ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč"

Transkript

1 ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava LVI. cena: 10 Kč

2

3 Slovo má starosta... Oddílná kanalizace a nová komunikace Počátkem roku jsem vás informoval o investičních akcích. Jedna z nich je již hotová a září novotou. Každý stavebník má hřejivý pocit, když se mu podaří dokončit rodinný domek, drobnou stavbu nebo jinou úpravu u svého obydlí. Radost společnou sdílíme u akcí, které organizačně i finančně zajišťuje obecní samospráva. I v době tzv. ekonomické krize se podařilo dílo, které obzvlášť rozradostnilo majitele nemovitostí v uličce směrem k farmě zemědělského družstva. Opravená oddílná kanalizace odvádí povrchové vody ze střech domů i spodní vody z prostranství zpět do toku říčky Rusavy. Splaškové vody z domácností jsou svedeny druhou kanalizační rourou do hlavního kanalizačního řadu se zaústěním do čistírny odpadních vod. Kanalizaci tak již nebudou zatěžovat balastní vody, které zapříčiňují naředění odpadních vod a tím i zatížení samotné čistírny. Dokončil se úsek cca 350 m z celkových více než 11 km kanalizace, která není oddílná. Nastartovala se tak postupná rekonstrukce kanalizační sítě. Je nezbytné opětně poděkovat za vstřícnost, ochotu a finanční spoluúčast všem majitelům nemovitostí, kterých se tato výstavba oddílné kanalizace dotýkala. Nové obrubníky, opěrná zídka, rekonstrukce veřejného osvětlení určovaly směr kvalitního díla. Položení živice a povrchové úpravy ornou půdou, z dnes již bývalého letiště v Holešově, nám ukázaly kus dobře vystavěné práce od firmy KKS, spol. s r. o., se sídlem ve Zlíně. Aby celá ulička byla jako vymalovaná, je nutné vyzvednout i finanční vklady majitelů rodinných domů, kteří se podíleli na úpravách vjezdů ke svým objektům. Zejména rodiny Petra a Kateřiny Vaculíkových na svých pozemcích a Vladimír a Lenka Češkovi na obecní komunikaci utopili či vložili své úspory. Ostatní majitelé rodinných domků za své peníze řešili nové napojení na oddílnou kanalizaci. Kompletní úprava snad veškerých sítí obnáší dílo převyšující částku více jak 10 milionů Kč. Bohumil Škarpich Zpravodaj obce Rusava 1

4 Činnost výborů zastupitelstva Dění v obci... Práce výborů zastupitelstva obce je obecně upravena v 117 a 118 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční výbor a kontrolní výbor jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádějí i bez pověření zastupitelstva obce (srov. 119 odst. 2 a 3 zákona o obcích, jež jsou vůči obecnému ustanovení 118 odst. 1 téhož zákona ve vztahu speciality). Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti ( 119 odst. 3 písm. a/ a b/). Totéž platí pro finanční výbor, který má přímo ze zákona (dle 119 odst. 2 písm. a/ zákona o obcích) oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní i další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Vyjdeme li z výše citovaného zákona, je zřejmé, že se jedná o kontrolu prováděnou v rámci obce, jejíž výsledky slouží pouze pro zastupitelstvo obce. Kontrolní ani finanční výbor tedy nemohou nijak nakládat s výsledky kontroly, ale předloží svá zjištění zastupitelstvu obce, které rozhodne o tom, zda budou přijata nějaká opatření. Naproti tomu oprávnění provádět kontrolní činnost je zcela nezávislé na pověření zastupitelstva. Praktický rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v kritériích kontrolní činnosti u kontrolního výboru jde především o zákonnost, u finančního výboru o hospodárnost nakládání s finančními prostředky rozpočtu obce. Výbory jsou tak oprávněny požadovat např. předložení potřebných dokladů (pokud se vztahují k předmětu kontroly) od orgánů či zaměstnanců obce. Kontrolní a finanční výbor nemá ze zákona uloženu povinnost se pravidelně scházet, proto se tyto výbory scházejí dle potřeby. Zastupitelstvu obce Rusava jsou předkládány přehledové zprávy a informace o činnosti jednotlivých výborů. Kontrolní výbor plní nelehký úkol kontroly místních poplatků a finanční jakousi roli dohledu při sestavování a úpravách rozpočtu obce. Dana Gajdošová s použitím zákona o obcích Portášské střelby Rusavské portášské desátnictvo se zúčastnilo v sobotu 23. května ostrých střeleb na střelnici na Bedlině. Na nádvoří zámku v Bystřici pod Hostýnem se sešlo portášské desátnictvo z Valašské Bystřice a z Rusavy a střeleb se zúčastnil i Hornoliptovský kurucký regiment ze slovenské dědiny Vavrišovo. 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Při slavnostním nástupu přečetl pan vrchní ze zámku poučení o střelbě a po rozchodu jsme všichni šmarovali na bedlinskou střelnici, kde byly povoleny dvě cvičné rány na terč vzdálený 50 m. Po poledni se začalo rochať na ostro. Byly to zas dvě rány na terč, které se už počítaly. Střelby vyhráli kuruci ze Slovenska. Na druhém místě se umístilo portášské desátnictvo z Valašské Bystřice, na třetím a zároveň i posledním místě se umístilo portášské desátnictvo z Rusavy. Z rusavských portášů róchali nejlepší Jura Stanovský první ranu měl za dvě a druhú ranu za pět, Včelinský první ranú trefil pět a druhá rana mu fúkla vedle. Kaprál Jura Potočků ze dvuch ran netrefil ani terč. Aj to sa može stať. Střílelo sa z flinty Jury Potočkového. Tyhle trefy se nám moc nepovedly. Řekl bych, že to bylo za haňba pluť. Až zas někde budeme rochat, tož sa musíme polepšiť. Abychom si neudělali haňbu. A kdo to byli KURUCI, o kterých je tu řeč? Toto pojmenování vzniklo z latinského slova crux = kříž, považujíc kuruce vlastně za jakési následovníky Dószova křižáckého vojska. Jádro kuruckých ozbrojenců tvořili bývalí hradní vojáci, které od roku 1670 v Uhrách hromadně propouštěli. Josef Hudec Včelínský Daňově diskriminovaná obec Mezi tisícovku obcí, které se zapojily 26. května do protestu proti nespravedlivému přerozdělování vybraných daní tím, že rozvěsily v obci cedule Daňově diskriminovaná obec, patří i obec Rusava. Podobné značky, ovšem přeškrtnuté, byly připraveny pro umístění na okrajích velkých měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, které parazitují na menších městech a obcích tím, že dostávají až šestkrát vyšší příspěvek na občana než v malých obcích. Členové Sdružení místních samospráv (SMS) tak upozorňují na nerovnováhu ve vyplácení daňových výnosů do obecních pokladen. Ministerstvo financí připravuje nový zákon o rozpočtovém určení daní, který vytvořila komise odborníků. Má platit od ledna 2010, ale pro jeho přijetí není politická vůle. Dana Gajdošová Svatojánské ohně Kdysi to byl po Vánocích druhý nejdůležitější moment spjatý se sluncem. Na Vánoce se začal natahovat den, od svátku sv. Jana se pro změnu začala prodlužovat noc. Před staletími v tom cítili magii a snažili se toho využít. Zpravodaj obce Rusava 3

6 Pověz nám, velký Bože, svatý Jene, jak dlouho živi budeme, za kolik pak let umřeme. V loňském roce jsme se sešli na akci místního portášského desátnictva Pálení Svatojánského ohňa na Klapinově, který v té době označil kaprál Jura Potočků (Jiří Uruba) za nultý ročník. Tož vyzkúšáme, jaký bude zájem, a potem sa uvidí, jestli je možné vypyplať z teho aj nejakú tu tradicu. A tak sa aj stalo. Na Klapinově bylo všecko připravené na 17. hodinu pro první ročník Svatojánského ohňa, jen kaprál Juráš sa vypařil jak para nad hrncem, a čekání na jeho osobu nebralo konca. Nadšení účastníků po jedné a posléze po dvou hodinách čekání střídaly výkřiky Máme žízeň! Tož to zapalte! Nikdo z přítomných ale nenašel odvahu škrtnúť sirkú za kaprála Juráša, neboť nikdo nevěděl, zda nedorazí aj s ostrýma v pušce. Prognóza pro kaprála zněla: Tož co sa tak dlúho sprchuje, či co? Ech! Valach sa nekúpe, ale lúpe! Tož to bude trvať dlúho. Hodný čas čekání nám vyplnila skupina s banjem, basou a kytarou, která udržela účastníky akce na místě svými zmáknutými kousky Jó třešně zrály, Holubí dům atd. Kaprál Juráš dorazil na místo, a akce nabrala obrátky. Portášské salvy daly povel k pořádnému vzplanutí ohňa, a kdo si nehlídal figuru, tož si mohl pošmakovať na špekáčkoch, frgáloch a pivečku, které bohužel brzo došlo. Na akci se zastavovali i náhodní kolemjdoucí, kteří procházeli nejfrekventovanější turistickou trasou na Svatý Hostýn Tesák, takže o návštěvníky opět nebyla nouze. Vzhledem k počasí, které ten den panovalo (dopoledne pršelo a bylo zamračeno až do podvečera), se rusavskému portášskému desátnictvu akce přece jen vydařila a tradice tím byla zpečetěna. Dana Gajdošová Dětský den Dne se měl konat MDD, ale počasí nám nepřálo, takže jsme se s členkami AK dohodly jej přesunout o týden. To se nám vyplatilo, protože počasí ten den bylo nádherné. Od začátku května probíhaly přípravy, počínaje nákupem hraček a sladkostí, obcházením sponzorů, bez kterých by to už ani nešlo, a konče rozdělením úkolů mezi členy AK. Snažíme se každým rokem dětem připravit zajímavý program a snad se nám to i letos podařilo. 4 Zpravodaj obce Rusava

7 Díky sponzorství jsme mohly zakoupit skákací trampolínu, ze které měly děti obrovskou radost (nejen děti, ale i dospěláci si přišli zablbnout). Stěžejním bodem dětského dne byl pohádkový les, který byl letos mimořádně povedený. Jako každý rok se dětem pohádkové bytosti moc líbily, ale největší ohlas měl vodník, který kraloval u rybníka! Za splnění všech úkolů v pohádkovém lese dostaly děti tašku s odměnami a sladký zákusek. Potom následovaly soutěže, jízda na koních a hlavně tombola, na kterou se děti vždy moc těší. První cenou byla opět koloběžka a jelikož se nám tato cena osvědčila, mohou se děti těšit na tuto cenu i příští rok. Odpoledne věnované dětem uteklo jako voda a na nás zbyl už jen úklid a radost z povedené akce. A co pro vás, děti, máme ještě letos nachystáno? No přeci DRAKIÁDU! Takže poproste rodiče o výrobu nebo zakoupení draka a budeme se na vás těšit na podzim na kopci za našim! Pavla Ševčáková, Aktivní klub Rusava Vzpomínka na strýčka Melouna (* ) Je pro mě opravdu velmi těžké vylovit ze své paměti zážitky, které mně za víc než třicet let spolupráce s panem Vladimírem Melounem utkvěly. Ne že by mi paměť nesloužila, ale těch setkání, besed a muzicírování bylo nepočítaně. Strýček Meloun, jak jsme mu my starší mohli říkat, byl pro nás symbolem hudebního profesionála a zároveň osobností, ze které lidskost a člověčenství přímo čišely. Měl jsem to štěstí za doby svých studií v Brně občas u Melounů přespat. Dlouho do noci jsme probírali život obyvatel rusavské dědiny, která manželům Melounovým tak přirostla k srdci. Rusava byla pro strýčka Melouna doslova druhým domovem a překrásné scenerie rusavské přírody pak inspirací pro jeho životní konání. Se svou manželkou Růženkou často a velmi rádi na svou chatu na Rusavu jezdívali. Právě zde se konala mnohá setkání nejen s přáteli jejich rodiny, ale i s mnoha Rusavjany. Melounovi nikdy nedělali rozdíly mezi prostými lidmi a vzdělanými intelektuály. Všichni měli pro ně stejnou cenu. Strýček Meloun od počátku činnosti Valašského krúžku Rusavjan pomáhal, jak mohl, a téměř patnáct let byl primášem cimbálové muziky, která k nám zajížděla z Brna nejen na Kácání mája a Valašský bál, ale i na další akce v obci. Mimo to za námi s muzikou cestoval i na vystoupení po celé republice a v zahraničí. Jako primáš byl svým až pedantským přístupem ve zkouškách zárukou, že společná vystoupení se zpěváky a tanečníky dopadnou úspěšně. Když zdraví pana Melouna začalo více zlobit a hraní už pro něj bylo oříškem, pomáhal nám dál s notovými zápisy pro cimbálovou muziku Rusava. Je pravdou, že strýček Meloun nám pomohl vždy, když to bylo jen trochu zapotřebí. Velmi často vzpomínáme, jaké to bylo, když cérečka a ogaři z Brna na Rusavu jezdívali Bohužel zákony tohoto světa jsou neúprosné a mně nezbývá než psát svou skromnou vzpomínku na velkého člověka v minulém čase. Odešel bezesporu člověk vzácného Zpravodaj obce Rusava 5

8 charakteru, který vždy nepoměrně více rozdával, než byl ochoten si vzít. Uměl rozdávat prostřednictvím svých milovaných houslí radost a dobrou náladu i tam, kde jí bylo poskromnu. Odešel skvělý muzikant, kamarád a přítel mnoha Rusavjanů. Byl jsem velmi potěšen, že při posledním rozloučení s panem Vladimírem Melounem v Brně stálo čestnou stráž sedmero céreček a ogarů z Rusavjanu v rusavských krojích. O to víc mne zamrzela nízká účast obyvatel Rusavy a neúčast jediného folkloristy z Brna, který by se oblékl do lidového roucha, tedy kroje, a vzdal tak poslední hold svému věhlasnému učiteli. Děkuji Vám, strýčku Meloune, za všechny souboráky z Rusavjanu i Rusavjany a jsme hrdi, že jsme Vás na naší společné pozemské pouti mohli potkávat. Vždy to byla setkání, na která se nezapomíná. Ing. Mirek Hovořák za všechny členy Valašského krúžku Rusavjan 60 let kopané na Rusavě Druhý červencový víkend jsme chtěli s našimi fanoušky, a i s příznivci rusavské kopané ze širokého okolí, oslavit kulaté narozeniny fotbalu v naší obci. I když se už blíží do důchodového věku, chtěli jsme ukázat, že je stále při síle. Připraveny byly pro diváky tři fotbalové zápasy, pro děti stál na umělé trávě skákací hrad a trampolína. Nejen pro pamětníky byly připraveny k nahlédnutí kroniky i fotografie od počátku vzniku SK až po současnost. Letos se nám povedlo zajistit velmi bohatou tombolu (počet cen přesáhl hodně přes 50 darů od sponzorů). Ještě jednou chce SK touto cestou všem sponzorům poděkovat za přízeň. Nejčastěji se speaker Honza Uruba potkával s Martinou Pekníkovou, první cenu horské kolo věnované SK RUSAVA si nakonec odvezla Hanka Zbranková. Všichni jsme byli rádi, že to zůstalo doma a právě u naší nejhlučnější fanynky. Doufáme, Hanko, že teď nás budeš jezdit povzbuzovat i na hřiště soupeřů (do Štítné nad Vláří nebo Slavičína si teda pěkně mákneš!). O občerstvení bylo bohatě postaráno, zvláště bychom chtěli poděkovat a pochválit rusavské myslivce, kteří nám připravili vynikající daňčí guláš. Na večer byla naplánována zábava na koupališti, ale počasí nakonec bylo proti. Pouze první zápas našich dorostenců proti týmu FC Kosovci (mančaft složený z členů hudební skupiny a jejich hostů) zůstali hráči i diváci v suchu, zbytek programu pršelo a pršelo, což se samozřejmě muselo negativně projevit na počtu diváků. Těšili jsme se, že si v podvečer několik generací rusavských fotbalistů sedne a zavzpomíná, jak to tenkrát dobře hráli a jak bychom to měli hrát teď, bohužel... někdy příště. 6 Zpravodaj obce Rusava

9 I na těžkém terénu se po fotbalové stránce hrály kvalitní zápasy. Dorostenci si vyzkoušeli, jak se hraje proti hráčům mužské kategorie, osahali si důraz a rychlejší pojetí hry, uhráli nakonec remízu 2:2 a diváci se dočkali i pokutových kopů. Po nich přišel na řadu duel starých pánů Rusavy a Holešova. I když nás velmi kvalitní soupeř celý zápas tlačil jak zelí do bečky, skončil špíl díky naší velmi dobré obraně, oběma našim brankářům a ofenzívní dvojici Gomola Lošťák opět výsledkem 2:2. Naši internacionálové ukázali, jak vytěžit z minima maximum, co to znamená být efektivní. Také v posledním klání A týmů Rusavy a Bystřice p. H. domácí borci ostudu rozhodně neudělali. Proti týmu hrajícímu o dvě třídy výš jsme vedli ještě dvacet minut před koncem 3:1, fyzicky zdatnější mladý celek hostí však v závěru třemi góly otočil skóre. Místo večerní zábavy jsme se přesunuli do hostince Na rozcestí (na baru jsme napočítali čtyři generace rusavských fotbalistů), DJ Sokol (Vladan Daněk) a jeho diskotéka neměli chybu, ale to už s fotbalem mnoho společného nemělo... (překvapil snad jen fakt, jak jsou na parketu někteří hráči, do kterých by to na hřišti nikdo neřekl, hbití a pružní!?). Zájezd do rodné Skalice Daniela Slobody Daniel Krajcar Inspirací pro zájezd do slovenského města Skalica bylo 200. výročí narození významné a pozoruhodné osobnosti Daniela Slobody, evangelického faráře, botanika (botanický klíč Rostlinství vydán v roce 1852), matematika a meteorologa (věnoval se zápisům o počasí, rostlinách a broucích během roku fenologii) působícího přes padesát let na Rusavě, který se aktivně účastnil veškerého dění kolem sebe v druhé polovině 19. století. Daniel Sloboda se narodil , v rodině chudého skalického obuvníka Michala Slobody a Zuzany Slobodové (roz. Pokorné). Vyrůstal v evangelicky silně cítící rodině spolu se třemi bratry a sestrou. Nižší třídy studoval v rodném městě Skalici, gymnázium v Modré a v Bratislavě evangelické lyceum. V roce 1833 byl vysvěcen na kazatele evangelické církve a do roku 1837 působil na Myjavě, odkud 14. dubna téhož roku, odešel na Rusavu, kde působil až do své smrti ( ). K jeho zásluhám, mimo pastorační a vědecké činnosti, v nelehkých podmínkách té doby, patří výstavba evangelické školy (1863), přestavba fary v roce 1864 a díky velké podpoře ze zahraničí i výstavba evangelického kostela v letech , která byla završena vysvěcením v roce Díky pečlivě vedeným deníkům D. Slobody se záznamy jeho života, různých setkání se spoustou zajímavých lidí (vedl s nimi obsáhlou korespondenci) mohly vzniknout publikace PhDr. Z. Fišera Dokumenty I. Deníky, Dokumenty II. Korespondence s přáteli 1, Dokumenty VII. O Rusavě a Valaších pod Hostýnem. Zájemcům o hlubší poznání jeho života jsou tyto publikace k dispozici v obecní knihovně nebo je možné je zakoupit na Obecním úřadě Rusava. Ale vrátím se k našemu zájezdu, který se uskutečnil v sobotu 25. července s odjezdem z Rusavy v 8 hodin. Běžnou, všední sobotu jsme si zpříjemnili pobytem v nádherném starobylém městě Skalici na Slovensku (v roce 1372 povýšeném na svobodné královské město ), asi jeden km od hranic s Českou republikou. V centru města nás již Zpravodaj obce Rusava 7

10 očekával Ing. Ĺudovít Barat, zástupce primátora, který s jemu přirozenou ochotou vyšel vstříc sobotnímu uvítání celého zájezdu z Rusavy. První návštěva směřovala do zahrad při kostele a klášteře františkánů, kde jsme měli předem dohodnutý nákup sladké speciality Skaliského trdelníka (moučníku, který se vyrábí tradičním způsobem namotáním kynutého jemného těsta na trdlo, upečeného nad sálavým teplem otevřeného ohně, posypaného sekanými ořechy a cukrem). Následovala prohlídka černé kuchyně, kde probíhá výroba trdelníku. Poté jsme si prohlédli výstavní část chodby rajského nádvoří, kde nám průvodkyně popsala události kolem vzniku a dokončení výstavby hradeb královského města z roku 1435, které dosahují původní výšky 8 m (pod hradbami byly vytvořeny prostory pro koncerty a společenské události). Naše další kroky směřovaly královskou cestou směrem k dominantě náměstí (náměstí netradičního trojúhelníkového tvaru) farskému kostelu sv. Michala z roku 1372, kde jsme měli možnost vystoupat na věž a užít si pohledu na jednotlivé památky náměstí z ptačí perspektivy, např. karner sv. Anny (kostnice, která je přímo u kostela sv. Michala), jezuitské kolegium dnes gymnázium, Dům kultury projektovaný Dušanem Jurkovičem, budovu radnice z 18. století a díky slunečnému a jasnému počasí i pohledu na táhnoucí se pohoří Chřibů a Hostýnských vrchů. Slunečný den jsme využili k návštěvě a prohlídce památek rotundy sv. Juraja, Kalvárie (několik malých kapliček z roku 1823 s jednotlivými výjevy křížové cesty), evangelický kostel z roku 1796, jezuitský kostel sv. Františka z roku 1693 s oltářním obrazem, který je největší na Slovensku (kostel je již odsvěcen a bude po nezbytných opravách využíván na kulturní účely). Po této plejádě památek následoval rozchod, a kdo chtěl, mohl navštívit další památky, např. zachovalý vodní mlýn bratrů Pilárikových nebo si odpočinout na předzahrádkách místních restaurací, kde jsme mohli ochutnat např. slovenské halušky. Po 15. hodině jsme se všichni sešli na náměstí, odkud jsme zamířili k autobusu. Byl to pěkný sobotní den strávený na Slovensku. Dana Gajdošová Myslivecké odpoledne pro děti a mládež Dne uspořádalo MS Rusava v prostorách koupaliště Myslivecké odpoledne pro děti a mládež. Tato akce začala ve 14 hodin. Sluníčko krásně svítilo, tak bylo koupaliště plné dětí, pro které jsme připravili spoustu soutěží a za pomoci rodičů, prarodičů a našich členů to zvládli i ti úplně nejmenší. Každá disciplína byla ohodnocena žetony a ty si děti vyměnily za sladkosti. Naši členové, kteří se věnují sokolnictví, předvedli ukázku práce s dravými ptáky. 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Po 17. hodině jsme toto odpoledne ukončili, protože veškeré pozornosti, které jsme pro děti nakoupili, byly mezi ně rozdány, a určitě se nenašel nikdo ze soutěžících, kdo by si z tohoto odpoledne něco neodnesl. Myslím si, že se dětem Myslivecké odpoledne líbilo a že se budou těšit, až se za rok zase sejdeme. Měl bych jenom jednu prosbu k Obecnímu úřadu Rusava, abychom našli společné řešení pro bezplatný vstup pro účastníky tohoto Mysliveckého odpoledne, protože spousta rodičů s dětmi odešla a víme sami, jak je těžké to dětem vysvětlit, když vidí, jak si za plotem ostatní hrají. Ve 20 hod. jsme uspořádali pro mládež Pytláckou noc, na které hrály, až do druhé hodiny ranní, dvě rockové skupiny: Čuňaski a Prinz. Celá tato akce probíhala pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a starosty obce Rusava Bohumila Škarpicha. Naše oslavenkyně Naše oslavenkyně paní Marie Mozolová se narodila v roce 1909 a vyrůstala v Cetkovicích v okrese Blansko společně s pěti sourozenci, kteří se také dožili vysokého věku. Na Rusavu se dostala v roce 1936 díky svému bratranci Ladislavu Doleželovi, který na Rusavě učil. Vychovala dvě děti, syna a dceru, a zatím je třikrát prababičkou. Začátkem srpna tedy oslavila v obdivuhodné pohodě a zdraví paní Marie Mozolová sto Pavel Sedlák, Myslivecké sdružení Rusava Na fotografii paní M. Mozolová druhá zleva 1. máj 1946 let. Mezi prvními gratulanty byli zástupci obce a Valašského krúžku Rusavjan, kteří přišli oslavenkyni potěšit písničkou. Pan starosta Bohumil Škarpich předal paní Mozolové symbolickou stovku růží s přáním pevného zdraví do dalších let. Písnička s gratulací pro paní Mozolovou zazněla z místního rozhlasu, ale i z Českého rozhlasu Brno v pořadu Morava krásná zem. Kromě početného příbuzenstva a zástupců obce potěšil paní Mozolovou dopis s gratulací Ministerstva práce a sociálních věcí, který oslavenkyni osobně předal ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Kroměříž pan Ing. Jaroslav Klusák, spolu s referentkou důchodového zabezpečení paní Ivanou Češkovou. Osobně přijeli pogratulovat i z rodných Cetkovic pan starosta Petr Horák a místostarosta Jan Sychra. Dožít se dlouhověkosti, to je snad sen každého člověka na zeměkouli. Výzkumy ukazují na lokality, kde se lidé dožívají vyššího věku, a příčiny takové dlouhověkosti nejvíce spatřují v jídelníčku, zdravém pohybu a hlubokém smyslu lidského spojení (kdy jeden Zpravodaj obce Rusava 9

12 druhému pomáhá). Jiné studie zase dokazují, že i ve stáří je potřeba být optimisticky naladěn, protože jeden z klíčů k dlouhověkosti je pozitivní myšlení. Paní Marie Mozolová, která vitalitou a optimismem jen září, je toho na Rusavě vzácným důkazem. Spokojenost paní Marie zcela jistě pramení i ze zázemí domova a obětavosti těch nejbližších, zejména pak syna, který je sám již v důchodovém věku a o maminku se stará. Jsme na Vás pyšní, paní Mozolová, a přejeme Vám hodně zdraví, a ať Vás optimismus a vitalita neopouštějí ani v dalších letech. Dana Gajdošová Na návštěvě u paní Ševčákové Na vskutku výjimečnou návštěvu jsem se vypravila o prázdninách za paní Ludmilou Ševčákovou, která mne pozvala na výrobu podlesníků ze starého valašského jídelníčku. Podlesníky? Tak o těch jsem zatím věděla jen z receptu a od tatínka, který na podlesníky vzpomínal již několikrát, ale dokud člověk neochutná, tak nemá dostatečný hnací motor k realizaci samotného receptu. Navíc, kdo neochutnal snad ani nemůže mít tak velkou chuťovou představivost v kombinaci se zelným listem. A že to stojí za to! Dobrota, která se nedá jen tak popsat, ale musí se zažít a ochutnat. A tady je recept na podlesníky od paní Ludmily Ševčákové, který paní Slabáková převyprávěla ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Moravská rodina 5. března 2009: 5 středně velkých brambor vařených, 5 středně velkých brambor syrových, cca 15 dkg hladké mouky, 1 kelímek kyšky, sůl, vejce, zelné listy, cukr a máslo. Brambory nastrouháme najemno, přidáme kyšku, sůl, vejce, mouku a dobře promícháme. Těsto má být husté asi jak na bramboráky. Na čisté zelné listy rozetřeme na tenko těsto a dáme péct do trouby nebo na plotnu. Upečený podlesník omastíme máslem a ocukrujeme. Co nám všem do receptu bude chybět, je starý šporák s troubou, ve kterém se podlesníky pečou nejlépe. Ale za pokus to stojí aj na sporáku v titanovém hrnci. Už jsem je pekla, a i když jim chyběla ta správná trouba a příchuť zelného listu, byly taky dobřunké. Přeji Vám dobrou chuť. Dana Gajdošová Bible pro 21. století V době velikonočních svátků jsme se dozvěděli, že byl vydán nový překlad Bible, označený jako Bible pro 21. století (zkráceně jako Bible 21 nebo B21). Z médií jsme pak byli informováni, že tento biblický překlad byl o Velikonocích předčítán na náměstích různých měst naší republiky. Je třeba říci, že tento počin je pozoruhodný a je nepochybné, že měl přispět k propagaci Bible. Ti, kteří tento překlad pořídili, tvrdí, že je to překlad do současné 10 Zpravodaj obce Rusava

13 češtiny, že je lidový a lepší než překlady jiné. Dále pak tvrdí, že Bible je kulturní dědictví, které bychom měli všichni znát. Je pravdou, že Bible je pro mnohé lidi knihou neznámou. Když jsem šel v Holešově do knihkupectví, abych si Bibli 21 koupil, zastihl jsem v prodejně člověka, který zastupoval knihkupce. Zeptal jsem se, zda tento překlad mají. Řekl mi, že neví. Požádal jsem ho, aby mě uvedl k regálu, v němž jsou Bible. Dovedl mě však ke knihám, které vyprávějí o řecké mytologii. Je zřejmé, že tento člověk nevěděl, co to Bible je. A tak je dobré, že se objevila snaha Bibli lidem přiblížit. Vážím si toho, že se tak stalo. Propagace pro tento překlad Bible byla velice účinná, protože, jak sdělují média, lidé Bibli pro 21. století kupují. Bibli 21 vydalo nakladatelství Biblion, vedoucím projektu je Alexandr Flek se dvěma spolupracovníky na hebrejštinu, aramejštinu a řečtinu a s dalšími spolupracovníky v oboru textové kritiky a českého jazyka. Překládat se začalo v roce Doposud jsme při četbě Bible používali Bibli Kralickou, která byla vydána v letech v Kralicích na Moravě, kde Jednota bratrská měla svou tiskárnu. Tento překlad se v pozdějších dobách stal základem spisovné češtiny. V roce 1979 byl pak vydán nový překlad Bible do moderní češtiny, který je nazván Ekumenický překlad, protože na něm spolupracovaly různé křesťanské církve v naší republice. Alexandru Flekovi se však i tento překlad, starý 30 let, zdál již nesrozumitelný, proto se rozhodl pořídit nový, srozumitelnější. Z odborných teologických kruhů zaznívá sice určitá kritika, ale tou se zde nechci zabývat. Spíše se ptám, zda je pravda, že Bible Kralická a Ekumenický překlad již nemají co říci lidem dnešní doby. Znázorním to na příkladu. V Janově evangeliu v 15. kapitole se mluví o vinném kmeni a ratolestech. V Bibli Kralické říká Ježíš: Já jsem vinný kmen pravý, v Ekumenickém překladu: Já jsem pravý vinný kmen, v Bibli 21: Já jsem ušlechtilá réva. V řečtině, kterou byl napsán Nový zákon, je užito slovo, které může být přeloženo výrazem vinný kmen i vinná réva. Je tedy vlastně jedno, jakého výrazu v překladu užiji. Překlad ušlechtilá réva se může zdát srozumitelnější. Je li tímto výrazem označen Ježíš, pak tím je naznačeno, že se jedná o člověka, který mezi ostatními vyniká a liší se od nich svou ušlechtilostí. Čtu li však ve starších překladech, že Ježíš je vinný kmen, pak je tím nepochybně naznačena Ježíšova stabilita, pevnost, nezlomitelnost, možnost se o něj opřít. Jsou to dva různé překlady téhož řeckého slova a také dva různé výklady toho, co pro mne Ježíš znamená. Je tedy těžké říci, který překlad je lepší. Jak jsme si ukázali na příkladu, je každý překlad do jisté míry výkladem. Překlad označovaný jako Bible 21 je jistě dobré číst. Ale říci, že je lidový a nejsrozumitelnější pro dnešní dobu, je pro mne otázkou. Toto označení je třeba považovat za reklamní upoutávku, která měla obrátit pozornost k novému překladu. Raději bych řekl, že je to alternativní překlad, který je možno s ostatními překlady srovnávat, a tak se nad slovem Bible zamýšlet. Také i v cizině jsou vydávány různé překlady Bible, které se různým způsobem pokoušejí vyjádřit biblickou zvěst. Nový překlad Bible 21 vítám. Čtu jej a srovnávám s jinými překlady. Vážím si propagace, která byla s vydáním tohoto překladu spojena. A doporučoval bych, aby si jej každý koupil a četl. A jestliže na základě této četby uvěří v Ježíše Krista, pak je to samozřejmě důvod k radosti. Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář Zpravodaj obce Rusava 11

14 Takzvaná krize se rusavskému kempu vyhnula Letošní deštivý začátek sezóny nevěstil příliš dobrý start kempování všeobecně. Přesto se rusavský kemp těšil z pěkného počtu turistů a rekreantů, kteří využili především místního koupaliště, vycházek do nádherné rusavské přírody a Hostýnských vrchů. Vracejí se stálí hosté, ale přibývají i noví, kteří kemp navštívili prvně. Takzvaná krize se rusavskému kempu vyhnula, spíše návštěvníků přibývá a to je důležité, zhodnotil sezónu správce kempu pan Vlastimil Stuška. Na kolech dorazili kempovat na Rusavu až z Plzně, opět nás navštívili hasiči z Píkovic u Přerova, vojáci z Prostějova, zahraniční turisté z Francie, Anglie, Holandska, Španělska a jiných zemí, dokonce jsme tu měli ubytované i svatebčany. Senioři a rodiny s dětmi, kterých je tu kolikrát víc jak dospělých, si chválí klidu v kempu, ale už méně klidu od chatařů, kteří by si měli z kempu vzít příklad, dodal pan Stuška. Do rusavského kempu se návštěvníci rádi vracejí nejen kvůli přírodě a koupališti, ale především kvůli čistému prostředí celého areálu, dostatku soukromí a míst k postavení stanu ve stínu, čistotě sociálního zázemí (i když vybavení by si zasloužilo vylepšit), možnosti připojení na elektřinu, ale i klidné a příjemné atmosféře při posezení s kytarou, harmonikou, banjem, o které se s plným nasazením stará pan Vlastimil Stuška. Dana Gajdošová Plánované akce pro rok 2009 v obci Rusava Pozvánka na koncert duchovní hudby v hodin v katolickém kostele Povýšení svatého kříže na Rusavě Účinkují: Ester Moravetzová (varhany) a Ladislav Moravetz (zpěv). V programu zazní skladby autorů z různých období: M. Rossi, J. Pachelbel, C. Kolb, J. K. Vaňhal, T. Salomé, L. Vierne, A. Dvořák, L. Graap, R. Gaar a další. MgA. Ester Moravetzová studovala obor varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži u prof. Ireny Chřibkové a na Konzervatoři v Praze u prof. Jana Hory, kde také v roce 1997 absolvovala. Je také absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studovala u doc. Kamily Klugarové. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval hru na varhany prof. Leo van 12 Zpravodaj obce Rusava

15 Doeselaar, varhaník z Concertgebouw v Amsterodamu. Od roku 2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Kromě pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí. Od září t. r. vyučuje hru na klavír na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Ladislav Moravetz pochází z české vesnice Velký Pereg (Peregu Mare) v Rumunsku. Zde se nejdříve věnoval lidovému muzikantství. V roce 1991 získal od Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na trubku u prof. Lazara Cruze. Po absolutoriu studoval dále církevní hudbu v Berlíně na Církevní hudební škole a později na Vysoké škole umění. Během svého studia v Německu se věnoval více oborům: hra na varhany prof. Leo van Doeselaar a Erwin Wiersinga, varhanní improvizace prof. Friedrich Meinel, sbormistrovství prof. Uwe Gronostay, zpěv prof. Adele Stolte a prof. Dietmar Hackel, hymnologie Christian Fincke, hudební teorie a kompozice prof. Wolfgang Dinglinger. V letech měl na starosti kantorskou službu v berlínských evangelických sborech Buch a Lankwitz. Od r působí jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické. Vedle kantorské činnosti v ČCE vyučuje hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a je delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Se svou rodinou žije ve Chvalčově. Plánované akce roku 2009 termín druh akce pořadatel P. Marek Výleta, administrátor farnosti říjen Drakiáda Aktivní klub, o. s Setkání s důchodci Obec Rusava Čas adventu tvorba adventních věnců Obecní knihovna, Obec Rusava Mikulášský jarmark Obec Rusava Voňavé psaní Ježíškovi pod vánočním stromem na Rusavě Obecní knihovna Turnaj v malé kopané Sportovní klub Mlýny, pily, valchy a hamry na toku Rusavy Valcha na Rusavě Historie... Náhonem od Češkova mlýna asi po metrech se dostaneme na Valchu. Valcha leží v katastru Rusavy pod kopcem Zubrová a je rozhraním Valašska a Hané. Zpravodaj obce Rusava 13

16 Valcha se uvádí již od roku 1775 jako vrchnostenská, jež patřila roku 1775 vrchnosti. Potom přešla do soukromého vlastnictví. V roce 1775 ji koupil za zlatých Martin Hobeček. Valchu vlastnil do roku V roce 1797 bydlel na Valše hajný Brücker a vlastníkem byl do roku 1819 Antonín Hradil, který ji také koupil za zlatých. V roce 1819 koupil valchu Antoním Tománek za zlatých. Valchu vlastnil do roku V roce 1831 valchu koupil mlynář Jan Češek z Rusavy a vlastnil ji až do roku 1875 (44 let). V letech 1875 byla valcha zrušena a na jejím místě byla postavena parní pila, která vyhořela. Vrchnostenská valcha sloužila od roku 1775 do roku Byla tedy v provozu 100 let. Co tedy byla valcha? Málokdo si při vyslovení tohoto pojmu dovede představit, o co jde a co byly valchy. Valchy sloužily k zpracování vlněného tkaniva na pravou valašskou houni, jež byla sice hrubou, ale zato velmi pevnou látkou. Valchař musel vložit vlněné tkanivo do otvoru v kládě a nechat je 24 hodin tloukat dřeveným kladivem. Přitom byl uzlík neustále poléván střídavě teplou a studenou vodou. Teplá voda sloužila k změkčování a odmašťování, studená měla naopak tkanivo srážet, a tak docházelo k postupnému zplstění. Valchy byly stavěny u vody. Kladivo bušící do klády bylo poháněno vodním kolem. Valchovat je zpracovávat vlněné látky: tlakem, nárazy, teplem. Valchováním se zvýší hustota a pevnost tkaniny nebo pleteniny a vrstvou plsti se zakryje základní vazba výrobku. U nové školy v Dolansku stával domek, kde se říkalo u Valchaříků. Kdo ví, zda tam nebyla někdy dávno valcha. Rusavská valcha Pod Zubrovou, při silnici valcha lidem sloužila. Ovčí vlnu v pevnou huni, rusavjanům měnila. Zřícenina hradu Křídlo do údolí vrhá stín. Přes Grapy tu možno jeti, lesní cestou na Hostýn. Arnošt Pospíšil Bývalá pila na Valše Bývalá pila na Valše (fotografie pořízena ) Zmínky o parní pile jsou kusé. Uvádí se, že roku 1875 byla valcha zrušena a na jejím místě byla postavena parní pila, která vyhořela. Na stejném místě byla pak postavena výkonnější. Kdo ji stavěl a kolik let se stavěla, kdo byl prvním majitelem? Pila byla v provozu do roku 1948 do znárodnění. Poslední majitelé byli Václav Uruba z Rusavy, pan Šmíd a Fajkus. Josef Hudec Včelínský 14 Zpravodaj obce Rusava

17 Z historie Svatého Hostýna 4. část: Dějiny hostýnského chrámu (poslední díl / celkem čtyři části) Kazatelna z r u oltáře sv. Josefa je dílem sochaře Benedikta Edeleho z Brna, který provedl práce řezbářské, a malíře Josefa Hamanna, rovněž z Brna, který provedl pozlacení a malbu. V duchu liturgické reformy II. Vatikánského koncilu ( ) byla pořízena nová oltářní menza (stůl, oltářní deska), která byla v r umístěna před hlavním oltářem pod vítězným obloukem. Nástěnné malby a dekorativní výzdoba chrámu byly vyhotoveny v letech malířem a restaurátorem Janem Zapletalem mladším z Prahy, rodákem z Kroměříže. Prostorný a výstavný chrám je jedním z mála příkladů centrální stavby (centrální půdorysné dispozice) elipsovitého tvaru. Stavba je orientována, tzn. že presbytář s hlavním oltářem směřuje k východu. V r u příležitosti 70. výročí korunovace sochy Panny Marie s Dítětem za hlavním oltářem chrámu získal hostýnský poutní chrám titul Menší bazilika. Toto zvláštní vyznamenání udělil papež Jan Pavel II. dne 9. srpna 1982 papežským breve (krátký papežský list) na žádost administrátora olomoucké arcidiecéze biskupa Josefa Vrány, apoštolského administrátora v letech 1973 až Pokud se týká rozměrů hostýnského chrámu, zde se dostupné materiály neshodují a lze si tedy vybrat. František B. Vídenský ve své knize Svatý Hostýn ve svém původu a svých osudech, vydané v r. 1913, uvádí: Kostel je dlouhý 41 m, 28 m široký, výška hlavních zdí je 21 m a síla zdi je 5 m. Josef Krumpholz ve své kronice Soudní okres bystřický, vydané v r. 1940, uvádí: [ ] délka 46 m, šířka 31 m, výška zdí 24 m [ ] shoda je pouze v síle zdí. Skříňka s informacemi v interiéru chrámu u jižního bočního vchodu i venkovní tabule na jižní straně chrámové stavby se v tomto směru shodují: délka 48 m, šířka 32 m, výška stavby v kopuli je 28 m. Konečně jedna z nejmladších publikací o Hostýně Svatý Hostýn Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, vydaná v r (autoři Miloslav Pojsl a Vladimír Hyklík), uvádí tyto číselné údaje: podélná osa 40,5 m, příčná osa 30,3 m (šířka) a výška činí 23,75 m (patrně myšlena výška zdí). Po obnově před 163 lety se v chrámové stavbě na Sv. Hostýně prolínají dva umělecké slohy baroko a klasicismus. Poutní chrám na hostýnském temeni byl svědkem, ale především srdcem a duší celé řady významných událostí, z nichž některé zde byly připomenuty. Co ještě dodat k jubileu hostýnské baziliky? Nebude jistě na škodu vypůjčit si závěrem část věty, která uzavírá článek 150. výročí obnovení hostýnského chrámu, jenž byl uveřejněn v r. 1995: Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně dostal již začátkem léta památného roku 1845 podobu, která se nám zachovala až do dnešních dnů. A tato podoba by měla být zachována navždy i pro všechny budoucí generace. Vlastimil Doležel, Bystřice p. Hostýnem Zpravodaj obce Rusava 15

18 Školní výlet naše škola... Červen ve škole probíhá v očekávání prázdnin. Žáčci už odmítají jakýkoli pokus o nalévání vědomostí do hlavy, vidí jenom vodu, slunce a dvouměsíční volno. Proto se snažíme dětem závěr školního roku zpestřit. Nejdůležitější je ovšem výlet. Tentokrát jsme neměli batůžky naplněné jenom řízky, bonbóny a pitím. Nečekaně se v sotůrcích objevily jehly, nitě, fixy a malovátka. A to u všech, chlapce z páté třídy nevyjímaje. A proč? Jeli jsme totiž na výlet do Liščího mlýna nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm. Byl to indiánský výlet na téma Indiáni ještě nevymřeli. Přivítaly nás dvě Velké Lišky, pravé indiánky, které žily v místním týpí. A už to začalo. Sotva jsme stihli posvačit, už jsme se museli rozdělit do dvou družstev a vymýšlet svá vlastní indiánská jména. Vinnetouy, Rybanami, Bílými holubicemi a Rychlými buvoly se to jenom hemžilo. Museli jsme se však odvážně zeptat, jestli to mladý bojovník myslí vážně s názvem Divoký vůl. Přes všechny počáteční rozpaky si každý zvolil své jméno, které si napsal na čelenku. Čelenku si vlastnoručně mladí Apačové sešili (někteří za pomoci paní učitelky nebo Velké Lišky) a dostali povel k namalování obličeje do správného bojového výrazu. To jsme ještě s Velkou Liškou netušily, že se nám jeden třeťáček pomaluje lihovým fixem. Jinak vše proběhlo v pořádku. Děti si mohly prohlédnout TÝPÍ klasické obydlí indiánů, INITY potní chýši určenou k duchovní a fyzické očistě, DANCE LODGE indiánské místo pro slavnosti, POSVÁTNÉ POHŘEBIŠTĚ, SUŠÁKY na sušení bizoního masa, RÁMY na napínání kůží, totem a různé zbraně. Při prohlídce byly děti v naprostém tichu, jenom jeden zvědavec vlezl do potní chýše, o čemž Velká Liška prohlásila, že tam nikdo 10 let nebyl. Čerství indiáni se rychle naučili bojové pokřiky, které zaplašily předchozí ticho. Po prohlídce se malí indiáni pěkně vyřádili při bojové hře se znakovým písmem. Indiánským během překonávali, mnozí ve svých celoživotních rychlostních rekordech, určenou trať a skládali v družstvech tajnou zprávu. Vítězové byli tentokrát opravdu všichni. Ve chvílích volna indiánské žactvo řádilo na provazové dráze, škoda jenom, že nám příliš nepřálo počasí a děti se nemohly koupat. Třešničkou na dortu byla určitě jízda na koni. Nutno dodat, že Velká Liška dokázala svým indiánským pohledem zklidnit kdejaký pokus proti indiánskému řádu. Výlet to byl opravdu vydařený. Prváčci s námi tentokrát nejeli. Vydali se za zvířátky do ZOO Lešná. Jejich výlet byl také perfektní, protože v Lešné najdeme pokaždé něco nového. Mgr. Eva Kubišová, učitelka ZŠ 16 Zpravodaj obce Rusava

19 Rusava obrazem Příprava podlesníků (recept na str. 10) Projekt Za poznáváním do Slobodovy zahrady v plném proudu V průběhu prázdnin probíhala oprava mostu u hospody U Hradilů (opravu prováděla firma Inženýrské konstrukce a stavby Olomouc) Zpravodaj obce Rusava

20 Významné životní jubileum 100 let oslavila paní Marie Mozolová Zpravodaj obce Rusava

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Setkání s duchovní hudbou Krnov 2011

Setkání s duchovní hudbou Krnov 2011 Setkání s duchovní hudbou Krnov 2011 2. ročník festivalu Koncert Pěveckého sboru Českobratrské církve evangelické ve Zlíně a židenického chrámového sboru CHraPoT Vše, co dýchá, chval Hospodina Tradiční

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Rybnický zpravodaj 6/2013

Rybnický zpravodaj 6/2013 Rybnický zpravodaj 6/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o činnosti obecního úřadu Rybníky za období od 1. 4. do 31. 7. 2013. 3.4.2013 provedla firma MIKO

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více