Základní škola Přerov, Želatovská 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přerov, Želatovská 8"

Transkript

1 Základní škola Přerov, Želatovská 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2007/2008 Zpracoval: Mgr. František Žůrek ředitel školy

2 Základní škola Přerov, Želatovská 8, Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 Na základě zákona 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání předkládám Školské radě při Základní škole Přerov, Želatovská 8 a Statutárnímu městu Přerov Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/ Mgr. František Žůrek ředitel školy Zpráva o škole byla schválena pedagogickou radou dne školskou radou dne

3 1. Základní údaje o škole: a) Název školy: Základní škola Přerov, Želatovská 8 Adresa školy: Želatovská 8, Přerov Název zřizovatele: Statutární město Přerov IČO školy: IZO školy: IZO školní družiny: Telefon, fax , Internetové stránky: Ředitel školy: Mgr. František Žůrek (od ) Zástupce ředitele: Mgr. Ludmila Spielvogelová (od ) Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Priesolová (do ) Ekonomka školy: Školská rada: Drahomíra Olivíková předseda: Ing. Marta Valenčíková zástupce zřizovatele: Ludmila Tomaníková zástupce rodičů: Ing. Radim Škvára (do ) Pavel Sedlák (od ) Petr Školoud zástupce pedag.prac. Mgr. Marie Hobzová Mgr. František Žůrek (do ) Mgr. Zdeňka Dostalíková (od ) 2. Přehled oborů základního vzdělání učební plány Vzdělávací program ŠVP ZV Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola čj /96-2 Rozšířené vyučování jazyků čj / Rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky čj / AB, 6.AB Třídy 2.AB, 3.AB, AB, AB 7.B, 7.C, 8.B, 8.C, 9.B, 9.C A - část třídy, 7.A- část třídy, 8.A, 9.A část třídy 7.A část třídy, 9.A část třídy 3. Přehled pedagogických pracovníků a) Učitelé I. stupně: b) Učitelé II. stupně: Mgr. Dostalíková Zdeňka Mgr. Havelková Alena Mgr. Justrová Lenka Mgr. Barboříková Vladimíra Mgr. Bubíková Stanislava Mgr. Doležalová Irena

4 Mgr. Kicová Martina Mgr. Dvořáková Zdena Mgr. Nováková Hana Mgr. Fárková Zuzana Mgr. Pavlasová Jarmila Mgr. Hlobilová Vlasta Mgr. Procházková Iva Mgr. Hobzová Marie PaedDr.Skácelová Alena Mgr. Kaprálová Dana Mgr. Slezáková Helena Mgr. Kirchnerová Jana Mgr. Tománková Jarmila 2007) 2007) 2007) Mgr. Nováková Petra Mgr. Školoudík Jaromír Mgr. Vašíková Míla Mgr. Venclů Bohumila Mgr. Zifčáková Zuzana Mgr. Vysloužilová Květa (od Mgr. Šebková Jaroslava (od Mgr. Čecháková Markéta (od c) Vychovatelky školní družiny: Vedoucí vychovatelka: Vychovatelky: Jemelková Ludmila Jarošová Hana Mléčková Miluše d) Správní zaměstnanci: Školník: Uklizečky: Novák Vladimír Hanusová Vladimíra Koldová Zlatuše Odstrčilová Marie Režná Daniela Nemravová Jarmila (do ) Tökölyová Yveta (od Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce: a) Žáci přijatí ke vzdělání na střední školy: Vycházelo na II. stupni celkem: Přijato celkem: Přijato žáků z ročníku: 69 žáků 69 žáků 5 žáků

5 Umístění žáků: Typ školy Počet přijatých žáků víceletá gymnázia 5 čtyřletá gymnázia 8 střední školy 32 střední odborné školy 19 UO tříleté 10 UO dvouleté -- b) Žáci přijatí do 1.ročníku ZŠ: počet zapsaných: 57 odklady: 9 c) Údaje o integraci: Druh postižení Celkem vývoj.poruchy učení 16 vývoj poruchy chování 19 kombinovaná vada - PU,PCH 15 Počty žáků Třída Na začátku školního roku Na konci školního roku I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B 27 26

6 IX.C Celkem: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Přehled o prospěchu: Třída Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli I.A 19 I.B 19 1 II.A 17 2 II.B 18 1 III.A 20 7 III.B 16 4 IV.A IV.B V.A V.B 8 9 VI.A 7 19 VI.B 5 18 VII.A 6 18 VII.B 1 12 VII.C 4 18 VIII.A VIII.B VIII.C 11 9 IX.A IX.B 24 2 IX.C 2 15 Celkový přehled: Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 1.stupeň stupeň Celkem b) Výchovná opatření: Třída Počet Důtka Důtka Pochvaly Napomenutí žáků TU ŘŠ I.A 19 8 I.B 20 4 II.A stupeň 3.stupeň

7 II.B 19 6 III.A 27 6 III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A 24 4 VII.B VII.C VIII.A 23 7 VIII.B 30 VIII.C IX.A IX.B IX.C Celkový přehled: Počet Důtka Důtka Pochvaly Napomenutí 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ 1.stupeň stupeň Celkem c) Údaje o zameškaných hodinách: Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň ,24 2.stupeň ,34 3 0,01 Celkem ,79 3 0, Další vzdělávání pedagogických pracovníků a) Studium k prohloubení odborné kvalifikace: téma semináře: pedagog.pracovníci: Tvořivé dílny ŠVP Provázanost průřezových témat v ŠVP osobnostní a sociální výchova INFOTECH všichni ped. všichni ped. D.Kaprálová

8 J.Školoudík Vedení třídnických hodin B.Venclů Dotační publicita a management D.Kaprálová Finanční kontroly projektů SF EU D.Kaprálová Strategie výuky dějepisu M.Hobzová Seminář výchovných poradců M.Hobzová Hry v kruhu M.Hrdličková Zeměpis prakticky jinak J.Kirchnerová Mediální výchova a její zapojenost do výuky V.Barboříková Použití malých míčů (overballů) ve školách H.Nováková Slovní hodnocení a sebehodnocení na 1.st. ZŠ A.Havelková I.Procházková Třídní management Nové techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi Vánoční strom poznání Výchova demokratického občana Autoevaluace školy Aktuální stav školské legislativy Novela zákoníku práce pro ved.pracovníky ve školství L.Spielvogelová Seminář metodiků primární prevence Projekty SF EU Matematika geometrie hravě H.Slezáková J.Pavlasová J.Pavlasová L.Jemelková M.Kicová B.Venclů F.Žůrek F.Žůrek B.Venclů F.Žůrek L.Justrová M.Kicová 8. Aktivity a prezentace školy a) - školy v přírodě pro žáky 1. stupně - lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. tříd - Počítače hrou projekt pro mateřské školky - akce pro budoucí prvňáčky Zvídavé hlavičky, Šikovné ručičky a Obratné dětičky - Vánoční jarmark pro děti, rodiče a veřejnost + den otevřených dveří - X FAKTOR pěvecká soutěž pro žáky 1. 9.roč - Zahradní slavnost pro děti a rodiče + slavnostní vyřazování žáků 9.roč. - školní zájezd do Vídně - ozdravný a poznávací zájezd do Itálie Paestum - 26 zájmových kroužků, ve kterých pracovalo 476 žáků (viz tabulka)

9 Pořadové číslo Název kroužku Počet žáků Vedoucí kroužku 1. Angličtina pro nejmenší 14 PaedDr. Skácelová A. 2. Angličtina 15 Mgr.Havelková A. 3. Kroužek anglického jazyka 32 Mgr. Fárková Z. Logopedie 12 Mgr. Havelková A. Informatika pro prvňáčky 19 Mgr. Kaprálová D. 6. Informatika pro 2. třídu 17 Mgr. Kaprálová D. 7. Praktická informatika pro I.stupeň 11 Mgr. Školoudík J. 8. Praktická informatika pro všechny 19 Mgr. Školoudík J. 9. Chemický kroužek (8.roč.) 16 Mgr. Bubíková S. 10. Chemický kroužek (9.roč.) 11 Mgr. Bubíková S. 11. Kroužek přírodovědný 18 Mgr. Dvořáková Z. 12. Pěvecký sbor 54 Mgr. Zifčáková Z. 13. Hra na zobcovou flétnu 15 PaedDr. Skácelová A. 1 Výtvarný kroužek 15 Jemelková L. 1 Keramika 24 Mgr. Fárková Z. 16. Turistický kroužek 13 Jarošová H. 17. Míčové hry 17 Mgr. Procházková I. 18. Pohybové hry 25 Mgr. Havelková A. 19. Stolní tenis 15 Mgr. Žůrek F. 20. Seminář JČ (8.roč.) 16 Mgr. Zifčáková Z. 21. Seminář JČ (9.A) 22 Mgr. Barboříková V. 22. Seminář JČ (9.B) 14 Mgr. Nováková P. 23. Seminář JČ (9.C) 16 Mgr. Zifčáková Z. 2 Seminář M (9.A) 21 Mgr. Hlobilová V. 2 Seminář M (9.B) 15 Mgr. Hlobilová V. 26. Seminář M (9.C) 10 Mgr. Žůrek F. Celkem 476 b) Prevence sociálně patologických jevů: - besedy, přednášky a preventivní akce: Realizace: Téma: Třída: Městská policie Bezpečné chování 2. Městská policie Bezpečná jízda na kole Městská policie Chování v určitých situacích 6. Městská policie Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 8. Městská policie Trestní odpovědnost mladistvých 9. Policie ČR Šikana 7. Policie ČR Akce Občan a bezpečnost r. PPP Podoba a závislost PPP Intervenční program 6.B

10 Magistrát města Přerova - Sociálně-právní ochrana a prevence Rodina, právo a děti Právo a děti Právo a děti Kouření a závislost Šikana 3. a DDM Atlas Dopravní výchova 1.- r. DDM Atlas Dopravní soutěž BESIP a 8.r. Akce s primárně preventivním zaměřením: Drogy nebo aktivita Beseda pro žáky 7.-9.roč. Úřad práce profesní orientace Návštěva žáků 9.roč. Kriminalita,drogy ochrana a prevence Přednáška pro žáky 8. a 9.roč. Zásady první pomoci Osvojování dovedností pro žáky 8.roč. ČČK první pomoc Praktické dovednosti pro žáky roč. Trestní a rodinné právo Přednáška pro žáky 9.roč. Hokejbal proti drogám Sportovní soutěž pro žáky - 9.roč. c) Enviromentální výchova a osvěta: - projekt Den stromů 1.stupeň - výukový program Stromy jako domy orn.st. A - beseda o třídění odpadu Tonda Obal na cestách 1.- roč. - projekt Ekologická olympiáda - projekt Třídím, třídíš, třídíme - projekt Petrografická sbírka v parku - vycházky v rámci výuky Předmostím až do pravěku, Přerovským luhem, Pozorování hmyzu - soutěž Naší přírodou; Zlatá včela; Zlatá štika - soutěž Přírodovědný klokan - zdravý způsob života podpora - pitný režim Školní mléko - ekologizace školy sběr papírů, vršků, baterií - seminář Zvěř a myslivost 9. Školní akce doplňující výuku a) Muzea, exkurze, výstavy, knihovny Česká televize Praha 3.B, B, B Vánoční salón 3.A Velikonoční salón 1.AB, 3.A, A Planetárium v Brně AB Výstava hub 3.B, AB, A Praha (1den) A Praha (4dny) B Knihovna Palackého 3.A, B

11 Výstava betlémů A Velikonoční výstava MD A, A Exkurze Gambro 9.A Exkurze do pivovaru Zubr 9.roč. Jarmark fyziky a chemie 7.B b) Divadla, kino, koncerty Látavé příběhy krejčíka Honzy Kamarádi v Betlémě Princezna Husa Sandokan divadlo Zlín Jak se peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo divadlo Dostavník Šípková Růženka divadlo Zlín Don Juan divadlo Zlín Mravenčí polepšovna filmové představení Ratatuille - filmové představení Vánoční koncert Pavla Nováka - MD Vánoce ve světě hudební pořad Tetiny v lese písničkový pořad c) Přednášky a výukové pořady Ornitologická stanice Přerov Sovy do škol orn.stanice Soutěž hasičských jednotek Kuba zeměpisný pořad kino Hvězda Brazílie - zeměpisný pořad kino Hvězda 1.AB roč. 1. a 2.roč. 3.- roč roč. 1. a 2.roč roč roč roč. 1. stupeň 2.stupeň 1.a 2.roč. 1.AB 3.A, A, 7.AB roč. -9.roč. -9.roč. d) Projekty Den stromů 1.- roč. Já a knížky Putování na ostrov čtenářů A Vánoční jarmark 1. 9.roč. e) Jiné akce Keramika SVČ Atlas a Bios 1.A. 2.AB, AB, AB NOVEŠKO (Noc ve škole) 3.B, B Putování za zdravým jídlem KHS Olomouc AB Ukázka výcviku dravých ptáků Seiferos 1. 9.roč. Ukončení hokejové sezóny in-line brusle, kola 3.B, B Občan a bezpečnost roč. Mosty roč. Taneční soutěž 3. roč. Slavnosti léta park Michalov třídy Lyžařská škola Hlubočky 1. 6.roč. Návštěva HZS ukázka techniky A Zdravé zuby KHS Olomouc 1.- roč. Prezentační výstava středních škol MD 9.roč. Koloběžkové závody 1. a 2.roč, ŠD Karneval ŠD Soustředění pěveckého sboru - Ochoz u Konice pěvecký sbor

12 Bambiriáda Praha integrovaní žáci 10. Účast žáků školy v soutěžích a) Matematické soutěže Typ soutěže: Účast: Kolo: Umístění: Cvrček třídy Klokánek - třídy Matematická olympiáda třídy OK 2.místo Richard Stiskálek 7. třídy 8. třídy OK OK Nikola Švejdová Jakub Běhal Patrik Bajer Jan Dlouhý Jakub Doseděl Patricie Valdová Dominika Beráková Pythagoriáda 6. třídy ŠK 10 žáků 7. třídy ŠK 12 žáků Matematický klokan roč. 22 žáků roč. 24 žáků b) Olympiáda ČJ a recitační soutěže Olympiáda ČJ 9. roč. Recitační soutěž c) Zeměpis Zeměpisná olympiáda d) Přírodopis Naší přírodou 1. stupeň 2. stupeň ŠK OK 1.kat 2.kat OK KK 17 žáků 13.místo Kristína Petrášová 1 místo Kristýna Čechová 19 žáků 8 žáků 3.místo Nikola Seifriedová Nikola Seifriedová 2.stupeň OK 8. místo Vendula Paculová 12. místo David Stoklásek roč. OK 8 žáků Zlatá včela OK 1.místo Radim Šulák 2.stupeň 3.místo Martin Buchta Zlatá štika 2. stupeň OK 1.místo Jakub Dlouhý Přírodovědný klokan 8. a 9.roč. e) Chemie Chemická olympiáda 9.roč. OK 9.místo Jakub Doseděl Malá chemická olympiáda 8.roč. f) Dějepis Mladý historik 2. stupeň ŠK 11 žáků

13 g) Výtvarné a hudební soutěže Mosty 2. 9.roč 3. místo Karolína Ridlová, Kristýna Hausnerová (A) 2.místo Nikol Podaná (8.A) Podmořský svět A, A Příroda kolem nás B, A Děti, pozor, červená - A, A + 2.stupeň BESIP Stromy v Michalově A + 2.stupeň ORNIS Můj kousek země ČGS A + 2.stupeň Praha EU - nediskriminace 2. stupeň Jdi, běž, skoč až ke zdraví 2. stupeň Kůň terapeut 2. stupeň Evropa ve škole 2. stupeň Kniha a já 2. stupeň Olympiáda u nás 2. stupeň Předsednictví EU stupeň 11. Účast žáků školy ve sportovních soutěžích a) 1. stupeň Akce: Účast: Umístění: Klokanův sedmiboj třídy Vybíjená - turnaj 3.- třídy Jarní pohár ve florbalu - Hranice B B Hokejbal proti drogám - Vsetín B B 2. OK McDonalds Cup roč 2. OK McDonalds Cup - roč 3. OK Florbal JAGA Oxygen Cup B 1. Vybíjená smíšená družstva - tř. 3. b) 2. stupeň Běh o Pohár primátora města Přerova Běh 17. listopadu Okresní kolo ve stolním tenisu Sabina Páníková Magdaléna Snášelová Kristýna Čechová Karolína Pacáková Lukáš Navrátil Lucie Vykoupilová Sabina Páníková Lukáš Navrátil Martin Vávra Patrik Řezáč Mladší žačky Mladší žáci Starší žáci Vánoční turnaj v košíkové Neregistrovaní žáci - 3.

14 hoši Okrskové kolo ve florbalu Dívky 6. Okrskové kolo ve florbalu Hoši 2. Okresní kolo ve florbalu Hoši 1. Regionální kolo ve florbalu Hoši Streethockey ČEZ Aréna Ostrava Hoši republikové finále Okresní kolo v halové kopané Hoši 2. OK Hokejbal proti drogám roč roč KK Hokejbal proti drogám roč roč. OK minikopaná Hoši Coca cola Cup celorepubliková soutěž 7.-9.roč. 2.kolo OK ve volejbalu Hoši 3. OK ve volejbalu Dívky 1. Pohár rozhlasu lehká atletika (okresní finále) Vysvětlivky: ŠK školní kolo OK okresní kolo KK krajské kolo Mladší žáci Radim Šnirc Dominik Mašíček Aleš Perutka Starší žákyně Kristýna Čechová Starší žáci Jakub Pachel Tomáš Stoklásek Údaje o výsledcích inspekční činnosti, provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena žádná inspekce. 13. Provedené kontroly: a) V měsíci červenci 2008 byla provedena odborem kontroly při Magistrátu města Přerova veřejnoprávní kontrola o dodržení podmínek při čerpání dotací. b) V měsíci červenci 2008 byla provedena kontrola Úřadu práce v Přerově o plnění povinností uložených v 63 zákona o sociální podpoře za rok 2007 a 2008.

15 1 Zpráva o hospodaření za rok 2007: a) příjmy - celkové příjmy ,- Kč - příjmy za tenis.kroužek, LVK, ŠvP,ŠD, Itálii ,- Kč - příjmy z doplňkové činnosti ,- Kč - ostatní příjmy (školní mléko apod.) ,- Kč - dotace SIPVZ ,- Kč - dotace EVVO ,- Kč - dotace ,- Kč b) výdaje - neinvestiční výdaje celkem ,- Kč z toho: - náklady na platy pracovníků školy ,- Kč - zákonné odvody zdrav. a soc.poj ,- Kč - ostatní sociální náklady ,- Kč - výdaje za učebnice a učební pomůcky ,- Kč - SIPVZ + EVVO ,- Kč - výdaje doplňkové činnosti ,- Kč - ostatní náklady ,- Kč 1 Přílohy: Protokol č. 55/20087 o výsledku kontroly Protokol o kontrolním zjištění č.j. Pr-Ko/03/08/K223-10/20418

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim 1 Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2015 2 1. Základní údaje o škole Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15 Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 18.9. v 9,00 Den NATO v Mošnově

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2015 Hradec Králové, září 2015 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

O r g a n i z a c e š k o l n í h o r o k u 2007-2008

O r g a n i z a c e š k o l n í h o r o k u 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Žerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace O r g a n i z a c e š k o l n í h o r o k u 2007-2008 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2007/2008 a

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Hradec Králové, říjen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2008-09

Hodnotící zpráva. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové. školní rok 2008-09 Hodnotící zpráva DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Hradec Králové školní rok 2008-09 Hodnotící zprávu předkládá SVČ: Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241/1 500 03 IČ: 61222275

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa: Bohumín-Pudlov Trnková 280, 735

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Základní škola, Ostrava- Výško vi c e, s.r.o. 29. dubna 33, Ostrava Výškovice 70030. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní škola, Ostrava- Výško vi c e, s.r.o. 29. dubna 33, Ostrava Výškovice 70030. Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Zápis k povinné školní docházce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 8. ZŠ Slovo úvodem 8. základní škola má již více jak padesátiletou tradici. Během let poskytla vzdělání tisícům žáků z města i okolí. Přesto není školou, která

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov září 2010

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov září 2010 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov září 2010 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2009/2010 Část I. Základní charakteristika

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 ZŠ Polešovice Charakteristika školského zařízení Název: Základní škola Zřizovatel: Obec Polešovice Právní forma: Právní subjekt od 1.1.2003 Ředitel školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, Brtnice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

R O Č N Í R Á M C O V Ý P L Á N Š K O L N Í D R U Ž I N Y. školní rok 2012/2013. ZŠ A MŠ BŘEZOVÁ, DĚČÍN III, BŘEZOVÁ 369/25, příspěvková organizace

R O Č N Í R Á M C O V Ý P L Á N Š K O L N Í D R U Ž I N Y. školní rok 2012/2013. ZŠ A MŠ BŘEZOVÁ, DĚČÍN III, BŘEZOVÁ 369/25, příspěvková organizace R O Č N Í R Á M C O V Ý P L Á N Š K O L N Í D R U Ž I N Y školní rok 2012/2013 ZŠ A MŠ BŘEZOVÁ, DĚČÍN III, BŘEZOVÁ 369/25, příspěvková organizace 1. Základní informace Základní organizační jednotkou je

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. k 31.8.2011

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. k 31.8.2011 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 k 31.8.2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Organizace vzdělávání a výchovy III. Materiálně technické vybavení školy

Více

Sebehodnocení školy 1.9.2007 30.6.2010

Sebehodnocení školy 1.9.2007 30.6.2010 Sebehodnocení školy 1.9.2007 30.6.2010 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání, 2. Průběh vzdělávání, 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, rodičů a dalších osob na vzdělávání,

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Stanislav Jirouš Desná, 30.09.2011 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1.

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve šk. roce 2006/2007 Zpráva o činnosti školy je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Seznam studijních

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Část I. 1.1 Název školy Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Adresa: 664 03 Podolí č. 23

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov Obsah 1. Základní charakteristika školy...5 1.1. Škola...5 1.2. Zřizovatel...5

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1381/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1381/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2010-2011 V Kyjovicích

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 72/99-1250 Signatura: bg4as107 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 2. mateřská škola, Protivín, B.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1 Školní družina při ZŠ Habrmanova 130 v Hradci Králové Ředitel: Mgr. Jiří Šimek Zástupce ředitele: Mgr. Jana Odstrčilová

Více

Základní škola a Mateřská škola Maleč

Základní škola a Mateřská škola Maleč Základní škola a Mateřská škola Maleč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALEČ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice V Rožďalovicích dne 10.září 2010 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman

Více

Základní škola Praha - Běchovice

Základní škola Praha - Běchovice Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2012/2013 V Praze

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2014/2015 Školní rok 2014/2015 Přehled výsledků žáků v soutěžích školní kola Soutěž Umístění Žáci Přírodovědný Klokan 1. Barbora Holubová 8.A 2. Filip Vohlídal 9.A 3. Lucie Brejchová 9.A Pythagoriáda P7 1. René

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1174/11-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1174/11-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1174/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava,

Více

Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015

Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015 Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015 Datum konání Název akce 31.08.2015 09:30 Provozní porada 31.08.2015 08:00 Školení - asistentky pedagoga 28.08.2015 08:00 Kontrola připravenosti tříd 28.08.2015

Více

Výroční zpráva ZŠ Dubeč

Výroční zpráva ZŠ Dubeč Výroční zpráva ZŠ Dubeč školní rok 2010/2011 Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 Dubeč / ze dne 21. 12. 2000 / Zřizovatel: Městská část Praha Dubeč, Starodubečská 401 Charakteristika školy: Jde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

Provozní řád víceúčelové a školní tělocvičny v Jilemnici

Provozní řád víceúčelové a školní tělocvičny v Jilemnici Provozní řád víceúčelové a školní tělocvičny v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní centrum víceúčelová a školní tělocvična Metyšova 102 514 01 Jilemnice e-mail: hala@sport-jilemnice.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2009 2010 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres

Více

Akce školy v období: 01.09.2012-01.09.2013

Akce školy v období: 01.09.2012-01.09.2013 Akce školy v období: 01.09.2012-01.09.2013 12.11.201 Beseda Mělk 2.A 15.11.201 Čt Projektový den 2.st 09.11.2011 Svatý Martin 2.A,2.B 03.09.2012 Metodické setkání 2.st. 03.09.2012 PK ČaSP - II.st. 03.09.2012

Více

Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. ředitel školy

Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. ředitel školy Základní škola Karviná - Nové Město Cihelní 1666 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 V Karviné dne: 30.9.2014 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Jelínek ředitel školy 1 Obsah Výroční zprávy o činnosti

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ Čisovice 193, 252 04 Čisovice / telefon: 318 592 825 Č. j.: 232/15 a) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2413/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 vykonávající činnost školy: Sídlo: Slovenská 27/1726, 120 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / 2013 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. M. HORÁKOVÉ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ROŽŇAVSKÁ 21 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO

Více

Základní škola České Heřmanice. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. V Českých Heřmanicích dne 29. 8. 2011

Základní škola České Heřmanice. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. V Českých Heřmanicích dne 29. 8. 2011 Základní škola České Heřmanice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Českých Heřmanicích dne 29. 8. 2011 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kafková, ředitelka školy 1 Obsah Základní údaje o škole... 3 Přehled

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Louny, Školní 2426 Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny Identifikátor: 600 082 989 Termín konání inspekce: 24. - 25. duben 2007 Čj.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-174/13-U

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-174/13-U Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-174/13-U Název právnické osoby Mateřská škola U Potůčku, s.r.o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Malodoubská 239, 460 08 Liberec

Více

PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI

PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI školní rok 2015 2016 Pro školní rok 2015/2016 byl pedagogický sbor Základní školy Partyzánská doplněn 3 pedagogickými pracovníky - Ing. B. Hlobeňová, Ing. P. Húska, J. Stožický

Více

OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy

OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 1 2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 3. 1. Pracovníci provozu 3. 2. Školní výdejna stravy 3. 3. Pedagogičtí pracovníci 4. Nabídka nepov. a pov. vol.

Více