ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč"

Transkript

1 ročník: XVIII. září číslo: 3/2009 ZPRAVODAJ obce Rusava LVI. cena: 10 Kč

2

3 Slovo má starosta... Oddílná kanalizace a nová komunikace Počátkem roku jsem vás informoval o investičních akcích. Jedna z nich je již hotová a září novotou. Každý stavebník má hřejivý pocit, když se mu podaří dokončit rodinný domek, drobnou stavbu nebo jinou úpravu u svého obydlí. Radost společnou sdílíme u akcí, které organizačně i finančně zajišťuje obecní samospráva. I v době tzv. ekonomické krize se podařilo dílo, které obzvlášť rozradostnilo majitele nemovitostí v uličce směrem k farmě zemědělského družstva. Opravená oddílná kanalizace odvádí povrchové vody ze střech domů i spodní vody z prostranství zpět do toku říčky Rusavy. Splaškové vody z domácností jsou svedeny druhou kanalizační rourou do hlavního kanalizačního řadu se zaústěním do čistírny odpadních vod. Kanalizaci tak již nebudou zatěžovat balastní vody, které zapříčiňují naředění odpadních vod a tím i zatížení samotné čistírny. Dokončil se úsek cca 350 m z celkových více než 11 km kanalizace, která není oddílná. Nastartovala se tak postupná rekonstrukce kanalizační sítě. Je nezbytné opětně poděkovat za vstřícnost, ochotu a finanční spoluúčast všem majitelům nemovitostí, kterých se tato výstavba oddílné kanalizace dotýkala. Nové obrubníky, opěrná zídka, rekonstrukce veřejného osvětlení určovaly směr kvalitního díla. Položení živice a povrchové úpravy ornou půdou, z dnes již bývalého letiště v Holešově, nám ukázaly kus dobře vystavěné práce od firmy KKS, spol. s r. o., se sídlem ve Zlíně. Aby celá ulička byla jako vymalovaná, je nutné vyzvednout i finanční vklady majitelů rodinných domů, kteří se podíleli na úpravách vjezdů ke svým objektům. Zejména rodiny Petra a Kateřiny Vaculíkových na svých pozemcích a Vladimír a Lenka Češkovi na obecní komunikaci utopili či vložili své úspory. Ostatní majitelé rodinných domků za své peníze řešili nové napojení na oddílnou kanalizaci. Kompletní úprava snad veškerých sítí obnáší dílo převyšující částku více jak 10 milionů Kč. Bohumil Škarpich Zpravodaj obce Rusava 1

4 Činnost výborů zastupitelstva Dění v obci... Práce výborů zastupitelstva obce je obecně upravena v 117 a 118 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční výbor a kontrolní výbor jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádějí i bez pověření zastupitelstva obce (srov. 119 odst. 2 a 3 zákona o obcích, jež jsou vůči obecnému ustanovení 118 odst. 1 téhož zákona ve vztahu speciality). Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti ( 119 odst. 3 písm. a/ a b/). Totéž platí pro finanční výbor, který má přímo ze zákona (dle 119 odst. 2 písm. a/ zákona o obcích) oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní i další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Vyjdeme li z výše citovaného zákona, je zřejmé, že se jedná o kontrolu prováděnou v rámci obce, jejíž výsledky slouží pouze pro zastupitelstvo obce. Kontrolní ani finanční výbor tedy nemohou nijak nakládat s výsledky kontroly, ale předloží svá zjištění zastupitelstvu obce, které rozhodne o tom, zda budou přijata nějaká opatření. Naproti tomu oprávnění provádět kontrolní činnost je zcela nezávislé na pověření zastupitelstva. Praktický rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v kritériích kontrolní činnosti u kontrolního výboru jde především o zákonnost, u finančního výboru o hospodárnost nakládání s finančními prostředky rozpočtu obce. Výbory jsou tak oprávněny požadovat např. předložení potřebných dokladů (pokud se vztahují k předmětu kontroly) od orgánů či zaměstnanců obce. Kontrolní a finanční výbor nemá ze zákona uloženu povinnost se pravidelně scházet, proto se tyto výbory scházejí dle potřeby. Zastupitelstvu obce Rusava jsou předkládány přehledové zprávy a informace o činnosti jednotlivých výborů. Kontrolní výbor plní nelehký úkol kontroly místních poplatků a finanční jakousi roli dohledu při sestavování a úpravách rozpočtu obce. Dana Gajdošová s použitím zákona o obcích Portášské střelby Rusavské portášské desátnictvo se zúčastnilo v sobotu 23. května ostrých střeleb na střelnici na Bedlině. Na nádvoří zámku v Bystřici pod Hostýnem se sešlo portášské desátnictvo z Valašské Bystřice a z Rusavy a střeleb se zúčastnil i Hornoliptovský kurucký regiment ze slovenské dědiny Vavrišovo. 2 Zpravodaj obce Rusava

5 Při slavnostním nástupu přečetl pan vrchní ze zámku poučení o střelbě a po rozchodu jsme všichni šmarovali na bedlinskou střelnici, kde byly povoleny dvě cvičné rány na terč vzdálený 50 m. Po poledni se začalo rochať na ostro. Byly to zas dvě rány na terč, které se už počítaly. Střelby vyhráli kuruci ze Slovenska. Na druhém místě se umístilo portášské desátnictvo z Valašské Bystřice, na třetím a zároveň i posledním místě se umístilo portášské desátnictvo z Rusavy. Z rusavských portášů róchali nejlepší Jura Stanovský první ranu měl za dvě a druhú ranu za pět, Včelinský první ranú trefil pět a druhá rana mu fúkla vedle. Kaprál Jura Potočků ze dvuch ran netrefil ani terč. Aj to sa može stať. Střílelo sa z flinty Jury Potočkového. Tyhle trefy se nám moc nepovedly. Řekl bych, že to bylo za haňba pluť. Až zas někde budeme rochat, tož sa musíme polepšiť. Abychom si neudělali haňbu. A kdo to byli KURUCI, o kterých je tu řeč? Toto pojmenování vzniklo z latinského slova crux = kříž, považujíc kuruce vlastně za jakési následovníky Dószova křižáckého vojska. Jádro kuruckých ozbrojenců tvořili bývalí hradní vojáci, které od roku 1670 v Uhrách hromadně propouštěli. Josef Hudec Včelínský Daňově diskriminovaná obec Mezi tisícovku obcí, které se zapojily 26. května do protestu proti nespravedlivému přerozdělování vybraných daní tím, že rozvěsily v obci cedule Daňově diskriminovaná obec, patří i obec Rusava. Podobné značky, ovšem přeškrtnuté, byly připraveny pro umístění na okrajích velkých měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, které parazitují na menších městech a obcích tím, že dostávají až šestkrát vyšší příspěvek na občana než v malých obcích. Členové Sdružení místních samospráv (SMS) tak upozorňují na nerovnováhu ve vyplácení daňových výnosů do obecních pokladen. Ministerstvo financí připravuje nový zákon o rozpočtovém určení daní, který vytvořila komise odborníků. Má platit od ledna 2010, ale pro jeho přijetí není politická vůle. Dana Gajdošová Svatojánské ohně Kdysi to byl po Vánocích druhý nejdůležitější moment spjatý se sluncem. Na Vánoce se začal natahovat den, od svátku sv. Jana se pro změnu začala prodlužovat noc. Před staletími v tom cítili magii a snažili se toho využít. Zpravodaj obce Rusava 3

6 Pověz nám, velký Bože, svatý Jene, jak dlouho živi budeme, za kolik pak let umřeme. V loňském roce jsme se sešli na akci místního portášského desátnictva Pálení Svatojánského ohňa na Klapinově, který v té době označil kaprál Jura Potočků (Jiří Uruba) za nultý ročník. Tož vyzkúšáme, jaký bude zájem, a potem sa uvidí, jestli je možné vypyplať z teho aj nejakú tu tradicu. A tak sa aj stalo. Na Klapinově bylo všecko připravené na 17. hodinu pro první ročník Svatojánského ohňa, jen kaprál Juráš sa vypařil jak para nad hrncem, a čekání na jeho osobu nebralo konca. Nadšení účastníků po jedné a posléze po dvou hodinách čekání střídaly výkřiky Máme žízeň! Tož to zapalte! Nikdo z přítomných ale nenašel odvahu škrtnúť sirkú za kaprála Juráša, neboť nikdo nevěděl, zda nedorazí aj s ostrýma v pušce. Prognóza pro kaprála zněla: Tož co sa tak dlúho sprchuje, či co? Ech! Valach sa nekúpe, ale lúpe! Tož to bude trvať dlúho. Hodný čas čekání nám vyplnila skupina s banjem, basou a kytarou, která udržela účastníky akce na místě svými zmáknutými kousky Jó třešně zrály, Holubí dům atd. Kaprál Juráš dorazil na místo, a akce nabrala obrátky. Portášské salvy daly povel k pořádnému vzplanutí ohňa, a kdo si nehlídal figuru, tož si mohl pošmakovať na špekáčkoch, frgáloch a pivečku, které bohužel brzo došlo. Na akci se zastavovali i náhodní kolemjdoucí, kteří procházeli nejfrekventovanější turistickou trasou na Svatý Hostýn Tesák, takže o návštěvníky opět nebyla nouze. Vzhledem k počasí, které ten den panovalo (dopoledne pršelo a bylo zamračeno až do podvečera), se rusavskému portášskému desátnictvu akce přece jen vydařila a tradice tím byla zpečetěna. Dana Gajdošová Dětský den Dne se měl konat MDD, ale počasí nám nepřálo, takže jsme se s členkami AK dohodly jej přesunout o týden. To se nám vyplatilo, protože počasí ten den bylo nádherné. Od začátku května probíhaly přípravy, počínaje nákupem hraček a sladkostí, obcházením sponzorů, bez kterých by to už ani nešlo, a konče rozdělením úkolů mezi členy AK. Snažíme se každým rokem dětem připravit zajímavý program a snad se nám to i letos podařilo. 4 Zpravodaj obce Rusava

7 Díky sponzorství jsme mohly zakoupit skákací trampolínu, ze které měly děti obrovskou radost (nejen děti, ale i dospěláci si přišli zablbnout). Stěžejním bodem dětského dne byl pohádkový les, který byl letos mimořádně povedený. Jako každý rok se dětem pohádkové bytosti moc líbily, ale největší ohlas měl vodník, který kraloval u rybníka! Za splnění všech úkolů v pohádkovém lese dostaly děti tašku s odměnami a sladký zákusek. Potom následovaly soutěže, jízda na koních a hlavně tombola, na kterou se děti vždy moc těší. První cenou byla opět koloběžka a jelikož se nám tato cena osvědčila, mohou se děti těšit na tuto cenu i příští rok. Odpoledne věnované dětem uteklo jako voda a na nás zbyl už jen úklid a radost z povedené akce. A co pro vás, děti, máme ještě letos nachystáno? No přeci DRAKIÁDU! Takže poproste rodiče o výrobu nebo zakoupení draka a budeme se na vás těšit na podzim na kopci za našim! Pavla Ševčáková, Aktivní klub Rusava Vzpomínka na strýčka Melouna (* ) Je pro mě opravdu velmi těžké vylovit ze své paměti zážitky, které mně za víc než třicet let spolupráce s panem Vladimírem Melounem utkvěly. Ne že by mi paměť nesloužila, ale těch setkání, besed a muzicírování bylo nepočítaně. Strýček Meloun, jak jsme mu my starší mohli říkat, byl pro nás symbolem hudebního profesionála a zároveň osobností, ze které lidskost a člověčenství přímo čišely. Měl jsem to štěstí za doby svých studií v Brně občas u Melounů přespat. Dlouho do noci jsme probírali život obyvatel rusavské dědiny, která manželům Melounovým tak přirostla k srdci. Rusava byla pro strýčka Melouna doslova druhým domovem a překrásné scenerie rusavské přírody pak inspirací pro jeho životní konání. Se svou manželkou Růženkou často a velmi rádi na svou chatu na Rusavu jezdívali. Právě zde se konala mnohá setkání nejen s přáteli jejich rodiny, ale i s mnoha Rusavjany. Melounovi nikdy nedělali rozdíly mezi prostými lidmi a vzdělanými intelektuály. Všichni měli pro ně stejnou cenu. Strýček Meloun od počátku činnosti Valašského krúžku Rusavjan pomáhal, jak mohl, a téměř patnáct let byl primášem cimbálové muziky, která k nám zajížděla z Brna nejen na Kácání mája a Valašský bál, ale i na další akce v obci. Mimo to za námi s muzikou cestoval i na vystoupení po celé republice a v zahraničí. Jako primáš byl svým až pedantským přístupem ve zkouškách zárukou, že společná vystoupení se zpěváky a tanečníky dopadnou úspěšně. Když zdraví pana Melouna začalo více zlobit a hraní už pro něj bylo oříškem, pomáhal nám dál s notovými zápisy pro cimbálovou muziku Rusava. Je pravdou, že strýček Meloun nám pomohl vždy, když to bylo jen trochu zapotřebí. Velmi často vzpomínáme, jaké to bylo, když cérečka a ogaři z Brna na Rusavu jezdívali Bohužel zákony tohoto světa jsou neúprosné a mně nezbývá než psát svou skromnou vzpomínku na velkého člověka v minulém čase. Odešel bezesporu člověk vzácného Zpravodaj obce Rusava 5

8 charakteru, který vždy nepoměrně více rozdával, než byl ochoten si vzít. Uměl rozdávat prostřednictvím svých milovaných houslí radost a dobrou náladu i tam, kde jí bylo poskromnu. Odešel skvělý muzikant, kamarád a přítel mnoha Rusavjanů. Byl jsem velmi potěšen, že při posledním rozloučení s panem Vladimírem Melounem v Brně stálo čestnou stráž sedmero céreček a ogarů z Rusavjanu v rusavských krojích. O to víc mne zamrzela nízká účast obyvatel Rusavy a neúčast jediného folkloristy z Brna, který by se oblékl do lidového roucha, tedy kroje, a vzdal tak poslední hold svému věhlasnému učiteli. Děkuji Vám, strýčku Meloune, za všechny souboráky z Rusavjanu i Rusavjany a jsme hrdi, že jsme Vás na naší společné pozemské pouti mohli potkávat. Vždy to byla setkání, na která se nezapomíná. Ing. Mirek Hovořák za všechny členy Valašského krúžku Rusavjan 60 let kopané na Rusavě Druhý červencový víkend jsme chtěli s našimi fanoušky, a i s příznivci rusavské kopané ze širokého okolí, oslavit kulaté narozeniny fotbalu v naší obci. I když se už blíží do důchodového věku, chtěli jsme ukázat, že je stále při síle. Připraveny byly pro diváky tři fotbalové zápasy, pro děti stál na umělé trávě skákací hrad a trampolína. Nejen pro pamětníky byly připraveny k nahlédnutí kroniky i fotografie od počátku vzniku SK až po současnost. Letos se nám povedlo zajistit velmi bohatou tombolu (počet cen přesáhl hodně přes 50 darů od sponzorů). Ještě jednou chce SK touto cestou všem sponzorům poděkovat za přízeň. Nejčastěji se speaker Honza Uruba potkával s Martinou Pekníkovou, první cenu horské kolo věnované SK RUSAVA si nakonec odvezla Hanka Zbranková. Všichni jsme byli rádi, že to zůstalo doma a právě u naší nejhlučnější fanynky. Doufáme, Hanko, že teď nás budeš jezdit povzbuzovat i na hřiště soupeřů (do Štítné nad Vláří nebo Slavičína si teda pěkně mákneš!). O občerstvení bylo bohatě postaráno, zvláště bychom chtěli poděkovat a pochválit rusavské myslivce, kteří nám připravili vynikající daňčí guláš. Na večer byla naplánována zábava na koupališti, ale počasí nakonec bylo proti. Pouze první zápas našich dorostenců proti týmu FC Kosovci (mančaft složený z členů hudební skupiny a jejich hostů) zůstali hráči i diváci v suchu, zbytek programu pršelo a pršelo, což se samozřejmě muselo negativně projevit na počtu diváků. Těšili jsme se, že si v podvečer několik generací rusavských fotbalistů sedne a zavzpomíná, jak to tenkrát dobře hráli a jak bychom to měli hrát teď, bohužel... někdy příště. 6 Zpravodaj obce Rusava

9 I na těžkém terénu se po fotbalové stránce hrály kvalitní zápasy. Dorostenci si vyzkoušeli, jak se hraje proti hráčům mužské kategorie, osahali si důraz a rychlejší pojetí hry, uhráli nakonec remízu 2:2 a diváci se dočkali i pokutových kopů. Po nich přišel na řadu duel starých pánů Rusavy a Holešova. I když nás velmi kvalitní soupeř celý zápas tlačil jak zelí do bečky, skončil špíl díky naší velmi dobré obraně, oběma našim brankářům a ofenzívní dvojici Gomola Lošťák opět výsledkem 2:2. Naši internacionálové ukázali, jak vytěžit z minima maximum, co to znamená být efektivní. Také v posledním klání A týmů Rusavy a Bystřice p. H. domácí borci ostudu rozhodně neudělali. Proti týmu hrajícímu o dvě třídy výš jsme vedli ještě dvacet minut před koncem 3:1, fyzicky zdatnější mladý celek hostí však v závěru třemi góly otočil skóre. Místo večerní zábavy jsme se přesunuli do hostince Na rozcestí (na baru jsme napočítali čtyři generace rusavských fotbalistů), DJ Sokol (Vladan Daněk) a jeho diskotéka neměli chybu, ale to už s fotbalem mnoho společného nemělo... (překvapil snad jen fakt, jak jsou na parketu někteří hráči, do kterých by to na hřišti nikdo neřekl, hbití a pružní!?). Zájezd do rodné Skalice Daniela Slobody Daniel Krajcar Inspirací pro zájezd do slovenského města Skalica bylo 200. výročí narození významné a pozoruhodné osobnosti Daniela Slobody, evangelického faráře, botanika (botanický klíč Rostlinství vydán v roce 1852), matematika a meteorologa (věnoval se zápisům o počasí, rostlinách a broucích během roku fenologii) působícího přes padesát let na Rusavě, který se aktivně účastnil veškerého dění kolem sebe v druhé polovině 19. století. Daniel Sloboda se narodil , v rodině chudého skalického obuvníka Michala Slobody a Zuzany Slobodové (roz. Pokorné). Vyrůstal v evangelicky silně cítící rodině spolu se třemi bratry a sestrou. Nižší třídy studoval v rodném městě Skalici, gymnázium v Modré a v Bratislavě evangelické lyceum. V roce 1833 byl vysvěcen na kazatele evangelické církve a do roku 1837 působil na Myjavě, odkud 14. dubna téhož roku, odešel na Rusavu, kde působil až do své smrti ( ). K jeho zásluhám, mimo pastorační a vědecké činnosti, v nelehkých podmínkách té doby, patří výstavba evangelické školy (1863), přestavba fary v roce 1864 a díky velké podpoře ze zahraničí i výstavba evangelického kostela v letech , která byla završena vysvěcením v roce Díky pečlivě vedeným deníkům D. Slobody se záznamy jeho života, různých setkání se spoustou zajímavých lidí (vedl s nimi obsáhlou korespondenci) mohly vzniknout publikace PhDr. Z. Fišera Dokumenty I. Deníky, Dokumenty II. Korespondence s přáteli 1, Dokumenty VII. O Rusavě a Valaších pod Hostýnem. Zájemcům o hlubší poznání jeho života jsou tyto publikace k dispozici v obecní knihovně nebo je možné je zakoupit na Obecním úřadě Rusava. Ale vrátím se k našemu zájezdu, který se uskutečnil v sobotu 25. července s odjezdem z Rusavy v 8 hodin. Běžnou, všední sobotu jsme si zpříjemnili pobytem v nádherném starobylém městě Skalici na Slovensku (v roce 1372 povýšeném na svobodné královské město ), asi jeden km od hranic s Českou republikou. V centru města nás již Zpravodaj obce Rusava 7

10 očekával Ing. Ĺudovít Barat, zástupce primátora, který s jemu přirozenou ochotou vyšel vstříc sobotnímu uvítání celého zájezdu z Rusavy. První návštěva směřovala do zahrad při kostele a klášteře františkánů, kde jsme měli předem dohodnutý nákup sladké speciality Skaliského trdelníka (moučníku, který se vyrábí tradičním způsobem namotáním kynutého jemného těsta na trdlo, upečeného nad sálavým teplem otevřeného ohně, posypaného sekanými ořechy a cukrem). Následovala prohlídka černé kuchyně, kde probíhá výroba trdelníku. Poté jsme si prohlédli výstavní část chodby rajského nádvoří, kde nám průvodkyně popsala události kolem vzniku a dokončení výstavby hradeb královského města z roku 1435, které dosahují původní výšky 8 m (pod hradbami byly vytvořeny prostory pro koncerty a společenské události). Naše další kroky směřovaly královskou cestou směrem k dominantě náměstí (náměstí netradičního trojúhelníkového tvaru) farskému kostelu sv. Michala z roku 1372, kde jsme měli možnost vystoupat na věž a užít si pohledu na jednotlivé památky náměstí z ptačí perspektivy, např. karner sv. Anny (kostnice, která je přímo u kostela sv. Michala), jezuitské kolegium dnes gymnázium, Dům kultury projektovaný Dušanem Jurkovičem, budovu radnice z 18. století a díky slunečnému a jasnému počasí i pohledu na táhnoucí se pohoří Chřibů a Hostýnských vrchů. Slunečný den jsme využili k návštěvě a prohlídce památek rotundy sv. Juraja, Kalvárie (několik malých kapliček z roku 1823 s jednotlivými výjevy křížové cesty), evangelický kostel z roku 1796, jezuitský kostel sv. Františka z roku 1693 s oltářním obrazem, který je největší na Slovensku (kostel je již odsvěcen a bude po nezbytných opravách využíván na kulturní účely). Po této plejádě památek následoval rozchod, a kdo chtěl, mohl navštívit další památky, např. zachovalý vodní mlýn bratrů Pilárikových nebo si odpočinout na předzahrádkách místních restaurací, kde jsme mohli ochutnat např. slovenské halušky. Po 15. hodině jsme se všichni sešli na náměstí, odkud jsme zamířili k autobusu. Byl to pěkný sobotní den strávený na Slovensku. Dana Gajdošová Myslivecké odpoledne pro děti a mládež Dne uspořádalo MS Rusava v prostorách koupaliště Myslivecké odpoledne pro děti a mládež. Tato akce začala ve 14 hodin. Sluníčko krásně svítilo, tak bylo koupaliště plné dětí, pro které jsme připravili spoustu soutěží a za pomoci rodičů, prarodičů a našich členů to zvládli i ti úplně nejmenší. Každá disciplína byla ohodnocena žetony a ty si děti vyměnily za sladkosti. Naši členové, kteří se věnují sokolnictví, předvedli ukázku práce s dravými ptáky. 8 Zpravodaj obce Rusava

11 Po 17. hodině jsme toto odpoledne ukončili, protože veškeré pozornosti, které jsme pro děti nakoupili, byly mezi ně rozdány, a určitě se nenašel nikdo ze soutěžících, kdo by si z tohoto odpoledne něco neodnesl. Myslím si, že se dětem Myslivecké odpoledne líbilo a že se budou těšit, až se za rok zase sejdeme. Měl bych jenom jednu prosbu k Obecnímu úřadu Rusava, abychom našli společné řešení pro bezplatný vstup pro účastníky tohoto Mysliveckého odpoledne, protože spousta rodičů s dětmi odešla a víme sami, jak je těžké to dětem vysvětlit, když vidí, jak si za plotem ostatní hrají. Ve 20 hod. jsme uspořádali pro mládež Pytláckou noc, na které hrály, až do druhé hodiny ranní, dvě rockové skupiny: Čuňaski a Prinz. Celá tato akce probíhala pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a starosty obce Rusava Bohumila Škarpicha. Naše oslavenkyně Naše oslavenkyně paní Marie Mozolová se narodila v roce 1909 a vyrůstala v Cetkovicích v okrese Blansko společně s pěti sourozenci, kteří se také dožili vysokého věku. Na Rusavu se dostala v roce 1936 díky svému bratranci Ladislavu Doleželovi, který na Rusavě učil. Vychovala dvě děti, syna a dceru, a zatím je třikrát prababičkou. Začátkem srpna tedy oslavila v obdivuhodné pohodě a zdraví paní Marie Mozolová sto Pavel Sedlák, Myslivecké sdružení Rusava Na fotografii paní M. Mozolová druhá zleva 1. máj 1946 let. Mezi prvními gratulanty byli zástupci obce a Valašského krúžku Rusavjan, kteří přišli oslavenkyni potěšit písničkou. Pan starosta Bohumil Škarpich předal paní Mozolové symbolickou stovku růží s přáním pevného zdraví do dalších let. Písnička s gratulací pro paní Mozolovou zazněla z místního rozhlasu, ale i z Českého rozhlasu Brno v pořadu Morava krásná zem. Kromě početného příbuzenstva a zástupců obce potěšil paní Mozolovou dopis s gratulací Ministerstva práce a sociálních věcí, který oslavenkyni osobně předal ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Kroměříž pan Ing. Jaroslav Klusák, spolu s referentkou důchodového zabezpečení paní Ivanou Češkovou. Osobně přijeli pogratulovat i z rodných Cetkovic pan starosta Petr Horák a místostarosta Jan Sychra. Dožít se dlouhověkosti, to je snad sen každého člověka na zeměkouli. Výzkumy ukazují na lokality, kde se lidé dožívají vyššího věku, a příčiny takové dlouhověkosti nejvíce spatřují v jídelníčku, zdravém pohybu a hlubokém smyslu lidského spojení (kdy jeden Zpravodaj obce Rusava 9

12 druhému pomáhá). Jiné studie zase dokazují, že i ve stáří je potřeba být optimisticky naladěn, protože jeden z klíčů k dlouhověkosti je pozitivní myšlení. Paní Marie Mozolová, která vitalitou a optimismem jen září, je toho na Rusavě vzácným důkazem. Spokojenost paní Marie zcela jistě pramení i ze zázemí domova a obětavosti těch nejbližších, zejména pak syna, který je sám již v důchodovém věku a o maminku se stará. Jsme na Vás pyšní, paní Mozolová, a přejeme Vám hodně zdraví, a ať Vás optimismus a vitalita neopouštějí ani v dalších letech. Dana Gajdošová Na návštěvě u paní Ševčákové Na vskutku výjimečnou návštěvu jsem se vypravila o prázdninách za paní Ludmilou Ševčákovou, která mne pozvala na výrobu podlesníků ze starého valašského jídelníčku. Podlesníky? Tak o těch jsem zatím věděla jen z receptu a od tatínka, který na podlesníky vzpomínal již několikrát, ale dokud člověk neochutná, tak nemá dostatečný hnací motor k realizaci samotného receptu. Navíc, kdo neochutnal snad ani nemůže mít tak velkou chuťovou představivost v kombinaci se zelným listem. A že to stojí za to! Dobrota, která se nedá jen tak popsat, ale musí se zažít a ochutnat. A tady je recept na podlesníky od paní Ludmily Ševčákové, který paní Slabáková převyprávěla ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Moravská rodina 5. března 2009: 5 středně velkých brambor vařených, 5 středně velkých brambor syrových, cca 15 dkg hladké mouky, 1 kelímek kyšky, sůl, vejce, zelné listy, cukr a máslo. Brambory nastrouháme najemno, přidáme kyšku, sůl, vejce, mouku a dobře promícháme. Těsto má být husté asi jak na bramboráky. Na čisté zelné listy rozetřeme na tenko těsto a dáme péct do trouby nebo na plotnu. Upečený podlesník omastíme máslem a ocukrujeme. Co nám všem do receptu bude chybět, je starý šporák s troubou, ve kterém se podlesníky pečou nejlépe. Ale za pokus to stojí aj na sporáku v titanovém hrnci. Už jsem je pekla, a i když jim chyběla ta správná trouba a příchuť zelného listu, byly taky dobřunké. Přeji Vám dobrou chuť. Dana Gajdošová Bible pro 21. století V době velikonočních svátků jsme se dozvěděli, že byl vydán nový překlad Bible, označený jako Bible pro 21. století (zkráceně jako Bible 21 nebo B21). Z médií jsme pak byli informováni, že tento biblický překlad byl o Velikonocích předčítán na náměstích různých měst naší republiky. Je třeba říci, že tento počin je pozoruhodný a je nepochybné, že měl přispět k propagaci Bible. Ti, kteří tento překlad pořídili, tvrdí, že je to překlad do současné 10 Zpravodaj obce Rusava

13 češtiny, že je lidový a lepší než překlady jiné. Dále pak tvrdí, že Bible je kulturní dědictví, které bychom měli všichni znát. Je pravdou, že Bible je pro mnohé lidi knihou neznámou. Když jsem šel v Holešově do knihkupectví, abych si Bibli 21 koupil, zastihl jsem v prodejně člověka, který zastupoval knihkupce. Zeptal jsem se, zda tento překlad mají. Řekl mi, že neví. Požádal jsem ho, aby mě uvedl k regálu, v němž jsou Bible. Dovedl mě však ke knihám, které vyprávějí o řecké mytologii. Je zřejmé, že tento člověk nevěděl, co to Bible je. A tak je dobré, že se objevila snaha Bibli lidem přiblížit. Vážím si toho, že se tak stalo. Propagace pro tento překlad Bible byla velice účinná, protože, jak sdělují média, lidé Bibli pro 21. století kupují. Bibli 21 vydalo nakladatelství Biblion, vedoucím projektu je Alexandr Flek se dvěma spolupracovníky na hebrejštinu, aramejštinu a řečtinu a s dalšími spolupracovníky v oboru textové kritiky a českého jazyka. Překládat se začalo v roce Doposud jsme při četbě Bible používali Bibli Kralickou, která byla vydána v letech v Kralicích na Moravě, kde Jednota bratrská měla svou tiskárnu. Tento překlad se v pozdějších dobách stal základem spisovné češtiny. V roce 1979 byl pak vydán nový překlad Bible do moderní češtiny, který je nazván Ekumenický překlad, protože na něm spolupracovaly různé křesťanské církve v naší republice. Alexandru Flekovi se však i tento překlad, starý 30 let, zdál již nesrozumitelný, proto se rozhodl pořídit nový, srozumitelnější. Z odborných teologických kruhů zaznívá sice určitá kritika, ale tou se zde nechci zabývat. Spíše se ptám, zda je pravda, že Bible Kralická a Ekumenický překlad již nemají co říci lidem dnešní doby. Znázorním to na příkladu. V Janově evangeliu v 15. kapitole se mluví o vinném kmeni a ratolestech. V Bibli Kralické říká Ježíš: Já jsem vinný kmen pravý, v Ekumenickém překladu: Já jsem pravý vinný kmen, v Bibli 21: Já jsem ušlechtilá réva. V řečtině, kterou byl napsán Nový zákon, je užito slovo, které může být přeloženo výrazem vinný kmen i vinná réva. Je tedy vlastně jedno, jakého výrazu v překladu užiji. Překlad ušlechtilá réva se může zdát srozumitelnější. Je li tímto výrazem označen Ježíš, pak tím je naznačeno, že se jedná o člověka, který mezi ostatními vyniká a liší se od nich svou ušlechtilostí. Čtu li však ve starších překladech, že Ježíš je vinný kmen, pak je tím nepochybně naznačena Ježíšova stabilita, pevnost, nezlomitelnost, možnost se o něj opřít. Jsou to dva různé překlady téhož řeckého slova a také dva různé výklady toho, co pro mne Ježíš znamená. Je tedy těžké říci, který překlad je lepší. Jak jsme si ukázali na příkladu, je každý překlad do jisté míry výkladem. Překlad označovaný jako Bible 21 je jistě dobré číst. Ale říci, že je lidový a nejsrozumitelnější pro dnešní dobu, je pro mne otázkou. Toto označení je třeba považovat za reklamní upoutávku, která měla obrátit pozornost k novému překladu. Raději bych řekl, že je to alternativní překlad, který je možno s ostatními překlady srovnávat, a tak se nad slovem Bible zamýšlet. Také i v cizině jsou vydávány různé překlady Bible, které se různým způsobem pokoušejí vyjádřit biblickou zvěst. Nový překlad Bible 21 vítám. Čtu jej a srovnávám s jinými překlady. Vážím si propagace, která byla s vydáním tohoto překladu spojena. A doporučoval bych, aby si jej každý koupil a četl. A jestliže na základě této četby uvěří v Ježíše Krista, pak je to samozřejmě důvod k radosti. Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář Zpravodaj obce Rusava 11

14 Takzvaná krize se rusavskému kempu vyhnula Letošní deštivý začátek sezóny nevěstil příliš dobrý start kempování všeobecně. Přesto se rusavský kemp těšil z pěkného počtu turistů a rekreantů, kteří využili především místního koupaliště, vycházek do nádherné rusavské přírody a Hostýnských vrchů. Vracejí se stálí hosté, ale přibývají i noví, kteří kemp navštívili prvně. Takzvaná krize se rusavskému kempu vyhnula, spíše návštěvníků přibývá a to je důležité, zhodnotil sezónu správce kempu pan Vlastimil Stuška. Na kolech dorazili kempovat na Rusavu až z Plzně, opět nás navštívili hasiči z Píkovic u Přerova, vojáci z Prostějova, zahraniční turisté z Francie, Anglie, Holandska, Španělska a jiných zemí, dokonce jsme tu měli ubytované i svatebčany. Senioři a rodiny s dětmi, kterých je tu kolikrát víc jak dospělých, si chválí klidu v kempu, ale už méně klidu od chatařů, kteří by si měli z kempu vzít příklad, dodal pan Stuška. Do rusavského kempu se návštěvníci rádi vracejí nejen kvůli přírodě a koupališti, ale především kvůli čistému prostředí celého areálu, dostatku soukromí a míst k postavení stanu ve stínu, čistotě sociálního zázemí (i když vybavení by si zasloužilo vylepšit), možnosti připojení na elektřinu, ale i klidné a příjemné atmosféře při posezení s kytarou, harmonikou, banjem, o které se s plným nasazením stará pan Vlastimil Stuška. Dana Gajdošová Plánované akce pro rok 2009 v obci Rusava Pozvánka na koncert duchovní hudby v hodin v katolickém kostele Povýšení svatého kříže na Rusavě Účinkují: Ester Moravetzová (varhany) a Ladislav Moravetz (zpěv). V programu zazní skladby autorů z různých období: M. Rossi, J. Pachelbel, C. Kolb, J. K. Vaňhal, T. Salomé, L. Vierne, A. Dvořák, L. Graap, R. Gaar a další. MgA. Ester Moravetzová studovala obor varhany na Církevní konzervatoři v Kroměříži u prof. Ireny Chřibkové a na Konzervatoři v Praze u prof. Jana Hory, kde také v roce 1997 absolvovala. Je také absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde studovala u doc. Kamily Klugarové. Během svého studia v Brně pobývala tři semestry na Hochschule der Künste v Berlíně, kde vyučoval hru na varhany prof. Leo van 12 Zpravodaj obce Rusava

15 Doeselaar, varhaník z Concertgebouw v Amsterodamu. Od roku 2001 působí jako profesorka hry na varhany na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Kromě pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí. Od září t. r. vyučuje hru na klavír na ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Ladislav Moravetz pochází z české vesnice Velký Pereg (Peregu Mare) v Rumunsku. Zde se nejdříve věnoval lidovému muzikantství. V roce 1991 získal od Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na trubku u prof. Lazara Cruze. Po absolutoriu studoval dále církevní hudbu v Berlíně na Církevní hudební škole a později na Vysoké škole umění. Během svého studia v Německu se věnoval více oborům: hra na varhany prof. Leo van Doeselaar a Erwin Wiersinga, varhanní improvizace prof. Friedrich Meinel, sbormistrovství prof. Uwe Gronostay, zpěv prof. Adele Stolte a prof. Dietmar Hackel, hymnologie Christian Fincke, hudební teorie a kompozice prof. Wolfgang Dinglinger. V letech měl na starosti kantorskou službu v berlínských evangelických sborech Buch a Lankwitz. Od r působí jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické. Vedle kantorské činnosti v ČCE vyučuje hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a je delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Se svou rodinou žije ve Chvalčově. Plánované akce roku 2009 termín druh akce pořadatel P. Marek Výleta, administrátor farnosti říjen Drakiáda Aktivní klub, o. s Setkání s důchodci Obec Rusava Čas adventu tvorba adventních věnců Obecní knihovna, Obec Rusava Mikulášský jarmark Obec Rusava Voňavé psaní Ježíškovi pod vánočním stromem na Rusavě Obecní knihovna Turnaj v malé kopané Sportovní klub Mlýny, pily, valchy a hamry na toku Rusavy Valcha na Rusavě Historie... Náhonem od Češkova mlýna asi po metrech se dostaneme na Valchu. Valcha leží v katastru Rusavy pod kopcem Zubrová a je rozhraním Valašska a Hané. Zpravodaj obce Rusava 13

16 Valcha se uvádí již od roku 1775 jako vrchnostenská, jež patřila roku 1775 vrchnosti. Potom přešla do soukromého vlastnictví. V roce 1775 ji koupil za zlatých Martin Hobeček. Valchu vlastnil do roku V roce 1797 bydlel na Valše hajný Brücker a vlastníkem byl do roku 1819 Antonín Hradil, který ji také koupil za zlatých. V roce 1819 koupil valchu Antoním Tománek za zlatých. Valchu vlastnil do roku V roce 1831 valchu koupil mlynář Jan Češek z Rusavy a vlastnil ji až do roku 1875 (44 let). V letech 1875 byla valcha zrušena a na jejím místě byla postavena parní pila, která vyhořela. Vrchnostenská valcha sloužila od roku 1775 do roku Byla tedy v provozu 100 let. Co tedy byla valcha? Málokdo si při vyslovení tohoto pojmu dovede představit, o co jde a co byly valchy. Valchy sloužily k zpracování vlněného tkaniva na pravou valašskou houni, jež byla sice hrubou, ale zato velmi pevnou látkou. Valchař musel vložit vlněné tkanivo do otvoru v kládě a nechat je 24 hodin tloukat dřeveným kladivem. Přitom byl uzlík neustále poléván střídavě teplou a studenou vodou. Teplá voda sloužila k změkčování a odmašťování, studená měla naopak tkanivo srážet, a tak docházelo k postupnému zplstění. Valchy byly stavěny u vody. Kladivo bušící do klády bylo poháněno vodním kolem. Valchovat je zpracovávat vlněné látky: tlakem, nárazy, teplem. Valchováním se zvýší hustota a pevnost tkaniny nebo pleteniny a vrstvou plsti se zakryje základní vazba výrobku. U nové školy v Dolansku stával domek, kde se říkalo u Valchaříků. Kdo ví, zda tam nebyla někdy dávno valcha. Rusavská valcha Pod Zubrovou, při silnici valcha lidem sloužila. Ovčí vlnu v pevnou huni, rusavjanům měnila. Zřícenina hradu Křídlo do údolí vrhá stín. Přes Grapy tu možno jeti, lesní cestou na Hostýn. Arnošt Pospíšil Bývalá pila na Valše Bývalá pila na Valše (fotografie pořízena ) Zmínky o parní pile jsou kusé. Uvádí se, že roku 1875 byla valcha zrušena a na jejím místě byla postavena parní pila, která vyhořela. Na stejném místě byla pak postavena výkonnější. Kdo ji stavěl a kolik let se stavěla, kdo byl prvním majitelem? Pila byla v provozu do roku 1948 do znárodnění. Poslední majitelé byli Václav Uruba z Rusavy, pan Šmíd a Fajkus. Josef Hudec Včelínský 14 Zpravodaj obce Rusava

17 Z historie Svatého Hostýna 4. část: Dějiny hostýnského chrámu (poslední díl / celkem čtyři části) Kazatelna z r u oltáře sv. Josefa je dílem sochaře Benedikta Edeleho z Brna, který provedl práce řezbářské, a malíře Josefa Hamanna, rovněž z Brna, který provedl pozlacení a malbu. V duchu liturgické reformy II. Vatikánského koncilu ( ) byla pořízena nová oltářní menza (stůl, oltářní deska), která byla v r umístěna před hlavním oltářem pod vítězným obloukem. Nástěnné malby a dekorativní výzdoba chrámu byly vyhotoveny v letech malířem a restaurátorem Janem Zapletalem mladším z Prahy, rodákem z Kroměříže. Prostorný a výstavný chrám je jedním z mála příkladů centrální stavby (centrální půdorysné dispozice) elipsovitého tvaru. Stavba je orientována, tzn. že presbytář s hlavním oltářem směřuje k východu. V r u příležitosti 70. výročí korunovace sochy Panny Marie s Dítětem za hlavním oltářem chrámu získal hostýnský poutní chrám titul Menší bazilika. Toto zvláštní vyznamenání udělil papež Jan Pavel II. dne 9. srpna 1982 papežským breve (krátký papežský list) na žádost administrátora olomoucké arcidiecéze biskupa Josefa Vrány, apoštolského administrátora v letech 1973 až Pokud se týká rozměrů hostýnského chrámu, zde se dostupné materiály neshodují a lze si tedy vybrat. František B. Vídenský ve své knize Svatý Hostýn ve svém původu a svých osudech, vydané v r. 1913, uvádí: Kostel je dlouhý 41 m, 28 m široký, výška hlavních zdí je 21 m a síla zdi je 5 m. Josef Krumpholz ve své kronice Soudní okres bystřický, vydané v r. 1940, uvádí: [ ] délka 46 m, šířka 31 m, výška zdí 24 m [ ] shoda je pouze v síle zdí. Skříňka s informacemi v interiéru chrámu u jižního bočního vchodu i venkovní tabule na jižní straně chrámové stavby se v tomto směru shodují: délka 48 m, šířka 32 m, výška stavby v kopuli je 28 m. Konečně jedna z nejmladších publikací o Hostýně Svatý Hostýn Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, vydaná v r (autoři Miloslav Pojsl a Vladimír Hyklík), uvádí tyto číselné údaje: podélná osa 40,5 m, příčná osa 30,3 m (šířka) a výška činí 23,75 m (patrně myšlena výška zdí). Po obnově před 163 lety se v chrámové stavbě na Sv. Hostýně prolínají dva umělecké slohy baroko a klasicismus. Poutní chrám na hostýnském temeni byl svědkem, ale především srdcem a duší celé řady významných událostí, z nichž některé zde byly připomenuty. Co ještě dodat k jubileu hostýnské baziliky? Nebude jistě na škodu vypůjčit si závěrem část věty, která uzavírá článek 150. výročí obnovení hostýnského chrámu, jenž byl uveřejněn v r. 1995: Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně dostal již začátkem léta památného roku 1845 podobu, která se nám zachovala až do dnešních dnů. A tato podoba by měla být zachována navždy i pro všechny budoucí generace. Vlastimil Doležel, Bystřice p. Hostýnem Zpravodaj obce Rusava 15

18 Školní výlet naše škola... Červen ve škole probíhá v očekávání prázdnin. Žáčci už odmítají jakýkoli pokus o nalévání vědomostí do hlavy, vidí jenom vodu, slunce a dvouměsíční volno. Proto se snažíme dětem závěr školního roku zpestřit. Nejdůležitější je ovšem výlet. Tentokrát jsme neměli batůžky naplněné jenom řízky, bonbóny a pitím. Nečekaně se v sotůrcích objevily jehly, nitě, fixy a malovátka. A to u všech, chlapce z páté třídy nevyjímaje. A proč? Jeli jsme totiž na výlet do Liščího mlýna nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm. Byl to indiánský výlet na téma Indiáni ještě nevymřeli. Přivítaly nás dvě Velké Lišky, pravé indiánky, které žily v místním týpí. A už to začalo. Sotva jsme stihli posvačit, už jsme se museli rozdělit do dvou družstev a vymýšlet svá vlastní indiánská jména. Vinnetouy, Rybanami, Bílými holubicemi a Rychlými buvoly se to jenom hemžilo. Museli jsme se však odvážně zeptat, jestli to mladý bojovník myslí vážně s názvem Divoký vůl. Přes všechny počáteční rozpaky si každý zvolil své jméno, které si napsal na čelenku. Čelenku si vlastnoručně mladí Apačové sešili (někteří za pomoci paní učitelky nebo Velké Lišky) a dostali povel k namalování obličeje do správného bojového výrazu. To jsme ještě s Velkou Liškou netušily, že se nám jeden třeťáček pomaluje lihovým fixem. Jinak vše proběhlo v pořádku. Děti si mohly prohlédnout TÝPÍ klasické obydlí indiánů, INITY potní chýši určenou k duchovní a fyzické očistě, DANCE LODGE indiánské místo pro slavnosti, POSVÁTNÉ POHŘEBIŠTĚ, SUŠÁKY na sušení bizoního masa, RÁMY na napínání kůží, totem a různé zbraně. Při prohlídce byly děti v naprostém tichu, jenom jeden zvědavec vlezl do potní chýše, o čemž Velká Liška prohlásila, že tam nikdo 10 let nebyl. Čerství indiáni se rychle naučili bojové pokřiky, které zaplašily předchozí ticho. Po prohlídce se malí indiáni pěkně vyřádili při bojové hře se znakovým písmem. Indiánským během překonávali, mnozí ve svých celoživotních rychlostních rekordech, určenou trať a skládali v družstvech tajnou zprávu. Vítězové byli tentokrát opravdu všichni. Ve chvílích volna indiánské žactvo řádilo na provazové dráze, škoda jenom, že nám příliš nepřálo počasí a děti se nemohly koupat. Třešničkou na dortu byla určitě jízda na koni. Nutno dodat, že Velká Liška dokázala svým indiánským pohledem zklidnit kdejaký pokus proti indiánskému řádu. Výlet to byl opravdu vydařený. Prváčci s námi tentokrát nejeli. Vydali se za zvířátky do ZOO Lešná. Jejich výlet byl také perfektní, protože v Lešné najdeme pokaždé něco nového. Mgr. Eva Kubišová, učitelka ZŠ 16 Zpravodaj obce Rusava

19 Rusava obrazem Příprava podlesníků (recept na str. 10) Projekt Za poznáváním do Slobodovy zahrady v plném proudu V průběhu prázdnin probíhala oprava mostu u hospody U Hradilů (opravu prováděla firma Inženýrské konstrukce a stavby Olomouc) Zpravodaj obce Rusava

20 Významné životní jubileum 100 let oslavila paní Marie Mozolová Zpravodaj obce Rusava

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Školní časopis 3/1.ročník

Školní časopis 3/1.ročník Školní časopis 3/1.ročník 6.6.2013 Obsah NAŠE ŠKOLA Schůze Školního parlamentu 1 Interiéry tříd I. stupně 2 Fotosoutěž 3 Rekonstrukce školy 4 PŘÍRODA Kur domácí 5 SPORT A ZDRAVÍ Fotbal 6 KULTURA Verše

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více