Návod k instalaci a údržbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci a údržbě"

Transkript

1 Návod k instalaci a údržbě Olejový/plynový speciální kotel Logano GE55 Pro odbornou firmu Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte (08/00) CZ

2 Obsah Všeobecně ezpečnost Použité symboly Prohlášení o shodě Užívání k určenému účelu Věnujte pozornost těmto pokynům Popis výrobku Technické údaje Rozsah dodávky Logano GE55 dodávka celého bloku Logano GE55 dodávka jednotlivých článků Přeprava kotle Umístění kotle Nářadí a pomocný materiál Doporučené vzdálenosti od stěn Ustavení kotle na podstavec nebo základ Montáž kotlového bloku Uspořádání kotlových článků v kotlovém bloku Sestavení kotlového bloku pomocí nátrubků Umístění kotlového bloku u dodávky v bloku Zasunutí napájecí trubky (karton s montážními díly) Utěsnění jímky Provedení zkoušky těsnosti Připojení kotle na vodu Montáž připojovacích dílů a dvířek hořáku Montáž opláštění kotle Připojení kotle na straně spalin Montáž utěsňovací manžety potrubí odtahu spalin (příslušenství) Montáž čidla teploty spalin (příslušenství) Montáž regulačního přístroje Montáž regulačního přístroje Montáž sady teplotních čidel a kabelu hořáku Montáž hořáku Uvedení zařízení do provozu Plnění systému Příprava zařízení k provozu Uvedení regulačního přístroje do provozu Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

3 Obsah.4 Uvedení hořáku do provozu Zvýšení teploty spalin Protokol o uvedení do provozu Odstavení systému z provozu Odstavení systému z provozu pomocí regulačního přístroje Odstavení systému z provozu v případě nouze Inspekce a údržba systému Všeobecné pokyny Proč je důležitá pravidelná údržba? Čištění kotle pomocí kartáčů Mokré čištění kotle Kontrola tlaku vody v systému Protokoly o inspekcích a údržbě Odstraňování poruch hořáku Rejstřík hesel Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

4 Všeobecně Všeobecně Při montáži a provozu zařízení dodržujte platné místní normy a předpisy! Dbejte údajů uvedených na výkonovém štítku kotle. Jsou směrodatné a musí být bezpodmínečně dodržovány. Podmínky použití a časové konstanty Německo Rakousko Švýcarsko Maximální teplota na výstupu C 0 00 /0 0 Maximální provozní přetlak bar 6 Regulátor teploty s 40 Hlídač/omezovač s 40 Maximální teplota na výstupu činí 00 C, když bude kotel provozován jako kotel pro TV. Maximální teplota na výstupu činí 0 C, bude-li kotel provozován jako zařízení k přípravě horké vody (podle směrnic pro tlaková zařízení 97//ES). Druhy paliva Logano GE55 Topný olej EL dle DIN 5 60 Německo Zkapalněný plyn Zemní plyn ioplyn (spojeno se zvláštními provozními podmínkami) Poznámka Druhy paliva Kotel Logano GE55 může být provozován s uvedenými palivy. Zvolte si hořák, který odpovídá uvedeným palivům pro Logano GE55. Rakousko Logano GE55 Topný olej L (lehký topný olej "Schwechat 000") Topný olej EL Zkapalněný plyn Zemní plyn ioplyn (spojeno se zvláštními provozními podmínkami) Poznámka Druhy paliva Kotel Logano GE55 může být provozován s uvedenými palivy. Zvolte si hořák, jenž uvedeným palivům pro kotel Logano GE55 odpovídá. Použijete-li topný olej L (lehký olej "Schwechat 000"), je třeba čištění a údržbu provádět dvakrát ročně. Švýcarsko Logano GE55 Topný olej EL Zkapalněný plyn Zemní plyn ioplyn (spojeno se zvláštními provozními podmínkami) Poznámka Kotel Logano GE55 může být provozován s uvedenými palivy. Zvolte si hořák, který odpovídá uvedeným palivům pro Logano GE55. Výkony uvedené v tabulce "Technické údaje" jsou jmenovité výkony. V praktickém provozu se z části nedosahuje těchto hodnot, protože se musí dodržovat předpisy LRV, které dovolí dosáhnout jen udaný částečný výkon. 4 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

5 ezpečnost ezpečnost Pro svou bezpečnost respektujte tyto pokyny.. Použité symboly Výstražné pokyny Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražným trojúhelníkem na šedém podkladě a opatřeny rámečkem.. Prohlášení o shodě Tento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními vlastnostmi příslušným evropským směrnicím i doplňujícím národním požadavkům. Tato shoda byla prokázána udělením značky CE. Prohlášení o shodě tohoto výrobku si lze prohlédnout na webové adrese nebo vyžádat u příslušné pobočky značky uderus. Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. POZOR znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob. VAROVÁNÍ signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEEZPEČÍ znamená, že může dojít ke zranění osob, které ohrožuje život. Důležité informace Další symboly V situacích, kdy hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je v trojúhelníku místo vykřičníku symbol blesku. Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čárami.. Užívání k určenému účelu Olejový/plynový speciální kotel Logano GE55 byl koncipován pro ohřev otopné vody. Je možné použít všechny podle ČSN EN 67 nebo ČSN EN 676 schválené olejové nebo plynové hořáky, pracují-li v podmínkách, které se shodují s technickými daty kotle. U tohoto kotle se uplatní regulační přístroje řady Věnujte pozornost těmto pokynům NEEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku možného výbuchu vznětlivých plynů! Práci na dílech vedení plynu provádějte pouze tehdy, jste-li k této činnosti oprávněni. NEEZPEČÍ: Ohrožení života elektrickým proudem! Před veškerými pracemi na topném systému musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě, např. pomocí nouzového vypínače topení před kotelnou. Vypnutí na regulačním přístroji nepostačuje. Symbol Význam požadovaný úkon křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné dokumenty výčet/položka seznamu výčet/položka seznamu (. rovina) Tab. Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5

6 ezpečnost UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledku nedostatečného čištění a údržby! Čištění a údržbu provádějte jednou ročně. Přitom zkontrolujte bezchybnou funkci celého zařízení. Nedostatky ihned odstraňte, abyste zabránili poškození zařízení. Abyste zabránili vnikání nečistot do kotle, doporučujeme zabudovat do přívodu vody lapač nečistot. UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení vdůsledku usazenin, místního přehřátí, hlučnosti a koroze! Před připojením kotle důkladně vypláchněte stávající zařízení. Poškození kotle předejdete tím, že do zpátečky systému zabudujete odkalovací zařízení. 6 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

7 Popis výrobku Popis výrobku Speciální olejový / plynový kotel Logano GE55 se dodává s hořákem a bez hořáku. Pořídit si můžete nevrtané nebo vrtané desky hořáku (uspořádání děr závisí na hořáku) prostřednictvím zastoupení uderus jako příslušenství. 4 U kotle Logano GE55 s olejovým hořákem nebo hořákem na tlakový plyn patří vrtaná deska hořáku do rozsahu dodávky. UPIZORNĚNÍ: Poškození zařízení v důsledku použití nesprávného hořáku! Instalujte pouze takové hořáky, již odpovídají technickým předpokladům olejového/plynového speciálního kotle Logano GE55 ( kapitola 4 "Technické údaje", str. 8). Hlavní součásti olejového / plynového speciálního topného kotle Logano GE55 jsou: Kotlový blok (obr., []). Kotlový blok přenáší teplo vzniklé v hořáku na otopnou vodu. Plášť kotle (opláštění, obr. a obr., []), Tepelná izolace (obr., []). Opláštění kotle a tepelná izolace zabraňují ztrátám energie. Regulační přístroj (obr., [4]). Regulační přístroj slouží ke sledování a řízení všech elektrických konstrukčních dílů speciálního olejového/plynového kotle Logano GE55. Obr. Speciální olejový/plynový kotel Logano GE55 Plášť kotle (opláštění) Tepelná izolace Kotlový blok 4 Regulační přístroj Obr. Speciální olejový/plynový kotel Logano GE55 Plášť kotle (opláštění) Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7

8 4 Technické údaje 4 Technické údaje Technické údaje Vám poskytují informace o výkonnostním profilu kotle Logano GE55. Obr. Technické údaje pro kotel Logano GE55 (rozměry v mm) Připojovací příruba odpovídá objednávce s redukcí na DN 00, DN 80 nebo DN 65. Plnění kotle a systému je nutné provádět samostatným hrdlem v potrubí zpátečky. Vypouštěcím kohoutem (EL) smíte systém pouze vypouštět, ale nikoliv plnit. EL L K L RK VK = = = = = Přípojka pro vypouštění (Rp ¾) Délka kotlového bloku Celková délka kotle Přípojka zpátečky na kotli Přípojka výstupu na kotli Logano GE55 Velikost kotle Kotlové články Počet Jmenovitý tepelný kw výkon Tepelný výkon kw 5,6 59,7 57,8 9,0 6,6 77, 74,6 49,6 48,4 489, 488, 547,8 Celková délka kotle (L) mm Délka kotlového bloku (L K ) Montážní rozměry, kotlový článek Montážní rozměry, kotlový blok mm mm šířka 85/výška 5/hloubka 70 mm šířka 85/výška 5/délka L K Délka topeniště mm Průměr topeniště mm 55 Hloubka dvířek hořáku mm 4 Hmotnost, netto kg Obsah vody v kotli l Objem plynu l Hmotnost s obalem asi o 6-8 % vyšší. 8 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

9 Technické údaje 4 Logano GE55 Velikost kotle Teplota spalin, částečné zatížení (60 %) C Teplota spalin plné zatížení C Hmotnostní tok spalin, olej, částečné zatížení (60 %) kg/s 0,0647 0,080 0,094 0,08 0, 0,7 Hmotnostní tok spalin, olej, kg/s 0,09 0, 0,09 0,5 0,4 0,6 0,59 0,8 0,8 0,08 0,07 0, plné zatížení Hmotnostní tok spalin, plyn, částečné zatížení (60 %) kg/s 0,065 0,080 0,095 0,08 0, 0,8 Hmotnostní tok spalin, plyn, kg/s 0,09 0, 0, 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,08 0,08 0, plné zatížení Obsah CO, olej % Obsah CO, plyn % 0 Potřebný dopravní tlak (potřeba tahu) Pa 0 Odpor na straně spalin mbar 0,5 0,6,0,4,,6,,9,5,,4, Maximálně přípustná C 0 teplota na výstupu 4 Maximálně přípustný provozní přetlak Čís. schválení v souladu s druhem konstrukce, kotel bar CE-označení, kotel CE AR 654 Podle DIN EN 0. Minimální teplota spalin pro výpočet komínu podle DIN 4705 se pohybuje asi o K níže. Údaje pro plné zatížení se vztahují na horní a spodní rozsah jmenovitého tepelného výkonu. 4 Pojistná mezní hodnota (bezpečnostní omezovač teploty). Maximální možná výstupní teplota = pojistná mezní hodnota (ST) 8K. Příklad: Pojistná mezní hodnota (ST) = 00 C, maximální možná teplota na výstupu z kotle = 00-8 = 8 C. Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9

10 5 Rozsah dodávky 5 Rozsah dodávky Kotel Logano GE55 se dodává buďto v podobě bloku (tj. ve smontovaném stavu), nebo volně (jednotlivé kotlové články samostatně). Při dodávce zkontrolujte neporušenost obalu. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky. 5. Logano GE55 dodávka celého bloku Díl Kusů Obal Kotlový blok s dvířky hořáku a sběračem spalin Montážní díly (podélné lišty a napájecí trubka) Opláštění, balík A,, C (podle velikosti kotle) Paleta Karton Kartony Tepelná izolace Polyuretanový pytel 5. Logano GE55 dodávka jednotlivých článků Díl Kusů Obal Přední a zadní článek spolu s dvířky hořáku Paleta Střední články podle Paleta velikosti kotle Připojovací díly Karton Sběrač spalin Karton Kotevní tyče Svazek Montážní díly (podélné lišty a Karton napájecí trubka) Opláštění, balík A,, C Kartony (podle velikosti kotle) Tepelná izolace Polyuretanový pytel 0 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

11 Přeprava kotle 6 6 Přeprava kotle Jednotlivé kotlové články (volná dodávka) i ostatní jednotlivé díly přepravujte pomocí vhodných přepravních prostředků. VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného zajištění kotlových článků! Pro přepravu jednotlivých kotlových článků používejte vhodné přepravní prostředky, např.rudl s upevňovacím popruhem, schodišťový nebo schodový rudl. Jednotlivé kotlové články zabezpečte během přepravy na přepravním prostředku proti pádu. UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení nárazem! V rozsahu dodávky speciálního olejového/plynového kotle Logano GE55 jsou díly citlivé na nárazy. Při další přepravě chraňte elektronické a ostatní díly před nárazy. Respektujte přepravní značení na obalu. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození zařízení znečištěním! ude-li kotel uskladněn ve smontovaném stavu, řiďte se těmito pokyny: Chraňte přípojky kotle zakrytím nebo uzavřením. Obalový materiál odstraňte ekologickou cestou. Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

12 7 Umístění kotle 7 Umístění kotle Tato kapitola Vás seznámí s odbornou instalací kotle GE55. UPOZORNĚNÍ: Poškození topného systému mrazem! Umístěte zařízení v prostoru chráněném proti mrazu. 7. Nářadí a pomocný materiál K montáži kotle budete potřebovat uvedené nářadí a pomocný materiál (předměty uvedené v seznamu nejsou v rozsahu dodávky kotle): Kotlové stahovací nářadí. (obr. 4, str. ) nebo. (obr. 5, str. ) Pomocný montážní prostředek pro podepření kotlového bloku při spojování kotlových článků nátrubky Kladivo a dřevěnou nebo gumovou palici Půlkruhový pilník Šroubovák (pro křížovou i běžnou drážku) Plochý sekáč Klíč na šrouby velikosti SW, 9, 4, 6 a nástrčkový klíč velikosti SW 9 Klín k podložení, plechové pásky Čisticí bavlnu, hadry Jemné smirkové plátno Drátěný kartáč Strojní olej Rozpouštědlo (benzín nebo ředidlo) Vodováhu, měřítko, křídu, pravítko Přírubu se zařízením pro odvzdušnění (pro tlakovou zkoušku) Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

13 Umístění kotle Kotlové stahovací nářadí, velikost. Kotlové články Stahovací nářadí na jeden kotlový náboj Prodlužovací díly na jeden kotlový náboj Délka (celková) v mm Kotlové stahovací nářadí velikosti. (kompletně v boxu na nářadí) Obr. 4 Kotlové stahovací nářadí velikosti. (rozměry v mm) Protipříruba Přídavná příruba Stahovací jednotka 4 Táhlo 5 Prodloužení 6 Válcový kolík (velikost.) Kotlové články Stahovací nářadí na jeden kotlový náboj Prodlužovací díly na jeden kotlový náboj Délka (celková) v mm Obr. 5 Kotlové stahovací nářadí velikosti. (rozměry v mm) Protipříruba Přídavná příruba Stahovací jednotka 4 Táhlo 5 Prodloužení 6 Klín (velikost.) Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

14 7 Umístění kotle 7. Doporučené vzdálenosti od stěn Dodržujte doporučené vzdálenosti od stěn pro otevření dvířek hořáku, pro montáž kotle a pro čištění a údržbu ( obr. 6 a níže uvedená tabulka). Dvířka hořáku se dají zavěsit resp. otevírat vpravo nebo vlevo (kotle se dodávají vždy se závěsem dveří vpravo). Pro instalaci kotle je nutné dodržet uvedené minimální míry (míry v závorkách). Pro usnadnění montážních, údržbových a servisních prací je třeba zvolit doporučené odstupy od stěn. Vzdálenost od stěny na straně závěsu dvířek musí odpovídat minimálně vyložení hořáku (A). Doporučená vzdálenost od stěny činí A + 00 mm. kw Velikost kotle Kotlové články Vzdálenost A v mm doporučeno minimálně Obr. 6 Prostor umístění s kotlem (rozměry v mm) Je-li doporučená vzdálenost A (obr. 6) menší, nelze provádět čištění pomocí nabízené sady čistícího nářadí. Alternativně doporučujeme použít kratší (délka cca. m) smontovatelné čisticí nářadí nebo provést mokré čištění. 4 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

15 Umístění kotle 7 7. Ustavení kotle na podstavec nebo základ Jako příslušenství nabízí uderus podstavec na kotel s izolací proti šíření zvuku hmotou. Nepoužijete-li podstavec kotle, který lze obdržet jako příslušenství, je možné na místě zhotovit betonový základ. Při stavbě základu je nutné vložit do něj ocelové úhelníky o rozměrech 00 x 50 x 8 mm nebo plochou ocel o rozměrech 00x5mm, aby se zaručila možnost klouzání kotlových článků ( obr. 7 a níže uvedená tabulka). Při stavbě základu dbejte na to, na kterou stranu se otevírá hořák (levý nebo pravý závěs dvířek hořáku, obr. 6, str. 4). Obr. 7 Rozměry základu (rozměry v mm) Výhodné je postavit kotel na základ o výšce mm (obr. 7, []). Plocha pro umístění musí být úplně rovná a vodorovná. Přední hrana kotle by měla lícovat s přední hranou základu. Počet kotlových článků L (základ) v mm L (délka vložené oceli) v mm Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5

16 8 Montáž kotlového bloku 8 Montáž kotlového bloku Podle způsobu dodávky budou rozlišujeme mezi dodávkou volných článků a dodávkou sestavených kotlových bloků. U dodávky v bloku je kotlový blok již výrobcem sestaven a přezkoušen na těsnost. Nemůželi být kotlový blok z důvodu místních podmínek umístěn jako kompletní jednotka, pak dodávka samostatných článků umožňuje montáž na místě určení. Pro další montáž u dodávky v celém bloku kapitola 8. "Umístění kotlového bloku u dodávky v bloku", str. 4. POZOR: Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného zajištění kotlových článků! Pro přepravu kotlových článků používejte vhodné přepravní prostředky, např.rudl s upevňovacím popruhem, schodišťový nebo schodový rudl. Při dopravě kotlové články na vozíku řádně zajistěte proti spadnutí. Proti převrácení zajistěte kotlové články pomocí montážního přípravku (příslušenství). K montážnímu přípravku nejprve pevně přišroubujte zadní článek (obr. 9, str. 7) Obr. 8 Kotlový blok Základ resp. podstavec kotle tlumící hluk Sběrač spalin Zadní článek 4 Připojení zpátečky 5 Připojení výstupu 6 Střední článek 7 Kotevní tyč 8 Šipka udávající směr montáže 9 Přední článek 0 Dvířka hořáku s deskou hořáku 6 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

17 Montáž kotlového bloku 8 8. Uspořádání kotlových článků v kotlovém bloku Montáž kotlového bloku probíhá vždy směrem zezadu dopředu, počínaje zadním článkem (obr. 8, [], str. 6). Přední článek (obr. 8, [9], str. 6) namontujte vždy až jako poslední. Při sestavovaná se řiďte podle šipek směru montáže (obr. 8, [8]) a montáž proveďte podle instrukcí a vyobrazení. Montážní přípravek Vám dodáme na požádání. 8. Sestavení kotlového bloku pomocí nátrubků Před připevněním předního a zadního článku odstraňte ze závrtných šroubů na nábojích kotlových článků matice a podložky. Obr. 9 Zadní článek s namontovaným montážním přípravkem Použijete-li montážní přípravek, musíte před jeho upevněním na zadní článek nejprve demontovat čisticí víko. Čisticí víko odšroubujte na zadním článku (obr. 0, [] a []). Obr. 0 Demontáž čisticího víka Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7

18 8 Montáž kotlového bloku Vztyčte zadní článek a pomocí montážního přípravku jej zajistěte proti převrácení ( obr. obr. 9 a zvláštní návod k použití montážního přípravku). Případnou jehlu (ostřinu) z nábojů opilujte (obr. ). Těsnicí drážky, je-li třeba, vyčistěte drátěným kartáčem a hadrem (obr., []). VÝSTRAHA: Nebezpečí popálení snadno vznětlivými čisticími prostředky! Respektujte bezpečnostní upozornění výrobce čisticího prostředku. Při použití vznětlivých čisticích prostředků zabraňte přítomnosti otevřeného ohně, žhavých předmětů a tvorbě jisker. Obr. Upevnění montážního přípravku Těsnicí plochy nábojů (obr., [] a []) vyčistěte hadrem navlhčeným v benzínu. Těsnicí plochy nábojů natřete stejnoměrně těsnicím prostředkem. Obr. Sražení ostří (otřepy) Obr. Příprava těsnicích drážek a nábojů 8 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

19 Montáž kotlového bloku 8 Další stadium montáže slouží k přípravě nátrubků pro těsnicí spoje kotlových článků. Nátrubky spojů vyčistěte hadrem navlhčeným v benzínu a pak je rovnoměrně natřete speciálním těsnicím prostředkem. Vsaďte nátrubek rovně do horního (vel. 4,8/70) a spodního (vel., 8/50) náboje zadního článku a narazte křížem silnými údery kladivem. Horní nátrubek (obr. 4, []) by měl po zatlučení vyčnívat z horního náboje asi cca. 45 mm, dolní nátrubek by měl z příslušného náboje vyčnívat cca. 5 mm. Případný otřep odstraňte pilníkem. Těsnicí drážky (obr. 5, []) musejí být před vlepením těsnicí šňůry (šňůra KM) čisté a suché. Těsnicí drážky natřete adhezívním prostředkem (základním adhezním nátěrem). Obr. 4 Zaražení nátrubků POZOR: Ohrožení zdraví uvolněnými výpary a stykem pokožky se zpracovávanými materiály, jako jsou adhezívní prostředky, základní adhezní nátěry nebo těsnicí prostředky! Řiďte se pokyny ke zpracování a bezpečnostními informacemi uvedenými na obalu materiálů. Místnost, v níž pracujete, důkladně větrejte. Kzabránění styku s pokožkou používejte ochranné rukavice. Po použití zlikvidujte výrobek i jeho obal jako zvláštní odpad podléhající kontrole. Obr. 5 Natření těsnicích drážek adhezívním prostředkem Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9

20 8 Montáž kotlového bloku Pružnou těsnicí šňůru (šňůra KM: obr. 6, []) vložte na přední straně zadního článku, počínaje u horního náboje, do těsnicích drážek (obr. 6, []) a lehce ji zatlačte. Na spojích nechte těsnicí šňůru cm přečnívat a konce pečlivě přitlačte. Z dodané role odviňte potřebnou délku těsnicí šňůry. Při vkládání těsnicí šňůry do těsnicí drážky stáhněte papírový proužek (šňůru nenapínejte). Příprava prvního středního článku: Případnou jehlu (ostřinu) z nábojů opilujte (podle obr., str. 8). Těsnicí pružiny musejí být čisté a suché a případně vyčištěné. Těsnicí plochy nábojů vyčistěte hadrem navlhčeným v benzínu. Těsnicí plochy nábojů natřete těsnicím prostředkem (obr. 7, []). Těsnicí pružiny natřete adhezívním prostředkem (základním adhezním nátěrem) (obr. 7, []). Obr. 6 Vložení těsnicí šňůry (KM) Obr. 7 Příprava středního článku Střední článek s horním a dolním nábojem (obr. 8, [] a [4]) nasaďte na nátrubky v zadním článku, přičemž šipka udávající směr montáže (obr. 8, []) musí směřovat dozadu. Kusnadnění montáže nasaďte kotlový článek nejprve na nátrubek horního náboje. Poté lze kotlový článek na spodním náboji vyrovnat. Údery dřevěného nebo gumového kladívka (obr. 8, []) narazte první střední článek na zadní článek. 4 Obr. 8 Naražení středního článku 0 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

21 Montáž kotlového bloku 8 Před vložením nátrubků pro další střední článek je však třeba dílčí kotlový blok pevně stáhnout kotlovým stahovacím nářadím. Používejte kotlové stahovací nářadí velikosti. nebo. (obr. 4 popř. obr. 5 a obr. 9, [] a []). Tlačné příruby (obr. 9, []) s upínací maticí navlékněte na táhla (obr. 4, str. popř. obr. 5, str., [4]). Jedno táhlo prostrčte horním nábojem kotle a jedno dolním. Na táhla navlékněte protipříruby a každou z nich zajistěte klínem (válcový kolík u stahovacího nářadí.). Přidržte táhlo uprostřed kotlových nábojů a pomocí upínací matice lehce utáhněte stahovací přípravky. UPOZORNĚNÍ: Možnost poškození kotle nesprávným stažením kotlových článků nebo příliš vysokým stahovacím tlakem! Dbejte na to, aby nátrubky byly po zaražení uloženy v nábojích kotle rovně a nepoškozené. Při jednom stahovacím cyklu stahujte vždy pouze jeden nátrubkový spoj. Narazí-li kotlové články na sebe, nesmíte je již dále stahovat. Obr. 9 Použití kotlového stahovacího nářadí Na upínací matice nasaďte západkový klíč a rovnoměrným utahováním kotlové bloky stáhněte k sobě. VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu v důsledku únavy materiálu. Neodborně použité nebo nedostatečně udržované stahovací nástroje mohou prasknout! Proto nikdy nepracujte před stahovacím nářadím, je-li právě zatíženo tahem. Do prostoru před stahovacím nářadím rovněž zabraňte vstupu jiným osobám. Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

22 8 Montáž kotlového bloku Uvolněte kotlové stahovací nářadí a odstraňte jej. Zkontrolujte správné umístění nátrubků. UPOZORNĚNÍ: Poškození stahovacího nářadí! udete-li provádět stahování s uvolněnými šroubovými spoji táhel, může se stahovací nářadí poškodit nebo zničit. Před každým použitím proto táhla zkontrolujte a podle potřeby dotáhněte. Táhlo má správnou polohu tehdy, je-li zcela zašroubováno a není vidět závit (obr. 0, []). Závit (obr. 0, []) udržujte stále čistý. Znečištěné závity mohou během stahování kotlové stahovací nářadí poškodit. Závity vždy dostatečně mažte. Na obr. je vidět zadní článek s namontovaným středním článkem. Příprava k montáži dalšího článku byla již provedena. Obr. 0 Kotlové stahovací zařízení. K usnadnění montáže byl kotlový článek vyrovnán pomocí klínků (obr., []). Klínky pod nohy kotlových článků se upotřebí ještě jednou při definitivním vyrovnávání hotového kotlového bloku. Podle uvedeného popisu proveďte montáž i všech ostatních kotlových článků. Jako poslední následuje montáž předního článku. VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu v důsledku padajících kotlových článků! Montážní přípravek odstraňte až poté, co se částečný kotel skládá nejméně ze tří článků. Obr. Použití vyrovnávacích klínků kotlových článků Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

23 Montáž kotlového bloku 8 Po montáži předního článku povolte stahovací nářadí ale neodstraňujte je. Nejprve nasaďte kotevní tyče. Kotevní tyče s nasazenými pružinovými svazky vložte do litinových výstupků vlevo, vpravo, nahoře a dole vedle nábojů kotle (obr., [] až [4]). UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení příliš nízkým stahovacím tlakem! Pružinový svazek nerozvinujte. Použijte jej v původním stavu. Matice utáhněte silou ruky. Matice na kotevních tyčích dotáhněte o až ½ otáčky. Na základu resp. na podstavci tlumícím zvuk vyrovnejte kotel ve vodorovném i svislém směru ( kapitola 7 "Umístění kotle", str. ). 4 Sejměte kotlové stahovací nářadí. Jako další následuje montáž napájecí trubky ( kapitola 8.4 "Zasunutí napájecí trubky (karton s montážními díly)", str. 5). Obr. Montáž kotevních tyčí Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

24 8 Montáž kotlového bloku 8. Umístění kotlového bloku u dodávky v bloku Přeřízněte zajišťovací pásy (obr., []). Paletu před umístěním kotle odstraňte (obr., []). NEEZPEČÍ: Ohrožení života padajícím materiálem! Dbejte na vhodné zařízení k uchopení břemene. Dodržujte předpis pro předcházení úrazům VG9a "Zařízení k uchopení břemene v provozu zvedacích zařízení". Na základu resp. na podstavci tlumícím zvuk vyrovnejte kotel ve vodorovném i svislém směru ( kapitola 7. "Ustavení kotle na podstavec nebo základ", str. 5). Použijte k tomu dodávané klínky pod nohy článků kotle. Obr. Kotlový blok na paletě Na následujících stranách je popsána montáž napájecí trubky a jímky. Obojí musíte provést jak u dodávky vcelku, tak i u dodávky jednotlivých článků. 4 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

25 Montáž kotlového bloku Zasunutí napájecí trubky (karton s montážními díly) Napájecí trubka (obr. 4, [4]) je u kotlů s 0- kotlovými články dílná. Přes napájecí trubku nasuňte ploché těsnění (obr. 4, []). Trubku zasuňte zpředu do horního náboje kotle. Uzavřete ji zaslepovací přírubou (obr. 4, []). Napájecí trubka musí být správně zajištěna, aby výtokové otvory napájecí trubky byly ve správném úhlu. Je tím zaručeno optimální rozložení vody v úseku horního náboje kotle. Dbejte na to, aby výstupek (obr. 4, []) na krycím plechu napájecí trubky usedl do prohlubně v horním náboji kotle (obr. 4, [5]). Obr Montáž napájecí trubky 8.5 Utěsnění jímky Jímku R ¾ utěsněte ze zadní strany kotle (délka: 0 mm) do otvoru se závitem R ¾ připojení výstupu (obr. 5, []). Obr. 5 Montáž jímky Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5

26 8 Montáž kotlového bloku 8.6 Provedení zkoušky těsnosti Zkoušku těsnosti kotlového bloku proveďte pouze u dodávky jednotlivých článků. Zkouška těsnosti u dodávky kompletních kotlových bloků již byla výrobcem provedena. Pro další montáž dodávky kotle vcelku ( kapitola "Montáž hořáku", str. 46) Příprava na zkoušku těsnosti Spodní náboj kotle (obr. 6, []) zpředu i zezadu uzavřete. Za tím účelem vložte na příslušný náboj kotle těsnění (obr. 6, []) a našroubujte slepou přírubu o délce hrany 0 mm. Příruba s otvorem opatřeným závitem (R ¾) pro připojení plnicího a vypouštěcího kohoutu (obr. 6, []) se přitom montuje na zadní stranu kotle. Namontujte externí plnicí a vypouštěcí kohout. Uzavřete přípojku výstupu a zpátečky (přírubu s odvzdušňovacím zařízením namontujte na připojení výstupu). UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení nadměrným tlakem! Dbejte na to, aby v průběhu zkoušky těsnosti nebyla namontována žádná tlaková, regulační a zabezpečovací zařízení. Obr. 6 Montáž příruby Prostřednictvím napouštěcí a vypouštěcí přípojky pomalu naplňte kotel vodou. Pomocí odvzdušňovače na přípojce výstupu z kotle provádějte současně odvzdušnění. 6 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

27 Montáž kotlového bloku Provedení zkoušky těsnosti Zkouška těsnosti se provádí se zkušebním tlakem 8,6 baru (podle požadavků evropské směrnice pro tlaková zařízení). Kměření tlaku použijte tlakoměr třídy,0. Netěsní-li některá spojení náboje, vypusťte nejprve vodu plnicím a vypouštěcím kohoutem. Odmontujte napájecí trubku. Odšroubujte matice ze čtyř kotevních tyčí a kotevní tyče odstraňte. Zarážením (zatlučením) plochých klínů či sekáčů v určených místech (obr. 7, [] a [], nahoře a dole mezi kotlovými články) oddělte kotel v netěsných místech. Pro opětovnou montáž používejte výhradně nové nátrubky a novou těsnicí šňůru. Stáhněte opět kotel dohromady a opakujte zkoušku těsnosti. Obr. 7 Oddělení kotlového bloku 8.7 Připojení kotle na vodu Dodržujte následující pokyny pro připojení kotle na potrubní síť. Tyto informace jsou důležité pro bezporuchový provoz. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledku netěsnících přípojek! Připojovací potrubí připevněte na přípojky kotle bez pnutí. Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7

28 8 Montáž kotlového bloku UPOZORNĚNÍ: Poškození zařízení vdůsledku usazenin, místního přehřátí, hlučnosti a koroze! Před připojením kotle důkladně vypláchněte stávající zařízení. Poškození kotle předejdete tím, že do zpátečky systému zabudujete odkalovací zařízení. Na horní kotlový náboj (obr. 8, [] - připojení zpátečky) se při pozdějším připojení zpátečky namontuje přivařovací příruba (s navařeným potrubím). 4 5 Obrázek znázorňuje přivařovací přírubu a ploché těsnění (obr. 8, [4] a [5]). Příruba (obr. 8, []) s plochým těsněním (obr. 8, []) bude později zapotřebí k připojení výstupu. Na přání je možné objednat u společnosti uderus bezpečnostní sestavu armatur kotle. (příslušenství). UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození topného systému v důsledku teplotních pnutí! ěhem provozu neplňte topný systém kohoutem KFE u kotle, nýbrž výhradně prostřednictvím plnicího kohoutu na potrubním rozvodu zpátečky topného systému. Do potrubního systému zpátečky topného systému namontujte vlastní plnicí kohout. Obr. 8 Montáž připojovacích přírub 8 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

29 Montáž kotlového bloku Montáž připojovacích dílů a dvířek hořáku Na rozdíl od dodávky po jednotlivých článcích jsou u dodávky kotle vcelku dvířka hořáku na kotlovém bloku namontována z výroby Nasazení sběrače spalin Těsnicí šňůra typu GP použitá k utěsnění (šňůra ze skelných vláken obalená silikonem) byla do sběrače spalin vložena již ve výrobním závodě. Sběrač spalin nasaďte na čtyři závrtné šrouby zadního článku (obr. 9, [] až [4]) a pomocí matic s podložkami jej přišroubujte Přišroubování krytu pro čištění na zadní článek Jsou-li čisticí víka za účelem upevnění montážního přípravku na zadním článku demontována: Čisticí víka opět přišroubujte maticemi s podložkami k zadnímu článku (obr. 0, [] a []). Obr. 9 Montáž sběrače spalin Obr. 0 Montáž čisticího víka Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9

30 8 Montáž kotlového bloku 8.8. Montáž dvířek hořáku Do těsnicích drážek (obr., []) předního článku nakapte ve vzdálenostech 5 0 cm několik kapek lepidla Silastik (obr. ). Do těsnicí drážky na předním článku vložte těsnicí šňůru GP. Spoj těsnicí šňůry by se přitom měl nacházet na boku (obr., []). 5 Z výroby jsou obě oka závěsů připevněna na pravé straně dvířek hořáku (obr., [] a []). Přejete-li si zavírání dvířek hořáku opačně, závěsy vpravo odmontujte a připevněte je na levé straně. Čepy závěsů (umístěné vpravo) přišroubujte kpřednímu článku vždy šrouby M x 55 (obr., [] a []). U dvířek se závěsy vlevo je postup obdobný. Závěrné lišty s náběhovými úkosy pro dvířka hořáku (pravý závěs) přišroubujte na přední článek vždy šrouby M x 55 (obr., [4] a [5]). U dvířek se závěsy vpravo je postup obdobný. Obr. 5 4 Montáž čepů závěsu a uzavíracích lišt 6 Dbejte na to, aby se náběhové úkosy závěrných lišt nacházely na vnitřní straně kotle. 4 Obr. Zavěšení dvířek hořáku Dvířka hořáku zavěste oky na čepy závěsů. 0 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

31 Montáž kotlového bloku Uzavírací desky spalin na předním článku Uzavírací desky spalin (obr., [] a []) jsou z výrobního závodu přišroubovány jedním šroubem s vnitřním šestihranem na přední článek Vložení usměrňovačů spalin U dodávky kotle vcelku jsou usměrňovače spalin již vloženy. Musíte jen odstranit transportní pojistku z vlnité lepenky. Obr. Poloha uzavíracích desek spalin Z bedny s připojovacími díly vyjměte usměrňovače spalin a podle odlitých popisků je vložte do spalinových tahů ( obr. 4 a tabulka níže). Velikost kotle Počet článků kotle Délka usměrňovače spalin v mm Způsob montáže na usměrňovač spalin (obr. 4) vpravo nahoře 95 8 vlevo nahoře vpravo dole 50 9 vlevo dole vpravo nahoře vlevo nahoře vpravo dole vlevo dole 50 Obr. 4 Usměrňovače spalin Usměrňovače spalin (vpravo dole) Usměrňovače spalin (vlevo dole) Usměrňovače spalin (vlevo nahoře) 4 Usměrňovače spalin (vpravo nahoře) Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

32 8 Montáž kotlového bloku 8.9 Montáž opláštění kotle V této části následuje popis montáže tepelné izolace a dílů opláštění. Abyste mohli konzoly správně vyrovnat, musíte příčné a podélné lišty namontovat již před tepelnou izolací. Pro montáž tepelné izolace musíte podélné lišty v dalším kroku nejprve opět vymontovat. Obr. 5 Půdorys: kotlový blok (7 kotlových článků) s konzolami 8.9. Připevnění konzol Konzoly pro plášť kotle našroubujte podle níže uvedené tabulky a obr. 5 a 6 volně vlevo a vpravo na horní žebra kotlových článků. Konzoly našroubujte na zadní článek (obr. 6, []) zezadu na žebra. Konzoly předního článku a středních článků (obr. 6, []) našroubujte výhradně zpředu. Celkový počet kotlových článků přední článek č. Montáž vlevo a vpravo na střední článek č. zadní článek č a 7 4 a 8 Obr. 6 Montáž konzol Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

33 Montáž kotlového bloku Montáž traverz Příčnou traverzu (obr. 7, []) zafixujte vpředu nahoře na litinový výstupek (obr. 7, [] a [4]) a přišroubujte ji silou ruky šrouby s šestihrannou hlavou (M8 x 6). Ohyb přední traverzy musí směřovat dopředu. Vzadu nahoře nasaďte na litinový výstupek příčnou traverzu (obr. 7, []) a přišroubujte ji šrouby s šestihrannou hlavou (M8 x 6). Ohyb zadní traverzy musí směřovat dozadu. Podélné lišty popř. konzoly můžete vyrovnat jen před položením tepelné izolace. 4 Pro pozdější montáž bočních stěn, horních krytů a tepelné izolace, vyrovnejte správně podélné lišty. Obr. 7 Montáž příčných traverz Podélné lišty (obr. 8, [] a [] položte na obě konzoly předního a zadního článku. Podélné lišty nasuňte spolu s předmontovanými šrouby (obr. 8, []) do vybrání v konzolách (obr. 8, [4]) a těmito šrouby je přišroubujte. 4 Obr. 8 Montáž podélných lišt Podélnou lištu (obr. 9, []) nasaďte předním výřezem na výřez příčné traverzy (obr. 9, []). Na zadní straně kotle je nutno přitlačit podélnou lištu zespodu na příčnou traverzu. Obr. 9 Nasazení podélné lišty na příčnou traverzu Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

34 8 Montáž kotlového bloku Podélné lišty vyrovnejte a konzoly na předním popř. zadním článku (obr. 40, [] a []) pevně přišroubujte. Střední konzoly (obr. 40, []) posuňte zdola na podélné lišty a pevně je přišroubujte ke kotlovému bloku Připevnění tepelné izolace Pro montáž tepelné izolace musíte podélné lišty nejprve vymontovat. Obr. 40 Vyrovnání podélných lišt Dodaná tepelná izolace (obr. 4, []) odpovídá velikosti kotle. Podle schématu znázorněného na obr. 4 přiložte tepelnou izolaci ke kotlovému bloku (číslice nad tepelnou izolací znázorněnou v rozvinutém stavu znamenají počet kotlových článků). Konzoly protáhněte výřezy v tepelné izolaci. Ve spodní části zasuňte tepelnou izolaci pod kotlový blok. Nohy kotlových článků zaujmou místo ve výřezech v izolaci. Obr. 4 Kotlový blok s tepelnou izolací 4 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

35 Montáž kotlového bloku 8 7 kotlových článků V 8 kotlových článků V 9 kotlových článků H V H 0 kotlových článků V H kotlových článků V H kotlových článků V H H Obr. 4 Tepelná izolace pro různé velikosti kotlů (rozměry v mm) V = vpředu (přední strana kotle) H = vzadu (zadní strana kotle) Příčné traverzy vpředu dole (obr. 4, []) a vzadu přišroubujte vždy dvěma šrouby s šestihrannou hlavou na příslušné nohy kotlových článků. Ohyby těchto traverz musejí směřovat ven. Obr. 4 Montáž dolních příčných traverz Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5

36 8 Montáž kotlového bloku Obdélníkovou tepelnou izolaci (obr. 44, []) umístěte zářezy nahoru vpředu nade dveře. Izolaci připevněte pružinkami (obr. 44, []) na tepelnou izolaci bloku. Podélné lišty (obr. 45, [] a [] nasuňte, jak již bylo popsáno, spolu s předmontovanými šrouby do vybrání v konzolách a těmito šrouby je přišroubujte. Obr. 44 Montáž přední tepelné izolace Tepelnou izolaci zadního článku (obr. 46, []) nasaďte na spalinové hrdlo. Výřez pro zpátečku kotle (obr. 46, []) přitom musí směřovat nahoru. Tepelnou izolaci zadního článku zavěste čtyřmi pružinkami na tepelnou izolaci kotlového bloku. Výřez pod spalinovým hrdlem uzavřete jednou pružinkou (obr. 46, []). Obr. 45 Montáž podélných lišt Obr. 46 Montáž tepelné izolace zadního článku 6 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

37 Montáž kotlového bloku 8 Soklové lišty (obr. 47, [] a []) zavěste vždy dlouhým přesahem směrem dopředu (obr. 47, []) do spodních příčných traverz. Na boku přišroubujte soklové lišty na příčné traverzy samořeznými šrouby nejprve volně Montáž bočních stěn a krytů Obr. 47 Montáž bočních soklových lišt Všechny boční stěny namontujte podle plánu uspořádání (obr. 48). 7 kotlových článků 9 kotlových článků kotlových článků 8 kotlových článků 0 kotlových článků kotlových článků Obr. 48 Uspořádání dílů bočních stěn u kotlů různých velikostí (rozměry v mm) K = klapka (0 mm) Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7

38 8 Montáž kotlového bloku Před montáží dílů bočních stěn je nejprve nutné na přední boční díly připevnit klapky bočních stěn. Závěsy předmontujte na klapky bočních stěn vždy samořeznými šrouby. Háčky závěsů (obr. 49, []) zavěste na klapku boční stěny do vyseknutých otvorů přední boční stěny a pojistěte je samořeznými šrouby. Tažné pružiny (obr. 49, []) zavěste do boční stěny a do klapky boční stěny. Přední boční stěny (obr. 50, []) zavěste vlevo a vpravo dole do vzhůru vyhnutých jazýčků soklových lišt (obr. 50, []) a poté je nasuňte přes ohranění podélných lišt. Obr. 49 Montáž klapek bočních stěn Pokud jste boční stěny (obr. 5, []) vyrovnali do svislé polohy, musíte utáhnout samořezné šrouby soklových lišt (obr. 5, [4]). Příčně probíhající soklové lišty (obr. 5, [] a []) nasuňte zpředu a zezadu do podélně probíhajících soklových lišt. Ohranění příčného plechu musí být vždy dole a směřovat ke kotli (obr. 5). Obr. 50 Zavěšení dílů boční stěny 4 Obr. 5 Montáž soklových lišt 8 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

39 Montáž kotlového bloku 8 Přední kryt (obr. 5, []) zavěste oběma háčky (obr. 5, []) do předních bočních stěn. Přední kryt přišroubujte zespodu dvěma samořeznými šrouby (obr. 5, []) k podélným lištám. Než položíte další díly krytu, musíte namontovat regulační přístroj, instalovat kapilární trubici k jímce a nasadit do ní čidla ( kapitola 0 "Montáž regulačního přístroje", str. 4). Obr. 5 Montáž předního krytu Střední kryt kotle nasuňte ohraněním (obr. 5, []) pod přední kryt kotle a vložte do žlábků v bočních stěnách. Obr. 5 Montáž středního krytu Zadní kryt kotle položte ohraněním a výřezem pro výstup topného okruhu (obr. 54, []) směrem dopředu na boční stěny. Obr. 54 Montáž zadního krytu Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9

40 8 Montáž kotlového bloku Horní zadní stěnu zasuňte pod zadní kryt kotle (obr. 55, []) a přišroubujte čtyřmi samořeznými šrouby k bočním stěnám (obr. 55, []). Obr. 55 Montáž horní zadní stěny kotle Plechové úchytky nasaďte na levou a pravou boční stěnu a do dílů zadní stěny kotle (obr. 56, [], [], [4] a [8]). Spodní díly zadní stěny kotle zavěste vlevo a vpravo do zářezů v ohranění horní zadní stěny kotle a boční stěny (obr. 56, [5]). 6 7 Díly zadní stěny kotle připevněte k bočním stěnám samořeznými šrouby. Spojovací plech (obr. 56, []) pod spalinovým hrdlem našroubujte na díly zadní stěny kotle pomocí samořezných šroubů. Plastové kabelové průchodky připevněte libovolně vlevo nebo vpravo na horné zadní stěnu kotle (obr. 56, [5] a [6]) Obr. 56 Montáž dílů zadní stěny 40 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

41 Montáž kotlového bloku 8 Kabel hořáku s odlehčením v tahu zaklesněte do kabelové průchodky (obr. 57, []). Kabel hořáku s odlehčením v tahu vložte do opláštění dvířek hořáku. Kabel hořáku veďte ohraněním pláště dvířek hořáku vzhůru a pomocí upevňovacího třemenu jej zafixujte tak, aby se nemohl dotýkat horkých dílů kotle. Opláštění dvířek hořáku nasaďte zpředu na dvířka hořáku a přišroubujte je na ně čtyřmi šrouby (obr. 57, [] až [5]). 4 5 Kabel hořáku zaveďte ke kabelové průchodce regulačního přístroje. Obr. 57 Montáž opláštění dvířek hořáku Clony dvířek hořáku zavěste do opláštění dvířek hořáku (obr. 58, [] a []). Podle podmínek na místě připevněte nahoru na pravou nebo levou boční stěnu typový štítek tak, aby byl dobře viditelný. Typový štítek se u dodávky kotle vcelku nachází společně s návodem k montáži a údržbě ve spalovacím prostoru; u dodávky s jednotlivými články se typový štítek nachází v průhledném obalu na dvířkách hořáku. Obr. 58 Zavěšení clon dvířek hořáku Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 4

42 9 Připojení kotle na straně spalin 9 Připojení kotle na straně spalin Tato kapitola popisuje připojení kotle na straně spalin. 9. Montáž utěsňovací manžety potrubí odtahu spalin (příslušenství) Doporučujeme Vám použít těsnicí manžetu spalinové trubky (obr. 59, []). Spalinovou trubku (obr. 59, [4]) nasuňte až na doraz na hrdlo sběrače spalin (obr. 59, [6]). Utěsňovací manžetu (obr. 59, []) umístěte nahoře spřesahem kolem spalinové trubky (obr. 59, [4]) a hrdla sběrače spalin (obr. 59, [6]). Stahovací spony se závitem (obr. 59, [5]) nasaďte na utěsňovací manžetu spalinové trubky (obr. 59, []). Jednu ze stahovacích spon (obr. 59, [5]) přitlačte na hrdlo sběrače spalin (obr. 59, [6]) a druhou na spalinovou trubku (obr. 59, [4]). Utáhněte stahovací spony (obr. 59, [5]). Těsnicí manžeta spalinové trubky (obr. 59, []) musí hladce a těsně dosedat. Stahovací spony se závitem podle potřeby dotáhněte Obr. 59 Montáž potrubí odtahu spalin Těsnicí manžeta potrubí odtahu spalin Čidlo teploty spalin Hrdlo 4 Spalinová trubka 5 spony se šnekovým závitem 6 Sběrač spalin 9. Montáž čidla teploty spalin (příslušenství) Hrdlo (obr. 59, []) zavařte ve vzdálenosti násobku průměru spalinové trubky (A) od sběrače spalin (obr. 59, [6]) do spalinové trubky (obr. 59, [4]). Podle zvláštního návodu k montáži namontujte čidlo teploty spalin (obr. 59, []). 4 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

43 Montáž regulačního přístroje 0 0 Montáž regulačního přístroje Tato kapitola popisuje správnou montáž regulačního přístroje řady 4000 a sady čidel teploty. NEEZPEČÍ: Ohrožení života elektrickým proudem! Práce na elektrickém vybavení kotle smějí provádět pouze odborníci s příslušnou kvalifikací. Před otevřením přístroje: Odpojte kompletně síťové napětí a učiňte opatření proti náhodnému opětovnému zapnutí. Respektujte předpisy o elektrické instalaci. 0. Montáž regulačního přístroje Na obr. 60 jsou regulační přístroj a přední kryt kotle zobrazeny zezadu. Povolte oba šrouby v krytu svorkovnice (obr. 60, []). Kryt svorkovnice odejměte směrem nahoru. Nasaďte regulační přístroj. Regulační přístroj nasaďte zpředu zasouvacími háčky (obr. 60, [4]) do oválných otvorů předního krytu kotle (obr. 60, [5]). Regulační přístroj zatáhněte dopředu a poté odklopte dozadu. Pružné háčky (obr. 60, [] musejí vzadu zaskočit do obdélníkových otvorů v předním krytu kotle (obr. 60, []. Vlevo a vpravo od kabelové průchodky (obr. 60, [6]) přišroubujte k přednímu krytu kotle dvěma samořeznými šrouby sokl regulačního přístroje (obr. 60, [7]). Obr Montáž regulačního přístroje Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 4

44 0 Montáž regulačního přístroje 0. Montáž sady teplotních čidel a kabelu hořáku ěhem připojování regulačního přístroje dodržujte následující body: Kabely a trubky kapilár pokládejte pečlivě. Při pokládání kapilární trubky nezlomte. Elektrotechnické práce v rámci topného systému provádějte jen tehdy, jestliže máte pro tyto práce příslušnou kvalifikaci. Nemáte-li odpovídající kvalifikaci, dejte provést elektrická připojení odborné elektrotechnické firmě. Respektujte místní předpisy. Pokud je třeba, vylomte vylamovací díly (obr. 6, []) v zadní stěně kabelového průchodu (Logamatic xx), popř. vyjměte díly zadní stěny (Logamatic 4xx) (obr. 6, []). Kapilární trubičky provlékněte kabelovou průchodkou a smotejte na potřebnou délku. Jímka již byla utěsněna do připojovacího hrdla výstupu ( kapitola 8.5 "Utěsnění jímky", str. 5). Sada teplotních čidel připojená na regulační přístroj (tři čidla teploty, jedna záslepka čidla obr. 6, []) se namontuje do jímky R ¾. Čidlo kapilární trubičky veďte k měřicímu místu kotle a tam čidla zaveďte do jímky (obr. 6, []) a zjistěte pojistkou čidla (obr. 6, []). Obr. 6 Příprava kabelového průchodu Obr. 6 Montáž sady teplotních čidel 44 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

45 Montáž regulačního přístroje 0 K zadní stěně kotle přišroubujte vlevo a vpravo kabelovou průchodku (obr. 6, [] a []. Podle ČSN EN 5065 resp. podle příslušné národní instalační normy je nutné zhotovit pevnou elektrickou přípojku. Elektrickou přípojku zhotovte podle schématu zapojení. Dejte pozor na pečlivé uložení kabelů a kapilárních trubiček! Veškeré vodiče zajistěte kabelovými příchytkami. Obr. 6 Elektrické připojení Kabelové příchytky s vloženým kabelem vložte do sponkového rámu a zajistěte je sklopením páčky (obr. 64, []). Díly zadní stěny (Logamatic 4xx) zavěste spodním háčkem do sponkového rámu a pak jej nahoře přitlačte tak, aby postranní háčky zaskočily (obr. 6, []). Kryt svorkovnice (obr. 60, []) našroubujte opět dvěma samořeznými šrouby na sokl regulačního přístroje (obr. 65). Obr. 64 Upevnění elektrických spojovacích vedení Obr. 65 Kotel s namontovaným regulačním přístrojem Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 45

46 Montáž hořáku Montáž hořáku Tato kapitola pojednává o principu montáže hořáku. UPIZORNĚNÍ: Poškození zařízení v důsledku použití nesprávného hořáku! Instalujte pouze takové hořáky, které jsou v souladu s technickými parametry kotle Logano GE55 ( kapitola 4 "Technické údaje", str. 8). Uzavřete dvířka hořáku a 4 strojními šrouby (M6 x 40) je uzavřete ( viz kapitola 8.8 "Montáž připojovacích dílů a dvířek hořáku", obr., [] až [6]). Strojní šrouby musí být utažené rovnoměrně křížem. Na požádání si můžete u společnosti uderus koupit předvrtané i nepředvrtané desky hořáku (příslušenství). Pokud jste si u společnosti uderus objednali nepředvrtanou desku hořáku, musíte si ji upravit sami: Desku hořáku (obr. 66, []) vyvrtejte podle potřebného průměru hořákové trubice (max. Ø 70 mm), nebo otvor vypalte autogenem. Otvory pro upevnění hořáku vyvrtejte podle otvorů v přírubě pro upevnění hořáku. Přišroubujte desku hořáku k dvířkům hořáku (těsnění šňůrou GP o Ø 0 mm). Přišroubujte hořák k desce hořáku. Izolační kroužky vyřízněte podle průměru hořákové trubice (obr. 66, []). Zbylou spáru mezi tepelnou izolací dvířek hořáku a hořákovou trubicí (obr. 66, [4]) vyplňte upravenými izolačními kroužky (obr. 66, []). Vyfukovací přípojku průhledítka spojte s hořákem, aby se na průhledítku netvořily usazeniny. 4 Obr. 66 Montáž hořáku (rozměr v mm) 46 Logano GE55 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Výrobek (stroj) - typ Mulčovač sekačka KBM 100/120 KOMBINOVANÁ SEKAČKA se zadním/bočním výhozem / MULČOVACÍ SEKAČKA

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty,

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod.

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. 1/5 POKYNY K INSTALACI Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1) Par-ky Instalační souprava

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky BerryAlloc Click Vinyl Kdekoli. Navždy. www.berryalloc.com (1/4) 1. Obecné pokyny PureLoc je LVT podlaha pro domácí užití a je vyroben dle normy EN 649T. PureLoc

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY SKIKE V7 FIX Obsah OBSAH A. ROZSAH DODÁVKY... 1 B. PRVNÍ KROKY... 1 C. NASTAVENÍ BRZD... 1 D.... 2 E. NASTAVENÍ, UPÍNÁNÍ A VYZOUVÁNÍ... 3 E.1 Nastavení kol a základní nastavení...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci.

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Intelligent Heating Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Sada spojovacích prvků (obj. č. 19805761) Sada pro připevnění ke koncovkám studeného

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

Trubkové pohony LT50 NHK / LT60 NHK Návod k montáži a obsluze

Trubkové pohony LT50 NHK / LT60 NHK Návod k montáži a obsluze Přípravné práce na hřídeli Montáž pohonu (Nastavovací pomůcka) Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více