Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura"

Transkript

1 Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura

2 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů a systémů potřebných pro realizaci řízených pohonů, v České republice jako dceřiná společnost. Hlavní sídlo společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. je v Brně, pobočky máme v Praze a Ostravě. Přehled oborů naší činnosti naleznete na následujících stránkách. Rexroth v České republice The Drive & Control Company Průmyslové hydraulické komponenty a systémy Hydraulické agregáty Mobilní hydraulické komponenty a systémy Lineární technika Montážní technika Pneumatické komponenty a systémy Elektrické pohony a řídicí systémy Servis Automatizace Automobilový průmysl Divadelní technika Energetika Školení Rexroth celosvětově Kontakty

3 3 The Drive & Control Company Takřka vše, co hýbe stroji, dokáže díky své obsáhlé odborné působnosti Bosch Rexroth dodat svým zákazníkům v prvotřídní kvalitě. Bosch Rexroth Váš partner pro hydraulické pohony strojů a zařízení. To vše úspěšně dodáváme i v České republice již od roku Základní kompetence firmy Bosch Rexroth jsou soustředěny v následujících odborných oblastech. Výhodou je krátká cesta k zákazníkovi ať už se jedná o dodávky standardních komponentů nebo o technologicky náročná systémová řešení. Působnost v odborných oblastech: průmyslovéhydraulickésystémy elektricképohonyařídicísystémy lineárníamontážnítechnika pneumatickésystémy mobilníhydraulickésystémy servisprovšechnyoblasti Naše nabídka: návrhkoncepceprojektu projekce,konstrukceavýroba koordinaceprojektu uvedenídoprovozu zaškoleníobsluhy záručníipozáručníservis Dlouhodobým cílem společnosti Bosch Rexroth je spokojený zákazník. Trvalá inovace s využitím nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a úzká spolupráce s našimi zákazníky zaručují optimální technická řešení.

4 4 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Průmyslové hydraulické komponenty a systémy Počáteksériovévýrobyhydraulickýchkomponentůpro průmyslovéamobilníaplikacesahádoroku1952.postupem časuboschrexrothrozšiřujesvůjsortimentkomponentů. Širokýsortimentkomponentůumožňujevytvořitkompletní systémypohonůsvyužitímvlastníprvkovézáklady. SrozvojemelektronikyseposilujepostaveníBoschRexroth natrhu DriveandControl.Novinkouvportfoliuspolečnosti BoschRexrothjsouvysokomomentovéhydromotory Hägglundspropohonzařízenívgumárenském,papírenském, chemickématěžebnímprůmyslu. Komponenty Systémy Čerpadla Hydromotory Hydraulickéválce Ventily Rozvaděče Filtračnítechnika Příslušenství Diagnosticképřístroje Zařízenínaošetření hydraulickýcholejů Hydromotory Hägglunds Projektovánísystémů novýchstrojů Modernizace stávajícíchzařízení Dynamickévýpočty Modelováníasimulace Konstrukceavýroba Montážuzákazníka Zkouškyauvedení doprovozu Záručníapozáruční servis Energetika Automobilový průmysl Mobilní technika Větrnéelektrárny Tepelnéelektrárny Vodníelektrárnyadíla Vstřikovacístrojenahliník aplasty Obráběcístroje Svařovacíamanipulační roboty Montážnílinky Rypadla Nakladače Důlnístroje Komunálnívozidla Zemědělskéstroje

5 5 Vedlezmíněných klasickýchkomponentů jevýrobní programstálevětšímdílemzaměřovánnakomponenty splynulýmřízenímproregulačníelektro-hydraulické systémy. Tytohydraulickékomponentymajívesměsintegrovanou elektronikutvořenouzesilovačineboregulátoryarealizují lokálníregulacivuzavřenésmyčce. Kromětěchtoproduktůjsouvyráběnyelektronické regulátoryumožňujícírealizacivyššíchregulačníchsystémů. Komponenty Systémy Proporcionálníventily Regulačníventily Servoventily Lokálnízesilovače aregulátory Programovatelné elektronické regulátory Projektováníhydraulických systémůnovýchstrojů Modernizacestávajících zařízení Dynamickévýpočty Modelováníasimulace Konstrukceavýroba Montážuzákazníka Zkouškyauvedení doprovozu Záručníapozáruční servis Hutnictví a těžké strojírenství Divadelní technika Chemický a potravinářský průmysl Tvářecístroje Válcovny Slévárny Zařízenínavýrobuoceli Kompletnídodávkytechnologií prodivadlaavíceúčelovákulturní asportovnízařízení Společenskésály Filtračnísystémy Hydraulicképohony

6 6 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Hydraulické agregáty OdzaloženídceřinéspolečnostifirmyRexrothvBrněvroce 1990sefirmakroměprodejehydraulickýchkomponent zabývátakévýrobouhydraulickýchagregátů. Prokonkrétnízákaznicképrojektyjsouzajišťoványčinnosti odprojekceakonstrukceažpododávkuamontáž kompletníhohydraulickéhosystémuvčetněuvedení doprovozuaseřízenínapožadovanéparametry uzákazníka. Vývojavýrobaagregátůvycházívždyzkonkrétních požadavkůzákazníkůajsoupřizpůsobenydanéaplikaci, prototakédocházíkneustálémuzvyšováníparametrů aužitnéhodnoty. Typy agregátu Činnosti Agregátymalé, Alunádrždo70dm 3 Agregátystřední, nádrž70až400dm 3 Agregátyvelké, nádržnad400dm 3 Rozvodnébloky Pohonnéjednotky Ventilovéstoly Akumulátorovéstanice Zpracováníprojekčního návrhu Zpracováníkonstrukční dokumentace Výroba Zkoušky Montážuuživatele včetněrozvodůpotrubí Uvedenídoprovozu Seřízení Servis Obráběcí stroje Energetika Tvářecí stroje

7 7 AgregátyzprodukceBoschRexrothBrnobylyzpočátku určenypředevšímprotuzemskýtrhaprozeměstřední avýchodníevropy,vomezenémířebylyvšakdodávány idozápadoevropskýchzemí. Sevznikemnovéhovýrobníhozávoduapodstatným rozšířenímvýrobníchprostorsevposledníchletechposílil exportatopředevšímdozemíevropskéunie.takése rozšířilsortimentododávkysystémůpronovétechnologie, jakonapř.větrnéelektrárny,lodníprůmyslapod. Integrované agregátové systémy Činnosti zákaznickyspecificképrojekty hydraulickýchagregátů agregátystandardizované agregátysesníženouhlučností zkušebnízařízenípro čerpadla hydromotory ventily hydraulickéválce spalovacímotory didaktickéagregátyasystémy spoluprácesvýrobcistrojůjiž vefázipřípravynávrhunového zařízení návrhaoptimalizacefunkcí sohledemnatechnickyacenově optimálnířešení generálníopravyhydraulických lisůvčetněřídicíhosystému, repasehydraulickýchválců aopravymechanickéčásti záručníapozáručníservis Lodní doprava Papírenství a chemický průmysl Divadelní technika

8 8 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Mobilní hydraulické komponenty a systémy VýrobnísortimentdivizeRexrothmobilníhydraulikaje zaměřennadodávkyhydraulickýchkomponentůasystémů jakprokompletacistavebníchstrojů(kompaktních nakladačů,tandemovýchsilničníchvibračníchválců,důlních atěžebníchstrojů,standardních istranovýchvysokozdvižnýchvozíků,atd.),takiprosystémy chlazenímotorůautobusůadrážníchvozidel,hybridní sytémyhrbprorekuperacibrzdnéenergieavneposlední řaděproehradalšísytémyzemědělskétechniky. Komponenty Systémy Axialníjednotky EHR Zubovéjednotky AxialPistonUnits ExternalGearUnits RadialPistonMotors EMR Radiálnímotory HRB Planetovépřevodovky Projekce Rozvaděčeabloky Konstrukce Jednotkyřízení CAD Kompaktníventily MobileControls CompactHydraulics Gears Montáž Řídicíjednotky Zkoušky Displeje Servis Joystiky Senzory MobileElectronics Accumulators Systemsolutions Stavební technika Rypadla<10t Rypadla>10t Kloubové,kompaktní akolovénakládače Pásovéstroje Betonmixery Betonpumpy Vrtacístroje Manipulační technika Vysokozdvižnévozíky Montážníplošiny Jeřáby Teleskopické manipulátory Zemědělská a lesní technika Traktory Sklízecímlátičky Harvestory Vyvážecísoupravy Komunální technika Zametacístroje Komunálnístroje Nástavby Pohon chlazení Autobusy Lokomotivy

9 9 Lineární technika VýrobnísortimentdivizeRexrothLinearMotionand AsemblyTechnologies oblastlineárnítechnikanabízí rozsáhlýprogramstandardníchprvkůproprůmyslové aplikace.prokonkrétnízákaznicképrojektyjsouzajišťovány činnostiodprojekceakonstrukceažpomontážadodávku kompletníhovíceoséhosystému.zákaznickéslužbyjsou zaměřenynaconejširšívyužíváníinternetovýchnástrojů, odbornoutechnickoupodporuaspolehlivévýrobní alogisticképrocesy. Komponenty Systémy Lineárníprofilovávedení kuličková Lineárníprofilovávedení válečková Kuličkovéšrouby Vodicíkuličkovápouzdra atyče Lineárníosy Manipulačnísystémy Projekce Konstrukce CAD Montáž Zkoušky Webpodpora Servis Obráběcí stroje Automobilový průmysl Potravinářství a balení Kovoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Průmyslová automatizace Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Tiskařský a papírenský průmysl

10 10 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Montážní technika Výrobnísortimentdivizemontážnítechnikynabízírozsáhlý programstandardníchprvkůproprůmyslovéaplikace.základem jehliníkovýkonstrukčnísystémanajehobázipostavené aplikacejakonapř.ručnímontážnípracoviště,dopravníkové systémy,ochrannéoploceníatd.prokonkrétnízákaznické projektyjsouzajišťoványčinnostiodprojekceakonstrukceaž pomontážadodávku.zákaznickéslužbyjsouzaměřenynaco nejširšívyužívánísoftwarovýchkonfigurátorů,odbornou technickoupodporuaspolehlivévýrobníalogisticképrocesy. Komponenty Systémy Hliníkovástavebnice Ručnípracoviště Regálovésystémy Ochrannéoplocení Materiálovévozíky Paletkovédopravníky VarioFlowdopravníky Válečkovédopravníky Identifikačnísystémy Infopanely Solárnítechnika Projekce Konstrukce CADknihovny Konzultace Webpodpora Montáž Servis Automatizace Potravinářství a balení Automobilový průmysl Kosmetický a farmaceutický průmysl Obráběcí stroje Manipulační technika Elektrotechnický a polovodičový průmysl Výroba spotřebního zboží Logistika

11 11 Pneumatické komponenty a systémy VýrobnísortimentdivizeRexrothPneumaticsnabízírozsáhlý programstandardníchprvkůproprůmyslovéaplikace pneumatickýchpohonů,adálespeciálněkonstruovanéprvky např.promobilníaplikace.prokonkrétnízákaznické projektyjsouzajišťoványčinnostiodprojekceakonstrukce ažpomontážadodávkukompletníhopneumatického systému.zákaznickéslužbyjsouzaměřenynaconejširší využíváníinternetovýchnástrojů,odbornoutechnickou podporuaspolehlivévýrobníalogisticképrocesy. Komponenty Systémy Pístnicovéválce Bezpístnicovéválce Otočnépohony Ventilovésystémy Ovládacíventily Tlakovéregulátory Uchopovacítechnika Vakuovátechnika Úpravavzduchu Manipulačnísystémy Ozubenéřetězy Projekce Konstrukce CAD Montáž Zkoušky Pneumatické panely skříně sestavy Webpodpora Servis Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Zpracování hliníku Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Nákl. auta, autobusy

12 12 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Elektrické pohony a řídicí systémy VýrobnísortimentdivizeElektricképohonyařízenínabízívše potřebnékvytvořeníúspěšnýchautomatizačníchřešení. Odpohonnýchařídicíchsystémůažpovysocevýkonné komplexnísestavyprotechnologicképrocesyasnadnou uživatelskouobsluhu.všechnyautomatizačníplatformyobsahují systémindralogicprořešenílogickýchúlohasystém IndraMotionprořešenípohybovýchúloh.Všezastřešujejednotné softwarovéprostředíindraworks,umožňujícíprojektování, programování,tvorbuvizualizaceadiagnostikusystému. Komponenty Systémy IndraDrive elektrické servopohony IndraControlL PLC ai/operiférie IndraControlV operátorsképanely aprůmyslovápc Šroubovacíalisovací systémy Komponentypro odporovésvařování IndraMotionMLD IndraMotionMLC IndraMotionMLP IndraMotionMTX SafetyonBoard integrovanébezpečnostní funkce Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Obráběcí stroje

13 13 Servis Servisníoddělenínabízíopravyaservisproduktůvšechodborných oblastífirmyboschrexroth. Dílenskéopravyprovádímevevybavenéodbornédílně,našitechnici jsouvyškolenivevýrobníchzávodech.kopravámjsoupoužívány výhradněoriginálnínáhradnídíly.opravenékomponentyjsou testoványnazkušebníchstendech. Servisuzákazníkůmůžemerozšířitopravidelnékontrolyzastavěných komponentůatakpředejítnečekanýmporuchámvýrobníchzařízení anáslednýmškodámvevýrobě. Přiolejovémservisuprovedemediagnostikupracovníkapaliny, filtraci,odloučenívody.pokudbudetřebadodámenovoupracovní kapalinu,filtračnívložkyaodstranímenetěsnostisystému. Vservisnímoddělenízařazenáskupinaexterníchmontážíjevybavena kvýroběamontážihydraulickéhopotrubíunašichzákazníků. Zabezpečované činnosti: Dílenskéopravykomponentů Opravyuzákazníků Diagnostika,nastavováníazkoušeníhydraulických komponentůsvyužitímzkušebníchstendů Poradenskáakonzultačníčinnost Externímontáže instalacehydraulickýchpohonůazařízení Olejovýservis ZajištěníopravhydromotorůHägglunds Lisy Těžební a důlní stroje Metalurgie Energetika Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Zpracování hliníku Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Nákl. auta, autobusy

14 14 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Automatizace Všezjednohozdroje,tojeRexrothvýhoda.Díkyširoképaletě výrobkůproprůmyslovouautomatizaci,jefirmarexroth schopnanabídnoutkomplexnířešenínamíru,svyužitím vlastníchprvků.vševnejvyššíkvalitěrexrothsosvědčeným týmeminženýrů.prokonkrétnízákaznicképrojektynabízíme komplexníslužbyodnávrhu,projekce,konstrukce,výroby pooživeníainstalacivýrobníchskupin,jednoúčelovýchstrojů, strojníchcelkůamontážníchlinek. Komponenty Řídicísystémy Elektricképohony Šroubovacísystémy Svařovacítechnika Montážnítechnika Lineárníprofilovávedení Kuličkovéšrouby Kluznákuličkovávedení apouzdra Lineárnímanipulátory Pneumaticképrvky asystémy Vakuovátechnika Hydraulicképrvky Hydraulickéagregáty Nabídky činností Návrh Projekce Konstrukce Výroba Instalace Uvedenídoprovozu Servis Výroba strojů Montážnípracoviště Regálovésystémy Jednoúčelovéstroje Manipulátory Dopravníky Montážnílinky Strojnícelky Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Kosmetický a farmaceutický průmysl Elektrotechnický průmysl Transportní systémy

15 15 Automobilový průmysl Kvalitouvýrobků,rychlostídodávekadobrýmservisemlze maximalizovatspolehlivost,úspornostazvýšittakefektivitupři výroběnejenvautomobilovémprůmyslu,atojecestakterou společnostboschrexrothkráčíjižmnoholet.integrace elektrickýchpohonů,řídicíchsystémů,hydrauliky,pneumatiky, lineárnítechnikyamontážníchtechnologií,dávávíceflexibility prodosaženíoptimálníhořešenívýrobníhoprocesu.nabízíse takmožnostsestavitkomplexnířešeníodadozzkomponentů odjednohospolehlivéhopartnerasdlouholetoutradicí. ODVĚTVÍ VÝROBY NAŠE NABÍDKA Hutníprovozy Lisovánikaroserie Svařovánikaroserie Svařovánípodskupin Lakováníkaroserie Výrobamotorů Výrobapřevodovek Výrobanáprav Montážepodskupin Montáževozu Manipulace Hydraulika Pneumatika Elektricképohonyařídicí systémy Šroubovacísystémy Svařovacísystémy Paletovédopravníky Montážnílinky Manuálnípracoviště Hliníkovýkonstrukční systém Regálovésystémy Lineárnítechnika Montážnítechnika Projekce, návrh a výroba jednoúčelových zařízení Stavba hydraulických agregátů a zařízení Návrhy a výroba výrobních linek, dopravníků, manuálních pracovišť a regálových systémů Dodávka komponentů i strojních celků

16 16 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Divadelní technika ProjekčnískupinaSIS1 BoschRexroth Systems&Engineering Stagetechnologies,vrámci regionálníhozastoupeníregionalcentreofcompetence CentralandEastEuropeRCoC-COEjsmespecializovaná projekčnískupinanazákaznickéřešeníkonkrétních scénickýchzařízeníadoplňkovýchdivadelníchtechnologií. Našímhlavnímzaměřenímjeprojekce,adodávka divadelníchsystémůtzv.turn key solution.projekt rostedlepřánízákazníkanakonkrétníscénografické požadavky,provozníaekonomicko-hospodárnínáklady. Systémy Projekce Konstrukce 3D Montáž Testy Zkoušky Servis Novostavby Rekonstrukce Opravy Tahové jednotky Protipožární opony Jevištní stoly Osobní výtahy Řídicí systém

17 17 Energetika Energetika konvenční zdroje projektujemeadodáváme vysokotlakéhydraulickésystémyurčenéproregulaciparních aplynovýchturbin.zdrojemtlakovéhomédiajsouhydraulické agregátyvtzv.redundandnímprovedení.ovládáníventilů turbinjerealizovánoservopohonyvybavenéšpičkovou servotechnikou.propojovacípotrubístejnějakohydraulické agregátyjsouvyrobenyznerezavějícíoceli.využíváme dlouholetéhovývojenašímateřskéfirmyvespolupráci spřednímivýrobciturbinjakojsousiemens,toshibaneboge. VrámcituzemskéhotrhuspolupracujemeseŠkodouPower DoosanvPlzniasfirmouSiemensBrno.Díkytétospolupráci jsounašezařízenívprovozutakřkapocelémsvětě. ProstřednictvímcelosvětovésítěsesterskýchspolečnostíBosch Rexrothzajišťujemeinstalaciaservisníslužbyvrámcizáruční ipozáručnídobysminimálníčasovounáročností. Energetika obnovitelné zdroje vtétooblastise zabývámemazacímisystémypřevodovekvětrných elektráren.jednásenejenomazáníložisekapřevodů, aletakéozajištěnípožadovanéteplotyačistoty mazacíhomédia.tytoaplikacejsouvyužíványjaknamořitak nasouši zejménavhorách,tedyproznačněrozdílnéklimatické podmínky.tomuodpovídáisamotnékonstrukčníprovedení apoužitémateriálykomponent.platízdestejnávýhodanašífirmy jakoudodávekproklasickéelektrárnytedyvyužíváme vmaximálnímířespoluprácesesterskýchfiremvmístě instalacezařízení. Projekce Výroba Testování Aplikace Hydraulické agregáty Chladicí, mazací a filtrační systémy větrných elektráren Servopohony parních ventilů

18 18 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Školení NedílnouaktivitouBoschRexrothvoblastihydrauliky apneumatikyjeiškolicíčinnost.navazujenadlouholetou tradicikvalityaúrovně.školeníjsourealizovanávprostorách snejmodernějšímtechnickýmvybavenímurčenýmpro vzděláváníúdržbářů,servisníchtechniků,projektantů ivýzkumnýchpracovníků.školeníjsouzaměřenájak teoretickytakiprakticky,kdypropraktickéúčelyjsou zpracovanésofistikovanéúlohy,kteréškolencirealizují nahydropraktikátorech. Nabídka základních kurzů hydrauliky Průmyslováhydraulikavšeobecnýpřehled(provoz,údržba) Průmyslováhydraulika-základy(provoz,údržba,projekce začátečníci) Průmyslováhydraulika-projekčnínávrhyavýpočty(projekce pokročilí) Diagnostikahydraulickýchsystémů(provoz,údržba) Hydraulickéznačkyačtenívhydraulickýchschématech (provoz,údržba) Proporcionálnítechnika(provoz,údržba,projekce) Hydraulickáčerpadla(provoz,údržba,projekce) Bezpečnostprovozuaúdržby,filtracekapalin(provoz, údržba,projekce) Praktickácvičenínahydropraktikátorech Kurzydlepřánízákazníka Nabídka speciálních kurzů hydrauliky Projektováníaskladbahydraulickýchsystémů všeobecný přehled Projektováníhydraulickýchsystémů obvodysakumulátory Projektováníhydraulicko-mechanickýchobvodůzdvihacích zařízení Projektováníaúdržbahydraulickýchlisů,hydraulických vrtacíchstrojů Projektovánípomocnýchobvodůmobilníchhydraulických strojů(navijáky,vrátky,vysokozdvižnéplošinyatd.) Vodníhydraulika aplikace,hydraulicképrvkyprovodní hydrauliku Tepelnévýpočtyhydraulickýchobvodů Hydraulickélisy,vstřikolisy

19 19 Rexroth celosvětově Bosch Rexroth je jedním z předních a celosvětově uznávaných výrobců a dodavatelů technologií pro pohony a řídicí systémy. Více než zákazníků na celém světě se může spolehnout na značku Rexroth, která jim nabízí řešení šitá na míru pro jejich pohony, řídicí a regulační systémy. Bosch Rexroth je spolehlivým dodavatelem strojních zařízení a celků pro průmyslovou automatizaci, mobilní aplikace, ale i při využívání obnovitelných zdrojů energie. Společnost je zastoupena výrobními závody, dceřinými společnostmi, odbytovými a servisními společnostmi působícími ve více než 80 zemích celého světa. Tímto způsobem firma soustřeďuje své know-how ve strategicky výhodných uzlových bodech a svým zákazníkům na všech důležitých trzích tak může nabídnout optimální výkony odpovídající nejvyššímu standardu kvality. Tuto celosvětovou pozici chce firma i nadále vylepšovat intenzivní spoluprací ve všech svých odborných oblastech.

20 Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební Brno Tel Fax Průmyslová hydraulika Tel Tel Fax boschrexroth.cz Mobilní hydraulika Tel Tel Fax boschrexroth.cz Elektrické pohony a řídicí systémy Tel Fax boschrexroth.cz Lineární technika Tel Fax boschrexroth.cz Montážní technika Tel Fax boschrexroth.cz Servis Tel Fax Mobil Školení Tel Fax Pobočka Praha PodVišňovkou Praha4 Tel Fax Pobočka Ostrava Ruská83/ Ostrava Tel Fax Pneumatické komponenty Tel Fax boschrexroth.cz 04_Copyrightnotice BoschRexrothCZ2010

Rexroth v České republice

Rexroth v České republice Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth v České republice The Drive & Control Company Naše zkušenosti ve službách Vašeho úspěchu Vše potřebné

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti PRODEJ PARKER HANNIFIN zahrnuje značky Společnost SEALL byla založena v lednu 1991. V počátcích své

Více

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod:

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod: ÚVOD... 2 1. Všeobecné základy hydrauliky.... 3 2. Čtení a orientace ve výkresové dokumentaci... 5 3. Projekční návrhy a výpočty hydraulických systémů... 7 4. Hydropraktikátory hydraulika a elektrohydraulika

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti Společnost SEALL s.r.o. byla založena v lednu 1991. V počátcích své činnosti se zaměřila na výrobu

Více

ARGO-HYTOS Protech. Představení společnosti. We produce fluid power solutions

ARGO-HYTOS Protech. Představení společnosti. We produce fluid power solutions ARGO-HYTOS Protech Představení společnosti Strana 1 Historie společnosti - první zkušenosti s hydraulikou jsou datovány od roku 1964 - začátek projekce součást oddělení výzkumu VÍTKOVICE 10zaměstnanců

Více

Inženýring stručný popis. YAVER GmbH & Co. KG

Inženýring stručný popis. YAVER GmbH & Co. KG Inženýring stručný popis YAVER GmbH & Co. KG YAVER Za perspektivními technologiemi a řešeními celosvětově úspěšných firem stále častěji stojí know-how a zkušenosti společnosti YAVER v oblasti inženýringu.

Více

Siemens v České republice

Siemens v České republice Siemens v České republice Produkty, služby a řešení VSTOUPIT English version ENG Seznam produktů a řešení Seznam produktů a řešení Sektory Seznam společností Průmysl Infrastructure & Cities Energetika

Více

Česká republika. Údaje a fakta Produkty, služby a řešení Kontakty

Česká republika. Údaje a fakta Produkty, služby a řešení Kontakty Česká republika Údaje a fakta Kontakty Informace a komunikace hlasové, datové a konvergované (VoIP) komunikační sítě pro firmy, podniky a instituce kontaktní centra a řešení pro řízení vztahů a komunikaci

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE SVĚT SENZORŮ PŘEHLED PRODUKTŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE PEPPERL+FUCHS VÁŠ OSVĚDČENÝ DODAVATEL SENZORŮ PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI VÝROBNÍCH PROCESŮ Jako přední světový výrobce

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

SDRUŽENÍ ATOMEX GROUP. Sdružení výrobců technologických zařízení Česká republika

SDRUŽENÍ ATOMEX GROUP. Sdružení výrobců technologických zařízení Česká republika SDRUŽENÍ ATOMEX GROUP Sdružení výrobců technologických zařízení Česká republika Obchodní jméno: ATOMEX GROUP Adresa sídla: Černoleská 1930 Právní forma: 751 Zájmové sdružení právnických osob 256 01 Benešov

Více

XVIII. ročník Veletrhu pracovních příležitostí

XVIII. ročník Veletrhu pracovních příležitostí IAESTE LC Liberec ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci pořádají ve středu 4. prosince 2013 XVIII. ročník Veletrhu pracovních příležitostí Seznam společností: ABB s.r.o. Accenture Aisan Industry

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Blumenbecker Prag s.r.o. Průmyslová automatizace

Blumenbecker Prag s.r.o. Průmyslová automatizace Blumenbecker Prag s.r.o. Průmyslová automatizace Certifikace firmy Blumenbecker Prag PHOENIX CONTACT System Integrator SIEIMENS Solution Partner Automation System SIMATIC, Motion Control, Large Drives

Více

Program přednostního dodání GoTo Europe

Program přednostního dodání GoTo Europe 2 Jakmile objednáte, hned expedujeme V globální konkurenci se počítá každý den. Rychlá reakce představuje pro výrobce strojů a zařízení rozhodující faktor úspěchu. Spolehlivá, přesná dodávka součástí strojů

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 technologie sušení a skladování zrnin STELA-LAXHUBER GEbR. RUBERG BROCK BIN SKANDIA ELEVATOR JE-MA PFEUFFER HUTCHINSON OBSAH Filozofie 6 Historie 8 Současnost 10 Export 12 Naše

Více

Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer. www.lenord.de

Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer. www.lenord.de Pohybová automatizace made by Lenord + Bauer Registrace polohy Měření rychlosti Měření otáček Měření teploty Registrace kilometrového výkonu Měření zrychlení Řízení/Regulace/Polohování Přestavování/Polohování

Více

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY Adresář členských subjektů ČSZE Praktický přehled dodavatelů pro energetiku Firemní prezentace výrobců a dodavatelů KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR

ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR V Hanoji, 22.3.2013 ROZHODNUTÍ VLÁDY VSR SCHVÁLENÍ PROGRAMU ROZVOJE některých high-tech průmyslových programů pro národní rozvoj špičkových technologií VSR I. CÍLE 1.Do roku 2015: - Použití vyspělých technologií

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

bulletin zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř

bulletin zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř bulletin č. 1 říjen 2008 zpravodaj společnosti NATE nápojová technika a. s., Chotěboř editorial Zdravíme všechny z nápojařského sektoru. V tomto bulletinu bychom chtěli upozornit na úspěšnou dodávku středně

Více