Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013

2 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce str Financování regionálních funkcí v Kraji Vysočina... str Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě (KKV)... str Městská knihovna Jihlava... str Městská knihovna Pelhřimov... str Městská knihovna v Třebíči... str Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou... str

3 Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce Plnění priorit Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech (nová koncepce výkonu RF schválená Radou kraje 13. března 2012) Prioritou č. 1 Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina je podpora automatizace knihoven. V roce 2012 se opět zvýšil počet automatizovaných neprofesionálních knihoven celkem 53 knihoven je plně automatizovaných (Clavius) a 342 knihoven využívá automatizovaný systém Clavius REKS (z toho 143 knihoven má i výpůjční protokol). V uplynulém roce se zvýšil i počet zpřístupněných on-line katalogů a řada knihoven si pořídila nové webové stránky (zejména využitím projektu V okrese Havlíčkův Brod celkem 23 knihoven (z toho 3 knihovny profesionální). Přehled automatizovaných knihoven v jednotlivých regionech (okresech) uvádí následující tabulka. Tabulka č. 1 Přehled automatizovaných knihoven v jednotlivých okresech Okres (region) Clavius REKS Havlíčkův Brod (z toho 9 s výpůjčním protokolem) Jihlava 6 58 (z toho 55 s výpůjčním protokolem) Pelhřimov (z toho 11 s výpůjčním protokolem) Třebíč (z toho 36 s výpůjčním protokolem) Žďár nad Sázavou 6 76 (z toho 32 s výpůjčním protokolem) CELKEM (z toho 143 s výpůjčním protokolem) Prioritou č. 2 je zabezpečení dostatečného nákupu nových knih do výměnného fondu. Celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši Kč (v porovnání s rokem 2011 je to o Kč méně). Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 30,9% z celkově přidělené dotace na výkon RF (v roce 2011 byl nákup knih ve výši 31,3%). Rovněž v roce 2012 byla nákupem licencí podpořena automatizace neprofesionálních knihoven. Prioritou č. 3 je vzdělávání knihovníků při krajské knihovně působí vzdělávací centrum, které je určené pro vzdělávání knihovníků v Kraji Vysočina. Krajská knihovna Vysočiny obdržela v programu VISK 2 dotaci Kč na zabezpečení kurzů počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky). Pro profesionální knihovníky se uskutečnilo 6 vzdělávacích akcí a pro neprofesionální knihovníky 3 samostatné vzdělávací kurzy). V roce 2012 uskutečnila krajská knihovna 36 vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina, což je o 10 více než v roce Akcí se zúčastnilo 678 účastníků, o 158 více než v roce 2011, odučených hodin bylo celkem 122 (+25). V rámci celého kraje bylo realizováno 57 akcí (+12 v porovnání s rokem 2011). Podrobnější hodnocení je u plnění standardů výkonů RF jednotlivých pověřených knihoven. Prioritou č. 4 je důraz na plnění standardů regionálních funkcí v rámci koncepce krajského systému a fungující sítě knihoven vyhotovila KKV začátkem roku 2012 pro každou pověřenou knihovnu Objednávku regionálních funkcí. Pro území okresu Havlíčkův Brod plnila okresní regionální funkce Krajská knihovna Vysočiny. 3

4 Tabulka č. 2 Síť veřejných knihoven v Kraji Vysočina k Krajská Pověřené knihovna knihovny Ostatní profesionální knihovny Neprofesionální knihovny Pobočky Počet obsluhovaných knihoven Havl. Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár n. S celkem V Kraji Vysočina odevzdalo v roce 2012 statistický výkaz Kult (MK) celkem 612 knihoven. Z celkového počtu 73 poboček je 9 poboček profesionálních a 64 poboček funguje jako neprofesionální knihovny v obcích, kde není obecní úřad. V porovnání s rokem 2011 zahájily činnost dvě neprofesionální knihovny (jedna v regionu Jihlava a druhá v regionu Žďár nad Sázavou). Naopak zrušené byly dvě knihovny jedna v regionu Havlíčkův Brod a druhá v regionu Jihlava. V regionu Havlíčkův Brod byla zrušena jedna neprofesionální pobočka. V rámci výkonu regionálních funkcí bylo obsluhováno 571 knihoven. 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2012 KKV koordinovala plnění standardů RF v rámci Kraje Vysočina ve spolupráci s pověřenými knihovnami - MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sázavou. Plnění RF zabezpečovalo v kraji 16 pracovníků. V rámci RF jsou vykonávány činnosti v následujících oblastech: 2.1. poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory 2.2. statistika knihovnických činností 2.3. vzdělávání knihovníků, semináře, porady 2.4. tvorba výměnných knihovních fondů, jejich distribuce 2.5. revize a aktualizace knihovních fondů (převážně rekatalogizací KF) 2.6. nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce 2.7. servis automatizovaného knihovního systému 2.8. praktická pomoc při automatizaci knihoven 2.1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory V rámci Kraje Vysočina bylo v roce 2012 poskytnuto celkem konzultací, v porovnání s r je to o 131 více. Uskutečněno bylo metodických návštěv, což je o 38 méně než v roce Konzultace byly poskytovány zejména při zpracování statistiky, podávání žádostí o granty a k projektu PIK. Zvýšená péče byla věnována automatizaci neprofesionálních knihoven v programu Clavius REKS, tvorbě nových webových stránek knihoven (využití projektu Poskytnuté konzultace (kratší než půlhodinové) nebyly evidovány. Metodické návštěvy v rámci Kraje Vysočina byly zaměřené na návštěvu a fotodokumentaci oceněných knihoven v rámci Malé knihovnické slavnosti. V MěK v Jihlavě se uskutečnila výjezdní porada všech metodiků pověřených knihoven.. 4

5 Krajská knihovna Vysočiny vydává (ve spolupráci s dalšími subjekty) v elektronické podobě Knihovnický zpravodaj Vysočiny který je rovněž jednou z forem poradenské a konzultační služby (vydávání časopisu zajišťuje pracovnice jiného oddělení). V roce 2012 byla vydána 4 čísla. Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina jsou zveřejňovány průběžně na webu KKV v záložce Knihovnám a na extranetu vlastní webové stránky pro knihovny Kraje Vysočina Rozbory činnosti vyúčtování dotace na RF, kterou KKV a pověřené knihovny obdržely v roce 2011, bylo zasláno včetně komentáře a zprávy Odboru kultury Krajského úřadu Kraje Vysočina do 15. února Byla sestavena Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2011, která byla odevzdána NK ČR do 15. března 2012 a zároveň byla vystavena na webu KKV. Na základě ročních statistických výkazů byl zpracován materiál Přehled a rozbor činnosti veřejných knihoven v okrese Havlíčkův Brod za rok 2011, který obsahuje rozbor činnosti knihoven v našem okrese a porovnání výsledků s rokem předchozím. Tento materiál byl určen k projednání činnosti knihoven na střediskových aktivech v rámci okresu HB. Dále byl připraven analytický materiál Kraj Vysočina veřejné knihovny v roce 2011, který obsahuje podrobné rozbory činnosti knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje. Tento materiál byl rozeslán všem profesionálním knihovnám v Kraji Vysočina a metodikům krajských knihoven. Začátkem roku byla připravena nová Koncepce výkonu RF v Kraji Vysočina v letech , kterou schválila Rada kraje 13. března Standard RF v oblasti poskytovaných konzultací a metodických návštěv v Kraji Vysočina byl splněn (při počtu 571 obsluhovaných knihoven, připadá v průměru na jednu knihovnu 2,3 metodických návštěv). Nárůst v počtu uskutečněných metodických návštěv vykázaly 3 PK - MěK Jihlava, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sáz. Celokrajský nárůst byl zaznamenán u počtu poskytnutých konzultací (+131) Statistika knihovnických činností NIPOS pověřil KKV zpracováním statistiky za Kraj Vysočina zpracování sumářů a příslušného komentáře. KKV a čtyři pověřené knihovny zpracovaly statistiku v rámci jednotlivých regionů (okresů). Ke zpracování byl využit automatizovaný program STAT- EXCEL Zároveň byly výkazy jednotlivých knihoven vloženy do elektronických formulářů NIPOSu. Standard statistika knihovnických činností byl v rámci kraje i v jednotlivých regionech (okresech) splněn Vzdělávání knihovníků, semináře, porady Vzdělávání knihovníků - Krajská knihovna Vysočiny obdržela v podprogramu VISK 2 dotaci Kč na zabezpečení kurzů počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky). V rámci grantu se uskutečnilo 9 akcí (92 účastníků, 48 odučených hodin). 21. listopadu se konala Malá knihovnická slavnost (již pojedenácté), na které proběhlo ocenění 10 nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina a dvou neprofesionálních knihoven s nejlepší webovou stránkou v Kraji Vysočina. V Kraji Vysočina bylo realizováno v roce 2012 v rámci RF celkem 57 vzdělávacích akcí, v porovnání s rokem 2011 je to o 12 více. Zúčastnilo se jich celkem 1048 knihovníků (+142 v porovnání s rokem 2011), odučeno bylo v rámci RF celkem 215 hodin (+34 v porovnání s rokem 2011). 5

6 Porady (v KKV) v rámci Kraje Vysočina: porada ředitelů a metodiků pověřených knihoven (10 účastníků) výjezdní porada všech metodiků pověřených knihoven v Městské knihovně v Jihlavě (16 účastníků) celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven (41účastníků) Počet uskutečněných porad i aktivů byl stejný jako v roce V oblasti vzdělávání byl vyhlášený standard RF v rámci Kraje Vysočina i v rámci jednotlivých regionů (okresů) splněn. V letošním roce se počet vzdělávacích akcí pro knihovníky v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 12 (podrobné hodnocení vzdělávacích akcí je u zpráv jednotlivých pověřených knihoven) Tvorba výměnných souborů, jejich distribuce a cirkulace V Kraji Vysočina bylo v roce 2012 rozvezeno celkem souborů, které obsahovaly svazků knih. V porovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu počtu poskytnutých výměnných souborů o 166, obsahovaly však o svazků knih méně než v roce Dostatečný nákup nových knih umožňuje poskytovat neprofesionálním knihovnám výměnné soubory knih v požadovaném počtu (nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 30,9% z celkově přidělené dotace na výkon RF, celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši Kč (v porovnání s rokem 2011 je to o Kč méně). Vzhledem k celkovému počtu obsluhovaných neprofesionálních knihoven v kraji (včetně neprofesionálních poboček), připadá na jednu knihovnu 4,2 souborů o průměrném počtu 59,2 svazků knih. Přírůstek nových knih do výměnných fondů v roce 2012 celkem sv. knih. V porovnání s rokem 2011 byl přírůstek nových knih o 144 sv. větší. V regionu HB přispívají na nákup knih do VF i obecní úřady (v r částkou Kč, o Kč více než v roce 2011). V celokrajském měřítku i v rámci jednotlivých okresů byl tento standard splněn. Na jednu obsluhovanou neprofesionální knihovnu připadly 4 soubory o průměrném počtu 60 knih Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Revize knihovních fondů se uskutečnily v 64 knihovnách ( odrevidovaných k.j.). V porovnání s rokem 2011 se počet odrevidovaných knihoven zvýšil o 4, zvýšil se i počet odrevidovaných knihovních jednotek o Ve většině knihoven proběhla revize rekatalogizací KF v programu Clavius REKS, v regionu Žďár n. Sázavou se jedná o program Kp-Win. Následné revize v těchto knihovnách již budou automatizované a podstatně rychlejší. Největší nárůst v počtu odrevidovaných knihoven zaznamenala MěK Jihlava (+9) a KMJS (+3), největší počet odrevidovaných k.j. MěK Pelhřimov ( ), MěK Jihlava ( ) a MěK v Třebíči (+2 567). V Kraji Vysočina i v jednotlivých regionech jsou revize spojené většinou s automatizací knihoven a to znamená, že probíhají pomaleji. Tabulka č. 3 - Přehled plnění standardů regionálních funkcí v jednotlivých regionech (okresech) k a porovnání s rokem 2011 Region (okres) Konzultace Metodické návštěvy Soubory Svazky v souborech Revize Revid. k.j. Havl. Brod 292 (+2)) 482 (-22) 677 (-42) (-2 943) 12 (-7) (-3 515) 6

7 Jihlava 284 (+4) 156 (+4) 366 (-29) (-1 861) 24 (+9) ( ) Pelhřimov 409 (+92) 132 (-41) 448 (+4) (+1 124) 11 (-1) ( ) Třebíč 309 (-4) 453 (+14) 406 (+53) (-724) (+2 567) Žďár n.s. 160 (+37) 100 (+7) 331 (+180) (-1 203) 10 (+3) (-4 237) Celkem (+131) (-38)) (+166) (-5 607) 64 (+4) ( ) 2.6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce do kmenových fondů knihoven A. nákup KF z prostředků obcí: Knihovna Matěje Josefa Sychry nakupuje a zpracovává 9 knihovnám knihovní fond, v roce 2012 bylo pro tyto knihovny pořízeno z prostředků obcí 461 nových knih, 331 knihovních jednotek bylo zakoupeno pro knihovny v okrese HB. B. zpracování KF z prostředků obcí: v Kraji Vysočina byla tato služba poskytnuta 14 knihovnám, pro které bylo zpracováno sv. knih. Tuto službu poskytla KMJS ve Žďáře nad Sázavou a KKV Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě. C v regionu Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF (v roce 2012 celkovou částkou Kč). Z tohoto příspěvku bylo nakoupeno a odborně zpracováno 827 sv. knih. Tento standard je plněn dle požadavků obecních úřadů a jednotlivých knihoven. Zatím pouze v okrese Havlíčkův Brod přispívají obecní úřady na nákup knih do VF Servis automatizovaného knihovního systému V rámci Kraje Vysočina byly obslouženy 2 knihovny, kterým bylo poskytnuto 6 servisních zásahů v oblasti výpočetní techniky (správcem sítě KKV). Tato služba byla poskytnuta přibližně ve stejném rozsahu jako v předchozích letech Praktická pomoc při automatizaci knihoven KKV a pověřené knihovny poskytují pomoc neprofesionálním knihovnám při zavádění výpočetní techniky a při rekatalogizaci KF v rámci programu Clavius REKS a Kp-Win. Knihovny se po odborné stránce dostávají na vyšší úroveň a mají svůj on-line katalog. V roce 2012 byla věnována značná pozornost pomoci při tvorbě nových webových stránek. Tabulka č. 4 - Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v roce 2012 sumář 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 celokrajský sumář - 5 pověřených knihoven 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 16,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů 555 7

8 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 2 46 počet akcí 6 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Financování regionálních funkcí v Kraji Vysočina Krajská knihovna a pověřené knihovny v Kraji Vysočina obdržely na výkon regionálních funkcí v roce 2012 finanční částku ve výši Kč (rozpočet byl ve výši roku 2011). Pro knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí byly vystavené Objednávky regionálních služeb pro rok 2012 v uvedeném rozsahu finančních prostředků: MěK Jihlava Kč MěK Pelhřimov Kč KMJS ve Žďáře n. S Kč 8

9 MěK v Třebíči Kč Pověřené knihovny obdržely na výkon RF celkem Kč (stejně jako v roce 2011). Krajská knihovna Vysočiny obdržela na výkon regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina a v rámci regionu Havlíčkův Brod finanční částku ve výši Kč (rovněž ve stejné výši). Čerpání finančních prostředků na nákup knih v jednotlivých pověřených knihovnách: Krajská knihovna Vysočiny Kč (32,1% z celkové dotace) Městská knihovna Jihlava Kč (28,5 %z celkové dotace) Městská knihovna Pelhřimov Kč (25,5 % z celkové dotace) Městská knihovna v Třebíči Kč (31,6% z celkové dotace) Knihovna M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou Kč (36,5% z celkové dotace) Celková finanční částka na nákup nových knih v Kraji Vysočina byla ve výši Kč (v porovnání s rokem 2011 je to o Kč méně). Rovněž v roce 2012 byla nákupem licencí podpořena automatizace neprofesionálních knihoven. Nákup nových knih v Kraji Vysočina představoval 30,9% z celkově přidělené dotace na výkon RF (v roce 2011 byl nákup knih ve výši 31,3%). Mimo poskytnutou dotaci krajské knihovně na výkon RF ve výši Kč, hradila KKV ještě navíc některé činnosti spojené s výkonem regionálních funkcí (například ocenění knihovníků na Malé knihovnické slavnosti, pronájem prostor a energie pro oddělení knihoven, které bylo koncem dubna roku 2012 přestěhované mimo budovu KKV ). V regionu (okrese) Havlíčkův Brod přispělo 65 obcí (zřizovatelů neprofesionálních knihoven) finanční částkou Kč na nákup knih do výměnného fondu krajské knihovny. Tabulka č. 5 Celkové čerpání dotace na RF dle jednotlivých položek v Kraji Vysočina v roce 2012 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina 52 celokrajský sumář - 5 pověřených knihoven 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM 0,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) ,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 6 025,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky ,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje ,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady ,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 8 897,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) ,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 0,00 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) ,00 9

10 74 75 Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu 0,00 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 85 z toho : platy zaměstnanců ,00 86 z toho: ostatní osobní náklady ,00 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) ,00 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,00 90 Investiční náklady 0,00 91 Náklady celkem (součet ř ) ,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí) 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2012 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu 65, Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) ,00 Závěr: Poskytnutá dotace na výkon regionálních funkcí v Kraji Vysočina splnila v roce 2012 požadované cíle. Byla zpracována nová Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech , která byla schválená Radou kraje 13. března Podařilo se splnit její priority zvýšil se počet automatizovaných neprofesionálních knihoven, počet zpřístupněných on-line katalogů, zvýšil se počet knihoven s novou webovou stránkou. Rovněž došlo k navýšení v počtu realizovaných vzdělávacích akcí pro knihovníky v Kraji Vysočina. Velkým přínosem byl i v roce 2012 nákup nových knih do výměnných fondů, které umožňují zásobovat vesnické knihovny novou, aktuální literaturou (splněn požadavek zabezpečení nákupu nových knih ve výši 30% z celkové dotace). V Havlíčkově Brodě 30. ledna 2012 zpracovala: Irena Císařová 10

11 Následují dílčí zprávy knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v rámci jednotlivých regionů (okresů) za rok Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci Kraje Vysočina (A) i v rámci regionu Havlíčkův Brod (B) Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 5. Městská knihovna Jihlava Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Jihlava Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 6. Městská knihovna Pelhřimov Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Pelhřimov Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 7. Městská knihovna v Třebíči Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Třebíč Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 8. Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou Zpráva o výkonu regionálních funkcí v rámci regionu Žďár nad Sázavou Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí + vyúčtování 11

12 4. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Krajské a okresní regionální funkce byly v průběhu roku 2012 plněné v souladu s vyhlášenými standardy RF (Metodický pokyn MK ČR) a novou Koncepcí výkonu RF v Kraji Vysočina v letech , kterou schválila Rada kraje 13. března Plnění standardů RF zabezpečovaly v rámci kraje i okresu 3 pracovnice, obsluhováno bylo 133 knihoven: 4 pověřené knihovny 10 profesionálních knihoven v rámci okresu Havlíčkův Brod a 12 poboček fungují jako místní knihovny 98 neprofesionálních knihoven a 7 poboček (v porovnání s r byla zrušena MK Kochánov a MK Kamenice pobočka MK Herálec) 1 pobočka KKV Perknov Pedagogická knihovna v Havlíčkově Brodě V okrese Havlíčkův Brod poskytovala KKV regionální služby ve spolupráci s dalšími 5 profesionálními knihovnami (na základě objednávky knihovnických služeb) 117 neprofesionálním knihovnám. Jednou z priorit nové koncepce výkonu RF je podpora automatizace neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina rovněž v roce 2012 došlo k pořízení dalších licencí: v současné době je 53 knihoven plně automatizovaných a 342 knihoven využívá AKS Clavius REKS (Kp-Win), z toho 143 knihoven má i výpůjční protokol. Zvýšil se i počet zpřístupněných online katalogů a řada knihoven si pořídila nové webové stránky (zejména využitím projektu - v okrese Havlíčkův Brod celkem 23 knihoven (z toho 3 knihovny profesionální). Koncem dubna došlo k přestěhování oddělení knihoven (včetně celého výměnného fondu ze skladových prostor v Pleasu) do nových prostor budovy bývalého okresního úřadu. Vzhledem k plánovanému stěhování byla začátkem roku provedena rozsáhlejší aktualizace výměnného fondu celkem bylo odepsáno knih. K bylo zrušené středisko při MěK v Přibyslavi. Krajská knihovna převzala do své péče 5 neprofesionálních knihoven (Hřiště, Keřkov, Modlíkov, Olešenku a Věžnici). Výměnný fond Městské knihovny v Přibyslavi (cca svazků knih) byl přestěhován do krajské knihovny a zpracován. Ke konci roku byl přivezen i výměnný fond z MěK v Chotěboři (středisko se ruší k ). 1. poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, rozbory, plány A. v rámci Kraje Vysočina uskutečnily pracovnice oddělení knihoven celkem 45 metodických návštěv, což je o 16 více než v roce Poskytnuto bylo 68 (půlhodinových) konzultací, což je o 11 méně než v roce Konzultace byly poskytovány zejména při zpracování statistiky, při podávání žádostí o granty, k programu Clavius REKS a projektu PIK. Konzultace (kratší než půlhodinové) nebyly evidovány. Metodické návštěvy v rámci Kraje Vysočina byly zaměřené na fotodokumentaci oceněných knihoven na MKS. B. v rámci regionu Havlíčkův Brod bylo realizováno celkem 437 metodických návštěv, což je o 38 méně než v roce Poskytnuto bylo 224 půlhodinových konzultací, což je o 13 více než v roce Zvýšená péče byla věnována automatizaci neprofesionálních knihoven v programu Clavius REKS, tvorbě nových webových stránek knihoven (využití projektu Zvýšená praktická i konzultační pomoc byla průběžně poskytována Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě (13 metodických návštěv, 10 konzultací) a čtyřem nově jmenovaným knihovníkům v Bezděkově u Krásné Hory, v Květinově, v Havlíčkově Borové a v Číhošti. 12

13 V rámci Kraje Vysočina a regionu Havlíčkův Brod bylo poskytnuto celkem 292 konzultací (+2 v porovnání s rokem 2011) a realizováno 482 metodických návštěv (-22 v porovnání s rokem 2011). Standard v počtu poskytnutých metodických návštěv byl splněn. Na 1 obsluhovanou knihovnu připadly 4 metodické návštěvy. rozbory činnosti vyúčtování dotace na RF, kterou KKV a pověřené knihovny obdržely v roce 2011, bylo zasláno včetně komentáře a zprávy Odboru kultury Krajského úřadu Kraje Vysočina do 15. února Byla sestavena Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2011, která byla odevzdána NK ČR do 15. března 2012 a zároveň byla vystavena na webu KKV. Na základě ročních statistických výkazů byl zpracován materiál Přehled a rozbor činnosti veřejných knihoven v okrese Havlíčkův Brod za rok 2011, který obsahuje rozbor činnosti knihoven v našem okrese a porovnání výsledků s rokem předchozím. Tento materiál byl určen k projednání činnosti knihoven na střediskových aktivech v rámci okresu HB. Dále byl připraven analytický materiál Kraj Vysočina veřejné knihovny v roce 2011, který obsahuje podrobné rozbory činnosti knihoven v rámci jednotlivých okresů i kraje. Tento materiál byl rozeslán všem profesionálním knihovnám v Kraji Vysočina a metodikům krajských knihoven. Ke konci roku byla připravena žádost o dotaci v podprogramu VISK 3 na rok 2013 a vyúčtování dotace v podprogramu VISK 2 za rok plány pro 4 pověřené knihovny byly připraveny Objednávky regionálních služeb a pro 5 profesionálních knihoven v okrese Havlíčkův Brod Objednávky odborných knihovnických služeb. Začátkem roku byla připravena nová Koncepce výkonu RF v Kraji Vysočina v letech , kterou schválila Rada kraje 13. března statistika knihovnických činností A. v rámci kraje byla KKV pověřena NIPOSem zpracováním statistiky (zpracování sumářů za jednotlivé typy knihoven a komentář) B. v rámci okresu HB byly překontrolovány statistické výkazy všech 98 neprofesionálních knihoven (některým knihovnám byla poskytnuta pomoc s jejich sestavením) a 10 profesionálních knihoven. Dále pak byly sestaveny sumáře (v rámci programu STAT- EXCEL) a příslušný komentář. Výkazy jednotlivých knihoven byly vložené do elektronického sběru dat pro NIPOS. 3. vzdělávání knihovníků, semináře porady - v roce 2012 se uskutečnilo v rámci RF celkem 36 vzdělávacích akcí (+10), kterých se zúčastnilo 678 účastníků (+158), odučeno bylo 122 hodin (+25). Krajská knihovna Vysočiny obdržela v podprogramu VISK 2 dotaci Kč na zabezpečení kurzů počítačové gramotnosti pro knihovníky Kraje Vysočina (nástavbové školení pro neprofesionální i profesionální knihovníky). Vzdělávání profesionálních knihovníků bylo zaměřené na Google Google Dokumenty, MS EXCEL pro pokročilé, možnosti MS OUTLOOK (lektor Ing. Miloslav Čapek) a E-čtečky a práce s nimi (Bc. Antonín Pokorný). Vzhledem k velkému počtu zájemců se 2x uskutečnilo školení k přípravě propagačních materiálů prostřednictvím grafických programů (Bc. Helena Hrnčířová). Pro neprofesionální knihovníky proběhly 3 kurzy pod vedením Bc. Pavla Vejsady (Google Google Dokumenty, Google vybrané služby, Rippování CD, DVD). V rámci grantu se uskutečnilo 9 akcí (92 účastníků, 48 odučených hodin). Mimo grantový program proběhlo 2x proškolení pracovníků profesionálních knihoven k pravidlům katalogizace pod vedením Bc. Gabriely Tulisové a 2x se konal workshop Nástroje pro knihovníky a lektory (Mgr. Irena Hodžová), dále se uskutečnila vzdělávací akce Informační zdroje a tvorba rešerší (Irena Nováková). Na celokrajské poradě 13

14 pracovníků profesionálních knihoven proběhly dvě odborné přednášky: Tvorba webových stránek (Mgr. Olga Prokopová) a E-knihy, aktuální stav u nás i v zahraničí (Mgr. Antonín Pokorný). Literární semináře v roce 2012 se uskutečnilo celkem 13 seminářů pod vedením PhDr. Bouchala, Mgr. Římana, Mgr. Vaníčka, Mgr. Peslerové, paní Trojanové a spisovatelky Martiny Bittnerové. Nabídka vzdělávacích akcí pro knihovníky byla v roce 2012 rozšířena o dva tréninky paměti pod vedením Jany Vejsadové (Úloha paměti a dalších kognitivních funkcí v procesu čtení; Koncentrace není legrace mluvené slovo z hlediska paměti a pozornosti). Pod vedením Mgr. Selucké se uskutečnily 2x tvůrčí dílny pro děti, méně tradiční metody práce a proběhly 3 lekce k tvůrčímu psaní pod vedením Bc. Milana Kopeckého. 21. listopadu se konala Malá knihovnická slavnost (již pojedenácté), na které proběhlo ocenění 10 nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina a dvou neprofesionálních knihoven s nejlepší webovou stránkou v Kraji Vysočina. Pro knihovny v Kraji Vysočina je určen Knihovnický zpravodaj Vysočiny v elektronické podobě, ve kterém mohou knihovníci publikovat své články (v roce 2012 byla vydána 4 čísla) vydání časopisu zajišťují pracovníci jiného oddělení. Aktuální informace pro knihovníky v Kraji Vysočina jsou zveřejňované průběžně na webu krajské knihovny v záložce Knihovnám a na extranetu. Porady: A. porady v rámci kraje: porada ředitelů a metodiků pověřených knihoven (10 účastníků) výjezdní porada všech metodiků pověřených knihoven v Městské knihovně v Jihlavě (16 účastníků) celokrajská porada pracovníků profesionálních knihoven (41 účastníků) B. porady v rámci okresu: porada vedoucích a metodiků profesionálních knihoven (14 účastníků) porada vedoucích a metodiků profesionálních knihoven (11 účastníků) střediskový aktiv neprofesionálních knihovníků (23 účastníků) střediskový aktiv neprofesionálních knihovníků (22 účastníků) Dalších 6 střediskových aktivů se konalo v rámci objednávky knihovnických služeb v jednotlivých střediskových knihovnách. Počet uskutečněných porad i aktivů byl stejný jako v roce tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce v okrese HB bylo 117 neprofesionálním knihovnám (včetně poboček) dodáno celkem 677 souborů, které obsahovaly svazků knih. V porovnání s rokem 2011 je to o 42 souborů méně a o svazků v nich (projevilo se rušení středisek u profesionálních knihoven). Na jednu obsluhovanou knihovnu připadlo téměř 6 souborů, které obsahovaly v průměru 53 svazků knih. Standard v počtu poskytnutých souborů byl překročen. Dostatečný nákup nových knih umožňuje zásobovat vesnické knihovny novou, aktuální literaturou. Roční přírůstek nových knih byl svazků, což je v porovnání s předchozím rokem o 183 svazků méně (další přírůstek ve výši sv. jsou převody knih ze zrušených středisek). Finanční prostředky, použité v roce 2012 na nákup knihovního fondu, byly ve výši 32,1% z celkově přidělené dotace na výkon RF (celkem Kč). Obecní úřady přispěly na nákup knih do VF celkovou finanční částkou Kč (o Kč více než v roce 2011). 14

15 5. revize a aktualizace knihovních fondů v rámci okresu Havlíčkův Brod proběhla revize ve 12 místních knihovnách (MK Bezděkov u Krásné Hory, MK Borek, MK Habry, MK Hněvkovice, MK Chřenovice, MK Kouty, MK Kožlí, MK Miřátky, MK Pavlov, MK Rankov, MK Služátky, MK Vilémovice), zrevidováno bylo svazků knih. V porovnání s rokem 2011 je to o 7 zrevidovaných knihoven méně, rovněž v počtu zrevidovaných svazků došlo k poklesu o Revize v MK Služátky a v MK Pavlov byly spojené s ukládáním KF do počítače. 6. nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce plnění tohoto standardu je v našem regionu zabezpečováno minimálně. Obecní úřady přispívají na nákup knih do VF (v roce 2012 celkovou částkou Kč, což je o Kč více než v roce 2011), do kmenových fondů jednotlivých knihoven se nakupují nové knihy pouze výjimečně. Tato služba byla poskytnuta především Pedagogické knihovně v Havlíčkově Brodě a knihovnám ve středisku Chotěboř, Ledeč n. Sáz. a Štoky. 7. servis automatizovaného knihovního systému - správce sítě řešil problémy ve 2 knihovnách. V letošním roce byla poskytnuta praktická pomoc Pedagogické knihovně v HB a MK Číhošť (nastavení programu Clavius). Automatizovaný výpůjční protokol byl spuštěn v MK Věž, v MK Kojetín, v MK Dolní Město, v MK Knyk, v MK Oudoleň a v MK Sázavka (s tím bylo spojené zapracování knihovníků). Ostatní činnost pracovnice Útvaru veřejných knihoven se podílely na zajištění akcí pro děti Noc s Andersenem a zábavného odpoledne ke Dni dětí, dále se podílely na burzách knih (březen, říjen). Ve dnech 21 a 22. září se zúčastnily Knihovnického happeningu v Písku. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Krajské knihovny Vysočiny + vyúčtování 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 Krajská knihovna Vysočiny 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 15

16 21 počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 5 33 počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 2 46 počet akcí 6 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina 52 Krajská knihovna Vysočiny 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM 0,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 4 807,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava 9 443,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 0,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 2 330,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady ,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 7 354,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 16

17 72 Investiční náklady 0,00 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 83 z toho: na nákup knihovního fondu 0,00 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,00 85 z toho : platy zaměstnanců ,00 86 z toho: ostatní osobní náklady ,00 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) ,00 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,00 90 Investiční náklady 0,00 91 Náklady celkem (součet ř ) ,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2012 Celkové částky, které knihovny získaly v roce Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu 65, Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) ,00 V Havlíčkově Brodě 17. ledna 2012 zpracovala: Irena Císařová 17

18 5. Městská knihovna Jihlava Počet pracovníků zabezpečujících výkon RF 3 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy Průběžně jsme seznamovali obecní úřady s vyhlášenými grantovými programy, které by se daly využít ke zlepšení práce knihovny - zejména automatizace knihoven, případně pomoc při obstarání počítačové techniky. Konzultace jak s knihovníky, tak se starosty jsme uskutečnili během metodických návštěv a osobních návštěv na regionálním oddělení. V knihovnách, které používají systém Clavius REKS, jsme i nadále pomáhali s odstraňováním chyb při vkládání knih samotnými knihovníky, s vkládáním časopisů, brožur, se spouštěním výpůjčních protokolů a využíváním všech služeb nabízených tímto systémem. Pozornost jsme věnovali dalšímu zkvalitňování obsahu stávajících webových stránek, jejich využívání a větší propagaci využívání on-line katalogů. Všechny on-line katalogy jsou přístupné na webových stránkách jednotlivých knihoven /většinou jsou i odkazy na stránkách obcí/ i na www stránkách MěK Jihlava. Novým knihovníkům jsme vysvětlovali základy knihovnické práce, popřípadě je seznámili s AKS Clavius REKS a prováděli zaškolování v tomto systému. Počet poskytnutých konzultací /284/ a metodických návštěv /154/ zůstal zhruba stejný. 2. Statistická vyhodnocení knihovnických činností Statistické výkazy nám zaslaly všechny pracující i stagnující veřejné knihovny jihlavského regionu (u stagnujících je uváděn pouze knižní fond). Konzultace ke statistickým výkazům probíhaly průběžně na požádání na regionálním oddělení nebo v průběhu metodických návštěv. Tyto údaje všech profesionálních i neprofesionálních knihoven, které výkazy zaslaly, byly vloženy do elektronických formulářů STAT a NIPOS. Z programu STAT-EXCEL jsme vytvořili tabulku knihoven s nejdůležitějšími statistickými údaji a vystavili jsme ji na webových stránkách MěK Jihlava. 3. Vzdělávání (semináře a porady) 2 x porada profesionálních knihovníků okresu Jihlava 2 x školení knihovníků - Meziknihovní výpůjční služba - Užitečné a praktické možnosti využití Internetu např. práce s vyhledávačem Google 2 x porada neprofesionálních knihovníků okresu Jihlava Vánoční den v knihovně - vánoční aranžování (pro knihovníky a veřejnost). Vydané publikace: 2x Informační zpravodaj knihoven Jihlavska 4. Tvorba a distribuce výměnných souborů Bylo zpracováno nových svazků. Bylo vyexpedováno 366 výměnných souborů s svazky do 83 knihoven. Knihovníci pokračovali ve spolupráci při výběru souborů. Velká část knihovníků si chodí sama vybírat nebo si volají a chtějí půjčit konkrétní tituly knih a časopisů. Někteří si 18

19 výměnu knih zajišťují sami. Jsou mezi nimi i velmi aktivní knihovníci, kteří dalece překračují průměr odebíraných souborů. Na počtu vyexpedovaných souborů se projevily nemoci a výměna knihovníků oproti r bylo odebráno o 29 souborů méně. 5. Revize a aktualizace knihovních fondů Bylo provedeno 24 revizí Batelov, Buková, Černíč, Dobroutov, Dolní Cerekev, Hrbově, Jihlávka, Kamenička, Měšín, Mrákotín, Mysliboř, Nových dvorech, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Přímělkov, Puklice, Růžená, Střítež, Velký Beranov, Věžnička, Vysoké Studnice, Záborná, Zadní Vydří, Zdeňkov. Zrevidováno bylo celkem svazků. V programu Clavius REKS za pomoci scanneru proběhla revize fondu již v 18 knihovnách. Systém Clavius REKS funguje v 58 neprofesionálních knihovnách okresu Jihlava. Výpůjční protokoly plně fungují ve 41 knihovně, ostatní se z různých důvodu připravují na plný provoz. Někde se čekalo, až se vyřeší problém půjčování 2 výměnných fondů a tím pádem odstraní dvojí evidence. Od r bude budován již jen 1 centrální výměnný fond. V plnohodnotném programu Clavius pracuje 5 profesionálních a 1 knihovna neprofesionální. 6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Tuto službu naše knihovna neposkytuje. 7. Servis automatizovaného knihovního systému Tato služba není zajišťována. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Městské knihovny v Jihlavě + vyúčtování 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Vysočina 2 Městská knihovna Jihlava 3 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 92 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 4 15 z toho: počet akcí v rámci RF 4 16 počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 19

20 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 4 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 30 počet nakoupených knihovních jednotek 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 33 počet zpracovaných knihovních jednotek 34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok Kraj Vysočina 52 Městská knihovna Jihlava 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM 0,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 0,00 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 0,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 0,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) ,00 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 20

21 72 Investiční náklady 0,00 73 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní 80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok Náklady za rok 82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0,00 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 0,00 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí) 94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř. obcí) Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu 95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2012 Celkové částky, které knihovny získaly v roce ,00 96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu *** 99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu 100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem) V Jihlavě 28. ledna 2013 zpracovala: Drahomíra Vondráková 6. Městská knihovna Pelhřimov Komentář k výkonu regionálních funkcí v rámci regionu (okresu) Pelhřimov - personální zajištění 3 pracovníci - počet obsluhovaných knihoven 93 (z toho 1 pověřená, 7 profesionálních, 84 neprofesionálních, 1 pobočka) - zpráva byla vypracována podle knihovnických standardů 21

22 1. Poradenské a konzultační služby Standard: minimálně 1x ročně metodická návštěva, konzultace podle potřeby - V okrese Pelhřimov bylo provedeno 132 metodických návštěv v 93 knihovnách a 409 konzultací. V porovnání s r se snížil počet metodických návštěv a navýšil počet konzultací: z důvodu déle trvající absence nemocné knihovnice na oddělení RF MěK Pelhřimov nebylo možné vykonat větší počet metodických návštěv, tudíž byly nahrazeny konzultacemi po telefonu a především při rozvozu souborů. Rovněž byly ve značném počtu poskytovány konzultace nesplňující podmínku trvání 30 minut. - V průběhu roku byl uváděn do provozu Clavius REKS (zakoupen v rámci VISK3 pro rok 2012) na dalších 10 MK okresu Pelhřimov - MK Bořetín, MK Čejkov, MK Černov, MK Koberovice, MK Pravíkov, MK Salačova Lhota, MK Samšín, MK Sázava, MK Staré Bříště a MK Šimpach. Z důvodu rekonstrukce knihovny bude Clavius REKS v Čejkově nainstalován po ukončení rekonstrukce. Pro tytéž knihovny budou také vytvořeny jejich vlastní webové stránky (Projekt šablona webu pro malou knihovnu Knihovna města Hradce Králové p. Kateřina Hubertová). - V MK: Těchobuz a Koberovice došlo k výměně knihovníků. Noví knihovníci byli pracovnicemi regionálního oddělení Městské knihovny Pelhřimov zaškoleni do knihovnické techniky a byla jim poskytnuta pomoc při zvládání knihovnické práce i se zpracováním statistických výkazů. - V posledním čtvrtletí roku 2012 zastavila dočasně provoz MK Červená Řečice, z důvodu příprav na plánované stěhování do nových prostor v závěru roku. - V Čejkově pokračuje rekonstrukce budovy, kde se nacházela i knihovna a výpůjčky knih se tudíž uskutečňují provizorně a dočasně v domě knihovnice. 2. Statistika knihovnických činností Standard: 1 x ročně výkazy V roce 2012 byla provedena statistika u všech 93 knihoven. Do programu STAT-EXCEL a NIPOS jsme uložili veškerá data. Byly vypracovány sumáře za celý okres a komentář k ročním výkazům a statistický výkaz RF. 3. Vzdělávání (semináře a porady) Standard: 2x ročně porady profesionálních knihoven, 2x ročně aktivy a školení neprofesionálních knihoven Pro profesionální knihovníky regionu Pelhřimov jsme uspořádali v MěK Pelhřimov 2 vzdělávací semináře (Mgr. J. Štěrbová: Sociální komunikace v knihovnách a M Bittnerová: Utajené životy slavných Čechů). Pro neprofesionální knihovníky jsme uspořádali 1 seminář (Jan Tomášek: Pelhřimovský děkan Msgre. František Bernard Vaněk život a dílo). Byly uskutečněny 2 porady profesionálních knihovníků a 2 aktivy pro dobrovolné knihovníky. 4. Tvorba výměnných fondů a distribuce souborů Standard: 2x ročně/minimálně 30 svazků, minimální přírůstek VF svazků Oddělení regionálních služeb pokračovalo v budování výměnného knihovního fondu a distribuci těchto knih v souborech do knihoven. Celkem bylo rozvezeno 79 neprofesionálním knihovnám a 1 městské knihovně ( MěK Počátky) 448 souborů, které obsahovaly svazků knih (průměrný počet svazků v jednom souboru je 52 knih). Z dotace MK ČR bylo na region zakoupeno sv. knih, v ceně ,-Kč. 5. Revize a aktualizace knihovních fondů Standard: 1x za 5 let v každé knihovně 22

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2015 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2015

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2011

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2011 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2011 únor 2012 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

Výkaz o výkonu RF za rok 2013

Výkaz o výkonu RF za rok 2013 Výkaz o výkonu RF za rok 2013 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2013 1 Kraj 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4 Počet obsluhovaných

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 23. 11. 2015 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

2. workshop metodiků MěK Děčín, 9. 10. dubna 2014

2. workshop metodiků MěK Děčín, 9. 10. dubna 2014 2. workshop metodiků MěK Děčín, 9. 10. dubna 2014 Základní charakteristiky Programu RF Oficiálně vzniká V roce 2002 Grant od státu Přechází pod kraje V roce 2005 Granty krajů MK vydává Metodický pokyn

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 OBSAH ÚVOD 1 I. ODBORNÁ ČÁST 3 II. PROVOZNÍ ČÁST 28 III. EKONOMICKÁ ČÁST 32 IV. PŘÍLOHY Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2006 Pracoviště

Více

Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava

Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava Moravskoslezský kraj MSK v číslech nejvýchodnější část České republiky vzdálenost

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015

Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015 Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015 Úvod Knihovna Jana Drdy příspěvková organizace města Příbram poskytovala v roce 2015 veřejné knihovnické a informační služby jako veřejná

Více

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2012 a knihovny v Královéhradeckém kraji Hradec Králové 31. ledna 2013 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ. Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016

KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ. Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016 KNIHOVNICKÁ VŠEHOCHUŤ Aktiv knihovníků okresu Hradce Králové 29. 3. 2016 Krajská knihovnická kampaň 2016 Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje 2014 2018 http://svkhk.cz/getattachment/pro-knihovny/sluzbyknihovnam/koncepce-2014-18.pdf.aspx

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Představujeme region Trutnovsko

Představujeme region Trutnovsko Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás Vyšlo: 29.3.2010 Číslo: Ročník 20 (2010), Číslo 1 Sekce: Naše téma Název článku: Představujeme region Trutnovsko Autor: Blanka Maňhalová a Jaroslava Maršíková Zdroj:

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Regionální funkce v jižních Čechách

Regionální funkce v jižních Čechách Regionální funkce v jižních Čechách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Knihovny v kraji Krajská knihovna 9 pověřených knihoven Č. Krumlov, Dačice, J. Hradec,

Více

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Přítomni viz prezenční listina Program jednání: 1. Informace z přípravy Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011-2014 2. Připravovaná novela

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

Hodnocení nového systému regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Mgr. Gabriela Jarkulišová Městská knihovna Kutná Hora 16.9.2009 Pardubice Osnova Středočeský kraj RF do roku 2006 nová středočeská koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 1 1. Hlavní činnosti... 2 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 2 1.1.1 Čtenáři (uživatelé)... 2 1.1.2 Výpůjčky... 3 1.1.3 Návštěvníci...

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j: SVKPlzeň/327/16 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 1 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2013 SVKUL 2012 2 1. ÚVOD V roce 2013 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen SVKUL) bude i nadále působit jako vzdělávací

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

1. Informace o organizaci... 4

1. Informace o organizaci... 4 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2015 1 Obsah 1. Informace o organizaci... 4 1.1. Název organizace... 4 1.2. Právní forma... 4 1.3. Sídlo... 4 1.4. Kontaktní údaje... 4 1.5.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 BŘEZEN 2016 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-231-6 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 Zlín 2016 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 1 1. Hlavní činnosti... 2 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 2 1.2 Zpracování a doplňování fondů... 6 1.3 Revize a aktualizace

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PRACOVNÍCI ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2012 KNIHOVNÍ FONDY DOTACE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE PORADY

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2013 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31.12.2012. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy regionálních

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

ŽÁDOST. pro rok 2011. Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců:

ŽÁDOST. pro rok 2011. Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců: ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) pro rok 2011 Název nebo obchodní

Více

Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014

Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014 Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014 Z jednání Rady a Zastupitelstva obce Brumovice Rada obce Projednala: -Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,

Více

vyhlašuje pro rok 2012 PODPROGRAM Č. 3 na poskytnutí dotací pro

vyhlašuje pro rok 2012 PODPROGRAM Č. 3 na poskytnutí dotací pro Ministerstvo kultury samostatné oddělení literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví 1. ročník kombinovaného bakalářského studia ZPRÁVA Z EXKURZE DNE 20. DUBNA 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVOD ČINNOST PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KNIHOVNÍ FOND ČTENÁŘI, VÝPŮJČKY, NÁVŠTĚVNÍCI SLUŽBY KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12.01. Moravskoslezský kraj.

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12.01. Moravskoslezský kraj. KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj období: rok 2015 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá Regionální funkce v MSK Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá seda@svkos.cz Rekapitulace 2001 Prostějovská výzva 2002 - obnova spolupráce, vznik REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 2003,

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V PARDUBICKÉM KRAJI NA LÉTA 2013 2018 (S VÝHLEDEM DO ROKU 2020) VČETNĚ SYSTÉMU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN A KONCEPCE

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V PARDUBICKÉM KRAJI NA LÉTA 2013 2018 (S VÝHLEDEM DO ROKU 2020) VČETNĚ SYSTÉMU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN A KONCEPCE KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V PARDUBICKÉM KRAJI NA LÉTA 2013 2018 (S VÝHLEDEM DO ROKU 2020) VČETNĚ SYSTÉMU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN A KONCEPCE KRAJSKÉ KNIHOVNY V PARDUBICÍCH PARDUBICE ČERVEN 2013 OBSAH

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE

Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE 1 Obsah: I. Kontaktní údaje (str. 3) II. Statistické údaje (str. 4) III. Pobočky Bzová, Přečkovice (str. 6) IV. Regionální funkce (str. 6) V. Činnost

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží:

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží: NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. 9. 2006 č. 2/2006 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu. Výroční zpráva 2013 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 ÚVOD... 3 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 4 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 2.1 JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH

Více

pro rok 2013 Obec/město: Dlouhá Lhota Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: (kraj a kódy) v adrese. 1234567895/0800

pro rok 2013 Obec/město: Dlouhá Lhota Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: (kraj a kódy) v adrese. 1234567895/0800 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstava kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta 2012-2015

Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta 2012-2015 Koncepce rozvoje Krajské knihovny Karlovy Vary na léta 2012-2015 vychází z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 včetně internetizace knihoven, Knihovny pro EVROPU 2020, odsouhlasené Vládou ČR

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Únor 2016 1 OBSAH: 1. Úvod..3 2. Finanční zabezpečení výkonu RF...4 3. Obsluhované knihovny. 5 4. Pracovníci vykonávající RF....6

Více

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010 Moravská galerie v Brně Husova 18 662 26 Brno Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010 V Brně dne 1.2.2011 Vypracovala: Ing. Marie Kočařová Vedoucí ekonomického oddělení Marek P o k o r n ý ředitel Moravské

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA RF 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 BŘEZEN 2013 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-190-6

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2008 V roce 2008 pracovala p. Romana Ouředníková jako knihovnice na zkrácený úvazek poté, co jí v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Studijní a informační centrum

Studijní a informační centrum Souhrnná informace o Studijním a informačním centru Studijní a informační centrum SIC řídí Ing. Daniel Novák, CSc. Na sekretariátu pracuje Jitka Schlaichertová. Na SICu pracuje v současnosti 32,43 přepočtených

Více

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2014 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více