KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004"

Transkript

1 Kulturní programy na červen : Nové setkání Michala Suchánka a Richarda Genzera Yasmina Reza: Třikrát život francouzská groteskní komedie Stabat mater - pardubický sbor Cantus amici Na lavičce - akademie ZŠ Bílá Třemešná Martin Maxa se skupinou a Peter Nagy Kurtkuks - výstavní síň Staré radnice - sochař a výtvarník Kurt Gebauer Dětský den s Pavlem Novákem a v Mě - muzeu Uspořádán tradičně dne 1. června, ale tentokrát na zimním stadionu, pod záštitou starosty města Ing. Jiřího Raina a Městského kulturního zařízení Hankův dům. Bavily se děti mateřských škol a prvního stupně ZŠ. Pozvána však byla také veřejnost. Zábavné odpoledne se známým zpěvákem Pavlem Novákem a jeho kapelou, plné her, soutěží, zábavy a hlavně tance se všem líbilo. Díky sponzorům měli návštěvníci vstup zdarma. Městské muzeum, divadlo DNO a ZUŠ Dvůr Králové n.l. uspořádalo večer loutek, hudby, hříček a zábavy Sednem Sednem. Konalo se ve špejcharu, vstupné 40 Kč. Parní a moderní lokomotivy na nádraží Několikrát se na jaře mohly děti i dospělí potěšit parními lokomotivami. V neděli šestého června přijela dokonce jedna z nich až k Teplárně. Den předtím projížděla naším městem zcela nová motorová jednotka německých spolkových drah Desiro. Obojí poskytovalo pěknou podívanou. Způsob a konání volby do Evropského parlamentu Tento měsíc, ve dnech 11. a 12. června, se budou konat volby do Evropského parlamentu. Od 26. května do 6. června proběhnou dny vyhrazené pro volební kampaň v Českém rozhlase a České televizi. Čtrnáct hodin bezplatného vysílacího času rozhlasu a televize si rovným dílem rozdělí zaregistrované kandidující subjekty. Termíny vysílacích časů určí los. 8. června skončí a platí zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Zároveň je to termín pro doručení hlasovacích lístků voličům. 11. a 12. června se uskuteční první volby do Evropského parlamentu v České republice. Hlasovat se bude v pátek od 14,oo do 22,oo hodin, v sobotu od 8,oo do 14,oo hodin. Hlasovací lístky budou dány voličům nejpozději tři dny před dnem voleb. Každý volič hlasuje osobně, jakékoliv zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Česka anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, ho potom musí odevzdat okrskové volební komisi. Česko bude mít v EP 24 svých poslanců z celkových 732. Volební období trvá pět let. Kandidovat může občan ČR nebo jiného státu EU, který dovršil 21 let a nejméně 45 dnů před volbami byl veden v evidenci obyvatel v ČR. Na rozdíl od sněmovních voleb bude tvořit celé území Česka jediný volební obvod, proto může každá strana, hnutí a koalice sestavit pouze jedinou kandidátní listinu. Lidé budou moci udělovat tzv. preferenční hlasy, jejichž váha bude proti parlamentním volbám vyšší. Získá-li kandidát více než 5% z celkového počtu hlasů odevzdaných pro danou stranu, připadne mu mandát přednostně. Ve sněmovních volbách činí tato hranice 7%. Seznamy voličů vede v případě našeho města Městský úřad a nejpozději do 40 dnů přede dnem voleb (bylo dne 2. května) musí MěÚ zanést do tohoto seznamu údaje ze stálého seznamu voličů. Volební zákon nedovoluje dodatečné dopsání voliče. Právo volit má každý občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, volit smí jen jednou. Pokud volič neprokáže svoji totožnost a státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU, nebude mu hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. 155

2 Na hlasovacím lístku může potom zakroužkováním pořadového čísla, nejvýše u dvou kandidátů uvedeným na hlasovacím lístku vyznačit, kterému kandidátovi dává přednost. ZOO a SLONINEC ve stavbě Práce na tomto novém pavilonu se nezpožďují i když počasí nepřeje. Sklepní prostory, které jsou určeny pro jednotlivá stání, jsou již hotovy a nyní jsou již ve výstavbě obvodové zdi. Pracuje se zde i o sobotách a práce pokračuje podle sjednaného harmonogramu. Do měsíce by se mohla stavba začít zastřešovat a zatím vše spěje k tomu, že do podzimu bude vše hotovo. Zvířata jsou umístěna v náhradních prostorech pro sloního samce a ve výbězích. Přáním chovatelů je, aby nový sloninec přispěl svým novým prostředím k zabřeznutí jedné ze samic. Mláďat se zde narodilo již mnoho, ale slůně dosud ne. Náročná přestavba se blíží k zastřešení. Ve věku 93 let zemřel dne 5. června 2004 americký prezident Ronald Reagan. 6. červen 1944 vylodění spojenců v Normandii Operace nazvaná Overlord byla otevřením západní fronty v Normandii. Stalo se tak v době, kdy vojska Sovětského svazu byla již na území Polska a směřovala k Berlínu. Tento den D se vylodilo a jako výsadek bylo vysazeno na 156 tisíc vojáků, do konce měsíce června jich tu byl již jeden milion. Tohoto šedesátiletého výročí vojenské operace a s tím souvisejících oslav se zúčastnily hlavy mnoha evropských států, Německa nevyjímaje. Přítomen byl i náš prezident Václav Klaus, který řekl: Je významné, že jsme byli při vylodění v Normandii, že tam byla početná skupina našich vojáků, která umožnila, abychom se také měli na konci války čím pyšnit. Sdružení Klub Natura Je sdružení, registrované podle zákona č. 83/1990 Sb., se sídlem v gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. Sdružuje nejen studenty gymnázia, ale i studenty jiných středních a vysokých škol a učitele, kteří mají hlubší zájem o přírodu. Při Klubu Natura pracuje jedenkrát týdně i přírodovědný kroužek pro žáky základních škol. Klub Natura rozšiřuje zoologické, botanické, ekologické, etologické a obecně biologické znalosti svých členů formou pravidelných, jedenkrát měsíčně pořádaných přednášek, praktik (laboratorních cvičení), exkursí a každoročních letních přírodovědných táborů, vyhledává talentované studenty a rozvíjí jejich schopnosti. Připravuje své členy na přírodovědné soutěže, jako jsou na příklad Biologická olympiáda. 156

3 Včelaři našeho města z pohledu historie Včelaři se pravidelně zúčastňují Dne spolků a jistě si zaslouží, aby jejich činnost byla zaznamenána kronikou také z pohledu historie. Sami k tomu uvádějí: Počátkem roku 1892 zaslali dvorští včelaři Zemskému ústřednímu spolku pro Království České dopis, ve kterém informují o záměru založit místní včelařský spolek a v souladu s tehdejším spolkovým zákonem žádají o zaslání stanov. Téhož roku se dne 13. března ve 14,oo hodin, ve druhé třídě tehdejší Dívčí školy konala ustavující schůze Včelařského spolku pro Dvůr Králové a okolí, nejstaršího spolku ve městě. Založilo ho 24 členů se 122 včelstvy a od tohoto data odvozuje svoji historii i současná základní organizace Českého svazu včelařů. Činnost spolku byla od samého začátku bohatá. Ze stále vedené kroniky a dobových pramenů se dozvídáme, že spolek vydával vlastní časopis, měl a stále má spolkovou knihovnu, na pravidelných schůzkách byli včelaři seznamováni s novými poznatky z chovu včel, získávali návody a doporučení jak zefektivnit své chovy, jaké plodiny pěstovat pro získání včelí pastvy, jak roubovat stromy, jak zužitkovat ovoce a podobně. Problémy měli podobné těm dnešním. Neměli spolkovou místnost a tak se scházeli tam, kde právě našli pochopení. S obtížemi získávali lacinější cukr pro krmení včel na zimu. Potýkali se s nízkými výkupními cenami a falšovateli medu. Ne vždy jim byla nakloněna státní administrativa. Leckdy nebyli spokojeni s prací vlastního včelařského ústředí. Příchod jara se opožďoval, červen býval deštivý, včely bodavé Přes všechny těžkosti a protivenství se vždy našli nadšenci, kteří spolek dokázali směrovat pozitivně. Patřil mezi ně např. František Šimůnek a Karel Macháček, kteří se snažili vzbudit zájem o včelařství mezi mladou generací zakládáním včelínů při místních školách, již v letech , nebo pan Václav Vít, městský zahradník, okresní pomolog a znalec včelí pastvy, který propagoval výsadbu lip a akátů podél Labe, některých cest a na návsích okolních vesnic, takže ještě dnes, po více než osmdesáti letech je jeho snažení vidět. Ze svých nepatrných prostředků podporoval Matici školskou, která se zasadila o založení a vybudování řady českých škol v našem regionu (např. v Žirči), dále Fond pro vdovy a sirotky po padlých vojínech (1916) a Fond pro ochranu dítek a péči o mládež (1917). Současným předsedou je Josef Holub, místopředsedou Karel Čtvrtečka, jednatelem Tomáš Bukovský a hospodářem Miloš Böhm. Podzvičinsko nebo Podkrkonoší? Město Nová Paka přišlo s návrhem, aby stávající Sdružení měst a obcí Podzvičinska změnilo svůj název na Podkrkonoší, nebo k dosavadnímu názvu přidat ještě Novopacko. Svůj návrh odůvodňuje tím, že stávající název Podzvičinsko byl přijat po nejsilnějším turistickém sdružení, bez ohledu na to, že region je v povědomí veřejnosti znám jako Podkrkonoší. Starosta Nové Paky Josef Cogan to řekl takto: Každý občan Česka, Slovenska a též řada Němců a Poláků dokáží reagovat na název Podkrkonoší, zatím co Podzvičinsko je neznámým pojmem. O změně názvu se bude jednat ještě v měsíci červnu. O fotbalové divizi Tři kola před koncem fotbalové soutěže je naše mužstvo (jako nováček) stále ve hře o divizní příslušnost, když je v tabulce druhé za Trutnovem. Zajímavě se k tomuto vyjádřil v tisku prezident oddílu TJ Dvůr Králové p. Dalibor Horáček: Vzpomínám si na červenec 2001, když jsem jako jeden z členů nového vedení kopanou v našem městě přebíral a měl se pro média vyjádřit ke vztahu s FK Trutnov. Tehdy jsem říkal, že Trutnov pro nás není v současné době v žádném případě protivníkem, nýbrž partnerem. A soupeři, že se z nás stanou až po našem případném postupu do divize, který jsme si vysnili u příležitosti 100. narozeni královédvorské kopané, připadající na červen

4 První velké derby se mělo tedy podle našich plánů hrát až v divizi na podzim roku Ani v nejmenším mě nenapadlo, že naše dva postupy v řadě a hlavně sestup Trutnova zinscenují to, že tyto dva kluby budou spolu soupeřit již o tři sezóny dříve. Kopaná našeho města zaznamenala za poslední dva roky obrovský vzestup. Ze skomírajícího celku I.B třídy je nyní díky pánům Karadzosovi, Lukešovi, Hamplovi, Plachetkovi a dalším sponzorům, jedním z nejlepších klubů nejen Trutnovska, ale Na stadionu pod Hankovým domem se upravuje trávník. celého Královéhradeckého kraje. Návštěvnost nyní činí 950 diváků na domácích utkáních! Již příští utkání s Trutnovem a Rudníkem tedy rozhodnou o budoucí možné divizní soutěži. Mnoho příznivců drží své palce našim borcům. Stadion v České Podharti bude již svědkem divizních utkání. Betlémáři, torzo Braunovy sochy a deskový betlém Po upozornění občanů byl vyloven z potoka kámen, který byl opracován lidskou rukou a jedná se s největší pravděpodobností o torzo sochy. K tomuto se vyjádřil zanícený betlémář Leoš Pryšinger takto: Jedná se pravděpodobně o jednu z plastik Živlů. Z původní série zůstala zachována jediná, kterou již před dvěma stoletími přemístili do obce Bukovina. Torzo je na posouzení u specialistů a veřejnosti se představí asi v polovině tohoto měsíce. Malá slavnost se uskuteční v Comoedien Hausu za účasti odborníků na barokní umění. Pokud se předpoklady naplní, tak se jedná o skutečně unikátní nález. Nalezený artefakt bude po slavnostním odhalení umístěn nejspíše v zámeckém lapidáriu. K unikátnímu nálezu se vyjádřil také předseda zdejších betlémářů Karel Richtera, který k tomu v Královédvorských listech uvedl: Na tento unikátní nález upozornil ornitolog pan Špaček a torzo bylo dne 2. května 2004 vyzvednuto z potoka Drahyně Karlem Richterou, jeho synem Kristiánem a paní Jasenkou Kohoutovou z Bokouše součásti Hubertova údolí. Byla také provedena okamžitá fotodokumen- 158

5 tace a usouzeno, že se jedná pravděpodobně o Braunovu dílnu. Torzo bylo převezeno do Kuksu a vznesen požadavek, aby po restaurování bylo umístěno mezi Braunovy sochy v lapidáriu hospitálu Kuksu. K prvnímu vystavení došlo dne 12. června 2004 v Comoedien Hausu, za přítomnosti odborníka z Akademie věd Ivo Kořána. Ten se vyjádřil, že i když je to jen torzo, jedná se o unikátní nález, který je k nezaplacení a už vůbec nezáleží, od kterého sochaře pochází. Torzo bude pravděpodobně součást fontány (Triton a nebo Satyr) a dle Ivo Kořána z Ústavu dějin umění Akademie věd by se mohlo jednat o sochaře Ferdinanda Kholla, který je autorem výzdoby kukského schodiště a také plastiky Zvěstování Panny Marie nad portálem hospitálního kostela Nejsvětější Trojice. Dalším objevem v Kuksu se stal deskový KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Torzo nalezené v Bokouši (foto K.Richtera). betlém, nalezený v depozitáři. Královédvorští betlémáři ve složení PhDr. Vladimír Vaclík, prezident Světové asociace betlémářů, dále Richtera Karel, Richtera Kristián a Leoš Pryšinger přijali pozvání kastelána Libora Švece k identifikaci deskového betlému. což se uskutečnilo v květnu Dosud bylo objeveno deset dílů. Ústředním motivem je obraz na plátně, zobrazující Narození Páně, 395 cm vysoký a 210 cm široký, dva boční obrazy pastýři o rozměrech 260 cm výšky a 160 cm šířky a na ně jsou zavěšeni andělé o stejné šířce a 100 cm výše. Toto je kulisou dřevěných desek. Stejnou metodou, jakou jsou tito andělé, jsou namalováni na deskách Tři králové - každý zvlášť a město. Jedná se pravděpodobně o největší deskový betlém u nás. K nálezu se vyjádřil PhDr. Vaclík takto: Můj první odhad doby vzniku tohoto objeveného betlému je polovina 18. století (s tolerancí roků plus nebo minus). Tomuto datování odpovídá malba s rustikálními prvky, podání barokně vztažených rukou, očí obrácených k nebesům s typickým výrazem barokní tváře. ale i dalších detailů (prstů, vousů atd.) Energický a jistý rukopis olejomalby, schopnosti portrétní a kompoziční, pozoruhodné využití souzvuku barev a dokonalé podání draperií to vše ukazuje na barokního mistra, jehož malba vysoce přesahuje jakoukoliv regionální úroveň. Ústřední motiv deskového betlému (foto K. Richtera). 159

6 Malba na plátně, které je jen na několika málo místech mechanicky poškozeno, je neobyčejně svěží až svádí k domněnce, zda nebyla obnovována. To potvrdí nebo vyvrátí odborná analýza. Také bude potřeba podrobit zkoumání typ písma (Gloria in excelsis...) v nápisu. Zatím co zevrubným zkoumáním je možné dojít k poměrně přesnému datování objeveného díla, asi nikdy se už nedozvíme tvůrcovo jméno. Pokud se zvídavý čtenář dožaduje právě této informace, mohu nabídnout několik domněnek. Např. je známo, že v kraji pod Krkonošemi postavili právě deskové betlémy františkáni (viz Hostinné nebo Trutnov). Zadavateli díla mohli být v tomto případě i řádoví Milosrdví bratři, kteří do Kuksu přišli v polovině 18. století. Autorem mohl býti i někdo z umělecké rodiny Balzerů (Balcarů) rodem z Kuksu. Zdánlivě neskutečná je i možnost, že jde o malbu neznámého epigona slavného Brandla, o kterémžto mistrovi víme, že pískovcové skulptury Braunovy polychromoval. (Nápadná je podoba malované ovečky s ovečkou vytesanou v pískovci v Braunově betlému...). To jsou ovšem jen dohady, a pokud je mi známo, že jezuitské Annuae literae z této oblasti ve vídeňských archivech nic nenapovídají jako u mnoha podobných nálezů nic nenapovídají zůstane i tentokrát jako u mnoha podobných nálezů jen u dohadů. Tento betlém instalovali královédvorští betlémáři Miroslava Richterová, Karel a syn Kristián Richterovi, spolu s kastelánem Liborem Švecem do kaple hospitalu. Projekty kanalizace pro Lipnici a Žireč Radní města schválili veřejnou zakázku na zhotovení kanalizace a vodovodu do Lipnice. Osadní výbor v Žirči má prověřit zájem občanů o připojení na kanalizaci a také se zasadit o souhlas vlastníků nemovitostí s napojením na odvod znečistěné vody. Vše bude tedy záležet na občanech a obecní pokladně. Čtvrtá změna územního plánu Občané se s ní mohou seznámit na úřední desce, včetně mapy se záznamem všech změn. Projednávání návrhu změny bylo na základě rozhodnutí zastupitelů spojeno se zpracováním a projednáním konceptu řešení. To zrychlí schválení navrhovaných úprav, informoval vedoucí odboru výstavby Ing. Martin Rudolf. Změny navrhuje také město a patří sem rozšíření sportovního areálu pod Hankovým domem o plochu označenou jako rezerva kuželník. Občané se také mohou seznámit s pozemky, které jsou určeny do budoucna jako lokality bytové výstavby. Každé vyjádření k navrhovaným změnám je možno také předložit na odboru výstavby a územního plánování. Neúcta ke stromům a městu V našem městě se již po řadu měsíců a let objevují tyto poutače na kulturní akce a možné nákupy. Vypadá to, jako kdyby to radnici nezajímalo, k žádné nápravě nedochází. Léta se tak objevují žluté letáky propagující totální výprodej koberců, které nectí nic. Jsou lepeny, přibíjeny na co se dá, stromy nevyjímaje. Tento totální výprodej zřejmě nikdy neskončí, čas od času se nevhodné umístění opakuje. Také Barakuda se snaží zviditelnit podobně, a navíc ještě svá vystoupení oznámí tím, že plakát či jinou upoutávku nalepí na použitou lepenku a tu potom uváží kde se dá. Dalším hříšníkem je hostinec kotelna, kde se tímto způsobem zveřejňují vepřové hody a také účinkování hudební skupiny Phobos. Déšť a vítr vykonají mnohdy své a tento druh nesejmuté upoutávky hyzdí město. Toto počínání je zřejmě vedeno záměrem, že se toto plakátování nic neplatí, je tedy tou nejlacinější reklamou, a vše ostatní je pomíjeno. Kolik si na sebe vydělá ZOO Dalo by se říci, že to jsou zhruba dvě třetiny, přesněji 64 procent. To je nejvíce mezi všemi zoologickými zahradami naší republiky. Nejvíce peněz tvoří především vstupné. K tomuto se vyjádřila ekonomka ZOO paní Hana Dvořáková takto: 160

7 Návštěvníky se snažíme přilákat různými akcemi, například programy pro děti, křtěním mláďat a dalšími akcemi mimo hlavní sezónu. Zahrada zavedla velmi úspěšné noční projížďky po safari, autobusy byly nahrazeny patrovými. Návštěvnost se pohybuje přibližně kolem 520 tisíc, vstupné se proti loňsku nezvýšilo a zůstalo na 100 Kč pro dospělého a o nějakém zvýšení se neuvažuje. Celkem bylo tedy od návštěvníků vybráno 35 milionů korun, které tvořily 30% všech výnosů v objemu 119 milionů korun. Asi tři miliony získala ZOO z parkovného a stejnou sumu za prodej zvířat. ZOO také vydělává na prodeji suvenýrů, hraček a jiného zboží asi 11 milionů korun a od sponzorů Začíná ta pravá sezóna, vláčky se plní, aby dovezly návštěvníky k safaribusu. získala 1,2 milionu korun. Vyrovnaného hospodaření by se však nedosáhlo bez dotace Královéhradeckého kraje jako zřizovatele a příspěvku od Ministerstva životního prostředí. Od kraje to bylo 33,5 milionu korun a od ministerstva, zejména na chov ohrožených druhů zvířat téměř 10 milionů korun. Na stránce výdajů se největší částkou 35 milionů podílí osobní náklady. Přitom jsou platy v ZOO o více jak korun pod republikovým průměrem. V loňském roce pobíralo asi 140 zaměstnanců ZOO v průměru korun měsíčně. Odpisy se pohybují kolem dvaceti milionů korun a zahrada z nich platí investice. Z materiálových nákladů stojí nejvíce krmení pro zvířata asi 11 milionů korun. Hodnota celého majetku ZOO činí asi 550 milionů korun. Řád sv. FLORIÁNA Tento nejvyšší řád uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako ocenění za mnoholetou obětavou práci pro naplnění hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj hasičských služeb. V letošním roce se stal držitelem pan: Jaroslav Kadavý, Alešova 785, Dvůr Králové n. L. Tento řád obdržel u příležitosti osmdesátých narozenin, spolu s blahopřáním od Rady zasloužilých hasičů Královéhradeckého kraje. Od roku 1954 byl členem požárního sboru na závodě Zálabí, kde po základním výcviku přijal funkci velitele po onemocnělém bratru Zuzánkovi. Po sedmi letech přechází na funkci strojníka. Sbor měl tehdy na závodě Zálabí dvě motorové stříkačky, třetí přibyla později ze závodu Josefův Důl u Mladé Boleslavi a dostává se mu podpory tehdejšího ředi- Vyznamenání Řád svatého Floriana, udělený panu Kadavému. 161

8 tele Jana Nykla. V té době byl bratr Jaroslav Kadavý kooptován do okresního výboru požárníků v Trutnově, absolvoval čtrnáctidenní kurz v Bílých Poličanech a stal se preventistou. Prováděl požární prohlídky nejen na vlastním závodě, ale také na ostatních závodech národního podniku TIBA. Svou funkci preventisty musel každý rok obhajovat a doplňovat. Také v současnosti, kdy dosáhl osmdesátin, je stále platným členem hasičstva a vždy ochotný pomoci svou zkušeností a radou. Lidský věk ve statistice Kvalitnější lékařská péče, částečně také změna v jídelníčku, se dle statistiků podílí za posledních patnáct let na prodloužení věku. Během devadesátých let minulého století se prodloužil věk u žen ze 75 na 79 let a u mužů z 68 na 72 let. Kdybychom to srovnali s poválečným obdobím do roku 1950, potom se věk prodloužil dokonce o devatenáct let. V žebříčku naděje na dožití v EU jsme však z počtu dvaceti pěti zemí u mužů na 19 místě a u žen také. U mužů je tato hranice na 72,1 roku a u žen 78,7 roku. ZOO křtí poníka shetlandského Ve dnech pátého a šestého června uspořádala ZOO několik pěkných akcí pro děti i dospělé. Mimo to byla zahájena týdenní výstava kaktusů a sukulentů, pro děti mnoho soutěží, mohly si také prohlédnout nový časopis Bertík a zúčastnit se křtu poníka. Neděle byla ve znamení prezentace mezinárodního časopisu National Geographic, kde byla pro děti také připravena pěkná řádka her a přálo i sluníčko. Noční muzeum Byla to v historii muzea první Muzejní noc. Několik desítek lidí se přišlo podívat od 22,00 hodin do muzea, kde za doprovodu swingové hudby a průvodkyň v dobových kostýmech a za svitu svíček si bylo možno prohlédnout všechny sály trvalé expozice. Přístupné byly i sklepní prostory, kde jsou umístěny plastiky zapůjčené Národní galerií. Muzeum navštívili důchodci, mladé dvojice i děti. Canisterapie pomáhá léčit Je novým kynologickým oborem, který pomáhá léčit postižené. Jedná se o občany mentálně, fysicky, smyslově a psychicky postižené. V našem regionu působí skupina Podané ruce Psí pac. Zatím se s touto léčbou seznámili pacienti v Léčebně zrakových vad, Ústavu sociální péče v Hajnici, a několika domech pro seniory. Podmínkou pro činnost v oboru canisterapie je složení zkoušek Také každý pes není pro tuto terapii vhodný. Zlatá tužka změna vyhodnocení Výsledková listina devátého ročníku se dodatečně musela změnit. Ve veršování, kde se umístila na prvním místě Monika Chvojková, došlo k podvrhu. Jmenovaná svoje veršování opsala a na tuto okolnost upozornila škola V lánech Úpice. Proto se změnily výsledky takto: Na prvním místě se umístila Adéla Chvojková Touškov, druhá Markéta Mašková Horní Brusnice, třetí Lukáš Hubka - ZŠ Machov. V kategorii B se umístila na druhém místě žákyně gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem Anna Hausenblasová, když první místo nebylo uděleno. Její pěkné veršování je součástí kroniky: Namalovala bych. Namalovala bych večer, večer u babičky, u řeky. Nezapomněla bych na ryby a na šneky a taky na kocoura, na jabloně, na kocoura co přede a na dědovy koně. 162

9 Potom barvou zlatou a modrou poslední zbytky nebe. A slunce, co se schová za obzorem, a ptáky, co krouží kolem. Namalovala bych pstruhy, co skáčou z vody, a od vody jak vedou schody. A kytky a déšť a mraky a babičku, tu přece taky. Kronika Aničce Hausenblasové přeje mnoho dalších úspěchů. Podharťská škola roste jako z vody KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2004 Ze základů vyrostly sloupy, které budou tvořit jakési podloubíčko před budoucím hlavním vstupem do školy. Na tomto snímku jsou vidět pilíře, které budou nést střechu tělocvičny, která dosáhne výšky školní budovy v pozadí. 163

10 Toto je poslední fotosnímek z bývalé školní zahrady, který ukazuje tři staré lípy na bývalém náměstíčku Podhartě, kde se říkalo na place, starý transformátor, kousek bývalé družiny a zcela vpravo Kovářovo zahradnictví. Takto se už za několik dní odtud na tento kousek Podhartě nepodíváme. Hroch a medvědi v ZOO jsou i nejsou dřevění medvědi jsou u Vodních světů. Na jednom z nich se nechá sedět a druhý má prázdné bříško. Oba v ZOO opravdu nejsou. Důvod je ten, že hroch byl ze zahrady přemístěn z chovných důvodů a kvůli rekonstrukci slonince, medvědi potom nejsou zvířata Afriky na které se zahrada specializuje. Ale přece jenom tu jsou, k velké radosti malých dětí. Jsou to dřevěné prolézačky, které jsou dětmi doslova obleženy. Hrochem se nechá dokonce prolézat a je umístěn u restaurace u Lemura. Dva Děti si s medvědy docela rozumí a rodiče mají co fotit. Vzadu se do hrocha vleze a rozevřenou tlamou vykoukne. 164

11 Zimní stadion trochu jinak Nejen pro sportovní klání, ale i kultuře a výstavnictví by mohl velmi dobře posloužit za předpokladu, že by došlo k odpovídajícímu ozvučení této haly. Prvním počinem v tomto směru bylo pořádání Dětského dne, kdy tu hostovala skupina se zpěvákem Pavlem Novákem. Nyní přijde druhé vystoupení, kde již bude třeba skutečně kvalitního ozvučení a vystoupí zde skupina Těžkej Pokondr a Maxim Turbulenc. K tomuto se vyjádřila ředitelka Mě-kulturního zařízení Hankův dům Zuzana Čermáková: Pokud se ukáže, že zimní stadion je možné kvalitně ozvučit, mohly by tu být koncerty rockových skupin a my o tom budeme jistě uvažovat. Hankův dům se pro vystoupení tohoto typu příliš nehodí. Výstava kaktusů v ZOO Ten, kdo se chtěl pokochat krásou kaktusů, ten mohl navštívit v pořadí již desátou výstavu uspořádanou v ZOO. Krasavci s ostny i bez nich, chlupatí, kvetoucí a rozličných tvarů dovedou vždy upoutat. V prodeji byly také pamětní medaile s vyobrazením známých botaniků, odborné publikace a také propagační materiál. Pan Zdeněk Franc k tomu sdělil: Novinkou jsou známky, které si mohou návštěvníci koupit v podobě aršíků i jednotlivě. Známky jsou s vyobrazením kaktusů a také s připomínkou existence Klubu kaktusářů. Mohou se běžně použít k poslání poštou, ale nejčastěji si je zájemci kupují jaké vhodný suvenýr volby do Evropského parlamentu Volební místnosti se otevřely v pátek ve 14,00 hodin a v sobotu byly otevřeny od 8,00 14,00 hodin. Voliči měli možnost volit z 31 politických uskupení, ale lístek s číslem 27 nebylo třeba hledat, tato koalice nebyla zaregistrována, místo ní je lístek s číslem 32. Teprve dvaatřicet hodin po sobotním uzavření volebních místností začali volební komisaři sčítat odevzdané hlasy. Sčítání začalo až v neděli ve 22,00 hodin, kdy se uzavřely volební místnosti v zemích EU. Teprve po vykonaných volbách se stane republika definitivně členem EU a 24 zástupců se zařadí mezi 732 evropských poslanců. Opět o vodě a čističce Radní našeho města pokračují ve snaze snížit vodné a to tím, že odkoupí od firmy Tiba čistírnu odpadních vod. Zatím nedošlo k dohodě tří aktérů (vlastník rozvodů kanalizace je město, provozovatel sítě je VaK a majitel čističky Tiba), proto také ještě není známa cena vodného a stočného. Na schůzce, kterou svolal hejtman královéhradeckého kraje Pavel Bradík, byly čtyři varianty řešení. Prvou je, že město postaví svoji čističku, nebo založí firmu společně s Tibou, a bude mít majoritní podíl. Další možnost je, že čističku odkoupí, nebo dojde k posuzování nájemní smlouvy s VaK. Město však dosud nezná technický stav stávající čističky a jaké náklady by bylo třeba na její modernizaci vynaložit. Od roku 2010 se zvýší nároky na vypouštěnou vodu podle přísnějších předpisů Evropské unie. RNDr. Dana Holečková a Evropský parlament Kandidátkou sdružení Nezávislých Vladimíra Železného byla také ředitelka naší ZOO RNDr. Holečková. Sama k tomu uvedla: O tom, že taková šance byla, ani nevím. Samozřejmě jsem musela uvažovat nad tím, jak bych případně tuto situaci řešila. Chtěla jsem se pokusit obě funkce skloubit dohromady. Bylo by velice zajímavé sledovat, jak taková instituce funguje a zda se její rozhodnutí dostanou k nám v původní podobě. Je těžké posoudit, jak by k sobě obě funkce šly, ale pokud by se objevil problém, dostala by přednost zoologická zahrada. 165

12 Toto sdružení však získalo jen dvě křesla a ta byla obsazena Vladimírem Železným a Janou Bobošíkovou. Domnívám se, že oba jmenovaní jsou lidmi na svých místech, kteří vědí do čeho jdou, dodala Dana Holečková. Rada města a osobnosti Již podruhé byli vybráni občané našeho města k ocenění za svoji práci a přínos ve prospěch města. Návrhy mohli zasílat všichni občané. Ocenění se může dostat občanům na úseku kultury, sportu, výchovy mládeže i podnikání a to za výrazný jednorázový úspěch i dlouhodobé zásluhy. Vybráni byli: Jiří Beneš filmová tvorba, Leoš Pryšinger řezbář, dále to jsou Rudolf Fiala, Otto Holeček, Josef Šturma, Emil Pokorný a Ladislav Hušek. Kronika toto ocenění v konšelské síni Staré radnice zaznamená. Stínem tohoto skvělého konání bylo, že se o svém vyhodnocení dozvěděli příští ocenění dříve z tisku než oficielně z místa nejpovolanějšího. Vzpomínky na Junkersku slovy pana Kadavého Nejprve bychom si měli něco povědět o té době, kdy tu byla zbrojovka zřízena: Bydlel jsem a stále ještě bydlím v Alešově ulici číslo popisné 785, tak jsem měl k Sochorovům, Junkersce i Tibě Zálabí blízko. Za války a nějakou dobu i po ní nás v tomto domě bylo šest nájemníků. Wünschovi se dvěma dětmi, rodina Jaškova, Nýdrlovi se dvěma dětmi, Červená se třemi dětmi, Pešťákovi, Urbanovi a já se dvěma dětmi. Celkem v tomto domě bydlelo dvanáct dospělých a jedenáct dětí. K domu patřila a dosud patří velká zahrada, která byla směrem do cihelny oplocena. Za války byly na západní straně vybudovány pro každou rodinu protiletecké bunkry, stavbu řídil pan Dejl. Když byl hlášen přelet letadel, museli všichni zaměstnanci junkersky, ke kterým jsem patřil také já, utíkat za zvuku sirén zadní vrátnicí kolem Daníčkových za koupaliště do Údolíčka. Tam jsme čekali někdy až tři hodiny na odhoukání sirén, potom jsme se museli vrátit na pracoviště. Závod však nebyl po celou dobu války bombardováním postižen. V cihelně, která patřila k junkersce, byl z bezpečnostních důvodů uložen v betonových skružích olej. Ten vydával pan Jaroslav Kožešník, soustružna a kalírna ho spotřebovala mnoho. Po válce se potom cihelna naplnila, a stala velikou skládkou všeho nepotřebného, co po junkersce zbylo. Část šatních skříněk zůstala ve fabrice, část se prodala a zbytek spálil. Továrna měla zřízenu jídelnu v bývalé továrně Kühnelově (v padesátých letech to byly garáže Československé automobilové dopravy ČSAD), kde se vařily obědy a večeře pro stovky junkersáků a pro noční směnu káva z melty a čaj. Vedoucím kuchyně tam byl pan Kurz. Jednou se stalo, že houkali o polednách letecký poplach a k obědu byly zrovna blbouny (knedlíky s povidly). Karel Antonínů (v pozdějších letech vedoucí závodní kuchyně na Zálabí) tu byl kuchařským učněm, mi dal pytel od cukru a já jsem do něho z talířů sebral asi třicet těch knedlíků. Navíc mě tenkrát přidal ještě kostku umělého medového másla, to byl Kunsthonig co se vyráběl v továrničce u Allanů a já s tím běžel domů. Po odhoukání poplachu jsem se s ostatními vrátil. Díky tomu, že jsem byl hubený a s pomocí doktora Suka, jsem se pro tělesnou slabost dostal do hofkolony, tedy dvorní party, určené pro všechny pomocné a potřebné práce na fabrice. Odtud jsem se za čas dostal do prýflaurungu, kde jsem se naučil pomocí brusného kotouče a barvy odletujících jisker poznávat tvrdost materiálu. Sytě fialová barva jisker byla ocel kvalitní, světlejší barva až do okru bylo měkké železo. Odtud jsem byl po získání potřebné praxe dán do Lágerotu 2, kde jsem už byl zařazen jako vedoucí. Byl to sklad nedokončených výrobků, kde tři děvčata kontrolovala jejich počet podle Leitkaret a ukládala je do bedniček. Za správnost počtů jsem zodpovídal, ale podléhal panu Vlčkovi z Bílé Třemešné. Byl to opravdu hodný vedoucí a někdy mě pustil z práce na koupaliště. Abych ho nemusel o to prosit, tak mě sehnal růžový Ausweiss a já mohl opustit závod kteroukoliv vrátnicí a nemusel veršusákovi nic říkat. Vzpomínám si, že na čtyřce, oddělení v místě dnešní tiskárny, byl mistrem němec, který si nechával vždy o desáté večerní přinést kafe. Jednou mu do něho Zdeněk Kubínů nasypal prášek na spaní. 166

13 Linka měla do rána volněji a mohla se trochu prospat. Ráno pak ospalý mistr nahlásil poruchu a bylo vyděláno. Musím se také zmínit o esesmanovi Rumfovi, který bydlel za války spolu s manželkou a se psem v budově, kde po válce dlouhé roky bydleli Maternovi. Tato stavba vedle Penny marketu nyní pustne. Rumf byl pověřen dozorem, protože bylo dost případů, kdy byly stroje junkersky úmyslně poškozeny. Tyto případy měl jmenovaný esesman Rumf vyšetřit a podat hlášení řediteli Brchlingovi. Nikoho však tehdy neobvinil a do koncentračního tábora neposlal. Po ukončení války mu byl nabídnut trvalý pobyt v našem městě, ale on to odmítnul, vrátil se do západního Německa. Pamatuji se, že jsem jednou v neděli nešel vykládat na nádraží uhlí. To proto, že nešel ani můj spolupracovník, který za onemocnělého otce kostelničil v Jaroměři. V pondělí ráno mě pan Adolf Chmelík, který pracoval na vrátnici jako strážný, odvedl k eses Rumfovi. Pan Chmelík překládal moji nepřítomnost na vykládce uhlí a dopadlo to moc dobře. Rumf si navlékl černé rukavice, dostal jsem z každé strany jednu před hubu a mazal na pracoviště. Vzpomínám si také na velkou skládku uhlí za Mandlovou továrnou ( později TIBA Pod nádražím), kde jsme skládali uhelný mour. Byla neděle, nám se moc pracovat nechtělo a tak jsme za silného větru házeli lopatami to drobné uhlí tak, aby bylo větrem unášeno na sousední louku. Německý mistr nádvorní party Kleinwächter, který byl z Libotova, nám tedy musel ukázat, jak se správně lopatou uhlí vykládá, aby neprášilo, ale jen odešel, tak jsme zase házeli uhlí do větru. Tam, kde se opracovával elektron, docházelo k častým požárům. Ti, kdo se snadno vznětlivým elektronem pracovali věděli, jak opracovávaný polotovar obrábět, ale také jak ho špatnou manipulací vznítit. V té chvilce došlo k hašení a část oddělení si mohla chvíli odpočinout. Byli jsme tehdy mladí a mnohdy jsme si ani neuvědomovali, jak bylo naše jednání nebezpečné a jaké mohlo mít důsledky. Na vrátnici Junkersky bylo zaměstnáno také několik Čechů, byli to ti, kdo znali němčinu. Patřil k nim i Ladislav Mrkva, který se narodil v Rakousku. Mnohým bylo známo, že se za jeho služby nechalo odnést z fabriky, co kdo potřeboval. Materiál se sice po provoze evidoval na tak zvaných Leitkartách, ale když nedošel do konečné fáze opracování, tak se odepsal jako aušus a šel do šrotu. Začátkem roku 1944 vybralo vedení z každého oddělení jednoho až dva mladé pracovníky, kteří museli o šesté hodině odpolední, po skončení tovární pracovní doby na večeři a potom nás vekšusáci odvedli do cihelny kopat protiletecké dekunky Byl jsem taky vybrán do té třicítky a o desáté večerní jsme šli do Podharťské - Hellmanovy továrny kde jsme měli nocleh. Ten byl v budově vedle silnice, dnes je tam Stanice technické kontroly. Ráno v pět byl budíček a dva verkšusáci nás odvedli za zpěvu do továrny. Jeden z nich, kterému jsme říkali Mandarinek a mluvil trochu lámaně česky, nás nutil zpívat přes celé město. On z toho měl velikou radost, ale spícím lidem se to moc nelíbilo. Museli jsme to vydržet a tři měsíce přežít. Sklady měla junkerska v Žirči, také ve dřívější Hellmanově a Neumannově továrně. V Löwenbachově továrně, která byla hlídána esesmany a kam nikdo z Čechů nesměl, byla radiotechnika, co přesně to nevím, ale byly tam i antény, zřejmě na odposlech. Z napsaných pamětí by se nechalo usuzovat, jak se nechalo chytračit a dokonce škodit. Tak tomu ale bylo ojediněle. Práce v junkersce byla především dřina v nekonečných dvanáctihodinových směnách, kde jsme jako mladí lidé robotovali pro Velkoněmeckou Říši. Při hubeném jídelníčku a nedostatku spánku jsme zde utráceli svoje mladá léta. Proto jsme všichni uvítali konec války s úlevou zůstaly vzpomínky. Je také pravda, že ty horší se nám s léty postupně vytratily. Je již velmi málo pamětníků na dobu, která se odvíjela po skončení druhé světové války a souvisela s německou firmou Junkers Werke, dřívějším závodě Josefa Sochora. Nabízí se otázka, jak bylo s touto zbrojovkou naloženo. Traduje se, že to byla válečná kořist sovětské Rudé armády a vše bylo rychle a nekompromisně odvezeno. Nebo tu byla i jiná možnost. Počátkem června 1945 přijel z Anglie pan Zdeněk Sochor, syn továrníka Josefa Sochora. Došlo k velmi rušné debatě před vrátnicí závodu, kde bylo přítomno asi patnáct lidí, převážně bývalých vedoucích závodu Sochor, dále členů nově ustavených odborů a několika dělníků, kteří již byli určeni 167

14 k likvidaci Junkersky. Já si již mnoho jmen nepamatuji, jen některá. Byl to pan Jogl, dřívější ředitel závodu, pan Lehraus, který dělal hlavního účetního, ing. Šroll, František Ditrich který byl v nově ustaveném závodním výboru, dále Jožka Hodic, pan Čeřovský, Ota Štěch, já a další. K této debatě přijel na rozpáleném motocyklu, s výfuky do běla, major sovětské armády, pověřený likvidací Junkersky. Jožka Hodic, který hovořil rusky a pracoval za války v junkersce, byl pověřen, aby majorovi řekl, že si ty stroje jako válečnou kořist může odvézt, že město bylo textilní a zase textilní bude. Major všem řekl, že má plnou pravomoc rozhodnout. Mohli jsme si to dle něho ale také ponechat a zavést tady strojírenskou výrobu. Byly to nádherné stroje, soustruhy, frézy, kalící pece a další zařízení. Pamatuji se, že tam byl jeden soustruh, který stál v budově pozdější rytebny, postavený na tři metry hluboké jámě naplněné pěchovanou rašelinou, přikryté betonovou deskou. Ten pracoval s mimořádnou přesností, a byl také odvezen do Sovětského svazu. Když jsme se později ptali přítomného majora co s těmi stroji budou dělat, tak nám řekl, že hodinky. Došlo tedy, na základě rozhodnutí této skupiny bývalých, převážně vedoucích pracovníků firmy Sochor k tomu, že byl dán majorem příkaz k následnému vyklizení strojového vybavení. Stroje se usazovaly na trámy a po nich tahaly na nádraží traktorem. Textil zvítězil, ale teprve po půlstoletí se ukázalo, zda bylo toto rozhodnutí pro město přínosem či ne. Nejprve se vyklízela tkalcovna a od Schleinů se na předem opravené betonové podlahy, (byly narušeny od oleje) navážely stavy. Ty se vozily na štráfce- rampičce, kterou táhli dva koně a kočíroval pan Pecháček. Práce se stěhováním řídil pan Vinca Urbánek. Když se stroje odvážely do Ruska, tak jsme se ptali, jestli si můžeme ponechat ty soustruhy, které patřily firmě Sochor. Major souhlasil. My jsme však k těmto původním strojům přidali ještě další přístroje a stroje a ukryli je do budoucí navádírny. O tom však major nevěděl. Byla tam i vrtačka, která dodnes v Tibě Zálabí slouží a některé další věci, které se hodily k zahájení textilní výroby. Nikdo tehdy při odvážení strojů na nádraží nic neevidoval, stroje vyváželi naši lidé a major se tehdy spokojil s tím, že viděl prázdný sál. Pokud se pamatuji, tak to byly asi tři vlaky, které stroje z junkersky odvezly, a celá likvidace trvala asi tři čtvrtě roku. Nejdéle trvala v pozdějším oddělení strojní tiskárny. Zároveň se přivezly z bývalé židovské synagogy tiskařské stoly, které byly uloženy až do výšky kopule. Ty se vozily na původní místo, kde za junkersů bylo G. L. To bylo oddělení, kde pracovalo mnoho mladých lidí, hlavně děvčat na výplatách. Byly to češky a bylo jim jedno, jestli vyplatily za den třeba dvacet šest hodin. Kdo si co napsal, to mu vyplatily. Nikdo to nekontroloval. Vždyť zde bylo umístěno po lágrech asi tři a půl tisíce mladých lidí. Ti byli v našem městě jaksi navíc a to z celých Čech, tehdy Protektorátu Böhmen und Mähren. Byli to ti mladí lidé, kteří nešli pracovat do Německa, jak se říkalo do Totalajsatzu. Jejich ubytovny byly v bývalé obchodní škole i některých jiných školách, v bývalých továrnách Neumannově (Slovany) a Hellmanově v České Podharti, (nyní Satos). Připomenu, že když jsme v roce 1942 vyklízeli synagogu, tak ty krásné lavice dostal truhlář od Schleinů, který tam měl dílnu. Tkalcovna bývalé firmy Sochor začala pracovat asi v srpnu 1945, v září jsem nastoupil jako tkadlec. Pamětník pan Jaroslav Kadavý 168

15 Každý ze zaměstnanců tkalcovny tehdy dostal z prvního kusu Lavandy, což bylo krásné hedvábí, pěkný šátek. Tkalcovské stavy automaty Roscher se už všechny nestavěly. Na jejich místa se postavily dva šlichtovací stroje, sukárna a kanetárna. Tyto staré anglické stavy Roscherky jsme po vyřazení vozili do Kocbeře, tam se vylouhovaly, nastříkaly na zeleno a údajně poslaly do Číny. Co tam s těmito dosloužilci dělali, to nevím. Přípravnu tkalcovny tehdy řídil pan Stanislav Ponikelský a tkalcovnu Josef Fejk, vedoucím byl pan Kolář a vrchního mistra dělal pan Heřmánek. Tolik z pamětí pana Jaroslava Kadavého. Pohled z kostelní věže je opravdu pěkný Kostel sv. Jana Křtitele tuto podívanou nabízí v měsíci červnu jen o víkendech. Kdo ještě neměl možnost se podívat po našem městě a okolí z výšky kostela, ten přišel o pěkný zážitek. Je dobře, že tato možnost tady je a nabízí se místním i návštěvníkům města. Navíc je možné shlédnout místnost, kde dříve bydlil pověžný a nyní jsou zde církevní pamětihodnosti, v mezipatrech jsou také vystaveny historické dokumenty a dokonce části starých zvonů. Kvalifikovaní průvodci jsou v případě zájmu ochotni uskutečnit přednášku o místních zvonech. Po dobu prázdnin bude věž otevřena i o všedních dnech. 525 milionů korun nás stály volby do Evropského parlamentu Byly to v naší zemi historicky první volby do Evropského parlamentu. V rámci republiky bylo volebních místností, o hlasy se ucházelo 31 politických stran a seskupení, a o přízeň voličů se ucházelo 808 kandidátů. V našem městě odvolilo ve dnech 11. a 12. června občanů z celkového počtu voličů., tedy 26,15%. To svědčí o tom, že o volby nebyl zájem a neklamně to je také vyslovena nedůvěra současné vládě, což je tiskem nazváno debaklem. Z okolních obcí byla nejvyšší účast na Trotině 59,18%, Zábřezí Řečice - 48,70% a naproti tomu v obci Vítězná 18,21% a Horní Brusnici - 19,71%. Jednotlivé strany a uskupení získaly v našem městě tento počet hlasů: Občanská demokratická strana 35,3% KSČM 15,8% SNK-ED (Evropští demokraté) 11,8% Nezávislí 9,6% ČSSD 8,4% KDU ČSL 6,2% SZ (Strana zelených) 3,7% Unie liberálních demokratů 1,7% Pravý blok 1,3% Zvolení Europoslanci za jednotlivé strany ODS: Jan Zahradil, Petr Duchoň, Miroslav Ouzký, Hynek Fajmon, Nina Škottová, Ivo Strejček, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch a Jaroslav Zvěřina. KSČM: Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Věra Flasarová a Daniel Strož. SNK ED: Josef Zieleniec, Jana Hybášková a Tomáš Zatloukal. ČSSD: Libor Rouček, Richard Falbr. KDU ČSL: Zuzana Roithová a Jan Březina Nezávislí: Vladimír Železný a Jana Bobošíková Kolik korunek dostanou strany za hlasy a kolik vložily do volební kampaně Strana: počet hlasů: získaná částka: náklady na kampaň: ODS asi třicet milionů KSČM asi 4,5 milionů 169

16 SNK ED asi 8 milionů (Sdružení nezávislých) KDU ČSL asi 10 milionů ČSSD asi 30 milionů NEZ asi l milion (Nezávislí) SZ asi 1,5 milionů ( Strana zelených) ULD asi l0 milionů (Unie lib. demokratů) PB desítky tisíc Kč. (Pravý blok) Politické subjekty, které získaly hlasy alespoň jednoho procenta voličů, dostanou od státu na úhradu volebních nákladů 30 Kč za každý hlas. ZUŠ a výstava Stroje a strojky Tato výstava Základní umělecké školy výtvarného oboru byla zahájena vernisáží ve Staré radnici. Úvodem bylo vystoupení taneční skupiny ve stylu pohyb robotů. Práce, jak vysvětlil ředitel lidušky (jak se říkalo Lidové škole umění) Ivan Moravec: se dostanou na celorepublikovou soutěž. Nebudou to tedy témata lyrická, ale vysloveně technická. Návštěvníci zde vidí modely fotoaparátů, také keramické modely hodinových strojků, kybernetickou myš i detaily některých přístrojů. Zájem o technické modely byl opravdu velký. Na výstavě se podílí také vystavené kresby, koláže, keramika a další prostorová tělesa. Podíl na výstavě měli také Blanka a Ivan Moravcovi a Josef Holan. Model hodin? Ano, ale vše ze dřeva a vytvořeno rukama dětí. Svatojánská pouť Římskokatolická farnost uspořádala ve dnech 19. a 20. června Familitaris pod heslem: Naše radost vaší radostí. Konala se na náměstí TGM k výročí 250 let ustavení Mariánského sloupu. Náročný program začal v sobotu: 170

17 16,00 hod. Rodinné zpívání vystoupení zpěváků a hudebníků z farností ve Dvoře Králové a okolí se sólovým programem Marie Dittrichové z Choustníkova Hradiště a skupiny TENSING z Vrchlabí. 17,30 hod. Věra Klásková Pourová, skladatelka, klavíristka a kytaristka z České Lípy koncert. 18,30 hod. - KOTY z Legnice u Krakova (Polsko), koncert rodinné skupiny zpěváků a hudebníků. 19,30 hod. Spititual Gospel Singers - koncert pěveckého sboru z Drážďan. Skvělá zpěvačka Marie Ditrichová si získala návštěvníky. 20,30 hod - Kde jsme - Slavnostní koncert u příležitosti výročí postavení Mariánského sloupu na náměstí za účasti všech pozvaných zpěváků a hudebníků. V této části programu vystoupila skupina z polské farnosti SZCZYTNA, s níž bude v tento den uzavřeno přátelství Familitaris. V neděli v 10,00 hod. se konala slavnostní poutní mše svatá, sloužená otcem biskupem Josefem Kajnekem. Nejsou tito zpěváčci kouzelní? Právem se jim dostalo potlesku. Co je ekonomická svoboda Podle indexu ekonomické svobody si Česká republika značně pohoršila. Podle posledních údajů z roku 2001 se propadla až na šedesáté místo. Přitom ještě v roce 1995 byla na padesátém. Tento index publikuje kanadský Fraser Institute a měří se ve 123 zemích světa. Páteří indexu je: velikost vládního sektoru, struktura ekonomiky a zastoupení trhů, finanční politika a celková stabilita, volnost a disponování s cizí měnou, vláda zákona a ochrana vlastnických práv, zahraniční obchod a kapitálové a finanční dluhy. Nejsvobodnějšími zeměmi jsou Hong-kong, Singapur, Nový Zéland, Velká Britanie a Spojené státy. Nejméně svobodné jsou ekonomiky v Barmě, Alžírsku, Demokratické Republice Kongo, Guinea-Bissau a Sierra Leone. Svobodnější země pochopitelně rostou rychleji a a jsou hospodářsky vyspělejší. V těchto zemích je menší korupce a bída. Také délka života v nejsvobodnějších zemích je o 21 let vyšší než v zemích ekonomické nesvobody. Co k tomu ještě dodat? Pro miliony lidí na této planetě je pořád ještě nejvyšší motivací dostat se k misce rýže. Oni musí a dokáží přežít téměř nemožné a přesto si života váží stokrát víc než my. My máme problémy a jsme schopní je řešit oni je mají také, ale řešit se zatím nedají. 171

18 Jedna část světa se topí v blahobytu, druhá část se šedesáti korunami na měsíc. A nikdo s tímto třetím světem nic nedělá. Také z toho plyne terorismus, který je všemi odsouzený. K tomuto ještě data z naší republiky: 45,48% dnů v roce věnuje zaměstnaný člověk do státní pokladny, z osmi a půlhodinové pracovní doby to činí 3,52 hodiny a tento čas a peníze jdou do rukou politiků a státních úředníků. Neobvyklé počasí června Lidé se ptají, jestli letos bude nějaké léto. Po loňském slunném a horkém létě je to něco úplně jiného. Červnové rozmary počasí, nízká teplota s mnoha průtržemi mračen i kroupami, se podobá spíše aprílu. Zrání mnoha plodin se citelně zpožďuje, zahrádkáři poukazují na výskyt mšic a rozmary neutuchají. Již mnohokrát došlo k tomu, že o pracovních dnech týdne je celkem slušné počasí a o víkendech prší. Lidé se nestačí převlékat, ráno je zima, odpoledne se teplota vyšplhá k dvacítce. Je také neobvyklé, aby v červnu na některých místech dokonce poklesla teplota pod bod mrazu. Vlastivědné čtení číslo 4, řada III. Redaktor Jan Schwarz nám předložil další číslo, které má ve svém obsahu tyto články: - Královédvorská spořitelna jubilantem roku Jan Schwarz - 80 let Klubu českých filatelistů - Vladislav Trohoř - Velký rozvoj města začal před 85 lety - Jan Schwarz ročník Dnů R. A. Dvorského - Jan Schwarz, Pavel Janoušek - Rozhovor na téma Hledání ztraceného času - Jan Schwarz - Ochotnické divadlo na Lanžovsku - Dr. Karel Martinek - I tak lze zapomenout na starosti běžného života - Jan Schwarz - Sto let školy v Českém Podhradí - Pavel Janoušek let od narození skladatele a dirigenta Oldřicha Říhy - Jan Schwarz - Čím žil Dvůr Králové před 75. lety - z Královédvorských listů roku Lékárna U černého orla - z městské kroniky Jaroslava Jakoubka Občan a názor na Evropskou unii po volbách - soukromý obchodník: Přál bych si, aby se konečně zjednodušila řada předpisů a nařízení a také tomu věřím. Jinak bych se nevyslovil pro EU a také v těchto volbách k Europoslancům. - důchodkyně: Podivila jsem se, že jsme volili hlavně my staří. Mladých jako by se to netýkalo. A má to být přece pro ně, vždyť to byli mladí, kteří se zasadili o změnu v naší republice a teď ten nezájem. Překvapilo mě to. - střední věk, nezaměstnaný: Volil jsem a čekám, že se někde chytím a nebudu muset žít na podporu. Mě podpora zahanbuje, ale jsou takoví, kterým se to flákání líbí. - pracovnice na úřadě: Moc se nám toho naslibovalo, ale zatím kde nic, tu nic. Nezlobte se, ale nerada zrovna mluvím tady. - romská žena: Já mluvit nebudem. Mě je třeba peněz a těch nemám. S Bohom pane. - důchodce, asi po sedmdesátce: Ano volil jsem. Snad ta unie už konečně udělá pořádek, když to sami neumíme a nebo nechceme. Ty zlodějiny je kolem tolik, že je hanba otevřít rádio a nebo noviny. - podnikatel: Malá účast? Nevadí. Jen ti komouši mi tam vadí. Na můj vkus jich je tam moc. Sázím, sázíš, sázíme Je přímo zarážející, kolik lidí dnes tomuto fandí. Sází se na všechno možné. V televizi jsou hry, které to ještě rozdmychávají. Uvádí se, že v loňském roce naši občané prosázeli víc jak jedenáct miliard korun. I když měla klesnout obliba staré loterie, jiné sázkové společnosti (Fortuna, Tipsport) prosperují a jsou tu ještě další (Sazka, Chance), které nejsou o moc pozadu. 172

19 Pobočky sázkových kanceláří jsou i v hernách, barech a lokálech. Loterie zase ohromuje výší výher a nebo lépe řečeno výhry. V loňském roce bylo v jackpotu rekordní částka 113 milionů korun a to přivedlo k dalším sázkám dvojnásobek běžného počtu občanů. Pokud by se mělo sledovat to, kdo nejvíc sází, tak to jsou bezpochyby občané nemajetní chudší. Zřejmě se utápí myšlenkou, že rychle, bezpracně a hodně zbohatnou. Sprejeři nebo spíše vandalové? Ani našemu městu se tento způsob realizace některých jedinců nevyhnul. Vhodné je všechno, zvláště dobře viditelné plochy se nabízejí tomuto výrazu realizace. Je však pravdou, že mnohdy je výtvor hodný pozornosti, ale v naprosté většině to jsou jen klikyháky, symboly, podpisy, vzkazy a něco co má občanům znepříjemnit pohled a nebo je dokonce poškodit. Občan může posoudit zda je to výtvor nebo vandalství. Nový záhonek v Rooseweltově ulici Po předběžné úpravě vozovky se dostalo na květinovou výstavbu, která zkrášlí tento kousek před novou poliklinikou. Přibližně v těchto místech kdysi stávalo odpustkové oratorium, které je nyní na náměstí Republiky. Necelý týden po osázení však tento pěkný záhon přejelo nákladní auto. Pracovníci technických služeb pracují na květinové výzdobě. Odborníci v ZOO Aby bylo možno udělit zoologickým zahradám licenci v rámci Evropské unie, musí dojít k předávání vzájemných zkušeností o chovu zvířat. K tomu došlo ve dnech jedenáctého až třináctého června v naší ZOO, kde se sešlo 115 ošetřovatelů kopytníků. Reprezentovali více než čtyřicet zoologických zahrad ze Slovenska, Švýcarska, Německa, Lucemburska, Čech a Kataru. 173

20 Na programu byly nejen přednášky, ale také exkurse do zákulisí zahrady. Jednání bylo poprvé vedeno dvoujazyčně a hlavním pořadatelem byl německý Svaz ošetřovatelů kopytníků. Zástupci naší ZOO RnDr. Kristina Tomášová a Luděk Čulík prezentovali přednášky o chovu žiraf a nosorožců, dalšími tématy byla výživa pralesních žiraf okapi. Nový kabát domu v Přemyslově ulici Už v pořadí třetí dům v této ulici, vedoucí z náměstí ke Šmídově roubence, bude renovován. Kdysi se zde říkalo Na Broumově. Opravovaný dům byl na samém začátku nacistické okupace po krátkou dobu sídlem Gestapa, když předtím tento nástroj nacistické zvůle sídlil v Deutschově vile na ulici Spojených národů a na Okresním hejtmanství na Legionářské (dnes škola R. A. Dvorského). Kdyby tak někdo opravil i domy na náměstí! Ulici 17. listopadu se dostává podkladu Stroj zarovnává vrstvu kamenného podkladu, která vystřídala nevyhovující původní základ. Jsou pořád dobrými přáteli Tak jako každý rok se sešli bývalí členové pěveckého sboru Bojomír. Kronikou byla jejich činnost minulých let již zaznamenána. Dnes již starší dámy a pánové vzpomínají na svá mladá léta, na to, co dokázali a také na ty, kteří již mezi nimi nejsou. 174

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

1. 11. 2011. Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti

1. 11. 2011. Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti 1. 11. 2011 Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti Veřejnosti dosud nepřístupný zámek Lešná u Valašského Meziříčí byl včera, po devítiměsíční rekonstrukci, slavnostně otevřen. Pro širokou veřejnost je Den

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 21.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice celk. Č.str. Název strany Běrunice Běruničky V.Výkleky Vlkov n.l. Slibovice hlasů Procento voličů celkem 56% 55% 61% 55% 56% 66% 110

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 1. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_329 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n

S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n MĚSTO K R Á L Í K Y S mě r n i c e p r o o d p i s o v á n í d l o u h o d o b é h o m a j e t k u města Králíky o d p i s o v ý p l á n Spis. značka: PP/187/S/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Starohamerský. Zpravodaj ŘÍJEN 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ŘÍJEN 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ŘÍJEN 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Vymetání a kontrola komínů dodatečný termín Z důvodu velkého počtu žadatelů o vymetení a kontrolu komínů byl provádějící firmou Kominictví Czyz

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Návrh realizace voleb s možností elektronického odevzdání hlasů

Návrh realizace voleb s možností elektronického odevzdání hlasů Návrh realizace voleb s možností elektronického odevzdání hlasů Aleš Kučera ISSS, Hradec Králové, 9. dubna 2013 Zadání Zavedení elektronického způsobu hlasování Elektronické hlasování je diskutováno již

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc. Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc PODZIM 2015

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc. Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc PODZIM 2015 Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.; Zikova 618/14, 770 10 Olomouc Centrum denních služeb; Rooseveltova 384/88a, 770 10 Olomouc Číslo: 3/2015 Ročník: I. PODZIM 2015 Tento čtvrtletník je vydávaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI 1. Na přípravě Studentských voleb spolupracujte s garantem voleb. V jakékoli fázi

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více