1. číslo/ix. ročník Jaro 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. číslo/ix. ročník Jaro 2014"

Transkript

1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 1. číslo/ix. ročník Jaro 2014 Slavnosti v Zeměchách i Jimlíně Jak už jsme Vás několikrát informovali, připravujeme v tomto roce oslavy 660 let od první dochované písemné zmínky o Zeměchách, 100 let od založení TJ Sokol Zeměchy a 120 let od vzniku jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Jimlíně. Výročí týkající se Zeměch si připomeneme 7. června, rezervujte si proto tento termín, abyste si mohli prohlédnout výstavy o historii i současnosti Zeměch a Sokola a strávit s námi den plný zábavy, který pro Vás chystáme. Příznivci hasičů jsou zváni 2. srpna do Jimlína. Dopoledne se uskuteční hasičské závody na hasičském hřišti a následovat bude kulturní program na prvním nádvoří zámku Nový Hrad. K vidění bude současná i historická hasičská technika a další doprovodný program. Přípravy jsou v plném proudu. Při zpracování materiálů, které jste nám laskavě poskytli, zjišťujeme, že máme k dispozici řadu zajímavých fotografií ze starší historie obce, ale k období od padesátých let a později, je materiálu minimálně. Potřebovali bychom nějaké fotografie například kina, budování prodejny Jednoty v Zeměchách, hasičské zbrojnice nebo přístavby hospody u Sokolovny, hospůdky Na Statku, vlakové zastávky s označením Jimlín Zeměchy. Pokud máte nějaké fotografie z novější doby, prosíme o jejich zapůjčení. Na obecním úřadě je naskenujeme a obratem vrátíme, děkujeme. Karel Lím rodák ze Zeměch Jméno rodiny Límů je v Zeměchách dobře známé. Většinou si jej dnešní obyvatelé obce spojují se statkem na návsi a hospodařením na pozemcích kolem obce. Rodinné kořeny sahají daleko do minulosti, jméno Límových (Liehmových) se objevuje v Zeměchách už v roce V této velmi početné rodině se narodil 6. října 1875 pan Karel Lím, kterého označil Pavel Koukal ve své publikaci za osobnost českého severu. Karlova maminka z něho chtěla mít kněze, on chtěl studovat technickou školu. Kompromisním řešením byla škola v Příbrami, která vychová- 1

2 2 vala budoucí učitele. Prvním působištěm mladého osmnáctiletého podučitele byla trojtřídní česká veřejná škola v Hrobu. Místní česká menšina s nadšením přijala vlastenecky smýšlejícího učitele, který brzy navázal úzké styky s rodinami svých žáků. Stal se hlavním organizátorem českého kulturního života v podkrušnohorském městečku, kde byla většina německého obyvatelstva. Později, před 1. sv. válkou dokonce vedl a dirigoval symfonický orchestr, složený z havířů, železničářů, sklářů a učitelů. K hudbě vedl i své dcery, Ludmilu, Marii, Martu a Emanuelu. Vycházky do přírody Krušných hor byly odpočinkem, po celodenním vyučování ve třídě, který měl 6., 7. a 8. ročník. Vyučovat ve třídě s 80 dětmi není vůbec jednoduché, co potom v roce 1895/6, kdy jich bylo neuvěřitelných 128. Není divu, že miloval procházky klidnou přírodou. Hudbu miloval, ale jeho osudovou láskou byly hory. Karel Lím bydlel v domku na okraji Hrobu a kopce měl nadosah. Chodil do hor každou volnou chvíli. Jeho kroky často vedly na vrchol hory Stürmer, odkud lze prý za dobré viditelnosti obsáhnout až šestinu republiky. Zasloužil se o české pojmenování tohoto vrchu. Označení Bouřňák zaslechl u místních českých dřevorubců a velice se mu zalíbilo. Zasadil se o jeho prosazení a název se mezi lidmi rychle ujal. Delší dobu to trvalo, než jej uznal i zeměpisný ústav. Ještě jedno prvenství má Karel Lím na svém kontě. Kníže Lobkowicz, majitel lesů na Bouřňáku, přivezl v roce 1897 z Norska lyže. Po vlastních neúspěšných pokusech je ovládnout, věnoval je svému lesnímu adjunktovi. Ani jemu se nepodařilo prkénka zkrotit a věnoval je mladému učiteli. Ten využil příležitost, která se mu naskytla a nebál se vyzkoušet něco nového, neznámého a stal se prvním českým lyžařem v Krušných horách. Z Hrobu se přestěhoval v roce 1920 do Duchcova, kde působil jako řídící učitel na chlapecké obecné škole. Měl to sice trochu dál do hor, ale nové působiště mu přineslo nové možnosti. Když v roce 1922 spoluzakládal místní odbor Klubu československých turistů v Duchcově, byl to další krok ke splnění velkého snu, vybudování turistické chaty na vrcholu Bouřňáku. Podařilo se mu najít podporu v řadách turistů i v pražském ústředí, které zakoupilo pozemek od lobkovického panství. V květnu 1927 se sešla první brigáda, aby pozemek vyčistila. Položení základního kamene v červenci o rok později se účastnilo 400 lidí. Vlastní stavba začala v dubnu 1929 a na podzim téhož roku bylo hotovo. V prosinci při slavnostním předání do provozu nabízela chata stravování pro 300 osob a ubytování 60 turistům na nejmodernější úrovni. Po zbytek života, dokud síly stačily, věnoval se provozu chaty na Bouřňáku. Do Zeměch se vrátil na začátku 2. sv. války, kdy mu henleinovci vymlátili okna v domku v Duchcově. V Zeměchách bydlel v usedlosti svého bratra. I na Lounsku a Rakovnicku organizoval turistické túry. S Límovým turistickým zápalem souvisí i jeho práce vlastivědná. Vypracoval plastickou mapu Čech, Moravy a Slezska, velkou nástěnnou mapu Mostecka, Duchcovska a Teplicka. Zpracoval i mapu lounského okresu a plán města Louny. Vydával vlastivědnou literaturu, mapy řady měst, turistické průvodce pro turisty i lyžaře., pohlednice, propagační materiály a další. Byl duší vlastenec a zcela přirozené pro něj bylo vydávat vše v českém jazyce. Miloval češtinu a dbal na její čistotu, káral lidi za používání germanismů a zkomolenin. Karel Lím, který se tolik zasloužil o rozvoj turistiky a byl opravdovým Čechem i v nelehkých dobách, prožil svůj bohatý život mimo svou rodnou obec. Když v roce 1958 zemřel, jeho ostatky byly uloženy na hřbitově v Zeměchách. Pomník na jeho hrobě je dnes kulturní památkou.

3 Pokusila jsem se v tomto krátkém článku připomenout osobnost, která není v naší obci příliš známá. K uctění památky pana Karla Líma, bude v rámci oslav 660. výročí od první písemné zmínky o obci Zeměchy, odhalena pamětní deska na jeho rodném domě. Napsala Jana Mikovcová Zdroj: Pavel Koukal, Řídící učitel Karel Lím, zakladatel české krušnohorské turistiky. Masopust plný sluníčka Krásný slunečný den vylákal do masopustního průvodu mnoho masek i přihlížejících. A že bylo na co se dívat. Tradiční medvěd s medvědářem se potkal s rodinou Šmoulíků, vojákem či maminkou s proutěným kočárkem. K vidění byla zvířátka, čerti, čarodějnice, malá nevěsta nebo pacienti s berlemi, vodník, hokejisté a další a další. Podívejte se na fotografie, masek bylo opravdu hodně. Ani na společnou fotografii se všichni nevešli do jednoho záběru a museli jsme je fotit navícekrát. Po trase průvodu připravili místní občané pohoštění, které přišlo k chuti. Kromě masky koně byli v letošním průvodu i dva koníci živí. Poník je už zkušený, absolvoval s námi Masopustní průvod několikrát. Poprvé si to vyzkoušela kobylka Terka, která se trochu bála, když muzikanti začali hrát do kroku. Všichni účastníci si odpoledne užili. JM 3

4 Suť, výkopovou zeminu a odpad ze zahrádek mohou občané Jimlína a Zeměch vozit do prostoru bývalého kamenolomu v Zeměchách. Otevřeno bude v sobotu od 10:00 do 16:00 hodin každý lichý týden První sobota, kdy bylo otevřeno, bylo 12. dubna 2014 Za uložení bude obsluhou vybírán na místě poplatek dle ceníku. Materiál nesmí obsahovat příměsi komunálního odpadu, plasty, dřevo, železo, popel apod. Pokud obsluha zjistí znečištění, odmítne jeho převzetí. Zelený odpad ze zahrádek je určen ke kompostování. V případě, že budou na komunitní kompostárnu naváženy větve, musí být oddělené od ostatního zeleného odpadu, aby mohly být dále zpracovány na štěpku. Otevřeno bude 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., a Pozn. termín 7.6. koliduje s oslavami 660 let Zeměch a 100 let Sokola, zřejmě bude posunut. Poplatek za suť a výkopovou zeminu Ruční vozík Přívěs za osobní automobil Dvoukolový přívěs za traktor Valník za traktor 3,5 T Valník za traktor 7 T Avia Nákladní automobil Trambus Nákladní automobil Tatra bez poplatku 50 Kč 100 Kč 200 Kč 400 Kč 200 Kč 300 Kč 500 Kč 4 Čarodějnice na každém kroku Na podzim loňského roku se scházely místní ženy na kurzech pro Šikovné ruce. Už tehdy plánovaly, čemu se budou věnovat na jaře, a volba padla na výrobu čarodějnic. Pálení čarodějnic o filipojakubské noci má i v naší obci dlouholetou tradici, kterou v posledních letech udržují sokolové. Ženy se rozhodly přidat výzdobu obce, vyrobí čarodějnice a rozmístí je po obci. Od konce března se scházely každé úterý. Celé dva žoky slámy padly na výrobu čarodějnic, a jak se povedly, máte možnost vidět na různých místech naší obce. Až vyrazíte na procházku, zkuste je třeba spočítat a napište nám na kolik jich bylo. Anketa v ZŠ Blíží se pomalu konec školního roku, a tak jsme položili našim páťákům tuto otázku: Co se vám na naší škole líbí? Podotýkám, že odpovědi nebyly připravené ani předem konzultované s vyučujícím. Byly opravdu bezprostřední a okamžité.

5 Ivanka: Na této škole se mi líbí, že je to rodinná škola. Že na žáky mají učitelé více času. Škola pro nás dělá hodně akcí, výletů a podobně. Každou hodinu využíváme počítače, interaktivní tabuli nebo televizi. Novou látku nám učitelé více dopodrobna vysvětlí. Ve škole se mi moc líbí. Sára: Líbí se mi na téhle škole, že jsou tu moc milé paní učitelky. Dělají pro nás spoustu dobrých výletů. Dělají moc práce, aby se nám tady líbilo. Kamila: Mně se líbí, že tu máme tak hodné paní učitelky. Protože když něco nevím, paní učitelka hned přiběhne a vysvětlí mi to... Robert: Líbí se mi, jak máme vybavenou školu, líbí se mi učení, výlety a vycházky. Líbí se mi přestávka, protože si můžeme hrát. A líbí se mi hlavně paní učitelky. Kristýna: Na téhle škole se mi líbí, že jsou tu zábavné hodiny, je tu spoustu pomůcek a hodných učitelů... Všechny odpovědi vyznívají velmi pozitivně a to nás těší. Je jisté, že bychom našli i nějaká negativa, ale to zase až v příštím čísle. Mgr. Věra Špičková Aktuality ze školy Hodiny jsou u nás zábavné Od ovečky ke klubíčku program vyhraný ve výtvarné soutěži Mazlík 2013 V průběhu vzdělávacího programu Ekocentra Dymnivka Postoloprty se žáci seznámili s vlnou úžasným přírodním materiálem s řadou skvělých vlastností, nahlédli do problematiky chovu ovcí. Seznámili se s jednou z nejstarších lidských dovedností ručním zpracováním vlny. S nadšením dívky i chlapci připravovali vlnu k předení česáním, učili se příst na kolovrátku, tkát Na památku si každý domů odnesl vlastní výrobek z pravé vlny. Březen měsíc knihy V Městské knihovně jsme se zúčastnili slavnostního zahájení výstavy dětských výtvarných prací Pejskování a akce podporující netradičně čtení a čtenářství s názvem Knihy očima dětí aneb Čtení sluší každému. Mezi vystavovanými obrázky jsou i výtvarná díla našich žáků. (Ta můžete vidět také v čekárně ordinace MUDr. Jitky Hellingerové v Lounech a MUDr. Zdenky Řepkové v Postoloprtech). 5

6 Při Jarním přespolním běhu v Lounech Memoriálu Lucky Náprstkové se umístil žák František Fryč v silné konkurenci na pěkném devátém místě. Matematický klokan 2014 Žáci se zúčastnili matematické mezinárodně koordinované soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných MŠMT, v kategoriích Cvrček a Klokan. Co nás čeká BĚH NADĚJE květen 2014 Naše škola bude jedním z pořadatelů sportovně společenské humanitární akce s názvem Běh naděje, který je volným pokračováním Běhu Terryho Foxe. Běhu se mohou zúčastnit občané všech věkových kategorií, od novorozenců až po seniory. Trať bude možné absolvovat jakýmkoliv způsobem chůzí, během, se psem Výcvik dravců a sov Na naši školu zavítá již tradičně pan Pavel Wolejnik se svými dravci a sovami. Stoprocentní kontakt s dravci, přílety dravců na ruku po zavolání, pohlazení, osobní fotografie s dravcem na ruce to vše je součástí vzdělávacího programu Centra ekologické výchovy VIANA Litvínov. Noc ve škole Čeká nás další noc ve škole plná odvážných kousků, kulturních a sportovních vystoupení, soutěží a překvapení. Spolupráce s Lesy ČR Těšíme se na další akci v lese organizovanou pracovníky Lesů ČR panem Martinem Rendlem a Ing. Jaroslavem Černajem. Ekohrátky Osmidílná sada programů Ekocentra Dymnivka Postoloprty pro žáky ve školní družině zaměřených především na environmentální výchovu. Po zimních zápoleních, kouzlení s přírodninami a seznámení s výtvarnou technikou enkaustikou nás čeká ještě výroba keramických váz, terénní hry, trénink čarodějů a čarodějnic pro slet, bubnování a další prima akce. Školní výlety Možná po řece, do skal, na zámek, do hradu, ke studánce, na vyhlídku Připravujeme. Na velký výlet se s námi mohou vydat i občané obce, počet míst je však omezen. Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou Prožijeme odpoledne plné zábavy, her a překvapení v Městské knihovně v Lounech, s chutí sníme buřty při prvním jarním opékání a zúčastníme se lampionového průvodu. 6

7 Zápis do prvního ročníku Zápis do 1. třídy proběhl v naší základní škole v pátek K zápisu přišly děti dobře připravené, snažily se ukázat, co všechno už umí a jak jsou šikovné. Zapsáno bylo celkem sedm předškoláčků. Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dobře dařilo, aby se ve škole cítili dobře a bezpečně, aby jim škola přinášela jen samou radost. Milí budoucí prvňáčci, moc se na vás těšíme. Vážení rodiče, děkujeme za projevenou důvěru. Ve školce V prvních dnech nového roku jsme ještě žili nedávnými Vánocemi děti měly potřebu vypovědět všechno, co o Vánocích zažily, co jim nadělil Ježíšek, jaký měly stromeček, jak prožily Nový rok. Také ve školce na ně ještě čekal nazdobený stromeček a pod ním dárky, se kterými si před Vánocemi stačily pohrát jen krátce, než se rozešly na vánoční prázdniny. Na jeden důležitý dárek Ježíšek zapomněl na sníh. Děti se na něj těšily již před Vánocemi, nedočkaly se ho ale vůbec. A tak jsme místo sáňkování a stavění sněhuláků kreslili křídami na chodníky, honili se na hřišti, v březnu již děti jezdily na tříkolkách a koloběžkách a hrály si na pískovišti. I přes toto popletené počasí bylo stále co dělat a na co se těšit. Hned v půlce ledna jsme byli v Lounech v divadle na pořadu Zpívej, čaruj, dováděj. Jiří Halekal a Jan Susa připravili pro děti dynamický, hudebně zábavný pořad, ve kterém si děti zazpívaly, zatancovaly, spoluvytvářely kouzla, účinkovaly na jevišti a skvěle se bavily. Také naše děti Viktor a Paulínka se zapojily do účinkování, pěkně nás tak reprezentovaly. V únoru nás ve školce navštívil kouzelník. Děti se nejvíce těšily na slibované ptáčky kouzelník jim představil sovu pálenou, výra, káně a hlavně krásně barevného papouška, který nás všechny opravdu nadchl. O každém opeřenci dětem pověděl něco zajímavého z jejich života, hovořil o nutné ochraně těchto vzácných ptáků. Děti jeho povídání doplňovaly svými znalostmi a zvídavými otázkami, velkým zážitkem byla možnost se každého z nich dotknout a podržet ho na ruce. Hlavní částí programu bylo to pravé kouzlení mizení předmětů, jejich nečekaná záměna a objevování se na jiných místech a další zajímavá kouzla, kterých se děti aktivně zúčastňovaly. Děti prožily velmi zajímavé a poučné dopoledne. Další akcí tohoto měsíce byla návštěva Městské knihovny v Lounech, kde se pravidelně zúčastňujeme výchovných vzdělávacích akcí, které zde pro děti připravují zaměstnanci dětského oddělení. Tentokrát měla název Hravá autoškola pomocí knih, obrázků a četby pohádek si děti připomněly, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, prověřily si znalost dopravních značek a dopravních prostředků. Děti byly pochváleny za dobré znalosti z oblasti dopravní výchovy, která je součástí našeho Školního vzdělávacího programu. K únoru patří samozřejmě také karneval. Přípravy na tuto akci probíhaly po celý týden děti vyráběly masky a škrabošky na obličeje, používaly je potom ke hraní ve třídě i na zahradě. Pomáhaly vyrábět dekoraci na výzdobu třídy - velmi 7

8 oblíbené je nafukování balonků, které jsou rovněž součástí výzdoby a které si děti po karnevalu odnesly domů. Požádali jsme maminky, aby dětem připravily masky - měli jsme radost, že si je donesly všechny děti, takže maminky zasluhují pochvalu a poděkování. Oceněny byly samozřejmě všechny masky, proto nikdo nesmutněl a všichni si odnášeli z toho dne hezké zážitky. Velmi pěknou akcí byla návštěva Záchranné služby v Lounech. Do Loun jsme tentokrát jeli vlakem, což byl pro mnohé děti pěkný zážitek, některé jely vlakem poprvé. V garážích Záchranné služby nás uvítalo osazenstvo dvou záchranných vozů. Všichni byli velmi ochotní a vstřícní, dětem se věnovali po celou hodinu naší návštěvy pěkným přístupem. V prostorách záchranářských vozů byly děti seznámeny s jejich vybavením, mohly si vyzkoušet některé záchranářské praktiky měření tepu na prstě, měření tlaku, poslech svého srdíčka, dýchací přístroje. Mohli se nechat ošetřit, obvázat nebo zafixovat zlomeniny, poležet si na zdravotnických nosítkách, nechat se svézt ze schodů na záchranářské židli. Děti se dozvěděly mnoho užitečného z práce záchranné služby, zároveň si připomněly, jak si na sebe mají dávat pozor, jaká čísla volat v případě problému. V březnu jsme pracovali na výtvarném projektu Městské knihovny v Lounech s názvem Pejskování. Jak z názvu vyplývá, děti měly za úkol nakreslit svého oblíbeného pejska ať už to byl jejich domácí mazlíček, nebo postavička z knihy nebo z Večerníčku. Nakreslené obrázky jsme donesli do knihovny, kde budou vystaveny v dětském oddělení. I tento měsíc jsme byli v divadle v Lounech na muzikálovém zpracování českých pověstí, které uváděli Eva Hrušková a Jan Přeučil. Na jevišti se tak odvíjely příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky, které vtipně dokreslily situaci, si děti zazpívaly společně s herci. Divadelní představení bylo nejen zábavné, ale i poučné. Za několik dní začne další měsíc, duben, který je ve znamení především blížících se Velikonoc. Na tyto jarní svátky se ve školce již nyní těšíme a pomalu připravujeme. Přejeme všem hezké jaro a veselé Velikonoce Hana Todtová 8 V únoru nás ve školce navštívil kouzelník Malé princezničky a Minnie Mouse

9 Nová sezona na Zámku Nový Hrad Zámek Nový Hrad v Jimlíně začíná svůj třetí rok jako samostatná příspěvková organizace. Za tu loňskou na zámek zavítalo více než návštěvníků a my děláme všechno proto, aby jich v té letošní sezoně bylo ještě podstatně více. Díky loňské rekonstrukci přibylo několik nově přístupných místností, např. pokoj premonstráta, zámecká lázeň, sklepy nebo lapidárium. Prohlídkové okruhy od této sezony budou dva. Ten první bude zahrnovat první patro, tedy reprezentativní prostory zámku, sály a soukromé pokoje a bude celkově zaměřen na období od baroka po současnost. Druhý okruh povede přízemím a bude zaměřen hlavně na hospodářské zázemí a běžný život poddaných na zámku a bude mapovat historii v období gotiky a renesance. Jeho součástí bude i bylinná a zásobní zahrádka za černou kuchyní, kterou právě budujeme. Na obou okruzích nově uvidíte to, na co jste doposud nebyli zvyklí, tedy obrazy a nábytek. Přijďte se podívat, jak se nám daří zámek zabydlovat. V průběhu roku bychom se měli dočkat rekonstrukce ochozu a interiéru věže a také oprav padajících omítek, které jsou dělány původní technologií a v dnešním ovzduší příliš dlouho nevydrží. V letošní sezoně nás čeká velké množství akcí, následuje stručný a přehledný soupis akcí a událostí, na které se můžete těšit a my se budeme těšit na Vás: Velikonoce na Novém Hradě Novohradská pouť Večerní prohlídka kaplí v Jimlíně a Zeměchách u příležitosti Noci kostelů Koncert festivalu Ludwiga van Beethovena Den dětí na Novém Hradě Prohlídka s pohádkou pro MŠ a I. st. ZŠ Červenec- srpen Zámecké kulturní léto divadla a koncerty na nádvoří července Kinematograf bratří Čadíků Oslavy 120 let Jimlínských hasičů Kulturní šmitec Strašidla na Novém Hradě Adventní setkání na Novém Hradě Od dubna do konce června navíc probíhá v zámku výstava loutek a dekorací Divadla Rozmanitostí v Mostě a Loutkového divadla v Lounech. V Rytířském sále probíhá výstava Romantismus není jen Hluboká a o letních prázdninách nás čeká největší výstava letošního roku s názvem Zpátky do pohádky, kde budete mít možnost prohlédnout si kostýmy a rekvizity ze slavných filmových a televizních pohádek. Soupis akcí není ještě úplný, další jistě ještě přibydou, proto doporučujeme sledovat naše webové stránky a nebo náš facebookový profil Zámek Nový Hrad Jimlín, p.o., kde najdete ty nejčerstvější informace a také spoustu zajímavých fotografií. PS: Velice děkujeme všem, kteří nám poskytli květiny a drobné předměty pro výzdobu zámeckých interiérů. Josef Kabát 9

10 Z činnosti TJ Sokol Zeměchy Již 8.2. jsme uspořádali okresní kolo ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnila ještě družstva Chožova, Kryr a Lenešic. Celkem 31 dětí a 7 vedoucích. Závodníci byli rozděleni do 4 kategorií, v dorostu vyhrál Tomáš Korbel, ale i v ostatních kategoriích jsme měli mezi prvními naše zástupce. 10 Dětský karneval se konal dne Děti si zasoutěžily za různé sladkosti a proběhla i dětská tombola, kde ceny byly hlavně balíčky od našich sponzorů. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat sponzorům karnevalu Václavovi Davidovi ml., Racionální výživa p. Dvořáka a p. Svítkovi, Sběrné suroviny. Dne jsme byli spolupořadateli s Obecním úřadem Jimlín maškarního Masopustu. I při této akci se zúčastnili naši členové, hlavně děti. Největší účast na cvičení v sokolovně mají děvčata, dorostenci a začínají se scházet i žáci. Díky patří cvičitelům, kteří s dětmi stráví mnoho cvičebních hodin. Fotbalisté začali jarní kolo vítězstvím s Krásným Dvorem v poměru 2:1 a druhý zápas v Panenském Týnci vyhráli 5:1. Přejeme i nadále úspěšnou formu do dalších zápasů. 22. března jsme svolali výroční členskou schůzi, na které se přítomní vyslechli zprávu o činnosti a schválili výsledek hospodaření za uplynulý rok. Bohužel se opakovala stejná situace, jako už několik předchozích let, schůze se zúčastnilo pouze minimum členů. Na 2. čtvrtletí připravujeme: 30. dubna, pálení čarodějnic, 5.4. se zúčastníme okresního kola v brännballe, které se uskuteční v Chožově. Dále se zúčastníme soutěží v lehké atletice v Žatci. Ještě před prázdninami, a to 13, až 15. června, připravujeme víkendový pobyt v přírodě v kempu Lubenec. 7. června si připomeneme 100. výročí založení naší tělovýchovné jednoty. Zveme všechny členy i příznivce na oslavu tohoto výročí. Připravujeme pro Vás v sokolovně v Zeměchách výstavu o historii i současnosti TJ Sokola Zeměchy. Za TJ Sokol Zeměchy, Miroslav Trubač Hasiči Jimlín Letošní rok jsme zahájili čištěním přivaděče vody v Jimlíně. V Březnu jsme pořádali Josefovskou zábavu. Pracujeme na údržbě hřiště, které připravujeme na novou sezónu. Přípravu hřiště nám komplikují nenechavci, kteří rozebírají zámkovou dlažbu na základně. Vyndané dlaždice zřejmě končí v rybníce. První akcí na našem hřišti budou okrskové závody 8. května. Hlavní letošní událostí budou oslavy 120 let od založení jednotky SDH v Jimlíně. Připravujeme ve spolupráci s obcí bohatý program. V sobotu 8. srpna proběhnou závody v požárním sportu O pohár starostky Obce Jimlín. Po závodech

11 se přesuneme na zámek Nový Hrad, kde bude pro návštěvníky připraven bohatý program s ukázkami práce profesionálních hasičů, výstava staré hasičské techniky a zábavný program. I v letošní sezóně budeme usilovat o co nejlepší umístění v seriálu závodů Krušnohorské ligy. U nás bude závod zařazený do této ligy 20. září. Rád bych tímto všechny pozval na avizované závody i oslavy našeho výročí. Miroslav Kučera Vážení občané Jimlína a Zeměch, dne 16. května 2014 se v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci zahajuje slavnostní vernisáží ojedinělá výstava, která nese jméno Pahorkatina Džbán. Výstava pojednává o oblasti a krajině, do níž geograficky i kulturně spadá původní obec Jimlín, částečně i původní obec Zeměchy. Některé méně známé skutečnosti z našich obcí se objevují přímo na výstavních panelech. Největší přínos pro Vás jako občany však spočívá v tom, že můžete poznat svou rodnou ves v málo známém původním kontextu krajiny. Na realizaci výstavy se podílejí desítky odborníků z oblasti, okresních a krajských měst i hlavního města Prahy. Dále se na přípravě výstavy podílejí desítky okolních obcí a desítky jednotlivců. Rádi Vás jako obyvatele severního okraje Džbánské pahorkatiny přivítáme v hojném počtu na výstavě i slavnostní vernisáži s ukázkami tradičních řemesel a myslivosti ( v 18 hodin). Mějte na paměti, že výstava Pahorkatina Džbán je výstavou pro celou rodinu a nikdo by neměl odejít zklamaný. Protože výstava je koncipována jako putovní, můžete ji nejdříve na podzim tohoto roku přivítat i ve své obci. Za kolektiv pořadatelů a pracovníků Regionálního muzea v Žatci Miroslav Černý Tříděný odpad na hřbitovech Jak si návštěvníci hřbitovů v Jimlíně i Zeměchách mohli všimnout, umístili jsme zde držáky na pytle pro sběr tříděného odpadu plastu a skla. Záměr, aby obaly od svíček nebyly na společné hromadě s ostatním odpadem z hrobů, se podařilo naplnit prakticky na 100% zatím jen v Zeměchách, kde návštěvníci hřbitova třídí opravdu maximálně. V Jimlíně je situace o trochu horší. Je to zřejmě způsobeno tím, že mnozí návštěvníci hřbitova hází odpady přes zeď. Nové nájemní smlouvy na hrobová místa Jak jsme již informovali na vývěskách a v místním rozhlase, jsou pro majitele hrobů na hřbitovech v Jimlíně a Zeměchách připraveny nájemní smlouvy. Mnozí již mají smlouvy uzavřeny a nájemné na příštích 10 let uhrazeno. Pokud jste majitelem hrobu a nemáte ještě novou nájemní smlouvu, dostavte se v úředních dnech pondělí a středa v době od 7.00 do hodin na Obecní úřad v Jimlíně. Změna svozu popelnic Čtrnáctidenní cyklus svozu popelnic bude zaveden v druhé polovině dubna. Termíny svozu jsou tedy 10.4., 24.4., 8.5. (bude upřesněno kvůli státnímu svátku), a dále ve 14ti denním cyklu. Rozšířili jsme hnízdo Místo určené pro sběr druhotných surovin v Jimlínku jsme rozšířili o kontejner na papír a sklo. Využijte tuto možnost odevzdat zde druhotné suroviny. JM 11

12 12

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku 2015-2016 V letošním školním roce bylo do školní družiny zapsáno celkem 30 dětí (maximálně možný počet dětí na jedno oddělení). Zájem o školní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více