Latinská terminologie v SOMATOLOGII. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Latinská terminologie v SOMATOLOGII. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje"

Transkript

1 Latinská terminologie v SOMATOLOGII Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová

2 Přehled následujících témat: Slovní zásoba jednotlivých systémů obsahuje pouze základní latinskou terminologii : 1. Směry a roviny lidského těla 2. Kostra osový skelet 3. Klouby lidského těla 4. Svaly lidského těla 5. Krev, srdce, krevní oběh 6. Cévy tepny + žíly 7. Dýchací systém 8. Trávicí systém 9. Vylučovací systém 10. Pohlavní systém muže a ženy 11. Kůže 12. Smyslové orgány oko, ucho 13. CNS + hlavové nervy

3 Směry a roviny těla - Dexter = vpravo - Sinister = vlevo - Anterior = vpředu - Posterior = vzadu - Kraniální = směrem k hlavě - Kaudální = směrem ke kostrči - Proximální = blíže k tělu - Distální = dále od těla - Palmární = dlaňový - Dorzální = hřbetní - Radiální = palcový - Ulnární = malíkový

4 - Os = kost (ossa) - Cranium = lebka - Maxilla = horní čelist - Mandibula = dolní čelist - Thorax = hrudník - Sternum = hrudní kost - Costae = žebra - Columna vertebrarum = páteř - Vertebrae = obratle - Pelvis = pánev - Femur = stehenní kost - Tibia = holenní kost - Fibula = lýtková kost - Scapula = lopatka - Clavicula = klíční kost - Humerus = pažní kost - Radius = vřetenní kost - Ulna = loketní kost KOSTRA základní části

5 - Articulatio = kloub - Pletenec = cingulum - Ligamentum = vaz - Luxace = vykloubení - a. humeri = kloub ramenní - a. cubiti = kloub loketní - a. radiocarpalis = kloub radiokarpální - a. mediocarpalis = kloub zápěstní střední - a. coxae = kloub kyčelní - a. genus = kloub kolenní - a. talocruralis = kloub hlezenní KLOUBY - Flexe = ohnutí - Extenze = natažení - Addukce = přitažení - Abdukce = odtažení - Rotace = otáčení

6 - Musculus = sval - Tendo = šlacha - m. orbicularis oculi = kruhový sval oční - m. orbicularis oris = kruhový sval ústní - m. masseter = žvýkací sval - m. sternocleidomastoideus = zdvihač hlavy - m. pectoralis major et minor = prsní sval V + M - mm. intercostales = mezižeberní svaly - Diaphragma = bránice - m. rectus abdominis = přímý sval břišní - m. obliquus = šikmý sval břišní - m. trapezius = trapézový sval - m. latissimus dorsi = široký sval zádový - m. deltoideus = deltový sval - m. biceps + triceps brachii = pažní sval dvojhlavý + trojhlavý - m. glutaeus maximus + medius + minimus = hýžďové svaly - m. quadriceps = čtyřhlavý sval stehenní - m. triceps surae = trojhlavý sval lýtkový SVALY

7 - Sanguis = krev - Transfusio = krevní převod - Vulnus = rána - Haemorrhagia = krvácení - Erytrocyty = červené krvinky - Leukocyty = bílé krvinky - Trombocyty = krevní destičky Cor = srdce - Apex cordis = srdeční hrot - Atria = srdeční předsíně - Ventriculi = srdeční komory - Aorta = srdečnice KREV A SRDCE - Valva tricuspidalis et bicuspidalis = chlopeň trojcípá a dvojcípá - Endokcard = vnitřní výstelka srdce - Myocard = srdeční svalovina - Epicard = vnejší obal srdce - Pericard = osrdečník

8 - Arteria = tepna - Vena = žíla - Aorta = srdečnice - Arcus aortae = aortální oblouk - Aorta thoracica = hrudní aorta - Aorta abdominalis = břišní aorta - Truncus brachiocephalicus = kmen hlavopažní - a. carotis = krkavice CÉVY - a. subclavia = podklíčková tepna v. cava superior = HDŽ - a. axillaris = podpažní tepna v. cava inferior = DDŽ - a. brachialis = pažní tepna v. brachiocephalica = ž. hlavopažní - a. radialis = vřetenní tepna v. jugularis = žíla hrdelní - a. ulnaris = loketní tepna v. brachialis = žíla pažní - a. iliaca = kyčelní tepna v. cephalica = žíla hlavová - a. femoralis = stehenní tepna v. basilica = žíla královská - a. tibialis = holenní tepna v. iliaca = žíla kyčelní v. femoralis = žíla stehenní v. saphena = žíla skrytá

9 DÝCHACÍ systém - Inspirium = vdech - Expirium = výdech - Cavum nasi = dutina nosní - Nasopharynx = nosohltan - Larynx = hrtan - Trachea = průdušnice - Bronchus = průduška - Bronchiolus = průdušinka - Alveolus = plicní sklípek - Pulmo = plíce

10 - Cavum oris = dutina ústní - Lingua = jazyk - Dentes = zuby - Pharynx = hltan - Oesophagus = jícen - Ventriculus (gaster) = žaludek - Intestinum tenue = tenké střevo - Duodenum = dvanáctník - Jejunum = lačník - Ileum = kyčelník TRÁVICÍ systém - Intestinum crassum (colon) = tlusté střevo - Vesica fellea = žlučník - Caecum = slepé střevo - Hepar = játra - Colon ascendens = vzestupný tračník - Pancreas = slinivka b. - Colon transversum = příčný tračník - Colon descendens = sestupný tračník - Sigmoideum = esovitá klička - Rectum = konečník

11 VYLUČOVACÍ systém - Ren = ledvina - Calices renales = ledvinné kalichy - Pelvis renalis = ledvinová pánvička - Ureter = močovod - Vesica urinaria = močový měchýř - Uretra = močová trubice - Urina = moč

12 POHLAVNÍ systém - Ovarium = vaječník - Tuba uterina = vejcovod - Adnexa děložní = vaječníky + vejcovody - Uterus = děloha - Vagina = pochva - Hymen = panenská blána Testis = varle - Epididymis = nadvarle - Ductus deferens = chámovod - Glandulae vesiculosae = semenné váčky - Prostata = žláza předstojná - Scrotum = šourek - Penis = pyj

13 KŮŽE - Cutis = kůže - Epidermis = pokožka - Corium = škára - Glandula mamae = prsní žláza

14 OKO UCHO - Organum visus = zrakové ústrojí - Organum acusticum = sluchové ú. - Oculus = oko - Auricula = ušní boltec - Bulbus oculi = oční koule - Acusticus externi = zvukovod - Sclera = bělima - Membrana tympani = bubínek - Cornea = rohovka - Cavum tympani = střední ucho - Choroidea = cévnatka - Malleolus = kladívko - Iris = duhovka - Incus = kovadlinka - Retina = sítnice - Stapes = třmínek - Lens = čočka - Cochlea = hlemýžď - Glandula lacrimalis = slzná žláza

15 HLAVOVÉ NERVY I. nn.ofactorii = nervy čichové II. n.opticus = nerv zrakový III. n.oculomotorius = nerv okohybný IV. n.trochlearis = nerv kladkový V. n.trigeminus = nerv trojklaný VI. n.abducens = nerv odtahující VII. n.facialis = nerv lícní VIII. n.vestibulocochlearis = nerv sluchově rovnovážný IX. n.glossopharyngeus = nerv jazykohltanový X. n.vagus = nerv bloudivý XI. n.accessorius = nerv přídatný XII. n.hypoglossus = nerv podjazykový

16 - Neuron = nervová buňka - Encephalon = mozek - Medulla oblongata = prodloužená mícha - Pons Varoli = Varolův most - Cerebellum = mozeček - Mesencephalon = střední mozek - Diencephalon = mezimozek - Telencephalon = koncový mozek - Prosencephalon = přední mozek - Rhombencephalon = zadní mozek - Thalamus = mozkový hrbol - Hypothalamus = podhrbolí - Hypofýza = podvěsek mozkový CNS - Epifýza = šišinka - Meningy = mozkové pleny - Corpus calosum = kalózní těleso - Dura mater = tvrdá plena - Cortex cerebri = mozková kůra - Arachnoidea = pavoučnice - Hemisféra = mozková polokoule - Pia mater = měkká plena - Sulcus canalis = hluboký zářez mezi polokoulemi - Liquor = mozkomíšní mok

17 Zdroje použitých obrázků: clovek.navajo.cz uzdraveni-oci.cz juvelin.cz medicina.bloguje.cz cs.wikipedia.org. veda.cz

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Každá otázka zahrnuje anatomii a syntopii příslušného orgánu, jeho vývoj a nejčastější vrozené vady. Skelet a jeho spoje

Každá otázka zahrnuje anatomii a syntopii příslušného orgánu, jeho vývoj a nejčastější vrozené vady. Skelet a jeho spoje Anatomický ústav 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze 2014-15 Otázky k ústní zkoušce z anatomie a vývoje orgánových systémů pro posluchače všeobecného lékařství podle orgánových systémů včetně

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

SOMATOLOGIE. Markéta Dominika Pecharová. Střední zdravotnická škola Ruská; zdravotnické lyceum (2. LB)

SOMATOLOGIE. Markéta Dominika Pecharová. Střední zdravotnická škola Ruská; zdravotnické lyceum (2. LB) SOMATOLOGIE Markéta Dminika Pecharvá Střední zdravtnická škla Ruská; zdravtnické lyceum (2. LB) BIOLOGICKÉ VĚDY MORFOLOGICKÉ - stavba a tvar lidskéh těla ANATOMIE - anatemnó = rzřezávám - stavba a ulžení

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Mechanismy oplodnění

Mechanismy oplodnění Fertilizace Vývoj embrya a plodu Příprava gamet Mechanismy oplodnění 1 Příprava oocytu Oocyt musí projít řadou změn, než je schopen oplodnění = maturace oocytu (ovariální cyklus) 1. Folikulární fáze vyzrávání

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika:

DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika: DRÁHA PLIC - P Obecná charakteristika: Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku směrem k ruce. Orgány a okrsky pod jejím vlivem: nos, hrdlo, plíce, hrudník, horní končetiny Patologické příznaky a

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu účinnost 1. 6. 2008 Hodnocení trvalých následků úrazu vychází zlékařské zprávy, postižení s ohledem na míru funkčního poškození orgánu v% Diagnoza %

Více