TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024"

Transkript

1 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE

2

3 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2007)0291 Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko *** (A6-0274/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10 července 2007 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidově demokratickou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (8937/2007 KOM(2006)0765 C6-0153/ /0254(AVC))... 1 P6_TA-PROV(2007)0292 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (A6-0224/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0009 C6-0103/ /0003(CNS))... 2 P6_TA-PROV(2007)0293 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (A6-0216/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0007 C6-0102/ /0004(CNS))... 3 P6_TA-PROV(2007)0294 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (A6-0254/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0113 C6-0161/ /0041(CNS))... 4 PE \ I

4 P6_TA-PROV(2007)0295 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (A6-0255/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0114 C6-0160/ /0040(CNS))... 5 P6_TA-PROV(2007)0296 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * (0256/ Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0098 C6-0162/ /0046(CNS))... 6 P6_TA-PROV(2007)0297 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely * (A6-0265/ Zpravodaj: Jean-Marie Cavada) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0211 C6-0168/ /0079(CNS))... 7 P6_TA-PROV(2007)0298 Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (A6-0237/ Zpravodajka: Pervenche Berès) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0924 C6-0009/ /0289(COD))... 8 P6_TA-PROV(2007)0299 Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (A6-0239/ Zpravodajka: Pervenche Berès) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 85/611/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0926 C6-0010/ /0293(COD)) P6_TA-PROV(2007)0300 Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (A6-0238/ Zpravodajka: Pervenche Berès) II /PE

5 Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0905 C6-0017/ /0280(COD)) P6_TA-PROV(2007)0301 Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I (A6-0242/ Zpravodaj: Guntars Krasts) Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (KOM(2006)0655 C6-0376/ /0218(COD)) PE \ III

6

7 P6_TA-PROV(2007)0291 Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko *** Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10 července 2007 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou lidově demokratickou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (8937/2007 KOM(2006)0765 C6-0153/ /0254(AVC)) (Postup souhlasu) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0765) 1, - s ohledem na s ohledem na text Rady (8937/2007), - s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem, s článkem 310 a čl. 300 odst. 2, prvním pododstavcem, druhou větou Smlouvy o ES (C6-0153/2005), - s ohledem na článek 75 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu, - s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A6-0274/2007), 1. souhlasí s uzavřením protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Alžírské lidově demokratické republiky. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 1

8 P6_TA-PROV(2007)0292 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0009 C6-0103/ /0003(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM (2007)0009) 1, - s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Moldavskou republikou (9221/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2, poslední věta, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, článek 93, článek 94, článek 133, článek 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0103/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0224/2007), 1. schvaluje uzavření protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Moldavské republiky. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku 2 /PE

9 P6_TA-PROV(2007)0293 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0007 C6-0102/ /0004(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0007) 1, - s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci s Ukrajinou (9108/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, poslední větu čl. 47 odst. 2, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, na články 93, 94, 133 a 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0102/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0216/2007), 1. schvaluje uzavření protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ukrajiny. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku PE \ 3

10 P6_TA-PROV(2007)0294 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0113 C6-0161/ /0041(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0113) 1, - s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Arménskou republikou (9257/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133, 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, na základě které Rada konzultovala Parlament (C6-0161/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0254/2007), 1. schvaluje uzavření Protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Arménské republiky. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku 4 /PE

11 P6_TA-PROV(2007)0295 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0114 C6-0160/ /0040(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0114) 1, - s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Ázerbájdžánskou republikou (8924/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47. odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133, 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0160/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0255/2007), 1. schvaluje uzavření protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ázerbájdžánské republiky. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku PE \ 5

12 P6_TA-PROV(2007)0296 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií (přistoupení Bulharska a Rumunska k EU) * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (KOM(2007)0098 C6-0162/ /0046(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (KOM(2007)0098) 1, - s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci s Gruzií (8916/2004), - s ohledem na čl. 44 odst. 2, čl. 47. odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133, 181a a čl. 300 odst. 2 třetí pododstavec Smlouvy o ES, - s ohledem na čl. 101 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, - s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0162/2007), - s ohledem na článek 51, čl. 83 odst. 7 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0256/2007), 1. schvaluje uzavření protokolu; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Gruzie. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku 6 /PE

13 P6_TA-PROV(2007)0297 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0211 C6-0168/ /0079(CNS)) (Postup konzultace) Evropský parlament, - s ohledem na doporučení Komise předložené Radě (KOM(2007)0211) 1, - s ohledem na čl. 3 odst. 4 Aktu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0168/2007), - s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst.1 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0265/2007), 1. schvaluje doporučení Komise; 2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem; 3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit doporučení Komise; 4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také vládám Bulharské republiky a Rumunska. 1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. PE \ 7

14 P6_TA-PROV(2007)0298 Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0924 C6-0009/ /0289(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0924) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2 a článek 55 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0009/2007), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0237/2007), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. 8 /PE

15 P6-TC1-COD(2006)0289 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 2, vzhledem k těmto důvodům: (1) Směrnice 92/49/EHS 3 stanoví, že některá opatření by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 4. (2) Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou, jenž má být použit pro přijetí prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně změn provedených zrušením těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky Úř. věst. C... Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července Úř. věst. L 228, , s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES (Úř. věst. L 323, , s. 1). Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). PE \ 9

16 (3) V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise 1 k rozhodnutí 2006/512/ES se právní nástroje, které jsou již v platnosti, musejí upravit podle platných postupů. Ve výše uvedeném prohlášení je obsažen seznam nástrojů, které je třeba co nejrychleji upravit, jedním z nich je směrnice 2005/1/ES 2. K úpravě uvedené směrnice by proto měla být pozměněna směrnice 92/49/EHS. (4) Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 92/49/EHS s cílem přihlédnout k technickému vývoji v odvětví pojišťovnictví nebo na finančních trzích a zajistit jednotné uplatňování směrnice. Konkrétně se jedná o opatření, jejichž cílem je rozšířit seznam právních forem, změnit seznam pojistných odvětví nebo přizpůsobit terminologii používanou v daném seznamu, vyjasnit složky, z nichž se skládá míra solventnosti, změnit výši minimálního garančního fondu, změnit seznam aktiv přijatelných ke krytí technických rezerv a pravidla o rozložení investic, změnit uvolnění pravidel týkajících se odpovídajících aktiv a vyjasnit definice. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 92/49/EHS, musejí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. (5) Směrnice 92/49/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. (6) Vzhledem k tomu, že změny provedené touto směrnicí ve směrnici 92/49/EHS jsou změny technické povahy, které se týkají pouze postupu projednávání ve výborech, nemusejí být členskými státy provedeny do vnitrostátních předpisů. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní opatření, PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 1 2 Úř. věst. C 255, , s. 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Úř. věst. L 79, , s. 9). 10 /PE

17 Článek 1 V článku 51 směrnice 92/49/EHS se úvodní věta nahrazuje tímto: Následující technické změny, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS a této směrnice, včetně jejich doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 2 odst. 2 směrnice 91/675/EHS. Článek 2 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Tato směrnice je určena členským státům. Článek 3 V... Za Evropský parlament předseda Za Radu předseda PE \ 11

18 P6_TA-PROV(2007)0299 Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 85/611/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0926 C6-0010/ /0293(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0926) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0010/2007), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0239/2007), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. 12 /PE

19 P6_TA-PROV(2007)0300 Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2006)0905 C6-0017/ /0280(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0905) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 a článek 55 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu, (C6-0017/2007) - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0238/2007), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 13

20 P6_TC1-COD(2006)0280B Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a článek 55 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 2, vzhledem k těmto důvodům: (1) Směrnice 2005/68/ES 3 stanoví, že některá opatření by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 4. (2) Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou, jenž má být použit pro přijetí prováděcích opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně změn provedených zrušením těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky Úř. věst. C... Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července Úř. věst. L 323, , s.1. Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). 14 /PE

21 (3) V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise 1 k rozhodnutí 2006/512/ES se právní nástroje, které jsou již v platnosti, musejí upravit podle platných postupů. Ve výše uvedeném prohlášení je obsažen seznam nástrojů, které je třeba co nejrychleji upravit, jedním z nich je směrnice 2005/1/ES 2. K úpravě uvedené směrnice by proto měla být pozměněna směrnice 2005/68/ES. (4) Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření nezbytných k provedení směrnice 2005/68/ES s cílem přihlédnout k technickému vývoji odvětví pojišťovnictví nebo finančních trhů a zajistit jednotné uplatňování směrnice. Tato opatření by měla zejména rozšířit seznam právních forem, objasnit nebo upravit položky tvořící míru solventnosti u některých zajišťovacích činností nebo typů smluv, změnit výši minimálního garančního fondu a objasnit definice. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2005/68/ES, musejí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. (5) Směrnice 2005/68/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. (6) Vzhledem k tomu, že změny provedené touto směrnicí ve směrnici 2005/68/ES jsou změny technické povahy, které se týkají pouze postupu ve výborech, nemusejí být členskými státy převedeny do vnitrostátních předpisů. Proto není nutné přijmout k tomuto účelu zvláštní opatření, PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 1 2 Úř. věst. C 255, , s. 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Úř. věst. L 79, , s. 9). PE \ 15

22 Článek 1 Směrnice 2005/68/ES se mění takto: 1) Bod odůvodnění 27 se nahrazuje tímto: (27) Tato opatření by měla být přijata regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5a odst. 1 až 4 a článku 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi*. * Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). 2) Článek 55 se mění takto: (a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto: 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. (b) Odstavec 3 se zrušuje. 3) V článku 56 se úvodní věta nahrazuje tímto: Následující prováděcí opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 55 odst. 2: Článek 2 Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Tato směrnice je určena členským státům. Článek 3 V... Za Evropský parlament předseda Za Radu předseda 16 /PE

23 P6_TA-PROV(2007)0301 Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (KOM(2006)0655 C6-0376/ /0218(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, - s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0655) 1, - s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0376/2006), - s ohledem na článek 51 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0242/2007), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku. PE \ 17

24 P6_TC1-COD(2006)0218 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. července 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č..../2007, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (EP-PE_TC1-COD(2006)0218) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 1, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října vytvořilo statistickou klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství. (2) Aby byl zohledněn technický rozvoj a strukturální změny v hospodářství, měla by být vytvořena aktuální klasifikace produkce. (3) Uspořádání klasifikace produkce v souladu s klasifikací použitých výrobních činností zabrání nadměrnému výskytu systémů kodifikace bez vzájemné návaznosti a usnadňuje výrobcům identifikaci příslušných trhů. (4) Je nezbytné vytvořit referenční rámec umožňující srovnávat statistické údaje o produkci, spotřebě, zahraničním obchodu a dopravě. (5) Aktualizovaná klasifikace produkce podle činností je zásadním prvkem v průběžném úsilí Komise podrobit statistiky Společenství celkové revizi; od této klasifikace se očekává, že zajistí srovnatelnější a relevantnější údaje, a tím umožní lepší hospodářské řízení na úrovni ES a na úrovni jednotlivých členských států. (6) Fungování vnitřního trhu vyžaduje vytvoření statistických norem pro sběr, předávání a zveřejňování statistických údajů členských států a Společenství, aby podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty jednotného trhu měly k dispozici spolehlivé a srovnatelné statistické údaje. Proto je nezbytné, aby všechny položky klasifikace produkce v Evropském společenství byly ve všech členských státech vykládány jednotně. (7) Spolehlivé a srovnatelné statistické údaje jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posoudit svoji konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Společenství při zabraňování narušování hospodářské soutěže. 1 2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července Úř. věst. L 342, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). 18 /PE

25 (8) Zavedení společné statistické klasifikace produkce podle ekonomických činností samo o sobě nezavazuje členské státy ke sběru, zveřejňování nebo poskytování údajů. Poskytování integrovaných informací s takovým stupněm spolehlivosti, rychlosti, pružnosti a podrobnosti, jaký vyžaduje řízení vnitřního trhu, bude možné jen tehdy, budou-li členské státy používat klasifikaci produkce propojenou s klasifikací Společenství. (9) Je nezbytné přijmout opatření, aby s ohledem na své vnitrostátní potřeby mohly členské státy do svých vnitrostátních klasifikací přidávat dodatečné položky vycházející z položek statistické klasifikace produkce ve Společenství. (10) Mezinárodní srovnatelnost hospodářských statistik vyžaduje, aby členské státy a orgány Společenství používaly klasifikace produkce, které přímo navazují na Centrální klasifikaci produkce (CPC) Ver.2 přijatou Statistickou komisí Organizace spojených národů 1. (11) Používání klasifikace produkce podle činností uvnitř Společenství vyžaduje, aby při řešení otázek spojených s prováděním CPA a zapracováváním změn do CPA byl Komisi nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom 2. (12) Zavedení nové statistické klasifikace produkce znamená, že je nutné konkrétně změnit odkazy na CPA. Je tedy nezbytné zrušit nařízení (EHS) č. 3696/93. (13) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady č. 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 3. Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně CPA za účelem zohlednění technologického a hospodářského vývoje a harmonizace s ostatním hospodářskými a sociálními klasifikacemi. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení nebo doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, musejí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. (14) Protože cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření nové statistické klasifikace produkce podle činností (CPA), nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jej být proto lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle Úř. věst. L 181, , s. 47. Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). PE \ 19

26 (15) Byl konzultován Výbor pro statistické programy, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Předmět a oblast působnosti 1. Toto nařízení stanoví novou společnou statistickou klasifikaci produkce podle činností v rámci Společenství, dále jen CPA, za účelem zajištění relevantnosti s ohledem na hospodářskou realitu a srovnatelnosti klasifikací členských států a Společenství a mezinárodních klasifikací, a tím i srovnatelnosti statistik členských států, Společenství a mezinárodních statistik. 2. Produkcí se rozumí výstupy ekonomických činností, a to statky nebo služby. 3. Toto nařízení se vztahuje pouze na používání klasifikace pro statistické účely. 1. CPA obsahuje: Článek 2 Úrovně a struktura CPA a. první úroveň, jejíž položky jsou označeny alfabetickým kódem (sekce), b. druhou úroveň, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly), c. třetí úroveň, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny), d. čtvrtou úroveň, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy), e. pátou úroveň, jejíž položky jsou označeny pětimístným číselným kódem (kategorie), f. šestou úroveň, jejíž položky jsou označeny šestimístným číselným kódem (subkategorie). 2. CPA je uvedena v příloze. Článek 3 Použití CPA Komise použije CPA pro účely všech statistik klasifikovaných podle produkce podle činností. Článek 4 Vnitrostátní klasifikace produkce podle ekonomických činností 20 /PE

27 1. Členské státy mohou klasifikaci CPA používat pro agregované nebo podrobné vnitrostátní, specifické nebo funkční klasifikace založené na subkategoriích CPA. 2. Tyto klasifikace navazují na CPA v souladu s těmito pravidly: (a) (b) klasifikace agregovanější než CPA se skládají z přesných agregací subkategorií CPA, klasifikace podrobnější než CPA se skládají z položek, které jsou plně obsaženy v rámci subkategoríí CPA, (c) takto odvozené klasifikace mohou mít odlišné kódování. 3. Členské státy mohou používat vnitrostátní klasifikaci produkce podle činností odvozenou od CPA. V takovém případě zašlou Komisi návrhy, v nichž vymezí své vnitrostátní klasifikace. Komise do tří měsíců po obdržení návrhu zkontroluje, zda vnitrostátní klasifikace odpovídá odstavci 2, a zašle vnitrostátní klasifikaci ostatním členským státům pro informaci. Vnitrostátní klasifikace členských států obsahují tabulku srovnávající vnitrostátní klasifikace s CPA. Článek 5 Činnosti Komise Komise ve spolupráci se členskými státy zajišťuje šíření, správu a podporu CPA, konkrétně: a) vypracování, aktualizaci a zveřejnění vysvětlivek k CPA; b) vypracování a zveřejnění pokynů k používání CPA; c) zveřejnění srovnávacích tabulek mezi: novým zněním CPA a předchozím zněním CPA; předchozím zněním CPA a novým zněním CPA; CPA a kombinovanou nomenklaturou (KN) uvedenou v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 1 ; d) zlepšování návaznosti na ostatní klasifikace. Článek 6 Prováděcí opatření 1. Následující prováděcí opatření a opatření pro aktualizaci tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2: a) rozhodnutí potřebná v případě problémů vzniklých při provádění CPA, včetně přidělování produkce do zvláštních tříd a b) technická opatření zaručující plně koordinovaný přechod z předcházejícího znění CPA. 1 Úř. věst. L 256, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 580/2007 (Úř. věst. L 138, , s. 1). PE \ 21

28 2. Následující opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplnění, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3: a) změny CPA přijaté za účelem zohlednění technického nebo hospodářského vývoje; b) změny CPA přijaté za účelem sjednocení s ostatními ekonomickými a sociálními klasifikacemi. 3. Je třeba zohlednit zásadu, že přínos aktualizace musí převýšit její náklady, a zásadu, že dodatečné náklady a zátěž musejí zůstat v rozumných mezích. Článek 7 Výbor 1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy. 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Nařízení (EHS) č. 3696/93 se zrušuje. Článek 8 Zrušení nařízení (EHS) č. 3696/93 Článek 9 Vstup v platnost Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V... Za Evropský parlament předseda/předsedkyně Za Radu předseda/předsedkyně 22 /PE

29 PŘÍLOHA CPA 2008 (j. n.: jinde neuvedené; *: součást) Kód Položka CPC ver. 2 A PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOVU 01 Produkty zemědělství a myslivosti 01.1 Plodiny, jiné než trvalé Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena Pšenice Pšenice tvrdá 01111* 01112* Pšenice, kromě pšenice tvrdé 01111* 01112* Kukuřice Kukuřice Ječmen, žito a oves Ječmen Žito Oves Čirok, proso a ostatní obiloviny Čirok Proso PE \ 23

30 Ostatní obiloviny Sláma a plevy Sláma a plevy Zelené luštěniny Fazole, zelené Hrách, zelený Ostatní zelené luštěniny Sušené luštěniny Fazole, sušené Obyčejné fazole, sušené Cizrna, sušená Čočka, sušená Hrách, sušený Luštěniny (sušené luštěniny), j. n Sójové boby, podzemnice olejná a bavlníková semena Sójové boby Podzemnice olejná, neloupaná Podzemnice olejná, loupaná Bavlníková semena Ostatní olejnatá semena Lněná semena Hořčičná semena Semena řepky nebo řepice Sezamová semena Slunečnicová semena /PE

31 Ostatní olejnatá semena j. n Rýže, neloupaná Rýže, neloupaná Rýže, neloupaná Zelenina a melouny, kořeny a hlízy Listová nebo řapíkatá a stonková zelenina Chřest Zelí Květák a brokolice Salát hlávkový 01214* Čekanka 01214* Špenát Artyčoky Ostatní listová nebo řapíkatá a stonková zelenina Melouny Melouny vodní Ostatní melouny Ostatní plodová zelenina Čili papričky a paprika zeleninová (pouze paprika rodu Capsicum) Salátové okurky a okurky nakládačky Lilek Rajčata Ostatní plodová zelenina j. n Zelenina kořenová, cibulová a hlízová Mrkev, vodnice a tuřín Česnek PE \ 25

32 Cibule Pór a jiná cibulová zelenina Ostatní kořenová, cibulová a hlízová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu nebo inulinu) Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu Brambory Batáty (sladké brambory) Kasava Ostatní kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu Semena zeleniny, kromě semen řepy Semena zeleniny, kromě semen řepy Cukrová řepa a semena cukrové řepy Cukrová řepa Semena cukrové řepy Houby a lanýže Houby a lanýže Zelenina, čerstvá, j. n Zelenina, čerstvá, j. n Cukrová třtina Cukrová třtina Cukrová třtina Tabák nezpracovaný Tabák nezpracovaný Tabák nezpracovaný Přadné plodiny Přadné plodiny Bavlna, též vyzrněná /PE

33 Juta, kenaf a podobná textilní lýková vlákna, surová nebo máčená, kromě lnu, pravého konopí a ramie Len, pravé konopí a surové přadné rostliny j. n Ostatní plodiny, jiné než trvalé Pícniny Pícniny Řezané květiny a poupata květin; semena květin Řezané květiny a poupata květin Semena květin Semena cukrové řepy a pícnin; ostatní rostlinné suroviny Semena řepy (kromě semen cukrové řepy) a pícnin Rostlinné suroviny j. n Trvalé plodiny Vinné hrozny Vinné hrozny Stolní hrozny, čerstvé 01330* Ostatní vinné hrozny, čerstvé 01330* Tropické a subtropické ovoce Tropické a subtropické ovoce Avokádo Banány, plantejny a podobné ovoce Datle Fíky Ostatní tropické a subtropické ovoce Citrusové plody Citrusové plody PE \ 27

34 Šedok (pomela) a grapefruity Citrony a kyselé lajmy Pomeranče Tangerinky, mandarinky, klementinky Ostatní citrusové plody Jádrové a peckové ovoce Jablka Jablka Ostatní jádrové a peckové ovoce Hrušky 01352* Kdoule 01352* Meruňky Třešně Broskve 01355* Nektarinky 01355* Švestky 01356* Trnky 01356* Ostatní jádrové a peckové ovoce j. n Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy Bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium Kiwi Maliny Jahody Ostatní bobulové ovoce a plody rodu Vaccinium j. n Semena ovoce Semena ovoce Ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů) 28 /PE

35 Mandle Kaštany * Lískové oříšky Pistácie * Vlašské ořechy * Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů) * Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n Ostatní stromové a keřové ovoce a ořechy j. n Olejnaté plody Olivy Stolní olivy 01450* Olivy pro výrobu olivového oleje 01450* Kokosové ořechy Kokosové ořechy * Ostatní olejnaté plody Ostatní olejnaté plody Rostliny pěstované pro výrobu nápojů PE \ 29

36 Rostliny pěstované pro výrobu nápojů Kávová zrna, nepražená Listy čaje Listy maté Kakaové boby Koření, aromatické, léčivé a farmaceutické rostliny Koření, nezpracované Pepř (rodu Piper), surový Čili papričky a paprika zeleninová, suché (pouze paprika rodu Capsicum), surové Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy, surové Anýz, badyán, koriandr, kmín, kořenný kmín, fenykl a jalovcové bobule, surové Skořice (canella), surová Hřebíček (celé stopky), surový Zázvor, sušený, surový Vanilka, surová Ostatní koření, nezpracované Chmelové hlávky Chmelové hlávky Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod Rostliny používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod * Ostatní trvalé plodiny Přírodní kaučuk Přírodní kaučuk Vánoční stromky, řezané Vánoční stromky, řezané Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží, k vycpávání, barvení nebo vyčiňování Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží, k vycpávání, barvení nebo vyčiňování /PE

37 01.3 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí 01961* 01.4 Živá zvířata a živočišné produkty Živý skot chovaný na mléko a syrové mléko skotu chovaného na mléko Živý skot chovaný na mléko Živý skot chovaný na mléko 0211* Syrové mléko skotu chovaného na mléko Syrové mléko skotu chovaného na mléko Ostatní skot a buvoli, živí, a jejich sperma Ostatní skot a buvoli, živí Ostatní skot a buvoli, živí, kromě živých telat 0211* Mláďata skotu a buvolů, živá 0211* Sperma skotu a buvolů Sperma skotu a buvolů Koně a jiní koňovití, živí Koně a jiní koňovití, živí Koně a jiní koňovití, živí Velbloudi a velbloudovití, živí Velbloudi a velbloudovití, živí Velbloudi a velbloudovití, živí Ovce a kozy, živé; syrové mléko a střižní vlna ovcí a koz Ovce a kozy, živé Ovce, živé Kozy, živé Mléko ovčí a kozí syrové PE \ 31

38 Mléko ovčí syrové Mléko kozí syrové Střižní vlna potní ovcí a koz, včetně prané na hřbetě Střižní vlna potní ovcí a koz, včetně prané na hřbetě Prasata, živá Prasata, živá Prasata, živá Živá drůbež a vejce Drůbež, živá Kuřata, živá Krůty, živé Husy, živé Kachny a perličky, živé Vejce ve skořápkách, čerstvá Slepičí vejce ve skořápkách, čerstvá Vejce jiné drůbeže ve skořápkách, čerstvá Násadová vejce Ostatní hospodářská zvířata a živočišné produkty Ostatní hospodářská zvířata, živá Domácí králíci, živí Hospodářské ptactvo j. n., živé Hospodářští plazi (včetně hadů a želv), živí Ostatní hospodářská zvířata j. n., živá Ostatní živočišné produkty z hospodářských zvířat Přírodní med /PE

39 Syrové mléko j. n Plži živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu, kromě mořských Jedlé produkty z hospodářských zvířat j. n Zámotky bource morušového Hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené Zvířecí embrya k reprodukci Nejedlé produkty z hospodářských zvířat j. n Surové kožešiny a různé kůže a kožky Surové kožešiny, kromě jehněčích 02955* Surové kožešiny jehněčí 02955* Surové kůže zvířat j. n. (čerstvé nebo konzervované, avšak jinak neupravené) Zemědělské a chovatelské služby (kromě veterinárních) Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu Podpůrné služby pro živočišnou výrobu Podpůrné služby pro živočišnou výrobu Podpůrné služby pro živočišnou výrobu Posklizňové služby Posklizňové služby Posklizňové služby Zpracování osiva pro účely množení Zpracování osiva pro účely množení Zpracování osiva pro účely množení Lov a odchyt a související služby Lov a odchyt a související služby PE \ 33

40 Lov a odchyt a související služby Lov a odchyt a související služby Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby 02.1 Služby lesních školek Služby lesních školek Živé lesní stromy; semena lesních stromů Živé lesní stromy 01961* Semena lesních stromů Služby lesních školek Služby lesních školek 86140* Lesní stromy Lesní stromy Dřevo surové Dřevo surové Dřevo surové Dřevo surové jehličnaté výřezy Dřevo jiné než jehličnaté kulatina, kromě tropického dřeva 03120* Dřevo tropické kulatina 03120* Dřevo palivové 03130* 02.3 Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva Volně rostoucí plody a materiály, kromě dřeva Přírodní gumy Balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy Šelak, balzámy a jiné přírodní gumy a pryskyřice Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely Části rostlin, trávy, mechy a lišejníky pro dekorativní účely /PE

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 01.1 Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 23. dubna 2008 (OR. en) 2006/0218 (COD) LEX 823 PE-CONS 3639/6/07 REV 6 STATIS 95 CODEC 852 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÝM SE STANOVÍ NOVÁ

Více

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 296 CS 03/sv. 41 32003L0113 L 324/24 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 11.12.2003 SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) 13706/15 AGRILEG 208 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 30. října 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D041471/02 Předmět: Generální

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1. B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou

1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1. B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou 1996R2200 CS 01.01.2008 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

2. 3. 2016 A8-0313/2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise ---------------------------------------------------------

2. 3. 2016 A8-0313/2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise --------------------------------------------------------- 2. 3. 2016 A8-0313/2 Pozměňovací návrh 2 Roberto Gualtieri za Hospodářský a měnový výbor Zpráva Roberto Gualtieri Harmonizované indexy spotřebitelských cen COM(2014)0724 C8-0283/2014 2014/0346(COD) A8-0313/2015

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

6.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 290/7

6.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 290/7 6.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 290/7 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1050/2009 ze dne 28. října 2009, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE ELISA POTRAVINOVÉ INTOLERANCE IMUNOANALYTICKÉ SOUPRAVY KE STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK TŘÍDY Ig G A Ig G 4 Standardní formáty (20, 24 a 88 antigenů) Individuální profil - výběr z více než 400 dostupných

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

Kód SKP N á z e v HS/CN ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a 01.1 sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů

Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů PLODY Význam, funkce a kritéria rozdělení plodů Plod - rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin - je přeměněný semeník rostliny, který uzavírá a chrání jedno nebo více semen. - je kryt oplodím (perikarp),

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. /

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.12.2007 KOM(2007) 848 v konečném znění 2007/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / o obecných pravidlech pro definici, označování

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý 8. července 2008 P6_TA-PROV(2008)07-08 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 410.

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý 8. července 2008 P6_TA-PROV(2008)07-08 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 410. EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 8. července 2008 P6_TA-PROV(2008)07-08 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 410.853 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2008)0315 Evropský nástroj sousedství

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna 2009 ČÁST DVĚ P6_TA-PROV(2009)04-23 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 425.402 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2009)0275

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2010 KOM(2010) 749 v konečném znění 2010/0359 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, co se týče produktů, jež mohou být osvobozeny od tzv.

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.213 COM(213) 78 final 213/386 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice. Budou tyto předpisy používat od 28. prosince 2007.

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice. Budou tyto předpisy používat od 28. prosince 2007. 27.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 165/25 SMĚRNICE KOMISE 2007/39/ES ze dne 26. června 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro diazinon

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 8.8.2015 CS L 211/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2.

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2. Typ Kódy zboží (KN, 09.0006 Sledi 1011 Nepreferenční 0302 41 00, 0303 51 00, 0304 59 50, 0304 59 90 10, 0304 99 23 09.0007 Treska, solená, sušená nebo ve slaném 1011 Nepreferenční 0305 51 10 10, nálevu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.5.2008 KOM(2008) 336 v konečném znění 2008/0108 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských

Více

L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009

L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009 L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 781/2009 ze dne 27. srpna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 868/2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7610/16 AGRILEG 36 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044016/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2010 KOM(2010) 799 v konečném znění 2010/0385 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0087/2009 23. 3. 2009 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jeijich členskými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 9.4.2014 L 106/7 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

PŘEHLED SEKCÍ B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U. Kód (alfabetický) Název

PŘEHLED SEKCÍ B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U. Kód (alfabetický) Název PŘEHLED SEKCÍ Kód (alfabetický) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Název Produkty a služby zemědělství, lesnictví a rybářství Těžba a dobývání Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu Elektřina,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2006 KOM(2006) 715 v konečném znění 2006/0233 (ACC) 2006/0234 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. ledna 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 15. ledna 2009 Předmět: Návrh Nařízení Rady, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č.

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2011-2013

VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2011-2013 VÍCELETÝ KONTROLNÍ PLÁN PRO REZIDUA PESTICIDŮ 2011-2013 ČESKÁ REPUBLIKA ZÁŘÍ 2010 V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění Směrnice 2008/9/ES, kterou

Více

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup týden 5.1. až 11.1. pondělí 5.1.2015 čočka na kyselo, vejce, pečené vdolky, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 6.1.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj polévka franfurtská

Více

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č.

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2005 (OR. en) 13470/05 Interinstitucionální spis: 2005/0164 (CNS) AGRIORG 58 AGRIFIN 78 OC 724 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj polévka gulášová jablkový závin, bílá káva toustový chléb, máslo, šunka, paprika, sirup středa 4.1.2012 Přesnídávka:

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.5.2004 KOM(2004) 371 v konečném znění 2004/0120(ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu k Prozatímní dohodě o obchodu a obchodních záležitostech

Více

SEKCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

SEKCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ SEKCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Tato sekce zahrnuje činnosti spojené s využíváním rostlinných a živočišných přírodních zdrojů. Patří sem činnosti jako pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem. PŘÍLOHA III b) Srbské celní koncese na zemědělské primární produkty pocházející ze Společenství

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem. PŘÍLOHA III b) Srbské celní koncese na zemědělské primární produkty pocházející ze Společenství Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem PŘÍLOHA III b) Srbské celní koncese na zemědělské primární produkty pocházející ze Společenství uvedené v čl. 27 odst. 2 písm. b) Cla (valorická a/nebo

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

L 197/18 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2008

L 197/18 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2008 L 197/18 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 708/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky udělování výjimek ze zákazu přesunů

Více

ROSTLINY Ovoce a zelenina

ROSTLINY Ovoce a zelenina Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" ROSTLINY Ovoce a zelenina Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr.Jitka

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 2. 11. 2015 - pondělí ALERGENY přesnídávka rohlík s perlou, strouhaný sýr mléčný koktejl 1,7 polévka krupicová s vejci 1,3,9 vepřový plátek, hrachová kaše, chléb, kyselý okurek voda, mléko 1,6,7,9 svačina

Více

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Gluten obsahující cereálie Maso Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny

Více