Čechtické noviny. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí o výměře cca 30. cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2666 k.ú. Černičí o výměře cca 30. cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi,"

Transkript

1 Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7 / 2013 Pomoc po povodních Letos opět předvedla svoji sílu velká voda, která napáchala značné škody. Začali jsme přemýšlet, jak pomoci postiženým oblastem. Zvažovali jsme o finanční pomoci, pomoci materiální, pomoci prostřednictvím naší techniky.. Po zralé úvaze jsme nabídli traktor s čelním nakladačem a s doprovodem úklidové čety. Nabídku naší pomoci jsme zveřejnili prostřednictvím webových stránek Pomoc povodním. Na naši nabídku se ozvali ze Státního zámku ve Veltrusech (u Kralup nad Vltavou), který má zámecký park přímo na břehu Vltavy. V pondělí 27. června nám na týden odtahová služba Auto Pražák traktor přemístila do Veltrus. Následně odjeli i dobrovolníci, kteří se zúčastnili úklidových prací. Kromě této pomoci jsme darovali také finanční hotovost, ke které se čtyřmi tisíci připojili hasiči z Malé Paseky. Pod vedením našeho zastupitele pana Pavla Studničky, který velice obětavě pomáhal, tak jak je u něj zvykem, pracovali ještě další dobrovolníci, a to z řad studentů Jakub Slunečko, Jaroslav Nebřenský, Miroslav Nekola a Marek Březík. Všem patří veliké poděkování! Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Čechtice 2/2013 Klubovna Městyse Čechtice 1. ZM schvaluje, aby výběrové řízení na výstavbu teplovodu proběhlo jako zjednodušené řízení pro podlimitní zakázky s tím, že bude osloveno 5 firem Zakázka bude ze zákona zveřejněna na portálu zadavatele. 2. ZM schvaluje, aby výběrové řízení na výstavbu vodovodu na stavebních parcelách proběhlo jako zakázka malého rozsahu s tím, že bude osloveno 5 firem. 3. ZM schvaluje změnu vnitřní směrnici Městyse Čechtice č.1/2011 Zadávání zakázek malého rozsahu 12 odst.3zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ke změně dochází v I. a II. kategorii dle předložené přílohy. 4. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4/2013 dle předložené přílohy. 5. ZM schvaluje výstavbu dětského koutku ve výši do ,- Kč. 6. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č k.ú. Čechtice (Sudisalvice) o výměře cca 105 m 2 (dle geometrického zaměření) za cenu 70,- Kč/m 2 panu Ing. Pavlu Bílkovi, Praha. 7. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí o výměře cca 50 m 2 (dle geometrického zaměření) za cenu 70,- Kč/m 2 panu Oldřichu Šlamborovi, Čechtice. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č k.ú. Černičí o výměře cca 30 m 2 (dle geometrického zaměření) za cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi, Čechtice. 9. ZM vzalo na vědomí stížnost na údajně chybné umístění studny v Paní lese. Po jednání s vodoprávním úřadem ve Vlašimi bylo zjištěno, že stížnost byla neoprávněná. Vybudování studny proběhlo dle projektu. 10. ZM vzalo na vědomí založení malé akční skupiny MAS Blaník. Do této nově vzniklé skupiny se mohou přihlásit nejen obce, ale i spolky, SDH a školy. ZM schvaluje, aby se městys Čechtice stal členem MAS Blaník o.s. 11. ZM schvaluje Účetní závěrku za rok ZM schvaluje přijetí dotace na zasíťování stavebních parcel v Čechticích. Dotace bude poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj. 13. Starosta informoval přítomné o průběhu budování vodovodní přípojky z Paní lesa. 14. V diskusi padl požadavek na umístění laviček Ve verpání u tří lip. Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Čechtice 3/2013 Hasičárna Otročice Tento program byl jednomyslně schválen. 15. ZM schvaluje Závěrečný účet Městyse Čechtice za rok 2012 bez výhrad. 16. ZM vzalo na vědomí, že proběhla kontrola finančního úřadu na dotaci na

2 dětské hřiště u mateřské školy a dále dotace na opravu silnic poničených přívalovými dešti. Nebyly shledány žádné nedostatky. 17. ZM schvaluje směnu pozemků PK 1178 k.ú. Jeníkov a PK p.č 1160/2 k.ú. Jeníkov dle vyvěšeného záměru mezi městysem Čechtice a panem Ladislavem Slunečkem, Jeníkov. 18. ZM schvaluje, na doporučení výběrové komise, jako zhotovitele ZTV Čechtice U Vojtěcha firmu VPK Suchý s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku a to ,- Kč bez DPH. 19. ZM schvaluje zrušení výběrového řízení na výstavbu teplovodu. Obec obdržela tři nabídky na tuto zakázku. Bohužel ve dvou nebyla nabídka kompletní a ze zákona je tedy toto výběrové řízení neplatné. ZM pověřuje starostu vyhlášením nového zjednodušeného podlimitního výběrového řízení. 20. ZM vzalo na vědomí, že byla podepsána smlouva na dodávku herních prvků na dětský koutek do Čechtic. 21. ZM vzalo na vědomí, že proběhla na hřbitově v Čechticích výstavba urnové zdi, kde je 48 urnových schránek. Starosta upozornil, že v dalších letech je třeba v rozpočtu počítat i s rozšířením hřbitova. 22. ZM schvaluje poskytnutí nového traktoru s čelním nakladačem a obsluhou a dobrovolníky na pomoc po povodních. Zároveň schvaluje finanční pomoc ve výši ,- Kč. Na naši nabídku se ozvali ze Zámku Veltrusy, kde tuto pomoc využijí v zámeckém lesoparku. 23. V bodě různé starosta informoval o téměř dokončeném vodovodu z Paní lesa. Nastaly komplikace, protože po prudkých deštích začátkem června se objevila voda i mimo studni v jejím okolí. Bude tedy nutno studnu ještě lépe izolovat, aby povrchová voda neohrožovala kvalitu vody ve studni. 24. V diskusi požádali občané Otročic, zda by byla možná výměna oken a dveří u hasičárny. A dále bylo upozorněno, že je nutná oprava dešťové kanalizace v obci Nakvasovice. Zápis z rady č. v Čechticích 1. Rada schvaluje Darovací smlouvy č. 9 12/2013 pro MŠ Čechtice. Příspěvky budou použity na pořádání dětského dne. Zápis z rady č. 8/2013 v Čechticích 2. Rada schvaluje tyto členy komise na výběr dodavatele na budování teplovodu: dva projektanti z projektové kanceláře pana ing.krejčího, František Nebřenský, ing. Jiří Šindelář a Jan Červený. 3. Rada schvaluje tyto členy komise na výběr dodavatele na budování vodovodu na stavebních parcelách: František Nebřenský, František Novotný, Jan Červený, Josef Holý a Marie Marhanová. 4. Rada schvaluje vzhledem k vysokému počtu dětí u zápisu navýšení počtu žáků v jednotlivých třídách MŠ Čechtice z 24 dětí na 28 dětí pro školní rok 2013/ Rada schvaluje přijetí paní Adamové do Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. 6. Rada schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1105/12 k.ú. Čechtice. O případném pronájmu rozhodne rada městyse. 7. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2013 dle přílohy. 8. Rada schvaluje spoluúčast při pořádání slavnostního setkání současných a bývalých zaměstnanců školy. 9. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč na pořádání Dětského dne v Otročících. Informace úřadu městyse Úspěšně skončilo výběrové řízení na stavbu vodovodu na parcelách U Vojtěcha. Řízení vyhrála firma VPK Suchý Zásmuky, která taktéž dělala kanalizaci na parcelách. Velké deště nás trochu zpozdily v dokončení a kolaudaci vodovodu z Paní lesa. Bude nutná změna jílového přetěsnění v okolí studny. Neúspěšně skončilo výběrové řízení na dodávku potrubí teplovodu. Ze třech nabídek měly dvě formální chyby a musely být vyřazeny, tudíž výběrové řízení bylo zrušeno a vypsáno nové. Z těchto důvodů dojde k posunutí termínu zahájení stavby na měsíc srpen. Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v červenci a srpnu 2013 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, V červenci a srpnu bude prodloužena prohlídka do 17 hodin, poslední prohlídka v výstava DEKORATIVNÍ KABINET: ART DECO, ETNO, ORIENTÁLNÍ A NAIVNÍ OBRAZY - Alexandra Obrovská Vernisáž 4.7. v 17 hodin. Účinkují: Eliška Průšová zpěv, Petr Zemánek kytara výstava fotografie - F L A K K I T Z B E R G E R - malba fotografie - S A D I L E K Vystavující: Pravoslav Flak, Mar n Kitzberger, Václav Sadílek. Vernisáž v 17 hodin. Hrát a zpívat bude Bedřich Ludvík - dramaturg, scénárista, režisér, spisovatel, písničkář... Výstavu uvede Petr Prchal - scénárista, režisér. Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulos - dlouhodobá výstava Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže INFORMACE STRANA 2

3 31. května se čechtická sokolovna proměnila jako každý rok v tomto období. Piráty a hledání pokladu v letošním roce vystřídala rozkvetlá louka a plno jejich obyvatel, kteří měli pro malé návštěvníky nachystané zajímavé úkoly. 120 malých broučků, mravenečků a berušek spolu s velkými prožívali veselé odpoledne plné her, tanečků a soutěží. Manželé Maršálkovi z taneční školy Salta opět rozhýbali děti i jejich rodiče na téměř 3 hodiny. Velké poděkování za zdařilou akci ke Dni dětí, která přinesla radost dětem i dospělým patří všem organizátorům, sponzorům: Stejkr spol s.r.o., ZŠ Čechtice, TJ Sokol Čechtice, Eko kama s.r.o., Autoopravna S. Krucký, MVDr. Vít Cihlář, Miloslav Šťastný, Zámečnictví M. Kamarýt, Auto Pražák, MUDr. Ivana Růžičková, Pohřební služba J. Brož, Pramen Eva Lejčková, Mars & Wrigley, pan Pišan Bohumil, Sezemský Jan, Klema Zdeněk, Suk František, Hartmann Karel, Šereda Antonín, Moravec Jan, Hájek Milan, paní Říhová Ivana, Mikéci Dana, Blažejová Majka, manželé Domasovi a Málkovi. Maminkám děkujeme za napečené dobroty a děkujeme také všem všem, kteří nám pomohli a nechtějí být jmenováni. ZD Čechtice, rodičům a všem ostatním, kteří nám s přípravou tohoto významného dne pomáhali. Budoucím prvňáčkům přejeme na jejich nové cestě mnoho úspěchů a krásných zážitků a Vám příjemně strávenou dovolenou. Třídní učitelky Markéta Mojžíšová a Petra Havlová V pátek 14. června jsme se společně s našimi budoucími prvňáčky zúčastnili pasování a hledání pokladu Dráčka Šikuláčka. Cesta byla plná různých překvapení a úkolů vedoucích k poznání, kdo stráží dráčkův poklad. U rybníka nás přepadl indiánský kmem UTA-UTA, se kterým jsme doputovali přes močály až k hledanému pokladu. Za velmi vydařenou akci děkujeme především třídním učitelkám Majdě a Petře a také ostatním, kteří jim s programem pomáhali. Děti a rodiče ze třídy dráčka Šikůláčka. Školní rok utekl jako voda a bránou naší mateřské školy se vydalo na další cestu životem dvacet čtyři budoucích prvňáčků, kterými jsou: Eliška Babková, David Burian, David Blažek, Filip Haleš, Klára Hartmannová, Tomáš Holejšovský, Ema Koutenská, Aneta Klemová, Ema Lhotková, Barbora Mikéci, Lucie Pastorková, Ondřej Pišan, Kateřina Růžková, Michaela Růžková, Adéla Smítková, Tereza Staňková, Nikola Suková, Michal Suk, Simona Šeredová, Nikola Šeredová, Karolína Škodová, Jana Vesecká, Aleš Vopálka a Tereza Vošická. Společně s dětmi, ale i jejich rodiči jsme prožili rok plný krásných okamžiků, smíchu a pohody. Po celou dobu nás na naší cestě za dobrodružstvím doprovázel dráček Šikuláček, se kterým jsme objevovali a poznávali svět. Naše putování jsme zakončili 14. června výpravou za pokladem dráčka Šikuláčka. Tímto chceme poděkovat Úřadu městyse Čechtice, Pohádka končí, život začíná Zas nám jeden příběh skončil a společně s ním i školní rok, který byl pro nás pro všechny plný poznání, radosti a spokojenosti. Hodně štěstí v nakročení do nové životní etapy přejeme našim budoucím prvňáčkům, kterými jsou: Terezka Hájková, ŠKOLKA STRANA 3

4 Společenská rubrika čechtický kostel i spousta návštěvníků z řad těch, kteří by za normálních okolností do kostela nezavítali. V průběhu programu bylo možné občerstvit se u stánků před kostelem, kde vzhledem k nepřízni počasí většina návštěvníků nepohrdla horkým nápojem. Celý program proběhl beze změn dle avizovaného programu. Velký dík patří koordinačnímu výboru, účinkujícím a přednášejícím, slečně Alžbětě Novotné za příjemné moderování programu, obci Čechtice i všem ostatním jednotlivcům, kteří se na přípravách a průběhu celé akce podíleli. V neposední řadě hlavně návštěvníkům, kterým očividně není kulturní dění v obci a ve farnosti lhostejné. -MŠ- Matěj Komínek, Eliška Šimánková, Jan Šmolík, Jan Veselý a Jan Vošický. Během celého roku jsme společně s veverkou Čiperkou rozlouskávali kouzelné oříšky, ve kterých se ukrývalo tajemství světa, stvořené nejen pro dobrodružství a příběhy. Naše putování bylo slavnostně zakončeno v pátek 21. června výpravou za posledním oříškem. Velké poděkování patří především rodičům, ZD Čechtice, Mgr. Daně Vesecké, paní Janě Šimánkové a Mirce Jarošové, studentům, žákům a všem ostatním, kteří nám s přípravou a zajištěním tohoto dne pomáhali. Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů a nových kamarádů a ostatním dětem i jejich rodičům příjemné a odpočinkové prázdniny. Třídní učitelky Ivana Fialová a Ivana Zemanová Ohlédnutí za Nocí kostelů Ani nepříliš příznivé počasí neodradilo návštěvníky Noci kostelů, v pátek v čechtickém kostele. Bez velkého přehánění se dá účast označit jako velmi slušná. Vzhledem ke kulturnímu rozměru celé akce, navštívila k radosti pořádajících Odpoledne v sobotu se v rámci tradičního pochodu Čechtická Luna konal i dětský pochod, tentokrát se nás 43 malých a velkých účastníků vydalo z čechtického náměstí hledat Vodníčka Valchovečka. Na začátku pochodu jsme si vybrali, zda se vydáme kratší 3km nebo delší 6km trasou, dostali jsme propozice na cestu a vyrazili po značené trase směrem k Jeníkovu. Své putování cestou necestou, přes lesy, pole a louky jsme si za pomocí propozic zpříjemňovali zajímavými úkoly a hrami nebo pozorováním okolí a přírodních zajímavostí. Na konci zdárného putování nás čekalo milé překvapení, u rybníka Valcha nás vítal sám Vodník Valchoveček v celé své kráse, a každého malého účastníka odměnil keramickým emblémem a pamětním listem. A protože nám počasí přálo, společně jsme u rybníka odpočívali, užívali si nejen Vodníka Valchovečka, ale i jeho rybník, her s kamarády, opékání buřtíků a mlsání dobrot z místního občerstvení. Velké poděkování tímto patří manželům Dvořákovým, a to nejen za ochotu a vstřícnost s jakou nás u nich na Valše přijali, ale hlavně velké díky za dopravu autobusem zpět do Čechtic. Unie rodičů MŠ Čechtice ŠKOLKA STRANA 4

5 Š k o l n í o k é n k o Projektový den proběhl na naší škole projektový den. Každá třída měla svůj program, ale všechny byly zaměřeny na bezpečnost na silnici i v životě. (Barbora Lohrová, 8. třída) Sebeobrany se mohli zúčastnit zájemci třídy. Pan pprap. J. Malušek všechny seznamoval se způsoby bránění, když vás někdo napadne nožem nebo střelnou zbraní. Výstava Tutanchamon, jeho hrob a poklady Třídy prvního stupně si vzaly kola a trénovaly jízdu na kole po překážkové dráze, kterou připravila paní vychovatelka Tittlová. Dramatický kroužek ZŠ Čechtice Popletená pohádka z perníkové chaloupky zájemci o historii z třídy jeli na výstavu, která se konala na výstavišti v Holešovicích v Praze. Své zážitky a poznatky někteří využili v hodinách dějepisu. (Barbora Lohrová, 8. třída) ŠKOLA STRANA 5

6 Žáci naší školy provedli vás pohádkou, možná trochu popletenou. Všichni jistě znáte chaloupku perníkovou, kde žila zlá ježibaba. A kdo ještě další? Čertík, co malé děti straší nebo je spíše k smíchu, když blešky si vyklepává z kožíšku. Potkali jsme také Cipíska, Karkulku, Smolíčka neposluchu, co otevřel Jezinkám, když prstíček si chtěly ohřát trochu. Stalo se vám, že v lese jste bloudili? Věřte, že Bludička tu vinu nese, ale v naší pohádce i strašpytel se před ní třese. Dramatický kroužek letos předvedl své představení na Dolnokralovickém festivalu a na Školní akademii. (Anna Kubíková, vedoucí dramatického kroužku) Kam kráčí deváťáci? Vojtěch Anděl Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola Pelhřimov, obor Truhlář David Babák Střední integrovaná škola technická Benešov, obor Automechanik Adam Borek Gymnázium Vlašim Tomáš Cettl Střední integrovaná škola Benešov, obor Autoelektrikář Ondřej Dvořák Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov, obor Veterinář Tomáš Faltyn Střední škola technická Praha, obor Elektrikář (silnoproud) Štěpán Fiala Obchodní akademie Vlašim, obor Cestovní ruch Vašek Kehar Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola Pelhřimov, obor Dopravní prostředky Vojtěch Krtil Střední odborné učiliště Zámek Vlašim, obor Opravář zemědělských strojů Lukáš Kubík Smíchovská střední průmyslová škola Praha, obor Informační technologie Jiří Nenáhlo Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola Pelhřimov, obor Informační technologie Vojtěch Paťha Střední průmyslová škola Vlašim, obor Strojírenství Tomáš Slunečko Střední průmyslová škola Vlašim, obor Mechatronik Lukáš Vesecký Gymnázium Vlašim Jan Vít Střední průmyslová škola Vlašim, obor Strojírenství David Vošický - Střední odborné učiliště a Střední průmyslová škola Pelhřimov, obor Informační technologie Tereza Balková Střední odborná škola Benešov, obor Sociální činnost Karolína Brzoňová Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava, obor Design oděvů Barbora Fialková Gymnázium Vlašim Kristýna Kopecká Střední průmyslová škola Vlašim, obor Stavebnictví Nikola Kořínková Obchodní akademie Vlašim, obor Cestovní ruch Daniela Kubálková Střední odborná škola Benešov, obor Právo a právní administrativa Štěpánka Malečková Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov, obor Chov koní a jezdectví Eliška Pitráková Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava, obor Reklamní tvorba Tereza Petržálková Střední zdravotnická škola Benešov, obor Zubní technik Karolína Voňková Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava, obor Design oděvů (Lukáš Kubík, Jiří Nenáhlo, 9. třída) Cvičení dětí - TJ Sokol Čechtice Přišel květen a s ním opět naše oblíbená soutěž, branný závod Medvědí stezkou. Pro nezasvěcené se jedná o soutěž v různých věkových kategoriích, které jsou rozdělené na dívky a chlapce, skupina vždy po 2 letech. Začínají od školáků až po dorostence. Hlídky jsou vždy po dvou závodnících. Bohužel na našem okrese se stále nekoná okresní kolo a tak naši závodníci postupovali rovnou do krajského kola, které se letos konalo v nádherné přírodě chráněné krajinné oblasti Podblanicko. Akcekrajské finále Medvědí stezkou -se konala o víkendu v rekreačním zařízení Smršťov u Louňovic. My, cvičitelé a dvě děti, jsme se zúčastnili celého víkendu, protože je pro nás jak pracovní, tak inspirující. Nejen že jsme měli velice kvalitní ubytování, ale musíme pochválit i výbornou kuchyni dvěma kuchařům, kteří se o nás perfektně starali. Zázemí splňuje náročné požadavky, možnost hřišť, velké shromažďovací plochy, parkoviště, kryté i zastřešené velké místnosti, nabízí možnosti jak pro pěkné, tak i pro deštivé počasí. Děkujeme nadšeným rodičům, kteří se domluvili a přivezli děti na závod auty, po skončení se rozjeli domů. Letos se přeboru kraje zúčastnilo celkem 48 hlídek. My jsme obsadili s pěti hlídkami 5 kategorií a musíme se pochlubit a poděkovat všem dětem-závodníkům, protože všichni se umístili na medailových místech! Kromě jediné hlídky, která už se účastnila již 4. přeboru a je velmi zkušená, ale letos neběžela díky věkové hranici společně v jedné kategorii, takže i pro ní to byl nový zážitek, se soutěžící seznamovali s průběhem a náročností závodu. Trať letos měřila necelých 5 km a měla 10 stanovišť, z toho 2 slepé kontroly, tedy bez rozhodčího. Mezi obsazené disciplíny patřily: určování azimutu, práce s buzolou, odhady vzdáleností, šifry, střelba na cíl, přírodopis, ŠKOLA STRANA 6

7 zdravověda, tábornické dovednosti, fyzická zdatnost na lanech, zeměpis, bystrá paměť. Po zpracování výsledků bylo naše nadšení a radost obrovské: 5 hlídek a 5 medailí! Kategorie: starší žáci II Martin Hyna, Adam Lupač 1. místo zlatá medaile starší žákyně II Klára Andělová, Veronika Bžochová 2. místo stříbrná medaile starší žáci I Jakub Hyna, Pavel Holejšovský 1. místo zlatá medaile starší žákyně I Adéla Broncová, Anna Čechová 3. místo bronzová medaile mladší žáci Adam Dufek, Ondřej Kamarýt 1. místo zlatá medaile Následovaly četné telefonáty a díky moderní komunikaci jsme mohli říci výborná umístění rodičům hned a opět naštěstí po společné dohodě se rozjeli rodiče spolu s dětmi zpátky do Smršťova na večerní vyhlášení výsledků. Bohužel se jedna hlídka díky další sportovní akci časově nemohla zúčastnit. Všem našim dětem srdečně gratulujeme k medailím a vítězstvím a děkujeme za vynikající reprezentaci TJ Sokol Čechtice. Také děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s dopravou a děkujeme za jejich ochotu a vstřícnost a pomoc při zajištění účasti dětí na tomto závodu. Navíc nám neskutečně přálo počasí, protože navzdory okolním dešťům, v místě konání závodu nespadla ani kapka. Přejeme dětem, aby jim vydržel elán a nadšení do dalších sportovních akcí a soutěží! Děkujeme vedení TJ Sokol Čechtice za veškerou podporu a možnost účasti tohoto hezkého i náročného závodu. Sportu zdar! MUDr. Kateřina Hynová, Jiří Hyna cvičitelé TJ Sokol Čechtice Vyhlášení vítězů mladší žáci 1. místo Adam Dufek, Ondřej Kamarýt Starší žákyně II 2.místo Klára Andělová, Veronika Bžochová - kvůli nepřítomnosti hlídky na vyhlášení vítězů přebírá cvičitelka Dr. K. Hynová Start starší žakyně I. Adéla Broncová, Anna Čechová Starší žáci II 1. místo Martin Hyna, Adam Lupač MEDVĚDÍ STEZKA STRANA 7

8 Starší žákyně II 3. místo Adéla Broncová, Anna Čechová Starší žáci I 1. místo Pavel Holejšovský, Jakub Hyna Společné foto medailistů, zleva doprava: Anna Čechová, Adéla Broncová, Adam Dufek, Adam Lupač, Ondřej Kamarýt, Martin Hyna, Jakub Hyna, Pavel Holejšovský, za nepřítomné dívky - Dr. Kateřina Hynová MEDVĚDÍ STEZKA STRANA 8

9 Oslavy 100 let TJ Sokola Čechtice V pravé poledne o poslední červnové sobotě se na hřištích místního Sokola uskutečnilo slavnostní zahájení programu projevem starosty tohoto městyse Františka Nebřenského a projevem Petra Šandy, předsedy TJ Sokol. Celá akce se konala za finančního přispění Středočeského kraje, městyse, ZD a řady sponzorů. V úvodní části se představily vlašimské mažoretky, které sklidily řadu úspěchů i na mezinárodních a evropských soutěžích. Představil je Tomáš Lichtenberg, moderátor celého programu. Po jejich vystoupení se konalo fotbalové klání mezi starými gardami Čechtic a Kondrace s výsledkem 1:4 ve prospěch hostů, kteří byli dobře dirigováni zkušenými fotbalisty Šandou, Kotorou, Linhartem a Kratochvílem. V brance vynikal nestárnoucí Antonín Macko, který kapituloval pouze jednou po hlavičce Hájka a nádherné akci Nováka a Fialky. Současně probíhal volejbalový turnaj, v němž bylo nejúspěšnější smíšené družstvo Senožat před Načeradcem a Sokolem Čechtice. Ve fotbalovém zápase žen domácí FC Panterky Čechtice prohrály s FC Vysočina Jihlava 0:9. I přes prohru se zápas více než pěti stovkám diváků líbil. Slavnostní výkop měl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. V Čechticích mám řadu přátel,a tak jsem přijal jejich pozvání a přijel sem s fotbalovým mužstvem žen dodal hejtman Běhounek. Před tímto zápasem převzala ocenění místní hráčka Iveta Filipová, druhá vícemiss fotbalistek Československa. V přestávce zápasů se představila na hřišti domácí minipřípravka. Starosta městyse a předseda místního Sokola předali pamětní listy úspěšným fotbalovým dorostencům, kteří vyhráli okresní přebor a Pohár OFS, postoupili tak do 1. A třídy KP, což je největší úspěch v historii zdejších mladíků, vedených zkušeným trenérem Jaroslavem Borkem. Pamětní medaile za aktivní práci v TJ Sokol obdrželi: Josef Fialka, Bohumil Dufek, Václav Jakl, Václav Adámek, Antonín Hájek, Jiří Říha a Jiří Anděl. Po zápase žen se představila na trávníku jedenáctka ligových internacionálů, doplněná šesti místními dorostenci proti mužstvu Čechtice A. Internacionály,hrající pod vedením Josefů Kolandy a Dufka, přijel pozdravit Jan Geleta, bývalý úspěšný fotbalový reprezentant. Zápas skončil s výsledkem 4:2 pro internacionály, když branky za ně vstřelili Šimáček dvě, Hrobský a Firický po jedné - Turek a Hanuš za domácí. V týmu internacionálů nastoupili mimo jiné Ivan Hašek, Horst Siegl, Josef Chovanec, Luboš Zákostelský, Firický... Skvěle je doplnila šestice místních úspěšných dorostenců. Druhá část dorostenců nastoupila v týmu Čechtic,vedeným trenérem Jaroslavem Borkem. Na závěr místní ženy zacvičily zumbu, což je populární novinka v oblasti fitness cvičení, spojující v sobě prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Po celou dobu i večer vyhrávala skupina Nesbend. Souběžně v místní sokolovně probíhala výstava fotografií a dochovaných materiálů TJ Sokol. Pro návštěvníky pořadatelé připravili bohaté občerstvení - grilovaný býk, prase, klobásy, jiné speciality,pivo,atd. Chci poděkovat TJ Sokol, městysu, ZD, sponzorům a všem těm, kteří se na přípravě oslav podíleli, dodal na závěr Petr Šanda, předseda TJ Sokola Čechtice. TJ SOKOL STRANA 9

10 ČECHTICKÁ LILIE Přehlídka country a folkové hudby 3. SRPNA 2013 Skupina Diogenes a T.O. Daisy Town pořádají tradiční Čechtickou lilii - přehlídku Folk & Country hudby na romantické farské zahradě v Čechticích. V průběhu přehlídky vystoupí známý písničkář ŠTĚPÁN KOJAN. Začátek je od hod. Vstupné 100,- Kč (dospělí), 50,- Kč (děti do 15 let), předškoláci zdarma Dobrá muzika, občerstvení a další servis Vás bude provázet po celou dobu akce. Poděkování při pomoci po povodni Junák svaz skautů a skautek, středisko Vlašim děkuje všem dobrovolníkům, skautům a rodičům, kteří se podíleli na pomoci při odklízení škod po povodních v Měsíčním údolí u Vlašimi. Déle bychom chtěli poděkovat ČSOP Vlašim za poskytnutí ubytovny v Parazoo zdarma v rámci popovodňové pomoci pro ubytování dobrovolníků. Všem vám patří velké díky. Anna Grubrová, Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vlašim Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci červenci 80 a více let: Bětuška Studničková Karel Slabý Marie Průšová Jana Kubíková Bohumil Kubálek Čechtice Nakvasovice Palčice Čechtice OtročicE dále blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci srpnu 80 a více let: Vlasta Košťálová Barbora Dřízhalová Milada Lejčková Čechtice Čechtice Dobříkovice Připravujeme. V sobotu 27. července od na farské zahradě Letní posezení s heligonkou Zveme všechny příznivce dobré muziky a zejména milovníky heligónek v sobotu 27. července na farskou zahradu, kde k poslechu ale možná i k tanci budou hrát heligonkáři z širšího okolí. Přijďte trochu netradičně oslavit letní čechtickou pouť. Občerstvení bude zajištěno. SPORT V sobotu 10. srpna na hřišti TJ Sokol Čechtice bude probíhat tradiční fotbalový turnaj bratří Lapáčků. Bližší informace budou upřesněny na vývěsce TJ Sokol Čechtice na budově Sokola čp. 12 v Čechticích. Národní výstava Dne 17. května se konala v Opařanech Národní výstava českého strakatého skotu, zúčastnilo se 85 krav z celé republiky - 45 ks plemene červenostrakatého a 40 ks plemene holštýnského. Z našeho chovu byly předváděny od každého plemene dvě dojnice. Nejlépe z našich se umístila na 5. místě dojnice č /921 plemene holštýnského. Poděkování patří zootechnikům a ošetřovatelům za vzornou přípravu předváděných zvířat. ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7-8/2011 NOVINY Zápis z rady č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 1. Rada navrhuje ke schválení zastupitelstvu stanovení dvousložkového vodného. 2. Rada vzala na

Více

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem,

Více

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA ČERVENEC-SRPEN 2014 ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA Strana ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA červenec-srpen 2014 FOTO MĚSÍCE Vážení čtenáři! Taky Vám tak příšerně rychle utekl měsíc červen? Ten měsíc, který mám nejraději, protože

Více

MIKRO REGION. Janovické posvícení

MIKRO REGION. Janovické posvícení MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Úvodní slovo ZÁŘÍ 201 3 Janovické posvícení V sobotu 31. srpna ožilo náměstí

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

Oprava varhan v kapli sv. Anny v Lubné Chcete-li přispět na opravu varhan, můžete peníze darovat nejpozději do 31. 8. 2011:

Oprava varhan v kapli sv. Anny v Lubné Chcete-li přispět na opravu varhan, můžete peníze darovat nejpozději do 31. 8. 2011: Z OBSAHU: OBECNÍ ÚŘAD 1 INFORMACE O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 15 MATEŘSKÁ ŠKOLA 17 ZE ŽIVOTA DPS 18 PROGRAM KINA 19 FOTOOKÉNKO LUBENSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 20 SPOLEČENSKÁ

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté

Školní akademie ERVENEC2009 Z OBSAHU: 6 Slovo starosty 12 Košt slivovice 14 Pohádka 2009 16 Setkání seniorů 18 Akce LMK 19 Mladí biatlonisté 57 ERVENEC2009 Školní akademie Vážení rodiče, milí hosté! Přejeme Vám jménem všech účinkujících dobrý večer a vítáme Vás na dnešní Akademii, kterou budou slovem provázet Anna Strašáková a David Prechtl.

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

NOVINY ČECHTICKÉ. Informace úřadu městyse Čechtice Zápis z rady č. 6/2011 v Čechticích dne 4.4. 2011 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 6/2011

NOVINY ČECHTICKÉ. Informace úřadu městyse Čechtice Zápis z rady č. 6/2011 v Čechticích dne 4.4. 2011 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 6/2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 6/2011 NOVINY Informace úřadu městyse Zápis z rady č. 6/2011 v Čechticích dne 4.4. 2011 1. Rada vzala na vědomí informace pana starosty o poničení obecní cesty na

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více