TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024"

Transkript

1 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE

2

3 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2007)0291 Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko *** (A6-0274/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10 července 2007 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidově demokratickou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (8937/2007 KOM(2006)0765 C6-0153/ /0254(AVC))... 1 P6_TA-PROV(2007)0292 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (A6-0224/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0009 C6-0103/ /0003(CNS))... 2 P6_TA-PROV(2007)0293 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (A6-0216/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0007 C6-0102/ /0004(CNS))... 3 P6_TA-PROV(2007)0294 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (A6-0254/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0113 C6-0161/ /0041(CNS))... 4 PE \ I

4 P6_TA-PROV(2007)0295 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (A6-0255/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0114 C6-0160/ /0040(CNS))... 5 P6_TA-PROV(2007)0296 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (0256/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0098 C6-0162/ /0046(CNS))... 6 P6_TA-PROV(2007)0297 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely * (A6-0265/ Zpravodaj: Jean-Marie Cavada) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0211 C6-0168/ /0079(CNS))... 7 P6_TA-PROV(2007)0298 Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (A6-0237/ Zpravodajka: Pervenche Berès) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0924 C6-0009/ /0289(COD))... 8 P6_TA-PROV(2007)0299 Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (A6-0239/ Zpravodajka: Pervenche Berès) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 85/611/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0926 C6-0010/ /0293(COD)) P6_TA-PROV(2007)0300 Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (A6-0238/ Zpravodajka: Pervenche Berès) II /PE

5 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0905 C6-0017/ /0280(COD)) P6_TA-PROV(2007)0301 Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I (A6-0242/ Zpravodaj: Guntars Krasts) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (KOM(2006)0655 C6-0376/ /0218(COD)) PE \ III

6

7 P6_TA-PROV(2007)0291 Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10 července 2007 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidově demokratickou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (8937/2007 KOM(2006)0765 C6-0153/ /0254(AVC)) (Postup souhlasu) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0765) 1, - s ohledem na s ohledem na text Rady (8937/2007), - s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem, s článkem 310 a čl. 300 odst. 2, prvním pododstavcem, druhou větou Smlouvy o ES (C6-0153/2005), - s ohledem na článek 75 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu, - s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0274/2007), 1. souhlasí s uzavřením protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Alžírské lidově demokratické republiky. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 1

8 P6_TA-PROV(2007)0292 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0009 C6-0103/ /0003(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM (2007)0009) 1, - s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Moldavskou republikou (9221/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2, poslední věta, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, článek 93, článek 94, článek 133, článek 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0103/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0224/2007), 1. schvaluje uzavření protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Moldavské republiky. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku 2 /PE

9 P6_TA-PROV(2007)0293 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0007 C6-0102/ /0004(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0007) 1, - s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci s Ukrajinou (9108/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, poslední větu čl. 47 odst. 2, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, na články 93, 94, 133 a 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0102/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0216/2007), 1. schvaluje uzavření protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ukrajiny. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku PE \ 3

10 P6_TA-PROV(2007)0294 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0113 C6-0161/ /0041(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0113) 1, - s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Arménskou republikou (9257/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133, 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, na základě které Rada konzultovala Parlament (C6-0161/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0254/2007), 1. schvaluje uzavření Protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Arménské republiky. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku 4 /PE

11 P6_TA-PROV(2007)0295 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0114 C6-0160/ /0040(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0114) 1, - s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Ázerbájdžánskou republikou (8924/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47. odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133, 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0160/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0255/2007), 1. schvaluje uzavření protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ázerbájdžánské republiky. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku PE \ 5

12 P6_TA-PROV(2007)0296 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0098 C6-0162/ /0046(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0098) 1, - s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Gruzií (8916/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47. odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133, 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0162/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0256/2007), 1. schvaluje uzavření protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Gruzie. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku 6 /PE

13 P6_TA-PROV(2007)0297 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0211 C6-0168/ /0079(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na doporučení Komise předložené Radě (KOM(2007)0211) 1, - s ohledem na čl. 3 odst. 4 Aktu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0168/2007), - s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst.1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0265/2007), 1. schvaluje doporučení Komise; 2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem; 3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit doporučení Komise; 4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také vládám Bulharské republiky a Rumunska. 1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. PE \ 7

14 P6_TA-PROV(2007)0298 Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0924 C6-0009/ /0289(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0924) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2 a článek 55 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0009/2007), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0237/2007), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. 8 /PE

15 P6-TC1-COD(2006)0289 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 2, vzhledem k těmto důvodům: (1) Směrnice 92/49/EHS 3 stanoví, že některá opatření by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 4. (2) Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou, jenž má být použit pro přijetí prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně změn provedených zrušením těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky Úř. věst. C... Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července Úř. věst. L 228, , s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES (Úř. věst. L 323, , s. 1). Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). PE \ 9

16 (3) V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise 1 k rozhodnutí 2006/512/ES se právní nástroje, které jsou již v platnosti, musejí upravit podle platných postupů. Ve výše uvedeném prohlášení je obsažen seznam nástrojů, které je třeba co nejrychleji upravit, jedním z nich je směrnice 2005/1/ES 2. K úpravě uvedené směrnice by proto měla být pozměněna směrnice 92/49/EHS. (4) Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 92/49/EHS s cílem přihlédnout k technickému vývoji v odvětví pojišťovnictví nebo na finančních trzích a zajistit jednotné uplatňování směrnice. Konkrétně se jedná o opatření, jejichž cílem je rozšířit seznam právních forem, změnit seznam pojistných odvětví nebo přizpůsobit terminologii používanou v daném seznamu, vyjasnit složky, z nichž se skládá míra solventnosti, změnit výši minimálního garančního fondu, změnit seznam aktiv přijatelných ke krytí technických rezerv a pravidla o rozložení investic, změnit uvolnění pravidel týkajících se odpovídajících aktiv a vyjasnit definice. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 92/49/EHS, musejí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. (5) Směrnice 92/49/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. (6) Vzhledem k tomu, že změny provedené touto směrnicí ve směrnici 92/49/EHS jsou změny technické povahy, které se týkají pouze postupu projednávání ve výborech, nemusejí být členskými státy provedeny do vnitrostátních předpisů. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní opatření, PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 1 2 Úř. věst. C 255, , s. 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Úř. věst. L 79, , s. 9). 10 /PE

17 Článek 1 V článku 51 směrnice 92/49/EHS se úvodní věta nahrazuje tímto: Následující technické změny, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS a této směrnice, včetně jejich doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 2 odst. 2 směrnice 91/675/EHS. Článek 2 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Tato směrnice je určena členským státům. Článek 3 V... Za Evropský parlament předseda Za Radu předseda PE \ 11

18 P6_TA-PROV(2007)0299 Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 85/611/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0926 C6-0010/ /0293(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0926) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0010/2007), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0239/2007), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. 12 /PE

19 P6_TA-PROV(2007)0300 Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0905 C6-0017/ /0280(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0905) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 a článek 55 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu, (C6-0017/2007) - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0238/2007), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 13

20 P6_TC1-COD(2006)0280B Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 2, vzhledem k těmto důvodům: (1) Směrnice 2005/68/ES 3 stanoví, že některá opatření by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 4. (2) Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou, jenž má být použit pro přijetí prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně změn provedených zrušením těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky Úř. věst. C... Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července Úř. věst. L 323, , s.1. Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). 14 /PE

21 (3) V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise 1 k rozhodnutí 2006/512/ES se právní nástroje, které jsou již v platnosti, musejí upravit podle platných postupů. Ve výše uvedeném prohlášení je obsažen seznam nástrojů, které je třeba co nejrychleji upravit, jedním z nich je směrnice 2005/1/ES 2. K úpravě uvedené směrnice by proto měla být pozměněna směrnice 2005/68/ES. (4) Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2005/68/ES s cílem přihlédnout k technickému vývoji odvětví pojišťovnictví nebo finančních trhů a zajistit jednotné uplatňování směrnice. Tato opatření by měla zejména rozšířit seznam právních forem, objasnit nebo upravit položky tvořící míru solventnosti u některých zajišťovacích činností nebo typů smluv, změnit výši minimálního garančního fondu a objasnit definice. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/68/ES, musejí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. (5) Směrnice 2005/68/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. (6) Vzhledem k tomu, že změny provedené touto směrnicí ve směrnici 2005/68/ES jsou změny technické povahy, které se týkají pouze postupu ve výborech, nemusejí být členskými státy převedeny do vnitrostátních předpisů. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní opatření, PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 1 2 Úř. věst. C 255, , s. 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Úř. věst. L 79, , s. 9). PE \ 15

22 Článek 1 Směrnice 2005/68/ES se mění takto: 1) Bod odůvodnění 27 se nahrazuje tímto: (27) Tato opatření by měla být přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5a odst. 1 až 4 a článku 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi*. * Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). 2) Článek 55 se mění takto: (a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto: 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. (b) Odstavec 3 se zrušuje. 3) V článku 56 se úvodní věta nahrazuje tímto: Následující prováděcí opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 55 odst. 2: Článek 2 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Tato směrnice je určena členským státům. Článek 3 V... Za Evropský parlament předseda Za Radu předseda 16 /PE

23 P6_TA-PROV(2007)0301 Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (KOM(2006)0655 C6-0376/ /0218(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0655) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0376/2006), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0242/2007), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 17

24 P6_TC1-COD(2006)0218 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č..../2007, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (EP-PE_TC1-COD(2006)0218) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 1, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října vytvořilo statistickou klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství. (2) Aby byl zohledněn technický rozvoj a strukturální změny v hospodářství, měla by být vytvořena aktuální klasifikace produkce. (3) Uspořádání klasifikace produkce v souladu s klasifikací použitých výrobních činností zabrání nadměrnému výskytu systémů kodifikace bez vzájemné návaznosti a usnadňuje výrobcům identifikaci příslušných trhů. (4) Je nezbytné vytvořit referenční rámec umožňující srovnávat statistické údaje o produkci, spotřebě, zahraničním obchodu a dopravě. (5) Aktualizovaná klasifikace produkce podle činností je zásadním prvkem v průběžném úsilí Komise podrobit statistiky Společenství celkové revizi; od této klasifikace se očekává, že zajistí srovnatelnější a relevantnější údaje, a tím umožní lepší hospodářské řízení na úrovni ES a na úrovni jednotlivých členských států. (6) Fungování vnitřního trhu vyžaduje vytvoření statistických norem pro sběr, předávání a zveřejňování statistických údajů členských států a Společenství, aby podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty jednotného trhu měly k dispozici spolehlivé a srovnatelné statistické údaje. Proto je nezbytné, aby všechny položky klasifikace produkce v Evropském společenství byly ve všech členských státech vykládány jednotně. (7) Spolehlivé a srovnatelné statistické údaje jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posoudit svoji konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Společenství při zabraňování narušování hospodářské soutěže. 1 2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července Úř. věst. L 342, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). 18 /PE

25 (8) Zavedení společné statistické klasifikace produkce podle ekonomických činností samo o sobě nezavazuje členské státy ke sběru, zveřejňování nebo poskytování údajů. Poskytování integrovaných informací s takovým stupněm spolehlivosti, rychlosti, pružnosti a podrobnosti, jaký vyžaduje řízení vnitřního trhu, bude možné jen tehdy, budou-li členské státy používat klasifikaci produkce propojenou s klasifikací Společenství. (9) Je nezbytné přijmout opatření, aby s ohledem na své vnitrostátní potřeby mohly členské státy do svých vnitrostátních klasifikací přidávat dodatečné položky vycházející z položek statistické klasifikace produkce ve Společenství. (10) Mezinárodní srovnatelnost hospodářských statistik vyžaduje, aby členské státy a orgány Společenství používaly klasifikace produkce, které přímo navazují na Centrální klasifikaci produkce (CPC) Ver.2 přijatou Statistickou komisí Organizace spojených národů 1. (11) Používání klasifikace produkce podle činností uvnitř Společenství vyžaduje, aby při řešení otázek spojených s prováděním CPA a zapracováváním změn do CPA byl Komisi nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom 2. (12) Zavedení nové statistické klasifikace produkce znamená, že je nutné konkrétně změnit odkazy na CPA. Je tedy nezbytné zrušit nařízení (EHS) č. 3696/93. (13) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady č. 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 3. Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně CPA za účelem zohlednění technologického a hospodářského vývoje a harmonizace s ostatním hospodářskými a sociálními klasifikacemi. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení nebo doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, musejí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. (14) Protože cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření nové statistické klasifikace produkce podle činností (CPA), nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jej být proto lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle Úř. věst. L 181, , s. 47. Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). PE \ 19

26 (15) Byl konzultován Výbor pro statistické programy, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Předmět a oblast působnosti 1. Toto nařízení stanoví novou společnou statistickou klasifikaci produkce podle činností v rámci Společenství, dále jen CPA, za účelem zajištění relevantnosti s ohledem na hospodářskou realitu a srovnatelnosti klasifikací členských států a Společenství a mezinárodních klasifikací, a tím i srovnatelnosti statistik členských států, Společenství a mezinárodních statistik. 2. Produkcí se rozumí výstupy ekonomických činností, a to statky nebo služby. 3. Toto nařízení se vztahuje pouze na používání klasifikace pro statistické účely. 1. CPA obsahuje: Článek 2 Úrovně a struktura CPA a. první úroveň, jejíž položky jsou označeny alfabetickým kódem (sekce), b. druhou úroveň, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly), c. třetí úroveň, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny), d. čtvrtou úroveň, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy), e. pátou úroveň, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem (kategorie), f. šestou úroveň, jejíž položky jsou označeny šestimístným číselným kódem (subkategorie). 2. CPA je uvedena v příloze. Článek 3 Použití CPA Komise použije CPA pro účely všech statistik klasifikovaných podle produkce podle činností. Článek 4 Vnitrostátní klasifikace produkce podle ekonomických činností 20 /PE

27 1. Členské státy mohou klasifikaci CPA používat pro agregované nebo podrobné vnitrostátní, specifické nebo funkční klasifikace založené na subkategoriích CPA. 2. Tyto klasifikace navazují na CPA v souladu s těmito pravidly: (a) (b) klasifikace agregovanější než CPA se skládají z přesných agregací subkategorií CPA, klasifikace podrobnější než CPA se skládají z položek, které jsou plně obsaženy v rámci subkategoríí CPA, (c) takto odvozené klasifikace mohou mít odlišné kódování. 3. Členské státy mohou používat vnitrostátní klasifikaci produkce podle činností odvozenou od CPA. V takovém případě zašlou Komisi návrhy, v nichž vymezí své vnitrostátní klasifikace. Komise do tří měsíců po obdržení návrhu zkontroluje, zda vnitrostátní klasifikace odpovídá odstavci 2, a zašle vnitrostátní klasifikaci ostatním členským státům pro informaci. Vnitrostátní klasifikace členských států obsahují tabulku srovnávající vnitrostátní klasifikace s CPA. Článek 5 Činnosti Komise Komise ve spolupráci se členskými státy zajišťuje šíření, správu a podporu CPA, konkrétně: a) vypracování, aktualizaci a zveřejnění vysvětlivek k CPA; b) vypracování a zveřejnění pokynů k používání CPA; c) zveřejnění srovnávacích tabulek mezi: novým zněním CPA a předchozím zněním CPA; předchozím zněním CPA a novým zněním CPA; CPA a kombinovanou nomenklaturou (KN) uvedenou v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 1 ; d) zlepšování návaznosti na ostatní klasifikace. Článek 6 Prováděcí opatření 1. Následující prováděcí opatření a opatření pro aktualizaci tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2: a) rozhodnutí potřebná v případě problémů vzniklých při provádění CPA, včetně přidělování produkce do zvláštních tříd a b) technická opatření zaručující plně koordinovaný přechod z předcházejícího znění CPA. 1 Úř. věst. L 256, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 580/2007 (Úř. věst. L 138, , s. 1). PE \ 21

28 2. Následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3: a) změny CPA přijaté za účelem zohlednění technického nebo hospodářského vývoje; b) změny CPA přijaté za účelem sjednocení s ostatními ekonomickými a sociálními klasifikacemi. 3. Je třeba zohlednit zásadu, že přínos aktualizace musí převýšit její náklady, a zásadu, že dodatečné náklady a zátěž musejí zůstat v rozumných mezích. Článek 7 Výbor 1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy. 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Nařízení (EHS) č. 3696/93 se zrušuje. Článek 8 Zrušení nařízení (EHS) č. 3696/93 Článek 9 Vstup v platnost Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V... Za Evropský parlament předseda/předsedkyně Za Radu předseda/předsedkyně 22 /PE

29 PŘÍLOHA CPA 2008 (j. n.: jinde neuvedené; *: součást) Kód Položka CPC ver. 2 A PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOVU 01 Produkty zemědělství a myslivosti 01.1 Plodiny, jiné než trvalé Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena Pšenice Pšenice tvrdá 01111* 01112* Pšenice, kromě pšenice tvrdé 01111* 01112* Kukuřice Kukuřice Ječmen, žito a oves Ječmen Žito Oves Čirok, proso a ostatní obiloviny Čirok Proso PE \ 23

30 Ostatní obiloviny Sláma a plevy Sláma a plevy Zelené luštěniny Fazole, zelené Hrách, zelený Ostatní zelené luštěniny Sušené luštěniny Fazole, sušené Obyčejné fazole, sušené Cizrna, sušená Čočka, sušená Hrách, sušený Luštěniny (sušené luštěniny), j. n Sójové boby, podzemnice olejná a bavlníková semena Sójové boby Podzemnice olejná, neloupaná Podzemnice olejná, loupaná Bavlníková semena Ostatní olejnatá semena Lněná semena Hořčičná semena Semena řepky nebo řepice Sezamová semena Slunečnicová semena /PE

31 Ostatní olejnatá semena j. n Rýže, neloupaná Rýže, neloupaná Rýže, neloupaná Zelenina a melouny, kořeny a hlízy Listová nebo řapíkatá a stonková zelenina Chřest Zelí Květák a brokolice Salát hlávkový 01214* Čekanka 01214* Špenát Artyčoky Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková zelenina Melouny Melouny vodní Ostatní melouny Ostatní plodová zelenina Čili papričky a paprika zeleninová (pouze paprika rodu Capsicum) Salátové okurky a okurky nakládačky Lilek Rajčata Ostatní plodová zelenina j. n Zelenina kořenová, cibulová a hlízová Mrkev, vodnice a tuřín Česnek PE \ 25

32 Cibule Pór a jiná cibulová zelenina Ostatní kořenová, cibulová a hlízová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu nebo inulinu) Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu Brambory Batáty (sladké brambory) Kasava Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu Semena zeleniny, kromě semen řepy Semena zeleniny, kromě semen řepy Cukrová řepa a semena cukrové řepy Cukrová řepa Semena cukrové řepy Houby a lanýže Houby a lanýže Zelenina, čerstvá, j. n Zelenina, čerstvá, j. n Cukrová třtina Cukrová třtina Cukrová třtina Tabák nezpracovaný Tabák nezpracovaný Tabák nezpracovaný Přadné plodiny Přadné plodiny Bavlna, též vyzrněná /PE

33 Juta, kenaf a podobná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená, kromě lnu, pravého konopí a ramie Len, pravé konopí a surové přadné rostliny j. n Ostatní plodiny, jiné než trvalé Pícniny Pícniny Řezané květiny a poupata květin; semena květin Řezané květiny a poupata květin Semena květin Semena cukrové řepy a pícnin; ostatní rostlinné suroviny Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin Rostlinné suroviny j. n Trvalé plodiny Vinné hrozny Vinné hrozny Stolní hrozny, čerstvé 01330* Ostatní vinné hrozny, čerstvé 01330* Tropické a subtropické ovoce Tropické a subtropické ovoce Avokádo Banány, plantejny a podobné ovoce Datle Fíky Ostatní tropické a subtropické ovoce Citrusové plody Citrusové plody PE \ 27

34 Šedok (pomela) a grapefruity Citrony a kyselé lajmy Pomeranče Tangerinky, mandarinky, klementinky Ostatní citrusové plody Jádrové a peckové ovoce Jablka Jablka Ostatní jádrové a peckové ovoce Hrušky 01352* Kdoule 01352* Meruňky Třešně Broskve 01355* Nektarinky 01355* Švestky 01356* Trnky 01356* Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy Bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium Kiwi Maliny Jahody Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n Semena ovoce Semena ovoce Ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů) 28 /PE

35 Mandle Kaštany * Lískové oříšky Pistácie * Vlašské ořechy * Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů) * Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n Olejnaté plody Olivy Stolní olivy 01450* Olivy pro výrobu olivového oleje 01450* Kokosové ořechy Kokosové ořechy * Ostatní olejnaté plody Ostatní olejnaté plody Rostliny pěstované pro výrobu nápojů PE \ 29

36 Rostliny pěstované pro výrobu nápojů Kávová zrna, nepražená Listy čaje Listy maté Kakaové boby Koření, aromatické, léčivé a farmaceutické rostliny Koření, nezpracované Pepř (rodu Piper), surový Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze paprika rodu Capsicum), surové Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy, surové Anýz, badyán, koriandr, kmín, kořenný kmín, fenykl a jalovcové bobule, surové Skořice (canella), surová Hřebíček (celé stopky), surový Zázvor, sušený, surový Vanilka, surová Ostatní koření, nezpracované Chmelové hlávky Chmelové hlávky Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod * Ostatní trvalé plodiny Přírodní kaučuk Přírodní kaučuk Vánoční stromky, řezané Vánoční stromky, řezané Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží, k vycpávání, barvení nebo vyčiňování Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží, k vycpávání, barvení nebo vyčiňování /PE

37 01.3 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí 01961* 01.4 Živá zvířata a živočišné produkty Živý skot chovaný na mléko a syrové mléko skotu chovaného na mléko Živý skot chovaný na mléko Živý skot chovaný na mléko 0211* Syrové mléko skotu chovaného na mléko Syrové mléko skotu chovaného na mléko Ostatní skot a buvoli, živí, a jejich sperma Ostatní skot a buvoli, živí Ostatní skot a buvoli, živí, kromě živých telat 0211* Mláďata skotu a buvolů, živá 0211* Sperma skotu a buvolů Sperma skotu a buvolů Koně a jiní koňovití, živí Koně a jiní koňovití, živí Koně a jiní koňovití, živí Velbloudi a velbloudovití, živí Velbloudi a velbloudovití, živí Velbloudi a velbloudovití, živí Ovce a kozy, živé; syrové mléko a střižní vlna ovcí a koz Ovce a kozy, živé Ovce, živé Kozy, živé Mléko ovčí a kozí syrové PE \ 31

38 Mléko ovčí syrové Mléko kozí syrové Střižní vlna potní ovcí a koz, včetně prané na hřbetě Střižní vlna potní ovcí a koz, včetně prané na hřbetě Prasata, živá Prasata, živá Prasata, živá Živá drůbež a vejce Drůbež, živá Kuřata, živá Krůty, živé Husy, živé Kachny a perličky, živé Vejce ve skořápkách, čerstvá Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá Násadová vejce Ostatní hospodářská zvířata a živočišné produkty Ostatní hospodářská zvířata, živá Domácí králíci, živí Hospodářské ptactvo j. n., živé Hospodářští plazi (včetně hadů a želv), živí Ostatní hospodářská zvířata j. n., živá Ostatní živočišné produkty z hospodářských zvířat Přírodní med /PE

39 Syrové mléko j. n Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, kromě mořských Jedlé produkty z hospodářských zvířat j. n Zámotky bource morušového Hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené Zvířecí embrya k reprodukci Nejedlé produkty z hospodářských zvířat j. n Surové kožešiny a různé kůže a kožky Surové kožešiny, kromě jehněčích 02955* Surové kožešiny jehněčí 02955* Surové kůže zvířat j. n. (čerstvé nebo konzervované, avšak jinak neupravené) Zemědělské a chovatelské služby (kromě veterinárních) Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu Podpůrné služby pro živočišnou výrobu Podpůrné služby pro živočišnou výrobu Podpůrné služby pro živočišnou výrobu Posklizňové služby Posklizňové služby Posklizňové služby Zpracování osiva pro účely množení Zpracování osiva pro účely množení Zpracování osiva pro účely množení Lov a odchyt a související služby Lov a odchyt a související služby PE \ 33

40 Lov a odchyt a související služby Lov a odchyt a související služby Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby 02.1 Služby lesních školek Služby lesních školek Živé lesní stromy; semena lesních stromů Živé lesní stromy 01961* Semena lesních stromů Služby lesních školek Služby lesních školek 86140* Lesní stromy Lesní stromy Dřevo surové Dřevo surové Dřevo surové Dřevo surové jehličnaté výřezy Dřevo jiné než jehličnaté kulatina, kromě tropického dřeva 03120* Dřevo tropické kulatina 03120* Dřevo palivové 03130* 02.3 Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva Přírodní gumy Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy Šelak, balzámy a jiné přírodní gumy a pryskyřice Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely /PE

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002, Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení

Více

P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I

P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. června 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 Obsah Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 První kapitola: Úvod do vědy o stravování člověka...12 Druhá kapitola: Nejdůležitější vědecké objevy v oblasti stravování a trávení...17 Akademik

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Rautové menu (300,-Kč na osobu)

Rautové menu (300,-Kč na osobu) (300,-Kč na osobu) 60g Nářezová mísa šunková (vepřová šunka, uzená krkovice, vysočina) 50g Míchaný zeleninový salát (rajčata, okurka, paprika) 100g Sýrová paleta zdobená ořechy (eidam, hermelín, niva)

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

2.08 Kyseliny. Projekt Trojlístek

2.08 Kyseliny. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.08 Kyseliny. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka

Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka MENU Předkrm Terinka z pečeného jeleního masa s jalovcem a tymiánem, brusinkové chutnay s rozinkami, domácí listová oplatka 175 (3,6,9,1) Pomalu pečený telecí roastbeef, pikantní rustikální majonéza, ibiškové

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance

omáčce s červenými fazolkami Kuřecí paličky na černém pivě/smažené v pikantní strouhance RAUTY Teplá kuchyně /HOVĚZÍ/ Svíčková Stroganoff (s plátky čerstvých žampionů a okurek) Telecí pestré frikasé Telecí ragů se žampiony a mladou zeleninou Uzený hovězí jazyk se smetanovým mandlovým křenem

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

OBSAH KUCHAŘKA PODLE PĚTI ELEMENTŮ

OBSAH KUCHAŘKA PODLE PĚTI ELEMENTŮ KUCHAŘKA PODLE PĚTI ELEMENTŮ OBSAH Část I: VÝŽIVA A VAŘENÍ PODLE PĚTI ELEMENTŮ...15 Čínská dietetika na Západě... 17 VÝŽIVA PODLE PĚTI ELEMENTŮ JE SETKÁNÍ VÝCHODU SE ZÁPADEM... 19 Chytrý je ten, kdo vykopá

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

jídla připravil tým kuchařů Après restaurant

jídla připravil tým kuchařů Après restaurant NAŠE DOMÁCÍ KUCHYNĚ Dáváme si záležet na tom, aby naše pokrmy byly jednoduché a chutné. Vyhýbáme se polotovarům a snažíme se připravovat všechny pokrmy kompletně sami. prostor je 100 % nekuřácký bezvodé

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE STUDENÉ PŘEDKRMY Carpaccio- syrové plátky z pravé svíčkové s kapkou olivového oleje, strouhaným parmezánem a čtyřmi druhy pepře, podávané s bílým pečivem Tatarák z lososa limetka,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Předkrmy / Antipasti

Předkrmy / Antipasti Předkrmy / Antipasti Carpaccio classico plátky syrové hovězí svíčkové podávané s ledovým salátem, rajčaty, ochucené citronovou šťávou, čerstvě mletým pepřem a parmezánem Bruschetta zapečený italský chléb

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ

SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ SORTIMENT SUCHÝCH VÝROBKŮ ZELENINA MALÉ BALENÍ HRÁŠEK VELMI JEMNÝ (12x425g) KUKUŘICE GOLD (12x425g) MRKEV KOLEČKA (12x425g) ŘEPA KOSTKY (12x425g) ZELENINA MALÉ BALENÍ SALÁTY A POMAZÁNKY ČERVENÉ FAZOLE

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

PIZZA JÍDELNÍ LÍSTEK PIZZA - BEZ TOMATOVÉHO ZÁKLADU VŠECHNY DALŠÍ PIZZY JSOU S TOMATOVÝM ZÁKLADEM: PIZZA SE ŠUNKOU: POLÉVKY

PIZZA JÍDELNÍ LÍSTEK PIZZA - BEZ TOMATOVÉHO ZÁKLADU VŠECHNY DALŠÍ PIZZY JSOU S TOMATOVÝM ZÁKLADEM: PIZZA SE ŠUNKOU: POLÉVKY POLÉVKY JÍDELNÍ LÍSTEK 201 0,3 l Česnečka se sýrem a chlebem 25,- Kč 202 0,3 l Vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 203 170g Obložený talíř 55,- Kč (šunka, angl.sl., eidam, hermelín,

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

Varnea a.s. ...to nejdůležitější je základ

Varnea a.s. ...to nejdůležitější je základ Varnea a.s....to nejdůležitější je základ Vývary 58913 Česnekový vývar 3 kg 58807 Čirý vývar 25 kg 58810 Čirý vývar 3 kg 58809 Čirý vývar 7,5 kg 58892 Gastro vývar 15 kg 58815 Houbový vývar 3 kg 58936

Více

POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY. 35,- Kč. RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) 35,- Kč. ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast )

POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY. 35,- Kč. RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) 35,- Kč. ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast ) La piazza Pizzeria POLÉVKY 21 22 23 RAJSKÁ POLÉVKA ( rajčata, sýr - parmezán, toast ) ALLA PIAZZA ( rajčata, nudličky, balkánský sýr, toast ) MINESTRONE ( zeleninová ) 24 ALLA FUNGI ( žampionovo krémová

Více

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech (Směrnice ES 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY (01) Tvarohový krém s tomaty, bylinkovým olejem, 125,- Kč parmskou šunkou a opečeným světlým chlebem (02) Marinované krevety s citrónovou omáčkou na 175,- Kč salátovém lůžku, ochucené

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 211. Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského

Více

Jedinečná inovace Robot-Coupe. odstředivkách J 80 Ultra J 100 Ultra

Jedinečná inovace Robot-Coupe. odstředivkách J 80 Ultra J 100 Ultra Nápady na koktejly Jedinečná inovace Robot-Coupe Patentovaný systém automatického přísunu je k dispozici výhradně na odstředivkách J 80 Ultra J 100 Ultra stačí pouhé stisknutí tlačítka Zapnout a získáte

Více

Dovoz regulovaných kožešin

Dovoz regulovaných kožešin Dovoz regulovaných kožešin 1997D0602 CS 01.01.2007 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ RADY ze

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Jídelní lístek Předkrmy:

Jídelní lístek Předkrmy: Předkrmy: 1140 70g Domácí zvěřinová paštika s cibulovou marmeládou, 71,- chléb 2 ks 1141 100g Grilovaná cuketa zapečná kozím sýrem, 77,- čerstvě rozpečená bagetka 1142 2 ks Bruschetta s bylinkami, čerstvými

Více

Otevírací doba: Po - Čt: 10 00-23 00 ; Pá: 10 00-24 00 So: 11 00-24 00 ; Ne: 11 00-22 00. Restaurace Na Knížecí Nám. Míru 23 277 01 Dolní Beřkovice

Otevírací doba: Po - Čt: 10 00-23 00 ; Pá: 10 00-24 00 So: 11 00-24 00 ; Ne: 11 00-22 00. Restaurace Na Knížecí Nám. Míru 23 277 01 Dolní Beřkovice Otevírací doba: Po - Čt: 10 00-23 00 ; Pá: 10 00-24 00 So: 11 00-24 00 ; Ne: 11 00-22 00 Restaurace Na Knížecí Nám. Míru 23 277 01 Dolní Beřkovice Provozovatel: Vojtěch Čáp IČO: 66397081 tel.: 315 695

Více

PIZZA 33cm. 01. PIZZA CHLÉB 1 30,00 Kč 1. PIZZA TYČINKY 1, 7 69,00 Kč. 2. PIZZA TYČINKY S ANGLICKOU 1, 7 82,00 Kč

PIZZA 33cm. 01. PIZZA CHLÉB 1 30,00 Kč 1. PIZZA TYČINKY 1, 7 69,00 Kč. 2. PIZZA TYČINKY S ANGLICKOU 1, 7 82,00 Kč PIZZA 33cm 01. PIZZA CHLÉB 1 30,00 Kč 1. PIZZA TYČINKY 1, 7 69,00 Kč (sýr eidam, česnek) 2. PIZZA TYČINKY S ANGLICKOU 1, 7 82,00 Kč (sýr eidam, anglická slanina, česnek) 29. PIZZA TYČINKY SE ŠUNKOU 1,

Více

PIZZA 400g. Pizzerie. Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10Kč. 1. MARGHERITA. .. 100,00 Kč

PIZZA 400g. Pizzerie. Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10Kč. 1. MARGHERITA. .. 100,00 Kč Pizzerie PIZZA 400g Pizzu číslo 13. a 20. půlenou nevydáváme. PIZZA SE SMETANOU NAVÍC + 10. 1. MARGHERITA tomatová směs, sýr, oregano 2. TUTTI FRUTI tomatová směs, sýr, šunka, ananas, jahody 3. PROSCIUTO

Více

2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1

2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1 2003R1782 CS 24.07.2008 012.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 10. července 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 10. července 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 10. července 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 171. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Bonusem a poděkováním za využití našich VITÁLNÍCH služeb je poukázka na 1 hodinu bowlingu, již obdrží každý host s útratou větší než 2000 Kč.

Bonusem a poděkováním za využití našich VITÁLNÍCH služeb je poukázka na 1 hodinu bowlingu, již obdrží každý host s útratou větší než 2000 Kč. Vážení hosté, VITALITA je slůvko, které máme nejen v názvu firmy, ale je to zároveň i naše krédo. Abyste byli plní životní energie, tedy VITÁLNÍ i Vy, naši hosté, o to se budeme po celou dobu Vašeho pobytu

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih Název: Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih Adresa: K Lomu 343 Telefon: 377916304, 732404756 IČO: 70922799

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více