Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura"

Transkript

1 Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura

2 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů a systémů potřebných pro realizaci řízených pohonů, v České republice jako dceřiná společnost. Hlavní sídlo společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. je v Brně, pobočky máme v Praze a Ostravě. Přehled oborů naší činnosti naleznete na následujících stránkách. Rexroth v České republice The Drive & Control Company Průmyslové hydraulické komponenty a systémy Hydraulické agregáty Mobilní hydraulické komponenty a systémy Lineární technika Montážní technika Pneumatické komponenty a systémy Elektrické pohony a řídicí systémy Servis Automatizace Automobilový průmysl Divadelní technika Energetika Školení Rexroth celosvětově Kontakty

3 3 The Drive & Control Company Takřka vše, co hýbe stroji, dokáže díky své obsáhlé odborné působnosti Bosch Rexroth dodat svým zákazníkům v prvotřídní kvalitě. Bosch Rexroth Váš partner pro hydraulické pohony strojů a zařízení. To vše úspěšně dodáváme i v České republice již od roku Základní kompetence firmy Bosch Rexroth jsou soustředěny v následujících odborných oblastech. Výhodou je krátká cesta k zákazníkovi ať už se jedná o dodávky standardních komponentů nebo o technologicky náročná systémová řešení. Působnost v odborných oblastech: průmyslovéhydraulickésystémy elektricképohonyařídicísystémy lineárníamontážnítechnika pneumatickésystémy mobilníhydraulickésystémy servisprovšechnyoblasti Naše nabídka: návrhkoncepceprojektu projekce,konstrukceavýroba koordinaceprojektu uvedenídoprovozu zaškoleníobsluhy záručníipozáručníservis Dlouhodobým cílem společnosti Bosch Rexroth je spokojený zákazník. Trvalá inovace s využitím nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a úzká spolupráce s našimi zákazníky zaručují optimální technická řešení.

4 4 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Průmyslové hydraulické komponenty a systémy Počáteksériovévýrobyhydraulickýchkomponentůpro průmyslovéamobilníaplikacesahádoroku1952.postupem časuboschrexrothrozšiřujesvůjsortimentkomponentů. Širokýsortimentkomponentůumožňujevytvořitkompletní systémypohonůsvyužitímvlastníprvkovézáklady. SrozvojemelektronikyseposilujepostaveníBoschRexroth natrhu DriveandControl.Novinkouvportfoliuspolečnosti BoschRexrothjsouvysokomomentovéhydromotory Hägglundspropohonzařízenívgumárenském,papírenském, chemickématěžebnímprůmyslu. Komponenty Systémy Čerpadla Hydromotory Hydraulickéválce Ventily Rozvaděče Filtračnítechnika Příslušenství Diagnosticképřístroje Zařízenínaošetření hydraulickýcholejů Hydromotory Hägglunds Projektovánísystémů novýchstrojů Modernizace stávajícíchzařízení Dynamickévýpočty Modelováníasimulace Konstrukceavýroba Montážuzákazníka Zkouškyauvedení doprovozu Záručníapozáruční servis Energetika Automobilový průmysl Mobilní technika Větrnéelektrárny Tepelnéelektrárny Vodníelektrárnyadíla Vstřikovacístrojenahliník aplasty Obráběcístroje Svařovacíamanipulační roboty Montážnílinky Rypadla Nakladače Důlnístroje Komunálnívozidla Zemědělskéstroje

5 5 Vedlezmíněných klasickýchkomponentů jevýrobní programstálevětšímdílemzaměřovánnakomponenty splynulýmřízenímproregulačníelektro-hydraulické systémy. Tytohydraulickékomponentymajívesměsintegrovanou elektronikutvořenouzesilovačineboregulátoryarealizují lokálníregulacivuzavřenésmyčce. Kromětěchtoproduktůjsouvyráběnyelektronické regulátoryumožňujícírealizacivyššíchregulačníchsystémů. Komponenty Systémy Proporcionálníventily Regulačníventily Servoventily Lokálnízesilovače aregulátory Programovatelné elektronické regulátory Projektováníhydraulických systémůnovýchstrojů Modernizacestávajících zařízení Dynamickévýpočty Modelováníasimulace Konstrukceavýroba Montážuzákazníka Zkouškyauvedení doprovozu Záručníapozáruční servis Hutnictví a těžké strojírenství Divadelní technika Chemický a potravinářský průmysl Tvářecístroje Válcovny Slévárny Zařízenínavýrobuoceli Kompletnídodávkytechnologií prodivadlaavíceúčelovákulturní asportovnízařízení Společenskésály Filtračnísystémy Hydraulicképohony

6 6 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Hydraulické agregáty OdzaloženídceřinéspolečnostifirmyRexrothvBrněvroce 1990sefirmakroměprodejehydraulickýchkomponent zabývátakévýrobouhydraulickýchagregátů. Prokonkrétnízákaznicképrojektyjsouzajišťoványčinnosti odprojekceakonstrukceažpododávkuamontáž kompletníhohydraulickéhosystémuvčetněuvedení doprovozuaseřízenínapožadovanéparametry uzákazníka. Vývojavýrobaagregátůvycházívždyzkonkrétních požadavkůzákazníkůajsoupřizpůsobenydanéaplikaci, prototakédocházíkneustálémuzvyšováníparametrů aužitnéhodnoty. Typy agregátu Činnosti Agregátymalé, Alunádrždo70dm 3 Agregátystřední, nádrž70až400dm 3 Agregátyvelké, nádržnad400dm 3 Rozvodnébloky Pohonnéjednotky Ventilovéstoly Akumulátorovéstanice Zpracováníprojekčního návrhu Zpracováníkonstrukční dokumentace Výroba Zkoušky Montážuuživatele včetněrozvodůpotrubí Uvedenídoprovozu Seřízení Servis Obráběcí stroje Energetika Tvářecí stroje

7 7 AgregátyzprodukceBoschRexrothBrnobylyzpočátku určenypředevšímprotuzemskýtrhaprozeměstřední avýchodníevropy,vomezenémířebylyvšakdodávány idozápadoevropskýchzemí. Sevznikemnovéhovýrobníhozávoduapodstatným rozšířenímvýrobníchprostorsevposledníchletechposílil exportatopředevšímdozemíevropskéunie.takése rozšířilsortimentododávkysystémůpronovétechnologie, jakonapř.větrnéelektrárny,lodníprůmyslapod. Integrované agregátové systémy Činnosti zákaznickyspecificképrojekty hydraulickýchagregátů agregátystandardizované agregátysesníženouhlučností zkušebnízařízenípro čerpadla hydromotory ventily hydraulickéválce spalovacímotory didaktickéagregátyasystémy spoluprácesvýrobcistrojůjiž vefázipřípravynávrhunového zařízení návrhaoptimalizacefunkcí sohledemnatechnickyacenově optimálnířešení generálníopravyhydraulických lisůvčetněřídicíhosystému, repasehydraulickýchválců aopravymechanickéčásti záručníapozáručníservis Lodní doprava Papírenství a chemický průmysl Divadelní technika

8 8 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Mobilní hydraulické komponenty a systémy VýrobnísortimentdivizeRexrothmobilníhydraulikaje zaměřennadodávkyhydraulickýchkomponentůasystémů jakprokompletacistavebníchstrojů(kompaktních nakladačů,tandemovýchsilničníchvibračníchválců,důlních atěžebníchstrojů,standardních istranovýchvysokozdvižnýchvozíků,atd.),takiprosystémy chlazenímotorůautobusůadrážníchvozidel,hybridní sytémyhrbprorekuperacibrzdnéenergieavneposlední řaděproehradalšísytémyzemědělskétechniky. Komponenty Systémy Axialníjednotky EHR Zubovéjednotky AxialPistonUnits ExternalGearUnits RadialPistonMotors EMR Radiálnímotory HRB Planetovépřevodovky Projekce Rozvaděčeabloky Konstrukce Jednotkyřízení CAD Kompaktníventily MobileControls CompactHydraulics Gears Montáž Řídicíjednotky Zkoušky Displeje Servis Joystiky Senzory MobileElectronics Accumulators Systemsolutions Stavební technika Rypadla<10t Rypadla>10t Kloubové,kompaktní akolovénakládače Pásovéstroje Betonmixery Betonpumpy Vrtacístroje Manipulační technika Vysokozdvižnévozíky Montážníplošiny Jeřáby Teleskopické manipulátory Zemědělská a lesní technika Traktory Sklízecímlátičky Harvestory Vyvážecísoupravy Komunální technika Zametacístroje Komunálnístroje Nástavby Pohon chlazení Autobusy Lokomotivy

9 9 Lineární technika VýrobnísortimentdivizeRexrothLinearMotionand AsemblyTechnologies oblastlineárnítechnikanabízí rozsáhlýprogramstandardníchprvkůproprůmyslové aplikace.prokonkrétnízákaznicképrojektyjsouzajišťovány činnostiodprojekceakonstrukceažpomontážadodávku kompletníhovíceoséhosystému.zákaznickéslužbyjsou zaměřenynaconejširšívyužíváníinternetovýchnástrojů, odbornoutechnickoupodporuaspolehlivévýrobní alogisticképrocesy. Komponenty Systémy Lineárníprofilovávedení kuličková Lineárníprofilovávedení válečková Kuličkovéšrouby Vodicíkuličkovápouzdra atyče Lineárníosy Manipulačnísystémy Projekce Konstrukce CAD Montáž Zkoušky Webpodpora Servis Obráběcí stroje Automobilový průmysl Potravinářství a balení Kovoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Průmyslová automatizace Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Tiskařský a papírenský průmysl

10 10 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Montážní technika Výrobnísortimentdivizemontážnítechnikynabízírozsáhlý programstandardníchprvkůproprůmyslovéaplikace.základem jehliníkovýkonstrukčnísystémanajehobázipostavené aplikacejakonapř.ručnímontážnípracoviště,dopravníkové systémy,ochrannéoploceníatd.prokonkrétnízákaznické projektyjsouzajišťoványčinnostiodprojekceakonstrukceaž pomontážadodávku.zákaznickéslužbyjsouzaměřenynaco nejširšívyužívánísoftwarovýchkonfigurátorů,odbornou technickoupodporuaspolehlivévýrobníalogisticképrocesy. Komponenty Systémy Hliníkovástavebnice Ručnípracoviště Regálovésystémy Ochrannéoplocení Materiálovévozíky Paletkovédopravníky VarioFlowdopravníky Válečkovédopravníky Identifikačnísystémy Infopanely Solárnítechnika Projekce Konstrukce CADknihovny Konzultace Webpodpora Montáž Servis Automatizace Potravinářství a balení Automobilový průmysl Kosmetický a farmaceutický průmysl Obráběcí stroje Manipulační technika Elektrotechnický a polovodičový průmysl Výroba spotřebního zboží Logistika

11 11 Pneumatické komponenty a systémy VýrobnísortimentdivizeRexrothPneumaticsnabízírozsáhlý programstandardníchprvkůproprůmyslovéaplikace pneumatickýchpohonů,adálespeciálněkonstruovanéprvky např.promobilníaplikace.prokonkrétnízákaznické projektyjsouzajišťoványčinnostiodprojekceakonstrukce ažpomontážadodávkukompletníhopneumatického systému.zákaznickéslužbyjsouzaměřenynaconejširší využíváníinternetovýchnástrojů,odbornoutechnickou podporuaspolehlivévýrobníalogisticképrocesy. Komponenty Systémy Pístnicovéválce Bezpístnicovéválce Otočnépohony Ventilovésystémy Ovládacíventily Tlakovéregulátory Uchopovacítechnika Vakuovátechnika Úpravavzduchu Manipulačnísystémy Ozubenéřetězy Projekce Konstrukce CAD Montáž Zkoušky Pneumatické panely skříně sestavy Webpodpora Servis Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Zpracování hliníku Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Nákl. auta, autobusy

12 12 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Elektrické pohony a řídicí systémy VýrobnísortimentdivizeElektricképohonyařízenínabízívše potřebnékvytvořeníúspěšnýchautomatizačníchřešení. Odpohonnýchařídicíchsystémůažpovysocevýkonné komplexnísestavyprotechnologicképrocesyasnadnou uživatelskouobsluhu.všechnyautomatizačníplatformyobsahují systémindralogicprořešenílogickýchúlohasystém IndraMotionprořešenípohybovýchúloh.Všezastřešujejednotné softwarovéprostředíindraworks,umožňujícíprojektování, programování,tvorbuvizualizaceadiagnostikusystému. Komponenty Systémy IndraDrive elektrické servopohony IndraControlL PLC ai/operiférie IndraControlV operátorsképanely aprůmyslovápc Šroubovacíalisovací systémy Komponentypro odporovésvařování IndraMotionMLD IndraMotionMLC IndraMotionMLP IndraMotionMTX SafetyonBoard integrovanébezpečnostní funkce Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Obráběcí stroje

13 13 Servis Servisníoddělenínabízíopravyaservisproduktůvšechodborných oblastífirmyboschrexroth. Dílenskéopravyprovádímevevybavenéodbornédílně,našitechnici jsouvyškolenivevýrobníchzávodech.kopravámjsoupoužívány výhradněoriginálnínáhradnídíly.opravenékomponentyjsou testoványnazkušebníchstendech. Servisuzákazníkůmůžemerozšířitopravidelnékontrolyzastavěných komponentůatakpředejítnečekanýmporuchámvýrobníchzařízení anáslednýmškodámvevýrobě. Přiolejovémservisuprovedemediagnostikupracovníkapaliny, filtraci,odloučenívody.pokudbudetřebadodámenovoupracovní kapalinu,filtračnívložkyaodstranímenetěsnostisystému. Vservisnímoddělenízařazenáskupinaexterníchmontážíjevybavena kvýroběamontážihydraulickéhopotrubíunašichzákazníků. Zabezpečované činnosti: Dílenskéopravykomponentů Opravyuzákazníků Diagnostika,nastavováníazkoušeníhydraulických komponentůsvyužitímzkušebníchstendů Poradenskáakonzultačníčinnost Externímontáže instalacehydraulickýchpohonůazařízení Olejovýservis ZajištěníopravhydromotorůHägglunds Lisy Těžební a důlní stroje Metalurgie Energetika Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Zpracování hliníku Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Nákl. auta, autobusy

14 14 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Automatizace Všezjednohozdroje,tojeRexrothvýhoda.Díkyširoképaletě výrobkůproprůmyslovouautomatizaci,jefirmarexroth schopnanabídnoutkomplexnířešenínamíru,svyužitím vlastníchprvků.vševnejvyššíkvalitěrexrothsosvědčeným týmeminženýrů.prokonkrétnízákaznicképrojektynabízíme komplexníslužbyodnávrhu,projekce,konstrukce,výroby pooživeníainstalacivýrobníchskupin,jednoúčelovýchstrojů, strojníchcelkůamontážníchlinek. Komponenty Řídicísystémy Elektricképohony Šroubovacísystémy Svařovacítechnika Montážnítechnika Lineárníprofilovávedení Kuličkovéšrouby Kluznákuličkovávedení apouzdra Lineárnímanipulátory Pneumaticképrvky asystémy Vakuovátechnika Hydraulicképrvky Hydraulickéagregáty Nabídky činností Návrh Projekce Konstrukce Výroba Instalace Uvedenídoprovozu Servis Výroba strojů Montážnípracoviště Regálovésystémy Jednoúčelovéstroje Manipulátory Dopravníky Montážnílinky Strojnícelky Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Kosmetický a farmaceutický průmysl Elektrotechnický průmysl Transportní systémy

15 15 Automobilový průmysl Kvalitouvýrobků,rychlostídodávekadobrýmservisemlze maximalizovatspolehlivost,úspornostazvýšittakefektivitupři výroběnejenvautomobilovémprůmyslu,atojecestakterou společnostboschrexrothkráčíjižmnoholet.integrace elektrickýchpohonů,řídicíchsystémů,hydrauliky,pneumatiky, lineárnítechnikyamontážníchtechnologií,dávávíceflexibility prodosaženíoptimálníhořešenívýrobníhoprocesu.nabízíse takmožnostsestavitkomplexnířešeníodadozzkomponentů odjednohospolehlivéhopartnerasdlouholetoutradicí. ODVĚTVÍ VÝROBY NAŠE NABÍDKA Hutníprovozy Lisovánikaroserie Svařovánikaroserie Svařovánípodskupin Lakováníkaroserie Výrobamotorů Výrobapřevodovek Výrobanáprav Montážepodskupin Montáževozu Manipulace Hydraulika Pneumatika Elektricképohonyařídicí systémy Šroubovacísystémy Svařovacísystémy Paletovédopravníky Montážnílinky Manuálnípracoviště Hliníkovýkonstrukční systém Regálovésystémy Lineárnítechnika Montážnítechnika Projekce, návrh a výroba jednoúčelových zařízení Stavba hydraulických agregátů a zařízení Návrhy a výroba výrobních linek, dopravníků, manuálních pracovišť a regálových systémů Dodávka komponentů i strojních celků

16 16 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Divadelní technika ProjekčnískupinaSIS1 BoschRexroth Systems&Engineering Stagetechnologies,vrámci regionálníhozastoupeníregionalcentreofcompetence CentralandEastEuropeRCoC-COEjsmespecializovaná projekčnískupinanazákaznickéřešeníkonkrétních scénickýchzařízeníadoplňkovýchdivadelníchtechnologií. Našímhlavnímzaměřenímjeprojekce,adodávka divadelníchsystémůtzv.turn key solution.projekt rostedlepřánízákazníkanakonkrétníscénografické požadavky,provozníaekonomicko-hospodárnínáklady. Systémy Projekce Konstrukce 3D Montáž Testy Zkoušky Servis Novostavby Rekonstrukce Opravy Tahové jednotky Protipožární opony Jevištní stoly Osobní výtahy Řídicí systém

17 17 Energetika Energetika konvenční zdroje projektujemeadodáváme vysokotlakéhydraulickésystémyurčenéproregulaciparních aplynovýchturbin.zdrojemtlakovéhomédiajsouhydraulické agregátyvtzv.redundandnímprovedení.ovládáníventilů turbinjerealizovánoservopohonyvybavenéšpičkovou servotechnikou.propojovacípotrubístejnějakohydraulické agregátyjsouvyrobenyznerezavějícíoceli.využíváme dlouholetéhovývojenašímateřskéfirmyvespolupráci spřednímivýrobciturbinjakojsousiemens,toshibaneboge. VrámcituzemskéhotrhuspolupracujemeseŠkodouPower DoosanvPlzniasfirmouSiemensBrno.Díkytétospolupráci jsounašezařízenívprovozutakřkapocelémsvětě. ProstřednictvímcelosvětovésítěsesterskýchspolečnostíBosch Rexrothzajišťujemeinstalaciaservisníslužbyvrámcizáruční ipozáručnídobysminimálníčasovounáročností. Energetika obnovitelné zdroje vtétooblastise zabývámemazacímisystémypřevodovekvětrných elektráren.jednásenejenomazáníložisekapřevodů, aletakéozajištěnípožadovanéteplotyačistoty mazacíhomédia.tytoaplikacejsouvyužíványjaknamořitak nasouši zejménavhorách,tedyproznačněrozdílnéklimatické podmínky.tomuodpovídáisamotnékonstrukčníprovedení apoužitémateriálykomponent.platízdestejnávýhodanašífirmy jakoudodávekproklasickéelektrárnytedyvyužíváme vmaximálnímířespoluprácesesterskýchfiremvmístě instalacezařízení. Projekce Výroba Testování Aplikace Hydraulické agregáty Chladicí, mazací a filtrační systémy větrných elektráren Servopohony parních ventilů

18 18 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Školení NedílnouaktivitouBoschRexrothvoblastihydrauliky apneumatikyjeiškolicíčinnost.navazujenadlouholetou tradicikvalityaúrovně.školeníjsourealizovanávprostorách snejmodernějšímtechnickýmvybavenímurčenýmpro vzděláváníúdržbářů,servisníchtechniků,projektantů ivýzkumnýchpracovníků.školeníjsouzaměřenájak teoretickytakiprakticky,kdypropraktickéúčelyjsou zpracovanésofistikovanéúlohy,kteréškolencirealizují nahydropraktikátorech. Nabídka základních kurzů hydrauliky Průmyslováhydraulikavšeobecnýpřehled(provoz,údržba) Průmyslováhydraulika-základy(provoz,údržba,projekce začátečníci) Průmyslováhydraulika-projekčnínávrhyavýpočty(projekce pokročilí) Diagnostikahydraulickýchsystémů(provoz,údržba) Hydraulickéznačkyačtenívhydraulickýchschématech (provoz,údržba) Proporcionálnítechnika(provoz,údržba,projekce) Hydraulickáčerpadla(provoz,údržba,projekce) Bezpečnostprovozuaúdržby,filtracekapalin(provoz, údržba,projekce) Praktickácvičenínahydropraktikátorech Kurzydlepřánízákazníka Nabídka speciálních kurzů hydrauliky Projektováníaskladbahydraulickýchsystémů všeobecný přehled Projektováníhydraulickýchsystémů obvodysakumulátory Projektováníhydraulicko-mechanickýchobvodůzdvihacích zařízení Projektováníaúdržbahydraulickýchlisů,hydraulických vrtacíchstrojů Projektovánípomocnýchobvodůmobilníchhydraulických strojů(navijáky,vrátky,vysokozdvižnéplošinyatd.) Vodníhydraulika aplikace,hydraulicképrvkyprovodní hydrauliku Tepelnévýpočtyhydraulickýchobvodů Hydraulickélisy,vstřikolisy

19 19 Rexroth celosvětově Bosch Rexroth je jedním z předních a celosvětově uznávaných výrobců a dodavatelů technologií pro pohony a řídicí systémy. Více než zákazníků na celém světě se může spolehnout na značku Rexroth, která jim nabízí řešení šitá na míru pro jejich pohony, řídicí a regulační systémy. Bosch Rexroth je spolehlivým dodavatelem strojních zařízení a celků pro průmyslovou automatizaci, mobilní aplikace, ale i při využívání obnovitelných zdrojů energie. Společnost je zastoupena výrobními závody, dceřinými společnostmi, odbytovými a servisními společnostmi působícími ve více než 80 zemích celého světa. Tímto způsobem firma soustřeďuje své know-how ve strategicky výhodných uzlových bodech a svým zákazníkům na všech důležitých trzích tak může nabídnout optimální výkony odpovídající nejvyššímu standardu kvality. Tuto celosvětovou pozici chce firma i nadále vylepšovat intenzivní spoluprací ve všech svých odborných oblastech.

20 Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební Brno Tel Fax Průmyslová hydraulika Tel Tel Fax boschrexroth.cz Mobilní hydraulika Tel Tel Fax boschrexroth.cz Elektrické pohony a řídicí systémy Tel Fax boschrexroth.cz Lineární technika Tel Fax boschrexroth.cz Montážní technika Tel Fax boschrexroth.cz Servis Tel Fax Mobil Školení Tel Fax Pobočka Praha PodVišňovkou Praha4 Tel Fax Pobočka Ostrava Ruská83/ Ostrava Tel Fax Pneumatické komponenty Tel Fax boschrexroth.cz 04_Copyrightnotice BoschRexrothCZ2010

Rexroth v České republice

Rexroth v České republice Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth v České republice The Drive & Control Company Naše zkušenosti ve službách Vašeho úspěchu Vše potřebné

Více

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod:

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod: ÚVOD... 2 1. Všeobecné základy hydrauliky.... 3 2. Čtení a orientace ve výkresové dokumentaci... 5 3. Projekční návrhy a výpočty hydraulických systémů... 7 4. Hydropraktikátory hydraulika a elektrohydraulika

Více

Program přednostního dodání GoTo Europe

Program přednostního dodání GoTo Europe 2 Jakmile objednáte, hned expedujeme V globální konkurenci se počítá každý den. Rychlá reakce představuje pro výrobce strojů a zařízení rozhodující faktor úspěchu. Spolehlivá, přesná dodávka součástí strojů

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901 Automatizace vaclavovicj@jhv.cz,www.jhv.cz Úvod Komplexní služby v průmyslové automatizaci Od jednoduchých pracovišť k plně automatizovaným výrobním linkám Všechny stroje dodávané s potřebnými dokumenty

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE KASPER KOVO ORGANIZACE Historie 1992 založení firmy v Úpici 1996 zaměření se na zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami 1999 instalace prvního laseru 2001 přestěhování do nového areálu v Trutnově

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s MARKETING Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s Společnost Alváris Profile Systems, s.r.o., založená v roce 2004, se zabývá výrobou a prodejem

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 S - Soubor specifických školení - Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídících jednotek ALLEN-. A. ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY KA 02: S

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz SW řešení umožňující zkrácení dodacích lhůt díky synchronizaci

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 15/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Přehled výrobků pro průmyslové aplikace

Přehled výrobků pro průmyslové aplikace Přehled výrobků pro průmyslové aplikace 1-0109-CZ Centrální mazací systémy pro stroje a strojní zařízení Ztrátové mazací systémy Oběhové mazací systémy Mazací systémy pro speciální aplikace: mazání řetězů

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 8/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

Czech Machine Tools Producer. Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč

Czech Machine Tools Producer. Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč Czech Machine Tools Producer Váš partner v oblasti obráběcích strojů, technologií a řešení na klíč KOVOSVIT MAS World Wide Services & Technologies KOVOSVIT MAS, a.s. Česká republika náměstí Tomáše Bati

Více

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge

trak power Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge Vysokofrekvenční nabíjecí technologie Made in Germany premium charge POWER FROM INNOVATION Společnost Hoppecke se již 75 let zabývá výrobou a prodejem nových systémových řešení pro pohon vozidel. Výrobní

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

oborové členění katalogu Made in CZ Industry

oborové členění katalogu Made in CZ Industry oborové členění katalogu Made in CZ Industry DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

HYDRAULIKA PNEUMATIKA MAZÁNÍ FILTRACE OLEJŮ KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽ EB

HYDRAULIKA PNEUMATIKA MAZÁNÍ FILTRACE OLEJŮ KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽ EB HYDRAULIKA PNEUMATIKA MAZÁNÍ FILTRACE OLEJŮ KATALOG VÝROBKŮ A SLUŽ EB O nás Vážení obchodní přátelé, Firma Milan Chvalina - CHVALIS byla založena v roce 1990. Od svého vzniku se soustředila na poskytování

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Oblasti dodávek AURA a.s.

Oblasti dodávek AURA a.s. Oblasti dodávek AURA a.s. Leader na trhu vibrační diagnostiky Technická diagnostika Řídící systémy Dálková správa Stručný přehled činností akciové společnosti AURA, který držíte v rukou, má za cíl představit

Více

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s.

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. DEL a.s. Strojírenská 2270/38 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566 621 657 e- mail: del@del.cz www.del.cz

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 14/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Profil Společnosti. Historie

Profil Společnosti. Historie Kasper kovo Historie 1992 založení společnosti 1996 změna obchodní strategie - zaměření se na zakázkovou výrobu strojů a zařízení 1999 instalace laseru na řezání plechu, certifikace společnosti dle normy

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls Výsledkem použití originálních dílů je nižší spotřeba energie Používání originálních nahradních dílů pro Sabroe chladící

Více

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH) NÁKLADŮ

PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH) NÁKLADŮ VÝROBCE SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY www.umikov.cz SPECIÁLNÍ TECHNIKA PRO PŘEVOZ NADMĚRNÝCH NÁKLADŮ * SPECIÁLNÍ NÁVĚSOVÁ A DOPRAVNÍ TECHNIKA NA KLÍČ SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PŘEPRAVA NADROZMĚRNÝCH (SPECIÁLNÍCH)

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

Dlouhodobá životnost, výkonnost a jednoduchost provedení čerpadel Hydra-Cell je činí optimální volbou pro širokou řadu aplikací.

Dlouhodobá životnost, výkonnost a jednoduchost provedení čerpadel Hydra-Cell je činí optimální volbou pro širokou řadu aplikací. Průmyslová Čerpadla Dlouhodobá životnost, výkonnost a jednoduchost provedení čerpadel Hydra-Cell je činí optimální volbou pro širokou řadu aplikací. Když říkáme Vyrobeno jednoduše proto, aby to vydrželo",

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 12/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

O společnosti. Kvalita především

O společnosti. Kvalita především Profil společnosti O společnosti Kvalita především Naší vizí je dodávat společnostem kvalitní specializované inženýrské služby šité na míru, založené na odbornosti a důvěře. Vážíme si dlouhodobé spolupráce

Více

Seznam kurzů - školení EDUCA

Seznam kurzů - školení EDUCA Seznam kurzů - školení EDUCA 1. Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s. r. o. prostřednictvím řídicích jednotek SIEMENS SIMATIC 2. Výroba, montáž, opravy a servis pneumatického mostového

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ Rychloseznamka4inovace pro obor: ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, PŘÍSTROJE Olomouc, Jeremenkova 40a Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje 28. dubna 2015 SEZNAM

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu.

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Seite 1 Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu. Společnost Forstner se zabývá výrobou a vývojem strojů na profesionální zpracování plechu již od roku 1960. Od samého počátku byla středem zájmu našich

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE inovační projekt Inovační projekt ve smyslu programu INOVACE je projekt zaměřený na některou z následujících aktivit: a) Zvýšení technických a užitných hodnot

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz www.streicher.cz STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize 25 Znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství nasbírané během 25 let. O nás... Síla díky zkušenostem STREICHER - vaše řešení, STREICHER

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Technologická evoluce. Řešení šitá na míru pro farmaceutické a biotechnologické výroby. www.zeta.com

Technologická evoluce. Řešení šitá na míru pro farmaceutické a biotechnologické výroby. www.zeta.com Technologická evoluce Řešení šitá na míru pro farmaceutické a biotechnologické výroby www.zeta.com Řecké písmeno ZETA je symbolem tradice a dokonalosti průkopnického písma. Poprvé se objevila možnost vyjádřit

Více

Filozofie společnosti

Filozofie společnosti Filozofie společnosti Jsme si vědomi, že základním měřítkem naší konkurenceschopnosti je kvalita poskytovaných služeb. A jenom zákazník je ten, kdo může tuto kvalitu potvrdit. Předvídat a pochopit potřeby

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více