Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje"

Transkript

1 Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ DROBNÝCH PROBLÉMŮ 10 Popis přístroje Děkujeme vám a blahopřejeme ke správnému výběru a zakoupení mopu JETT-H2O. Mop JETT-H2O představuje novou cestu čištění domácnosti, která je efektivní a mnohonásobně hygieničtější než dosavadní používané metody. Vysokého stupně hygieny a obrovskou sílu dosahuje mop JETT-H2O přeměnou vody na páru v kombinaci s použitím čisticí látky z mikrovláken, které zvyšují jeho savost. Při kontaktu látky a podlahy jsou špína a nečistoty odstraněny během okamžiku. Díky tomu, že mop JETT-H2O používá čistou vodu přeměněnou na páru a tedy žádné chemické přípravky, je velmi šetrný k životnímu prostředí. - Návod k obsluze Pokud je správně používán, dokáže mop JETT-H2O ničit prachové roztoče a mnoho druhů bakterií. Pro dokonalou desinfekci určitého místa postačí toto místo čistit mopem dobu kratší než 8 sekund. Teplota páry totiž dosahuje teploty přibližně C ( F). Je proto výhodné používat mop pro čištění podlahy v koupelnách, sprchách, kuchyních, místech, kde spí domácí mazlíčci, apod. 2

2 Důležité bezpečnostní informace Přečtěte si všechny instrukce a přístroj používejte pouze způsoby uvedenými v návodu. Zásady bezpečnosti - Prosím čtěte pozorně Při používání elektrických zařízení dodržujte obecně známá opatření a také následující opatření. VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ Upozornění - pro zamezení rizika vzniku požáru, elektrického šoku nebo zranění, dodržujte tato opatření: 1. Pro zajištění ochrany před elektrickým šokem, zapojujte přístroj pouze do správně fungující a uzemněné elektrické zásuvky. 2. Zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá požadovanému napětí uvedenému na štítku přístroje. Pro provoz přístroje je vyžadováno napětí: V, 60 Hz, 1500 W nebo V, 50/60 Hz, 1500 W 3. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. 4. Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí. 5. Nenechávejte mop zapnutý bez dohledu. Vždy jej vypněte a vypojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud jej nebudete používat a také před prováděním údržby. 6. Přístroj nesmí být používán jako dětská hračka. Věnujte zvýšenou pozornost svému okolí, pokud se při práci s přístrojem pohybujete v blízkosti dětí, domácích zvířat či rostlin. 7. Toto zařízení nesmí být používáno dětmi a osobami s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Dále nesmí být používáno osobami nepoučenými o správném používání, pokud na ně nedohlíží osoba poučená o správném používání přístroje a o bezpečnostních opatřeních. 8. Malé děti musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti od přístroje, aby přístroj nepoužívali jako svoji hračku. 9. Nikdy nemiřte parním mopem proti druhým osobám, zvířatům nebo rostlinám či zařízením obsahujícím pohyblivé součásti. 10. Nikdy neponořujte mop do vody nebo jiných tekutin. 11. Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený napájecí kabel. Pokud přístroj nefunguje tak jak má v důsledku pádu, poškození, ponechání ve venkovním prostředí, pádu do vody, předejte jej ke zkontrolování servisnímu středisku prodejce předtím, než jej začnete znovu používat. Pokud je poškozen napájecí kabel, je nutné jej nahradit vždy pouze originálním kabelem od výrobce kvalifikovanou osobou či servisním střediskem. 12. Neodpojujte kabel ze zásuvky hrubým vytažením za kabel. Vždy kabel uchopte co nejblíže zástrčky, druhou rukou podržte zásuvku a pomalým tažením kabel ze zásuvky vypojte. Kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých či žhavých předmětů. 13. Nikdy kabel ze zásuvky nevytahujte násilím. 14. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel určený pro jiný druh napětí než je doporučované napětí přístroje. 15. Po ukončení používání vždy vypojte přístroj ze zásuvky. 16. Nikdy nepracujte s mopem, pokud máte mokré ruce. Nepracujte bez bot. 17. Nezastrkujte žádné předměty do otvorů přístroje. Nezakrývejte při práci otvory přístroje. 18. Nepoužívejte přístroj bez nasazené látky. Nepoužívejte přístroj bez vody v nádržce. 19. Zvýšené opatrnosti dbejte při používání mopu na schodišti. 20. Přístroj skladujte v chladných a suchých prostorách. 21. Zajistěte dostatečné osvětlení prostor, ve kterých s přístrojem pracujete. 22. Do nádržky mopu nikdy nepřidávejte chemická ani jiná čistidla. Tím by byla práce s mopem velmi nebezpečná a došlo by k poškození přístroje. 23. Nikdy nezakrývejte otvor přístroje, kterým proudí pára ani přístroj nestavějte tak, že by pára nemohla volně proudit ven. Vyčistěte parní otvor od usazeného prachu, vlasů atp. 24. Mop používejte pouze způsoby uvedenými v tomto návodu. Používejte pouze výrobcem doporučená přídavná zařízení. 25. Vytékající kapalina ani pára nesmí být mířena proti zařízením, obsahujícím elektrické součásti, např. vnitřku kuchyňské trouby. 3 4

3 Popis jednotlivých součástí A) Rukojeť B) Spoušť C) Držadlo na přenášení D) Vodní nádržka E) Filtr F) Tělo přístroje G) Vedení páry I) Napájecí kabel J) Parní hlava K) Odnímatelná čisticí látka z mikrovláken L) Čistič koberců M) Odměrka na vodu N) Velký šroub O) Malý šroub P) 2 černé gumové plomby Q) Bílá podložka R) Kruhový úchyt zrnkovatět. Vysoká teplota páry také může roztavit lepidlo podlahové krytiny. Doporučujeme proto vyzkoušet účinky páry na malém vzorku podlahy například ve skrytém rohu místnosti. Doporučujeme také prostudovat doporučení výrobce podlahy týkající se jejího čištění. Pokud budete do mopu používat vodu z vodovodu, je možné, že v oblastech s méně kvalitní vodou se mohou na podlaze objevovat drobné částečky. Pro vyšší výkon je proto vhodné používat destilovanou vodu. Sestavení přístroje 1) Sestavte dohromady tělo přístroje a parní hlavu. 2) Zajistěte parní hlavu pevným utažením závitů. 3) Nasuňte rukojeť do těla přístroje. Následující informace jsou určeny pouze pro opravy a údržbu kvalifikovanými osobami: Jmenovité napětí: V, 60 Hz, 1500 W V, 50/60 Hz, 1500 W Tento přístroj musí být uzemněn. Používejte pouze odpovídající typ zásuvky a napětí, nepokoušejte se kabel zapojovat do zásuvky s vyšším napětím. Instrukce k používání mopu Mop JETT-H2O je navržen pro důkladné čištění rozličných povrchů podlah, jako je například mramor, keramické dlaždice, kámen, lino, lakované dřevo či parkety. 4) Až bude rukojeť zasunuta, nasuňte silikonový těsnící kroužek, který je umístěn na spodní části rukojeti. Ujistěte se, že kroužek je nasunut těsně a není mezera mezi rukojetí a tělem přístroje. Varování: U povrchů, které byly ošetřeny voskem, se může procesem čištění párou zeslabovat vrstva vosku. Nepoužívejte mop na čištění podlah z nelakovaného dřeva nebo nenechávejte přístroj delší dobu stát na dřevěných podlahách. Dřevo by tím mohlo 5 6

4 9) Pro odejmutí vodní nádržky zatlačte nádržku ve směru nahoru a poté ji sundejte z těla přístroje, jak ukazují obrázky. 5) Našroubujte velký šroub otvorem v zadní části těla přístroje do přední části rukojeti a pevně utáhněte šroubovákem. 6) Umístěte čisticí látku z mikrovláken nebo vyměnitelnou vložku (volitelná součást) na parní hlavu mopu. Pozn. Látka z mikrovláken je pratelná, zatímco vyměnitelná vložka je pouze na jedno použití. 7) Upevněte čisticí látku zatažením šňůrky a zatlačením na kloub hlavy. Pozn. Tento proces nemusíte provádět, pokud používáte vyměnitelnou vložku. Tato vložka se připevní pomocí elastické šňůrky. 10) Nalijte 2 odměrky vody do vodní nádržky (maximální objem nádržky je 800 ml, nepokoušejte se ji přeplňovat). 11) Pro odstranění vodního filtru vytlačte filtr směrem nahoru a sundejte jej. 8) Pokud používáte mop na čištění koberců, umístěte přes čisticí látku nebo vyměnitelnou vložku ještě čistič koberců. 12) Otočte pojistkou u uložení napájecí kabelu ve směru hodinových ručiček, celý jej rozbalte a zapojte do uzemněné elektrické zásuvky. Poznámka: Nepracujte s přístrojem, pokud není na parní hlavě nasazena čisticí látka nebo vyměnitelná vložka. 13) Pokud je kabel zapojen, diodová kontrolka umístěná na přední části mopu se rozsvítí červeně. Po sekundách se barva diody změní na zelenou, čímž je signalizováno, že mop je připraven k provozu (je schopen vypouštět páru). Pro vypuštění páry stiskněte spoušť na rukojeti a z parní hlavy začne proudit pára. Pro zastavení proudění páry stiskněte znovu spoušť na rukojeti. 7 8

5 14) Pomalu pohybujte přístrojem po podlaze nebo čištěné ploše, až bude čistá a bez nečistot. Doporučujeme zamést nebo vysát z podlahy pevné nečistoty před samotným čištěním parním mopem. Poznámka: Je doporučeno nepoužívat v době práce s mopem žádné jiné zařízení náročné na elektrické napětí zapojené do stejné zásuvky - mohlo by dojít k jejímu přetížení. Upozornění: Pro dokonale sterilní vyčištění místa na vaší podlaze, nechte mop JETT-H2O působit na stejném místě po dobu alespoň 8 sekund (ne však déle než 15 sekund). Ponecháním mopu na stejném místě se zapnutým prouděním páry po dobu delší než je doporučená, by mohlo dojít k poškození podlahy např. vyblednutím. Toto vyblednutí lze případně odstranit použitím odvápňovacími prostředky nebo několika kapkami octa (více v části Odstraňování drobných problémů). 15) Pokud mop přestane vypouštět páru, toto může nastat přibližně po 20 minutách používání, vypněte přístroj, jednoduše odejměte vodní nádržku, doplňte vodu, přístroj zapněte a pokračujte v čištění. Varování: Nikdy nezapínejte mop, pokud nemá v nádržce vodu. Nikdy nevypouštějte páru směrem k druhým osobám nebo zvířatům. Používejte parní mop pouze na čištění tvrzené podlahy. 16) Až ukončíte čištění, vypojte napájecí kabel ze zásuvky, vyprázdněte vodní nádržku, opatrně sejměte čisticí látku (nebo vyměnitelnou vložku) z parní hlavy, namotejte napájecí kabel na místo uložení a uložte přístroj ve svislé poloze na suché místo nebo jej zavěste na úložný hák. Upozornění: Po používání může být čisticí látka velmi horká. Nechte ji tedy zchladnout a poté případně podle potřeby dosušte. Čištění přístroje a jeho údržba Upozornění: Před čištěním přístroje nebo prováděním údržby vždy odpojte přístroj z elektrické zásuvky. Neponořujte v žádném případě přístroj do vody. 2) Tělo přístroje otřete měkkou látkou. Mop JETT-H2O může používán pouze s originálními čisticími látkami a filtry - náhradní čisticí látky a filtry seženete u svého prodejce. Řešení drobných problémů Upozornění: Před řešením jakýchkoliv problémů s přístrojem, odpojte přístroj z elektrické zásuvky. Problém: Diodové kontrolky nesvítí. Řešení: Ujistěte se, že mop JETT-H2O je správně zapojen do elektrické zásuvky. Ujistěte se, že zásuvka, v níž je mop zapojen, je napájena. Zkuste zapojit mop do jiné zásuvky. Problém: Mop nevypouští páru. Řešení: Ujistěte se, že je vodní nádržce požadovaný objem vody. Problém: Bílé usazeniny zůstávají na podlaze. Řešení: Toto může být způsobeno, příliš dlouhým působením horké páry na stejném místě. Usazeniny lze odstranit domácím bílým octem nebo odvápňovacími prostředky. Jiný způsob odstranění je nahřátí místa na dobu cca 1 minuty a následným odstraněním. Upozornění: Nežhavte místa na podlaze. 1) Čisticí látka z mikrovláken může být prána v automatických pračkách v horké vodě a sušena v sušičce. 9 10

6 VAROVÁNÍ: nebezpečí opaření! Přístroj vypouští páru 11

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto elektrického přístroje

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více