Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura"

Transkript

1 Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura

2 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů a systémů potřebných pro realizaci řízených pohonů, v České republice jako dceřiná společnost. Hlavní sídlo společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. je v Brně, pobočky máme v Praze a Ostravě. Přehled oborů naší činnosti naleznete na následujících stránkách. Rexroth v České republice The Drive & Control Company Průmyslové hydraulické komponenty a systémy Hydraulické agregáty Mobilní hydraulické komponenty a systémy Lineární technika Montážní technika Pneumatické komponenty a systémy Elektrické pohony a řídicí systémy Servis Automatizace Automobilový průmysl Divadelní technika Energetika Školení Rexroth celosvětově Kontakty

3 3 The Drive & Control Company Takřka vše, co hýbe stroji, dokáže díky své obsáhlé odborné působnosti Bosch Rexroth dodat svým zákazníkům v prvotřídní kvalitě. Bosch Rexroth Váš partner pro hydraulické pohony strojů a zařízení. To vše úspěšně dodáváme i v České republice již od roku Základní kompetence firmy Bosch Rexroth jsou soustředěny v následujících odborných oblastech. Výhodou je krátká cesta k zákazníkovi ať už se jedná o dodávky standardních komponentů nebo o technologicky náročná systémová řešení. Působnost v odborných oblastech: průmyslovéhydraulickésystémy elektricképohonyařídicísystémy lineárníamontážnítechnika pneumatickésystémy mobilníhydraulickésystémy servisprovšechnyoblasti Naše nabídka: návrhkoncepceprojektu projekce,konstrukceavýroba koordinaceprojektu uvedenídoprovozu zaškoleníobsluhy záručníipozáručníservis Dlouhodobým cílem společnosti Bosch Rexroth je spokojený zákazník. Trvalá inovace s využitím nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a úzká spolupráce s našimi zákazníky zaručují optimální technická řešení.

4 4 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Průmyslové hydraulické komponenty a systémy Počáteksériovévýrobyhydraulickýchkomponentůpro průmyslovéamobilníaplikacesahádoroku1952.postupem časuboschrexrothrozšiřujesvůjsortimentkomponentů. Širokýsortimentkomponentůumožňujevytvořitkompletní systémypohonůsvyužitímvlastníprvkovézáklady. SrozvojemelektronikyseposilujepostaveníBoschRexroth natrhu DriveandControl.Novinkouvportfoliuspolečnosti BoschRexrothjsouvysokomomentovéhydromotory Hägglundspropohonzařízenívgumárenském,papírenském, chemickématěžebnímprůmyslu. Komponenty Systémy Čerpadla Hydromotory Hydraulickéválce Ventily Rozvaděče Filtračnítechnika Příslušenství Diagnosticképřístroje Zařízenínaošetření hydraulickýcholejů Hydromotory Hägglunds Projektovánísystémů novýchstrojů Modernizace stávajícíchzařízení Dynamickévýpočty Modelováníasimulace Konstrukceavýroba Montážuzákazníka Zkouškyauvedení doprovozu Záručníapozáruční servis Energetika Automobilový průmysl Mobilní technika Větrnéelektrárny Tepelnéelektrárny Vodníelektrárnyadíla Vstřikovacístrojenahliník aplasty Obráběcístroje Svařovacíamanipulační roboty Montážnílinky Rypadla Nakladače Důlnístroje Komunálnívozidla Zemědělskéstroje

5 5 Vedlezmíněných klasickýchkomponentů jevýrobní programstálevětšímdílemzaměřovánnakomponenty splynulýmřízenímproregulačníelektro-hydraulické systémy. Tytohydraulickékomponentymajívesměsintegrovanou elektronikutvořenouzesilovačineboregulátoryarealizují lokálníregulacivuzavřenésmyčce. Kromětěchtoproduktůjsouvyráběnyelektronické regulátoryumožňujícírealizacivyššíchregulačníchsystémů. Komponenty Systémy Proporcionálníventily Regulačníventily Servoventily Lokálnízesilovače aregulátory Programovatelné elektronické regulátory Projektováníhydraulických systémůnovýchstrojů Modernizacestávajících zařízení Dynamickévýpočty Modelováníasimulace Konstrukceavýroba Montážuzákazníka Zkouškyauvedení doprovozu Záručníapozáruční servis Hutnictví a těžké strojírenství Divadelní technika Chemický a potravinářský průmysl Tvářecístroje Válcovny Slévárny Zařízenínavýrobuoceli Kompletnídodávkytechnologií prodivadlaavíceúčelovákulturní asportovnízařízení Společenskésály Filtračnísystémy Hydraulicképohony

6 6 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Hydraulické agregáty OdzaloženídceřinéspolečnostifirmyRexrothvBrněvroce 1990sefirmakroměprodejehydraulickýchkomponent zabývátakévýrobouhydraulickýchagregátů. Prokonkrétnízákaznicképrojektyjsouzajišťoványčinnosti odprojekceakonstrukceažpododávkuamontáž kompletníhohydraulickéhosystémuvčetněuvedení doprovozuaseřízenínapožadovanéparametry uzákazníka. Vývojavýrobaagregátůvycházívždyzkonkrétních požadavkůzákazníkůajsoupřizpůsobenydanéaplikaci, prototakédocházíkneustálémuzvyšováníparametrů aužitnéhodnoty. Typy agregátu Činnosti Agregátymalé, Alunádrždo70dm 3 Agregátystřední, nádrž70až400dm 3 Agregátyvelké, nádržnad400dm 3 Rozvodnébloky Pohonnéjednotky Ventilovéstoly Akumulátorovéstanice Zpracováníprojekčního návrhu Zpracováníkonstrukční dokumentace Výroba Zkoušky Montážuuživatele včetněrozvodůpotrubí Uvedenídoprovozu Seřízení Servis Obráběcí stroje Energetika Tvářecí stroje

7 7 AgregátyzprodukceBoschRexrothBrnobylyzpočátku určenypředevšímprotuzemskýtrhaprozeměstřední avýchodníevropy,vomezenémířebylyvšakdodávány idozápadoevropskýchzemí. Sevznikemnovéhovýrobníhozávoduapodstatným rozšířenímvýrobníchprostorsevposledníchletechposílil exportatopředevšímdozemíevropskéunie.takése rozšířilsortimentododávkysystémůpronovétechnologie, jakonapř.větrnéelektrárny,lodníprůmyslapod. Integrované agregátové systémy Činnosti zákaznickyspecificképrojekty hydraulickýchagregátů agregátystandardizované agregátysesníženouhlučností zkušebnízařízenípro čerpadla hydromotory ventily hydraulickéválce spalovacímotory didaktickéagregátyasystémy spoluprácesvýrobcistrojůjiž vefázipřípravynávrhunového zařízení návrhaoptimalizacefunkcí sohledemnatechnickyacenově optimálnířešení generálníopravyhydraulických lisůvčetněřídicíhosystému, repasehydraulickýchválců aopravymechanickéčásti záručníapozáručníservis Lodní doprava Papírenství a chemický průmysl Divadelní technika

8 8 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Mobilní hydraulické komponenty a systémy VýrobnísortimentdivizeRexrothmobilníhydraulikaje zaměřennadodávkyhydraulickýchkomponentůasystémů jakprokompletacistavebníchstrojů(kompaktních nakladačů,tandemovýchsilničníchvibračníchválců,důlních atěžebníchstrojů,standardních istranovýchvysokozdvižnýchvozíků,atd.),takiprosystémy chlazenímotorůautobusůadrážníchvozidel,hybridní sytémyhrbprorekuperacibrzdnéenergieavneposlední řaděproehradalšísytémyzemědělskétechniky. Komponenty Systémy Axialníjednotky EHR Zubovéjednotky AxialPistonUnits ExternalGearUnits RadialPistonMotors EMR Radiálnímotory HRB Planetovépřevodovky Projekce Rozvaděčeabloky Konstrukce Jednotkyřízení CAD Kompaktníventily MobileControls CompactHydraulics Gears Montáž Řídicíjednotky Zkoušky Displeje Servis Joystiky Senzory MobileElectronics Accumulators Systemsolutions Stavební technika Rypadla<10t Rypadla>10t Kloubové,kompaktní akolovénakládače Pásovéstroje Betonmixery Betonpumpy Vrtacístroje Manipulační technika Vysokozdvižnévozíky Montážníplošiny Jeřáby Teleskopické manipulátory Zemědělská a lesní technika Traktory Sklízecímlátičky Harvestory Vyvážecísoupravy Komunální technika Zametacístroje Komunálnístroje Nástavby Pohon chlazení Autobusy Lokomotivy

9 9 Lineární technika VýrobnísortimentdivizeRexrothLinearMotionand AsemblyTechnologies oblastlineárnítechnikanabízí rozsáhlýprogramstandardníchprvkůproprůmyslové aplikace.prokonkrétnízákaznicképrojektyjsouzajišťovány činnostiodprojekceakonstrukceažpomontážadodávku kompletníhovíceoséhosystému.zákaznickéslužbyjsou zaměřenynaconejširšívyužíváníinternetovýchnástrojů, odbornoutechnickoupodporuaspolehlivévýrobní alogisticképrocesy. Komponenty Systémy Lineárníprofilovávedení kuličková Lineárníprofilovávedení válečková Kuličkovéšrouby Vodicíkuličkovápouzdra atyče Lineárníosy Manipulačnísystémy Projekce Konstrukce CAD Montáž Zkoušky Webpodpora Servis Obráběcí stroje Automobilový průmysl Potravinářství a balení Kovoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Průmyslová automatizace Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Tiskařský a papírenský průmysl

10 10 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Montážní technika Výrobnísortimentdivizemontážnítechnikynabízírozsáhlý programstandardníchprvkůproprůmyslovéaplikace.základem jehliníkovýkonstrukčnísystémanajehobázipostavené aplikacejakonapř.ručnímontážnípracoviště,dopravníkové systémy,ochrannéoploceníatd.prokonkrétnízákaznické projektyjsouzajišťoványčinnostiodprojekceakonstrukceaž pomontážadodávku.zákaznickéslužbyjsouzaměřenynaco nejširšívyužívánísoftwarovýchkonfigurátorů,odbornou technickoupodporuaspolehlivévýrobníalogisticképrocesy. Komponenty Systémy Hliníkovástavebnice Ručnípracoviště Regálovésystémy Ochrannéoplocení Materiálovévozíky Paletkovédopravníky VarioFlowdopravníky Válečkovédopravníky Identifikačnísystémy Infopanely Solárnítechnika Projekce Konstrukce CADknihovny Konzultace Webpodpora Montáž Servis Automatizace Potravinářství a balení Automobilový průmysl Kosmetický a farmaceutický průmysl Obráběcí stroje Manipulační technika Elektrotechnický a polovodičový průmysl Výroba spotřebního zboží Logistika

11 11 Pneumatické komponenty a systémy VýrobnísortimentdivizeRexrothPneumaticsnabízírozsáhlý programstandardníchprvkůproprůmyslovéaplikace pneumatickýchpohonů,adálespeciálněkonstruovanéprvky např.promobilníaplikace.prokonkrétnízákaznické projektyjsouzajišťoványčinnostiodprojekceakonstrukce ažpomontážadodávkukompletníhopneumatického systému.zákaznickéslužbyjsouzaměřenynaconejširší využíváníinternetovýchnástrojů,odbornoutechnickou podporuaspolehlivévýrobníalogisticképrocesy. Komponenty Systémy Pístnicovéválce Bezpístnicovéválce Otočnépohony Ventilovésystémy Ovládacíventily Tlakovéregulátory Uchopovacítechnika Vakuovátechnika Úpravavzduchu Manipulačnísystémy Ozubenéřetězy Projekce Konstrukce CAD Montáž Zkoušky Pneumatické panely skříně sestavy Webpodpora Servis Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Zpracování hliníku Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Nákl. auta, autobusy

12 12 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Elektrické pohony a řídicí systémy VýrobnísortimentdivizeElektricképohonyařízenínabízívše potřebnékvytvořeníúspěšnýchautomatizačníchřešení. Odpohonnýchařídicíchsystémůažpovysocevýkonné komplexnísestavyprotechnologicképrocesyasnadnou uživatelskouobsluhu.všechnyautomatizačníplatformyobsahují systémindralogicprořešenílogickýchúlohasystém IndraMotionprořešenípohybovýchúloh.Všezastřešujejednotné softwarovéprostředíindraworks,umožňujícíprojektování, programování,tvorbuvizualizaceadiagnostikusystému. Komponenty Systémy IndraDrive elektrické servopohony IndraControlL PLC ai/operiférie IndraControlV operátorsképanely aprůmyslovápc Šroubovacíalisovací systémy Komponentypro odporovésvařování IndraMotionMLD IndraMotionMLC IndraMotionMLP IndraMotionMTX SafetyonBoard integrovanébezpečnostní funkce Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Obráběcí stroje

13 13 Servis Servisníoddělenínabízíopravyaservisproduktůvšechodborných oblastífirmyboschrexroth. Dílenskéopravyprovádímevevybavenéodbornédílně,našitechnici jsouvyškolenivevýrobníchzávodech.kopravámjsoupoužívány výhradněoriginálnínáhradnídíly.opravenékomponentyjsou testoványnazkušebníchstendech. Servisuzákazníkůmůžemerozšířitopravidelnékontrolyzastavěných komponentůatakpředejítnečekanýmporuchámvýrobníchzařízení anáslednýmškodámvevýrobě. Přiolejovémservisuprovedemediagnostikupracovníkapaliny, filtraci,odloučenívody.pokudbudetřebadodámenovoupracovní kapalinu,filtračnívložkyaodstranímenetěsnostisystému. Vservisnímoddělenízařazenáskupinaexterníchmontážíjevybavena kvýroběamontážihydraulickéhopotrubíunašichzákazníků. Zabezpečované činnosti: Dílenskéopravykomponentů Opravyuzákazníků Diagnostika,nastavováníazkoušeníhydraulických komponentůsvyužitímzkušebníchstendů Poradenskáakonzultačníčinnost Externímontáže instalacehydraulickýchpohonůazařízení Olejovýservis ZajištěníopravhydromotorůHägglunds Lisy Těžební a důlní stroje Metalurgie Energetika Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Zpracování hliníku Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Nákl. auta, autobusy

14 14 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Automatizace Všezjednohozdroje,tojeRexrothvýhoda.Díkyširoképaletě výrobkůproprůmyslovouautomatizaci,jefirmarexroth schopnanabídnoutkomplexnířešenínamíru,svyužitím vlastníchprvků.vševnejvyššíkvalitěrexrothsosvědčeným týmeminženýrů.prokonkrétnízákaznicképrojektynabízíme komplexníslužbyodnávrhu,projekce,konstrukce,výroby pooživeníainstalacivýrobníchskupin,jednoúčelovýchstrojů, strojníchcelkůamontážníchlinek. Komponenty Řídicísystémy Elektricképohony Šroubovacísystémy Svařovacítechnika Montážnítechnika Lineárníprofilovávedení Kuličkovéšrouby Kluznákuličkovávedení apouzdra Lineárnímanipulátory Pneumaticképrvky asystémy Vakuovátechnika Hydraulicképrvky Hydraulickéagregáty Nabídky činností Návrh Projekce Konstrukce Výroba Instalace Uvedenídoprovozu Servis Výroba strojů Montážnípracoviště Regálovésystémy Jednoúčelovéstroje Manipulátory Dopravníky Montážnílinky Strojnícelky Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Kosmetický a farmaceutický průmysl Elektrotechnický průmysl Transportní systémy

15 15 Automobilový průmysl Kvalitouvýrobků,rychlostídodávekadobrýmservisemlze maximalizovatspolehlivost,úspornostazvýšittakefektivitupři výroběnejenvautomobilovémprůmyslu,atojecestakterou společnostboschrexrothkráčíjižmnoholet.integrace elektrickýchpohonů,řídicíchsystémů,hydrauliky,pneumatiky, lineárnítechnikyamontážníchtechnologií,dávávíceflexibility prodosaženíoptimálníhořešenívýrobníhoprocesu.nabízíse takmožnostsestavitkomplexnířešeníodadozzkomponentů odjednohospolehlivéhopartnerasdlouholetoutradicí. ODVĚTVÍ VÝROBY NAŠE NABÍDKA Hutníprovozy Lisovánikaroserie Svařovánikaroserie Svařovánípodskupin Lakováníkaroserie Výrobamotorů Výrobapřevodovek Výrobanáprav Montážepodskupin Montáževozu Manipulace Hydraulika Pneumatika Elektricképohonyařídicí systémy Šroubovacísystémy Svařovacísystémy Paletovédopravníky Montážnílinky Manuálnípracoviště Hliníkovýkonstrukční systém Regálovésystémy Lineárnítechnika Montážnítechnika Projekce, návrh a výroba jednoúčelových zařízení Stavba hydraulických agregátů a zařízení Návrhy a výroba výrobních linek, dopravníků, manuálních pracovišť a regálových systémů Dodávka komponentů i strojních celků

16 16 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Divadelní technika ProjekčnískupinaSIS1 BoschRexroth Systems&Engineering Stagetechnologies,vrámci regionálníhozastoupeníregionalcentreofcompetence CentralandEastEuropeRCoC-COEjsmespecializovaná projekčnískupinanazákaznickéřešeníkonkrétních scénickýchzařízeníadoplňkovýchdivadelníchtechnologií. Našímhlavnímzaměřenímjeprojekce,adodávka divadelníchsystémůtzv.turn key solution.projekt rostedlepřánízákazníkanakonkrétníscénografické požadavky,provozníaekonomicko-hospodárnínáklady. Systémy Projekce Konstrukce 3D Montáž Testy Zkoušky Servis Novostavby Rekonstrukce Opravy Tahové jednotky Protipožární opony Jevištní stoly Osobní výtahy Řídicí systém

17 17 Energetika Energetika konvenční zdroje projektujemeadodáváme vysokotlakéhydraulickésystémyurčenéproregulaciparních aplynovýchturbin.zdrojemtlakovéhomédiajsouhydraulické agregátyvtzv.redundandnímprovedení.ovládáníventilů turbinjerealizovánoservopohonyvybavenéšpičkovou servotechnikou.propojovacípotrubístejnějakohydraulické agregátyjsouvyrobenyznerezavějícíoceli.využíváme dlouholetéhovývojenašímateřskéfirmyvespolupráci spřednímivýrobciturbinjakojsousiemens,toshibaneboge. VrámcituzemskéhotrhuspolupracujemeseŠkodouPower DoosanvPlzniasfirmouSiemensBrno.Díkytétospolupráci jsounašezařízenívprovozutakřkapocelémsvětě. ProstřednictvímcelosvětovésítěsesterskýchspolečnostíBosch Rexrothzajišťujemeinstalaciaservisníslužbyvrámcizáruční ipozáručnídobysminimálníčasovounáročností. Energetika obnovitelné zdroje vtétooblastise zabývámemazacímisystémypřevodovekvětrných elektráren.jednásenejenomazáníložisekapřevodů, aletakéozajištěnípožadovanéteplotyačistoty mazacíhomédia.tytoaplikacejsouvyužíványjaknamořitak nasouši zejménavhorách,tedyproznačněrozdílnéklimatické podmínky.tomuodpovídáisamotnékonstrukčníprovedení apoužitémateriálykomponent.platízdestejnávýhodanašífirmy jakoudodávekproklasickéelektrárnytedyvyužíváme vmaximálnímířespoluprácesesterskýchfiremvmístě instalacezařízení. Projekce Výroba Testování Aplikace Hydraulické agregáty Chladicí, mazací a filtrační systémy větrných elektráren Servopohony parních ventilů

18 18 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Školení NedílnouaktivitouBoschRexrothvoblastihydrauliky apneumatikyjeiškolicíčinnost.navazujenadlouholetou tradicikvalityaúrovně.školeníjsourealizovanávprostorách snejmodernějšímtechnickýmvybavenímurčenýmpro vzděláváníúdržbářů,servisníchtechniků,projektantů ivýzkumnýchpracovníků.školeníjsouzaměřenájak teoretickytakiprakticky,kdypropraktickéúčelyjsou zpracovanésofistikovanéúlohy,kteréškolencirealizují nahydropraktikátorech. Nabídka základních kurzů hydrauliky Průmyslováhydraulikavšeobecnýpřehled(provoz,údržba) Průmyslováhydraulika-základy(provoz,údržba,projekce začátečníci) Průmyslováhydraulika-projekčnínávrhyavýpočty(projekce pokročilí) Diagnostikahydraulickýchsystémů(provoz,údržba) Hydraulickéznačkyačtenívhydraulickýchschématech (provoz,údržba) Proporcionálnítechnika(provoz,údržba,projekce) Hydraulickáčerpadla(provoz,údržba,projekce) Bezpečnostprovozuaúdržby,filtracekapalin(provoz, údržba,projekce) Praktickácvičenínahydropraktikátorech Kurzydlepřánízákazníka Nabídka speciálních kurzů hydrauliky Projektováníaskladbahydraulickýchsystémů všeobecný přehled Projektováníhydraulickýchsystémů obvodysakumulátory Projektováníhydraulicko-mechanickýchobvodůzdvihacích zařízení Projektováníaúdržbahydraulickýchlisů,hydraulických vrtacíchstrojů Projektovánípomocnýchobvodůmobilníchhydraulických strojů(navijáky,vrátky,vysokozdvižnéplošinyatd.) Vodníhydraulika aplikace,hydraulicképrvkyprovodní hydrauliku Tepelnévýpočtyhydraulickýchobvodů Hydraulickélisy,vstřikolisy

19 19 Rexroth celosvětově Bosch Rexroth je jedním z předních a celosvětově uznávaných výrobců a dodavatelů technologií pro pohony a řídicí systémy. Více než zákazníků na celém světě se může spolehnout na značku Rexroth, která jim nabízí řešení šitá na míru pro jejich pohony, řídicí a regulační systémy. Bosch Rexroth je spolehlivým dodavatelem strojních zařízení a celků pro průmyslovou automatizaci, mobilní aplikace, ale i při využívání obnovitelných zdrojů energie. Společnost je zastoupena výrobními závody, dceřinými společnostmi, odbytovými a servisními společnostmi působícími ve více než 80 zemích celého světa. Tímto způsobem firma soustřeďuje své know-how ve strategicky výhodných uzlových bodech a svým zákazníkům na všech důležitých trzích tak může nabídnout optimální výkony odpovídající nejvyššímu standardu kvality. Tuto celosvětovou pozici chce firma i nadále vylepšovat intenzivní spoluprací ve všech svých odborných oblastech.

20 Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební Brno Tel Fax Průmyslová hydraulika Tel Tel Fax boschrexroth.cz Mobilní hydraulika Tel Tel Fax boschrexroth.cz Elektrické pohony a řídicí systémy Tel Fax boschrexroth.cz Lineární technika Tel Fax boschrexroth.cz Montážní technika Tel Fax boschrexroth.cz Servis Tel Fax Mobil Školení Tel Fax Pobočka Praha PodVišňovkou Praha4 Tel Fax Pobočka Ostrava Ruská83/ Ostrava Tel Fax Pneumatické komponenty Tel Fax boschrexroth.cz 04_Copyrightnotice BoschRexrothCZ2010

Rexroth v České republice

Rexroth v České republice Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth v České republice The Drive & Control Company Naše zkušenosti ve službách Vašeho úspěchu Vše potřebné

Více

P R O D U K T O V Ý K A T A L O G A G R E G Á T Ů

P R O D U K T O V Ý K A T A L O G A G R E G Á T Ů P R O D U K T O V Ý K A T A L O G A G R E G Á T Ů tradice engineering know-how Lidé Zdrojem prosperity a trvalého růstu jsou naši zaměstnanci, jejichž výběru a odbornému růstu věnujeme mimořádnou pozornost.

Více

Program přednostního dodání GoTo Europe

Program přednostního dodání GoTo Europe 2 Jakmile objednáte, hned expedujeme V globální konkurenci se počítá každý den. Rychlá reakce představuje pro výrobce strojů a zařízení rozhodující faktor úspěchu. Spolehlivá, přesná dodávka součástí strojů

Více

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod:

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod: ÚVOD... 2 1. Všeobecné základy hydrauliky.... 3 2. Čtení a orientace ve výkresové dokumentaci... 5 3. Projekční návrhy a výpočty hydraulických systémů... 7 4. Hydropraktikátory hydraulika a elektrohydraulika

Více

VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA Hlavní oblasti použití vysokotlaké čištění - potrubních rozvodů - kanalizačních systémů (kanalizační vozy, hydročističe) - výměníků tepla,

Více

Hydraulika ve strojírenství

Hydraulika ve strojírenství Hydraulika ve strojírenství Strojírenská výroba je postavena na celé řadě tradičních i moderních technologií: obrábění, tváření, svařování aj. Příslušné technologické operace pak provádějí většinou stroje:

Více

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922)

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 1 Skupina HENNLICH O nás Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 2 www.hennlich.com Skupina HENNLICH O nás RAKOUSKO

Více

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901 Automatizace vaclavovicj@jhv.cz,www.jhv.cz Úvod Komplexní služby v průmyslové automatizaci Od jednoduchých pracovišť k plně automatizovaným výrobním linkám Všechny stroje dodávané s potřebnými dokumenty

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Pneumatika. Potravinářství

Pneumatika. Potravinářství Pneumatika U pneumatických mechanismů je jako pracovní médium používán stlačený vzduch. V porovnání s hydraulickými mechanismy, kde je ve většině případů používán olej, mají pneumatické mechanismy řadu

Více

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D.

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Podmínky pro úspěšné absolvování ZÁPOČET Vypracování a ústní obhajoba dvou semestrálních prací Účast na cvičeních a získání

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

www.hydraulicsystemsgroup.com

www.hydraulicsystemsgroup.com TM O NÁS Hydraulic Systems Group má dlouholeté zkušenosti s výrobou hydraulických komponentů jako jsou pumpy, válce, ventily, bloky, které jsou především určeny OEM výrobcům v chemickém průmyslu, ve stavebnictví,

Více

JEDNOÚČELOVÉ STROJE A MONTÁŽNÍ LINKY

JEDNOÚČELOVÉ STROJE A MONTÁŽNÍ LINKY www.elvac.eu JEDNOÚČELOVÉ STROJE A MONTÁŽNÍ LINKY PRODUKTY A SLUŽBY Vývoj, konstruování a výroba jednoúčelových strojů zejména pro elektrotechnický a automobilový průmysl. Dodávané jednoúčelové stroje

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Lisařské bloky dle EN 693

HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Lisařské bloky dle EN 693 HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Lisařské bloky dle EN 693 ONDERKA Tomáš 1 Typické znaky : Funkční zapojení bloků splňující EN 693 tvářecí lisy: - kontrolované spouštění a zajištění polohy beranu

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE KASPER KOVO ORGANIZACE Historie 1992 založení firmy v Úpici 1996 zaměření se na zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami 1999 instalace prvního laseru 2001 přestěhování do nového areálu v Trutnově

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007 P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007 PREZENTACE SPOLEČNOSTI LAAR JAKO DODAVATELE SNÍMAČŮ LEŠIKAR S PŘEHLEDEM VÝROBKŮ A REFERENCÍ ZAMĚŘENÝCH NA ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU O SPOLEČNOSTI

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Normy kde je hledat a získávat

Normy kde je hledat a získávat VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů DEGRADAČNÍ PROCESY Přehledové kapitoly Normy kde je hledat a získávat VŠB-TU Ostrava, FEI,

Více

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Přívěsné pracovní plošiny Pracovní plošiny jako nástavba na podvozku lehkého nákladního automobilu Pracovní plošiny vyráběné německou firmou Herman PAUS Maschienenfabrik

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování.

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování. Aplikace TOX -Clinching Spojování Montáž Zalisování TOX PRESSOTECHNIK zákaznická řešení Nýtování Děrování Značení Upínání Lisování Ohýbání TOX -Systémová řešení Modulární pohony TOX -Powerpackage energeticky

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Průvodce při výběru bezpečnostních komponent

Průvodce při výběru bezpečnostních komponent Průvodce při výběru bezpečnostních komponent B C D K I E A J G H F A B C D E F G H I J K Obvodová kontrola přístupu (modulární světelná záclona) Bezpečnostní lankový vypínač Bezpečnostní vypínač s klíčem

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY

LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY BALÍKOVACÍ LISY - do 5 t BALÍKOVACÍ LISY - 20 až 50 t KONTEJNEROVÉ LISY LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY TŘÍDÍCÍ LINKY

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

KCP. BERIL-EXIM s.r.o. CONCRETE PUMPS. Design Creator ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI

KCP. BERIL-EXIM s.r.o. CONCRETE PUMPS. Design Creator ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI O N L Y W E C A N D E S I G N & M A K E 6 5 M Design Creator KCP ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI CONCRETE PUMPS KCP65ZS KCP60ZS KCP52ZX KCP50ZX KCP48ZX KCP45ZX KCP40RX KCP38ZX KCP38RX KCP36ZX KCP36RX KCP33RX KCP32RZ5

Více

Prvky, na kterých záleží. Vhodný řetěz pro každou potřebu.

Prvky, na kterých záleží. Vhodný řetěz pro každou potřebu. Electric Drives Linear Motion and and Controls Hydraulics Assembly Technologies Pneumatics Service Prvky, na kterých záleží. Vhodný řetěz pro každou potřebu. Ozubené řetězy Rexroth pro pohony a dopravu

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 1/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 www.hella.cz 2 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 S námi získáte náskok! Společnost HELLA urychlí vaši cestu k ekonomickému úspěchu nabídkou rozsáhlého sortimentu výrobků, profesionálního

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI Založena v roce 1999 na základech

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Hydraulika a pneumatika doc. Ing. Bohuslav 597324382 bohuslav.pavlok@vsb.cz Pavlok, CSc. Jméno a příjemní telefon e-mail Požadované

Více

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

oborové členění katalogu Made in CZ Industry

oborové členění katalogu Made in CZ Industry oborové členění katalogu Made in CZ Industry DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP Hospodárná a technologická alternativa ke konvenčnímu střásání s dolisováním Tiché, k životnímu prostředí příznivé formování do max. 85 db (A) Formování horního a spodního

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 40.22

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 40.22 SIGMA PUMPY HRANICE HYDROČISTIČE HC SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 40.22 Použití Hydročističe jsou určeny

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

BEZPEČNÁ A RYCHLÁ VÝMĚNA & UPÍNÁNÍ LISOVACÍCH NÁSTROJŮ. Nová konstrukce

BEZPEČNÁ A RYCHLÁ VÝMĚNA & UPÍNÁNÍ LISOVACÍCH NÁSTROJŮ. Nová konstrukce BEZPEČNÁ A RYCHLÁ VÝMĚNA & UPÍNÁNÍ LISOVACÍCH NÁSTROJŮ Nová konstrukce TECHNIKA PRO VÝMĚNU NÁSTROJŮ ROLLBLOC HYDRAULICKÉ RYCHLOUPÍNKY ROLLBLOC PRO STŮL A BERAN LISU ROLLBLOC- rolovací lišty do T-drážek

Více

HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Testery - testování hydraulickým olejem

HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Testery - testování hydraulickým olejem HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Testery - testování hydraulickým olejem Strana 1 Typické znaky : Funkční řešení testeru respektující požadavky zákazníka na testování konkrétního komponentu: - zdroj

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Palivové nádrže a příslušenství

Palivové nádrže a příslušenství Palivové nádrže a příslušenství Ceny platné do 3..04 Rozsáhlý sortiment nádrží Rozsáhlý sortiment společnosti winkler Vám nabízí nádrže pro každou oblast použití v nákladním vozidle. V úzké spolupráci

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz SW řešení umožňující zkrácení dodacích lhůt díky synchronizaci

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Elektrohydraulické pohony tavící a ustalovací pece na hliník Autor práce: Bc. Martin Morávek

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 Technické parametry stroje: TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500 VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA jednotky A B Průměr šneku mm 130 140 Poměr L/D šneku 25 23,2 Teoretický vstřik. objem cm³ 7950 9220 Gramáž vstřiku (PS)

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Výkonové řady 0,55 37 kw Výkonové řady 2,2 400 kw Tlaky 8-40 bar Tlaky 4-15 bar Pohony elektrické i benzinové Pohony elektrické

Výkonové řady 0,55 37 kw Výkonové řady 2,2 400 kw Tlaky 8-40 bar Tlaky 4-15 bar Pohony elektrické i benzinové Pohony elektrické Více než 50 let historie, výzkumu a vývoje přispělo k vytvoření jedné z největších mezinárodních skupin v oblasti stlačeného vzduchu -ABAC Group - která je schopna nabídnout kompletní sortiment pro-duktů

Více

Použití průmyslových převodovek SEW EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení

Použití průmyslových převodovek SEW EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení Použití průmyslových převodovek SEW EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení 1 Mezinárodni konference Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin Ostrava 28.3. 29.3.2012 Ing. Ivan

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

válečky pražce girlandy

válečky pražce girlandy válečky pražce girlandy HISTORIE PROFIL SPOLEČNOSTI 1948 založena zámečnická dílna, ze které se později stala Továrna na výrobu hospodářských strojů Bratři Galusové 1949 znárodnění 1951 zahájena výroba

Více

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT 10/2008 Kolejové tahače KT Kolejové tahače KT Jsou to speciální hnací kolejová vozidla (průmyslové lokomotivy) pro lehký posun

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ VÝCHODNÍ EVROPY Mgr. Iva Švecová BĚLORUSKO -ekonomika průmyslově - zemědělský stát silný vliv hospodářsko

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 10/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Modernizace výuky a automatizace Modernizace výuky a automatizace CZ.1.14/2.4.00/34.03175 Část 1 - Pneumatická, elektropneumatická výuková sada, sada senzoriky, programové

Více

KCP 24ZX-100 KCP - KCPPUMP.EU KCP 24ZX-100 KCP 24ZX-120. Svislý dosah výložníku Vodorovný dosah výložníku Dosah výložníku od kabiny

KCP 24ZX-100 KCP - KCPPUMP.EU KCP 24ZX-100 KCP 24ZX-120. Svislý dosah výložníku Vodorovný dosah výložníku Dosah výložníku od kabiny KCP - KCPPUMP.EU KCP 24ZX-100 Vodorovný dosah výložníku Dosah výložníku od kabiny Výška pro rozevření výložníku 23,2 m 19,8 m 21, 5, Ovládáníní výložníku proporcionální Ano 3 m X 5,6 m T 2,65 m 11 000

Více

Stroje na obrábění kulových čepů

Stroje na obrábění kulových čepů Stroje na obrábění kulových čepů TOS KUŘIM OS, a.s. vyrábí a dodává do technologických linek na výrobu kulových čepů o průměrech 19-35 (alternativně 32-100) mm dva typy speciálních strojů. Součástí dodávky

Více

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564 ENERGETIKA -elektrárna, teplárna, výtopna, spalovna ap. ČÁST STROJNÍ A) STROJOVNA I) TURBÍNA 1.1 Turbínová skříň Ventilová komora Víko ventilové komory Spojovací materiál Regulace - součást skříně Ovládání

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Zkompletujte si svůj vlastní bezstrojovnový výtah Fluitronic: jediná pravá alternativa MRL k lanovým výtahům

Zkompletujte si svůj vlastní bezstrojovnový výtah Fluitronic: jediná pravá alternativa MRL k lanovým výtahům SYSTEMS No.1 ve světě s více než 750.000 výtahy s technológií GMV Zkompletujte si svůj vlastní bezstrojovnový výtah Fluitronic: jediná pravá alternativa MRL k lanovým výtahům KOMPONENTY FLUITRONIC PRO

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více