Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura"

Transkript

1 Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura

2 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů a systémů potřebných pro realizaci řízených pohonů, v České republice jako dceřiná společnost. Hlavní sídlo společnosti Bosch Rexroth, spol. s r.o. je v Brně, pobočky máme v Praze a Ostravě. Přehled oborů naší činnosti naleznete na následujících stránkách. Rexroth v České republice The Drive & Control Company Průmyslové hydraulické komponenty a systémy Hydraulické agregáty Mobilní hydraulické komponenty a systémy Lineární technika Montážní technika Pneumatické komponenty a systémy Elektrické pohony a řídicí systémy Servis Automatizace Automobilový průmysl Divadelní technika Energetika Školení Rexroth celosvětově Kontakty

3 3 The Drive & Control Company Takřka vše, co hýbe stroji, dokáže díky své obsáhlé odborné působnosti Bosch Rexroth dodat svým zákazníkům v prvotřídní kvalitě. Bosch Rexroth Váš partner pro hydraulické pohony strojů a zařízení. To vše úspěšně dodáváme i v České republice již od roku Základní kompetence firmy Bosch Rexroth jsou soustředěny v následujících odborných oblastech. Výhodou je krátká cesta k zákazníkovi ať už se jedná o dodávky standardních komponentů nebo o technologicky náročná systémová řešení. Působnost v odborných oblastech: průmyslovéhydraulickésystémy elektricképohonyařídicísystémy lineárníamontážnítechnika pneumatickésystémy mobilníhydraulickésystémy servisprovšechnyoblasti Naše nabídka: návrhkoncepceprojektu projekce,konstrukceavýroba koordinaceprojektu uvedenídoprovozu zaškoleníobsluhy záručníipozáručníservis Dlouhodobým cílem společnosti Bosch Rexroth je spokojený zákazník. Trvalá inovace s využitím nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a úzká spolupráce s našimi zákazníky zaručují optimální technická řešení.

4 4 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Průmyslové hydraulické komponenty a systémy Počáteksériovévýrobyhydraulickýchkomponentůpro průmyslovéamobilníaplikacesahádoroku1952.postupem časuboschrexrothrozšiřujesvůjsortimentkomponentů. Širokýsortimentkomponentůumožňujevytvořitkompletní systémypohonůsvyužitímvlastníprvkovézáklady. SrozvojemelektronikyseposilujepostaveníBoschRexroth natrhu DriveandControl.Novinkouvportfoliuspolečnosti BoschRexrothjsouvysokomomentovéhydromotory Hägglundspropohonzařízenívgumárenském,papírenském, chemickématěžebnímprůmyslu. Komponenty Systémy Čerpadla Hydromotory Hydraulickéválce Ventily Rozvaděče Filtračnítechnika Příslušenství Diagnosticképřístroje Zařízenínaošetření hydraulickýcholejů Hydromotory Hägglunds Projektovánísystémů novýchstrojů Modernizace stávajícíchzařízení Dynamickévýpočty Modelováníasimulace Konstrukceavýroba Montážuzákazníka Zkouškyauvedení doprovozu Záručníapozáruční servis Energetika Automobilový průmysl Mobilní technika Větrnéelektrárny Tepelnéelektrárny Vodníelektrárnyadíla Vstřikovacístrojenahliník aplasty Obráběcístroje Svařovacíamanipulační roboty Montážnílinky Rypadla Nakladače Důlnístroje Komunálnívozidla Zemědělskéstroje

5 5 Vedlezmíněných klasickýchkomponentů jevýrobní programstálevětšímdílemzaměřovánnakomponenty splynulýmřízenímproregulačníelektro-hydraulické systémy. Tytohydraulickékomponentymajívesměsintegrovanou elektronikutvořenouzesilovačineboregulátoryarealizují lokálníregulacivuzavřenésmyčce. Kromětěchtoproduktůjsouvyráběnyelektronické regulátoryumožňujícírealizacivyššíchregulačníchsystémů. Komponenty Systémy Proporcionálníventily Regulačníventily Servoventily Lokálnízesilovače aregulátory Programovatelné elektronické regulátory Projektováníhydraulických systémůnovýchstrojů Modernizacestávajících zařízení Dynamickévýpočty Modelováníasimulace Konstrukceavýroba Montážuzákazníka Zkouškyauvedení doprovozu Záručníapozáruční servis Hutnictví a těžké strojírenství Divadelní technika Chemický a potravinářský průmysl Tvářecístroje Válcovny Slévárny Zařízenínavýrobuoceli Kompletnídodávkytechnologií prodivadlaavíceúčelovákulturní asportovnízařízení Společenskésály Filtračnísystémy Hydraulicképohony

6 6 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Hydraulické agregáty OdzaloženídceřinéspolečnostifirmyRexrothvBrněvroce 1990sefirmakroměprodejehydraulickýchkomponent zabývátakévýrobouhydraulickýchagregátů. Prokonkrétnízákaznicképrojektyjsouzajišťoványčinnosti odprojekceakonstrukceažpododávkuamontáž kompletníhohydraulickéhosystémuvčetněuvedení doprovozuaseřízenínapožadovanéparametry uzákazníka. Vývojavýrobaagregátůvycházívždyzkonkrétních požadavkůzákazníkůajsoupřizpůsobenydanéaplikaci, prototakédocházíkneustálémuzvyšováníparametrů aužitnéhodnoty. Typy agregátu Činnosti Agregátymalé, Alunádrždo70dm 3 Agregátystřední, nádrž70až400dm 3 Agregátyvelké, nádržnad400dm 3 Rozvodnébloky Pohonnéjednotky Ventilovéstoly Akumulátorovéstanice Zpracováníprojekčního návrhu Zpracováníkonstrukční dokumentace Výroba Zkoušky Montážuuživatele včetněrozvodůpotrubí Uvedenídoprovozu Seřízení Servis Obráběcí stroje Energetika Tvářecí stroje

7 7 AgregátyzprodukceBoschRexrothBrnobylyzpočátku určenypředevšímprotuzemskýtrhaprozeměstřední avýchodníevropy,vomezenémířebylyvšakdodávány idozápadoevropskýchzemí. Sevznikemnovéhovýrobníhozávoduapodstatným rozšířenímvýrobníchprostorsevposledníchletechposílil exportatopředevšímdozemíevropskéunie.takése rozšířilsortimentododávkysystémůpronovétechnologie, jakonapř.větrnéelektrárny,lodníprůmyslapod. Integrované agregátové systémy Činnosti zákaznickyspecificképrojekty hydraulickýchagregátů agregátystandardizované agregátysesníženouhlučností zkušebnízařízenípro čerpadla hydromotory ventily hydraulickéválce spalovacímotory didaktickéagregátyasystémy spoluprácesvýrobcistrojůjiž vefázipřípravynávrhunového zařízení návrhaoptimalizacefunkcí sohledemnatechnickyacenově optimálnířešení generálníopravyhydraulických lisůvčetněřídicíhosystému, repasehydraulickýchválců aopravymechanickéčásti záručníapozáručníservis Lodní doprava Papírenství a chemický průmysl Divadelní technika

8 8 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Mobilní hydraulické komponenty a systémy VýrobnísortimentdivizeRexrothmobilníhydraulikaje zaměřennadodávkyhydraulickýchkomponentůasystémů jakprokompletacistavebníchstrojů(kompaktních nakladačů,tandemovýchsilničníchvibračníchválců,důlních atěžebníchstrojů,standardních istranovýchvysokozdvižnýchvozíků,atd.),takiprosystémy chlazenímotorůautobusůadrážníchvozidel,hybridní sytémyhrbprorekuperacibrzdnéenergieavneposlední řaděproehradalšísytémyzemědělskétechniky. Komponenty Systémy Axialníjednotky EHR Zubovéjednotky AxialPistonUnits ExternalGearUnits RadialPistonMotors EMR Radiálnímotory HRB Planetovépřevodovky Projekce Rozvaděčeabloky Konstrukce Jednotkyřízení CAD Kompaktníventily MobileControls CompactHydraulics Gears Montáž Řídicíjednotky Zkoušky Displeje Servis Joystiky Senzory MobileElectronics Accumulators Systemsolutions Stavební technika Rypadla<10t Rypadla>10t Kloubové,kompaktní akolovénakládače Pásovéstroje Betonmixery Betonpumpy Vrtacístroje Manipulační technika Vysokozdvižnévozíky Montážníplošiny Jeřáby Teleskopické manipulátory Zemědělská a lesní technika Traktory Sklízecímlátičky Harvestory Vyvážecísoupravy Komunální technika Zametacístroje Komunálnístroje Nástavby Pohon chlazení Autobusy Lokomotivy

9 9 Lineární technika VýrobnísortimentdivizeRexrothLinearMotionand AsemblyTechnologies oblastlineárnítechnikanabízí rozsáhlýprogramstandardníchprvkůproprůmyslové aplikace.prokonkrétnízákaznicképrojektyjsouzajišťovány činnostiodprojekceakonstrukceažpomontážadodávku kompletníhovíceoséhosystému.zákaznickéslužbyjsou zaměřenynaconejširšívyužíváníinternetovýchnástrojů, odbornoutechnickoupodporuaspolehlivévýrobní alogisticképrocesy. Komponenty Systémy Lineárníprofilovávedení kuličková Lineárníprofilovávedení válečková Kuličkovéšrouby Vodicíkuličkovápouzdra atyče Lineárníosy Manipulačnísystémy Projekce Konstrukce CAD Montáž Zkoušky Webpodpora Servis Obráběcí stroje Automobilový průmysl Potravinářství a balení Kovoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Průmyslová automatizace Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Tiskařský a papírenský průmysl

10 10 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Montážní technika Výrobnísortimentdivizemontážnítechnikynabízírozsáhlý programstandardníchprvkůproprůmyslovéaplikace.základem jehliníkovýkonstrukčnísystémanajehobázipostavené aplikacejakonapř.ručnímontážnípracoviště,dopravníkové systémy,ochrannéoploceníatd.prokonkrétnízákaznické projektyjsouzajišťoványčinnostiodprojekceakonstrukceaž pomontážadodávku.zákaznickéslužbyjsouzaměřenynaco nejširšívyužívánísoftwarovýchkonfigurátorů,odbornou technickoupodporuaspolehlivévýrobníalogisticképrocesy. Komponenty Systémy Hliníkovástavebnice Ručnípracoviště Regálovésystémy Ochrannéoplocení Materiálovévozíky Paletkovédopravníky VarioFlowdopravníky Válečkovédopravníky Identifikačnísystémy Infopanely Solárnítechnika Projekce Konstrukce CADknihovny Konzultace Webpodpora Montáž Servis Automatizace Potravinářství a balení Automobilový průmysl Kosmetický a farmaceutický průmysl Obráběcí stroje Manipulační technika Elektrotechnický a polovodičový průmysl Výroba spotřebního zboží Logistika

11 11 Pneumatické komponenty a systémy VýrobnísortimentdivizeRexrothPneumaticsnabízírozsáhlý programstandardníchprvkůproprůmyslovéaplikace pneumatickýchpohonů,adálespeciálněkonstruovanéprvky např.promobilníaplikace.prokonkrétnízákaznické projektyjsouzajišťoványčinnostiodprojekceakonstrukce ažpomontážadodávkukompletníhopneumatického systému.zákaznickéslužbyjsouzaměřenynaconejširší využíváníinternetovýchnástrojů,odbornoutechnickou podporuaspolehlivévýrobníalogisticképrocesy. Komponenty Systémy Pístnicovéválce Bezpístnicovéválce Otočnépohony Ventilovésystémy Ovládacíventily Tlakovéregulátory Uchopovacítechnika Vakuovátechnika Úpravavzduchu Manipulačnísystémy Ozubenéřetězy Projekce Konstrukce CAD Montáž Zkoušky Pneumatické panely skříně sestavy Webpodpora Servis Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Zpracování hliníku Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Nákl. auta, autobusy

12 12 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Elektrické pohony a řídicí systémy VýrobnísortimentdivizeElektricképohonyařízenínabízívše potřebnékvytvořeníúspěšnýchautomatizačníchřešení. Odpohonnýchařídicíchsystémůažpovysocevýkonné komplexnísestavyprotechnologicképrocesyasnadnou uživatelskouobsluhu.všechnyautomatizačníplatformyobsahují systémindralogicprořešenílogickýchúlohasystém IndraMotionprořešenípohybovýchúloh.Všezastřešujejednotné softwarovéprostředíindraworks,umožňujícíprojektování, programování,tvorbuvizualizaceadiagnostikusystému. Komponenty Systémy IndraDrive elektrické servopohony IndraControlL PLC ai/operiférie IndraControlV operátorsképanely aprůmyslovápc Šroubovacíalisovací systémy Komponentypro odporovésvařování IndraMotionMLD IndraMotionMLC IndraMotionMLP IndraMotionMTX SafetyonBoard integrovanébezpečnostní funkce Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Obráběcí stroje

13 13 Servis Servisníoddělenínabízíopravyaservisproduktůvšechodborných oblastífirmyboschrexroth. Dílenskéopravyprovádímevevybavenéodbornédílně,našitechnici jsouvyškolenivevýrobníchzávodech.kopravámjsoupoužívány výhradněoriginálnínáhradnídíly.opravenékomponentyjsou testoványnazkušebníchstendech. Servisuzákazníkůmůžemerozšířitopravidelnékontrolyzastavěných komponentůatakpředejítnečekanýmporuchámvýrobníchzařízení anáslednýmškodámvevýrobě. Přiolejovémservisuprovedemediagnostikupracovníkapaliny, filtraci,odloučenívody.pokudbudetřebadodámenovoupracovní kapalinu,filtračnívložkyaodstranímenetěsnostisystému. Vservisnímoddělenízařazenáskupinaexterníchmontážíjevybavena kvýroběamontážihydraulickéhopotrubíunašichzákazníků. Zabezpečované činnosti: Dílenskéopravykomponentů Opravyuzákazníků Diagnostika,nastavováníazkoušeníhydraulických komponentůsvyužitímzkušebníchstendů Poradenskáakonzultačníčinnost Externímontáže instalacehydraulickýchpohonůazařízení Olejovýservis ZajištěníopravhydromotorůHägglunds Lisy Těžební a důlní stroje Metalurgie Energetika Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Zpracování hliníku Elektrotechnický průmysl Transportní systémy Nákl. auta, autobusy

14 14 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Automatizace Všezjednohozdroje,tojeRexrothvýhoda.Díkyširoképaletě výrobkůproprůmyslovouautomatizaci,jefirmarexroth schopnanabídnoutkomplexnířešenínamíru,svyužitím vlastníchprvků.vševnejvyššíkvalitěrexrothsosvědčeným týmeminženýrů.prokonkrétnízákaznicképrojektynabízíme komplexníslužbyodnávrhu,projekce,konstrukce,výroby pooživeníainstalacivýrobníchskupin,jednoúčelovýchstrojů, strojníchcelkůamontážníchlinek. Komponenty Řídicísystémy Elektricképohony Šroubovacísystémy Svařovacítechnika Montážnítechnika Lineárníprofilovávedení Kuličkovéšrouby Kluznákuličkovávedení apouzdra Lineárnímanipulátory Pneumaticképrvky asystémy Vakuovátechnika Hydraulicképrvky Hydraulickéagregáty Nabídky činností Návrh Projekce Konstrukce Výroba Instalace Uvedenídoprovozu Servis Výroba strojů Montážnípracoviště Regálovésystémy Jednoúčelovéstroje Manipulátory Dopravníky Montážnílinky Strojnícelky Lehká automatizace Automobilový průmysl Potravinářství a balení Tiskařský a papírenský průmysl Textilní stroje Dřevozpracující průmysl Těžký průmysl Kosmetický a farmaceutický průmysl Elektrotechnický průmysl Transportní systémy

15 15 Automobilový průmysl Kvalitouvýrobků,rychlostídodávekadobrýmservisemlze maximalizovatspolehlivost,úspornostazvýšittakefektivitupři výroběnejenvautomobilovémprůmyslu,atojecestakterou společnostboschrexrothkráčíjižmnoholet.integrace elektrickýchpohonů,řídicíchsystémů,hydrauliky,pneumatiky, lineárnítechnikyamontážníchtechnologií,dávávíceflexibility prodosaženíoptimálníhořešenívýrobníhoprocesu.nabízíse takmožnostsestavitkomplexnířešeníodadozzkomponentů odjednohospolehlivéhopartnerasdlouholetoutradicí. ODVĚTVÍ VÝROBY NAŠE NABÍDKA Hutníprovozy Lisovánikaroserie Svařovánikaroserie Svařovánípodskupin Lakováníkaroserie Výrobamotorů Výrobapřevodovek Výrobanáprav Montážepodskupin Montáževozu Manipulace Hydraulika Pneumatika Elektricképohonyařídicí systémy Šroubovacísystémy Svařovacísystémy Paletovédopravníky Montážnílinky Manuálnípracoviště Hliníkovýkonstrukční systém Regálovésystémy Lineárnítechnika Montážnítechnika Projekce, návrh a výroba jednoúčelových zařízení Stavba hydraulických agregátů a zařízení Návrhy a výroba výrobních linek, dopravníků, manuálních pracovišť a regálových systémů Dodávka komponentů i strojních celků

16 16 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Divadelní technika ProjekčnískupinaSIS1 BoschRexroth Systems&Engineering Stagetechnologies,vrámci regionálníhozastoupeníregionalcentreofcompetence CentralandEastEuropeRCoC-COEjsmespecializovaná projekčnískupinanazákaznickéřešeníkonkrétních scénickýchzařízeníadoplňkovýchdivadelníchtechnologií. Našímhlavnímzaměřenímjeprojekce,adodávka divadelníchsystémůtzv.turn key solution.projekt rostedlepřánízákazníkanakonkrétníscénografické požadavky,provozníaekonomicko-hospodárnínáklady. Systémy Projekce Konstrukce 3D Montáž Testy Zkoušky Servis Novostavby Rekonstrukce Opravy Tahové jednotky Protipožární opony Jevištní stoly Osobní výtahy Řídicí systém

17 17 Energetika Energetika konvenční zdroje projektujemeadodáváme vysokotlakéhydraulickésystémyurčenéproregulaciparních aplynovýchturbin.zdrojemtlakovéhomédiajsouhydraulické agregátyvtzv.redundandnímprovedení.ovládáníventilů turbinjerealizovánoservopohonyvybavenéšpičkovou servotechnikou.propojovacípotrubístejnějakohydraulické agregátyjsouvyrobenyznerezavějícíoceli.využíváme dlouholetéhovývojenašímateřskéfirmyvespolupráci spřednímivýrobciturbinjakojsousiemens,toshibaneboge. VrámcituzemskéhotrhuspolupracujemeseŠkodouPower DoosanvPlzniasfirmouSiemensBrno.Díkytétospolupráci jsounašezařízenívprovozutakřkapocelémsvětě. ProstřednictvímcelosvětovésítěsesterskýchspolečnostíBosch Rexrothzajišťujemeinstalaciaservisníslužbyvrámcizáruční ipozáručnídobysminimálníčasovounáročností. Energetika obnovitelné zdroje vtétooblastise zabývámemazacímisystémypřevodovekvětrných elektráren.jednásenejenomazáníložisekapřevodů, aletakéozajištěnípožadovanéteplotyačistoty mazacíhomédia.tytoaplikacejsouvyužíványjaknamořitak nasouši zejménavhorách,tedyproznačněrozdílnéklimatické podmínky.tomuodpovídáisamotnékonstrukčníprovedení apoužitémateriálykomponent.platízdestejnávýhodanašífirmy jakoudodávekproklasickéelektrárnytedyvyužíváme vmaximálnímířespoluprácesesterskýchfiremvmístě instalacezařízení. Projekce Výroba Testování Aplikace Hydraulické agregáty Chladicí, mazací a filtrační systémy větrných elektráren Servopohony parních ventilů

18 18 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Školení NedílnouaktivitouBoschRexrothvoblastihydrauliky apneumatikyjeiškolicíčinnost.navazujenadlouholetou tradicikvalityaúrovně.školeníjsourealizovanávprostorách snejmodernějšímtechnickýmvybavenímurčenýmpro vzděláváníúdržbářů,servisníchtechniků,projektantů ivýzkumnýchpracovníků.školeníjsouzaměřenájak teoretickytakiprakticky,kdypropraktickéúčelyjsou zpracovanésofistikovanéúlohy,kteréškolencirealizují nahydropraktikátorech. Nabídka základních kurzů hydrauliky Průmyslováhydraulikavšeobecnýpřehled(provoz,údržba) Průmyslováhydraulika-základy(provoz,údržba,projekce začátečníci) Průmyslováhydraulika-projekčnínávrhyavýpočty(projekce pokročilí) Diagnostikahydraulickýchsystémů(provoz,údržba) Hydraulickéznačkyačtenívhydraulickýchschématech (provoz,údržba) Proporcionálnítechnika(provoz,údržba,projekce) Hydraulickáčerpadla(provoz,údržba,projekce) Bezpečnostprovozuaúdržby,filtracekapalin(provoz, údržba,projekce) Praktickácvičenínahydropraktikátorech Kurzydlepřánízákazníka Nabídka speciálních kurzů hydrauliky Projektováníaskladbahydraulickýchsystémů všeobecný přehled Projektováníhydraulickýchsystémů obvodysakumulátory Projektováníhydraulicko-mechanickýchobvodůzdvihacích zařízení Projektováníaúdržbahydraulickýchlisů,hydraulických vrtacíchstrojů Projektovánípomocnýchobvodůmobilníchhydraulických strojů(navijáky,vrátky,vysokozdvižnéplošinyatd.) Vodníhydraulika aplikace,hydraulicképrvkyprovodní hydrauliku Tepelnévýpočtyhydraulickýchobvodů Hydraulickélisy,vstřikolisy

19 19 Rexroth celosvětově Bosch Rexroth je jedním z předních a celosvětově uznávaných výrobců a dodavatelů technologií pro pohony a řídicí systémy. Více než zákazníků na celém světě se může spolehnout na značku Rexroth, která jim nabízí řešení šitá na míru pro jejich pohony, řídicí a regulační systémy. Bosch Rexroth je spolehlivým dodavatelem strojních zařízení a celků pro průmyslovou automatizaci, mobilní aplikace, ale i při využívání obnovitelných zdrojů energie. Společnost je zastoupena výrobními závody, dceřinými společnostmi, odbytovými a servisními společnostmi působícími ve více než 80 zemích celého světa. Tímto způsobem firma soustřeďuje své know-how ve strategicky výhodných uzlových bodech a svým zákazníkům na všech důležitých trzích tak může nabídnout optimální výkony odpovídající nejvyššímu standardu kvality. Tuto celosvětovou pozici chce firma i nadále vylepšovat intenzivní spoluprací ve všech svých odborných oblastech.

20 Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební Brno Tel Fax Průmyslová hydraulika Tel Tel Fax boschrexroth.cz Mobilní hydraulika Tel Tel Fax boschrexroth.cz Elektrické pohony a řídicí systémy Tel Fax boschrexroth.cz Lineární technika Tel Fax boschrexroth.cz Montážní technika Tel Fax boschrexroth.cz Servis Tel Fax Mobil Školení Tel Fax Pobočka Praha PodVišňovkou Praha4 Tel Fax Pobočka Ostrava Ruská83/ Ostrava Tel Fax Pneumatické komponenty Tel Fax boschrexroth.cz 04_Copyrightnotice BoschRexrothCZ2010

Rexroth v České republice

Rexroth v České republice Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth v České republice The Drive & Control Company Naše zkušenosti ve službách Vašeho úspěchu Vše potřebné

Více

P R O D U K T O V Ý K A T A L O G A G R E G Á T Ů

P R O D U K T O V Ý K A T A L O G A G R E G Á T Ů P R O D U K T O V Ý K A T A L O G A G R E G Á T Ů tradice engineering know-how Lidé Zdrojem prosperity a trvalého růstu jsou naši zaměstnanci, jejichž výběru a odbornému růstu věnujeme mimořádnou pozornost.

Více

Program přednostního dodání GoTo Europe

Program přednostního dodání GoTo Europe 2 Jakmile objednáte, hned expedujeme V globální konkurenci se počítá každý den. Rychlá reakce představuje pro výrobce strojů a zařízení rozhodující faktor úspěchu. Spolehlivá, přesná dodávka součástí strojů

Více

VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA VYSOKOTLAKÁ PLUNŽROVÁ ČERPADLA Hlavní oblasti použití vysokotlaké čištění - potrubních rozvodů - kanalizačních systémů (kanalizační vozy, hydročističe) - výměníků tepla,

Více

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod:

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod: ÚVOD... 2 1. Všeobecné základy hydrauliky.... 3 2. Čtení a orientace ve výkresové dokumentaci... 5 3. Projekční návrhy a výpočty hydraulických systémů... 7 4. Hydropraktikátory hydraulika a elektrohydraulika

Více

Hydraulika ve strojírenství

Hydraulika ve strojírenství Hydraulika ve strojírenství Strojírenská výroba je postavena na celé řadě tradičních i moderních technologií: obrábění, tváření, svařování aj. Příslušné technologické operace pak provádějí většinou stroje:

Více

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922)

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 1 Skupina HENNLICH O nás Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 2 www.hennlich.com Skupina HENNLICH O nás RAKOUSKO

Více

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901 Automatizace vaclavovicj@jhv.cz,www.jhv.cz Úvod Komplexní služby v průmyslové automatizaci Od jednoduchých pracovišť k plně automatizovaným výrobním linkám Všechny stroje dodávané s potřebnými dokumenty

Více

Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY. Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY. Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky Strojírensko-metalurgická skupina PROFIL FIRMY Těžební technika Těžké strojírenství Odlitky a výkovky TRADICE KVALITA FLEXIBILITA Strojírensko-metalurgická skupina UNEX je světově uznávaný výrobce kolesových

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE PREZENTACE DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE Ing. Ivan Malec Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 26.5.2016, Důl Hlubina, Ostrava-Vítkovice Osnova prezentace Stručné

Více

Pneumatika. Potravinářství

Pneumatika. Potravinářství Pneumatika U pneumatických mechanismů je jako pracovní médium používán stlačený vzduch. V porovnání s hydraulickými mechanismy, kde je ve většině případů používán olej, mají pneumatické mechanismy řadu

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

JEDNOÚČELOVÉ STROJE A MONTÁŽNÍ LINKY

JEDNOÚČELOVÉ STROJE A MONTÁŽNÍ LINKY www.elvac.eu JEDNOÚČELOVÉ STROJE A MONTÁŽNÍ LINKY PRODUKTY A SLUŽBY Vývoj, konstruování a výroba jednoúčelových strojů zejména pro elektrotechnický a automobilový průmysl. Dodávané jednoúčelové stroje

Více

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D.

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Podmínky pro úspěšné absolvování ZÁPOČET Vypracování a ústní obhajoba dvou semestrálních prací Účast na cvičeních a získání

Více

www.hydraulicsystemsgroup.com

www.hydraulicsystemsgroup.com TM O NÁS Hydraulic Systems Group má dlouholeté zkušenosti s výrobou hydraulických komponentů jako jsou pumpy, válce, ventily, bloky, které jsou především určeny OEM výrobcům v chemickém průmyslu, ve stavebnictví,

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Elektrické stroje. pohony a komponenty

Elektrické stroje. pohony a komponenty Elektrické stroje pohony a komponenty Na základì 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zaøízení aspiruje TES na pozici celosvìtovì preferovaného partnera v oblasti na míru šitých toèivých elektrických

Více

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE KASPER KOVO ORGANIZACE Historie 1992 založení firmy v Úpici 1996 zaměření se na zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami 1999 instalace prvního laseru 2001 přestěhování do nového areálu v Trutnově

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Lisařské bloky dle EN 693

HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Lisařské bloky dle EN 693 HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. Lisařské bloky dle EN 693 ONDERKA Tomáš 1 Typické znaky : Funkční zapojení bloků splňující EN 693 tvářecí lisy: - kontrolované spouštění a zajištění polohy beranu

Více

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Zpracování diplomové práce Bc. Petra Trněná UČO: 5853 Vysoká škola technická a ekonomická - Ústav technicko-technologický

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Stroje, zariadenia a technologické systémy

Stroje, zariadenia a technologické systémy Stroje, zariadenia a technologické systémy ručné a stolové pracoviská montážne prípravky ochranné systémy, deliace steny a kabíny logistika materiálu testovacie stanice skrutkovacie stanice a pracoviská

Více

Kancelář: Web: Švermova 268/76, Liberec 10 Mob.: IČO: DIČ: CZ

Kancelář: Web:  Švermova 268/76, Liberec 10 Mob.: IČO: DIČ: CZ Sídlo: Poděbradská 576/152, 198 00,Praha 9 Email: info@heltech.cz Kancelář: Web: www.heltech.cz 10 IČO: 04452348 DIČ: CZ04452348 HELIOS TECHNOLOGIES s.r.o. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost.

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007 P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007 PREZENTACE SPOLEČNOSTI LAAR JAKO DODAVATELE SNÍMAČŮ LEŠIKAR S PŘEHLEDEM VÝROBKŮ A REFERENCÍ ZAMĚŘENÝCH NA ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU O SPOLEČNOSTI

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

ŠANCE pro novou techniku.

ŠANCE pro novou techniku. ŠANCE pro novou techniku. Vize, které se vám vyplatí Naše motto zní Šance pro novou techniku. Jíž více než 30 let se celý tým firmy Eckart s veškerou energií věnuje vývoji technických výrobků, které přesné

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 1/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Aplikace systémů pro sběr a přenos dat

Aplikace systémů pro sběr a přenos dat Průmyslová automatizace lokální řízení výrobních strojů a robotů svářecí automaty balicí stroje automatizace budov řídicí systémy pro energetiku a teplárenství automatizace čerpacích stanic automatizace

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Přívěsné pracovní plošiny Pracovní plošiny jako nástavba na podvozku lehkého nákladního automobilu Pracovní plošiny vyráběné německou firmou Herman PAUS Maschienenfabrik

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Kód 003 VYVAŽOVAČKA pro osobní automobily. Digitální ANO

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Kód 003 VYVAŽOVAČKA pro osobní automobily. Digitální ANO TECHNICKÉ PODMÍNKY Kód 003 VYVAŽOVAČKA pro osobní automobily Vyvažovačka kol osobních a lehkých užitkových automobilů a motocyklů s motorovým pohonem Digitální LED ukazatel Zabrzdění kola Nožní brzda pro

Více

Normy kde je hledat a získávat

Normy kde je hledat a získávat VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů DEGRADAČNÍ PROCESY Přehledové kapitoly Normy kde je hledat a získávat VŠB-TU Ostrava, FEI,

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO MAZACÍ SYSTÉMY P EHLED MAZACÍCH SYSTÉMÒ A KOMPONENTÒ

KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO MAZACÍ SYSTÉMY P EHLED MAZACÍCH SYSTÉMÒ A KOMPONENTÒ KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO MAZACÍ SYSTÉMY P EHLED MAZACÍCH SYSTÉMÒ A KOMPONENTÒ MAZACÍ SYSTÉMY 06/2016 O nás Vážení obchodní přátelé, Firma Milan Chvalina - CHVALIS byla založena v roce 1990. Od svého vzniku

Více

přehled produktů Průmyslové klávesnice

přehled produktů Průmyslové klávesnice přehled produktů Průmyslové klávesnice www.megatron.cz Průmyslové klávesnice s nízkým zdvihem 1. TKS-088c-TB38-KGEH (desktop) Předpoklad použití: Je k dispozici pracovní plocha (desktop). 4. TKF-085b-TOUCH-MODUL

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování.

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování. Aplikace TOX -Clinching Spojování Montáž Zalisování TOX PRESSOTECHNIK zákaznická řešení Nýtování Děrování Značení Upínání Lisování Ohýbání TOX -Systémová řešení Modulární pohony TOX -Powerpackage energeticky

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce. Výrobky

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY

LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY LISOVACÍ TECHNIKA A TECHNIKA PRO NAKLÁDÁNI S ODPADY BALÍKOVACÍ LISY - do 5 t BALÍKOVACÍ LISY - 20 až 50 t KONTEJNEROVÉ LISY LOGISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HORIZONTÁLNÍ BALÍKOVACÍ LISY TŘÍDÍCÍ LINKY

Více

TERRAMET, spol. s r. o.

TERRAMET, spol. s r. o. MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 6584,- kg VÝKON MOTORU: 38,1 kw (51,1 k) SPECIFIKACE STROJE A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm 2006 B Celková délka

Více

Průvodce při výběru bezpečnostních komponent

Průvodce při výběru bezpečnostních komponent Průvodce při výběru bezpečnostních komponent B C D K I E A J G H F A B C D E F G H I J K Obvodová kontrola přístupu (modulární světelná záclona) Bezpečnostní lankový vypínač Bezpečnostní vypínač s klíčem

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

KCP. BERIL-EXIM s.r.o. CONCRETE PUMPS. Design Creator ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI

KCP. BERIL-EXIM s.r.o. CONCRETE PUMPS. Design Creator ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI O N L Y W E C A N D E S I G N & M A K E 6 5 M Design Creator KCP ČERPADLA BETONOVÉ SMĚSI CONCRETE PUMPS KCP65ZS KCP60ZS KCP52ZX KCP50ZX KCP48ZX KCP45ZX KCP40RX KCP38ZX KCP38RX KCP36ZX KCP36RX KCP33RX KCP32RZ5

Více

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava Příloha č.: 1 ze dne:..01 osvědčení o akreditaci č.: 80/01 ze dne:..01 List 1 z 18 Těšínská 96/79B, 746 41 Opava 1 * Textilní lana speciální a vázací 13.94.11, * Textilní výrobky pro technické účely -

Více

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o.

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. nástrojárna, kovoobrábění Šumice 90, 687 31 IČO: 253 12 090 DIČ: CZ 253 12 090 Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. Firma Gyrus, s.r.o. se zabývá konstrukcí a výrobou

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU On-line datový list FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC150 Carflow Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování

Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování Migatronic Automation A/S Migatronic Automation A/S, dceřiná pobočka firmy Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, je dánská společnost založená v roce 1986 se

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Titel der Präsentation

Titel der Präsentation Titel der Präsentation Mechantronické systémy Ostrava, 23.09.2015 1 Přehled produktů lineární techniky Linear Technology Schweinfurt Volkach Výrobní závody Schweinfurt Xi an Blaj 2 Přehled produktů lineární

Více

Uzavřené chladící věže

Uzavřené chladící věže Uzavřené chladící věže O nás Společnost Sultrade Praha s.r.o. je exkluzivním zástupcem společnosti Cofely Refrigeration GmbH, dříve Axima Refrigeration GmbH pro území bývalého Československa. Vzhledem

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Prvky, na kterých záleží. Vhodný řetěz pro každou potřebu.

Prvky, na kterých záleží. Vhodný řetěz pro každou potřebu. Electric Drives Linear Motion and and Controls Hydraulics Assembly Technologies Pneumatics Service Prvky, na kterých záleží. Vhodný řetěz pro každou potřebu. Ozubené řetězy Rexroth pro pohony a dopravu

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI Založena v roce 1999 na základech

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Specialista pro průmyslovou automatizaci

Specialista pro průmyslovou automatizaci Prezentace společnosti Specialista pro průmyslovou automatizaci OEM Automatic, spol. s r. o. je jedním z předních evropských dodavatelů komponent pro průmyslovou automatizaci. OEM Automatic, spol. s r.

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz SW řešení umožňující zkrácení dodacích lhůt díky synchronizaci

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Hydraulika a pneumatika doc. Ing. Bohuslav 597324382 bohuslav.pavlok@vsb.cz Pavlok, CSc. Jméno a příjemní telefon e-mail Požadované

Více

Přehled průmyslových spínačů Přepněte na spolehlivé řešení Vyzkoušeno v nejnáročnějších podmínkách <1% reprodukovatelnost v celém rozsahu

Přehled průmyslových spínačů Přepněte na spolehlivé řešení Vyzkoušeno v nejnáročnějších podmínkách <1% reprodukovatelnost v celém rozsahu MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Přehled průmyslových spínačů Přepněte na spolehlivé řešení Vyzkoušeno v nejnáročnějších podmínkách

Více

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Průmysl význam, členění, lokalizace VY_32_INOVACE_Z.3.02 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ZNAČENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ

ZNAČENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ Jednička v bezpečnostním značení Jednička v bezpečnostním značení ZNAČENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ REKONSTRUKCE PODLAH SLOVO MAJITELE SPOLEČNOSTI Společnost J.A.CLEAN spol. s r.o. byla založena v roce 2010,

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP

SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP SEIATSU - FORMOVACÍ STROJ HSP Hospodárná a technologická alternativa ke konvenčnímu střásání s dolisováním Tiché, k životnímu prostředí příznivé formování do max. 85 db (A) Formování horního a spodního

Více

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 www.hella.cz 2 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 S námi získáte náskok! Společnost HELLA urychlí vaši cestu k ekonomickému úspěchu nabídkou rozsáhlého sortimentu výrobků, profesionálního

Více

Katedra výrobních systémů a automatizace. Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015

Katedra výrobních systémů a automatizace. Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015 Katedra výrobních systémů a automatizace Ing. Petr Zelený, Ph.D. březen 2015 Chcete. se naučit pracovat s moderními nástroji konstruktéra (3D skenery, 3D tiskárny)? se naučit pracovat s moderními konstrukčními

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 10/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 40.22

SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 40.22 SIGMA PUMPY HRANICE HYDROČISTIČE HC SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 40.22 Použití Hydročističe jsou určeny

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více