Farmářské trhy v Kuřimi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farmářské trhy v Kuřimi"

Transkript

1 Hazard v Tišnově Farmářské trhy Masopust Expediční kamera Zapomenutá sousedství Kino Dolnoloučská zima Ledová stěna Stříbro z MR ČR Číslo 3 Ročník XXII Cena 10 Kč Herny a hazard v Tišnově Problematika heren a hazardu je v poslední době velmi aktuální. Jak je tomu v Tišnově jsme se zeptali starosty města Jana Schneidera. Zastupitelstvo města Tišnova schválilo dne obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na V pátek 14. února se budou na náměstí Osvobození konat nové Farmářské trhy. Předchozí provozovatel trhů se s městem nedohodl a nezajistil dostatečné množství prodejců a rozmanitost sortimentu. Město Kuřim proto hledalo nového provozovatele. Akce se chopil pan Aleš Kadlec a jelikož měl s pořádáním akcí podobného charakteru Během roku se v Lažánkách tradičně konají kulturní, sportovní a společenské akce, do kterých se nezištně a s nadšením zapojuje hodně místních občanů. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty obce Ing. Lubomíra Katolického. Počínaje lednem se v Lažánkách koná nespočet akcí, přibližte nám některé. Lažánecký kulturní život v roce začíná plesovou sezonou, kdy se konají během ledna a začátkem února pravidelně Myslivecký, Sportovní a Hasičský ples. Na plesech i na spoustě jiných kulturních akcí nejen v obci, ale i v okolí, vystupují lažánecké mažoretky. Další zimní akcí jsou tradiční Ostatky, které se pořádají poslední sobotu před popeleční středou. Do kulturního života v obci se kromě jiných složek aktivně zapojují i žáci základní školy? Ano, těsně před velikonočními svátky pořádá škola jarní besídku s výtvarnou dílnou. V listopadu se pro děti pořádá Svatomartinský celém území města Tišnova. V praxi to znamená, že je v Tišnově zakázáno provozovat výherní hrací přístroje (VHP) a jiná technická herní zařízení (JTHZ), mimo těch, kterým bylo povoleno provozování před nabytím účinnosti této vyhlášky. Jejich provoz je však povolen po přechodnou dobu, nejdéle však po dobu platnosti povolení. Konkrétně tak byl provoz VHP na území města Tišnova povolen do a provoz JTHZ je do Pak už nebude mít povolení žádné zařízení, nová povolení vydávat zakazuje právě přijatá vyhláška. lampionový průvod a škola pořádá adventní besídku s výtvarnou dílnou. V prosinci se koná na Horce u myslivecké chaty Putování za čerty a Mikulášem. Žáci ZŠ mají program na vánoční besídce v sále místního hotelu. Vra me se ještě zpět k jarním a letním akcím. Stala se některá z nich již tradicí? O velikonocích je v místní tělocvičně pořádán Velikonoční turnaj ve stolním tenise. Poslední den března na Horce pořádají myslivci Nález Ústavního soudu z dubna 2013 umožnil obcím zrušit tzv. přechodné období a dal jim právo zakázat provozování VHP a JTHZ na svém území s okamžitou platností. V Tišnově jsme o této možnosti diskutovali (naposledy na pracovní schůzce členů zastupitelstva se zástupci provozovatelů, zástupci neziskového sektoru zabývajících se problematikou gamblerství, zástupci živnostenského odboru a odboru sociálních věcí v říjnu 2013), s ohledem na relativně krátké platnosti povolení a ne zcela jasný závěr i po konzultaci s odborníky, jsme prozatím ono přechodné období zachovali. To nakonec může sloužit provozovatelům (soukromým podnikatelům) k přizpůsobení se nové situaci. Výsledkem našich jednání (pokračování na str. 2) Farmářské trhy v Kuřimi už nějaké zkušenosti, pustil se do toho. Trhy se budou konat vždy jednou za měsíc, podle klíče každý druhý pátek v měsíci a převažovat budou stánky s českým zbožím. Na první akci 14. února bude cca 15 prodejců. Návštěvníci se mohou těšit na stánek s jablky, chlazenou drůbež, cukrovou vatu, vejce a zeleninu z Bio farmy Osová Bítýška, čokoládové výrobky z Fikaru Kuřim, mléčné výrobky, zeleninu, ovoce, nápoje, sklářské výrobky, ručně pletené výrobky, koření a kořenící směsi, levné knihy, zdravou výživu, langoše, trdelníky, medovinu, masné výrobky, smažené brambůrky, lázeňské oplatky, bio hnojiva ad. (pokračování na str. 2) Kulturní život v Lažánkách pálení čarodějnice. Ke konci dubna se v tělocvičně koná tělovýchovná akademie, kde vystupuje cca 100 místních cvičenců. V květnu, na svátek matek, se stalo tradicí vítání občánků, kde v programu vystupují děti MŠ nebo žáci ZŠ. Lažánky jsou známé pořádáním Babských a Krojovaných hodů. Kdy se konají? Na přelomu května a června, na slavnost Nejsvětější Trojice, se konají vždy přes rok střídavě Krojo- (pokračování na str. 2) Aktuality z regionu Zajímavosti Kulturní akce Křížovka o cenu Inzerce Sportovní výsledky V pondělí 27. ledna navštívil hejtman Michal Hašek Předklášteří a Nedvědici. V Předklášteří jednal se starostou obce Antonínem Nahodilem. Tématem jednání byly možnosti řešení situace poté, co obec v roce 2006 obdržela dotaci na rekonstrukci kuchyně v bývalé Základní škole s dětským domovem. Jedna z podmínek dotace, získané s pomocí JMK, byla udržitelnost deset let. Z důvodu změny vyhlášky o tomto způsobu vzdělávání dětí a uspořádání dětských domovů a také z důvodu úspor krajských financí, se však budova k uvedenému účelu nepoužívá. Smlouva byla ukončena v srpnu Obec přitom počítá s novým využitím zmíněné budovy. V jednání s JMK bylo dohodnuto, že obec předá budovu Muzeu Brněnska do výpůjčky na 50 let, pro zřízení depozitářů a restaurátorských dílen. Návrh smlouvy se připravuje. Hejtman přislíbil podporu při jednání s ministerstvem financí v této věci. V Nedvědici jednal hejtman se starostou Ing. Pavlem Vejrostou. Na Úřadu městysu podepsal smlouvu o udělení dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn. Celkové náklady projektu představují 26,3 milionu Kč, výše dotace přitom činí 18,01 milionu Kč. Vybudováním parkoviště bude zlepšen přístup k hradu. Nyní slouží příjezdová cesta k hradu u historického mostu jako provizorní parkoviště, vozidla Prodejna GOLD Banana Tišnov, Nám. Komenského 146 Tel Hejtman Hašek navštívil region V sobotu 15. února v 17 hod., bude zahájena 1. část regionálního kola soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na Hanáckém Slovácku (pro soutěžící z Brněnska). Představí se verbíři ze všech regionů jižní Moravy. Vystoupí i trojnásobný vítěz hlavní zde poškozují kořeny památkově chráněného stromořadí a přetěžují samotný most. Většina vozidel parkuje na nelegálních a nehlídaných plochách okolo hradu i v Nedvědici. Projekt, který přinese zlepšení služeb pro téměř návštěvníků hradu ročně, podporuje také Národní památkový ústav. Parkoviště s celoročním provozem se stane východištěm tras pro turisty. (red) Hejtman Michal Hašek (vlevo) při jednání v Nedvědici Pozvání do Moravských Knínic Slovácký verbuňk, košt pálenek a vepřové hody Cena vody (m 3 ) je od pro obce, které jsou ve Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 85,51 Kč. Vodné činí 41,29 Kč, stočné 44,22 Kč. V loňském roce to bylo 81,51 Kč. Pro srovnání např. ve Svazku Židlochovicko je cena za vodu 89,12 Kč, ve Svazku Šlapanicko zaplatí za vodu 87,40 Kč, ve Svazku Blansko zaplatí občané za vodu 89,96 Kč za l pitné vody a odpadní vody. Pro zajímavost uvádíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Proč se liší výše vodného a stočného u jednotlivých podniků Vodovodů a kanalizací ČR? Důvodem jsou rozdílné místní podmínky, konkrétně cena nakupované surové vody pro výrobu vody pitné, kvalita zdrojů surové vody (druh podzemní, povrchová), morfologie terénu (energetická náročnost na čerpání vody), délka přivaděčů pitné vody do vodojemů, množství připojených obyvatel na délku sítě rozsah sítí a soustředěnost odběrů v zásobované oblasti, nutnost oprav (stáří sítí) a rozvoje vodohospodářské infrastruktury míra zisku v ceně. Vodárenská Akciová Společnost, a.s., sjednotila od roku 2000 vodné a od roku 2001 stočné pro maloodběratele a velkoodběratele.toto sjednocování cen je trendem, který se postupně uplatňuje u všech podniků Vodovodů a kanalizací v ČR. Jaké povinnosti a práva má k fakturačním vodoměrům dodavatel a jaké odběratel? soutěže ve Strážnici!! Můžete se těšit na mužáky z Moravských Knínic, folklórní soubor Kyničan (tance z Brněnska), soubor Trnůvka z Jinačovic. V 19 hod. bude vyhlášení výsledků verbířské soutěže. Následovat bude košt pálenek a vepřové hody. Ve 21 hod. bude vyhlášení soutěže O nejlepší pálenku (domácí a přespolní). Vstupné na akci je 80 Kč. Košt je 10 Kč za jeden vzorek. Majitelé pálenek mají vstup zdarma + tři košty. K tanci a poslechu hrají CM Vonica a CM Kyničan. Kolik zaplatíme za vodu? Fa k t u račn í vodoměr je stanovené měřidlo, v souladu se zvláštními právními předpisy. Vodoměr není ve vlastnictví odběratele vody. Dodavatel (VAS, a.s.) provádí jeho osazení (montáž), údržbu a může jej kdykoliv na svůj náklad vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření dle zvláštních předpisů. Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně? Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat, dle zákona č.274/2001 Sb., o přezkoušení vodoměru dodavatele (pokračování na str. 2) Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Pozemní stavby Brno, Houbalova 4, tel: ,

2 publicistika VOX 3 Úřad práce informuje Počet nezaměstnaných v tišnovském regionu činil na konci roku 2013 přibližně osob, což dle původní metodiky zjiš ování výše nezaměstnanosti představuje míru nezaměstnanosti 11,2 %. V samotném Tišnově to bylo přibližně 464 nezaměstnaných osob, čemuž odpovídá míra nezaměstnanosti rovněž 11,2 %. Ve srovnání s koncem roku 2012 to znamená mírný nárůst nezaměstnanosti ve městě Tišnově i v celém tišnovském regionu o 0,8 procentního bodu. Dnem 30. dubna 2014 končí platnost všech skaret. V případě, že si člověk přeposílá v současné době dávky z účtu skarty na svůj bankovní účet, změny se ho nedotknou. Pokud nebude požadovat žádnou změnu ve způsobu výplaty dávek, proběhnou jen technické Rada JMK vyhlásila již sedmý ročník soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce Soutěží se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby ), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Masopustní průvod v Lomničce V sobotu 8. února se koná masopustní rej. Sraz účastníků je v hod. před sokolovnou. Masky všeho druhu vítány. Zápisy do 1. tříd v Tišnově ZŠ Tišnov, nám. 28. Října: zápis proběhne v pátek od do hod. v budově školy. Náhradní termín lze dohodnout individuálně na tel nebo Více na úpravy a nejpozději od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo. A změny se nedotknou ani lidí, kteří sice skartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky nepobírají. Osoby se zdravotním postižením, kterým slouží speciální skarta zároveň jako průkaz OZP, si budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR zajistit výměnu této speciální skarty za nový náhradní průkaz OZP. V září loňského roku byl ukončen systém DONEZ, který byl součástí projektu Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR a který byl financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Uchazeči o zaměstnání, které Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 2013 Letošní novinkou je možnost komise udělit navíc zvláštní cenu ve výši Kč vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme např. kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Vedle toho může komise udělit cenu ve výši Kč vlastníku technické kulturní památky, která se účastnila některého z pěti předchozích ročníků soutěže. ZŠ Smíškova: zápis se bude konat v pátek od do hod. v budově na ulici Smíškova. S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. (red) Úřad práce ČR zařadil do systému DONEZ, měli povinnost hlásit se ve stanovenou dobu na určeném kontaktním místě veřejné správy na České poště Czech pointu. Pokud se tak nestalo, aniž by k tomu byl vážný důvod, Úřad práce ČR je mohl vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání a odebrat jim podporu v nezaměstnanosti. V současné době se pracuje na novém systému DONEZ. Zařazení uchazeči o zaměstnání se již nebudou hlásit na poště, ale budou častěji docházet na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, kde jim bude věnována zvýšená péče formou individuálního a skupinového poradenství, s cílem nalézt jim co nejrychleji legální zaměstnání. Vladimír Vyplel, ředitel kontaktního pracoviště Tišnov Kolik zaplatíme za vodu? (pokračování ze str. 1) (VAS, a.s.). Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy. Je možné požadovat odpočet stočného při používání části pitné vody na zalévání? Zde se jedná o případ prokazatelného rozdílu mezi objemem vody odebrané z veřejného vodovodu a objemem vody odpadní, vypouštěné do veřejné kanalizace. Zákon č. 274/2001 Sb. 19, odstavec 7 stanoví, že jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m 3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace bu měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. Proč dochází k neustálému růstu vodného a stočného? Zvyšování ceny vody je nutné vidět ve dvou rovinách. Na jedné straně se jedná o neustálý růst cen nákladových položek neustále rostou ceny chemikálií, pohonných hmot, včetně nákupu surové vody, úplat za vypouštění odpadních vod a likvidaci odpadů, náklady na investice, opravy a rozvoj infrastruktury. Druhý pohled je vliv poklesu spotřeby vody, kdy fixní náklady zůstávají. Fixní náklady (především platba nájmu za provoz vodohospodářských sítí) tvoří na celkových nákladech vodárenských společností významný podíl, který nelze ani při poklesu výroby a spotřeby vody výrazně snížit. Jak zjistím kvalitu vody v daném místě? Informace o kvalitě dodávané pitné vody v jednotlivých regionech naleznete na webu v odkazech Cena a kvalita vody. (red) Kulturní život v Lažánkách (pokračování ze str. 1) vané hody anebo na podzim Babské hody, kde tančí až 100 místních krojovaných žen. V polovině června, na závěr hodů se pořádá Posezení s cimbálkou u myslivecké chaty na Horce. Jak je to o prázdninách v čase dovolených? Poslední sobota v červnu je určena dětem a dětskému Hasičskému dni na fotbalovém hřišti v Chrástkách. V červenci, na svátek Cyrila a Metoděje, je taneční zábava. První sobotu v srpnu pořádají fotbalisté Memoriál Ladislava Pokorného a konec prázdnin patří dětskému sportovnímu dni. V závěru léta se stal už tradicí nohejbalový turnaj O starostův pohár. Jak je patrné, máte v obci už více tradičních akcí, do kterých se rádi zapojují občané. Nesmíme zapomenout také na vánoční turnaj ve stolním tenise a na živý betlém na dětském hřišti s programem písní a betlémského příběhu. Poslední den v roce patří silvestrovské zábavě v restauraci U Oratorů. Kromě těchto tradic v lažáneckém kulturním životě aktivně pracuje i místní Svaz důchodců, který během roku pořádá různá posezení s hudbou, zájezdy po ČR a SR, vycházky a návštěvy výstav a galerií. Děkujeme za rozhovor. Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce Návrhy může podávat kterýkoliv občan. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu. Písemný návrh lze zaslat na odbor kultury a památkové péče JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, ový návrh na adresu kr-jihomoravsky.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 14. února 2014, hlasování prostřednictvím SMS zpráv proběhne od 10. března do 4. dubna 2014, výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května. Souhrnné ocenění Kč bude rozděleno podle počtu získaných hlasů. V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou Kč a Kč, v kategorii 2. a 3. první místa částkou Kč. Více na k r-jihomoravsky.cz / Default. aspx?id=221373&typeid=2. (ná) Vloupání v Drahoníně bylo nahlášeno vloupání do chaty v k. ú. Drahonín. Zloděj ukradl různé věci, v hodnotě Kč. Kradl v Tišnově se zloděj vloupal do RD, odkud si odnesl šperky v hodnotě Kč. Zmizela lana neznámý vandal ukradl propojovací lana kolejových obvodů v Tišnově a způsobil škodu za Kč. Řídil pod vlivem drog bylo policejní hlídkou OOP Tišnov zastaveno vozidlo Škoda Fabia. Kontrolou bylo zjištěno, že muž za volantem řídí pod vlivem návykových látek. Kradli ve Svatoslavi zatím neznámí vandalové ukradli měděné svody z kostela. Škoda je Kč. (BTK) Farmářské trhy (pokračování ze str. 1) Zajímavostí v Kuřimi je fakt, že prodejci se zbožím, na jehož výrobě se zčásti nebo zcela nepodíleli, například zboží z velkoskladů či z druhé ruky, zde prodávat vůbec nebudou, nebo je trh nebude podporovat. Kuřimským totiž nejde jen o prodej produktů českého původu, ale o prodej hlavně těch, které i výroba zaměstnává, nebo je sami vyrábí. Největší změnou je doba trhů. Ty minulé se konaly dopoledne. Takže byly především pro důchodce a rodiče s malými dětmi. Tentokrát trhy začnou ve 14 hodin, takže pracující budou mít dost času si stánky v klidu prohlédnout. V létě se počítá s tím, že trhy budou otevřeny i déle. V sále kulturního domu se budou ve stejný čas konat také Bleší trhy, kde si lidé mohou vyměnit, či prodat různé oblečení, obuv, lyže, sáně, brusle, kočárky. Součástí nových Farmářských trhů bude i kulturní program. Na pátek 14. února ve 20 hod. je v KD připraven swingový jazzový koncert s Aritmic bandem ZUŠ Kuřim a big bandem The Young Pekáč Mojmíra Bártka. Centrum sociálních služeb v Tišnově aktuálně Ve čtvrtek 6. února v hod. se v jídelně DPS koná divadelní představení Pernštejnské pověsti. Účinkují děti z nedvědického pěveckého sboru Petry Cvrkalové CVRČCI. Vstupné dobrovolné. Ve čtvrtek 13. února od hod. se v CSS koná Maškarní taneční zábava na které zahrají manželé Maškovi. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné, masky vítány. Každou první a třetí středu v měsíci se jezdí plavat do Wellness Kuřim. Odjezd autobusem od Podhorácké restaurace v hod., další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou. Cena je 95 Kč, doba pobytu v bazénu je 90 minut. Zájemci se mohou hlásit u Kateřiny Trčkové, tel Soutěž Zlatý erb vstupuje do dalšího ročníku JMK ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb vyhlásil krajské kolo 16. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí ČR Zlatý erb (http://zlatyerb.obce.cz). Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb, poskytovaných obcím i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických Slavnosti moravského uzeného O víkendu 8. a 9. února se na hradě Veveří tzv. Přihrádku, konají Slavnosti moravského uzeného. V sobotu je akce od do hod., v neděli od do hod. Připraveny jsou soutěžní ochutnávky uzeného, delikatesy od místních uzenářů, zabijačkové speciality, workshopy, soutěže, hry pro děti, řemeslný trh, vstup na hradby a dva dny bohatého programu. Vstupné 100 Kč. V ceně je ochutnávka uzeného, ovarová polévka a minikuchařka. (fel) V Předklášteří nastává velmi často stejná situace, spousta řidičů nejen že nedodržuje rychlost, ale ani nerespektuje přechody pro chodce. Je opravdu problém pustit lidi přejít přes přechod? Odpově většiny řidičů: já spěchám! Kam budete spěchat, až zaplatíte drahou cenu, život někoho jiného! Já jsem srážku s autem na přechodu v Předklášteří přežila, ale co když někdo další nebude mít tolik štěstí?! Sama vlastním řidičský průkaz, takže znám i pohled ze dvou stran. Jsou situace, kdy řidiče může oslepit protijedoucí auto, špatná viditelnost, únava. V takovém případě Herny a hazard v Tišnově 325, Marty Špirkové, tel nebo na pečovatelské službě DPS. CSS připravuje v březnu jednodenní zájezd do Ma arských termálních lázní Mošon. Předpokládaná cena 650 Kč zahrnuje dopravu autobusem, vstupné do všech bazénů, pojištění do zahraničí a průvodce. Informace najdete na www. css.tisnov.cz, Kateřina Trčková tel nebo Marta Špirková tel Dne byl v příspěvkové organizaci CSS Tišnov společně s partnerem CSS Kuřim zahájen projekt Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi, financovaný z Evropského sociálního fondu médií. JMK letos vyhlašuje zvláštní kategorii školský web. Soutěž probíhá dvoustupňově, tj. nejprve se uskuteční krajská kola pod patronací jednotlivých krajských úřadů. Jejich vítězové budou vyhlášeni na slavnostních ceremoniálech v březnu. Z těch poté vzejdou soutěžící kola celostátního. To vyvrcholí slavnostním předáním cen na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která přechod přehlédnete, i to se stává! Když je dobrá viditelnost, říkám si, co by řidiče donutilo zastavit na přechodu? Je třeba vidět jinýma očima! Co kdyby místo cizí staré paní tam stála vaše maminka. Samozřejmě mámu necháte přejít. A co dítě? Zkuste nevidět cizí dítě, ale vaše dítě! Zastavíte auto! Proč uvádím tyto příklady?! Všimněte si, je tam rozdíl! Když to bude vám osoba blízká, tak zastavíte. Ale cizí?! Řidiči zpomalte jízdu. Nejen v Předklášteří. Nepřekračujte povolenou rychlost, když zrovna nevidíte policejní hlídky a pus te lidi bezpečně přejít přechod pro chodce! Přeji š astnou cestu všem Pavlína K. (redakčně zkráceno) (pokračování ze str. 1) tak bylo pouze celkové omezení reklamy na hazard a zpřísnění přístupu obyvatel města do heren (odstranění světelných reklama na výhry, odstranění nápisů spojených s výherními přístroji, zavedení kamerového systému, kontrola totožnosti návštěvníků v nočních hodinách a zamezení přístupu nezletilým, atd.). Pro město Tišnov znamená provozování těchto přístrojů na svém území příjem do rozpočtu cca 5,3 mil. Kč (za rok 2013). Osobně se přikláním spíše k úplnému zákazu těchto zařízení, definitivní rozhodnutí, i s ohledem na relativně vysokou finanční částku přicházející do rozpočtu města, však učiní zřejmě až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb. To bude mít možnost aktuálně platnou vyhlášku zrušit a obnovit provozování přístrojů na území města, případně vymezit místa, kde se provozování zakazuje a kde povoluje (příklad městské části Brno-střed a zachování pouze kasin, které i odborná veřejnost považuje při jasném zachování předepsaného způsobu provozu za spíše neproblémová). Pokud nebude nové zastupitelstvo činit nic, skončí definitivně provozování těchto přístrojů do konce roku 2014, říká starosta Tišnova. (red) a státního rozpočtu ČR. Celková částka finanční podpory činí ,40 Kč a realizace projektu je plánována do Do aktivit projektu bude zapojeno 24 zaměstnanců. Posláním příspěvkových organizací je poskytování sociální a zdravotní služby, umožnit seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností, se zachováním přirozené sociální vazby a možnosti žít důstojný život se svými blízkými a být součástí místního společenství. (ná) se uskuteční ve dnech 7. a 8. dubna v Hradci Králové. V krajském kole v roce 2013 v kategorii webových stránek měst (kde soutěžilo 11 přihlášených) získal první místo Hodonín, v kategorii webových stránek obcí (18 přihlášených) zvítězily Petrovice a v kategorii Elektronická služba (kde bylo přihlášených 38 služeb) zvítězil web Tišnova s rezervačním systémem pro občany. (red)

3 VOX 3 kultura 3 Muzeum Města Tišnova Pondělí a úterý zavřeno (mimo 17., 18. a ). Středa pátek v hod. prohlídka exploratoria, v hod. prohlídka večerní oblohy. Každou středu a pátek je v sále digitária v hod. pořad Nanokam, ve čtvrtek v hod. jsou přednášky přednáší RNDr. Aleš Lacina, CSc, Kvantový svět vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení přednáší prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc, O původu a vzniku Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA V sobotu 15. února od do h se v Tišnově v kině Svratka koná již 5. ročník filmového festivalu Expediční kamera, přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezony. Jedná se o celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Sedm Jamborova galerie zve Až do 23. února se v tišnovské galerii, na ulici Brněnská, koná výstava obrazů Pavla Matysky, jednoho z nejvýraznějších představitelů současné umělecké scény, s názvem Z a do b. Matyskovy obrazy mohou nepřipraveného diváka mírně zaskočit naprostou uvolněností rukopisu, záměrnou redukcí barevnosti i detailu a rafinovanou hrou se symboly. Vyžadují nejen citlivé vnímání, ale i jistou míru zkušenosti Pozvání na Žernůvku Až do 28. února se v Domově sv. Alžběty koná výstava Jany Čechové a Marie Urbánkové s názvem Návrat do dětství. K vidění jsou pletené a háčkované hračky a pohádkové kostýmy pro malé i velké. Výstavu můžete zhlédnout každý den. (koko) Hvězdárna a planetárium Brno v únoru života na Zemi přednáší Bc. Petr Horálek Na lovu skvostů temné oblohy, přednáší Mgr. et Bc. Michael Vích a Ing. Martin Fibrich, Ph. D., ELI Beamlines laserové centrum o výkonu tisíců Temelínů. V pátek je vždy v hod. v sále malého planetária připraven pořad Relaxace pod hvězdami. O sobotách se v sále digitária koná pořad Kouzelný útes v a v hod. Pořad Buňka! Buňka! Buňka! se koná v a v hod. Prohlídka exploratoria je v sobotu v a v hod., v hod. je pozorování večerní oblohy. filmů s horolezeckou, cyklistickou, expediční tématikou. Expediční kamera se představí v únoru a v březnu ve více než 200 se současným výtvarným děním. Přij te se podívat. Výstavu můžete navštívit ve středu hod., ve čtvrtek a pátek hod., v sobotu a neděli hod. (HUSK) Akce v MěK Kuřim Knihovna zve na přednášku Mg. Petera Dzurjaníka Gladiátoři, která se koná v pátek 7. února v v knihovně. Antičtí Římané byli velmi podobní lidem naší doby. Známe mnohé jejich hry a kratochvíle a jednou z nejoblíbenějších aktivit relaxujícího římského občana, byla návštěva bojových arén. Přij te i vy zjistit, co skrývaly krvavé písky gladiátorských škol. Vstup volný. V pondělí 10. února v hod. se koná výtvarný kurz Plstěná V muzeu, na Jungmannově ulici, můžete navštívit stálou expozici. Až do 16. února máte možnost nahlédnout do vzpomínkového koutku Bedřicha Antonína Galáře. Účastník národního boje za osvobození pracoval do roku 1942 jako adjunkt ČSD stanice Tišnov. Během nacistické okupace se zapojil do odbojového hnutí Obrany národa a sokolského odboje župy Pernštejnské, podílel se na technickém zabezpečení odbojové činnosti. V únoru 1942 byl za svoji odbojovou činnost zatčen a vězněn, 15. června 1942 spolu s dalšími odbojáři popraven v Brně, v Kounicových kolejích. In memoriam byl vyznamenán Československým válečným křížem. Muzeum zve na přednášku s besedou Zapomenutá sousedství, která se koná ve čtvrtek 13. února od hod. Editoři publikace Zpráva o zapomenutých sousedstvích, Barbora Antonová a Michal Konečný, přiblíží osudy Židů a Romů během holocaustu, v bývalém politickém okrese Tišnov. Publikaci Zpráva o zapomenutých sousedstvích můžete zakoupit na recepci muzea. Více na Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. Ve středu v hod. je v muzeu zajímavá akce. Slavnostní prezentace publikace Nový svět Bohuslava Fukse na Tišnovsku a přednáška Zpráva o městě, které nebylo postaveno. Odborná pracovnice Národního památkového ústavu Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D. představí dílo jedinečného architekta Bohuslava Fuchse v tišnovském regionu. Těžištěm přednášky jsou informace o ambiciózním projektu výstavby ve Skryjích. Řadu podrobností se dozvíte ze stejnojmenného článku v publikaci Nový svět Bohuslava Fuchse na Tišnovsku, vydaného Muzeem města Tišnova, za finanční podpory města Tišnova, na konci roku Publikace je k zakoupení na recepci muzea. Vstupné 30/15 Kč. Otevřeno je úterý pátek , v sobotu , v neděli hod. (HUSK) V neděli se koná v a v hod. v sále digitária pořad Kouzelný útes, v hod. je pořad Buňka! Buňka! Buňka!. Mimořádné akce se konají února. Speciální program a o jarních prázdninách 17. a Kouzelný útes v a hod. v sále digitária, prohlídka exploratoria v hod. Ve dnech 18., 20. a pořad Buňka! Buňka! Buňka! v a v hod. v sále digitária, prohlídka exploratoria v hod. V úterý v hod. se koná koncert Hladolet Balada pod hvězdami. (fel) českých a slovenských městech. A na co se těšit? Pěší přechod jedné z nejdrsnějších pouští světa, výpravu za Pygmeji v Kongu, první B.A.S.E. jump ve Vysokých Tatrách, první průstupy nádhernými kaňony v Kanadě a jako perlička ježdění na jednokolce v jeskyních. Info na Rezervace: (fel) Myslivecký ples V sobotu 8. února se od 20 hod. koná v sále KD v Brumově ples, který pořádá Myslivecké sdružení Vršek. K tanci a poslechu hraje Malá kapela z Tišnova. Zajištěno je občerstvení, myslivecká kuchyně bižutérie. Výroba plstěných broží a náušnic. Na kurz je třeba se přihlásit na mail popř. na facebookovou stránku Cena kurzu 200 Kč. V úterý 11. února v 9.30 hod. se koná 2. cyklus Virtuální univerzity třetího věku Kouzelná geometrie. Následovat bude pět dalších, vždy jednou za čtrnáct dní. Přihlášky do kurzu je třeba vyplnit v knihovně před první přednáškou. Cena je 300 Kč za semestr. (fel) Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel ALPSTEIN, Ellen Sestry rudého slunce Osudy tří žen ANA M V hnízdě kolibříka Romantický příběh BAGSHAWE, Tilly Anděl temnoty Detektivka BENEŠOVÁ, Gabriela Vizitka O vyšehradském labyrintu BERRY, Nina Tak trochu jiná Příběh obyčejné holky BUREŠ, Roman Legionář Historický román CARRINGTON, Ashley Jesika Milostný román CAST, P. C. Neferetino prokletí Třetí novela ze světa Školy noci CIPROVÁ, Oldřiška Bílá princezna Historický román CLARK, Mary Higgins Pravdu znát nemusíš Román plný napětí (ná) Kulturní akce v Tišnově V sobotu 8. února ve hod. se ve velkém sále MěKS koná koncert Luboš Pospíšil a 5P. Před dvěma lety nahrála omlazená sestava nadšeně přijaté řadové album Chutnáš po cizím ovoci a rozjela se s ním křížem krážem po republice. Vstupné 120/90 Kč. Ve středu 12. února v 19 hod. se ve velkém sále MěKS koná koncert KPH Musica Dolce Vita Klenoty české hudby. Vystoupí Žofie Vokálková flétna, Daniela Demuthová mezzosoprán, Zbyňka Šolcová Kam za kulturou v Kuřimi V úterý 11. a ve středu 12. února od 9.00 do hod. se koná v sále ZUŠ Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Ve čtvrtek 13. února od 9 do 12 hod. se v ZUŠ koná školní kolo Národní soutěže ZUŠ, ve hře na smyčcové nástroje. Akce jsou přístupné veřejnosti, vstupné dobrovolné. Ve dnech února, se v DDM Las Vegas opět v Drásově V sobotu 8. února od hod. se v sokolovně koná kulturní akce, kterou pořádá Sdružení Spolu v Drásově. Hraje Las Vegas All Star, přijede i Elvis. Připravena je tombola, zahrát si můžete ruletu jako V Podhoráckém muzeu se koná výstava Zapomenutí svědkové dávné slávy. K vidění je soubor maleb, kreseb, dřevěných plastik a knih z doby od 17. do počátku 19. století. Díla zachycují výjevy z antické mytologie, ze Starého V pátek 7. února je připravena akce The Night Out: Thomazz B, Fitch, Ian In Run, Wattronic. Vstup do hod. zdarma, pak 30 Kč. V sobotu 8. února se koná Dance Video Hits 80 s, 90 s & New harfa. Program přináší koktejl nejznámějších skladeb českých mistrů (Smetana, Dvořák, Martinů, Janáček ad.). Vstupné 100/60 Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma. koná příměstský tábor Zima v Kocourkově. Bude se tvořit, hrát hry, v úterý a ve čtvrtek se pojede na výlet. Cena 750 Kč zahrnuje oběd, pitný režim, pojištění, pedagogický dozor, materiál na tvoření, jízdné a vstupné. Každý den hod. na DDM Jungmannova. Tam vyzvedněte do 10. února i přihláš- v Las Vegas. Základní suma drásovských dolarů bude nachystána již v ceně vstupenek, které jsou od 119 Kč. Při vstupu bude pro každého připraven balíček s dárkem. Výstava v Předklášteří a Nového Zákona a ze života světců. Většina z děl je prezentována vůbec poprvé. Výstava potrvá do 30. března a navštívit ji můžete denně kromě pondělí a hod. Program v Clubu Escape Millenium Hits DJ Ivo. Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Vstup jako každou sobotu zdarma. Ve čtvrtek 13. února v hod. se v rámci filmového klubu promítá film Jasmíniny slzy, režiséra Woodyho Allena. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. V pátek 14. února je na programu Valentýn oldies party DJ Flash. Soutěž o nejromantičtější, nejsladší, nejvalentýnštější pár. Romantické, ale i řízné hity. Vstup do hod. zdarma, pak 30 Kč. V sobotu 15. února je Oldies party DJ Flash, s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou. Vstup jako každou sobotu zdarma. (fel) Pozvánka na výstavu Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Svobody Krajina Moravy a Jana Viktorina Krajina Evropy proběhne v sobotu v 10 hod. v galerii Na schodech v Tišnově. Divadlo v Nedvědici Městys Nedvědice srdečně zve na představení Divadelního souboru Vířina, o. s. Světáci, které se koná v pátek 7. února v hod. v sokolovně. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma. (HUSK) KINO svratka TIŠNOV i bohatá tombola. (ná) ky. Tel (fel) Pá ROBOCOP Rok 2028 Ne Navštivte zajímavou výstavu LEGO PŘÍBĚH Boj proti zlé figurce V Památníku Leoše Janáčka hudby, rezignující na pragmatiku v další části domku je moderní expozice, která podává základní tex- Ne (Brno, Smetanova 14) můžete kromě stálé expozice shlédnout i vývřeného čtení a hravé estetiky bez tové a obrazové informace o životě Komedie Jiřího Vejdělka hudební notace ve prospěch ote- NĚŽNÉ VLNY stavu s názvem Annegret Heinl/ interpretačních zábran. Výstava skladatele a připomíná jeho nejznámější Út Jan Steklík: Partitury pro možnou hudbu neboli každou příležitost. potrvá do 9. března. Stálá expozice Život a dílo Leoše díla. Je zde i možnost po- slechu hudebních ukázek a zhléd- VEJŠKA Pokračování komedie Gympl Jedná se o díla dvou výtvarníků, Janáčka je umístěna v zanutí videodokumentů. Čt prezentující nestandardní ztvárnění zvukových vjemů, struktur. Vý- v letech 1910 až K vidění je středa pátek h, sobota Nesmrtelný Adam bloudí hradním domku, kde Janáček žil Otevřeno je úterý h, JÁ, FRANKESTEIN ulicemi tvarníci předvádějí možné podoby jeho původní pracovna s klavírem, a neděle h. (fel) Pá PRÁZDNINY V ŘÍMĚ Romance s Audrey Hepburn So EXPEDIČNÍ KAMERA Pásmo filmů Ne LEGO PŘÍBĚH Boj proti zlé figurce Ne KRÁSNO Černá krimi komedie Út NĚŽNÉ VLNY Komedie Jiřího Vejdělka St PARANORMAL ACTIVI- Pracovna Leoše Janáčka Městská knihovna Tišnov nabízí Ve čtvrtek 13. února v hod. se koná cestopisné promítání Tomáše Kubeše o jedné z nejzajímavějších zemí Afriky. Kongo extrémní expedice do země, které se mnozí bojí, ale to co nabízí je to nejlepší v Africe. Výjimečná příroda, gorily, prales, Pygmejové, sopky, monumentální řeka Kongo a plavba po ní, tajemní obyvatelé, stále usměvaví lidé. Pohled do země obestřené tajemstvím a mnoha protiklady. (ná) TY: PROKLETÍ Horor

4 inzerce VOX 3 Pomůžeme Vám najít ten správný díl Stejně jako dítě pečlivě vybírá ten správný díl skládačky, tak i my věnujeme veškerou energii tomu, aby náhradní díl do Vašeho vozu přesně zapadl. Protože ŠKODA Originální díly jsou identické s díly použitými při výrobě nového vozu a procházejí testy kvality a bezpečnosti, máme jistotu, že Vám nabízíme jen prvotřídní kvalitu s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTO - SPEKTRUM - Hviezdoslavova 3 Brno Tel.: autospektrumacc.cz ACC

5 VOX 3 inzerce MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, TIŠNOV V YHL AŠUJE V ÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ pro obsazení pozic: Investiční referent (referent oddělení investic Odboru správy majetku a investic), Správce sportovišť města Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do , do hod. na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov. Popisy pracovních pozic, požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na ( aktuality z radnice nebo volná místa ). Centrum Tišnov Gold Banana bižutérie Café SIESTA cukrárna LR-servis mobily, počítače TOM kadeřnictví, holičství Koutná dámská móda GotiKa dárkové zboží Koutná pánská konfekce! Dárkové kupony! Prodejna GOLD Banana nám. Komenského 146, Tišnov, Hypocentrum Modré pyramidy Zájemci o pronájem komerčních prostor a prohlídku kontaktujte tel nebo pište na obdarovaný si vybere sám vy ušetříte 10 % např. za kupon v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč Tišnov, dům U Banána, nám. Komenského 122 Tel , LETECKÉ EUROVÍKENDY s českým průvodcem ISTANBUL dubna Kč MADRID června Kč ATHÉNY června 2014 a září Kč PAŘÍŽ srpna Kč BARCELONA září Kč LISABON října Kč Pošleme vás nìkam...! Nabízím pro kutila stolaře až 17 ks kotoučů různé velikosti, na cirkulu, dva hoblíky, náhradní nože, dláta a kompletní hřídel na cirkulu. Cena dle dohody. Tel Prodám elektrický psací stroj. Levně. Tel Prodám modřínové fošny délka 4m. Celkem 2m 3. Cena dohodou. Tel Prodám nové (zabalené) hliníkové žaluzie Rolux od Oknostylu (chybná objednávka). Na velikost skla v okně (šíře cm, délka až 118 cm). Celkem 15 ks, možno i jednotlivě. Původní cena 550 Kč/ks. Nyní za 250 Kč/ks. Tel Prodám mrazicí box na kopečkovou zmrzlinu (pět boxů). Tel Prodám zimní elektrony 16, rozteč 5x110 s celoročními pneu. Cena Kč. Rychlé jednání sleva. Tel Prodám starožitnou komodu. Hnědá barva. Cena dohodou. Tel Prodejna provozovna kancelář Ihned k pronájmu v Pasáži Centrum (22 m 2 + zázemí vč. soc. zažízení), dříve dětské zboží Tel centrum. r. v. 2013, najeto: 1000 km objem: 1198 ccm, výkon: 77 kw (104 PS), karoserie: kombi/ř, míst: 5, barva: bílá Nový vůz. Akční model Trumf! Doprodej této verze za akční cenu! Výbava: autorádio, CD přehrávač, centrál dálkový, imobilizér, el. přední okna, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, střešní nosič, klimatizace, dělená zadní sedadla, sedadla výsuvná do uličky, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, nastavitelný volant, 4x airbag, deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), posilovač řízení, manuální převodovka, 6 rychlostních stupňů, denní svícení. Nabízíme dlouhodobý pronájem Koupím pohlednice, zápalkové, 2+1 v klidné části Tišnova. Info na tel Nabízím pronájem reklamní plochy na našem RD. U příjezdové komunikace do Tišnova. Cena dohodou. Tel Nabízím pronájem reklamních vitrín na fasádách domů na Náměstí Komenského v Tišnově. Tel Ve VOXu má vaše inzerce smysl fezové nálepky (známky). Tel , mob Koupím Jawa 250, 350 pérák, čz 150, 125, manet 90 dvoupíst, jawa kývačka, panelka, sport, bizon, californie, čz motokros, čz trial, nebo i jiné staré motocykly, mopedy, vozíky PAV. Tel Koupím věci z 2. svět. války, helmy, bodáky, uniformy, kanystry, bedny, odznaky, fotky, opasky, doklady prostě cokoliv. Tel Škoda Yeti 1.2 TSI Active Kč vč. DPH Valentýnský týden plný překvapení února. specialita týdne Ovocné fondue. míchané nápoje Elixír lásky, Půvab ženy, Sex on the beach. horké maliny, poháry. zlatý grog, hříšný punč. whisky, koňak, víno Tišnov, nám. Komenského 146 (vedle pasáže do Tesca) Tel Při nákupu zboží nad 100 Kč získáte dárek nebo pohár vína zdarma Prosíme, aby inzerenti u občanské řádkové inzerce zdarma uváděli mimo text inzerátu i jméno a adresu pouze pro potřebu redakce

plesová sezona bižuterie, vlasové doplňky

plesová sezona bižuterie, vlasové doplňky Nový projekt Záchranáři posíleni Policie ČR varuje Josef Jambor Koncert v Železném Karel Plíhal Lukostřelba v Tišnově Vítězná vlna Wellness Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov 6. 3. 19. 3. 2014 Číslo

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Uzavírka v Hradčanech Skautský dům Minerály Jarní svátky, jarní hry Wabi Daněk Drahé kameny Zahájení turistické sezony Sportujeme s dětmi 3. 4. 16. 4. 2014 Číslo 7 Ročník XXII www.vox-cz.cz Cena 10 Kč

Více

Kam v Tišnově 2/2014. Luboš Pospíšil a 5P. KPH Musica Dolce Vita Klenoty české hudby. Městské kulturní středisko

Kam v Tišnově 2/2014. Luboš Pospíšil a 5P. KPH Musica Dolce Vita Klenoty české hudby. Městské kulturní středisko ročník XXIV. únor 2014 příloha Tišnovských novin číslo 2 vyšlo 30. 1. 2014 www.tisnov.cz Kam v Tišnově 2/2014 Městské kulturní středisko Luboš Pospíšil a 5P 8. února ve 20.00, velký sál MěKS Vstupné 120/90

Více

Vzácný nález v Nedvědici

Vzácný nález v Nedvědici Müllerův dům Chráněné bydlení Výstava v synagoze Skleněnka Petanque Pohár zůstal v Drásově 25. 8. 7. 9. 2011 Číslo 16 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Vzácný nález v Nedvědici Dům v těsné blízkosti kostela

Více

Aktuality Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Inzerce Sport

Aktuality Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Inzerce Sport Nové volby Odsouzení pomáhají Stezky a cesty Výročí Skleněnky Folkový festival Sborová dílna Rytířský turnaj Neckyáda Tišnovské schody 23. 6. 13. 7. 2011 Číslo 13 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Nové

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Nová MŠ v Drásově Čas pro sebe Letní tábory Lucie Bílá v Tišnově Skleněnka Spirituál kvintet Vavřinecké kolečko Svratecký maraton Grand Prix Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov 7. 8. 27. 8. 2014 Číslo

Více

Svatby netradičně Veselský Chlum jako stvořený pro svatební romantiku

Svatby netradičně Veselský Chlum jako stvořený pro svatební romantiku Svatby netradičně Dopravní omezení Hasiči slaví Zámek v Lysicích Letní kina 800 let hradu Veveří Paintball Tišnováci v rally Termínová listina OFS 18. 7. 7. 8. 2013 Číslo 14 Ročník XXI www.vox-cz.cz Cena

Více

První číslo XIX. ročníku VOXu vyjde 6. ledna 2011

První číslo XIX. ročníku VOXu vyjde 6. ledna 2011 Pracovníci redakce VOXu přejí všem svým čtenářům, spolupracovníkům a dopisovatelům pěkné prožití svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2011. 16. 12. 5. 1. 2011 Číslo 24 Ročník XVIII

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Návštěva hejtmana Našli granát Aktivity skautů Drásovský taneční klub Tutanchámon Čtverečky Tenis v Tišnově TaeKwon-Do Úspěšná TJJ Lucky 22. 1. 4. 2. 2009 Číslo 2 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Návštěva

Více

První číslo XXI. ročníku VOXu vyjde 10. ledna 2013

První číslo XXI. ročníku VOXu vyjde 10. ledna 2013 Pracovníci redakce VOXu přejí všem svým čtenářům, spolupracovníkům a dopisovatelům pěkné prožití svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2013. 13. 12.2012 9. 1. 2013 Číslo 24 Ročník

Více

(red) přijede 23. října, přednáška. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb

(red) přijede 23. října, přednáška. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Ocenění pro Kuřim Vinobraní Kurz korálkování Knižní veletrh Tišnovská padesátka Mistři ČR 6. 10. 19. 10. 2011 Číslo 19 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč V Nedvědici mají novou lávku Po naučných stezkách

Více

Návaly v čekárně VZP Dlouhé fronty, nervozita, infarktové situace

Návaly v čekárně VZP Dlouhé fronty, nervozita, infarktové situace Varna pervitinu Lomnické Oslo Solná jeskyně Akce DDM Jarošův mlýn Obrazy Anny Příhodové Ledová stěna Together 2009 Drásovští žáci 5. 2. 18. 2. 2009 Číslo 3 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Záměry města

Více

Nabízí se varianta, kterou už dříve vedení obce plánovalo, a to zrekonstruovat

Nabízí se varianta, kterou už dříve vedení obce plánovalo, a to zrekonstruovat Papírny končí Adventní slavnosti Nový přechod Most v Červníru VAS Staročeské vánoce ZUŠ slaví Akce DDM Kultura v Kuřimi Výstavy v Brně Gymnastky zazářily Sportovní setkání Budoshow 2009 KČT Doubravník

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport Historická vozidla Oprava kaple VELEN nové pivo Výstava v Železném Koncert v Lomnici Kamelot Turnaj veteránů 50+ Kolový blesk Noční soutěž 27. 8. 9. 9. 2009 Číslo 16 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Křížovka Sportovní výsledky

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Křížovka Sportovní výsledky Tipy na prázninový výlet Tišnovský zákaz alkoholu Letní filmová přehlídka Galerie z ruky Studio IN Tišnovský triatlon Den koní Superbike Brno 12. 7. 1. 8. 2012 Číslo 14 Ročník XX www.vox-cz.cz Cena 10

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Oprava kostela v Černvíru

Oprava kostela v Černvíru Policie v novém Hasičské oslavy Mateřský klub Cimrfest 2009 Letní kino Pernštejnské slavnosti Mistři ČR Ultramaraton Paintball v Jamném 25. 6. 15. 7. 2009 Číslo 13 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Oprava

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII 1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII Cena 6 Kč Starosta Roman Fabeš na prahu nového roku Problémy: Zaměstnanost, domov důchodců, zimní stadion Nový rok. Co nás v něm čeká? To, co si přejeme nebo očekáváme

Více

A je tady podzim. listopad. Nové školní. Nový projekt. Seznam lékařů. hřiště str. 19 1. Coca-Coly str. 8. v Praze 14 str. 15 17

A je tady podzim. listopad. Nové školní. Nový projekt. Seznam lékařů. hřiště str. 19 1. Coca-Coly str. 8. v Praze 14 str. 15 17 Listy Prahy14 listopad měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 11/2011 A je tady podzim Nový projekt Seznam lékařů Nové školní Coca-Coly str. 8 v Praze 14 str. 15 17 hřiště str. 19

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně

Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně 10. ROČNÍK LISTOPAD 2012 číslo 10 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně V pořadí už třetí se konalo v polovině října neformální setkání

Více