Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009"

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily ,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"- použití portfolia cenných papírů České spořitelny a.s. ve výši 443 tis. na hodnotu ,14 Kč a to je 97,25 % upraveného rozpočtu. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše ,67Kč, což představuje 106,44 % očekávaných příjmů Celkové rozpočtové výdaje jsou ,45 Kč, což představuje 99,78% schváleného upraveného rozpočtu Kč. Ve výdajích je počítáno s tvorbou investiční rezervy, která činí k datu ,69 Kč. Celkové výdaje jsou potom srovnány s příjmy na úroveň hodnoty ,14 Kč což je plnění rozpočtu v objemu 97,25% Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,74Kč, což je 107,69% plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech: k k k Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,10 Kč ,88 Kč ,37 Česká spoř.-běžný ú ,23 Kč ,74 ČSOB byt.hospod ,53 Kč ,00 Kč ,27 Sociální fond ,25 Kč ,25 Kč ,25 Fond rozvoje bydlení ,27 Kč ,85 Kč ,72 ČSOB-účet "projekty" GE MB-účet "pískovna" 2 824,40 Kč ,26 Kč ,04 Kč ,98 Kč ,35 Účet hospod. činnosti-vak ,32 Kč ,82 Kč ,39 U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k podílové listy v hodnotě ,57 Kč měsíční zisk/propad (+/-) 9 826,76 Kč roční výnos ,29 Kč Skladba portfolia: 3,12 % akcie ,27 17,25 % dluhopisy ,28 79,63 % peněžní trh ,02 Zůstatek nesplaceného úvěru u ČSOB (na obyt.domy Markéta) Úvěr u České spořitelny a.s. byl k splacen Kč Financování investičně rozvojových akcí: z dotace z rozpočtových prostředků investice ve vodním hospodářství ,00 pískovna Valtířov ,50 projekty infrastruktury ,40 ZŠ- zateplení, výměna oken , ,22 MŠ - přestavba nového pavilonu ,90 MŠ - vybavení nového pavilonu ,00 příprava výstavby DPS 2 380,00 koupě pozemků , ,02

2 PŘÍJMY: rozpočtová oblast 12 / 2009 schválený rozpočet upravený skutečné plnění odhad k % Daně z príjmů ze závislé činnosti , , ,35 109,18 Daň z příjmu podnikající FO , ,21 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , , ,00 112,46 Daň z příjmu právnických osob , , ,46 79,88 daň z příjmu za obec , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,00 102,69 Dan z nemovitostí , , ,36 81,61 Popl za odnětí pozemků-převod FU 520,00 524,00 100,77 Odvod za odnětí půdy ze ZPF , ,00 98,38 Daňové příjmy celkem , , ,38 97,21 splátky půjček od obyvatelstva , , ,00 100,09 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , , ,50 69,18 Poplatek ze psů , , ,00 96,64 Poplatek za veřejné prostranství , , ,00 93,51 Poplatek za výher.hr.přístroj , , ,00 113,33 Výtěžek z VHP na veřejné účely , , ,00 94,13 Správní poplatky , , ,00 106,83 neivest.dotace na st.správu , ,00 100,00 neivest. dotace na volby do EP , ,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky , , ,00 95,77 dotace na knihovnu , ,00 100,00 dotace ze SR na hasiče dotace na CZECH POINT , ,00 Neinvest.dotace od SR - správa , , ,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP , , ,00 103,58 dotace na školství od okol.obcí , , ,00 93,90 dotace od SFŽP na zateplení ZŠ , ,28 91,30 dotace ze st.rozpočtu na hasiče , ,00 100,00 dotace od KU - na hasiče , ,00 100,00 příspěvekdr.union na topení KD , , ,00 daně,místní poplatky,dotace , , ,16 96,28 nájemné z pozemků , , ,00 88,31 výtěžek z kulturních akcí , , ,00 100,00 příspěvek Komerční banky na judo 6 000,00 záloha na energie Zvl.škola , , ,00 nájemné z nebyt.prostor , , ,00 106,68 knihovna 3 000, , ,00 83,33 bytové hospodářství - celkem , , ,40 100,00 bytové hospodářství - nájemné , , ,00 105,38 - za služby , , ,40 92,06 pohřebnictví , , ,00 109,50 výtěžek z komunál.odpadu , , ,00 101,68 vrácený přeplatek sociální dávky - příspěvky na hasiče , , ,00 100,00 poskytování služeb(kopírování) , , ,00 93,21 prodej pozemků , , ,00 165,82 prodej obecních bytů , , ,00 99,11 prodej č.p.1 starý zámek , , ,00 94,58 prodej drobných DKP a materiálu 3 270, ,00 úroky , , ,58 84,90 pokuty přestupkové komise , ,00 Příjmy celkem , , ,14 97,22 Financování použití portfolia ČS a.s , , ,00 100,00 zapojení přebytku hospodaření ,00 - vytvoření rezervy pro příští období Aktiva po zapojení Financování , , ,14 97,25

3 Výdaje: rozpočtová oblast 12/2009 schválený rozpočet upr. Rozpočet skutečnost odhad % nájemné pozemkovému fondu , , ,00 92,77 Místní komunikace , , ,00 100,50 zimní údržba , , ,00 98,9 běžné výspravy , , ,80 99,72 oprava MK Na Vyhlídce,okolo chat Vítov , ,00 100,01 oprava MK Pod Strání , ,70 99,99 oprava MK Varta , ,50 100,10 jarní úklid MK 5 000,00 dopravní značení ,00 80,00 80,00 100,00 příprava rozšíření MK-Valt.kolonka 5 000, ,00 95,20 oprava bus zastávky Vel.Březno , ,00 185,82 oplocení podél dráhy v Zadní ul , ,00 98,50 cyklostezka-st.povolení-změna trasy , ,00 99,96 kotec pro zaběhlé psy 5 000, ,00 92,90 školství , , ,19 99,61 ZŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * odměny učitelů , , ,00 94,99 * opravy objektu ,00 - MŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * opravy objektu , , ,60 99,98 Zvl.škola *oprava objektu , , ,59 82,23 * energie , , ,00 99,43 kultura, sport , , ,98 100,82 kulturní,sportovní akce , , ,00 100,44 knihovna - provoz , , ,50 96,55 - dotovaný projekt , ,00 100,01 SPOZ , , ,00 114,90 místní zpravodaj , , ,00 129,12 příspěvěk Domovu seniorů , , ,00 100,00 příspěvek na PRIMU , , ,48 89,18 oprava dětského hřiště 6 070, ,00 100,00 příspěvky sport.organizacím , , ,00 99,72 - FK Spartak Valtířov , , ,00 98,85 - FK Jiskra Velké Březno , , ,00 100,00 - nájemné za hřiště , ,00 100,00 - Tenis Velké Březno - sdružení ROSKA 5 000, , ,00 100,00 místní hospodářství , , ,33 97,58 bytové a nebytové hospodářství , , ,08 99,50 údržba budov , , ,80 98,44 - z toho bytové domy ,80 - KD Tivoli ,00 - provozovna v čp ,00 - kuželník Valtířov 4 222,00 - zdravotní středislo ,00 - sociál.zařízení úřadu ,00 lékárna - spotřeba plynu, el. Energie , ,45 79,91 odměny - úklid byt.domů , , ,00 96,73 nábytek na obecní úřad , ,18 117,62 alarm budovy OÚ ,00 služby na BF , , ,65 96,44 odměna realit.kanceláři , , ,00 213,75 svoz komunál odpadů , , ,00 91,15 hřbitov 4 000, , ,00 99,17 sběrný dvůr ,00 veřejné osvětlení , , ,80 88,72 opravy , , ,10 103,44 energie , , ,00 83,63 vánoční osvětlení obce , , ,70 95,92 péče o vzhled obce, veřejná zeleň , , ,45 100,89 mzdy,odvody-dotované úřadem práce , , ,00 103,58 mzdy,odvody-z rozpočtu obce , , ,00 96,29 technická výpomoc-mistr VPP , , ,00 99,05

4 ostatní náklady související s VPP , , ,00 135,55 zakoupení techniky , , ,00 99,41 zakoupení Multicar , ,00 71,40 údržba veř. zeleně pomocí VPP , , ,00 107,03 údržba veř.zeleně dodavatelsky , , ,45 86,34 soutěž"rozkvetlý dům,zahrada" , , ,00 75,00 hasiči , , ,50 122,87 sociální dávky - ze st. Rozpočtu , , ,00 93,73 sociální dávky z rozpočtu obce , , ,00 pohřby zemřelých bez pozůstalých ,00 odměny zastupitelům , , ,00 97,46 volby do evrop.parlamentu , ,00 CZECH POINT-vybavení technikou , ,00 vnitřní správa , , ,02 101,06 dokument"strategie mikroregionu - roční příspěvek mikroregionu , , ,00 100,00 členský příspěvek SESO 3 220, ,50 příspěvek miroregionu - k dotaci ,00 Náklady - provozní celkem , , ,52 financování , , ,63 99,29 vrácení dotace SFRB (pavilon MŠ) , , ,00 100,00 služby peněžních ústavů , , ,33 94,56 pomoc zaplavené obci Husinec , ,00 daň z příjmu , ,00 100,00 splátka úvěru od ČS a.s , , ,00 99,99 splátka úvěru od ČSOB , , ,00 89,00 úroky z úvěrů , , ,30 94,49 finanční vypořádání min.let , , ,00 100,11 dotace hospodářské činnosti VaK , , ,00 investiční výstavba a rozvoj obce , , ,30 99,97 vodní hospodářství , , ,00 100,54 - přivaděč pitné vody Leština , , ,00 106,22 - vodojem - Vítov IV , , ,00 91,30 - oplocení vodního zdroje Vítov ,00 - úpravna vody , , ,00 67,46 - vodní zdroj u drtiče , ,00 99,99 - služební automobil VaK , , ,00 100,00 změna územního plánu - pískovna Valtířov , , ,50 110,61 projekty infrastruktury , ,40 83,93 zateplení, výměna oken ZŠ , , ,50 100,01 nový pavilon MŠ , , ,90 107,46 zateplení MŠ - příprava ,00 vybavení pavilonu MŠ , , ,00 72,92 dům s pečovatelskou službou - příprava , , ,00 100,00 míst.komunikace - Zadní ,00 - regulace topení - obecní úřad projekt energet.úspor veř.osvětlení koupě pozemků , , ,00 117,95 příprava záměrů, dotací,grantů , Výdaje celkem , , ,45 99,78 Zapojení přebytku jako investiční rezervy , ,69 34,78 Výdaje včetně rezervy příštích obd , , ,14 Kč 97,25

5 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2009 hospodářský plán plán po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné , , ,04 104,21 z toho zálohy na r , , ,04 vyúčtování r , , ,00 vyúčtování r , , ,00 úroky 7 000, , ,63 42,48 z rozpočtu obce (služ.vozidlo) , , ,00 100,00 z rozpočtu obce 1/2 mezd Nováková(investice) , , ,00 40,00 DPH - vrácené Fin.úřadem , , ,00 236,81 DPH - vrácené obcí /za pozemky/ Příjmy celkem , , ,67 106,44 Výdaje: provoz VaK: - mzdy,odvody , , ,00 98,60 - el.energie , , ,00 124,08 - PHM , , ,00 70,82 - nákup služ. Vozidla , , ,83 100,09 - údržba služ.vozidla , , ,00 62,63 - rozbory vody , , ,16 91,27 - běžné opravy , , ,05 172,30 - odvod Fin.úřadu , , ,00 100,00 - bankovní poplatky , , ,00 109,72 - správní poplatky 5 000, ,00 - PC,software,konzult.služby , , ,00 212,09 - sekání trávy , , ,00 69,04 - ostatní náklady , , ,57 93,27 - nákup vody od SČVaK , , ,40 164,81 - platby za čištění odpadních vod , , ,60 109,58 - leasing služ.vozidla , , ,13 99,06 - nové provozní řády , ,00 - provozní náklady celkem , , ,74 112,25 tvorba fondu obnovy , ,00 odvedené DPH , , ,00 97,05 DPH za prodané obecní pozemky Výdaje celkem , , ,74 107,69 Výsledek hospodaření ,07

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

馬偕醫學院 學生事務工作簡報

馬偕醫學院 學生事務工作簡報 馬 偕 醫 學 院 總 務 處 簡 介 報 告 人 申 永 順 總 務 長 總 務 處 織 與 成 員 許 鎂 秀 曾 柏 壽 楊 嘉 華 吳 俊 仲 內 容 校 園 環 境 生 活 機 能 二 期 工 程 配 合 事 項 馬 偕 醫 學 院 一 期 校 園 簡 介 網 球 場 籃 / 排 球 場 三 芝 區 市 中 心 教 學 大 樓 5C 聯 合 行 政 辦 公 區 A 區 B 區 C 區 藝

Více

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損 談 營 利 事 業 費 用 與 損 失 之 審 定 與 轉 正 之 時 點 - 台 中 高 等 行 104 年 訴 108 號 簡 評 國 富 浩 華 聯 合 會 計 師 事 務 所 楊 淑 卿 會 計 師 壹 問 題 之 提 出 我 國 稽 徵 實 務 及 審 判 實 務 上, 有 謂 營 利 事 業 既 申 報 為 損 失 科 目, 稽 徵 機 關 認 不 合 該 科 目 要 件, 不 予 認

Více

64 [ 46 ] (p297) 1924 :? [ 47 ] (p570) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [ 11 ]; [ 35 ] [ 49 ] [ 32 ] ( ) [ 48 ] (p 425) [ 50 ] (p 670 6

64 [ 46 ] (p297) 1924 :? [ 47 ] (p570) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [ 11 ]; [ 35 ] [ 49 ] [ 32 ] ( ) [ 48 ] (p 425) [ 50 ] (p 670 6 63 2002 7 ( ) ( 100871) [ ] K262. 81g. 82 [ ] A [ ] 058320214 (2002) 0720063211 ; [ 44 ] (p 202) 12 : ; ; ; : [ 42 ] (p 129 216) [ 11 ] [ 32 ] (1926 11 19 ) 1927 ( ) ; [ 45 ] (p108) [ 43 ] (p 5142515 5222523)

Více

礼仪玉和葬玉

礼仪玉和葬玉 http://shop33322103.taobao.com 1 http://shop33322103.taobao.com 2 http://shop33322103.taobao.com 3 http://shop33322103.taobao.com 4 http://shop33322103.taobao.com 5 http://shop33322103.taobao.com 6 http://shop33322103.taobao.com

Více

下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其 多 074 077 077 078 080 080 082 092 093 093 096 097 099 第 五 章 太 監 恢 復 性 機 能 102 104 105 109 111 113 114 115 115 118

下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其 多 074 077 077 078 080 080 082 092 093 093 096 097 099 第 五 章 太 監 恢 復 性 機 能 102 104 105 109 111 113 114 115 115 118 目 錄 上 篇 女 性 酷 刑 纏 足 考 第 一 章 古 來 纏 足 知 多 少 004 009 016 022 第 二 章 文 士 風 流 逐 腳 臭 026 030 031 033 035 036 039 第 三 章 纏 足 高 跟 禍 未 了 050 052 054 055 057 058 060 附 錄 李 漁 065 下 篇 男 性 酷 刑 太 監 考 第 四 章 太 監 名 目 何 其

Více

第 一 百 一 十 条 增 加 药 品 适 应 症 或 者 功 能 主 治 修 改 药 品 标 准 变 更 辅 料 等 的 补 充 申 请, 由 省 自 治 区 直 辖 市 药 品 监 督 管 理 局 提 出 审 核 意 见, 报 送 国 家 药 品 监 督 管 理 局 审 批, 并 通 知 申 请

第 一 百 一 十 条 增 加 药 品 适 应 症 或 者 功 能 主 治 修 改 药 品 标 准 变 更 辅 料 等 的 补 充 申 请, 由 省 自 治 区 直 辖 市 药 品 监 督 管 理 局 提 出 审 核 意 见, 报 送 国 家 药 品 监 督 管 理 局 审 批, 并 通 知 申 请 第 八 章 非 处 方 药 的 申 报 与 审 批 药 品 注 册 管 理 办 法 ( 试 行 )2 第 九 十 九 条 非 处 方 药, 是 指 由 国 家 药 品 监 督 管 理 局 公 布 的, 不 需 要 凭 执 业 医 师 和 执 业 助 理 医 师 处 方, 消 费 者 可 以 自 行 判 断 购 买 和 使 用 的 药 品 第 一 百 条 申 请 注 册 的 药 品 属 于 以 下 情

Více

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份 停 牌 000557 *ST 广 夏 撤 销 退 市 风 险 警 示, 停 牌 1 天 002131 利 欧 股 份 临 时 停 牌 002707 众 信 旅 游 临 时 停 牌 300005 探 路 者 重 大 事 项, 特 停 300061 康 耐 特 临 时 停 牌 300062 中 能 电 气 重 大 事 项, 特 停 600455 博 通 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停

Více

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 号 833 603025 大 豪 科 技 2016-04-25 北 京 兴 华 标 准 39 万 1 834 603398 邦 宝 益 智 2016-04-25 大 华 标 准 50 万 2 835 603988 中 电 电 机 2016-04-25 天 健 标 准 35 万 35

Více

欢迎辞

欢迎辞 欢 迎 辞 尊 敬 的 各 参 会 代 表 : 欢 迎 您 参 加 由 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 主 办 的 2014 年 第 1 期 上 市 公 司 董 事 长 总 经 理 研 修 班! 本 次 培 训 得 到 了 广 大 上 市 公 司 的 高 度 关 注 与 积 极 反 馈, 报 名 人 数 远 超 预 期, 参 加 本 期 研 讨 班 的

Více

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 3 月 21 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Více

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617 深 圳 证 券 市 场 创 业 板 2016 年 02 月 29 日 公 开 信 息 证 券 列 表 证 券 代 码 证 券 简 称 披 露 原 因 300023 宝 德 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.31% 300100 双 林 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.23% 300120 经 纬 电 材 日 价 格 振 幅 达 到 18.12% 300139

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160510) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300324 旋 极 信 息 2016-05-04 2016-05-10 365324 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-09 002209

Více

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-052

股票代码:600732       股票简称:*ST新梅       编号:临2015-052 股 票 代 码 :600732 股 票 简 称 :*ST 新 梅 编 号 : 临 2016-028 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

Více

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 2 月 29 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Více

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00 2005 1 23 1 77 -------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------6

Více

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367 停 牌 600234 山 水 文 化 重 要 事 项 未 公 告, 下 午 002249 大 洋 电 机 重 大 事 项, 特 停 600337 美 克 家 居 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002192 路 翔 股 份 实 施 退 市 风 险 警 示 公 告, 停 牌 1 天 002137 实 益 达 重 大 事 项, 特 停 000766 通 化 金 马 重 大 事 项, 特 停

Více

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客 附 表 6-1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2015 年 3 月 2 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 601169 北 京 银 行 2014-05-20 安 永 华 明 已 报 备 事 务 所 轮 换 普 华 永 道 中 天 已 报 备 前 任 服 务 合 同 到 期, 客 户 重 新

Více

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停 停 牌 002575 群 兴 玩 具 重 大 事 项, 特 停 002656 摩 登 大 道 重 大 事 项, 特 停 002725 跃 岭 股 份 重 大 事 项, 特 停 300084 海 默 科 技 重 大 事 项, 特 停 600250 南 纺 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002526 山 东 矿 机 重 大 事 项, 特 停 002571 德 力 股 份 重 大

Více

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停 停 牌 000034 神 州 数 码 临 时 停 牌 000960 锡 业 股 份 重 大 事 项, 特 停 002658 雪 迪 龙 重 大 事 项, 特 停 300168 万 达 信 息 重 大 事 项, 特 停 600241 时 代 万 恒 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600538 国 发 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600540 新 赛 股 份 重

Více

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 停 牌 000025 特 力 A 股 价 异 动, 特 停 002631 德 尔 未 来 重 大 事 项, 特 停 002713 东 易 日 盛 重 大 事 项, 特 停 300351 永 贵 电 器 重 大 事 项, 特 停 000948 南 天 信 息 重 大 事 项, 特 停 300008 天 海 防 务 重 大 事 项, 特 停 300032 金 龙 机 电 重 大 事 项, 特 停 600853

Více

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化 停 牌 300104 乐 视 网 临 时 停 牌 600272 开 开 实 业 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600315 上 海 家 化 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600745 中 茵 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 002624 完 美 环 球 重 大 事 项, 特 停 600338 西 藏 珠 峰 重 要 事 项 未 公 告, 连 续

Více

____集合资产管理计划季度报告

____集合资产管理计划季度报告 2012[0054] 号 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 季 度 报 告 (2012 年 第 三 季 度 ) 第 一 节 重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2012 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中

Více

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332)

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332) 考 研 数 学 三 必 知 的 题 型 们 经 常 听 前 讲 要 书 能 死 书, 仅 可 以 用 到 文 类 的 学 科, 对 于 数 学 的 复 是 如 那 对 于 考 研 复 的 学, 如 何 做 到 数 学 的 书 死 书 呢 华 既 然 是 以 考 试 向, 那 在 复 时 就 要 先 确 考 试 的 常 题 型 以 及 对 的 考 察 点 以 数 例 硕 士 研 生 入 学 考 试 数

Více

香 港 舞 蹈 總 會  北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會  北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Více

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Více

北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 路 通 视 信 网 络 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 补 充 律 师 工 作 报 告 ( 一 ) 致 : 无 锡 路 通 视 信 网 络 股 份 有 限 公 司 北 京 市 中 伦 律

北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 路 通 视 信 网 络 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 补 充 律 师 工 作 报 告 ( 一 ) 致 : 无 锡 路 通 视 信 网 络 股 份 有 限 公 司 北 京 市 中 伦 律 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 路 通 视 信 网 络 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 补 充 律 师 工 作 报 告 ( 一 ) 2015 年 9 月 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 路 通 视 信 网 络 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的

Více

炉 香 在 客 家 寺 庙 中 也 是 极 普 遍 的 故 客 家 妇 女 一 个 人 可 以 信 仰 一 位 神 明, 也 可 以 同 时 信 仰 若 干 位 神 明, 她 们 的 信 仰 活 动 是 自 由 和 放 任 的 她 们 的 信 仰 是 宗 教 发 展 融 汇 到 人 们 的 生 活

炉 香 在 客 家 寺 庙 中 也 是 极 普 遍 的 故 客 家 妇 女 一 个 人 可 以 信 仰 一 位 神 明, 也 可 以 同 时 信 仰 若 干 位 神 明, 她 们 的 信 仰 活 动 是 自 由 和 放 任 的 她 们 的 信 仰 是 宗 教 发 展 融 汇 到 人 们 的 生 活 第 八 章 信 仰 禁 忌 信 仰 是 人 对 某 种 理 论 学 说 主 义 或 人 等 的 信 服 和 崇 拜, 是 带 有 个 性 倾 向 特 征 的 心 理 状 态 人 类 的 宗 教 信 仰 与 人 类 的 历 史 几 乎 一 样 久 远 早 在 氏 族 制 度 时 代, 由 于 科 学 和 生 产 力 水 平 低 下, 人 们 对 自 然 界 的 认 识 受 到 极 大 的 限 制, 在

Více

untitled

untitled 2012 2012 2012 6 30 1 26 2012 2 2012 582002 582002 2011727 422,128,529.69 A C 582002 582202 250,681,954.81 171,446,574.88 3 2012 3.1.1 2012 1 1 2012 6 30 A C 4,319,088.86 2,593,776.45 10,809,140.52 7,020,088.72

Více

示范校建设工作汇报

示范校建设工作汇报 示 范 校 建 设 简 报 第 三 期 天 津 铁 道 职 业 技 术 学 院 示 范 办 2015 年 3 月 15 日 我 院 示 范 校 建 设 进 入 了 紧 张 的 后 建 设 阶 段, 今 年 是 示 范 校 建 设 的 收 官 之 年, 验 收 工 作 时 间 紧 任 务 重, 项 目 组 的 教 师 们 和 全 体 教 职 工 克 服 重 重 困 难, 为 示 范 校 项 目 建 设

Více

縱橫十里洋場,雄姿英發:

縱橫十里洋場,雄姿英發: 縱 橫 十 里 洋 場, 雄 姿 英 發 : 記 申 報 所 見 的 李 玉 階 先 生 ( 西 元 1925-1948 年 ) 縱 橫 十 里 洋 場, 雄 姿 英 發 : 記 申 報 所 見 的 李 玉 階 先 生 ( 西 元 1925-1948 年 ) 劉 文 星 ( 普 珍 ) 天 人 文 化 院 提 供 * 摘 要 申 報 全 名 為 申 江 新 報, 一 八 七 二 年 四 月 底 創

Více

Microsoft Word - æ‰łåŁƒå±•éłƒåł¢å‘„å‹łç¤ºè„…å�ºåœ°å»ºè®¾å·¥ä½œæŒ¹æ¡‹ï¼‹å–¬ç¤ºç¨¿ï¼›

Microsoft Word - æ‰łåŁƒå±•éłƒåł¢å‘„å‹łç¤ºè„…å�ºåœ°å»ºè®¾å·¥ä½œæŒ¹æ¡‹ï¼‹å–¬ç¤ºç¨¿ï¼› 招 商 局 集 团 有 限 公 司 双 创 示 范 基 地 建 设 工 作 方 案 目 录 一 基 础 条 件... 3 ( 一 ) 双 创 平 台 资 源 丰 富... 4 ( 二 ) 双 创 投 资 体 系 完 善... 5 ( 三 ) 双 创 内 生 动 力 充 足... 5 ( 四 ) 双 创 文 化 氛 围 浓 厚... 6 ( 五 ) 双 创 工 作 成 效 显 著... 7 二 总 体

Více

: : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1

: : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1 : : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1 1,,, :,,,,, 068,,,,, :,,,, :,,,,,,,, 068,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 068, 2, 068 ,,, : 1, :,,,,,,,, :,, 068,, 068,,,,,,, 2,,,,,,,,,,,,,,,, 10

Více

广 西 壮 族 自 治 区 教 育 厅 广 西 壮 族 自 治 区 物 价 局 广 西 壮 族 自 治 区 新 闻 出 版 局 桂 教 教 材 2013 8 号 关 于 印 发 广 西 壮 族 自 治 区 2013 年 秋 季 中 小 学 教 辅 材 料 推 荐 公 告 目 录 的 通 知 各 市 教 育 局 物 价 局 文 化 新 闻 出 版 局, 各 有 关 出 版 发 行 单 位 : 按 照

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 农 银 汇 理 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事

Více

(1) (5) (11) (16) (21) (36) (62) (72) (87) (92) (102) (115) (119) (122) (134) (149) (153) (161) (163) (165) (167) (178) (183) (195) ( ) 1 2 l!! 3 ( )!! 4 30 4 1909 17 ( ) 1911 1914 1914 6 ( ) 1918 1919

Více

6 8 12 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 7 10 14 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 22 23 1873 1908~1909 1904 1900 1915 1905 1908 1904-1905 1907 1898-1899 1910 1915~1926 1923 / 1924 1949

Více

a ME ME D D31T ME ME ME ME ME D31T

a ME ME D D31T ME ME ME ME ME D31T NO. Engine Description Full Set Head Set Cyl.Head 601230 MD974193 611230 MD974191 62123 MD302900 1 4A30T 601530 MD976493 611530 62153 MD325217 2 4A31 601060 MD976637 611060 MD976636 62106 MD333226 3 6A12

Více

16 16442544 好 樂 迪 股 份 有 限 公 北 大 分 公 臺 中 市 大 里 區 中 興 路 2 段 446 之 5 號 1 至 3 及 446 之 7 號 4 17 18331903 茗 園 歌 唱 視 聽 臺 中 市 大 里 區 永 隆 里 永 隆 八 街 178 號 18 397

16 16442544 好 樂 迪 股 份 有 限 公 北 大 分 公 臺 中 市 大 里 區 中 興 路 2 段 446 之 5 號 1 至 3 及 446 之 7 號 4 17 18331903 茗 園 歌 唱 視 聽 臺 中 市 大 里 區 永 隆 里 永 隆 八 街 178 號 18 397 臺 中 市 合 法 等 8 種 行 清 冊 (104/8/31) 序 號 統 一 編 號 商 名 稱 商 所 在 地 營 項 目 組 織 種 類 1 39846245 2 52500619 青 葉 東 京 三 溫 暖 名 宏 華 宮 企 有 限 公 3 74888713 名 女 三 溫 暖 臺 中 市 中 區 公 園 里 市 府 路 81 號 2 臺 中 市 中 區 光 復 路 145 號 地 下

Více

Policy Agenda

Policy Agenda ( ) 2 3 4 5 6 7 8 16 9 1 0 6 8% 7 0% 260 1 1 1 2 1 3 1 4 3 6 0 2 0 0 6 1 5 1 5 1 9 1 6 1 7 75% 1 8 2 1 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 00 1 0 00 15 24 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3

Více

DIY 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 4 5 DIY 1. 2. 13 1 6 2 DIY 3 7 1.

Více

证券期货市场之主要诚信规范

证券期货市场之主要诚信规范 证 券 期 货 市 场 严 重 违 法 失 信 行 为 之 典 型 案 例 汇 编 二 〇 一 一 年 十 二 月 目 录 背 景 介 绍... 3 一 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息... 4 ( 一 ) 定 义... 4 ( 二 ) 法 律 责 任... 4 ( 三 ) 典 型 案 例... 4 1. 李 际 滨 黄 文 峰 内 幕 交 易 案... 4 2. 况 勇 张 蜀 渝 徐 琴

Více

湖南省高速公路建设开发总公司

湖南省高速公路建设开发总公司 湖 南 省 高 速 公 路 建 设 开 发 总 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 发 行 人 : 湖 南 省 高 速 公 路 建 设 开 发 总 公 司 注 册 总 额 度 : 39 亿 元 本 期 发 行 金 额 : 19 亿 元 发 行 期 限 : 365 天 担 保 情 况 : 无 担 保 信 用 评 级 机 构 : 联 合 资 信 评 估 有 限

Více

1 2 3 6 7 8 9 19 21 25 65 1 2 DANDONG CHEMICAL FIBRE CO.,LTD 1 2 58 3 0415 6192957 4 0415 6191684 5 pyd@dcfic.com 1 58 2 58 3 118002 4 http://www.dcfic.com 5 pyd@dcfic.com 1 1 2 http://www.cninfo.com.cn

Více

未命名-2

未命名-2 2 3 4 5 18 6 7 8 1,430 28 15 24 9 1 0 1 1 1 2 85% 260 1 3 1 4 1 5 15 29 1 6 1 7 200 6 1 8 75% 21 1 9 2006 2 0 2 1 2020 2 2 360 2 3 360 2006 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 2 3 6 3 7 3

Více

1 2 9

1 2 9 8 1 2 9 3 4 10 11 5 6 12 13 7 14 8 9 bk bl bm 15 bn bo 16 bp bq br bs bt 17 ck cl cm cn 18 19 co cp 20 21 cq cr 22 23 cs ct 24 dk 25 dl 26 dm dn do dp dq 27 dr ds dt ek 28 el em 29 en eo ep eq er 30 es

Více

2005-2008年 英 文

2005-2008年 英 文 2013~2016 技 術 與 比 賽 規 則 ( 舉 重 規 則 由 國 際 舉 重 總 會 訂 定, 以 英 文 出 版, 如 英 文 版 有 所 抵 觸, 以 英 文 版 為 主 ( 如 中 文 譯 本 發 生 疑 義, 應 以 英 文 版 本 為 主 ) 1 參 賽 人 員 1.1 年 齡 分 級 1.1.1 舉 重 運 動 為 男 性 及 女 性 籌 辦 比 賽, 選 手 按 體 重 及

Více

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论 领 袖 训 练 初 级 课 程 第 一 课 神 为 何 呼 召 我 们 起 来 带 领 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象, 按 着 我 们 的 样 式 造 人, 使 他 们 管 理 ( 创 1:26) 感 谢 主, 让 您 我 生 在 这 个 世 代, 这 个 世 代, 每 一 天 决 志 信 主 归 入 三 一 真 神 名 下 的 信 徒 人 数, 比 人 类 有 历 史 以 来 任 何 一

Více

I ............ 1.1...1 1.2...1 1.3...2 1.4...2 1.5...3 2.1...4 2.2...9 2.3...10 2.3.1 1.11 2.3.2 2.12 2.3.3 3...13 2.3.4 4...14 II 2.4...15 2.4.1...15 2.4.2...19 2.4.3...20 2.5...21 2.5.1...21 2.5.2...23

Více

校园之星

校园之星 UFO l l T E UFO UFO E T UFO UFO UFO UFO UFO UFO UFO U FO UFO UFO U FO USO U FO UFO UFO UFO U FO UFO UFO UFO UFO UFO U FO UFO L UFO L C UFO UFO W W UFO

Více

国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见

国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见 国 务 院 关 于 创 新 重 点 领 域 投 融 资 机 制 鼓 励 社 会 投 资 的 指 导 意 见 国 发 2014 60 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 : 为 推 进 经 济 结 构 战 略 性 调 整, 加 强 薄 弱 环 节 建 设, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展, 迫 切 需 要 在 公 共 服 务 资 源

Více

! "! #!$$%!$$% &!!$$( # ) (

! ! #!$$%!$$% &!!$$( # ) ( ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$% #$$%!!% % & %!$ ( # ) #$$% *!!% ! "! #!$$%!$$% &!!$$( # ) ( " #$ %&!#& ( )*+,* -) " " "./012 )*+ 302 4056 7+1.6 0 3*8(*/.0-96 :*+/26) -+. 80;6

Více

Microsoft Word - 3圓來如此.doc

Microsoft Word - 3圓來如此.doc 局 長 序 精 進 教 學 是 教 育 部 近 幾 年 推 動 教 育 改 革 的 重 點, 本 市 國 民 教 育 輔 導 團 數 學 領 域 能 夠 進 行 整 體 性 的 規 劃, 強 調 資 源 整 合 專 業 實 踐 重 質 不 重 量, 並 將 輔 導 工 作 聚 焦 在 精 進 教 師 課 堂 教 學 能 力 傳 遞 教 育 政 策 與 新 知, 及 推 展 創 新 教 學 之 發 展

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BBB0B2B4EFCFD6BDF0CDA8BBF5B1D2CAD0B3A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303135C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BBB0B2B4EFCFD6BDF0CDA8BBF5B1D2CAD0B3A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303135C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E6> 富 安 达 现 金 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 09 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 26 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董

Více

603100 川 仪 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002061 *ST 江 化 临 时 停 牌 000659 珠 海 中 富 盘 中 停 牌 000576 广 东 甘 化 重 大 事 项, 特 停 603025 大 豪 科 技 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续

603100 川 仪 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002061 *ST 江 化 临 时 停 牌 000659 珠 海 中 富 盘 中 停 牌 000576 广 东 甘 化 重 大 事 项, 特 停 603025 大 豪 科 技 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续 停 牌 000560 昆 百 大 A 临 时 停 牌 000930 中 粮 生 化 临 时 停 牌 002505 大 康 农 业 临 时 停 牌 300264 佳 创 视 讯 重 大 事 项, 特 停 600301 *ST 南 化 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续 停 牌 600485 信 威 集 团 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600499 科 达 洁 能 重 要 事

Více

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 停 牌 002063 远 光 软 件 重 大 事 项, 特 停 000638 万 方 发 展 临 时 停 牌 002608 *ST 舜 船 重 大 事 项, 特 停 300215 电 科 院 重 大 事 项, 特 停 300293 蓝 英 装 备 临 时 停 牌 600255 鑫 科 材 料 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000611 *ST 天 首 重 大 事 项, 特 停 002627

Více

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 停 牌 002156 通 富 微 电 重 大 事 项, 特 停 000812 陕 西 金 叶 重 大 事 项, 特 停 300366 创 意 信 息 临 时 停 牌 300495 美 尚 生 态 临 时 停 牌 600072 钢 构 工 程 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600967 北 方 创 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300296 利 亚 德 重 大 事

Více

002055 得 润 电 子 重 大 事 项, 特 停 002621 三 垒 股 份 重 大 事 项, 特 停 300047 天 源 迪 科 重 大 事 项, 特 停 300359 全 通 教 育 临 时 停 牌 600671 天 目 药 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 00215

002055 得 润 电 子 重 大 事 项, 特 停 002621 三 垒 股 份 重 大 事 项, 特 停 300047 天 源 迪 科 重 大 事 项, 特 停 300359 全 通 教 育 临 时 停 牌 600671 天 目 药 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 00215 停 牌 000028 国 药 一 致 重 大 事 项, 特 停 000035 中 国 天 楹 重 大 事 项, 特 停 000786 北 新 建 材 重 大 事 项, 特 停 300306 远 方 光 电 临 时 停 牌 600420 现 代 制 药 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 601877 正 泰 电 器 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 300262 巴 安 水 务

Více

35 007 373 9 092 44.472 1 175 248 731 773 1 907 021 10 162 706 19 1808 1847 3 1830 325 X (1) (2) (3) 406 453 8. Y X 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10....... 11.

Více

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2008年度第2季度报告 银 丰 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料

Více

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明 证 券 代 码 :601268 证 券 简 称 : *ST 二 重 公 告 编 号 : 临 2014-053 二 重 集 团 ( 德 阳 ) 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 报 事 后 审 核 意 见 函 回 复 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,

Více

宁 波 联 合 天 健 标 准 无 诺 德 股 份 立 信 标 准 无 振 华 重 工 普 华 永 道 中 天 标 准 无 百 隆 东 方 201

宁 波 联 合 天 健 标 准 无 诺 德 股 份 立 信 标 准 无 振 华 重 工 普 华 永 道 中 天 标 准 无 百 隆 东 方 201 附 表 3: 上 市 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 277 600285 羚 锐 制 药 2016-03-29 大 华 标 准 无 278 600676 交 运 股 份 2016-03-29 上 会 标 准 无 279

Více

深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公 司 管 理 部 : 根 据 贵 部 2016 年 4 月 7 日 出 具 的 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 ( 创 业 板 许 可 类 重 组 问 询 函 2016 第 23 号 ), 四 川

深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公 司 管 理 部 : 根 据 贵 部 2016 年 4 月 7 日 出 具 的 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 ( 创 业 板 许 可 类 重 组 问 询 函 2016 第 23 号 ), 四 川 证 券 代 码 :300425 证 券 简 称 : 环 能 科 技 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 的 回 复 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公

Více

2011紀要論文(大谷)

2011紀要論文(大谷) 黑 龙 江 流 域 与 日 本 东 北 及 北 海 道 的 古 代 文 化 交 流 大 连 大 学 中 国 东 北 史 研 究 中 心 主 任 教 授 王 禹 浪 中 国 与 日 本 是 一 衣 带 水 的 邻 邦, 有 着 数 千 年 的 友 好 关 系, 在 历 史 与 文 化 上 的 联 系 非 常 密 切, 彼 此 给 予 对 方 的 影 响 和 帮 助 极 为 深 远, 许 多 传 统 习

Více

雲林縣政府各單位工作報告

雲林縣政府各單位工作報告 壹 民 政 部 門 壹 民 政 部 門 甲 自 治 行 政 一 內 政 部 村 里 集 會 所 活 動 中 心 興 建 及 修 繕 計 畫,101 年 度 內 政 部 核 定 補 助 本 縣 20 案, 補 助 經 費 1,979 萬 元 ; 另 本 府 自 籌 款 計 109 萬 9,000 元, 合 計 總 經 費 2,088 萬 9,000 元 正 二 內 政 部 消 防 署 避 難 收 容

Více

2012年新闻出版产业分析报告

2012年新闻出版产业分析报告 2013 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告 ( 正 文 摘 要 ) 中 国 新 闻 出 版 研 究 院 2014 年 7 月 说 明 本 报 告 基 于 2013 年 新 闻 出 版 统 计 年 报 数 据 报 告 的 基 础 数 据 采 集 的 时 段 为 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日, 信 息 采 集 年 度 为 2013 年 本 报 告 所 涉

Více

2012年报.xls

2012年报.xls 合 计 平 均 0.3560 0.4140-14.02 245091.50 227618.11 7.68 19544.36 19536.49 0.04 50289 51020 51317 51393 51436 600000 浦 发 银 行 2013-05-09 1.8330 1.4630 25.29 8295200 6791800 22.14 3418600 2728600 25.29 411643

Více

untitled

untitled 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 1,116,123,085.17 1,097,085,658.34 1.74% 603,343, 939.33 596,078,630.48 1.22% 358,413,026.00 358,413,026.00 / 1.68 1.66 1.20% 33,990,241.03 82,514,720.80-58.81% 14,865,390.54 11,683,942.72

Více

集 27. 臺 灣 貿 易 史 薛 化 元 戴 寶 村 3F 558.0933 4421 97 28. 臺 灣 歷 史 的 鏡 與 窗 戴 寶 村 3/6F 733.2 4334 95 29. 樟 腦 鴉 片 與 專 賣 制 度 產 業 文 化 展 示 資 料 調 查 戴 寶 村 6F 555.93

集 27. 臺 灣 貿 易 史 薛 化 元 戴 寶 村 3F 558.0933 4421 97 28. 臺 灣 歷 史 的 鏡 與 窗 戴 寶 村 3/6F 733.2 4334 95 29. 樟 腦 鴉 片 與 專 賣 制 度 產 業 文 化 展 示 資 料 調 查 戴 寶 村 6F 555.93 1. 口 述 歷 史 : 細 說 從 前 懷 舊 時 戴 寶 村 曾 秋 美 賴 信 真 6F 733.9317 4334 89 2. 口 述 歷 史 : 說 古 道 今 話 桃 園 戴 寶 村 曾 秋 美 賴 信 真 6F 733.9317 4334-2 89 3. 大 臺 北 都 會 圈 客 家 史 戴 寶 村 溫 振 華 3/6F 536.21 4334 87 4. 小 的 臺 灣 史 蔡 承

Více

19 0 1 2 3 4 5 6 7 28 29 0 1 2 3 4

19 0 1 2 3 4 5 6 7 28 29 0 1 2 3 4 19 0 1 2 3 4 5 6 7 28 29 0 1 2 3 4 5 6 7 38 ( ) VS 3 100 ( ) MM MM ! 1 2003 VS . MM MM MM MM MM MM MM CS MM CS MM MM ! ? % Y O [ ] Y O [ ] [ ] [ ] MM MM

Více

Microsoft Word - 認識癌症護理.doc

Microsoft Word - 認識癌症護理.doc 癌 症 照 護 根 據 行 政 院 衛 生 署 癌 症 登 記 相 關 資 料 顯 示, 自 民 國 七 十 一 年 起, 癌 症 即 躍 居 國 人 十 大 死 因 第 一 位, 迄 今 約 二 十 餘 年 綜 觀 民 眾 癌 症 發 生 及 死 亡 情 形, 皆 呈 現 逐 年 上 升 趨 勢, 預 計 未 來 癌 症 仍 是 影 響 國 人 健 康 重 要 原 因 之 ㄧ 癌 症 治 療 的

Více

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 600231 3 0421-6838192 0421-6838259 0421-6831910 0421-6831910 wen600231403@sohu.com lggf_zqb@yahoo.com.cn 2.2 2.2.1 : : (%) 8,873,832,807.50 8,059,270,346.36 10.11 3,961,525,127.37

Více

有 论 > 签 嘉 除 可 > 本 > 允 独 创 性 声 明 位 论 文 题 目 旧 後 一 fa 本 人 声 明 所 呈 交 的 位 论 文 本 人 导 师 指 导 下 进 行 的 研 究 工 作 及 取 得 的 研 究 成 果 据 我 所 知 了 文 中 特 别 加 以 标 注 和 致 谢 的

有 论 > 签 嘉 除 可 > 本 > 允 独 创 性 声 明 位 论 文 题 目 旧 後 一 fa 本 人 声 明 所 呈 交 的 位 论 文 本 人 导 师 指 导 下 进 行 的 研 究 工 作 及 取 得 的 研 究 成 果 据 我 所 知 了 文 中 特 别 加 以 标 注 和 致 谢 的 张 单 位 代 码 1 0 6 3 5 号 0 1 2 0 0 8 4 0 1 0 0 0 2 4 8 博 士 位 论 文 散 居 族 校 育 的 隐 性 力 研 究 - 基 于 花 埠 圈 村 族 校 育 的 田 野 考 察 论 文 作 者 指 导 师 杨 科 专 业 研 究 方 向 宏 昌 勇 授 育 原 理 育 社 会 提 交 论 文 日 期 2 0 1 2 年 4 月 1 0 日 论 文 答

Více

臺 南 市 108 510 彰 化 縣 0 1 雲 林 縣 0 3 嘉 義 縣 0 6 嘉 義 市 0 1 高 雄 市 0 29 合 計 108 550 1. 臺 南 市 永 康 區 國 光 5 街 2 號 16 層 大 樓 ( 維 冠 金 龍 ) 倒 塌, 死 亡 108 人 男 55 人 女 5

臺 南 市 108 510 彰 化 縣 0 1 雲 林 縣 0 3 嘉 義 縣 0 6 嘉 義 市 0 1 高 雄 市 0 29 合 計 108 550 1. 臺 南 市 永 康 區 國 光 5 街 2 號 16 層 大 樓 ( 維 冠 金 龍 ) 倒 塌, 死 亡 108 人 男 55 人 女 5 0206 地 震 災 害 應 變 處 置 報 告 第 15 報 壹 地 震 資 料 ( 資 料 來 源 : 中 央 氣 象 局 ) 報 告 單 位 : 中 央 災 害 應 變 中 心 資 料 統 計 截 止 時 間 :2016/02/13 09:00 105 年 2 月 6 日 凌 晨 3 時 57 分, 於 北 緯 22.93 度, 東 經 120.54 度, 即 在 屏 東 縣 政 府 北 偏

Více

zt

zt " ""# ""# $%%# & ( ###)* +,- ##. /0##112# 345##. /01*#)6 345 7. 849- :,;84? @+7. ;A B C 8 D==E FF::: @+7. ;A B C 8 )##* 60# G /6 F)# 20## #*1)# HI@J1. 6"""6. 01/. 0FK 2) # L 6 )06# ## "# $# %# $ ""#

Více

等 而 下 之 的 一 些 人, 迷 於 酒, 迷 於 賭, 迷 於 藝 這 些 人 舉 止 動 念, 無 不 是 惡 業, 無 不 是 罪 障, 不 知 因 果 報 應 的 可 怖, 不 知 止 惡 修 善, 更 是 罪 大 惡 極 還 有 人 以 惡 業 為 樂 的, 殺 人 搶 劫, 放 火

等 而 下 之 的 一 些 人, 迷 於 酒, 迷 於 賭, 迷 於 藝 這 些 人 舉 止 動 念, 無 不 是 惡 業, 無 不 是 罪 障, 不 知 因 果 報 應 的 可 怖, 不 知 止 惡 修 善, 更 是 罪 大 惡 極 還 有 人 以 惡 業 為 樂 的, 殺 人 搶 劫, 放 火 坐 禪 通 明 法 一 日 不 修, 一 日 是 鬼 ( 代 序 ) 筆 者 今 年 是 三 十 九 歲, 說 年 紀 大, 未 至 六 十 如 何 算 大, 說 年 紀 小, 三 十 九 歲 等 於 四 十 歲, 算 來 亦 不 小, 再 加 一 倍 就 是 八 十 歲 人 生 八 十 古 來 稀, 算 起 來 正 是 上 半 生 已 過, 年 華 日 走 下 坡, 不 由 得 誠 惶 誠 恐 起

Více

目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 二 章 研 究 方 法... 3 第 三 章 研 究 發 現... 6 第 一 節 指 南 路 二 段... 6 第 二 節 木 柵 市 場... 20 第 三 節 保 儀 路 地 區... 27 第 四 節 貓 空 地 區 : 貓 茶 町... 37 第

目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 二 章 研 究 方 法... 3 第 三 章 研 究 發 現... 6 第 一 節 指 南 路 二 段... 6 第 二 節 木 柵 市 場... 20 第 三 節 保 儀 路 地 區... 27 第 四 節 貓 空 地 區 : 貓 茶 町... 37 第 國 立 政 治 大 學 102 學 年 度 第 一 學 期 大 學 城 規 劃 案 讓 學 生 走 入 社 區 : 建 構 政 大 大 學 城 學 生 與 地 方 社 區 活 動 之 連 結 委 託 單 位 : 國 立 政 治 大 學 計 畫 起 訖 日 期 : 民 國 102 年 11 月 1 日 ~ 民 國 103 年 04 月 30 日 計 畫 編 號 :102-01-08 / 102TA9911

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D2046494C30313236305FC9EABCCEBAFEB8DFCBD9B9ABC2B72D2DB1A8C5FAB8E5D3E0E1B0C9F3B2E9323031352E312E31352DB8C4A3A8BDD3CADCD0DEB6A9A3A92DC8ABB1BEB9ABCABE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2046494C30313236305FC9EABCCEBAFEB8DFCBD9B9ABC2B72D2DB1A8C5FAB8E5D3E0E1B0C9F3B2E9323031352E312E31352DB8C4A3A8BDD3CADCD0DEB6A9A3A92DC8ABB1BEB9ABCABE2E646F63> 申 嘉 湖 高 速 公 路 湖 州 鹿 山 至 安 吉 孝 源 段 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 文 本 ) 二 一 五 年 一 月 杭 州 前 言 申 嘉 湖 高 速 公 路 湖 州 鹿 山 至 安 吉 孝 源 段 工 程 是 浙 江 省 公 路 水 路 民 用 机 场 交 通 运 输 十 二 五 发 展 规 划 中 的 十 二 五 预 备 高 速 公 路 项 目 之 一, 是 湖 州

Více

THB(T)091 1152 THB(T)119 2015 THB(T)147 1149 THB(T)092 1153 THB(T)120 2017 THB(T)148 2283 THB(T)093 0917 THB(T)121 2018 THB(T)149 1011 THB(T)094 2233

THB(T)091 1152 THB(T)119 2015 THB(T)147 1149 THB(T)092 1153 THB(T)120 2017 THB(T)148 2283 THB(T)093 0917 THB(T)121 2018 THB(T)149 1011 THB(T)094 2233 索 引 第 7 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 : THB(T)-c1.doc THB(T)001 0104 THB(T)031 1331 THB(T)061 3158 THB(T)002 2844 THB(T)032 0370 THB(T)062 3159 THB(T)003 2845 THB(T)033 0027 THB(T)063 3160 THB(T)004 2846 THB(T)034

Více

热 点 国 务 院 确 定 首 批 28 个 双 创 示 范 基 地 六 项 改 革 措 施 支 持 先 行 先 试 ( 摘 录 自 : 经 济 参 考 报 ) 国 务 院 办 公 厅 日 前 印 发 关 于 建 设 大 众 创 业 万 众 创 新 示 范 基 地 的 实 施 意 见 ( 以 下 简

热 点 国 务 院 确 定 首 批 28 个 双 创 示 范 基 地 六 项 改 革 措 施 支 持 先 行 先 试 ( 摘 录 自 : 经 济 参 考 报 ) 国 务 院 办 公 厅 日 前 印 发 关 于 建 设 大 众 创 业 万 众 创 新 示 范 基 地 的 实 施 意 见 ( 以 下 简 闵 行 科 委 信 息 2016 年 第 5 期 ( 总 第 13 期 ) 闵 行 区 科 委 办 公 室 编 2016 年 5 月 18 日 目 录 热 点 国 务 院 确 定 首 批 28 个 双 创 示 范 基 地 六 项 改 革 措 施 支 持 先 行 先 试 要 闻 闵 行 区 召 开 2016 年 信 息 化 工 作 及 社 会 信 用 体 系 建 设 推 进 大 会 创 新 追 逐 梦

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160503) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 002024 苏 宁 云 商 2016-04-25 2016-05-03 362024 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-04-29 300057

Více

i

i BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Více

工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证

Více

第20回黒部川ダム排砂評価委員会

第20回黒部川ダム排砂評価委員会 16591516165 591516159165 (mm) 5. 4. 3. H15.5H15.9 H15.9H16.5 H16.5H16.9 3.4 3.2 2. 1.. 1m 1.3 1.1 1..7.3.1.2.1.1 85mm 1515 157 1 8 6 ( )m 3 (172) (8) (46) (34) (7) (59) (6) (9) (28) 4 2 2 16 12 8 4 2 16

Více

6 月 1 日 10:23 恒 生 电 力 板 块 跌 幅 排 名 下 降 5 位 10:23:24 恒 生 电 力 板 块 快 速 拉 升 0.15 个 百 分 点, 报 6.76 点, 板 块 排 名 从 跌 幅 9 位 跌 至 跌 幅 第 7 位 行 业 内 闽 东 电 力 (000993.S

6 月 1 日 10:23 恒 生 电 力 板 块 跌 幅 排 名 下 降 5 位 10:23:24 恒 生 电 力 板 块 快 速 拉 升 0.15 个 百 分 点, 报 6.76 点, 板 块 排 名 从 跌 幅 9 位 跌 至 跌 幅 第 7 位 行 业 内 闽 东 电 力 (000993.S 2016 年 6 月 1 日 DT 稿 王 生 成 部 分 稿 件 样 本 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 为 50.1% 国 家 统 计 局 6 月 1 日 公 布,2016 年 5 月 份, 中 国 制 造 业 采 购 经 理 指 数 (PMI) 为 50.1%, 与 上 月 持 平, 连 续 三 个 月 位 于 扩 张 区 间 非 制 造 业 商 务 活 动 指 数 为

Více

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 600336 ... 3... 4... 6... 7... 8... 11 ( )... 15... 44 2 1 2 3 4 3 1 AUCMA 2 A A A 600336 3 315 315 266510 http://www.aucma.com.cn dmb@aucma.com.cn 4 5 0532-86765129 0532-86765129 E-mail sunwu@aucma.com.cn

Více

廖 运 凤 北 京 工 商 大 学 经 济 学 院 北 京 运 用 数 据 包 络 分 析 的 绩 效 评 价 方 法 对 中 国 年 间 发 生 并 购 的 家 零 售 业 上 市 公 司 的 绩 效 进 行 了 实 证 分 析 结 论 如 下 第 一 总 体 绩 效 呈 现 先 缓 慢 改 善 然 后 下 降 再 显 著 提 升 的 趋 势 第 二 股 权 收 购 样 本 的 绩 效 要 优 于

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A448A44FB8EAB7BDB357B9BAA94DADFBA475BD73A8EE>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A448A44FB8EAB7BDB357B9BAA94DADFBA475BD73A8EE> 課 題 : 選 修 人 力 資 源 管 理 : 人 力 資 源 規 劃 ; 人 力 資 源 規 劃 和 員 工 編 制 ( 明 報 2015 年 5 月 20 日 星 期 三 ) 僱 主 : 青 年 感 競 爭 大 上 班 不 辭 而 別 減 暑 期 工 招 聘 會 DSE 生 踴 躍 暑 期 工 招 聘 博 覽 吸 引 大 批 學 生 應 徵, 大 會 提 供 免 費 求 職 證 件 照 片 拍

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1FACAA4C1FABCB9CCDDCCEFB7E7BEB0C3FBCAA4C7F8B4F3D1ADBBB7B9ABC2B7B9A4B3CC2020202020B1A8C5FAB8E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1FACAA4C1FABCB9CCDDCCEFB7E7BEB0C3FBCAA4C7F8B4F3D1ADBBB7B9ABC2B7B9A4B3CC2020202020B1A8C5FAB8E52E646F63> 国 环 评 乙 字 第 2920 号 L-2014070 龙 胜 龙 脊 梯 田 风 景 名 胜 区 大 循 环 公 路 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 可 公 示 版 ) 项 目 业 主 : 龙 胜 各 族 自 治 县 交 通 运 输 局 编 制 单 位 : 二 一 四 年 10 月 龙 胜 龙 脊 梯 田 风 景 名 胜 区 大 循 环 公 路 工 程 环 境 影 响 报 告 书 修 改

Více

hh40-普通.ai

hh40-普通.ai 6.5 6.5 Snmm mm mm mm mm DC 0-0V NPN DC 0-0V NPN DC 0-0V PNP DC 0-0V PNP DC 0-0V NPN DC 0-0V PNP DC 0-60V DC 0-60V DC 0-55V NPN DC 0-55V NPN DC 0-55V PNP DC 0-55V PNP DC 5-6V NPN DC 5-6V NPN DC 5-6V PNP

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 景 顺 长 城 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董

Více

Microsoft Word - 每日资讯2011.8.23.doc

Microsoft Word - 每日资讯2011.8.23.doc - 1 - 每 日 资 讯 今 日 要 闻 2 三 部 委 联 合 发 文 促 珠 三 角 加 工 贸 易 转 型 升 级 财 经 新 闻 2 财 政 部 将 代 理 发 行 236 亿 元 地 方 债 A 股 市 场 4 1246 家 上 市 公 司 中 期 存 货 升 至 1.42 万 亿 元 港 股 市 场 6 周 一 恒 指 升 0.45% 公 用 事 业 类 股 走 强 其 他 市 场 6

Více

2004 7 20 2004 7 20 2004 7 20 2004 7 20 500 2004 7 20 2004 7 20 1993 2004 7 23, ? CS 2004 7 23 : ! 7 20 , 6, ? OK ? ; ; ; ; 1991 16 1949 65

Více

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

Více

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管

Více