Čechtické noviny. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí o výměře cca 30. cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2666 k.ú. Černičí o výměře cca 30. cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi,"

Transkript

1 Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7 / 2013 Pomoc po povodních Letos opět předvedla svoji sílu velká voda, která napáchala značné škody. Začali jsme přemýšlet, jak pomoci postiženým oblastem. Zvažovali jsme o finanční pomoci, pomoci materiální, pomoci prostřednictvím naší techniky.. Po zralé úvaze jsme nabídli traktor s čelním nakladačem a s doprovodem úklidové čety. Nabídku naší pomoci jsme zveřejnili prostřednictvím webových stránek Pomoc povodním. Na naši nabídku se ozvali ze Státního zámku ve Veltrusech (u Kralup nad Vltavou), který má zámecký park přímo na břehu Vltavy. V pondělí 27. června nám na týden odtahová služba Auto Pražák traktor přemístila do Veltrus. Následně odjeli i dobrovolníci, kteří se zúčastnili úklidových prací. Kromě této pomoci jsme darovali také finanční hotovost, ke které se čtyřmi tisíci připojili hasiči z Malé Paseky. Pod vedením našeho zastupitele pana Pavla Studničky, který velice obětavě pomáhal, tak jak je u něj zvykem, pracovali ještě další dobrovolníci, a to z řad studentů Jakub Slunečko, Jaroslav Nebřenský, Miroslav Nekola a Marek Březík. Všem patří veliké poděkování! Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Čechtice 2/2013 Klubovna Městyse Čechtice 1. ZM schvaluje, aby výběrové řízení na výstavbu teplovodu proběhlo jako zjednodušené řízení pro podlimitní zakázky s tím, že bude osloveno 5 firem Zakázka bude ze zákona zveřejněna na portálu zadavatele. 2. ZM schvaluje, aby výběrové řízení na výstavbu vodovodu na stavebních parcelách proběhlo jako zakázka malého rozsahu s tím, že bude osloveno 5 firem. 3. ZM schvaluje změnu vnitřní směrnici Městyse Čechtice č.1/2011 Zadávání zakázek malého rozsahu 12 odst.3zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ke změně dochází v I. a II. kategorii dle předložené přílohy. 4. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4/2013 dle předložené přílohy. 5. ZM schvaluje výstavbu dětského koutku ve výši do ,- Kč. 6. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č k.ú. Čechtice (Sudisalvice) o výměře cca 105 m 2 (dle geometrického zaměření) za cenu 70,- Kč/m 2 panu Ing. Pavlu Bílkovi, Praha. 7. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí o výměře cca 50 m 2 (dle geometrického zaměření) za cenu 70,- Kč/m 2 panu Oldřichu Šlamborovi, Čechtice. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí o výměře cca 30 m 2 (dle geometrického zaměření) za cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi, Čechtice. 9. ZM vzalo na vědomí stížnost na údajně chybné umístění studny v Paní lese. Po jednání s vodoprávním úřadem ve Vlašimi bylo zjištěno, že stížnost byla neoprávněná. Vybudování studny proběhlo dle projektu. 10. ZM vzalo na vědomí založení malé akční skupiny MAS Blaník. Do této nově vzniklé skupiny se mohou přihlásit nejen obce, ale i spolky, SDH a školy. ZM schvaluje, aby se městys Čechtice stal členem MAS Blaník o.s. 11. ZM schvaluje Účetní závěrku za rok ZM schvaluje přijetí dotace na zasíťování stavebních parcel v Čechticích. Dotace bude poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj. 13. Starosta informoval přítomné o průběhu budování vodovodní přípojky z Paní lesa. 14. V diskusi padl požadavek na umístění laviček Ve verpání u tří lip. Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Čechtice 3/2013 Hasičárna Otročice Tento program byl jednomyslně schválen. 15. ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Čechtice za rok 2012 bez výhrad. 16. ZM vzalo na vědomí, že proběhla kontrola finančního úřadu na dotaci na

2 dětské hřiště u mateřské školy a dále dotace na opravu silnic poničených přívalovými dešti. Nebyly shledány žádné nedostatky. 17. ZM schvaluje směnu pozemků PK 1178 k.ú. Jeníkov a PK p.č 1160/2 k.ú. Jeníkov dle vyvěšeného záměru mezi městysem Čechtice a panem Ladislavem Slunečkem, Jeníkov. 18. ZM schvaluje, na doporučení výběrové komise, jako zhotovitele ZTV Čechtice U Vojtěcha firmu VPK Suchý s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku a to ,- Kč bez DPH. 19. ZM schvaluje zrušení výběrového řízení na výstavbu teplovodu. Obec obdržela tři nabídky na tuto zakázku. Bohužel ve dvou nebyla nabídka kompletní a ze zákona je tedy toto výběrové řízení neplatné. ZM pověřuje starostu vyhlášením nového zjednodušeného podlimitního výběrového řízení. 20. ZM vzalo na vědomí, že byla podepsána smlouva na dodávku herních prvků na dětský koutek do Čechtic. 21. ZM vzalo na vědomí, že proběhla na hřbitově v Čechticích výstavba urnové zdi, kde je 48 urnových schránek. Starosta upozornil, že v dalších letech je třeba v rozpočtu počítat i s rozšířením hřbitova. 22. ZM schvaluje poskytnutí nového traktoru s čelním nakladačem a obsluhou a dobrovolníky na pomoc po povodních. Zároveň schvaluje finanční pomoc ve výši ,- Kč. Na naši nabídku se ozvali ze Zámku Veltrusy, kde tuto pomoc využijí v zámeckém lesoparku. 23. V bodě různé starosta informoval o téměř dokončeném vodovodu z Paní lesa. Nastaly komplikace, protože po prudkých deštích začátkem června se objevila voda i mimo studni v jejím okolí. Bude tedy nutno studnu ještě lépe izolovat, aby povrchová voda neohrožovala kvalitu vody ve studni. 24. V diskusi požádali občané Otročic, zda by byla možná výměna oken a dveří u hasičárny. A dále bylo upozorněno, že je nutná oprava dešťové kanalizace v obci Nakvasovice. Zápis z rady č. v Čechticích 1. Rada schvaluje Darovací smlouvy č. 9 12/2013 pro MŠ Čechtice. Příspěvky budou použity na pořádání dětského dne. Zápis z rady č. 8/2013 v Čechticích 2. Rada schvaluje tyto členy komise na výběr dodavatele na budování teplovodu: dva projektanti z projektové kanceláře pana ing.krejčího, František Nebřenský, ing. Jiří Šindelář a Jan Červený. 3. Rada schvaluje tyto členy komise na výběr dodavatele na budování vodovodu na stavebních parcelách: František Nebřenský, František Novotný, Jan Červený, Josef Holý a Marie Marhanová. 4. Rada schvaluje vzhledem k vysokému počtu dětí u zápisu navýšení počtu žáků v jednotlivých třídách MŠ Čechtice z 24 dětí na 28 dětí pro školní rok 2013/ Rada schvaluje přijetí paní Adamové do Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. 6. Rada schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1105/12 k.ú. Čechtice. O případném pronájmu rozhodne rada městyse. 7. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2013 dle přílohy. 8. Rada schvaluje spoluúčast při pořádání slavnostního setkání současných a bývalých zaměstnanců školy. 9. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč na pořádání Dětského dne v Otročících. Informace úřadu městyse Úspěšně skončilo výběrové řízení na stavbu vodovodu na parcelách U Vojtěcha. Řízení vyhrála firma VPK Suchý Zásmuky, která taktéž dělala kanalizaci na parcelách. Velké deště nás trochu zpozdily v dokončení a kolaudaci vodovodu z Paní lesa. Bude nutná změna jílového přetěsnění v okolí studny. Neúspěšně skončilo výběrové řízení na dodávku potrubí teplovodu. Ze třech nabídek měly dvě formální chyby a musely být vyřazeny, tudíž výběrové řízení bylo zrušeno a vypsáno nové. Z těchto důvodů dojde k posunutí termínu zahájení stavby na měsíc srpen. Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v červenci a srpnu 2013 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, V červenci a srpnu bude prodloužena prohlídka do 17 hodin, poslední prohlídka v výstava DEKORATIVNÍ KABINET: ART DECO, ETNO, ORIENTÁLNÍ A NAIVNÍ OBRAZY - Alexandra Obrovská Vernisáž 4.7. v 17 hodin. Účinkují: Eliška Průšová zpěv, Petr Zemánek kytara výstava fotografie - F L A K K I T Z B E R G E R - malba fotografie - S A D I L E K Vystavující: Pravoslav Flak, Mar n Kitzberger, Václav Sadílek. Vernisáž v 17 hodin. Hrát a zpívat bude Bedřich Ludvík - dramaturg, scénárista, režisér, spisovatel, písničkář... Výstavu uvede Petr Prchal - scénárista, režisér. Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulos - dlouhodobá výstava Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže INFORMACE STRANA 2

3 31. května se čechtická sokolovna proměnila jako každý rok v tomto období. Piráty a hledání pokladu v letošním roce vystřídala rozkvetlá louka a plno jejich obyvatel, kteří měli pro malé návštěvníky nachystané zajímavé úkoly. 120 malých broučků, mravenečků a berušek spolu s velkými prožívali veselé odpoledne plné her, tanečků a soutěží. Manželé Maršálkovi z taneční školy Salta opět rozhýbali děti i jejich rodiče na téměř 3 hodiny. Velké poděkování za zdařilou akci ke Dni dětí, která přinesla radost dětem i dospělým patří všem organizátorům, sponzorům: Stejkr spol s.r.o., ZŠ Čechtice, TJ Sokol Čechtice, Eko kama s.r.o., Autoopravna S. Krucký, MVDr. Vít Cihlář, Miloslav Šťastný, Zámečnictví M. Kamarýt, Auto Pražák, MUDr. Ivana Růžičková, Pohřební služba J. Brož, Pramen Eva Lejčková, Mars & Wrigley, pan Pišan Bohumil, Sezemský Jan, Klema Zdeněk, Suk František, Hartmann Karel, Šereda Antonín, Moravec Jan, Hájek Milan, paní Říhová Ivana, Mikéci Dana, Blažejová Majka, manželé Domasovi a Málkovi. Maminkám děkujeme za napečené dobroty a děkujeme také všem všem, kteří nám pomohli a nechtějí být jmenováni. ZD Čechtice, rodičům a všem ostatním, kteří nám s přípravou tohoto významného dne pomáhali. Budoucím prvňáčkům přejeme na jejich nové cestě mnoho úspěchů a krásných zážitků a Vám příjemně strávenou dovolenou. Třídní učitelky Markéta Mojžíšová a Petra Havlová V pátek 14. června jsme se společně s našimi budoucími prvňáčky zúčastnili pasování a hledání pokladu Dráčka Šikuláčka. Cesta byla plná různých překvapení a úkolů vedoucích k poznání, kdo stráží dráčkův poklad. U rybníka nás přepadl indiánský kmem UTA-UTA, se kterým jsme doputovali přes močály až k hledanému pokladu. Za velmi vydařenou akci děkujeme především třídním učitelkám Majdě a Petře a také ostatním, kteří jim s programem pomáhali. Děti a rodiče ze třídy dráčka Šikůláčka. Školní rok utekl jako voda a bránou naší mateřské školy se vydalo na další cestu životem dvacet čtyři budoucích prvňáčků, kterými jsou: Eliška Babková, David Burian, David Blažek, Filip Haleš, Klára Hartmannová, Tomáš Holejšovský, Ema Koutenská, Aneta Klemová, Ema Lhotková, Barbora Mikéci, Lucie Pastorková, Ondřej Pišan, Kateřina Růžková, Michaela Růžková, Adéla Smítková, Tereza Staňková, Nikola Suková, Michal Suk, Simona Šeredová, Nikola Šeredová, Karolína Škodová, Jana Vesecká, Aleš Vopálka a Tereza Vošická. Společně s dětmi, ale i jejich rodiči jsme prožili rok plný krásných okamžiků, smíchu a pohody. Po celou dobu nás na naší cestě za dobrodružstvím doprovázel dráček Šikuláček, se kterým jsme objevovali a poznávali svět. Naše putování jsme zakončili 14. června výpravou za pokladem dráčka Šikuláčka. Tímto chceme poděkovat Úřadu městyse Čechtice, Pohádka končí, život začíná Zas nám jeden příběh skončil a společně s ním i školní rok, který byl pro nás pro všechny plný poznání, radosti a spokojenosti. Hodně štěstí v nakročení do nové životní etapy přejeme našim budoucím prvňáčkům, kterými jsou: Terezka Hájková, ŠKOLKA STRANA 3

4 Společenská rubrika čechtický kostel i spousta návštěvníků z řad těch, kteří by za normálních okolností do kostela nezavítali. V průběhu programu bylo možné občerstvit se u stánků před kostelem, kde vzhledem k nepřízni počasí většina návštěvníků nepohrdla horkým nápojem. Celý program proběhl beze změn dle avizovaného programu. Velký dík patří koordinačnímu výboru, účinkujícím a přednášejícím, slečně Alžbětě Novotné za příjemné moderování programu, obci Čechtice i všem ostatním jednotlivcům, kteří se na přípravách a průběhu celé akce podíleli. V neposední řadě hlavně návštěvníkům, kterým očividně není kulturní dění v obci a ve farnosti lhostejné. -MŠ- Matěj Komínek, Eliška Šimánková, Jan Šmolík, Jan Veselý a Jan Vošický. Během celého roku jsme společně s veverkou Čiperkou rozlouskávali kouzelné oříšky, ve kterých se ukrývalo tajemství světa, stvořené nejen pro dobrodružství a příběhy. Naše putování bylo slavnostně zakončeno v pátek 21. června výpravou za posledním oříškem. Velké poděkování patří především rodičům, ZD Čechtice, Mgr. Daně Vesecké, paní Janě Šimánkové a Mirce Jarošové, studentům, žákům a všem ostatním, kteří nám s přípravou a zajištěním tohoto dne pomáhali. Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů a nových kamarádů a ostatním dětem i jejich rodičům příjemné a odpočinkové prázdniny. Třídní učitelky Ivana Fialová a Ivana Zemanová Ohlédnutí za Nocí kostelů Ani nepříliš příznivé počasí neodradilo návštěvníky Noci kostelů, v pátek v čechtickém kostele. Bez velkého přehánění se dá účast označit jako velmi slušná. Vzhledem ke kulturnímu rozměru celé akce, navštívila k radosti pořádajících Odpoledne v sobotu se v rámci tradičního pochodu Čechtická Luna konal i dětský pochod, tentokrát se nás 43 malých a velkých účastníků vydalo z čechtického náměstí hledat Vodníčka Valchovečka. Na začátku pochodu jsme si vybrali, zda se vydáme kratší 3km nebo delší 6km trasou, dostali jsme propozice na cestu a vyrazili po značené trase směrem k Jeníkovu. Své putování cestou necestou, přes lesy, pole a louky jsme si za pomocí propozic zpříjemňovali zajímavými úkoly a hrami nebo pozorováním okolí a přírodních zajímavostí. Na konci zdárného putování nás čekalo milé překvapení, u rybníka Valcha nás vítal sám Vodník Valchoveček v celé své kráse, a každého malého účastníka odměnil keramickým emblémem a pamětním listem. A protože nám počasí přálo, společně jsme u rybníka odpočívali, užívali si nejen Vodníka Valchovečka, ale i jeho rybník, her s kamarády, opékání buřtíků a mlsání dobrot z místního občerstvení. Velké poděkování tímto patří manželům Dvořákovým, a to nejen za ochotu a vstřícnost s jakou nás u nich na Valše přijali, ale hlavně velké díky za dopravu autobusem zpět do Čechtic. Unie rodičů MŠ Čechtice ŠKOLKA STRANA 4

5 Š k o l n í o k é n k o Projektový den proběhl na naší škole projektový den. Každá třída měla svůj program, ale všechny byly zaměřeny na bezpečnost na silnici i v životě. (Barbora Lohrová, 8. třída) Sebeobrany se mohli zúčastnit zájemci třídy. Pan pprap. J. Malušek všechny seznamoval se způsoby bránění, když vás někdo napadne nožem nebo střelnou zbraní. Výstava Tutanchamon, jeho hrob a poklady Třídy prvního stupně si vzaly kola a trénovaly jízdu na kole po překážkové dráze, kterou připravila paní vychovatelka Tittlová. Dramatický kroužek ZŠ Čechtice Popletená pohádka z perníkové chaloupky zájemci o historii z třídy jeli na výstavu, která se konala na výstavišti v Holešovicích v Praze. Své zážitky a poznatky někteří využili v hodinách dějepisu. (Barbora Lohrová, 8. třída) ŠKOLA STRANA 5

6 Žáci naší školy provedli vás pohádkou, možná trochu popletenou. Všichni jistě znáte chaloupku perníkovou, kde žila zlá ježibaba. A kdo ještě další? Čertík, co malé děti straší nebo je spíše k smíchu, když blešky si vyklepává z kožíšku. Potkali jsme také Cipíska, Karkulku, Smolíčka neposluchu, co otevřel Jezinkám, když prstíček si chtěly ohřát trochu. Stalo se vám, že v lese jste bloudili? Věřte, že Bludička tu vinu nese, ale v naší pohádce i strašpytel se před ní třese. Dramatický kroužek letos předvedl své představení na Dolnokralovickém festivalu a na Školní akademii. (Anna Kubíková, vedoucí dramatického kroužku) Kam kráčí deváťáci? Vojtěch Anděl Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola Pelhřimov, obor Truhlář David Babák Střední integrovaná škola technická Benešov, obor Automechanik Adam Borek Gymnázium Vlašim Tomáš Cettl Střední integrovaná škola Benešov, obor Autoelektrikář Ondřej Dvořák Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov, obor Veterinář Tomáš Faltyn Střední škola technická Praha, obor Elektrikář (silnoproud) Štěpán Fiala Obchodní akademie Vlašim, obor Cestovní ruch Vašek Kehar Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola Pelhřimov, obor Dopravní prostředky Vojtěch Krtil Střední odborné učiliště Zámek Vlašim, obor Opravář zemědělských strojů Lukáš Kubík Smíchovská střední průmyslová škola Praha, obor Informační technologie Jiří Nenáhlo Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola Pelhřimov, obor Informační technologie Vojtěch Paťha Střední průmyslová škola Vlašim, obor Strojírenství Tomáš Slunečko Střední průmyslová škola Vlašim, obor Mechatronik Lukáš Vesecký Gymnázium Vlašim Jan Vít Střední průmyslová škola Vlašim, obor Strojírenství David Vošický - Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola Pelhřimov, obor Informační technologie Tereza Balková Střední odborná škola Benešov, obor Sociální činnost Karolína Brzoňová Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava, obor Design oděvů Barbora Fialková Gymnázium Vlašim Kristýna Kopecká Střední průmyslová škola Vlašim, obor Stavebnictví Nikola Kořínková Obchodní akademie Vlašim, obor Cestovní ruch Daniela Kubálková Střední odborná škola Benešov, obor Právo a právní administrativa Štěpánka Malečková Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov, obor Chov koní a jezdectví Eliška Pitráková Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava, obor Reklamní tvorba Tereza Petržálková Střední zdravotnická škola Benešov, obor Zubní technik Karolína Voňková Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava, obor Design oděvů (Lukáš Kubík, Jiří Nenáhlo, 9. třída) Cvičení dětí - TJ Sokol Čechtice Přišel květen a s ním opět naše oblíbená soutěž, branný závod Medvědí stezkou. Pro nezasvěcené se jedná o soutěž v různých věkových kategoriích, které jsou rozdělené na dívky a chlapce, skupina vždy po 2 letech. Začínají od školáků až po dorostence. Hlídky jsou vždy po dvou závodnících. Bohužel na našem okrese se stále nekoná okresní kolo a tak naši závodníci postupovali rovnou do krajského kola, které se letos konalo v nádherné přírodě chráněné krajinné oblasti Podblanicko. Akcekrajské finále Medvědí stezkou -se konala o víkendu v rekreačním zařízení Smršťov u Louňovic. My, cvičitelé a dvě děti, jsme se zúčastnili celého víkendu, protože je pro nás jak pracovní, tak inspirující. Nejen že jsme měli velice kvalitní ubytování, ale musíme pochválit i výbornou kuchyni dvěma kuchařům, kteří se o nás perfektně starali. Zázemí splňuje náročné požadavky, možnost hřišť, velké shromažďovací plochy, parkoviště, kryté i zastřešené velké místnosti, nabízí možnosti jak pro pěkné, tak i pro deštivé počasí. Děkujeme nadšeným rodičům, kteří se domluvili a přivezli děti na závod auty, po skončení se rozjeli domů. Letos se přeboru kraje zúčastnilo celkem 48 hlídek. My jsme obsadili s pěti hlídkami 5 kategorií a musíme se pochlubit a poděkovat všem dětem-závodníkům, protože všichni se umístili na medailových místech! Kromě jediné hlídky, která už se účastnila již 4. přeboru a je velmi zkušená, ale letos neběžela díky věkové hranici společně v jedné kategorii, takže i pro ní to byl nový zážitek, se soutěžící seznamovali s průběhem a náročností závodu. Trať letos měřila necelých 5 km a měla 10 stanovišť, z toho 2 slepé kontroly, tedy bez rozhodčího. Mezi obsazené disciplíny patřily: určování azimutu, práce s buzolou, odhady vzdáleností, šifry, střelba na cíl, přírodopis, ŠKOLA STRANA 6

7 zdravověda, tábornické dovednosti, fyzická zdatnost na lanech, zeměpis, bystrá paměť. Po zpracování výsledků bylo naše nadšení a radost obrovské: 5 hlídek a 5 medailí! Kategorie: starší žáci II Martin Hyna, Adam Lupač 1. místo zlatá medaile starší žákyně II Klára Andělová, Veronika Bžochová 2. místo stříbrná medaile starší žáci I Jakub Hyna, Pavel Holejšovský 1. místo zlatá medaile starší žákyně I Adéla Broncová, Anna Čechová 3. místo bronzová medaile mladší žáci Adam Dufek, Ondřej Kamarýt 1. místo zlatá medaile Následovaly četné telefonáty a díky moderní komunikaci jsme mohli říci výborná umístění rodičům hned a opět naštěstí po společné dohodě se rozjeli rodiče spolu s dětmi zpátky do Smršťova na večerní vyhlášení výsledků. Bohužel se jedna hlídka díky další sportovní akci časově nemohla zúčastnit. Všem našim dětem srdečně gratulujeme k medailím a vítězstvím a děkujeme za vynikající reprezentaci TJ Sokol Čechtice. Také děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s dopravou a děkujeme za jejich ochotu a vstřícnost a pomoc při zajištění účasti dětí na tomto závodu. Navíc nám neskutečně přálo počasí, protože navzdory okolním dešťům, v místě konání závodu nespadla ani kapka. Přejeme dětem, aby jim vydržel elán a nadšení do dalších sportovních akcí a soutěží! Děkujeme vedení TJ Sokol Čechtice za veškerou podporu a možnost účasti tohoto hezkého i náročného závodu. Sportu zdar! MUDr. Kateřina Hynová, Jiří Hyna cvičitelé TJ Sokol Čechtice Vyhlášení vítězů mladší žáci 1. místo Adam Dufek, Ondřej Kamarýt Starší žákyně II 2.místo Klára Andělová, Veronika Bžochová - kvůli nepřítomnosti hlídky na vyhlášení vítězů přebírá cvičitelka Dr. K. Hynová Start starší žakyně I. Adéla Broncová, Anna Čechová Starší žáci II 1. místo Martin Hyna, Adam Lupač MEDVĚDÍ STEZKA STRANA 7

8 Starší žákyně II 3. místo Adéla Broncová, Anna Čechová Starší žáci I 1. místo Pavel Holejšovský, Jakub Hyna Společné foto medailistů, zleva doprava: Anna Čechová, Adéla Broncová, Adam Dufek, Adam Lupač, Ondřej Kamarýt, Martin Hyna, Jakub Hyna, Pavel Holejšovský, za nepřítomné dívky - Dr. Kateřina Hynová MEDVĚDÍ STEZKA STRANA 8

9 Oslavy 100 let TJ Sokola Čechtice V pravé poledne o poslední červnové sobotě se na hřištích místního Sokola uskutečnilo slavnostní zahájení programu projevem starosty tohoto městyse Františka Nebřenského a projevem Petra Šandy, předsedy TJ Sokol. Celá akce se konala za finančního přispění Středočeského kraje, městyse, ZD a řady sponzorů. V úvodní části se představily vlašimské mažoretky, které sklidily řadu úspěchů i na mezinárodních a evropských soutěžích. Představil je Tomáš Lichtenberg, moderátor celého programu. Po jejich vystoupení se konalo fotbalové klání mezi starými gardami Čechtic a Kondrace s výsledkem 1:4 ve prospěch hostů, kteří byli dobře dirigováni zkušenými fotbalisty Šandou, Kotorou, Linhartem a Kratochvílem. V brance vynikal nestárnoucí Antonín Macko, který kapituloval pouze jednou po hlavičce Hájka a nádherné akci Nováka a Fialky. Současně probíhal volejbalový turnaj, v němž bylo nejúspěšnější smíšené družstvo Senožat před Načeradcem a Sokolem Čechtice. Ve fotbalovém zápase žen domácí FC Panterky Čechtice prohrály s FC Vysočina Jihlava 0:9. I přes prohru se zápas více než pěti stovkám diváků líbil. Slavnostní výkop měl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. V Čechticích mám řadu přátel,a tak jsem přijal jejich pozvání a přijel sem s fotbalovým mužstvem žen dodal hejtman Běhounek. Před tímto zápasem převzala ocenění místní hráčka Iveta Filipová, druhá vícemiss fotbalistek Československa. V přestávce zápasů se představila na hřišti domácí minipřípravka. Starosta městyse a předseda místního Sokola předali pamětní listy úspěšným fotbalovým dorostencům, kteří vyhráli okresní přebor a Pohár OFS, postoupili tak do 1. A třídy KP, což je největší úspěch v historii zdejších mladíků, vedených zkušeným trenérem Jaroslavem Borkem. Pamětní medaile za aktivní práci v TJ Sokol obdrželi: Josef Fialka, Bohumil Dufek, Václav Jakl, Václav Adámek, Antonín Hájek, Jiří Říha a Jiří Anděl. Po zápase žen se představila na trávníku jedenáctka ligových internacionálů, doplněná šesti místními dorostenci proti mužstvu Čechtice A. Internacionály,hrající pod vedením Josefů Kolandy a Dufka, přijel pozdravit Jan Geleta, bývalý úspěšný fotbalový reprezentant. Zápas skončil s výsledkem 4:2 pro internacionály, když branky za ně vstřelili Šimáček dvě, Hrobský a Firický po jedné - Turek a Hanuš za domácí. V týmu internacionálů nastoupili mimo jiné Ivan Hašek, Horst Siegl, Josef Chovanec, Luboš Zákostelský, Firický... Skvěle je doplnila šestice místních úspěšných dorostenců. Druhá část dorostenců nastoupila v týmu Čechtic,vedeným trenérem Jaroslavem Borkem. Na závěr místní ženy zacvičily zumbu, což je populární novinka v oblasti fitness cvičení, spojující v sobě prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Po celou dobu i večer vyhrávala skupina Nesbend. Souběžně v místní sokolovně probíhala výstava fotografií a dochovaných materiálů TJ Sokol. Pro návštěvníky pořadatelé připravili bohaté občerstvení - grilovaný býk, prase, klobásy, jiné speciality,pivo,atd. Chci poděkovat TJ Sokol, městysu, ZD, sponzorům a všem těm, kteří se na přípravě oslav podíleli, dodal na závěr Petr Šanda, předseda TJ Sokola Čechtice. TJ SOKOL STRANA 9

10 ČECHTICKÁ LILIE Přehlídka country a folkové hudby 3. SRPNA 2013 Skupina Diogenes a T.O. Daisy Town pořádají tradiční Čechtickou lilii - přehlídku Folk & Country hudby na romantické farské zahradě v Čechticích. V průběhu přehlídky vystoupí známý písničkář ŠTĚPÁN KOJAN. Začátek je od hod. Vstupné 100,- Kč (dospělí), 50,- Kč (děti do 15 let), předškoláci zdarma Dobrá muzika, občerstvení a další servis Vás bude provázet po celou dobu akce. Poděkování při pomoci po povodni Junák svaz skautů a skautek, středisko Vlašim děkuje všem dobrovolníkům, skautům a rodičům, kteří se podíleli na pomoci při odklízení škod po povodních v Měsíčním údolí u Vlašimi. Déle bychom chtěli poděkovat ČSOP Vlašim za poskytnutí ubytovny v Parazoo zdarma v rámci popovodňové pomoci pro ubytování dobrovolníků. Všem vám patří velké díky. Anna Grubrová, Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vlašim Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci červenci 80 a více let: Bětuška Studničková Karel Slabý Marie Průšová Jana Kubíková Bohumil Kubálek Čechtice Nakvasovice Palčice Čechtice OtročicE dále blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci srpnu 80 a více let: Vlasta Košťálová Barbora Dřízhalová Milada Lejčková Čechtice Čechtice Dobříkovice Připravujeme. V sobotu 27. července od na farské zahradě Letní posezení s heligonkou Zveme všechny příznivce dobré muziky a zejména milovníky heligónek v sobotu 27. července na farskou zahradu, kde k poslechu ale možná i k tanci budou hrát heligonkáři z širšího okolí. Přijďte trochu netradičně oslavit letní čechtickou pouť. Občerstvení bude zajištěno. SPORT V sobotu 10. srpna na hřišti TJ Sokol Čechtice bude probíhat tradiční fotbalový turnaj bratří Lapáčků. Bližší informace budou upřesněny na vývěsce TJ Sokol Čechtice na budově Sokola čp. 12 v Čechticích. Národní výstava Dne 17. května se konala v Opařanech Národní výstava českého strakatého skotu, zúčastnilo se 85 krav z celé republiky - 45 ks plemene červenostrakatého a 40 ks plemene holštýnského. Z našeho chovu byly předváděny od každého plemene dvě dojnice. Nejlépe z našich se umístila na 5. místě dojnice č /921 plemene holštýnského. Poděkování patří zootechnikům a ošetřovatelům za vzornou přípravu předváděných zvířat. ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne 11.6. 2007 1. Rada Obce Čechtice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42600591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Olympijský šplh v Novém Městě nad Metují

Olympijský šplh v Novém Městě nad Metují Olympijský šplh v Novém Městě nad Metují V neděli 26. června 2011 se konal v areálu sokolovny v Novém Městě nad Metují již VII. ročník výjimečných závodů ve šplhu na čtrnáctimetrovém laně Velká cena Nového

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových výsledcích již 3. ročníku této soutěže. Na atletickém

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ

PŮLMARATON OKOLO NOVÉHO VESELÍ Oddíl atletiky TJ Sokol Nové Veselí ve spolupráci s oddílem házené TJ Sokol Nové Veselí, s Odborem všestrannosti Župy Havlíčkovy a okresní asociací Sport pro všechny pořádá 29. ročník SILNIČNÍHO BĚHU NA

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Závěrečná zpráva ze KCTM KŠS Vysočina za rok 2015

Závěrečná zpráva ze KCTM KŠS Vysočina za rok 2015 Závěrečná zpráva ze KCTM KŠS Vysočina za rok 2015 KCTM naplánovalo v roce 2015 pět víkendových soustředění. Soustředění byla určena talentům KŠS Vysočina a všem ostatním zájemcům. Průměrná účast byla 15

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Pár tréninků a pouze 14 dní na pilování formy dělilo druhé a třetí kolo soutěže STIMAX CUP 2015. V neděli 21. června 2015 se na Městský stadion v Ústí nad Labem sjeli jednotlivci z kategorie dětí a dorostu

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

ročník. Radnice Prahy 12 Přespolní běh nad Modřanskou roklí ZŠ a MŠ Smolkova Výsledky The English International School

ročník. Radnice Prahy 12 Přespolní běh nad Modřanskou roklí ZŠ a MŠ Smolkova Výsledky The English International School Strana 1/5 ZŠ a MŠ Smolkova VPraze 12 Pořadí DOROSTENCI 16-17 let - 6 000 m Ztráta Kat. Abs. St.č., jméno, ročník (97-96) Oddíl Čas Kat. Abs. 1 626, Svěchota Lukáš (1997) Spartak Praha 4 0:24:30 2 615,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 2000-2001 1 5 Košťálová Kristýna 2000 SK Slavia Praha 0:22:03 2 4 Kumstová Jana 2001 TJ Sokol Senohraby 0:24:59 TJ Sokol Senohraby 1/12 www.sose.cz Žáci a žákyně starší 2000-2001 1 3 Švejda

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně

5. Schválení záměru podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na II.etapu revitalizace zeleně Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 2.5.2013 od 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM

HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM HLINECKÉ PODZIMNÍ KRITÉRIUM LYŽAŘSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pořadatel: Klub klasického lyžování Hlinsko Datum: Místo závodu: Hlinsko - lyžařský areál KKL - Rataje Pořadatelé: Josef

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne

Usnesení Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne Z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.1.2015 : č. 2015-1-1 schvaluje program jednání č. 2015-1-2 schvaluje přijetí smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II. jihozápad

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu

Výsledková listina závodu Cena Frymburku v obřím slalomu ze dne: 01.03.2015 Přebor ČOS v obřím slalomu Obří slalom Červeňák, Olešnice v Orlických horách Kategorie: špunti dívky 1 Čtvrtečková Magdaléna 2008 OK ski Pardubice 0:20.08 0:19.47 0:39.55 2 1 Machová Veronika 2008 Sokol Nový Hrádek 0:20.63 0:20.63

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne 3.9. 2007 1. Rada vzala na vědomí návrh zástupců hasičů pana Papeže a pana Kletečky. SDH by rád rozšířil garáž pro hasičská auta. Garáž je momentálně pro vybavení

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Oficiální výsledková listina. II. závod ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje

Oficiální výsledková listina. II. závod ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje Pořadatel: Klub klasického lyžování Hlinsko Datum: 16. ledna 2010 Místo závodu: Hlinsko Lyžařský areál KKL na Ratajích Pořadatelé: Petr Svoboda ředitel

Více

Výsledková listina dětské závody

Výsledková listina dětské závody Výsledková listina dětské závody 5.7.2015 Kategorie: Děti do 3 let 50m Ročník: 2012-2015 1. 4 Jeníčková Andrea Nespery 2012 2. 3 Bureš Josef Veliš 2013 3. 5 Sedláčková Kateřina Kondrac 2012 4. 1 Sedláčková

Více

KOBRA CUP BUDO STYLES 2015

KOBRA CUP BUDO STYLES 2015 KOBRA CUP BUDO STYLES 2015 V sobotu 28. 11. 2015 proběhla v kladenské hale bios v dójó ČABB soutěž v bojových stylech. Akce byla určena především pro začátečníky a malé závodníky, kteří ještě nesplňují

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více