1. číslo/ix. ročník Jaro 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. číslo/ix. ročník Jaro 2014"

Transkript

1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 1. číslo/ix. ročník Jaro 2014 Slavnosti v Zeměchách i Jimlíně Jak už jsme Vás několikrát informovali, připravujeme v tomto roce oslavy 660 let od první dochované písemné zmínky o Zeměchách, 100 let od založení TJ Sokol Zeměchy a 120 let od vzniku jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Jimlíně. Výročí týkající se Zeměch si připomeneme 7. června, rezervujte si proto tento termín, abyste si mohli prohlédnout výstavy o historii i současnosti Zeměch a Sokola a strávit s námi den plný zábavy, který pro Vás chystáme. Příznivci hasičů jsou zváni 2. srpna do Jimlína. Dopoledne se uskuteční hasičské závody na hasičském hřišti a následovat bude kulturní program na prvním nádvoří zámku Nový Hrad. K vidění bude současná i historická hasičská technika a další doprovodný program. Přípravy jsou v plném proudu. Při zpracování materiálů, které jste nám laskavě poskytli, zjišťujeme, že máme k dispozici řadu zajímavých fotografií ze starší historie obce, ale k období od padesátých let a později, je materiálu minimálně. Potřebovali bychom nějaké fotografie například kina, budování prodejny Jednoty v Zeměchách, hasičské zbrojnice nebo přístavby hospody u Sokolovny, hospůdky Na Statku, vlakové zastávky s označením Jimlín Zeměchy. Pokud máte nějaké fotografie z novější doby, prosíme o jejich zapůjčení. Na obecním úřadě je naskenujeme a obratem vrátíme, děkujeme. Karel Lím rodák ze Zeměch Jméno rodiny Límů je v Zeměchách dobře známé. Většinou si jej dnešní obyvatelé obce spojují se statkem na návsi a hospodařením na pozemcích kolem obce. Rodinné kořeny sahají daleko do minulosti, jméno Límových (Liehmových) se objevuje v Zeměchách už v roce V této velmi početné rodině se narodil 6. října 1875 pan Karel Lím, kterého označil Pavel Koukal ve své publikaci za osobnost českého severu. Karlova maminka z něho chtěla mít kněze, on chtěl studovat technickou školu. Kompromisním řešením byla škola v Příbrami, která vychová- 1

2 2 vala budoucí učitele. Prvním působištěm mladého osmnáctiletého podučitele byla trojtřídní česká veřejná škola v Hrobu. Místní česká menšina s nadšením přijala vlastenecky smýšlejícího učitele, který brzy navázal úzké styky s rodinami svých žáků. Stal se hlavním organizátorem českého kulturního života v podkrušnohorském městečku, kde byla většina německého obyvatelstva. Později, před 1. sv. válkou dokonce vedl a dirigoval symfonický orchestr, složený z havířů, železničářů, sklářů a učitelů. K hudbě vedl i své dcery, Ludmilu, Marii, Martu a Emanuelu. Vycházky do přírody Krušných hor byly odpočinkem, po celodenním vyučování ve třídě, který měl 6., 7. a 8. ročník. Vyučovat ve třídě s 80 dětmi není vůbec jednoduché, co potom v roce 1895/6, kdy jich bylo neuvěřitelných 128. Není divu, že miloval procházky klidnou přírodou. Hudbu miloval, ale jeho osudovou láskou byly hory. Karel Lím bydlel v domku na okraji Hrobu a kopce měl nadosah. Chodil do hor každou volnou chvíli. Jeho kroky často vedly na vrchol hory Stürmer, odkud lze prý za dobré viditelnosti obsáhnout až šestinu republiky. Zasloužil se o české pojmenování tohoto vrchu. Označení Bouřňák zaslechl u místních českých dřevorubců a velice se mu zalíbilo. Zasadil se o jeho prosazení a název se mezi lidmi rychle ujal. Delší dobu to trvalo, než jej uznal i zeměpisný ústav. Ještě jedno prvenství má Karel Lím na svém kontě. Kníže Lobkowicz, majitel lesů na Bouřňáku, přivezl v roce 1897 z Norska lyže. Po vlastních neúspěšných pokusech je ovládnout, věnoval je svému lesnímu adjunktovi. Ani jemu se nepodařilo prkénka zkrotit a věnoval je mladému učiteli. Ten využil příležitost, která se mu naskytla a nebál se vyzkoušet něco nového, neznámého a stal se prvním českým lyžařem v Krušných horách. Z Hrobu se přestěhoval v roce 1920 do Duchcova, kde působil jako řídící učitel na chlapecké obecné škole. Měl to sice trochu dál do hor, ale nové působiště mu přineslo nové možnosti. Když v roce 1922 spoluzakládal místní odbor Klubu československých turistů v Duchcově, byl to další krok ke splnění velkého snu, vybudování turistické chaty na vrcholu Bouřňáku. Podařilo se mu najít podporu v řadách turistů i v pražském ústředí, které zakoupilo pozemek od lobkovického panství. V květnu 1927 se sešla první brigáda, aby pozemek vyčistila. Položení základního kamene v červenci o rok později se účastnilo 400 lidí. Vlastní stavba začala v dubnu 1929 a na podzim téhož roku bylo hotovo. V prosinci při slavnostním předání do provozu nabízela chata stravování pro 300 osob a ubytování 60 turistům na nejmodernější úrovni. Po zbytek života, dokud síly stačily, věnoval se provozu chaty na Bouřňáku. Do Zeměch se vrátil na začátku 2. sv. války, kdy mu henleinovci vymlátili okna v domku v Duchcově. V Zeměchách bydlel v usedlosti svého bratra. I na Lounsku a Rakovnicku organizoval turistické túry. S Límovým turistickým zápalem souvisí i jeho práce vlastivědná. Vypracoval plastickou mapu Čech, Moravy a Slezska, velkou nástěnnou mapu Mostecka, Duchcovska a Teplicka. Zpracoval i mapu lounského okresu a plán města Louny. Vydával vlastivědnou literaturu, mapy řady měst, turistické průvodce pro turisty i lyžaře., pohlednice, propagační materiály a další. Byl duší vlastenec a zcela přirozené pro něj bylo vydávat vše v českém jazyce. Miloval češtinu a dbal na její čistotu, káral lidi za používání germanismů a zkomolenin. Karel Lím, který se tolik zasloužil o rozvoj turistiky a byl opravdovým Čechem i v nelehkých dobách, prožil svůj bohatý život mimo svou rodnou obec. Když v roce 1958 zemřel, jeho ostatky byly uloženy na hřbitově v Zeměchách. Pomník na jeho hrobě je dnes kulturní památkou.

3 Pokusila jsem se v tomto krátkém článku připomenout osobnost, která není v naší obci příliš známá. K uctění památky pana Karla Líma, bude v rámci oslav 660. výročí od první písemné zmínky o obci Zeměchy, odhalena pamětní deska na jeho rodném domě. Napsala Jana Mikovcová Zdroj: Pavel Koukal, Řídící učitel Karel Lím, zakladatel české krušnohorské turistiky. Masopust plný sluníčka Krásný slunečný den vylákal do masopustního průvodu mnoho masek i přihlížejících. A že bylo na co se dívat. Tradiční medvěd s medvědářem se potkal s rodinou Šmoulíků, vojákem či maminkou s proutěným kočárkem. K vidění byla zvířátka, čerti, čarodějnice, malá nevěsta nebo pacienti s berlemi, vodník, hokejisté a další a další. Podívejte se na fotografie, masek bylo opravdu hodně. Ani na společnou fotografii se všichni nevešli do jednoho záběru a museli jsme je fotit navícekrát. Po trase průvodu připravili místní občané pohoštění, které přišlo k chuti. Kromě masky koně byli v letošním průvodu i dva koníci živí. Poník je už zkušený, absolvoval s námi Masopustní průvod několikrát. Poprvé si to vyzkoušela kobylka Terka, která se trochu bála, když muzikanti začali hrát do kroku. Všichni účastníci si odpoledne užili. JM 3

4 Suť, výkopovou zeminu a odpad ze zahrádek mohou občané Jimlína a Zeměch vozit do prostoru bývalého kamenolomu v Zeměchách. Otevřeno bude v sobotu od 10:00 do 16:00 hodin každý lichý týden První sobota, kdy bylo otevřeno, bylo 12. dubna 2014 Za uložení bude obsluhou vybírán na místě poplatek dle ceníku. Materiál nesmí obsahovat příměsi komunálního odpadu, plasty, dřevo, železo, popel apod. Pokud obsluha zjistí znečištění, odmítne jeho převzetí. Zelený odpad ze zahrádek je určen ke kompostování. V případě, že budou na komunitní kompostárnu naváženy větve, musí být oddělené od ostatního zeleného odpadu, aby mohly být dále zpracovány na štěpku. Otevřeno bude 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., a Pozn. termín 7.6. koliduje s oslavami 660 let Zeměch a 100 let Sokola, zřejmě bude posunut. Poplatek za suť a výkopovou zeminu Ruční vozík Přívěs za osobní automobil Dvoukolový přívěs za traktor Valník za traktor 3,5 T Valník za traktor 7 T Avia Nákladní automobil Trambus Nákladní automobil Tatra bez poplatku 50 Kč 100 Kč 200 Kč 400 Kč 200 Kč 300 Kč 500 Kč 4 Čarodějnice na každém kroku Na podzim loňského roku se scházely místní ženy na kurzech pro Šikovné ruce. Už tehdy plánovaly, čemu se budou věnovat na jaře, a volba padla na výrobu čarodějnic. Pálení čarodějnic o filipojakubské noci má i v naší obci dlouholetou tradici, kterou v posledních letech udržují sokolové. Ženy se rozhodly přidat výzdobu obce, vyrobí čarodějnice a rozmístí je po obci. Od konce března se scházely každé úterý. Celé dva žoky slámy padly na výrobu čarodějnic, a jak se povedly, máte možnost vidět na různých místech naší obce. Až vyrazíte na procházku, zkuste je třeba spočítat a napište nám na kolik jich bylo. Anketa v ZŠ Blíží se pomalu konec školního roku, a tak jsme položili našim páťákům tuto otázku: Co se vám na naší škole líbí? Podotýkám, že odpovědi nebyly připravené ani předem konzultované s vyučujícím. Byly opravdu bezprostřední a okamžité.

5 Ivanka: Na této škole se mi líbí, že je to rodinná škola. Že na žáky mají učitelé více času. Škola pro nás dělá hodně akcí, výletů a podobně. Každou hodinu využíváme počítače, interaktivní tabuli nebo televizi. Novou látku nám učitelé více dopodrobna vysvětlí. Ve škole se mi moc líbí. Sára: Líbí se mi na téhle škole, že jsou tu moc milé paní učitelky. Dělají pro nás spoustu dobrých výletů. Dělají moc práce, aby se nám tady líbilo. Kamila: Mně se líbí, že tu máme tak hodné paní učitelky. Protože když něco nevím, paní učitelka hned přiběhne a vysvětlí mi to... Robert: Líbí se mi, jak máme vybavenou školu, líbí se mi učení, výlety a vycházky. Líbí se mi přestávka, protože si můžeme hrát. A líbí se mi hlavně paní učitelky. Kristýna: Na téhle škole se mi líbí, že jsou tu zábavné hodiny, je tu spoustu pomůcek a hodných učitelů... Všechny odpovědi vyznívají velmi pozitivně a to nás těší. Je jisté, že bychom našli i nějaká negativa, ale to zase až v příštím čísle. Mgr. Věra Špičková Aktuality ze školy Hodiny jsou u nás zábavné Od ovečky ke klubíčku program vyhraný ve výtvarné soutěži Mazlík 2013 V průběhu vzdělávacího programu Ekocentra Dymnivka Postoloprty se žáci seznámili s vlnou úžasným přírodním materiálem s řadou skvělých vlastností, nahlédli do problematiky chovu ovcí. Seznámili se s jednou z nejstarších lidských dovedností ručním zpracováním vlny. S nadšením dívky i chlapci připravovali vlnu k předení česáním, učili se příst na kolovrátku, tkát Na památku si každý domů odnesl vlastní výrobek z pravé vlny. Březen měsíc knihy V Městské knihovně jsme se zúčastnili slavnostního zahájení výstavy dětských výtvarných prací Pejskování a akce podporující netradičně čtení a čtenářství s názvem Knihy očima dětí aneb Čtení sluší každému. Mezi vystavovanými obrázky jsou i výtvarná díla našich žáků. (Ta můžete vidět také v čekárně ordinace MUDr. Jitky Hellingerové v Lounech a MUDr. Zdenky Řepkové v Postoloprtech). 5

6 Při Jarním přespolním běhu v Lounech Memoriálu Lucky Náprstkové se umístil žák František Fryč v silné konkurenci na pěkném devátém místě. Matematický klokan 2014 Žáci se zúčastnili matematické mezinárodně koordinované soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných MŠMT, v kategoriích Cvrček a Klokan. Co nás čeká BĚH NADĚJE květen 2014 Naše škola bude jedním z pořadatelů sportovně společenské humanitární akce s názvem Běh naděje, který je volným pokračováním Běhu Terryho Foxe. Běhu se mohou zúčastnit občané všech věkových kategorií, od novorozenců až po seniory. Trať bude možné absolvovat jakýmkoliv způsobem chůzí, během, se psem Výcvik dravců a sov Na naši školu zavítá již tradičně pan Pavel Wolejnik se svými dravci a sovami. Stoprocentní kontakt s dravci, přílety dravců na ruku po zavolání, pohlazení, osobní fotografie s dravcem na ruce to vše je součástí vzdělávacího programu Centra ekologické výchovy VIANA Litvínov. Noc ve škole Čeká nás další noc ve škole plná odvážných kousků, kulturních a sportovních vystoupení, soutěží a překvapení. Spolupráce s Lesy ČR Těšíme se na další akci v lese organizovanou pracovníky Lesů ČR panem Martinem Rendlem a Ing. Jaroslavem Černajem. Ekohrátky Osmidílná sada programů Ekocentra Dymnivka Postoloprty pro žáky ve školní družině zaměřených především na environmentální výchovu. Po zimních zápoleních, kouzlení s přírodninami a seznámení s výtvarnou technikou enkaustikou nás čeká ještě výroba keramických váz, terénní hry, trénink čarodějů a čarodějnic pro slet, bubnování a další prima akce. Školní výlety Možná po řece, do skal, na zámek, do hradu, ke studánce, na vyhlídku Připravujeme. Na velký výlet se s námi mohou vydat i občané obce, počet míst je však omezen. Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou Prožijeme odpoledne plné zábavy, her a překvapení v Městské knihovně v Lounech, s chutí sníme buřty při prvním jarním opékání a zúčastníme se lampionového průvodu. 6

7 Zápis do prvního ročníku Zápis do 1. třídy proběhl v naší základní škole v pátek K zápisu přišly děti dobře připravené, snažily se ukázat, co všechno už umí a jak jsou šikovné. Zapsáno bylo celkem sedm předškoláčků. Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole dobře dařilo, aby se ve škole cítili dobře a bezpečně, aby jim škola přinášela jen samou radost. Milí budoucí prvňáčci, moc se na vás těšíme. Vážení rodiče, děkujeme za projevenou důvěru. Ve školce V prvních dnech nového roku jsme ještě žili nedávnými Vánocemi děti měly potřebu vypovědět všechno, co o Vánocích zažily, co jim nadělil Ježíšek, jaký měly stromeček, jak prožily Nový rok. Také ve školce na ně ještě čekal nazdobený stromeček a pod ním dárky, se kterými si před Vánocemi stačily pohrát jen krátce, než se rozešly na vánoční prázdniny. Na jeden důležitý dárek Ježíšek zapomněl na sníh. Děti se na něj těšily již před Vánocemi, nedočkaly se ho ale vůbec. A tak jsme místo sáňkování a stavění sněhuláků kreslili křídami na chodníky, honili se na hřišti, v březnu již děti jezdily na tříkolkách a koloběžkách a hrály si na pískovišti. I přes toto popletené počasí bylo stále co dělat a na co se těšit. Hned v půlce ledna jsme byli v Lounech v divadle na pořadu Zpívej, čaruj, dováděj. Jiří Halekal a Jan Susa připravili pro děti dynamický, hudebně zábavný pořad, ve kterém si děti zazpívaly, zatancovaly, spoluvytvářely kouzla, účinkovaly na jevišti a skvěle se bavily. Také naše děti Viktor a Paulínka se zapojily do účinkování, pěkně nás tak reprezentovaly. V únoru nás ve školce navštívil kouzelník. Děti se nejvíce těšily na slibované ptáčky kouzelník jim představil sovu pálenou, výra, káně a hlavně krásně barevného papouška, který nás všechny opravdu nadchl. O každém opeřenci dětem pověděl něco zajímavého z jejich života, hovořil o nutné ochraně těchto vzácných ptáků. Děti jeho povídání doplňovaly svými znalostmi a zvídavými otázkami, velkým zážitkem byla možnost se každého z nich dotknout a podržet ho na ruce. Hlavní částí programu bylo to pravé kouzlení mizení předmětů, jejich nečekaná záměna a objevování se na jiných místech a další zajímavá kouzla, kterých se děti aktivně zúčastňovaly. Děti prožily velmi zajímavé a poučné dopoledne. Další akcí tohoto měsíce byla návštěva Městské knihovny v Lounech, kde se pravidelně zúčastňujeme výchovných vzdělávacích akcí, které zde pro děti připravují zaměstnanci dětského oddělení. Tentokrát měla název Hravá autoškola pomocí knih, obrázků a četby pohádek si děti připomněly, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, prověřily si znalost dopravních značek a dopravních prostředků. Děti byly pochváleny za dobré znalosti z oblasti dopravní výchovy, která je součástí našeho Školního vzdělávacího programu. K únoru patří samozřejmě také karneval. Přípravy na tuto akci probíhaly po celý týden děti vyráběly masky a škrabošky na obličeje, používaly je potom ke hraní ve třídě i na zahradě. Pomáhaly vyrábět dekoraci na výzdobu třídy - velmi 7

8 oblíbené je nafukování balonků, které jsou rovněž součástí výzdoby a které si děti po karnevalu odnesly domů. Požádali jsme maminky, aby dětem připravily masky - měli jsme radost, že si je donesly všechny děti, takže maminky zasluhují pochvalu a poděkování. Oceněny byly samozřejmě všechny masky, proto nikdo nesmutněl a všichni si odnášeli z toho dne hezké zážitky. Velmi pěknou akcí byla návštěva Záchranné služby v Lounech. Do Loun jsme tentokrát jeli vlakem, což byl pro mnohé děti pěkný zážitek, některé jely vlakem poprvé. V garážích Záchranné služby nás uvítalo osazenstvo dvou záchranných vozů. Všichni byli velmi ochotní a vstřícní, dětem se věnovali po celou hodinu naší návštěvy pěkným přístupem. V prostorách záchranářských vozů byly děti seznámeny s jejich vybavením, mohly si vyzkoušet některé záchranářské praktiky měření tepu na prstě, měření tlaku, poslech svého srdíčka, dýchací přístroje. Mohli se nechat ošetřit, obvázat nebo zafixovat zlomeniny, poležet si na zdravotnických nosítkách, nechat se svézt ze schodů na záchranářské židli. Děti se dozvěděly mnoho užitečného z práce záchranné služby, zároveň si připomněly, jak si na sebe mají dávat pozor, jaká čísla volat v případě problému. V březnu jsme pracovali na výtvarném projektu Městské knihovny v Lounech s názvem Pejskování. Jak z názvu vyplývá, děti měly za úkol nakreslit svého oblíbeného pejska ať už to byl jejich domácí mazlíček, nebo postavička z knihy nebo z Večerníčku. Nakreslené obrázky jsme donesli do knihovny, kde budou vystaveny v dětském oddělení. I tento měsíc jsme byli v divadle v Lounech na muzikálovém zpracování českých pověstí, které uváděli Eva Hrušková a Jan Přeučil. Na jevišti se tak odvíjely příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky, které vtipně dokreslily situaci, si děti zazpívaly společně s herci. Divadelní představení bylo nejen zábavné, ale i poučné. Za několik dní začne další měsíc, duben, který je ve znamení především blížících se Velikonoc. Na tyto jarní svátky se ve školce již nyní těšíme a pomalu připravujeme. Přejeme všem hezké jaro a veselé Velikonoce Hana Todtová 8 V únoru nás ve školce navštívil kouzelník Malé princezničky a Minnie Mouse

9 Nová sezona na Zámku Nový Hrad Zámek Nový Hrad v Jimlíně začíná svůj třetí rok jako samostatná příspěvková organizace. Za tu loňskou na zámek zavítalo více než návštěvníků a my děláme všechno proto, aby jich v té letošní sezoně bylo ještě podstatně více. Díky loňské rekonstrukci přibylo několik nově přístupných místností, např. pokoj premonstráta, zámecká lázeň, sklepy nebo lapidárium. Prohlídkové okruhy od této sezony budou dva. Ten první bude zahrnovat první patro, tedy reprezentativní prostory zámku, sály a soukromé pokoje a bude celkově zaměřen na období od baroka po současnost. Druhý okruh povede přízemím a bude zaměřen hlavně na hospodářské zázemí a běžný život poddaných na zámku a bude mapovat historii v období gotiky a renesance. Jeho součástí bude i bylinná a zásobní zahrádka za černou kuchyní, kterou právě budujeme. Na obou okruzích nově uvidíte to, na co jste doposud nebyli zvyklí, tedy obrazy a nábytek. Přijďte se podívat, jak se nám daří zámek zabydlovat. V průběhu roku bychom se měli dočkat rekonstrukce ochozu a interiéru věže a také oprav padajících omítek, které jsou dělány původní technologií a v dnešním ovzduší příliš dlouho nevydrží. V letošní sezoně nás čeká velké množství akcí, následuje stručný a přehledný soupis akcí a událostí, na které se můžete těšit a my se budeme těšit na Vás: Velikonoce na Novém Hradě Novohradská pouť Večerní prohlídka kaplí v Jimlíně a Zeměchách u příležitosti Noci kostelů Koncert festivalu Ludwiga van Beethovena Den dětí na Novém Hradě Prohlídka s pohádkou pro MŠ a I. st. ZŠ Červenec- srpen Zámecké kulturní léto divadla a koncerty na nádvoří července Kinematograf bratří Čadíků Oslavy 120 let Jimlínských hasičů Kulturní šmitec Strašidla na Novém Hradě Adventní setkání na Novém Hradě Od dubna do konce června navíc probíhá v zámku výstava loutek a dekorací Divadla Rozmanitostí v Mostě a Loutkového divadla v Lounech. V Rytířském sále probíhá výstava Romantismus není jen Hluboká a o letních prázdninách nás čeká největší výstava letošního roku s názvem Zpátky do pohádky, kde budete mít možnost prohlédnout si kostýmy a rekvizity ze slavných filmových a televizních pohádek. Soupis akcí není ještě úplný, další jistě ještě přibydou, proto doporučujeme sledovat naše webové stránky a nebo náš facebookový profil Zámek Nový Hrad Jimlín, p.o., kde najdete ty nejčerstvější informace a také spoustu zajímavých fotografií. PS: Velice děkujeme všem, kteří nám poskytli květiny a drobné předměty pro výzdobu zámeckých interiérů. Josef Kabát 9

10 Z činnosti TJ Sokol Zeměchy Již 8.2. jsme uspořádali okresní kolo ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnila ještě družstva Chožova, Kryr a Lenešic. Celkem 31 dětí a 7 vedoucích. Závodníci byli rozděleni do 4 kategorií, v dorostu vyhrál Tomáš Korbel, ale i v ostatních kategoriích jsme měli mezi prvními naše zástupce. 10 Dětský karneval se konal dne Děti si zasoutěžily za různé sladkosti a proběhla i dětská tombola, kde ceny byly hlavně balíčky od našich sponzorů. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat sponzorům karnevalu Václavovi Davidovi ml., Racionální výživa p. Dvořáka a p. Svítkovi, Sběrné suroviny. Dne jsme byli spolupořadateli s Obecním úřadem Jimlín maškarního Masopustu. I při této akci se zúčastnili naši členové, hlavně děti. Největší účast na cvičení v sokolovně mají děvčata, dorostenci a začínají se scházet i žáci. Díky patří cvičitelům, kteří s dětmi stráví mnoho cvičebních hodin. Fotbalisté začali jarní kolo vítězstvím s Krásným Dvorem v poměru 2:1 a druhý zápas v Panenském Týnci vyhráli 5:1. Přejeme i nadále úspěšnou formu do dalších zápasů. 22. března jsme svolali výroční členskou schůzi, na které se přítomní vyslechli zprávu o činnosti a schválili výsledek hospodaření za uplynulý rok. Bohužel se opakovala stejná situace, jako už několik předchozích let, schůze se zúčastnilo pouze minimum členů. Na 2. čtvrtletí připravujeme: 30. dubna, pálení čarodějnic, 5.4. se zúčastníme okresního kola v brännballe, které se uskuteční v Chožově. Dále se zúčastníme soutěží v lehké atletice v Žatci. Ještě před prázdninami, a to 13, až 15. června, připravujeme víkendový pobyt v přírodě v kempu Lubenec. 7. června si připomeneme 100. výročí založení naší tělovýchovné jednoty. Zveme všechny členy i příznivce na oslavu tohoto výročí. Připravujeme pro Vás v sokolovně v Zeměchách výstavu o historii i současnosti TJ Sokola Zeměchy. Za TJ Sokol Zeměchy, Miroslav Trubač Hasiči Jimlín Letošní rok jsme zahájili čištěním přivaděče vody v Jimlíně. V Březnu jsme pořádali Josefovskou zábavu. Pracujeme na údržbě hřiště, které připravujeme na novou sezónu. Přípravu hřiště nám komplikují nenechavci, kteří rozebírají zámkovou dlažbu na základně. Vyndané dlaždice zřejmě končí v rybníce. První akcí na našem hřišti budou okrskové závody 8. května. Hlavní letošní událostí budou oslavy 120 let od založení jednotky SDH v Jimlíně. Připravujeme ve spolupráci s obcí bohatý program. V sobotu 8. srpna proběhnou závody v požárním sportu O pohár starostky Obce Jimlín. Po závodech

11 se přesuneme na zámek Nový Hrad, kde bude pro návštěvníky připraven bohatý program s ukázkami práce profesionálních hasičů, výstava staré hasičské techniky a zábavný program. I v letošní sezóně budeme usilovat o co nejlepší umístění v seriálu závodů Krušnohorské ligy. U nás bude závod zařazený do této ligy 20. září. Rád bych tímto všechny pozval na avizované závody i oslavy našeho výročí. Miroslav Kučera Vážení občané Jimlína a Zeměch, dne 16. května 2014 se v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci zahajuje slavnostní vernisáží ojedinělá výstava, která nese jméno Pahorkatina Džbán. Výstava pojednává o oblasti a krajině, do níž geograficky i kulturně spadá původní obec Jimlín, částečně i původní obec Zeměchy. Některé méně známé skutečnosti z našich obcí se objevují přímo na výstavních panelech. Největší přínos pro Vás jako občany však spočívá v tom, že můžete poznat svou rodnou ves v málo známém původním kontextu krajiny. Na realizaci výstavy se podílejí desítky odborníků z oblasti, okresních a krajských měst i hlavního města Prahy. Dále se na přípravě výstavy podílejí desítky okolních obcí a desítky jednotlivců. Rádi Vás jako obyvatele severního okraje Džbánské pahorkatiny přivítáme v hojném počtu na výstavě i slavnostní vernisáži s ukázkami tradičních řemesel a myslivosti ( v 18 hodin). Mějte na paměti, že výstava Pahorkatina Džbán je výstavou pro celou rodinu a nikdo by neměl odejít zklamaný. Protože výstava je koncipována jako putovní, můžete ji nejdříve na podzim tohoto roku přivítat i ve své obci. Za kolektiv pořadatelů a pracovníků Regionálního muzea v Žatci Miroslav Černý Tříděný odpad na hřbitovech Jak si návštěvníci hřbitovů v Jimlíně i Zeměchách mohli všimnout, umístili jsme zde držáky na pytle pro sběr tříděného odpadu plastu a skla. Záměr, aby obaly od svíček nebyly na společné hromadě s ostatním odpadem z hrobů, se podařilo naplnit prakticky na 100% zatím jen v Zeměchách, kde návštěvníci hřbitova třídí opravdu maximálně. V Jimlíně je situace o trochu horší. Je to zřejmě způsobeno tím, že mnozí návštěvníci hřbitova hází odpady přes zeď. Nové nájemní smlouvy na hrobová místa Jak jsme již informovali na vývěskách a v místním rozhlase, jsou pro majitele hrobů na hřbitovech v Jimlíně a Zeměchách připraveny nájemní smlouvy. Mnozí již mají smlouvy uzavřeny a nájemné na příštích 10 let uhrazeno. Pokud jste majitelem hrobu a nemáte ještě novou nájemní smlouvu, dostavte se v úředních dnech pondělí a středa v době od 7.00 do hodin na Obecní úřad v Jimlíně. Změna svozu popelnic Čtrnáctidenní cyklus svozu popelnic bude zaveden v druhé polovině dubna. Termíny svozu jsou tedy 10.4., 24.4., 8.5. (bude upřesněno kvůli státnímu svátku), a dále ve 14ti denním cyklu. Rozšířili jsme hnízdo Místo určené pro sběr druhotných surovin v Jimlínku jsme rozšířili o kontejner na papír a sklo. Využijte tuto možnost odevzdat zde druhotné suroviny. JM 11

12 12

Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem

Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 4. číslo/vii. ročník Zima 2012 Stromečku stříbrný, zlatý M. Tetourová Stromečku stříbrný, zlatý, jaké máš kouzelné šaty, třpytivé ozdoby... Děti

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST)

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST) A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého Jedna tvrz roudnická stávala směrem k Homyli ve vzdálenosti dva tisíce kroků od vesnice Na Horkách. Druhé tvrziště bylo dle místního podání u statku

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, začínáme si opět užívat jarního sluníčka. S příchodem jarního počasí nás čeká spousta práce kolem našich domů na zahrádkách

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč 28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč ZASEDÁNÍ OZ Zasedání zastupitelstva obce Holovousy je naplánováno na pondělí 11. května 2015 od 18:00 hodin v knihovně obecního úřadu s tímto programem:

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

STARÉ POVĚSTI A BÁJE O ŠTĚPÁNKOVICÍCH

STARÉ POVĚSTI A BÁJE O ŠTĚPÁNKOVICÍCH 2 Vážení spoluobčané, není to tak dávno, co jsme byli přesvědčováni, že člověk poručí větru a dešti. Tato doba už je naštěstí pryč a příroda nám opět ukazuje, že je to ona, kdo rozhoduje o tom, že bude

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 3. ročník č. 1 / březen 2014 www.smrzice.cz V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci v kulturním domě posezení s manželkami jako poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více