Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel , tel./fax Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 V Prostějově dne RNDr. Ing. Rostislav Halaš ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne

2 Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále na základě 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah 1. Základní údaje o škole str Charakteristika školy str Přehled oborů vzdělávání str Rámcový popis personálního zabezpečení str Údaje o zápisu k povinné školní docházce str Údaje o přijímacím řízení na RG str Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na SŠ a VŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání na ZŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání na RG str Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů str Výchovné poradenství str Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Výsledky soutěží str Zájmové kroužky str Základní údaje o hospodaření školy str Provedené kontroly ve šk. roce 2014/2015 str Údaje o předložených a školou realizovaných projektech str Zhodnocení činnosti školní družiny str Hodnocení práce školní jídelny str Spolupráce s odborovou organizací str Spolupráce s Klubem přátel školy str Závěrečné shrnutí str. 46 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy dle zřizovací listiny: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Sídlo školy: Prostějov, Studentská ul. 2 Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo: Zřizovatel školy: Město Prostějov, sídlo zřizovatele Prostějov, nám. T. G. Masaryka Vedení školy: Ředitel školy: RNDr. Ing. Rostislav Halaš Zástupce statutárního orgánu a zástupce pro RG: RNDr. Petr Janeček Zástupce pro ZŠ: Mgr. Pavlína Hemerková Rada školy: Zástupci zřizovatele Bc. Pavel Smetana Lukáš Andrýsek Ing. Radek Zacpal Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jana Buršová Mgr. Jana Klíčová Mgr. Ivana Opálková Zákonní zástupci žáků Mgr. Petr Májek Ing. Milan Varmus Helena Burešová 3

4 Škola má tyto součásti: Základní škola 1. a 2. stupeň IZO Reálné gymnázium IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Kontakty: Telefon: , tel./fax Webové stránky: 4

5 2. Charakteristika školy Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova je jedním právním subjektem spojujícím dva typy škol, a to školu základní a střední. Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky. V 7. ročníku ZŠ jsou 3 paralelní třídy, ve všech ostatních ročnících jsou dvě paralelní třídy. Reálné gymnázium má dva studijní obory čtyřleté denní studium a šestileté denní studium, vždy jednu třídu v ročníku. Škola se nachází v klidném a bezpečném prostředí, nedaleko centra a v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy. Vybavení školy: zcela nové rekonstruované odborné učebny fyziky, chemie a biologie s interaktivními tabulemi, přístupem na internet a novým vybavením nová chemická laboratoř multimediální učebna se 30 PC napojenými na internet učebny výpočetní techniky třídy na I. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi kmenové učebny na II. stupni ZŠ jsou vybaveny PC a dataprojektory respirium - víceúčelový prostor pro pořádání přednášek a výstav sportovní hala s tribunou pro 400 diváků, tělocvična se zrcadlovou stěnou atletický stadion, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem na házenou, odbíjenou a tenis, beachvolejbalové hřiště žákovská knihovna a studovna s přístupem na internet keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem školní jídelna s kuchyní bufet v areálu školy bezbariérový přístup Na škole proběhly následující větší opravy: přemístěna posilovna do nových upravených prostor v tělocvičně šatní skříňky provedena výměna skříněk II. stupně ZŠ a RG. Skříňky splňují náročné hygienické podmínky a poskytují žákům větší prostor pro uložení osobních věcí. opravy žaluzií ve většině tříd voda, odpady, nové PVC v učebnách B03, B13, B23 výměna střešních oken v herně ŠD oprava příjezdové komunikace k parkovišti řešení porevizních závad Hasičský záchranný sbor. Nákup 22 ks hasicích přístrojů, výměna 2 protipožárních dveří. Jednání se stavebním úřadem schválena žádost o změnu užívání prostor v družině. 5

6 3. Přehled oborů vzdělání Kód Název oboru Ukončení Forma studia Druh studia oboru studia C/01 Základní škola denní Základní K/ K/61 Gymnázium čtyřleté Gymnázium šestileté maturita denní Úplné střední všeobecné maturita denní Úplné střední všeobecné 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve škole je zaměstnáno celkem 89 zaměstnanců, z toho 65 pedagogických a 24 nepedagogických pracovníků. Lze konstatovat, že pedagogická a odborná způsobilost dosahuje 100 %. Základním kritériem při přidělování úvazků učitelům je jejich odbornost. Sbor zaměstnanců školy je stabilní, to zajišťuje kontinuitu výuky i nepedagogických činností. Změny v pedagogickém sboru nastaly především z důvodu odchodu na rodičovskou dovolenou, návratu z rodičovské dovolené nebo odchodu do důchodu. Škola má uzavřeny dvě smlouvy s Úřadem práce. Na tomto základě zaměstnává od pracovníka na pozici uklízeči a pomocníci. Úřad práce měsíčně škole hradí mzdové náklady ve výši Kč. Za 18 měsíců tak škola získá celkem na mzdové prostředky Kč. Přijatý pracovník je k dispozici školníkovi. Díky jeho aktivní práci (8 hod. denně) škola šetří nemalé finanční prostředky zřizovatele, které by musela zaplatit externím firmám (pracovník je vyučený a vykonává také odborné řemeslné práce). Smlouva byla prodloužena do října Škola uzavřela novou smlouvu s Úřadem práce, na jejímž základě ÚP zafinancoval jednu kuchařku ve školní jídelně v rámci projektu Harmonizace zaměstnání a rodiny. Jde o částku Kč měsíčně po dobu 11 měsíců, celkem Kč. Ve školním roce 2014/2015 působila ve škole asistentka pro výuku anglického jazyka Trishia Mudd. Naše škola byla vybrána ve výběrovém řízení z více než 100 účastníků. Asistentka byla finančně zajištěna Fullbrightovou nadací. Trishia Mudd pochází z Cincinnati, Ohio, USA. Hlavním přínosem jejího působení bylo prolomení bariér v komunikaci v anglickém jazyce, které jsou tak typické pro studenty v ČR. Je třeba zbavit studenty ostychu mluvit anglicky i přesto, že si nejsou jisti svou gramatikou. Důležité je dosáhnout rychlé odezvy v konverzaci tak, aby obě diskutující osoby správně pochopily obsah konverzace. 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníků základní školy proběhl na naší škole v pátek 6. února K zápisu se dostavilo celkem 83 dětí, z toho 47 dívek a 36 chlapců. Vzhledem ke kapacitě dvou otevíraných prvních tříd jsme museli odmítnout 13 dětí, které nastoupí na jinou základní školu. Dalším dětem po kladném vyřízení žádosti o odklad školní docházky byl udělen odklad povinné školní docházky na jeden školní rok. 6

7 6. Údaje o přijímacím řízení na RG Přijímací řízení šestileté studium K přijímacím zkouškám se přihlásilo 94 žáků, bez přijímacích zkoušek nebyl přijat nikdo. Na základě vyjádření PPP byla dvěma uchazečům prodloužena doba na vypracování testů. V řádném termínu I. kola bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 27 žáků, jeden uchazeč prostřednictvím svého zákonného zástupce zápis dodatečně zrušil a zápisový lístek stáhl zpět po přijetí na jinou školu na základě odvolání proti nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podalo 16 uchazečů. Ředitel školy přijal v rámci odvolání 4 žáky dle pořadí, čímž naplnil počet přijatých žáků na 30. Všichni žáci odevzdali zápisový lístek. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn žádný závažný důvod pro odvolání zbylých žáků a jediným kritériem bylo tak pořadí, ředitel školy neponechal již žádné místo pro další žáky. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. Přijímací řízení čtyřleté studium K přijímacím zkouškám se přihlásilo 61 žáků. Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky splnilo 27 žáků. Přijímací zkoušky tedy konalo 34 žáků. V řádném termínu I. kola bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 19 žáků, jedna uchazečka prostřednictvím svého zákonného zástupce zápis dodatečně zrušila a zápisový lístek stáhla zpět po přijetí na jinou školu na základě odvolání proti nepřijetí. Ředitel školy přijal v rámci odvolání 14 žáků dle pořadí, z nichž 12 odevzdalo v zákonné lhůtě zápisový lístek. Tím se naplnil počet přijatých žáků na 30. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. Výsledkové listiny byly vyvěšeny v 12:00 hodin na úřední desce školy a na internetových stránkách školy. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si převzali zákonní zástupci v kanceláři školy nebo jim bylo zasláno poštou. Veškerá dokumentace přijímacího řízení je archivována. 7. Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na SŠ a VŠ Přijímací řízení na střední školy Přijímací řízení na osmileté gymnázium Z celkového počtu 57 žáků 5. tříd ZŠ bylo přijato 9 žáků, tj. 15,79 %. Přijímací řízení na šestileté gymnázium Z celkového počtu 77 žáků 7. tříd ZŠ bylo přijato 12, tj. 15,58 %. Přijímací řízení na čtyřleté gymnázium Z celkového počtu 50 žáků 9. tříd ZŠ bylo přijato 9 žáků, tj. 18 %. Přijímací řízení na SOŠ Z celkového počtu 50 žáků přijato 31 žáků, tj. 62 %. Přijímací řízení na SOU Z celkového počtu 50 žáků přijato 10 žáků, tj. 20 %. 7

8 Přijímací řízení na vysoké školy University of South Wales 2% Mendlova Brno 5% UTB Zlín 9% ČVUT 7% MU Brno 7% Přijetí podle univerzit Ostavská univerzita 7% VUT Brno 30% UPOL 33% UPOL ČVUT Ostavská univerzita VUT Brno UTB Zlín University of South Wales MU Brno Mendlova Brno Lékařstvé, fyzioterapie 7% Ekonomie,bankovnictv í 7% Zemědelství 5% Přijetí podle oboru Humanitní 9% Technika 47% Učitelství 7% Práva 2% Přírodní vědy 16% Technika Zemědelství Přírodní vědy Práva Učitelství Ekonomie,bankovnictví Lékařstvé, fyzioterapie Humanitní 8

9 8. Údaje o výsledcích vzdělávání na základní škole Základní škola Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním I. stupeň ZŠ 1. A 30 1, Mgr. Krchňáková Dagmar 1. B 30 1, Mgr. Mikešová Miluše 2. A 28 1, Mgr. Kandlerová Šárka 2. B 27 1, Mgr. Sedláčková Iveta 3. A 30 1, Mgr. Ftačníková Jitka 3. B 30 1, Mgr. Schönfeldová Lucie 4. A 30 1, Mgr. Greplová Hana 4. B 30 1, Mgr. Nováková Jitka 5. A 29 1, Mgr. Zbořilová Hana 5. B 30 1, Mgr. Krejčířová Barbora II. stupeň ZŠ 6. A 29 1, Mgr. Čechová Ida 6. B 27 1, Mgr. Pospíchalová Monika 7. A 27 1, Mgr. Malanová Jana 7. B 25 1, Mgr. Slezák Stanislav 7. C 24 1, Mgr. Zedníčková Helena 8. A 27 1, Mgr. Zatloukalová Eva 21 2, Mgr. Surma Vlastimil 9. A 26 1, Mgr. Fronc Jan 9. B 24 2, Mgr. Došlová Gabriela 9

10 Přehled prospěchu za 2. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním I. stupeň ZŠ 1. A 30 1, Mgr. Krchňáková Dagmar 1. B 30 1, Mgr. Mikešová Miluše 2. A 27 1, Mgr. Kandlerová Šárka 2. B 27 1, Mgr. Sedláčková Iveta 3. A 30 1, Mgr. Ftačníková Jitka 3. B 30 1, Mgr. Schönfeldová Lucie 4. A 30 1, Mgr. Greplová Hana 4. B 30 1, Mgr. Nováková Jitka 5. A 29 1, Mgr. Zbořilová Hana 5. B 30 1, Mgr. Krejčířová Barbora II. stupeň ZŠ 6. A 28 1, Mgr. Čechová Ida 6. B 28 1, Mgr. Pospíchalová Monika 7. A 27 1, Mgr. Malanová Jana 7. B 25 1, Mgr. Slezák Stanislav 7. C 24 1, Mgr. Zedníčková Helena 8. A 27 1, Mgr. Zatloukalová Eva 21 2, Mgr. Surma Vlastimil 9. A 26 1, Mgr. Fronc Jan 9. B 24 2, Mgr. Došlová Gabriela Hodnocení chování snížený stupeň Snížený stupeň 1. pololetí 2. pololetí

11 Výsledky testování žáků ZŠ Po roční pauze jsme opět navázali na spolupráci se společností SCIO a v dubnu 2015 proběhlo jarní testování STONOŽKA žáků 7. ročníků z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů a testů anglického jazyka SCATE. Výsledky žáků naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné, máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. 70% testovaných škol předčili žáci v testech studijních předpokladů. V tomto testování navíc Daniel Ircing byl oceněn společností SCIO za nejlepší výsledek v Olomouckém kraji v testování obecných studijních předpokladů pro sedmé třídy mezi žáky základních škol. Výsledky v matematice jsme předstihli 60% zúčastněných škol. Testování z anglického jazyka probíhalo se zaměřením na dvě dovednosti čtení a poslech. Tyto dva aspekty jazyka byly hodnoceny dle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (kategorie A0 C2). Výsledky potvrdily očekávaný výstup, tj. dosažení úrovně A1/A2. Pouze jeden žák této očekávané úrovně nedosáhnul (kategorie A0), naopak žáci tři svou očekávanou úroveň výrazně překonali (kategorie B1 B2). Studijní výsledky v anglickém jazyce těchto čtyř žáků odpovídají hodnocení získanému v tomto testu. Jako v předchozích letech probíhalo testování formou v online režimu. Ihned po skončení testování žáci vidí částečné výsledky, avšak na konečné zpracování musí žáci i rodiče čekat až do června. I tak žáci 7. A, 7. B a 7. C přistoupili k testování velmi zodpovědně, protože pro mnohé to byla příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. 11

12 9. Údaje o výsledcích vzdělávání na reálném gymnáziu Reálné gymnázium Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 1. V 29 1, Mgr. Mikešová Radka 2. V 23 1, Mgr. Hrabčíková Lucie 3. V 29 1, Mgr. Dosedělová Jana 4. V 29 1, Mgr. Florík Miroslav Gymnázium šestileté 1. N 29 1, Mgr. Koštanská Pavla 2. N 29 1, Mgr. Balešová Kristýna 3. N 27 1, Mgr. Bureš Jaroslav 4. N 27 1, Mgr. Nepožitková Landová Lada 5. N 27 1, Mgr. Bilíková Milada 6. N 30 1, Mgr. Šnévajs Martin Přehled prospěchu za 2. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 1. V 29 1, Mgr. Mikešová Radka 2. V 23 1, Mgr. Hrabčíková Lucie 3. V 29 1, Mgr. Dosedělová Jana 4. V 29 1, Mgr. Florík Miroslav Gymnázium šestileté 1. N 29 1, Mgr. Koštanská Pavla 2. N 29 1, Mgr. Balešová Kristýna 3. N 27 1, Mgr. Bureš Jaroslav 4. N 27 1, Mgr. Nepožitková Landová Lada 5. N 30 1, Mgr. Bilíková Milada 6. N 28 1, Mgr. Šnévajs Martin Hodnocení chování snížený stupeň Snížený stupeň 1. pololetí 2. pololetí Výsledky maturitních zkoušek řádný termín Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 4. V 29 2, Mgr. Florík Miroslav Gymnázium šestileté 6. N 30 1, Mgr. Šnévajs Martin 12

13 10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní škola V prvním pololetí jsme spolu s výchovnou poradkyní řešili případ krádeže kola (šestý ročník), případ fyzického a psychického násilí (šestý a osmý ročník), případ sexuálního obtěžování (šestý ročník), situaci s rasistickým podtextem (šestý ročník). Ve druhém pololetí jsme řešili případ kyberšikany v páté třídě. Objevily se i případy vandalismu. Viník byl ale zjištěn jen v několika případech. Situaci ve škole momentálně hodnotíme jako klidnou. Nejvíce problémů se objevilo ve třídě 6. B, kde jsme po dohodě s rodiči přistoupili k individuálnímu výchovnému programu. Nejvíce problémových situací jsme řešili se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyplatilo se řešení problémů okamžitě, v prvopočátcích. Musíme pochválit třídní učitele za výbornou spolupráci v tomto směru. O problémech jsme včas informováni, řešíme je velice často v první fázi pohovorem, případně zápisem se žáky. Velice nám pomohlo nastavení pravidel ve školním řádu. Spolupráce s rodiči je na průměrné úrovni. Jako velmi dobré vidíme, že se neobjevil ani jeden případ kouření nebo alkoholu ve škole. Máme pozitivní výsledky při práci v komunitních kruzích, zejména jedná-li se o reakci na konkrétní situaci ve třídě. V tomto školním roce škola spolupracovala např. s: Hnutím nesehnutí Brno - Od předsudků k rasismu Hasiči preventivní program pro žáky ZŠ Městskou policií preventivní program pro žáky ZŠ Vzdělávací agenturou pro mládež Láska ano, děti ještě ne Sdružením Podané ruce Internet a jeho nebezpečí. Dále proběhlo veliké množství akcí nespecifické prevence např.: Recitační a pěvecké soutěže Reálka má talent Projektové dny pohyb do škol Exkurze do školní jídelny Knihovna Den se zvířátky Den země Dopravní hřiště Sportovní soutěže Den se složkami IZS Sběr papíru Výlety a exkurze Do pohádky s proměnami vystoupení dětského pěveckého sboru Veselé sportovní odpoledne Loutkové představení pro děti MŠ, ZŠ a rodiče Adventní koncert Den otevřených dveří Sportovní soutěže v rámci školy kopaná, přehazovaná, florbal, volejbal, košíková Žákovská samospráva Představení školního dramatického kroužku LVVZ, školní výlety, ozdravné pobyty 1. stupně v přírodě. Dvakrát proběhlo setkání metodiků prevence s Mgr. Recovou z PPP a Dr. Spurným KMP. Za přínosné považuji přípravu Mgr. Jany Buršové, která bude v příštím školním roce pomáhat výchovné poradkyni a také v prevenci rizikových jevů na prvním stupni ZŠ. 13

14 Komunitní kruhy 1. pololetí : 1. A Bezpečná cesta do školy, zdravý životní styl, vzájemné vztahy v kolektivu 1. B Rizikové chování nepouštět do školy neznámé lidi, bezpečná cesta do školy 2. A Vzájemná pomoc, ohleduplnost, opatrnost a obezřetnost při setkání s neznámým člověkem, jíme zdravě, upevňujeme kondici, udržujeme hygienu, předcházíme nemocem 2. B Varování před setkáním s neznámými lidmi, kontakt s nimi, jak se zachovat, hygiena během dne, líbí se mi chování kamarádů, kdy a jak správně používat mobilní telefon, důraz na fotografování, mé osobní věci, zásah do soukromí, dodržování bezpečnosti při pohybu na ulici, bezpečná cesta ze školy domů 3. A Kyberšikana vysvětlení pojmu a situací, kamarádské vztahy ve třídě, nebezpečí internetu hlavně facebook 3. B Jak se chovat na ulici, nebezpeční lidé (v domě, ve výtahu), riziková místa a situace, elektronická média, alkoholismus, nebezpečná pyrotechnika 4. A Osobní bezpečnost, kyberšikana nebezpečí internetu 4. B Pomáháme si vztahy ve třídě, pravidelný denní režim, řešení konfliktů se spolužáky z druhého stupně, šikana a její formy, kyberšikana 5. A Školní řád, pravidla naší třídy, braní cizích věcí bez dovolení, vztahy 5. B Vandalismus poškození interaktivní tabule, vztahy ve třídě 6. A Klima třídy vztahy, šikana 6. B Vztahy ve třídě, šikana, krádeže 7. A Násilí, vandalismus 7. B Problematika sociálních sítí kyberšikana, zdravý životní styl dostatek spánku, strava, pohyb, Extrémismus reakce na situaci ve Francii 7. C Záškoláctví, kyberšikana 8. A Šikana Šikana, záškoláctví 9. A Záškoláctví, kyberšikana, xenofobie 9. B Vandalismus, záškoláctví, krádeže Komunitní kruhy za 2. pololetí : 1. A Zdravá a nezdravá strava, hygienické návyky, beseda s městskou policií bezpečné chování, přecházení vozovky, jízda na kole, upevňování vzájemných vztahů ve třídě, potlačování negativních projevů, velká obezřetnost při styku s cizími lidmi 1. B Zdravá a nezdravá strava, hygienické návyky, beseda s městskou policií bezpečné chování, přecházení vozovky, jízda na kole, upevňování vzájemných vztahů ve třídě, potlačování negativních projevů, velká obezřetnost při styku s cizími lidmi 2. A Předcházení úrazům, sebeovládání, slušné chování, rodinné vztahy, pomoc druhému v krizové situaci, nebezpečí při pobytu v přírodě, naše třída - anketa 2. B Prevence před onemocněním, vzájemné ohleduplné chování ve třídě, bezpečná cesta do školy, spolužití s romskými spoluobčany, jak trávíme volný čas, mobil, tablet, počítač pomáhají nám? 3. A slovní napadání, respektování cizího majetku, prevence nemocí, ochrana zdraví, zásady slušného chování 3. B Pravidla slušného chování, prevence před onemocněním, cizí lidé, nesaháme na cizí věci, používání tísňového volání, zdravé stravování, ochrana zdraví 4. A Kyberšikana, vztahy ve třídě, co se mi líbí na mém spolužákovi, setkání s cizím člověkem, pomáháme slabším 4. B Zásady slušného chování, správná životospráva, focení a natáčení na telefon, nebezpečí zneužití sociálních sítí, šikana, slovní a fyzické napadání, vzájemná spolupráce 14

15 5. A Kyberšikana, šikana, přátelství, pomlouvání, vztahy ve třídě, uplácení kamarádek, jaké mám možnosti pomoci, pokud mi někdo ubližuje, sdílení fotografií na komunikační síti Snapchat, práva osob a focení druhých, souhlas s focením a publikace fotek 5. B Chování žáků ve škole, vzájemná spolupráce, lidé s hendikepem kolem nás 6. A Šikana, násilí, rizikové chování v dopravě 6. B Šikana, vzájemné vztahy ve škole, lhaní 7. A Prevence šikany, kyberšikana, chování v dopravě, vandalismus a násilí 7. B Alkohol, kouření, drogy a jiné zlozvyky negativně ovlivňující zdraví člověka, rozdělení třídy pozitiva, negativa 7. C Záškoláctví, vztahy ve třídě, slušné chování 8. A Vandalismus, nevhodné sexuální chování, nebezpečí internetu, násilí Záškoláctví, krádeže, kyberšikana, drogy 9. A Prevence šikany, kyberšikana, drogy kouření, záškoláctví 9. B Syndrom CAN, kyberšikana, vandalismus, záškoláctví, násilí, krádeže V tomto směru udělali třídní učitelé obrovské množství práce, věříme, že hlavně díky jejich každodenní poctivé a pečlivé práci je klima naší školy přátelské a poměrně klidné. Reálné gymnázium Ve školním roce 2014/2015 se podařilo realizovat naplánované akce pro studenty RG a ZŠ města Prostějova. V tomto školním roce jsme navázali na osvědčenou spolupráci s Agenturou JL, která zajistila pro studenty přednášky v kině Metro: 1. MUDr. Radim Uzel CSc. Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství 2. GrowJOB institute Brno, Ing. Petra Ludwiga, lektor Mgr. Věra Kapsová Jak vyhrát boj s prokrastinací. Obě přednášky byly hodnoceny velice kladně. Studenti se mohli aktivně zapojit do programů formou anonymních dotazů. Ve všech ročnících proběhla opět informativní schůzka Kontaktního centra Prostějov. Pracovníci navštívili jednotlivé třídy a předali studentům důležité informace a kontakty. Studenti školy se dále podíleli na velkém množství akcí pořádaných školou Den otevřených dveří, školní maturitní ples, Burza škol, Věda v ulicích a další. Dále se studenti účastnili velkého množství exkurzí, soutěží a dalších aktivit vytvářejících dobré klima školy. Z výchovných problémů nebyly řešeny žádné výraznější situace, vše proběhlo v souladu s metodickými doporučeními. Při řešení problémů spolupracovali výchovní poradci i metodik prevence společně, k některým případům byli potom pozváni i rodiče. Pro následující školní rok plánujeme další spolupráci s agenturou JL, pokračování ve spolupráci s PPP a kontaktním centrem v Prostějově, a doplnění o další akce pro studenty v průběhu školního roku 2015/

16 11. Výchovné poradenství Základní škola Péče o integrované žáky ve školním roce 2014/2015 V tomto školním roce bylo evidováno na základní škole celkem 19 integrovaných žáků. Reedukaci ve spolupráci s Mgr. J. Dlapovou (speciální pedagožkou PPP v Prostějově) prováděli Mgr. H. Greplová, Mgr. I. Sedláčková, Mgr. Š. Kandlerová, Mgr. I. Čechová, Mgr. G. Došlová, Mgr. V. Surma a Mgr. J. Fronc. Na škole působily asistentky pedagoga J. Pešková, Mgr. I. Řehková, L. Vejmolová a J. Cásková. Podle individuálního plánu se vzdělával 1 žák se zdravotním znevýhodněním, 1 žák se sociálním znevýhodněním a 1 žák s mimořádným kognitivním nadáním. V letošním školním roce bylo celkem evidováno 55 žáků se SVP, SPU a jiným typem zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění. Spolupráce s PPP v Prostějově V průběhu září června 2015 docházelo k pravidelným konzultacím VP, TU a vedení ZŠ s psycholožkou PPP v Prostějově Mgr. B. Blechtovou a speciální pedagožkou PPP v Prostějově Mgr. J. Dlapovou o výchovných a výukových problémech na ZŠ. V průběhu roku došlo také na konzultace s pracovnicí SPC v Prostějově s Mgr. J. Krchňavou. Celkem 30 žáků ZŠ s různými výukovými a výchovnými obtížemi bylo během školního roku vyšetřeno v PPP/SPC v Prostějově, v SPC Olomouc nebo v SPC Brno a jejich rodiče, TU, VP a ostatní vyučující byli informováni o způsobu a možnostech pedagogického vedení nebo o možnostech nápravy. Volba povolání Žáci 9. ročníku navštívili v listopadu 2014 přehlídku SŠ Scholaris v KaSC v Prostějově. Zájemci využili poradenství PPP k volbě povolání a vypracovali si podpůrné testy k volbě povolání na počítači v rámci předmětu Pracovní výchova. Žáci měli také možnost využít profesního poradenství k volbě povolání ve speciálně zaměřeném programu v rámci vyučování, jehož součástí byl podrobný rozbor výsledků, který prezentoval psycholog zákonným zástupcům. Výchova k volbě povolání se promítala ve školním roce 2014/2015 do všech tematických okruhů Občanské výchovy, Rodinné výchovy a Praktických činností. Všech 50 žáků 9. ročníku ve školním roce 2014/2015 bylo přijato na zvolené střední školy (na gymnázium 9, na SOŠ 31, na SOU 10). 16

17 Reálné gymnázium V letošním školním roce 2014/2015 bylo výchovné poradenství zaměřeno na tyto úkoly: operativní řešení výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých žáků ve spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli a rodiči spolupráce s PPP v Prostějově práce s žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) sledování případných poruch vývoje žáků, zajišťování prevence a nápravy profesní poradenství zejména pro maturitní a předmaturitní ročníky. V oblasti profesního poradenství je věnovaná velká pozornost systematické informační činnosti související s přípravou žáků na další studium a budoucí povolání. Ve spolupráci se vzdělávacími instituty (Sokrates, Tutor) byla zajištěna dostatečná informovanost maturantů o přípravných kurzech na přijímací řízení, o některých vysokých školách a o případném způsobu odvolání se proti nepřijetí na zvolenou školu. Studenti maturitního ročníku navštívili celostátní přehlídku vysokých škol Gaudeamus v Brně. Žáci se účastnili besed a prezentací některých oborů VŠ. Studenti nižších ročníků jsou informováni o důležitých odkazech na internetových stránkách k volbě vysokých škol a je jim poskytována individuální konzultace. V rámci práce s talentovanými žáky byly ve spolupráci s vyučujícími realizovány olympiády a soutěže. Studenti jsou v rámci volitelných přírodovědných předmětů motivování ke studiu technických a přírodovědných oborů v souladu s požadavky trhu práce. Žáci 4.N a 2.V se zúčastnili terénní biologické exkurze a žáci 5.N a 3.V fyzikální exkurze v Praze na Akademii věd. Škola spolupracuje i s dalšími institucemi, především s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Díky této strategii je úspěšnost žáků školy při přijímání na vysoké školy tradičně velmi vysoká. V souvislosti s maturitními zkouškami navštívil PPP v Prostějově jeden student, který získal potvrzení o povolení uzpůsobených podmínek maturitní zkoušky, a to v kategorii SPUO-1. Na základě tohoto potvrzení mu byl navýšen časový limit o 25% při profilové i státní maturitě. V letošním roce máme v evidenci 8 žáků se speciálními poruchami učení, kteří mají platné zprávy z PPP. Všichni vyučující jsou průběžně informováni o tom, jak pracovat s těmito diagnostikovanými žáky. V případě potřeby se obracíme o metodickou pomoc na Pedagogicko psychologickou poradnu v Prostějově a konzultujeme s nimi své postupy. Výchovná poradkyně spolupracuje s třídními učiteli při vyplňování dotazníků pro PPP a při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu. V rámci Dne otevřených dveří jsme informovali rodiče a budoucí žáky o činnosti školy a o výsledcích v předcházejícím období. Na prezentaci školy se aktivně podíleli studenti. Poskytovali jsme rovněž informace žákům a rodičům na přehlídce středních škol Scholaris v Prostějově i v Olomouci. Studentská samospráva Volení zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí s vedením školy a s výchovnou poradkyní. V rámci těchto schůzek jsou řešeny požadavky ze strany studentů. Za naši školu pracují zvolení žáci a studenti v Zastupitelstvu dětí a mládeže města Prostějova a v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje. 17

18 12. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků Právní vzdělávání Všichni pracovníci absolvovali školení Pedagog a paragrafy ve škole s lektorem Mgr. Ladislavem Dvořákem. Školení v oblasti BOZP a PO Vybraní pracovníci absolvovali školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, které zajistil Vzdělávací institut, spol. s r. o. Školení první pomoci Vybraní zaměstnanci absolvovali školení k organizování první pomoci dle ZP, Vzdělávací institut, spol. s r. o, Bc. F. Křížek. Prevence Učitelky 1. stupně prošly školením na téma prevence rizikového chování, školní systemické konstelace (sebeúcta, jak nevyhořet), kritéria školní zralosti. Cizí jazyky Učitelé angličtiny absolvovali semináře s aktivitami pro rozvíjení komunikačních dovedností. Odborná školení Učitelé fyziky absolvovali přednášky na Slovanském gymnáziu v Olomouci v rámci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji. Učitelé matematiky prošli kurzem Jak správně učit finanční matematiku. Učitelka biologie absolvovala vzdělávací program Evaluace v environmentální výchově. Učitelka chemie a biologie absolvovala kurz biologie v rámci Otevřené vědy, který pořádala AV ČR. Učitel geografie se zúčastnil terénní a projektové výuky v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků PřF MU Brno. Kvalifikační kurzy Ředitel školy absolvoval školení Cesta k inkluzi, možné formy podpory inkluzivního vzdělávání a jejich dopad a seminář ke kariérnímu systému. Zástupce ředitele pro RG absolvoval konzultační seminář pro managment škol MZ 15 a konzultační seminář Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, NIDV Olomouc a zástupkyně ředitele pro ZŠ prošla profesní průpravou zástupců ředitele, NIDV Olomouc. Lektorská činnost Naše škola nadále funguje jako školicí středisko pro společnost AV Media. Mgr. Hana Zbořilová pracuje jako lektorka. Vzdělává ostatní učitele v regionu, jak pracovat a využívat interaktivní tabuli nejen na základních, ale i na středních školách. RG a ZŠ je certifikovaným školicím střediskem programu pro školní administrativu Bakaláři. Školení, které provádí RNDr. Ing. Rostislav Halaš, se zúčastňují vedoucí pracovníci a učitelé škol Olomouckého kraje. 18

19 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní rok 2014/2015 byl nesmírně úspěšný a přinesl škole řadu ocenění, a to jak v soutěžích, tak i v samotném náhledu na školu jako celek, z nichž vybíráme opravdu ta nejpodstatnější: Na webu školy vyšlo: Článek o cvičné evakuaci, dále o soutěži Stoletá dáma k 100. výročí radnice v Prostějově, článek o úspěších atletů naší školy, článek o exkurzi do Prahy očima studentů třídy 6. N, článek o dvakrát zachráněném dítěti - osmdesátičtyřletý Tomáš Graumann, brněnský Žid a křesťanský misionář, přijel i s manželkou Caroline ze Spojených států amerických, aby se s námi mohl podělit o svůj dojemný životní příběh, článek Studenti nahlédli pod pokličku vědy - již jedenáctým rokem se uskutečnil studijní pobyt na Fyzikálním ústavu AV ČR a dalších pracovištích v Praze, článek o Deskohraní aneb inspiraci na Vánoce, článek o dalším ročníku ankety Gympl roku, článek o hlasování Základka roku, článek o Dni otevřených dveří, článek o společném vystoupení pěveckého sboru a dramatického kroužku s názvem Vánoční vysílání televize RG, článek o Vánočním tvoření školní družiny, článek o lingvistické olympiádě, o Vánoční debatiádě, o akci Adventní setkání 2014, článek o Reprezentačním plesu školy, článek o výsledcích výtvarné soutěže mladších žáků Prostějov očima dětí, článek o zapojení naší školy do projektu s názvem Pohyb do škol, článek o opětovném vítězství studentů v okresním kole olympiády v českém jazyce s názvem Češtináři opět vítězní, článek o osudech Tomáše Lázny, vojáka rakousko-uherské armády, článek o úspěších žáků v olympiádách a soutěžích, článek o společném programu dramatického kroužku a pěveckého sboru s názvem Vánoční vysílání televize RG, který sklidil u rodičovské veřejnosti mimořádný úspěch, článek o Vánoční debatiádě, recitační soutěži, článek o výsledcích ankety Gympl roku, článek o akci Den pro radost, kterou zajistili žáci a studenti dramatického kroužku a pěveckého sboru při RG a ZŠ města Prostějova, článek o Trishii Marii Mudd z amerického státu Ohio, americké lektorce, působící na naší škole v rámci projektu Fulbrightova programu, článek o Noci s Andersenem očima našich páťáků, článek pana ředitele o Michalu Burešovi a Ondřeji Suchánkovi, kteří obdrželi 1. cenu v republikovém kole v tanci (Bureš) a hře na dechové nástroje (Suchánek), článek o představení loutkového kroužku paní vychovatelky Dany Menšíkové s názvem Písničkou to začíná, písničkou to končí, článek o vynikajících výsledcích studentů v krajském kole SOČ, V. Rajsiglové, J. Kolářovi a R. Láznovi, kteří získali v kraji každý 1. místo a postupují do celostátního kola, student O. Salaj byl 4., článek o letním sportovním kurzu, článek o krajském kole štafetového poháru, v němž náš 16členný tým obsadil skvělé 2. místo, článek o krajském kole chemické olympiády, v němž V. Hrubý ze třídy 3. V získal 4. místo a T. Vymazal ze třídy 5. N získal 6. místo, článek o výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, v níž získal 1. místo O. Fojt ze třídy 2. A a 2. místo V. Burdová ze třídy 2. A, články o biologické exkurzi a hudebně-historické exkurzi do Olomouce, článek o významném ocenění našeho pana ředitele v pražském Karolinu, článek o Zemském kole floristické soutěže, které se konalo ve Společenském domě a v němž získaly studentky Nicol Menšíková a Jana Šebestíková každá 3. místo ve své kategorii, dále článek o školení studentů třídy 5. N s názvem Finanční svoboda, článek o nejúspěšnějších maturantech reálky v r N. Kadaníkové, J. Šišmovi a J. Fialovi, článek o divadelním setkání mladých divadelníků, článek o korfbalových mistrech ČR z řad mladších žáků, článek o malé chemické olympiádě, článek o Adamu Štafovi z třídy 1.N, který získal 1. místo v krajském kole Pythagoriády, článek o vystoupení pěveckého sboru školy při příležitosti festivalu Tisíc not na zámku a odpoledního programu s názvem Do pohádky s Proměnami, dále o akci Veselé sportovní odpoledne akce proběhla na školním dvoře a hřišti, článek o významné návštěvě naší školy navštívila nás Jeho excelence A. Shapiro. V tisku vyšlo: Článek o Trisshii Mudd, americké lektorce, působící na naší škole vyšlo v Prostějovském deníku. Článek učitelky Hany Zbořilové s názvem Hurá, s chytrým telefonem nebo tabletem do školy vyšlo v únorových Radničních listech. Inzerát naší školy vyšlo v únorovém vydání Radničních listů. 19

20 Den učitelů v divadle za naši školu oceněny Mgr. Jitka Minářová a PaedDr. Dagmar Havlíková vyšlo v Radničních listech dne 29. dubna 2015 v čísle 4/2015 Den pro radost s žáky a studenty Reálného gymnázia v Prostějově vyšlo v Radničních listech dne 29. dubna 2015 v čísle 4/2015 Noc s Andersenem očima našich páťáků vyšlo v Prostějovských radničních listech dne Článek o ocenění RNDr. Ing. Rostislava Halaše vyšlo dne v Prostějovském deníku Článek o vystoupení prostějovských sborů včetně toho našeho v rámci akce Do pohádky s Proměnami Článek o finanční gramotnosti vyšlo dne v Prostějovských radničních listech Článek o školení k finanční gramotnosti studentů předmaturitního ročníku vyšlo dne v Prostějovských radničních listech Článek o biologické exkurzi studentů 2. ročníků vyšlo dne v Prostějovských radničních listech Článek o ocenění RNDr. Ing. Rostislava Halaše vyšlo v Prostějovských radničních listech dne Článek o významné návštěvě naši školu navštívila dne Jeho excelence A. Shapiro, velvyslanec USA v Praze článek vyšel v červnovém čísle Olomouckého deníku a v srpnovém čísle Prostějovských radničních listů Článek o hudebně-historické exkurzi do Olomouce pro 2. ročníky RG vyšlo v Prostějovských radničních listech dne

21 14. Výsledky soutěží Krajské kolo Celostátní kolo Středoškolská odborná činnost Veronika Rajsiglová 5. N 1. místo Richard Lázna 4. N 1. místo Jakub Kolář 5. N 1. místo Otakar Salaj 4. N 4. místo Veronika Rajsiglová 5. N 11. místo Richard Lázna 4. N 12. místo Jakub Kolář 5. N 13. místo Mezinárodní astronomická soutěž Catch a Star Jakub Kolář 6. N 4. místo Olympiáda v českém jazyce kategorie I Aneta Kouřilová 1. N místo kategorie II Tereza Šťastná 5. N 1. místo Anna Kováříková 5. N 4. místo Vánoční debatiáda Táňa Navrátilová Kateřina Jehlářová Petr Vrtal Michal Bureš Ondřej Suchánek 4. N 4. N 4. N 4. N 4. N 1. místo Krajské kolo Debatiáda Olomouc Táňa Navrátilová Kateřina Jehlářová Petr Vrtal Ondřej Suchánek Otakar Salaj 4. N 4. N 4. N 4. N 4. N 1. místo 21

22 Recitační soutěž kategorie I Karin Motáňová 3. B 1. místo Lukáš Chudoba 2. B čestné uznání kategorie II Ema Drmolová 5. A čestné uznání Anna Marie Blažková 5. B čestné uznání kategorie III Monika Mastná 7. C 2. místo Krajské kolo kategorie I Karin Motáňová 3. B čestné uznání kategorie III Monika Mastná 7. C čestné uznání Dějepisná olympiáda kategorie C Vítězslav Houšť 2. N 19. místo Astronomická olympiáda Krajské kolo kategorie AB Jakub Kolář 5. N 3. místo kategorie CD Otakar Salaj 4. N 6. místo kategorie EF Michaela Dopitová 1. N místo Zuzana Turnová 1. N místo Matematická olympiáda kategorie Z5 Tomáš Švec 5. A 1. místo Tomáš Novák 5. B 2. místo kategorie Z8 Adam Štafa 1. N 1. místo Matematický klokan kategorie junior Pavel Zapletal 2. V 7. místo Jiří Rösch 2. V 10. místo Pythagoriáda kategorie Z8 Adam Štafa 1. N 2. místo Adam Studený 1. N úspěš. řešitel Krajské kolo kategorie Z8 Adam Štafa 1. N 1. místo Chemická olympiáda kategorie D Otakar Hrůza 2. N 4. místo Kristýna Dohnalová 2. N 6. místo 22

23 Krajské kolo kategorie B Vítězslav Hrubý 3. V 4. místo Tomáš Vymazal 5. N 6. místo kategorie C Jakub Klukáček 4. N 3. místo Otakar Salaj 4. N úspěš. řešitel Jiří Doseděl 1. V úspěš. řešitel kategorie D Otakar Hrůza 2. N úspěš. řešitel Kristýna Dohnalová 2. N úspěš. řešitel Malá chemická olympiáda Zuzana Turnová 1. N 1. místo Aneta Kouřilová 1. N 2. místo Kamila Salajová 1. N 3. místo Zeměpisná olympiáda kategorie A Kateřina Hrubá 6. B 12. místo kategorie B Filip Hanáček 7. C 4. místo kategorie C David Kirner 2. N 3. místo Jaromír Synek 5. místo kategorie D Jiří Šišma 6. N 3. místo Jan Kardinál 6. N 4. místo Krajské kolo kategorie C David Kirner 2. N 6. místo kategorie D Jiří Šišma 6. N 11. místo Biologická olympiáda kategorie C David Kirner 2. N 9. místo Jana Grocholová 1. N 16. místo Krajské kolo kategorie B Jana Šebestíková 2. V 9. místo Viktorie Sekaninová 4. N 18. místo kategorie A Otakar Salaj 4. N 13. místo Anna Kováříková 5. N 15. místo Zelená stezka - Zlatý list kategorie st. žáci Otakar Hrůza 2. N David Kirner 2. N Zuzana Švestková 2. N Tereza Hrubá 2. N Markéta Klimková 2. N Veronika Kovandová 2. N 5. místo 23

24 Olympiáda v německém jazyce kategorie III A Lenka Bradáčová 5. N 5. místo Michal Bureš 4. N 7. místo kategorie II B Tomáš Piska 2. N 4. místo Konverzační soutěž v anglickém jazyce kategorie I A Štěpán Rataj 7. C 1. místo Kryštof Haratek 7. A 3. místo kategorie II A Anna Netušilová 8. A 7. místo Kristýna Bláhová 9. A 8. místo kategorie II B Tomáš Piska 2. N 4. místo Olympiáda v anglickém jazyce kategorie III A Lenka Bradáčová 5. N 10. místo Kamila Tesárková 5. N 13. místo Výtvarné soutěže Výtvarná soutěž k 650. výročí založení města Prostějova I. kategorie Barbora Talandová 4. A 1. místo Patrik Frömel 2. B 2. místo II. kategorie Anežka Nečasová 1. N 1. místo Adéla Barbušinová 7. C 2. místo zvláštní cena poroty kolektiv žáků 7. třídy Požární ochrana očima dětí okresní kolo kategorie B Ondřej Fojt 2. A 1. místo Vanesa Burdová 2. A 2. místo Kytice ve váze okresní kolo kategorie B Karin Motáňová 3. B čestné uznání Zuzana Vlachová 7. B čestné uznání 24

25 Prostějov očima dětí okresní kolo kategorie B Karin Motáňová 3. B Vanesa Burdová 2. A čestné uznání Barvy podzimu kategorie 4 Tereza Antoníčková 2. A čestné uznání Lucie Habáňová 2. A čestné uznání Jakub Kratochvíl 6. A 1. místo Lucie Vertetičová 6. A 1. místo kategorie 5 Tereza Čépe 1. N 3. místo Aneta Kouřilová 1. N 3. místo Děti, pozor červená! kategorie 1 Barbora Talandová 4. A 1. místo Adéla Vavrčíková 2. A 3. místo Jaro, je tady! kategorie 3 Dominika Hriníková 4. A 1. místo Denisa Očenášková 4. A 1. místo Barbora Talandová 4. A 1. místo kategorie 4 Nikola Pospíšilová 6. B 1. místo kategorie 5 Nela Řehková 7. B 2. místo Quynh Trang Nguyenová 2. N 2. místo Michaela Dopitová 1. N 2. místo Diana Kaňáková 1. N 2. místo Domácí mazlíčci - celostátní soutěž Nikol Menšíková 2. N 21. místo Obrázkový slovník - celostátní soutěž Nikol Menšíková 2. N 2. místo Floristická soutěž Krajské kolo kategorie žáci Barbara Šmehlíková 8. A 1. místo Aneta Kouřilová 1. N 4. místo kategorie junioři Jana Šebestíková 2. V 1. místo Nikol Menšíková 2. N 2. místo Veronika Rajsiglová 5. N 3. místo Zemské kolo kategorie žáci Barbara Šmehlíková 8. A nehodnocena kategorie junioři Jana Šebestíková 2. V 3. místo Nikol Menšíková 2. N 3. místo Veronika Rajsiglová 5. N 9. místo 25

26 postup do celostátního kola kategorie junioři Jana Šebestíková 2. V Nikol Menšíková 2. N Sportovní soutěže Sportovní soutěže vyšší gymnázium CORNY středoškolský atletický pohár Kategorie V dívky Krajské kolo 1. místo 8. místo Renata Havlová Darina Havierová Nela Hasová Eva Kabilková Rozálie Látalová Kategorie V hoši Krajské kolo Miroslav Němeček Petr Ježek Šimon Abrahám Matěj Šnajdr Richard Paul Daniel Štefák 2. V 2. V 1. V 1. V 3. N 4. V 4. V 4. N 3. N 3. N 3. N Gabriela Francová 4. N Kateřina Lorencová 4. N Tatiana Navrátilová 4. N Petra Křupková 3. N 1. místo 8. místo Alexander Vyroubal 5. N Adam Pospíšil 5. N Dominik Huňka 1. V Dominik Vičar 1. V Pohár českého florbalu středních škol Dívky Krajské kolo Renata Havlová 2. V Darina Havierová 2. V Nela Hasová 1. V Eva Kabilková 1. V Markéta Hebelková 3. N Hoši Krajské kolo 1. místo 3. místo Gabriela Francová 4. N Kateřina Lorencová 4. N Rozálie Látalová 1. V Petra Křupková 1. V Karolína Vinklerová 3. N 1. místo 4. místo Marek Maťha Daniel Štefák Dušan Tarkovský Jakub Wolker Jakub Čvančar Jan Kalenský Rostislav Komárek 1. V 3. N 1. V 2. V 3. N 2. V 1. V Jan Šmída Tomáš Chupáň Šimon Abrahám Radim Pajchl Jan Žilka Filip Kopecký 1. V 1. V 4. N 3. N 2. V 3. N 26

27 Florbalový turnaj Mladých konzervativců Hoši 2. místo Marek Maťha Daniel Štefák Dušan Tarkovský Jakub Wolker 1. V 3. N 1. V 2. V Jan Šmída Tomáš Chupáň Filip Kopecký Jan Kalenský 1. V 1. V 3. N 2. N Středoškolská futsalová liga Hoši Krajské kolo 1. místo 4. místo Michal Popelka Matěj Šnajdr Richard Paul Michael Bureš Adam Pospíšil Šimon Abrahám 3. N 3. N 3. N 5. N 5. N 4. N Václav Drnovský Radim Pajchl Jakub Wolker Martin Svačina Jan Fréhar 1. V 3. N 2. V 3. N 3. V Dívky 2. místo Renata Havlová Darina Havierová Nela Hasová Gabriela Francová 2. V 2. V 1. V 4. N Kateřina Lorencová Michaela Egermajerová Karolína Vinklerová 4. N 6. N 4. V Středoškolský pohár volejbal Dívky 2. místo Eva Kabilková Renata Havlová Veronika Boudová Hoši 1. V 2. V 3. N Markéta Hebelková 3. N Rozálie Látalová 2. N Silvie Otáhalová 4. V 3. místo Alexandr Vyroubal Adam Pospíšil Jaroslav Křepelka Jiří Šišma 5. N 5. N 6. N 6. N Petr Ježek Miroslav Němeček Matěj Šnajdr Richard Paul 4. V 4. V 3. N 3. N 27

28 Sportovní soutěže 2. stupeň ZŠ, nižší gymnázium Aréna her 2. místo Pavel Mucha Adam Rus Daniel Černý Vanessa Klíčová Natálie Lugrová 9. A 8. A 8. A Patrik Fica Michaela Sonnevendová Vojtěch Micka Ivana Večerková Adéla Svobodová 9. B 9. B Atletický čtyřboj Dívky III 4. místo Lucie Pospíšilová Kateřina Rozkošová Kristýna Kubátová Denisa Soukupová Kateřina Vaková 7. B 7. A 7. B 7. A 7. A Dívky IV Krajské kolo 2. místo 7. místo Veronika Kovandová Markéta Zapletalová Michaela Sonnenvendová Ivana Večerková 2. N 2. N 9. B Markéta Vyhlídalová Magdalena Májková Natálie Lugrová Sára Korbařová 2. N 1. N Hoši III 1. místo Jakub Podhorný Jakub Nezval Dominik Coufal 7. A 7. B 6. A Jiří Hájek Jakub Godla 7. C 7. B Hoši IV Krajské kolo 1. místo 4. místo Petr Havier Marcel Dostál Daniel Černý 2. N 9. B 8. A Pavel Mucha Filip Jura Daniel Dědoch 9. A 9. B 9. A 28

29 Atletika Pohár rozhlasu Dívky III Krajské kolo 2. místo 8. místo Kateřina Rozkošová Magdalena Májková Veronika Klíčová Marie Simeonová Tereza Mikešová Marie Krajíčková 7. A 1. N 6. B 7. C 1. N 6. B Kateřina Foretová Lucie Pospíšilová Goláňová Kristýna Eliška Richterová Monika Filíková Kristýna Kubátová 7. C 7. B 6. B 6. B 7. A 7. B Dívky IV Krajské kolo 2. místo 8. místo Vanessa Klíčová Veronika Kovandová Natálie Lugrová Ivana Večerková 2. N Markéta Vyhlídalová Sára Korbařová Lucie Matoušková Markéta Zapletalová 2. N 9. A 2. N Hoši IV Krajské kolo 2. místo 6. místo Pavel Mucha Daniel Dědoch Jan Havel František Hanák 9. A 9. A 9. B 9. B Pavel Ján Filip Jura Michal Krajíček Petr Havier 9. A 9. B 9. B 2. N Přespolní běh Dívky IV Krajské kolo 1. místo 3. místo Natálie Lugrová Lucie Matoušková Michaela Sonnevendová 9. A 9. B Sára Korbařová Ivana Večerková Dominika Reková 9. B Soutěž mladých cyklistů 11. místo Michal Šarman Karel Krátký Mariana Mlčochová Barbara Šmehlíková 8. A 8. A 8. A 8. A 29

30 Basketbal Dívky IV 4. místo Natálie Lugrová Sára Korbařová Ivana Večerková Vanessa Klíčová Adéla Svobodová Hoši III 3. místo Karel Šmehlík Rostislav Stružka Dominik Coufal 6. A 6. B 6. B Marek Říha Jiří Hájek 6. B 7. C Hoši IV 3. místo Patrik Fica František Hanák Jan Havel Tomáš Vysloužil Lukáš Tran 9. B 9. B 9. B 2. N 2. N Petr Havier Pavel Mucha Lukáš Čejka Martin Sogel 2. N 9. A Prostějovská výška Dívky IV celkové umístění 2. místo Sára Korbařová 3. místo Ivana Večerková Vanessa Klíčová Hoši IV celkové umístění 1. místo Petr Havier 2. N 1. místo Pavel Mucha 9. A 2. místo Filip Jura 9. B Florbal cup Orion Dívky IV 2. místo Monika Nadymáčková Anna Gottwaldová Natálie Lugrová Lucie Matoušková Zlatica Všetečková Dominika Reková 8. A 8. A 9. A 9. A 9. B Mariana Mlčochová Kateřina Veselá Sára Korbařová Vanessa Klíčová Michaela Sonnevendová 8. A 8. A 9. B 30

31 Hoši III Kvalifikační kolo 1. místo 4. místo Jiří Dostál Lukáš Dvořák Jakub Gobla Dominik Mareš Aleš Slezák 6. A 6. A 7. B 7. C 6. A Kryštof Haratek Daniel Ircing Štěpán Rataj Ondřej Sedláček 7. A 7. C 7. C 7. C Hoši IV Kvalifikační kolo 1. místo 3. místo Pavel Mucha Daniel Černý Lukáš Nágl Jakub Odstrčil Adam Furda Lukáš Trampota 9. A 8. A 9. B 2. N 2. N Adam Rus Adam Krampota Jan Zavadil Dominik Dopita Michal Mareš 8. A 8. A 1. N 2. N Minifotbal IV. kategorie Kvalifikační kolo 1. místo 3. místo Pavel Mucha David Zatloukal Daniel Černý Tadeáš Spáčil Petr Havier 9. A 9. A 8. A 7. A 2. N Lucie Matoušková Adam Rus František Hanák Radim Dokoupil 9. A 8. A 9. B 2. N Branný závod O pohár primátora města Prostějova 7. třídy 7. A 4. místo Kateřina Rozkošová Kateřina Vaková Jakub Podhorný Filip Kresta 7. B 13. místo Lucie Pospíšilová Nela Řehková Aleš Jehlář Jakub Nezval 31

32 7. C 5. místo Tereza Zbořilová Marie Simeonová Daniel Ircing Jiří Hájek 8. třídy 8. A 9. místo Nikola Lorencová Sára Gregovská Adam Rus Karel Krátký O pohár zdravého města Prostějova 6. A 5. místo Aleš Slezák Marek Srostlík Eva Mráčková Tereza Mikulková 6. B 4. místo Kateřina Hrubá Vít Esterka Jiří Fink Eliška Bělková Sportovní soutěže 1. stupeň ZŠ Florbal Krajské kolo 1. místo 6. místo Tomáš Dohnal Adam Krejčí Ondřej Mikeš Adam Hurdálek David Čermák 3. B 4. A 4. A 5. A 5. B Adam Anděl Tomáš Kratochvíl František Valenta Tomáš Novák 4. A 4. A 4. B 5. B 32

33 Štafetový pohár Krajské kolo Adam Jankovič Viktor Sobota Vojtěch Kovář Jasmína Hornová Tomáš Dohnal Patricie Müllerová Anna Vlachová František Valenta David Jankovič Jan Rebilas 1. B 3. A 3. A 3. A 3. B 3. B 4. A 4. B 4. B 4. B 1. místo 2. místo Nikol Večerková 3. A Eliška Ganzarová 3. A Lukáš Foret 3. B Karolína Richterová 3. B Adam Krejčí 4. A Monika Prchalová 4. A Sofie Matečná 4. B Simona Ganobčíková 4. B Adéla Daňková 5. A McDonald Cup 4. a 5. ročníky 3. místo František Valenta David Jankovič Tomáš Urban Ondřej Mikeš Matyáš Karásek Matyáš Votava Adam Vlk 4. B 4. B 4. B 4. A 4. A 5. B 5. B Šimon Kintr Jan Rebilas Kateřina Vlachová Alexandr Koutný Ondřej Moural Tomáš Novák 4. B 4. B 4. A 4. A 5. A 5. B Atletický trojboj 3. místo Adam Jankovič Johana Hnízdilová Tomáš Dohnal David Novák 1. B 2. A 3. B 5. A Patricie Müllerová David Jankovič Monika Prchalová Adéla Daňková 3. B 4. B 4. A 5. A Korfbal Sportovní oddíl SK RG Prostějov, členové oddílu jsou žáky a studenty naší školy Korfbalová liga mladších žáků U 10 Celorepubliková soutěž 1. místo František Valenta Jan Nedbal AdamVlk Lukáš Stach Ganzarová Eliška Šarlota Podhorná Eliška Křížková Simona Ganobčíková 4. B 4. A 5. B 4. B 3. A 4. B 3. B 4. B David Jankovič Adam Schönfeld Monika Prchalová Martin Šnajdr Adam Jankovič Adéla Vaková Lenka Buriánková 4. B 4. B 4. A 2. A 1. B 5. A 2. A 33

34 Korfbalová liga mladších žáků U 13 Celorepubliková soutěž 1. místo David Jankovič František Valenta Josef Valenta Martin Dušek Eliška Horká Kateřina Foretová Vendula Bartošová 4. B 4. B 7. A 7. A 6. A 6. C 5. A David Novák Vojtěch Ošťádal Adéla Vaková Nikola Lorencová Adam Soldán 5. A 1. N 5. A 8. A 6. B Korfbalová liga mladších žáků U 19 Celorepubliková soutěž 1. místo Gabriela Francová Pavla Křížková Daniel Štefák 4. N 4. N 3. N Alexandr Vyroubal Renata Havlová Kateřina Lorencová 5. N 2. V 4. N 34

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz (tel., fax 412 539306) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy (Projednána na poradě pracovníků školy dle

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 V tomto roce se podařila náročná oprava žákovských šaten V Letovicích 21. 9. 2015 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výchovná poradkyně a metodička prevence

Výchovná poradkyně a metodička prevence Výchovná poradkyně a metodička prevence Marcela Langrová Konzultace: pondělí 12.00-14.00 nebo kdykoli na základě telefonické domluvy telefon (kancelář školy): 721 123 853, e mail: mlangrova@centrum.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 Výroční zpráva Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 za školní rok 2011/2012 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2005/2006 a) Základní údaje o škole název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více