ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč"

Transkript

1 ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava LVI. cena: 10 Kč

2

3 Slovo má starosta... Oddílná kanalizace a nová komunikace Počátkem roku jsem vás informoval o investičních akcích. Jedna z nich je již hotová a září novotou. Každý stavebník má hřejivý pocit, když se mu podaří dokončit rodinný domek, drobnou stavbu nebo jinou úpravu u svého obydlí. Radost společnou sdílíme u akcí, které organizačně i finančně zajišťuje obecní samospráva. I v době tzv. ekonomické krize se podařilo dílo, které obzvlášť rozradostnilo majitele nemovitostí v uličce směrem k farmě zemědělského družstva. Opravená oddílná kanalizace odvádí povrchové vody ze střech domů i spodní vody z prostranství zpět do toku říčky Rusavy. Splaškové vody z domácností jsou svedeny druhou kanalizační rourou do hlavního kanalizačního řadu se zaústěním do čistírny odpadních vod. Kanalizaci tak již nebudou zatěžovat balastní vody, které zapříčiňují naředění odpadních vod a tím i zatížení samotné čistírny. Dokončil se úsek cca 350 m z celkových více než 11 km kanalizace, která není oddílná. Nastartovala se tak postupná rekonstrukce kanalizační sítě. Je nezbytné opětně poděkovat za vstřícnost, ochotu a finanční spoluúčast všem majitelům nemovitostí, kterých se tato výstavba oddílné kanalizace dotýkala. Nové obrubníky, opěrná zídka, rekonstrukce veřejného osvětlení určovaly směr kvalitního díla. Položení živice a povrchové úpravy ornou půdou, z dnes již bývalého letiště v Holešově, nám ukázaly kus dobře vystavěné práce od firmy KKS, spol. s r. o., se sídlem ve Zlíně. Aby celá ulička byla jako vymalovaná, je nutné vyzvednout i finanční vklady majitelů rodinných domů, kteří se podíleli na úpravách vjezdů ke svým objektům. Zejména rodiny Petra a Kateřiny Vaculíkových na svých pozemcích a Vladimír a Lenka Češkovi na obecní komunikaci utopili či vložili své úspory. Ostatní majitelé rodinných domků za své peníze řešili nové napojení na oddílnou kanalizaci. Kompletní úprava snad veškerých sítí obnáší dílo převyšující částku více jak 10 milionů Kč. Bohumil Škarpich Zpravodaj obce Rusava 1

4 Činnost výborů zastupitelstva Dění v obci... Práce výborů zastupitelstva obce je obecně upravena v 117 a 118 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční výbor a kontrolní výbor jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádějí i bez pověření zastupitelstva obce (srov. 119 odst. 2 a 3 zákona o obcích, jež jsou vůči obecnému ustanovení 118 odst. 1 téhož zákona ve vztahu speciality). Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti ( 119 odst. 3 písm. a/ a b/). Totéž platí pro finanční výbor, který má přímo ze zákona (dle 119 odst. 2 písm. a/ zákona o obcích) oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní i další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Vyjdeme li z výše citovaného zákona, je zřejmé, že se jedná o kontrolu prováděnou v rámci obce, jejíž výsledky slouží pouze pro zastupitelstvo obce. Kontrolní ani finanční výbor tedy nemohou nijak nakládat s výsledky kontroly, ale předloží svá zjištění zastupitelstvu obce, které rozhodne o tom, zda budou přijata nějaká opatření. Naproti tomu oprávnění provádět kontrolní činnost je zcela nezávislé na pověření zastupitelstva. Praktický rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v kritériích kontrolní činnosti u kontrolního výboru jde především o zákonnost, u finančního výboru o hospodárnost nakládání s finančními prostředky rozpočtu obce. Výbory jsou tak oprávněny požadovat např. předložení potřebných dokladů (pokud se vztahují k předmětu kontroly) od orgánů či zaměstnanců obce. Kontrolní a finanční výbor nemá ze zákona uloženu povinnost se pravidelně scházet, proto se tyto výbory scházejí dle potřeby. Zastupitelstvu obce Rusava jsou předkládány přehledové zprávy a informace o činnosti jednotlivých výborů. Kontrolní výbor plní nelehký úkol kontroly místních poplatků a finanční jakousi roli dohledu při sestavování a úpravách rozpočtu obce. Dana Gajdošová s použitím zákona o obcích Portášské střelby Rusavské portášské desátnictvo se zúčastnilo v sobotu 23. května ostrých střeleb na střelnici na Bedlině. Na nádvoří zámku v Bystřici pod Hostýnem se sešlo portášské desátnictvo z Valašské Bystřice a z Rusavy a střeleb se zúčastnil i Hornoliptovský kurucký regiment ze slovenské dědiny Vavrišovo. 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Při slavnostním nástupu přečetl pan vrchní ze zámku poučení o střelbě a po rozchodu jsme všichni šmarovali na bedlinskou střelnici, kde byly povoleny dvě cvičné rány na terč vzdálený 50 m. Po poledni se začalo rochať na ostro. Byly to zas dvě rány na terč, které se už počítaly. Střelby vyhráli kuruci ze Slovenska. Na druhém místě se umístilo portášské desátnictvo z Valašské Bystřice, na třetím a zároveň i posledním místě se umístilo portášské desátnictvo z Rusavy. Z rusavských portášů róchali nejlepší Jura Stanovský první ranu měl za dvě a druhú ranu za pět, Včelinský první ranú trefil pět a druhá rana mu fúkla vedle. Kaprál Jura Potočků ze dvuch ran netrefil ani terč. Aj to sa može stať. Střílelo sa z flinty Jury Potočkového. Tyhle trefy se nám moc nepovedly. Řekl bych, že to bylo za haňba pluť. Až zas někde budeme rochat, tož sa musíme polepšiť. Abychom si neudělali haňbu. A kdo to byli KURUCI, o kterých je tu řeč? Toto pojmenování vzniklo z latinského slova crux = kříž, považujíc kuruce vlastně za jakési následovníky Dószova křižáckého vojska. Jádro kuruckých ozbrojenců tvořili bývalí hradní vojáci, které od roku 1670 v Uhrách hromadně propouštěli. Josef Hudec Včelínský Daňově diskriminovaná obec Mezi tisícovku obcí, které se zapojily 26. května do protestu proti nespravedlivému přerozdělování vybraných daní tím, že rozvěsily v obci cedule Daňově diskriminovaná obec, patří i obec Rusava. Podobné značky, ovšem přeškrtnuté, byly připraveny pro umístění na okrajích velkých měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, které parazitují na menších městech a obcích tím, že dostávají až šestkrát vyšší příspěvek na občana než v malých obcích. Členové Sdružení místních samospráv (SMS) tak upozorňují na nerovnováhu ve vyplácení daňových výnosů do obecních pokladen. Ministerstvo financí připravuje nový zákon o rozpočtovém určení daní, který vytvořila komise odborníků. Má platit od ledna 2010, ale pro jeho přijetí není politická vůle. Dana Gajdošová Svatojánské ohně Kdysi to byl po Vánocích druhý nejdůležitější moment spjatý se sluncem. Na Vánoce se začal natahovat den, od svátku sv. Jana se pro změnu začala prodlužovat noc. Před staletími v tom cítili magii a snažili se toho využít. Zpravodaj obce Rusava 3

6 Pověz nám, velký Bože, svatý Jene, jak dlouho živi budeme, za kolik pak let umřeme. V loňském roce jsme se sešli na akci místního portášského desátnictva Pálení Svatojánského ohňa na Klapinově, který v té době označil kaprál Jura Potočků (Jiří Uruba) za nultý ročník. Tož vyzkúšáme, jaký bude zájem, a potem sa uvidí, jestli je možné vypyplať z teho aj nejakú tu tradicu. A tak sa aj stalo. Na Klapinově bylo všecko připravené na 17. hodinu pro první ročník Svatojánského ohňa, jen kaprál Juráš sa vypařil jak para nad hrncem, a čekání na jeho osobu nebralo konca. Nadšení účastníků po jedné a posléze po dvou hodinách čekání střídaly výkřiky Máme žízeň! Tož to zapalte! Nikdo z přítomných ale nenašel odvahu škrtnúť sirkú za kaprála Juráša, neboť nikdo nevěděl, zda nedorazí aj s ostrýma v pušce. Prognóza pro kaprála zněla: Tož co sa tak dlúho sprchuje, či co? Ech! Valach sa nekúpe, ale lúpe! Tož to bude trvať dlúho. Hodný čas čekání nám vyplnila skupina s banjem, basou a kytarou, která udržela účastníky akce na místě svými zmáknutými kousky Jó třešně zrály, Holubí dům atd. Kaprál Juráš dorazil na místo, a akce nabrala obrátky. Portášské salvy daly povel k pořádnému vzplanutí ohňa, a kdo si nehlídal figuru, tož si mohl pošmakovať na špekáčkoch, frgáloch a pivečku, které bohužel brzo došlo. Na akci se zastavovali i náhodní kolemjdoucí, kteří procházeli nejfrekventovanější turistickou trasou na Svatý Hostýn Tesák, takže o návštěvníky opět nebyla nouze. Vzhledem k počasí, které ten den panovalo (dopoledne pršelo a bylo zamračeno až do podvečera), se rusavskému portášskému desátnictvu akce přece jen vydařila a tradice tím byla zpečetěna. Dana Gajdošová Dětský den Dne se měl konat MDD, ale počasí nám nepřálo, takže jsme se s členkami AK dohodly jej přesunout o týden. To se nám vyplatilo, protože počasí ten den bylo nádherné. Od začátku května probíhaly přípravy, počínaje nákupem hraček a sladkostí, obcházením sponzorů, bez kterých by to už ani nešlo, a konče rozdělením úkolů mezi členy AK. Snažíme se každým rokem dětem připravit zajímavý program a snad se nám to i letos podařilo. 4 Zpravodaj obce Rusava

7 Díky sponzorství jsme mohly zakoupit skákací trampolínu, ze které měly děti obrovskou radost (nejen děti, ale i dospěláci si přišli zablbnout). Stěžejním bodem dětského dne byl pohádkový les, který byl letos mimořádně povedený. Jako každý rok se dětem pohádkové bytosti moc líbily, ale největší ohlas měl vodník, který kraloval u rybníka! Za splnění všech úkolů v pohádkovém lese dostaly děti tašku s odměnami a sladký zákusek. Potom následovaly soutěže, jízda na koních a hlavně tombola, na kterou se děti vždy moc těší. První cenou byla opět koloběžka a jelikož se nám tato cena osvědčila, mohou se děti těšit na tuto cenu i příští rok. Odpoledne věnované dětem uteklo jako voda a na nás zbyl už jen úklid a radost z povedené akce. A co pro vás, děti, máme ještě letos nachystáno? No přeci DRAKIÁDU! Takže poproste rodiče o výrobu nebo zakoupení draka a budeme se na vás těšit na podzim na kopci za našim! Pavla Ševčáková, Aktivní klub Rusava Vzpomínka na strýčka Melouna (* ) Je pro mě opravdu velmi těžké vylovit ze své paměti zážitky, které mně za víc než třicet let spolupráce s panem Vladimírem Melounem utkvěly. Ne že by mi paměť nesloužila, ale těch setkání, besed a muzicírování bylo nepočítaně. Strýček Meloun, jak jsme mu my starší mohli říkat, byl pro nás symbolem hudebního profesionála a zároveň osobností, ze které lidskost a člověčenství přímo čišely. Měl jsem to štěstí za doby svých studií v Brně občas u Melounů přespat. Dlouho do noci jsme probírali život obyvatel rusavské dědiny, která manželům Melounovým tak přirostla k srdci. Rusava byla pro strýčka Melouna doslova druhým domovem a překrásné scenerie rusavské přírody pak inspirací pro jeho životní konání. Se svou manželkou Růženkou často a velmi rádi na svou chatu na Rusavu jezdívali. Právě zde se konala mnohá setkání nejen s přáteli jejich rodiny, ale i s mnoha Rusavjany. Melounovi nikdy nedělali rozdíly mezi prostými lidmi a vzdělanými intelektuály. Všichni měli pro ně stejnou cenu. Strýček Meloun od počátku činnosti Valašského krúžku Rusavjan pomáhal, jak mohl, a téměř patnáct let byl primášem cimbálové muziky, která k nám zajížděla z Brna nejen na Kácání mája a Valašský bál, ale i na další akce v obci. Mimo to za námi s muzikou cestoval i na vystoupení po celé republice a v zahraničí. Jako primáš byl svým až pedantským přístupem ve zkouškách zárukou, že společná vystoupení se zpěváky a tanečníky dopadnou úspěšně. Když zdraví pana Melouna začalo více zlobit a hraní už pro něj bylo oříškem, pomáhal nám dál s notovými zápisy pro cimbálovou muziku Rusava. Je pravdou, že strýček Meloun nám pomohl vždy, když to bylo jen trochu zapotřebí. Velmi často vzpomínáme, jaké to bylo, když cérečka a ogaři z Brna na Rusavu jezdívali Bohužel zákony tohoto světa jsou neúprosné a mně nezbývá než psát svou skromnou vzpomínku na velkého člověka v minulém čase. Odešel bezesporu člověk vzácného Zpravodaj obce Rusava 5

8 charakteru, který vždy nepoměrně více rozdával, než byl ochoten si vzít. Uměl rozdávat prostřednictvím svých milovaných houslí radost a dobrou náladu i tam, kde jí bylo poskromnu. Odešel skvělý muzikant, kamarád a přítel mnoha Rusavjanů. Byl jsem velmi potěšen, že při posledním rozloučení s panem Vladimírem Melounem v Brně stálo čestnou stráž sedmero céreček a ogarů z Rusavjanu v rusavských krojích. O to víc mne zamrzela nízká účast obyvatel Rusavy a neúčast jediného folkloristy z Brna, který by se oblékl do lidového roucha, tedy kroje, a vzdal tak poslední hold svému věhlasnému učiteli. Děkuji Vám, strýčku Meloune, za všechny souboráky z Rusavjanu i Rusavjany a jsme hrdi, že jsme Vás na naší společné pozemské pouti mohli potkávat. Vždy to byla setkání, na která se nezapomíná. Ing. Mirek Hovořák za všechny členy Valašského krúžku Rusavjan 60 let kopané na Rusavě Druhý červencový víkend jsme chtěli s našimi fanoušky, a i s příznivci rusavské kopané ze širokého okolí, oslavit kulaté narozeniny fotbalu v naší obci. I když se už blíží do důchodového věku, chtěli jsme ukázat, že je stále při síle. Připraveny byly pro diváky tři fotbalové zápasy, pro děti stál na umělé trávě skákací hrad a trampolína. Nejen pro pamětníky byly připraveny k nahlédnutí kroniky i fotografie od počátku vzniku SK až po současnost. Letos se nám povedlo zajistit velmi bohatou tombolu (počet cen přesáhl hodně přes 50 darů od sponzorů). Ještě jednou chce SK touto cestou všem sponzorům poděkovat za přízeň. Nejčastěji se speaker Honza Uruba potkával s Martinou Pekníkovou, první cenu horské kolo věnované SK RUSAVA si nakonec odvezla Hanka Zbranková. Všichni jsme byli rádi, že to zůstalo doma a právě u naší nejhlučnější fanynky. Doufáme, Hanko, že teď nás budeš jezdit povzbuzovat i na hřiště soupeřů (do Štítné nad Vláří nebo Slavičína si teda pěkně mákneš!). O občerstvení bylo bohatě postaráno, zvláště bychom chtěli poděkovat a pochválit rusavské myslivce, kteří nám připravili vynikající daňčí guláš. Na večer byla naplánována zábava na koupališti, ale počasí nakonec bylo proti. Pouze první zápas našich dorostenců proti týmu FC Kosovci (mančaft složený z členů hudební skupiny a jejich hostů) zůstali hráči i diváci v suchu, zbytek programu pršelo a pršelo, což se samozřejmě muselo negativně projevit na počtu diváků. Těšili jsme se, že si v podvečer několik generací rusavských fotbalistů sedne a zavzpomíná, jak to tenkrát dobře hráli a jak bychom to měli hrát teď, bohužel... někdy příště. 6 Zpravodaj obce Rusava

9 I na těžkém terénu se po fotbalové stránce hrály kvalitní zápasy. Dorostenci si vyzkoušeli, jak se hraje proti hráčům mužské kategorie, osahali si důraz a rychlejší pojetí hry, uhráli nakonec remízu 2:2 a diváci se dočkali i pokutových kopů. Po nich přišel na řadu duel starých pánů Rusavy a Holešova. I když nás velmi kvalitní soupeř celý zápas tlačil jak zelí do bečky, skončil špíl díky naší velmi dobré obraně, oběma našim brankářům a ofenzívní dvojici Gomola Lošťák opět výsledkem 2:2. Naši internacionálové ukázali, jak vytěžit z minima maximum, co to znamená být efektivní. Také v posledním klání A týmů Rusavy a Bystřice p. H. domácí borci ostudu rozhodně neudělali. Proti týmu hrajícímu o dvě třídy výš jsme vedli ještě dvacet minut před koncem 3:1, fyzicky zdatnější mladý celek hostí však v závěru třemi góly otočil skóre. Místo večerní zábavy jsme se přesunuli do hostince Na rozcestí (na baru jsme napočítali čtyři generace rusavských fotbalistů), DJ Sokol (Vladan Daněk) a jeho diskotéka neměli chybu, ale to už s fotbalem mnoho společného nemělo... (překvapil snad jen fakt, jak jsou na parketu někteří hráči, do kterých by to na hřišti nikdo neřekl, hbití a pružní!?). Zájezd do rodné Skalice Daniela Slobody Daniel Krajcar Inspirací pro zájezd do slovenského města Skalica bylo 200. výročí narození významné a pozoruhodné osobnosti Daniela Slobody, evangelického faráře, botanika (botanický klíč Rostlinství vydán v roce 1852), matematika a meteorologa (věnoval se zápisům o počasí, rostlinách a broucích během roku fenologii) působícího přes padesát let na Rusavě, který se aktivně účastnil veškerého dění kolem sebe v druhé polovině 19. století. Daniel Sloboda se narodil , v rodině chudého skalického obuvníka Michala Slobody a Zuzany Slobodové (roz. Pokorné). Vyrůstal v evangelicky silně cítící rodině spolu se třemi bratry a sestrou. Nižší třídy studoval v rodném městě Skalici, gymnázium v Modré a v Bratislavě evangelické lyceum. V roce 1833 byl vysvěcen na kazatele evangelické církve a do roku 1837 působil na Myjavě, odkud 14. dubna téhož roku, odešel na Rusavu, kde působil až do své smrti ( ). K jeho zásluhám, mimo pastorační a vědecké činnosti, v nelehkých podmínkách té doby, patří výstavba evangelické školy (1863), přestavba fary v roce 1864 a díky velké podpoře ze zahraničí i výstavba evangelického kostela v letech , která byla završena vysvěcením v roce Díky pečlivě vedeným deníkům D. Slobody se záznamy jeho života, různých setkání se spoustou zajímavých lidí (vedl s nimi obsáhlou korespondenci) mohly vzniknout publikace PhDr. Z. Fišera Dokumenty I. Deníky, Dokumenty II. Korespondence s přáteli 1, Dokumenty VII. O Rusavě a Valaších pod Hostýnem. Zájemcům o hlubší poznání jeho života jsou tyto publikace k dispozici v obecní knihovně nebo je možné je zakoupit na Obecním úřadě Rusava. Ale vrátím se k našemu zájezdu, který se uskutečnil v sobotu 25. července s odjezdem z Rusavy v 8 hodin. Běžnou, všední sobotu jsme si zpříjemnili pobytem v nádherném starobylém městě Skalici na Slovensku (v roce 1372 povýšeném na svobodné královské město ), asi jeden km od hranic s Českou republikou. V centru města nás již Zpravodaj obce Rusava 7

10 očekával Ing. Ĺudovít Barat, zástupce primátora, který s jemu přirozenou ochotou vyšel vstříc sobotnímu uvítání celého zájezdu z Rusavy. První návštěva směřovala do zahrad při kostele a klášteře františkánů, kde jsme měli předem dohodnutý nákup sladké speciality Skaliského trdelníka (moučníku, který se vyrábí tradičním způsobem namotáním kynutého jemného těsta na trdlo, upečeného nad sálavým teplem otevřeného ohně, posypaného sekanými ořechy a cukrem). Následovala prohlídka černé kuchyně, kde probíhá výroba trdelníku. Poté jsme si prohlédli výstavní část chodby rajského nádvoří, kde nám průvodkyně popsala události kolem vzniku a dokončení výstavby hradeb královského města z roku 1435, které dosahují původní výšky 8 m (pod hradbami byly vytvořeny prostory pro koncerty a společenské události). Naše další kroky směřovaly královskou cestou směrem k dominantě náměstí (náměstí netradičního trojúhelníkového tvaru) farskému kostelu sv. Michala z roku 1372, kde jsme měli možnost vystoupat na věž a užít si pohledu na jednotlivé památky náměstí z ptačí perspektivy, např. karner sv. Anny (kostnice, která je přímo u kostela sv. Michala), jezuitské kolegium dnes gymnázium, Dům kultury projektovaný Dušanem Jurkovičem, budovu radnice z 18. století a díky slunečnému a jasnému počasí i pohledu na táhnoucí se pohoří Chřibů a Hostýnských vrchů. Slunečný den jsme využili k návštěvě a prohlídce památek rotundy sv. Juraja, Kalvárie (několik malých kapliček z roku 1823 s jednotlivými výjevy křížové cesty), evangelický kostel z roku 1796, jezuitský kostel sv. Františka z roku 1693 s oltářním obrazem, který je největší na Slovensku (kostel je již odsvěcen a bude po nezbytných opravách využíván na kulturní účely). Po této plejádě památek následoval rozchod, a kdo chtěl, mohl navštívit další památky, např. zachovalý vodní mlýn bratrů Pilárikových nebo si odpočinout na předzahrádkách místních restaurací, kde jsme mohli ochutnat např. slovenské halušky. Po 15. hodině jsme se všichni sešli na náměstí, odkud jsme zamířili k autobusu. Byl to pěkný sobotní den strávený na Slovensku. Dana Gajdošová Myslivecké odpoledne pro děti a mládež Dne uspořádalo MS Rusava v prostorách koupaliště Myslivecké odpoledne pro děti a mládež. Tato akce začala ve 14 hodin. Sluníčko krásně svítilo, tak bylo koupaliště plné dětí, pro které jsme připravili spoustu soutěží a za pomoci rodičů, prarodičů a našich členů to zvládli i ti úplně nejmenší. Každá disciplína byla ohodnocena žetony a ty si děti vyměnily za sladkosti. Naši členové, kteří se věnují sokolnictví, předvedli ukázku práce s dravými ptáky. 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Po 17. hodině jsme toto odpoledne ukončili, protože veškeré pozornosti, které jsme pro děti nakoupili, byly mezi ně rozdány, a určitě se nenašel nikdo ze soutěžících, kdo by si z tohoto odpoledne něco neodnesl. Myslím si, že se dětem Myslivecké odpoledne líbilo a že se budou těšit, až se za rok zase sejdeme. Měl bych jenom jednu prosbu k Obecnímu úřadu Rusava, abychom našli společné řešení pro bezplatný vstup pro účastníky tohoto Mysliveckého odpoledne, protože spousta rodičů s dětmi odešla a víme sami, jak je těžké to dětem vysvětlit, když vidí, jak si za plotem ostatní hrají. Ve 20 hod. jsme uspořádali pro mládež Pytláckou noc, na které hrály, až do druhé hodiny ranní, dvě rockové skupiny: Čuňaski a Prinz. Celá tato akce probíhala pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a starosty obce Rusava Bohumila Škarpicha. Naše oslavenkyně Naše oslavenkyně paní Marie Mozolová se narodila v roce 1909 a vyrůstala v Cetkovicích v okrese Blansko společně s pěti sourozenci, kteří se také dožili vysokého věku. Na Rusavu se dostala v roce 1936 díky svému bratranci Ladislavu Doleželovi, který na Rusavě učil. Vychovala dvě děti, syna a dceru, a zatím je třikrát prababičkou. Začátkem srpna tedy oslavila v obdivuhodné pohodě a zdraví paní Marie Mozolová sto Pavel Sedlák, Myslivecké sdružení Rusava Na fotografii paní M. Mozolová druhá zleva 1. máj 1946 let. Mezi prvními gratulanty byli zástupci obce a Valašského krúžku Rusavjan, kteří přišli oslavenkyni potěšit písničkou. Pan starosta Bohumil Škarpich předal paní Mozolové symbolickou stovku růží s přáním pevného zdraví do dalších let. Písnička s gratulací pro paní Mozolovou zazněla z místního rozhlasu, ale i z Českého rozhlasu Brno v pořadu Morava krásná zem. Kromě početného příbuzenstva a zástupců obce potěšil paní Mozolovou dopis s gratulací Ministerstva práce a sociálních věcí, který oslavenkyni osobně předal ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Kroměříž pan Ing. Jaroslav Klusák, spolu s referentkou důchodového zabezpečení paní Ivanou Češkovou. Osobně přijeli pogratulovat i z rodných Cetkovic pan starosta Petr Horák a místostarosta Jan Sychra. Dožít se dlouhověkosti, to je snad sen každého člověka na zeměkouli. Výzkumy ukazují na lokality, kde se lidé dožívají vyššího věku, a příčiny takové dlouhověkosti nejvíce spatřují v jídelníčku, zdravém pohybu a hlubokém smyslu lidského spojení (kdy jeden Zpravodaj obce Rusava 9

12 druhému pomáhá). Jiné studie zase dokazují, že i ve stáří je potřeba být optimisticky naladěn, protože jeden z klíčů k dlouhověkosti je pozitivní myšlení. Paní Marie Mozolová, která vitalitou a optimismem jen září, je toho na Rusavě vzácným důkazem. Spokojenost paní Marie zcela jistě pramení i ze zázemí domova a obětavosti těch nejbližších, zejména pak syna, který je sám již v důchodovém věku a o maminku se stará. Jsme na Vás pyšní, paní Mozolová, a přejeme Vám hodně zdraví, a ať Vás optimismus a vitalita neopouštějí ani v dalších letech. Dana Gajdošová Na návštěvě u paní Ševčákové Na vskutku výjimečnou návštěvu jsem se vypravila o prázdninách za paní Ludmilou Ševčákovou, která mne pozvala na výrobu podlesníků ze starého valašského jídelníčku. Podlesníky? Tak o těch jsem zatím věděla jen z receptu a od tatínka, který na podlesníky vzpomínal již několikrát, ale dokud člověk neochutná, tak nemá dostatečný hnací motor k realizaci samotného receptu. Navíc, kdo neochutnal snad ani nemůže mít tak velkou chuťovou představivost v kombinaci se zelným listem. A že to stojí za to! Dobrota, která se nedá jen tak popsat, ale musí se zažít a ochutnat. A tady je recept na podlesníky od paní Ludmily Ševčákové, který paní Slabáková převyprávěla ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Moravská rodina 5. března 2009: 5 středně velkých brambor vařených, 5 středně velkých brambor syrových, cca 15 dkg hladké mouky, 1 kelímek kyšky, sůl, vejce, zelné listy, cukr a máslo. Brambory nastrouháme najemno, přidáme kyšku, sůl, vejce, mouku a dobře promícháme. Těsto má být husté asi jak na bramboráky. Na čisté zelné listy rozetřeme na tenko těsto a dáme péct do trouby nebo na plotnu. Upečený podlesník omastíme máslem a ocukrujeme. Co nám všem do receptu bude chybět, je starý šporák s troubou, ve kterém se podlesníky pečou nejlépe. Ale za pokus to stojí aj na sporáku v titanovém hrnci. Už jsem je pekla, a i když jim chyběla ta správná trouba a příchuť zelného listu, byly taky dobřunké. Přeji Vám dobrou chuť. Dana Gajdošová Bible pro 21. století V době velikonočních svátků jsme se dozvěděli, že byl vydán nový překlad Bible, označený jako Bible pro 21. století (zkráceně jako Bible 21 nebo B21). Z médií jsme pak byli informováni, že tento biblický překlad byl o Velikonocích předčítán na náměstích různých měst naší republiky. Je třeba říci, že tento počin je pozoruhodný a je nepochybné, že měl přispět k propagaci Bible. Ti, kteří tento překlad pořídili, tvrdí, že je to překlad do současné 10 Zpravodaj obce Rusava

13 češtiny, že je lidový a lepší než překlady jiné. Dále pak tvrdí, že Bible je kulturní dědictví, které bychom měli všichni znát. Je pravdou, že Bible je pro mnohé lidi knihou neznámou. Když jsem šel v Holešově do knihkupectví, abych si Bibli 21 koupil, zastihl jsem v prodejně člověka, který zastupoval knihkupce. Zeptal jsem se, zda tento překlad mají. Řekl mi, že neví. Požádal jsem ho, aby mě uvedl k regálu, v němž jsou Bible. Dovedl mě však ke knihám, které vyprávějí o řecké mytologii. Je zřejmé, že tento člověk nevěděl, co to Bible je. A tak je dobré, že se objevila snaha Bibli lidem přiblížit. Vážím si toho, že se tak stalo. Propagace pro tento překlad Bible byla velice účinná, protože, jak sdělují média, lidé Bibli pro 21. století kupují. Bibli 21 vydalo nakladatelství Biblion, vedoucím projektu je Alexandr Flek se dvěma spolupracovníky na hebrejštinu, aramejštinu a řečtinu a s dalšími spolupracovníky v oboru textové kritiky a českého jazyka. Překládat se začalo v roce Doposud jsme při četbě Bible používali Bibli Kralickou, která byla vydána v letech v Kralicích na Moravě, kde Jednota bratrská měla svou tiskárnu. Tento překlad se v pozdějších dobách stal základem spisovné češtiny. V roce 1979 byl pak vydán nový překlad Bible do moderní češtiny, který je nazván Ekumenický překlad, protože na něm spolupracovaly různé křesťanské církve v naší republice. Alexandru Flekovi se však i tento překlad, starý 30 let, zdál již nesrozumitelný, proto se rozhodl pořídit nový, srozumitelnější. Z odborných teologických kruhů zaznívá sice určitá kritika, ale tou se zde nechci zabývat. Spíše se ptám, zda je pravda, že Bible Kralická a Ekumenický překlad již nemají co říci lidem dnešní doby. Znázorním to na příkladu. V Janově evangeliu v 15. kapitole se mluví o vinném kmeni a ratolestech. V Bibli Kralické říká Ježíš: Já jsem vinný kmen pravý, v Ekumenickém překladu: Já jsem pravý vinný kmen, v Bibli 21: Já jsem ušlechtilá réva. V řečtině, kterou byl napsán Nový zákon, je užito slovo, které může být přeloženo výrazem vinný kmen i vinná réva. Je tedy vlastně jedno, jakého výrazu v překladu užiji. Překlad ušlechtilá réva se může zdát srozumitelnější. Je li tímto výrazem označen Ježíš, pak tím je naznačeno, že se jedná o člověka, který mezi ostatními vyniká a liší se od nich svou ušlechtilostí. Čtu li však ve starších překladech, že Ježíš je vinný kmen, pak je tím nepochybně naznačena Ježíšova stabilita, pevnost, nezlomitelnost, možnost se o něj opřít. Jsou to dva různé překlady téhož řeckého slova a také dva různé výklady toho, co pro mne Ježíš znamená. Je tedy těžké říci, který překlad je lepší. Jak jsme si ukázali na příkladu, je každý překlad do jisté míry výkladem. Překlad označovaný jako Bible 21 je jistě dobré číst. Ale říci, že je lidový a nejsrozumitelnější pro dnešní dobu, je pro mne otázkou. Toto označení je třeba považovat za reklamní upoutávku, která měla obrátit pozornost k novému překladu. Raději bych řekl, že je to alternativní překlad, který je možno s ostatními překlady srovnávat, a tak se nad slovem Bible zamýšlet. Také i v cizině jsou vydávány různé překlady Bible, které se různým způsobem pokoušejí vyjádřit biblickou zvěst. Nový překlad Bible 21 vítám. Čtu jej a srovnávám s jinými překlady. Vážím si propagace, která byla s vydáním tohoto překladu spojena. A doporučoval bych, aby si jej každý koupil a četl. A jestliže na základě této četby uvěří v Ježíše Krista, pak je to samozřejmě důvod k radosti. Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář Zpravodaj obce Rusava 11

14 Takzvaná krize se rusavskému kempu vyhnula Letošní deštivý začátek sezóny nevěstil příliš dobrý start kempování všeobecně. Přesto se rusavský kemp těšil z pěkného počtu turistů a rekreantů, kteří využili především místního koupaliště, vycházek do nádherné rusavské přírody a Hostýnských vrchů. Vracejí se stálí hosté, ale přibývají i noví, kteří kemp navštívili prvně. Takzvaná krize se rusavskému kempu vyhnula, spíše návštěvníků přibývá a to je důležité, zhodnotil sezónu správce kempu pan Vlastimil Stuška. Na kolech dorazili kempovat na Rusavu až z Plzně, opět nás navštívili hasiči z Píkovic u Přerova, vojáci z Prostějova, zahraniční turisté z Francie, Anglie, Holandska, Španělska a jiných zemí, dokonce jsme tu měli ubytované i svatebčany. Senioři a rodiny s dětmi, kterých je tu kolikrát víc jak dospělých, si chválí klidu v kempu, ale už méně klidu od chatařů, kteří by si měli z kempu vzít příklad, dodal pan Stuška. Do rusavského kempu se návštěvníci rádi vracejí nejen kvůli přírodě a koupališti, ale především kvůli čistému prostředí celého areálu, dostatku soukromí a míst k postavení stanu ve stínu, čistotě sociálního zázemí (i když vybavení by si zasloužilo vylepšit), možnosti připojení na elektřinu, ale i klidné a příjemné atmosféře při posezení s kytarou, harmonikou, banjem, o které se s plným nasazením stará pan Vlastimil Stuška. Dana Gajdošová Plánované akce pro rok 2009 v obci Rusava Pozvánka na koncert duchovní hudby v hodin v katolickém kostele Povýšení svatého kříže na Rusavě Účinkují: Ester Moravetzová (varhany) a Ladislav Moravetz (zpěv). V programu zazní skladby autorů z různých období: M. Rossi, J. Pachelbel, C. Kolb, J. K. Vaňhal, T. Salomé, L. Vierne, A. Dvořák, L. Graap, R. Gaar a další. MgA. Ester Moravetzová studovala obor varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži u prof. Ireny Chřibkové a na Konzervatoři v Praze u prof. Jana Hory, kde také v roce 1997 absolvovala. Je také absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studovala u doc. Kamily Klugarové. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval hru na varhany prof. Leo van 12 Zpravodaj obce Rusava

15 Doeselaar, varhaník z Concertgebouw v Amsterodamu. Od roku 2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Kromě pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí. Od září t. r. vyučuje hru na klavír na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Ladislav Moravetz pochází z české vesnice Velký Pereg (Peregu Mare) v Rumunsku. Zde se nejdříve věnoval lidovému muzikantství. V roce 1991 získal od Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na trubku u prof. Lazara Cruze. Po absolutoriu studoval dále církevní hudbu v Berlíně na Církevní hudební škole a později na Vysoké škole umění. Během svého studia v Německu se věnoval více oborům: hra na varhany prof. Leo van Doeselaar a Erwin Wiersinga, varhanní improvizace prof. Friedrich Meinel, sbormistrovství prof. Uwe Gronostay, zpěv prof. Adele Stolte a prof. Dietmar Hackel, hymnologie Christian Fincke, hudební teorie a kompozice prof. Wolfgang Dinglinger. V letech měl na starosti kantorskou službu v berlínských evangelických sborech Buch a Lankwitz. Od r působí jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické. Vedle kantorské činnosti v ČCE vyučuje hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a je delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Se svou rodinou žije ve Chvalčově. Plánované akce roku 2009 termín druh akce pořadatel P. Marek Výleta, administrátor farnosti říjen Drakiáda Aktivní klub, o. s Setkání s důchodci Obec Rusava Čas adventu tvorba adventních věnců Obecní knihovna, Obec Rusava Mikulášský jarmark Obec Rusava Voňavé psaní Ježíškovi pod vánočním stromem na Rusavě Obecní knihovna Turnaj v malé kopané Sportovní klub Mlýny, pily, valchy a hamry na toku Rusavy Valcha na Rusavě Historie... Náhonem od Češkova mlýna asi po metrech se dostaneme na Valchu. Valcha leží v katastru Rusavy pod kopcem Zubrová a je rozhraním Valašska a Hané. Zpravodaj obce Rusava 13

16 Valcha se uvádí již od roku 1775 jako vrchnostenská, jež patřila roku 1775 vrchnosti. Potom přešla do soukromého vlastnictví. V roce 1775 ji koupil za zlatých Martin Hobeček. Valchu vlastnil do roku V roce 1797 bydlel na Valše hajný Brücker a vlastníkem byl do roku 1819 Antonín Hradil, který ji také koupil za zlatých. V roce 1819 koupil valchu Antoním Tománek za zlatých. Valchu vlastnil do roku V roce 1831 valchu koupil mlynář Jan Češek z Rusavy a vlastnil ji až do roku 1875 (44 let). V letech 1875 byla valcha zrušena a na jejím místě byla postavena parní pila, která vyhořela. Vrchnostenská valcha sloužila od roku 1775 do roku Byla tedy v provozu 100 let. Co tedy byla valcha? Málokdo si při vyslovení tohoto pojmu dovede představit, o co jde a co byly valchy. Valchy sloužily k zpracování vlněného tkaniva na pravou valašskou houni, jež byla sice hrubou, ale zato velmi pevnou látkou. Valchař musel vložit vlněné tkanivo do otvoru v kládě a nechat je 24 hodin tloukat dřeveným kladivem. Přitom byl uzlík neustále poléván střídavě teplou a studenou vodou. Teplá voda sloužila k změkčování a odmašťování, studená měla naopak tkanivo srážet, a tak docházelo k postupnému zplstění. Valchy byly stavěny u vody. Kladivo bušící do klády bylo poháněno vodním kolem. Valchovat je zpracovávat vlněné látky: tlakem, nárazy, teplem. Valchováním se zvýší hustota a pevnost tkaniny nebo pleteniny a vrstvou plsti se zakryje základní vazba výrobku. U nové školy v Dolansku stával domek, kde se říkalo u Valchaříků. Kdo ví, zda tam nebyla někdy dávno valcha. Rusavská valcha Pod Zubrovou, při silnici valcha lidem sloužila. Ovčí vlnu v pevnou huni, rusavjanům měnila. Zřícenina hradu Křídlo do údolí vrhá stín. Přes Grapy tu možno jeti, lesní cestou na Hostýn. Arnošt Pospíšil Bývalá pila na Valše Bývalá pila na Valše (fotografie pořízena ) Zmínky o parní pile jsou kusé. Uvádí se, že roku 1875 byla valcha zrušena a na jejím místě byla postavena parní pila, která vyhořela. Na stejném místě byla pak postavena výkonnější. Kdo ji stavěl a kolik let se stavěla, kdo byl prvním majitelem? Pila byla v provozu do roku 1948 do znárodnění. Poslední majitelé byli Václav Uruba z Rusavy, pan Šmíd a Fajkus. Josef Hudec Včelínský 14 Zpravodaj obce Rusava

17 Z historie Svatého Hostýna 4. část: Dějiny hostýnského chrámu (poslední díl / celkem čtyři části) Kazatelna z r u oltáře sv. Josefa je dílem sochaře Benedikta Edeleho z Brna, který provedl práce řezbářské, a malíře Josefa Hamanna, rovněž z Brna, který provedl pozlacení a malbu. V duchu liturgické reformy II. Vatikánského koncilu ( ) byla pořízena nová oltářní menza (stůl, oltářní deska), která byla v r umístěna před hlavním oltářem pod vítězným obloukem. Nástěnné malby a dekorativní výzdoba chrámu byly vyhotoveny v letech malířem a restaurátorem Janem Zapletalem mladším z Prahy, rodákem z Kroměříže. Prostorný a výstavný chrám je jedním z mála příkladů centrální stavby (centrální půdorysné dispozice) elipsovitého tvaru. Stavba je orientována, tzn. že presbytář s hlavním oltářem směřuje k východu. V r u příležitosti 70. výročí korunovace sochy Panny Marie s Dítětem za hlavním oltářem chrámu získal hostýnský poutní chrám titul Menší bazilika. Toto zvláštní vyznamenání udělil papež Jan Pavel II. dne 9. srpna 1982 papežským breve (krátký papežský list) na žádost administrátora olomoucké arcidiecéze biskupa Josefa Vrány, apoštolského administrátora v letech 1973 až Pokud se týká rozměrů hostýnského chrámu, zde se dostupné materiály neshodují a lze si tedy vybrat. František B. Vídenský ve své knize Svatý Hostýn ve svém původu a svých osudech, vydané v r. 1913, uvádí: Kostel je dlouhý 41 m, 28 m široký, výška hlavních zdí je 21 m a síla zdi je 5 m. Josef Krumpholz ve své kronice Soudní okres bystřický, vydané v r. 1940, uvádí: [ ] délka 46 m, šířka 31 m, výška zdí 24 m [ ] shoda je pouze v síle zdí. Skříňka s informacemi v interiéru chrámu u jižního bočního vchodu i venkovní tabule na jižní straně chrámové stavby se v tomto směru shodují: délka 48 m, šířka 32 m, výška stavby v kopuli je 28 m. Konečně jedna z nejmladších publikací o Hostýně Svatý Hostýn Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, vydaná v r (autoři Miloslav Pojsl a Vladimír Hyklík), uvádí tyto číselné údaje: podélná osa 40,5 m, příčná osa 30,3 m (šířka) a výška činí 23,75 m (patrně myšlena výška zdí). Po obnově před 163 lety se v chrámové stavbě na Sv. Hostýně prolínají dva umělecké slohy baroko a klasicismus. Poutní chrám na hostýnském temeni byl svědkem, ale především srdcem a duší celé řady významných událostí, z nichž některé zde byly připomenuty. Co ještě dodat k jubileu hostýnské baziliky? Nebude jistě na škodu vypůjčit si závěrem část věty, která uzavírá článek 150. výročí obnovení hostýnského chrámu, jenž byl uveřejněn v r. 1995: Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně dostal již začátkem léta památného roku 1845 podobu, která se nám zachovala až do dnešních dnů. A tato podoba by měla být zachována navždy i pro všechny budoucí generace. Vlastimil Doležel, Bystřice p. Hostýnem Zpravodaj obce Rusava 15

18 Školní výlet naše škola... Červen ve škole probíhá v očekávání prázdnin. Žáčci už odmítají jakýkoli pokus o nalévání vědomostí do hlavy, vidí jenom vodu, slunce a dvouměsíční volno. Proto se snažíme dětem závěr školního roku zpestřit. Nejdůležitější je ovšem výlet. Tentokrát jsme neměli batůžky naplněné jenom řízky, bonbóny a pitím. Nečekaně se v sotůrcích objevily jehly, nitě, fixy a malovátka. A to u všech, chlapce z páté třídy nevyjímaje. A proč? Jeli jsme totiž na výlet do Liščího mlýna nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm. Byl to indiánský výlet na téma Indiáni ještě nevymřeli. Přivítaly nás dvě Velké Lišky, pravé indiánky, které žily v místním týpí. A už to začalo. Sotva jsme stihli posvačit, už jsme se museli rozdělit do dvou družstev a vymýšlet svá vlastní indiánská jména. Vinnetouy, Rybanami, Bílými holubicemi a Rychlými buvoly se to jenom hemžilo. Museli jsme se však odvážně zeptat, jestli to mladý bojovník myslí vážně s názvem Divoký vůl. Přes všechny počáteční rozpaky si každý zvolil své jméno, které si napsal na čelenku. Čelenku si vlastnoručně mladí Apačové sešili (někteří za pomoci paní učitelky nebo Velké Lišky) a dostali povel k namalování obličeje do správného bojového výrazu. To jsme ještě s Velkou Liškou netušily, že se nám jeden třeťáček pomaluje lihovým fixem. Jinak vše proběhlo v pořádku. Děti si mohly prohlédnout TÝPÍ klasické obydlí indiánů, INITY potní chýši určenou k duchovní a fyzické očistě, DANCE LODGE indiánské místo pro slavnosti, POSVÁTNÉ POHŘEBIŠTĚ, SUŠÁKY na sušení bizoního masa, RÁMY na napínání kůží, totem a různé zbraně. Při prohlídce byly děti v naprostém tichu, jenom jeden zvědavec vlezl do potní chýše, o čemž Velká Liška prohlásila, že tam nikdo 10 let nebyl. Čerství indiáni se rychle naučili bojové pokřiky, které zaplašily předchozí ticho. Po prohlídce se malí indiáni pěkně vyřádili při bojové hře se znakovým písmem. Indiánským během překonávali, mnozí ve svých celoživotních rychlostních rekordech, určenou trať a skládali v družstvech tajnou zprávu. Vítězové byli tentokrát opravdu všichni. Ve chvílích volna indiánské žactvo řádilo na provazové dráze, škoda jenom, že nám příliš nepřálo počasí a děti se nemohly koupat. Třešničkou na dortu byla určitě jízda na koni. Nutno dodat, že Velká Liška dokázala svým indiánským pohledem zklidnit kdejaký pokus proti indiánskému řádu. Výlet to byl opravdu vydařený. Prváčci s námi tentokrát nejeli. Vydali se za zvířátky do ZOO Lešná. Jejich výlet byl také perfektní, protože v Lešné najdeme pokaždé něco nového. Mgr. Eva Kubišová, učitelka ZŠ 16 Zpravodaj obce Rusava

19 Rusava obrazem Příprava podlesníků (recept na str. 10) Projekt Za poznáváním do Slobodovy zahrady v plném proudu V průběhu prázdnin probíhala oprava mostu u hospody U Hradilů (opravu prováděla firma Inženýrské konstrukce a stavby Olomouc) Zpravodaj obce Rusava

20 Významné životní jubileum 100 let oslavila paní Marie Mozolová Zpravodaj obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XIX. číslo: 3/2010 Zpravodaj obce Rusava LX. cena: 10 Kč Vzhledem k blížícím se komunálním volbám nebude v tomto čísle zpravodaje úvodní slovo starosty zveřejněno. Rozhovor s kronikářkou obce

Více

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč

ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava cena: 15 Kč ročník: XXI. číslo: 4/2012 Zpravodaj obce Rusava LXIX cena: 15 Kč dění v obci... Obnova komunikace a výstavba mostu u Grúně (viz článek str. 2) Volební poločas Slovo má starosta... Jsou za námi již dva

Více

ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XVIII. červen 2/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LI. cena: 10 Kč Májový průvod v čele s valašskou drobotinou Májový průvod prošel celou obcí I letos se kácání mája vydařilo Svým vystoupením potěšily

Více

ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč

ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava cena: 10 Kč ročník: XX číslo: 3/2011 Zpravodaj obce Rusava LXIV cena: 10 Kč BLesKoVá povodeň 30. 6. 2011 Hořansko pod Kocfeldovým U Obecního úřadu Most u Hurbanovy studánky Dolansko Zákopanica Šmarhánky Slovo má starosta...

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Staroveský zpravodaj. Říjen 2010. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Říjen 2010. www.staraves.cz Říjen 2010 www.staraves.cz Vážení občané, 2 Staroveský zpravodaj na sklonku léta přicházíme se zpravodajem, který i přes svou objemnost sděluje informace, týkající se života obce pouze v minulých měsících.

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru

Prázdninové slovo starosty Jaro ve Společenském centru 1 Prázdninové slovo starosty Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého odpočinku.

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

Začínají prázdniny. Obsah:

Začínají prázdniny. Obsah: Obsah: - Z jednání zastupitelstva - Jak je to s tenisovými kurty - O historii města s naší p. kronikářkou - Nemáte doma pěkný betlém? - Hasiči předvedli dětem svou techniku - Závěr roku S flétničkou ve

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

4/2011. v tomto čísle: Změna ve vydávání občanských průkazů Vítání občánků Obecní knihovna Krumvíř. Hubertova jízda Co se dělo ve školách

4/2011. v tomto čísle: Změna ve vydávání občanských průkazů Vítání občánků Obecní knihovna Krumvíř. Hubertova jízda Co se dělo ve školách 4/2011 v tomto čísle: Změna ve vydávání občanských průkazů Vítání občánků Obecní knihovna Krumvíř Hubertova jízda Co se dělo ve školách IV. Rozsvěcení vánočního stromu O čem jsou Vánoce? Vánoční koncert

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více