1. číslo/ix. ročník Jaro 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. číslo/ix. ročník Jaro 2014"

Transkript

1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 1. číslo/ix. ročník Jaro 2014 Slavnosti v Zeměchách i Jimlíně Jak už jsme Vás několikrát informovali, připravujeme v tomto roce oslavy 660 let od první dochované písemné zmínky o Zeměchách, 100 let od založení TJ Sokol Zeměchy a 120 let od vzniku jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Jimlíně. Výročí týkající se Zeměch si připomeneme 7. června, rezervujte si proto tento termín, abyste si mohli prohlédnout výstavy o historii i současnosti Zeměch a Sokola a strávit s námi den plný zábavy, který pro Vás chystáme. Příznivci hasičů jsou zváni 2. srpna do Jimlína. Dopoledne se uskuteční hasičské závody na hasičském hřišti a následovat bude kulturní program na prvním nádvoří zámku Nový Hrad. K vidění bude současná i historická hasičská technika a další doprovodný program. Přípravy jsou v plném proudu. Při zpracování materiálů, které jste nám laskavě poskytli, zjišťujeme, že máme k dispozici řadu zajímavých fotografií ze starší historie obce, ale k období od padesátých let a později, je materiálu minimálně. Potřebovali bychom nějaké fotografie například kina, budování prodejny Jednoty v Zeměchách, hasičské zbrojnice nebo přístavby hospody u Sokolovny, hospůdky Na Statku, vlakové zastávky s označením Jimlín Zeměchy. Pokud máte nějaké fotografie z novější doby, prosíme o jejich zapůjčení. Na obecním úřadě je naskenujeme a obratem vrátíme, děkujeme. Karel Lím rodák ze Zeměch Jméno rodiny Límů je v Zeměchách dobře známé. Většinou si jej dnešní obyvatelé obce spojují se statkem na návsi a hospodařením na pozemcích kolem obce. Rodinné kořeny sahají daleko do minulosti, jméno Límových (Liehmových) se objevuje v Zeměchách už v roce V této velmi početné rodině se narodil 6. října 1875 pan Karel Lím, kterého označil Pavel Koukal ve své publikaci za osobnost českého severu. Karlova maminka z něho chtěla mít kněze, on chtěl studovat technickou školu. Kompromisním řešením byla škola v Příbrami, která vychová- 1

2 2 vala budoucí učitele. Prvním působištěm mladého osmnáctiletého podučitele byla trojtřídní česká veřejná škola v Hrobu. Místní česká menšina s nadšením přijala vlastenecky smýšlejícího učitele, který brzy navázal úzké styky s rodinami svých žáků. Stal se hlavním organizátorem českého kulturního života v podkrušnohorském městečku, kde byla většina německého obyvatelstva. Později, před 1. sv. válkou dokonce vedl a dirigoval symfonický orchestr, složený z havířů, železničářů, sklářů a učitelů. K hudbě vedl i své dcery, Ludmilu, Marii, Martu a Emanuelu. Vycházky do přírody Krušných hor byly odpočinkem, po celodenním vyučování ve třídě, který měl 6., 7. a 8. ročník. Vyučovat ve třídě s 80 dětmi není vůbec jednoduché, co potom v roce 1895/6, kdy jich bylo neuvěřitelných 128. Není divu, že miloval procházky klidnou přírodou. Hudbu miloval, ale jeho osudovou láskou byly hory. Karel Lím bydlel v domku na okraji Hrobu a kopce měl nadosah. Chodil do hor každou volnou chvíli. Jeho kroky často vedly na vrchol hory Stürmer, odkud lze prý za dobré viditelnosti obsáhnout až šestinu republiky. Zasloužil se o české pojmenování tohoto vrchu. Označení Bouřňák zaslechl u místních českých dřevorubců a velice se mu zalíbilo. Zasadil se o jeho prosazení a název se mezi lidmi rychle ujal. Delší dobu to trvalo, než jej uznal i zeměpisný ústav. Ještě jedno prvenství má Karel Lím na svém kontě. Kníže Lobkowicz, majitel lesů na Bouřňáku, přivezl v roce 1897 z Norska lyže. Po vlastních neúspěšných pokusech je ovládnout, věnoval je svému lesnímu adjunktovi. Ani jemu se nepodařilo prkénka zkrotit a věnoval je mladému učiteli. Ten využil příležitost, která se mu naskytla a nebál se vyzkoušet něco nového, neznámého a stal se prvním českým lyžařem v Krušných horách. Z Hrobu se přestěhoval v roce 1920 do Duchcova, kde působil jako řídící učitel na chlapecké obecné škole. Měl to sice trochu dál do hor, ale nové působiště mu přineslo nové možnosti. Když v roce 1922 spoluzakládal místní odbor Klubu československých turistů v Duchcově, byl to další krok ke splnění velkého snu, vybudování turistické chaty na vrcholu Bouřňáku. Podařilo se mu najít podporu v řadách turistů i v pražském ústředí, které zakoupilo pozemek od lobkovického panství. V květnu 1927 se sešla první brigáda, aby pozemek vyčistila. Položení základního kamene v červenci o rok později se účastnilo 400 lidí. Vlastní stavba začala v dubnu 1929 a na podzim téhož roku bylo hotovo. V prosinci při slavnostním předání do provozu nabízela chata stravování pro 300 osob a ubytování 60 turistům na nejmodernější úrovni. Po zbytek života, dokud síly stačily, věnoval se provozu chaty na Bouřňáku. Do Zeměch se vrátil na začátku 2. sv. války, kdy mu henleinovci vymlátili okna v domku v Duchcově. V Zeměchách bydlel v usedlosti svého bratra. I na Lounsku a Rakovnicku organizoval turistické túry. S Límovým turistickým zápalem souvisí i jeho práce vlastivědná. Vypracoval plastickou mapu Čech, Moravy a Slezska, velkou nástěnnou mapu Mostecka, Duchcovska a Teplicka. Zpracoval i mapu lounského okresu a plán města Louny. Vydával vlastivědnou literaturu, mapy řady měst, turistické průvodce pro turisty i lyžaře., pohlednice, propagační materiály a další. Byl duší vlastenec a zcela přirozené pro něj bylo vydávat vše v českém jazyce. Miloval češtinu a dbal na její čistotu, káral lidi za používání germanismů a zkomolenin. Karel Lím, který se tolik zasloužil o rozvoj turistiky a byl opravdovým Čechem i v nelehkých dobách, prožil svůj bohatý život mimo svou rodnou obec. Když v roce 1958 zemřel, jeho ostatky byly uloženy na hřbitově v Zeměchách. Pomník na jeho hrobě je dnes kulturní památkou.

3 Pokusila jsem se v tomto krátkém článku připomenout osobnost, která není v naší obci příliš známá. K uctění památky pana Karla Líma, bude v rámci oslav 660. výročí od první písemné zmínky o obci Zeměchy, odhalena pamětní deska na jeho rodném domě. Napsala Jana Mikovcová Zdroj: Pavel Koukal, Řídící učitel Karel Lím, zakladatel české krušnohorské turistiky. Masopust plný sluníčka Krásný slunečný den vylákal do masopustního průvodu mnoho masek i přihlížejících. A že bylo na co se dívat. Tradiční medvěd s medvědářem se potkal s rodinou Šmoulíků, vojákem či maminkou s proutěným kočárkem. K vidění byla zvířátka, čerti, čarodějnice, malá nevěsta nebo pacienti s berlemi, vodník, hokejisté a další a další. Podívejte se na fotografie, masek bylo opravdu hodně. Ani na společnou fotografii se všichni nevešli do jednoho záběru a museli jsme je fotit navícekrát. Po trase průvodu připravili místní občané pohoštění, které přišlo k chuti. Kromě masky koně byli v letošním průvodu i dva koníci živí. Poník je už zkušený, absolvoval s námi Masopustní průvod několikrát. Poprvé si to vyzkoušela kobylka Terka, která se trochu bála, když muzikanti začali hrát do kroku. Všichni účastníci si odpoledne užili. JM 3

4 Suť, výkopovou zeminu a odpad ze zahrádek mohou občané Jimlína a Zeměch vozit do prostoru bývalého kamenolomu v Zeměchách. Otevřeno bude v sobotu od 10:00 do 16:00 hodin každý lichý týden První sobota, kdy bylo otevřeno, bylo 12. dubna 2014 Za uložení bude obsluhou vybírán na místě poplatek dle ceníku. Materiál nesmí obsahovat příměsi komunálního odpadu, plasty, dřevo, železo, popel apod. Pokud obsluha zjistí znečištění, odmítne jeho převzetí. Zelený odpad ze zahrádek je určen ke kompostování. V případě, že budou na komunitní kompostárnu naváženy větve, musí být oddělené od ostatního zeleného odpadu, aby mohly být dále zpracovány na štěpku. Otevřeno bude 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., a Pozn. termín 7.6. koliduje s oslavami 660 let Zeměch a 100 let Sokola, zřejmě bude posunut. Poplatek za suť a výkopovou zeminu Ruční vozík Přívěs za osobní automobil Dvoukolový přívěs za traktor Valník za traktor 3,5 T Valník za traktor 7 T Avia Nákladní automobil Trambus Nákladní automobil Tatra bez poplatku 50 Kč 100 Kč 200 Kč 400 Kč 200 Kč 300 Kč 500 Kč 4 Čarodějnice na každém kroku Na podzim loňského roku se scházely místní ženy na kurzech pro Šikovné ruce. Už tehdy plánovaly, čemu se budou věnovat na jaře, a volba padla na výrobu čarodějnic. Pálení čarodějnic o filipojakubské noci má i v naší obci dlouholetou tradici, kterou v posledních letech udržují sokolové. Ženy se rozhodly přidat výzdobu obce, vyrobí čarodějnice a rozmístí je po obci. Od konce března se scházely každé úterý. Celé dva žoky slámy padly na výrobu čarodějnic, a jak se povedly, máte možnost vidět na různých místech naší obce. Až vyrazíte na procházku, zkuste je třeba spočítat a napište nám na kolik jich bylo. Anketa v ZŠ Blíží se pomalu konec školního roku, a tak jsme položili našim páťákům tuto otázku: Co se vám na naší škole líbí? Podotýkám, že odpovědi nebyly připravené ani předem konzultované s vyučujícím. Byly opravdu bezprostřední a okamžité.

5 Ivanka: Na této škole se mi líbí, že je to rodinná škola. Že na žáky mají učitelé více času. Škola pro nás dělá hodně akcí, výletů a podobně. Každou hodinu využíváme počítače, interaktivní tabuli nebo televizi. Novou látku nám učitelé více dopodrobna vysvětlí. Ve škole se mi moc líbí. Sára: Líbí se mi na téhle škole, že jsou tu moc milé paní učitelky. Dělají pro nás spoustu dobrých výletů. Dělají moc práce, aby se nám tady líbilo. Kamila: Mně se líbí, že tu máme tak hodné paní učitelky. Protože když něco nevím, paní učitelka hned přiběhne a vysvětlí mi to... Robert: Líbí se mi, jak máme vybavenou školu, líbí se mi učení, výlety a vycházky. Líbí se mi přestávka, protože si můžeme hrát. A líbí se mi hlavně paní učitelky. Kristýna: Na téhle škole se mi líbí, že jsou tu zábavné hodiny, je tu spoustu pomůcek a hodných učitelů... Všechny odpovědi vyznívají velmi pozitivně a to nás těší. Je jisté, že bychom našli i nějaká negativa, ale to zase až v příštím čísle. Mgr. Věra Špičková Aktuality ze školy Hodiny jsou u nás zábavné Od ovečky ke klubíčku program vyhraný ve výtvarné soutěži Mazlík 2013 V průběhu vzdělávacího programu Ekocentra Dymnivka Postoloprty se žáci seznámili s vlnou úžasným přírodním materiálem s řadou skvělých vlastností, nahlédli do problematiky chovu ovcí. Seznámili se s jednou z nejstarších lidských dovedností ručním zpracováním vlny. S nadšením dívky i chlapci připravovali vlnu k předení česáním, učili se příst na kolovrátku, tkát Na památku si každý domů odnesl vlastní výrobek z pravé vlny. Březen měsíc knihy V Městské knihovně jsme se zúčastnili slavnostního zahájení výstavy dětských výtvarných prací Pejskování a akce podporující netradičně čtení a čtenářství s názvem Knihy očima dětí aneb Čtení sluší každému. Mezi vystavovanými obrázky jsou i výtvarná díla našich žáků. (Ta můžete vidět také v čekárně ordinace MUDr. Jitky Hellingerové v Lounech a MUDr. Zdenky Řepkové v Postoloprtech). 5

6 Při Jarním přespolním běhu v Lounech Memoriálu Lucky Náprstkové se umístil žák František Fryč v silné konkurenci na pěkném devátém místě. Matematický klokan 2014 Žáci se zúčastnili matematické mezinárodně koordinované soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných MŠMT, v kategoriích Cvrček a Klokan. Co nás čeká BĚH NADĚJE květen 2014 Naše škola bude jedním z pořadatelů sportovně společenské humanitární akce s názvem Běh naděje, který je volným pokračováním Běhu Terryho Foxe. Běhu se mohou zúčastnit občané všech věkových kategorií, od novorozenců až po seniory. Trať bude možné absolvovat jakýmkoliv způsobem chůzí, během, se psem Výcvik dravců a sov Na naši školu zavítá již tradičně pan Pavel Wolejnik se svými dravci a sovami. Stoprocentní kontakt s dravci, přílety dravců na ruku po zavolání, pohlazení, osobní fotografie s dravcem na ruce to vše je součástí vzdělávacího programu Centra ekologické výchovy VIANA Litvínov. Noc ve škole Čeká nás další noc ve škole plná odvážných kousků, kulturních a sportovních vystoupení, soutěží a překvapení. Spolupráce s Lesy ČR Těšíme se na další akci v lese organizovanou pracovníky Lesů ČR panem Martinem Rendlem a Ing. Jaroslavem Černajem. Ekohrátky Osmidílná sada programů Ekocentra Dymnivka Postoloprty pro žáky ve školní družině zaměřených především na environmentální výchovu. Po zimních zápoleních, kouzlení s přírodninami a seznámení s výtvarnou technikou enkaustikou nás čeká ještě výroba keramických váz, terénní hry, trénink čarodějů a čarodějnic pro slet, bubnování a další prima akce. Školní výlety Možná po řece, do skal, na zámek, do hradu, ke studánce, na vyhlídku Připravujeme. Na velký výlet se s námi mohou vydat i občané obce, počet míst je však omezen. Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou Prožijeme odpoledne plné zábavy, her a překvapení v Městské knihovně v Lounech, s chutí sníme buřty při prvním jarním opékání a zúčastníme se lampionového průvodu. 6

7 Zápis do prvního ročníku Zápis do 1. třídy proběhl v naší základní škole v pátek K zápisu přišly děti dobře připravené, snažily se ukázat, co všechno už umí a jak jsou šikovné. Zapsáno bylo celkem sedm předškoláčků. Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dobře dařilo, aby se ve škole cítili dobře a bezpečně, aby jim škola přinášela jen samou radost. Milí budoucí prvňáčci, moc se na vás těšíme. Vážení rodiče, děkujeme za projevenou důvěru. Ve školce V prvních dnech nového roku jsme ještě žili nedávnými Vánocemi děti měly potřebu vypovědět všechno, co o Vánocích zažily, co jim nadělil Ježíšek, jaký měly stromeček, jak prožily Nový rok. Také ve školce na ně ještě čekal nazdobený stromeček a pod ním dárky, se kterými si před Vánocemi stačily pohrát jen krátce, než se rozešly na vánoční prázdniny. Na jeden důležitý dárek Ježíšek zapomněl na sníh. Děti se na něj těšily již před Vánocemi, nedočkaly se ho ale vůbec. A tak jsme místo sáňkování a stavění sněhuláků kreslili křídami na chodníky, honili se na hřišti, v březnu již děti jezdily na tříkolkách a koloběžkách a hrály si na pískovišti. I přes toto popletené počasí bylo stále co dělat a na co se těšit. Hned v půlce ledna jsme byli v Lounech v divadle na pořadu Zpívej, čaruj, dováděj. Jiří Halekal a Jan Susa připravili pro děti dynamický, hudebně zábavný pořad, ve kterém si děti zazpívaly, zatancovaly, spoluvytvářely kouzla, účinkovaly na jevišti a skvěle se bavily. Také naše děti Viktor a Paulínka se zapojily do účinkování, pěkně nás tak reprezentovaly. V únoru nás ve školce navštívil kouzelník. Děti se nejvíce těšily na slibované ptáčky kouzelník jim představil sovu pálenou, výra, káně a hlavně krásně barevného papouška, který nás všechny opravdu nadchl. O každém opeřenci dětem pověděl něco zajímavého z jejich života, hovořil o nutné ochraně těchto vzácných ptáků. Děti jeho povídání doplňovaly svými znalostmi a zvídavými otázkami, velkým zážitkem byla možnost se každého z nich dotknout a podržet ho na ruce. Hlavní částí programu bylo to pravé kouzlení mizení předmětů, jejich nečekaná záměna a objevování se na jiných místech a další zajímavá kouzla, kterých se děti aktivně zúčastňovaly. Děti prožily velmi zajímavé a poučné dopoledne. Další akcí tohoto měsíce byla návštěva Městské knihovny v Lounech, kde se pravidelně zúčastňujeme výchovných vzdělávacích akcí, které zde pro děti připravují zaměstnanci dětského oddělení. Tentokrát měla název Hravá autoškola pomocí knih, obrázků a četby pohádek si děti připomněly, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, prověřily si znalost dopravních značek a dopravních prostředků. Děti byly pochváleny za dobré znalosti z oblasti dopravní výchovy, která je součástí našeho Školního vzdělávacího programu. K únoru patří samozřejmě také karneval. Přípravy na tuto akci probíhaly po celý týden děti vyráběly masky a škrabošky na obličeje, používaly je potom ke hraní ve třídě i na zahradě. Pomáhaly vyrábět dekoraci na výzdobu třídy - velmi 7

8 oblíbené je nafukování balonků, které jsou rovněž součástí výzdoby a které si děti po karnevalu odnesly domů. Požádali jsme maminky, aby dětem připravily masky - měli jsme radost, že si je donesly všechny děti, takže maminky zasluhují pochvalu a poděkování. Oceněny byly samozřejmě všechny masky, proto nikdo nesmutněl a všichni si odnášeli z toho dne hezké zážitky. Velmi pěknou akcí byla návštěva Záchranné služby v Lounech. Do Loun jsme tentokrát jeli vlakem, což byl pro mnohé děti pěkný zážitek, některé jely vlakem poprvé. V garážích Záchranné služby nás uvítalo osazenstvo dvou záchranných vozů. Všichni byli velmi ochotní a vstřícní, dětem se věnovali po celou hodinu naší návštěvy pěkným přístupem. V prostorách záchranářských vozů byly děti seznámeny s jejich vybavením, mohly si vyzkoušet některé záchranářské praktiky měření tepu na prstě, měření tlaku, poslech svého srdíčka, dýchací přístroje. Mohli se nechat ošetřit, obvázat nebo zafixovat zlomeniny, poležet si na zdravotnických nosítkách, nechat se svézt ze schodů na záchranářské židli. Děti se dozvěděly mnoho užitečného z práce záchranné služby, zároveň si připomněly, jak si na sebe mají dávat pozor, jaká čísla volat v případě problému. V březnu jsme pracovali na výtvarném projektu Městské knihovny v Lounech s názvem Pejskování. Jak z názvu vyplývá, děti měly za úkol nakreslit svého oblíbeného pejska ať už to byl jejich domácí mazlíček, nebo postavička z knihy nebo z Večerníčku. Nakreslené obrázky jsme donesli do knihovny, kde budou vystaveny v dětském oddělení. I tento měsíc jsme byli v divadle v Lounech na muzikálovém zpracování českých pověstí, které uváděli Eva Hrušková a Jan Přeučil. Na jevišti se tak odvíjely příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky, které vtipně dokreslily situaci, si děti zazpívaly společně s herci. Divadelní představení bylo nejen zábavné, ale i poučné. Za několik dní začne další měsíc, duben, který je ve znamení především blížících se Velikonoc. Na tyto jarní svátky se ve školce již nyní těšíme a pomalu připravujeme. Přejeme všem hezké jaro a veselé Velikonoce Hana Todtová 8 V únoru nás ve školce navštívil kouzelník Malé princezničky a Minnie Mouse

9 Nová sezona na Zámku Nový Hrad Zámek Nový Hrad v Jimlíně začíná svůj třetí rok jako samostatná příspěvková organizace. Za tu loňskou na zámek zavítalo více než návštěvníků a my děláme všechno proto, aby jich v té letošní sezoně bylo ještě podstatně více. Díky loňské rekonstrukci přibylo několik nově přístupných místností, např. pokoj premonstráta, zámecká lázeň, sklepy nebo lapidárium. Prohlídkové okruhy od této sezony budou dva. Ten první bude zahrnovat první patro, tedy reprezentativní prostory zámku, sály a soukromé pokoje a bude celkově zaměřen na období od baroka po současnost. Druhý okruh povede přízemím a bude zaměřen hlavně na hospodářské zázemí a běžný život poddaných na zámku a bude mapovat historii v období gotiky a renesance. Jeho součástí bude i bylinná a zásobní zahrádka za černou kuchyní, kterou právě budujeme. Na obou okruzích nově uvidíte to, na co jste doposud nebyli zvyklí, tedy obrazy a nábytek. Přijďte se podívat, jak se nám daří zámek zabydlovat. V průběhu roku bychom se měli dočkat rekonstrukce ochozu a interiéru věže a také oprav padajících omítek, které jsou dělány původní technologií a v dnešním ovzduší příliš dlouho nevydrží. V letošní sezoně nás čeká velké množství akcí, následuje stručný a přehledný soupis akcí a událostí, na které se můžete těšit a my se budeme těšit na Vás: Velikonoce na Novém Hradě Novohradská pouť Večerní prohlídka kaplí v Jimlíně a Zeměchách u příležitosti Noci kostelů Koncert festivalu Ludwiga van Beethovena Den dětí na Novém Hradě Prohlídka s pohádkou pro MŠ a I. st. ZŠ Červenec- srpen Zámecké kulturní léto divadla a koncerty na nádvoří července Kinematograf bratří Čadíků Oslavy 120 let Jimlínských hasičů Kulturní šmitec Strašidla na Novém Hradě Adventní setkání na Novém Hradě Od dubna do konce června navíc probíhá v zámku výstava loutek a dekorací Divadla Rozmanitostí v Mostě a Loutkového divadla v Lounech. V Rytířském sále probíhá výstava Romantismus není jen Hluboká a o letních prázdninách nás čeká největší výstava letošního roku s názvem Zpátky do pohádky, kde budete mít možnost prohlédnout si kostýmy a rekvizity ze slavných filmových a televizních pohádek. Soupis akcí není ještě úplný, další jistě ještě přibydou, proto doporučujeme sledovat naše webové stránky a nebo náš facebookový profil Zámek Nový Hrad Jimlín, p.o., kde najdete ty nejčerstvější informace a také spoustu zajímavých fotografií. PS: Velice děkujeme všem, kteří nám poskytli květiny a drobné předměty pro výzdobu zámeckých interiérů. Josef Kabát 9

10 Z činnosti TJ Sokol Zeměchy Již 8.2. jsme uspořádali okresní kolo ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnila ještě družstva Chožova, Kryr a Lenešic. Celkem 31 dětí a 7 vedoucích. Závodníci byli rozděleni do 4 kategorií, v dorostu vyhrál Tomáš Korbel, ale i v ostatních kategoriích jsme měli mezi prvními naše zástupce. 10 Dětský karneval se konal dne Děti si zasoutěžily za různé sladkosti a proběhla i dětská tombola, kde ceny byly hlavně balíčky od našich sponzorů. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat sponzorům karnevalu Václavovi Davidovi ml., Racionální výživa p. Dvořáka a p. Svítkovi, Sběrné suroviny. Dne jsme byli spolupořadateli s Obecním úřadem Jimlín maškarního Masopustu. I při této akci se zúčastnili naši členové, hlavně děti. Největší účast na cvičení v sokolovně mají děvčata, dorostenci a začínají se scházet i žáci. Díky patří cvičitelům, kteří s dětmi stráví mnoho cvičebních hodin. Fotbalisté začali jarní kolo vítězstvím s Krásným Dvorem v poměru 2:1 a druhý zápas v Panenském Týnci vyhráli 5:1. Přejeme i nadále úspěšnou formu do dalších zápasů. 22. března jsme svolali výroční členskou schůzi, na které se přítomní vyslechli zprávu o činnosti a schválili výsledek hospodaření za uplynulý rok. Bohužel se opakovala stejná situace, jako už několik předchozích let, schůze se zúčastnilo pouze minimum členů. Na 2. čtvrtletí připravujeme: 30. dubna, pálení čarodějnic, 5.4. se zúčastníme okresního kola v brännballe, které se uskuteční v Chožově. Dále se zúčastníme soutěží v lehké atletice v Žatci. Ještě před prázdninami, a to 13, až 15. června, připravujeme víkendový pobyt v přírodě v kempu Lubenec. 7. června si připomeneme 100. výročí založení naší tělovýchovné jednoty. Zveme všechny členy i příznivce na oslavu tohoto výročí. Připravujeme pro Vás v sokolovně v Zeměchách výstavu o historii i současnosti TJ Sokola Zeměchy. Za TJ Sokol Zeměchy, Miroslav Trubač Hasiči Jimlín Letošní rok jsme zahájili čištěním přivaděče vody v Jimlíně. V Březnu jsme pořádali Josefovskou zábavu. Pracujeme na údržbě hřiště, které připravujeme na novou sezónu. Přípravu hřiště nám komplikují nenechavci, kteří rozebírají zámkovou dlažbu na základně. Vyndané dlaždice zřejmě končí v rybníce. První akcí na našem hřišti budou okrskové závody 8. května. Hlavní letošní událostí budou oslavy 120 let od založení jednotky SDH v Jimlíně. Připravujeme ve spolupráci s obcí bohatý program. V sobotu 8. srpna proběhnou závody v požárním sportu O pohár starostky Obce Jimlín. Po závodech

11 se přesuneme na zámek Nový Hrad, kde bude pro návštěvníky připraven bohatý program s ukázkami práce profesionálních hasičů, výstava staré hasičské techniky a zábavný program. I v letošní sezóně budeme usilovat o co nejlepší umístění v seriálu závodů Krušnohorské ligy. U nás bude závod zařazený do této ligy 20. září. Rád bych tímto všechny pozval na avizované závody i oslavy našeho výročí. Miroslav Kučera Vážení občané Jimlína a Zeměch, dne 16. května 2014 se v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci zahajuje slavnostní vernisáží ojedinělá výstava, která nese jméno Pahorkatina Džbán. Výstava pojednává o oblasti a krajině, do níž geograficky i kulturně spadá původní obec Jimlín, částečně i původní obec Zeměchy. Některé méně známé skutečnosti z našich obcí se objevují přímo na výstavních panelech. Největší přínos pro Vás jako občany však spočívá v tom, že můžete poznat svou rodnou ves v málo známém původním kontextu krajiny. Na realizaci výstavy se podílejí desítky odborníků z oblasti, okresních a krajských měst i hlavního města Prahy. Dále se na přípravě výstavy podílejí desítky okolních obcí a desítky jednotlivců. Rádi Vás jako obyvatele severního okraje Džbánské pahorkatiny přivítáme v hojném počtu na výstavě i slavnostní vernisáži s ukázkami tradičních řemesel a myslivosti ( v 18 hodin). Mějte na paměti, že výstava Pahorkatina Džbán je výstavou pro celou rodinu a nikdo by neměl odejít zklamaný. Protože výstava je koncipována jako putovní, můžete ji nejdříve na podzim tohoto roku přivítat i ve své obci. Za kolektiv pořadatelů a pracovníků Regionálního muzea v Žatci Miroslav Černý Tříděný odpad na hřbitovech Jak si návštěvníci hřbitovů v Jimlíně i Zeměchách mohli všimnout, umístili jsme zde držáky na pytle pro sběr tříděného odpadu plastu a skla. Záměr, aby obaly od svíček nebyly na společné hromadě s ostatním odpadem z hrobů, se podařilo naplnit prakticky na 100% zatím jen v Zeměchách, kde návštěvníci hřbitova třídí opravdu maximálně. V Jimlíně je situace o trochu horší. Je to zřejmě způsobeno tím, že mnozí návštěvníci hřbitova hází odpady přes zeď. Nové nájemní smlouvy na hrobová místa Jak jsme již informovali na vývěskách a v místním rozhlase, jsou pro majitele hrobů na hřbitovech v Jimlíně a Zeměchách připraveny nájemní smlouvy. Mnozí již mají smlouvy uzavřeny a nájemné na příštích 10 let uhrazeno. Pokud jste majitelem hrobu a nemáte ještě novou nájemní smlouvu, dostavte se v úředních dnech pondělí a středa v době od 7.00 do hodin na Obecní úřad v Jimlíně. Změna svozu popelnic Čtrnáctidenní cyklus svozu popelnic bude zaveden v druhé polovině dubna. Termíny svozu jsou tedy 10.4., 24.4., 8.5. (bude upřesněno kvůli státnímu svátku), a dále ve 14ti denním cyklu. Rozšířili jsme hnízdo Místo určené pro sběr druhotných surovin v Jimlínku jsme rozšířili o kontejner na papír a sklo. Využijte tuto možnost odevzdat zde druhotné suroviny. JM 11

12 12

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Karel Lím a turistika

Karel Lím a turistika Karel Lím a turistika 1. První český lyžař v Krušných horách: Brzy po svém nástupu do náročného místa menšinového učitel v roce 1894 v Hrobech u Oseka začal lyžovat jako první český lyžař v Krušných horách.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 Obsah: Slovo ředitele školy. Zdravá výživa, knihovna, Masopust, vyhodnocení sběru, křížovka a omalovánky. Březen

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více