Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb"

Transkript

1 Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 1

2 Obsah Úvod Komunitní plánování Metodologie Způsob zpracování Základní údaje Poskytovatelé sociálních služeb Územní působnost poskytovatelů Poskytované služby Údaje o registrovaných sociálních službách zaměstnanců u registrovaných služeb Cílové skupiny Uživatelé sociálních služeb Forma poskytovaných služeb Financování sociálních služeb Hlavní problémy poskytovatelů sociálních služeb Chybějící služby Rozdělení poskytovatelů dle cílových skupin Zadavatelé sociálních služeb...26 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 2

3 1 Úvod 1.1 Komunitní plánování Město Tábor rozvíjí sociální služby pro potřebné občany metodou komunitního plánování sociálních služeb. Ve vzájemné spolupráci uživatelů služeb (klientů), poskytovatelů služeb (organizací poskytujících služby) a zadavatelů služeb (město Tábor), s přihlédnutím k názoru široké veřejnosti, je vytvářen komunitní plán sociálních služeb, který obsahuje konkrétní návrhy rozvoje, podpory nebo udržení služeb vzhledem ke skutečným potřebám uživatelů. Aktuálně zpracovávaný komunitní plán navazuje na komunitní plán sociálních služeb realizovaný v letech Jedním z analytických podkladů k tvorbě komunitního plánu je zpracování přehledu a analýza potřeb poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Táboře. Cílem přehledu je získat dostatečné množství informací o aktuální situaci v oblasti sociálních služeb v Táboře na straně nabídky. Ze srovnání těchto informací s analýzou potřeb a požadavků uživatelů (strana poptávky) mohou vyplynout údaje o chybějících a potřebných službách nebo naopak o nadbytečných kapacitách poskytovatelů sociálních služeb. 1.2 Metodologie Prostředkem ke zmapování současného stavu sociálních služeb v Táboře byl dotazník mapující několik hlavních oblastí: informace o poskytovatelích sociálních služeb provozující zařízení na území města Tábora registrované a doplňkové sociální služby počty a struktura uživatelů jednotlivých služeb finanční zdroje poskytovatelů potřeby a plány poskytovatelů sociálních služeb potřeby zadavatele sociálních služeb (město Tábor) V průběhu ledna a února proběhl sběr dat mezi institucemi, které se dají rozdělit do 3 skupin: poskytovatelé registrovaných sociálních služeb poskytovatelé služeb sociálního typu (neregistrované služby, služby nesociálního charakteru, ale zaměřené na cílovou skupinu uživatelů RC Radost, ICM) ostatní organizace státní správy a samosprávy 1.3 Způsob zpracování Do vyhodnocení byly zařazeny pouze poskytovatelé provozující zařízení či poskytující služby přímo na území města Tábora, ne poskytovatelé, jejichž služby využívají občané Tábora mimo území města. Získané údaje jsou analyzovány jednak souhrnně za všechny poskytovatele, jednak pouze za registrované služby. S ohledem na metodiku komunitního plánování a rozdělení uživatelů sociálních služeb do 5 skupin, obsahuje analýza souhrnné informace o poskytovatelích sociálních služeb, kteří se převážně zaměřují na skupiny uživatelů: Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 3

4 Osoby se zdravotním postižením Senioři Děti, mládež a rodina Menšiny Osoby v nepříznivých životních situacích V roce 2006 byla při přípravě Komunitního plánu sociálních služeb v Táboře připravena Základní informace o poskytovatelích sociálních služeb a poskytovaných sociálních službách v Táboře za rok Vzhledem k tomu, že tento přehled byl vypracován před účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla struktura zpracovávaných dat a dělení služeb jiné. Proto uvádíme srovnání pouze v případech, kdy je vhodné. Zdrojem dat použitých v této analýze byli poskytovatelé sociálních služeb, jestliže se některé údaje rozchází s realitou, či zcela chybí, nenese za tento fakt odpovědnost zpracovatel. Nepřesnosti mohly vzniknout špatným pochopením či zařazením určitých údajů. Zpracování a analýzu dat provedla firma REGIO projekt, s. r. o. Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 4

5 2 Základní údaje 2.1 Poskytovatelé sociálních služeb Do analýzy je zařazeno 25 organizací poskytujících služby na území města Tábora. 14 z nich poskytuje primárně registrované sociální služby (celkem 27), 7 organizací poskytuje neregistrované služby sociálního typu či informační služby, zbylé 4 jsou příspěvkovými resp. rozpočtovými organizacemi. Z těchto organizací spadá 19 do neziskového sektoru, 6 organizací je příspěvkových či rozpočtových. V roce 2006 byly zpracovány data celkem 21 organizací, 14 z nich poskytovalo sociální služby primárně (srovnatelné s dnes registrovanými poskytovateli sociálních služeb). Organizace Adresa Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. (APLA Jižní Čechy, o.s.) Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, Pracoviště Tábor Denní a týdenní stacionář Klíček Domácí hospic Jordán, o.p.s Farní charita Tábor Fokus Tábor Fond ohrožených dětí, Pobočka Tábor G-centrum Tábor Cheiron T, o.p.s. Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. Poradenské centrum při Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR o.s. Sdružení postižené dítě o.s. Farského 887, Tábor Kvapilova 2289, Tábor Záluží 17, Tábor Žižkova 631, Tábor Klokotská 114, Tábor Mostecká 2087, Tábor Nám. Fr. Křižíka 2840, Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor Děkanská 302, Tábor Helsinská 2731, Tábor Kvapilova 2289, Tábor Třída ČSA 925, Tábor Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 5

6 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Středisko integračních aktivit a oblastní odbočka SONS Tábor Starokatolická farní obec Tábor, sociálněpastorační středisko Communio Tábor Kvapilova 2289, Tábor Žižkovo nám. 6, Tábor Poskytovatelé služeb sociálního typu a informačních služeb ARPZPD v ČR, o.s., KLUB NADĚJE Domácí péče Tereza Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Nálepky 2340, Tábor Kapitána Jaroše 2000, Tábor Rodičovské centrum Radost Kpt. Nálepky 2393, Tábor, Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor Informační centrum pro mládež Tábor o.s. Kiwanis junior klub Tábor Kvapilova 2289, Tábor Farského 887, Tábor Klokotská 100, Tábor SOANZ, o.s. Kollárova 2288, Tábor Ostatní Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor Probační a mediační služba ČR - středisko Tábor Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice Nerudova 59, pracoviště Tábor Úřad práce v Táboře Bílkova 2924, Tábor Roháčova 2614, Tábor Martina Koláře 2118, Tábor Husovo nám. 2938, Tábor 2.2 Územní působnost poskytovatelů Pouze 3 poskytovatelé uvedli, že se zaměřují výhradně na území města Tábora. Další 3 poskytovatelé na celý Jihočeský kraj. Zbylé organizace uvedli jako svou územní působnost okres Tábor. Některé organizace přesahují i do okresů Benešov, Pelhřimov, Písek, Milevsko nebo výhradně do měst a obcí Černovice, Votice. Ve srovnání s rokem 2006 zůstává územní působnost podobná, většina organizací je omezena okresem Tábor. Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 6

7 2.3 Poskytované služby Registrované sociální služby Přehled registrovaných sociálních služeb včetně doplňkových služeb, které provozují poskytovatelé v Táboře. Registrované služby Uvedené doplňkové služby 1 azylový dům pro ženy a matky s dětmi fakultativní služby: telefonické hovory, fotokopie, praní prádla, použití sušičky, prací prášek, vyklizení pokoje 3 denní stacionář integrované volnočasové aktivity; kurzy vaření, kurz břišních tanců, plavání v táborském bazénu, keramická dílna, muzikoterapie, hipoterapie, perličkové koupele, magnetoterapie a rehabilitační cvičení po dobu tří neděl, volnočasové výtvarné aktivity, sportovní činnosti a umělecké činnosti. 1 domov pro seniory _ 2 kontaktní centrum dobrovolnické centrum (dobrovolnické programy: senior, dobrovolníci v Nemocnici Tábor, dobrovolníci zdravotně postiženým spoluobčanům, našim dětem, dobrovolnictví nezaměstnaných), poradenské centrum, resocializační programy, primární prevence, program, galerie s informačním centrem 1 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež práce s romskými rodinami a dětmi předškolního věku, komunitní práce, práce s veřejností a třídními kolektivy 1 noclehárny _ 5 odborné sociální poradenství půjčovna kompenzačních pomůcek; domácí hospicová péče, dobrovolnická služba v rodinách klientů Domácího hospice; rekondiční pobyty pro osoby se zrakovým postižením, program dobrovolnictví pro osoby se zrakovým postižením 2 odlehčovací služby domácí hospicová péče, dobrovolnická služba v rodinách klientů Domácího hospice 1 osobní asistence integrované volnočasové aktivity 2 pečovatelská služba koordinace anonymních alkoholiků, křesťansko-psychologická poradna, letní tábory pro děti sociálně slabých rodin; zprostředkování tísňové péče, jídelna pro seniory, pedikúra 1 raná péče integrované volnočasové aktivity 1 sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi _ rozpočtu ČR. 7

8 3 sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením vzdělávání, letní tábory pro děti s poruchami autistického spektra; rekondiční pobyty pro osoby se zrakovým postižením, program dobrovolnictví pro osoby se zrakovým postižením; zajišťování terapií, ozdravných a rehabilitačních pobytů pro mentálně postižené děti 1 sociálně terapeutická dílna na základě dohody s ÚP: tréninková kavárna, mobilní dílna, textilní dílna, rukodělná dílna 1 sociální rehabilitace na základě dohody s ÚP: tréninková kavárna, mobilní dílna, textilní dílna, rukodělná dílna 1 týdenní stacionář kurzy vaření, kurz břišních tanců, plavání v táborském bazénu, keramická dílna, muzikoterapie, hipoterapie, perličkové koupele, magnetoterapie a rehabilitační cvičení po dobu tří neděl, volnočasové výtvarné aktivity, sportovní činnosti a umělecké činnosti. Služby sociálního typu (NNO): ošacovací a humanitární středisko - sběr a výdej okamžité materiální pomoci sociálně potřebným, nezdravotnické služby služby pro rodinu a domácnost, doprovod k lékaři, zajištění receptů od obvodního lékaře, zajištění léků a zdravotních pomůcek z lékárny, nákupy informačně poradenské služby dětem, mládeži, pracovníkům s mládeží i nejširší veřejnosti - základní sociální poradenství, služby sociální prevence, výchovné a vzdělávací činnosti, zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím a zajišťuje dostupnost informací v souladu s potřebami a požadavky klientů konání bohoslužeb (mše, křty, svatby, pohřby); setkávání seniorů, maminek, mládeže, dětí; poskytnutí jídla bezdomovcům volnočasové aktivity pro děti sdružování rodin se zdravotně postiženými dětmi bez ohledu na věk a druh postižení, volnočasové aktivity pro děti i rodiče, svépomocná rodičovská poradna program na podporu rodiny přepravní služba, drobné pochůzky v rámci přepravy (lékárna) rozpočtu ČR. 8

9 Ostatní: OSSZ oblast nemocenského a důchodového pojištění Probační a mediační služba kontrola výkonů trestů nespojených s odnětím svobody, nabízí možnost mediace mezi pachatelem a obětí trestného činu Pedagogicko-psychologická poradna pedagogicko psychologické poradenství pro děti a mládež Úřad práce výplata podpor v nezaměstnanosti a dávek SSP rozpočtu ČR. 9

10 3 Údaje o registrovaných sociálních službách 3.1 zaměstnanců u registrovaných služeb Ve 14 zařízeních poskytujících registrované sociální služby je zaměstnáno celkem 205,9 přepočtených pracovníků, z toho pracovníků v přímé péči je 134,41. Ve srovnání s rokem 2006 jde o srovnatelný stav, dle tehdejší analýzy poskytovatelů sociálních služeb pracovalo ve 14 organizacích 203 zaměstnanců. Dvě organizace uvedly, že pro svou činnost využívají práce dobrovolníků. Více dobrovolníků je zapojeno do práce organizací poskytujících služby sociálního typu. 3.2 Cílové skupiny Pro účely komunitního plánu sociálních služeb v Táboře byly klienti rozděleny do 5 cílových skupin. Přestože se některé skupiny prolínají (např. zdravotně postižení - senioři apod.), rozdělili jsme sociální služby do skupin dle převažující klientely. Nejvíce služeb (18) je věnováno zdravotně postiženým. Tři služby jsou určeny prioritně pro cílové skupiny: osoby v nepříznivé životní situaci, senioři a děti, mládež a rodina. Na poslední skupinu menšiny, není primárně zaměřena žádná z registrovaných sociálních služeb, ale aktivity Cheironu T, o. p. s., jsou na tuto skupinu zaměřeny částečně. 11,10% Struktura poskytovatelů dle cílových skupin 11,10% 11,10% 66,60% zdravotně postižení ONŽS senioři děti, mládež, rodina menšiny Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 10

11 3.3 Uživatelé sociálních služeb Přehledný obraz o registrovaných sociálních službách v Táboře a jejich klientech dává následující tabulka. Kromě 4 služeb došlo u všech služeb k meziročnímu nárůstu počtu klientů, celkem o 15 %. Nedostatečné kapacity mají v Táboře 3 služby, u domova pro seniory a odlehčovací služby se bude vlivem demografických změn tato potřeba zvyšovat. Vzhledem k nesourodým údajům, které byly za rok 2005 sebrány o počtech uživatelů sociálních služeb v Táboře, nelze je se současným stavem porovnat, ale je zřejmé, že došlo k celkovému nárůstu. klientů a kapacita registrovaných sociálních služeb v Táboře Sociální služba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi zařízení Kapacita zařízení klientů za rok 2009 klientů za rok 2010 Odmítnutí klienti za rok dětí dětí 26 Denní stacionář Domov pro seniory Kontaktní centrum Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Noclehárna Odborné sociální poradenství Odlehčovací služba Osobní asistence Pečovatelská služba Raná péče Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutická dílna Sociální rehabilitace Týdenní stacionář Celkem Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 11

12 Věkové složení Nejvíce služeb, tj. 17 z 27, se zaměřuje na věkovou kategorii dospělých (27-64 let). Těsně následují skupiny mladí dospělí (19-26 let) a mladší senioři (65-80 let), každé skupině se věnuje 16 služeb. Další věkovou kategorií jsou starší senioři (81 a více let), na které se zaměřuje 12 služeb. Dorostu (16-18 let) patří 12 služeb. Zbylé kategorie, tj. předškolní věk (0-7 let) a děti (8-15 let), mají k dispozici po 8 službách. Údaje za rok 2006 nelze srovnávat. Věkové složení uživatelů 18,39% 13,79% 19,54% 9,19% 9,19% 18,39% 11,49% 0-7 let (předškolní věk) 8-15 let (děti) let (dorost) let (mladí dospělí) let (dospělí) let (mladší senioři) 81 a více let (starší senioři) 3.4 Forma poskytovaných služeb 27 sociálních služeb je poskytováno v různých formách (v některých případech je služba poskytována jak v ambulantní tak formě). ambulantní forma pobytová forma forma Forma poskytovaných služeb 60% 40% 20% 0% 50% ambulantní služby 40% služby 10% pobytové služby Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 12

13 3.5 Financování sociálních služeb Následující tabulka ukazuje celkové náklady a především zdroje registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v Táboře. Ve srovnání 2 posledních let můžeme vidět celkové snížení nákladů, které bylo zapříčiněno výrazným snížením investic v roce 2010 (v předchozím roce měly nejvyšší investiční náklady příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář Klíček a G-centrum Tábor). Ani zvýšení mzdových nákladů v roce 2010 nekompenzovalo tento útlum investic. Za rok 2005 dosahovaly celkové náklady analyzovaných organizací 63,3 mil. Kč, což znamená téměř poloviční nárůst nákladů v roce Na straně zdrojů můžeme při srovnání posledních dvou let vidět nárůst zejména u plateb klientů, příspěvků města, darů a sbírek, a nejvíce u zdrojů EU. Naopak k poklesu došlo u státních a krajských dotací. Ve srovnání poměrného zdrojového financování v roce 2010 s rokem 2005 došlo k nárůstu státních dotací (21,5 % x 24,1 %) a především úhrad od uživatelů (24,8 % x 38,7 % ). Nejvíce se snížily příspěvky kraje a města (38,3 % x 15,3 %) a ÚP (5,5 % x 1,1 %). Jak je uvedeno v následující kapitole, největším problémem poskytovatelů sociálních služeb v Táboře je získání finančních zdrojů. Jedním z důvodů je zejména pokles veřejných financí a nutnost zvýšené úhrady od uživatelů. Financování sociálních služeb v Táboře Náklady Z toho mzdové náklady ,9 % ,6 % Z toho investiční náklady ,7 % ,9 % Ostatní náklady ,4 % ,5 % Celkové náklady % % Zdroje Státní dotace ,9 % ,1 % Příspěvky kraje ,8 % ,4 % Příspěvky města ,7 % ,9 % Zdravotní pojišťovny ,7 % ,0 % Platby klientů ,7 % ,7 % EU, Norské fondy ,8 % ,1 % Nadace ,8 % ,0 % Dotace ÚP ,1 % ,1 % Dary, sbírky ,2 % ,7 % Jiné zdroje ,2 % ,1 % Zdroje celkem: ,0 % ,0 % Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 13

14 3.6 Hlavní problémy poskytovatelů sociálních služeb Nejčastěji uváděným problémem, se kterým se poskytovatelé sociálních služeb potýkají je nedostatek financí. Konkrétněji byly uváděny např. pozdní vyplácení dotací, nemožnost využít dotace na mzdy zaměstnanců, špatná legislativa ohledně využívání Příspěvku na péči, nemožnost financování části služeb ze zdravotního pojištění, nedostatek kvalifikovaných pracovníků za dané finanční ohodnocení apod. Častým problémem pro některé poskytovatele jsou také nevyhovující prostory či celý objekt, kde organizace sídlí. Méně zmiňovanými jsou problémy související s klienty sociálních služeb jako jejich úbytek či nerovnoměrný zájem a nepřizpůsobivost. Pouze jedna organizace uvedla, že nemá žádné problémy při poskytování sociální služby. 3.7 Chybějící služby K otázce služeb, které by potřebovaly v Táboře doplnit, se vyjádřilo celkem 18 respondentů, což značí zájem poskytovatelů o sociální služby v Táboře. Následující tabulka ukazuje počty výskytů zmiňovaných chybějících služeb. Nejčastěji bylo jmenováno chráněné bydlení doplněné požadavkem na celoroční pobyt pro ZP a Azylový dům a ubytování pro ONŽS doplněné požadavkem na denní centrum pro bezdomovce. Osobní asistence byla blíže upřesněna dlouhodobý dohled nad klientem a služby pro širokou veřejnost. Chybějící služba 4 Azylový dům a ubytování pro ONŽS 4 Chráněné bydlení 3 Osobní asistence 3 Pobytové služby pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou 2 Celoroční pobyt pro zdravotně postižené 1 Respitní péče 1 Krizové centrum 1 Intervenční centrum 1 Dům na půl cesty 1 Denní centrum pro bezdomovce 1 Služby pro rodiny s dětmi 1 Občanská poradna 1 Odlehčovací služby pro zdravotně postižené 1 Jednorázová pečovatelská služba (např. donáška obědů - méně než 15 obědů) Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 14

15 4 Rozdělení poskytovatelů dle cílových skupin Organizace Registrované služby Registrované služby APLA CZP DH Jordán Fokus G-centrum sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství Kapacita zařízení 6-6- klientů za rok 2009 Osoby se zdravotním postižením klientů za rok 2010 Odmítnutí klienti za rok Územní pokrytí Jihočeský kraj _ _ okres Tábor _ 6-2- odlehčovací služby kontaktů 0 okres Tábor Otevírací doba Forma služby Věk klientů _ Po, Pá 9: , St 14:00-17: let a více let a více let Po-Pá 8: a více let sociálně terapeutická Po-Pá 8:00-16:00 ambulantní let dílna okres Tábor sociální rehabilitace Po-Pá 8:00-16:00 ambulantní let odborné sociální poradenství město Tábor Po-Pá 7:00-15: a více let rozpočtu ČR. 15

16 odlehčovací služby nepřetržitě pobytová a více let Farní charita DC pečovatelská služba :00-15:30 kontaktní centrum _ _ město Tábor _ a více let 6-81 a více let Kaňka Klíček SNN denní stacionář Po-Pá 7:00-16:00 ambulantní 2-64 let okres osobní asistence Tábor; Po-Pá 7:00-18: let Benešov, Pelhřimov raná péče denní stacionář týdenní stacionář odborné sociální poradenství okresy: Tábor, Písek, Benešov, Pelhřimov okresy: Tábor, ČB, Písek, Benešov, Pelhřimov _ okres Tábor ambulantní: Po- St 8:00-18:00, : Čt 8:00-14: let 5:45-17:00 ambulantní 5-64 let od Po 5:45 do Pá 16:30 Po, Čt, Pá 8:00-12:00, St 8:00-16:00, Út-terén pobytová 5-64 let 0-81 a více let rozpočtu ČR. 16

17 SONS SPD odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením město Tábor okres Tábor Po 7:30-11:30, 12:00-16:00 Út a St 7:30-13:30 Út a St 14:00-16:00, Čt a Pá 7:30-12:00, 12:30-16:00 13:00-18:00, nácvik praktických úkonů dle dohody ambulantní 0-81 a více let a více let let Neregistrované služby DP Tereza SOANZ služby pro rodinu a domácnost, doprovod k lékaři, zajištění receptů od obvodního lékaře, zajištění léků a zdravotních pomůcek z lékárny, nákupy přepravní služba, drobné pochůzky v rámci přepravy (lékárna) _ okres Tábor (mimo Bechyně) nepřetržitě cca 10 není evidováno nejsou okres Tábor _ rozpočtu ČR. 17

18 Osoby v nepříznivých životních situacích Organizace Registrované služby Registrované služby Kapacita zařízení klientů za rok 2009 klientů za rok 2010 Odmítnutí klienti za rok 2010 Územní pokrytí Otevírací doba Forma služby Věk klientů Communio pečovatelská služba _ a více let G-centrum Farní charita- Auritus Farní charita- DC azylový dům pro ženy a matky s dětmi matek +53 dětí 39 matek +55 dětí noclehárna přednostně okres Tábor město Tábor kontaktní centrum okres Tábor kontaktní centrum _ _ město Tábor nepřetržitě pobytová let Po-Ne 17:00-7:30 ambulantní let Po-Pá 9:00-17:00, Út, Čt, Pá do 20:00 spec. programy _ let 6-81 a více let Neregistrované služby ČČK ošacovací a humanitární středisko-sběr a výdej okamžité materiální pomoci soc. potřebným, nezdravotnické sl. _ okres Tábor _ rozpočtu ČR. 18

19 Senioři Organizace Registrované služby Registrované služby Kapacita zařízení klientů za rok 2009 klientů za rok 2010 Odmítnutí klienti za rok 2010 Územní pokrytí Otevírací doba Forma služby Věk klientů Communio pečovatelská služba - _ a více let CZP DH Jordán Fokus odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství _ _ okres Tábor _ 6-ambul., 2- odlehčovací služby 8 0 sociálně terapeutická dílna kontaktů sociální rehabilitace okres Tábor okres Tábor Po, Pá 9: , St 14:00-17:00 Po-Pá 8: Po-Pá 8:00-16:00 Po-Pá 8:00-16:00 ambulantní ambulantní a více let a více let a více let let let G-centrum denní stacionář okres Tábor 6:30-17:30 ambulantní a více let domov pro seniory přednostně okres Tábor, následně Jč kraj a ostatní nepřetržitě pobytová a více let rozpočtu ČR. 19

20 odborné sociální poradenství Po-Pá 7:00-15: a více let město Tábor odlehčovací služby nepřetržitě pobytová a více let Farní charita DC SNN SONS SPD pečovatelská služba :00-15:30 kontaktní centrum _ _ město Tábor _ odborné sociální poradenství odborné sociální poradenství sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením _ okres Tábor 40- ambulant ní, ambulant ní, město Tábor okres Tábor Po, Čt, Pá 8:00-12:00, St 8:00-16:00, Út-terén Po 7:30-11:30, 12:00-16:00 Út a St 7:30-13:30 Út a St 14:00-16:00, Čt a Pá 7:30-12:00, 12:30-16:00 13:00-18:00, nácvik praktických úkonů dle dohody ambulantní a více let 6-81 a více let 0-81 a více let 0-81 a více let a více let let rozpočtu ČR. 20

21 Neregistrované služby DP Tereza SOANZ služby pro rodinu a domácnost, doprovod k lékaři, zajištění receptů od obvodního lékaře, zajištění léků a zdravotních pomůcek z lékárny, nákupy přepravní služba, drobné pochůzky v rámci přepravy (lékárna) _ okres Tábor (mimo Bechyně) nepřetržitě cca 10 není evidováno nejsou okres Tábor _ rozpočtu ČR. 21

22 Organizace Registrované služby FOD Farní charita-dc Cheiron T Kaňka Registrované služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Kapacita zařízení klientů za rok 2009 Děti, mládež, rodina klientů za rok 2010 Odmítnutí klienti za rok kontaktní centrum _ _ nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 52- ambulant ní, ambul., Územní pokrytí okresy: Benešov, Pelhřimov, Písek, Jin. Hradec, Jihlava, Tábor město Tábor okres Tábor, Černovice Otevírací doba Forma služby Věk klientů ambulantní Po 8:00-12:, 12:30-16:30, Út-Pá 8:00-12:00, 12:30-16:30 _ 14:00-19:00, některé aktivity poskytují i mimo tyto hodiny a o víkendech 0-81 a více let 6-81 a více let 6-26 let denní stacionář okres Po-Pá 7:00-16:00 ambulantní 2-64 let Tábor; osobní asistence Benešov, Po-Pá 7:00-18: let Pelhřimov ambul: Po-St raná péče okres Tábor 8:00-18:00, : Čt 8: let 14:00 rozpočtu ČR. 22

23 SPD sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením okres Tábor 13:00-18:00, nácvik praktických úkonů dle dohody ambulantní let Neregistrované služby DP Tereza ICM služby pro rodinu a domácnost, doprovod k lékaři, zajištění receptů od obvodního lékaře, zajištění léků a zdravotních pomůcek z lékárny, nákupy informačně poradenské služby dětem, mládeži, pracovníkům s mládeží nejširší veřejnostizákladní sociální poradenství, služby sociální prevence, výchovné a vzdělávací činnosti, zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím a zajišťuje dostupnost informací v souladu s potřebami a požadavky klientů _ _ kontakty všemi způsoby kontakty všemi způsoby: okres Tábor (mimo Bechyně) 0 okres Tábor nepřetržitě Po, Út, Čt 9:00-16:00, St, Pá 9:00-14:00 rozpočtu ČR. 23

24 Kiwanis Klub Naděje RC Radost volnočasové aktivity sdružování rodin se ZP dětmi bez ohledu na věk a druh postižení, volnočasové aktivity pro děti i rodiče, svépomocná rodičovská poradna program na podporu rodiny není evidováno bez omezení 5 rodičů s dětmi _ město Tábor 35 rodin 38 rodin 0 okres Tábor _ 5860 kontaktů 661 při 5780 kontaktech 15 okres Tábor _ Po-Pá 9:00-17:00, 7:00-18:30-2x týdně+ nepravidelné přednášky, besedy, tvořivé dílny i v So rozpočtu ČR. 24

25 Menšiny Organizace Registrované služby Registrované služby Cheiron T nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kapacita zařízení klientů za rok klientů za rok Odmítnutí klienti za rok Územní pokrytí okres Tábor, Černovice Otevírací doba Forma služby Věk klientů 14:00-19:00, některé aktivity jsou poskytovány i mimo otevírací hodiny a o víkendech 6-26 let Neregistrované služby Církve rozpočtu ČR. 25

26 5 Zadavatelé sociálních služeb Jediným zadavatelem sociálních služeb na území Tábora je město Tábor. Pro účely komunitního plánování sociálních služeb je důležité především hodnocení současného stavu sociálních služeb a definování potřeb a problematických míst v poskytování sociálních služeb. Údaje byly získány z odboru sociálních věcí města Tábora. Zhodnocení kvality a kvantity sociálních služeb Převážná část obyvatelstva Tábora posuzuje stávající spektrum služeb jako poměrně dostatečné, včetně skutečnosti, že se škála obohatila i o služby speciálního charakteru, které zabezpečuje např. Domácí hospic Jordán. V rámci působnosti města se projevuje snaha po udržení a rozvoji ch, ambulantních i pobytových služeb, aktivizačních služeb a poradenských služeb. Je třeba další podpora ch a ambulantních služeb, které umožní zůstat osobám co nejdéle v domácím prostředí a zvyšovat komplexnost a provázanost jednotlivých služeb. Je třeba nadále podporovat zvyšování informovanosti obyvatel o sociálních službách. Nedostatečný rozsah a chybějící služby v Táboře domov pro seniory (G-centrum Tábor) nedostatečné kapacity: markantní převis počtu žadatelů a možností tohoto zařízení, dlouhá čekací doba chybějící sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Tábor a. s. chráněné dílny pro osoby s kombinovaným postižením, denní stacionář a respitní péče (bez omezení věkem a postižením) a chráněné bydlení pro tuto skupinu obyvatel problematika péče o osoby s indikací diagnózy demence (nedostatečná kapacita pobytové služby na našem území, odlehčovací služby pro tuto kategorii klientů) pečovatelská služba o problematika zabezpečení stravy a jejího dovozu i v rámci víkendů a svátků o poskytování služeb i v odpoledních a nočních hodinách odlehčovací služby pro seniory (tzv. přechodný pobyt) nedostatečná kapacita absence zařízení pro osoby zdravotně postižené či seniory, jejichž příjmy nedosahují dostatečné výše pro úhradu jejich pobytu a čerpání služeb v nejrůznějších pobytových zařízeních (např. přiznání invalidity bez nároku na výplatu důchodu) předmanželská a rodinná poradna - není zde podobná služba Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 26

27 Potřeby cílových skupin zdravotně postižení problémy v mobilitě a dosažitelnosti jednotlivých zařízení v Táboře, architektonické bariéry děti a mládež o u vícepočetných rodin je to cenová nákladnost účasti dětí na volnočasových aktivitách o trávení volného času např. nízkoprahové zařízení pro děti v oblasti SNL osoby v nepříznivé životní situaci o nedostatečná kapacita noclehárny (zejména v zimním období) o azylový dům s aktivizačními principy, což by umožnilo nastartovat integrační proces tohoto okruhu osob a zajistilo vyšší možnost hygienických služeb o vytváření pracovních příležitostí, zvýšení prostředků pro možnou integraci o problém poskytování zdravotnických a psychiatrických služeb (event. psychologických) Realizované projekty a podpora sociálních služeb Město Tábor realizovalo v posledních letech více investičních i neinvestičních aktivit, podporuje poskytovatele sociálních služeb jak finančně, tak nefinančně. pomoc při zajištění prostor neziskovým organizacím, snížení nákladů provozu organizace (nájemné) cca 11 smluv o výpůjčce prostor města Tábora, ve kterých se neziskové organizace nacházejí podpora financování služeb v roce 2010 podpořilo město Tábor sociální služby z těchto zdrojů: o Fond sociální města Tábora Kč o Rozvojový fond sociálních služeb Kč o Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky Kč o Aktivní granty Kč o Účelový fond protidrogové prevence Kč rozšíření odlehčovacích služeb (příspěvková org. města) zřízení krizového centra v Táboře (březen 2011) zavedení institutu veřejné služby u osob v hmotné nouzi rozšíření služeb pro děti mladšího školního věku (doučování), trávení volného času + práce s rodinami včetně romské minority zřízení Komise RM pro komunitní plánování Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 27

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Souhrnná analýza dotazníkových šetření

Souhrnná analýza dotazníkových šetření Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Souhrnná analýza dotazníkových šetření Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Usnesení RM č. 1080 / 22 / 15. Výkon opatrovnictví. Rada města Tábora

Usnesení RM č. 1080 / 22 / 15. Výkon opatrovnictví. Rada města Tábora Usnesení RM č. 1080 / 22 / 15 Výkon opatrovnictví Rada města Tábora s ch v a l u j e pověření zaměstnanců města Tábora, paní Aleny Pánové a paní Hany Musilové, zařazených v rámci Městského úřadu Tábor

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Cílové skupiny Organizace poskytující služby cílovým skupinám jsou označeny následujícími logy: Osoby se zdravotním postižením

Cílové skupiny Organizace poskytující služby cílovým skupinám jsou označeny následujícími logy: Osoby se zdravotním postižením 1. Úvod Vážení přátelé, Do rukou se vám dostává druhé vydání Adresáře poskytovatelů sociálních služeb v Táboře, které bude vaším průvodcem po organizacích, sociálních a doplňkových službách provozovaných

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Středočeského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013-2016 Akční plán pro rok 2016

Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013-2016 Akční plán pro rok 2016 2015 Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013-2016 Akční plán pro rok 2016 MAS Vltava, z.s. 2015 1 Strategická část Plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013 2016 byla aktualizována

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek Podpora KPSS Podpora KPSS ze strany vedení měst a obcí, město Otrokovice je iniciátorem rozvoje Od roku 2005

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Komise sociální V Písku dne 07.02.2014 Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Přítomni MUDr. Rudolf Tyll,

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Analýza sociálních a doprovodných služeb v regionu ORP Tábor

Analýza sociálních a doprovodných služeb v regionu ORP Tábor KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TÁBOR registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/65.00028 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více