TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC"

Transkript

1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC Vypracovala: Jitka Chocholoušková 1

2 Obsah: 1. Uživatelské prostředí Tvorba objektů Tvorba úsečky Tvorba kružnice a oblouku Tvorba kružnice Tvorba oblouku Tvorba bodu Tvorba zaoblení a sražení Tvorba pravoúhelníku Úpravy a editace Zkracování a prodlužování Přerušení Transformace Delta Přesunutí Kopie Kopie se spojením koncových bodů entit Panel nástrojů Detail Kótování Lineární kóty Kótování rádiusu Kótování průměru Kótování úhlu Kótování sražení Vložení Vložení textu Vložení odkazu Vložení šipky Vložení vynášecí čáry Šrafování Změna již existující pozice nebo atributů Tisk výkresu Cvičení

3 Pomocí tohoto studijního materiálu je možno získat základní zručnost v ovládání CADKEY. Je určena pro studenty, kteří se seznamují se základy počítačové podpory technického kreslení. Cílem není ze čtenářů vychovat profesionály, cílem je seznámit studenty se základními postupy při využívání CAD systému. Předpoklad pro správné využití této příručky jsou základní znalosti zásad technického kreslení, které je důležitou součástí odborného vzdělání. Jako výukový předmět vzniklo technické kreslení na základě požadavků z výrobní sféry. Správný technický výkres je jednoznačným komunikačním prostředkem mezi konstruktérem a dělníkem, mezinárodním dorozumívacím prostředkem techniků. Musí být přehledný, čitelný, srozumitelný a úhledný. Výkresy se kreslí podle přesných pravidel, která stanoví příslušné technické normy. Jednotný způsob technického kreslení má v mezinárodním měřítku velký ekonomický význam. Technická dokumentace je nezbytnou součástí přípravy výroby všech technických oborů. U všech oborů technického vzdělávání má technické kreslení spolu s technickou dokumentací důležitou úlohu, mimo jiné plní i funkci průpravného předmětu pro další studium odborných předmětů (strojnictví, technologie, strojírenská technologie, stroje a zařízení) včetně praktického vyučování. 3

4 1.Uživatelské prostředí Po spuštění CADKEY se na monitoru zobrazí úvodní pracovní plocha PANEL NÁZVU PANEL MENU PANEL NÁSTROJŮ APLIKAČNÍ MENU KONVERZAČNÍ PANEL PANEL NASTAVENÍ GRAFICKÁ PLOCHA STAVOVÝ ŘÁDEK POLE POSLOUPNOSTI VOLEB Panel názvu Je umístěn na horním okraji obrazovky. V levé části zobrazuje jméno souboru, se kterým se právě pracuje. V pravém horním rohu jsou tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a ukončení. Panel MENU Roletová menu, která obsahují funkce společné pro všechny aplikace. Panel nástrojů Tvoří ho ikony, které se používají pro rychlý přístup k nejvíce používaným příkazům. Tento panel lze uživatelsky definovat. 4

5 Konverzační panel Je umístěn pod panelem nástrojů a tvoří ho čtyři části. 1. Tlačítkové volby 2. Tlačítka činnosti 3. Dialogový řádek 4. Pole vstupních dat TLAČÍTKOVÉ VOBY DIALOGOVÝ ŘÁDEK TLAČÍTKA ČINNOSTÍ POLE VSTUPNÍCH DAT Menu aplikací Je tvořeno základními aplikačními ikonami (Tvorba, Transformace, Úpravy, Výkres, Detail). Každá aplikační ikona má další ikony vřazeného menu: TVORBA TRANSFORMACE ÚPRAVY DETAIL 5

6 Panel nastavení Zobrazuje se vždy pod aplikačním menu. Pomocí tohoto panelu lze nastavit například tloušťku a grafické provedení čar. Stavový řádek Je umístěn ne levé straně spodní obrazovky. V levé části je název v daném okamžiku používané funkce MENU. V pravé části je obsažen popis funkce, na které je právě umístěn kurzor myši (vyjádřeno číselnou hodnotou v jednotlivých souřadnicích) POPIS FUNKCE SOUŘADNICE KURZORU MYŠI Řádek posloupností příkazů (historie) Je umístěn na pravé spodní straně obrazovky. Zobrazují se v něm ikony jednotlivých funkcí tak, jak byly používány. Opakování již použité funkce lze provést kliknutím kurzoru myši na ikonu příslušné funkce v ŘÁDEK POSLOUPNOSTI PŘÍKAZŮ 6

7 2. Tvorba objektů Pod základním tlačítkem Tvorba jsou další tlačítka jako vnořená menu zvolené základní funkce. Umožňují tvorbu, editaci a další činnosti s jednotlivými objekty. Jsou-li tlačítka podbarvena šedě a mají-li v pravém spodním rohu šipku, je v této volbě další vnořené menu. Při přesunutí kurzoru na jednotlivá tlačítka se zobrazí vždy název tlačítka (oznamuje funkci při jeho použití). Ve vnořeném menu jsou tlačítka podbarvena zeleně. Rozšířenější popis všech tlačítek v aplikačním menu, vnořeném menu a v panelu nástrojů se zobrazuje ve stavovém řádku. Poziční menu Toto menu se zobrazuje v konverzačním panelu vždy, když se v CADKEY tvoří objekt. KURZOR BOD Zadání počátečního nebo koncového bodu se provede kliknutím myši na grafickou plochu. V případě, že je zapnutý inteligentní kurzor se většinou počátek nebo konec objektu uchopí významného bodu již umístěného objektu na ploše. Počáteční nebo koncový bod konstruovaného objektu bude na zvoleném bodu, který musí být předem v grafické ploše umístěn. 7

8 KON BOD Počátek nebo konec objektu bude umístěn na konci nebo počátku již zkonstruovaného objektu. STŘED Počátek nebo konec objektu bude umístěn v přesném středu již zkonstruovaného objektu. PRŮSEČÍK Počátek nebo konec objektu bude umístěn v průsečíku dvou objektů. Je nutno kliknout postupně na oba objekty, jejichž průsečík hledáme. NA KŘIVCE Počátek nebo konec objektu bude umístěn v zadané vzdálenosti od určeného počátku na křivce nebo úsečce. KLÁVESNICE Počátek nebo konec objektu bude umístěn zadáním číselné hodnoty z klávesnice přesných souřadnic jednotlivých os v pravoúhlém souřadnicovém systémy XYZ. 8

9 Např. bod o souřadnicích : [0;0;0] [10;20;0] 9

10 3. Tvorba úsečky Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Vnořené menu zobrazuje možnost tvorby úsečky patnácti různými způsoby. Takto lze vytvořit tečny, komice, rovnoběžky. Tvorba úsečky koncovými body Zvolením této funkce se vytvoří úsečka dvěma koncovými body, které umístíme použitím pozičního menu (viz. kapitola 2.) 10

11 Tvorba řetězce úseček Použijeme-li volbu z pozičního menu (KURZOR) vytvoří se řetězec nekonečného počtu úseček. Tvorba se ukončí stisknutím klávesy ESC nebo pravým tlačítkem myši. Tvorba úsečky pod úhlem Na ploše již musí být umístěna úsečka, od které bude nová úsečka pod požadovaným úhlem vytvořena. Pro volbu počátku vytvářené úsečky se zvolí jedno z tlačítek pozičního menu. Již vytvořená úsečka, ke které bude vedena nová úsečka pod úhlem 30 11

12 Tvorba rovnoběžné úsečky Vytvoří úsečku, která je rovnoběžná s již vytvořenou úsečkou na ploše. Její počátek bude umístěn použitím volby z pozičního menu. 12

13 Tvorba rovnoběžné úsečky ve vzdálenosti Vytvoří úsečku, která je rovnoběžná s již vytvořenou úsečkou a tato bude ve vzdálenosti, která se stanoví zadáním hodnoty do zadávacího pole v konverzačním panelu. Tvorba horizontální úsečky Vytvoří v pozici určené z pozičního menu horizontální úsečku v délce přes celou šířku grafické plochy Tvorba vertikální úsečky Vytvoří v pozici určené z pozičního menu horizontální úsečku v délce přes celou výšku grafické plochy 13

14 Vertikální úsečka Horizontální úsečka Tvorba úsečky tečna/tečna Tato volba umožňuje vytvořit úsečku, která bude tečnou ke dvěma obloukům nebo kružnicím. Pro tečné připojení na kružnici je nutné zvolit kliknutím na správnou stranu kružnice. Tvorba úsečky tečna/bod Umožňuje vytvořit úsečku, která bude tečná k oblouku nebo kružnici a opačný konec úsečky bude umístěn v pozici určené z pozičního menu. Tvorba úsečky kolmé ke dvěma objektům Umožňuje vytvořit úsečku, která bude kolmá ke dvěma objektům. Např. přímka kružnice Tvorba úsečky kolmice/bod Umožňuje tvorbu úsečky, která je kolmá k prvnímu vybranému objektu a prochází bodem určeným z pozičního menu 14

15 4. Tvorba kružnice a oblouku 4.1. Tvorba kružnice Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Pomocí vnořeného menu lze vytvářet kružnice celkem osmi způsoby. Tvorba kružnice je podmíněna zadáním hodnot poloměru nebo průměru a určením středu kružnice. Tvorba kružnice pomocí poloměru a středu V zadávacím poli konverzačního panelu stanovíme poloměr kružnice a pomocí volby v pozičním menu se stanoví střed kružnice. 15

16 Tvorba kružnice pomocí průměru V zadávacím konverzačním panelu se zadá hodnota průměru. Pomocí volby v pozičním menu stanovíme střed kružnice (pomocí kurzoru, klávesnice, ) Tvorba oblouku Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Pomocí vnořeného menu lze vytvářet kružnice celkem deseti způsoby. Lze vytvářet oblouk samostatně, bez potřebné předešlé konstrukce jiných objektů, nebo k již vytvořeným objektům přidat potřebný oblouk. Ve většině případů je nutno zadat požadovaný poloměr (průměr) a úhly počátku a konce vytvářeného oblouku. Tvorba oblouku poloměr/ střed 16

17 17

18 5. Tvorba bodu Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Pomocí vnořeného menu lze vytvářet bod, nebo množinu bodů: - určením pozice - bod na oblouku - množina bodů na křivce Tvorba bodu určením pozice 18

19 6. Tvorba zaoblení a sražení Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Tato tvorba se používá ke sražení nebo zaoblení dvou entit, které se pod určitým úhlem protínají. Zaoblení s ořezáním 19

20 Zaoblení bez ořezání Lineární sražení - touto volbou dosáhneme lineárního sražení dvou entit protínajících se pod libovolným úhlem 20

21 21

22 7. Tvorba pravoúhelníku Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí vnořené menu Tvorba pravoúhelníku pomocí jednotlivých úseček 22

23 Tvorba pravoúhelníku z jedné uzavřené čáry 23

24 8. Úpravy a editace Entity vytvořené jednotlivými volbami v menu Tvorba je třeba velmi často upravovat a měnit. Pomocí voleb v menu Úpravy lze změnit nebo upravit již vytvořené entity podle potřeby. Pomocí jednotlivých voleb lze: - zkracovat nebo prodlužovat entity - rozdělit entity na dvě nebo více samostatných částí - modifikovat geometrii - editovat nebo upravovat křivky - atd. Podmínkou pro ořezání nebo prodloužení entit je, aby se entity, které upravujeme skutečně, nebo teoreticky křížiy Zkracování a prodlužování Zkracování Ořez/Pro První - ořeže nebo prodlouží entitu jinou entitou - kliknout na entitu, kterou chceme ořezat nebo prodloužit v místě, které má být zachováno - pak kliknout na entitu, ke které má být entita ořezána nebo prodloužena Pozor: neklikat sem! 24

25 Prodloužení 25

26 Ořez/ Pro Obě - ořeže nebo prodlouží obě entity vzájemně - kliknutím na dvě entity, které chceme vzájemně prodloužit nebo ořezat v místech, ketá mají být zachována Ořez/ Pro Dvojité - ořeže nebo prodlouží entitu na obou koncích - kliknout na entitu, kterou chceme ořezat nebo prodloužit v místě jejího zachování a následné kliknutí na entity (na každé straně jedna), ke kterým chceme ořezat nebo prodloužit Ořez Rozděl - ořeže entitu mezi dvěma jinými entitami 8.2. Přerušení Přerušit První - přeruší entitu jinou entitou - kliknutím na část entity, kterou chceme zachovat v původním atributu a následné kliknutí na entitu, kterou chceme rozdělit Přerušit Obě - obě entity se přeruší navzájem - kliknutím na dvě entity se tyto obě navzájem přeruší 26

27 Přerušení Dvojité - přeruší entitu mezi dvěma entitami - kliknutím na entitu mezi dvěma, kterými ji chceme přerušit a následné kliknutí na obě entity - tímto způsobem lze přerušit uzavřené entity (např. kružnice) 27

28 9. Transformace Transformace umožňuje tyto operace: posunutí o delta x, y,(z) posunutí ze staré do nové pozice rotace změna měřítka ve všech osách změna měřítka ve směru zrcadlení kolmé promítnutí promítnutí ve směru atd. 9.1.Delta Přesunutí - originál je vždy vymazán a přesunut do nové pozice - levým tlačítkem myši se vybere oblast 28

29 Nová poloha Původní poloha Kopie - originál zůstává a na nové pozici je umístěna kopie 29

30 Kopie se spojením koncových bodů entit - zhotovení 3D drátového modelu 30

31 Stará - Nová poloha posunutí ze staré do nové pozice Rotace posune kopíruje propojí kopie kopie vybraných entit s použitím základního bodu - posune, kopíruje nebo propojí vybraných entit o úhel Úplné měřítko - změna měřítka ve všech osách - posune, kopíruje nebo propojí kopie vybraných entit shodným měřítkem ve všech směrech Zrcadlení - 1. posune, 2. kopíruje nebo 3. propojí kopie vybraných entit přes rovinu zrcadlení 1. Posunutí 31

32 32

33 2. Kopírování - postup shodný s postupem výše 3.Propojení kopií 33

34 10. Panel nástrojů Lišta oken dolů a nahoru Nový - pro otevření nového výkresu Otevřít PRT soubor - pro otevření již existujícího výkresu Uložit PRT soubor Import PTN Ovládací panely Překreslit Regenerace obrazovky 34

35 Výřez Předchozí měřítko Auto Vymazat entity Vymazat entitu ENTER 35

36 Změna atributů - po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí dialogové okno Změna Atributů - lze měnit (opravit) u již vytvořených entit o typ čáry o tloušťka čáry o barvu čáry (vytištěnou tloušťku čáry) Změna - viz kapitola 14. Změna atributů Export PTN - viz kapitola 16. Import a Export Ověřit polohu Vzdálenost dvou pozic 36

37 Panel Nastavení - pomocí tohoto panelu lze nastavit atributy pracovního vzoru, např. barvu, tloušťku a druh entit - pomocí tohoto panelu lze v průběhu tvorby měnit jednotlivá nastavení Stavový řádek - je umístěn na levé straně spodní části obrazovky - v levé části zobrazuje název v daném okamžiku používané funkce nebo menu z Panelu menu - v pravé části je obsažen popis funkce, na které je právě umístěn kurzor myši - v této části se zobrazí poloha kurzoru vyjádřena číselnou hodnotou v jednotlivých souřadnicích Řádek posloupnosti příkazů historie - je umístěn na pravé straně spodní části obrazovky - zobrazují se v něm ikony jednotlivých funkcí tak, jak jsme je postupně používali - opakování již použité funkce lze provést kliknutím kurzoru myši na ikonu příslušné funkce - z tohoto řádku se dají ikony přetažením umístnit do panelu nástrojů 37

38 11. Detail určeno pro: o kótování o zápis textů a vytváření popisů o šrafování - kóty, texty, popisy, kótovací a vynášecí čáry, šrafy jdou kreslící entity se zvláštní strukturou, která nedovoluje tyto entity rozdělit na samostatné prvky Stisknutím tlačítka detail se v aplikačním menu zobrazí 14 tlačítek, u nichž jsou ve většině případů další vnořená menu. - Lineární kótování - Kótování rádiusu - Kótování průměru - Kótování úhlu - Kótování od jedné základny - Kótování stražení - Vkládání textu - Vkládání odkazů - Vkládání šipek - Šrafování - Editace kót a textů - Změna atributů kót a textů Nastavení atributů kótování a textů - toto dialogové okno má celkem čtyři záložky 1. TEXT - Poměr textu Umístění textu (červený) uchopovací bod umístnit vlevo dole - Text kót zaškrtnout políčko Centrování - Umístění kót uchopovací červený bod umístnit vprostřed dole 38

39 2. KÓTOVÁNÍ Jednotky kót milimetry Zobrazení desetinné číslo Počet desetinných míst nastavit bez desetinných míst Oddělovač desetinných míst tečka Zatrhnout políčka: Text podle kótovací čáry Nuly vzadu ostatní políčka nezatrhávat 39

40 3. VYNÁŠECÍ A KÓTOVACÍ ČÁRY - Typ vynášecích čar - Obě - Vzdálenost vynášecích čar Typ vynášecích šipek nevyplněná šipka - Přesah vynášecích čar Typ kótovacích čar Obě spojitě - Zatrhnout políčka o Poměr výšky textu o Krátké kótovací čáry u Radiusu/Průměru 40

41 4. TOLERANCE - ponechat přednastavené Po nastavení potřebných atributů pro zadávání textů a kotování je nutno uložit. 41

42 Pokaždé po otevření CADKEY je nutno stisknout tlačítko nastavení atributů a stisknout Načíst. Zobrazí se hlášení, že soubor byl úspěšně načten a pak stisknout OK 42

43 12. Kótování Lineární kóty Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí nabídka pro široký výběr druhů lineárních kót. Horizontální kóta - vytvoří vodorovnou lineární kótu Vertikální kóta - vytvoří svislou lineární kótu Rovnoběžná kóta - vytvoří lineární kótu rovnoběžnou se spojnicí uchopovacích bodů vynášecích čar Horizontální řetězová kóta - vytvoří vodorovnou řetězovou kótu Vertikální řetězová kóta - vytvoří svislou řetězovou lineární kótu Rovnoběžná řetězová kóta - vytvoří lineární kótu rovnoběžnou se spojnicí uchopovacích bodů vynášecích čar Horizontální souřadnicová kóta - vytvoří vodorovnou souřadnicovou lineární kótu Vertikální souřadnicová kóta - vytvoří svislou souřadnicovou lineární kótu Rovnoběžná souřadnicová kóta - vytvoří rovnoběžnou souřadnicovou lineární kótu Horizontální kóta od základny - vytvoří vodorovnou lineární kótu od jedné základny Vertikální kóta od základny - vytvoří svislou lineární kótu od jedné základny Rovnoběžná kóta od základny 43

44 12.2. Kótování rádiusu Standardní kóta rádiusu - vytvoří kótu rádiusu, ve které je možno umístit hodnotu kóty dovnitř rádiusu nebo na vnější stranu Kóta rádiusu střed hrana - vytvoří lineární kótu mezi středem rádiusu a hranou, kterou je možno umístit vertikálně, horizontálně nebo rovnoběžně Lomená kóta - při tvorbě tohoto druhu kóty vyzve systém po výběru oblouku k určení středu oblouku a dále určit 1. a 2. Bod lomu kóty Ke dvěma bodům - vytvoří kótu rádiusu ke dvěma bodům zadaným pomocí Pozičního menu Kótování průměru Standardní kóta - vytvoří standardní kótu kružnice - umístnit kóty je možné dovnitř nebo vně kružnice Kóta ke hraně - vytvoří lineární kótu průměru ke hraně kružnice Kóta ke dvěma bodům - vytvoří lineární kótu ke dvěma bodům 44

45 Kótování úhlu Úhel definovaný dvěma úsečkami - po výběru ramen úhlu je třeba zadat kótujeme li vnitřní nebo vnější úhel Úhel definovaný třemi body - výběr bodů se provede pomocí Pozičního menu dále je třeba zadat kótujeme li vnitřní nebo vnější úhel Kótování sražení Písmeno a délka hrany sražení - podle nastavení atributů detailu provede systém umístění textu kóty Délka hrany sražení a úhel - systém provede umístění textu podle nastavení atributu detailu 45

46 13. Vložení Vložení textu Vložení textu pomocí textového editoru - Kliknutím na toto tlačítko se otevře dialogové okno Textový editor, pomocí kterého lze vytvořit požadovaný text - požadovaný text pomocí klávesnice napíšeme - pomocí tlačítka Font máme možnost měnit font textu - tlačítkem Vymazat zrušíme zobrazený text - tlačítko Storno uzavře dialogové okno Tlačítkem OK se vrátíme zpět do grafické plochy - u kurzoru myši je zobrazen rámeček, který určuje velikost vkládaného textu a jeho umístění - kliknutím levého tlačítka myši umístíme text na požadované místo - opětovným kliknutím n jiném místě vložíme stejný text - to lze opakovat až do stisknutí klávesy esc Vložení textu ze souboru uloženém na disku - lze upravovat - použitím této volby se otevře dialogové okno Otevřít textový soubor na disku - zde je možnost vybrat adresář a soubor, který chceme použít k otevření a umístění textu na grafickou plochu - po označení vybraného souboru otevřeme - na grafické ploše se zobrazí kurzor s rámečkem textu - kliknutím umístíme vybraný text na požadované místo (opakovaně až do esc ) 46

47 Vložení textu ze souboru uloženém na disku - nelze upravovat Uložení vybraného souboru na disk - po použití této volby vyzve systém k výběru textového řetězce - po vykonání tohoto úkonu se otevře dialogové okno Uložit textový soubor - vybrat adresář a název souboru - po stisknutí tlačítka uložit se vybraný textový řetězec uloží do souboru pod zvoleným názvem 47

48 Vložení odkazu - stisknutím tohoto tlačítka je umožněno vložit odkaz k zobrazenému obrazu - systém vyzve k zadání počtu odkazových značek v zadávacím poli - otevře se dialogové okno Textový editor - do něj se zapíše požadovaný text odkazu - pak OK - pomocí kurzoru myši umístíme odkazovaný text - systém vyzve k určení směru odkazových šipek 48

49 Vložení šipky - pomocí tohoto tlačítka lze zadávat do grafické plochy šipky - po stisknutí tlačítka vyzve systém v konverzačním panelu k výběru volby k zadání šipky Kon body - tato volba umožní zadávat konec a začátek šipky koncovými body s použitím pozičního menu 49

50 Řetězec - touto volbou vytvoříme řetězec šipek - tvorbu řetězce lze ukončit stisknutím esc Rovnoběž - tato volba umožní tvorbu šipky, která bude rovnoběžná s referenční přímkou - umístění šipky se provede pomocí pozičního menu Vložení vynášecí čáry - použitím tohoto tlačítka umožní systém vkládání vynášecích čar do grafické plochy Kon Body - umožňuje zadávat konec a začátek vynášecí čáry koncovými body s použitím pozičního menu Řetězec - umožňuje vytvořit řetězec vynášecích čar Rovnoběž - možnost tvorby vynášecích čar, které budou rovnoběžné s referenční přímkou Kolmo - vytvoření vynášecí čáry, která bude kolmá na referenční přímku 50

51 14. Šrafování - tato volba umožňuje vytvoření šrafování v geometrii znázorněné na grafické ploše Tvorba šrafování - po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno pro zadávání parametrů a výběr druhu šrafování - v tomto dialogovém okně lze vybrat typ šraf - v zadávacích polích lze zvolit úhle sklonu šrafování a vzdálenost mezi jednotlivými šrafami - zatržením políčka Rychlý výběr umožníme vytvořit šrafování v uzavřeném prostoru - konce všech entit se musí dotýkat v dané rovině 51

52 Není-li zatrženo tlačítko Rychlý výběr je nutno provést výběr prostoru pro šrafování podle volby zobrazené v konverzačním panelu - po ukončení všech výběrů a voleb v tomto dialogovém okně stiskneme tlačítko OK - pak kliknout levým tlačítkem myši do uzavřeného prostoru, ve kterém se zobrazí požadované šrafování Přidá hranici ke šrafování - použitím tohoto tlačítka lze přidat do již vyšrafované plochy další hranice, které upraví šrafování Odebere hranici ke šrafování - Při použití tohoto šrafování lze odebrat hranici, která určovala ohraničení již stávajícího šrafování 52

53 15. Změna již existující pozice nebo atributů Editace atributů - použitím tohoto tlačítka lze měnit pozici nebo atributy u již existujících popisků, vložených textů a textů kót - po stisknutí tlačítka se v konverzačním panelu zobrazí nabídka pro výběr atributů pro požadovanou změnu Textové atributy - použitím této funkce se otevře dialogové okno Změna, ve kterém zatržení příslušného políčka se aktivuje požadovaná funkce Poměr textu - určuje poměr šířky ku výšce textového znaku (nejlépe 0.8) Mezi řádky - poměr výšky mezery mezi řádky k výšce textového znaku Font - po aktivaci se uvolní roletové menu pro nabídku druhů fontů textu Výška textu - lze měnit výšku znaků textu Úhel sklonu - lze měnit úhel sklonu znaků textu Úhel textu - lze nastavit natočení textu v dané rovině (nejčastěji 90 nebo pro vložení popisu ve vertikálním směru) Vyplněný font - aktivuje se políčko pro zapnutí vyplněného fontu Podtržení - pro podtržení znaků ve vloženém textu Zrcadlení textu - pro zrcadlení vloženého textu 53

54 Textová pozice - použitím této funkce lze měnit pozici textu popisu nebo pozici textu kóty - vybereme text pro změnu - u kurzoru se zobrazí čtyřúhelník, který zobrazuje uchopený text - myší umístníme text do nové pozice - zrušení této funkce: esc Úprava textu - po použití této funkce se na ploše zobrazí dialogové okno Editor textu - v tomto okně lze provést editaci zobrazeného textu - po stisknutí OK se editovaný text zobrazí již opravený na stejném místě jako původní text 54

55 Hodnota kóty - po použití této funkce je třeba vybrat kótu - po provedení výběru kóty pro změnu se zobrazí zadávací pole - v zadávacím poli je modře podbarvená stávající hodnota kóty - přepsáním nebo umazáním části čísel změníme číselnou hodnotu - po stisknutí klávesy enter se hodnota kóty změní Repase kóty Desetiny - změní u vybrané kóty počet desetinných míst 55

56 Zlomek - změní desítkové hodnoty na hodnoty vyjádřené zlomkem Vynášecí čáry - po použití této funkce se v konverzačním menu zobrazí nabídka: Šipky - po použití se v konverzačním poli zobrazí nabídka: Směr - změní směr zobrazení šipek u vybrané kóty 56

57 Styl v konverzačním panelu se zobrazí další nabídka Šipka normální prázdná šipka Vyplněná šipka šipka, která je celá vykreslená Přeškrtnutí místo šipek hraničící úsečka Tečka místo šipek se na konci kótovací čáry zobrazí tečka Tolerance - použitím této funkce se otevře dialogové okno Změna tolerance Lineární kóty Typ tolerance - zatržením se aktivuje roletové menu pro výběr typu tolerance Horní tolerance - zatržením se otevře zadávací pole pro vložení hodnoty horní tolerance Spodní tolerance - zatržením se otevře zadávací pole pro vložení hodnoty spodní tolerance Úhlové kóty Typ tolerance - zatržením se aktivuje roletové menu pro výběr typu tolerance Horní tolerance - zatržením se otevře zadávací pole pro vložení hodnoty horní tolerance Spodní tolerance 57

58 - zatržením se otevře zadávací pole pro vložení hodnoty spodní tolerance Měřítko kót - po použití se v konverzačním panelu otevře zadávací pole do kterého vložíme novou hodnotu měřítka kóty - - nová hodnota vždy přepočítá podle zadaného měřítka skutečnou hodnotu kóty - výběr kót, pro změnu měřítka se provede podle nabídky v konverzačním panelu 58

59 16. Tisk výkresu Import rámečku a razítka z adresáře - po stisknutí tlačítka Soubor se zobrazí rolovací menu - vybereme Import a pak CADKEY PTN Soubor Import CADKEY PTN - na pracovní ploše se zobrazí okno Načítání vzoru (pattern) - v seznamu pattern souborů vybereme soubor obsahující rámeček zvoleného formátu a razítko (obě entity lze vložit samostatně) - zaškrtneme políčko rychlý import - Měřítko nastavíme : Úhel nastavíme: 0 - Zaškrtnout políčko Animace umístění o poté klikneme na tlačítko otevřít 59

60 - pomocí volby Detail vyplnit popisové pole (razítko) 60

61 Tisk výkresu Soubor tisk vybrat tiskárnu - v případě potřeby upravit Vlastnosti - bílý obdélník kurzorem myši nasadit na výkres - pak ENTER 61

62 Cvičení Úloha č. 1 Zkonstruujte: 10 vertikálních rovnoběžných úseček, jejichž vzdálenost je 10mm. 10 horizontálních rovnoběžných úseček, jejichž vzdálenost je 15mm. Uložit jako: 001Vertikální a horizontální úsečky Úloha č. 2 Zkonstruujte: a) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;0;0] b) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [0;100;0] c) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;100;0] Uložit jako: 002 Úsečky pomocí klávesnice 62

63 Úloha č.3 Zkonstruujte: a) úsečku, úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;0;0] a úsečky: - která s původní svírá úhel 30 - která s původní svírá úhel 45 - která s původní svírá úhel 60 - která s původní svírá úhel která s původní svírá úhel 120 Uložit jako:003 Úsečky pod úhlem Úloha č. 4 Zkonstruujte: Zobrazí celou obrazovku a)horizontální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) b)vertikální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) c)změňte obě úsečky na žluté (při tisku se projeví jako tenké čáry) a čerchované d)kružnici o poloměru 50mm se středem v průsečíku vertikální a horizontální úsečky Uložit jako: 004 Kružnice pomocí poloměru 63

64 Úloha č. 5 Zkonstruujte: a)horizontální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) b)vertikální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) c)změňte obě úsečky na žluté (při tisku se projeví jako tenké čáry) a čerchované d)5 soustředných kružnic se středy v průsečíku vertikální a horizontální úsečky o průměrech :10 mm; 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm Uložit jako: 005 Kružnice pomocí průměru Úloha č. 6 Zkonstruujte: a)úsečky pomocí klávesnice o souřadnicích počáteční bod [0;0;0]; koncový bod [100;0;0] b)počáteční bod [100;0;0]; koncový bod [100;100;0] c)počáteční bod [100;100;0]; koncový bod [0;100;0] d)počáteční bod [0;100;0]; koncový bod [0;0;0] e)u vzniklého čtverce zaoblete rohy poloměr zaoblení je 30mm Uložit jako: 006 Zaoblení s ořezáním 64

65 Úloha č. 7 Zkonstruujte: a)úsečky pomocí klávesnice o souřadnicích b)počáteční bod [0;0;0]; koncový bod [100;0;0] c)počáteční bod [100;100;0]; koncový bod [0;100;0] d)úsečky pomocí inteligentního kurzoru (Tvorba úsečka kurzor) tak, že spojíte začátky a konce obou úseček e)ve vzniklém čtverci srazte hrany (20mm) Uložit jako: 007 Sražení hran Úloha č. 8 Zkonstruujte: Pravoúhelník - čtverec pomocí Šíř/ Výš o rozměru 100mm, levý spodní roh umístněte (pomocí klávesnice) do počátku soustavy souřadnic [0;0;0] Uložit jako: 008 Pravoúhelník 65

66 Úloha č. 9 Zkonstruujte: a) 10 vertikálních rovnoběžných úseček, jejichž vzdálenost je 10mm. b) 10 horizontálních rovnoběžných úseček, jejichž vzdálenost je 10mm c) Ořežte na čtverec na čtverec o straně 100mm, který tvoří centimetrovou síť Uložit jako: 009 Ořez Úloha č. 10 Zkonstruujte a)horizontální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) b)vertikální úsečku (umístnění pomocí Kurzoru) c)změňte obě úsečky na žluté (při tisku se projeví jako tenké čáry) a čerchované d)kružnici o poloměru 50mm se středem v průsečíku vertikální a horizontální úsečky e)ořežte osy přesahující kružnici f)rozděl kružnici na 4 čtvrtkružnice a vymaž čtvrtkružnice v 1. a 3. Kvadrantu Uložit jako: 010 Rozdělení kružnice 66

67 Úloha č. 11 Zkonstruujte: a) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;0;0] b) úsečku rovnoběžnou s původní ve vzdálenosti 100 mm c) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [0;50;0] d) 5 úseček rovnoběžných s úsečkou vytvořenou c) ve vzdálenosti 20 mm e) prodluž úsečky z bodu d) k úsečce z bodu b) Uložit jako: 011 Prodloužení Úloha č. 12 Zkonstruujte a) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [200;0;0] b) změňte úsečku na žlutou (při tisku se projeví jako tenká čára) a čerchovanou c) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;0;0] a koncový bod v bodě o souřadnicích [0;50;0] d) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [0;50;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [60;50;0] e) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [60;50;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [60;60;0] f) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [60;60;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;60;0] g) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [100;60;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [100;80;0] 67

68 h) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [100;80;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [110;80;0] i) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [110;80;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [110;60;0] j) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [110;60;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [180;60;0] k) úsečku, jejíž počáteční bod leží v počátku soustavy souřadnic [180;60;0]a koncový bod v bodě o souřadnicích [180;0;0] Uložit jako: 012 Polovina hřídele Úloha č. 13 Soubor otevřít: 012 Polovina hřídele Kopírujte s propojením kopií 68

69 Uložit jako: 013 Obrys hřídele Úloha č. 14 Soubor otevřít: 013 Obrys hřídele Okótujte hřídel Uložit jako: 014 Okótovaný hřídel 69

70 Úloha č. 15 Nakreslete výrobní výkres hřídele, okótujte, vložte rámeček a popisové pole (vyplňte) podle předlohy. Uložit jako: 015 Hřídel 1 70

71 Úloha č. 16 Nakreslete výrobní výkres hřídele, okótujte, vložte rámeček a popisové pole (vyplňte) podle předlohy. Uložit jako: 016 Hřídel 2 71

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ -SOLIDWORKS-

TECHNICKÉ KRESLENÍ -SOLIDWORKS- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 TECHNICKÉ KRESLENÍ -SOLIDWORKS- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah: 1. lekce Úvod do programu

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit uživatele efektivně navrhovat objekty v režimu

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 01 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ OBJEMOVÁ SOUČÁST; PŘÍKAZ SKICA A JEJÍ VAZBENÍ] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je sžití se s win prostředím

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN8DV_05_02_17

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

František Hudek. říjen 2012

František Hudek. říjen 2012 VY_32_INOVACE_FH06_Z Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek říjen 2012 9.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

Seznámení s možnostmi Autodesk Inventoru 2012

Seznámení s možnostmi Autodesk Inventoru 2012 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM

TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM Střední průmyslová škola Technikum Przemysłowe Karviná Žižkova 1818, 733 01 Karviná - Hranice SPŠ TP Karviná TECHNOLOGICKÉ PROGRAMOVÁNÍ v EdgeCAM POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Příručka je zpracovaná v EdgeCAM

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin Aktivity s GPS 3 Měření některých fyzikálních veličin Autor: L. Dvořák Cílem materiálu je pomoci vyučujícím s přípravou a následně i s provedením terénního cvičení s využitím GPS přijímačů se žáky II.

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót KÓTOVÁNÍ Kótování jednoznačné určení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Průvodní dokumentace IP-420

Průvodní dokumentace IP-420 Průvodní dokumentace IP-420 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 VŠEOBECNĚ... 2 1.2.1

Více

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit dostupnost a instalace MSSF Benefit bude dostupný ke stažení na stránkách www.kr-olomoucky.cz

Více

EFESSO. Uživatelský manuál

EFESSO. Uživatelský manuál Projekt: Tvorba sady aplikací pro zvýšení kvality a efektivity řízení organizací poskytujících služby včetně související metodiky byl realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF Evropský fond pro

Více

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou SAUT 3.1 program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou Úvod Program SAUT 3.1 je určen k zobrazení a vyhodnocení výsledků automatizovaného zkoušení ultrazvukem přístroji Microplus

Více

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby modelu rotační součásti a využití rotačního pole naskicovaných prvků. Jak bylo slíbeno v

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

plošný 3D NURBS modelář pracující pod Windows NURBS modely jsou při jakkoliv blízkém pohledu dokonale hladké

plošný 3D NURBS modelář pracující pod Windows NURBS modely jsou při jakkoliv blízkém pohledu dokonale hladké Úvod do počítačové grafiky Rhino - modelování v rovině Základní úlohy: bod, lomená čára, křivka, kružnice, Volné i přesné zadávání pomocí souřadnic Úvod do Rhina plošný 3D NURBS modelář pracující pod Windows

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: 3103. Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat?

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: 3103. Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat? 3..4 Trojúhelní Předpolady: 303 Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelní. o to je, víme. Ja ho definovat? Př. : Definuj trojúhelní jao průni polorovin. Trojúhelní je průni polorovin, a.

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

3.cvičení. k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR. 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ),

3.cvičení. k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR. 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ), 3.cvičení 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ), k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR Bodem A rovnoběžku: Ještě jednu kolmici. Tři úhly, které je možno rozdělit

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Import výkresu z AutoCADu do SolidWorks

Import výkresu z AutoCADu do SolidWorks Import výkresu z AutoCADu do SolidWorks Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy importujete 2D výkres vytvořený v AutoCADu do SolidWorksu upravíte jej a uložíte

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš Manuál k programu p r o g e C A D P r o f e s s i o n a l Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš K o n s t r u k č n í k a n c e l á ř Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o., Kbel 26, 294

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Ověření provedení autorizované konverze Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

První kroky v portálu

První kroky v portálu První kroky v portálu Přihlášení Přihlášení provedete na hlavní stránce portálu zadáním svého uživatelského jména a hesla. Je stejné jako do sítě UHK. Orientace v portálu Hlavní menu je v horní části portálu,

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady.

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Číslo projektu Z.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium rno s.r.o. utor Tematická oblast Mgr. Marie hadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Ročník

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Práce s programem Quantum GIS zpracování výsledků terénního cvičení zaměřeného na práci s přístrojem GPS Časová dotace: 6 hodin Cíl: Zpracovat výsledky terénního

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Formát fontu: tučný, kurziva, tučný a kurziva pouze pro TrueType fonty. Výška 0 Výška textu Použít Big font (Velké písmo)

Formát fontu: tučný, kurziva, tučný a kurziva pouze pro TrueType fonty. Výška 0 Výška textu Použít Big font (Velké písmo) 11 Koment e ve v kresu Komentáře ve výkrese přidávají informace, které nemohou být znázorněny graficky. Tyto informace mohou být do výkresu doplněny jako samostatné texty nebo texty v kótách, poznámky

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Pátek 14. října Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů.

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz Outlook manuál BeeOnline Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz Otev ení programu Microsoft Office Outlook 2007 Program Microsoft Office Outlook 2007 provedeme poklepáním na následující

Více

Igems R9 je dodáván s novým USB klíčem. Pro nový klíč již není vyžadována instalace softwarových ovladačů. R9 však stále podporuje staré typy klíčů.

Igems R9 je dodáván s novým USB klíčem. Pro nový klíč již není vyžadována instalace softwarových ovladačů. R9 však stále podporuje staré typy klíčů. Kapitola 1. Hlavní příkazy a příkazy CAD Vylepšená jazyková podpora Byla vylepšena jazyková podpora v Igems R9. USB klíč Igems R9 je dodáván s novým USB klíčem. Pro nový klíč již není vyžadována instalace

Více

Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači Program SUBSCH

Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači Program SUBSCH Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Prof. Ing. Jan Schenk, CSc. Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači Program SUBSCH

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Průvodce mapovými službami (MapInSpire)

Průvodce mapovými službami (MapInSpire) Průvodce mapovými službami (MapInSpire) URL: http://mapy.nature.cz Autor: MGE DATA, spol. s r. o. Webový prohlížeč: Internet Explorer 6.0 a výše, Mozilla Firefox 2.0 a výše Obsah A. Popis aplikace... 2

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

SOFTWARE. Josef Gregor

SOFTWARE. Josef Gregor SOFTWARE Josef Gregor ProgeCAD 2008 Professional je výkonný CAD software, který lze použít jako alternativu namísto poměrně nákladného AutoCADu. Oba zmíněné systémy jsou si velice podobné, takže přechod

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD. Verze: 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS KP 14+ PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE: ŽÁDOST O PODPORU STRATEGIE CLLD Verze: 1.0 červenec 2015 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Podání žádosti o

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více