pan FrantiŠek OrloviČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pan FrantiŠek OrloviČ"

Transkript

1 Životní jubileum oslaví: Boborová Anna Kühnel Herbert Marek Jan Bachánek Josef 85 let 80 let 62let 61 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešel : pan FrantiŠek OrloviČ Andělská Hora 509 Čest jeho památce!

2 Městský úřad informuje: Telefonní čísla na kterých nás najdete: Městský úřad , Novotný Miroslav starosta , domů Kučerová Jana- místostarosta Bc. Mlčáková Dagmar a Eichlerová Jitka , Svozil Petr - technicko- hospodářský pracovník Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba : pondělí a středa od 7.00 hod do hod úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna : pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod

3 Víte, že... vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech a s účinností od dochází ke změně úředních hodin Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to konkrétně v pátek. Úřední hodiny krajského úřadu: pondělí, středa 9:00-17:00 úterý, čtvrtek 9:00-14:30 pátek 9:00-13:00 Poděkování Vážení občané, děkuji za podporu sbírky použitého ošacení, která nalezla své uplatnění v neziskové organizaci Diakonie Broumov. Sbírka probíhala v období od až do na zdejším městském úřadě. Jmenovitě bych chtěla podekovat občanům, kteří sbírku podpořili jsou to manželé Lengsfeldovi, Vavříkovi, Duboví, paní Miroslava Markovská a paní Jana Průdková. Za MěÚ - Andělská Hora Jitka Eichleová - organizátor sbírky Výpis z usnesení řádného zasedání zastupitelstva města Andělská Hora konaného dne v hod. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: - Rozpočtové opatření č. 4,5 a 6/ Informace obecního lesního hospodáře o zbývajících úkolech v lesích pro rok Poděkování Diakonie Broumov Městu Andělská Hora za

4 uspořádání sbírky použitého ošacení pro jejich organizaci. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Urbanistickým střediskem Ostrava na zpracování změny č.4up doplnění posouzení SEA a objednání posouzení vlivu na lokality Natura - Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Andělská Hora, okres Bruntál a jmenování Mgr. Jana Vavříka do funkce ředitele k Zprávu Státního ústavu radiační ochrany Praha o výsledku měření objemové aktivity radonu v objektu č.p. 215 školní družiny,kde je vše v pořádku, - Informaci o vyhlášení výběrového řízení na opravu Hasičské Zbrojnice. Termín otvírání obálek Andělská Hora v hod. na MěÚ Zastupitelstvo města schválilo: - OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od je výše poplatku 550 Kč. - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2012 pro JSDH ve výši Kč. - Žádost Místní komunity Salesiánů Dona Boska v Prostějově na realizace vrtané studny na p.č. 543/1 v k.ú. Andělská Hora. - Přijetí fin. hotovosti s příspěvků na opravu kostela sv. Anny ve výši Kč do poklady města A. Hora a její použití na částečnou úhradu opravy střechy kostela. - Žádost fi. MX-NET Telekomunikace s.r.o., Bruntál na umístění stavby anténního stožáru na Annenském vrchu a návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

5 - Protokol o otvírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce komunikace Pustá Rudná a následné uzavření Smlouvy o dílo s fi. Kareta s.r.o. Bruntál. -Likvidaci vyřazeného majetku 1 ks tf. Siemens v úč. hodnotě 1,20 Kč. - Plán inventur pro rok Protokol otvírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu Územní plán Andělská Hora a uzavření smlouvy o dílo s Institutem regionálních informací, s.r.o. Brno na zpracování nového ÚP Andělská Hora v hodnotě Kč bez DPH. - Smlouvu o zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu k nemovitosti p.č. 620/1v k.ú. A. Hora ve Sl. - Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.1217/44, 1217/1 a p.č. 153/2. - Žádost ZŠ a MŠ Andělská Hora o udělení výjimky z počtu žáků pro rok Zplnomocnění starosty p. Novotného k podpisu dohody o poskytnutí dotace na Rekonstrukci poutního kostela sv. Anny. Poděkování za pomoc při závodu netradičních vozidel na Andělskohorském rybníce V sobotu se na místním rybníce uskutečnil závod netradičních vozidel. Této akce se zúčastnilo 6. družstev po dvou soutěžících. Názvy posádek si dávali soutěžící sami, jako - duo Matilda a Klotilda, spáči, moja s mojim, Krouháci, Biro, VPP. Andělská účast byla v celku hojná a pivo teklo proudem. Na prvním místě se umístilo družstvo spáči, na druhém místě moja s mojim, a na třetím místě Matilda a Klotilda. S velkým nasazením se

6 také účastnili pracovníci města Andělská Hora p. Svozil, p. Hrnčiar, p. Silnicová, p. Malíková, p. Eichlerová a při přípravě p. Oskar Langer, p. Rokosová Anna a paní místostarostka p. Jana Kučerová těmto lidem chci moc a moc poděkovat za pomoc a ochotu při organizaci této akce. Miroslav Novotný - starosta

7

8

9 Naše školy informují rodiče a nejen je: Mateřská škola ve Světlé Hoře V letošním školním roce jsme do školky přijali 22 kamarádů, na které jsme se všichni moc těšili. Do třídy Sluníček se nám vrátila paní učitelka Hana Caletková a tak jsme všichni pospolu. Milé prostředí, vstřícní kamarádi, veselé písničky, malování a hry pomohly novým dětem se zapojením do dění v mateřské škole. Od 17. září započaly svou činnost všechny zájmové kroužky. Jen pro upřesnění: Pondělí, hod. LOGOPEDIE, paní učitelka Michaela Horáková. Úterý, hod. Monika Novotná. Středa, hod. HUDEBNĚ DRAMATICKÝ KROUŽEK, paní učitelka Vladislava Keilingová. Čtvrtek, hod. VÝTVARNÝ KROUŽEK, paní učitelka Hana Caletková. SPORTOVNÍ KROUŽEK, paní učitelka Přesný rozpis naleznete vyvěšen v obou šatnách MŠ. V úterý jsme pozměnili plán a vydali jsme se podívat do HASIČSKÉ ZBROJNICE ve Světlé Hoře. Tam nás přivítali p. Beza a p. Výmola, kteří nám ukázali hasičské auto, výstroj a výzbroj a popovídali si s námi o jejich tolik potřebné a obětavé práci. Děkujeme za vstřícnost a ochotu, se kterou nám vyšli vstříc, ale i za dobrotu a mlsku, kterou nás obdarovali. Fotografie z akce najdete na stránkách naší mateřské školy, které rozjedeme v polovině října. Ve středu jsme se sešli na přátelské besedě v MŠ, kterou jsme připravili pro rodiče budoucích prvňáčků, abychom se společně poradili:

10 co je čeká na co se připravit jak svým dětem pomoci co se dá ještě změnit čemu předejít Na pozvání navštívil naši besedu také ředitel PPP v Buntále p. Mgr. Piňos. Co nás čeká? V měsíci říjnu nás čekají celkem 4 akce: Ve středu pojedeme s předkoláčky za kamarády do ZŠ na PROJEKTOVÝ DEN, kde prožijeme společné dopoledne her a povídání na téma SOUZNĚNÍ. Ve čtvrtek pojedeme se všemi dětmi na představení NA PALOUČKU do divadla v Bruntále. Autobus bude hrazen z výnosu školního plesu a karnevalu. V sobotu přivítáme na OÚ ve Světlé Hoře pásmem pohádkových básniček naše nové občánky Na středu chystáme již tradiční akci PODZIMNÍČEK, která letos proběhne částečně v MŠ a částečně venku a nebude chybět překvapení do bříška. V pátek přijede do naší MŠ firma PHOTODIENST, s nabídkou fotografií s vánoční tématikou. V šatnách MŠ naleznete náměty. Firma přijede v takto brzkém termínu pro velkou vytíženost. Důležité upozornění!!!! V době podzimních prázdnin a (čtvrtek a pátek) bude mít MŠ provoz na jedno oddělení. Nahlaste prosím p. učitelce, zda bude vaše dítě přítomno v MŠ. Michaela Horáková, ved. uč. MŠ

11 Základní škola v Andělské Hoře Školní rok 2012/2013 jsme zahájili v pondělí slavnostním uvítáním a tradičním focením tříd před budovou školy. Fotografie ze slavnostního zahájení najdete také na školním webu: Školní web projde v měsíci říjnu velkou proměnou, budeme inovovat jednotlivé sekce tak, aby byly lépe přehledné, materiály lépe dohledatelné, ale také, aby se web stal metodickou pomůckou pro rodiče našich dětí. Rovněž jsme započali s prací v zájmových útvarech, kdy řada z těchto má na naší škole svou tradici, ale rovněž se objevily kroužky úplně nové. Zájmové útvary ZŠ ŠIKOVNÉ RUCE paní učitelka Hana Crhová, třída. CHOVATELSKÝ KROUŽEK paní učitelka Ivana Sekaninová třída. RECY VĚCI paní učitelka Věra Saganová, třída. VŠEZNÁLEK paní učitelka Věra Saganová, 4. třída. TERARISTIKA ŘŠ Jan Vavřík, kroužek od , třída. ANGLIČTINA ŘŠ Jan Vavřík, kroužek od , třída. NÁBOŽENSTVÍ pan farář Marek Žukowski, pátek, třída (12:45), třída (13:15). FLORBAL paní učitelka Eva Kyšová. FLORBAL ŘŠ Jan Vavřík, úterý 15:00 16:00 hod. KNIHOVNICKÝ KROUŽEK paní učitelka Kamila Bezová, 1. st., čtvrtek 12:10 13:00 hod. ŠACHOVÝ KROUŽEK pan učitel Jiří Bujnoch, středa 12:15-13:00 hod., cvičný byt, třída. Zájmové útvary ŠD RUČNÍ PRÁCE paní Marta Ogurčáková, středa, 15:15 16:00 hod. TENIS paní Marta Ogurčáková, čtvrtek, 15:15 16:45 hod.

12 Velmi zdůrazňuji, aby si rodiče uvědomili, jak je nesmírně výhodné, aby jejich děti navštěvovaly školní družinu. Za nesmírně důležité z hlediska bezpečnosti považujeme návštěvu ranní družiny, zvláště pro děti, které ráno přijedou/přijdou do školy dříve. Tyto děti pak mohou jít i do tzv. ranní družiny (od 6:55 hod.). Tam je o ně postaráno a mohou čas do začátku vyučování strávit pod podhledem vychovatelek. Docházka do ranní družiny je bezplatná. Děti ročníku mohou být vpuštěny do budovy až v 7:10 minut pokud nechodí do družiny, musejí do této doby stát venku na dešti. Právě jsme také dofinišovali další ročník projektu Školní mlíčko, prostřednictvím kterého si Vaše děti mohou zakoupit některé mléčné výrobky za rozumnou cenu, kromě toho je pro ně připraven i další sortiment (müsli tyčinky, pitíčka, croissanty, ). Od října budeme moci navázat na již rozjetý projekt EU peníze školám, který v naší škole funguje již více než rok. Budeme moci nakoupit nové vybavení do počítačové učebny, rozvíjet nové výukové materiály, nakoupit nové dataprojektory a postoupit tak v modernizaci naší školy blíže ke školám větších měst. Rovněž začneme od října pracovat na novém projektu pod záštitou PaedDr. Rechberga - Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost, výzva 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II. Tímto projektem opět přiblížíme vzdělávání všem dětem v okolí, podpoříme integraci dětí a staneme se tak školou pro všechny školou otevřenou veřejnosti! S bližšími podrobnostmi vás seznámíme v dalším čísle Zpravodajů. Rád bych touto cestou chtěl poděkovat za vydatnou pomoc Městského úřadu v Andělské Hoře, kdy vždy, když je zapotřebí, jsou k dispozici, přičemž pomohou odstranit ty největší závady na objektech. Taktéž děkuji obci Světlá Hora za výbornou spolupráci v péči o objekt Mateřské školy. Děkuji pánům starostům Novotnému a Vojtíškovi, kteří nám průběžně v jednáních dokazují, že o naši školu mají zájem a všemožně ji podporují. Děkujeme! Pochopitelně velký dík patří všem zaměstnancům školy a školky za to, jak skvělým způsobem provedli rozjezd školního roku. Velký dík patří učitelům školy a školky, provozním zaměstnancům a kuchařkám za iniciativu, se kterou pracují, kdy často takto činí nad rámec své pracovní doby.

13 Termíny větších celoškolních akcí aneb Zapište si do svých kalendářů 3. září 25. října, 26. října 1. listopadu II. pedagogická rada 1. listopadu Třídní schůzky 1. listopadu Den otevřených dveří 22. prosince 2. ledna 10. ledna 18. a 19. ledna 24. ledna III. pedagogická rada 31. ledna Ukončení prvního pololetí 31. ledna, 1. února 1. února 4. března 10. března Jarní prázdniny 28. března 29. března Velikonoční prázdniny 11. dubna IV. pedagogická rada 11. dubna třídní schůzky 11. dubna Výstava výtv. prací 23. května Akademie 13. června Třídní schůzky 24. června V. pedagogická rada 28. června VI. pedagogická rada 28. června Vydávání vysvědčení I. pedagogická rada Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Třídní schůzky Zápis dětí do 1. třídy Karneval, ples Pololetní prázdniny

14 Nábor do ŠJ aneb Proč se stravovat ve školní jídelně? Třeba jen proto, že se dětem dostane za velmi rozumný peníz teplého jídla ve správnou dobu. Navíc jídla chutného a připravovaného podle zásad zdravé výživy, kontrolovaného hygienou. Doba UHO (univerzální hnědé omáčky) je již skutečně minulostí. Je to dáno i novými možnostmi, novou technikou, technologiemi, novými recepturami a také současným personálem. Přijďte se k nám někdy podívat! Stal jsem se svědkem, že zvláště některé starší děti raději poobědvají chipsy s kolou nebo toliko oblíbené doughnuts (koblihy) či čokoládu. Všichni jistě uznáme, že o zdravé stravě zde nemůže být řeči, rovněž si uvědomme, že cena takovéto svačiny mnohdy přesahuje i cenu samotného oběda, kdy tento je levnější a energeticky komplexnější polévka, hlavní jídlo, saláty, dezerty, moučníky, nápoj. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, že kvalitativně je oběd v naší škole daleko propracovanější a energeticky hodnotnější, než je tomu ve školních jídelnách jiných škol ve velkých městech. Rovněž vysoce kvalitně hodnotím zařazení ovocných salátů, kdy jsou vitamíny dětem poskytovány v přijatelné a chutné formě. Připomínáme i možnost stravovat se např. jen v některé dny kdy děti mají odpolední vyučování, zájmový kroužek nebo jen proto, že jsou rodiče v práci déle apod. S jídelníčky se můžete seznamovat na školním webu, také v obecních vitrínkách. Co ještě můžeme nabídnout více? Teď už vše záleží jen na přístupu a zodpovědnosti rodičů. Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy

15 Zájmový útvar florbalu při ZŠ Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Zeměpisná šířka: 50 06' s. š.; Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období datum hodno ta Nejnižší naměřená průměrná teplota ( C) ,1 Nejvyšší naměřená průměrná teplota ( C) ,6 Nejvyšší úhrn srážek (mm) ,1 Nejvyšší rychlost větru (km/h) ,8 (pozn. z technických údajů neuvádíme data ve dnech ) Měření probíhalo od druhé poloviny června do první poloviny září. Za tuto dobu jsme v Andělské Hoře naměřili teploty v rozmezí od +24,6 C do +11,1 C, což jsou teploty maxima i minima. Nejvíce nám napršelo 12. září, a to téměř 150 mm. Největší rychlost větru byla naměřena první letní den, a to 41,8 km/h.

16 Průměrné teploty se na začátku a na konci měřeného období pohybovaly nejčastěji v rozmezí +15 C až + 25 C. Nejvyšší teploty byly naměřeny přibližně co každé tři týdny, střídané prudkých ochlazením. Nejvíce srážek spadlo dne , a to skoro 150 mm. Celé období bylo vesměs bez srážek. Vyjímkou byly pouze první týdny měsíců července a srpna, kdy spadlo okolo 20 mm.

17 Celé sledované období vál převážně vítr ze severozápadního směru (43 %). Severovýchodní vítr a jihozápadní vítr vanuly jako druhé nejčastější (oba okolo 20 %) a vůbec se nevyskytoval vítr jihovýchodní. Texty: Veronika Andrysová (9. třída), Grafy, tabulka: Eva Kyšová Eva Kyšová, vyučující BI, EKO SBĚROVÁ SOUTĚŽ Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora poř. 1 2 třída V.A V.A třída V. A Průběžné pořadí k datu jméno a příjmení Jakub Langer Petr Mako poč. bodů Nejaktivnější sběrači ve třídách jméno a příjmení poč. bodů Jakub Langer Jako každým rokem, tak i letos, na naší škole začala sběrová soutěž. Tato soutěž opět pobíhá ve spolupráci se sběrným dvorem ve Světlé Hoře. Sběrnému dvoru byly předány nové body, které prošly inovací a mají jiný vzhled. Také se projednává s představiteli obce návrh, aby byl ve sběrném dvoře sbírán i hliník. O výsledku tohoto jednání vás budeme informovat. Mgr. Věra Saganová, třídní učitelka IV.A

18 Děti ze Základní školy v Andělské Hoře pomáhají potřebným Také jsme se přidali k akci Víčka pro nemocnou Sofinku. Jde o malou holčičku, která potřebuje nutně léčbu, na kterou rodiče nemají dostatek financí. Proto prosí o příspěvek formou víček od PET lahví, mléka, oleje a od sudů piva. Potřebují jich tuny. Rodiče jsem kontaktovala a maminka mi odepsala: Milá Věrko, moc děkujeme za krásnou nabídku a velmi rádi ji přijmeme:) jsme vděčni za každé víčko. Akce běží po dobu 2 let. Sofinka potřebuje ročně léčbu, která není hrazena pojišťovnou a stojí Kč, což je částka naprosto pro nás nesplnitelná. Proto se rozhořela akce-víčka Sofince! Velmi si vážíme každé pomoci. Krásný večer a moc děkujeme Hovorkovi Mgr. Věra Saganová, třídní učitelka IV.A

19 Andělská Hora po sametové revoluci Andělská Hora (německy Engelsberg) je město ležící v okrese Bruntál. Skládá se z částí Andělská Hora a Pustá Rudná. V bouřlivém období roku 1990 se mnohé změnilo i pro Andělskou Horu. Starousedlici volali po samostatnosti obce. Dva občané chodili od domu k domu a sbíraly dostatečný počet podpisů pro to, aby obec mohla být samostatná. O samostatnost usilovaly ještě Dětřichovice a Rudná pod Pradědem. Kromě Dětřichovic se to oběma obcím podařilo. První zastupitelstvo obce Andělské Hory bylo zvoleno a pracovalo v tomto složení: starosta obce: zást. Starosty: Jana Kučerová neuvolněná funkce Jan Marek neuvolněná funkce členové OZ: Jan Vatrt, Drahomíra Keilingová, Ladislav Burda, Ludmila Maňásková, Ing. Herbert Kühnel, jenž byl rovněž zvolen jako zástupce obce do okresního shromáždění. Dne se uskutečnilo ustanovující zasedání obecního zastupitelstva. Po vyjádření předložených návrhů členů OZ, byl zvolen do funkce starosty pan Vavřík Dušan počtem hlasu šest, který se ihned ujal řízení zasedání. Rovněž poděkoval novému OZ za vyjádřenou důvěru.

20 Pan Dušan Vavřík byl opětovně zvolen do funkce uvolněného starosty počtem šesti hlasů také v roce Roku 2002 byl starostou zvolen pan Ladislav Langer a místostarostka Dlabačová Janka. Za výbor finanční: pan Darida Jiří, za výbor kontrolní: pan Novotný Miroslav, za komisi bytovou a stavební: pan Caletka Radomír, za komisi sociální a zdravotní: paní Keilingová Drahomíra a za komisi kulturní a školskou: paní Malá Františka. Roku 2006 byl starostou opětovně zvolen pan Vavřík Dušan, místostarostkou paní Kučerová Jana. Pan Marek Jan byl zvolen předsedou finančního výboru, pan Novotný Miroslav předsedou kontrolního výboru. Za zastupitele byli zvoleni: Langer Ladislav, Caletka Radomír a MVDr. Kopcová Zdeňka. Významným mezníkem byl pro Andělskou Horu rol 2008, kdy zastupitelstvo obce požádalo o navrácení historického názvu Město Andělská Hora. Dne 13. května 2008 přijal starosta Andělské Hory pan Dušan Vavřík pozvání do Poslanecké sněmovny, kde mu předseda Poslanecké sněmovny pan Ing. Miloslav Vlček a 1. místopředsedkyně Miroslava Němcová předali jmenování,

21 v němž je stanovena účinnost platnosti Andělské Hory coby města. Roku 2010 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Andělská Hora konaného dne zvolen starostou města: pan Miroslav Novotný a místostarostou města paní Kučerová Jana. Předsedou finančního výboru pana Jan Marek, předsedou kontrolního výboru pan Dušan Vavřík. Za zastupitele byli zvoleni: Bc. Ladislav Langer, Mgr. Jiří Bujnoch a Radomír Caletka. Počet obyvatel Andělské Hory Rok Počet obyvatel Rok Počet obyvatel Kulturní památky kostel Narození Panny Marie - raně barokní z roku 1672 poutní kostel sv. Anny - z roku 1769 socha sv. Jana Nepomuckého - barokní z roku 1724 kříž z roku 1815 Významní rodáci Albert Schindler ( ) - rakouský kreslíř a malíř Eduard Schön ( ) - rakouský hudební skladatel, básník a ministerský rada s pseudonymem E. S. Engelsberg

22 Stručný nástin novodobé historie Města Andělská Hora: říjen 1990 se stal jedním z mezníků současné historie Města Andělská Hora, v tento den se Andělská Hora osamostatnila od Světlé Hory, ke které byla připojena v roce Prvním starostou znovu samostatné obce Andělská Hora se stal pan Jan Marek a místostarostou paní Jana Kučerová. Obecní úřad byl umístěn do budovy č.p. 197, kde se dříve scházel Občanský výbor a kde byla umístěna obřadní síň. V tomto období byla k místní škole přistavěna školní jídelna. V roce 1992 se začal vydávat místní zpravodaj Andělák a začalo se jednat o plynofikaci v obci. Po čtyřleté práci a úsilí postupně zvelebovat obec se dalším starostou stal pan Dušan Vavřík a jeho zástupcem byl zvolen pan Jan Marek. V roce 1995 se započalo s plynofikaci obce. O rok později se oslavilo 300 leté výročí vysvěcení kostela sv. Anny na Annabergu. V těchto letech se započalo s některými kulturními akcemi, jako je turnaj starostů v tenise, Den dětí a Vítání občánků, Andělskohorský žabák a závody netradičních vozidel. 6. června 1998 byl odhalen nový památník hudebnímu skladateli E. S. Engelsbergovi, který byl v roce 1947 zničen, u příležitosti vysvěcení obecního praporu páterem Pavlem Kuchařem. V roce 1999 byl vybudován chodník mezi obcemi Světlá Hora a Andělská Hora. V dalším volebním období nedošlo k významným změnám, starostou byl opět zvolen pan Dušan Vavřík. Bylo pokračováno v rozvoji, opravách a nových kulturních akcích. V roce 2000 bylo otevřeno na obecním úřadě minimuseum o historii i současnosti obce. V roce 2001 došlo k zahájení partnerství mezi obcí Andělská Hora a polskou obcí Renska Wies. Tento rok se stal rokem grantů a dotací. Byla financována oprava obecních domů, započaty poutě na Annaberg a další kulturní akce. V tomto roce byl zvolen také nový starosta pan Ladislav Langer a místostarostou byla zvolena paní Janka Dlabačová. V roce 2003 se započalo s restaurováním obrazu Navštívení Panny Marie. Byla opravena fasáda obecního domu č.p V roce 2004 byla MŠ ve Světlé Hoře přičleněna k ZŠ Andělská Hora. V roce 2006 byl zvolen starostou opět pan Dušan Vavřík a v dalším volebním období pan Miroslav Novotný, místostarostou byla v obou volebních období paní Jana Kučerová. 23. dubna 2008 byl obci Andělská Hora navrácen titul města. V posledních letech došlo ke značnému zvelebování image města a ke zlepšení kulturního vyžití. Nejen, že se během roku pořádá spousta akcí pro děti i rodiče, ale jsou opraveny mnohé památky. Opravy se dočkala, mimo jiné, socha sv. Jana Nepomuckého (2008) a sousoší Ukřižování s P. Marií a Janem Evangelistou pod křížem

23 (2009/2010) u kostela a také kostel sv. Anny na Annabergu, kde bylo zrestaurováno několik obrazů, soch a varhany. V roce 2010 byla vybudována naučná stezka o kterou se zasloužil sportovní klub Annaberg, který také zřídil přírodní tělocvičnu v okolí rybníka. Ve městě byly opraveny chodníky a místní komunikace, bylo vybudováno víceúčelové hřiště za místní školou. Podle kroniky a jiných dostupných materiálů Města Andělská Hora sepsala Kateřina Bujnochová Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin. Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném termínu a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém rozmezí se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým,

24 přírodě, zkrátka okolí. A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá v některých evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do něj zapojilo přes dobrovolníků. U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu šíří pod názvem 72 hodin Ruku na to! Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí, vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM Nelíbí se mi to (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu. K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony, doplňuje Ondřej Šejtka. Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned umístit do interaktivní mapy, vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také fungovat. Text na internetových stránkách projektu Nelíbí se mi to je vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas a tímto lajkováním naruby ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí. Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit stejně jako každý jiný odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být užitečná jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění některé z vad na kráse byť té sebenepatrnější sami podílet...

25

26 Kamzík horský v Jeseníkách jubilantem Letošnímu létu jsme již dali sbohem, na krku máme podzimní plískanice a po nich už je na řadě zima se svým sněhem a mrazy. A to bude čas, kdy jesenický kamzík bude moci slavit své výročí. A to velmi, velmi kulaté 100 let od vysazení v tomto pohoří. Cesta kamzíků do nové domoviny a adaptace v ní nebyla žádnou procházkou růžovým sadem. Byla to docela fuška a nejeden z nich to nepřežil. Celkem byl vysazen, s poměrně velkým časovým odstupem, na dvou místech a vždy se jednalo o lesy v církevním vlastnictví. Jak se to tedy událo, že je tady ještě pořád máme? Myšlenka, vysadit v Jeseníkách kamzíky, doutnala mezi lesnickým personálem na panství Řádu německých rytířů (dále jen ŘNR) dlouho. První zmínky jsou již kolem roku K akci se lesníci odhodlali až v roce Při návštěvě velmistra ŘNR, arcivévody Evžena Habsburského, v Karlové Studánce ho s touto myšlenkou seznámil vrchní lesní rada Höhlmann. Arcivévoda přislíbil, že až bude vhodná příležitost požádá císaře Františka Josefa o několik kusů kamzičí zvěře z rakouských dvorních revírů. A pak bylo ticho po pěšině. Ticho ale trvalo jen historickou chvilku. Vrchní lesmistr Drechsler z Karlovy Studánky dostal telegram od arcivévody Evžena: Kamzíci povoleni. Vše nutno připravit. Záležitost důvěrná. A tak Drechsler okamžitě začal činit přípravy na vysazení kamzíků. Prostor pro zhotovení obůrky o ploše 12 hektarů vymezil v prostoru dnešní lesní správy Malá Morávka na hřebeni Na Kamenci (tehdy Schottersteine), spadající od Vysoké Hole na východ, severovýchod a sever. Obůrka byla ohrazena 3 metry vysokým drátěným plotem do výše 2 metrů drátěné pletivo a další metr tvořily dráty s mezerami asi 20 cm. Vše bylo rychle připraveno na přijetí kamzíků z dvorní honitby Mürzsteg ve Štýrsku. Zasáhlo však počasí počátkem listopadu 1912 nastala v Alpách obleva a odchyt kamzíků se pro nedostatek sněhu nepodařil. Muselo se čekat. Teprve počátkem února 1913 příšel do Karlovy Studánky telegram, že z Mürzstegu bylo odesláno 5 kamzíků. Vrchní lesmistr Drechsler odjel okamžitě do Vídně, odkud osobně doprovázel 5 vypolštářovaných beden s kamzíky. Transport dorazil do Malé Morávky 21. února Do obůrky byli kamzíci vysazeni odpoledne, když bedny byly postupně dopravovány koňským povozem, saněmi taženými koňmi, saněmi taženými ručně a nakonec neseny dřevorubci. Do obůrky bylo vysazeno: tříletá kamzice s kamzíčetem samčího pohlaví (jediný samec, který však již druhý den uhynul), dvouletá kamzice a 2 kamzíčata samičího pohlaví. Se čtyřmi samicemi, ale bez samce, je však další chov biologicky nemožný. Kamzík kozel byl zakoupen v Donnesbachwaldu v Tyrolích a do obůrky byl vysazen 15. července Již druhý den však uhynul. Kamzice se dalšího kozla, tříletého, dočkaly až 1. prosince Byl opět z Mürzstegu.

27 Mezitím ale jedna samice uhynula a jiná, dvouletá, měla v červnu 1913 kamzíče (kamzičí říje probíhá v listopadu a počátkem prosince). Takže na konci roku 1913 byl početní stav vysazené kamzičí zvěře shodný s prvotním dovozem 5 kusů. A odobně se vyvíjely i následující roky oborního chovu, přičemž v roce 1923 byla obora rozšířena o cca 2 ha. Následující rok dosáhl stav 21 kusů. Pastevní možnosti obory však byly zcela vyčerpány, takže veškerá kamzičí zvěř z obůrky byla vypuštěna do volné přírody. Celkově úspěšné výsledky při vysazování kamzičí zvěře na panství ŘNR, přes všechny své dílčí problémy, inspiroval sousedy. Lesnický personál dalšího církevního vlastníka vratislavského biskupství (od arcibiskupství). Na žádost ředitelství správy komorního panství v Javorníku vydal v roce 1927 biskup kardinál Adolf Bertram povolení k vysazení kamzíků i na tomto panství. V prostoru dnešní lesní správy Vidly byla ještě v témže roce připravena obůrka o rozloze 23 ha. Prvního obyvatele se obůrka dočkala až v roce Dne 24. listopadu byla do obůrky vypuštěna kamzice od lesní správy Velká u Popradu. Během 14 dnů však uhynula. Následující rok, 11. března, byla do obůrky vypuštěna kamzice s kamzíčetem - kamzíčkem, pocházející z Neubergu v Rax Alpe (minipohoří jižně od Vídně). Kamzice opět uhynula, a to již čtvrtý den po vypuštění. Kamzíčka se lesnisnickému personálu podařilo vypiplat na kozím mléku. Dne 11. září 1931 byly, opět z Neubergu, vysazeny 2 kamzice a 1 kamzík. Jedna kamzice opět uhynula. Dále pokračovaly dovozy (5 kamzic z okresu Grunden v Rakouska byly vysazeny 25. března 1935), úhyny, přírůstky. Až do roku 1939, kdy bylo celé stádo, 21 kusů, vypuštěno do volné přírody. Do obou obůrek bylo postupně vysazeno 20 kusů zvěře (do každé obůrky 10 kusů), odchycené v rakouské části Alp. Shodný počet, 21 kusů, mělo vždy i stádo vypuštěné z obůrky. Do volné přírody tedy bylo vypuštěno 42 kamzíků, a to ve dvou etapách, vzdálených od sebe 16 let. No, tak kamzíky už máme ve volné přírodě, takže bych mohl skončit. Což jsem také původně chtěl. Ale kamzík v Jeseníkách se v druhé polovině osmdesátých let vykrystalizoval jako problém, na jehož řešení jsou zcela protichůdné názory. A rozpory zřejmě trvají dodnes. Proto jsem se rozhodl pokračovat. Takže pokračuji. Válku přestáli jeseničtí kamzíci poměrně dobře, a to i přes pravděpodobné pytlačení německé posádky na chatě Ovčárna. V tom zřejmě pokračovali i vojáci čeští, kteří je vystřídali. Ing. Jiří Plachý, který v r nastoupil lesnickou službu v Karlově, proti pytlačení protestoval u vojenského velitelství a v r žádal o výměnu posádky na Ovčárně. Na jeho podnět vydal lesodohlédací úřad v Opavě přísný zákaz odstřelu kamzíků. Počet kamzíků v Jeseníkách odhadoval v r ing. Plachý na 100 kusů.

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

10/2012 27. 9. 2012 MK ČR

10/2012 27. 9. 2012 MK ČR Oběžník č. 10/2012 Četnost vydání: cca 1x měsíčně Místo vydávání: Nižní Lhoty Číslo a den vydání: 10/2012 ze dne 27. 9. 2012 Evidenční číslo: MK ČR 10232 Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více