ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS"

Transkript

1 ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

2 ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv pro toto použití. Všechny elektromotory jsou IP55, izola ní t ídy F s izolovanými fázemi pro použití s frekven ními m ni i, p i emž v tomto p ípad mohou být dodány s kitem nuceného chlazení. Elektromotory, stejn jako p evodovky jsou opat eny hliníkovým nát rem RAL INTRODUCTION CHT series motors have been produced to be mounted on gearboxes and therefore they have mechanical and electrical characteristics particularly right for this use. All our motors are IP55, insulation class F with phase separator to be used with frequency variators, in this condition they can be provided complete with forced ventilation. The motors like the gearboxes are painted with RAL 9022 grey colour epoxy powder. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY - TECHNICAL CHARACTERISTICS - Elektromotory s rotorem nakrátko, uzav ené s externím chlazením. - Design, konstrukce a testování ve shod se standardy CEI2-3, mezinárodními standardy IEC 34-1 a v tšinou zahrani ních standard. - Výkonové velikosti ve shod se standardy IEC 72, národními standardy UNEL-MEC. - Izola ní t ída: F - Chrán ní: IP55 - Zp sob provozu: S1 - Evropské direktivum ROHS 2002/95/CE - Izolované fáze - Na požadavek motory velikostí od 160 do Nap tí: 400/690 V standard od 160 do 355, pro ostatní velikosti na základ požadavku - Cage rotor motors, locked with outside surface ventilation. - Project, construction and test in compliance with CEI2-3, international norms IEC34-1 and principal foreign/international standard. - Power-sizes in specification with IEC 72, national norms UNEL-MEC. - Insulation: class F - Protection: class IP55 - Rated power delivered on continuous: S1 - European directive ROHS 2002/95/CE - Phase separator - Motors size 160 up to Volt 400/690 standard from 160 up to 355 on request for other sizes 98

3 FUNK NOST P I FREKVENCI 60 Hz FUNCTION WITH A FREQUENCY OF 60 ada CHT elektromotor m že pracovat p i frekvenci 60 Hz s ur itými rozdíly ve výkonostních parametrech, které jsou uvedeny v tabulce níže. The CHT line motors can function with a frequency of 60 Hz. with differences in performances and electrical sizes as described on the table. ŠTÍTKOVÉ ŠTÍTKOVÉ VÝKON NAP TÍ KROUTÍCÍ OT/MIN STARTOVACÍ STARTOVACÍ MAX.KROUTÍCÍ NAP TÍ NAP TÍ NOM MOMENT NAP TÍ KR.MOMENT PLATE VOLTAE PLATE VOLTAE NOMINAL NOMINAL NOMINAL R.P.M. STARTIN STARTIN MAX TORQUE POWER CURRENT TORQUE CURRENT TORQUE 50 Hz 60 Hz 230 +/- 10% 220 +/- 5% /- 10% 230 +/- 10% /- 10% 254 +/- 5% /- 10% 277 +/- 5% /- 10% 380 +/- 5% /- 10% 400 +/- 10% /- 10% 440 +/- 5% /- 10% 460 +/- 10% /- 10% 480 +/- 5% P IPOJOVACÍ NAP TÍ FEEDIN VOLTAE Elektromotory série CHT jsou vyráb pro použití v evropské síti nap tí 230/400 V +/- 10% - 50 Hz a 400/600 V +/- 10% - 50 Hz. Toto znamená, že stejný motor m že fungovat na t chto existujících sítích: - 220/380 Volt +/- 5% - 230/400 Volt +/- 10% - 240/415 Volt +/- 5% - 380/660 Volt +/- 5% - 400/600 Volt +/- 10% - 415/720 Volt +/- 5% ve vztahu k požadavk m pravidel mnoha zemí. The CHT line motors are made to be used on the European net system Volt 230/400 +/- 10% - Hz 50 and Volt 400/690 +/- 10% - Hz 50 This means that the same motor can function on the following stili existing nets: - 220/380 Volt +/- 5% - 230/400 Volt +/- 10% - 240/415 Volt +/- 5% - 380/660 Volt +/- 5% - 400/600 Volt +/- 10% - 415/720 Volt +/- 5% corresponding to the requirements requested by the rules of numerous countries. 99

4 ELEKTROMOTORY 2/4/6 PÓL - ELECTRIC MOTORS 2/4/6 POLES TYP PÓLY VÝKON NAP TÍ PROUD MOMENT Ú INNOST FAKTOR VÁHA kw V 400 V N/m % COS. Ø Kg. TYPE POLES POWER VOLTAE CURRENT TORQUE EFFICIENCY FACTOR WEIHT CHT / CHT / CHT 63 A / CHT / CHT 63 C / CHT 63 A / CHT / CHT 63 C / CHT / CHT 71 A / CHT / CHT 71 A / CHT / CHT 71 C / CHT 71 A / CHT / CHT 71 C / CHT 80 A / CHT / CHT 80 C / CHT 80 A / CHT / CHT 80 D / CHT 80 A / CHT / CHT 80 C / CHT 90 S / CHT 90 L / CHT 90 S / CHT 90 L / CHT 90 LL / CHT 90 S / CHT 90 L / CHT 100 LA / CHT 100 L / CHT 100 LA / CHT 100 L / CHT 100 LA / CHT 112 L / CHT 112 M / CHT 112 M / CHT 132 S / CHT 132 S / CHT 132 M / CHT 132 L / * Na požadavek motory velikostí od 160 do Motors size 160 up to 355 on request. * Nap tí 400/690 V standardn pro velikosti od 160 do 355, pro ostatní velikosti na základ požadavku. - Volt 400/690 standard from 160 up to 355 on request for other sizes. 100

5 T ÍFÁZOVÉ ELEKTROMOTORY THREE-PHASE ELECTRIC MOTORS b L S v d C 5 M b H L I F 14 d S v F C M H I b L d 3 T AD H R A VELIKOSTI A ROZM RY - SIZES AND DIMENSIONS TYP - TYPE MONTÁŽNÍ ROZM RY (mm) - MOUNTIN DIMENSIONS (mm) ROZM RY - DIMENSIONS d H b I M F V S I M F V S R A T AD C L M M M M S M L/90LL M L M M M S M M M

6 KIT NUCENÉHO CHLAZENÍ* JEDNOFÁZOVÁ SÉRIE FORCED VENTILATION KIT* SINLE-PHASE MODELS L x L F C A interno internal diameter E D Celkové rozm ry se svorkovnicí IP55 Single-phase dimensions with IP55 terminal box VELIKOST NAP TÍ Hz NOM.RYCHL. MIN/1 VÝKON WATT PROUD M.A. CHLAD.VÝKON M 3/H SIZE VOLTAE NOM. SPEED MIN/1 ASOR. WATT CURRENT M.A. AIR FLOW M 3/H R / / / R / / / R / / / R / / / R / / / R / / / R / / / VELIKOST SIZE R.63 R.71 R.80 R.90 R.100 R.112 R.132 KÓD. IP55 AS AS AS AS AS AS AS A C D E F L x L * kit nuceného chlazení - t ífázové napájení je k dispozici na základ poptávky * forced ventilation kit three-phase models available on request 102

Gerotor Motors Series Dimensions A,B C T L L G1/2 M G1/ A 4 C H4 E

Gerotor Motors Series Dimensions A,B C T L L G1/2 M G1/ A 4 C H4 E Gerotor Motors Series Size CC-A Flange Options-B Shaft Options-C Ports Features 0 0 5 5 1 0 1 0 3 3 0 0 SAE A 2 Bolt - (2) 4 Bolt Magneto (4) 4 Bolt Square (H4) 1.0" Keyed (C) 25mm Keyed (A) 1.0' 6T Spline

Více

Gerolor Motors Series Dimensions A,B C T L L G1/2 M8 G1/ A 4 C H4 E

Gerolor Motors Series Dimensions A,B C T L L G1/2 M8 G1/ A 4 C H4 E Gerolor Motors Series Size CC-A Flange Options-B Shaft Options-C Ports Features 0 0 12 12 1 1 0 0 2 2 31 31 0 0 SAE A 2 Bolt - (2) 4 Bolt Magneto (4) 4 Bolt Square (H4) 1.0" Keyed (C) 2mm Keyed (A) 1.0'

Více

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Více

Contents Performance data Standard efficiency IE1 cast iron three phase motor Performance data Standard efficiency IE1 aluminum three phase motor Perf

Contents Performance data Standard efficiency IE1 cast iron three phase motor Performance data Standard efficiency IE1 aluminum three phase motor Perf SM Range Three Phase Induction Motor Tianjin Shenchuan Electric Machine Co., Ltd. China Contents Performance data Standard efficiency IE1 cast iron three phase motor Performance data Standard efficiency

Více

UDC

UDC Technical specification for safety operation of construction machinery JGJ 33 2001 J 119 2001 2001 1 Technical specification for safety operation of construction machinery JGJ 33-2001 : :2001 11 1 2001

Více

629 GB

629 GB UDC GB P GB50414-2007 Code for Design of Fire Protection and Prevention for Iron Steel Metallurgy Enterprises 2007-04-13 2008-01-01 629 GB50414-2007 2008 1 1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 5.2.2 5.3.1 6.6.1 6.6.4 16.7.2

Více

IEC A( ) B C D II

IEC A( ) B C D II ICS 13.120 K 09 GB 4706.1 2005/IEC 60335-1:2004(Ed4.1) 1 Household and similar electrical appliances- Safety General requirements IEC60335-1 2004 Ed4.1,IDT 2005-08-26 2006-08-01 IEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Více

Table of Contents Power Film Capacitors Power Film Capacitors Series Table Product Type Series Voltage Capacitance() Page DC-Link Power Film Capacitors Power Film Capacitors Power Film Capacitors Power

Více

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 钢筋工程 梁平法 梁平法施工图制图规则简介 梁平法施工图系在梁平面布置图上采用平 面注写或截面注写方式表达 平面注写方式系在梁平面布置图上 分别 在不同编号的梁中各选一根梁 在其上注写截面 尺寸和配筋具体值的方式来达梁平法施工图 平面注写方式包括集中标注与原位标注 集中标注表达梁的通用数值 原位标注表达梁的 特殊数值 当集中标注中的某项数值不适用于梁 某部位时 则将该项数值原位标注 施工时原位 标注优先

Více

KeDrive for Motion Catalogue to print_without_bleedmark.pdf

KeDrive for Motion Catalogue to print_without_bleedmark.pdf KeDrive for Motion KeDrive D3 4 6 10 14 16 20 22 26 28 32 34 36 38 40 cross-axis 1-2- 3-300% KeDrive for Motion DU DP DA DU 345Nm KeStudio 24V link, DriveLink 5000Nm EMC DP 5000Nm DC 24V DA + SMM * KeDrive

Více

TECHNICAL DATA Date 12/22/15 Series F21U F MOTOR SPECIFICATIONS Motor Design Applications Insulation Class Maximum Liquid Temp Frequency RPM Air Filled Effulent water Class B 0-40 C ( 32-104 F ) 60 HZ

Více

HJ HJ/T 59-006 HCRJ 034-998 Specifications for environmental protection product Rotary brush aerator 006 04 3 006 06 5 3 4 5 6 3 7 5 8 6 A( ) 8 B 9 C( ) 0 I 006 4 3 006 6 5 (HCRJ 034-998) II HJ/T59 006

Více

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0 : M17/50Hz, 2002 s : DIN / VDE / EN IEC DIN EN 60 0341 IEC 60 0341 IEC 60 085 pr EN 50 347 IEC 60 072 DIN EN 60 03412 IEC 60 03412 DIN VDE 0530 IEC 60 0348 8 DIN EN 60 0347 IEC 60 0347 DIN 42 925 IEC 60

Více

VLT ® AQUA Drive Operating Instr. SW1.33

VLT ® AQUA Drive Operating Instr. SW1.33 Frame Size A4 Addendum A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 IP20 IP20/21 IP20/21 IP55/66 IP55/66 IP21/55/66 IP21/55/66 IP20 IP20 IP21/55/66 IP21/55/66 IP20 IP20 ( B4C3 C4 ) mm * A5 IP55/66 1 1 Frame

Více

. Land Patterns for Reflow Soldering.Recommended Reflow Soldering Conditions (For Lead Free) TYPE PID0703 PID0704 PID1204 PID1205 PID1207 PID1209 L(mm

. Land Patterns for Reflow Soldering.Recommended Reflow Soldering Conditions (For Lead Free) TYPE PID0703 PID0704 PID1204 PID1205 PID1207 PID1209 L(mm .Features: 1.Magnetic Shielded surface mount inductor with high current rating. 2.Low resistance to keep power loss minimum..applications: Excellent for power line DC-DC conversion applications used in

Více

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作 主 编 寄 语 祝 你 在 作 文 世 界 展 翅 腾 飞 学 作 文, 必 须 从 读 别 人 的 好 作 文 开 始 中 国 旧 时 代 的 文 人 有 一 句 顺 口 溜 : 熟 读 唐 诗 三 百 首, 不 会 作 诗 也 会 诌 这 句 话 告 诉 我 们 : 写 作 必 须 从 阅 读 开 姑, 而 且 必 须 从 精 选 的 佳 作 开 始 进 入 新 世 纪 以 后, 在 新 课 标

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAB6FEC6AAB5DAB6FED5C2332020C1ACD0F8C1BAB9B9D4EC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAB6FEC6AAB5DAB6FED5C2332020C1ACD0F8C1BAB9B9D4EC2E646F63> 山 东 交 通 学 院 继 续 教 育 学 院 教 案 桥 梁 工 程 第 二 篇 第 二 章 15 第 二 节 混 凝 土 悬 臂 和 连 续 体 系 梁 桥 的 设 计 与 构 造 特 点 教 学 内 容 :1 等 截 面 连 续 梁 桥 的 力 学 特 点 构 造 特 点 和 适 用 范 围 2 变 截 面 连 续 梁 桥 的 力 学 特 点 构 造 特 点 和 适 用 范 围 3 连 续 刚

Více

从社会学的视角来思考双语教育

从社会学的视角来思考双语教育 1 从 社 会 学 的 视 角 来 思 考 双 语 教 育 马 戎 社 会 学 研 究 的 对 象 是 社 会 结 构 与 社 会 变 迁, 社 会 学 家 们 对 于 社 会 发 展 的 规 律 有 一 些 理 论 性 的 思 考, 但 是 对 社 会 理 论 的 这 些 探 讨 是 基 于 他 们 对 现 实 社 会 的 实 证 性 调 查, 而 不 是 书 斋 中 的 逻 辑 推 理 所 以

Více

长春大学国家高等教育视障资源中心

长春大学国家高等教育视障资源中心 长 春 大 学 国 家 高 等 教 育 视 障 资 源 中 心 开 展 全 纳 教 育 工 作 汇 报 一 中 心 概 况 : 在 国 际 视 障 教 育 协 会 司 库 亚 洲 防 盲 基 金 会 行 政 总 裁 陈 梁 悦 明 女 士 的 资 助 推 动 及 利 名 泽 / 黄 瑶 碧 慈 善 基 金 的 赞 助 下, 内 地 首 个 国 家 高 等 教 育 视 障 资 源 中 心 ( 以 下

Více

西北农林科技大学理学院

西北农林科技大学理学院 西 北 农 林 科 技 大 学 理 学 院 学 生 素 质 综 合 测 评 条 例 为 了 全 面 贯 彻 党 和 国 家 的 教 育 方 针, 引 导 学 生 在 知 识 能 力 素 质 诸 方 面 协 调 发 展, 培 养 适 应 社 会 主 义 现 代 化 建 设 要 求 的 高 素 质 人 才, 根 据 西 北 农 林 科 技 大 学 学 生 素 质 综 合 测 评 实 施 意 见 ( 校

Více

ICS 29.220.01 K 81 GB/T 19826 2005 General specification and safety requirements for DC power supply equipment of power projects 2005-07-29 2006-07-01 ... III 1... 1 2... 1 3... 2 4... 3 5... 4 6... 12

Více

PG-Prospekt en neu5 (Page 1)

PG-Prospekt en neu5 (Page 1) ZF Friedrichshafen G Special Driveline Technology 2 ZF-Servoplan CG ZF-Duoplan 2K ZF-Ecolift ZF-Tiratron 3 ZF-Servoplan (ZF-Servoplan) (ZF-Duoplan) (ZF-Tiratron). lso available from ZF: Compact gearboxes

Více

1-1配股说明书.PDF

1-1配股说明书.PDF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1.?? 1 2.?? 1 3.? 1 4.? 1 5.? 1 6.? 2 7.? 2 8.? 2 9.? 2 10.? 3 11.? 3 12.? 3 13.? 3 14.? 4 15.? 4 16.? 4 1 17.? 4 18.,? 4 19.? 4 20.? 5 21.? 5 22.? 5 23.? 6 24.,? 6 25.,? 6 26. ( ),? 6 27.,? 6 28.?

Více

ICE 29

ICE 29 ICE 29.020 K 09 GB 4706.32 1996 idt IEC 335-2-40 1992 Safety of household and similar electrical appliances Particular requirements for electrical heat pumps air-conditioners and dehumidifiers GB 5956

Více

Current Sensing Chip Resistor

Current Sensing Chip Resistor 承認書 APPROVAL SHEET 廠商 : 客戶 : 麗智電子 ( 昆山 ) 有限公司 核準審核制作核準審核簽收 公 司 章 公 司 章 Liz Electronics (Kunshan) Co., LTD No. 989, Hanpu Road Kunshan City Jiangsu Province China Tel:0086-0512-57780531 Fax:0086-0512-57789581

Více

TECHNICAL DATA Date 6/12/212 Series 5ASH21.5 AS MOTOR SPECIFICATIONS Motor Design Applications Insulation Class Maximum Liquid Temp Frequency RPM Air Filled Waste Water Class B -4 C ( 32-14 F ) HZ 345

Více

000

000 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ---- 兩 岸 青 年 交 流 ) 2013 年 臺 灣 大 學 院 校 青 年 赴 大 陸 民 族 院 校 參 訪 交 流 活 動 出 國 報 告 服 務 機 關 : 蒙 藏 委 員 會 姓 名 職 稱 : 娥 舟 文 茂 簡 任 秘 書 兼 副 處 長 韓 慈 穎 科 長 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出 國 期 間 :102. 8. 25

Více

untitled

untitled NEW Register your product on line J 80 Ultra J 100 Ultra www.robot-coupe.com Register your product on line Head Office, French, Export and Marketing Department: 48, rue des Vignerons 94305 Vincennes Cedex-

Více

WVT new

WVT new Operating and Installation Instructions 5120 004601 (PD 84 09 25) Please read this specification carefully before you use the product. Any failure and losses caused by ignoring the above mentioned items

Více

<C9ADC3F7D5FDB8E5322E696E6464>

<C9ADC3F7D5FDB8E5322E696E6464> 温 州 森 明 阀 门 管 件 有 限 公 司 Wenzhousenminvalvepipe fittingco.,ltd. 198 www.wz868108.com www.cnsenming.com Sanitary Pumps 卫 生 级 泵 系 列 199 温 州 森 明 阀 门 管 件 有 限 公 司 Wenzhousenminvalvepipe fittingco.,ltd. 卫 生 级

Více

Microsoft Word - PZ series.doc

Microsoft Word - PZ series.doc 叠 层 片 式 铁 氧 体 磁 珠 P 系 列 Multilayer Chip Ferrite Bead P Series Operating Temp. : -4 ~ +8 特 征 FEATUES 内 部 印 有 银 电 极 的 叠 层 结 构, 铁 氧 体 屏 蔽 无 串 扰 Internal silver printed layers and magnetic shielded structures

Více

公共租赁住房建设与评价标准_征求意见稿2015-10-28.doc

公共租赁住房建设与评价标准_征求意见稿2015-10-28.doc UG 北 京 市 地 方 标 准 DB 编 号 :DB 11/X X X X-201X 备 案 号 :J -201 公 共 租 赁 住 房 建 设 与 评 价 标 准 Standard for Public Rental Housing Construction and Performance Assessment ( 征 求 意 见 稿 ) 201 - - 发 布 201 - - 实 施 北 京

Více

Explosion Proof Servo Motor

Explosion Proof Servo Motor www.hzmosen.com 2 3...6...7... 8... 9...10...11....13...15...16...18...19.... 21...23... 25...27....28...29...31...32.........33...34...37...39...40...40...17...26 32 32...35...36 Rohnert Park, C Irwin,

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2BBAFB7A2D5B9D6D8B5E3D7A8CFEEB9E6BBAE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2BBAFB7A2D5B9D6D8B5E3D7A8CFEEB9E6BBAE2E646F63> 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 个 五 年 计 划 信 息 化 发 展 重 点 专 项 规 划 前 言 信 息 化 是 当 今 世 界 科 技 经 济 与 社 会 发 展 的 重 要 趋 势 信 息 技 术 已 广 泛 渗 透 到 经 济 和 社 会 的 各 个 领 域, 推 动 人 类 社 会 生 产 力 达 到 一 个 崭 新 的 高 度 全 球 信 息 化 开 创 了 世 界 经

Více

? 這 全 都 是 市 政 府 提 供 給 我 的 資 料 低 底 盤 公 車 計 畫 96 年 預 算 新 台 幣 4,500 萬 元 97 年 預 算 新 台 幣 1 億 6,500 萬 元 98 年 預 算 新 台 幣 3 億 2,300 萬 元, 共 有 307 台 低 底 盤 公 車,99

? 這 全 都 是 市 政 府 提 供 給 我 的 資 料 低 底 盤 公 車 計 畫 96 年 預 算 新 台 幣 4,500 萬 元 97 年 預 算 新 台 幣 1 億 6,500 萬 元 98 年 預 算 新 台 幣 3 億 2,300 萬 元, 共 有 307 台 低 底 盤 公 車,99 民 政 部 門 質 詢 第 13 組 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 98 年 10 月 6 日 質 詢 對 象 : 民 政 部 門 有 關 各 單 位 質 詢 議 員 : 陳 嘉 銘 周 柏 雅 陳 碧 峰 李 文 英 顏 聖 冠 王 孝 維 洪 健 益 計 7 位 時 間 126 分 鐘 速 記 錄 98 年 10 月 6 日 速 記 : 何 采 穎 主 席 ( 李 議 員 慶 元 ): 現

Více

关于建立境内违法互联网站黑名单管理制度的通知

关于建立境内违法互联网站黑名单管理制度的通知 关 于 建 立 境 内 违 法 互 联 网 站 黑 名 单 管 理 制 度 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 和 计 划 单 列 市 通 信 管 理 局 新 闻 办 教 育 厅 ( 教 委 ) 公 安 厅 ( 局 ) 国 家 安 全 厅 ( 局 ) 文 化 厅 ( 局 ) 卫 生 厅 ( 局 ) 工 商 行 政 管 理 局 广 播 影 视 局 新 闻 出 版 局 食 品 药 品 监 督 管

Více

Microsoft Word - SWRH-B series of Shielded SMD Power Inductor.doc

Microsoft Word - SWRH-B series of Shielded SMD Power Inductor.doc Wire Wound SMD Power Inductors SWRH-B Series Operating Temperature: -25 ~+105 (Including self-heating) FEATURES Various high power inductors are superior to be high saturation Suitable for surface mounting

Více

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Více

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Více

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Více

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Více

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Více

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Více

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Více

a) Rating and Characteristics Disk Type 05D *Rated Rated Peak Varistor Clamping Typ. cap. Series Part No. Rated Voltage Energy Rated Power Current(8 2

a) Rating and Characteristics Disk Type 05D *Rated Rated Peak Varistor Clamping Typ. cap. Series Part No. Rated Voltage Energy Rated Power Current(8 2 ZR NR Series (Radial type) Disk type general use ZR type (Low voltage) and NR type (Medium/High Voltage) are for protection of electronics and control eqiupments from surge and noise. 1. Features Superior

Více

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰...

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 狂 想 集 指 導 老 師 : 李 世 宜 作 者 : 普 二 1 全 班 目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年... 21 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 21 第 三 組 山 姆

Více

接线端子--Connectors规格书.doc

接线端子--Connectors规格书.doc Connectors with/without wire protector high-temperature resistant* High grade flexible strips Resistant to temperature up to 100 C (to 140 C) Multiple approvals Raised base Available with or without wire

Více

bingdian001.com

bingdian001.com Q/ZTT 1009-2014 ( ) V 1. 0 2 0 1 5-0 1-0 6 2 0 1 5-0 1-0 8 I 1... 1 2... 1 3... 5 3.1... 5 3.2... 6 3.3... 7 3.4... 7 3.5... 8 4... 8 4.1... 8 4.2... 11 4.3... 14 5... 14 5.1... 14 5.2... 14 5.3... 16

Více

Rotary Switch Catalogue

Rotary Switch Catalogue Rotary Switches RS300/400/500 Series Outline Our RS series embody the manufacturing history of our company. All series are sturdy and solid with high dependability designed for control units of plants,

Více

68369 (ppp quickstart guide)

68369 (ppp quickstart guide) Printed in USA 04/02 P/N 68369 rev. B PresencePLUS Pro PC PresencePLUS Pro PresencePLUS Pro CD Pass/Fails page 2 1 1. C-PPCAM 2. PPC.. PPCAMPPCTL 3. DB9D.. STPX.. STP.. 01 Trigger Ready Power 02 03 TRIGGER

Více

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc 语 文 试 题 一 古 代 诗 文 阅 读 (27 分 ) ( 一 ) 默 写 常 见 的 名 句 名 篇 (6 分 ) 1. 补 写 出 下 列 名 句 名 篇 中 的 空 缺 部 分 (6 分 ) (1) 入 则 无 法 家 拂 士,, 国 恒 亡 ( 孟 子 生 于 忧 患, 死 于 安 乐 ) (2) 师 者, ( 韩 愈 师 说 ) (3) 宁 溘 死 以 流 亡 兮, ( 屈 原 离 骚

Více

Building Technology Experience Center concept air conditioning concept heat pump special energy-saving techniques in hydraulics Concrete core conditio

Building Technology Experience Center concept air conditioning concept heat pump special energy-saving techniques in hydraulics Concrete core conditio Building Technology Experience Center concept air conditioning concept heat pump special energy-saving techniques in hydraulics Concrete core conditioning Initial situation Passive House Technology Experience

Více

1-S40A...-1 DAT00452 V.005

1-S40A...-1 DAT00452 V.005 1. 1-S40A -1 Technical data: DATA SHEET Technical data Unit 1-S40A -1 OIML R60 D1 C3 Emax Max. capacity Kg 50,100,200,500 50,100,200,500 t 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 vmin % of Cn 0.0286 0.0120 Sensitivity mv/v

Více

編號:59

編號:59 編 號 :14 春 江 花 月 夜 張 若 虛 春 江 潮 水 連 海 平 1, 海 上 明 月 共 潮 生 2 灩 灩 隨 波 千 萬 里 3, 何 處 春 江 無 月 明! 江 流 宛 轉 遶 芳 甸 空 裏 流 霜 不 覺 飛 4, 月 照 花 林 皆 似 霰 6, 汀 上 白 沙 看 不 見 5 7 江 天 一 色 無 纖 塵, 皎 皎 空 中 孤 月 輪 江 畔 何 人 初 見 月? 江

Více

Microsoft Word - P SDV series.DOC

Microsoft Word - P SDV series.DOC 片式压敏电阻器 SDV 系列 Chip SDV Series Operating Temp. : -55 ~ +125 特征 SMD 结构适合高密度安装 优异的限压比, 响应时间短 (

Více

07E491_XQB55-HX_P01-11

07E491_XQB55-HX_P01-11 XQB55-HX/XQB52-HX... 2... 3... 5... 8... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 18 XQB55-HX)... 20 XQB52-HX)... 21... 22... 25... 26... 28... 29... 32... 32... 36... 36 (Zn/Tio2) 5nm 1/10 m 10 2 220V10A

Více

大洋样品管理细则(提纲)

大洋样品管理细则(提纲) 大 洋 样 品 管 理 细 则 ( 试 行 ) 大 洋 样 品 管 理 细 则 ( 试 行 ) 目 次 1. 总 则 1 2 术 语 与 定 义 1 3. 大 洋 样 品 的 航 次 现 场 管 理 准 备 2 4. 大 洋 样 品 的 航 次 现 场 管 理 3 5. 大 洋 样 品 的 交 接 管 理 18 6. 大 洋 样 品 入 馆 清 点 与 描 述 入 库 23 7. 大 洋 样 品 使

Více

Microsoft Word - 中耳的主要疾病~中耳炎.doc

Microsoft Word - 中耳的主要疾病~中耳炎.doc 投 稿 類 別 : 生 物 類 篇 名 : 中 耳 的 主 要 疾 病 中 耳 炎 作 者 : 周 譽 積 市 立 大 理 高 中 高 307 班 李 宗 遠 市 立 大 理 高 中 高 307 班 林 岑 聿 市 立 大 理 高 中 高 307 班 指 導 老 師 : 牟 建 明 老 師 - 0 - 壹 前 言 中 耳 的 主 要 疾 病 中 耳 炎 一 研 究 目 的 我 們 常 聽 到 一 些

Více

02 轻钢构架固模剪力墙结构技术规程(修订) - 征求意见稿.doc

02 轻钢构架固模剪力墙结构技术规程(修订) - 征求意见稿.doc 中 国 工 程 建 设 协 会 标 准 轻 钢 构 架 固 模 剪 力 墙 结 构 技 术 规 程 Technical specification for shearwall structures with lightweight-steel framework and fixed-form CECS 283 : 2016 ( 征 求 意 见 稿 ) 主 编 单 位 : 清 华 大 学 建 筑 设

Více

10KV kV

10KV kV 10KV GB50053-94 10kV GB50053 94 1994 11 1...1...2...3...3...3...4...5...5...5...5...6...8...8...8...9...9...9...10...10... 11... 11 1.0.1 1.0.2 10kV 1.0.3 1.0.4 10KV 1.0.5 1.0.6 10kV 2.0.1 2.0.2 2.0.3

Více

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した 55 9 25 1 23 24 26 27 29 30 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 41 42 47 48 50 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 60 60 61 62 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 71 72 77 81 82 83 84 85 86 119 87 88 90 91 93 94

Více

Comp-AC ACS to 2.2 kw

Comp-AC ACS to 2.2 kw Comp-AC ACS100 0.12 to 2.2 kw ACS 100 3BFE 64307622 R0125 3ABD00008839 C 2002 11 20 2000 ABB Industry Oy ACS 100 5 (U c+, U c- ) G! (U1, V1, W1 U2, V2, W2 U c+, U c- )! ACS400 ( RO1, RO2, RO3)! ACS100!

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63> 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 世 纪 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 (C 款 ) 条 款 太 平 洋 人 寿 [2013] 意 外 伤 害 保 险 062 号 阅 读 指 引 本... 阅 读 指 引 有 助 于 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 为 准 您 拥 有 的 重 要 权 益 本 合 同 提 供 的 保 障 在 保 险 责

Více

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次 严 师 慈 母 池 际 尚 院 士 培 养 研 究 生 记 实 叶 德 隆 叶 德 隆, 男,1936 年 12 月 初 生 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 地 球 科 学 学 院 教 授 1960 年 北 京 地 质 学 院 岩 石 矿 物 学 专 业 毕 业 并 留 校 任 教,1962 年 北 京 地 质 学 院 研 究 生 毕 业 主 要 从 事 岩 浆 岩 岩 石 学 晶 体 光

Více

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Více

Cleanroom Classification Standards(無塵室分類的標準 )

Cleanroom Classification Standards(無塵室分類的標準 ) Cleanroom Classification Standards ( 無 塵 室 分 類 的 標 準 ) The History ( 歷 史 沿 革 ) 歷 史 沿 革 1961 年, 美 國 空 軍 發 表 無 塵 室 分 類 之 標 準 技 術 手 冊 (Technical Manual)00-25-203 設 計 與 微 塵 粒 子 的 標 準 操 作 程 序 的 規 範 1963 年,

Více

PDS-1 [蹂€?섎맖]

PDS-1 [蹂€?섎맖] BS EN ISO 9001:2000 PDS SCOTCH-YOKE PDS50 PDS200 SCOTCH-YOKE I-TORK Controls Ltd. ITS I-TORK PDS 10Nm-000Nm 5Nm-1900Nm -20 o C~80 o C ISO5211 DIN3337 NAMUR VDI/VDE385 2 NAMUR ( ) - - O- VDI/VDE 385 NAMUR

Více

untitled

untitled 3 0 30P03 Synco 200 RLU2... P-, PI, PID // () / ( C, %, ---) () CEN30en 07.0.2004 Siemens Building echnologies HVAC Products ()()() P-, PI PID / 2 / ( PI / )( )(/) () PI () () (// ) (/)( 00 %, ) RLU20

Více

WFC40810

WFC40810 9000086873 (PD 85 05 10) Operating and Installation Instructions Please read this specification carefully before you use the product. Any failure and losses caused by ignoring the above mentioned items

Více

COMBISTOP

COMBISTOP - 1 - 3 3 3 4 4 5 6 6 COMBISTOP 38 7 COMBISTOP 08 8 COMBISTOP 28 11 COMBISTOP 31 12 COMBISTOP 13 14 16 17 19 COMBITRON 91 / 20 COMBITRON 98 23-2 - KEB COMBISTOP KEB KEB COMBISTOP 08 38 0 6. 3 8. 1 3 N

Více

中华人民共和国石油天然气行业标准

中华人民共和国石油天然气行业标准 ICS 75.200 23.040.10 P 94 6996 2000 SY 0402 2000 Standard for construction and acceptance of oil and natural gas station procedure pipeline project SY 0402 2000 SYJ4002 90 SY/T4067 93 SYJ4023 89 2000-03-31

Více

附件2

附件2 上 海 中 医 药 大 学 授 课 教 案 课 程 名 称 : 脱 位 授 课 教 师 : 张 霆 授 课 时 间 : 年 度 学 期 周 第 七 章 脱 位 内 容 教 具 时 间 分 配 多 媒 体 结 合 板 书 第 一 节 脱 位 概 论 幻 灯 启 发 凡 构 成 关 节 的 骨 端 关 节 面 脱 离 正 常 位 置, 引 起 关 节 功 能 障 碍 者, 称 为 脱 位 每 个 关 节

Více

总成绩册公示版.doc

总成绩册公示版.doc 目 录 一 体 育 道 德 风 尚 奖 代 表 团 1 二 参 加 江 西 省 第 十 四 届 运 动 会 突 出 贡 献 奖 1 三 青 少 年 部 现 场 比 奖 牌 榜 2 四 总 分 榜 3 1 青 少 年 部 3 2 成 人 部 县 ( 市 区 ) 组 3 3 成 人 部 市 直 ( 驻 市 ) 机 关 组 4 五 青 少 年 部 政 策 性 带 牌 榜 5 六 单 项 名 次 表 6 1

Více

焊 接 技 术 先 锋 感 谢 您 购 买 我 们 的 产 品! 感 谢 您 购 买 我 们 公 司 的 产 品, 我 们 将 竭 诚 为 我 们 的 顾 客 提 供 本 行 业 最 优 良 最 可 靠 的 服 务, 本 公 司 产 品 有 可 靠 的 保 证 和 遍 及 世 界 各 地 的 服 务

焊 接 技 术 先 锋 感 谢 您 购 买 我 们 的 产 品! 感 谢 您 购 买 我 们 公 司 的 产 品, 我 们 将 竭 诚 为 我 们 的 顾 客 提 供 本 行 业 最 优 良 最 可 靠 的 服 务, 本 公 司 产 品 有 可 靠 的 保 证 和 遍 及 世 界 各 地 的 服 务 500 SP 400 SP 320 SP POWERMAStER 逆 变 焊 接 电 源 操 作 手 册 操 作 特 点 版 本 号 :No:2 发 行 日 期 : 手 册 编 号 :0-4773.003 焊 接 技 术 先 锋 感 谢 您 购 买 我 们 的 产 品! 感 谢 您 购 买 我 们 公 司 的 产 品, 我 们 将 竭 诚 为 我 们 的 顾 客 提 供 本 行 业 最 优 良 最

Více

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

Více

(CIP) /. :, ISBN T U1 4 CIP (2005) : : 127 : : : : : 787 mm mm 1/ 16 : 4

(CIP) /. :, ISBN T U1 4 CIP (2005) : : 127 : : :  : : 787 mm mm 1/ 16 : 4 (CIP) /. :,2005.7 ISBN 7 5612 1935 0....T U1 4 CIP (2005) 040538 : : 127 :710072 : 029-88493844 88491757 : www.nwpup.com : : 787 mm 1 092 mm 1/ 16 : 4.5 : 109 : 2005 8 1 : 6.00 : : : ,,,,,, ; ;,,, 2005

Více

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

Více

The Fred Factor

The Fred Factor 70 2010 IT IP 312,322 49,124 15.7% 161,569 51.8% 99,704 31.9% 1,925 0.6% 312,322 100% 71 2010 1 1 The Fred Factor 72 80% 2010 73 2010 4 2010 7,291 6,454 6,957 9,783 480 2010 2010 2 90% 74 2010 2010 6 491

Více

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?,

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, 1.?? :,,,, : ( 1),, ( ), 5 : ( 2),,,, : ( ),,, ( 3) 2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, ,,,, 250 :, 4.?,,,,,,,,? ( 1),,,, ( 2),,,, ,,, ( 3),, ( 4) : ;,,,,, ( 5),,,, 5.? ,,,,,,,,,,,,, 6.?, :,,, ;,,,,, ;, : 7.?,?,,,,

Více

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知 宜 蘭 縣 礁 溪 鄉 湯 圍 溝 公 園 委 託 經 營 管 理 契 約 書 立 契 約 書 人 宜 蘭 縣 政 府 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 為 充 分 利 用 湯 圍 溝 公 園 空 間 效 益, 並 提 昇 遊 憩 服 務 品 質, 特 委 託 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 經 營 管 理, 特 訂 定 本 契 約, 契 約 內 容 如 后 : 第 一 條 : 一 契 約 文 件 及

Více

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第 商 场 风 月 之 新 欢 旧 爱 七 寸 明 月 / 著 第 一 章 凌 晨 惊 梦... 4 第 二 章 前 台 MM... 7 第 三 章 陪 赌 陪 嫖... 11 第 四 章 淫 声 荡 语... 15 第 五 章 孤 儿 报 恩... 19 第 六 章 一 招 断 腕... 21 第 七 章 惹 毛 警 察... 26 第 八 章 痛 扁 犯 人... 29 第 九 章 薄 惩 邢 科...

Více

12 12 1 30 40 20 30 10 20 6 10 10 2 34.8 56.1 18.0 20.9 3.8 0.4 17.9 18.3 11.7 9.1 9.1 8.3 9.2 6.3 10.8 8.0 3 1949 1952 1957 1965 1975 1980 1985 100 100 100 100 100 100 100 11.0 19.4 26.1 26.2

Více

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历 丽 江 古 城 托 管 挂 牌 可 行 性 分 析 报 告 上 海 文 化 产 权 交 易 所 申 江 文 化 商 品 运 营 服 务 平 台 二 零 一 六 年 七 月 报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在

Více

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮 第 一 章 女 生 安 全 2009 年 11 月 2 日 深 夜,51 岁 的 农 民 李 某 翻 墙 进 入 某 中 学 行 窃, 他 悄 悄 来 到 一 小 屋 前, 并 无 所 获 见 屋 内 3 名 少 女 都 已 熟 睡, 便 生 邪 念, 欲 行 不 轨 3 少 女 慷 醒 后, 遭 李 某 的 殴 打 和 猥 亵, 其 中 一 名 16 岁 女 生 乘 机 溜 出 房 外, 将 房

Více

《垓下歌》 項羽

《垓下歌》 項羽 1. 2. 3. 4. MM1 1 5. 6. 7. 8. MM1 2 9. ( ) 爲 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. 15. 縧 16. MM1 4 17. 18. 19. MM1 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. MM1 6 26. 27. 28. 29. 30. 31. MM1 7 32. 爲 33. 34. 35. 36. MM1 8 37. 38.

Více

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材 104 學 年 度 高 級 中 等 學 校 特 色 招 生 職 業 類 科 甄 選 入 學 內 容 審 查 表 學 校 名 稱 ( 全 銜 ) 私 立 治 平 高 中 日 期 104 年 4 月 25 日 ( 六 ) 科 班 名 資 訊 科 特 色 班 項 目 基 本 焊 接 工 具 操 作 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 一 可 聯 接 性 : 術 科 命 題 規 範 命 題 內 容 基 本

Více

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳 交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 規 則 一 考 生 應 於 考 試 當 日 攜 帶 國 民 身 分 證 正 本 或 其 他 足 資 證 明 身 分 之 證 件 於 上 午 8 時 50 分 前 至 本 所 行 政 大 樓 2 樓 道 安 教 室 入 場 考 試, 未 攜 帶 者 一 律 不 得 參 加 考 試 ; 冒 名

Více

美 国 研 究

美 国 研 究 1991 2 1991 3 1991 4 1991 5 1991 6 1991 7 1991 8 1991 9 1991 10 1991 11 1991 12 1991 13 1991 14 1991 15 1991 16 1991 17 1991 18 1991 19 1991 20 1991 21 1991 22 1991 23 1991 24 1991 25 1991 26 1991 27 1991

Více