Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk"

Transkript

1 listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky, uvolňovací cviky tečky, křivočáry, klubíčka. Omalovánky Lv Vyprávění zážitků z prázdnin, poslech pohádky O veliké řepě Čt Čtení v řádcích průprava. Rozlišování pojmů vpředu x vzadu x uprostřed, na začátku x na konci Ps Správné psací návyky. Uvolňovací cviky oblouky, vlnky, křivočáry Lv Orientace na stránce. Vpravo x vlevo, nahoře x dole Čt Vyprávění pohádky O řepě. Co se změnilo orientace na stránce Ps Správné psací návyky, uvolňovací cviky přímé čáry, ovály, kruhy. Omalovánky Lv První říkadla Čt Říkanka Myšičko, myš.., pohádka O budce vyprávění podle obrázků. Orientace na řádku Ps Správné psací návyky, uvolňovací cviky smyčky, stříšky Lv Nácvik říkadel a veršovánek Čt Zrakové vnímání vyhledávání zvířátek v obrázku, tvoření jednoduchých vět podle obrázku. Rozdělování věty na slova Ps Správné psací návyky, uvolňovací cviky kličky horní i dolní. Omalovánky Lv Shlédnutí pohádky, volné vypravování Čt Příprava čtení orientace na řádku, čtení zleva do prava Ps Správné zacházení s psacím náčiním, uvolňovací cviky psaní podle předtisku (obtahování předtištěných tvarů) Lv Pexeso popis obrázků Čt Vyvození hlásek a písmen a, A, á, Á. Písmeno A jako spojka Ps Průpravné tvary psacího písma zuby na hřebenu, šikmé tahy Lv Dramatizace vybraného textu Čt Vyvození hlásky a písmena i, I. Písmeno i jako spojka. Svačina, ovoce, pečivo Ps Průpravné cviky psacího písma šikmé tahy, zuby na pile. Nácvik psaní psacího i Lv Dramatizace pohádky O veliké řepě dle možností Vv zrakové a prostorové vnímání Pv základní hygienické návyky Vv základní výtvarné techniky, užití výtvarného náčiní Vv zrakové a prostorové vnímání M obor přirozených čísel do 5, manipulační činnosti Čt Písmena a, i jako spojky. Zelenina Ps Nácvik písmene i, í Lv J. Lada Český rok (Podzim básničky, pranostiky, hry dětí na podzim) nebo jiná kniha s dětskými říkadly Čt Vyvození hlásky a písmene e, E. Rozpočitadlo. Dělení slova na slabiky Ps Psaní písmene i, í Lv J. Lada Český rok (Podzim básničky, pranostiky, hry dětí na podzim) Čt Čtení krátkých vět doplněných obrázkem Ema má Ps Písmeno e é 1

2 březen únor leden prosinec Lv Návštěva místní knihovny prohlížení leporel a obrázkových knih (domácí prohlídka dětských knih) Čt Slabiky ma má, me mé. Věty s Ps Nácvik psaní písmen i í, e é Lv Básničky a říkanky o Mikuláši a čertovi Čt Slabiky ma má, me mé, mi mí. Věty s Ps Příprava na psaní písmene m Lv Básničky a říkanky o Mikuláši a čertovi, lidové tradice a zvyklosti Čt Slabiky ma má, me mé, mi mí, mo mó. Věty s. Skládání slabik, práce s tabulkou s písmeny Ps Písmeno m M Lv Sv. Martin pranostiky, místní zvyky Čt Slabiky ma má, me mé, mi mí, mo mó. Procvičování čtení, rozkládání a spojování slabik Ps Nácvik psaní i, e, m, slabika mi, mí Lv Vánoční koledy, lidové zvyklosti, tradice. Čt Slabika mu mú. Ps Písmeno u nácvik psaní Lv Vyprávění zážitků z Vánoc Čt Nácvik čtení slabik s hláskou m čtení jednoduchých vět doplněných obrázkem. Intonace. Ps Slabiky mu, me, mi Lv J. Lada: Zima - zimní hry dětí v době Josefa Lady Čt Nácvik čtení slabik s hláskou m - Skládání slabik, práce s tabulkou s písmeny Ps Průpravné cviky pro psaní písmene a, o Lv J. Lada vyprávění podle obrázků, tvoření vět Čt Nácvik čtení slabik s hláskou m. Procvičování čtení, rozkládání a spojování slabik. Automatizace čtení Ps Písmeno a á. Velké A Lv Zima volné vyprávění, ilustrace Čt Vyvození hlásky a písmene l, L. Vyhledávání hlásky v textu. Slabiky la lá, le lé. Ps Písmeno o ó, slabiky s písmenem m. Velké O Lv Říkanky a básničky určené k vyvození písmene l. Čt Hláska a písmeno l L. Slabiky lu lo li. Skládání slabik, práce s tabulkou s písmeny. Čtení jednoduchých vět doplněných Ps Písmeno l, slabika le Lv J. Čapek: O pejskovi a kočičce audioposlech, ilustrace Čt Nácvik čtení slabik s hláskami m, l - procvičování čtení, rozkládání a spojování slabik. Automatizace čtení Ps Psaní slabik li lu la lo Lv Loutkové divadlo smyšlená pohádka dle vlastní fantazie dle možností Čt Vyvození hlásky a písmene v V. Vyhledávání hlásky v textu. Slabiky va vo. Délka samohlásek. Ps Psaní jednoduchých slov s procvičovanými písmeny umí, mele, máme Lv Říkanky a básničky určené k vyvození písmene v. Čt Hláska a písmeno v V. Slabiky va vo ví. Skládání slabik, práce s tabulkou s písmeny. Čtení jednoduchých vět doplněných Ps Písmeno v V Vv vánoční přání, náměty Tv zimní sporty Vv velikonoční 2

3 květen duben Lv Loutkové divadlo vlastní námět, inscenace dle vl. Fantazie dle možností Čt Nácvik čtení slabik s hláskami m, l, v - procvičování čtení, rozkládání a spojování slabik. Automatizace čtení Ps Procvičování velkých psacích písmen A, O, M, V Lv J. Lada: Kocour Mikeš poslech pohádky (možno pohádka dle vlastního výběru a zájmu dívky) Čt Vyvození hlásky a písmene t T. Vyhledávání hlásky v textu. Slabiky ta te. Délka samohlásek. Ps Nácvi psaní t Lv Říkanky a básničky určené k vyvození písmene t. Čt Hláska a písmeno t T. Slabiky to tu. Skládání slabik, práce s tabulkou s písmeny. Čtení jednoduchých vět doplněných Ps psaní slabik s písmenem t Lv Velikonoční koledy - nácvik Čt Nácvik čtení slabik s hláskami m, l, v, t - procvičování čtení, rozkládání a spojování slabik. Automatizace čtení Ps dvojslabičná slova máme, máma Lv Velikonoční koledy - nácvik Čt Vyvození hlásky a písmene y Y. Vyhledávání hlásky v textu. Slabika ty. Délka samohlásek Ps Příprava na psaní písmene y Lv Velikonoce volné téma Čt Hláska a písmeno y Y. Slabiky my vy ly. Skládání slabik, práce s tabulkou s písmeny. Čtení jednoduchých vět doplněných Ps Nácvik psaní písmene y Lv Říkanky a básničky určené k vyvození písmene y. Čt Nácvik čtení slabik s hláskami m, l, v, t, y - procvičování čtení, rozkládání a spojování slabik. Ps Psaní slabik s písmenem y ty, my, ly Lv Volné předčítání pohádky, příběhu Čt Nácvik čtení jednoduchých vět doplněných s hláskami m, l, v, t, y. Délka samohlásek. Automatizace čtení Ps Psaní jednoduchých slov s písmenem t táta, táto Lv Volné předčítání pohádky, příběhu Čt Vyvození hlásky a písmene s S. Vyhledávání hlásky v textu. Slabiky sa se. Délka samohlásek. Ps Průprava psaní písmene s Lv Říkanky a básničky určené k vyvození písmene s. Čt Hláska a písmeno s S. Slabiky so su. Skládání slabik, práce s tabulkou s písmeny. Čtení jednoduchých vět doplněných Ps Nácvik psaní s. Slabiky se, sa, so, su Lv J. Lada: Kocour Mikeš poslech pohádky (pohádka dle volného výběru) Čt Nácvik čtení slabik si sy- procvičování čtení, rozkládání a spojování slabik. Ps Psaní velkých písmen A, O, M, V - opakování Lv J. Lada: Kocour Mikeš ilustrace (ilustrace k poslechnuté pohádce náměty 3

4 červen Čt Nácvik čtení jednoduchých vět doplněných s hláskami m, l, v, t, y, s. Vyvození hlásky a písmene j J. Vyhledávání hlásky v textu. Délka samohlásek. Automatizace čt. Ps Diktát písmen, slabik Lv Spejbl a Hurvínek video, reprodukce příběhu (Večerníček dle výběru) Čt Slabiky je ji. Délka samohlásek. Ps Nácvik psaní písmene j. Slabiky s písmenem j. Lv Říkanky a básničky určené k vyvození písmene j. Čt Hláska a písmeno j J. Slabiky ja ju. Skládání slabik, práce s tabulkou s písmeny. Čtení jednoduchých vět doplněných Ps Psaní jednoduchých slov moje, jíme Lv Spejbl a Hurvínek video, reprodukce (Večerníček dle výběru) Čt Nácvik čtení jednoduchých vět doplněných s hláskami m, l, v, t, y, s, j. Délka samohlásek. Automatizace čtení Didaktické hry pro procvičování učiva l. ročníku Ps Procvičování jednoduchá slova se známými slabikami. Jednoduché luštěnky a hlavolamy Lv Panák skákání podle slabik. Vycházka do přírody znaky léta (postřehy Vv panák Tv pobyt v přírodě, hry venku, na hřišti Výběr knih k literární výchově, pohádek a příběhů pro poslech a shlédnutí jsou zcela na výběru zákonných zástupců a zájmů Natálie. Řečová výchova Je součástí českého jazyka a podstatně ho doplňuje. Jejím obsahem je rozvoj řečových schopností, rozšiřování slovní zásoby a zlepšování komunikativních dovedností. průpravná dechová a rytmizační cvičení slovní hry, hádanky a luštěnky, křížovky dramatizace verbální i nonverbální komunikace asociační hry péče o řeč u dětí s vadami řeči modelové komunikační situace 4

5 leden prosinec listopad říjen září MATEMATIKA Vzdělávací cíle a náplň výuky: Vytvářet konkrétní představy o přirozených číslech i za pomoci názorných a kompenzačních pomůcek. Obsahové rozvržení učiva: Matematika měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Motivace pro činnost práce se stavebnicí, didaktické hry, motivační činnosti zrakové vnímání, porovnávání obrázků. Orientace na stránce Motivační činnosti základní barvy, vytváření souborů předmětů k určité barvě. Orientace na stránce Motivační činnosti pojmenování konkrétních předmětů, pojmy malý x velký Stavebnice Didaktické hry vytváření souborů předmětů (více x méně, vpravo x vlevo, malý x velký). Práce se stavebnicí Vytváření souborů předmětů 1. Představa o čísle 1. Názor. Počítání v daném souboru l. Platidlo 1,- Kč. Didaktické hry Čtení a psaní čísla 1. Geometrické tvary (práce se stavebnicí) - kruh Pojem čísla 2, představa o čísle 2 názor. Počítání konkrétních předmětů Číslo 2 - vytváření souborů předmětů, pojmy více x méně. Platidlo 2,- Kč. Čtení a psaní čísla 2. Symbol +, nácvik čtení. Význam znaménka Čj, logopedie řečová výchova, čtení, praní, správná výslovnost Vv zrakové a prostorové vnímání Čj orientace na stránce Dv prostorová orientace Pv vystřihování papírových mincí Pv, Vv práce se stavebnicí (geom. tvary) - celoročně Počítání v oboru čísel do 2, nácvik čtení +, sčítání Počítání v oboru čísel do 2, znaménko a =, nácvik čtení, význam znaménka minus. Procvičování, didaktické hry Opakování, upevňování, procvičování počítání v oboru do 2. Dočítání Geometrické tvary (práce se stavebnicí) - čtverec Pojem čísla 3, představa o čísle 3 názor. Počítání konkrétních předmětů Číslo 3 - vytváření souborů předmětů, pojmy více x méně. Práce s názorem Čtení a psaní čísla 3, číselná řada, nácvik čtení Orientace v prostoru nahoře x dole Porovnávání množství v oboru do 3, rozklad čísla 3 Vv modelování, kreslení Vv modelování, kreslení Počítání v oboru čísel do 3, sčítání v oboru čísel do 3 Platidla 1,- a 2,- Kč. 5

6 červen květen duben březen únor Počítání v oboru čísel do 3, znaménko a =, nácvik čtení, význam znaménka minus. Procvičování, didaktické hry Počítání v oboru čísel do 3 Geometrické tvary (práce se stavebnicí) - trojúhelník Počítání v oboru čísel do 3 opakování, procvičování učiva Orientace v prostoru Pod x nad x vpředu x vzadu. Didaktické hry na procvičování učiva počítání v oboru do 3 Pojem čísla 4, představa o čísle 4 názor. Počítání konkrétních předmětů Číslo 4 - vytváření souborů předmětů, pojmy více x méně. Práce s názorem Geometrické tvary (práce se stavebnicí) - obdélník Čtení a psaní čísla 4, číselná řada, nácvik čtení Orientace v prostoru vpravo x vlevo Porovnávání množství v oboru do 4, rozklad čísla 4 Počítání v oboru čísel do 4, sčítání v oboru čísel do 4 Platidla 1,- a 2,- Kč. Počítání v oboru čísel do 4, sčítání v oboru čísel do 4 Návštěva obchodu Počítání v oboru čísel do 4, znaménko a =, nácvik čtení, význam znaménka minus. Procvičování, didaktické hry Počítání v oboru čísel do 4 Geometrické tvary (práce se stavebnicí) - krychle Počítání v oboru čísel do 4 opakování, procvičování učiva Pojem čísla 5, představa o čísle 5 názor. Počítání konkrétních předmětů Orientace v prostoru opakování, upevňování Číslo 5 - vytváření souborů předmětů, pojmy více x méně. Práce s názorem Geometrické tvary (práce se stavebnicí) koule, kruh Čtení a psaní čísla 5, číselná řada, nácvik čtení Orientace v prostoru vpravo x vlevo Porovnávání množství v oboru do 5, rozklad čísla 5 Vv modelování, kreslení Prvouka Dv dopravní značky Vv modelování, kreslení Počítání v oboru čísel do 5, sčítání v oboru čísel do 5 Počítání v oboru čísel do 5, sčítání v oboru čísel do 5 Platidla 1,- a 2,- Kč. Počítání v oboru čísel do 5, znaménko a =, nácvik čtení, význam znaménka minus. Procvičování, didaktické hry Počítání v oboru čísel do 5 Geometrické tvary (práce se stavebnicí) - válec Počítání v oboru čísel do 5 opakování, procvičování učiva Orientace v prostoru opakování, upevňování Opakování a procvičování učiva (počítání v oboru čísel do 5) Didaktické hry na procvičování učiva 1. ročníku 6

7 led en prosinec listopad říjen září PRVOUKA Vzdělávací cíle a náplň výuky: Rozvíjet poznatky v oblasti přírody. Rozlišovat typické znaky ročních období. Uplatňovat základní prvky z dopravní výchovy. Mít povědomí o nemocech, úrazech, nebezpečí. Obsahové rozvržení učiva: Prvouka měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Seznámení s obsahem předmětu. Kdo nás učí? Osobní bezpečí Zážitky z prázdnin vlastní zkušenosti z pobytu v přírodě Správné chování venku dopravní kázeň Vycházka na zahradu sběr a poznávání přírodnin a výpěstků Vycházka do města poznávání blízkého okolí Naše třída. Spolužáci. Správné chování ve škole ŠŘ. Hygienické návyky. Čistota, pořádek Správné chování venku, ve škole školní řád. Právo a spravedlnost, protiprávní jednání - krádež, šikanování, zneužívání Vycházka do přírody louka, park (sběr a poznávání přírodnin). Využití Dopravní kázeň Jak to chodí ve třídě, péče o třídu. Péče o květiny. Dopravní kázeň Školní potřeby a hračky. Základní společenské návyky Dopravní kázeň Naše škola, naše obec prohlídka města (OÚ, pošta, nádraží. dět. lékař, atd.) Dopravní výchova nejznámější dopravní značky, přechod pro chodce, chůze po chodníku, po silnici apod. Podzim v přírodě znaky podzimu Podzim tradice, zvyklosti, hry dětí na podzim Podzim na zahradě. Znaky podzimu na zahradě Druhy podzimního ovoce a zeleniny Podzim na poli práce zemědělců na poli. Vycházka na pole Pv, Vv - základní výtvarné techniky, užití výtvarného náčiní Dv - bezpečnost při pohybu na pozem. komunikacích Dv prostorová orientace Dv bezpečnost při pohybu na pozem. komunikacích Dv bezpečná cesta na hřiště ZdrTv Výroba bramborových tiskátek, korálů z brambor a ostatních přírodnin Můj dům, můj byt obrázek. Kde bydlím název obce, ulice, číslo domu Zařízení bytu. Dětský pokoj péče o něj Moje rodina. Vztahy v rodině. Co kdo doma dělá, sourozenci Adresa, název obce Moje rodina Můj bratr, moje sestra Vánoce vyprávění vlastních zážitků Nový rok. Měsíce Dv, Tv - orientace v prostoru Pv práce v domácnosti Pv práce v 7

8 červen květen duben březen únor Moje rodina Příbuzenské vztahy babička, dědeček, teta, strýc Výroba nástěnného plakátu znázornění jednotlivých generací Příroda v zimě Znaky zimy počasí Zima tradice, zvyklosti, hry dětí v zimě Bezpečnost při hrách Zima ptáci a zvířata v zimě. Pomoc člověka Vycházka do zimní přírody sledujeme znaky zimy, zvířata a ptáci v zimě. Plnění krmítka pro ptáky Blížící se známky jara první květy Význam včel Domácí zvířata a jejich mláďata Domácí zvířata a jejich mláďata výroba nástěnného plakátu Hry dětí na jaře vhodné oblečení Správná životospráva na jaře vitamíny. Moje tělo. Části těla, hlavní orgány. Péče o zdraví, zdravá strava,, pitný režim, osobní hygiena, aktivní pohyb. Běžné nemoci Velikonoce zvyklosti a tradice Koledy. Jejich význam Velikonoce. Velikonoční koledy. Volné vyprávění zážitků. Symboly Velikonoc Jaro v zahradě výsadba některých druhů plodin Co pěstujeme na zahradě Jaro na louce vycházka do parku, do jarní přírody Květy jara Den části dne. Jeho rozvržení Měření času, hodiny k čemu slouží Týden počet dnů v týdnu Názvy dnů v týdnu Měsíc počet dnů v měsíci Názvy měsíců Roční období Léto příznaky léta Léto na zahradě první ovoce a zelenina Léto na louce luční květiny, senoseč Vycházka do přírody letní hry dětí v přírodě (panák, kuličky, káča, atd.) Úraz drobné poranění. Ošetření, první pomoc Hry dětí v létě bezpečné chování dětí při hrách. Bezpečnost dětí na cestách a v přírodě. Úraz drobné poranění. Ošetření, PP domácnosti Pv práce v domácnosti Pv, Vv velikonoční témata Pv, Vv velikonoční témata Vv výtvarná témata Tv pobyt v přírodě, na hřišti, venku Tv pobyt v přírodě, na hřišti, venku 8

9 Ostatní předměty: Propojovat s ostatními předměty, jednotlivé tematické celky vzájemně spojovat. Naučit správně vnímat a pojmenovávat předměty a činnosti běžného života. Běžné učivo s respektováním individuálních pracovních možností. V předmětech výchovného charakteru bude výuka probíhat podle individuálních možností, momentálního zdravotního stavu a podmínek domácího vzdělávání. Potřebné pomůcky: PC programy, kompenzační pomůcky, skládanky, pexesa, didaktické hry zaměřené pro výuku apod. Způsob hodnocení: Hodnocení proběhne v pololetí a na konci školního roku Výsledky vzdělávání mohou být po dohodě s rodiči hodnoceny slovně 9

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Učí se soustředěně a pozorně naslouchat. Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Respektuje základní pravidla rozhovoru Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Koloveč, Sportovní 307 1 Obsah: 1. Charakteristika 1.1.1. Personální podmínky 1.1.2. Materiální podmínky 1.1.3. Ekonomické podmínky 1.1.4.

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU

ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA REYNKA, LÍPA Školní rok 2015 / 2016 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDA MYŠIČKY ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU pí. učitelky Radka Bártíková Miroslava Krpálková TŘÍDA MYŠIČKY

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 4 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada do 20 Žák: ČaPO: užije čísla k vyjádření počtu a pořadí ČaPO: třídí skupiny prvků podle počtu ČaPO: vytvoří soubor prvků s počtem do 20 ČaPO:

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Živá abeceda str. 2 4 analýza počáteční hlásky, prostorová a pravolevá orientace. průpravné a uvolňovací cviky, Moje první psaní

Živá abeceda str. 2 4 analýza počáteční hlásky, prostorová a pravolevá orientace. průpravné a uvolňovací cviky, Moje první psaní Zpracováno dle učebnic pro český jazyk nakladatelství Nová škola - duhová řada - Živá abeceda, Slabikář, písanky a metodický průvodce Obsahuje čtení, psaní a literární výchovu Český jazyk pro 1. ročník

Více

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 KLOKÁNEK INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 Hádanka Skáče líp než malá blecha. Polapit se těžko nechá. Přeskočí i starou kašnu. Na bříšku má tajnou brašnu. (Klokan)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková Plán činnosti ve školní družině Školní rok 2014-2015 Vypracovala: Bc. Irena Staňková ZÁŘÍ: - rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin - poslech pohádek a příběhů - povídání o přírodě, pozorování změn v

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

š Ž šť É Ě Á Á Í Č Č š Ž Ž Š Č Č Č Č ó ó Í Č Ó Í š š Š ú š š š Í Š ú ň Ž š š š Ž š ž š Ú Í Ž Ž Ž Ú š š Š Š Í ž Ú ž ť Í Ž Í ú ž ú ž Ž š š š ší ťť Ť Á ž š Ž Ž Ž š š ž Ž ž ú Š Í Ě Á Á Í Ě Ů ď š ž ň Ú ž š

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA sidus_sestava 1 9/3/12 7:23 AM Stránka 1 BLUDIŠTĚ SLUŠNÉ CHOVÁNÍ ROČNÍ OBDOBÍ RODINA UVOLŇOVACÍ CVIKY ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY OVOCE A ZELENINA Zakoupením Poznáváčku jste pomohli, ve

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Dodatek č. 1 Aktualizace Obsah: - Organizační upořádání školy

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Ú ú ě ř ě Č ě ů ž ůá é ě ů ě Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ú ě ř ě ů ž ť č ů ú Ž ě Í ř ě ě é Ž ř ě č ř Ž ř Ž č ů ě ě ú ů č Ó ú Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ě ř ě ů Ž ť č

Ú ú ě ř ě Č ě ů ž ůá é ě ů ě Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ú ě ř ě ů ž ť č ů ú Ž ě Í ř ě ě é Ž ř ě č ř Ž ř Ž č ů ě ě ú ů č Ó ú Ř ě č ú ů ě Ž Ž ř Ž ě ř ě ů Ž ť č Ňú Á ě úř ú Ú é ě Č ř ř ě ě ú ř Í č ě ť ř ú č ú ě Č é é ť ě č é ě ě ž Č Ž ď ě úř ú úř ř č ú ř é ě ě ř ů ě é ě ř ě é č ů ě ř ě č é ě ě é ř ř ř ě č ř ř ě ř ž Ž ě ť č ě é ě ě ď ř Č é ř ě é ř ě ě č Á Í Ú ú

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů Pracuje podle slovního návrhu a předlohy Úvodní a Bezpečnost práce - pokyny Vlastnosti materiálu papír a karton Přírodniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

Příprava na hodinu: Realizace hodiny:

Příprava na hodinu: Realizace hodiny: Příprava na hodinu: Vzdělávací cíl: Poznáváme živou přírodu, konkrétně domácí zvířata. Rozlišení základních skupin zvířat. Výchovný cíl: 1. Pěstování a rozvíjení vztahu k přírodě, ke všemu živému, zodpovědnosti

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

První tematizace učení prvouce ve 2. třídě

První tematizace učení prvouce ve 2. třídě První tematizace učení prvouce ve 2. třídě Miroslav Klusák 1 Otázku po předmětu učení prvouce ve 2. třídě nemohu řešit bez řešení otázky posloupnosti. Ve druhém postupném ročníku základní školy se ve vyučování

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014 Září seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách školy a při pobytu venku výtvarná práce: volné kreslení na téma

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Úvodní a Bezpečnost práce - pokyny 1 září Žák vytváří přiměřené pracovní postupy na základě své představivosti různé výrobky z daných materiálů Žák volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem

Více

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Putování za duhou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2014/2015

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 646/14 vlastní V Kačici dne 9. 10. 2014 Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2014/2015 - pokračovat ve stávajícím

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem hodin: Disp.hodin: Jazyk a jazyková komunikace:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK,

BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK, 1. Vzdělávací obsah BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK, Smyslem tohoto tematického celku je : - vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společenstvím a planetou Zemí,

Více

Ň ř é é Č é š ř é ř Ř ř ž Í žá žá ú ř š ř É žá žá Á ŽÁ Í Á š ž ž é š é é žá é ř é é ř ž ú Ú é ř é é Á ó é žó ž š Č ř é é š ř Ů é ž ž ž ř ř ž é ř ž ř ó ř ř žň ř ř é ř Ů ž ó Ů ž ú é é š ž ř š š š Ž Í žá

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 004/99 1032 Signatura: vc5as105 Oblastní pracoviště č.3 Praha východ Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Struhařov Mnichovická179

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

š é Č č č č Š č Ž ž Ě é š š é Ž é ť é Ť š Í é é Ť š Ť é š Ů Ť Ř é Ť Ž Ť č ť é Ó š é ž ž Š ž š š š Ů č Ť č Č š č š š š Ť Ť é š ž ž ť ž ď Í ž š é Ž Ž š é ž č ž éšť ž Ť č š Ť š Ů Ť Ó Ť č š é é š é č č ž š

Více

Ž Á Á é čá č č é ě é ě é áť Ž š é á é Ž č á á á ž ě ě ě Ť Ť Ž š á š é Ť é é ě ě é č č Ď á Ť é é áť á ě ě Ů č č Ž á é Í ě Ž é á ě ě é Ž ě Ž ě é Ž á é š é ě ě ŽÍ Ť ě š č ě Ž ě á é Ž Ť é á ě ŮŽ č ě š á ě

Více

úř Ř ř ů ě ř ů ě úř ř č É ž ž ž ž ř č Ž ř ě ů é ř ů é ů ž ř č É é ů č ě Ů é č č ř ě é ě č ř É ě č Ě ř ě ě ů Ě ů é č ž ř ž ř šž ř ž é ž ř ž š ě ř šž ž č ř ů ř ě ž ě é ř ž Ě ř é č ě ě ů éž š ě ě Ě ů ě ú

Více

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2015/2016

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 506/15 vlastní V Kačici dne 21. 10. 2015 Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2015/2016 - pokračovat ve stávajícím

Více

ú ů ď ť Ž Í ž ť ů Á ú Í ů ťť ď Š ď ó ť ď Ň Ě ď ť č éž Č ú ó ď Í Í Í é ď ť ť ď ú ó Ň ň Í ý Í ý ď ý ť ť č ť ď ť ů ÍÓ Í ď ú č ď é č ň ň Ě ŽÉ ý ť Í ň Í ý ť ť č ň ú ů Ěň ó ý Í ť Í ť ó Í č Ěň ý ů ó É ň č Íč

Více

Í Č Á Í Č Č Ř Á Č Ž Č Á Í Á Ó ň Í

Í Č Á Í Č Č Ř Á Č Ž Č Á Í Á Ó ň Í ť Ť Í Č Á Í Č Č Ř Á Č Ž Č Á Í Á Ó ň Í ň ť Ť Ť Ť ň ň ňí Ž ň Ý ď ň Ž ň ň Í ň Í Ť ň ň ň ď Í Ř Ť Ť ň ň Ť Ť Ť ň Ť Í Ť Í ň Ť ň Ý ň ň Ť ď Ť ň ň Í Ó Ť ň ň ň ň ň ň ť ň Ď ň Ť ň ň ň Ť Ť Í Ť ť Ť ň Á Ť Ž ň ň ň Ť ď

Více

Ť Č ť Š ě ě Ž Í ď ž ěů ě ě Č ú ě Ú É ů ě Ž Ž ó ě š ž ě Ť ď ě ž š ž Ž ě š ě ě š ů ě š ě ž š ě ž ž ě ě ě ě ě ě ů ě Č ů Š ě Ť ě ů ť ž š ě Ž ň ě ň ě ň ě ě ůž Ť Á ěů Á š ě ž Ť š ě ž Ť ě ě š ě ě Ť Č Š ě Í ě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

ě Í ú É Á ě Ž ě ě š ů ě ě š ů ž ť ě ě ů š ž ě ě ú Š Ž ž ě ě ů ů ě ů ť ě ž ě Ů ž ž ě ě ž ž ů ť ě š ě ě ž š ě ě ů ě ů š ě ě ž ě ů ě ě ů Íš ě ú ž ě ú ž ě ě š ů ě ě š ě ň ě ě ě ě ť Š Ž Ž ě ě ť ó ť ě ů ě ť

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky a využitím elementárních

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZŠ V souladu se vzdělávací koncepcí je vyučováno v 5. ročníku podle učebních osnov Základní škola, které

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

ú ž Š š ú ú ž Í š Š ů ů ú ú š ú Ú ú ú Š ú ú Ú ú ů ú ú ú Ú ú ů ú ú Ú ú Ú ú Š Š ú Š ú ú š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š Á É Š ť Í Í Í ť ú Ú Ú Š Š Š Š Ž ú ú ú ú Í ú ú ů š ů ů ů Ž ů Ž Ž ů ú ž Ž ů ú ů ů ú š ú ů ů ů ů ů

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

ž ž ž Č Ú ú š š ň úé Í š š š š ú š Ž š ú š š ú Ž ň ň ů Ž ú ó ů ď ú ď ů š Č ň žš ž ž ů ú ň š ů ú ó ú ž ž ž ž Ž š ž ž ž ž š ů ů ž ů Í š ů ú ž ž ů ů ž š Ž ž š ž ů ú ů š ž Ž š ú š š Ú š š š š Í ú ž š ú ú ů

Více

á Ď ž é á ž á ň á á Ť á Ť é é á é ň á é á Ť é ň á á ň é á ň á Ť é á á ž á á Ť é á ň é áť á ň á ž áň Ť Í Ť Ť é Ť ž ňá é ž á é ň é ň ť á á á á é é ť Š á é ž é ň Ž é Í ž é á ň ž á á ň é á ž á á Í ž á é ž

Více

é á úř Ř ř á Í á čá úř úř á úř ř š á á á č ú á řá á é š ř á á č é ú Í ř ž Ž á žá á á é á á ř á á á á áš šú ú ř ř á ú ř á áš č á á á řá Ů á č á ř á Ú é ř ř ť é ó é č é á ř ž š á ř Í é éú ř é ř é á č é ú

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace vyučování ve školním roce 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2013/14 Třída-ročník 1. Vyučující Mgr. Andrea Mojžíšová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola učitel, žák, třída, skupina, 1,3,6,7,10,11,14,24

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI I. NÁVRH PROJEKTU Název: ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI Autoři: Zuzana Křížová, Šárka Zemanová, Jitka Novohradská Školní rok: 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na školní rok 2012/2013 plán Evvo základní škol a Mateřské škol G. A. Lindnera Rožďalovice na

Více