pan FrantiŠek OrloviČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pan FrantiŠek OrloviČ"

Transkript

1 Životní jubileum oslaví: Boborová Anna Kühnel Herbert Marek Jan Bachánek Josef 85 let 80 let 62let 61 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešel : pan FrantiŠek OrloviČ Andělská Hora 509 Čest jeho památce!

2 Městský úřad informuje: Telefonní čísla na kterých nás najdete: Městský úřad , Novotný Miroslav starosta , domů Kučerová Jana- místostarosta Bc. Mlčáková Dagmar a Eichlerová Jitka , Svozil Petr - technicko- hospodářský pracovník Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba : pondělí a středa od 7.00 hod do hod úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna : pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod

3 Víte, že... vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech a s účinností od dochází ke změně úředních hodin Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to konkrétně v pátek. Úřední hodiny krajského úřadu: pondělí, středa 9:00-17:00 úterý, čtvrtek 9:00-14:30 pátek 9:00-13:00 Poděkování Vážení občané, děkuji za podporu sbírky použitého ošacení, která nalezla své uplatnění v neziskové organizaci Diakonie Broumov. Sbírka probíhala v období od až do na zdejším městském úřadě. Jmenovitě bych chtěla podekovat občanům, kteří sbírku podpořili jsou to manželé Lengsfeldovi, Vavříkovi, Duboví, paní Miroslava Markovská a paní Jana Průdková. Za MěÚ - Andělská Hora Jitka Eichleová - organizátor sbírky Výpis z usnesení řádného zasedání zastupitelstva města Andělská Hora konaného dne v hod. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: - Rozpočtové opatření č. 4,5 a 6/ Informace obecního lesního hospodáře o zbývajících úkolech v lesích pro rok Poděkování Diakonie Broumov Městu Andělská Hora za

4 uspořádání sbírky použitého ošacení pro jejich organizaci. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Urbanistickým střediskem Ostrava na zpracování změny č.4up doplnění posouzení SEA a objednání posouzení vlivu na lokality Natura - Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Andělská Hora, okres Bruntál a jmenování Mgr. Jana Vavříka do funkce ředitele k Zprávu Státního ústavu radiační ochrany Praha o výsledku měření objemové aktivity radonu v objektu č.p. 215 školní družiny,kde je vše v pořádku, - Informaci o vyhlášení výběrového řízení na opravu Hasičské Zbrojnice. Termín otvírání obálek Andělská Hora v hod. na MěÚ Zastupitelstvo města schválilo: - OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od je výše poplatku 550 Kč. - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2012 pro JSDH ve výši Kč. - Žádost Místní komunity Salesiánů Dona Boska v Prostějově na realizace vrtané studny na p.č. 543/1 v k.ú. Andělská Hora. - Přijetí fin. hotovosti s příspěvků na opravu kostela sv. Anny ve výši Kč do poklady města A. Hora a její použití na částečnou úhradu opravy střechy kostela. - Žádost fi. MX-NET Telekomunikace s.r.o., Bruntál na umístění stavby anténního stožáru na Annenském vrchu a návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

5 - Protokol o otvírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce komunikace Pustá Rudná a následné uzavření Smlouvy o dílo s fi. Kareta s.r.o. Bruntál. -Likvidaci vyřazeného majetku 1 ks tf. Siemens v úč. hodnotě 1,20 Kč. - Plán inventur pro rok Protokol otvírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu Územní plán Andělská Hora a uzavření smlouvy o dílo s Institutem regionálních informací, s.r.o. Brno na zpracování nového ÚP Andělská Hora v hodnotě Kč bez DPH. - Smlouvu o zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu k nemovitosti p.č. 620/1v k.ú. A. Hora ve Sl. - Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.1217/44, 1217/1 a p.č. 153/2. - Žádost ZŠ a MŠ Andělská Hora o udělení výjimky z počtu žáků pro rok Zplnomocnění starosty p. Novotného k podpisu dohody o poskytnutí dotace na Rekonstrukci poutního kostela sv. Anny. Poděkování za pomoc při závodu netradičních vozidel na Andělskohorském rybníce V sobotu se na místním rybníce uskutečnil závod netradičních vozidel. Této akce se zúčastnilo 6. družstev po dvou soutěžících. Názvy posádek si dávali soutěžící sami, jako - duo Matilda a Klotilda, spáči, moja s mojim, Krouháci, Biro, VPP. Andělská účast byla v celku hojná a pivo teklo proudem. Na prvním místě se umístilo družstvo spáči, na druhém místě moja s mojim, a na třetím místě Matilda a Klotilda. S velkým nasazením se

6 také účastnili pracovníci města Andělská Hora p. Svozil, p. Hrnčiar, p. Silnicová, p. Malíková, p. Eichlerová a při přípravě p. Oskar Langer, p. Rokosová Anna a paní místostarostka p. Jana Kučerová těmto lidem chci moc a moc poděkovat za pomoc a ochotu při organizaci této akce. Miroslav Novotný - starosta

7

8

9 Naše školy informují rodiče a nejen je: Mateřská škola ve Světlé Hoře V letošním školním roce jsme do školky přijali 22 kamarádů, na které jsme se všichni moc těšili. Do třídy Sluníček se nám vrátila paní učitelka Hana Caletková a tak jsme všichni pospolu. Milé prostředí, vstřícní kamarádi, veselé písničky, malování a hry pomohly novým dětem se zapojením do dění v mateřské škole. Od 17. září započaly svou činnost všechny zájmové kroužky. Jen pro upřesnění: Pondělí, hod. LOGOPEDIE, paní učitelka Michaela Horáková. Úterý, hod. Monika Novotná. Středa, hod. HUDEBNĚ DRAMATICKÝ KROUŽEK, paní učitelka Vladislava Keilingová. Čtvrtek, hod. VÝTVARNÝ KROUŽEK, paní učitelka Hana Caletková. SPORTOVNÍ KROUŽEK, paní učitelka Přesný rozpis naleznete vyvěšen v obou šatnách MŠ. V úterý jsme pozměnili plán a vydali jsme se podívat do HASIČSKÉ ZBROJNICE ve Světlé Hoře. Tam nás přivítali p. Beza a p. Výmola, kteří nám ukázali hasičské auto, výstroj a výzbroj a popovídali si s námi o jejich tolik potřebné a obětavé práci. Děkujeme za vstřícnost a ochotu, se kterou nám vyšli vstříc, ale i za dobrotu a mlsku, kterou nás obdarovali. Fotografie z akce najdete na stránkách naší mateřské školy, které rozjedeme v polovině října. Ve středu jsme se sešli na přátelské besedě v MŠ, kterou jsme připravili pro rodiče budoucích prvňáčků, abychom se společně poradili:

10 co je čeká na co se připravit jak svým dětem pomoci co se dá ještě změnit čemu předejít Na pozvání navštívil naši besedu také ředitel PPP v Buntále p. Mgr. Piňos. Co nás čeká? V měsíci říjnu nás čekají celkem 4 akce: Ve středu pojedeme s předkoláčky za kamarády do ZŠ na PROJEKTOVÝ DEN, kde prožijeme společné dopoledne her a povídání na téma SOUZNĚNÍ. Ve čtvrtek pojedeme se všemi dětmi na představení NA PALOUČKU do divadla v Bruntále. Autobus bude hrazen z výnosu školního plesu a karnevalu. V sobotu přivítáme na OÚ ve Světlé Hoře pásmem pohádkových básniček naše nové občánky Na středu chystáme již tradiční akci PODZIMNÍČEK, která letos proběhne částečně v MŠ a částečně venku a nebude chybět překvapení do bříška. V pátek přijede do naší MŠ firma PHOTODIENST, s nabídkou fotografií s vánoční tématikou. V šatnách MŠ naleznete náměty. Firma přijede v takto brzkém termínu pro velkou vytíženost. Důležité upozornění!!!! V době podzimních prázdnin a (čtvrtek a pátek) bude mít MŠ provoz na jedno oddělení. Nahlaste prosím p. učitelce, zda bude vaše dítě přítomno v MŠ. Michaela Horáková, ved. uč. MŠ

11 Základní škola v Andělské Hoře Školní rok 2012/2013 jsme zahájili v pondělí slavnostním uvítáním a tradičním focením tříd před budovou školy. Fotografie ze slavnostního zahájení najdete také na školním webu: Školní web projde v měsíci říjnu velkou proměnou, budeme inovovat jednotlivé sekce tak, aby byly lépe přehledné, materiály lépe dohledatelné, ale také, aby se web stal metodickou pomůckou pro rodiče našich dětí. Rovněž jsme započali s prací v zájmových útvarech, kdy řada z těchto má na naší škole svou tradici, ale rovněž se objevily kroužky úplně nové. Zájmové útvary ZŠ ŠIKOVNÉ RUCE paní učitelka Hana Crhová, třída. CHOVATELSKÝ KROUŽEK paní učitelka Ivana Sekaninová třída. RECY VĚCI paní učitelka Věra Saganová, třída. VŠEZNÁLEK paní učitelka Věra Saganová, 4. třída. TERARISTIKA ŘŠ Jan Vavřík, kroužek od , třída. ANGLIČTINA ŘŠ Jan Vavřík, kroužek od , třída. NÁBOŽENSTVÍ pan farář Marek Žukowski, pátek, třída (12:45), třída (13:15). FLORBAL paní učitelka Eva Kyšová. FLORBAL ŘŠ Jan Vavřík, úterý 15:00 16:00 hod. KNIHOVNICKÝ KROUŽEK paní učitelka Kamila Bezová, 1. st., čtvrtek 12:10 13:00 hod. ŠACHOVÝ KROUŽEK pan učitel Jiří Bujnoch, středa 12:15-13:00 hod., cvičný byt, třída. Zájmové útvary ŠD RUČNÍ PRÁCE paní Marta Ogurčáková, středa, 15:15 16:00 hod. TENIS paní Marta Ogurčáková, čtvrtek, 15:15 16:45 hod.

12 Velmi zdůrazňuji, aby si rodiče uvědomili, jak je nesmírně výhodné, aby jejich děti navštěvovaly školní družinu. Za nesmírně důležité z hlediska bezpečnosti považujeme návštěvu ranní družiny, zvláště pro děti, které ráno přijedou/přijdou do školy dříve. Tyto děti pak mohou jít i do tzv. ranní družiny (od 6:55 hod.). Tam je o ně postaráno a mohou čas do začátku vyučování strávit pod podhledem vychovatelek. Docházka do ranní družiny je bezplatná. Děti ročníku mohou být vpuštěny do budovy až v 7:10 minut pokud nechodí do družiny, musejí do této doby stát venku na dešti. Právě jsme také dofinišovali další ročník projektu Školní mlíčko, prostřednictvím kterého si Vaše děti mohou zakoupit některé mléčné výrobky za rozumnou cenu, kromě toho je pro ně připraven i další sortiment (müsli tyčinky, pitíčka, croissanty, ). Od října budeme moci navázat na již rozjetý projekt EU peníze školám, který v naší škole funguje již více než rok. Budeme moci nakoupit nové vybavení do počítačové učebny, rozvíjet nové výukové materiály, nakoupit nové dataprojektory a postoupit tak v modernizaci naší školy blíže ke školám větších měst. Rovněž začneme od října pracovat na novém projektu pod záštitou PaedDr. Rechberga - Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost, výzva 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II. Tímto projektem opět přiblížíme vzdělávání všem dětem v okolí, podpoříme integraci dětí a staneme se tak školou pro všechny školou otevřenou veřejnosti! S bližšími podrobnostmi vás seznámíme v dalším čísle Zpravodajů. Rád bych touto cestou chtěl poděkovat za vydatnou pomoc Městského úřadu v Andělské Hoře, kdy vždy, když je zapotřebí, jsou k dispozici, přičemž pomohou odstranit ty největší závady na objektech. Taktéž děkuji obci Světlá Hora za výbornou spolupráci v péči o objekt Mateřské školy. Děkuji pánům starostům Novotnému a Vojtíškovi, kteří nám průběžně v jednáních dokazují, že o naši školu mají zájem a všemožně ji podporují. Děkujeme! Pochopitelně velký dík patří všem zaměstnancům školy a školky za to, jak skvělým způsobem provedli rozjezd školního roku. Velký dík patří učitelům školy a školky, provozním zaměstnancům a kuchařkám za iniciativu, se kterou pracují, kdy často takto činí nad rámec své pracovní doby.

13 Termíny větších celoškolních akcí aneb Zapište si do svých kalendářů 3. září 25. října, 26. října 1. listopadu II. pedagogická rada 1. listopadu Třídní schůzky 1. listopadu Den otevřených dveří 22. prosince 2. ledna 10. ledna 18. a 19. ledna 24. ledna III. pedagogická rada 31. ledna Ukončení prvního pololetí 31. ledna, 1. února 1. února 4. března 10. března Jarní prázdniny 28. března 29. března Velikonoční prázdniny 11. dubna IV. pedagogická rada 11. dubna třídní schůzky 11. dubna Výstava výtv. prací 23. května Akademie 13. června Třídní schůzky 24. června V. pedagogická rada 28. června VI. pedagogická rada 28. června Vydávání vysvědčení I. pedagogická rada Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Třídní schůzky Zápis dětí do 1. třídy Karneval, ples Pololetní prázdniny

14 Nábor do ŠJ aneb Proč se stravovat ve školní jídelně? Třeba jen proto, že se dětem dostane za velmi rozumný peníz teplého jídla ve správnou dobu. Navíc jídla chutného a připravovaného podle zásad zdravé výživy, kontrolovaného hygienou. Doba UHO (univerzální hnědé omáčky) je již skutečně minulostí. Je to dáno i novými možnostmi, novou technikou, technologiemi, novými recepturami a také současným personálem. Přijďte se k nám někdy podívat! Stal jsem se svědkem, že zvláště některé starší děti raději poobědvají chipsy s kolou nebo toliko oblíbené doughnuts (koblihy) či čokoládu. Všichni jistě uznáme, že o zdravé stravě zde nemůže být řeči, rovněž si uvědomme, že cena takovéto svačiny mnohdy přesahuje i cenu samotného oběda, kdy tento je levnější a energeticky komplexnější polévka, hlavní jídlo, saláty, dezerty, moučníky, nápoj. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, že kvalitativně je oběd v naší škole daleko propracovanější a energeticky hodnotnější, než je tomu ve školních jídelnách jiných škol ve velkých městech. Rovněž vysoce kvalitně hodnotím zařazení ovocných salátů, kdy jsou vitamíny dětem poskytovány v přijatelné a chutné formě. Připomínáme i možnost stravovat se např. jen v některé dny kdy děti mají odpolední vyučování, zájmový kroužek nebo jen proto, že jsou rodiče v práci déle apod. S jídelníčky se můžete seznamovat na školním webu, také v obecních vitrínkách. Co ještě můžeme nabídnout více? Teď už vše záleží jen na přístupu a zodpovědnosti rodičů. Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy

15 Zájmový útvar florbalu při ZŠ Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Zeměpisná šířka: 50 06' s. š.; Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období datum hodno ta Nejnižší naměřená průměrná teplota ( C) ,1 Nejvyšší naměřená průměrná teplota ( C) ,6 Nejvyšší úhrn srážek (mm) ,1 Nejvyšší rychlost větru (km/h) ,8 (pozn. z technických údajů neuvádíme data ve dnech ) Měření probíhalo od druhé poloviny června do první poloviny září. Za tuto dobu jsme v Andělské Hoře naměřili teploty v rozmezí od +24,6 C do +11,1 C, což jsou teploty maxima i minima. Nejvíce nám napršelo 12. září, a to téměř 150 mm. Největší rychlost větru byla naměřena první letní den, a to 41,8 km/h.

16 Průměrné teploty se na začátku a na konci měřeného období pohybovaly nejčastěji v rozmezí +15 C až + 25 C. Nejvyšší teploty byly naměřeny přibližně co každé tři týdny, střídané prudkých ochlazením. Nejvíce srážek spadlo dne , a to skoro 150 mm. Celé období bylo vesměs bez srážek. Vyjímkou byly pouze první týdny měsíců července a srpna, kdy spadlo okolo 20 mm.

17 Celé sledované období vál převážně vítr ze severozápadního směru (43 %). Severovýchodní vítr a jihozápadní vítr vanuly jako druhé nejčastější (oba okolo 20 %) a vůbec se nevyskytoval vítr jihovýchodní. Texty: Veronika Andrysová (9. třída), Grafy, tabulka: Eva Kyšová Eva Kyšová, vyučující BI, EKO SBĚROVÁ SOUTĚŽ Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora poř. 1 2 třída V.A V.A třída V. A Průběžné pořadí k datu jméno a příjmení Jakub Langer Petr Mako poč. bodů Nejaktivnější sběrači ve třídách jméno a příjmení poč. bodů Jakub Langer Jako každým rokem, tak i letos, na naší škole začala sběrová soutěž. Tato soutěž opět pobíhá ve spolupráci se sběrným dvorem ve Světlé Hoře. Sběrnému dvoru byly předány nové body, které prošly inovací a mají jiný vzhled. Také se projednává s představiteli obce návrh, aby byl ve sběrném dvoře sbírán i hliník. O výsledku tohoto jednání vás budeme informovat. Mgr. Věra Saganová, třídní učitelka IV.A

18 Děti ze Základní školy v Andělské Hoře pomáhají potřebným Také jsme se přidali k akci Víčka pro nemocnou Sofinku. Jde o malou holčičku, která potřebuje nutně léčbu, na kterou rodiče nemají dostatek financí. Proto prosí o příspěvek formou víček od PET lahví, mléka, oleje a od sudů piva. Potřebují jich tuny. Rodiče jsem kontaktovala a maminka mi odepsala: Milá Věrko, moc děkujeme za krásnou nabídku a velmi rádi ji přijmeme:) jsme vděčni za každé víčko. Akce běží po dobu 2 let. Sofinka potřebuje ročně léčbu, která není hrazena pojišťovnou a stojí Kč, což je částka naprosto pro nás nesplnitelná. Proto se rozhořela akce-víčka Sofince! Velmi si vážíme každé pomoci. Krásný večer a moc děkujeme Hovorkovi Mgr. Věra Saganová, třídní učitelka IV.A

19 Andělská Hora po sametové revoluci Andělská Hora (německy Engelsberg) je město ležící v okrese Bruntál. Skládá se z částí Andělská Hora a Pustá Rudná. V bouřlivém období roku 1990 se mnohé změnilo i pro Andělskou Horu. Starousedlici volali po samostatnosti obce. Dva občané chodili od domu k domu a sbíraly dostatečný počet podpisů pro to, aby obec mohla být samostatná. O samostatnost usilovaly ještě Dětřichovice a Rudná pod Pradědem. Kromě Dětřichovic se to oběma obcím podařilo. První zastupitelstvo obce Andělské Hory bylo zvoleno a pracovalo v tomto složení: starosta obce: zást. Starosty: Jana Kučerová neuvolněná funkce Jan Marek neuvolněná funkce členové OZ: Jan Vatrt, Drahomíra Keilingová, Ladislav Burda, Ludmila Maňásková, Ing. Herbert Kühnel, jenž byl rovněž zvolen jako zástupce obce do okresního shromáždění. Dne se uskutečnilo ustanovující zasedání obecního zastupitelstva. Po vyjádření předložených návrhů členů OZ, byl zvolen do funkce starosty pan Vavřík Dušan počtem hlasu šest, který se ihned ujal řízení zasedání. Rovněž poděkoval novému OZ za vyjádřenou důvěru.

20 Pan Dušan Vavřík byl opětovně zvolen do funkce uvolněného starosty počtem šesti hlasů také v roce Roku 2002 byl starostou zvolen pan Ladislav Langer a místostarostka Dlabačová Janka. Za výbor finanční: pan Darida Jiří, za výbor kontrolní: pan Novotný Miroslav, za komisi bytovou a stavební: pan Caletka Radomír, za komisi sociální a zdravotní: paní Keilingová Drahomíra a za komisi kulturní a školskou: paní Malá Františka. Roku 2006 byl starostou opětovně zvolen pan Vavřík Dušan, místostarostkou paní Kučerová Jana. Pan Marek Jan byl zvolen předsedou finančního výboru, pan Novotný Miroslav předsedou kontrolního výboru. Za zastupitele byli zvoleni: Langer Ladislav, Caletka Radomír a MVDr. Kopcová Zdeňka. Významným mezníkem byl pro Andělskou Horu rol 2008, kdy zastupitelstvo obce požádalo o navrácení historického názvu Město Andělská Hora. Dne 13. května 2008 přijal starosta Andělské Hory pan Dušan Vavřík pozvání do Poslanecké sněmovny, kde mu předseda Poslanecké sněmovny pan Ing. Miloslav Vlček a 1. místopředsedkyně Miroslava Němcová předali jmenování,

21 v němž je stanovena účinnost platnosti Andělské Hory coby města. Roku 2010 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Andělská Hora konaného dne zvolen starostou města: pan Miroslav Novotný a místostarostou města paní Kučerová Jana. Předsedou finančního výboru pana Jan Marek, předsedou kontrolního výboru pan Dušan Vavřík. Za zastupitele byli zvoleni: Bc. Ladislav Langer, Mgr. Jiří Bujnoch a Radomír Caletka. Počet obyvatel Andělské Hory Rok Počet obyvatel Rok Počet obyvatel Kulturní památky kostel Narození Panny Marie - raně barokní z roku 1672 poutní kostel sv. Anny - z roku 1769 socha sv. Jana Nepomuckého - barokní z roku 1724 kříž z roku 1815 Významní rodáci Albert Schindler ( ) - rakouský kreslíř a malíř Eduard Schön ( ) - rakouský hudební skladatel, básník a ministerský rada s pseudonymem E. S. Engelsberg

22 Stručný nástin novodobé historie Města Andělská Hora: říjen 1990 se stal jedním z mezníků současné historie Města Andělská Hora, v tento den se Andělská Hora osamostatnila od Světlé Hory, ke které byla připojena v roce Prvním starostou znovu samostatné obce Andělská Hora se stal pan Jan Marek a místostarostou paní Jana Kučerová. Obecní úřad byl umístěn do budovy č.p. 197, kde se dříve scházel Občanský výbor a kde byla umístěna obřadní síň. V tomto období byla k místní škole přistavěna školní jídelna. V roce 1992 se začal vydávat místní zpravodaj Andělák a začalo se jednat o plynofikaci v obci. Po čtyřleté práci a úsilí postupně zvelebovat obec se dalším starostou stal pan Dušan Vavřík a jeho zástupcem byl zvolen pan Jan Marek. V roce 1995 se započalo s plynofikaci obce. O rok později se oslavilo 300 leté výročí vysvěcení kostela sv. Anny na Annabergu. V těchto letech se započalo s některými kulturními akcemi, jako je turnaj starostů v tenise, Den dětí a Vítání občánků, Andělskohorský žabák a závody netradičních vozidel. 6. června 1998 byl odhalen nový památník hudebnímu skladateli E. S. Engelsbergovi, který byl v roce 1947 zničen, u příležitosti vysvěcení obecního praporu páterem Pavlem Kuchařem. V roce 1999 byl vybudován chodník mezi obcemi Světlá Hora a Andělská Hora. V dalším volebním období nedošlo k významným změnám, starostou byl opět zvolen pan Dušan Vavřík. Bylo pokračováno v rozvoji, opravách a nových kulturních akcích. V roce 2000 bylo otevřeno na obecním úřadě minimuseum o historii i současnosti obce. V roce 2001 došlo k zahájení partnerství mezi obcí Andělská Hora a polskou obcí Renska Wies. Tento rok se stal rokem grantů a dotací. Byla financována oprava obecních domů, započaty poutě na Annaberg a další kulturní akce. V tomto roce byl zvolen také nový starosta pan Ladislav Langer a místostarostou byla zvolena paní Janka Dlabačová. V roce 2003 se započalo s restaurováním obrazu Navštívení Panny Marie. Byla opravena fasáda obecního domu č.p V roce 2004 byla MŠ ve Světlé Hoře přičleněna k ZŠ Andělská Hora. V roce 2006 byl zvolen starostou opět pan Dušan Vavřík a v dalším volebním období pan Miroslav Novotný, místostarostou byla v obou volebních období paní Jana Kučerová. 23. dubna 2008 byl obci Andělská Hora navrácen titul města. V posledních letech došlo ke značnému zvelebování image města a ke zlepšení kulturního vyžití. Nejen, že se během roku pořádá spousta akcí pro děti i rodiče, ale jsou opraveny mnohé památky. Opravy se dočkala, mimo jiné, socha sv. Jana Nepomuckého (2008) a sousoší Ukřižování s P. Marií a Janem Evangelistou pod křížem

23 (2009/2010) u kostela a také kostel sv. Anny na Annabergu, kde bylo zrestaurováno několik obrazů, soch a varhany. V roce 2010 byla vybudována naučná stezka o kterou se zasloužil sportovní klub Annaberg, který také zřídil přírodní tělocvičnu v okolí rybníka. Ve městě byly opraveny chodníky a místní komunikace, bylo vybudováno víceúčelové hřiště za místní školou. Podle kroniky a jiných dostupných materiálů Města Andělská Hora sepsala Kateřina Bujnochová Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin. Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném termínu a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém rozmezí se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým,

24 přírodě, zkrátka okolí. A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá v některých evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do něj zapojilo přes dobrovolníků. U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu šíří pod názvem 72 hodin Ruku na to! Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí, vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM Nelíbí se mi to (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu. K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony, doplňuje Ondřej Šejtka. Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned umístit do interaktivní mapy, vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také fungovat. Text na internetových stránkách projektu Nelíbí se mi to je vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas a tímto lajkováním naruby ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí. Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit stejně jako každý jiný odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být užitečná jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění některé z vad na kráse byť té sebenepatrnější sami podílet...

25

26 Kamzík horský v Jeseníkách jubilantem Letošnímu létu jsme již dali sbohem, na krku máme podzimní plískanice a po nich už je na řadě zima se svým sněhem a mrazy. A to bude čas, kdy jesenický kamzík bude moci slavit své výročí. A to velmi, velmi kulaté 100 let od vysazení v tomto pohoří. Cesta kamzíků do nové domoviny a adaptace v ní nebyla žádnou procházkou růžovým sadem. Byla to docela fuška a nejeden z nich to nepřežil. Celkem byl vysazen, s poměrně velkým časovým odstupem, na dvou místech a vždy se jednalo o lesy v církevním vlastnictví. Jak se to tedy událo, že je tady ještě pořád máme? Myšlenka, vysadit v Jeseníkách kamzíky, doutnala mezi lesnickým personálem na panství Řádu německých rytířů (dále jen ŘNR) dlouho. První zmínky jsou již kolem roku K akci se lesníci odhodlali až v roce Při návštěvě velmistra ŘNR, arcivévody Evžena Habsburského, v Karlové Studánce ho s touto myšlenkou seznámil vrchní lesní rada Höhlmann. Arcivévoda přislíbil, že až bude vhodná příležitost požádá císaře Františka Josefa o několik kusů kamzičí zvěře z rakouských dvorních revírů. A pak bylo ticho po pěšině. Ticho ale trvalo jen historickou chvilku. Vrchní lesmistr Drechsler z Karlovy Studánky dostal telegram od arcivévody Evžena: Kamzíci povoleni. Vše nutno připravit. Záležitost důvěrná. A tak Drechsler okamžitě začal činit přípravy na vysazení kamzíků. Prostor pro zhotovení obůrky o ploše 12 hektarů vymezil v prostoru dnešní lesní správy Malá Morávka na hřebeni Na Kamenci (tehdy Schottersteine), spadající od Vysoké Hole na východ, severovýchod a sever. Obůrka byla ohrazena 3 metry vysokým drátěným plotem do výše 2 metrů drátěné pletivo a další metr tvořily dráty s mezerami asi 20 cm. Vše bylo rychle připraveno na přijetí kamzíků z dvorní honitby Mürzsteg ve Štýrsku. Zasáhlo však počasí počátkem listopadu 1912 nastala v Alpách obleva a odchyt kamzíků se pro nedostatek sněhu nepodařil. Muselo se čekat. Teprve počátkem února 1913 příšel do Karlovy Studánky telegram, že z Mürzstegu bylo odesláno 5 kamzíků. Vrchní lesmistr Drechsler odjel okamžitě do Vídně, odkud osobně doprovázel 5 vypolštářovaných beden s kamzíky. Transport dorazil do Malé Morávky 21. února Do obůrky byli kamzíci vysazeni odpoledne, když bedny byly postupně dopravovány koňským povozem, saněmi taženými koňmi, saněmi taženými ručně a nakonec neseny dřevorubci. Do obůrky bylo vysazeno: tříletá kamzice s kamzíčetem samčího pohlaví (jediný samec, který však již druhý den uhynul), dvouletá kamzice a 2 kamzíčata samičího pohlaví. Se čtyřmi samicemi, ale bez samce, je však další chov biologicky nemožný. Kamzík kozel byl zakoupen v Donnesbachwaldu v Tyrolích a do obůrky byl vysazen 15. července Již druhý den však uhynul. Kamzice se dalšího kozla, tříletého, dočkaly až 1. prosince Byl opět z Mürzstegu.

27 Mezitím ale jedna samice uhynula a jiná, dvouletá, měla v červnu 1913 kamzíče (kamzičí říje probíhá v listopadu a počátkem prosince). Takže na konci roku 1913 byl početní stav vysazené kamzičí zvěře shodný s prvotním dovozem 5 kusů. A odobně se vyvíjely i následující roky oborního chovu, přičemž v roce 1923 byla obora rozšířena o cca 2 ha. Následující rok dosáhl stav 21 kusů. Pastevní možnosti obory však byly zcela vyčerpány, takže veškerá kamzičí zvěř z obůrky byla vypuštěna do volné přírody. Celkově úspěšné výsledky při vysazování kamzičí zvěře na panství ŘNR, přes všechny své dílčí problémy, inspiroval sousedy. Lesnický personál dalšího církevního vlastníka vratislavského biskupství (od arcibiskupství). Na žádost ředitelství správy komorního panství v Javorníku vydal v roce 1927 biskup kardinál Adolf Bertram povolení k vysazení kamzíků i na tomto panství. V prostoru dnešní lesní správy Vidly byla ještě v témže roce připravena obůrka o rozloze 23 ha. Prvního obyvatele se obůrka dočkala až v roce Dne 24. listopadu byla do obůrky vypuštěna kamzice od lesní správy Velká u Popradu. Během 14 dnů však uhynula. Následující rok, 11. března, byla do obůrky vypuštěna kamzice s kamzíčetem - kamzíčkem, pocházející z Neubergu v Rax Alpe (minipohoří jižně od Vídně). Kamzice opět uhynula, a to již čtvrtý den po vypuštění. Kamzíčka se lesnisnickému personálu podařilo vypiplat na kozím mléku. Dne 11. září 1931 byly, opět z Neubergu, vysazeny 2 kamzice a 1 kamzík. Jedna kamzice opět uhynula. Dále pokračovaly dovozy (5 kamzic z okresu Grunden v Rakouska byly vysazeny 25. března 1935), úhyny, přírůstky. Až do roku 1939, kdy bylo celé stádo, 21 kusů, vypuštěno do volné přírody. Do obou obůrek bylo postupně vysazeno 20 kusů zvěře (do každé obůrky 10 kusů), odchycené v rakouské části Alp. Shodný počet, 21 kusů, mělo vždy i stádo vypuštěné z obůrky. Do volné přírody tedy bylo vypuštěno 42 kamzíků, a to ve dvou etapách, vzdálených od sebe 16 let. No, tak kamzíky už máme ve volné přírodě, takže bych mohl skončit. Což jsem také původně chtěl. Ale kamzík v Jeseníkách se v druhé polovině osmdesátých let vykrystalizoval jako problém, na jehož řešení jsou zcela protichůdné názory. A rozpory zřejmě trvají dodnes. Proto jsem se rozhodl pokračovat. Takže pokračuji. Válku přestáli jeseničtí kamzíci poměrně dobře, a to i přes pravděpodobné pytlačení německé posádky na chatě Ovčárna. V tom zřejmě pokračovali i vojáci čeští, kteří je vystřídali. Ing. Jiří Plachý, který v r nastoupil lesnickou službu v Karlově, proti pytlačení protestoval u vojenského velitelství a v r žádal o výměnu posádky na Ovčárně. Na jeho podnět vydal lesodohlédací úřad v Opavě přísný zákaz odstřelu kamzíků. Počet kamzíků v Jeseníkách odhadoval v r ing. Plachý na 100 kusů.

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více