Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile"

Transkript

1 SI CZ HU PL TR SK ssembly and Use Instructions w Plattformtreppe, fahrbar w Mobile platform steps w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform Z00 N 9 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile

2 Slovenščina Navodila za montažo in uporabo Stopnice delovnega odra, premične Podest s stopnicami, premičen/gibljiv Prehod, premičen Český 9 Návod k montáži a použití Schody s plošinou, pojízdné Schody s podestou, pojízdné/mobilní Přechod, pojízdný Magyar Szerelési- és alkalmazási-kézikönyv Emelvény-lépcsők, hordozható Lépcsős-dobogó, hordozható/mobil Átjáró, hordozható Polski 7 Instrukcja odnośnie montażu i zastosowania Schody pomostowe, ruchome Spocznik międzypiętrowy, ruchomy/ mobilny Pomost, ruchomy Türkçe Montaj ve kullanım kılavuzu Platformlu merdivenler, hareketli Merdiven platformu, hareketli/seyyar Geçiş merdiveni, hareketli Slovenský 7 Návod k montáži a použitiu Stopnice delovnega odra, premične Podest s stopnicami, premičen/gibljiv Prehod, premičen

3 Professional Beste l-nr. Model No. Produktionsdatum Date of production kg max. kg Gesamt 9 07/ Professional i Professional DEKR ZRGES Bauart geprüft ZRGES 8 7 y z y x 0 x 7 0 y z y x x 8 7 y x ZRGES 8 y x 7

4

5 y z x x 0 8 7

6 9 x 7 0 y (*) y (*) 8 B h > 90 mm B 7

7 8 7 h > 0 mm B C B B C 7 B B B

8 Pokud byste si přáli další informace, nebo by se vyskytly specifické problémy, které v tomto Návodu k montáži a použití nejsou dostatečně podrobně popsány, můžete si potřebné informace vyžádat přímo u výrobce (viz část.). Kromě toho upozorňujeme na to, že obsah tohoto Návodu k montáži a použití není součástí dříve sjednaných ujednání, příslibů nebo právních vztahů, ani je nemá měnit. Veškeré závazky vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která také obsahuje úplnou a jedinou platnou úpravu záruky (viz také část.). Tyto smluvní úpravy záruky nejsou údaji v tomto Návodu k montáži a použití ani rozšiřovány ani omezovány. Předávání a rozmnožování těchto podkladů, prodej a sdělování jejich obsahu jsou přípustné pouze s výslovným souhlasem výrobce. Jednání, která odporují výše uvedeným údajům, zavazují k náhradě škody. Obsah VŠEOBECNĚ Úvod Výrobce Zkouška pracovní bezpečnosti Povinnosti, ručení a záruka Datum vydání.... utorská a ochranná práva... BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... Základní bezpečnostní pokyny.... Bezpečnostní symboly.... Použití v souladu s určením.... Použití, které není v souladu s určením.... Zvláštní bezpečnostní předpisy..... Chování při pracích s elektrickými přístroji na zařízení..... Chování při pracích se zařízeními na elektrických zařízeních..... Chování při pracích v blízkosti nadzemních elektrických vedení Montáž zábradlí schodů, standard Montáž zábradlí schodů, nasazovací Montáž zábradlí plošiny, boční, standard Montáž zábradlí plošiny, boční, nasazovací.... Montáž zábradlí plošiny, čelní, standard..... Montáž zábradlí plošiny, čelní, nasazovací Montáž traverzy pro široký podvozek Montáž úzkého podvozku se závažím Montáž spodní lišty a montáž úhlů zábradlí plošiny, standard Montáž spojovací vzpěry/diagonální vzpěry Montáž dvojité zdvihací závory Montáž výkyvných dvířek Montáž bezpečnostního řetízku...9 POUŽÍVÁNÍ ZŘÍZENÍ...0. Bezpečnostní předpisy...0. Pokyny pro používání ÚDRŽB Čištění zařízení Mazání koleček Opravy zařízení Náhradní díly... 8 SKLDOVÁNÍ... 9 KONTROLY Kontrolní plakety... OBL PŘEPRV... POPIS ZŘÍZENÍ.... Technická data.... Označování zařízení.... Vybavení..... Základní vybavení..... Příslušenství... MONTÁŽ ZŘÍZENÍ.... Bezpečnostní předpisy.... Montáž..... Montáž schodů s plošinou, pojízdných..... Montáž schodů s podestou, pojízdných..... Montáž schodů s podestou, mobilních..... Montáž přechodu, pojízdného..... Montáž modulu schodů..... Montáž opěrného sloupku... N o CZ

9 VŠEOBECNĚ. Úvod Tento Návod k montáži a použití je platný pouze pro schody s plošinou, pojízdné, schody s podestou, pojízdné, schody s podestou, mobilní a přechod, pojízdný, které mají podle části. uvedenou "Zkoušku na pracovní bezpečnost". Uvedené modely budou dále označovány jako zařízení. Pokyny týkající se bezpečnosti a pravidla a nařízení pro manipulaci se zařízeními, uvedené v tomto Návodu k montáži a obsluze, platí pro zařízení zmiňovaná v této dokumentaci. Provozovatelé musí na vlastní zodpovědnost zajistit dodržování místních, regionálních a národních předpisů, respektovat stanovené předpisy (zákony, nařízení, směrnice, atd.) pro bezpečnou manipulaci uvedené v Návodu k montáži a použití, zajistit, aby měl personál, který provádí montáž a používá toto zařízení, k dispozici Návod k montáži a použití a aby byly ve všech detailech respektovány uvedené údaje, např. pokyny, varování a bezpečnostní předpisy.. Výrobce Výrobcem zařízení popsaného v této dokumentaci je Firma ZRGES GmbH tel.: 08 8/ sekce Steigtechnik fax: 08 8/8 7 9 PO box Weilheim Internet: Zkouška pracovní bezpečnosti Dále uvedená zařízení byla testována společností DEKR Industrial Services a registrována pod čísly zkušebních protokolů TI // , TI / / a TI // Povinnosti, ručení a záruka Základním předpokladem pro bezpečnou manipulaci je znalost bezpečnostních pokynů a bezpečnostních předpisů. Tento Návod k montáži a použití, zejména bezpečnostní pokyny, musí respektovat všechny osoby, které se zařízením nebo na něm pracují. Kromě toho je nutné respektovat preventivní bezpečnostní pravidla a předpisy platné v příslušném místě použití. Nebezpečí při manipulaci se zařízením: Zařízení jsou konstruována podle aktuálního stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto se mohou při jejich používání vyskytnout nebezpečí, která ohrožují zdraví a život uživatele nebo třetích osob, popř. mohou vzniknout škody na zařízení nebo věcné škody. Zařízení se smí používat pouze w v souladu s určením a w v bezvadném stavu z hlediska bezpečnosti. Poškození, která mohou negativně ovlivnit bezpečnost, je nutné neprodleně odstranit. Rozsah a doba trvání příslušné formy záruky jsou zakotveny v prodejních a dodacích podmínkách výrobce. Pro záruční nároky vyplývající z chybné dokumentace je vždy rozhodující Návod k montáži a použití platný v okamžiku dodávky (viz část.). Kromě prodejních a dodacích podmínek platí: Není přebírána jakákoli odpovědnost za škody na dodaném zařízení, které vzniknou z jednoho nebo několika z níže uvedených důvodů. Kromě prodejních a dodacích podmínek platí: Není přebírána jakákoli odpovědnost za poškození zdraví osob a věcné škody, které vzniknou z jednoho nebo několika z níže uvedených důvodů: používání zařízení, které není v souladu s jeho určením, neodborná montáž a používání zařízení, používání zařízení s vadnými konstrukčními prvky, neznalost nebo nerespektování tohoto Návodu k montáži a použití, nedostatečně kvalifikovaný nebo nedostatečně poučený personál provádějící montáž a používající zařízení, neodborně provedené opravy, použití jiných než originálních náhradních dílů a originálního příslušenství. Použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství není povoleno a ve výjimečných případech je možné pouze s písemným souhlasem firmy ZRGES, svévolně provedené konstrukční změny na zařízení, katastrofy způsobené působením cizích těles a vyšší mocí. Provozovatel musí na vlastní zodpovědnost zajistit, aby byla dodržována bezpečnostní ustanovení dle části,. a., aby bylo vyloučeno používání, které není v souladu s určením zařízení (viz část.), chybná instalace a nepřípustné používání a aby bylo kromě toho zaručeno používání v souladu s určením (viz část.). Dále jsou vyhrazena všechna práva, zejména pro případ udělení patentu nebo zápisu užitného vzoru. Jednání, která odporují výše uvedeným údajům, zavazují k náhradě škody! CZ N o 9

10 . Datum vydání Datum vydání Návodu k montáži a použití v německém jazyce je utorská a ochranná práva utorská práva tohoto Návodu k montáži a použití zůstávají výrobci. Dále jsou vyhrazena všechna práva, zejména pro případ udělení patentu nebo zápisu užitného vzoru. Jednání, která odporují výše uvedeným údajům, zavazují k náhradě škody! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY. Základní bezpečnostní pokyny Pro instalaci a používání zařízení platí následující předpisy: Norma / předpis DIN 9 BGI 9 BGI 7 BGV D Schody s podestou. Bezpečnostní symboly Rozsah platnosti Všechna zařízení, pokud jsou používány elektrické pracovní prostředky Schody s plošinou, přechody, schody s podestou Schody s plošinou, přechody, schody s podestou V Návodu k montáži a použití jsou používány následující označení a značky pro nebezpečí: Tento symbol varuje před nebezpečným místem. Tento symbol upozorňuje na tipy a pokyny pro optimální používání zařízení.. Použití, které není v souladu s určením Použití neodpovídající určenému účelu - tedy nedodržování údajů uvedených v části. tohoto Návodu k montáži a použití - je považováno za používání, které není v souladu s určením ve smyslu ProdSG. Platí to také pro nedodržování norem a směrnic uvedených v tomto Návodu k montáži a použití.. Zvláštní bezpečnostní předpisy.. Chování při pracích s elektrickými přístroji na zařízení Pokud se používají elektrické přístroje s napájením ze sítě (vrtačka apod.), je bezpodmínečně nutné dodržovat níže uvedené pokyny. Při provádění prací s elektrickými přístroji z plošiny, je nutné dodržovat předpisy BGI 9. Elektrické přístroje se smí používat pouze s ochranným malým napětím (8 V), s ochranným rozpojením (oddělovací transformátor) nebo pokud jsou připojeny přes proudový chránič s chybovým proudem < 0 m. Jako napájecí uzel je třeba použít staveništní rozvaděč. Jako přívod k elektrickému přístroji je třeba vybrat prodlužovací kabel, který má pro přístroj vhodný průřez vodičů. Jako prodlužovací kabel je třeba použít vedení s pryžovým pláštěm typu H07RN-F... Chování při pracích se zařízeními na elektrických zařízeních Práce na nebo v blízkosti nechráněných elektrických zařízeních vedoucích napětí se s použitím zařízení nesmí provádět, pokud není elektrické zařízení odpojené, elektrické zařízení není zajištěno proti opětovnému zapnutí, nebylo zjištěno, že elektrické zařízení není pod napětím, není elektrické zařízení spojeno nakrátko zemnicí lištou a pokud není elektrické zařízení odstíněno proti sousedícím dílům vedoucím elektrické napětí. Tento symbol označuje pokyny pro odbornou likvidaci a skladování odpadů.. Použití v souladu s určením Zařízení uvedená v tomto Návodu k montáži a použití se smí používat pouze jako pomůcka pro vystoupání do pracovních pozic, které nejsou dosažitelné tělesnou výškou. Přitom se nesmí překročit maximální nosnost. K používání v souladu s určením patří také: respektování tohoto Návodu k montáži a použití a dodržování pravidelných kontrol. N o CZ

11 .. Chování při pracích v blízkosti nadzemních elektrických vedení Při pracích v blízkosti elektrických nadzemních vedení je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost dle následující tabulky. Pro měření bezpečných vzdáleností je třeba zohlednit výkyv nadzemního vedení, popř. prostor pohybu pracující osoby. Do prostoru pohybu se započítávají i předměty držené osobou vykonávající práce. Jmenovité napětí [V] Bezpečná vzdálenost [m] do 000 V,0 m nad kv do 0 kv,0 m nad 0 kv do 0 kv,0 m nad 0 kv do 80 kv nebo při neznámém jmenovitém napětí.0 m Pokud nemůže být bezpečná vzdálenost dodržena, je nutné nadzemní elektrická vedení po dohodě s jejich majitelem, popř. provozovatelem odpojit a zajistit proti opětovnému zapnutí. Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny z části... OBL PŘEPRV Při přepravě na vozidlech je nutné zajistit zařízení proti sklouznutí přivázáním. Je nutné zajistit brzdy na otočných a pevných kolečkách. POPIS ZŘÍZENÍ. Technická data Schody s plošinou, pojízdné Sklon nebo 0 Provedení/ hloubka stupňů ( ) LM (=lehký kov), drážkované ( mm), LM, drážkované a děrované ( mm), LM-mřížový rošt (0 mm), ocelový mřížový rošt (0 mm) Provedení/ hloubka stupňů (0 ) LM, drážkované (7 mm), LM, drážkované a děrované (7 mm), LMmřížový rošt (7 mm), ocelový mřížový rošt (8 mm) Šířka stupně 00 mm, 800 mm, 000 mm Celková 0 kg, 00 kg nosnost (stupně) Výška zábradlí 00 mm Vnější šířka se šířka stupně + 00 mm zábradlím Délka plošiny 7 mm (standard) Šířka traverzy 0 mm až 90 mm ( ), 0 mm až 0 mm (0 ) Vyložení [obr. / x] 0 mm až 90 mm ( ), 8 mm až 7 mm (0 ) Svislá výška [obr. /y] 800 mm až 00 mm ( ), 800 mm až 00 mm (0 ) Schody s podestou, pojízdné Sklon Provedení/ hloubka stupňů LM, drážkované ( mm), LM, drážkované a děrované ( mm), LMmřížový rošt (0 mm), ocelový mřížový rošt (0 mm) Šířka stupně 00 mm, 800 mm, 000 mm Celková 0 kg, 00 kg nosnost (stupně) Vnější šířka 790 mm, 990 mm, 90 mm Délka plošiny 0 mm (standard) Vyložení [obr. / 9 mm až 9 mm x] Svislá výška [obr. /y] 00 mm až 990 mm Schody s podestou, mobilní Sklon Provedení/ hloubka stupňů LM (=lehký kov), drážkované ( mm), LM, drážkované a děrované ( mm), LM-mřížový rošt (0 mm), ocelový mřížový rošt (0 mm) Šířka stupně 00 mm, 800 mm, 000 mm Celková 0 kg, 00 kg nosnost (stupně) Vnější šířka 790 mm, 990 mm, 90 mm Délka plošiny 0 mm (standard) Vyložení [obr. / 9 mm až 9 mm x] Svislá výška [obr. /y] 00 mm až 990 mm přechod, pojízdný, Sklon nebo 0 Provedení/ hloubka stupňů ( ) LM (=lehký kov), drážkované ( mm), LM, drážkované a děrované ( mm), LM-mřížový rošt (0 mm), ocelový mřížový rošt (0 mm) Provedení/ hloubka stupňů (0 ) LM, drážkované (7 mm), LM, drážkované a děrované (7 mm), LMmřížový rošt (7 mm), ocelový mřížový rošt (8 mm) Šířka stupně 00 mm, 800 mm, 000 mm Celková 0 kg, 00 kg nosnost (stupně) Výška zábradlí 00 mm Vnější šířka se zábradlím šířka stupně + 0 mm, s druhým zábradlím (příslušenství) šířka stupně + 00 mm Délka plošiny 7 mm (standard) Světlá délka 9 mm ( ), 790 mm (0 ) plošiny [obr. /z] (standard) Vyložení [obr. / x] 00 mm až 0 mm ( ), mm až 8 mm (0 ) Šířka traverzy 70 mm až 700 mm ( ), 0 mm až 900 mm (0 ) Světlá výška [obr. /y] 8 mm až 08 mm ( ), 8 mm až 8 mm (0 ) CZ - - N o 9

12 . Označování zařízení Typový štítek (/) je dobře viditelný a nalepený na zařízení.. Vybavení.. Základní vybavení Schody s plošinou, pojízdné modul schodů se dvěma otočnými kolečky plošina zábradlí schodů boční zábradlí plošiny čelní zábradlí plošiny opěrný sloupek traverza s pevnými kolečky spojovací vzpěry diagonální vzpěry od svislé výšky > 90 mm ( ) diagonální vzpěry a spojovací vzpěry od svislé výšky > 0 mm (0 ) sada upevňovacích prvků Úzký podvozek se závažím (na přání) Schody s podestou, pojízdné modul schodů s podložkami plošina opěrný sloupek s pevným kolečkem spojovací vzpěry sada upevňovacích prvků Schody s podestou, mobilní modul schodů s podložkami plošina opěrný sloupek s podložkami spojovací vzpěry sada upevňovacích prvků Přechod, pojízdný, moduly schodů plošina popř. zábradlí schodů popř. boční zábradlí plošiny traverzy podvozku spojovací vzpěry sada upevňovacích prvků Úzký podvozek se závažím (na přání).. Příslušenství Schody s plošinou, pojízdné Dvojitá zdvihací závora Pojistný řetízek Výkyvná dvířka Vodivá kolečka Nasazovací zábradlí Schody s podestou, pojízdné Zábradlí schodů Boční zábradlí plošiny Čelní zábradlí plošiny Dvojitá zdvihací závora Pojistný řetízek Vodivé podložky Vodivá kolečka Nasazovací zábradlí Schody s podestou, mobilní Zábradlí schodů Boční zábradlí plošiny Čelní zábradlí plošiny Dvojitá zdvihací závora Pojistný řetízek Vodivé podložky Nasazovací zábradlí Přechod, pojízdný, Dvojitá zdvihací závora Pojistný řetízek Výkyvná dvířka Vodivá kolečka Nasazovací zábradlí MONTÁŽ ZŘÍZENÍ. Bezpečnostní předpisy Zařízení se smí instalovat pouze ve svislé poloze a na dostatečně nosném podkladu. Smí se používat pouze nepoškozené a bezvadné originální a díly zařízení výrobce. Při sestavování nebo při opravách se smí používat pouze samojistící matice. Samojistící matice se smí použít pouze jednou. Montážní práce smí provádět pouze školený personál. Pod pojmem školený personál se rozumí osoby s technickým odborným vzděláním, které jsou schopny provádět montážní práce a opravy, které odpovídají jejich odbornosti. Od výšky plošiny >00 mm je nutné namontovat zábradlí. Po montáži je třeba zkontrolovat u celého zařízení správné sestavení. Po montáži je nutné zkontrolovat dotažení všech šroubových spojů. Šroubové spoje je třeba utahovat momentovým klíčem. Utahovací momenty jsou uvedeny v návodu k montáži.. Montáž Odstraňte balicí fólii a zlikvidujte podle platných předpisů o ochraně životního prostředí. Doporučuje se, aby montáž prováděly dvě osoby. Pro montáž je potřeba následující nářadí: křížový šroubovák očkoplochý klíč mm očkoplochý klíč 0 mm šestihranný klíč (imbusový klíč) mm, mm momentový klíč Všechny jednotlivé díly si připravte na čistou plochu. N o CZ

13 Dále je uveden popis montáže jednotlivých zařízení. Protože montáž jednotlivých konstrukčních prvků je u všech zařízení téměř identická, je uváděn odkaz na příslušné části montáže konstrukčního prvku, např. viz část.. (Montáž modulu schodů)... Montáž schodů s plošinou, pojízdných Namontujte modul schodů (/7), viz část... Namontujte opěrný sloupek (/), viz část... Namontujte traverzu (/), viz část... Namontujte spojovací vzpěru (/), viz část... Příp. namontujte diagonální vzpěry, viz část... Namontujte zábradlí schodů (/8), viz část..7. Příp. namontujte nasazovací zábradlí schodů, viz část..8. Namontujte boční zábradlí plošiny (/), viz část..9. Příp. namontujte boční nasazovací zábradlí plošiny, viz část..0. Namontujte čelní zábradlí plošiny (/), viz část... Příp. namontujte čelní nasazovací zábradlí plošiny, viz část... Namontujte spodní lištu (/), viz část... Příp. namontujte dvojitou zdvihací závoru, viz část..7. Příp. namontujte pojistný řetízek, viz část..9. Příp. namontujte výkyvná dvířka, viz část..8. Příp. namontujte úzký podvozek se závažím, viz část.... Montáž schodů s podestou, pojízdných Namontujte modul schodů (7/7), viz část... Namontujte opěrný sloupek (7/), viz část... Při montáži dbejte na to, aby pevná kolečka (7/) směřovala ven. Namontujte spojovací vzpěru (7/), viz část... Namontujte zábradlí schodů (7/8, příslušenství), viz část..7. Příp. namontujte nasazovací zábradlí schodů, viz část..8. Namontujte boční zábradlí plošiny (7/, příslušenství), viz část..9. Příp. namontujte boční nasazovací zábradlí plošiny, viz část..0. Namontujte čelní zábradlí plošiny (7/, příslušenství), viz část... Příp. namontujte čelní nasazovací zábradlí plošiny, viz část... Namontujte spodní lištu (7/, příslušenství), viz část... Příp. namontujte dvojitou zdvihací závoru, viz část..7. Příp. namontujte pojistný řetízek, viz část Montáž schodů s podestou, mobilních Namontujte modul schodů (8/), viz část.. Namontujte opěrný sloupek (8/), viz část... Namontujte spojovací vzpěru (8/), viz část... Namontujte zábradlí schodů (8/7, příslušenství), viz část..7. Příp. namontujte nasazovací zábradlí schodů, viz část..8. Namontujte boční zábradlí plošiny (8/, příslušenství), viz část..9. Příp. namontujte boční nasazovací zábradlí plošiny, viz část..0. Namontujte čelní zábradlí plošiny (8/, příslušenství), viz část... Příp. namontujte čelní nasazovací zábradlí plošiny, viz část... Namontujte spodní lištu (8/, příslušenství), viz část... Příp. namontujte dvojitou zdvihací závoru, viz část..7. Příp. namontujte pojistný řetízek, viz část Montáž přechodu, pojízdného Namontujte moduly schodů (9/) a (9/7), viz část... Namontujte traverzy (9/) a (9/8), viz část... Namontujte spojovací vzpěru (9/), viz část... Namontujte zábradlí schodů, vpravo (9/), viz část..7. Příp. namontujte nasazovací zábradlí schodů, vpravo, viz část..8. Namontujte boční zábradlí plošiny (9/), viz část..9. Příp. namontujte boční nasazovací zábradlí plošiny, viz část..0. Namontujte zábradlí schodů, vlevo (9/9), viz část..7. Příp. namontujte nasazovací zábradlí schodů, vlevo, viz část..8. Namontujte spodní lištu (9/), viz část... Příp. namontujte dvojitou zdvihací závoru, viz část..7. Příp. namontujte pojistný řetízek, viz část..9. Příp. namontujte výkyvná dvířka, viz část..8. Příp. namontujte úzký podvozek se závažím, viz část... CZ - - N o 9

14 .. Montáž modulu schodů Poz. w Poz. w Poz. w Před montáží modulu schodů je nutné nasadit matice do drážek pro upevnění zábradlí schodů (/), šrouby pro spojovací vzpěry (/) a příp. příčné vzpěry. U zařízení jsou od určité výšky zpracovány profily na modulu schodů se třemi drážkami na šrouby. Matice do drážek a šrouby se čtyřhrannou hlavou je třeba nasadit následovně (): Upevnění zábradlí, upevnění na styčníkový plech plošiny Upevnění zábradlí Spojovací vzpěra, příčné vzpěry, upevnění na styčníkový plech plošiny Do drážek pro šrouby (0/) ve schodnici zasuňte po jedné matici do drážek (0/), na které se má namontovat zábradlí schodů. U oboustranných zábradlí schodů zasuňte matice do drážek i u druhé schodnice. Šroub se čtyřhrannou hlavou (/) zasuňte do drážky pro šrouby směřující dovnitř (/) a (/). U zařízení, u kterých je spojovací vzpěra provedena z profilu schodnice (/), je třeba nasunout dva šrouby se čtyřhrannou hlavou. Zasuňte šrouby se čtyřhrannou hlavou do druhé schodnice. U pojízdného přechodu je třeba nasazovat šrouby se čtyřhrannou hlavou pro spojovací vzpěru jako poslední, protože spojovací vzpěra se montuje pod plošinu. U zařízení, u kterých jsou zábradlí schodů upevněna ještě vzpěrami zábradlí (/) na schodnici tělesa schodů, zasuňte příp. do drážek pro šrouby další matice do drážek (podle počtu vzpěr zábradlí). Pozor, při zasouvání modulu schodů hrozí nebezpečí skřípnutí. Modul schodů (/) zasuňte do styčníkových plechů (/) tak, aby byly šrouby se čtyřhrannou hlavou zavedeny do drážek pro šrouby. Modul schodů (/) zasuňte až na doraz do boku plošiny (/). Našroubujte vždy čtyři upevňovací matice (/) na každé straně a utáhněte momentem Nm. U pojízdného přechodu je třeba namontovat druhý modul schodů podle popisu v tomto odstavci... Montáž opěrného sloupku Před montáží opěrného sloupku je nutné nasadit šrouby pro spojovací vzpěry (/ ). Šroub se čtyřhrannou hlavou (/) zasuňte do drážky pro šrouby směřující dovnitř (/) a (/). U zařízení, u kterých je spojovací vzpěra (/) vyrobena z profilu schodnice, je třeba nasunout dva šrouby se čtyřhrannou hlavou. Zasuňte šrouby se čtyřhrannou hlavou do druhé schodnice. Pozor, při zasouvání opěrného sloupku hrozí nebezpečí skřípnutí. Opěrný sloupek (/) nasaďte do styčníkových plechů (/) tak, aby byly šrouby se čtyřhrannou hlavou zavedeny do drážek pro šrouby. Opěrný sloupek zasuňte až na doraz do boku plošiny (/). Našroubujte vždy čtyři upevňovací matice (/) na každé straně a utáhněte momentem Nm...7 Montáž zábradlí schodů, standard Zábradlí schodů je až na upevnění předmontováno. Zábradlí schodů lze namontovat jak na levou, tak na pravou stranu. Upevnění zábradlí (7/) nasuňte přes zábradlí a vzpěry zábradlí (7/) a (8/) dokud není zarovnáno s příslušnou vzpěrou zábradlí (7/). Upevnění zábradlí otočte tak, aby plochá strana směřovala ke schodnici, popř. k boku plošiny. Přitáhněte upevňovací matice (7/), neutahujte úplně. Zábradlí schodů nasaďte na schodnici tělesa schodů a bok plošiny (8). Upevnění zábradlí utáhněte vždy dvěma upevňovacími šrouby M8x70 (7/) s ozubenou podložkou do matic do drážek. Upevňovací šrouby M8x70 (7/) utáhněte momentem 7 Nm. Upevňovací matice (7/) utáhněte momentem 7 Nm. U pojízdných přechodů je před montáží druhého zábradlí nutné namontovat boční zábradlí plošiny, viz část..9. N o CZ

15 ..8 Montáž zábradlí schodů, nasazovací Zábradlí schodů a držáky zábradlí jsou předmontovány. Zábradlí schodů lze namontovat jak na levou, tak na pravou stranu. Předmontované držáky zábradlí (9/) s dorazovým úhlem (9/) seřiďte v drážkách pro šrouby od spodního konce schodnice vždy šrouby s vnitřním šestihranem M8x0 (9/) s podložkami a maticemi do drážek. Další držáky zábradlí nastavte do vzdálenosti vzpěr zábradlí schodů. Zábradlí schodů (0/) nasaďte do držáků zábradlí (0/) a seřiďte držáky na vzpěrách zábradlí. Držáky zábradlí utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem (9/) ( Nm). Nasaďte pojistné čepy (0/) a zajistěte zacvaknutím spony (0/). Zábradlí schodů musí být nyní možné opět snadno a bez svírání demontovat...9 Montáž zábradlí plošiny, boční, standard U pojízdných přechodů je boční zábradlí pouze z lišty ve výši kolen (/) a trubky zábradlí (/) a (/), montáž se provádí obdobně. Upevnění zábradlí (/) nasuňte přes vzpěru zábradlí (/), dokud není příslušná vzpěra zábradlí zarovnána s upevněním zábradlí (/) (díry musí být v jedné ose). Přitáhněte upevňovací matice (/), neutahujte úplně. Upevnění zábradlí nasaďte vždy dvěma upevňovacími šrouby M8x70 (/) s ozubenou podložkou do matic do drážek, neutahujte. Trubku zábradlí (/) nasuňte na kloub (/) na zábradlí schodů a utáhněte šroubem se zápustnou hlavou, podložkou a uzavřenou maticí (/). Trubku zábradlí (/) položte na vzpěru zábradlí (/ ) a utáhněte šroubem s vnitřním šestihranem Mx0. Díru uzavřete plastovou zátkou (/). Mezi vzpěry zábradlí nasaďte lištu ve výši kolen (/ ). Lištu ve výši kolen přišroubujte ze strany schodů (/ ) šroubem se zápustnou hlavou. Lištu ve výši kolen přišroubujte na druhé straně šroubem s vnitřním šestihranem Mx0, díru uzavřete plastovou zátkou. Upevňovací šrouby na upevnění zábradlí M8x70 (/ ) utáhněte momentem 7 Nm...0 Montáž zábradlí plošiny, boční, nasazovací Zábradlí plošiny a držáky zábradlí jsou předmontovány. Zábradlí plošiny lze namontovat jak na levou, tak na pravou stranu. Předmontované držáky zábradlí (9/) s dorazovým úhlem (9/) seřiďte od předního konce profilu plošiny vždy šrouby s vnitřním šestihranem M8x0 (9/) s podložkami do matic do drážek. Další držáky zábradlí nastavte do vzdálenosti vzpěr zábradlí plošiny. Zábradlí plošiny nasaďte do držáků zábradlí (/) a seřiďte držáky na vzpěrách zábradlí. Držáky zábradlí utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem (9/) ( Nm). Nasaďte pojistné čepy (/) a zajistěte zacvaknutím spony (/). Zábradlí plošiny musí být nyní možné opět snadno a bez svírání demontovat... Montáž zábradlí plošiny, čelní, standard Zábradlí plošiny, čelní, montáž na dvou stranách Lištu ve výši kolen (/) nasaďte bočně mezi zábradlí plošiny a utáhněte dvěma šrouby s vnitřním šestihranem Mx (/) a (/). Trubku zábradlí (/) nasaďte bočně mezi zábradlí plošiny a utáhněte dvěma šrouby s vnitřním šestihranem Mx (/) a (/). Namontujte spodní lištu, viz část... Zábradlí plošiny, čelní, montáž na jedné straně Upevnění zábradlí (/) nasuňte přes oblouk zábradlí (/), dokud není příslušná vzpěra zábradlí zarovnána s upevněním zábradlí (/) (díry musí být v jedné ose). Přitáhněte upevňovací matice (/), neutahujte úplně. Lištu ve výši kolen (/) nasaďte na trubku zábradlí (/) a utáhněte šroubem s vnitřním šestihranem Mx (/). Upevnění zábradlí nasaďte vždy dvěma upevňovacími šrouby M8x70 (/) s podložkou do matic do drážek, neutahujte. Lištu ve výši kolen (/) nasaďte ze strany na zábradlí plošiny a utáhněte šroubem s vnitřním šestihranem Mx (/). Trubku zábradlí (/) nasaďte ze strany na zábradlí plošiny a utáhněte šroubem s vnitřním šestihranem Mx (/). Upevňovací šrouby na upevnění zábradlí M8x70 (/ ) utáhněte momentem 7 Nm. Upevňovací matice (/) utáhněte momentem 7 Nm. Namontujte spodní lištu, viz část... CZ - - N o 9

16 .. Montáž zábradlí plošiny, čelní, nasazovací Čelní zábradlí plošiny a držáky zábradlí jsou předmontovány. Při dodatečné montáži čelního nasazovacího zábradlí plošiny musí zákazník vyvrtat dvě další díry kvůli přišroubování držáku zábradlí (detail ). Dva předmontované držáky zábradlí (9/) seřiďte upevňovacími prvky. Držák zábradlí s dorazovým úhlem (9/) seřiďte od předního konce profilu plošiny vždy šrouby s vnitřním šestihranem M8x0 (9/) s podložkami a maticemi do drážek. Zábradlí plošiny (7/) nasaďte do držáku zábradlí (7/) a (7/) a seřiďte držáky na vzpěrách zábradlí. Držáky zábradlí utáhněte šrouby (9/) ( Nm). Nasaďte pojistné čepy (/) a zajistěte zacvaknutím spony (/). Zábradlí plošiny musí být nyní možné opět snadno a bez svírání demontovat... Montáž traverzy pro široký podvozek Před montáží je třeba zajistit brzdy na pevných kolečkách traverzy a otočných kolečkách modulu schodů. U pojízdného přechodu nejsou traverzy (8/) montovány pod opěrný sloupek, ale přes opěrné plechy (8/) na moduly schodů (8/). Traverzu (9/) postavte pod opěrný sloupek (9/) tak, aby šrouby se čtyřhrannou hlavou traverzy zapadly do děr úhelníkového plechu (9/). Úhlový plech přišroubujte upevňovacími maticemi (9/) s podložkami, neutahujte. Traverzu nastavte tak, aby byla vzdálenost (0/x) k opěrnému sloupku na obou stranách stejná. Upevňovací matice (9/) utáhněte momentem 0 Nm... Montáž úzkého podvozku se závažím Pojízdné schody s plošinou a pojízdné přechody mohou mít na přání namontovaný úzký podvozek. Při montáži úzkého podvozku je v každém případě nutné instalovat závaží. Montáž úzkého podvozku na pojízdné schody s plošinou Před montáží je třeba zajistit brzdy na pevných kolečkách traverzy a otočných kolečkách modulu schodů. U pojízdných schodů s plošinou jsou dvě krátké traverzy (/) a (/7) montovány na opěrnou vzpěru (/8) a přes opěrný plech (/) a (/) na modul schodů (/). Navíc se montují příčné vzpěry (/) a (/). Krátkou traverzu (9/) postavte pod opěrný sloupek (9/) tak, aby šrouby se čtyřhrannou hlavou traverzy zapadly do děr úhelníkového plechu (9/). Úhlový plech přišroubujte upevňovacími maticemi (9/) s podložkami, neutahujte. Traverzu nastavte tak, aby byla vzdálenost (/x) k opěrnému sloupku na obou stranách stejná. Upevňovací matice (9/) utáhněte momentem 0 Nm. Opěrné plechy (/) a (/) namontujte vždy upevňovacími šrouby na obě schodnice. Ujistěte se, že opěrné plechy jsou nastaveny tak, aby mohla být traverza namontována vodorovně (vzdálenost viz obr. /y * ). Traverzu (/) nastavte tak, aby byla vzdálenost (/ y * ) k oběma opěrným plechům na obou stranách stejná. Traverzu (/) namontujte na oba opěrné plechy (/) a (/) pomocí vždy dvou šroubů se čtyřhrannou hlavou (/), upevňovacích matic s podložkami. Upevňovací matice utáhněte momentem 0 Nm. Namontujte dvě příčné vzpěry (/) a (/) vždy upevňovacími úhly (/) a (/) na obě traverzy (/) a (/) pomocí šroubů se čtyřhrannou hlavou, upevňovacích matic a podložek. Upevňovací matice utáhněte momentem 0 Nm. * šířka stupně + 00 mm N o CZ

17 Instalujte závaží (/7) dle následujících tabulek a míst instalace. Závaží instalujte vždy symetricky (uvnitř, pokud možno). Závaží pro schody s plošinou, pojízdné (úzké) Tabulka závaží (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Šířka Hmotnost (kg) S až * * Zvýrazněná oblast jen se speciálním závažím Závaží pro schody s plošinou, pojízdné 0 (úzké) Tabulka závaží (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Šířka Hmotnost (kg) S až * * Zvýrazněná oblast jen se speciálním závažím Montáž úzkého podvozku na pojízdný přechod Před montáží je třeba zajistit brzdy na pevných kolečkách traverzy a otočných kolečkách modulu schodů. U pojízdných přechodů se krátké traverzy (/) a (/) montují přes opěrné plechy na oba moduly schodů (/) a (/). Opěrné plechy (7/) a (7/) namontujte vždy upevňovacími šrouby na obě schodnice. Ujistěte se, že opěrné plechy jsou nastaveny tak, aby mohla být traverza namontována vodorovně (vzdálenost viz obr. 7/y * ). Traverzu (7/) nastavte tak, aby byla vzdálenost (7/ y * ) k oběma opěrným plechům na obou stranách stejná. Traverzu (7/) namontujte na oba opěrné plechy (7/) a (7/) pomocí vždy šroubů se čtyřhrannou hlavou, upevňovacích matic s podložkami. Upevňovací matice utáhněte momentem 0 Nm. Instalujte závaží (/7) dle následujících tabulek. Závaží instalujte vždy symetricky. Závaží pro přechod, pojízdný (úzký) max. rozměry dle EN ISO - viz Ref-Überst-0-f Tabulka závaží (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Šířka Hmotnost (kg) SV do Závaží pro přechod, pojízdný 0 (úzký) max. rozměry dle EN ISO - viz Ref-Überst-0-f Tabulka závaží (EB800 = kg; EB800 = 0 kg) Šířka Hmotnost (kg) SV do kg * šířka stupně + 00 mm CZ N o 9

18 .. Montáž spodní lišty a montáž úhlů zábradlí plošiny, standard Pokud je zařízení vybaveno čelním zábradlím plošiny, je třeba při montáži bočních spodních lišt přišroubovat čelní spodní lištu (8/). Boční spodní lišty (8/) přišroubujte na vzpěry zábradlí vždy dvěma vratovými šrouby Mx0 s podložkami a uzavřenými maticemi (8/) a (8/). Při použití zábradlí plošiny, standard je třeba s bočními spodními lištami přišroubovat dva úhly (detail ) pro upevnění čelní spodní lišty... Montáž spojovací vzpěry/diagonální vzpěry Spojovací vzpěru (9/) nasaďte plochou stranou na šrouby se čtyřhrannou hlavou (9/) a (9/) na modulu schodů (9/) a na opěrném sloupku (9/), vyrovnejte a přišroubujte. U zařízení, u kterých je spojovací vzpěra vyrobena z profilu schodnice (0/), je třeba ji upevnit na obou stranách vždy dvěma šrouby se čtyřhrannou hlavou. U pojízdného přechodu je třeba namontovat spojovací vzpěru (0/) pod styčníkový plech. Upevňovacími šrouby namontujte druhou spojovací vzpěru. Upevňovací matice utáhněte momentem 0 Nm (detaily a B). U pojízdných schodů s plošinou je třeba v závislosti na výšce namontovat diagonální vzpěry, popř. přídavné spojovací vzpěry. Výška > 90 mm ( ) Výška > 0 mm (0 ) Montáž se provádí stejným způsobem jako u spojovací vzpěry (detaily, B a C)...7 Montáž dvojité zdvihací závory Protilehlé dorazy (/) a (/8) nasaďte ze strany na vzpěru zábradlí (/7) a přišroubujte ze strany vždy šroubem s vnitřním šestihranem Mx0. Díry uzavřete plastovou zátkou. Všechny upevňovací šrouby utáhněte momentem 8 Nm. Zkontrolujte sklápěcí a uzavírací mechanismus...8 Montáž výkyvných dvířek Výkyvná dvířka je možné namontovat na schody s podestou se zábradlím a modulární systém. Výkyvná dvířka jsou až na uchycení a na dorazy předmontována. Výkyvná dvířka (/) přiložte ze strany na vzpěru zábradlí (/) a přišroubujte ze strany vždy dvěma šrouby s vnitřním šestihranem Mx0 (/) a (/). Díry uzavřete plastovou zátkou. Výkyvná dvířka sklopte nahoru. Protilehlé dorazy (/) a (/7) přiložte ze strany na vzpěru zábradlí (/) a přišroubujte ze strany vždy vratovým šroubem M8x. Díry uzavřete plastovou zátkou. Všechny upevňovací šrouby utáhněte momentem 8 Nm. Zkontrolujte otočný a uzavírací mechanismus...9 Montáž bezpečnostního řetízku Bezpečnostní řetízek (/) přiložte upevňovacím okem (/) ze strany na vzpěru zábradlí (/) a přišroubujte ze strany šroubem s vnitřním šestihranem Mx0. Díry uzavřete plastovou zátkou. Protilehlý závěsný mechanismus (/) přiložte ze strany na vzpěru zábradlí (/) a přišroubujte ze strany šroubem s vnitřním šestihranem Mx0 (/). Díry uzavřete plastovou zátkou. Zaháknutím řetízku zkontrolujte uzavírací mechanismus (karabinový hák). Dvojitou zdvihací závoru je možné namontovat u přechodu a u modulárního systému. Dvojitá zdvihací závora je až na uchycení a na dorazy předmontována. Horní trubku (/) a spodní trubku (/) dvojité zdvihací závory přiložte ze strany ke vzpěře zábradlí (/) a přišroubujte ze strany vždy dvěma šrouby s vnitřním šestihranem Mx0 (/) a (/). Díry uzavřete plastovou zátkou. Dvojitou zdvihací závoru zdvihněte nahoru. N o CZ

19 POUŽÍVÁNÍ ZŘÍZENÍ. Bezpečnostní předpisy Zařízení se smí používat pouze v souladu s jejich určením, používání v rozporu s určením je nepřípustné. Je nutné přesně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy podle části. Před použitím zařízení je třeba zkontrolovat bezvadný stav a funkčnost všech konstrukčních prvků. Při zjištění závad se zařízení nesmí používat. Zařízení se nesmí používat, pokud jsou na plošině nebo stupních kluzké látky (např. olej nebo tuk). Zařízení se musí nejdříve očistit. Zařízení smí používat pouze osoby, které se seznámily s tímto Návodem k montáži a používání. Instalace zařízení je přípustná pouze ve svislé poloze a na horizontálně rovném a dostatečně nosném podkladu. Brzdné páčky otočných a pevných koleček se smí uvolnit pouze k pojíždění. Pokud jsou osoby na zařízení, musí být brzdné páčky stlačeny dolů. Pokud se zařízení nepoužívá, je třeba všechna brzdná kolečka zajistit zatlačením brzdných páček dolů. Zařízení je nutné používat pouze s úplnou boční ochranou, tzn. se zábradlím. Na plošinu se smí vstupovat pouze přes schody. Šplhání přes zábradlí je zakázáno. Nesmí se překračovat užitečná nosnost plošiny. K užitečnému zatížení se počítá osoba nebo osoby na zařízení a přinesený materiál/nářadí. Se zařízením smí osoby pojíždět pouze pomalu. Přitom na plošině nesmí být ani osoby ani materiál nebo nářadí. Je třeba zabránit jakémukoli nárazu. Při pojíždění nesmí být překročena běžná rychlost chůze. Je zakázáno tažení zařízení vozidly. V oblasti pojíždění nesmí být žádné překážky. Na zařízení se nesmí používat žádná zdvihací zařízení. Je nepřípustné opírat se při práci o zábradlí. Není přípustné přemos ování zařízení k budovám, např. trámy atd. Zařízení se nesmí používat jako schodiš ová věž, aby se z nich přecházelo na jiné konstrukce. Je nepřípustné skákat na plošinu. Nesmí se vytvářet žádná horizontální zatížení, např. prací na sousedících konstrukcích, která by mohla způsobit převrácení zařízení. Při používání zařízení v průchodných budovách, na budovách bez stěn a rozích budov je třeba zohlednit větrné podmínky, aby se zabránilo převrácení. Od síly větru > se nesmí zařízení používat. Je zakázáno zvyšovat výšku plošiny použitím žebříků, beden nebo jiných přípravků. Pokud jsou zařízení instalována u nebo na dopravních cestách, je třeba na místo instalace výrazně upozornit, např. instalací varovných pruhů, varovných světel nebo nasazením bezpečnostních pracovníků. Bezpečnostní lana/řetízky, dvojité zdvihací závory a výkyvná dvířka musí být stále zavřená. Smí se používat pouze nepoškozené příslušenství výrobce v bezvadném stavu, na které se vztahuje atest. Na moduly schodů se nesmí pokládat nebo se na nich nesmí skladovat žádné předměty. Po modulech schodů se smí chodit pouze beze spěchu. Při přepravě břemen přes moduly schodů je nutné břemeno nést tak, aby zůstala jedna ruka volná pro přidržování se zábradlí. Přepravované břemeno nesmí zakrývat výhled na stupně.. Pokyny pro používání Podle provedení je zařízení vybaveno brzděnými otočnými nebo pevnými kolečky. Pro zabrzdění je třeba zatlačit dolů brzdové páčky (/) na otočných, popř. pevných kolečkách (/). Pro uvolnění brzdy zatáhněte za brzdovou páčku nahoru. 7 ÚDRŽB 7. Čištění zařízení Zařízení se čistí vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku. Znečištění barvou je možno vyčistit terpentýnem. Čisticí prostředky se nesmí dostat do půdy, použité čisticí kapaliny je nutné zlikvidovat podle platných předpisů o ochraně životního prostředí. 7. Mazání koleček Doporučuje se mazat kolečka v pravidelných intervalech univerzálním olejem. Přebytečný olej otřete, olej se nesmí dostat na podlahu. Čisticí utěrky znečištěné olejem zlikvidujte podle platných předpisů o ochraně životního prostředí. CZ N o 9

20 7. Opravy zařízení Opravy zařízení smí provádět pouze odborný personál. Pokud se provádí opravy na nosných dílech, např. svařování, je nutné, aby je zkontroloval odborník. Při opravách se smí používat pouze originální díly výrobce. Použití neoriginálních náhradních dílů a příslušenství není povoleno a ve výjimečných případech je možné pouze s písemným souhlasem firmy ZRGES. Po opravě se smí zařízení používat, až když byla zkontrolována jeho bezvadná funkčnost. Přitom musí být pro opravované části a bezpečnostní zařízení vydáno zvláštní dobrozdání. 7. Náhradní díly Originální náhradní díly lze objednat u firmy ZRGES GmbH. 8 SKLDOVÁNÍ Zařízení se musí skladovat tak, aby bylo vyloučeno jeho poškození. Zařízení se musí při skladování chránit před povětrnostními vlivy. Pokud se bude zařízení skladovat delší dobu, je třeba jej postavit na dřevěné trámky, aby se kolečka nedotýkala podlahy. 9 KONTROLY Před každým uvedením do provozu je třeba zkontrolovat funkčnost a bezvadný stav zařízení. Při zjištění závad se zařízení nesmí používat. Používání je povoleno až po odstranění závad. U všech konstrukčních prvků je třeba zkontrolovat, zda nejsou zdeformované, zmáčknuté nebo zda nemají trhliny. Je třeba zkontrolovat pevnost šroubových spojů. U koleček je nutné zkontrolovat volnost pohybu a, pokud je k dispozici, funkčnost brzdy. Bezvadný stav zařízení musí v pravidelných intervalech kontrolovat odborník. V pravidelných intervalech znamená, že kontrola se provádí v intervalech přiměřených provozním podmínkám. Při trvalém používání zařízení spojeném s vysokým namáháním může být potřebná každodenní kontrola. 9. Kontrolní plakety Kontrolní plakety je možné objednat u firmy ZRGES pod objednacím číslem 079. Po provedené kontrole s pozitivním výsledkem je třeba na zařízení umístit kontrolní plaketu. Kontrolní plaketu je třeba umístit tak, aby byl měsíc a rok příští kontroly (nejpozději jeden rok po posledním datu kontroly) pro uživatele dobře viditelný. N o CZ

21 CZ - - N o 9

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Podesta s žebříkem, pojízdná, přístupná z jedné strany CZ V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

Návod pro montáž a použití Vydání 2001/2002

Návod pro montáž a použití Vydání 2001/2002 Návod pro montáž a použití Vydání 200/2002 CZ Velikosti lešení,35 m x,50 m,35 m x 2,00 m,35 m x 2,50 m Nº 2979 V pøípadì zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Obsah: 1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4 Montáž dílů 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Rozšíření 6. Stabilizátor strana

Více

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. w Industrietreppen w Industrial access steps w Podesttreppe w Platform steps

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. w Industrietreppen w Industrial access steps w Podesttreppe w Platform steps SI CZ HU PL TR SK www.zarges.de Assembly and Use Instructions Z00 w Industrietreppen w Industrial access steps w Podesttreppe w Platform steps N 9 w Überstiege w Bridging steps w Arbeitsbühnen w Working

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

MEAstep Schodišťový montážní set. Montážní návod

MEAstep Schodišťový montážní set. Montážní návod MEAstep Schodišťový montážní set Montážní návod Velice děkujeme, že jste se rozhodli pro náš schodišťový montážní MEAstep! Jedná se o vysoce kvalitní venkovní schodiště se členěnou ocelovou schodnicí (pro

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S)

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Návod na montáž a používání (ČSN EN 1298 - IM CZ) pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Stavby a lešení CZ, s.r.o. K Sídlišti

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Obtokového hladinoměru model BNA

Obtokového hladinoměru model BNA Návod k provozu Obtokového hladinoměru model BNA Obtokového hladinoměru, model BNA, s volitelným snímačem hladiny a magnetickým spínačem Návod k provozu obtokového hladinoměru Model BNA Strana 3-20 2 Návod

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu -

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Ho 07/2015 česky ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Provedení 13 6300/1-5,6/1,4 12500/2-2,8/0,7 Provedení 15 7500/1-4,4/1,1 15000/2-2,2/0,6 Informace

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Pojízdný regálový žebřík CZ 1. Obecně Tento návod pro montáž a použití je platný pouze pro pojízdné regálové žebříky ZARGES, které jsou popsány v tomto návodu pro montáž a použití.

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag,. März 0 10:19 10 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler X1 nano, pro jízdní kola, obj. č. 15650 - Uebler X31 nano, pro 3 jízdní

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

Montage- und Bedienungsanleitung. Mounting and Operating Instructions. Notice de montage et d utilisation. Manual de uso y montaje

Montage- und Bedienungsanleitung. Mounting and Operating Instructions. Notice de montage et d utilisation. Manual de uso y montaje Fahrradträger für Anhängevorrichtung - Uebler X2S, für 2 Fahrräder, Best.-Nr. 570 - Uebler X3S, für 3 Fahrräder, Best.-Nr. 5770 Trailer hitch bicycle rack - Uebler X2S, for 2 bicycles, order no. 570 -

Více

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden,

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Návod k obsluze zametacího stroje Limpar 82 Pro 4KM-Ko01 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Obsah 1. Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje k výrobku (výrobce, označení, data...) 2. Bezpečnost 2.1

Více

ŘADA GP PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU. Publikace PUB011-004-22 Datum vydání 04/08

ŘADA GP PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU. Publikace PUB011-004-22 Datum vydání 04/08 PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU Publikace PUB0-004- OBSAH KAPITOLA POPIS STRANAE Úvod 3 Instalace 3 3 Údržba 5 4 Specifikace tuku a hydraulického oleje 6 5 Výměna válcového

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

MADITA MAXI. Osvědčená pevná terapeutická židle. Návod k použití

MADITA MAXI. Osvědčená pevná terapeutická židle. Návod k použití MADITA MAXI Osvědčená pevná terapeutická židle Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, před prvním použitím produktu MADITA MAXI si pozorně přečtěte tento návod k použití a řiďte se jím. Přihlédněte,

Více

Omezovač přepětí 3EL2

Omezovač přepětí 3EL2 Omezovač přepětí 3EL2 Provozní návod Obj. č.: 928 0007 20 c Předávání, jakož i rozmnožování, rozšiřování a/nebo zpracovávání tohoto dokumentu, jeho zužitkování a sdělování jeho obsahu jsou zakázány, pokud

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 Návod k pouïití Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 2 1 podávací stůl 2 odsávací připravek 3 pojistka zpětného rázu 4 aretační páka pro podávací stůl 5 pravítko 6 plechový kryt 7 upínací páka pro přenastavení

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze TopSpin č. 1835 Návod k obsluze ČESKY 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup přístroje k vrtání otvorů pro vodící čepy TopSpin, který představuje nový standard funkce, výkonu, bezpečnosti a tvaru.

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Návod k montáži Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Kaskádový odvod spalin z plastu Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte! 75 3800 (09/007) CZ Obsah Obsah Všeobecně 3. Normy, předpisy

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROVEDENÍ STS ( IP 55, IK 09 ): -tuhý svařovaný rám, s horním víkem a spodním otvorem -přední dveře s vylamovací klikou

Více

SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou

SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou NÁVOD A MONTÁŽ MASÁŽNÍHO SPRCHOVÉHO BOXU SOFIE 90, SOFIE 100 s vysokou vaničkou Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o.

Více

Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com SE-HL

Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com SE-HL Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com SE-HL 468 051_001 Bedienungsanleitung 4-5 Operating Instructions 6-7 Mode d emploi 8-9 Instrucciones

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY MINOR MILLENNIUM PORTICO 35/500 KG Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Trolly 55-5. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Transportním. www.ewm-group.

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! Trolly 55-5. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Transportním. www.ewm-group. Návody k obsluze Transportním Trolly 55-5 Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *For details visit www.ewm-group.com

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D)

Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D) Teleskopické žebříky Mnohoúčelové žebříky Pracovní plošiny Přistavovací žebříky Stojaci žebříky Víceúčelové žebříky Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D) Obsah 1. Úvod 2. Informace pro uživatele

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č.

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č. Provozní návod Artikl č. 27 070 Přístroj k zachycování starého oleje 75 l Artikl č. 27 070 890 Přístroj k zachycování starého oleje 95 l 04 573 A 405 Obsah 1. Obecné údaje 2 1.1. Použití dle určení 2 1.2.

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Horní frézka 1100-E. Návod k použití

Horní frézka 1100-E. Návod k použití Horní frézka 1100-E Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně dodržovat.

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ VRÁTKY IBER UNO A IBER DOS

NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ VRÁTKY IBER UNO A IBER DOS NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ VRÁTKY IBER UNO A IBER DOS SPLNÍ I NÁROČNÉ POŽADAVKY STAVEBNÍ VRÁTKY IBER UNO A IBER DOS Vrátek smí být používán následujícími způsoby: 1. Zavěšený

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Nosnost 9354 9355 9356 9357 9358 9359 4 7 7 0 0 4 4 8 8 5 Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 000 5 5,8 000 5,5 6,3 000 5,5 6,3 000 6,5 7,3 000

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

Rozvodná zařízení. Montážní návod. Spojování polí modulárního rozváděče GAE

Rozvodná zařízení. Montážní návod. Spojování polí modulárního rozváděče GAE Automatizace budov Průmyslová automatizace Rozvodná zařízení Montážní návod Spojování polí modulárního rozváděče GAE 2 3 Obsah 1 Všeobecně...4 1.1 Předmluva...4 1.2 Odpovědnost a záruka...5 1.3 Informace

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi Servis Montážní návod Audi A 00 Karoserie Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.09.55 originální příslušenství Audi Vydání 4.0 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah Všeobecné

Více

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero UPOZORNĚNÍ : VAROVÁNÍ : Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte jeho pokynů. Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případnou

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu 60 908 04/00 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SD4015

Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SD4015 Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SD4015 Pro vlastní bezpečnost si před zprovozněním vysokozdvižného vozíku přečtěte tento návod k obsluze! Je velmi důležité, abyste si před uvedením

Více

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů Návod k obsluze a seznam náhradních dílů Vrtačka na papír PB 2015 S5 / S6 Číslo zařízení: Výrobní datum : 1 Obsah 1. Všeobecné. 3 2. Technická data.... 4 3. Vrták na papír.. 5 4. Bezpečnostní pokyny..

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24 1. MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POHONY KIM 24 Elektromechanický pohon pro otočné brány vhodný pro úzké sloupky - provozní napětí 24Vdc - max.hmotnost křídla 200kg s větrem propustnou výplní - samosvorné vřeteno

Více

Zastřešení AZURO pro oválné bazény

Zastřešení AZURO pro oválné bazény Zastřešení AZURO pro oválné bazény Typ 4,1 x 6,2 Typ 4,9 x 7,0 model 2013 Montážní a provozní návod 3BPZ0142 / 3BPZ0144 verze 1, leden 2013 Všeobecně Pro společnost Mountfield a.s. vyrábí Garsys s.r.o.,

Více

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily

SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily IM-P186-02 CH Vydání 5 SRV461S a SRV463S Přímočinné celonerezové redukční ventily Návod k montáži a údržbě 1. ezpečnostní pokyny 2. Informace o výrobku 3. Montáž 4. Nastavení a uvedení do provozu 5. Údržba

Více

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01 Obsah Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6 Montážní návod KIE 28441 B-376-01 2 Před vestavbou spotřebiče Místo instalace Při čtení

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc trojpólové provedení dle standardu ČEZ pro montáž na betonový sloup jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý

Více

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem Panty s vestavěným bezpečnostním vícenásobným spínačem Nové panty CFSW. s vestavěným vícenásobným spínačem (ELESA patent) jsou bezpečnostním zařízením. V případě

Více

Pokyny pro montáž a instalaci

Pokyny pro montáž a instalaci Bulletin 122-E - Metric Pokyny pro montáž a instalaci VÝPARNÉ KONDENZÁTORY S NUCENÝM TAHEM, UZAVŘENÉ CHLADICÍ SYSTÉMY A CHLADICÍ VĚŽE PRO ZNAČKOVÉ SOUČÁSTI A SERVIS EVAPCO KONTAKTUJTE MÍSTNÍHO POSKYTOVATELE

Více

Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák. Model QD Serials

Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák. Model QD Serials Uživatelská příručka pro pneumatickohydraulický zvedák Model QD Serials VAROVÁNÍ - POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ 1. Pro použití pouze školeným personálem, který si přečetl a pochopil pokyny v uživatelské

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ

PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ MONTÁŽNÍ NÁVOD POUZE PRO PRODEJCE TRAKTORY KUBOTA PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE Y V NĚM UVEDENÉ Výhradní dovozce Bonas spol. s r. o. Sepekov Staňkov 425, 398 51 Sepekov, e mail:

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

CompactGrid - montážní návod. těsnící pryž EPDM 20 mm nebo menší

CompactGrid - montážní návod. těsnící pryž EPDM 20 mm nebo menší CompactGrid Montážní návod y X 1. Namontovat upevňovač (v našem příkladu FixT; další upevňovače jsou na poslední stránce) Montážní vzdálenost x je závislá na velikosti podpěr (rozteč otvorů spodních dílů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SDJ 1012/1016/1025/1516

Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SDJ 1012/1016/1025/1516 Návod k obsluze vysokozdvižných paletových vozíků EULIFT SDJ 1012/1016/1025/1516 Pro vlastní bezpečnost si před zprovozněním vysokozdvižného vozíku přečtěte tento návod k obsluze! Je velmi důležité, abyste

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

SPOLEČNOST VOLYA VÝROBA SKLENÍKŮ

SPOLEČNOST VOLYA VÝROBA SKLENÍKŮ SPOLEČNOST VOLYA VÝROBA SKLENÍKŮ DAČNAJA STRELKA-3 skleník zasklívaný komůrkovým polykarbonátem výška,4 m šířka 3,0 m délka - jakákoli násobná m Technický pasport str. -6 Montážní návod str. 7- Technický

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu. 2.1 Souhrn důležitých upozornění 2

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu. 2.1 Souhrn důležitých upozornění 2 Spojky RATHI JAW-FLEX N-FLEX B-FLEX TYRE-FLEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY Verze 1. vydaná 27.5.215 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG)

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více