Z obsahu. Zeptali jsme se starosty Rozhovor s Mgr. Dagmar Jozlovou Téma: odpady na Jelení Rozpis fotbalových zápasů Vydává město Horní Jelení

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Zeptali jsme se starosty Rozhovor s Mgr. Dagmar Jozlovou Téma: odpady na Jelení Rozpis fotbalových zápasů Vydává město Horní Jelení"

Transkript

1 Vydává město Horní Jelení Číslo 7/XXV Z obsahu Zeptali jsme se starosty Rozhovor s Mgr. Dagmar Jozlovou Téma: odpady na Jelení Rozpis fotbalových zápasů 2019 Foto: A. Mádr Cena 10, Kč

2 2... co se dělo v červenci. JELENSKÉ LISTY Číslo 7/XXV KLOBOUKOVÝ KONCERT Amazonky - Skautský tábor ČHTM na Hoře Matky Boží u města Králíky Devátá třída se loučila se ZŠ Foto: 3x Aleš Mádr, 3x archiv Amazonky, 1x ČHTM, 1x ZŠ

3 Číslo 7/XXV JELENSKÉ LISTY 3 Úvodník Srpnové číslo je pro nás vždy náročnější obsahově, protože mnoho dopisovatelů pravidelných rubrik odpočívá pod slunečníkem, ale zároveň máme příležitost rozvinout nějaké téma šířeji. Tentokrát jsme se doslova zanořili do odpadů. Budeme si přát, aby čas dovolených neutíkal tak rychle. Naštěstí však máme každý rok důvod těšit se také na závěr prázdnin, kdy nás čeká jelenské posvícení a s ním hasičská akce Roztančené náměstí. Letos proběhne Na viděnou na náměstí! Starosta odpovídá Co se kope u koupaliště na cestě od školky? Výkopové práce, které mohli návštěvníci Dolního rybníku zaznamenat podél bývalé panelové cesty ve směru od školky, poslouží k položení kabelového vedení nízkého napětí, z něhož bude možné napájet elektrickou energií prostor bývalého koupaliště. Ještě do nedávné doby byl areál napájen energií přes rodinný dům Martínkových a z jejich rozvodové skříně vedlo kabelové vedení k domečku, kde kdysi bývala pokladna, plavčík a malé občerstvení. Pro budoucí širší využití areálu Dolního rybníku, je vybudování inženýrských sítí zcela zásadní, proto jsme již v minulém roce požádali společnost ČEZ o zavedení zcela samostatné, kapacitně vyhovující elektrické přípojky. Již v minulosti, při rekonstrukci vodovodního řadu v této lokalitě, vybudovalo město novou vodovodní přípojku, která je naddimenzovaná tak, že splňuje i požární požadavky pro případ výstavby obslužných budov tohoto prostoru. Tím, že přes pozemky bývalého koupaliště vede gravitační kanalizace z chatové oblasti a dále nové výstavby nad DPS K Dubu č.702, můžeme prostor jmenovaného areálu bez větších problémů i odkanalizovat. Berme v potaz, že tento areál byl dlouhodobě opomenut z hlediska údržby a navrátit ho do kondice je běh na delší trať. Po jarních terénních úpravách a likvidaci náletových dřevin, následné nové výsadbě stromů, nám ještě v areálu přibyly nové lavičky a odpadkové koše. Dva z nich jsou uzpůsobené k odkládání psích exkrementů, proto touto cestou prosím vlastníky čtyřnohých miláčků, aby se nezdráhali těchto odpadkových košů využít. Proběhlo položení povrchu v ulici Luční bez problémů? Jen těžko si vzpomínám, kdy něco proběhlo zcela bez problémů, tím myslím v průběhu přípravy, či realizace staveb v našem městě. Tím, jak lidstvo se snaží svět dělat dokonalejším, snad si vůbec neuvědomuje, kolik tímto procesem proměny generuje dalších problémů. Tím, že ulice Luční bude ulicí v budoucnu jednosměrnou, byly projekční kanceláří vytvořeny malé šikany ke zpomalení projíždějících vozidel. To samozřejmě v dnešní době je požadavek na místě, protože provoz na ulicích houstne, tím se zpomaluje a řidiči se snaží dohnat ztráty času v dopravě sešlápnutím plynového pedálu i v místech, kde platí jiné rychlostní parametry. V okamžiku, kdy do ulice Luční najel finišer k pokládce asfaltových směsí, pochopil jsem, že ne zcela všude bude moci pokládka asfaltového povrch proběhnout strojně, ale že na řadu přijde opět lopata a hrabičky v rukou zkušených asfaltérů. Až na tyto malé detaily lze říci, že vše šlo jak po másle. Jako novinka bude představena výsadba suchomilných rostlin, kterou zajišťuje bývalý místostarosta města a současný zastupitel Pavel Malý. Postupující subtropické pásmo směrem ke střední Evropě nás nutí ke změnám při výběru zeleně, Ze sportu: rozpis podzimních zápasů našich fotbalistů a lákadlo na cyklozávod Bludimír. V září budeme zvědaví, jestli se s námi budete chtít podělit o své nevšední cestovatelské zážitky a také máme přislíbený článek od paní Ivany Cvrkalové a Pavla Rolce o ekologickém hospodaření na jejich i pronajatých pozemcích. Z redakce Barbora Mádrová a Jan Jindra kterou budeme vysazovat do ulic. Sami dobře vidíte na svých zahrádkách, že dešťů ubývá, teploty nad třicet stupňů v jednotlivých dnech přibývá a že bez každodenní zálivky zeleň nepřežije. Naše četa se snaží zalévat každý den, ale uhasit žízeň všech stromů a keřů, je těžkým bojem. Proto tento pokus v ulici Luční. Fotografie ze školky vypadají trochu jako z dolů, stihne se vše do září? Kdo občas prošel kolem naší školky v průběhu měsíce července, nemohl si nevšimnout hromad suti a betonu, který byl doslova vydolován z prostor kuchyně, chodeb, skladů, denních místností a bytu ve školce. Výkopové práce v těch nejnižších místech byly až do hloubky dvou metrů. Kdo má zkušenosti s výkopy ví, že kvůli třeba jen kanalizační rouře o průměru dvacet centimetrů, musí v této hloubce mít výkop široký půl metru. Je to hrozná dřina, ale dílo postupuje dle plánu. V současné době se již na některých místech betonuje, takže srpen bude věnován novým povrchům z keramických dlažeb a obkladům. Obyvatelé ulice Švermova by také rádi měli nový povrch nad již opravenou kanalizací. Můžeš vysvětlit, jakému rozhodování zde město čelí? Mít v novém kabátě ulici Švermovu, je přání nejen obyvatel této ulice, ale i nás zastupitelů. Tou nejjednodušší cestou by bylo vysoutěžit dodavatele stavby, podepsat smlouvu o dílo a jednoduše ulici postavit. Vlastníci nemovitostí v ulicích Jiráskova, Kolářského, Školní, Hálkova a U Hájku byli již obesláni k připomínkování projekčních prací na celkovou rekonstrukci rozvodů nízkého napětí právě jmenovaných ulic. Na konci měsíce června a začátkem července tohoto roku proběhla v mé kanceláři jednání, že lokalita se rozšíří i o ulici Švermovu, Třebízského a Husovu. Je to jistě posun k lepšímu, zmizí nadzemní vedení, stožáry, nástřešní nosiče a dráty, za to veliký dík společnosti ČEZ, že došlo i na Horní Jelení a že to není poslední rekonstrukce NN, ale v ten okamžik to znamená, že se musí kopat do země, tedy rozkopat chodníky. To jsou okamžiky při rozhodování, o které bych se rád podělil, protože to vůbec není jednoduché rozhodování. V roce 2019 postavíte úplně novou ulici Švermovu, o rok později Třebízského a podle prvních variant projednávání by to znamenalo, že třeba na konci roku nebo začátkem roku 2021 přijdou kopáči a rok nové chodníky po obou stranách ulice rozeberou a proběhne uložení nových kabelů NN k napájení rodinných domů. Proto až na posledním jednání bylo dohodnuto, že realizace rekonstrukce rozvodů elektrického napětí v ulicích Švermova, Třebízského, Školní a Husova se odsune na rok Já vím, že se stejně kopat bude, ale je to o méně lepší varianta, než rozkopat úplně nové chodníky. Jelikož se jedná teď o ještě neprojednanou variantu v radě města, zdržím se dalších variantních řešení. Samozřejmě, že nejlepší variantou by bylo zakopat kabelové vedení před samotnou rekonstrukcí ulic, ale kapacity projekčních kanceláří a i stavebních společností, jsou zcela vyčerpány a jen, od okamžiku, kdy začnete projektovat, tak do samotné realizace, a to v tom lepším případě, uběhnou dva roky. Mám v hlavě další postupy, ale to opravdu až po rozhodnutí rady města. Za odpověď děkujeme Petru Tupcovi, starostovi města Z radnice

4 4 JELENSKÉ LISTY Číslo 7/XXV Krátké zprávy Svoz odpadu a sběrný dvůr V měsíci srpnu bude probíhat svoz odpadu v tyto úterky: Komunální odpad: , Bioodpad: 6. 8., Sběrný dvůr je otevřen v tyto dny: úterý a čtvrtek hodin, sobota: 9:00-11:00 Poplatky za odpady Městský úřad upozorňuje na veřejnou vyhlášku hromadného předpisného seznamu Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek za odpady (celý název dle zákona je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ), že bude vyvěšena na úřední desce veřejná vyhláška, týkající se hromadného předpisného seznamu. Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 30-ti dnů, v období od do V této době bude hromadný předpisný seznam k nahlédnutí u správce poplatku na městském úřadě, kancelář č.1. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje, týkající se jeho osoby. Po uplynutí 30. dne od zveřejnění veřejnou vyhláškou se považuje hromadný předpisný seznam za doručený. Lenka Benešová referentka Roztančené náměstí Rok se sešel s rokem a opět se blíží posvícení. Hornojelenští hasiči pro Vás opět pořádají společenské odpoledne a večer s hudbou a tancem a s tradičním hasičským občerstvením. Přijměte naše pozvání na tuto akci, která se koná v sobotu 24. srpna 2019 na náměstí před hasičskou zbrojnicí. Program zahájí tradiční koncert dechové hudby z Holic kolem šestnácté hodiny a večer bude hrát osvědčená kapela Plazma rock. Dětem bude k dispozici skákací hrad a pro malé i velké kluky je připraveno zajímavé překvapení. Po loňské kuličkové střelnici se letos budou moci pokochat pohledem na špičkové, rádiem řízené modely nákladních vozů, tahačů a pracovních strojů a také expedičních terénních offroadů. Všechny vozy plně funkční a v akci. Otevřeno bude od hodin. Podrobnější program na plakátech před akcí. Z d ra v í h a sič i Kdo chce přispět......aneb pečené čaje jinak? Vážení obyvatelé našeho městečka, dovolujeme si vás oslovit s prosbou pro účel dobré věci. Jako každým rokem v podzimní čas pečeme za pomoci několika dobrovolnic Jelenské pečené čaje, které se potom prodávají na Jelenských adventních trzích. Výtěžek z tohoto prodeje je použitý jako dar potřebným lidem. Letos bychom chtěli požádat o spolupráci i vás, šikovné hospodyňky a kutily, vás všechny, kteří máte šikovné ruce a měli byste zájem přispět nějakou zavařeninou, sirupem nebo i jinými výrobky z domácích dílen. Tyto výrobky by se shromažďovaly v měsíci listopadu na MÚ, prodávat se budou na adventních trzích v neděli 1. prosince. Výtěžek opět půjde na charitativní účel. Předem velmi děkujeme a věříme, že se do této dobročinné akce zapojíte. Kulturní komise SDH Vysoká u Holic zve Posvícení ve Vysoké u Holic začíná být pojmem, zvláště mezi milovníky guláše. Přijďte na hřiště do Vysoké. Ve 12:30 začne soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, jejichž ochutnávka proběhne v 17 hodin. Připraven je i doprovodný program pro děti. Jelenští hasiči se také zúčastní, přijďte fandit! Nenechte si ujít! Pozvánka na degustaci s vinařem do Vinotéky u Kocoura. Zveme Vás na degustaci vín, kterou pro Vás připravil ze svého rodinného vinařství pan Karel Kvapil. Toto vinařství se nachází na Pálavě v Mikulovské vinařské podoblasti, v obci Ivaň na Jižní Moravě. Vinař Vám představí celkem 7 odrůd bílých, červených i růžových vín a jedno bude i oranžové víno, které se vyrábí starobylými gruzínskými technologiemi. Akce se bude konat dne (pátek) ve Vinotéce u Kocoura se začátkem v 19 hodin. Cena degustace je 200,- Kč na osobu. V ceně je zahrnuta ochutnávka vín, krátké seznámení s podávanými vzorky a k neutralizaci chuti tvrdý sýr, chléb a neperlivá voda. Zájemci se mohou přihlásit přímo ve Vinotéce u Kocoura do nebo na tel. č Těšíme se na společné a doufáme, že i příjemné a zábavné posezení. manželé Macovi Znáte oranžové víno? Bílá, červená i růžová vína jsou velmi dobře známá. Slyšeli jste ale o oranžových vínech? Tento typ vína je relativně nový fenomén. Oranžová vína se vyrábějí z bílých hroznů, ale technologie výroby se podobá výrobě červených vín. Při u nás nejpoužívanější metodě výroby se rmut (podrcené hrozny) nechají ležet delší dobu spolu a díky tomu se ze slupek vyloučí více barviva a aromatických látek. Celý postup je tak téměř identický s výrobou červených vín. Méně používanou metodou je tradiční gruzínský postup výroby oranžových vín v hliněných nádobách (kvevrech). Podrcené hrozny se uzavřou do těchto nádob a celý proces výroby probíhá samovolně bez zásahu člověka. Víno se vyznačuje temně žlutou (jako ranní moč), naoranžovělou, ryšavou a někdy až měděnou barvou. Ve vůni jsou pro oranžová vína charakteristické tóny různého sušeného ovoce, sušených květin, oříšků, pomerančů. Chuť je robustní a nezvyklá, můžou se projevovat až slané, či umami tóny. O oranžových vínech se říká, že je to víno se čtvrtou barvou a pátou chutí. Čtyřkolky U Jelena Již 7. ročník srazu čtyřkolek U Jelena proběhne v RZ Radost ve dnech srpna Hlavní organizátor Milan Udržal nám sdělil: Pořádání tohoto srazu se stává čím dále více komplikovanější. Jezdíme po vedlejších silnicích a polničkách a naší trasu komplikuje výstavba D 35. Pro tento rok se mi podařilo najít náhradní. Z Jelení pojedeme do Holic a Pardubic, kde nás přes město doprovodí městská policie. Na oběd se tradičně stavíme v Sezemicích. Pak už zpět na naši základnu Radost, kde bude probíhat volná zábava do brzkých ranních hodin. Kdo z Jeleňáků za námi nechce přijít na Radost, může nás vidět kolem 10 hodiny na náměstí. Velký dík za pomoc při organizování patří V. Maškové z Radosti, dále sponzorům Bohemia, Pivovar Holba, Seca Borohrádek, ADA International, Rekim studio a všem ostatním. Je přihlášeno více jak 100 účastníků z Čech i zahraničí.

5 Číslo 7/XXV JELENSKÉ LISTY 5 Novinky v knihovně Beletrie: Čechová, Renata: S vůní jasmínu; Harasimová, Markéta: Vražedná vášeň; Schejbalová, Thea: Zoufalec; Řeháčková, Věra: A přece mám život ráda; Řeháčková, Věra: Ač nevidím, vnímám; Scanlan, Patricia: Dar přátelství; Taylor, Patrick: Doktore, poplach, jde o všecko!; Javořická, Vlasta: Brázdami života; Erskinová, Barbara: Dědictví minulosti; Falcones, Ildefonso: Katedrála moře; Nedoma, David: Zlomyslný osud; Ferrante, Elena: Dny odpuštění; Hrubešová, Karolína, Katchaba: Bludný Holanďan a splasklá panna; Quinnová, Julia: Falešná manželka; Ahrnsted, Simona: Z donucení; Punke, Michael: Zmrtvýchvstání; Matthews, Owen: Babylon Moskva; Bussi, Michel: Byla prý docela hezká; Uher, František: Dravec; Kubát Luděk: Symfonie smrti; Goffa, Martin: Primární důvěra; Landay, William: Jacobova obhajoba; Kardos, Michael: Dřív, než ji najde; Patterson, James: Čtrnáctý hřích Pro děti a mládež: Jones, Eva Martina: Jak pan Zelený ztratil zelenou; Adamsová, Georgie: Tři malí upíři; Thorpeová, Kiki: Víly Nevíly. Mezi světy; Thorpeová, Kiki: Víly Nevíly. Mrknutím oka; Lampard, Frank: Frankův kouzelný fotbal; Hladký, Marek: Velká pohádka o malé víle; Russellová, Rachel Renée: Deník mimoňky; Rowlingová, J. K.: Fantastická zvířata a kde je najít; Votíková, Bára: trochu jinak; Calonita, Jen: Krásky; Calonita, Jen: Krásky v nesnázích Naučná: Arredondo, Francisco: Dinosauři a prehistorický svět; MP Studio: Hravé malování; Sklenička Zderazský, Jiří: Maroko na vlastní kůži aneb co v cestopisech většinou nenajdete; Feldstein, Petr: A život šel dál (21 tragických příběhů našich sportovců); Gallowayovi, Jeff a Barbara: Běhej a hubni; Tlustá, Barbora: Bez obalu. Jak žít zero waste; Gato, Martin: Domácí výrobky z léčivých rostlin; Učňová, Michaela: Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněly. Knihovní řád, výpůjční dobu, on-line katalog, čtenářské konto či užitečné odkazy máte možnost sledovat na webových stránkách knihovny, které jsou umístěné na webu města: cz/knihovna a na facebooku Městská knihovna Horní Jelení. Dovolená v knihovně Knihovna bude z důvodu dovolené od srpna zavřena. Slunný a pohodový zbytek prázdnin přeje knihovnice Jana Pechová Průvan v knihovnách Sociální komise ve spolupráci s místní knihovnou, za podpory města Horní Jelení v měsíci říjnu uspořádá bazar knih. Na počátku byl nápad vybavit oba domy s pečovatelskou službou knihovnami, ve kterých by byly k zapůjčení knížky vhodné pro seniory: detektivky, pohádky, monografie, cestopisy, a další příjemná literatura. Město dalo laskavé svolení k výrobě knihovniček, které se ujme jelenská truhlářská firma během měsíce srpna. Knihovnu v DPS K Dubu by mohli využívat i klienti Domova Simeon. Proto vyzýváme všechny, kteří potřebují uspořádat svou knihovnu, některé knihy nechtějí, a naopak by třeba rádi svou knihovnu obohatili o titul, který už jiný majitel nechce, popřípadě by konkrétní knížku věnovali do DPS, aby během měsíce září knihy přinesli do knihovny. V říjnu proběhne jednodenní bazar knih (termín zveřejníme v zářijovém čísle JL), z něhož vybavíme seniorské knihovničky, i vy si budete moci odnést knížky. K bazaru se připojí i místní knihovna s fondem knih, které vyřazuje. Co s knihami, které nám zbydou? Diakonie Broumov si knihy, které nikdo nebude chtít, odveze. Také zde projdou dalším sítem třídění. Jsou nabídnuty knihkupci k odkoupení, další putují opět do různých sociálních zařízení a zbytek, který je již zhodnocen, jako nepoužitelný rozeberou pracovní síly Diakonie. Líbí se vám nápad? Podívejte se také do vaší knihovny, jestli v ní není titul, který už nebudete číst. Barbora Mádrová a Jana Pechová Vzdělávací centrum Paprsek Dětská angličtina hravě Pondělí od 16:00 děti od 2 do 4 let - výukový program Playtime od 17:00 děti od 4 do 5 let - výukový program Playtime Úterý od 16:00 děti od 6 do 9 let - angličtina s písničkou od 17:00 děti od 5 do 7 let výukový program Captain Jack Středa od 17:10 školáci od 4. třídy angličtina hravě Kurzy anglického jazyka pro dospělé Pondělí od 19:15 do 20:45 konverzace pro pokročilé studenty Středa od 18:15 do 19:15 konverzace pro mírně pokročilé studenty Sportovní celoroční kurzy Buď fit: úterý, čtvrtek či pátek od 18:35 Powerjoga: úterý či čtvrtek od 20:00 Zdravá záda: neděle od 20:00 Cvičení rodičů s dětmi od 1 roku: středa od 15:00. Ve středu v 15 hodin ukázková hodina ZDARMA! Cvičení rodičů s dětmi od 2 let: středa od 16:00 Cvičení předškoláků od 3 do 6 let: čtvrtek od 16:00 Cvičení mladších děvčat do 6. třídy: pátek od 17:00 Cvičení starších děvčat od 7. třídy: pátek od 16:00 Více informací na: mob.: Knihovna a historie

6 6 JELENSKÉ LISTY Číslo 7/XXV Škola Zasedání školské rady Základní škola Horní Jelení připravuje v rámci výzvy MAS Holicko projektový záměr na akci: Vybavení učebny informatiky a učebny cizího jazyka. V současné době neodpovídá vybavení těchto učeben standardům a potřebám pro výuku odborných předmětů. Proběhne výměna technicky nevyhovujících počítačů repasovaných v roce 2014, učebna bude vybavena dotykovým panelem a tabletem pro úpravu fotografií. V rámci nákupu technicky programovatelných stavebnic dojde k nákupu 3D tiskárny, vč. 3D scanneru, které budou využívány i v předmětu Pracovní činnosti. Učebna cizího jazyka bude vybavena novým nábytkem vč. technického vybavení pro kvalitní jazykovou výuku (sluchátka s mikrofony propojené s řídícím pultem učitele). V rámci přípravných prací projektu proběhne dne od 17:30 veřejné projednání k tomuto záměru v rámci zasedání Školské rady, které je veřejné. Touto cestou zveme rodiče dětí ze ZŠ a občany Horního Jelení k účasti na otevřené diskuzi. Ing. Pavla Nádeníková ředitelka školy Na návštěvě u. V červenci jsem se vydal na Kolářského třídu, kde jsem navštívil jednu z nejdůležitějších budov na H. Jelení. Tou prošla valná většina našich občanů. Strávili v ní 5 9 let, ano vážení, navštívil jsem hornojelenskou alma mater. Ta tento rok oslaví 90. výročí od svého vzniku. V ní značnou řádku let svého školně-pracovního života strávila paní Mgr. Dagmar Jozlová. Po ukončení tohoto školního roku a teď nevím, vážení přátelé, jak to mám napsat, abych tuto vitální dámu Foto: J. Jindra neurazil, no, zkrátka odchází do penze. Snad mi to promine. Svět je malý, její rodiče a sourozence jsem znal již v době, kdy studovala, jedná se totiž o železničářskou rodinu. S jejím otcem jsme se částečně potkávali v práci. A s její maminkou, pokladní na železniční zastávce Sruby, jsme si často povídali, když jsem tudy procházel při služebních obchůzkách. Tolik na vysvětlenou. Zaklepal jsem, vstoupil do pracovny paní Dáši a začal ji klást otázky, na které mi ochotně odpovídala. Vím, že pocházíte ze Srubů, z rodiny železničáře. Povězte, prosím, něco o sobě. Kde jste studovala, proč jste si zvolila učitelské povolání? Ze Srubů jsem, ale narodila jsem se v Poličce. Bydleli jsme v Modřeci, kde končila silnice a kde jsem u babičky trávila prázdniny. Ve Srubech jsme bydleli na vlakové zastávce a kromě rodičů pracovali u dráhy i sourozenci. A představte si, že jako malá jsem chtěla být průvodčí. Do školy jsem začala chodit ve Srubech. Zažila jsem tam starého pana řídícího, který používal často a rád rákosku přes ruce. Na druhý stupeň jsem jezdila do Chocně a gymnázium jsem studovala ve Vysokém Mýtě. Po maturitě jsem se hlásila na knihovnickou školu v Brně, ale spolužačka mě zlákala, abych s ní šla učit, jak se tenkrát říkalo, do pohraničí. Pedagogickou fakultu jsem pak studovala při zaměstnání. Kam jste nastoupila na své první učitelské místo a jaké to bylo? Učit jsem začala v Dolní Čermné, dostala jsem pátou třídu, mým žákům je dnes přes padesát. Kolegové byli velmi vstřícní, společně jsme byli ve škole i po škole výlety, plesy, oslavy všeho možného, spousty akcí pro děti i rodiče. Moc ráda na tu dobu vzpomínám. Kde všude jste učila? V Čermné jsem učila necelé dva roky, pár týdnů jsem strávila v Ústí nad Orlicí a od dubna roku 1984 jsem tady na Jelení. Učila jsem hlavně na prvním stupni a nejraději v první třídě. Jak a proč jste se ocitla na Horním Jelení? Vdala jsem se, manžel dostal byt v Horním Jelení a já se přestěhovala za ním. Kolik let jste pracovala jako zástupkyně ředitelky, co tato funkce obnáší? Šest let a co tato funkce obnáší? Hlavně být ve škole pravou i levou rukou ředitelky, vědět o všem, vyslechnout a rozsoudit děti, rodiče, kolegy, sestavit rozvrh, zařídit suplování, objednat učebnice, sešity i křídy, tisknout vysvědčení, stovky dalších věcí a také učit a dál se vzdělávat. Co vám učitelování dalo a jaký je váš názor na dnešní mládež? Každý rok jsem obdivovala zázračnou proměnu dětí hlavně v první třídě. Měla jsem a pořád mám radost z jejich úspěchů, z jejich důvěry to, když přijdou i jako dospělí na kus řeči. Užila jsem si s nimi spoustu legrace nejen ve škole, ale i na různých kroužcích a táborech. Myslím si, že děti jsou pořád stejné, jsou odrazem svých rodičů, a protože se změnila doba, změnili se i rodiče. S většinou z nich se nechá domluvit. Pokud někteří výchovu svých dětí nezvládají, hledají viníka jinde a často je to škola. Pak je to těžké. Co rodina? Manžel, děti a ti další Manžel pracoval jako agronom, teď si užívá v důchodu. Jsme spolu přes čtyřicet let. Lukáš po základní vojenské službě zůstal u armády a fotbalu. Bára žije v Praze a živí se jako průvodkyně. Nejmladší členkou rodiny je Maruška, je to naše roční sluníčko. Jak hodláte užívat zasloužený odpočinek? Plánů mám na spoustu let. Ráda cestuji a chtěla bych navštívit místa, kde jsem ještě nebyla a těch je hodně, nebo jsem tam už byla a chtěla bych je po letech vidět znovu. Čekají mě lázně, knihy, klubíčka vlny, kolo. Mám také hodně příbuzných a přátel, se kterými bych se ráda viděla. A také máme Marušku! Děkuji vám za příjemný rozhovor, ať se vám i celé rodině daří. JJ Kloboukový koncert Poslední červnový pátek se na louce pod dubem uskutečnilo další velice milé posezení, čtvrtý kloboukový koncert. Počasí přálo, počet návštěvníků rok od roku roste. Všechny degustátory vína zcela jistě potěšili manželé Macovi skvělým výběrem vína z vinařství Kosíkových. Na malé návštěvníky zase mysleli s nealko občerstvením. O příjemnou atmosféru se již tradičně postaralo velmi šikovné Punčochovo kvarteto. Nejenže potěší svým půvabem nejedno oko, ale prostě hrát umí. A že je při tom rokování pod dubem není mnohdy moc slyšet, neřeší. Aby si i děvčata užila piknik, vystřídali je mladí hudebníci a večer mohl pokračovat. Mnoho přímých účastníků pělo slova chvály na výjimečnost tohoto setkání, na příjemnou atmosféru, která u dubu panuje. Za všechny tyto spokojené účastníky vyjadřujeme velké poděkování iniciátorce Kloboukáče Barboře Mádrové, kterou zorganizování stojí mnoho úsilí. Baru, děkujeme! Kulturní komise a spokojení návštěvníci koncertu

7 Číslo 7/XXV JELENSKÉ LISTY 7 Piráti od Divoké řeky Skautský tábor se uskutečnil od Jak už jde poznat z názvu tábora, jednalo se o pirátský tábor. Jako každý rok se náš tábor konal v Kostelci nad Orlicí. První den se šlo na dřevo, díky kterému si děti večer opekly buřty. S ohledem na pirátského ducha tábora byly ustanoveny tři týmy, které plnily nejrůznější zátěžové i humorné úkoly. Třeba střílení ze vzduchovky a z luku, nebo škrabání brambory na čas. Jedno ráno se děti probudily a zjistily, že se jim v táboře něco ztratilo a musely to najít. Byli to vedoucí týmů. Jedna skupinka nočních hlídačů si nechala ukrást táborovou vlajku a musela za to nést následky. Takže po dlouhém hledání svého vedení museli pokračovat v pátrání po vlajce. Úsilí nebylo marné, vedoucí i vlajka byli nalezeny. V neděli jsme měli pro děti přichystané překvapení ve formě ohnivé show. Děti byly opravdu překvapené a moc se jim to líbilo. Druhý den ráno naše show pokračovala, ale už v trochu jiné náladě: s biči. Všechny děti si mohly vyzkoušet, jaké je to držet v ruce bič. Opět nechyběl výlet do zámku v Doudlebách, se kterým jsme byly nadmíru spokojení. Poslední den, jako každý rok, jsme měli karneval, přestože nám počasí chvíli nepřálo, děti si karneval moc užily. Děkujeme moc všem dětem, které se zúčastnily našeho tábora, a těšíme se na vás i příští rok. Dominika Čermáková a Jitka Čermáková Vydařená premiéra Letošního, v pořadí již 23. ročníku, Českého hudebního tábora mládeže, který letos poprvé probíhal na Hoře Matky Boží u města Králíky se zúčastnílo 160 studentů z České republiky, Slovenska, Litvy, Lotyšska a Spojených států. Nové působiště nás přivítalo skvěle připraveným zázemím, které se všem účastníkům velmi líbilo. V úvodní části tábora jsme plně využili kapacitu jak poutního domu, tak i kláštera včetně přistýlek. Sezónu zahájil v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert Pražského flétnového kvarteta. Smyčcový i dechový orchestr obsadily oba klášterní sály. Harfový obor využíval k nácviku klášterní kapli. V poutním domě, kde bylo hlavní ubytovací a stravovací zázemí, zkoušel flétnový obor a pěvecký sbor, který byl ve 2. běhu nahrazen kytarovým souborem. Klavíristy čekala každé ráno cesta dolů z kopce do Základní umělecké školy Králíky, kde probíhala výuka klavírní souhry. Na rozdíl od zbytku tábora čekal na klavíristy oběd ve školní jídelně, která vařila opravdu znamenitě. Ne nadarmo se probojovala do finále celostátní soutěže Nejlepší kuchař roku 2018, kde v kategorii nejchutnější hlavní pokrm obsadila 4. místo. Každé jídlo doplňoval výběr ze 4 druhů salátů. Ve dnech volna se klavíristé stravovali v nedaleké restauraci U Lípy. Pro klavíristy to byla určitá kompenzace za větší část dne, kterou trávili mimo tábor. Na kopeček je vždy odpoledne vyvezl linkový autobus, byli tak ušetřeni náročného stoupání. Velký ohlas zaznamenávala vystoupení našich studentů, která se těšila větší a větší oblibě místního publika. Tradiční horko hornojelenského táborového stanu během závěrečných koncertů bylo nahrazeno reprezentativním zázemím sálu ZUŠ Králíky a obzvláště klubu Střelnice v Králíkách. Velice rádi jsme se zapojili do tradiční kulturní události Vím já kostelíček, kde kromě našich lektorů a místních umělců vystupoval i varhanní virtuos prof. Václav Uhlíř, který měl pro naše klavírní studenty připravenu komentovanou prohlídku varhan v heřmanickém kostele. V rámci výjezdního koncertu jsme spojili obě tradice několika posledních let, a sice uspořádat jeden z koncertů orchestru mimo tábor a vystoupit pro spoluobčany, kteří na naše koncerty běžně zavítat nemohou. Ve čtvrtek 11. července jsme zpříjemnili jedno odpoledne obyvatelům Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě, kde vystoupil smyčcový orchestr, pěvecký sbor, harfový a klavírní obor. Byli jsme nadšení ze skvělého přístupu a vstřícnosti místních lidí, s nimiž jsme denně přicházeli do styku. Snad jediné, na co si letos museli účastníci tábora zvykat, bylo chladné horské podnebí. Králíky nasadily laťku hudebních táborů opravdu vysoko, zejména pokud jde o kvalitu sociálních zařízení, ubytování a koncertní zázemí. Velkou předností Horního Jelení je lepší táborová atmosféra a kompaktnost tábora, protože vše je blízko a pod kontrolou. Proto Horní Jelení dostane v příštím roce šanci, byť delší část sezóny se stále odehraje v Králíkách, kde bude tábor v podobném rozsahu jako letos od do Na začátku srpna se ČHTM na týden do Horního Jelení vrátí. Plánujeme otevřít 3. běh se zaměřením na jazz band, komorní dechové a smyčcové orchestry, zobcové flétny, kytaru a divadlo. Sezóna by tedy s přestávkou měla trvat celý měsíc a bude završena v sobotu na Horním Jelení. Ing. Josef Kušička Linka 158 Za uplynulé období evidovala Policie ČR na Horním Jelením šest událostí, všechny v rovině přestupkového jednání. Dopravní policisté na Jelení udělili čtyři blokové pokuty, většinou za nedodržení nejvyšší povolené rychlosti v obci. Dvakrát během deseti dnů vyjížděli holičtí policisté na stejnou adresu řešit konflikty v rámci občanského soužití. V jednom případě zde kromě policistů zasahovala i záchranná služba. Případ z prvního červencového dne již byl policií oznámen jako podezření z přestupku a předán k dalšímu opatření na městský úřad. Případ z devátého července je zatím stále v prověřování. Ráda bych využila prostor a upozornila, především seniory, na poměrně aktuální problém s podvodníky, kteří se pohybují v rámci celého Pardubického kraje. Podvodníci, a to muži i ženy, buď osloví člověka na ulici, zazvoní u dveří domu nebo zatelefonují na pevnou telefonní linku (kterou v současné době mají převážně už jen starší občané). Se staršími lidmi si vypráví o všem možném (což především osamělí lidé ocení), hrají jim tzv. na city a následně jim řeknou, že nutně potřebují nějaké peníze pro nemocné dítě nebo proto, že se dostali do bezvýchodné životní situace, jsou sami nemocní nebo že je třeba posílá vnuk či vnučka osloveného seniora. Pokud se jedná o telefonní hovory, podvodníci se často za vnuky nebo vnučky vydávají. Starší lidé je pak osloví jménem svého vnoučete a tím jim nahrají na smeč. Často nám pak okradení důchodci říkají: ale on věděl, jak se můj vnuk jmenuje a vůbec si neuvědomí, že jim to sami řekli. Policie ČR opětovně a důrazně apeluje na seniory nebo jejich rodinné příslušníky, aby své babičky a dědečky znova upozornili na možné nebezpečí podvodného vylákání peněz. Nemusí to být výše uvedené legendy, může se jednat i o podvodníky, kteří nesou přeplatky za energie, nemají malé bankovky a následně chtějí rozměnit. Žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti! Nepůjčujte ani nepředávejte žádné peníze NIKOMU, koho neznáte! Podvodníci jsou výborní herci, dokáží v seniorech vzbudit soucit, hlubokou lítost a následně z poškozených vylákají neskutečné finanční částky od deseti tisíců do stovek tisíců korun. V neposlední řadě upozorňujeme občany, aby nenechávali odemčené domy a branky v době, kdy jsou například na zahradě za domem. Zloději občas prostě jen zkusí, zda je otevřeno, zda se dostanou do domu a lidé jim to de facto sami, svoji neopatrností, velice usnadňují Hezké léto a ať nás nepotřebujete vám přeje mjr. Ing. Markéta Janovská tisková mluvčí policie Pardubického kraje Z proběhlých akcí

8 8 JELENSKÉ LISTY Číslo 7/XXV Téma Za našimi odpady V inspirativní dětské knížce Jak se co dělá, postavička křečka sleduje bobek, jak putuje trubkami a kanalizací pod městem až na čističku, kde ho sežerou bakterie. Při jejím prohlížení mne napadlo, kde vlastně každý rok končí těch 437,5 tun netříděného jelenského odpadu, a co se naopak stane s odpadem vytříděným Tak jsem se jedno letní páteční dopoledne vydala po jeho stopách. Mou první zastávkou byla překládací stanice odpadů firmy ODEKO s.r.o. V této firmě město Horní Jelení v současnosti vlastní 2% podíl. Zajišťuje svoz odpadu pro 15 obcí (mj. také Týniště nad Orlicí, Borohrádek a Holice) dvěma svozovými vozy, provozuje překladiště odpadů a vlastní kompostárnu. Na překladišti odpadů blízko Albrechtic nad Orlicí jsem měla smluvenou schůzku s panem Holáňkem, který mne ochotně provedl a ukázal obsah kontejnerů se směsným i tříděným odpadem. Popichovačům a skeptikům, kteří netřídí s argumentem: Oni to pak stejně smíchají dohromady mohu s klidným svědomím vyřídit: Viděla jsem, nesesypou, nesmíchají, každá surovina má svou velkokapacitní kontejnerovou nádobu a putuje k dalšímu zpracování na různá místa. (Viz. níže). S panem Holáňkem jsme stáli na vyvýšeném místě, kam byl právě přivážen velkoobjemový odpad z Horního Jelení. Z výšky do nádob padalo (z dálky na pohled) pěkné dámské kolo, matrace a další zajímavosti. Hned vedle nás stál kontejner, ptám se: Tohle jsou také plasty? Ne, to je směsný odpovídá mladý muž. Vždyť je to samá umělá hmota!? divím se. Ano, bohužel, velké množství komunálního odpadu tvoří stále ještě plasty. Kam putuje tenhle odpad dál? Dříve se vozilo na skládku do Opočna, tam už se ale neukládá, skládka se zazeleňuje. Odpad od nás za úplatu odváží firma Marius Pedersen na skládku do Českých Libchav. Žádný komunální odpad od nás se tedy nespaluje? Ne, veškerý odpad z Horního Jelení končí na skládce. Nedisponujeme autem s velkým přepravníkem na kontejnery, abychom se směsným odpadem mohli nakládat dál. A nejbližší spalovna je stejně až v Liberci. Co si o tom myslíte, třídí se dost? Vytřídit se dá prakticky vše odpovídá pan Holáněk. Ale vidíte sama. Pan Holáněk mi poté podrobně popsal, která firma odebírá jaké suroviny a vysvětlil, kde se nachází relativně nová kompostárna u Lípy nad Orlicí. Cestou do Libchav jsem u ní přibrzdila a překvapilo mě, že se v těsné blízkosti kompostárny i přes teplé ráno nelinul žádný zápach, z čehož jsem jako amatérský kompostérista usoudila, že je to dobře založené. Někdo dokonce na hoře tlející zeleně nasadil okurky. V Českých Libchavách jsem po krátkém hledání dorazila na vrátnici společnosti Ekola České Libchavy s.r.o., (73,4 % obchodního podílu vlastní firma Marius Pedersen), provozující místní skládku. Ve vstupní budově, u které co minutu zastavil plný náklaďák či svozový vůz, seděla se svými třemi kolegy příjemná slečna. Na mou prosbu, že jsem z Horního Jelení, sleduji náš odpad, a ráda bych si vyfotila místo, kde končí, reagovala ochotně. Zavolám kolegu, ten vás někam vyveze, chodit nám tu sama nemůžete Už jsem se těšila na vyjížďku v obřím exkavátoru po hoře odpadu, kolega byl ale odjetý, tak slečna vyťukávala další číslo. Zase neúspěch. Čím déle telefonovala, tím byla zachmuřenější. Po několika pokusech sehnat mi doprovod se zjistilo, že to vlastně nejde, protože fotit skládku je prý ze zákona zakázané a že si mohu domluvit schůzku s obchodním ředitelem, až se vrátí za týden z dovolené. Aha? Ani fotka z dálky? Ne? Cestou na Choceň jsem zahlédla v dálce průsek mezi stromy, kde se tyčila vysoká hora skládky. Než jsem dojela na kopec, byla jsem rozhodnutá uveřejnit dosud nepublikovanou fotografii i za cenu osobního nepohodlí. Ujištěná, že soukromý pozemek fotografovat lze, pokud je člověk za plotem, jsem se vydala zhruba vytýčeným směrem ke skládce. Po ¾ hodině prodírání ostružiním a hustým smrčím jsem se vynořila stále ještě neznámo na které louce, již smířená s faktem, že jsem zabloudila a budu se muset spokojit s googlovským satelitním snímkem. Pak se ale skládka vynořila za stromy a svými rozměry vypadala giganticky. Přes elektrické ohradníky jsem se proplížila blíž, abych zjistila, že až ke skládce vede (samozřejmě!) krásná zemědělská cesta lemovaná maliníky. Jak vidíte z fotografií, velký náklaďák na tomto památníku lidského plýtvání vypadá jak hračka. S ohledem na šrámy a žízeň jsem si cestou zpět k autu za odměnu stopla ochotného řidiče tiráku a zbytek informací už jsem zjišťovala z pohodlí kanceláře.

9 Číslo 7/XXV JELENSKÉ LISTY 9 Téma

10 10 JELENSKÉ LISTY Číslo 7/XXV Téma Čísla a další zajímavosti Z přiložené tabulky můžete vidět, že objem směsného komunálního a některého vytříděného trvale stoupá, mnohem více, než přibývá obyvatel Jelení. (Jen na sběrném dvoře se objem přijatého odpadu od roku 2013 do roku 2017 téměř zdvojnásobil z 290 tun na 426 tun). Poplatek za odpady je přitom stále stejný. Za nemovitost či za dospělého občana Jelení se vybírá 650 Kč/rok, za dítě 350. Město Horní Jelení za odpady včetně provozu sběrného dvoru v roce 2018 zaplatilo: ,20 Kč a přijalo ,80 (uhrazené poplatky za odpady od občanů, poplatky od ostatních původců odpadů a platby za zpětný odběr vytříděného odpadu). Nutno dodat, že vzrůst množství odpadů je problém celosvětový. Lidem se daří, mohou více nakupovat a spotřební zboží zabalené v tunách obalových materiálů naše společnost přímo chrlí. Stále ještě nenastal trend vyrábět věci opravitelné, smysluplné a funkční. Česká republika, zastoupená Ministerstvem pro životní prostředí chystá některá řešení, například projekt Cirkulární Česko 2024, který má zabránit, aby na skládce končilo ohromné množství energeticky využitelného odpadu. Při produkci odpadu celosvětově rostoucí geometrickou řadou, je třídění a recyklace jeden z velkých dobrých skutků vůči naší Zemi. Že to váš odpaďák nezachrání? I drobné činy mají velký vliv, pokud je dělá více lidí najednou. Výstupy Na každého občana našeho města včetně miminek připadne ročně 237 kg směsného nevytříděného odpadu, který končí na skládce. Představme si, že by vyšel nějaký šílený zákon, že si každý musí svůj odpad ponechat na své zahradě. Na(ne)štěstí končí na pozemku někoho jiného. Je jen na nás, zda převezmeme osobní zodpovědnost za vše, co jsme si pořídili a už nepotřebujeme, jestli vyvineme drobné úsilí a svůj odpad alespoň roztřídíme. Možná, že vám k tomu rozhodnutí dopomůže vědět, jak jinak naše věci mohou skončit. Komunální odpad: skládka České Libchavy Doba tlení: použitý papírový kapesník, či zbytky vařeného jídla (několik měsíců), vlněná ponožka (1,5 roku), žvýkačka (5-50 let), cigaretový filtr (desítky let), jednorázové pleny (250 let) hliníkové plechovky, baterie, pneumatiky ( let + při tlení se uvolňují nebezpečné látky), plasty (dle druhu stovky let) plastové tašky, PET lahve (tisíce až desetisíce let) některé plasty, například polystyren či struny do sekačky se ale nemusí rozložit nikdy), sklo (tisíce let). Rozklad je ovšem velmi závislý na prostředí ve kterém se rozkládá, pokud je odpad zhutněný a nedostane se k němu voda a vzduch, dochází ke konzervaci i organických částí. Tyto předpoklady byly potvrzeny ze skládek starých 20 let, kde byl nalezen 12 let starý zachovalý párek v rohlíku, či zachovalá kukuřičná palice stará 20 let. Označení takové skládky za památník plýtvání tedy není vůbec přehnané. Bioodpad: kompostárna Lípa nad Orlicí Po odvezení do firmy Odeko s.r.o. jsou suroviny: plasty, sklo a papír přepraveny do firmy Napos a.s. sídlící v Předměřicích nad Labem. Sklo Zpracováno 100 % suroviny. Ve firmě se dovytřídí na barevné a bílé a dále putuje do společnosti AMT s.r.o. Příbram, která skleněné střepy dále zpracuje a předá sklárnám. Papír: Zpracováno 98 %. Roztříděno na směs, karton a kancelářský bílý papír. Tyto frakce dále putují do papírenského průmyslu. 2 % tvoří již nerecyklovatelný papír (roličky od toaletního papíru, obaly od vajíček, role od koberců, povoskovaný či silně znečištěný papír.) Plasty Zpracováno 100 %. Recyklováno 45 %. Zde je třídění nejsložitější. Pro výrobu plastového granulátu, který je výchozí surovinou pro další zpracování, je třeba vytřídit plast čirý a barevný, PET lahve, fólie dle velikostí, či tloušťky. Třídění plastů je na odbornost nejnáročnější a dělá se ručně. Plasty, které se již z důvodu znehodnocení, nebo složení nedají recyklovat, nachází energetické využití v cementárně. Ostatní je vyčištěno, namleto na vločky, které jsou výchozí surovinou k výrobě dalších výrobků. Jedním z odběratelů plastového granulátu je například také firma Transform a.s. Lázně Bohdaneč. Polystyren Smutná a snad pouze dočasná výjimka. Při mém pátrání jsem bohužel zjistila, že firma Napos striktně odmítá jako součást plastů polystyren. Všeobecně inzerované doporučení ekologických sdružení i jiných zpracovatelů tříděného odpadu však zní: polystyren jednoznačně JE recyklovatelný plast a má se třídit do žlutých kontejnerů. Smutné je, že právě tento druh plastu se rozkládá nejdéle. Starostu našeho města jsme požádali, aby podal návrh na valné hromadě firmy Odeko s.r.o., k řešení této situace. Pneumatiky Firma RPG Recycling ji rozdělí zpět na suroviny pryžový granulát, textilní vlákno a ocelový kord. Z pryže se následně mohou vyrábět povrchy hřišť a fitness povrchy, nebo například pryžovolitinové poklopy na kanály, či vzpírací kotouče. Textil Ve firmě Dimatex cs spol s.r.o. ze Stráže nad Nisou, recykluje textilní odpad z 95 %. V ČR se používá na výrobu čistících tkanin, geotextilií, čistících plachetek a střešních lepenek. Zpracovává textil pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu v ČR. Kvalitní kusy oblečení věnují charitě a na obecně prospěšnou činnost. Nebezpečný odpad Zde je rozsah zpracování široký. Firma Ekopart s.r.o. se sídlem ve Vamberku dále spolupracuje se společnostmi zpracujícími jednotlivé složky nebezpečného odpadu, například firmami EKO- LAMP, či EKOBAT. Pro rozsáhlost se tomuto tématu budeme věnovat v některém z dalších čísel JL. Elektrozařízení Společnost Elektrowin se sídlem v Praze je provozovatelem tzv. kolektivního systému, který zaručuje zpětný odběr elektrozařízení. Naše četa sváží ze sběrných míst po městě elektroodpad na sběrný dvůr. Ekowin sveze vysloužilé elektrospotřebiče do zpracovatelských zařízení, kde jsou přístroje nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny. Kovy Putují ke zpracování do firmy ALBA Waste a.s., provozovna Kostěnice, Recycling Holice, nebo Hofrmetal Týniště nad Orlicí. Ale vraťme se na Jelení Vždy je možné dívat se na ostatní, kteří to dělají hůř - ať už ukazujeme na sousední města, nebo jiné státy. Tím se ale nikam neposuneme, vždycky to jde ještě lépe. Proto díky všem, kteří se nenechají odradit a třídí. Celorepubli-

11 Číslo 7/XXV JELENSKÉ LISTY 11 kový průměr vyprodukovaného komunálního odpadu na osobu a rok je okolo 500 kg, my jsme na polovičce tohoto čísla (především díky svozu bioodpadu a výstavbě a dobrému fungování Sběrného dvoru). Společností Elektrowin bylo konstatováno, že SD je veden na profesionální úrovni, což je především pochvala panu Otovi Horáčkovi, který má SD na starosti. V Horním Jelení bylo dosaženo při sběru elektroodpadu výtěžnosti 6,01kg/obyvatele, přičemž průměrná výtěžnost ve městech podobné velikosti je 3,81 kg/obyvatele. Je zde jeden foto-vzkaz od městské venkovní čety, která občas v kontejnerech na tříděný odpad najde neuvěřitelné věci. Díky několika líným, kterým je jedno, co kam hodí, pak může město přijít o cenné návratné za vytříděný odpad. V kontejneru na papír lze nalézt pytle s betonem, velké nefunkční stroje zaparkované u kontejnerů, elektroniku, či barvy... Pan Ota Horáček, vedoucí sběrného dvora zve k většímu využívání sběrného dvora: Je otevřen třikrát v týdnu a NALOŽENÉ JE TO Z KOPCE! Sběrná místa přetékají i ve dnech, kdy je otevřený Na závěr Nejekologičtější je odpad netvořit (viz. článek Mgr. Heleny Wiesenbergové, ve kterém je spousta skvělých nápadů), nebo kupovat s vědomím, že již kupuji budoucí odpad, nabídka je široká, například plasty, které se rozloží do jednoho roku jsou již běžně k dostání. Zákazník je ale musí chtít... Rovněž na internetu najdete dobře zpracované návody (př. samosebou.cz). BM Třídím, třídíš, třídíme Když odmítnu v obchodě igelitovou tašku nebo pytlík na nové zboží, občas slyším, že je to zbytečné šetření plastu, protože to žádný problém stejně nevyřeší. A já to dělám dál, protože věřím, že musím začít u sebe a něco změnit, jinak budu přispívat k nadměrnému hromadění odpadu. Věřím, že když začnu u sebe a něco změním, mohu roztočit kolo změn kolem sebe. To je můj jediný vliv na život svůj i život v mém okolí. Co naši planetu v poslední době nejvíc trápí, je neustále narůstající množství odpadů, se kterými přímo souvisejí obaly. Snad každý už slyšel o plastovém ostrově v oceánu a o tom, jak se mikroplasty dostávají do rybích těl a poté do našich. Proto třídím odpad a často cestuji k našim kontejnerům, které jsou vždy rychle plné. Podle toho vidím, že v našem městě lidé také pečlivě třídí, a to je moc dobrá zpráva. Zaujal mě současný trend Zero waste (nulový odpad), který je moderní ve všech civilizovaných zemích. V jeho duchu pořádám každé 3 měsíce bleší trh, na kterém se dají získat zdarma nebo velmi levně hezké věci. Nevyhodí se do odpadu, najdou nového majitele. V následujících řádkách Vám nabízím inspiraci od průkopnice života bez obalů. Francouzka Bea Johnson sama vyzkoušela, jak je možné takto žít. Dnes cestuje po celém světě a přednáší o tom, jak zmenšit strašidelný objem odpadků, ale také jak zvýšit kvalitu svého života díky zdravým a čerstvým potravinám či díky ekologicky šetrnějšímu nakupování. Helena Wiesenbergová Tipy podle knihy B. Johnson Domácnost bez odpadu Odmítněte: 1. Odmítněte nežádanou reklamu. Nalepte na schránku ceduli, že si nepřejete dostávat reklamní tiskoviny. 2. Odmítněte zbytečné plastové tašky a pytlíky, používejte vlastní látkové nebo papírové. 3. Odmítněte zbytečná balení. Namísto balených brambor kupte brambory na váhu do vlastního obalu. 4. Odmítněte tzv. rychlou módu. Nekupujte si oblečení, které si vezmete jen párkrát. Kupujte kvalitní oblečení, které využijete každý den. 5. Odmítněte nové oblečení obzvlášť pro děti. Malé děti (hlavně miminka) módu neřeší a své modely nosí často velmi krátce. Sdílejte dětské oblečení mezi více maminkami. 6. Odmítněte věci na jedno použití. Nekupujte kávu s sebou do papírového kelímku. Neobjednávejte si jídlo z restaurace v plastových obalech. Přijďte s vlastním nádobím. Neberte si v restauraci brčko. 7. Odmítněte materiální dary. Dostáváte k narozeninám nesmyslné předměty? Sdělte přátelům, že o ně nestojíte. Redukujte: 8. Dáváte přednost kvalitní kávě z kavárny? Vezměte si s sebou vlastní termohrnek. 9. Vezměte si s sebou na nákup seznam, co potřebujete koupit. Lépe odoláte slevovým akcím a nebudete kupovat, co ve skutečnosti nechcete. Tak ušetříte ještě víc! 10. Redukujte svoji domácnost a zorganizujte si ji. Přebytečné oblečení, drogerii či nádobí odneste do charity. 11. Sdílejte elektronická zařízení v domácnosti. Využijte nabytého času ke společně tráveným činnostem, jako jsou procházky v přírodě, hraní společenských her či prosté povídání. Téma

12 12 JELENSKÉ LISTY Číslo 7/XXV Různé 12. Nakupujte ve velkém. Potraviny, které vydrží dlouho a kupujete je často, nemusíte nakupovat po malých baleních, výhodnější je jedno velké. 13. Nakupujte společně s kamarády. Udělejte hromadnou objednávku na e-shopu (a ušetřete tak nejen obaly, ale i poštovné) nebo nakupte větší balení potravin a rozdělte si ho. Použijte znova: 14. Jednorázové věci nahraďte těmi znovupoužitelnými. Pořiďte si látkové kapesníčky a podobně. 15. Dostáváte krásně zabalené dárky? Schovejte balící papír a použijte ho znovu na zabalení dárků. Stejně to udělejte s dárkovými taškami. 16. Použijte znova staré dopisní obálky. Krabice od balíků a bot nevyhazujte, použijte je na balíčky, které posíláte vy. Recyklujte: 17. Veškeré nadbytečné oblečení, drogerii, nábytek, knihy či nádobí odneste tam, kde je mohou dál využít. Zeptejte se blízkých, najděte charitu v okolí, zjistěte, kde probíhá sběr šatstva. 18. Uspořádejte vlastní bazárek s oblečením či domácími potřebami pro své blízké nebo se zúčastněte bazaru či blešího trhu ve vašem městě. 19. Slupky od kořenové zeleniny nevyhazujte, ale udělejte kořenový vývar, který lze použít jako základ chutných omáček. Zeleninu využívejte celou, od kořene až po listy. 20. Rozdělte si koše a třiďte všechen odpad, který se vám do domácnosti dostane. Nebojte se dát stranou i nebezpečný odpad nebo kovy. Najdete na ně sběrné místo ve svém okolí. Kompostujte: 21. Zřiďte si kompost nebo zažádejte o popelnici na bioodpad a rostlinný odpad vyhazujte tam. Vše, co je z přírody, ať se tam vrátí. Zápisníček Léto mé, léto mé nádherné zpívá ve své písní V. Neckář, určitě má pravdu, bez léta by to nebylo ono. Byť ten letošní červenec není zrovna kách. Začátkem měsíce teploty podprůměrné, v druhé polovině tropy. Srážky taky nic moc. Nezoufejme, mohlo by být hůř. Televizní stanice nás zkoušejí, zda nejsme sklerotici opakují programy, které známe již nazpaměť. Ještě, že Mistr měl narozeniny. Politické komentáře v médiích raději také neposlouchat, když vám sdělí, že v minulém roce se z ČR do zahraničí vyvezlo 300 miliard korun dividend, tak mi při obědě trošku zaskočilo a myslel jsem si něco o dojné krávě. Není proto lepší posedět si s kamarády při grilovačce? Anebo vyrazit s rodinkou k Pytlákovi na obědový guláš, při tom si poslechnout nádhernou country muziku, kterou hrají kapely 65+. Toto jsem udělal s rodinkou a vnučkou ve čtvrtek 4. července a se mnou asi dalších 50 lidí. Klídek a pohodička. Při tom se ještě něco dozvíte, třeba, jak si objednáte talíř za 30 Kč a on mrška s poštovným a balným vás přijde na 200 Kč. To je ta výhoda reklam zboží za XY + poštovné a balné. V některých státech se při reklamě musí uvádět celková cena za produkt. Snad se toho dočkáme i zde. Vzhledem k tomu, že si bereme naše zlatíčka (vnučky) na prázdniny, dost cestujeme mezi Jelením a Prahou. Samozřejmě vlakem. A kupodivu, když cestujete v dětském oddělení vlaku, zapřádáte více rozhovorů s dalšími doprovody ratolestí o různých problémech. Tak se mi cestou do Prahy svěřila jedna maminka asi sedmiletého chlapce, že měli velký problém. Jaký? Odmítla synkovi zakoupit krabičku na lovení duchů na hřbitovech, tu na netu nabízeli populární youtubeři. U kamarádů totálně propadl. Tak nevím, zda ještě my a ti youtubeři jsme normální. Trať do Prahy vede kolem chvaletické elektrárny, kde se konaly protesty proti jejímu provozu. Dle tisku se akce zúčastnilo asi 800 lidí. Můj názor? Ti demonstranti určitě přijeli veřejnou dopravou, vlakem, či autobusem, případně na kole. Vřele bych jim doporučil, chtějí-li zlepšit klimatické podmínky, ať přestanou jezdit osobními auty, ať přestanou používat všechny ty tablety, počítače, věci vyrobené z ropných produktů a hlavně létat letadly. Pak určitě nebudou muset běžet elektrárny na uhlí. Upozorňuji čtenáře, že nejsem příznivcem pana Tykače, kterému tato elektrárna patří. Ono ani to lithium, které se zde bude snad těžit pro pohon elektromobilů, není zrovna ekologické. Přestože jsou prázdniny a dovolené, na Jelení se stále buduje. Na Dolňáku se usazují nové lavičky a odpadkové koše. V ulici Třebízského byla dokončena rekonstrukce kanalizace, v MŠ probíhá kompletní výměna odpadového potrubí v přízemí. A v ulici Luční máme nové chodníky a vozovku. Jedině, z čeho jsem smutný, je problém stomatologické ordinace na Horním Jelení. Jak jsem se dozvěděl, tak snad by se měla otevřít příští rok na jaře. Začínám být velkým pesimistou. Kéž bych se mýlil. Něco pozitivnějšího na konec, český česnek bude. Cena by se měla pohybovat od Kč/kg. Jelenské listy se čtou po celém Česku, třeba i v Průhonicích. Tam máme jednu velkou fanynku našeho městečka a našich listů. Když dočetla předminulé JL, tak je zanesla do podatelny MÚ Průhonice, aby si přečetli, co se u nás všechno děje. Přišla jí písemná odpověď, zda je všechno pravda, co píšeme. Bez komentáře. A tuhle znáte? Při přijímacích testech na jednu školu byla položena otázka: Kdo byl V. Klaus starší? Odpověď studentů: Nevýznamný politik v éře K. Gotta. Užijte si srpen a hlavně posvícení. JJ Rozpad lesů, analýza příčin a návrh řešení VI. Limitním faktorem pro úspěšnou obnovu a růst lesa je přemnožení spárkaté zvěře Úspěšná obnova lesa je spojená se zdárným odrůstáním kultur, kterou však významně znemožňuje býložravá lesní zvěř. Ta je na většině území České republiky přemnožena natolik, že bez odolné a pravidelně kontrolovatelné ochrany oplocení či individuální ochrany, je často nemožné, aby kultury odrůstaly. Tento problém nejvíce trápí západní Čechy a severní Moravu, kde je situace extrémní. V okolí Horního Jelení nejsou početní stavy srnčí a dančí zvěře tak extrémní, ale i tak jedle, duby či buky zvěři neodrostou, pokud nejsou patřičně chráněny bytelnou a funkční oplocenkou. Taková opatření v západních státech nejsou pravidlem, protože stavět oplocenky kvůli zvěři je velice drahé opatření. Především cena práce je mnohokrát vyšší, i když cena dřeva, z jehož prodeje pochází jediný příjem pro vlastníky lesů, je více méně srovnatelná s cenou dřeva v ČR. Proto se tamní vlastníci lesů snaží zvýšeným lovem udržovat stavy zvěře ve vyvážené symbióze mezi lesem a zvěří. Podle Národní inventarizace lesů (ÚHÚL 2015) spárkatá zvěř každoročně poškodí okusem na celém území ČR přibližně 36 %

13 Číslo 7/XXV JELENSKÉ LISTY 13 Sport

14 14 JELENSKÉ LISTY Číslo 7/XXV Různé obnovy do výšky 1,3 m. Poškozené kmeny loupáním a ohryzem zvěře tvoří přibližně 11 %. Národní inventarizace lesů přesnou ekonomickou studii nezpracovává, některé studie však uvádějí, že každoroční škody na lesních pozemcích se pohybují v miliardách korun. Lesnický spolek propagující přírodě blízké a šetrné hospodaření, Pro Silva Bohemica, dokonce uvádí, že každoroční škody způsobené zvěří se pohybují kolem 7 mld. korun, přičemž částka zahrnuje např. trvalé škody na lesních porostech, ztráty na přírůstu dřevní hmoty, snížené zpeněžení poškozeného dříví, zvýšené náklady vlastníků lesů na ochranu lesů před zvěří atd. Je však skutečností, že lesnický provoz vykazuje každý rok škody na lesních porostech (okus, loupání, ohryz, vytloukání atd.). Podle Zelené zprávy Ministerstva zemědělství ČR lesníci vyčíslili škody spárkatou zvěří za rok 2017 ve výši 35 mil. Kč. kdežto v roce 2007 vykázali jen necelých 16 mil. Kč. Jedná se tedy o očividný stoupající trend škod zvěří, jenž je spojený s nárůstem početních stavů zvěře či s přesnějším vyčíslováním škod ze strany lesníků. Každopádně lze konstatovat, že vykazované škody zvěří nekorespondují se skutečnými škodami na celkovém lesním ekosystému, které prokázala opakovaným měřením Národní inventarizace lesů. Mnoho nestátních vlastníků totiž škody ani neuplatňuje, protože jejich vyčíslování je náročné a nákladné. Pro lepší představu finanční nákladů proti škodám zvěří na lesních kulturách uvádím, že státní podnik Lesy ČR, který spravuje cca 48 % všech lesů v zemi, vynaložil své finanční prostředky za rok 2018 ve výši 401 mil. Kč, přičemž výnos z provozu myslivosti byl jen okolo 350 mil. Kč. Od roku 2013 do 2018 pak celkové náklady činily 2,089 mld. Kč (zdroj: Lesy ČR). A to nejsou započítány další náklady s činností související (např. náklady na dopravu, čas investovaný v rámci kontroly ochranných opatření, ztráty z přírůstu či na znehodnoceném dříví, které se pak prodává za nižší cenu). Pokud bychom brali plochu lesů ve správě Lesů ČR jako reprezentativní vzorek, tak každoroční náklady proti škodám zvěří v ČR odhaduji ve výši 809 mil. Kč. Od roku 2013 do 2018 pak náklady mohou tvořit neuvěřitelných cca 5 mld. Kč. Jestliže je cílem lesníků, vlastníků lesů a společnosti, abychom zdárně zvládli stabilizovat a adaptovat lesy co nejrychleji a nejlevněji kvůli plnění všech funkcí lesa, z nichž profituje celá společnost, a to ať už přestavbou lesa nebo založením zdravého a odolného lesa na kalamitních holinách, musíme nejdříve vyřešit stav zvěře! Tedy ponížit její stavy na takové množství, které by korespondovalo se stavem lesního ekosystému, aby kultury odrůstaly bez oplocení a výrazného poškození spárkatou zvěří, což by vlastníkům lesů výrazným způsobem zlepšilo rentabilitu hospodaření a konkurenceschopnost. Určování výše stavu zvěře v lese lze dobře zjistit pomocí Metody kontrolních a srovnávacích ploch na lesním ekosystému. Bavorské státní lesy používají tuto metodu, která napomohla určit výše odlovu zvěře. Díky tomu za velmi krátkou dobu snížili škody zvěří, zlepšili stav lesního ekosystému, snížili si náklady na ochranu lasa proti zvěři a zároveň zlepšili celkovou vitalitu a kvalitu zvěře samotné. Vyrovnaného stavu mezi lesem a zvěří dokázali proto, že se řídí heslem: Les před zvěří. Jednou z příčin škod spárkatou zvěří je nedostatečná úživnost honiteb Osobně nejsem vůbec proti spárkaté zvěři. Jde mi jen o vyváženost mezi zvěří a lesním ekosystémem, díky čemuž by se mohla zároveň zlepšit finanční situace vlastníků lesů a především stav lesa a jeho mimoprodukční funkce. Faktem ovšem je, že spárkatá zvěř je v celé ČR přemnožená. Ke všemu úživnost honiteb je nízká a chybí ji potřebné množství krytu, kde by měla zvěř klid. Proto se zvěř často uchyluje ke škodám na mladých kulturách, protože často žije jen ve sterilním (málo úživném) prostřední smrkových a borových monokultur. Listnaté dřeviny a jedle jsou pro zvěř jako chutné bonbóny, které vybírá z bonboniéry. Jde o to nastavit optimální myslivecký management krajiny, aby se les stačil zregenerovat a jedle, buky a duby mohly odrůstat, a to z přirozené i umělé obnovy a aby se zároveň vytvořily i výškově rozrůzněné porosty s optimálním krytem pro zvěř. Proto se musí stav přemnožené zvěře alespoň na čas snížit. Pokud docílíme takového stavu lesa, tak se úměrně k tomu zvýší i úživnost honitby, kterou lze zvýšit i výsadbou ovocných dřevin či budování mysliveckých políček v lese. Pak se dá předpokládat, že se zvyšující potravní nabídkou budou klesat i škody zvěří. Zároveň se zlepší zdravotní stav zvěře, což se zákonitě promítne do zvýšení hmotnosti zvěřiny a do kvality trofejí. Následně mohou stoupnout i početní stavy zvěře, jejichž škody na lesních porostech budou pro lesní ekosystém, lesníky a vlastníky lesů únosné. Ing. Aleš Erber Jelenský Bludimír se blíží Třetí ročník orientačního závodu s volným pořadím kontrol pro jednotlivce a dvojice na horských i trekových kolech s názvem Jelenský Bludimír, který se odstartuje v rekreačním zařízení Radost v sobotu 14. září v 10:30 má až do konce srpna registrace závodníků za zvýhodněnou cenu. Proto neváhejte a hlaste se na jelenskybludimir.webnode.cz kde rovněž naleznete podrobnosti k závodu. Pro přihlášení můžete využít webový formulář nebo e- mail Pořadatelé z Centra volného času při ČHTM o.p.s. ve spolupráci s T. J. Sokol Horní Jelení se těší na vaši účast. Ing. Josef Kušička Inzerce Prodám palivové dřevo (štípané) i s dovozem. Měkké i tvrdé. Telefon: 724/ Firma B. M. Berger s.r.o. přední výrobce a exportér sportovních žíněnek v Evropě, nabízí pracovní příležitosti na různých pozicích ve výrobě. Přijďte se ucházet o práci u stabilního zaměstnavatele. Jedná se o práci v čistém a moderním pracovním prostředí. Přijmeme: Švadlenu/čalounici/obuvnici - vyučení v oboru není podmínkou, práce ve 2 směnném provozu, operátora/dělníka - pomocné práce při výrobě žíněnek, práce převážně v 1 směnném provozu, údržbáře strojů/elektrikáře s certifikátem na zkrácený pracovní úvazek, Technického pracovníka/inženýra pro vývoj nových výrobků. Můžeme Vám nabídnout: smlouvu na dobu neurčitou po zapracování, 5 týdnů dovolené, pracovní doba: 7,5 h denně, příspěvek na stravenky, šekové poukázky v hodnotě Kč 1 000,- vyplácené třikrát ročně, docházkový benefit, příplatky za práce přesčas a v odpolední směně, roční odměny. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle: nebo se mohou osobně dostavit přímo do sídla firmy na adrese: U Hřiště 75, Horní Jelení.

15 Číslo 7/XXV JELENSKÉ LISTY letní rekonstrukce na Jelení. Ulice Luční Ulice Třebízského Ulice Sokolova Rekonstrukce v MŠ Rekonstrukce v MŠ Foto: 4x P. Tupec, 3x J. Jindra, 1x archiv MŠ

16 Školní zahrada nabývá nové podoby Foto: Petr Tupec Příští číslo bychom chtěli vydat Cena bude: 10,- Kč a dostat jej bude možno ve večerce Lucie, na městském úřadě, ve večerce na náměstí, v hospodě U Pytláka, v Jaroslavi u paní Kaplanové a ve Vysoké u pana J. Pištory. Na internetu Náklad: 550 výtisků Povoleno Ministerstvem kultury pod č. MK ČR E Periodický tisk územního celku Číslo pro vás připravili: Barbora Mádrová, Jan Jindra Grafická úprava: Aleš Mádr Tisk: H.R.G. spol. s r.o. Za obsah článku odpovídá autor příspěvku Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jazykově upravovat. Nevyžádané příspěvky se nevracejí Datum příští uzávěrky: Adresa redakce: Městský úřad Horní Jelení 114, PSČ:

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2008

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2008 OBEC Výčapy Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2008 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo obce Výčapy se na svém zasedání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2017,

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2017, MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (o

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Jak s odpady nakládat? TŘÍDIT!

Jak s odpady nakládat? TŘÍDIT! Jak s odpady nakládat? TŘÍDIT! Odpady provázejí lidstvo od pradávna. Jsou produktem v podstatě veškeré lidské činnosti. Vznikají při průmyslové činnosti, stavební činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Zkuste odhadnout, jak dlouho trvá, než se tyto předměty v přírodě rozloží:

Zkuste odhadnout, jak dlouho trvá, než se tyto předměty v přírodě rozloží: Je to všechno odpad? Kolik komunálního odpadu v Čechách vytvoříme? 3 642 958 tun každý rok. Každý obyvatel ročně vyhodí asi 347 kg věcí. To je 1 kg denně. Zkuste odhadnout, jak dlouho trvá, než se tyto

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 7. září 2015 usneslo vydat na základě

Více

Město Zliv. Čl. 1 Předmět úpravy

Město Zliv. Čl. 1 Předmět úpravy Město Zliv Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zliv

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa. Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016,

Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa. Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016, Obec Komňa Zastupitelstvo obce Komňa Obecně závazná vyhláška Obce Komňa č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

f) nebezpečné odpady, g) objemný odpad, h) směsný komunální odpad.

f) nebezpečné odpady, g) objemný odpad, h) směsný komunální odpad. Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O B E C S T A R É K Ř E Č A N Y

O B E C S T A R É K Ř E Č A N Y O B E C S T A R É K Ř E Č A N Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!!

Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!! Milí rodiče, Září uteklo jako voda, říjen už je také za námi a vy si můžete přečíst první dvojčíslo našich Kostkovaných novin!!! Během prvního týdne se děti především navzájem seznamovaly s novými kamarády.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O B E C S T A R É K Ř E Č A N Y

O B E C S T A R É K Ř E Č A N Y O B E C S T A R É K Ř E Č A N Y Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2019

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2019 Obec OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zastupitelstvo

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO Zastupitelstvo města Staré Město

MĚSTO STARÉ MĚSTO Zastupitelstvo města Staré Město MĚSTO STARÉ MĚSTO Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 01/2016 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Systém odpadového hospodářství

Systém odpadového hospodářství Systém odpadového hospodářství Obce Prackovice nad Labem a místní části Litochovice nad Labem (nastaven od 1.4.2015) Vstupní srovnávací data Data za rok 2015: 01-03/2015 starý systém 04-12/2015 nový systém

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Slavilo se tradičně na návsi v lipové aleji a počasí opravdu přálo. Do plnění různých disciplín se zapojili kromě dětí i dospělí či odrostlí a bylo příjemné sledovat,

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obec Albrechtice nad Orlicí Zastupitelstvo obce

Obec Albrechtice nad Orlicí Zastupitelstvo obce Číslo jednací: 2018/OU/0275/JKu Obec Albrechtice nad Orlicí Zastupitelstvo obce -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili.

Hned první listopadový den nás čekala oslava, Zuzka slavila narozeniny. Oslava se jako vždy povedla, dort byl výborný a děti si to náramně užili. Čas běží jako voda a vy držíte v ruce další dvojčíslo našich Kostkovaných novin! Listopad a prosinec patří tradičně mezi nejhezčí měsíce nejen ve školce :o) Hned první listopadový den nás čekala oslava,

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Redukce kontejnerů na směsný odpad a odpady ve zkratce

Redukce kontejnerů na směsný odpad a odpady ve zkratce Redukce kontejnerů na směsný odpad a odpady ve zkratce O redukci kontejnerů na směsný odpad (tzv. černých kontejnerů) byla veřejnost informována na sousedských setkáních, kde jsme ukazovali fotografie,

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Město Březnice. Obecně závazná vyhláška města Březnice. č.1/2017

Město Březnice. Obecně závazná vyhláška města Březnice. č.1/2017 Obecně závazná vyhláška města Březnice č.1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Město Březnice Obecně závazná

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Všechny fotografie v této diplomové práci byly zveřejněny s laskavým svolením MŠ Raduška Kadaň a MŠ Šafaříkova Louny.

Všechny fotografie v této diplomové práci byly zveřejněny s laskavým svolením MŠ Raduška Kadaň a MŠ Šafaříkova Louny. VI SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Fotografie Fotografie 1 Třída Motýlci (dostupné z http://raduska.kadan.cz/fotogalerie) Fotografie 2 Pískovnice (vlastní) Fotografie 3 Dílna (vlastní) Fotografie 4 Knihy a

Více

INFORMACE KE SVOZU PLASTŮ A PAPÍRŮ Z DOMÁCNOSTI. začínáme od dubna 2018

INFORMACE KE SVOZU PLASTŮ A PAPÍRŮ Z DOMÁCNOSTI. začínáme od dubna 2018 INFORMACE KE SVOZU PLASTŮ A PAPÍRŮ Z DOMÁCNOSTI začínáme od dubna 2018 Od roku 2024 platí úplný zákaz ukládání neupraveného komunálního odpadu na skládky, což se dotkne každé obce Do roku 2030 musí všechny

Více

Obec Tismice OD ZAVÁDÍME SVOZ PLASTŮ A PAPÍRŮ PŘÍMO Z DOMÁCNOSTÍ CELOROČNĚ ZAVÁDÍME ČTRNÁCTIDENNÍ INTERVAL SVOZU

Obec Tismice OD ZAVÁDÍME SVOZ PLASTŮ A PAPÍRŮ PŘÍMO Z DOMÁCNOSTÍ CELOROČNĚ ZAVÁDÍME ČTRNÁCTIDENNÍ INTERVAL SVOZU Obec Tismice OD 1. 7. 2018 ZAVÁDÍME SVOZ PLASTŮ A PAPÍRŮ PŘÍMO Z DOMÁCNOSTÍ CELOROČNĚ ZAVÁDÍME ČTRNÁCTIDENNÍ INTERVAL SVOZU Proč? Od roku 2024 platí v ČR úplný zákaz ukládání neupraveného (nevytříděného)

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č.

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č. Obec Víska u Jevíčka 1 Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

O B E C O B R N I C E

O B E C O B R N I C E O B E C O B R N I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

PROFIL DLOUHODOBÉ KOMUNIKACE S OBČANY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. Ing. Eva Šírková. Praha

PROFIL DLOUHODOBÉ KOMUNIKACE S OBČANY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. Ing. Eva Šírková. Praha PROFIL DLOUHODOBÉ KOMUNIKACE S OBČANY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM Ing. Eva Šírková Praha 25. 5. 2017 PROPAGACE SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE informace v místním tisku informace na webových

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC PŘIBYSLAVICE. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015

OBEC PŘIBYSLAVICE. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Přibyslavice Zastupitelstvo

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

NEVŠEDNÍ VÍKEND U TOMÁŠE

NEVŠEDNÍ VÍKEND U TOMÁŠE NEVŠEDNÍ VÍKEND U TOMÁŠE 25. 28. 9.2017 Ač moje léto každoročně není naplněno, až na výjimku žádným programem, srpen 2017 byl, dá se říci plný. Alespoň jeho víkendy. Známý z parku Hvězda Tomáš Š., kterého

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

1. září Dne 1. září 2011 nastoupilo do prvních tříd naší školy 47 žáků.

1. září Dne 1. září 2011 nastoupilo do prvních tříd naší školy 47 žáků. 1. září 2011 Dne 1. září 2011 nastoupilo do prvních tříd naší školy 47 žáků. Den bezpečnosti Zumba Ekocentrum Čapí hnízdo Dne 21. září 2011 byly čtvrté třídy na exkurzi v Ekocentru Čapí hnízdo. Hlavní

Více