pan FrantiŠek OrloviČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pan FrantiŠek OrloviČ"

Transkript

1 Životní jubileum oslaví: Boborová Anna Kühnel Herbert Marek Jan Bachánek Josef 85 let 80 let 62let 61 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešel : pan FrantiŠek OrloviČ Andělská Hora 509 Čest jeho památce!

2 Městský úřad informuje: Telefonní čísla na kterých nás najdete: Městský úřad , Novotný Miroslav starosta , domů Kučerová Jana- místostarosta Bc. Mlčáková Dagmar a Eichlerová Jitka , Svozil Petr - technicko- hospodářský pracovník Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba : pondělí a středa od 7.00 hod do hod úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna : pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod

3 Víte, že... vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech a s účinností od dochází ke změně úředních hodin Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to konkrétně v pátek. Úřední hodiny krajského úřadu: pondělí, středa 9:00-17:00 úterý, čtvrtek 9:00-14:30 pátek 9:00-13:00 Poděkování Vážení občané, děkuji za podporu sbírky použitého ošacení, která nalezla své uplatnění v neziskové organizaci Diakonie Broumov. Sbírka probíhala v období od až do na zdejším městském úřadě. Jmenovitě bych chtěla podekovat občanům, kteří sbírku podpořili jsou to manželé Lengsfeldovi, Vavříkovi, Duboví, paní Miroslava Markovská a paní Jana Průdková. Za MěÚ - Andělská Hora Jitka Eichleová - organizátor sbírky Výpis z usnesení řádného zasedání zastupitelstva města Andělská Hora konaného dne v hod. Zastupitelstvo vzalo na vědomí: - Rozpočtové opatření č. 4,5 a 6/ Informace obecního lesního hospodáře o zbývajících úkolech v lesích pro rok Poděkování Diakonie Broumov Městu Andělská Hora za

4 uspořádání sbírky použitého ošacení pro jejich organizaci. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Urbanistickým střediskem Ostrava na zpracování změny č.4up doplnění posouzení SEA a objednání posouzení vlivu na lokality Natura - Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Andělská Hora, okres Bruntál a jmenování Mgr. Jana Vavříka do funkce ředitele k Zprávu Státního ústavu radiační ochrany Praha o výsledku měření objemové aktivity radonu v objektu č.p. 215 školní družiny,kde je vše v pořádku, - Informaci o vyhlášení výběrového řízení na opravu Hasičské Zbrojnice. Termín otvírání obálek Andělská Hora v hod. na MěÚ Zastupitelstvo města schválilo: - OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od je výše poplatku 550 Kč. - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2012 pro JSDH ve výši Kč. - Žádost Místní komunity Salesiánů Dona Boska v Prostějově na realizace vrtané studny na p.č. 543/1 v k.ú. Andělská Hora. - Přijetí fin. hotovosti s příspěvků na opravu kostela sv. Anny ve výši Kč do poklady města A. Hora a její použití na částečnou úhradu opravy střechy kostela. - Žádost fi. MX-NET Telekomunikace s.r.o., Bruntál na umístění stavby anténního stožáru na Annenském vrchu a návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

5 - Protokol o otvírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce komunikace Pustá Rudná a následné uzavření Smlouvy o dílo s fi. Kareta s.r.o. Bruntál. -Likvidaci vyřazeného majetku 1 ks tf. Siemens v úč. hodnotě 1,20 Kč. - Plán inventur pro rok Protokol otvírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu Územní plán Andělská Hora a uzavření smlouvy o dílo s Institutem regionálních informací, s.r.o. Brno na zpracování nového ÚP Andělská Hora v hodnotě Kč bez DPH. - Smlouvu o zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu k nemovitosti p.č. 620/1v k.ú. A. Hora ve Sl. - Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.1217/44, 1217/1 a p.č. 153/2. - Žádost ZŠ a MŠ Andělská Hora o udělení výjimky z počtu žáků pro rok Zplnomocnění starosty p. Novotného k podpisu dohody o poskytnutí dotace na Rekonstrukci poutního kostela sv. Anny. Poděkování za pomoc při závodu netradičních vozidel na Andělskohorském rybníce V sobotu se na místním rybníce uskutečnil závod netradičních vozidel. Této akce se zúčastnilo 6. družstev po dvou soutěžících. Názvy posádek si dávali soutěžící sami, jako - duo Matilda a Klotilda, spáči, moja s mojim, Krouháci, Biro, VPP. Andělská účast byla v celku hojná a pivo teklo proudem. Na prvním místě se umístilo družstvo spáči, na druhém místě moja s mojim, a na třetím místě Matilda a Klotilda. S velkým nasazením se

6 také účastnili pracovníci města Andělská Hora p. Svozil, p. Hrnčiar, p. Silnicová, p. Malíková, p. Eichlerová a při přípravě p. Oskar Langer, p. Rokosová Anna a paní místostarostka p. Jana Kučerová těmto lidem chci moc a moc poděkovat za pomoc a ochotu při organizaci této akce. Miroslav Novotný - starosta

7

8

9 Naše školy informují rodiče a nejen je: Mateřská škola ve Světlé Hoře V letošním školním roce jsme do školky přijali 22 kamarádů, na které jsme se všichni moc těšili. Do třídy Sluníček se nám vrátila paní učitelka Hana Caletková a tak jsme všichni pospolu. Milé prostředí, vstřícní kamarádi, veselé písničky, malování a hry pomohly novým dětem se zapojením do dění v mateřské škole. Od 17. září započaly svou činnost všechny zájmové kroužky. Jen pro upřesnění: Pondělí, hod. LOGOPEDIE, paní učitelka Michaela Horáková. Úterý, hod. Monika Novotná. Středa, hod. HUDEBNĚ DRAMATICKÝ KROUŽEK, paní učitelka Vladislava Keilingová. Čtvrtek, hod. VÝTVARNÝ KROUŽEK, paní učitelka Hana Caletková. SPORTOVNÍ KROUŽEK, paní učitelka Přesný rozpis naleznete vyvěšen v obou šatnách MŠ. V úterý jsme pozměnili plán a vydali jsme se podívat do HASIČSKÉ ZBROJNICE ve Světlé Hoře. Tam nás přivítali p. Beza a p. Výmola, kteří nám ukázali hasičské auto, výstroj a výzbroj a popovídali si s námi o jejich tolik potřebné a obětavé práci. Děkujeme za vstřícnost a ochotu, se kterou nám vyšli vstříc, ale i za dobrotu a mlsku, kterou nás obdarovali. Fotografie z akce najdete na stránkách naší mateřské školy, které rozjedeme v polovině října. Ve středu jsme se sešli na přátelské besedě v MŠ, kterou jsme připravili pro rodiče budoucích prvňáčků, abychom se společně poradili:

10 co je čeká na co se připravit jak svým dětem pomoci co se dá ještě změnit čemu předejít Na pozvání navštívil naši besedu také ředitel PPP v Buntále p. Mgr. Piňos. Co nás čeká? V měsíci říjnu nás čekají celkem 4 akce: Ve středu pojedeme s předkoláčky za kamarády do ZŠ na PROJEKTOVÝ DEN, kde prožijeme společné dopoledne her a povídání na téma SOUZNĚNÍ. Ve čtvrtek pojedeme se všemi dětmi na představení NA PALOUČKU do divadla v Bruntále. Autobus bude hrazen z výnosu školního plesu a karnevalu. V sobotu přivítáme na OÚ ve Světlé Hoře pásmem pohádkových básniček naše nové občánky Na středu chystáme již tradiční akci PODZIMNÍČEK, která letos proběhne částečně v MŠ a částečně venku a nebude chybět překvapení do bříška. V pátek přijede do naší MŠ firma PHOTODIENST, s nabídkou fotografií s vánoční tématikou. V šatnách MŠ naleznete náměty. Firma přijede v takto brzkém termínu pro velkou vytíženost. Důležité upozornění!!!! V době podzimních prázdnin a (čtvrtek a pátek) bude mít MŠ provoz na jedno oddělení. Nahlaste prosím p. učitelce, zda bude vaše dítě přítomno v MŠ. Michaela Horáková, ved. uč. MŠ

11 Základní škola v Andělské Hoře Školní rok 2012/2013 jsme zahájili v pondělí slavnostním uvítáním a tradičním focením tříd před budovou školy. Fotografie ze slavnostního zahájení najdete také na školním webu: Školní web projde v měsíci říjnu velkou proměnou, budeme inovovat jednotlivé sekce tak, aby byly lépe přehledné, materiály lépe dohledatelné, ale také, aby se web stal metodickou pomůckou pro rodiče našich dětí. Rovněž jsme započali s prací v zájmových útvarech, kdy řada z těchto má na naší škole svou tradici, ale rovněž se objevily kroužky úplně nové. Zájmové útvary ZŠ ŠIKOVNÉ RUCE paní učitelka Hana Crhová, třída. CHOVATELSKÝ KROUŽEK paní učitelka Ivana Sekaninová třída. RECY VĚCI paní učitelka Věra Saganová, třída. VŠEZNÁLEK paní učitelka Věra Saganová, 4. třída. TERARISTIKA ŘŠ Jan Vavřík, kroužek od , třída. ANGLIČTINA ŘŠ Jan Vavřík, kroužek od , třída. NÁBOŽENSTVÍ pan farář Marek Žukowski, pátek, třída (12:45), třída (13:15). FLORBAL paní učitelka Eva Kyšová. FLORBAL ŘŠ Jan Vavřík, úterý 15:00 16:00 hod. KNIHOVNICKÝ KROUŽEK paní učitelka Kamila Bezová, 1. st., čtvrtek 12:10 13:00 hod. ŠACHOVÝ KROUŽEK pan učitel Jiří Bujnoch, středa 12:15-13:00 hod., cvičný byt, třída. Zájmové útvary ŠD RUČNÍ PRÁCE paní Marta Ogurčáková, středa, 15:15 16:00 hod. TENIS paní Marta Ogurčáková, čtvrtek, 15:15 16:45 hod.

12 Velmi zdůrazňuji, aby si rodiče uvědomili, jak je nesmírně výhodné, aby jejich děti navštěvovaly školní družinu. Za nesmírně důležité z hlediska bezpečnosti považujeme návštěvu ranní družiny, zvláště pro děti, které ráno přijedou/přijdou do školy dříve. Tyto děti pak mohou jít i do tzv. ranní družiny (od 6:55 hod.). Tam je o ně postaráno a mohou čas do začátku vyučování strávit pod podhledem vychovatelek. Docházka do ranní družiny je bezplatná. Děti ročníku mohou být vpuštěny do budovy až v 7:10 minut pokud nechodí do družiny, musejí do této doby stát venku na dešti. Právě jsme také dofinišovali další ročník projektu Školní mlíčko, prostřednictvím kterého si Vaše děti mohou zakoupit některé mléčné výrobky za rozumnou cenu, kromě toho je pro ně připraven i další sortiment (müsli tyčinky, pitíčka, croissanty, ). Od října budeme moci navázat na již rozjetý projekt EU peníze školám, který v naší škole funguje již více než rok. Budeme moci nakoupit nové vybavení do počítačové učebny, rozvíjet nové výukové materiály, nakoupit nové dataprojektory a postoupit tak v modernizaci naší školy blíže ke školám větších měst. Rovněž začneme od října pracovat na novém projektu pod záštitou PaedDr. Rechberga - Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost, výzva 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II. Tímto projektem opět přiblížíme vzdělávání všem dětem v okolí, podpoříme integraci dětí a staneme se tak školou pro všechny školou otevřenou veřejnosti! S bližšími podrobnostmi vás seznámíme v dalším čísle Zpravodajů. Rád bych touto cestou chtěl poděkovat za vydatnou pomoc Městského úřadu v Andělské Hoře, kdy vždy, když je zapotřebí, jsou k dispozici, přičemž pomohou odstranit ty největší závady na objektech. Taktéž děkuji obci Světlá Hora za výbornou spolupráci v péči o objekt Mateřské školy. Děkuji pánům starostům Novotnému a Vojtíškovi, kteří nám průběžně v jednáních dokazují, že o naši školu mají zájem a všemožně ji podporují. Děkujeme! Pochopitelně velký dík patří všem zaměstnancům školy a školky za to, jak skvělým způsobem provedli rozjezd školního roku. Velký dík patří učitelům školy a školky, provozním zaměstnancům a kuchařkám za iniciativu, se kterou pracují, kdy často takto činí nad rámec své pracovní doby.

13 Termíny větších celoškolních akcí aneb Zapište si do svých kalendářů 3. září 25. října, 26. října 1. listopadu II. pedagogická rada 1. listopadu Třídní schůzky 1. listopadu Den otevřených dveří 22. prosince 2. ledna 10. ledna 18. a 19. ledna 24. ledna III. pedagogická rada 31. ledna Ukončení prvního pololetí 31. ledna, 1. února 1. února 4. března 10. března Jarní prázdniny 28. března 29. března Velikonoční prázdniny 11. dubna IV. pedagogická rada 11. dubna třídní schůzky 11. dubna Výstava výtv. prací 23. května Akademie 13. června Třídní schůzky 24. června V. pedagogická rada 28. června VI. pedagogická rada 28. června Vydávání vysvědčení I. pedagogická rada Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Třídní schůzky Zápis dětí do 1. třídy Karneval, ples Pololetní prázdniny

14 Nábor do ŠJ aneb Proč se stravovat ve školní jídelně? Třeba jen proto, že se dětem dostane za velmi rozumný peníz teplého jídla ve správnou dobu. Navíc jídla chutného a připravovaného podle zásad zdravé výživy, kontrolovaného hygienou. Doba UHO (univerzální hnědé omáčky) je již skutečně minulostí. Je to dáno i novými možnostmi, novou technikou, technologiemi, novými recepturami a také současným personálem. Přijďte se k nám někdy podívat! Stal jsem se svědkem, že zvláště některé starší děti raději poobědvají chipsy s kolou nebo toliko oblíbené doughnuts (koblihy) či čokoládu. Všichni jistě uznáme, že o zdravé stravě zde nemůže být řeči, rovněž si uvědomme, že cena takovéto svačiny mnohdy přesahuje i cenu samotného oběda, kdy tento je levnější a energeticky komplexnější polévka, hlavní jídlo, saláty, dezerty, moučníky, nápoj. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, že kvalitativně je oběd v naší škole daleko propracovanější a energeticky hodnotnější, než je tomu ve školních jídelnách jiných škol ve velkých městech. Rovněž vysoce kvalitně hodnotím zařazení ovocných salátů, kdy jsou vitamíny dětem poskytovány v přijatelné a chutné formě. Připomínáme i možnost stravovat se např. jen v některé dny kdy děti mají odpolední vyučování, zájmový kroužek nebo jen proto, že jsou rodiče v práci déle apod. S jídelníčky se můžete seznamovat na školním webu, také v obecních vitrínkách. Co ještě můžeme nabídnout více? Teď už vše záleží jen na přístupu a zodpovědnosti rodičů. Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy

15 Zájmový útvar florbalu při ZŠ Zprávy ze školní meteorologické stanice Období: Název stanice: Andělská Hora Zeměpisná šířka: 50 06' s. š.; Nadmořská výška: 675 m n. m. Zeměpisná délka: 17 24' v. d. Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období datum hodno ta Nejnižší naměřená průměrná teplota ( C) ,1 Nejvyšší naměřená průměrná teplota ( C) ,6 Nejvyšší úhrn srážek (mm) ,1 Nejvyšší rychlost větru (km/h) ,8 (pozn. z technických údajů neuvádíme data ve dnech ) Měření probíhalo od druhé poloviny června do první poloviny září. Za tuto dobu jsme v Andělské Hoře naměřili teploty v rozmezí od +24,6 C do +11,1 C, což jsou teploty maxima i minima. Nejvíce nám napršelo 12. září, a to téměř 150 mm. Největší rychlost větru byla naměřena první letní den, a to 41,8 km/h.

16 Průměrné teploty se na začátku a na konci měřeného období pohybovaly nejčastěji v rozmezí +15 C až + 25 C. Nejvyšší teploty byly naměřeny přibližně co každé tři týdny, střídané prudkých ochlazením. Nejvíce srážek spadlo dne , a to skoro 150 mm. Celé období bylo vesměs bez srážek. Vyjímkou byly pouze první týdny měsíců července a srpna, kdy spadlo okolo 20 mm.

17 Celé sledované období vál převážně vítr ze severozápadního směru (43 %). Severovýchodní vítr a jihozápadní vítr vanuly jako druhé nejčastější (oba okolo 20 %) a vůbec se nevyskytoval vítr jihovýchodní. Texty: Veronika Andrysová (9. třída), Grafy, tabulka: Eva Kyšová Eva Kyšová, vyučující BI, EKO SBĚROVÁ SOUTĚŽ Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora poř. 1 2 třída V.A V.A třída V. A Průběžné pořadí k datu jméno a příjmení Jakub Langer Petr Mako poč. bodů Nejaktivnější sběrači ve třídách jméno a příjmení poč. bodů Jakub Langer Jako každým rokem, tak i letos, na naší škole začala sběrová soutěž. Tato soutěž opět pobíhá ve spolupráci se sběrným dvorem ve Světlé Hoře. Sběrnému dvoru byly předány nové body, které prošly inovací a mají jiný vzhled. Také se projednává s představiteli obce návrh, aby byl ve sběrném dvoře sbírán i hliník. O výsledku tohoto jednání vás budeme informovat. Mgr. Věra Saganová, třídní učitelka IV.A

18 Děti ze Základní školy v Andělské Hoře pomáhají potřebným Také jsme se přidali k akci Víčka pro nemocnou Sofinku. Jde o malou holčičku, která potřebuje nutně léčbu, na kterou rodiče nemají dostatek financí. Proto prosí o příspěvek formou víček od PET lahví, mléka, oleje a od sudů piva. Potřebují jich tuny. Rodiče jsem kontaktovala a maminka mi odepsala: Milá Věrko, moc děkujeme za krásnou nabídku a velmi rádi ji přijmeme:) jsme vděčni za každé víčko. Akce běží po dobu 2 let. Sofinka potřebuje ročně léčbu, která není hrazena pojišťovnou a stojí Kč, což je částka naprosto pro nás nesplnitelná. Proto se rozhořela akce-víčka Sofince! Velmi si vážíme každé pomoci. Krásný večer a moc děkujeme Hovorkovi Mgr. Věra Saganová, třídní učitelka IV.A

19 Andělská Hora po sametové revoluci Andělská Hora (německy Engelsberg) je město ležící v okrese Bruntál. Skládá se z částí Andělská Hora a Pustá Rudná. V bouřlivém období roku 1990 se mnohé změnilo i pro Andělskou Horu. Starousedlici volali po samostatnosti obce. Dva občané chodili od domu k domu a sbíraly dostatečný počet podpisů pro to, aby obec mohla být samostatná. O samostatnost usilovaly ještě Dětřichovice a Rudná pod Pradědem. Kromě Dětřichovic se to oběma obcím podařilo. První zastupitelstvo obce Andělské Hory bylo zvoleno a pracovalo v tomto složení: starosta obce: zást. Starosty: Jana Kučerová neuvolněná funkce Jan Marek neuvolněná funkce členové OZ: Jan Vatrt, Drahomíra Keilingová, Ladislav Burda, Ludmila Maňásková, Ing. Herbert Kühnel, jenž byl rovněž zvolen jako zástupce obce do okresního shromáždění. Dne se uskutečnilo ustanovující zasedání obecního zastupitelstva. Po vyjádření předložených návrhů členů OZ, byl zvolen do funkce starosty pan Vavřík Dušan počtem hlasu šest, který se ihned ujal řízení zasedání. Rovněž poděkoval novému OZ za vyjádřenou důvěru.

20 Pan Dušan Vavřík byl opětovně zvolen do funkce uvolněného starosty počtem šesti hlasů také v roce Roku 2002 byl starostou zvolen pan Ladislav Langer a místostarostka Dlabačová Janka. Za výbor finanční: pan Darida Jiří, za výbor kontrolní: pan Novotný Miroslav, za komisi bytovou a stavební: pan Caletka Radomír, za komisi sociální a zdravotní: paní Keilingová Drahomíra a za komisi kulturní a školskou: paní Malá Františka. Roku 2006 byl starostou opětovně zvolen pan Vavřík Dušan, místostarostkou paní Kučerová Jana. Pan Marek Jan byl zvolen předsedou finančního výboru, pan Novotný Miroslav předsedou kontrolního výboru. Za zastupitele byli zvoleni: Langer Ladislav, Caletka Radomír a MVDr. Kopcová Zdeňka. Významným mezníkem byl pro Andělskou Horu rol 2008, kdy zastupitelstvo obce požádalo o navrácení historického názvu Město Andělská Hora. Dne 13. května 2008 přijal starosta Andělské Hory pan Dušan Vavřík pozvání do Poslanecké sněmovny, kde mu předseda Poslanecké sněmovny pan Ing. Miloslav Vlček a 1. místopředsedkyně Miroslava Němcová předali jmenování,

21 v němž je stanovena účinnost platnosti Andělské Hory coby města. Roku 2010 byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Andělská Hora konaného dne zvolen starostou města: pan Miroslav Novotný a místostarostou města paní Kučerová Jana. Předsedou finančního výboru pana Jan Marek, předsedou kontrolního výboru pan Dušan Vavřík. Za zastupitele byli zvoleni: Bc. Ladislav Langer, Mgr. Jiří Bujnoch a Radomír Caletka. Počet obyvatel Andělské Hory Rok Počet obyvatel Rok Počet obyvatel Kulturní památky kostel Narození Panny Marie - raně barokní z roku 1672 poutní kostel sv. Anny - z roku 1769 socha sv. Jana Nepomuckého - barokní z roku 1724 kříž z roku 1815 Významní rodáci Albert Schindler ( ) - rakouský kreslíř a malíř Eduard Schön ( ) - rakouský hudební skladatel, básník a ministerský rada s pseudonymem E. S. Engelsberg

22 Stručný nástin novodobé historie Města Andělská Hora: říjen 1990 se stal jedním z mezníků současné historie Města Andělská Hora, v tento den se Andělská Hora osamostatnila od Světlé Hory, ke které byla připojena v roce Prvním starostou znovu samostatné obce Andělská Hora se stal pan Jan Marek a místostarostou paní Jana Kučerová. Obecní úřad byl umístěn do budovy č.p. 197, kde se dříve scházel Občanský výbor a kde byla umístěna obřadní síň. V tomto období byla k místní škole přistavěna školní jídelna. V roce 1992 se začal vydávat místní zpravodaj Andělák a začalo se jednat o plynofikaci v obci. Po čtyřleté práci a úsilí postupně zvelebovat obec se dalším starostou stal pan Dušan Vavřík a jeho zástupcem byl zvolen pan Jan Marek. V roce 1995 se započalo s plynofikaci obce. O rok později se oslavilo 300 leté výročí vysvěcení kostela sv. Anny na Annabergu. V těchto letech se započalo s některými kulturními akcemi, jako je turnaj starostů v tenise, Den dětí a Vítání občánků, Andělskohorský žabák a závody netradičních vozidel. 6. června 1998 byl odhalen nový památník hudebnímu skladateli E. S. Engelsbergovi, který byl v roce 1947 zničen, u příležitosti vysvěcení obecního praporu páterem Pavlem Kuchařem. V roce 1999 byl vybudován chodník mezi obcemi Světlá Hora a Andělská Hora. V dalším volebním období nedošlo k významným změnám, starostou byl opět zvolen pan Dušan Vavřík. Bylo pokračováno v rozvoji, opravách a nových kulturních akcích. V roce 2000 bylo otevřeno na obecním úřadě minimuseum o historii i současnosti obce. V roce 2001 došlo k zahájení partnerství mezi obcí Andělská Hora a polskou obcí Renska Wies. Tento rok se stal rokem grantů a dotací. Byla financována oprava obecních domů, započaty poutě na Annaberg a další kulturní akce. V tomto roce byl zvolen také nový starosta pan Ladislav Langer a místostarostou byla zvolena paní Janka Dlabačová. V roce 2003 se započalo s restaurováním obrazu Navštívení Panny Marie. Byla opravena fasáda obecního domu č.p V roce 2004 byla MŠ ve Světlé Hoře přičleněna k ZŠ Andělská Hora. V roce 2006 byl zvolen starostou opět pan Dušan Vavřík a v dalším volebním období pan Miroslav Novotný, místostarostou byla v obou volebních období paní Jana Kučerová. 23. dubna 2008 byl obci Andělská Hora navrácen titul města. V posledních letech došlo ke značnému zvelebování image města a ke zlepšení kulturního vyžití. Nejen, že se během roku pořádá spousta akcí pro děti i rodiče, ale jsou opraveny mnohé památky. Opravy se dočkala, mimo jiné, socha sv. Jana Nepomuckého (2008) a sousoší Ukřižování s P. Marií a Janem Evangelistou pod křížem

23 (2009/2010) u kostela a také kostel sv. Anny na Annabergu, kde bylo zrestaurováno několik obrazů, soch a varhany. V roce 2010 byla vybudována naučná stezka o kterou se zasloužil sportovní klub Annaberg, který také zřídil přírodní tělocvičnu v okolí rybníka. Ve městě byly opraveny chodníky a místní komunikace, bylo vybudováno víceúčelové hřiště za místní školou. Podle kroniky a jiných dostupných materiálů Města Andělská Hora sepsala Kateřina Bujnochová Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin. Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném termínu a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém rozmezí se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým,

24 přírodě, zkrátka okolí. A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá v některých evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do něj zapojilo přes dobrovolníků. U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu šíří pod názvem 72 hodin Ruku na to! Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí, vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM Nelíbí se mi to (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu. K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony, doplňuje Ondřej Šejtka. Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned umístit do interaktivní mapy, vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také fungovat. Text na internetových stránkách projektu Nelíbí se mi to je vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas a tímto lajkováním naruby ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí. Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit stejně jako každý jiný odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být užitečná jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění některé z vad na kráse byť té sebenepatrnější sami podílet...

25

26 Kamzík horský v Jeseníkách jubilantem Letošnímu létu jsme již dali sbohem, na krku máme podzimní plískanice a po nich už je na řadě zima se svým sněhem a mrazy. A to bude čas, kdy jesenický kamzík bude moci slavit své výročí. A to velmi, velmi kulaté 100 let od vysazení v tomto pohoří. Cesta kamzíků do nové domoviny a adaptace v ní nebyla žádnou procházkou růžovým sadem. Byla to docela fuška a nejeden z nich to nepřežil. Celkem byl vysazen, s poměrně velkým časovým odstupem, na dvou místech a vždy se jednalo o lesy v církevním vlastnictví. Jak se to tedy událo, že je tady ještě pořád máme? Myšlenka, vysadit v Jeseníkách kamzíky, doutnala mezi lesnickým personálem na panství Řádu německých rytířů (dále jen ŘNR) dlouho. První zmínky jsou již kolem roku K akci se lesníci odhodlali až v roce Při návštěvě velmistra ŘNR, arcivévody Evžena Habsburského, v Karlové Studánce ho s touto myšlenkou seznámil vrchní lesní rada Höhlmann. Arcivévoda přislíbil, že až bude vhodná příležitost požádá císaře Františka Josefa o několik kusů kamzičí zvěře z rakouských dvorních revírů. A pak bylo ticho po pěšině. Ticho ale trvalo jen historickou chvilku. Vrchní lesmistr Drechsler z Karlovy Studánky dostal telegram od arcivévody Evžena: Kamzíci povoleni. Vše nutno připravit. Záležitost důvěrná. A tak Drechsler okamžitě začal činit přípravy na vysazení kamzíků. Prostor pro zhotovení obůrky o ploše 12 hektarů vymezil v prostoru dnešní lesní správy Malá Morávka na hřebeni Na Kamenci (tehdy Schottersteine), spadající od Vysoké Hole na východ, severovýchod a sever. Obůrka byla ohrazena 3 metry vysokým drátěným plotem do výše 2 metrů drátěné pletivo a další metr tvořily dráty s mezerami asi 20 cm. Vše bylo rychle připraveno na přijetí kamzíků z dvorní honitby Mürzsteg ve Štýrsku. Zasáhlo však počasí počátkem listopadu 1912 nastala v Alpách obleva a odchyt kamzíků se pro nedostatek sněhu nepodařil. Muselo se čekat. Teprve počátkem února 1913 příšel do Karlovy Studánky telegram, že z Mürzstegu bylo odesláno 5 kamzíků. Vrchní lesmistr Drechsler odjel okamžitě do Vídně, odkud osobně doprovázel 5 vypolštářovaných beden s kamzíky. Transport dorazil do Malé Morávky 21. února Do obůrky byli kamzíci vysazeni odpoledne, když bedny byly postupně dopravovány koňským povozem, saněmi taženými koňmi, saněmi taženými ručně a nakonec neseny dřevorubci. Do obůrky bylo vysazeno: tříletá kamzice s kamzíčetem samčího pohlaví (jediný samec, který však již druhý den uhynul), dvouletá kamzice a 2 kamzíčata samičího pohlaví. Se čtyřmi samicemi, ale bez samce, je však další chov biologicky nemožný. Kamzík kozel byl zakoupen v Donnesbachwaldu v Tyrolích a do obůrky byl vysazen 15. července Již druhý den však uhynul. Kamzice se dalšího kozla, tříletého, dočkaly až 1. prosince Byl opět z Mürzstegu.

27 Mezitím ale jedna samice uhynula a jiná, dvouletá, měla v červnu 1913 kamzíče (kamzičí říje probíhá v listopadu a počátkem prosince). Takže na konci roku 1913 byl početní stav vysazené kamzičí zvěře shodný s prvotním dovozem 5 kusů. A odobně se vyvíjely i následující roky oborního chovu, přičemž v roce 1923 byla obora rozšířena o cca 2 ha. Následující rok dosáhl stav 21 kusů. Pastevní možnosti obory však byly zcela vyčerpány, takže veškerá kamzičí zvěř z obůrky byla vypuštěna do volné přírody. Celkově úspěšné výsledky při vysazování kamzičí zvěře na panství ŘNR, přes všechny své dílčí problémy, inspiroval sousedy. Lesnický personál dalšího církevního vlastníka vratislavského biskupství (od arcibiskupství). Na žádost ředitelství správy komorního panství v Javorníku vydal v roce 1927 biskup kardinál Adolf Bertram povolení k vysazení kamzíků i na tomto panství. V prostoru dnešní lesní správy Vidly byla ještě v témže roce připravena obůrka o rozloze 23 ha. Prvního obyvatele se obůrka dočkala až v roce Dne 24. listopadu byla do obůrky vypuštěna kamzice od lesní správy Velká u Popradu. Během 14 dnů však uhynula. Následující rok, 11. března, byla do obůrky vypuštěna kamzice s kamzíčetem - kamzíčkem, pocházející z Neubergu v Rax Alpe (minipohoří jižně od Vídně). Kamzice opět uhynula, a to již čtvrtý den po vypuštění. Kamzíčka se lesnisnickému personálu podařilo vypiplat na kozím mléku. Dne 11. září 1931 byly, opět z Neubergu, vysazeny 2 kamzice a 1 kamzík. Jedna kamzice opět uhynula. Dále pokračovaly dovozy (5 kamzic z okresu Grunden v Rakouska byly vysazeny 25. března 1935), úhyny, přírůstky. Až do roku 1939, kdy bylo celé stádo, 21 kusů, vypuštěno do volné přírody. Do obou obůrek bylo postupně vysazeno 20 kusů zvěře (do každé obůrky 10 kusů), odchycené v rakouské části Alp. Shodný počet, 21 kusů, mělo vždy i stádo vypuštěné z obůrky. Do volné přírody tedy bylo vypuštěno 42 kamzíků, a to ve dvou etapách, vzdálených od sebe 16 let. No, tak kamzíky už máme ve volné přírodě, takže bych mohl skončit. Což jsem také původně chtěl. Ale kamzík v Jeseníkách se v druhé polovině osmdesátých let vykrystalizoval jako problém, na jehož řešení jsou zcela protichůdné názory. A rozpory zřejmě trvají dodnes. Proto jsem se rozhodl pokračovat. Takže pokračuji. Válku přestáli jeseničtí kamzíci poměrně dobře, a to i přes pravděpodobné pytlačení německé posádky na chatě Ovčárna. V tom zřejmě pokračovali i vojáci čeští, kteří je vystřídali. Ing. Jiří Plachý, který v r nastoupil lesnickou službu v Karlově, proti pytlačení protestoval u vojenského velitelství a v r žádal o výměnu posádky na Ovčárně. Na jeho podnět vydal lesodohlédací úřad v Opavě přísný zákaz odstřelu kamzíků. Počet kamzíků v Jeseníkách odhadoval v r ing. Plachý na 100 kusů.

Jenovefa Čepeňová Andělská Hora - Šternberk

Jenovefa Čepeňová Andělská Hora - Šternberk Životní jubileum oslaví: Orlovič František 88 let Boborová Anna 84 let Kühnel Herbert 79 let Marek Jan 61 let Bachánek Josef 60 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešla Jenovefa

Více

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Životní jubileum oslaví Drlíková Anna 94 let Klepancová Božena 69 let Zbránková Růžena 66 let Kučerová Jana 62 let Jakab Vladimír 62 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 1 Městský úřad informuje Kontakty,

Více

Čest jeho památce! Městský úřad informuje:

Čest jeho památce! Městský úřad informuje: Životní jubileum oslaví: Grobelný Emil Zbránek Jan Svoboda Jaroslav Lakomý Alois 74 let 66 let 61 let 60 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešel: Karel Malý Andělská Hora 198

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Andělák leden 2013 PF 2013

Andělák leden 2013 PF 2013 PF 2013 Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji popřál šťastný nový rok 2013, mnoho radosti, štěstí, spokojenosti a zdraví, bez kterého se neobejdeme. V neposlední řadě si dovoluji

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Stálice léta: Akademie a Prázdniny

Stálice léta: Akademie a Prázdniny 7 červenec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč Druhou dekádu existence zakončí letošním ročníkem Francouzsko - česká hudební akademie. Její starší sourozenec, multižánrový festival Prázdniny, dorostl do Kristových

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Pf 2015. Slovo starosty SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV. Víte, že Barborky nebyly jen větvičky do vázy?

ZPRAVODAJ OBCÍ. Pf 2015. Slovo starosty SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV. Víte, že Barborky nebyly jen větvičky do vázy? ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník V prosinec 2014 Slovo starosty Vážení občané, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli k obecním volbám a vyjádřili nám

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

ZVEME JUBILANTY DO OB

ZVEME JUBILANTY DO OB 1 Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: - Pomoc obětem kriminality v Ostravě - Z jednání samosprávy - Adaptační program pro žáky - Podzimní setkání jubilantů - O cenu města Petřvald TERMÍN

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více