak je tomu v Tišnově jsme se zeptali starosty města Jana Schneidera. Zastupitelstvo města Tišnova schválilo dne obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na V pátek 14. února se budou na náměstí Osvobození konat nové Farmářské trhy. Předchozí provozovatel trhů se s městem nedohodl a nezajistil dostatečné množství prodejců a rozmanitost sortimentu. Město Kuřim proto hledalo nového provozovatele. Akce se chopil pan Aleš Kadlec a jelikož měl s pořádáním akcí podobného charakteru Během roku se v Lažánkách tradičně konají kulturní, sportovní a společenské akce, do kterých se nezištně a s nadšením zapojuje hodně místních občanů. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty obce Ing. Lubomíra Katolického. Počínaje lednem se v Lažánkách koná nespočet akcí, přibližte nám některé. Lažánecký kulturní život v roce začíná plesovou sezonou, kdy se konají během ledna a začátkem února pravidelně Myslivecký, Sportovní a Hasičský ples. Na plesech i na spoustě jiných kulturních akcí nejen v obci, ale i v okolí, vystupují lažánecké mažoretky. Další zimní akcí jsou tradiční Ostatky, které se pořádají poslední sobotu před popeleční středou. Do kulturního života v obci se kromě jiných složek aktivně zapojují i žáci základní školy? Ano, těsně před velikonočními svátky pořádá škola jarní besídku s výtvarnou dílnou. V listopadu se pro děti pořádá Svatomartinský celém území města Tišnova. V praxi to znamená, že je v Tišnově zakázáno provozovat výherní hrací přístroje (VHP) a jiná technická herní zařízení (JTHZ), mimo těch, kterým bylo povoleno provozování před nabytím účinnosti této vyhlášky. Jejich provoz je však povolen po přechodnou dobu, nejdéle však po dobu platnosti povolení. Konkrétně tak byl provoz VHP na území města Tišnova povolen do a provoz JTHZ je do Pak už nebude mít povolení žádné zařízení, nová povolení vydávat zakazuje právě přijatá vyhláška. lampionový průvod a škola pořádá adventní besídku s výtvarnou dílnou. V prosinci se koná na Horce u myslivecké chaty Putování za čerty a Mikulášem. Žáci ZŠ mají program na vánoční besídce v sále místního hotelu. Vra me se ještě zpět k jarním a letním akcím. Stala se některá z nich již tradicí? O velikonocích je v místní tělocvičně pořádán Velikonoční turnaj ve stolním tenise. Poslední den března na Horce pořádají myslivci Nález Ústavního soudu z dubna 2013 umožnil obcím zrušit tzv. přechodné období a dal jim právo zakázat provozování VHP a JTHZ na svém území s okamžitou platností. V Tišnově jsme o této možnosti diskutovali (naposledy na pracovní schůzce členů zastupitelstva se zástupci provozovatelů, zástupci neziskového sektoru zabývajících se problematikou gamblerství, zástupci živnostenského odboru a odboru sociálních věcí v říjnu 2013), s ohledem na relativně krátké platnosti povolení a ne zcela jasný závěr i po konzultaci s odborníky, jsme prozatím ono přechodné období zachovali. To nakonec může sloužit provozovatelům (soukromým podnikatelům) k přizpůsobení se nové situaci. Výsledkem našich jednání (pokračování na str. 2) Farmářské trhy v Kuřimi už nějaké zkušenosti, pustil se do toho. Trhy se budou konat vždy jednou za měsíc, podle klíče každý druhý pátek v měsíci a převažovat budou stánky s českým zbožím. Na první akci 14. února bude cca 15 prodejců. Návštěvníci se mohou těšit na stánek s jablky, chlazenou drůbež, cukrovou vatu, vejce a zeleninu z Bio farmy Osová Bítýška, čokoládové výrobky z Fikaru Kuřim, mléčné výrobky, zeleninu, ovoce, nápoje, sklářské výrobky, ručně pletené výrobky, koření a kořenící směsi, levné knihy, zdravou výživu, langoše, trdelníky, medovinu, masné výrobky, smažené brambůrky, lázeňské oplatky, bio hnojiva ad. (pokračování na str. 2) Kulturní život v Lažánkách pálení čarodějnice. Ke konci dubna se v tělocvičně koná tělovýchovná akademie, kde vystupuje cca 100 místních cvičenců. V květnu, na svátek matek, se stalo tradicí vítání občánků, kde v programu vystupují děti MŠ nebo žáci ZŠ. Lažánky jsou známé pořádáním Babských a Krojovaných hodů. Kdy se konají? Na přelomu května a června, na slavnost Nejsvětější Trojice, se konají vždy přes rok střídavě Krojo- (pokračování na str. 2) Aktuality z regionu Zajímavosti Kulturní akce Křížovka o cenu Inzerce Sportovní výsledky V pondělí 27. ledna navštívil hejtman Michal Hašek Předklášteří a Nedvědici. V Předklášteří jednal se starostou obce Antonínem Nahodilem. Tématem jednání byly možnosti řešení situace poté, co obec v roce 2006 obdržela dotaci na rekonstrukci kuchyně v bývalé Základní škole s dětským domovem. Jedna z podmínek dotace, získané s pomocí JMK, byla udržitelnost deset let. Z důvodu změny vyhlášky o tomto způsobu vzdělávání dětí a uspořádání dětských domovů a také z důvodu úspor krajských financí, se však budova k uvedenému účelu nepoužívá. Smlouva byla ukončena v srpnu Obec přitom počítá s novým využitím zmíněné budovy. V jednání s JMK bylo dohodnuto, že obec předá budovu Muzeu Brněnska do výpůjčky na 50 let, pro zřízení depozitářů a restaurátorských dílen. Návrh smlouvy se připravuje. Hejtman přislíbil podporu při jednání s ministerstvem financí v této věci. V Nedvědici jednal hejtman se starostou Ing. Pavlem Vejrostou. Na Úřadu městysu podepsal smlouvu o udělení dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn. Celkové náklady projektu představují 26,3 milionu Kč, výše dotace přitom činí 18,01 milionu Kč. Vybudováním parkoviště bude zlepšen přístup k hradu. Nyní slouží příjezdová cesta k hradu u historického mostu jako provizorní parkoviště, vozidla Prodejna GOLD Banana Tišnov, Nám. Komenského 146 Tel Hejtman Hašek navštívil region V sobotu 15. února v 17 hod., bude zahájena 1. část regionálního kola soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na Hanáckém Slovácku (pro soutěžící z Brněnska). Představí se verbíři ze všech regionů jižní Moravy. Vystoupí i trojnásobný vítěz hlavní zde poškozují kořeny památkově chráněného stromořadí a přetěžují samotný most. Většina vozidel parkuje na nelegálních a nehlídaných plochách okolo hradu i v Nedvědici. Projekt, který přinese zlepšení služeb pro téměř návštěvníků hradu ročně, podporuje také Národní památkový ústav. Parkoviště s celoročním provozem se stane východištěm tras pro turisty. (red) Hejtman Michal Hašek (vlevo) při jednání v Nedvědici Pozvání do Moravských Knínic Slovácký verbuňk, košt pálenek a vepřové hody Cena vody (m 3 ) je od pro obce, které jsou ve Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 85,51 Kč. Vodné činí 41,29 Kč, stočné 44,22 Kč. V loňském roce to bylo 81,51 Kč. Pro srovnání např. ve Svazku Židlochovicko je cena za vodu 89,12 Kč, ve Svazku Šlapanicko zaplatí za vodu 87,40 Kč, ve Svazku Blansko zaplatí občané za vodu 89,96 Kč za l pitné vody a odpadní vody. Pro zajímavost uvádíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Proč se liší výše vodného a stočného u jednotlivých podniků Vodovodů a kanalizací ČR? Důvodem jsou rozdílné místní podmínky, konkrétně cena nakupované surové vody pro výrobu vody pitné, kvalita zdrojů surové vody (druh podzemní, povrchová), morfologie terénu (energetická náročnost na čerpání vody), délka přivaděčů pitné vody do vodojemů, množství připojených obyvatel na délku sítě rozsah sítí a soustředěnost odběrů v zásobované oblasti, nutnost oprav (stáří sítí) a rozvoje vodohospodářské infrastruktury míra zisku v ceně. Vodárenská Akciová Společnost, a.s., sjednotila od roku 2000 vodné a od roku 2001 stočné pro maloodběratele a velkoodběratele.toto sjednocování cen je trendem, který se postupně uplatňuje u všech podniků Vodovodů a kanalizací v ČR. Jaké povinnosti a práva má k fakturačním vodoměrům dodavatel a jaké odběratel? soutěže ve Strážnici!! Můžete se těšit na mužáky z Moravských Knínic, folklórní soubor Kyničan (tance z Brněnska), soubor Trnůvka z Jinačovic. V 19 hod. bude vyhlášení výsledků verbířské soutěže. Následovat bude košt pálenek a vepřové hody. Ve 21 hod. bude vyhlášení soutěže O nejlepší pálenku (domácí a přespolní). Vstupné na akci je 80 Kč. Košt je 10 Kč za jeden vzorek. Majitelé pálenek mají vstup zdarma + tři košty. K tanci a poslechu hrají CM Vonica a CM Kyničan. Kolik zaplatíme za vodu? Fa k t u račn í vodoměr je stanovené měřidlo, v souladu se zvláštními právními předpisy. Vodoměr není ve vlastnictví odběratele vody. Dodavatel (VAS, a.s.) provádí jeho osazení (montáž), údržbu a může jej kdykoliv na svůj náklad vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření dle zvláštních předpisů. Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně? Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat, dle zákona č.274/2001 Sb., o přezkoušení vodoměru dodavatele (pokračování na str. 2) Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Pozemní stavby Brno, Houbalova 4, tel: ,

2 publicistika VOX 3 Úřad práce informuje Počet nezaměstnaných v tišnovském regionu činil na konci roku 2013 přibližně osob, což dle původní metodiky zjiš ování výše nezaměstnanosti představuje míru nezaměstnanosti 11,2 %. V samotném Tišnově to bylo přibližně 464 nezaměstnaných osob, čemuž odpovídá míra nezaměstnanosti rovněž 11,2 %. Ve srovnání s koncem roku 2012 to znamená mírný nárůst nezaměstnanosti ve městě Tišnově i v celém tišnovském regionu o 0,8 procentního bodu. Dnem 30. dubna 2014 končí platnost všech skaret. V případě, že si člověk přeposílá v současné době dávky z účtu skarty na svůj bankovní účet, změny se ho nedotknou. Pokud nebude požadovat žádnou změnu ve způsobu výplaty dávek, proběhnou jen technické Rada JMK vyhlásila již sedmý ročník soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce Soutěží se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby ), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Masopustní průvod v Lomničce V sobotu 8. února se koná masopustní rej. Sraz účastníků je v hod. před sokolovnou. Masky všeho druhu vítány. Zápisy do 1. tříd v Tišnově ZŠ Tišnov, nám. 28. Října: zápis proběhne v pátek od do hod. v budově školy. Náhradní termín lze dohodnout individuálně na tel nebo Více na úpravy a nejpozději od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo. A změny se nedotknou ani lidí, kteří sice skartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky nepobírají. Osoby se zdravotním postižením, kterým slouží speciální skarta zároveň jako průkaz OZP, si budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR zajistit výměnu této speciální skarty za nový náhradní průkaz OZP. V září loňského roku byl ukončen systém DONEZ, který byl součástí projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR a který byl financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Uchazeči o zaměstnání, které Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 2013 Letošní novinkou je možnost komise udělit navíc zvláštní cenu ve výši Kč vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme např. kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Vedle toho může komise udělit cenu ve výši Kč vlastníku technické kulturní památky, která se účastnila některého z pěti předchozích ročníků soutěže. ZŠ Smíškova: zápis se bude konat v pátek od do hod. v budově na ulici Smíškova. S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. (red) Úřad práce ČR zařadil do systému DONEZ, měli povinnost hlásit se ve stanovenou dobu na určeném kontaktním místě veřejné správy na České poště Czech pointu. Pokud se tak nestalo, aniž by k tomu byl vážný důvod, Úřad práce ČR je mohl vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání a odebrat jim podporu v nezaměstnanosti. V současné době se pracuje na novém systému DONEZ. Zařazení uchazeči o zaměstnání se již nebudou hlásit na poště, ale budou častěji docházet na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, kde jim bude věnována zvýšená péče formou individuálního a skupinového poradenství, s cílem nalézt jim co nejrychleji legální zaměstnání. Vladimír Vyplel, ředitel kontaktního pracoviště Tišnov Kolik zaplatíme za vodu? (pokračování ze str. 1) (VAS, a.s.). Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy. Je možné požadovat odpočet stočného při používání části pitné vody na zalévání? Zde se jedná o případ prokazatelného rozdílu mezi objemem vody odebrané z veřejného vodovodu a objemem vody odpadní, vypouštěné do veřejné kanalizace. Zákon č. 274/2001 Sb. 19, odstavec 7 stanoví, že jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m 3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace bu měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. Proč dochází k neustálému růstu vodného a stočného? Zvyšování ceny vody je nutné vidět ve dvou rovinách. Na jedné straně se jedná o neustálý růst cen nákladových položek neustále rostou ceny chemikálií, pohonných hmot, včetně nákupu surové vody, úplat za vypouštění odpadních vod a likvidaci odpadů, náklady na investice, opravy a rozvoj infrastruktury. Druhý pohled je vliv poklesu spotřeby vody, kdy fixní náklady zůstávají. Fixní náklady (především platba nájmu za provoz vodohospodářských sítí) tvoří na celkových nákladech vodárenských společností významný podíl, který nelze ani při poklesu výroby a spotřeby vody výrazně snížit. Jak zjistím kvalitu vody v daném místě? Informace o kvalitě dodávané pitné vody v jednotlivých regionech naleznete na webu v odkazech Cena a kvalita vody. (red) Kulturní život v Lažánkách (pokračování ze str. 1) vané hody anebo na podzim Babské hody, kde tančí až 100 místních krojovaných žen. V polovině června, na závěr hodů se pořádá Posezení s cimbálkou u myslivecké chaty na Horce. Jak je to o prázdninách v čase dovolených? Poslední sobota v červnu je určena dětem a dětskému Hasičskému dni na fotbalovém hřišti v Chrástkách. V červenci, na svátek Cyrila a Metoděje, je taneční zábava. První sobotu v srpnu pořádají fotbalisté Memoriál Ladislava Pokorného a konec prázdnin patří dětskému sportovnímu dni. V závěru léta se stal už tradicí nohejbalový turnaj O starostův pohár. Jak je patrné, máte v obci už více tradičních akcí, do kterých se rádi zapojují občané. Nesmíme zapomenout také na vánoční turnaj ve stolním tenise a na živý betlém na dětském hřišti s programem písní a betlémského příběhu. Poslední den v roce patří silvestrovské zábavě v restauraci U Oratorů. Kromě těchto tradic v lažáneckém kulturním životě aktivně pracuje i místní Svaz důchodců, který během roku pořádá různá posezení s hudbou, zájezdy po ČR a SR, vycházky a návštěvy výstav a galerií. Děkujeme za rozhovor. Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce Návrhy může podávat kterýkoliv občan. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu. Písemný návrh lze zaslat na odbor kultury a památkové péče JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, ový návrh na adresu kr-jihomoravsky.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 14. února 2014, hlasování prostřednictvím SMS zpráv proběhne od 10. března do 4. dubna 2014, výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května. Souhrnné ocenění Kč bude rozděleno podle počtu získaných hlasů. V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou Kč a Kč, v kategorii 2. a 3. první místa částkou Kč. Více na k r-jihomoravsky.cz / Default. aspx?id=221373&typeid=2. (ná) Vloupání v Drahoníně bylo nahlášeno vloupání do chaty v k. ú. Drahonín. Zloděj ukradl různé věci, v hodnotě Kč. Kradl v Tišnově se zloděj vloupal do RD, odkud si odnesl šperky v hodnotě Kč. Zmizela lana neznámý vandal ukradl propojovací lana kolejových obvodů v Tišnově a způsobil škodu za Kč. Řídil pod vlivem drog bylo policejní hlídkou OOP Tišnov zastaveno vozidlo Škoda Fabia. Kontrolou bylo zjištěno, že muž za volantem řídí pod vlivem návykových látek. Kradli ve Svatoslavi zatím neznámí vandalové ukradli měděné svody z kostela. Škoda je Kč. (BTK) Farmářské trhy (pokračování ze str. 1) Zajímavostí v Kuřimi je fakt, že prodejci se zbožím, na jehož výrobě se zčásti nebo zcela nepodíleli, například zboží z velkoskladů či z druhé ruky, zde prodávat vůbec nebudou, nebo je trh nebude podporovat. Kuřimským totiž nejde jen o prodej produktů českého původu, ale o prodej hlavně těch, které i výroba zaměstnává, nebo je sami vyrábí. Největší změnou je doba trhů. Ty minulé se konaly dopoledne. Takže byly především pro důchodce a rodiče s malými dětmi. Tentokrát trhy začnou ve 14 hodin, takže pracující budou mít dost času si stánky v klidu prohlédnout. V létě se počítá s tím, že trhy budou otevřeny i déle. V sále kulturního domu se budou ve stejný čas konat také Bleší trhy, kde si lidé mohou vyměnit, či prodat různé oblečení, obuv, lyže, sáně, brusle, kočárky. Součástí nových Farmářských trhů bude i kulturní program. Na pátek 14. února ve 20 hod. je v KD připraven swingový jazzový koncert s Aritmic bandem ZUŠ Kuřim a big bandem The Young Pekáč Mojmíra Bártka. Centrum sociálních služeb v Tišnově aktuálně Ve čtvrtek 6. února v hod. se v jídelně DPS koná divadelní představení Pernštejnské pověsti. Účinkují děti z nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalové CVRČCI. Vstupné dobrovolné. Ve čtvrtek 13. února od hod. se v CSS koná Maškarní taneční zábava na které zahrají manželé Maškovi. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné, masky vítány. Každou první a třetí středu v měsíci se jezdí plavat do Wellness Kuřim. Odjezd autobusem od Podhorácké restaurace v hod., další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou. Cena je 95 Kč, doba pobytu v bazénu je 90 minut. Zájemci se mohou hlásit u Kateřiny Trčkové, tel Soutěž Zlatý erb vstupuje do dalšího ročníku JMK ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil krajské kolo 16. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí ČR Zlatý erb (http://zlatyerb.obce.cz). Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb, poskytovaných obcím i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických Slavnosti moravského uzeného O víkendu 8. a 9. února se na hradě Veveří tzv. Přihrádku, konají Slavnosti moravského uzeného. V sobotu je akce od do hod., v neděli od do hod. Připraveny jsou soutěžní ochutnávky uzeného, delikatesy od místních uzenářů, zabijačkové speciality, workshopy, soutěže, hry pro děti, řemeslný trh, vstup na hradby a dva dny bohatého programu. Vstupné 100 Kč. V ceně je ochutnávka uzeného, ovarová polévka a minikuchařka. (fel) V Předklášteří nastává velmi často stejná situace, spousta řidičů nejen že nedodržuje rychlost, ale ani nerespektuje přechody pro chodce. Je opravdu problém pustit lidi přejít přes přechod? Odpově většiny řidičů: já spěchám! Kam budete spěchat, až zaplatíte drahou cenu, život někoho jiného! Já jsem srážku s autem na přechodu v Předklášteří přežila, ale co když někdo další nebude mít tolik štěstí?! Sama vlastním řidičský průkaz, takže znám i pohled ze dvou stran. Jsou situace, kdy řidiče může oslepit protijedoucí auto, špatná viditelnost, únava. V takovém případě Herny a hazard v Tišnově 325, Marty Špirkové, tel nebo na pečovatelské službě DPS. CSS připravuje v březnu jednodenní zájezd do Ma arských termálních lázní Mošon. Předpokládaná cena 650 Kč zahrnuje dopravu autobusem, vstupné do všech bazénů, pojištění do zahraničí a průvodce. Informace najdete na www. css.tisnov.cz, Kateřina Trčková tel nebo Marta Špirková tel Dne byl v příspěvkové organizaci CSS Tišnov společně s partnerem CSS Kuřim zahájen projekt Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi, financovaný z Evropského sociálního fondu médií. JMK letos vyhlašuje zvláštní kategorii školský web. Soutěž probíhá dvoustupňově, tj. nejprve se uskuteční krajská kola pod patronací jednotlivých krajských úřadů. Jejich vítězové budou vyhlášeni na slavnostních ceremoniálech v březnu. Z těch poté vzejdou soutěžící kola celostátního. To vyvrcholí slavnostním předáním cen na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která přechod přehlédnete, i to se stává! Když je dobrá viditelnost, říkám si, co by řidiče donutilo zastavit na přechodu? Je třeba vidět jinýma očima! Co kdyby místo cizí staré paní tam stála vaše maminka. Samozřejmě mámu necháte přejít. A co dítě? Zkuste nevidět cizí dítě, ale vaše dítě! Zastavíte auto! Proč uvádím tyto příklady?! Všimněte si, je tam rozdíl! Když to bude vám osoba blízká, tak zastavíte. Ale cizí?! Řidiči zpomalte jízdu. Nejen v Předklášteří. Nepřekračujte povolenou rychlost, když zrovna nevidíte policejní hlídky a pus te lidi bezpečně přejít přechod pro chodce! Přeji š astnou cestu všem Pavlína K. (redakčně zkráceno) (pokračování ze str. 1) tak bylo pouze celkové omezení reklamy na hazard a zpřísnění přístupu obyvatel města do heren (odstranění světelných reklama na výhry, odstranění nápisů spojených s výherními přístroji, zavedení kamerového systému, kontrola totožnosti návštěvníků v nočních hodinách a zamezení přístupu nezletilým, atd.). Pro město Tišnov znamená provozování těchto přístrojů na svém území příjem do rozpočtu cca 5,3 mil. Kč (za rok 2013). Osobně se přikláním spíše k úplnému zákazu těchto zařízení, definitivní rozhodnutí, i s ohledem na relativně vysokou finanční částku přicházející do rozpočtu města, však učiní zřejmě až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb. To bude mít možnost aktuálně platnou vyhlášku zrušit a obnovit provozování přístrojů na území města, případně vymezit místa, kde se provozování zakazuje a kde povoluje (příklad městské části Brno-střed a zachování pouze kasin, které i odborná veřejnost považuje při jasném zachování předepsaného způsobu provozu za spíše neproblémová). Pokud nebude nové zastupitelstvo činit nic, skončí definitivně provozování těchto přístrojů do konce roku 2014, říká starosta Tišnova. (red) a státního rozpočtu ČR. Celková částka finanční podpory činí ,40 Kč a realizace projektu je plánována do Do aktivit projektu bude zapojeno 24 zaměstnanců. Posláním příspěvkových organizací je poskytování sociální a zdravotní služby, umožnit seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností, se zachováním přirozené sociální vazby a možnosti žít důstojný život se svými blízkými a být součástí místního společenství. (ná) se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna v Hradci Králové. V krajském kole v roce 2013 v kategorii webových stránek měst (kde soutěžilo 11 přihlášených) získal první místo Hodonín, v kategorii webových stránek obcí (18 přihlášených) zvítězily Petrovice a v kategorii Elektronická služba (kde bylo přihlášených 38 služeb) zvítězil web Tišnova s rezervačním systémem pro občany. (red)

3 VOX 3 kultura 3 Muzeum Města Tišnova Pondělí a úterý zavřeno (mimo 17., 18. a ). Středa pátek v hod. prohlídka exploratoria, v hod. prohlídka večerní oblohy. Každou středu a pátek je v sále digitária v hod. pořad Nanokam, ve čtvrtek v hod. jsou přednášky přednáší RNDr. Aleš Lacina, CSc, Kvantový svět vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení přednáší prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc, O původu a vzniku Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA V sobotu 15. února od do h se v Tišnově v kině Svratka koná již 5. ročník filmového festivalu Expediční kamera, přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezony. Jedná se o celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Sedm Jamborova galerie zve Až do 23. února se v tišnovské galerii, na ulici Brněnská, koná výstava obrazů Pavla Matysky, jednoho z nejvýraznějších představitelů současné umělecké scény, s názvem Z a do b. Matyskovy obrazy mohou nepřipraveného diváka mírně zaskočit naprostou uvolněností rukopisu, záměrnou redukcí barevnosti i detailu a rafinovanou hrou se symboly. Vyžadují nejen citlivé vnímání, ale i jistou míru zkušenosti Pozvání na Žernůvku Až do 28. února se v Domově sv. Alžběty koná výstava Jany Čechové a Marie Urbánkové s názvem Návrat do dětství. K vidění jsou pletené a háčkované hračky a pohádkové kostýmy pro malé i velké. Výstavu můžete zhlédnout každý den. (koko) Hvězdárna a planetárium Brno v únoru života na Zemi přednáší Bc. Petr Horálek Na lovu skvostů temné oblohy, přednáší Mgr. et Bc. Michael Vích a Ing. Martin Fibrich, Ph. D., ELI Beamlines laserové centrum o výkonu tisíců Temelínů. V pátek je vždy v hod. v sále malého planetária připraven pořad Relaxace pod hvězdami. O sobotách se v sále digitária koná pořad Kouzelný útes v a v hod. Pořad Buňka! Buňka! Buňka! se koná v a v hod. Prohlídka exploratoria je v sobotu v a v hod., v hod. je pozorování večerní oblohy. filmů s horolezeckou, cyklistickou, expediční tématikou. Expediční kamera se představí v únoru a v březnu ve více než 200 se současným výtvarným děním. Přij te se podívat. Výstavu můžete navštívit ve středu hod., ve čtvrtek a pátek hod., v sobotu a neděli hod. (HUSK) Akce v MěK Kuřim Knihovna zve na přednášku Mg. Petera Dzurjaníka Gladiátoři, která se koná v pátek 7. února v v knihovně. Antičtí Římané byli velmi podobní lidem naší doby. Známe mnohé jejich hry a kratochvíle a jednou z nejoblíbenějších aktivit relaxujícího římského občana, byla návštěva bojových arén. Přij te i vy zjistit, co skrývaly krvavé písky gladiátorských škol. Vstup volný. V pondělí 10. února v hod. se koná výtvarný kurz Plstěná V muzeu, na Jungmannově ulici, můžete navštívit stálou expozici. Až do 16. února máte možnost nahlédnout do vzpomínkového koutku Bedřicha Antonína Galáře. Účastník národního boje za osvobození pracoval do roku 1942 jako adjunkt ČSD stanice Tišnov. Během nacistické okupace se zapojil do odbojového hnutí Obrany národa a sokolského odboje župy Pernštejnské, podílel se na technickém zabezpečení odbojové činnosti. V únoru 1942 byl za svoji odbojovou činnost zatčen a vězněn, 15. června 1942 spolu s dalšími odbojáři popraven v Brně, v Kounicových kolejích. In memoriam byl vyznamenán Československým válečným křížem. Muzeum zve na přednášku s besedou Zapomenutá sousedství, která se koná ve čtvrtek 13. února od hod. Editoři publikace Zpráva o zapomenutých sousedstvích, Barbora Antonová a Michal Konečný, přiblíží osudy Židů a Romů během holocaustu, v bývalém politickém okrese Tišnov. Publikaci Zpráva o zapomenutých sousedstvích můžete zakoupit na recepci muzea. Více na Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. Ve středu v hod. je v muzeu zajímavá akce. Slavnostní prezentace publikace Nový svět Bohuslava Fukse na Tišnovsku a přednáška Zpráva o městě, které nebylo postaveno. Odborná pracovnice Národního památkového ústavu Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D. představí dílo jedinečného architekta Bohuslava Fuchse v tišnovském regionu. Těžištěm přednášky jsou informace o ambiciózním projektu výstavby ve Skryjích. Řadu podrobností se dozvíte ze stejnojmenného článku v publikaci Nový svět Bohuslava Fuchse na Tišnovsku, vydaného Muzeem města Tišnova, za finanční podpory města Tišnova, na konci roku Publikace je k zakoupení na recepci muzea. Vstupné 30/15 Kč. Otevřeno je úterý pátek , v sobotu , v neděli hod. (HUSK) V neděli se koná v a v hod. v sále digitária pořad Kouzelný útes, v hod. je pořad Buňka! Buňka! Buňka!. Mimořádné akce se konají února. Speciální program a o jarních prázdninách 17. a Kouzelný útes v a hod. v sále digitária, prohlídka exploratoria v hod. Ve dnech 18., 20. a pořad Buňka! Buňka! Buňka! v a v hod. v sále digitária, prohlídka exploratoria v hod. V úterý v hod. se koná koncert Hladolet Balada pod hvězdami. (fel) českých a slovenských městech. A na co se těšit? Pěší přechod jedné z nejdrsnějších pouští světa, výpravu za Pygmeji v Kongu, první B.A.S.E. jump ve Vysokých Tatrách, první průstupy nádhernými kaňony v Kanadě a jako perlička ježdění na jednokolce v jeskyních. Info na Rezervace: (fel) Myslivecký ples V sobotu 8. února se od 20 hod. koná v sále KD v Brumově ples, který pořádá Myslivecké sdružení Vršek. K tanci a poslechu hraje Malá kapela z Tišnova. Zajištěno je občerstvení, myslivecká kuchyně bižutérie. Výroba plstěných broží a náušnic. Na kurz je třeba se přihlásit na mail popř. na facebookovou stránku Cena kurzu 200 Kč. V úterý 11. února v 9.30 hod. se koná 2. cyklus Virtuální univerzity třetího věku Kouzelná geometrie. Následovat bude pět dalších, vždy jednou za čtrnáct dní. Přihlášky do kurzu je třeba vyplnit v knihovně před první přednáškou. Cena je 300 Kč za semestr. (fel) Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel ALPSTEIN, Ellen Sestry rudého slunce Osudy tří žen ANA M V hnízdě kolibříka Romantický příběh BAGSHAWE, Tilly Anděl temnoty Detektivka BENEŠOVÁ, Gabriela Vizitka O vyšehradském labyrintu BERRY, Nina Tak trochu jiná Příběh obyčejné holky BUREŠ, Roman Legionář Historický román CARRINGTON, Ashley Jesika Milostný román CAST, P. C. Neferetino prokletí Třetí novela ze světa Školy noci CIPROVÁ, Oldřiška Bílá princezna Historický román CLARK, Mary Higgins Pravdu znát nemusíš Román plný napětí (ná) Kulturní akce v Tišnově V sobotu 8. února ve hod. se ve velkém sále MěKS koná koncert Luboš Pospíšil a 5P. Před dvěma lety nahrála omlazená sestava nadšeně přijaté řadové album Chutnáš po cizím ovoci a rozjela se s ním křížem krážem po republice. Vstupné 120/90 Kč. Ve středu 12. února v 19 hod. se ve velkém sále MěKS koná koncert KPH Musica Dolce Vita Klenoty české hudby. Vystoupí Žofie Vokálková flétna, Daniela Demuthová mezzosoprán, Zbyňka Šolcová Kam za kulturou v Kuřimi V úterý 11. a ve středu 12. února od 9.00 do hod. se koná v sále ZUŠ Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Ve čtvrtek 13. února od 9 do 12 hod. se v ZUŠ koná školní kolo Národní soutěže ZUŠ, ve hře na smyčcové nástroje. Akce jsou přístupné veřejnosti, vstupné dobrovolné. Ve dnech února, se v DDM Las Vegas opět v Drásově V sobotu 8. února od hod. se v sokolovně koná kulturní akce, kterou pořádá Sdružení Spolu v Drásově. Hraje Las Vegas All Star, přijede i Elvis. Připravena je tombola, zahrát si můžete ruletu jako V Podhoráckém muzeu se koná výstava Zapomenutí svědkové dávné slávy. K vidění je soubor maleb, kreseb, dřevěných plastik a knih z doby od 17. do počátku 19. století. Díla zachycují výjevy z antické mytologie, ze Starého V pátek 7. února je připravena akce The Night Out: Thomazz B, Fitch, Ian In Run, Wattronic. Vstup do hod. zdarma, pak 30 Kč. V sobotu 8. února se koná Dance Video Hits 80 s, 90 s & New harfa. Program přináší koktejl nejznámějších skladeb českých mistrů (Smetana, Dvořák, Martinů, Janáček ad.). Vstupné 100/60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma. koná příměstský tábor Zima v Kocourkově. Bude se tvořit, hrát hry, v úterý a ve čtvrtek se pojede na výlet. Cena 750 Kč zahrnuje oběd, pitný režim, pojištění, pedagogický dozor, materiál na tvoření, jízdné a vstupné. Každý den hod. na DDM Jungmannova. Tam vyzvedněte do 10. února i přihláš- v Las Vegas. Základní suma drásovských dolarů bude nachystána již v ceně vstupenek, které jsou od 119 Kč. Při vstupu bude pro každého připraven balíček s dárkem. Výstava v Předklášteří a Nového Zákona a ze života světců. Většina z děl je prezentována vůbec poprvé. Výstava potrvá do 30. března a navštívit ji můžete denně kromě pondělí a hod. Program v Clubu Escape Millenium Hits DJ Ivo. Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Vstup jako každou sobotu zdarma. Ve čtvrtek 13. února v hod. se v rámci filmového klubu promítá film Jasmíniny slzy, režiséra Woodyho Allena. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. V pátek 14. února je na programu Valentýn oldies party DJ Flash. Soutěž o nejromantičtější, nejsladší, nejvalentýnštější pár. Romantické, ale i řízné hity. Vstup do hod. zdarma, pak 30 Kč. V sobotu 15. února je Oldies party DJ Flash, s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou. Vstup jako každou sobotu zdarma. (fel) Pozvánka na výstavu Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Svobody Krajina Moravy a Jana Viktorina Krajina Evropy proběhne v sobotu v 10 hod. v galerii Na schodech v Tišnově. Divadlo v Nedvědici Městys Nedvědice srdečně zve na představení Divadelního souboru Vířina, o. s. Světáci, které se koná v pátek 7. února v hod. v sokolovně. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma. (HUSK) KINO svratka TIŠNOV i bohatá tombola. (ná) ky. Tel (fel) Pá ROBOCOP Rok 2028 Ne Navštivte zajímavou výstavu LEGO PŘÍBĚH Boj proti zlé figurce V Památníku Leoše Janáčka hudby, rezignující na pragmatiku v další části domku je moderní expozice, která podává základní tex- Ne (Brno, Smetanova 14) můžete kromě stálé expozice shlédnout i vývřeného čtení a hravé estetiky bez tové a obrazové informace o životě Komedie Jiřího Vejdělka hudební notace ve prospěch ote- NĚŽNÉ VLNY stavu s názvem Annegret Heinl/ interpretačních zábran. Výstava skladatele a připomíná jeho nejznámější Út Jan Steklík: Partitury pro možnou hudbu neboli každou příležitost. potrvá do 9. března. Stálá expozice Život a dílo Leoše díla. Je zde i možnost po- slechu hudebních ukázek a zhléd- VEJŠKA Pokračování komedie Gympl Jedná se o díla dvou výtvarníků, Janáčka je umístěna v zanutí videodokumentů. Čt prezentující nestandardní ztvárnění zvukových vjemů, struktur. Vý- v letech 1910 až K vidění je středa pátek h, sobota Nesmrtelný Adam bloudí hradním domku, kde Janáček žil Otevřeno je úterý h, JÁ, FRANKESTEIN ulicemi tvarníci předvádějí možné podoby jeho původní pracovna s klavírem, a neděle h. (fel) Pá PRÁZDNINY V ŘÍMĚ Romance s Audrey Hepburn So EXPEDIČNÍ KAMERA Pásmo filmů Ne LEGO PŘÍBĚH Boj proti zlé figurce Ne KRÁSNO Černá krimi komedie Út NĚŽNÉ VLNY Komedie Jiřího Vejdělka St PARANORMAL ACTIVI- Pracovna Leoše Janáčka Městská knihovna Tišnov nabízí Ve čtvrtek 13. února v hod. se koná cestopisné promítání Tomáše Kubeše o jedné z nejzajímavějších zemí Afriky. Kongo extrémní expedice do země, které se mnozí bojí, ale to co nabízí je to nejlepší v Africe. Výjimečná příroda, gorily, prales, Pygmejové, sopky, monumentální řeka Kongo a plavba po ní, tajemní obyvatelé, stále usměvaví lidé. Pohled do země obestřené tajemstvím a mnoha protiklady. (ná) TY: PROKLETÍ Horor

4 inzerce VOX 3 Pomůžeme Vám najít ten správný díl Stejně jako dítě pečlivě vybírá ten správný díl skládačky, tak i my věnujeme veškerou energii tomu, aby náhradní díl do Vašeho vozu přesně zapadl. Protože ŠKODA Originální díly jsou identické s díly použitými při výrobě nového vozu a procházejí testy kvality a bezpečnosti, máme jistotu, že Vám nabízíme jen prvotřídní kvalitu s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTO - SPEKTRUM - Hviezdoslavova 3 Brno Tel.: autospektrumacc.cz ACC

5 VOX 3 inzerce MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, TIŠNOV V YHL AŠUJE V ÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ pro obsazení pozic: Investiční referent (referent oddělení investic Odboru správy majetku a investic), Správce sportovišť města Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do , do hod. na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov. Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na ( aktuality z radnice nebo volná místa ). Centrum Tišnov Gold Banana bižutérie Café SIESTA cukrárna LR-servis mobily, počítače TOM kadeřnictví, holičství Koutná dámská móda GotiKa dárkové zboží Koutná pánská konfekce! Dárkové kupony! Prodejna GOLD Banana nám. Komenského 146, Tišnov, Hypocentrum Modré pyramidy Zájemci o pronájem komerčních prostor a prohlídku kontaktujte tel nebo pište na obdarovaný si vybere sám vy ušetříte 10 % např. za kupon v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč Tišnov, dům U Banána, nám. Komenského 122 Tel , LETECKÉ EUROVÍKENDY s českým průvodcem ISTANBUL dubna Kč MADRID června Kč ATHÉNY června 2014 a září Kč PAŘÍŽ srpna Kč BARCELONA září Kč LISABON října Kč Pošleme vás nìkam...! Nabízím pro kutila stolaře až 17 ks kotoučů různé velikosti, na cirkulu, dva hoblíky, náhradní nože, dláta a kompletní hřídel na cirkulu. Cena dle dohody. Tel Prodám elektrický psací stroj. Levně. Tel Prodám modřínové fošny délka 4m. Celkem 2m 3. Cena dohodou. Tel Prodám nové (zabalené) hliníkové žaluzie Rolux od Oknostylu (chybná objednávka). Na velikost skla v okně (šíře cm, délka až 118 cm). Celkem 15 ks, možno i jednotlivě. Původní cena 550 Kč/ks. Nyní za 250 Kč/ks. Tel Prodám mrazicí box na kopečkovou zmrzlinu (pět boxů). Tel Prodám zimní elektrony 16, rozteč 5x110 s celoročními pneu. Cena Kč. Rychlé jednání sleva. Tel Prodám starožitnou komodu. Hnědá barva. Cena dohodou. Tel Prodejna provozovna kancelář Ihned k pronájmu v Pasáži Centrum (22 m 2 + zázemí vč. soc. zažízení), dříve dětské zboží Tel centrum. r. v. 2013, najeto: 1000 km objem: 1198 ccm, výkon: 77 kw (104 PS), karoserie: kombi/ř, míst: 5, barva: bílá Nový vůz. Akční model Trumf! Doprodej této verze za akční cenu! Výbava: autorádio, CD přehrávač, centrál dálkový, imobilizér, el. přední okna, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, střešní nosič, klimatizace, dělená zadní sedadla, sedadla výsuvná do uličky, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, nastavitelný volant, 4x airbag, deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), posilovač řízení, manuální převodovka, 6 rychlostních stupňů, denní svícení. Nabízíme dlouhodobý pronájem Koupím pohlednice, zápalkové, 2+1 v klidné části Tišnova. Info na tel Nabízím pronájem reklamní plochy na našem RD. U příjezdové komunikace do Tišnova. Cena dohodou. Tel Nabízím pronájem reklamních vitrín na fasádách domů na Náměstí Komenského v Tišnově. Tel Ve VOXu má vaše inzerce smysl fezové nálepky (známky). Tel , mob Koupím Jawa 250, 350 pérák, čz 150, 125, manet 90 dvoupíst, jawa kývačka, panelka, sport, bizon, californie, čz motokros, čz trial, nebo i jiné staré motocykly, mopedy, vozíky PAV. Tel Koupím věci z 2. svět. války, helmy, bodáky, uniformy, kanystry, bedny, odznaky, fotky, opasky, doklady prostě cokoliv. Tel Škoda Yeti 1.2 TSI Active Kč vč. DPH Valentýnský týden plný překvapení února. specialita týdne Ovocné fondue. míchané nápoje Elixír lásky, Půvab ženy, Sex on the beach. horké maliny, poháry. zlatý grog, hříšný punč. whisky, koňak, víno Tišnov, nám. Komenského 146 (vedle pasáže do Tesca) Tel Při nákupu zboží nad 100 Kč získáte dárek nebo pohár vína zdarma Prosíme, aby inzerenti u občanské řádkové inzerce zdarma uváděli mimo text inzerátu i jméno a adresu pouze pro potřebu redakce

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Vysočina Tourism, příspěvková organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace 1 2 Novinky na Vysočině Nově otevřeno v roce 2015 Centrum služeb pro turisty Řásná (leden) Znovuotevřeno Informační centrum Elektrárny Dukovany (leden) Ekologické

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují.

Mauricius - hledání blbounů je název přednášky Vladimíra Lemberka. Ta začne dnes v 18 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují. Slavnosti piva a klobás, čtyři plesy, ochutnávka vína, koncert Václava Koubka, florbalový turnaj a míčový pětiboj či akce pro děti. To jsou tipy na některé akce, které se o víkendu od 27. do 29. ledna

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Pondělí 1.5.2017 STÁTNÍ SVÁTEK 13:30 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu

SKC Zruč nad Sázavou. Oddíl stolního tenisu SKC Zruč nad Sázavou Oddíl stolního tenisu Stolní tenis ve Zruči n. S. dlouholetá tradice stolního tenisu v současné době nejúspěšnější oddíl v regionu 2008 vznik SKC Zruč n. S., 2009 spojení s tradičním

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více